Garmin | GPSMAP® 8410 | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8410 Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 8410 Installationsvejledning
• Gå til my.garmin.com/registration, og log ind på din Garmin
konto for at registrere enheden.
Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et sikkert
sted. Efter du har tilføjet enheder til dit plotternetværk, skal du
gentage disse trin for at registrere de nye enheder.
Nødvendigt værktøj
GPSMAP 8400/8600 SERIEN
INSTALLATIONSVEJLEDNING
®
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
®
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Opdatering af enhedens software
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til netværket. Du kan bruge en ud
af to metoder til at opdatere softwaren.
• Anvend ActiveCaptain™ appen.
• Download opdateringen fra www.garmin.com/support
/software/marine.html ved hjælp af et hukommelseskort
(maks. 32 GB) og en computer, der kører et Windows
operativsystem.
Se brugervejledningen på www.garmin.com/manuals
/GPSMAP84xx-86xx for at få flere oplysninger.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Du kan registrere din enhed på to
måder.
• Anvend ActiveCaptain appen.
• Boremaskine og bor
◦ 3,0 mm (1/8 tommer) borehoved til bøjlemontering
◦ 14,6 mm (9/16 tommer) borehoved til planmontering
◦ 3,2 mm (1/8 tommer) borehoved til planmontering, hvis der
anvendes træskruer
◦ 3,6 mm (9/64 tommer) borehoved til planmontering, hvis
der anvendes møtrikskive
◦ 6,0 mm (1/4 tommer) borehoved til planmontering, hvis der
anvendes møtrikskive
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Stik- eller rundsav
• Fil og sandpapir
• Vandfast forsegling, godkendt til brug på plast (anbefales)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Du kan planmontere enheden i instrumentbrættet, eller
bøjlemontere enheden på instrumentbrættet.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående.
• Du bør montere enheden for at sikre en optimal
betragtningsvinkel, når du betjener din båd.
• Du skal vælge en placering, der er stærk nok til at bære
enhedens vægt og beskytte den mod store vibrationer eller
rystelser.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, skal du
ikke montere enheden tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Du skal vælge en placering, der giver plads til føring og
tilslutning af alle kabler.
• Du skal vælge en placering, der muliggør nem adgang til
enhedens touchscreen.
• Du skal vælge en placering, der muliggør adgang til microSD
kortet på bagsiden af enheden. Hvis placeringen ikke
muliggør adgang, skal du indsætte hukommelseskortene før
installation af enheden.
®
Bøjlemontering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
Du kan bruge beslaget til at bøjlemontere enheden på en plan
overflade. Beslaget og hardware følger med nogle modeller.
1 Anvend beslaget til bøjlemontering som skabelon til at
markere placeringen af forboringshullerne .
Marts 2019
190-02469-02_0A
4 Brug en stiksav eller et rotationsværktøj til at save
2 Brug et 3 mm (1/8") borehoved til at bore styrehullerne.
3 Fastgør beslaget til bøjlemontering på overfladen ved hjælp
af de medfølgende spændeskiver og træskruer .
på siderne af
enheden.
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.
Monter
dækrammen ved at trykke den på plads langs
6
enhedens kant.
4 Montér knopperne til bøjlemontering
Montering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden. Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
Brug kun det medfølgende udstyr ved montering af denne
enhed. Brug af monteringsudstyr, der følger med enheden, kan
beskadige enheden.
Brug kun de medfølgende skruer til at montere enheden for at
undgå eventuel beskadigelse af pulverbelægningen. Hvis der
anvendes andre skruer end de medfølgende, bortfalder
garantien.
Fjern ikke den blå gummibeskyttelse, før monteringen er
fuldført. Gummibeskyttelsen forhindrer, at enheden beskadiges
under monteringen.
Hvis du ikke har adgang til bagsiden af enheden og microSD
hukommelseskortlæserne efter installationerne, skal du
installere microSD hukommelseskortet før installation.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet. Der er
tre muligheder for hardware afhængigt af monteringsoverfladens
materiale.
• Du kan bore styrehuller og bruge de medfølgende træskruer.
• Du kan bore huller og bruge de medfølgende møtrikskiver og
maskinskruer. Møtrikskiverne kan gøre en tyndere overflade
mere stabil.
• Du kan bore huller, tilpasse dem til M4 og bruge de
medfølgende maskinskruer.
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.
Fastgør
skabelonen til det valgte sted.
2
3 Brug et 14,6 mm (9/16tommer) borehoved til at bore et eller
flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på
skabelonen for at forberede udskæringen af
monteringsoverfladen.
2
monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje
på skabelonen.
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.
7 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med de større 6 mm
(1/4 tommer) huller på skabelonen.
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere de nye hulplaceringer.
9 Afhængigt af monteringsoverfladen kan du bore eller
udstanse og tilpasse de større huller:
• Bor 3,2 mm (1/8 tomme) forboringshuller til de
medfølgende træskruer, og spring til trin 18.
• Bor 6 mm (1/4 tommer) huller til den medfølgende
møtrikskive og maskinskruerne.
• Bor og tilpas M4-huller til de medfølgende maskinskruer,
og spring til trin 18.
10 Hvis du bruger møtrikskiverne, skal du starte i et hjørne af
skabelonen og anbringe en møtrikskive
over det store hul
, du borede i trin 9.
Det lille hul
på møtrikskiven skal flugte med det lille 3.6
mm (9/64 tommer) hul i skabelonen.
11 Hvis det lille hul i møtrikskiven ikke flugter med det lille hul på
skabelonen, skal den nye hulplacering markeres.
12 Gentag trin 10 og 11 for hver enkelt møtrikskive.
13 Brug et 3,6 mm (9/64 tommer) borehoved til at bore de mindre
huller.
14 Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
15 Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en
møtrikskive
bag på monteringsoverfladen, så de justerer
med de store og små huller.
Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i det større
hul.
16 Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at
fastspænde en medfølgende M3-skrue
gennem det lille
3,6 mm (9/64 tommer) hul.
17 Gentag trinnene 15 og 16 for hver af møtrikskiverne langs
enhedens top og bund.
18 Montér skumpakningen på bagsiden af enheden.
Skumpakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.
Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.
19 Hvis du ikke har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
og installere microSD kort på bagsiden af enheden, inden du
anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
20 Brug marineforsegler mellem monteringsfladerne og enheden
for at tætne korrekt og undgå lækage bag instrumentbrættet.
21 Hvis du vil have adgang til bagsiden af enheden, skal du
påføre forsegler rundt om udskæringen.
22 Anbring enheden i det udskårne hul.
23 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende M4-skruer
eller træskruer, afhængigt af
monteringsmetoden.
24 Fjern forsigtigt gummibeskyttelsen, og smid den ud.
25 Aftør alt overskydende marineforsegler.
26 Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs
enhedens kant.
Overvejelser ved tilslutning
Når du tilslutter denne enhed til en strømkilde og andre Garmin
enheder, skal du tage højde for disse overvejelser.
• Strøm- og jordingsforbindelserne til batteriet skal kontrolleres
for at sikre, at de sidder godt fast og ikke kan blive løse.
• Kablerne kan være pakket uden låseringene monteret.
Kablerne bør trækkes, før låseringene monteres.
• Når du monterer en låsering på et kabel, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så strøm- og dataforbindelsen forbliver sikker.
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Tilslut strømkablet til enheden, og drej låseringen med uret
for at fastgøre den.
Yderligere overvejelser om jording
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan du bruge
jordingsskruen på huset til at slutte enheden til bådens
vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.
Punkt
Beskrivelse
Sikring
Batteri
1,8 m (6 fod) ingen forlængelse
Punkt Beskrivelse
Splejsning
• 10 AWG (5,26 mm²) forlængelsesledning op til 4,6 m (15 fod)
• 8 AWG (8,36 mm²) forlængelsesledning op til 7 m (23 fod)
• 6 AWG (13,29 mm²) forlængelsesledning op til 11 m (36 fod)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fod) maksimal forlængelse
Garmin Marine Network - overvejelser
BEMÆRK
En Garmin Power over Ethernet (PoE) koblingsenhed til
isolering (P/N 010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en
eventuel tredjepartsenhed, som f.eks. et FLIR kamera, til et
Garmin Marine Network. Tilslutning af en PoE-enhed direkte til
en Garmin Marine Network-plotter ødelægger Garmin plotteren
og kan ødelægge PoE-enheden. Hvis der tilsluttes en eventuel
tredjepartsenhed direkte til en Garmin marinenetværksplotter, vil
det forårsage unormal adfærd på Garmin enhederne, herunder
de enheder, der ikke slukker korrekt, eller softwaren bliver
ubrugelig.
®
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort.
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network skal
sluttes til samme jordforbindelse.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• NETWORK portene på enheden, fungerer hver især som en
netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan
tilsluttes til en hvilken som helst NETWORK-port, så det er
muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.
Overvejelser om stationsforbindelse
Denne enheden kan opsættes i forbindelse med andre
kompatible Garmin enheder, så den fungerer som en station.
Når du planlægger stationer, skal du tage højde for
nedenstående:
3
• Enheder tidligere end GPSMAP 8000 serien og GPSMAP
8500 serien kan ikke bruges i en station.
• Selv om det ikke er nødvendigt, anbefales det, at du
installerer alle de enheder, du planlægger at bruge i en
station, i nærheden af hinanden.
• Der kræves ingen specielle tilslutninger for at oprette en
station, så længe alle enhederne er forbundet til Garmin
Marine Network (Garmin Marine Network - overvejelser,
side 3).
• Stationer oprettes og ændres ved hjælp af enhedens
software. Se den brugervejledning, der fulgte med enheden,
for at få yderligere oplysninger.
NMEA 2000 Overvejelser
®
BEMÆRK
Hvis du opretter forbindelse til et eksisterende NMEA 2000
netværk, skal du identificere NMEA 2000 strømkablet. Du
behøver kun et NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000
netværket kan anvendes.
En NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) skal bruges i
installationer, hvor den eksisterende NMEA 2000
netværksudbyder er ukendt.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug det medfølgende NMEA
2000 kabel og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA
2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000
netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra
Garmin.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan finde dette dokument ved
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.
Punkt
Beskrivelse
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Overvejelser om J1939 motornetværksforbindelse
BEMÆRK
Du skal bruge et Garmin GPSMAP J1939 tilbehørskabel, når du
slutter plotteren til J1939 motornetværket for at undgå korrosion
forårsaget af fugt. Hvis du bruger et andet kabel, bortfalder
garantien.
Hvis du har et eksisterende motornetværk på din båd, skulle det
allerede være tilsluttet strømforsyningen. Tilslut ikke yderligere
strømforsyning.
Denne plotter kan sluttes til et motornetværk på båden og læse
data fra kompatible enheder, som f.eks. bestemte motorer.
Motornetværket følger en standard og anvender ophavsretligt
beskyttede meddelelser.
Du bør kun slutte én plotter til et motornetværk. Hvis du slutter
mere end én plotter til et motornetværk, kan det medføre
uventet adfærd.
Porten, der er mærket J1939, bruges til at slutte enheden til det
eksisterende motornetværk. Du skal føre kablet op til 6 m (20
fod) væk fra motornetværkets backbone.
Tilbehørskablet Garmin GPSMAP J1939 kræver forbindelse til
en strømkilde og korrekt afslutning. Der er yderligere
oplysninger om tilslutning af motornetværk i forhandlerens
motorvejledning.
Ben
Ledningsfarve
Beskrivelse
Uisoleret
Afskærmning
Rød
Strøm, positiv
Sort
Strøm, negativ
Hvid
CAN High
Blå
CAN Low
HDMI videoovervejelser
®
BEMÆRK
Du skal bruge Garmin GPSMAP tilbehørskabler for at forebygge
korrosion forårsaget af fugt, når du slutter plotteren til
videokilden eller -skærmen. Tilslut ikke et medieafspillerstik
direkte bag på plotteren. Hvis du anvender et andet kabel eller
tilslutter et medieafspillerstik bag på plotteren, bortfalder
garantien.
Punkt
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
4
Denne plotter tillader videoindgang fra HDMI videokilder som
f.eks. en Chromecast™ enhed eller Blu-Ray™ afspiller. Du kan få
vist beskyttet HDMI indhold (HDCP-indhold) på plotterskærmen.
HDMI video deles på tværs af Garmin Marine Network, men
deles ikke på tværs af NMEA 2000 netværket. HDCP-indhold
deles ikke på tværs af Garmin Marine Network.
Via HDMI OUT porten kan du få vist det samme
plotterskærmbillede på en anden enhed, såsom et fjernsyn eller
en skærm. Du kan ikke få vist HDCP-indhold på den duplikerede
skærm.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende et
aktivt HDMI kabel. Du skal bruge en HDMI koblingsenhed for at
tilslutte de to HDMI kabler.
Du skal bruge et Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel til at
give strøm til et medieafspillerstik. USB-porten kan give op til
2,5 W strøm til et medieafspillerstik.
Du skal sørge for, at alle kabeltilslutninger foretages i tørre
omgivelser.
Element
Beskrivelse
Garmin plotter
Computer
GPSMAP USB kabel
Tørre omgivelser, der er beskyttet mod fugt
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
Punkt Beskrivelse
GPSMAP 8400/8600 plotter
Skærm med en HDMI In-port, som f.eks. en computer eller et
fjernsyn
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG-adapterkabel til at strømforsyne HDMI
kilden, om muligt (2,5 W maksimum)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
HDMI kilde som f.eks. en Blu-Ray afspiller eller Chromecast
enhed
NMEA 0183 med lydkabeldiagram
®
Den valgfriNMEA 0183 med lydkabel (ekstraudstyr)
(010-12852-00) inkluderer uisolerede ledninger og et RCA-stik til
lydudgangstilslutning til et stereoanlæg, herunder FUSION
stereoanlæg. Dette kabel kan købes fra garmin.com eller din
lokale Garmin forhandler.
Efter installering kan du tilslutte RCA-stikket til stereoanlæggets
AUX-indgang. HDMI indgangen er udgangen til stereoanlægget.
NMEA 0183 med lydkabel indeholder en differential NMEA
0183-indgangs- og udgangsport.
®
Tørre omgivelser, der er beskyttet mod fugt
Kompositvideoovervejelser
Denne plotter tillader videoindgang fra kompositvideokilder ved
hjælp af porten, der er mærket CVBS IN. Når kompositvideo
tilsluttes, skal du følge disse overvejelser.
• CVBS IN porten anvender et BNC-stik. Du kan bruge en BNC
til RCA-adapter til at forbinde en kompositvideokilde med
RCA-stik til CVBS IN porten.
• Video deles på tværs af Garmin Marine Network, men deles
ikke på tværs af NMEA 2000 netværket.
Ben
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
1
NMEA 0183 Rx/A (Ind +)
Orange/hvid
2
NMEA 0183 Rx/B (Ind -)
Hvid
Enheder med touchscreen til en tilsluttet computer
3
NMEA 0183 Tx/B (Ud -)
Pink
BEMÆRK
Du skal bruge Garmin GPSMAP tilbehørskabler for at forebygge
korrosion forårsaget af fugt, når du slutter plotteren til
computeren. Hvis du bruger andre kabler, bortfalder garantien.
4
NMEA 0183 Tx/A (Ud+)
Grå
5
Jord
Sort
6
Alarm
Gul
7
Tilbehør til
Orange
8
Jord (skærm)
Brun
9
Lyd venstre kanal
Hvid
10
Lyd samlet
Blå/rød
11
Lyd højre kanal
Rød
Du kan slutte plotteren til en computer for at anvende
computerskærmen og styre computeren ved hjælp af plotterens
touchscreen. For at bruge computerskærmen skal du slutte
computeren til HDMI IN porten. For at styre computerskærmen
ved hjælp af plotterens touchscreen skal du slutte computeren til
USB porten.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende et
aktivt HDMI kabel. Du skal bruge en HDMI koblingsenhed for at
tilslutte de to HDMI kabler. Du skal sørge for, at alle
kabeltilslutninger foretages i tørre omgivelser.
Garmin GPSMAP USB tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende en
USB-hub eller et USB-forlængerkabel. Du bør sørge for, at alle
kabeltilslutninger foretages i tørre omgivelser.
Få flere oplysninger om NMEA 0183-tilslutning med dette kabel
ved at se kabelinstruktionerne på www.garmin.com/manuals
/nmea0183_audio_cable.
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
• Plotteren har en Tx-port (sender) og en Rx-port (modtager).
• Hver port har 2 ledninger med påskriften A og B ifølge NMEA
0183-konventionen. De tilsvarende ledninger A og B i hver
intern port skal forbindes til ledningerne A (+) og B (-) på
NMEA 0183-enheden.
• Du kan tilslutte én NMEA 0183-enhed til Rx-porten, så du
kan sende data til denne plotter, og du kan tilslutte op til tre
5
•
•
•
•
•
•
NMEA 0183-enheder parallelt til Tx-porten, så de kan
modtage dataoutput fra denne plotter.
Se installationsvejledningen for NMEA 0183-enheden for at
identificere sende- (Tx) og modtageledningen (Rx).
Du skal bruge 28-AWG-ledninger, der er skærmede og
snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle
forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Du må ikke tilslutte NMEA 0183-dataledninger fra denne
enhed til jordkabel.
Strømkablet fra plotteren og NMEA 0183-enhederne skal
være tilsluttet til et almindeligt jordkabel.
De interne NMEA 0183-porte og kommunikationsprotokoller
konfigureres på plotteren. Se NMEA 0183-afsnittet i
brugervejledningen til plotteren for at få flere oplysninger.
Se brugervejledningen for plotteren for at få vist en liste over
de godkendte NMEA 0183-sætninger, som plotteren
understøtter.
Enhed
Specifikation
16 tommer
modeller
Specifikation
Mål
Alle modeller
Temperaturområde
Fra -15° til 55°C (fra 5° til
131°F)
Materiale
Polycarbonatplast og trykstøbt
aluminium
Vandtæthedsklasse1
IEC 60529 IPX7
Indgangsspænding
Fra 10 til 32 V DC
Sikring
10 A, 125 V hurtigvirkende
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 Forbrug
75 mA maks.
Maks. strømforbrug
ved 10 V DC
45 W
Typisk strømforbrug
ved 12 V DC
1,3 A
Maks. strømforbrug
ved 12 V DC
6,0 A
Mål (B×H×D)
384,7 × 262,6 × 75,1 mm
(1518 × 10516 ×
2 15/16 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
345,2 × 194,6 mm (139/16 ×
711/16)
Vægt
4,4 kg (9,6 lb.)
Plads bag planmonteret enhed
11,1 cm (43/8 tommer)
Sikkerhedsafstand for 105 cm (41,3")
kompas
Specifikationer
Enhed
Ekkolodsmodeller
Maks. strømforbrug
ved 10 V DC
52,1 W
Typisk strømforbrug
ved 12 V DC
1,3 A
Maks. strømforbrug
ved 12 V DC
6,0 A
Frekvenser2
Traditionel: 50/200, 77/200,
83/200 kHz
CHIRP med én kanal: fra 40
til 240 kHz
Garmin ClearVü CHIRP:
260/455/800 kHz
Ultra High-Definition SideVü :
1.200 kHz, CHIRP
rækkevidde: 1.060 til
1.170 kHz
(afhængigt af transducer)
Sendestyrke (RMS)3
CHIRP: 1000 W
Garmin ClearVü og SideVü
CHIRP: 500 W
Dybde4
5.000 fod ved 1 kW
Maks. antal waypoints 5.000
10 tommer
modeller
12 tommer
modeller
6
Maks. antal ruter
100 (250 waypoints hver)
Maks. antal aktive
sporpunkter
50.000 punkter; 50 gemte
ruter
Hukommelseskort
2 microSD kortlæsere på
bagsiden af enheden. Maks.
kortstørrelse 32 GB
Trådløs frekvens og
protokoller
Wi‑Fi og ANT teknologier
2,4 GHz ved 12,3 dBm
nominelt
HTML-integration
Kompatibel med OneHelm
integration
Mål (B×H×D)
259,9 × 205,1 × 75,1 mm
(101/4× 81/16× 215/16 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
136,9 × 218,4 mm (53/8 ×
85/8)
Vægt
2,4 kg (5,2 lb.)
Plads bag planmonteret enhed
11,1 cm (43/8 tommer)
®
®
™
Mål
Sikkerhedsafstand for 35 cm (13,8")
kompas
1Enheden
kan tåle at blive nedsænket i vand ned til 1 meters
dybde i 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
2Afhængigt af transduceren.
3Afhængigt af transducerens nominelle effekt og dybden.
4Afhænger af transduceren, vandets saltindhold, bundtypen og
andre vandforhold.
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Send og modtag
Sikkerhedsafstand for 45 cm (17,7")
kompas
PGN
Beskrivelse
Maks. strømforbrug
ved 10 V DC
40,1 W
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
Typisk strømforbrug
ved 12 V DC
1,5 A
060160
ISO-transportprotokol: Dataoverførsel
060416
ISO-transportprotokol: Administration af tilslutning
Maks. strømforbrug
ved 12 V DC
6,0 A
060928
ISO-adresse påkrævet
Mål (B×H×D)
302,8 x 216,4 x 75,1 mm
(1115/16 × 81/2 ×
215/16 tommer)
065240
Anmodet adresse
126208
Anmod om gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
Displaystørrelse
(B×H)
257,3 × 145,2 mm (101/8 ×
511/16)
126998
Konfigurationsoplysninger
Vægt
2,7 kg (6,0 lb.)
127237
Retnings-/sporstyring
Plads bag planmonteret enhed
11,1 cm (43/8 tommer)
127245
Ror
127250
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
PGN
Beskrivelse
PGN
127488
Motorparametre: hurtig opdatering
130314 Faktisk tryk
127489
Motorparametre: dynamiske
130316 Temperatur: Udvidet område
127493
Gearparametre: dynamiske
130576 Trimfanestatus
127505
Væskeniveau
130577 Retningsdata
127508
Batteristatus
128259
Hastighed: i forhold til vand
128267
Vanddybde
129025
Position: hurtig opdatering
129026
COG/SOG: hurtig opdatering
Sætning
Beskrivelse
GNSS-positionsdata
61443
Elektronisk motorstyreenhed 2
Cross Track-fejl
61444
Elektronisk motorstyreenhed 1
Navigationsdata
65031
Udstødningstemperatur
GNSS DOP'er
65172
Motorkølemiddel
Antal synlige GNSS-satellitter
65252
Nedlukning
Etiket
65253
Motortimer og -omdrejninger
130306
Vinddata
65262
Motortemperatur 1
130310
Miljøparametre (forældet)
65263
Motorvæskeniveau eller -tryk 1
130311
Miljøparametre (forældet)
65270
Indsugnings- og udstødningsbetingelser 1
130312
Temperatur (forældet)
65271
Køretøjets elektriske effekt
65279
Vand i brændstofindikator
65272
Transmissionsvæsker 1
Beskrivelse
65248
Køretøjets afstand
Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
65266
Brændstoføkonomi (væske)
Alarmsvar
65276
Skærm i instrumentbordet
Tripparametre: Motor
65226
Fejlkoder til aktiv fejlfinding
129029
129283
129284
129539
129540
130060
Send
PGN
126464
126984
127497
Modtag
PGN
Beskrivelse
J1939 PGN-oplysninger
Plotteren kan modtage J1939 PGN-sætninger. Plotteren kan
ikke sende via J1939 netværket.
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Beskrivelse
065030 Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for generator (GAAC)
126983 Alarm
126985 Alarmtekst
126987 Tærskelværdi for alarm
®
HDMI er et registreret varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC. microSD logoet er
et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er
registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
®
®
®
®
126988 Alarmværdi
126992 Systemtid
127251 Drejehastighed
127257 Attitude
127498 Motorparametre: statiske
127503 Status for vekselstrømsindgang (forældet)
127504 Status for vekselstrømsudgang (forældet)
127506 Detaljeret vekselstrømsstatus
127507 Opladerstatus
127509 Inverterstatus
128000 Nautisk afdriftsvinkel
128275 Afstandslog
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129044 Referencepunkt
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798 AIS SAR flyposition
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808 DSC-opkaldsoplysninger
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del A
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del B
130313 Fugtighed
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising