Garmin | GPSMAP® 820xs | Garmin GPSMAP® 820xs Aloitusopas

Garmin GPSMAP® 820xs Aloitusopas
GPSMAP 800/1000 sarja
®
Aloitusopas
Tammikuu 2014
190-01658-57_0A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Laite destä
3 Lataa tuotteen opas näytön ohjeiden mukaisesti.‍
Lisätietojen saaminen
Jos sinulla on kysyttävää laitteesta, voit ottaa yhteyden Garmin
tuotetukeen.‍
Sivustossa osoitteessa www.garmin.com/‍support on runsaasti
vianmääritysvinkkejä, joiden avulla voit ratkaista ongelmia, sekä
vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.‍
• Usein kysytyt kysymykset
• Ohjelmistopäivitykset
• Käyttö- ja asennusoppaat
• Huoltohälytykset
• Video
• Puhelinnumerot ja osoitteet
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Automaattinen taustavalotunnistin
Virtapainike
Laitteen painikkeet
Numeronäppäimistö (vain 10-tuumaiset mallit)
SD-muistikorttipaikka
Toimintopainikkeet
Laitteen painikkeet
Pitkä painallus kytkee tai katkaisee laitteen virran.‍
Lyhyt painallus säätää taustavaloa ja väritilaa.‍
Loitontaa karttaa tai näkymää.‍
Lähentää karttaa tai näkymää.‍
Laitteessa on ehkä toimitettu muistikortti ohjelmistopäivitystä
varten.‍ Toimi siinä tapauksessa kortin mukana toimitettujen
ohjeiden mukaisesti.‍ Jos mukana ei ole toimitettu muistikorttia
ohjelmistopäivitystä varten, kopioi ohjelmistopäivitys
muistikortille.‍
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.‍
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support​/‍software
/‍marine​.html.‍
3 Valitse Marine Network laitteet SD-kortilla -kohdassa Lataa
Garmin.‍
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.‍
5 Valitse Lataa.‍
6 Valitse Suorita.‍
7 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.‍
Vierittää näkymää, korostaa asetuksia ja siirtää kohdistinta.‍
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
SELECT
Kuittaa ilmoituksia ja valitsee asetuksia.‍
BACK
Palaa edelliseen näyttöön.‍
MARK
Tallentaa nykyisen sijainnin reittipisteeksi.‍
HOME
Palaa aloitusnäyttöön.‍
MENU
Avaa avoimena olevan sivun asetusvalikon, jos käytettävissä.‍
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.‍
1 Käynnistä karttaplotteri.‍
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.‍
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.‍
5 Poista muistikortti.‍
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite
on käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.‍
Sulkee valikon, jos käytettävissä.‍
Muistikorttien asettaminen
Voit käyttää karttaplotterissa valinnaisia muistikortteja.‍
Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voit
tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista,
venesatamista ja muista kohdepisteistä.‍ Tyhjän muistikortin
avulla voit tallentaa luotaintietoja ja siirtää esimerkiksi
reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen yhteensopivaan Garmin®
karttaplotteriin tai tietokoneeseen.‍
1 Avaa karttaplotterin etupuolella korttipaikan kansi À.‍
GPS-satelliittisignaalit
2 Aseta muistikortti Á siten, että nimiö on oikealla.‍
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
4 Sulje kansi.‍
Oppaiden lataaminen
Saat uusimman käyttöoppaan ja sen käännetyt versiot verkosta.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support.‍
2 Valitse Oppaat.‍
2
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
avulla.‍ Kun karttaplotteri löytää satelliittisignaaleja, -kuvake
näkyy aloitusnäytön yläreunassa.‍ Kun karttaplotteri kadottaa
satelliittisignaalin,
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan -merkin päälle.‍
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Aloitusnäytön mukauttaminen
Aloitusnäyttöön voi lisätä kohteita ja niitä voi järjestää
uudelleen.‍
1 Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit järjestää kohteen uudelleen valitsemalla Järjestä
uudelleen, valitsemalla siirrettävän kohteen ja
valitsemalla uuden sijainnin.‍
• Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää ja
valitsemalla uuden kohteen.‍
• Voit poistaa aloitusnäyttöön lisäämäsi kohteen
valitsemalla Poista ja valitsemalla kohteen.‍
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.‍
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä MARK.‍
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.‍
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse sitten Valitse.‍
MOB-sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen
Kun merkitset reittipisteen, voit määrittää sen mies yli laidan
(MOB, Man Overboard) -sijainniksi.‍
Valitse vaihtoehto:
• Valitse missä tahansa näytössä MARK > Mies yli laidan.‍
• Valitse aloitusnäytössä Mies yli laidan > Kyllä.‍
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOBpisteen, ja karttaplotteri määrittää suoran reitin takaisin
merkittyyn sijaintiin.‍
Navigointi käyttäen karttaplotteria
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.‍
• Jos haluat käyttää Auto Guidance ‑toimintoa, valitse
Opastus.‍
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.‍
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus toimintoa, magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla
merkitty osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi
laskea osaa automaattisen opastuksen viivasta.‍ Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.‍
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista
Voit luoda reitin navigointi- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen
heti.‍ Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
1 Valitse määränpää navigointikartassa tai kalastuskartassa.‍
2 Valitse Navigoi > Reitti.‍
3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäätä.‍
4 Valitse Lisää käännös.‍
5 Voit tarvittaessa lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 3 ja 4.‍
Aloita määränpäästä ja siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.‍
Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi
nykyisen sijaintisi jälkeen.‍ Sen pitäisi olla alusta lähimpänä
oleva käännös.‍
6 Valitse tarvittaessa MENU.‍
7 Valitse Navigoi reitti.‍
8 Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.‍
9 Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
VAROITUS
Jos aluksessa on automaattiohjausjärjestelmä, jokaiseen
ohjausruoriin on asennettava oma automaattiohjauksen
hallintanäyttö, jotta automaattiohjaus voidaan poistaa käytöstä.‍
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.‍
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
HUOMAUTUS: mariner's Eye 3D- ja Fish Eye 3D
‑karttanäkymät ovat käytettävissä Premium-kartoissa joillakin
alueilla.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
Navigointi edellyttää määränpään valintaa, suunnan tai reitin
määrittämistä ja suunnan tai reitin seuraamista.‍ Voit noudattaa
suuntaa tai reittiä, joka näkyy meri- tai kalastuskartassa,
Perspective 3D -karttanäkymässä tai Mariner’s Eye 3D karttanäkymässä.‍
Navigoiminen kartan pisteeseen
1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.‍
2 Valitse tarvittaessa SELECT.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
Garmin®, Garmin logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
SDHC-logo on SD-3C LLC:n tavaramerkki.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising