Garmin | GPSMAP® 820xs | Installation guide | Garmin GPSMAP® 820xs Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 820xs Instrukcja instalacji
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
GPSMAP® z serii 800 i 1000 —
instrukcje instalacji
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, urządzenie
można zamontować wykorzystując jedną z dwóch metod.‍
Można użyć dołączonego uchwytu i osprzętu, aby zamontować
urządzenie na uchwycie pałąkowym.‍ Można także użyć
dołączonego szablonu i osprzętu do zamontowania urządzenia
na płasko na desce rozdzielczej.‍
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.‍
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.‍
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.‍
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.‍
• Miejsce to musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.‍
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.‍ Firma
Garmin® zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.‍
Można użyć dołączonego wspornika, aby zamontować
urządzenie na uchwycie pałąkowym na płaskiej powierzchni.‍
1 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące Á.‍
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
Pilnik i papier ścierny
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
(opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
Styczeń 2014
2 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące.‍
190-01658-80_0A
Wydrukowano na Tajwanie
3 Za pomocą dołączonych wkrętów  przykręć wspornik do
montażu na uchwycie pałąkowym do powierzchni
montażowej.‍
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.‍
Umieść
urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
5
pałąkowym i dokręć pokrętła.‍
Płaski montaż urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia.‍ Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.‍
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.‍ Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.‍
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają montaż urządzenia
na desce rozdzielczej.‍
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca,
w którym chcesz wykonać montaż urządzenia.‍
2 Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go
w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie.‍
3 Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.‍
4 Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii
ciągłej oznaczonej na szablonie.‍
Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.‍
5
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.‍
7 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami
prowadzącymi na szablonie.‍
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów prowadzących.‍
9 Używając wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala) wywierć
otwory prowadzące.‍
10 Usuń szablon z powierzchni montażowej.‍
11 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.‍
12 W razie potrzeby zakryj nieużywane złącza za pomocą
dołączonych zaślepek, aby zapobiec korozji metalowych
styków.‍
13 Zamocuj piankową uszczelkę À z tyłu urządzenia.‍
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.‍
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.‍
14 Umieść urządzenie wycięciu.‍
15 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów Á.‍
16 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.‍
Uwagi dotyczące podłączania
Podczas podłączania urządzania do zasilania oraz do innych
urządzeń firmy Garmin należy uwzględnić następujące kwestie.‍
• Należy upewnić się, że przewód zasilania i uziemienia są
odpowiednio zabezpieczone i nie poluzują się.‍
• Aby ułatwić doprowadzenie, przewody zostały dołączone bez
zainstalowanych kółek blokujących.‍ Przewody należy
doprowadzić przed zainstalowaniem kółek blokujących.‍
• Po podłączeniu kółka blokującego do przewodu należy
upewnić się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia zasilania lub danych.‍
Informacje o wiązce przewodów
• Wiązka przewodów łączy urządzenie z zasilaniem,
urządzeniami NMEA® 0183 oraz lampą lub brzęczykiem
emitującymi alerty wizualne lub dźwiękowe.‍
• Wiązka przewodów jest pakowana bez zainstalowanego
kółka blokującego.‍ Przewód należy doprowadzić przed
zainstalowaniem kółka blokującego.‍
• Po podłączeniu kółka blokującego do wiązki przewodów
upewnij się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia.‍
• Urządzenie ma dwa wewnętrzne porty NMEA 0183 służące
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183.‍ Przy
podłączaniu urządzenia zarówno do przesyłania, jak
i odbierania, użyj przewodów z tego samego wewnętrznego
portu NMEA 0183.‍
• Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu 16 AWG (1,31 mm²).‍
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183
lub alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm²).‍
Element
À
Á
Â
Ã
2
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie (zasilanie i 0183 NMEA)
Niebieski
NMEA 0183 port wewnętrzny 1 Tx (wyjście)
Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny 1 Rx (wejście)
Element
Ä
Å
Æ
Ç
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Szary
NMEA 0183 port wewnętrzny 2 Tx (wyjście)
Fioletowy
NMEA 0183 port wewnętrzny 2 Rx (wejście)
Pomarańczowy
Akcesorium włączone
Żółty
Alarm niski
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu 18 AWG (0,82 mm²).‍
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.‍
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu wiązki
przewodów.‍
4 Podłącz wiązkę przewodów do urządzenia poprzez
obrócenie kółka blokującego w prawo.‍
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).‍
• Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183
urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000® oraz urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.‍
• Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183
urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym
przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.‍
Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
+
Pozycja
Źródło zasilania 12 V DC
Wiązka przewodów
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Pozycja Funkcja przewodu Kolor przewodu
firmy Garmin
firmy Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Ê
Ë
Ì
Źródło zasilania
Przewód zasilający
Brzęczyk
Lampa
Przekaźnik (natężenie cewki 100 mA)
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub brzęczyka
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
Podłączanie urządzenia do przetwornika
Urządzenia, które mogą odbierać informacje o głębokości
z przetwornika firmy Garmin mają port oznaczony jako SONAR.‍
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com lub skontaktuj się
z lokalnym sprzedawcą firmy Garmin.‍
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.‍
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części
urządzenia z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.‍
3 Podłącz przewód przetwornika do portu SONAR na
urządzeniu.‍
Podłączanie urządzenia do zewnętrznego modułu
echosondy Garmin
-
Opis
À
Á
Â
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.‍
• Maksymalne natężenie wynosi 100 mA; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 100 mA.‍
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.‍
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
Połączenia lampy lub brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat.‍ Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia.‍ Podczas
Urządzenia, które mogą odbierać informacje z zewnętrznego
modułu echosondy Garmin mają port oznaczony jako
ETHERNET.‍ Aby określić typ sonaru spełniający twoje
potrzeby, przejdź na stronę www.garmin.com lub skontaktuj się
z lokalnym sprzedawcą firmy Garmin.‍
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do modułu
echosondy, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.‍
2 Poprowadź przewód sieciowy Garmin Marine Network od
modułu echosondy do tylnej części urządzenia z dala od
źródeł zakłóceń elektrycznych.‍
3 Podłącz przewód sieciowy Garmin Marine Network do portu
ETHERNET w urządzeniu.‍
Podłączanie urządzenia do radaru morskiego firmy
Garmin
Urządzenia, które mogą odbierać informacje z radaru firmy
Garmin mają port oznaczony jako ETHERNET.‍ Aby określić typ
radaru spełniający twoje potrzeby, przejdź na stronę
www.garmin.com lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą
Garmin.‍
3
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do radaru firmy
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.‍
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.‍Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.‍
Uwagi dotyczące udostępniania radaru, sonaru
i mapy
Modele urządzeń zgodnych ze standardem NMEA 2000 można
podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi w celu udostępniania
danych z urządzeń obsługujących standard NMEA 2000, takich
jak radio UKF.‍ Niezbędne przewody i złącza NMEA 2000
sprzedawane są osobno.‍
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA
2000, należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe
informacje dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie
Informacje techniczne dla produktów NMEA 2000.‍ Aby pobrać
ten dokument, wybierz Podręczniki na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.‍
Umieszczony z tyłu urządzenia port oznaczony jako NMEA
2000 służy do podłączenia go do standardowej sieci NMEA
2000.‍
Garmin, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na łodzi.‍
2 Poprowadź przewód sieciowy Garmin Marine Network od
radaru do tylnej części urządzenia z dala od źródeł zakłóceń
elektrycznych.‍
Podłącz
przewód sieciowy Garmin Marine Network do portu
3
ETHERNET w urządzeniu.‍
Urządzenia, które mogą udostępniać dodatkowe informacje
o mapach i wyświetlać dane z jednego radaru lub modułu
sonaru jednocześnie, mają port oznaczony jako ETHERNET.‍
Aby określić typ urządzeń spełniający twoje potrzeby, przejdź
na stronę www.garmin.com lub skontaktuj się z lokalnym
sprzedawcą firmy Garmin.‍
Podczas podłączania tego urządzenia do zgodnych urządzeń
firmy ETHERNET, należy uwzględnić następujące kwestie.‍
• To urządzenie jest zgodne tylko z innymi urządzeniami
urządzeniami ETHERNET firmy Garmin i nie udostępnia
danych urządzeniom z siecią Garmin Marine Network, takim
jak urządzenie GPSMAP z serii 8000.‍
• To urządzenie nie jest zgodne ze starszymi modułami
echosond firmy Garmin, takimi jak GSD™ 26.‍
• Jeśli posiadane urządzenie odbiera dane sonaru
z przetwornika podłączonego do portu SONAR, nie
udostępnia ono danych sonaru innym urządzeniom firmy
ETHERNET.‍
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być
używany dla wszystkich połączeń ETHERNET.‍
◦ Dla połączeń ETHERNET nie należy używać przewodów
CAT5 ani złączy RJ45 innych firm.‍
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci morskiej Garmin są
dostępne u dealera firmy Garmin.‍
• Jeśli to urządzenie ma jeden port ETHERNET, konieczne
może być użycie przełącznika sieciowego firmy Garmin (np.‍
GMS™ 10), aby podłączyć radar lub moduł echosondy do
więcej niż jednego urządzenia ETHERNET.‍
• Jeśli to urządzenie ma port RADAR oraz port ETHERNET,
można podłączyć urządzenie ETHERNET do jednego z tych
portów.‍
• Niektóre moduły echosondy, takie jak GCV™ 10, mają więcej
niż jeden port ETHERNET i można do nich podłączać wiele
urządzeń ETHERNET bez konieczności zastosowania
dodatkowego przełącznika sieciowego.‍
Podłączanie urządzenia do zdalnej anteny GPS
To urządzenie posiada wewnętrzny odbiornik GPS, ale niektóre
instalacje, np.‍ montaż płaski, mogą nie zapewniać widoku nieba
niezbędnego do obliczenia pozycji GPS.‍ W takiej sytuacji
można zainstalować zewnętrzną antenę GPS firmy Garmin (do
nabycia osobno) i podłączyć ją do urządzenia w celu
dostarczenia informacji GPS.‍
Urządzenia, które mogą odbierać informacje z zewnętrznej
anteny GPS firmy Garmin, mają port oznaczony jako EXT GPS
1 Aby w prawidłowy sposób zainstalować na łodzi zewnętrzną
antenę GPS firmy Garmin, należy postępować zgodnie
z dołączonymi do niej instrukcjami.‍
2 Poprowadź przewód anteny do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.‍
3 Podłącz przewód anteny do odpowiedniego portu EXT GPS
w urządzeniu.‍
Uwagi dotyczące sieci NMEA 2000
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania.‍ Nie podłączaj przewodu
4
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Ładowanie nowego oprogramowania na
kartę pamięci
Urządzenie może zawierać kartę pamięci służącą do
aktualizacji oprogramowania.‍ W takim przypadku należy
wykonać instrukcje opisane w dokumentacji dołączonej do
karty.‍ W przypadku gdy karta pamięci nie jest dołączona, należy
skopiować aktualizację oprogramowania na inną kartę pamięci.‍
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.‍
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine
.html.‍
3 Wybierz Pobierz obok pozycji „Sieć Garmin Marine Network
z kartą SD”.‍
4 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.‍
5 Wybierz Pobierz.‍
6 Wybierz Bieg.‍
7 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie
wybierz kolejno Dalej > Zakończ.‍
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.‍
1 Włącz ploter nawigacyjny.‍
2 Włóż kartę pamięci do gniazda kart.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.‍
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.‍
5 Wyjmij kartę pamięci.‍
Typ
PGN
Transmisja
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
Opis
127258 Deklinacja magnetyczna
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129026 KDd i PND: szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Informacje o trasie i punktach
129540 Widoczne satelity GNSS
Odbiór
127245 Ster
127250 Kierunek łodzi
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
127489 Parametry silnika: dynamiczne
Dane techniczne
127493 Parametry transmisji: dynamiczne
Fizyczne dane techniczne
127505 Poziom płynu
127498 Parametry silnika: statyczne
Urządzenie
Dane techniczne
Modele ośmiocalowe
Wymiary (szer.‍ × wys.‍ × 294 mm (11,58 cala) ×
gł.‍)
188 mm (7,4 cala) × 74 mm
(2,91 cala)
Modele
dziesięciocalowe
129038 Raport pozycji A klasy AIS
Wielkość
Rozmiar wyświetlacza
(szer.‍ × wys.‍)
162 mm (6,38 cala) ×
121,5 mm (4,78 cala)
Masa
1,6 kg (3,53 funta)
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129794 Dane statyczne i związane z podróżą A klasy AIS
129798 Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129802 Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
129808 Informacja o wywołaniu DSC
Wymiary (szer.‍ × wys.‍ × 360 mm (14,17 cala) ×
gł.‍)
236 mm (9,29 cala) × 75 mm
(2,95 cala)
Wszystkie modele
Rozmiar wyświetlacza
(szer.‍ × wys.‍)
211,2 mm (8,31 cala) ×
158,4 mm (6,24 cala)
Masa
2,2 kg (4,85 funta)
Zakres temperatur
Od -15° do 55°C (od 5° do
131°F )
Materiał
Plastik poliwęglanowy
Specyfikacja elektryczna
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
130576 Małe jednostki – status
Ta informacja odnosi się tylko do produktów zgodnych z NMEA 2000.‍
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: namiar i dystans do punktu
GPGGA
GGA: dane pozycji systemu GPS
GPGLL
GLL: pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne satelity
GPGSV
GSV: widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: zalecane minimalne informacje
dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
GPRTE
RTE: trasy
GPVTG
VTG: kurs i prędkość nad dnem
Typowy pobór prądu przy 12 V 2,0 A
DC
GPWPL
WPL: pozycja punktu
GPXTE
XTE: błąd zejścia z trasy
Maks.‍ pobór prądu przy 12 V
DC
GRME
E: szacowany błąd
PGRMM
M: układ odniesienia
PGRMZ
Z: wysokość
SDDBT
DBT: głębokość poniżej przetwornika
SDDPT
DPT: głębokość
SDMTW
MTW: temperatura wody
SDVHW
VHW: prędkość i kierunek wody
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
126996 Informacje o produkcie
MTW
Temperatura wody
127250 Kierunek łodzi
VHW
Prędkość i kierunek wody
128259 Prędkość względem wody
WPL
Pozycja punktu
128267 Głębokość wody
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
130306 Dane o wietrze
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
130312 Temperatura
HDM
Kierunek, magnetyczny
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Wszystkie modele
Moc wejściowa
10–32 V DC
Bezpiecznik
6 A, szybkodziałający
NMEA 2000 – liczba LEN
2
NMEA 2000 – pobór prądu
100 mA maks.‍
Bezpieczny dystans dla
kompasu
30 cm (11,8 cala)
Modele ośmiocalowe
Maks.‍ zużycie energii przy 10 V 35 W
DC
Typowy pobór prądu przy 12 V 1,5 A
DC
Maks.‍ pobór prądu przy 12 V
DC
3,5 A
Modele dziesięciocalowe Maks.‍ zużycie energii przy 10 V 40 W
DC
4,0 A
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/Żądanie/
Potwierdzenie
129539 GNSS DOP
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
Odbiór
5
Typ
Sentencja
Opis
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS VHF
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. GCV™, GMS™ oraz GSD™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
NMEA®, NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics
Association.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising