Garmin | GPSMAP® 820xs | Installation guide | Garmin GPSMAP® 820xs Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 820xs Installationsvejledning
GPSMAP® Installationsinstruktioner til
800 og 1000 serien
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for disse
overvejelser.‍
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.‍
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.‍eks.‍ tastatur, berøringsskærm og kortlæser,
hvis det er relevant.‍
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.‍
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.‍
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.‍
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin® anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Du kan bruge det medfølgende beslag til at bøjlemontere
enheden på en flad overflade.‍
1 Anvend beslaget til bøjlemontering À som skabelon til at
markere placeringen af forboringshullerne Á.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
Boremaskine og bor
Nummer 2 Philips skruetrækker
Nedstryger eller rotationsværktøj
Fil og sandpapir
Marineforsegler (valgfri)
2 Brug et 3 mm (1/8 inch) borehoved til at bore styrehullerne.‍
3 Brug det medfølgende monteringsudstyr  til at fastgøre
beslaget til bøjlemontering til monteringsoverfladen.‍
4 Montér knopperne til bøjlemontering à på siderne af
Overvejelser om montering
enheden.‍
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere
tids påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Ved hjælp af de medfølgende monteringsdele og skabelonen
kan du montere enheden på én af to metoder.‍ Du kan bruge det
medfølgende beslag og udstyr til at montere enheden med
monteringsbøjle, eller du kan bruge den medfølgende skabelon
og det medfølgende udstyr til at planmontere enheden.‍
Januar 2014
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.‍
Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden.‍ Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.‍
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
190-01658-76_0A
Trykt i Taiwan
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til montering af enheden i instrumentbrættet.‍
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.‍
2 Fjern bagbeklædningen fra bagsiden af skabelonen, og sæt
den på det sted, hvor du vil montere enheden.‍
3 Brug et 9,5 mm (3/8 inch) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen
for at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.‍
4 Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save
monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje,
der er tegnet på skabelonen.‍
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.‍
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.‍
7 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med forboringshullerne på
skabelonen.‍
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere placeringerne af de nye forboringshuller.‍
9 Brug et 3,2 mm (1/8 inch) borehoved til at bore styrehullerne.‍
10 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.‍
11 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.‍
12 Tildæk evt.‍ ubrugte stik med de medfølgende hætter for at
forhindre korrosion af metalkontakterne.‍
13 Montér skumpakningen À på bagsiden af enheden.‍
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.‍
Kontrollér, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.‍
• Når du monterer en låsering på et kabel, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så strøm- og dataforbindelsen forbliver sikker.‍
Om ledningsnettet
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm, NMEA® 0183enheder og en lampe eller et horn til alarmlys- eller
lydsignaler.‍
• Ledningsnettet er pakket, uden at låseringen er monteret.‍ Du
bør trække kablet, før du monterer låseringen.‍
• Når du tilslutter en låsering til ledningsnettet, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så forbindelsen forbliver sikker.‍
• Enheden har to interne NMEA 0183-porte, der bruges til at
tilslutte NMEA 0183-kompatible enheder.‍ Når der oprettes
forbindelse til en enhed til både transmission og modtagelse,
skal du sørge for at bruge ledninger fra den samme interne
NMEA 0183-port.‍
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og
jordledningerne, skal du bruge 16 AWG (1,31 mm²)-ledning.‍
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 22 AWG (0,33 mm²)ledning.‍
Emne
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA intern 0183-port 1 Tx (ud)
Brun
NMEA intern 0183-port 1 Rx (ind)
Grå
NMEA intern 0183-port 2 Tx (ud)
Violet
NMEA intern 0183-port 2 Rx (ind)
Orange
Tilbehør til
Gul
Alarm lav
Tilslutning af ledningsnettet til strøm.‍
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
14 Anbring enheden i det udskårne hul.‍
15 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende skruer Á.‍
16 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.‍
Overvejelser om tilslutning
Når du tilslutter denne enhed til en strømkilde og andre Garmin
enheder, skal du tage højde for disse overvejelser.‍
• Strøm- og jordingsforbindelserne til batteriet skal kontrolleres
for at sikre, at de sidder godt fast og ikke kan blive løse.‍
• For nemmere ledningsføring er kablerne pakket uden
låseringe.‍ Kablerne bør trækkes, før låseringene monteres.‍
2
Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og jordledningerne,
skal du bruge 18 AWG (0,82 mm²)-ledning.‍
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.‍
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.‍
3 Montér låseringen og o-ringen på enden af ledningsnettet.‍
4 Tilslut ledningsnettet til enheden ved at dreje låseringen med
uret.‍
NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).‍
• Når NMEA 0183-enheder tilsluttes med to sendeledninger og
to modtagerledninger, er det ikke nødvendigt, at NMEA
2000® bussen og NMEA 0183-enheden er sluttet til fælles
jord.‍
• Når du tilslutter en NMEA 0183-enhed, der kun har én
sendeledning (Tx) eller én modtagerledning (Rx), skal NMEA
2000-bussen og NMEA 0183-enheden være tilsluttet fælles
jord.‍
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
+
Emne
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
NMEA 0183 kompatibel enhed
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 - Funktion
af ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Sort
Data jord
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Lampe- eller horntilslutninger
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse.‍ Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt.‍ Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.‍
• Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for
at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.‍
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.‍
Emne Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Emne
Ê
Ë
Ì
Enheder, der kan modtage informationer fra et eksternt Garmin
ekkolodmodul har en port, der er mærket ETHERNET.‍ Gå til www.garmin.com eller kontakt din lokale Garmin forhandler for
at bestemme den passende ekkolodenhed til dine behov.‍
1 Følg de instruktioner, der fulgte med dit ekkolodmodul for at
installere det korrekt på din båd.‍
2 Træk Garmin Marine Network-kablet fra ekkolodmodulet til
bagsiden af enheden bort fra kilder til elektriske forstyrrelser.‍
Tilslut
Garmin Marine Network-kablet til porten ETHERNET
3
på din enhed.‍
Tilslutning af enheden til en Garmin marineradar
Ledningsnet
Emne Garmin
ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
-
Tilslutning af enheden til et eksternt Garmin
ekkolodmodul
Strømkilde
Strømkabel
Horn
Lampe
Relæ (100 mA spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere advarsler med
lampe eller horn
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord
Gul
Alarm
Tilslutning af enheden til en transducer
Enheder, der kan modtage dybdeinformationer fra en Garmin
transducer har en port, der er mærket SONAR.‍ Gå til www.garmin.com eller kontakt din lokale Garmin forhandler for
at bestemme den passende transducertype til dine behov.‍
1 Følg de instruktioner, der fulgte med transduceren, for at
installere den korrekt på din båd.‍
2 Træk transducerkablet til bagsiden af enheden væk fra kilder
med elektriske forstyrrelser.‍
3 Tilslut transducerkablet til SONAR porten på din enhed.‍
Enheder, der kan modtage oplysninger fra en Garmin radar har
en port, der er mærket ETHERNET.‍ Gå til www.garmin.com
eller kontakt din lokale Garmin forhandler for at bestemme den
passende radartype til dine behov.‍
1 Følg de instruktioner, der fulgte med din Garmin radar for at
installere den korrekt på din båd.‍
2 Træk Garmin Marine Network-kablet fra radaren til bagsiden
af enheden bort fra kilder til elektriske forstyrrelser.‍
3 Tilslut Garmin Marine Network-kablet til porten ETHERNET
på din enhed.‍
Overvejelser ved deling mellem radar, ekkolod og
kort
Enheder, der kan dele supplerende kortoplysninger og vise data
fra et enkelt radar- eller ekkolodmodul på samme tid har en
port, der er mærket ETHERNET.‍ Gå til www.garmin.com eller
kontakt din lokale Garmin forhandler for at bestemme den
passende type enheder til dine behov.‍
Når du tilslutter denne enhed til kompatible ETHERNET
enheder, bør du tage højde for disse overvejelser.‍
• Enheden er kun kompatibel med andre Garmin ETHERNET
enheder og kan ikke dele data med Garmin Marine Networkenheder, f.‍eks.‍ en enhed fra GPSMAP 8000 serien.‍
• Denne enhed er ikke kompatibel med ældre Garmin
ekkolodmoduler, f.‍eks.‍ GSD™ 26.‍
• Din enhed modtager ekkoloddata fra en transducer, der er
tilsluttet SONAR porten, den deler ikke ekkoloddatatene med
andre ETHERNET enheder.‍
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
ETHERNET tilslutninger.‍
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til ETHERNET forbindelser.‍
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.‍
• Hvis denne enhed har en enkelt ETHERNET port, skal du
muligvis bruge en Garmin netværksswitch, f.‍eks.‍ en GMS™
10 til at tilslutte en radar eller et ekkolodmodul til mere end
én ETHERNET enhed.‍
• Hvis denne enhed både har en RADAR port og en
ETHERNET port, kan du tilslutte en ETHERNET enhed til
ena af portene.‍
• Nogle ekkolodmoduler, f.‍eks.‍ GCV™ 10, har mere end én
ETHERNET port og kan tilsluttes flere ETHERNET enheder
uden ekstra netværksswitch.‍
Tilslutning af enheden til en GPS-fjernantenne
Enheden har en intern GPS-modtager, men nogle installationer,
f.‍eks.‍ planmontering, giver muligvis ikke det udsyn til himlen,
som enheden behøver for at beregne din GPS-position.‍ I så fald
kan du installere en ekstern Garmin GPS-antenne og tilslutte
den til enheden for at få GPS-oplysninger.‍
Enheder, der kan modtage informationer fra en ekstern Garmin
GPS-antenne, har en port, der er mærket EXT GPS.‍
3
1 Følg de instruktioner, der fulgte med den eksterne Garmin
GPS-antenne, for at installere den korrekt på din båd.‍
2 Træk antennekablet til bagsiden af enheden væk fra kilder til
elektriske forstyrrelser.‍
3 Tilslut antennekablet til porten EXT GPS på din enhed.‍
NMEA 2000 Overvejelser
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen.‍ Du må ikke
tilslutte NMEA 2000 strømkablet til et eksisterende NMEA 2000
netværk, eftersom der kun bør være tilsluttet én strømkilde til et
NMEA 2000 netværk.‍
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder.‍ NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.‍
NMEA 2000 kompatible modeller kan sluttes til et NMEA 2000
netværk på båden for at dele data fra NMEA 2000 kompatible
enheder, f.‍eks.‍ en VHF-radio.‍ De nødvendige NMEA 2000
kabler og stik sælges separat.‍
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter.‍ Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.‍
Porten, der er mærket NMEA 2000 på bagsiden af enheden,
bruges til at tilslutte den til et NMEA 2000 standardnetværk.‍
6 Vælg Løb.‍
7 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.‍
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.‍
1 Slå plotteren til.‍
2 Isæt hukommelseskortet i kortstikket.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.‍
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.‍
5 Fjern hukommelseskortet.‍
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Modeller på otte
tommer
Mål (B×H×D)
294 mm (11,58 inch) × 188 mm (7,4
inch) × 74 mm (2,91 inch)
Displaystørrelse (B×H) 162 mm (6,38 inch) × 121,5 mm
(4,78 inch)
Modeller på ti
tommer
Vægt
1,6 kg (3,53 lb.‍)
Mål (B×H×D)
360 mm (14,17 inch) × 236 mm
(9,29 inch) × 75 mm (2,95 inch)
Displaystørrelse (B×H) 211,2 mm (8,31 inch) × 158,4 mm
(6,24 inch)
Alle modeller
Vægt
2,2 kg (4,85 lb.‍)
Temperaturområde
Fra fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Materiale
Polycarbonatplast
Elektriske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Alle modeller
Inputeffekt
10–32 V jævnstrøm
Sikring
6 A, hurtigvirkende
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 Forbrug
100 mA maks.‍
Sikkerhedsafstand for kompas
30 cm (11,8 inch)
Modeller på otte tommer Maks.‍ strømforbrug ved 10 V DC 35 W
Emne
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Typisk strømforbrug ved 12 V DC 1,5 A
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
NMEA 2000 dropkabel
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V DC 3,5 A
Modeller på ti tommer
Typisk strømforbrug ved 12 V DC 2,0 A
NMEA 2000 strømkabel
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V DC 4,0 A
Tænding eller serieafbryder
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V DC 40 W
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
Indlæsning af nyt software på et
hukommelseskort
060928 ISO-adressekrav
Enheden indeholder muligvis et hukommelseskort med
softwareopdatering.‍ Hvis det er tilfældet, skal du følge de
instruktioner, der fulgte med kortet.‍ Hvis en softwareopdatering
til hukommelseskortet ikke er inkluderet, skal du kopiere
softwareopdateringen til et hukommelseskort.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Vælg Download ved siden af “Garmin Marine Network med
SD-kort.‍”
4 Læs og accepter betingelserne.‍
5 Vælg Download.‍
126996 Produktoplysninger
4
126208 NMEA: Kommando, anmodning og anerkendelse af
gruppefunktion
127250 Fartøjsretning
128259 Hastighed: i forhold til vand
128267 Vanddybde
129539 GNSS DOP'er
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
127258 Magnetisk variation
129025 Position, hurtig opdatering
Type
PGN
Beskrivelse
129026 COG/SOG – hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
129284 Navigationsdata
Type
Sætning
Beskrivelse
VDM
AIS VHF datalink-besked
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og -sætninger (National
Marine Electronics Association) hos: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna
Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
129540 GNSS kan ses
Modtag
127245 Ror
127250 Fartøjsretning
127488 Motorparametre: hurtig opdatering
127489 Motorparametre: dynamiske
127493 Gearparametre: dynamiske
127498 Motorparametre: statiske
127505 Væskeniveau
129038 AIS Klasse A – positionsrapport
129039 AIS Klasse B – positionsrapport
129040 AIS Klasse B – udvidet positionsrapport
129794 AIS Klasse A – statiske og trafikrelaterede data
129798 AIS SAR flyposition
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808 DSC-opkaldsoplysninger
130310 Miljøparametre
130311 Miljøparametre (forældet)
130313 Fugtighed
130314 Faktisk tryk
130576 Status som lille fartøj
Disse data er kun gældende for NMEA 2000 kompatible produkter.‍
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: kurs/sporkontrol (autopilot) sætning
"B"
GPBOD
BOD: pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: pejling og afstand til waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: geografisk position (breddegrad/
længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: anbefalet minimum for
navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: anbefalet minimum for specifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: ruter
GPVTG
VTG: kurs over grunden og grundhastighed
GPWPL
WPL: waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: kortdatum
PGRMZ
Z: højde
SDDBT
DBT: dybde under transducer
SDDPT
DPT: dybde
SDMTW
MTW: vandtemperatur
SDVHW
VHW: fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
MWV
Vindhastighed og -vinkel
Modtag
5
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin®, Garmin logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. GCV™, GMS™ og GSD™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising