Garmin | GPSMAP® 820xs | Quick Start Guide | Garmin GPSMAP® 820xs Snelstartgids

Garmin GPSMAP® 820xs Snelstartgids
GPSMAP 800/1000 serie
®
Snelstartgids
Januari 2014
190-01658-55_0A
Gedrukt in Taiwan
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Vooraanzicht toestel
De handleidingen downloaden
U kunt de nieuwste versie van de gebruikershandleiding en
vertaalde versies daarvan downloaden van internet.‍
1 Ga naar www.garmin.com/‍support.‍
2 Selecteer Handleidingen.‍
3 Volg de instructies op het scherm om de handleiding voor uw
product te downloaden.‍
Meer informatie
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Sensor automatische schermverlichting
Aan-uitknop
Knoppen op toestel
Nummerknoppen (alleen op modellen van 10 inch)
SD geheugenkaartsleuf
Schermknoppen
Knoppen op toestel
Hiermee schakelt u het toestel in en weer uit als deze knop wordt
vastgehouden.‍
Hiermee past u de schermverlichting en kleurmodus aan door de
knop snel in te drukken en los te laten.‍
Hiermee kunt u op een kaart of weergave uitzoomen.‍
Hiermee kunt u op een kaart of weergave inzoomen.‍
Hiermee kunt u scrollen, opties markeren en de cursor verplaatsen.‍
SELECT
Hiermee kunt u aangeven dat het bericht is gelezen en opties
selecteren.‍
BACK
Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.‍
MARK
Hiermee kunt u de huidige locatie als waypoint opslaan.‍
HOME
Hiermee keert u terug naar het startscherm.‍
MENU
Hiermee kunt u indien van toepassing een menu met opties openen
voor de pagina.‍
Hiermee kunt u indien van toepassing een menu sluiten.‍
Geheugenkaarten plaatsen
U kunt optionele geheugenkaarten in de kaartplotter gebruiken.‍
Via gegevenskaarten kunt u satellietbeelden met hoge resolutie
en luchtfoto's van havensteden, havens, jachthavens en andere
nuttige punten weergeven.‍ U kunt lege geheugenkaarten
plaatsen om echoloodgegevens vast te leggen en gegevens
zoals via-punten, routes en sporen naar een andere
compatibele Garmin® kaartplotter of een computer over te
brengen.‍
1 Open het klepje À aan de voorzijde van de kaartplotter.‍
Als u nog vragen over uw toestel hebt, kunt u contact opnemen
met Garmin Product Support.‍
De website, www.garmin.com/‍support, biedt allerlei tips voor
probleemoplossing waarmee u de meeste problemen kunt
verhelpen en vragen kunt beantwoorden.‍
• Veelgestelde vragen
• Software-updates
• Gebruikers- en installatiehandleidingen
• Servicewaarschuwingen
• Video
• Contactnummers en adressen
De nieuwe software op een geheugenkaart laden
Het toestel bevat mogelijk een geheugenkaart met een
software-update.‍ Als dat het geval is, volgt u de instructies die
bij de kaart zijn geleverd.‍ Als er geen geheugenkaart met een
software-update is inbegrepen, moet u de software-update zelf
naar een geheugenkaart kopiëren.‍
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartuitsparing van de
computer.‍
2 Ga naar www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Selecteer Downloaden naast “Garmin Marine Network with
SD card.‍”
4 Lees en accepteer de voorwaarden.‍
5 Selecteer Downloaden.‍
6 Selecteer Hardlopen.‍
7 Selecteer het station van de geheugenkaart en selecteer
vervolgens Volgende > Voltooien.‍
De software van het toestel bijwerken
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.‍
1 Schakel de kaartplotter in.‍
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.‍
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart
voordat u de kaart plaatst.‍
3 Volg de instructies op het scherm.‍
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.‍
Het toestel werkt weer normaal zodra het softwareupdateproces is voltooid.‍
5 Verwijder de geheugenkaart.‍
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.‍
GPS-satellietsignalen
2 Plaats de geheugenkaart Á met het label naar rechts gericht.‍
3 Druk op de kaart tot deze vastklikt.‍
4 Sluit het klepje.‍
2
Wanneer u de kaartplotter inschakelt, moet de GPS-ontvanger
de gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele
locatie bepalen.‍ Wanneer de kaartplotter satellietsignalen
ontvangt, worden de
boven aan het startscherm groen.‍
Wanneer de kaartplotter het satellietsignaal verliest, verdwijnen
de
en knippert er een vraagteken op op de kaart.‍
Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Het startscherm aanpassen
U kunt items toevoegen aan en rangschikken op het
startscherm.‍
1 Selecteer in het startscherm Hoofdmenu aanpassen.‍
2 Selecteer een optie:
• Als u een item opnieuw wilt rangschikken, selecteert u
Rangschikken, selecteert u het item dat u wilt
verplaatsen en vervolgens een nieuwe locatie.‍
• Als u een item wilt toevoegen aan het startscherm,
selecteert u Voeg toe en vervolgens het nieuwe item.‍
• Als u een aan het startscherm toegevoegd item wilt
verwijderen, selecteert u Wis en vervolgens het item.‍
Via-punten
Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.‍
Uw huidige positie als waypoint markeren
Selecteer vanuit een willekeurig scherm MARK.‍
Een via-punt op een andere positie maken
1 Selecteer Navigatie-info > Via-punten > Nieuw via-punt.‍
2 Selecteer een optie:
• Om het via-punt te maken door positiecoördinaten in te
voeren, selecteert u Voer coördinaten in en voert u de
coördinaten in.‍
• Om het via-punt te maken met behulp van een kaart,
selecteert u Gebruik kaart en daarna achtereenvolgens
de locatie en Selecteer.‍
MOB-locatie markeren en navigeren
Als u een via-punt markeert, kunt u deze als MOB-positie (manover-boord) opslaan.‍
Selecteer een optie:
• Selecteer vanuit elk scherm MARK > Man-over-boord.‍
• Selecteer in het startscherm Man-over-boord > Ja.‍
Een internationaal MOB-symbool markeert het actieve MOBpunt en de kaartplotter stelt een directe koers in terug naar de
gemarkeerde locatie.‍
Navigatie met een kaartplotter
LET OP
Als uw vaartuig over een stuurautomaat beschikt, moet bij elk
roer een bedieningsscherm zijn geïnstalleerd waarmee de
stuurautomaat kan worden uitgeschakeld.‍
De functie Auto Guidance is gebaseerd op elektronische
kaartgegevens.‍ De gegevens garanderen niet dat de route vrij
is van obstakels en dat deze diep genoeg is.‍ Let tijdens het
volgen van de koers altijd goed op en vermijd land, ondiep
water en andere obstakels die u onderweg kunt tegenkomen.‍
2 Selecteer indien nodig SELECT.‍
3 Selecteer Navigeer naar.‍
4 Selecteer een optie:
• Om rechtstreeks naar de locatie te navigeren, selecteert u
Ga naar.‍
• Om een route naar de locatie te maken, inclusief
koerswijzigingen, selecteert u Route naar.‍
• Om Auto Guidance te gebruiken, selecteert u Begeleid
naar.‍
5 Controleer de koers die met de magenta lijn wordt
aangegeven.‍
OPMERKING: Als u de functie Auto Guidance gebruikt,
geeft een grijs gedeelte op de magenta lijn aan dat de functie
Auto Guidance een deel van de Auto Guidance lijn niet kan
berekenen.‍ Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor
een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en
obstakelhoogte.‍
6 Volg de magenta lijn en vermijd daarbij land, ondiep water en
andere obstakels.‍
Een route vanaf uw huidige locatie maken en
navigeren
U kunt een route op de navigatiekaart of de viskaart maken en
deze meteen gaan volgen.‍ Met deze procedure worden de
route- of waypointgegevens niet opgeslagen.‍
OPMERKING: In sommige gebieden is de kaart voor
diepzeevissen beschikbaar bij premiumkaarten.‍
1 Selecteer een bestemming op de navigatie- of viskaart.‍
2 Selecteer Navigeer naar > Route naar.‍
3 Selecteer de locatie van de laatste koerswijziging voor de
bestemming.‍
4 Selecteer Voeg koerswijziging toe.‍
5 Herhaal de stappen 3 en 4 als u meer koerswijzigingen wilt
toevoegen.‍ Werk daarbij terug vanaf de bestemming naar de
huidige locatie van uw vaartuig.‍
De laatste koerswijziging die u toevoegt moet de eerste
koerswijziging zijn die u maakt, beginnend vanaf uw huidige
locatie.‍ Het moet de koerswijziging zijn die zich het dichtst bij
uw vaartuig bevindt.‍
6 Indien nodig selecteert u MENU.‍
7 Selecteer Navigeer route.‍
8 Controleer de koers die met een magenta lijn wordt
aangegeven.‍
9 Volg de magenta lijn en vermijd daarbij land, ondiep water en
andere obstakels.‍
OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance
beschikbaar bij premiumkaarten.‍
OPMERKING: In sommige gebieden zijn Mariner's Eye 3D en
Fish Eye 3D kaartweergaven beschikbaar bij premiumkaarten.‍
OPMERKING: In sommige gebieden is de kaart voor
diepzeevissen beschikbaar bij premiumkaarten.‍
Als u wilt navigeren, moet u een bestemming kiezen, een koers
uitzetten of een route maken en vervolgens de koers of route
volgen.‍ Volg de koers of route op de navigatie- of viskaart, of in
de Perspective 3D- of Mariner's Eye 3D-kaartweergave.‍
Navigeren naar een punt op de kaart
1 Selecteer een locatie op de navigatie- of viskaart.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin®, het Garmin logo en GPSMAP® zijn handelsmerken van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Het SDHC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising