Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Priručnik za brzo pokretanje

Garmin GPSMAP® 820xs Priručnik za brzo pokretanje
GPSMAP serije 800/1000
®
Priručnik za brzo pokretanje
Siječanj 2014
190-01658-66_0A
Tiskano u Tajvanu
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Pregled uređaja sprijeda
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Tipka napajanja
Tipke uređaja
Numerička tipkovnica (dostupna samo na modelima od 10 inča)
Utor za SD memorijsku karticu
Višefunkcijske tipke
Tipke uređaja
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.‍
Ako se brzo pritisne i otpusti, služi za podešavanje pozadinskog
osvjetljenja i načina rada boja.‍
Smanjivanje karte ili prikaza.‍
Povećavanje karte ili prikaza.‍
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.‍
SELECT
Potvrđivanje poruka i odabir opcija.‍
BACK
Povratak na prethodni zaslon.‍
MARK
Spremanje trenutne lokacije kao međutočke.‍
HOME
Povratak na početni zaslon.‍
MENU
Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je primjenjivo.‍
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.‍
Umetanje memorijskih kartica
U uređaju za iscrtavanje možete koristiti dodatne memorijske
kartice.‍ Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i
zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka
interesa u visokoj rezoluciji.‍ Možete koristiti prazne memorijske
kartice za snimanje podataka sonara i prijenos podataka poput
međutočaka, ruta i trasa do drugog kompatibilnog Garmin®
uređaja za iscrtavanje ili računala.‍
1 Otvorite pristupna vratašca À s prednje strane uređaja za
iscrtavanje.‍
1 Posjetite www.garmin.com/‍support.‍
2 Odaberite Priručnici.‍
3 Slijedite upute na zaslonu i preuzmite priručnik za svoj
proizvod.‍
Dodatne informacije
Ako imate pitanja o uređaju, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.‍
Web-stranica www.garmin.com/‍support nudi mnoge različite
savjete za rješavanje većine problema i odgovore na većinu
pitanja.‍
• Česta pitanja
• Ažuriranja softvera
• Priručnici za korisnike i za montažu
• Servisna upozorenja
• Video
• Brojevi i adrese za kontakt
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Uređaj može sadržavati memorijsku karticu s ažuriranjem
softvera.‍ U tom slučaju slijedite upute priložene uz karticu.‍ Ako
memorijska kartica s ažuriranjem softvera nije uključena,
ažuriranje softvera morate kopirati na memorijsku karticu.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.‍
2 Idite na www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Odaberite Preuzmi pored stavke “Garmin Pomorska mreža
tvrtke Garmin sa SD karticom.‍”
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.‍
5 Odaberite Preuzmi.‍
6 Odaberite Pokreni.‍
7 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.‍
Ažuriranje softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.‍
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.‍
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu
u utor za karticu.‍
NAPOMENA: Kako bi se pojavile upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice uređaj mora biti u potpunosti
pokrenut.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.‍
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s
normalnim radom.‍
5 Izvadite memorijsku karticu.‍
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego
što se uređaj u potpunosti ponovo pokrene, ažuriranje
softvera neće biti potpuno.‍
Signali GPS satelita
2 Umetnite memorijsku karticu Á tako da oznaka gleda
udesno.‍
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.‍
4 Zatvorite vrata.‍
Preuzimanje priručnika
Na Internetu možete pronaći najnoviji korisnički priručnik i
prijevode priručnika.‍
2
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.‍ Kada uređaj za
iscrtavanje primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
prikazuje se
.‍ Kada uređaj za iscrtavanje izgubi satelitski
signal,
nestaje i na karti iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.‍
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.‍
2 Odaberite opciju:
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.‍
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.‍
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.‍
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
NAPOMENA: Kada koristite Auto Guidance, siva linija
unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači da Auto
Guidance ne može izračunati dio Auto Guidance linije.‍ To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.‍
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.‍
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.‍
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.‍
Međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite MARK.‍
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Navigacijske informacije > Međutočke > Nova
međutočka.‍
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje međutočke na temelju koordinata odaberite
Upiši koordinate i unesite koordinate.‍
• Za stvaranje međutočke pomoću karte odaberite Koristi
kartu, odaberite lokaciju i odaberite Odaberi.‍
Označavanje i početak navigacije do MOB lokacije
Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju čovjeka
u moru (MOB).‍
Odaberite opciju:
• Na bilo kojem zaslonu odaberite MARK > Čovjek u
moru.‍
• Na početnom zaslonu odaberite Čovjek u moru > Da.‍
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj
za iscrtavanje određuje izravan kurs natrag do označene
lokacije.‍
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati.‍ Ovaj postupak ne sprema rutu ili
podatke o međutočki.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.‍
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.‍
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.‍
4 Odaberite Dodaj skretanje.‍
5 Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 te dodajte još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.‍
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije.‍ To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.‍
6 Po potrebi odaberite MENU.‍
7 Odaberite Navigiraj rutom.‍
8 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
9 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
OPREZ
Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko
kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon
autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.‍
Značajka Auto Guidance temelji se na elektroničkim
kartografskim podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje
prepreka i premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što
vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge
prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.‍
NAPOMENA: Značajka Auto Guidance dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu.‍ Kurs ili rutu možete pratiti na
navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.‍
Kretanje prema odredištu na karti
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.‍
2 Prema potrebi odaberite SELECT.‍
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin®, logotip Garmin i GPSMAP® trgovački su znakovi tvrtke Garmin
Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Logotip SDHC trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising