Garmin | GPSMAP® 8417 MFD | Garmin GPSMAP® 8417 MFD Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 8417 MFD Asennusohjeet
GPSMAP 8400/8600
sarja
®
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Valitse GPSMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse Suorita.
Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tarvittavat työkalut
• pora ja poranteriä
◦ 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterä, jos käytät puuruuveja
◦ 3,6 mm:n (9/64 tuuman) poranterä, jos käytät mutterilevyä
◦ 7,2 mm:n (9/32 tuuman) poranterä, jos käytät mutterilevyä
• ristipääruuvitaltta (nro 2)
• kuviosaha tai monitoimihiomakone
• viila ja hiekkapaperia
• merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Ohjelmiston päivitykseen tarvitaan erillinen kortinlukija, kuten
Garmin kortinlukija, tai toinen Garmin karttaplotteri, jossa on
korttipaikka ja joka on yhteydessä Garmin Marine Networkiin.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
Syyskuu 2016
3
4
5
6
7
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana
toimitettuja tarvikkeita ja mallia.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikkaan on oltava hyvä näkyvyys, kun ohjaat
venettä.
• Kaikkien laitteen käyttöliittymien, kuten näppäimistön,
kosketusnäytön ja kortinlukijan, on oltava käytettävissä, kun
laite on kiinnitetty.
• Kiinnityspaikan on kestettävä ohjausnäytön paino ja
suojattava laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Paikassa on oltava tarpeeksi tilaa kaapeleiden ohjaamiseen
ja liittämiseen.
Laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Painettu Taiwanissa
190-01978-77_0B
Kiinnitä laite ainoastaan mukana toimitetuilla ruuveilla, jotta sen
pinta ei vahingoitu. Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien
käyttäminen mitätöi takuun.
Irrota kuminen sininen suojapuskuri vasta asennuksen jälkeen.
Puskuri suojaa laitetta asennuksen aikana.
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin
ja tarvikkeiden avulla. Laitteen voi kiinnittää kolmenlaisilla
tarvikkeilla kiinnityspinnan materiaalin mukaan.
• Voit porata aloitusreiät ja käyttää mukana toimitettuja
puuruuveja.
• Voit porata reiät ja käyttää mukana toimitettuja mutterilevyjä
ja koneruuveja. Mutterilevyillä saat lisää tukevuutta ohueen
kiinnityspintaan.
• Voit pistää reiät, suurentaa ne M4-kokoon ja käyttää mukana
toimitettuja koneruuveja.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli valittuun paikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 3,6 mm:n (9/64 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan sisäreunan
mukainen aukko kuviosahalla tai monitoimityökalulla.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele aukon koko tarvittaessa viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Kun laite sopii aukkoon, varmista että laitteen kiinnitysreiät
osuvat mallissa olevien suurempien 7,2 mm:n (9/32 tuuman)
reikien kohtaan.
8 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
rei'ille uudet paikat.
Poraa
tai pistä ja suurenna reiät kiinnityspinnan mukaan:
9
• Poraa 3,2 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreiät mukana
toimitetuille puuruuveille ja siirry vaiheeseen 18.
• Poraa 7,2 mm:n (9/32 tuuman) reiät mukana toimitetuille
mutterilevyille ja koneruuveille.
• Pistä ja suurenna M4-reiät mukana toimitetuille
koneruuveille ja siirry vaiheeseen 18.
10 Jos käytät mutterilevyjä, aseta mutterilevy À vaiheessa 9
poraamasi suuremman reiän Á päälle.
16 Kiinnitä mutterilevy kiinnityspintaan kiristämällä mukana
toimitettu M3-ruuvi Ä pienempään 3,6 mm:n (9/64 tuuman)
reikään.
17 Toista vaiheet 15 ja 16 kunkin mutterilevyn kohdalla laitteen
ylä- ja alareunan mukaan.
18 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
19 Aseta laite aukkoon.
20 Kiinnitä laite kiinnityspintaan kiinnitystavan mukaan mukana
toimitetuilla M4-ruuveilla Å tai puuruuveilla.
21 Irrota kuminen suojapuskuri varovasti ja hävitä se.
22 Asenna koristekehys napsauttamalla se paikalleen laitteen
reunoihin.
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Huomioi nämä seikat, kun liität tätä laitetta virtalähteeseen ja
muihin Garmin laitteisiin.
• Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia
eivätkä pääse löystymään.
• Kaapelien ohjauksen helpottamiseksi kaapelien
lukitusrenkaat eivät ole valmiiksi paikoillaan. Ohjaa kaapelit
paikoilleen, ennen kuin kiinnität lukitusrenkaat.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai
dataliitäntä ei pääse irtoamaan.
Virtaliitäntä
Mutterilevyssä olevan pienemmän reiän  pitäisi osua mallin
pienemmän reiän kohtaan.
11 Jos mutterilevyssä oleva pienempi 3,6 mm:n (9/64 tuuman)
reikä ei osu mallin pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle
uusi paikka.
12 Toista vaiheet 10 ja 11 kunkin mutterilevyn kohdalla.
13 Poraa pienemmät reiät 3,6 mm:n (9/64 tuuman) poranterällä.
14 Irrota malli kiinnityspinnasta.
15 Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
à kiinnityspinnan taakse siten, että suuri ja pieni reikä ovat
kohdakkain.
Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan
reikään.
2
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Asenna lukitusrengas ja o-rengas virtajohdon päihin.
4 Liitä virtajohto laitteeseen kääntämällä lukitusrengasta
myötäpäivään.
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Kuvaus
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitettävät laitteet on liitettävä
samaan maadoitukseen.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Kaikki laitteen NETWORK-portit toimivat verkkokytkiminä.
Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa
NETWORK porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä
oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network
kaapelilla.
Sulake
NMEA 2000 - huomioitavaa
Akku
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
Kohde
À
Á
Â
1,8 m (6 jalkaa), ei jatkoa
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Liitos
• 5,26 mm²:n (10 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 4,6 m
(15 jalkaa)
• 8,36 mm²:n (8 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 7 m (23
jalkaa)
• 13,29 mm²:n (6 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 11 m (36
jalkaa)
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
11 m (36 jalkaa) jatkojohdon enimmäispituus
Huomioitavaa asemaliitännän yhteydessä
®
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000
verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda
perusverkon Garmin kaapeleilla.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.
Tämä laite voidaan määrittää muiden yhteensopivien Garmin
laitteiden kanssa toimimaan asemana. Huomioi nämä seikat,
kun suunnittelet asemia veneeseen.
• GPSMAP 8000 ja GPSMAP 8500 sarjaa vanhempia laitteita
ei voi käyttää asemana.
• Samassa asemassa käytettäviä laitteita ei ole pakko asentaa
lähekkäin, mutta se on suositeltavaa.
• Aseman luomiseen ei tarvita erityiskytkentöjä, kunhan kaikki
laitteet ovat yhteydessä Garmin Marine Network verkkoon
(Garmin Marine Network - huomioitavaa, sivu 3).
• Asemia luodaan ja muokataan laitteen ohjelmistolla.
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Garmin Power over Ethernet (PoE) -eristysliitintä (P/N
010-10580-10) on käytettävä liitettäessä kolmannen osapuolen
laitteita, kuten FLIR kameraa, Garmin Marine Networkiin. PoElaitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network
karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi
vahingoittaa PoE-laitetta. Kolmannen osapuolen laitteen
liittäminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin
aiheuttaa Garmin laitteiden toimintahäiriöitä. Laitteet eivät
esimerkiksi sammu kunnolla tai ohjelmisto lakkaa toimimasta.
®
Kohde
À
Á
Â
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
3
Kohde
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
Kohde
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
À
Á
Â
Ã
Virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 laite
NMEA 0183 kaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Kohde
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
®
• Tarkista NMEA 0183 laitteen asennusohjeista lähettävät (Tx)
A (+)- ja B (-) -johtimet sekä vastaanottavat (Rx) A (+)- ja B
(-) -johtimet.
• Kussakin sisäisessä Rx- ja Tx-portissa on 2 johdinta, joissa
on NMEA 0183 käytännön mukaiset merkinnät A (+) ja B (-).
Liitä kunkin sisäisen portin vastaavat A (+)- ja B (-) ‑johtimet
NMEA 0183 laitteen A (+)- ja B (-) ‑johtimiin. Katso taulukkoa
ja kytkentäkaavioita, kun liität datakaapelin NMEA 0183
laitteisiin.
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28
AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne
kutistemuovilla.
• Katso kohdasta NMEA 0183 -tiedot, sivu 8 luettelo
hyväksytyistä NMEA 0183 määrityksistä, joita laitteella voi
lähettää ja vastaanottaa.
• Sisäiset NMEA 0183 portit ja yhteysprotokollat määritetään
liitetyssä Garmin laitteessa. Lisätietoja on karttaplotterin
käyttöoppaan NMEA 0183 osassa.
• Sekä NMEA 0183 datakaapelin että NMEA 0183 laitteen
maadoitusjohto on liitettävä maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 0183 laitteita ei tarvitse
liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 0183 laitteet on
liitettävä samaan maadoitukseen.
• NMEA 0183 datakaapelin sisäiset portit eivät ole yhteydessä
toisiinsa, jotta kaksisuuntainen viestintä NMEA 0183
laitteiden kanssa onnistuu. Jos esimerkiksi NMEA 0183
laitteen tuloliitäntä on liitetty datakaapelin sisäiseen
tuloporttiin 1, voit liittää NMEA 0183 laitteen tuloliitännän
mihin tahansa johdinsarjan sisäiseen tuloporttiin (1, 2, 3 tai
4).
• Mukana toimitetussa NMEA 0183 datakaapelissa on neljä
sisäistä NMEA 0183 tuloporttia (Rx) ja kaksi sisäistä NMEA
0183 lähtöporttia (Tx). Voit liittää yhden NMEA 0183 laitteen
kuhunkin sisäiseen Rx-porttiin tietojen tuomiseksi Garmin
laitteeseen. Lisäksi voit liittää enintään kolme NMEA 0183
laitetta rinnakkain kuhunkin sisäiseen Tx-porttiin tietojen
vastaanottamiseksi Garmin laitteella.
NMEA 0183 laitteen liitännät
Tämä kaavio sisältää sekä lähetys- että vastaanottoliitännät.
Tätä kaaviota voi käyttää myös yksisuuntaisiin yhteyksiin. Jos
NMEA 0183 laitteesta on tarkoitus vastaanottaa tietoja, katso
kohtia Ê, Ë, Ì, Í ja Î, kun liität Garmin laitetta. Jos NMEA
0183 laitteeseen on tarkoitus lähettää tietoja, katso kohtia Ê, Ë,
Ì, Ï ja Ð, kun liität Garmin laitetta.
4
Kuvaus
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxA (+)
Valkoinen
TxA (+)
RxB (-)
Oranssi/
valkoinen
TxB (-)
TxA (+)
Harmaa
RxA (+)
TxB (-)
Vaaleanpunainen
RxB (-)
Yksipäisen NMEA 0183 laitteen liitännät
Kohde
À
Á
Â
Ã
Kohde
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Kuvaus
Virtalähde
Virtajohto
NMEA 0183 laite
NMEA 0183 kaapeli
Garmin
johtimen
toiminto
Garmin järjestelmän
johtimen väri
NMEA 0183
laitteen
johtimen
toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxB (-)
Oranssi/
valkoinen
-
RxA (+)
Valkoinen
Tx
TxA (+)
Harmaa
Rx
TxB (-)
Vaaleanpunainen
-
• Jos NMEA0183 laitteessa on vain yksi tulojohdin (Rx, ei A, B,
+ tai -), jätä vaaleanpunainen johdin kytkemättä.
• Jos NMEA 0183 laitteessa on vain yksi lähtöjohdin (Tx, ei A,
B, + tai -), kytke oranssi/valkoinen johdin maadoitukseen.
NMEA 0183 laite, joka on liitetty yhdellä vastaanottavalla
johtimella
Tässä esimerkissä NMEA 0183 laite vastaanottaa tietoja
karttaplotterista.
Portti
Johtimen toiminto Johdon väri
Tuloportti 1
RX/A (+)
Valkoinen
RX/B (-)
Oranssi/valkoinen
RX/A (+)
Ruskea
RX/B (-)
Ruskea/valkoinen
RX/A (+)
Violetti
RX/B (-)
Violetti/valkoinen
RX/A (+)
Musta/valkoinen
RX/B (-)
Punainen/
valkoinen
Tuloportti 2
Tuloportti 3
Kohde
Kuvaus
Virtalähde
À
Á
Â
Ã
NMEA 0183 laite
NMEA 0183 kaapeli
Kohde Garmin johtimen
toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Tuloportti 4
Virtajohto
Garmin järjestelmän johtimen
väri
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
TxA (+)
Harmaa
RxA
TxB (-)
Vaaleanpunainen
-
NMEA 0183 laite, joka on liitetty yhdellä lähettävällä
johtimella
Tässä esimerkissä NMEA 0183 laite lähettää tietoja
karttaplotteriin.
Lähtöportti 1 TX/A (+)
TX/B (-)
Lähtöportti 2 TX/A (+)
Nastan numero
Harmaa
Vaaleanpunainen
Sininen
TX/B (-)
Sininen/valkoinen
-
Yleinen ääniliitäntä
Sininen/punainen
-
Oikea äänikanava
Punainen
-
Vasen äänikanava
Valkoinen
-
Hälytys
Keltainen
-
Lisävarusteliitäntä
Oranssi
-
Maadoitus (suojaus) Musta
-
Ylimääräinen
-
Lampun tai torven liitännät
Kohde
Kuvaus
Virtalähde
À
Á
Â
Ã
Virtajohto
NMEA 0183 laite
NMEA 0183 kaapeli
Kohde Garmin johtimen
toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin järjestelmän johtimen
väri
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Virtamaadoitus
Musta
Virtamaadoitus
Datamaadoitus
Musta
Datamaadoitus
RxB (-)
Oranssi/valkoinen -
RxA (+)
Valkoinen
Laitetta voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa
hälytyksen antamiseksi, kun laite näyttää ilmoituksen. Tämä on
valinnaista, ja laite toimii normaalisti, vaikka hälytysjohdinta ei
liitetä. Huomioi seuraavat seikat, kun liität laitetta lamppuun tai
torveen.
• Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu
laitteesta.
• Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan rajoittamaan
karttaplotterista tulevaksi sähkövirraksi 100 mA.
• Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, singlethrow) -kytkimet.
TxA (+)
NMEA Äänikaapelillisen 0183 laitteen liitäntä
NMEA 0183, joka sisältää äänikaapelin, sisältää paljaat johtimet
ja RCA-liittimen, joilla sen voi liittää stereolaitteen äänituloon
(esimerkiksi FUSION stereot). Nämä liitäntätiedot koskevat
NMEA 0183 laitetta, jossa on äänikaapeli (010-12390-21).
Lisäksi karttaplotteri on yhteensopiva sellaisten NMEA 0183
kierrekaapeleiden kanssa, joissa ei ole ääniliitäntää
(010-11425-02 ja 010-11425-05). Näitä kaapeleita ei toimiteta
laitteen mukana.
®
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Virtalähde
Virtajohto
Torvi
Lamppu
NMEA 0183 kaapeli
Rele (100 mA:n käämin virta)
Kytkimet, joilla otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä lampun
tai torven hälytyksiä
5
Kohde
Ê
Ë
Ì
Johdon väri
Johtimen toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
Keltainen
Hälytys
Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
J1939 moottorin verkkoyhteys - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion estämiseksi Garmin
GPSMAP J1939 lisävarustekaapelia, kun liität karttaplotterin
J1939 moottoriverkkoon. Muunlaisen kaapelin käyttäminen
mitätöi takuun.
Jos veneessä on valmis moottoriverkko, se on todennäköisesti
jo liitetty virtalähteeseen. Älä lisää muuta virtalähdettä.
Tämän karttaplotterin voi liittää veneen moottoriverkkoon, jotta
sen kautta voidaan lukea tietoja yhteensopivista laitteista, kuten
tietyistä moottoreista. Moottoriverkko noudattaa standardia ja
käyttää omia viestejä.
Liitä yhteen moottoriverkkoon ainoastaan yksi karttaplotteri.
Usean karttaplotterin liittäminen samaan moottoriverkkoon
saattaa aiheuttaa toimintavirheitä.
Laite liitetään nykyiseen moottoriverkkoon ENGINE/J1939-portin
kautta. Kaapeli on ohjattava enintään 6 metrin (20 jalan) päästä
moottoriverkon rungosta.
Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapeli edellyttää liittämistä
virtalähteeseen ja asianmukaista terminointia. Katso moottorin
valmistajan oppaista lisätietoja liittämisestä moottoriverkkoon.
Nasta
À
Á
Â
Ã
Ä
Johdon väri
Kuvaus
Paljas
Suojus
Punainen
Virta, plus
Musta
Virta, miinus
Valkoinen
CAN korkea
Sininen
CAN matala
HDMI Video - huomioitavaa
®
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin
videolähteeseen tai näyttöön. Älä liitä mediasoittimen
muistitikkua suoraan karttaplotterin taustapuolelle. Muunlaisten
kaapelien käyttäminen tai mediasoittimen muistitikun liittäminen
karttaplotterin taustapuolelle mitätöi takuun.
Tämä karttaplotteri tukee videotuloa HDMI videolähteistä, kuten
Chromecast™ laitteesta tai Blu-Ray™ soittimesta. Karttaplotterin
näytössä voi katsella suojattua HDMI sisältöä (HDCP-sisältöä).
HDMI video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei
NMEA 2000 verkossa. HDCP-sisältöä ei jaeta Garmin Marine
Networkissa.
Voit monistaa karttaplotterin näytön HDMI OUT portin kautta
toiseen laitteeseen, kuten televisioon tai näyttöön. HDCPsisältöä ei voi katsella monistetussa näytössä.
Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista
HDMI kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen.
Mediasoittimen muistitikun liittämiseen tarvitaan Garmin
GPSMAP USB OTG sovitinkaapeli. USB-portista mediasoittimen
muistitikku saa enintään 2,5 W virtaa.
6
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GPSMAP 8400/8600 karttaplotteri
Näyttö, jossa on HDMI In portti, kuten tietokone tai televisio
GPSMAP HDMI kaapeli (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG sovitinkaapeli mahdollisuuksien mukaan
HDMI lähteen virtalähteeksi (enintään 2,5 W)
GPSMAP HDMI kaapeli (HDMI OUT)
HDMI lähde, kuten Blu-Ray soitin tai Chromecast laite
Kuiva ympäristö, suojassa kosteudelta
Komposiittivideo - huomioitavaa
Tämä karttaplotteri tukee videotuloa komposiittivideolähteistä
CVBS IN -portin kautta. Huomioi nämä seikat, kun liität
komposiittivideolähdettä.
• CVBS IN -portissa on BNC-liitin. CVBS IN -porttiin voi liittää
RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen
avulla.
• Video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA
2000 verkossa.
Liitetyn tietokoneen hallinta kosketusnäytössä
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin tietokoneeseen.
Muiden kaapelien käyttäminen mitätöi takuun.
Voit liittää karttaplotterin tietokoneeseen, jotta voit tarkastella
tietokoneen näyttöä ja hallita tietokonetta karttaplotterin
näytössä. Jos haluat nähdä tietokoneen näytön, liitä tietokone
HDMI IN -porttiin. Jos haluat hallita tietokonetta karttaplotterin
näytössä, liitä tietokone USB-porttiin.
Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista
HDMI kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen. Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa
ympäristössä.
Garmin GPSMAP USB lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan USBkeskittimen tai USB-toistimen jatkokaapelia. Tee kaikki
kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Kuvaus
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kompassin turvaväli
Laite: 68,58 cm
(27 tuumaa)
Laite ja suojus: 111,76 cm
(44 tuumaa)
Suojus: 43,18 cm
(17 tuumaa)
Virran enimmäiskäyttö
76 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
6,1 A
Tyypillinen virrankulutus (24
Vdc)
2,8 A
Mittatiedot
Enimmäisvirrankulutus
7,6 A
Muotoonvalettu alumiini ja polykarbonaattimuovi
Kompassin turvaväli
Laite: 73,66 cm
(29 tuumaa)
Laite ja suojus: 124,46 cm
(49 tuumaa)
Suojus: 43,18 cm
(17 tuumaa)
GPSMAP 8400/8600 karttaplotteri
Tietokone
GPSMAP USB kaapeli
Kuiva ympäristö, suojassa kosteudelta
GPSMAP HDMI kaapeli (HDMI IN)
8424/8624
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
Kaikki mallit Materiaali
8417/8617
Vesiluokitus*
IEC 60529 IPX7
Mitat (L × K × S)
419,3 × 307,7 × 69,2 mm (16 1/2 ×
12 1/8 × 2 3/4 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
8422/8622
8424/8624
366,8 × 229,6 mm (14 7/16 × 9
16 tuumaa)
1/
NMEA 2000 PGN-tiedot
Paino
5,2 kg (11,48 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Mitat (L × K × S)
528,9 × 349,9 × 69,2 mm (20 13/16 ×
13 3/4 × 2 3/4 tuumaa)
059904 ISO-pyyntö
Näytön koko (L×K)
476,2 × 268,3 mm (18 3/4 × 10
9/ tuumaa)
16
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
Paino
7,1 kg (15,63 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
Mitat (L × K × S)
578,9 × 408,9 × 69,2 mm (22 13/16 ×
16 1/8 × 2 3/4 tuumaa)
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
Näytön koko (L×K)
519,4 × 325,0 mm (20 7/16 × 12
13/ tuumaa)
16
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
Paino
8,6 kg (18,95 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila
-10 - 55 °C (14 - 131 °F)
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
060928 ISO-osoitevaatimus
126996 Tuotetiedot
129029 GNSS-sijaintitiedot
130306 Tuulitiedot
130312 Lämpötila
Lähetys
127250 Aluksen suunta
127258 Magneettinen eranto
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
128259 Nopeus: vesiviittaus
Sähkötiedot
129283 Cross Track Error -virhe
Laite
Tekniset tiedot
Kaikki mallit Syöttöteho
8417/8617
8422/8622
128267 Veden syvyys
129025 Sijainti: nopea päivitys
129284 Navigointitiedot
Mittatiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
10 - 35 Vdc
Vastaanotto
065030 GAAC (Generator average basic AC
quantities)
Sulake
15 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
Virran enimmäiskäyttö
35 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
2,8 A
Tyypillinen virrankulutus (24
Vdc)
1,4 A
Enimmäisvirrankulutus
3,5 A
127505 Nestetaso
Kompassin turvaväli
Laite: 53,34 cm
(21 tuumaa)
Laite ja suojus: 99,06 cm
(39 tuumaa)
Suojus: 48,26 cm
(19 tuumaa)
127508 Akun tila
Virran enimmäiskäyttö
49 W
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
3,9 A
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
Tyypillinen virrankulutus (24
Vdc)
1,8 A
Enimmäisvirrankulutus
4,9 A
126992 Järjestelmän aika
127250 Aluksen suunta
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
127504 AC-lähdön tila
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
129025 Sijainti: nopea päivitys
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129539 GNSS-DOPit
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
7
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Karttaplotteri voi vastaanottaa J1939 PGN määrityksiä.
Karttaplotteri ei voi lähettää J1939 verkossa.
129810 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa B
Määritys
Kuvaus
61443
Sähköinen moottorin ohjaus 2
61444
Sähköinen moottorin ohjaus 1
65031
Pakokaasun lämpötila
65172
Moottorin lisäjäähdytysneste
65252
Sammutus
65253
Moottorin käyttötunnit ja kierrokset
65262
Moottorin lämpötila 1
65263
Moottorin nestemäärä tai paine 1
65270
Tulo- tai poistoaukon olosuhteet 1
65271
Ajoneuvon sähkövirta
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
65279
Polttoaineen vesi-ilmaisin
65272
Vaihteistoöljyt 1
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
65248
Ajoneuvon matka
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
65266
Polttoainekulutus (neste)
65276
Kojelaudan näyttö
65226
Aktiivisen vianmäärityksen ongelmakoodit
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin
hallinnan (automaattiohjaus)
määritys "B"
GPBOD
GPBWC
GPGGA
Vastaanotto
J1939 PGN tiedot
129809 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen
raportti, osa A
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
Garmin , Garmin logo ja GPSMAP ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä. HDMI on HDMI Licensing LLC:n rekisteröity tavaramerkki.
GPRMC
RMC: suositellut GNSSkohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden
ja maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
VHW
Nopeus veteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
®
®
®
®
®
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA
Seven Riggs Avenue Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising