Garmin | GPSMAP® 8410 | Garmin GPSMAP® 8410 Navodila za namestitev

Garmin GPSMAP® 8410 Navodila za namestitev
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Napravo lahko registrirate na dva
načina.
• Uporabite program ActiveCaptain.
• Na spletnem naslovu my.garmin.com/registration se prijavite
v račun Garmin in registrirajte napravo.
Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu. Ko v
omrežje navtičnega ploterja dodate nove naprave, jih
registrirajte.
GPSMAP DRUŽINA
8400/8600
NAVODILA ZA NAMESTITEV
®
Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
POZOR
Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala,
zaščito za ušesa in protiprašno masko.
OBVESTILO
Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani
površine.
Napravo namestite v skladu s temi navodili, da zagotovite
najboljše delovanje in preprečite poškodbe plovila.
Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev.
Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke
Garmin .
®
Podpora za izdelke Garmin
• Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
• V ZDA pokličite telefonsko številko 913-397-8200 ali
1-800-800-1020.
• V Združenem kraljestvu pokličite telefonsko številko 0808
238 0000.
• V Evropi pokličite telefonsko številko +44 (0) 870 850 1241.
Posodabljanje programske opreme naprave
Po namestitvi te naprave ali dodajanju dodatne opreme v
omrežje boste morda morali posodobiti programsko opremo
naprave. Programsko opremo lahko posodobite na dva načina.
• Uporabite program ActiveCaptain™.
• Prenesite posodobitev s spletnega naslova www.garmin.com
/support/software/marine.html s pomnilniško kartico (največ
32 GB) in računalnikom, v katerem je nameščen operacijski
sistem Windows .
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo na spletnem
naslovu www.garmin.com/manuals/GPSMAP84xx-86xx.
®
Potrebna orodja
• Vrtalnik in svedri
◦ Sveder s premerom 3,0 mm (1/8 palca) za namestitev na
obročni nosilec
◦ Sveder s premerom 14,6 mm (9/16 palca) za vdelano
namestitev
◦ Sveder s premerom 3,2 mm (1/8 palca) za vdelano
namestitev z lesnimi vijaki
◦ Sveder s premerom 3,6 mm (9/64 palca) za vdelano
namestitev z navojno ploščico
◦ Sveder s premerom 6,0 mm (1/4 palca) za vdelano
namestitev z navojno ploščico
• Križni izvijač PH2
• Vbodna žaga ali kotna brusilka
• Pila in brusilni papir
• Navtično tesnilno sredstvo, odobreno za uporabo na
plastičnih materialih (priporočeno)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
OBVESTILO
To napravo namestite na mestu, ki ni izpostavljeno ekstremnim
temperaturam ali razmeram. Temperaturni obseg za to napravo
je naveden v specifikacijah izdelka. Zaradi dolgotrajne
izpostavljenosti temperaturam zunaj navedenega
temperaturnega obsega za shranjevanje ali delovanje lahko
naprava preneha delovati. Škoda zaradi ekstremnih temperatur
in z njo povezane posledice niso zajete v garancijo.
Za namestitev naprave lahko uporabite vdelano namestitev v
armaturno ploščo ali namestitev z obročnim nosilcem na
armaturno ploščo.
Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte naslednje dejavnike.
• Napravo namestite tako, da omogoča optimalen kot pogleda
med upravljanjem plovila.
• Izbrati morate mesto, ki je dovolj trdno, da podpira težo
naprave in jo ščiti pred prekomernimi tresljaji ali udarci.
• Da preprečite motnje magnetnega kompasa, naprave ne
namestite na manjši razdalji od kompasa, kot je navedeno v
specifikacijah za izdelek pri razdalji, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa.
• Izbrati morate mesto, na katerem je dovolj prostora za
namestitev in povezovanje vseh kablov.
• Izberite mesto, na katerem boste enostavno dostopali do
zaslona na dotik naprave.
• Izberite mesto, ki omogoča dostop do kartice microSD na
hrbtni strani naprave. Če mesto ne omogoča dostopa,
pomnilniške kartice vstavite pred namestitvijo naprave.
®
Namestitev naprave na obročni nosilec
OBVESTILO
Če nameravate nosilec namestiti na površino iz steklenih vlaken
z vijaki, je priporočljivo, da uporabite stožčasti sveder, s katerim
Marec 2019
190-02469-02_0A
izvrtate plosko izvrtino le skozi vrhnji sloj iz poliesterske smole.
Na ta način lahko preprečite pokanje sloja iz poliestrske smole
pri privijanju vijakov.
Napravo lahko namestite na ravno površino s konzolo
obročnega nosilca. Konzola in pritrdilni elementi so priloženi
nekaterim modelom.
1 Konzolo obročnega nosilca uporabite za šablono in
označite vodilne luknje .
2 S svedrom s premerom 3 mm (1/8 palca) izvrtajte vodilne
luknje.
3 Pritrdite konzolo obročnega nosilca na površino s priloženimi
podložkami in lesnimi vijaki .
4 Namestite gumba obročnega nosilca na obeh straneh
naprave.
5 Napravo namestite na konzolo obročnega nosilca in privijte
gumba.
6 Zaščitne letvice namestite tako, da jih zataknete okoli robov
naprave.
Nameščanje naprave
OBVESTILO
Bodite previdni pri žaganju odprtine za vdelano namestitev
naprave. Med ohišjem in luknjami je zelo malo prostora, zato
pazite, da ne izžagate prevelike odprtine, saj lahko to poslabša
stabilnost naprave po namestitvi.
Pri nameščanju te naprave uporabite samo priloženo opremo.
Uporaba kompleta za namestitev, ki ni priložen napravi, lahko
poškoduje napravo.
Za namestitev naprave uporabite samo priložene vijake, da
preprečite nevarnost nastanka poškodb na premazu. Če
uporabite vijake, ki niso priloženi, se razveljavi jamstvo.
Ne odstranite modrega gumijastega ščitnika, dokler namestitev
ni končana. Ščitnik dodatno varuje napravo pred poškodbami
med nameščanjem.
Če po namestitvi ne boste imeli dostopa do hrbtne strani
naprave in rež za pomnilniške kartice microSD, pomnilniško
kartico microSD vstavite pred namestitvijo.
Za vdelano namestitev naprave v armaturno ploščo lahko
uporabite priloženo šablono in pritrdilne elemente. Glede na
material namestitvene površine so na voljo tri možnosti.
• Izvrtate lahko vodilne luknje in uporabite priložene lesne
vijake.
• Izvrtate lahko luknje ter uporabite priložene navojne ploščice
in strojne vijake. Navojne ploščice lahko zagotovijo več
stabilnosti na tanjši podlagi.
• Izvrtate lahko luknje in vanje urežete navoj M4 ter uporabite
priložene strojne vijake.
2
1 Obrežite šablono in preverite, ali se prilega lokaciji, na kateri
želite namestiti napravo.
2 Pritrdite šablono na izbrano lokacijo.
3 S svedrom s premerom 14,6 mm (9/16 palca) izvrtajte eno ali
več lukenj v vogalih neprekinjene črte na šabloni, da
namestitveno površino pripravite za žaganje.
4 Z vbodno žago ali kotno brusilko izrežite namestitveno
površino vzdolž notranje strani neprekinjene črte na šabloni.
5 Vstavite napravo v izrezano odprtino in preverite, ali se
prilega.
6 Po potrebi s pilo in brusilnim papirjem natančno prilagodite
velikost izrezane odprtine.
7 Ko se naprava pravilno prilega izrezani odprtini, preverite, ali
so luknje za namestitev na napravi poravnane z večjimi
luknjami na šabloni s premerom 6 mm (1/4 palca).
8 Če luknje za namestitev na napravi niso poravnane, označite
nov položaj lukenj.
Glede
na namestitveno površino izvrtajte večje luknje ali jih
9
izrežite in vanje urežite navoj:
• Za priložene lesne vijake izvrtajte luknje s premerom
3,2 mm (1/8 palca) in nadaljujte s korakom 18.
• Za priloženo navojno ploščico in strojne vijake izvrtajte
luknje s premerom 6 mm (1/4 palca).
• Izvrtajte luknje in vanje urežite navoj M4 za priložene
strojne vijake in nadaljujte s korakom 18.
Če
10 nameravate uporabiti navojne ploščice, najprej v enem
vogalu šablone položite navojno ploščico
čez večjo luknjo
, ki ste jo izvrtali v koraku 9.
Manjša luknja
na navojni ploščici mora biti poravnana z
manjšo luknjo na šabloni s premerom 3,6 mm (9/64 palca).
11 Če manjša luknja na navojni ploščici ni poravnana z manjšo
luknjo na šabloni, označite nov položaj luknje.
12 Ponovite koraka 10 in 11 za vsako navojno ploščico.
13 S svedrom s premerom 3,6 mm (9/64 palca) izvrtajte manjše
luknje.
14 Odstranite šablono z namestitvene površine.
15 Najprej v enem vogalu namestite navojno ploščico na
hrbtno stran namestitvene površine tako, da poravnate velike
in majhne luknje.
Izbočeni del navojne ploščice se mora prilegati večji luknji.
16 Pritrdite navojno ploščico na namestitveno površino s
priloženim vijakom M3
3,6 mm (9/64 palca).
skozi manjšo luknjo s premerom
17 Ponovite koraka 15 in 16 za vsako navojno ploščico na
zgornjem in spodnjem delu naprave.
18 Na hrbtno stran naprave namestite penasto tesnilo .
Deli penastega tesnila imajo na hrbtni strani lepilo. Preden jih
namestite na napravo, se prepričajte, da ste odstranili
zaščitni vložek.
19 Če po namestitvi ne boste imeli dostopa do hrbtne strani
naprave, priklopite vse potrebne kable in vstavite kartice
microSD na hrbtni strani naprave, preden napravo vstavite v
izrezano odprtino.
OPOMBA: na priključke, ki jih ne boste uporabljali, nataknite
priložene zaščitne pokrovčke, da preprečite rjavenje
kovinskih stikov.
20 Z navtičnim tesnilnim sredstvom ustrezno zatesnite stik med
namestitveno površino in napravo ter preprečite prodiranje
vode za armaturno ploščo.
Če
21 boste imeli dostop do hrbtne strani naprave, navtično
tesnilno sredstvo nanesite okoli izrezane odprtine.
22 Napravo vstavite v izrezano odprtino.
23 Glede na način namestitve napravo pritrdite na namestitveno
površino s priloženimi vijaki M4
ali lesnimi vijaki.
24 Previdno odstranite gumijasti ščitnik in ga odvrzite.
25 Obrišite odvečno navtično tesnilno sredstvo.
26 Zaščitne letvice namestite tako, da jih zataknete okoli robov
naprave.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
priklopu
Podaljški za napajalni kabel
Po potrebi lahko napajalni kabel podaljšate z ustreznim
premerom žice po vsej dolžini podaljška.
Element
Opis
Varovalka
Baterija
1,8 m (6 ft) brez podaljška
Element Opis
Pri priklopu te naprave na napajanje in druge naprave Garmin
upoštevajte naslednje dejavnike.
• Preverite, ali so napajalni in ozemljitveni priključki do
akumulatorja varno pritrjeni in se ne morejo sneti.
• Na kablih ob dobavi morda niso nameščeni zaklepni obročki.
Kable speljite pred namestitvijo zaklepnih obročkov.
• Po namestitvi zaklepnega obročka na kabel, preverite, ali je
obroček dobro pritrjen in ali je tesnilni obroček pravilno
nameščen, tako da se napajanje in podatkovna povezava ne
prekineta.
Spoj
Priklop na napajanje
20,3 cm (8 palcev)
OPOZORILO
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
Največja dolžina podaljška 11 m (36 ft)
1 Napajalni kabel speljite do vira napajanja in naprave.
2 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja (+), črno
žico pa na negativni pol akumulatorja (–).
3 Napajalni kabel priklopite na napravo in ga pritrdite tako, da
zaklepni obroček zavrtite v smeri urinega kazalca.
Dodatni dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri ozemljitvi
V večini primerov namestitve ta naprava ne potrebuje dodatne
ozemljitve prek ogrodja. Če se pojavijo motnje, jih lahko
odpravite tako, da napravo z ozemljitvenim vijakom na ohišju
priklopite na vodno ozemljitev plovila.
• Žica podaljška s premerom 5,26 mm² (10 AWG), do 4,6 m
(15 ft)
• Žica podaljška s premerom 8,36 mm² (8 AWG), do 7 m
(23 ft)
• Žica podaljška s premerom 13,29 mm² (6 AWG), do 11 m
(36 ft)
Varovalka
20,3 cm (8 palcev)
Baterija
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri omrežju
Garmin Marine Network
OBVESTILO
Pri priklopu katere koli naprave drugega proizvajalca, kot je na
primer kamera FLIR , na omrežje Garmin Marine Network, je
treba uporabiti izolacijski spojnik za napajanje prek etherneta
Garmin (P/N 010-10580-10). Pri neposrednem priklopu naprave,
ki se napaja prek etherneta, na navtični ploter Garmin Marine
Network, se poškoduje navtični ploter Garmin, lahko pa se
poškoduje tudi naprava, ki se napaja prek etherneta. Pri
neposrednem priklopu katere koli naprave drugega proizvajalca
na navtični ploter Garmin Marine Network se pojavi neobičajno
delovanje naprav Garmin, med drugim se naprave ne izklopijo
pravilno ali pa programska oprema postane neuporabna.
®
To napravo lahko priklopite na dodatne naprave Garmin Marine
Network in z njo delite podatke, kot so podatki radarja in sonarja
ter podrobni zemljevidi. Pri priklopu naprav Garmin Marine
Network na to napravo upoštevajte naslednje dejavnike.
• Vse naprave, ki so priklopljene v omrežje Garmin Marine
Network, je treba priklopiti na isto ozemljitev.
• Za vse povezave z omrežjem Garmin Marine Network je
treba uporabiti kabel Garmin Marine Network.
3
◦ Za povezave z omrežjem Garmin Marine Network ne
smete uporabiti kabla CAT5 in priključkov RJ45 drugega
proizvajalca.
◦ Dodatni kabli in priključki Garmin Marine Network so na
voljo pri prodajalcu izdelkov Garmin.
• Vrata NETWORK na napravi delujejo kot omrežni preklopnik.
Na katera koli vrata NETWORK lahko priklopite katero koli
združljivo napravo in delite podatke z vsemi napravami na
plovilu, ki so priklopljene s kablom Garmin Marine Network.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu postaje
To napravo lahko nastavite skupaj z drugimi združljivimi
napravami Garmin, ki skupaj delujejo kot postaja. Pri
načrtovanju postaj na plovilu upoštevajte naslednje dejavnike.
• Naprav, izdelanih pred družino GPSMAP 8000 in družino
GPSMAP 8500, ni mogoče uporabljati v postaji.
• Priporočljivo je, da vse naprave, ki jih nameravate uporabljati
v eni postaji, namestite drugo poleg druge, čeprav to ni
nujno.
• Za ustvarjanje postaje niso potrebni posebni priključki, če so
vse naprave priklopljene v omrežje Garmin Marine (Dejavniki,
ki jih je treba upoštevati pri omrežju Garmin Marine Network,
stran 3).
• Za ustvarjanje in spreminjanje postaj uporabite programsko
opremo naprave. Za več informacij si oglejte uporabniški
priročnik, ki je priložen napravi.
Element Opis
Naprava Garmin, združljiva s specifikacijo NMEA 2000
Antena GPS
Stikalo za kontakt ali zaporedno stikalo
Napajalni kabel NMEA 2000
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri omrežju NMEA
2000
Povezovalni kabel NMEA 2000
OBVESTILO
Pri priklopu na obstoječe omrežje NMEA 2000 določite
napajalni kabel NMEA 2000. Za pravilno delovanje omrežja
NMEA 2000 je potreben samo en napajalni kabel NMEA 2000.
Uporabite stikalo za izklop napajanja NMEA 2000
(010-11580-00), ko proizvajalec obstoječega omrežja NMEA
2000 ni znan.
Če nameščate napajalni kabel NMEA 2000, ga morate priklopiti
na stikalo za kontakt plovila ali prek drugega zaporednega
stikala.Naprave NMEA 2000 izpraznijo akumulator, če je
napajalni kabel NMEA 2000 priklopljen neposredno na
akumulator.
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
®
To napravo lahko priklopite na omrežje NMEA 2000 na plovilu in
z njo delite podatke iz združljivih naprav NMEA 2000, kot je
antena GPS ali radio VHF. S priloženimi kabli in priključki NMEA
2000 lahko napravo priklopite na obstoječe omrežje NMEA
2000. Če nimate obstoječega omrežja NMEA 2000, lahko
izdelate osnovno omrežje s kabli Garmin.
Če se ne spoznate na NMEA 2000, preberite poglavje "Osnove
omrežja NMEA 2000" v Tehničnih referencah za izdelke NMEA
2000. Ta dokument lahko poiščete prek povezave "Priročniki" na
strani za vašo napravo na naslovu www.garmin.com.
Vrata z oznako NMEA 2000 se uporabljajo za priklop na
standardno omrežje NMEA 2000.
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
Priključek T NMEA 2000
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu v
omrežje motorjev J1939
OBVESTILO
Če želite preprečiti korozijo zaradi vlage, morate za priklop
navtičnega ploterja v omrežje motorjev J1939 uporabiti kabel
Garmin GPSMAP J1939. Če uporabite drug kabel, se razveljavi
garancija.
Če je plovilo že opremljeno z omrežjem motorjev, je omrežje
verjetno že priklopljeno na napajanje. Ne priklopite dodatnega
napajanja.
Ta navtični ploter lahko priklopite v omrežje motorjev na plovilu
za branje podatkov iz združljivih naprav, kot so na primer
določeni motorji. Omrežje motorjev je standardizirano in
uporablja lastniška sporočila.
Na eno omrežje motorjev priklopite samo en navtični ploter. Če
na eno omrežje motorjev priklopite več kot en navtični ploter, je
delovanje lahko nepričakovano.
Za priklop naprave v obstoječe omrežje motorjev se uporabljajo
vrata z oznako J1939. Dolžina kabla od hrbtenice omrežja
motorjev ne sme preseči 6 m (20 ft).
Kabel Garmin GPSMAP J1939 potrebuje priklop na vir
napajanja in ustrezen priključek. Več informacij o priklopu na
omrežje motorjev si oglejte v dokumentaciji proizvajalca motorja.
Nožica
4
Barva žice
Opis
Neizolirana
Zaščita
Rdeča
Napajanje, pozitivni vod
Nožica
Barva žice
Opis
Črna
Napajanje, negativni vod
Bela
CAN, visoko
Modra
CAN, nizko
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri vratih za video
HDMI
®
OBVESTILO
Če želite preprečiti korozijo zaradi vlage, morate za povezavo
navtičnega ploterja in vira videa ali zaslona uporabiti kable
Garmin GPSMAP. Ključka s predvajalnikom predstavnostnih
datotek ne priklopite neposredno na hrbtni strani navtičnega
ploterja. Če uporabite druge kable ali priklopite ključek s
predvajalnikom predstavnostnih datotek na hrbtni strani
navtičnega ploterja, se razveljavi garancija.
Ta navtični ploter omogoča vnos videa iz virov videa HDMI, kot
je naprava Chromecast™ ali predvajalnik Blu-Ray™. Na zaslonu
navtičnega ploterja si lahko ogledate zaščiteno vsebino HDMI
(vsebino HDCP).Video HDMI se deli v omrežju Garmin Marine
Network, ne deli pa se v omrežju NMEA 2000. Vsebina HDCP
se ne deli v omrežju Garmin Marine Network.
Z vrati HDMI OUT lahko podvojite zaslon navtičnega ploterja v
drugi napravi, kot je televizor ali monitor. Na podvojenem
zaslonu si ne morete ogledati vsebine HDCP.
Kabel Garmin GPSMAP HDMI je dolg 4,5 m (15 ft). Če
potrebujete daljši kabel, uporabite samo aktivni kabel HDMI. Za
povezovanje dveh kablov HDMI potrebujete spojnik HDMI.
Za napajanje ključka s predvajalnikom predstavnostnih datotek
potrebujete vmesniški kabel Garmin GPSMAP USB OTG. Vrata
USB lahko za napajanje ključka s predvajalnikom
predstavnostnih datotek zagotovijo do 2,5 W.
Kable morate povezati v suhem okolju.
• Za vrata CVBS IN se uporablja priključek BNC. Če želite vir
kompozitnega videa priklopiti na vrata CVBS IN s priključki
RCA, lahko uporabite vmesnik z BNC na RCA.
• Video se deli v omrežju Garmin Marine Network, ne deli pa
se v omrežju NMEA 2000.
Upravljanje priklopljenega računalnika na zaslonu na
dotik
OBVESTILO
Če želite preprečiti korozijo zaradi vlage, morate za povezavo
navtičnega ploterja in računalnika uporabiti kable Garmin
GPSMAP. Če uporabite druge kable, se razveljavi garancija.
Navtični ploter lahko priklopite na računalnik ter si na zaslonu na
dotik navtičnega ploterja ogledate zaslon računalnika in
upravljate računalnik. Za prikaz zaslona računalnika morate
računalnik priklopiti v vrata HDMI IN. Za upravljanje računalnika
na zaslonu na dotik navtičnega ploterja morate računalnik
priklopiti v vrata USB.
Kabel Garmin GPSMAP HDMI je dolg 4,5 m (15 ft). Če
potrebujete daljši kabel, uporabite samo aktivni kabel HDMI. Za
povezovanje dveh kablov HDMI potrebujete HDMI spojnik.
Kable morate povezati v suhem okolju.
Kabel Garmin GPSMAP USB je dolg 4,5 m (15 ft). Če
potrebujete daljši kabel, uporabite samo zvezdišče USB ali
podaljšek USB. Kable povežite v suhem okolju.
Element
Opis
Navtični ploter Garmin
Računalnik
Kabel GPSMAP USB
Suho okolje, zavarovano pred vlago
Kabel GPSMAP HDMI (HDMI IN)
Element Opis
Navtični ploter GPSMAP 8400/8600
Zaslon z vrati HDMI In, denimo računalnik ali televizor
Kabel GPSMAP HDMI (HDMI IN)
Vmesniški kabel GPSMAP USB OTG za napajanje vira
HDMI, če je to mogoče (največ 2,5 W)
Kabel GPSMAP HDMI (HDMI OUT)
Vir HDMI, kot je predvajalnik Blu-Ray ali naprava
Chromecast
Suho okolje, zavarovano pred vlago
NMEA 0183 z razporeditvijo nožic kabla za zvok
®
Izbirni kabel NMEA 0183 s kablom za zvok (010-12852-00)
vključuje neizolirane žice in priključek RCA za zvočni izhod do
glasbenega sistema, vključno z glasbenimi sistemi FUSION . Ta
kabel lahko kupite na spletnem mestu garmin.com ali pri
lokalnem prodajalcu izdelkov Garmin.
Po namestitvi lahko priključek RCA priklopite na vhod AUX
glasbenega sistema. Vhod HDMI je izhod za glasbeni sistem.
Kabel NMEA 0183 s kablom za zvok omogoča ena diferencialna
vhodna in izhodna vrata NMEA 0183.
®
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri kompozitnem
videu
Ta navtični ploter ima video vhod za vire kompozitnega videa
prek vrat z oznako CVBS IN. Pri priklapljanju vira kompozitnega
videa upoštevajte naslednje dejavnike.
5
Nožica
Funkcija žice
Barva žice
1
NMEA 0183 Rx/A (vhod +)
Oranžna/bela
2
NMEA 0183 Rx/B (vhod –)
Bela
3
NMEA 0183 Tx/B (izhod –)
Rožnata
4
NMEA 0183 Tx/A (izhod +)
Siva
5
Ozemljitev
Črna
6
Alarm
Rumena
7
Vklopljena dodatna oprema
Oranžna
8
Ozemljitev (zaščita)
Rjava
9
Levi kanal za zvok
Bela
10
Skupni zvok
11
Desni kanal za zvok
Naprava
Specifikacija
Mere
Pomnilniška kartica
2 reži za kartice microSD na
hrbtni strani naprave; velikost
kartice največ 32 GB
Frekvenca in protokoli
brezžičnih omrežij
Tehnologiji Wi‑Fi in ANT
2,4 GHz pri nazivni moči
12,3 dBm
Integracija HTML-ja
Združljivost z integracijo
OneHelm™
Mere (Š × V × G)
259,9 × 205,1 × 75,1 mm
(101/4 × 81/16 × 215/16 palca)
Modra/rdeča
Velikost zaslona (Š ×
V)
Rdeča
136,9 × 218,4 mm (53/8 ×
85/8 palca)
Teža
2,4 kg (5,2 lb)
Nezaseden prostor za
napravo pri vdelani
namestitvi
11,1 cm (43/8 palca)
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
45 cm (17,7 palca)
Največja poraba
energije pri 10 Vdc
40,1 W
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
1,5 A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
6,0 A
Mere (Š × V × G)
302,8 × 216,4 × 75,1 mm
(1115/16 × 81/2 × 215/16 palca)
Velikost zaslona (Š ×
V)
257,3 × 145,2 mm (101/8 ×
511/16 palca)
Teža
2,7 kg (6,0 lb)
Nezaseden prostor za
napravo pri vdelani
namestitvi
11,1 cm (43/8 palca)
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
35 cm (13,8 palca)
Največja poraba
energije pri 10 Vdc
45 W
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
1,3 A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
6,0 A
Mere (Š × V × G)
384,7 × 262,6 × 75,1 mm
(1518 × 10516 × 215/16 palca)
Velikost zaslona (Š ×
V)
345,2 × 194,6 mm (139/16 ×
711/16 palca)
Teža
4,4 kg (9,6 lb)
Nezaseden prostor za
napravo pri vdelani
namestitvi
11,1 cm (43/8 palca)
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
105 cm (41,3 palca)
Največja poraba
energije pri 10 Vdc
52,1 W
Običajni tok pri
napetosti 12 Vdc
1,3 A
Največji tok pri
napetosti 12 Vdc
6,0 A
10-palčni
modeli
Za več informacij o povezavi NMEA 0183 s tem kablom si
oglejte navodila za kabel na spletnem naslovu www.garmin.com
/manuals/nmea0183_audio_cable.
NMEA 0183 – dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu
• Navtični ploter ima ena vrata Tx (oddajanje) in ena vrata Rx
(sprejem).
• Posamezna vrata imajo 2 žici, ki sta označeni z A in B v
skladu z dogovorjeno uporabo po NMEA 0183. Ustrezni žici
A in B posameznih notranjih vrat se priklopita na žici A (+) in
B (–) naprave NMEA 0183.
• Na vrata Rx lahko priklopite eno napravo NMEA 0183 za
vnos podatkov v ta navtični ploter, na vrata Tx pa lahko
vzporedno priklopite do tri naprave NMEA 0183 za sprejem
podatkov, ki jih oddaja ta navtični ploter.
• Za določitev oddajnih (Tx) in sprejemnih (Rx) žic si oglejte
navodila za namestitev naprave NMEA 0183.
• Za daljše razdalje morate uporabiti oklopljeno sukano parico
s prečnim presekom v skladu z 28 AWG. Vse povezave
spojite s spajkanjem in jih zatesnite s toplotno skrčljivimi
cevkami.
• Žic za prenos podatkov NMEA 0183 te naprave ne priklopite
na močnostno ozemljitev.
• Napajalni kabel navtičnega ploterja in naprav NMEA 0183
mora biti priklopljen na skupno močnostno ozemljitev.
• Notranja vrata NMEA 0183 in protokoli komunikacije so
konfigurirani v navtičnem ploterju. Več informacij si oglejte v
razdelku NMEA 0183 priročnika za uporabo navtičnega
ploterja.
• Seznam odobrenih stavkov NMEA 0183, ki jih podpira
navtični ploter, je naveden v priročniku za uporabo
navtičnega ploterja.
Specifikacije
Naprava
Specifikacija
Vsi modeli
Temperaturno območje Od –15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
6
Mere
Material
Polikarbonatna plastika in
tlačno liti aluminij
Nazivna vodotesnost1
IEC 60529 IPX7
Vhodna napetost
Od 10 do 32 Vdc
Varovalka
10 A, 125 V, hitra
Faktor enakovrednosti
obremenitve (LEN)
NMEA 2000
2
Tok NMEA 2000
Največ 75 mA
Največje število točk
poti
5000
Največje število
načrtovanih poti
100 (s po 250 točkami poti)
Največje število točk
aktivne sledi
50.000 točk, 50 shranjenih
sledi
12-palčni
modeli
16-palčni
modeli
®
®
Naprava
Specifikacija
Mere
Oddajanje
Modeli
sonarjev
Frekvence2
Običajni: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
Enokanalni CHIRP: od 40 do
240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
Ultra High-Definition SideVü:
1200 kHz, območje CHIRP:
od 1060 do 1170 kHz
(odvisno od pretvornika)
PGN
Oddajna moč (RMS)3
Globina4
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü in SideVü
CHIRP: 500 W
5000 čevljev pri 1 kW
1Naprava
zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
2Odvisno od pretvornika.
3Odvisno od nazivne moči in globine pretvornika.
4Odvisno od pretvornika, slanosti vode, vrste dna in drugih
vodnih razmer.
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
Pošiljanje in sprejemanje
PGN
Opis
059392 Potrditev ISO
059904 Zahteva ISO
060160 Transportni protokol ISO: prenos podatkov
060416 Transportni protokol ISO: upravljanje povezav
060928 Zahtevan naslov ISO
065240 Ukazan naslov
126208 Zahteva za delovanje skupine
126996 Informacije o izdelku
126998 Informacije o konfiguraciji
Opis
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama številk PGN za delovanje
skupine
126984 Odziv na opozorilo
127497 Parametri plovbe: motor
Sprejemanje
PGN
Opis
065030 Povprečne osnovne količine AC generatorja (GAAC)
126983 Opozorilo
126985 Besedilo opozorila
126987 Prag za opozorilo
126988 Vrednost opozorila
126992 Sistemski čas
127251 Hitrost obračanja
127257 Položaj
127498 Parametri motorja: statični
127503 Stanje vhoda AC (zastarelo)
127504 Stanje izhoda AC (zastarelo)
127506 Podrobno stanje DC
127507 Stanje polnilnika
127509 Stanje pretvornika
128000 Kot navtičnega odklona
128275 Dnevnik razdalj
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za razred A
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za razred B
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o položaju za razred B
129044 Referenčni sistem
129285 Navigacija: informacije o načrtovani poti, točki poti
129794 Statični in s potovanjem povezani podatki sistema AIS za
razred A
127237 Nadzor smeri gibanja/sledi
129798 Poročilo sistema AIS o položaju zrakoplova za iskanje in
reševanje
127245 Krmilo
129799 Radijska frekvenca/način/moč
127250 Smer plovila
129802 Z varnostjo povezano oddajno sporočilo sistema AIS
127258 Magnetna variacija
129808 Informacije o klicu DSC
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
129809 Poročilo sistema AIS o statičnih podatkih za razred B "CS", del
A
127489 Parametri motorja: dinamični
127493 Parametri prenosa: dinamični
129810 Poročilo sistema AIS o statičnih podatkih za razred B "CS", del
B
127505 Raven tekočine
130313 Vlažnost
127508 Stanje baterije
130314 Dejanski tlak
128259 Hitrost: glede na vodo
130316 Temperatura: razširjeno območje
128267 Globina vode
130576 Stanje trimerjev
129025 Položaj: hitra posodobitev
130577 Podatki o smeri
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh (SOG): hitra posodobitev
129029 Podatki o položaju GNSS
Informacije o številkah PGN J1939
129283 Napaka proge
129284 Navigacijski podatki
Navtični ploter lahko sprejema stavke PGN J1939. Navtični
ploter ne more oddajati prek omrežja J1939.
129539 Zmanjšanja natančnosti (DOP) GNSS
Stavek
Opis
129540 Vidni sateliti GNSS
61443
Elektronski krmilnik motorja 2
130060 Oznaka
61444
Elektronski krmilnik motorja 1
130306 Podatki o vetru
65031
Temperatura izpušnega sistema
130310 Okoljski parametri (zastarelo)
65172
Pomožna hladilna tekočina za motor
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
65252
Zaustavitev
130312 Temperatura (zastarelo)
65253
Ure in vrtljaji motorja
65262
Temperatura motorja 1
65263
Nivo ali tlak motorne tekočine 1
65270
Pogoji na vstopu ali izstopu 1
7
Stavek
Opis
65271
Električni pogon vozila
65279
Voda v kazalniku goriva
65272
Tekočine menjalnika 1
65248
Razdalja vozila
65266
Poraba goriva (tekoča)
65276
Zaslon na armaturni plošči
65226
Aktivne diagnostične kode težav
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin , logotip Garmin in GPSMAP so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
HDMI je registrirana blagovna znamka družbe HDMI Licensing, LLC. Logotip microSD
je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 in logotip NMEA 2000 so
registrirane blagovne znamke združenja National Marine Electronics Association.
®
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising