Garmin | GPSMAP® 8410 | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8410 Instrukcja instalacji

Garmin GPSMAP® 8410 Instrukcja instalacji
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika na
stronie www.garmin.com/manuals/GPSMAP84xx-86xx.
Rejestrowanie urządzenia
GPSMAP SERIA 8400/8600
INSTRUKCJA INSTALACJI
®
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin
• Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy
oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często
zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu akcesorium do sieci
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia. Można użyć jednej z tych dwóch metod, aby
zaktualizować oprogramowanie.
• Użyj aplikacji ActiveCaptain™.
• Pobierz aktualizację ze strony www.garmin.com/support
/software/marine.html przy użyciu karty pamięci (o maks.
pojemności 32 GB) i komputera z systemem operacyjnym
Windows .
®
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Urządzenie możesz zarejestrować na dwa sposoby.
• Użyj aplikacji ActiveCaptain.
• Przejdź na stronę my.garmin.com/registration i zaloguj się do
konta Garmin, aby zarejestrować urządzenie.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu. Po dodaniu urządzenia do sieci plotera
nawigacyjnego zarejestruj nowe urządzenia.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka i wiertła
◦ Wiertło 3,0 mm (1/8 cala) do montażu na uchwycie
pałąkowym
◦ Wiertło 14,6 mm (9/16 cala) do montażu wpuszczanego
◦ Wiertło 3,2 mm (1/8 cala) do montażu wpuszczanego
z wykorzystaniem wkrętów drewnianych
◦ Wiertło 3,6 mm (9/64 cala) do montażu wpuszczanego
w przypadku zastosowania podkładki
◦ Wiertło 6,0 mm (1/4 cala) do montażu wpuszczanego
w przypadku zastosowania podkładki
• Wkrętak krzyżowy nr 2
• Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
• Pilnik i papier ścierny
• Uszczelniacz do zastosowań morskich, zatwierdzony do
użytku z tworzywami sztucznymi (zalecany)
Uwagi dotyczące montażu
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Urządzenie na desce rozdzielczej można zamontować na
płasko albo na uchwycie pałąkowym.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Urządzenie powinno być zamontowane w taki sposób, by
jego sprawdzanie w trakcie rejsu nie nastręczało problemów.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Wybrane miejsce musi umożliwiać doprowadzenie
i podłączenie wszystkich przewodów.
• Wybrane miejsce musi umożliwiać łatwy dostęp do ekranu
dotykowego.
• Wybrane miejsce musi umożliwiać dostęp do karty microSD
z tyłu urządzenia. Jeśli wybrane miejsce na to nie pozwala,
karty należy włożyć do urządzenia przed jego
zamontowaniem.
®
Marzec 2019
190-02469-02_0A
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Do montażu urządzenia na płaskiej powierzchni można użyć
wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym. Wspornik
i osprzęt są dołączone do niektórych modeli.
1 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące .
2 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące.
3 Przymocuj uchwyt pałąkowy do powierzchni przy użyciu
dostarczonych podkładek i drewnianych wkrętów
.
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym
.
5 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.
6 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
zamontowania sprzętu w zależności od materiału powierzchni
montażowej.
• Możesz też wywiercić otwory prowadzące i użyć załączonych
wkrętów do drewna.
• Możesz wywiercić otwory, a następnie użyć załączonych
podkładek i wkrętów do metalu. Podkładki zapewnią
stabilność na cieńszym podłożu.
• Możesz wywiercić otwory, naciąć je do rozmiaru śruby M4
i użyć dołączonych wkrętów do metalu.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w wybranym miejscu montażu.
3 Używając wiertła o średnicy 14,6 mm (9/16 cala) wywierć
jeden lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie,
aby przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij
powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii
ciągłej na szablonie.
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
7 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi
otworami o średnicy 6 mm (1/4 cala) na szablonie.
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów.
9 W zależności od podłoża montażowego wywierć lub przebij,
a następnie nagwintuj większe otwory:
• Wywierć otwory prowadzące 3,2 mm (1/8 cala) dla
dołączonych drewnianych śrub i przejdź do kroku 18.
• Wywierć otwory o średnicy 6 mm (1/4 cala) na dołączone
podkładki i wkręty do metalu.
• Wywierć i nagwintuj otwory o rozmiarze M4 dla
dołączonych wkrętów do metalu i przejdź do kroku 18.
10 Jeśli używasz podkładek, zaczynając od jednego rogu
szablonu, umieść podkładkę
nad większym otworem
wywierconym w kroku 9.
Montowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Do montażu urządzenia należy używać tylko wyposażenia
dostarczonego w zestawie. Użycie wyposażenia do montażu
niedostarczonego z tym urządzeniem może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia warstwy farby
proszkowej, do montażu urządzenia należy używać wyłącznie
dołączonych śrub. Użycie śrub innych niż dołączone spowoduje
unieważnienie gwarancji.
Nie usuwaj niebieskiej gumowej opaski ochronnej do czasu
zakończenia instalacji. Opaska pomaga chronić urządzenie
przed uszkodzeniem podczas instalacji.
Jeśli docelowa lokalizacja uniemożliwia dostęp do tylnej części
urządzenia i gniazd na karty microSD, karty microSD należy
włożyć do urządzenia przed jego zamontowaniem.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż
urządzenia na desce rozdzielczej. Istnieją trzy sposoby
2
Mniejszy otwór
na podkładce powinien być wyrównany
z mniejszym otworem o średnicy 3,6 mm (9/64 cala) na
szablonie.
11 Jeśli mniejszy otwór na podkładce nie jest wyrównany
z mniejszym otworem na szablonie, zaznacz nowe położenie
otworu.
12 Powtórz kroki 10 i 11 dla każdej nakrętki.
13 Używając wiertła o średnicy 3,6 mm (9/64 cala), wywierć
mniejsze otwory.
14 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
15 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej,
umieść podkładkę
z tyłu powierzchni montażowej,
wyrównując duży i mały otwór.
Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego
otworu.
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź przewód zasilający do źródła zasilania
i urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
3 Podłącz przewód zasilający do urządzenia i obróć pierścień
blokujący w prawo, aby zabezpieczyć połączenie.
16 Przymocuj podkładkę do powierzchni montażowej,
przykręcając dostarczoną śrubę M3
przez mniejszy otwór
o średnicy 3,6 mm (9/64 cala).
17 Powtórz kroki 15 i 16 dla wszystkich podkładek wzdłuż górnej
i dolnej krawędzi urządzenia.
18 Zamocuj piankową uszczelkę z tyłu urządzenia.
Piankowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
19 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable i włóż karty microSD do gniazd z tyłu
urządzenia przed umieszczeniem go w wycięciu.
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.
20 Wypełnij przestrzeń między urządzeniem a powierzchnią
montażową środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie
i zapobiec wyciekom pod deską rozdzielczą.
21 Jeśli po zamontowaniu urządzenia będzie można uzyskać
dostępu do jego tylnej części, nałóż środek uszczelniający do
zastosowań morskich wokół wycięcia.
22 Umieść urządzenie w wycięciu.
23 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów M4
lub drewnianych śrub,
w zależności od metody montażu.
24 Ostrożnie usuń gumową opaskę ochronną i wyrzuć ją.
25 Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
26 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.
Element
Opis
Bezpiecznik
Bateria
1,8 m (6 stóp) bez możliwości przedłużenia
Element Opis
Uwagi dotyczące podłączania
Splot
Podczas podłączania urządzania do zasilania oraz do innych
urządzeń firmy Garmin należy uwzględnić następujące kwestie.
• Należy upewnić się, że przewód zasilania i uziemienia są
odpowiednio zabezpieczone i nie poluzują się.
• Dołączone do opakowania przewody mogą nie mieć
założonych pierścieni blokujących. Przewody należy
doprowadzić przed zainstalowaniem pierścieni blokujących.
• Po podłączeniu pierścienia blokującego do przewodu należy
upewnić się, że pierścień jest prawidłowo podłączony,
a także że obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia zasilania lub danych.
• Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 4,6 m (15 stóp)
• Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 7 m (23 stóp)
• Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²), do 11 m (36 stóp)
Podłączanie zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp)
Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network
NOTYFIKACJA
Do podłączenia zewnętrznego urządzenia, np. kamery FLIR , do
sieci Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu
PoE (Power over Ethernet) firmy Garmin (P/N 010-10580-10).
®
3
Podłączenie urządzenia PoE bezpośrednio do sieci Garmin
Marine Network spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego
Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE.
Podłączanie zewnętrznego urządzenia bezpośrednio do plotera
nawigacyjnego w sieci Garmin Marine Network może
spowodować nietypowe działanie urządzeń Garmin, takie jak
nieprawidłowe wyłączanie się urządzenia lub zawieszanie się
oprogramowania.
To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń sieci
morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania danych,
takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy. Podczas
podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego
urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Wszystkie urządzenia podłączone do sieci Garmin Marine
Network muszą być podłączone do tego samego uziemienia.
• Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być używany
dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine Network.
◦ Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy
używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.
◦ Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine
Network są dostępne u dealera firmy Garmin.
• Porty NETWORK urządzenia działają jako przełączniki
sieciowe. Wszystkie zgodne urządzenia można podłączyć do
dowolnego portu NETWORK w celu udostępniania danych
dla wszystkich urządzeń na łodzi, które są połączone
przewodem sieciowym Garmin Marine Network.
Uwagi dotyczące połączeń stacji
To urządzenie można skonfigurować w połączeniu z innymi
zgodnymi urządzeniami firmy Garmin do wspólnej pracy jako
stacja. Podczas planowania stacji na łodzi należy zwrócić
uwagę na następujące kwestie.
• W stacji nie można używać urządzeń w wersji wcześniejszej
niż GPSMAP 8000 i GPSMAP 8500.
• Wprawdzie nie jest to wymagane, ale zaleca się instalację
obok siebie wszystkich urządzeń, które będą używane
w ramach jednej stacji.
• W celu utworzenia stacji nie są potrzebne żadne specjalne
połączenia pod warunkiem, że wszystkie urządzenia są
podłączone do sieci Garmin Marine Network (Uwagi
dotyczące sieci Garmin Marine Network, strona 3).
• Stacje są tworzone i modyfikowane przy użyciu
oprogramowania urządzeń. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika dołączony do urządzenia.
Uwagi dotyczące sieci
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu do istniejącej sieci NMEA 2000 należy określić
typ przewodu zasilającego NMEA 2000. Tylko jeden przewód
zasilający NMEA 2000 jest wymagany do prawidłowego
działania sieci NMEA 2000.
W przypadku montażu w miejscu, które korzysta z sieci NMEA
2000nieznanego producenta, należy użyć separatora zasilania
NMEA 2000 (010-11580-00).
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
®
To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi,
aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA
2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone
przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie
urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie
jest jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, można utworzyć
podstawową sieć za pomocą przewodów Garmin.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
4
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Dokument można
znaleźć po kliknięciu łącze „Podręczniki” na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.
Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania
urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.
Element
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Antena GPS
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Uwagi dotyczące połączeń sieci silników J1939
NOTYFIKACJA
Do podłączenia plotera nawigacyjnego do sieci silników Garmin
GPSMAP J1939 należy użyć kabla J1939, aby uniknąć korozji
spowodowanej wilgocią. Użycie innego kabla może
spowodować unieważnienie gwarancji.
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć silników, powinna być już
podłączona do zasilania. Nie instaluj dodatkowego zasilania.
Ten ploter nawigacyjny można podłączyć do sieci silników na
łodzi, aby odczytywać dane ze zgodnych urządzeń, takich jak
niektóre modele silników. Sieć silników jest zgodna ze
standardami i korzysta z opatentowanych wiadomości.
Do jednej sieci silników można podłączyć tylko jeden ploter
nawigacyjny. Podłączenie więcej niż jednego plotera
nawigacyjnego do jednej sieci silników może spowodować
nietypowe działanie urządzeń.
Port oznaczony jako J1939 służy do podłączania urządzenia do
istniejącej sieci. Kabel powinien zostać poprowadzony
w odległości 6 m (20 stóp) od szkieletu sieci silników.
Kabel Garmin GPSMAP J1939 wymaga podłączenia do źródła
zasilania i odpowiedniego zakończenia. Więcej informacji na
temat podłączenia do sieci silników znajduje się w dokumentacji
silnika dostarczonej przez producenta.
Element Opis
Źródło HDMI, takie jak odtwarzacz Blu-Ray lub urządzenie
Chromecast
Suche, chronione przed wilgocią otoczenie
Pinezka
Kolor przewodu
Opis
Uwagi dotyczące kompozytowego sygnału wideo
Bez złącza
Osłona
Czerwone
Zasilanie, dodatni
Czarny
Zasilanie, ujemny
Biały
Magistrala CAN, wysoki
Niebieski
Magistrala CAN, niski
Ten ploter nawigacyjny umożliwia przesyłanie sygnału wideo ze
źródeł kompozytowego sygnału wideo przy użyciu gniazda
oznaczonego jako CVBS IN. Doprowadzając kompozytowy
sygnał wideo, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.
• Gniazdo CVBS IN wykorzystuje złącze BNC. Aby podłączyć
źródło kompozytowego sygnału wideo wyposażone w złącza
RCA do gniazda CVBS IN, można użyć adaptera BNC–RCA.
• Obraz jest udostępniany w sieci Garmin Marine Network, ale
nie w sieci NMEA 2000.
HDMI — uwagi dotyczące obrazu
®
NOTYFIKACJA
W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią podczas
podłączania plotera nawigacyjnego do źródła sygnału wideo lub
wyświetlacza należy użyć kabli Garmin GPSMAP. Nie wolno
podłączać odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do tylnej
części plotera nawigacyjnego. Użycie innych kabli lub
podłączenie odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do
tylnej części plotera nawigacyjnego spowoduje utratę gwarancji.
Sterowanie podłączonym komputerem za pomocą
ekranu dotykowego
Ten ploter nawigacyjny przyjmuje sygnał wideo ze źródeł
sygnału wideo HDMI, takich jak urządzenie Chromecast™ lub
odtwarzacz Blu-Ray™. Na jego ekranie można również
wyświetlać chronione treści HDMI (treści HDCP).Obraz HDMI
jest udostępniany w sieci Marine Network Garmin, ale nie
w sieci NMEA 2000. Treści HDCP nie można udostępniać
w ramach sieci Marine Network Garmin.
Gniazdo HDMI OUT umożliwia powielenie ekranu plotera
nawigacyjnego na innym urządzeniu, np. na telewizorze lub
monitorze. Na powielonym ekranie nie można jednak wyświetlać
treści HDCP.
Długość opcjonalnego kabla Garmin GPSMAP HDMI wynosi
4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego
przewodu należy skorzystać wyłącznie z aktywnego przewodu
HDMI. Do połączenia dwóch kabli HDMI wymagana jest złączka
HDMI.
Aby podłączyć odtwarzacz multimedialny, wymagany jest
adapter USB OTG Garmin GPSMAP. Port USB może
dostarczyć do 2,5 W, aby zasilić odtwarzacz multimedialny.
Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w suchym
otoczeniu.
Ploter nawigacyjny można podłączyć do komputera, aby mieć
pogląd ekranu komputera oraz aby sterować nim za pomocą
ekranu dotykowego plotera nawigacyjnego. Aby wyświetlić
ekran komputera, należy podłączyć komputer do gniazda HDMI
IN. Aby sterować komputerem za pomocą ekranu dotykowego
plotera nawigacyjnego, komputer musi być podłączony do
gniazda USB.
Długość opcjonalnego kabla Garmin GPSMAP HDMI wynosi
4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego
przewodu należy skorzystać wyłącznie z aktywnego przewodu
HDMI. Do połączenia dwóch kabli HDMI wymagana jest złączka
HDMI. Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać
w suchym otoczeniu.
Długość kabla USB Garmin GPSMAP wynosi 4,5 m (15 stóp).
W razie konieczności użycia dłuższego kabla należy użyć
koncentratora USB lub przedłużacza wzmacniającego USB.
Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w suchym
otoczeniu.
NOTYFIKACJA
W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią, podczas
podłączania plotera nawigacyjnego do komputera należy użyć
kabli Garmin GPSMAP. Użycie innych kabli może spowodować
unieważnienie gwarancji.
Element
Opis
Ploter nawigacyjny Garmin
Element Opis
Komputer
Ploter nawigacyjny GPSMAP 8400/8600
Kabel USB GPSMAP
Wyświetlacz z gniazdem wejściowym HDMI, np. komputer
lub telewizor
Suche, chronione przed wilgocią otoczenie
Kabel GPSMAP HDMI (HDMI IN)
Kabel GPSMAP HDMI (HDMI IN)
Adapter USB OTG GPSMAP do podłączenia źródła HDMI,
jeśli to możliwe (2,5 W maksymalnie)
Przewód GPSMAP HDMI (HDMI OUT)
5
NMEA Urządzenie 0183 ze schematem styków na
przewodzie audio
®
Opcjonalne urządzenie NMEA 0183 z przewodem audio
(010-12852-00) obejmuje nieizolowane przewody i złącze RCA
do obsługi wyjściowego sygnału audio do zestawu stereo, w tym
FUSION . Przewód ten można zakupić ma stronie garmin.com
lub u lokalnego sprzedawcy Garmin.
Po instalacji złącze RCA można podłączyć do wejścia AUX
zestawu stereo. Wejście HDMI jest wyjściem do zestawu stereo.
Model NMEA 0183 z przewodem audio zapewnia po jednym
różnicującym porcie wejściowym i wyjściowym NMEA 0183.
Więcej informacji zawiera część NMEA 0183 w podręczniku
użytkownika plotera nawigacyjnego.
• W podręczniku użytkownika znajduje się lista zatwierdzonych
sentencji NMEA 0183 obsługiwanych przez ploter
nawigacyjny.
®
Dane techniczne
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Wszystkie
modele
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F
do 131°F)
Materiał
Tworzywo poliwęglanowe
i odlewane ciśnieniowo
aluminium
Klasa wodoszczelności1
IEC 60529 IPX7
Napięcie wejściowe
Od 10 do 32 V DC
Bezpiecznik
10 A, 125 V szybko
działający
NMEA 2000 – liczba
LEN
2
NMEA 2000 – pobór
prądu
75 mA maks.
Pinezka
Funkcja przewodu
Kolor przewodu
1
NMEA 0183 Rx/A (wej. +)
Pomarańczowy/biały
2
NMEA 0183 Rx/B (wej. -)
Biały
Maks. liczba punktów 5000
trasy
3
NMEA 0183 Tx/B (wyj. -)
Różowy
Maks. liczba tras
4
NMEA 0183 Tx/A (wyj. +)
Szary
100 (250 punktów trasy
każda)
5
Uziemienie
Czarny
6
Alarm
Żółty
50 000 punktów, 50
zapisanych tras
7
Akcesorium włączone
Pomarańczowy
Maks. liczba
aktywnych punktów
śladu
8
Uziemienie (ekran)
Brązowy
Karta pamięci
9
Audio – kanał lewy
Biały
2 gniazda kart microSD
z tyłu urządzenia; maks.
rozmiar karty 32 GB
10
Audio – kanał wspólny
Niebieski/czerwony
11
Audio – kanał prawy
Czerwony
Częstotliwość
i protokoły bezprzewodowe
Technologie Wi‑Fi i ANT
2,4 GHz przy 12,3 dBm
(nominalna)
Integracja z językiem
HTML
Zgodność z integracją
OneHelm™
Więcej informacji na temat okablowania NMEA 0183
z wykorzystaniem tego przewodu można znaleźć w instrukcjach
okablowania dostępnych na stronie www.garmin.com/manuals
/nmea0183_audio_cable.
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Ploter nawigacyjny ma jeden port Tx (przesyłowy) i jeden port
Rx (odbiorczy).
• Każdy port ma dwa przewody oznaczone jako A i B zgodnie
z konwencją standardu NMEA 0183. Odpowiednie przewody
A i B poszczególnych portów wewnętrznych należy
podłączyć do przewodów A (+) i B (-) urządzenia
z interfejsem NMEA 0183.
• Do portu Rx można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183
w celu przesyłania danych do plotera nawigacyjnego. Do
portu Tx można podłączyć równolegle do trzech urządzeń
NMEA 0183 w celu odbierania danych przesyłanych przez
ploter nawigacyjny.
• Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183,
aby zidentyfikować przewody przesyłowe (Tx) i przewody
odbiorcze (Rx).
• Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć
ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia
i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
• Nie podłączaj przewodów danych NMEA 0183 tego
urządzenia do uziemienia zasilania.
• Przewód zasilający tego plotera nawigacyjnego i urządzeń
NMEA 0183 muszą być podłączone do jednego uziemienia
zasilania.
• Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły
komunikacji są konfigurowane na ploterze nawigacyjnym.
6
Modele 10calowe
®
®
Wymiary (szer. × wys. 259,9 × 205,1 × 75,1 mm
× gł.)
(101/4 × 81/16 × 215/16 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
136,9 × 218,4 mm (53/8 ×
85/8 cala)
Masa
2,4 kg (5,2 funta)
Prześwit za
urządzeniem zamontowanym na płasko
11,1 cm (43/8 cala)
Bezpieczny dystans
dla kompasu
45 cm (17,7 cala)
Maks. zużycie energii 40,1 W
przy 10 V DC
Modele 12calowe
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,5 A
Maks. pobór prądu
przy 12 V DC
6,0 A
Wymiary (szer. × wys. 302,8 × 216,4 × 75,1 mm
× gł.)
(1115/16 × 81/2 × 215/16 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
257,3 × 145,2 mm (101/8 ×
511/16 cala)
Masa
2,7 kg (6 funtów)
Prześwit za
urządzeniem zamontowanym na płasko
11,1 cm (43/8 cala)
Bezpieczny dystans
dla kompasu
35 cm (13,8 cala)
Maks. zużycie energii 45 W
przy 10 V DC
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,3 A
Urządzenie
Modele 16calowe
Dane techniczne
Wielkość
PGN
Opis
Maks. pobór prądu
przy 12 V DC
6,0 A
128267
Głębokość wody
129025
Pozycja: szybka aktualizacja
Wymiary (szer. × wys. 384,7 × 262,6 × 75,1 mm
× gł.)
(151/8 × 105/16 × 215/16 cala)
129026
COG i PND: Szybka aktualizacja
345,2 × 194,6 mm (139/16 ×
711/16 cala)
129029
Dane pozycji GNSS
129283
Błąd zejścia z trasy
129284
Dane nawigacji
129539
GNSS DOP
129540
Widoczne satelity GNSS
130060
Etykieta
130306
Dane o wietrze
130310
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130311
Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
Temperatura (zdezaktualizowane)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
Masa
4,4 kg (9,6 funta)
(43/
Prześwit za
urządzeniem zamontowanym na płasko
11,1 cm
Bezpieczny dystans
dla kompasu
105 cm (41,3 cala)
8
cala)
Maks. zużycie energii 52,1 W
przy 10 V DC
Modele sonarów
Typowy pobór prądu
przy 12 V DC
1,3 A
130312
Maks. pobór prądu
przy 12 V DC
6,0 A
Transmituj
Częstotliwości2
Tradycyjny: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
Jednokanałowy CHIRP: od
40 do 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
Ultra High-Definition SideVü:
1200 kHz, zakres CHIRP: od
1060 do 1170 kHz
(zależnie od przetwornika)
Moc transmisji
(RMS)3
Głębokość4
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü i SideVü
CHIRP: 500 W
5000 stóp przy 1 kW
1Urządzenie
jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie
na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
2 Zależnie od przetwornika.
3 Zależnie od wartości znamionowej przetwornika i głębokości.
4 Zależnie od przetwornika, stopnia zasolenia wody, typu dna
i innych warunków wodnych.
NMEA 2000Informacje o PGN
Transmisja i odbiór
PGN
Opis
126464
Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
126984
Odpowiedź na alarm
127497
Parametry podróży: silnik
Odbiór
PGN
Opis
065030
Generator średniej podstawowej ilości AC (GAAC)
126983
podczas nurkowania na bezdechu
126985
Tekst alarmu
126987
Próg alarmu
126988
Wartość alarmu
126992
Godzina systemowa
127251
Prędkość zwrotu
127257
Orientacja w przestrzeni
127498
Parametry silnika: statyczne
127503
Stan wejścia AC (zdezaktualizowane)
127504
Stan wyjścia AC (zdezaktualizowane)
127506
Szczegółowy stan DC
127507
Stan ładowarki
127509
Stan falownika
128000
Rejsowy kąt dryfu
128275
Dziennik dystansu
129038
Raport pozycji A klasy AIS
129039
Raport pozycji B klasy AIS
129040
Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129044
Układ odniesienia
129285
Nawigacja: informacje o trasie i punktach trasy
129794
Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
129798
Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129799
Częstotliwość/tryb/moc radia
129802
Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
129808
Informacja o wywołaniu DSC
129809
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część A
129810
Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część B
130313
Wilgotność
130314
Rzeczywiste ciśnienie
130316
Temperatura: rozszerzony zakres
130576
Stan klapy trymującej
130577
Dane dotyczące kierunku
PGN
Opis
059392
Potwierdzenie ISO
059904
Żądanie ISO
060160
Protokół transportowy ISO: przesyłanie danych
060416
Protokół transportowy ISO: zarządzenie połączeniami
060928
Uzyskano adres ISO
065240
Uzyskany adres
126208
Żądanie funkcji grupowej
126996
Informacje o produkcie
126998
Informacje na temat konfiguracji
127237
Kontrola kursu/śladu
127245
Ster
127250
Kierunek jednostki
127258
Deklinacja magnetyczna
127488
Parametry silnika: szybka aktualizacja
127489
Parametry silnika: Dynamiczne
127493
Parametry transmisji: Dynamiczne
127505
Poziom płynu
127508
Stan naładowania baterii
Informacje o numerach PGN sieci J1939
128259
Prędkość względem wody
Ploter nawigacyjny może odbierać sentencje J1939 PGN. Ploter
nawigacyjny nie może transmitować danych poza sieć J1939.
7
Sentencja
Opis
61443
Elektroniczny kontroler silnika 2
61444
Elektroniczny kontroler silnika 1
65031
Temperatura spalin
65172
Pomocnicze chłodziwo silnika
65252
Zamknięcie
65253
Czas pracy i obroty silnika
65262
Temperatura silnika 1
65263
Poziom i ciśnienie płynów silnika 1
65270
Warunki wlotu lub spalin 1
65271
Zasilanie elektryczne pojazdu
65279
Wskaźnik wody w paliwie
65272
Płyny do przekładni 1
65248
Dystans do pojazdu
65266
Zużycie paliwa (płynnego)
65276
Wyświetlacz wbudowany w deskę rozdzielczą
65226
Aktywne kody diagnostyczne
© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin , logo Garmin oraz GPSMAP są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
HDMI jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy HDMI Licensing, LLC. Logo
microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 oraz logo
NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine
Electronics Association.
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising