Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Lynstartvejledning

Garmin GPSMAP® 820xs Lynstartvejledning
GPSMAP 800/1000 serien
®
Lynstartvejledning
Januar 2014
190-01658-56_0A
Trykt i Taiwan
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Enheden set forfra
3 Følg instruktionerne på skærmen for at downloade manualen
til dit produkt.‍
Sådan får du flere oplysninger
Hvis du har spørgsmål angående din enhed, kan du kontakte
Garmin produktsupport.‍
Webstedet, www.garmin.com/‍support, tilbyder mange
forskellige tip til fejlfinding, som kan afhjælpe de fleste
problemer og besvare de fleste spørgsmål.‍
• Ofte stillede spørgsmål
• Softwareopdateringer
• Bruger- og installationsvejledninger
• Servicemeddelelser
• Video
• Kontaktnumre og -adresser
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Ruller, fremhæver funktioner og flytter markøren.‍
Enheden indeholder muligvis et hukommelseskort med
softwareopdatering.‍ Hvis det er tilfældet, skal du følge de
instruktioner, der fulgte med kortet.‍ Hvis en softwareopdatering
til hukommelseskortet ikke er inkluderet, skal du kopiere
softwareopdateringen til et hukommelseskort.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Vælg Download ved siden af “Garmin Marine Network med
SD-kort.‍”
4 Læs og accepter betingelserne.‍
5 Vælg Download.‍
6 Vælg Løb.‍
7 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.‍
SELECT
Anerkender meddelelser og vælger funktioner.‍
Opdatering af enhedens software
BACK
Vender tilbage til forrige skærm.‍
MARK
Gemmer nuværende position som et waypoint.‍
HOME
Vender tilbage til skærmen Hjem.‍
MENU
Åbner en menu med funktioner for siden, hvor det er relevant.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Automatisk belysningssensor
Tænd/sluk-knap
Enhedstaster
Taltaster (kun på 10 tommers modeller)
SD-hukommelseskortstik
Funktionstaster
Enhedstaster
Tænder og slukker enheden, når den holdes nede.‍
Tryk kort for at justere baggrundsbelysning og farvevalg.‍
Zoomer ud af et kort eller en visning.‍
Zoomer ind på et kort eller en visning.‍
Lukker en menu, hvor det er relevant.‍
Isættelse af hukommelseskort
Du kan bruge valgfrie hukommelseskort i plotteren.‍ Kortene
giver dig mulighed for at se satellitbilleder i høj opløsning samt
luftfotos af havne, marinaer og andre bestemmelsessteder.‍ Du
kan bruge tomme hukommelseskort for at overføre data, f.‍eks.‍
waypoints, ruter og spor til en anden kompatibel Garmin®
plotter eller en computer.‍
1 Åbn lågen À foran på plotteren.‍
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.‍
1 Slå plotteren til.‍
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.‍
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.‍
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.‍
5 Fjern hukommelseskortet.‍
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.‍
GPS-satellitsignaler
2 Indsæt hukommelseskortet Á med etiketten mod højre.‍
3 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.‍
4 Luk lågen.‍
Download manualer
Du kan finde de nyeste brugervejledninger og oversættelser af
manualer på webstedet.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Vælg Vejledninger.‍
2
Når du tænder for plotteren, skal GPS-modtageren indsamle
satellitdata og bestemme den nuværende position.‍ Når
plotteren indsamler satellitsignaler, lyser
øverst på
skærmen Hjem.‍ Når plotteren mister satellitsignaler, forsvinder
, og et blinkende spørgsmålstegn vises over på kortet.‍
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Tilpasning af skærmen Hjem
Du kan tilføje og omarrangere emner fra skærmen Hjem.‍
1 Vælg fra skærmen Hjem Tilpas Hjem.‍
2 Vælg en funktion:
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.‍
• Vælg Guide til for at bruge Auto Guidance.‍
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde
linje.‍
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen.‍ Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.‍
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
Markering af din nuværende position som et
waypoint
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position
• For at omarrangere et element skal du vælge
Omarranger, vælge det element, der skal flyttes, og
vælge den nye placering.‍
• For at tilføje et element til skærmen Hjem skal du vælge
Tilføj og vælge det nye element.‍
• For at fjerne et element, du har tilføjet på skærmen Hjem,
skal du vælge Fjern og vælge elementet.‍
Waypoints
Vælg MARK fra et hvilket som helst skærmbillede.‍
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints > Nyt
waypoint.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.‍
• Vælg Brug kort, vælg positionen, og vælg Vælg for at
oprette et waypoint via et kort.‍
Markering og start af navigation til en MOB-position
Når du markerer et waypoint, kan du angive det som en MOBposition (Mand over bord).‍
Vælg en funktion:
• På et hvilket som helst skærmbillede kan du vælge
MARK > Mand over bord.‍
• På skærmen Hjem skal du vælge Mand over bord > Ja.‍
Et internationalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punkt,
og plotteren sætter en direkte kurs til den markerede position.‍
Navigation med en plotter
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på
navigations- eller fiskekortet.‍ Med denne fremgangsmåde
gemmes ruten eller waypoint-dataene ikke.‍
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
1 Vælg en destination fra navigationskortet eller fiskekortet.‍
2 Vælg Naviger til > Lav rute til.‍
3 Vælg positionen for det sidste drej inden destinationen.‍
4 Vælg Tilføj drej.‍
5 Gentag eventuelt trin 3 og 4 for at tilføje yderligere drej, idet
du arbejder dig baglæns fra destinationen til fartøjets
nuværende position.‍
Det sidste drej, du tilføjer, skal være det første drej, du
foretager ud fra din nuværende position.‍ Det skal være drejet
tættest på dit fartøj.‍
Vælg
MENU, hvis det er nødvendigt.‍
6
7 Vælg Naviger ruten.‍
8 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde
linje.‍
9 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
ADVARSEL
Hvis dit fartøj har autopilotsystem, skal der installeres et
dedikeret autopilotstyredisplay ved hvert styrested, så
autopilotsystemet kan deaktiveres.‍
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger.‍ Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand.‍ Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.‍
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
BEMÆRK: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kortvisninger er
tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.‍
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
For at navigere skal du vælge en destination, angive en kurs
eller oprette en rute og følge kursen eller ruten.‍ Du kan følge
kursen eller ruten på navigationskortet, fiskekortet, Perspective
3D- eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen.‍
Navigation til en destination på kortet
1 Vælg en position fra navigationskortet eller fiskekortet.‍
2 Vælg SELECT, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg Naviger til.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Go To for at navigere direkte til positionen.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin®, Garmin logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising