Garmin | GPSMAP® 8410 | Garmin GPSMAP® 8410 Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 8410 Asennusohjeet
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Kun olet lisännyt laitteita karttaplotterin verkkoon, rekisteröi
uudet laitteet.
Tarvittavat työkalut
GPSMAP 8400/8600 SARJA
ASENNUSOHJEET
®
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät lisävarusteen verkkoon. Voit päivittää ohjelmiston kahdella
tavalla.
• Käytä ActiveCaptain™ sovellusta.
• Lataa päivitys osoitteesta www.garmin.com/support/software
/marine.html käyttäen muistikorttia (enintään 32 Gt:n) ja
tietokonetta, jossa on Windows käyttöjärjestelmä.
Lisätietoja on käyttöoppaassa osoitteessa www.garmin.com
/manuals/GPSMAP84xx-86xx.
®
• pora ja poranteriä
◦ 3,0 mm:n (1/8 tuuman) poranterä asennustelinettä varten
◦ 14,6 mm:n (9/16 tuuman) poranterä tasokiinnitystä varten
◦ 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterä tasokiinnitykseen, jos
käytät puuruuveja
◦ 3,6 mm:n (9/64 tuuman) poranterä tasokiinnitykseen, jos
käytät mutterilevyä
◦ 6,0 mm:n (1/4 tuuman) poranterä tasokiinnitykseen, jos
käytät mutterilevyä
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta, joka on hyväksytty
käytettäväksi muovilla (suositus)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan, tai asennustelineeseen ja
sen avulla kojelautaan.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnitä laite optimaaliseen katselukulmaan veneen
ohjauksen kannalta.
• Valitse paikka, joka kestää laitteen painon ja suojaa laitetta
liialliselta tärinältä tai iskuilta.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
• Valitse paikka, jossa laitteen kosketusnäyttö on helposti
käytettävissä.
• Valitse paikka, jossa microSD korttia on helppo käyttää
laitteen takaa. Jos korttia ei voi käyttää laitteen takaa, aseta
muistikortit ennen laitteen asentamista.
®
Laitteen kiinnitys
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Voit kiinnittää laitteen tasaiseen pintaan asennustelineellä.
Teline ja tarvikkeet toimitetaan joidenkin mallien mukana.
1 Merkitse aloitusreiät asennustelineen avulla.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Voit rekisteröidä laitteen kahdella tavalla.
• Käytä ActiveCaptain sovellusta.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration, kirjaudu
Garmin tilillesi ja rekisteröi laite.
Maaliskuu 2019
190-02469-02_0A
8 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
rei'ille uudet paikat.
9 Poraa tai pistä ja suurenna reiät kiinnityspinnan mukaan:
• Poraa 3,2 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreiät mukana
toimitetuille puuruuveille ja siirry vaiheeseen 18.
• Poraa 6 mm:n (1/4 tuuman) reiät mukana toimitetuille
mutterilevyille ja koneruuveille.
• Poraa ja suurenna M4-reiät mukana toimitetuille
koneruuveille ja siirry vaiheeseen 18.
10 Jos käytät mutterilevyjä, aseta mutterilevy vaiheessa 9
poraamasi suuremman reiän
päälle.
2 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
3 Kiinnitä asennusteline pintaan mukana toimitetuilla
aluslaatoilla ja puuruuveilla
.
4 Kiinnitä asennustelineen nupit laitteen sivuille.
5 Aseta laite asennustelineeseen ja kiristä sen nupit.
6 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Kiinnitä laite ainoastaan mukana toimitetuilla tarvikkeilla. Muiden
kuin laitteen mukana toimitettujen tarvikkeiden käyttäminen
saattaa vahingoittaa laitetta.
Kiinnitä laite ainoastaan mukana toimitetuilla ruuveilla, jotta sen
pinta ei vahingoitu. Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien
käyttäminen mitätöi takuun.
Irrota kuminen sininen suojapuskuri vasta asennuksen jälkeen.
Puskuri suojaa laitetta asennuksen aikana.
Jos laitteeseen ja microSD muistikorttipaikkoihin ei pääse
käsiksi taustapuolelta, aseta microSD muistikortti ennen
asentamista.
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin
ja tarvikkeiden avulla. Laitteen voi kiinnittää kolmenlaisilla
tarvikkeilla kiinnityspinnan materiaalin mukaan.
• Voit porata aloitusreiät ja käyttää mukana toimitettuja
puuruuveja.
• Voit porata reiät ja käyttää mukana toimitettuja mutterilevyjä
ja koneruuveja. Mutterilevyillä saat lisää tukevuutta ohueen
kiinnityspintaan.
• Voit porata reiät, suurentaa ne M4-kokoon ja käyttää mukana
toimitettuja koneruuveja.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli valittuun paikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 14,6 mm:n (9/16 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan sisäreunan
mukainen aukko kuviosahalla tai monitoimityökalulla.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallissa olevien suurempien 6 mm:n (1/4 tuuman)
reikien kohtaan.
2
Mutterilevyssä olevan pienemmän reiän
pitäisi osua mallin
pienemmän 3,6 mm:n (9/64 tuuman) reiän kohtaan.
11 Jos mutterilevyssä oleva pienempi reikä ei osu mallin
pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle uusi paikka.
12 Toista vaiheet 10 ja 11 kunkin mutterilevyn kohdalla.
13 Poraa pienemmät reiät 3,6 mm:n (9/64 tuuman) poranterällä.
14 Irrota malli kiinnityspinnasta.
15 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.
16 Kiinnitä mutterilevy kiinnityspintaan kiristämällä mukana
pienempään 3,6 mm:n (9/64 tuuman)
toimitettu M3-ruuvi
reikään.
17 Toista vaiheet 15 ja 16 kunkin mutterilevyn kohdalla laitteen
ylä- ja alareunan mukaan.
18 Asenna vaahtomuovitiiviste karttaplotterin taakse.
Vaahtomuovitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota
tarran suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
19 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit ja aseta microSD kortit
laitteeseen sen taustapuolelta, ennen kuin asetat sen
aukkoon.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
20 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja
laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse
pääse vettä.
21 Jos laitteen taustapuoli on käytettävissä asennuspaikassa,
levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.
22 Aseta laite aukkoon.
23 Kiinnitä laite kiinnityspintaan kiinnitystavan mukaan mukana
tai puuruuveilla.
toimitetuilla M4-ruuveilla
24 Irrota kuminen suojapuskuri varovasti ja hävitä se.
25 Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
26 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Huomioi nämä seikat, kun liität tätä laitetta virtalähteeseen ja
muihin Garmin laitteisiin.
• Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia
eivätkä pääse löystymään.
• Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia
eivätkä pääse löystymään. Ohjaa kaapelit paikoilleen, ennen
kuin kiinnität lukitusrenkaat.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai
dataliitäntä ei pääse irtoamaan.
Virtaliitäntä
Kohde Kuvaus
Liitos
• 5,26 mm²:n (10 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 4,6 m
(15 jalkaa)
• 8,36 mm²:n (8 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 7 m (23
jalkaa)
• 13,29 mm²:n (6 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 11 m (36
jalkaa)
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
11 m (36 jalkaa) jatkojohdon enimmäispituus
Garmin Marine Network - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Garmin Power over Ethernet (PoE) -eristysliitintä (P/N
010-10580-10) on käytettävä liitettäessä kolmannen osapuolen
laitteita, kuten FLIR kameraa, Garmin Marine Networkiin. PoElaitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network
karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi
vahingoittaa PoE-laitetta. Kolmannen osapuolen laitteen
liittäminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin
aiheuttaa Garmin laitteiden toimintahäiriöitä. Laitteet eivät
esimerkiksi sammu kunnolla tai ohjelmisto lakkaa toimimasta.
®
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Liitä virtajohto laitteeseen ja kiristä se kääntämällä
lukitusrengasta myötäpäivään.
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Akku
Huomioitavaa asemaliitännän yhteydessä
Tämä laite voidaan määrittää muiden yhteensopivien Garmin
laitteiden kanssa toimimaan asemana. Huomioi nämä seikat,
kun suunnittelet asemia veneeseen.
• GPSMAP 8000 ja GPSMAP 8500 sarjaa vanhempia laitteita
ei voi käyttää asemana.
• Samassa asemassa käytettäviä laitteita ei ole pakko asentaa
lähekkäin, mutta se on suositeltavaa.
• Aseman luomiseen ei tarvita erityiskytkentöjä, kunhan kaikki
laitteet ovat yhteydessä Garmin Marine Network verkkoon
(Garmin Marine Network - huomioitavaa, sivu 3).
• Asemia luodaan ja muokataan laitteen ohjelmistolla.
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
1,8 m (6 jalkaa), ei jatkoa
NMEA 2000 - huomioitavaa
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
Kohde
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitettävät laitteet on liitettävä
samaan maadoitukseen.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Kaikki laitteen NETWORK-portit toimivat verkkokytkiminä.
Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa
NETWORK porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä
oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network
kaapelilla.
Kuvaus
Sulake
®
HUOMAUTUS
Jos muodostat yhteyden aiemmin luotuun NMEA 2000
verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden
NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.
NMEA 2000 isolaattoria (010-11580-00) on käytettävä, jos
nykyisen NMEA 2000 verkon valmistaja on tuntematon.
3
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000
verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda
perusverkon Garmin kaapeleilla.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.
Laite liitetään nykyiseen moottoriverkkoon J1939-portin kautta.
Kaapeli on ohjattava enintään 6 metrin (20 jalan) päästä
moottoriverkon rungosta.
Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapeli edellyttää liittämistä
virtalähteeseen ja asianmukaista terminointia. Katso moottorin
valmistajan oppaista lisätietoja liittämisestä moottoriverkkoon.
Nasta
Johdon väri
Kuvaus
Paljas
Suojus
Punainen
Virta, plus
Musta
Virta, miinus
Valkoinen
CAN korkea
Sininen
CAN matala
HDMI Video - huomioitavaa
®
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin
videolähteeseen tai näyttöön. Älä liitä mediasoittimen
muistitikkua suoraan karttaplotterin taustapuolelle. Muunlaisten
kaapelien käyttäminen tai mediasoittimen muistitikun liittäminen
karttaplotterin taustapuolelle mitätöi takuun.
Kohde
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
Tämä karttaplotteri tukee videotuloa HDMI videolähteistä, kuten
Chromecast™ laitteesta tai Blu-Ray™ soittimesta. Karttaplotterin
näytössä voi katsella suojattua HDMI sisältöä (HDCP-sisältöä).
HDMI video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei
NMEA 2000 verkossa. HDCP-sisältöä ei jaeta Garmin Marine
Networkissa.
Voit monistaa karttaplotterin näytön HDMI OUT portin kautta
toiseen laitteeseen, kuten televisioon tai näyttöön. HDCPsisältöä ei voi katsella monistetussa näytössä.
Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista
HDMI kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen.
Mediasoittimen muistitikun liittämiseen tarvitaan Garmin
GPSMAP USB OTG sovitinkaapeli. USB-portista mediasoittimen
muistitikku saa enintään 2,5 W virtaa.
Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
J1939 moottorin verkkoyhteys - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion estämiseksi Garmin
GPSMAP J1939 lisävarustekaapelia, kun liität karttaplotterin
J1939 moottoriverkkoon. Muunlaisen kaapelin käyttäminen
mitätöi takuun.
Jos veneessä on valmis moottoriverkko, se on todennäköisesti
jo liitetty virtalähteeseen. Älä lisää muuta virtalähdettä.
Tämän karttaplotterin voi liittää veneen moottoriverkkoon, jotta
sen kautta voidaan lukea tietoja yhteensopivista laitteista, kuten
tietyistä moottoreista. Moottoriverkko noudattaa standardia ja
käyttää omia viestejä.
Liitä yhteen moottoriverkkoon ainoastaan yksi karttaplotteri.
Usean karttaplotterin liittäminen samaan moottoriverkkoon
saattaa aiheuttaa toimintavirheitä.
4
Kohde Kuvaus
GPSMAP 8400/8600 karttaplotteri
Näyttö, jossa on HDMI In portti, kuten tietokone tai televisio
GPSMAP HDMI kaapeli (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG sovitinkaapeli mahdollisuuksien mukaan
HDMI lähteen virtalähteeksi (enintään 2,5 W)
NMEA 0183, jossa on äänikaapeli, sisältää yhden NMEA 0183
tulo ja lähtöportin.
Kohde Kuvaus
GPSMAP HDMI kaapeli (HDMI OUT)
HDMI lähde, kuten Blu-Ray soitin tai Chromecast laite
Kuiva ympäristö, suojassa kosteudelta
Komposiittivideo - huomioitavaa
Tämä karttaplotteri tukee videotuloa komposiittivideolähteistä
CVBS IN -portin kautta. Huomioi nämä seikat, kun liität
komposiittivideolähdettä.
• CVBS IN -portissa on BNC-liitin. CVBS IN -porttiin voi liittää
RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen
avulla.
• Video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA
2000 verkossa.
Liitetyn tietokoneen hallinta kosketusnäytössä
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin tietokoneeseen.
Muiden kaapelien käyttäminen mitätöi takuun.
Voit liittää karttaplotterin tietokoneeseen, jotta voit tarkastella
tietokoneen näyttöä ja hallita tietokonetta karttaplotterin
näytössä. Jos haluat nähdä tietokoneen näytön, liitä tietokone
HDMI IN -porttiin. Jos haluat hallita tietokonetta karttaplotterin
näytössä, liitä tietokone USB-porttiin.
Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista
HDMI kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen. Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa
ympäristössä.
Garmin GPSMAP USB lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan USBkeskittimen tai USB-toistimen jatkokaapelia. Tee kaikki
kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
Kohde
Kuvaus
Garmin karttaplotteri
Tietokone
GPSMAP USB kaapeli
Kuiva ympäristö, suojassa kosteudelta
GPSMAP HDMI kaapeli (HDMI IN)
Nasta
Johtimen toiminto
Johtimen väri
1
NMEA 0183 Rx/A (In +)
Oranssi/valkoinen
2
NMEA 0183 Rx/B (In -)
Valkoinen
3
NMEA 0183 Tx/B (Out -)
Vaaleanpunainen
4
NMEA 0183 Tx/A (Out +)
Harmaa
5
Maadoitus
Musta
6
Hälytys
Keltainen
7
Lisävarusteliitäntä
Oranssi
8
Maadoitus (suojaus)
Ruskea
9
Vasen äänikanava
Valkoinen
10
Yleinen ääniliitäntä
Sininen/punainen
11
Oikea äänikanava
Punainen
Lisätietoja NMEA 0183 kytkennästä tällä kaapelilla on
kaapeliohjeissa osoitteessa www.garmin.com/manuals
/nmea0183_audio_cable.
NMEA Huomioitavaa 0183 liitännän yhteydessä
• Karttaplotterissa on yksi Tx (lähetys) -portti ja yksi Rx
(vastaanotto) -portti.
• Kummassakin portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183
käytännön mukaiset merkinnät A ja B. Liitä kunkin sisäisen
portin vastaavat A- ja B‑johtimet NMEA 0183 laitteen A (+)- ja
B (-) ‑johtimiin.
• Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen Rx-porttiin tietojen
tuomiseksi karttaplotteriin. Lisäksi voit liittää enintään kolme
NMEA 0183 laitetta rinnakkain Tx-porttiin tietojen
vastaanottamiseksi karttaplotterilla.
• Tarkista lähettävä (Tx) ja vastaanottava (Rx) johdin NMEA
0183 laitteen asennusohjeista.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.
• Älä liitä NMEA 0183 datajohtimia tästä laitteesta
virtamaadoitukseen.
• Karttaplotterin ja NMEA 0183 laitteiden virtajohdot on
liitettävä samaan virtamaadoitukseen.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
karttaplotterissa. Lisätietoja on karttaplotterin käyttöoppaan
NMEA 0183 osassa.
• Karttaplotterin käyttöoppaassa on luettelo hyväksytyistä
NMEA 0183 lähetyslauseista, joita karttaplotteri tukee.
Tekniset tiedot
NMEA Äänikaapelillisen 0183 laitteen liitäntä
®
Valinnainen NMEA 0183, joka sisältää äänikaapelin
(010-12852-00), sisältää paljaat johtimet ja RCA-liittimen, joilla
sen voi liittää stereolaitteen äänituloon (esimerkiksi FUSION
stereolaitteeseen). Voit ostaa kaapelin osoitteesta garmin.com
tai paikalliselta Garmin myyjältä.
Asennuksen jälkeen voit liittää kaapelin RCA-liitäntään ja
stereolaitteen AUX-tuloliitäntään. HDMI tulon sisältö toistetaan
stereolaitteen kautta.
®
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kaikki mallit
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja
muotoonvalettu alumiini
Vesitiiviys1
IEC 60529 IPX7
Tulojännite
10–32 Vdc
Sulake
10 A, 125 V, nopea
NMEA 2000 LEN
2
5
Laite
10 tuuman
mallit
12 tuuman
mallit
16 tuuman
mallit
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
Luotainmallit
Taajuudet2
Reittipisteiden enimmäismäärä
5 000
Reittien enimmäismäärä
100 (250 reittipistettä
kussakin)
Aktiivisten jälkien
enimmäismäärä
50 000 reittipistettä, 50 tallennettua jälkeä
Muistikortti
2 microSD korttipaikkaa
laitteen takana, kortin koko
enintään 32 Gt
Perinteinen: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
Yksikanavainen CHIRP: 40–
240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
Ultra High-Definition SideVü:
1 200 kHz, CHIRP-alue:
1 060–1 170 kHz
(kaikuanturin mukaan)
Lähetysteho (RMS)3
Langaton taajuus ja
yhteyskäytännöt
Wi‑Fi ja ANT tekniikka
2,4 GHz (nimellinen 12,3
dBm)
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü ja SideVü
CHIRP: 500 W
Syvyys4
1524 m (5 000 jalkaa), 1 kW
HTMLintegrointi
Tukee OneHelm™ integrointia
Mitat (L × K × S)
259,9 × 205,1 × 75,1 mm
(101/4× 81/16× 215/16 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
136,9 × 218,4 mm (53/8 ×
85/8 tuumaa)
Paino
2,4 kg (5,2 paunaa)
Tila tasokiinnitetyn
laitteen takana
11,1 cm (43/8 tuumaa)
Kompassin turvaväli
45 cm (17,7 tuumaa)
®
1Laite
kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
2Kaikuanturin mukaan.
3Kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.
4Kaikuanturin, veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden
vesiolosuhteiden mukaan.
Virran enimmäiskäyttö 40,1 W
(10 Vdc)
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
1,5 A
PGN
Kuvaus
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
6,0 A
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
Mitat (L × K × S)
302,8 × x 216,4 × 75,1 mm
(1115/16 × 81/2 ×
215/16 tuumaa)
060160
ISO-siirtoprotokolla: tiedonsiirto
060416
ISO-siirtoprotokolla: yhteydenhallinta
060928
ISO-osoite hankittu
065240
Komennettu osoite
Lähetys ja vastaanotto
(101/
Näytön koko (L×K)
257,3 × 145,2 mm
511/16 tuumaa)
Paino
2,7 kg (6,0 paunaa)
126208
Ryhmäpyyntötoiminto
Tila tasokiinnitetyn
laitteen takana
11,1 cm (43/8 tuumaa)
126996
Tuotetiedot
126998
Määritystiedot
Kompassin turvaväli
35 cm (13,8 tuumaa)
127237
Kulkusuunnan / jäljen hallinta
Virran enimmäiskäyttö 45 W
(10 Vdc)
127245
Peräsin
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
1,3 A
127250
Aluksen suunta
127258
Magneettinen eranto
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
6,0 A
127488
Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489
Moottorin parametrit: dynaaminen
127493
Lähetysparametrit: dynaaminen
127505
Nestetaso
127508
Akun tila
128259
Nopeus: vesiviittaus
128267
Veden syvyys
Sijainti: nopea päivitys
Mitat (L × K × S)
Näytön koko (L×K)
Paino
6
®
8
×
384,7 × 262,6 × 75,1 mm
(1518 × 10516 ×
2 15/16 tuumaa)
345,2 × 194,6 mm (139/16 ×
711/16 tuumaa)
4,4 kg (9,6 unssia)
Tila tasokiinnitetyn
laitteen takana
11,1 cm
tuumaa)
129025
129026
COG ja SOG: nopea päivitys
Kompassin turvaväli
105 cm (41,3 tuumaa)
129029
GNSS-sijaintitiedot
Virran enimmäiskäyttö 52,1 W
(10 Vdc)
129283
Cross Track Error ‑virhe
129284
Navigointitiedot
Tyypillinen virrankulutus (12 Vdc)
1,3 A
129539
GNSS-DOPit
Enimmäisvirrankulutus (12 Vdc)
6,0 A
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
130060
Merkintä
130306
Tuulitiedot
130310
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130311
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130312
Lämpötila (vanhentunut)
(43/
8
Lähetys
Määritys
Kuvaus
PGN
Kuvaus
65248
Ajoneuvon matka
Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
65266
Polttoainekulutus (neste)
Vastaus hälytykseen
65276
Kojelaudan näyttö
Matkan parametrit: moottori
65226
Aktiivisen vianmäärityksen ongelmakoodit
126464
126984
127497
Vastaanotto
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin , Garmin logo ja GPSMAP ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
PGN
Kuvaus
065030
GAAC (Generator average basic AC quantities)
126983
Hälytys
126985
Hälytysteksti
126987
Hälytyskynnys
126988
Hälytyksen arvo
126992
Järjestelmän aika
127251
ROT
127257
Asento
127498
Moottorin parametrit: staattinen
127503
AC-tulon tila (vanhentunut)
127504
AC-lähdön tila (vanhentunut)
127506
DC:n tarkka tila
127507
Laturin tila
127509
Invertterin tila
128000
Merisortokulma
128275
Matkaloki
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129044
Datum
129285
Navigointi: reitin, reittipisteen tiedot
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808
DSC-soittotiedot
129809
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B
130313
Ilmankosteus
130314
Todellinen ilmanpaine
130316
Lämpötila: laaja alue
130576
Trimmilevyn tila
130577
Suuntatiedot
®
HDMI on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki. microSD logo on SD-3C
LLC:n tavaramerkki. NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine
Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
®
®
J1939 PGN tiedot
Karttaplotteri voi vastaanottaa J1939 PGN määrityksiä.
Karttaplotteri ei voi lähettää J1939 verkossa.
Määritys
Kuvaus
61443
Sähköinen moottorin ohjaus 2
61444
Sähköinen moottorin ohjaus 1
65031
Pakokaasun lämpötila
65172
Moottorin lisäjäähdytysneste
65252
Sammutus
65253
Moottorin käyttötunnit ja kierrokset
65262
Moottorin lämpötila 1
65263
Moottorin nestemäärä tai paine 1
65270
Tulo- tai poistoaukon olosuhteet 1
65271
Ajoneuvon sähkövirta
65279
Polttoaineen vesi-ilmaisin
65272
Vaihteistoöljyt 1
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising