Garmin | GPSMAP® 8417 MFD | Garmin GPSMAP® 8417 MFD Upute za instalaciju

Garmin GPSMAP® 8417 MFD Upute za instalaciju
GPSMAP serije
8400/8600
®
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Za nadogradnju softvera bit će vam potreban odvojeni čitač
kartica, npr. Garmin čitač kartica ili drugi Garmin ploter s utorom
za kartice povezan na Garmin Marine Network.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
Rujan 2016
3
4
5
6
7
Odaberite Preuzmi pored GPSMAP serija sa SD karticom.
Pročitajte i prihvatite uvjete.
Odaberite Preuzmi.
Odaberite Pokreni.
Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Potrebni alati
• Bušilica i nastavci za bušenje
◦ Svrdlo veličine 3,2 mm (1/8 in) ako koristite drvene vijke
◦ Svrdlo veličine 3,6 mm (9/64 in) ako koristite okvir za
maticu
◦ Svrdlo veličine 7,2 mm (9/32 in) ako koristite okvir za
maticu
• Križni odvijač broj 2
• Ubodna pila ili rotirajući alat
• Turpija i brusni papir
• Brtvilo za plovila (preporučuje se)
Preporuke za montažu
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
Pomoću priloženog alata i šablone možete montirati uređaj na
upravljačku ploču.
Kada odabirete mjesto za montažu, uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Lokacija vam treba omogućiti optimalan pogled na uređaj dok
upravljate plovilom.
• Lokacija treba omogućiti jednostavan pristup svim sučeljima
uređaja, kao što su tipkovnica, dodirni zaslon i čitač kartica,
ako je primjenjivo.
• Lokacija mora biti dovoljno čvrsta za težinu uređaja i štititi ga
od pretjeranih vibracija i udaraca.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
Tiskano u Tajvanu
190-01978-86_0B
• Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih
kabela.
Montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Kako biste izbjegli oštećivanje zaštitnog premaza, za montiranje
uređaja koristite samo isporučene vijke. Korištenje drugih vijaka
poništava jamstvo.
Plavu gumenu zaštitu nemojte uklanjati dok ne dovršite
montiranje. Zaštita pomaže u sprečavanju oštećenja uređaja
tijekom montiranja.
Uključena šablona i pribor omogućuju vam montiranje uređaja
na vašu upravljačku ploču. Ovisno o materijalu na koji se
montira uređaj, postoje tri vrste pribora za montažu.
• Možete izbušiti probne rupe i upotrijebiti isporučene drvene
vijke.
• Možete izbušiti rupe i upotrijebiti isporučene okvire za matice
i obične vijke. Okviri za matice pridonose stabilnosti tanjih
površina.
• Rupe možete utisnuti, probušiti ureznicom M4 i upotrijebiti
isporučene obične vijke.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
2 Pričvrstite šablonu na odabrano mjesto.
3 Pomoću svrdla veličine 3,6 mm (9/64 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima pune linije na šabloni kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom pilom ili rotirajućim alatom izrežite površinu za
montiranje s unutrašnje strane čvrste trake označene na
šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 Kada uređaj pristaje u izrezanu šablonu, provjerite mogu li se
rupe za montiranje na uređaju poravnati s većim rupama
veličine 7,2 mm (9/32 in) na šabloni.
8 Ako nije moguće poravnati te rupe s rupama za montiranje
na uređaju, označite nova mjesta za rupe.
9 Ovisno o površini za montažu probušite ili utisnite pa urežite
veće rupe:
• Probušite probne rupe veličine 3,2 mm (1/8 in) za
isporučene drvene vijke i idite na korak 18.
• Probušite rupe veličine 7,2 mm (9/32 in) za isporučene
okvire za matice i obične vijke.
• Utisnite pa urežite rupe veličine M4 za isporučene obične
vijke i idite na korak 18.
10 Ako koristite okvire za maticu, počevši u jednom kutu
šablone, postavite okvir za maticu À preko veće rupe Á
izbušene u koraku 9.
12 Ponovite korake 10 i 11 za svaki okvir za maticu.
13 Pomoću svrdla veličine 3,6 mm (9/64 in) izbušite manje rupe.
14 Maknite šablonu s površine za montiranje.
15 Počevši u kutu površine za montiranje, postavite okvir za
maticu à na stražnju stranu površine za montiranje i
poravnajte manje i veće rupe.
Uzdignuti dio okvira za maticu treba ući u veću rupu.
16 Pričvrstite okvir za maticu na površinu za montiranje
zatezanjem priloženih M3 vijaka Ä kroz manju rupu veličine
3,6 mm (9/64 in).
17 Ponavljajte korake 15 i 16 za svaki okvir za matice na vrhu i
dnu uređaja.
18 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u uređaj prije negoli
ga smjestite u izrezanu šablonu.
NAPOMENA: Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva,
neiskorištene priključke prekrijte priloženim zaštitnim
kapicama.
19 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.
20 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje pomoću
isporučenih M4 vijaka Å ili drvenih vijaka, ovisno o načinu
montiranja.
21 Pažljivo uklonite i odložite gumenu zaštitu.
22 Postavite ukrasnu masku i pritisnite je tako da sjedne na
mjesto oko rubova uređaja.
Preporuke za povezivanje
Prilikom priključivanja uređaja na napajanje i na druge Garmin
uređaje uzmite u obzir sljedeće preporuke.
• Potrebno je provjeriti jesu li priključci baterije s napajanjem i
uzemljenjem čvrsti te da se ne mogu olabaviti.
• Kako bi provođenje kabela bilo lakše, na zapakirane kabele
nisu postavljeni prsteni za zabravljivane. Prije postavljanja
prstenova za zabravljivanje trebate provesti kabele.
• Nakon postavljanja prstenova za zabravljivanje na kabel
provjerite jesu li prstenovi čvrsto spojeni i da je o-prsten na
mjestu, tako da kabel napajanja i podatkovni kabel budu
dobro pričvršćeni.
Priključivanje u napajanje
Manja rupa  na okviru za maticu treba se poravnati s
manjom rupom na šabloni.
11 Ako manja rupa veličine 3,6 mm (9/64 in) na okviru za maticu
nije poravnata s manjom rupom na šabloni, označite novo
mjesto.
2
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Sprovedite kabel napajanja od izvora napajanja do uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom baterije (+), a crnu
• Stanice stvarate i mijenjate pomoću softvera uređaja.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku koji
ste dobili s uređajem.
3 Na kraj kabela napajanja postavite prsten za zabravljivanje i
Preporuke za Garmin Marine Network
žicu povežite s negativnim polom baterije (-).
o-prsten.
4 Priključite kabel napajanja u uređaj okrećući prsten za
zabravljivanje u smjeru kazaljki sata.
Dodatne preporuke za uzemljenje
Ovaj uređaj u većini načina montaže nije potrebno dodatno
uzemljiti preko šasije. Ako dođe do smetnji, vijak za uzemljenje
na kućištu može se upotrijebiti za povezivanje uređaja s dijelom
preko kojega je plovilo uzemljeno u vodu kako bi se izbjegle
smetnje.
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela adekvatnog promjera za čitavu duljinu produljenja.
Element
Opis
Osigurač
À
Á
Â
Baterija
1,8 m (6 ft) bez produljivanja
OBAVIJEST
Potrebno je koristiti Garmin izolacijski sprežnik za napajanje
putem mrežnog kabela (Power over Ethernet, PoE) (broj dijela
010-10580-10) prilikom povezivanja bilo kojeg uređaja drugih
proizvođača, npr. FLIR kamere na Garmin Marine Network.
Povezivanjem PoE uređaja izravno na Garmin Marine Network
ploter oštećuje se Garmin ploter, a mogao bi se oštetiti i PoE
uređaj. Povezivanje bilo kojeg uređaja drugih proizvođača
izravno na Garmin Marine Network ploter uzrokovat će
neispravan rad Garmin uređaja, uključujući nepravilno
isključivanje uređaja ili prestanak rada softvera.
®
Ovaj se uređaj može povezati s dodatnim uređajima u mreži
Garmin Marine Network radi dijeljenja podataka kao što su
podaci radara, sonara i detaljni podaci karte. Prilikom
povezivanja uređaja u mreži Garmin Marine Network s ovim
uređajem imajte na umu ove preporuke.
• Svi uređaji povezani s Garmin Marine Network moraju se
priključiti na isto uzemljenje.
• Kabel mreže Garmin Marine Network mora se koristiti za sva
povezivanja s mrežom Garmin Marine Network.
◦ Za povezivanje s mrežom Garmin Marine Network ne
smiju se koristiti CAT5 kabel i RJ45 priključci drugih
proizvođača.
◦ Dodatne kabele i priključke za povezivanje s mrežom
Garmin Marine Network možete kupiti kod dobavljača
Garmin uređaja.
• Svaki NETWORK priključak na uređaju služi kao mrežni
prekidač. U bilo koji NETWORK priključak može se priključiti
bilo koji kompatibilni uređaj radi dijeljenja podataka sa svim
uređajima na plovilu koji su povezani putem kabela za
Garmin Marine Network.
NMEA 2000 – preporuke
®
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Dodatni kabel
• 10 AWG (5,26 mm²) produžni kabel, do 4,6 m (15 ft)
• 8 AWG (8,36 mm²) produžni kabel, do 7 m (23 ft)
• 6 AWG (13,29 mm²) produžni kabel, do 11 m (36 ft)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
11 m (36 ft) – maksimalno produljivanje
Preporuke za priključivanje stanice
Ovaj uređaj može se povezati s drugim kompatibilnim Garmin
uređajima kako bi zajedno funkcionirali kao stanica. Kada
planirate postavljanje stanica na vaše plovilo, uzmite u obzir ove
preporuke.
• Uređaji prije GPSMAP uređaja serije 8000 i GPSMAP
uređaja serije 8500 ne mogu se koristiti u stanici.
• Iako to nije nužno, preporučuje se da montirate sve uređaje
koje namjeravate koristiti u jednoj stanici blizu jedan
drugome.
• Nije potrebno uspostavljati posebne veze kako biste stvorili
stanicu dokle god su svi uređaji povezani s mrežom Garmin
Marine Network (Preporuke za Garmin Marine Network,
stranica 3).
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Ovaj se uređaj može povezati s NMEA 2000 mrežom na plovilu
radi dijeljenja podataka s uređajima kompatibilnima s NMEA
2000 mrežom, kao što su GPS antena ili VHF radio. Isporučeni
NMEA 2000 kabeli i priključci omogućuju vam povezivanje
uređaja s postojećom NMEA 2000 mrežom. Ako nemate NMEA
2000 mrežu, osnovnu možete stvoriti pomoću kabela od
Garmin.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebate pročitati
poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u priručniku Tehnički
dokument za NMEA 2000 proizvode. Ovaj dokument možete
pronaći pomoću veze “Manuals” na stranici s proizvodima za
vaš uređaj na adresi www.garmin.com.
Priključak označen s NMEA 2000 koristi se za povezivanje
uređaja sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
3
• Postoje četiri interna NMEA 0183 ulazna priključka (Rx
priključci) i dva interna NMEA 0183 izlazna priključka (Tx
priključci) na priloženom NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka. Možete priključiti po jedan NMEA 0183 uređaj u
svaki interni Rx priključak za unos podataka u Garmin uređaj
i do tri NMEA 0183 uređaja paralelno u svaki interni Tx
priključak za prijem izlaznih podataka s Garmin uređaja.
NMEA Veze 0183 uređaja
Ovaj dijagram prikazuje dvosmjerne veze i za slanje i za
primanje podataka. Ovaj dijagram možete upotrijebiti i za
jednosmjernu komunikaciju. Za primanje podataka od NMEA
0183 uređaja pogledajte stavke Ê, Ë, Ì, Í i Î prilikom
povezivanja Garmin uređaja. Za odašiljanje podataka do NMEA
0183 uređaja pogledajte stavke Ê, Ë, Ì, Ï i Ð prilikom
povezivanja Garmin uređaja.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
NMEA 2000 kompatibilni Garmin uređaj
GPS antena
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
Element
NMEA 2000 kabel napajanja
NMEA 2000 spojni kabel
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
À
Á
Â
Ã
Izvor napajanja
Kabel napajanja
NMEA 0183 uređaj
NMEA 0183 kabel
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Element
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
®
• Kako biste odredili žice za odašiljanje (Tx) A (+) i B (-) te žice
za primanje (Rx) A (+) i B (-), proučite upute za montažu
NMEA 0183 uređaja.
• Svaki interni Rx i Tx priključak ima 2 žice označene s A (+) i
B (-) sukladno konvencijama za NMEA 0183. Odgovarajuće
žice A (+) i B (-) svakog internog priključka treba povezati sa
žicama A (+) i B (-) vašeg NMEA 0183 uređaja. Proučite
tablicu i dijagrame ožičenja prilikom povezivanja kabela za
prijenos podataka s NMEA 0183 uređajima.
• Za dulje veze koristite oklopljene kabele s isprepletenim
paricama dimenzija 28 AWG. Zalemite sve spojeve i
zapečatite ih cjevčicama koje se stežu na toplini.
• U odjeljku NMEA 0183 – informacije, stranica 8 potražite
popis odobrenih NMEA 0183 sekvenci koje vaš uređaj može
primati i odašiljati.
• Interni NMEA 0183 priključci i komunikacijski protokoli
konfigurirani su na priključenom Garmin uređaju. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku plotera u
odjeljku o NMEA 0183 mreži.
• Žice za uzemljenje na NMEA 0183 kabelu za prijenos
podataka i vašem NMEA 0183 uređaju moraju biti uzemljene.
• Kada priključujete NMEA 0183 uređaje s dvije žice za
odašiljanje i dvije prijemne žice, nije nužno da se NMEA 0183
uređaji priključuju na zajedničko uzemljenje.
• Kada priključujete NMEA 0183 uređaj sa samo jednom žicom
za odašiljanje (Tx) ili jednom prijemnom žicom (Rx), NMEA
0183 uređaji moraju se priključiti na zajedničko uzemljenje.
• Za dvosmjernu komunikaciju s uređajem NMEA 0183, interni
priključci na NMEA 0183 kabelu za podatke nisu povezani.
Na primjer, ako je ulaz NMEA 0183 uređaja priključen na
interni izlazni priključak 1 na kabelu za prijenos podataka,
možete povezati izlazni priključak vašeg NMEA 0183 uređaja
na bilo koji interni ulazni priključak (priključak 1, priključak 2,
priključak 3 ili priključak 4) na razvodnom kabelu.
4
Opis
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Funkcija
Garmin žice
Boja žice
NMEA Funkcija
Garmin jedinice žice uređaja
0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
napajanja
Crna
Uzemljenje
napajanja
Uzemljenje
podataka
Crna
Uzemljenje
podataka
RxA (+)
Bijela
TxA (+)
RxB (-)
Narančasta/
bijela
TxB (-)
TxA (+)
Siva
RxA (+)
TxB (-)
Ružičasta
RxB (-)
Veze s NMEA 0183 uređajem s jednim krajem
Element
À
Á
Â
Ã
Element
Ê
Ë
Opis
Izvor napajanja
Kabel napajanja
NMEA 0183 uređaj
NMEA 0183 kabel
Funkcija
Garmin žice
Boja žice
NMEA Funkcija
Garmin jedinice žice uređaja
0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
napajanja
Crna
Uzemljenje
napajanja
Element
Element Funkcija Garmin
žice
Boja žice Garmin NMEA Funkcija
jedinice
žice uređaja 0183
Funkcija
Garmin žice
Boja žice
NMEA Funkcija
Garmin jedinice žice uređaja
0183
Ì
Uzemljenje
podataka
Crna
Uzemljenje
podataka
Í
RxB (-)
Narančasta/
bijela
N/A
Í
Î
RxA (+)
Bijela
Tx
TxA (+)
Siva
Rx
TxB (-)
Ružičasta
N/A
NMEA 0183 s rasporedom pinova za audiokabel
NMEA 0183 s audiokabelima sadrži ogoljene žice i RCA
priključak za audioizlaz na stereo, uključujućiFUSION stereo.
Ove informacije o rasporedu pinova odnose se na NMEA 0183 s
audiokabelom (010-12390-21). Ploter je također kompatibilan s
NMEA 0183 pletenim kabelima koji nemaju audiopriključke
(010-11425-02 i 010-11425-05). Ovi kabeli nisu priloženi uz
ploter.
Ì
Î
Ï
Ð
• Ako vaš NMEA 0183 uređaj ima samo jednu ulaznu
(primanje, Rx) žicu (ne A, B, + ili -), nemojte povezivati
ružičastu žicu.
• Ako vaš NMEA 0183 uređaj ima samo jednu izlaznu
(odašiljanje, Tx) žicu (ne A, B, + ili -), uzemljite narančastu/
bijelu žicu.
Uzemljenje
podataka
Crna
Uzemljenje
podataka
RxB (-)
Narančasta/bijela
N/A
RxA (+)
Bijela
TxA (+)
®
NMEA 0183 uređaj povezan s jednom žicom za primanje
U ovom primjeru NMEA 0183 uređaj prima podatke od plotera.
Element
Izvor napajanja
Kabel napajanja
Í
Î
NMEA 0183 kabel
Boja žice
NMEA Funkcija
Garmin jedinice žice uređaja 0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
napajanja
Crna
Uzemljenje
napajanja
Uzemljenje
podataka
Crna
Uzemljenje podataka
TxA (+)
Siva
RxA
TxB (-)
Ružičasta
N/A
NMEA 0183 uređaj povezan s jednom žicom za odašiljanje
U ovom primjeru NMEA 0183 uređaj podatke šalje na ploter.
Element
Ulazni priključak
1
RX/A (+)
Bijela
RX/B (-)
Narančasta/
bijela
Ulazni priključak
2
RX/A (+)
Smeđa
RX/B (-)
Smeđa/bijela
Ulazni priključak
3
RX/A (+)
Ljubičasta
RX/B (-)
Ljubičasta/bijela
Ulazni priključak
4
RX/A (+)
Crna/bijela
RX/B (-)
Crvena/bijela
Izlazni priključak
1
TX/A (+)
Siva
TX/B (-)
Ružičasta
Izlazni priključak
2
TX/A (+)
Plava
TX/B (-)
Plava/bijela
N/A
Uobičajeni
audiopriključak
Plava/crvena
N/A
Audio desni kanal
Crvena
N/A
Audio lijevi kanal
Bijela
N/A
Alarm
Žuta
N/A
Dodatna oprema
uključena
Narančasta
N/A
Uzemljenje (zaštita)
Crna
N/A
Rezervna
N/A
Izvor napajanja
Kabel napajanja
NMEA 0183 uređaj
NMEA 0183 kabel
Element Funkcija Garmin
žice
Broj
pinova
Priključivanje svjetla ili sirene
Opis
À
Á
Â
Ã
Ê
Ë
Boja žice
NMEA 0183 uređaj
Element Funkcija Garmin
žice
Ì
Funkcija žice
Opis
À
Á
Â
Ã
Ê
Ë
Priključak
Boja žice Garmin NMEA Funkcija
jedinice
žice uređaja 0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
napajanja
Crna
Uzemljenje
napajanja
Uređaj se može koristiti sa svjetlom, sirenom ili oboje u svrhu
signaliziranja upozorenja pomoću zvuka ili bljeskanja kada se na
ploteru prikaže poruka. To koristite po potrebi; žica za alarm nije
neophodna kako bi uređaj normalno funkcionirao. Prilikom
priključivanja svjetla ili sirene na uređaj uzmite u obzir sljedeće
preporuke.
• Sklop alarma prelazi u niskonaponsko stanje kada se alarm
oglasi.
• Maksimalna jačina struje iznosi 100 mA, a za ograničavanje
struje plotera na 100 mA potreban je relej.
5
• Za ručno prebacivanje između vizualnih i zvučnih upozorenja
možete instalirati prekidače s jednim polom i jednim parom
kontakata.
Pin
Ã
Ä
Boja žice
Opis
Bijela
CAN visoko
Plava
CAN nisko
Preporuke za HDMI videoulaz
®
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, za povezivanje plotera i
izvora videozapisa ili zaslona morate upotrijebiti Garmin
GPSMAP dodatne kabele. Prijenosni media player nemojte
priključivati izravno u priključak na stražnjoj strani plotera.
Korištenje drugih kabela i priključivanje prijenosnog media
playera u priključak na stražnjoj strani plotera poništava jamstvo.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Izvor napajanja
Kabel napajanja
Sirena
Svjetlo
NMEA 0183 kabel
Relej (100 mA struje u zavojnici)
Pomaknite prekidače kako biste omogućili ili onemogućili
svjetlosna ili zvučna upozorenja
Element
Ê
Ë
Ì
Boja žice
Funkcija žice
Crvena
Napajanje
Crna
Uzemljenje
Žuta
Alarm
Ovaj ploter prima videoulaz iz HDMI videoizvora kao što su
Chromecast™ uređaj ili Blu-Ray™ player. Na zaslonu plotera
možete vidjeti zaštićeni HDMI sadržaj (HDCP sadržaj). HDMI
videozapisi dijele se na mreži Garmin Marine Network, ali se ne
dijele na NMEA 2000 mreži. HDCP sadržaj ne dijeli se na mreži
Garmin Marine Network.
Pomoću HDMI OUT priključka možete duplicirati zaslon plotera
na drugim uređajima kao što su televizori ili monitori. Na
dupliciranom zaslonu ne možete vidjeti HDCP sadržaj.
Garmin GPSMAP HDMI dodatni kabel dug je 4,5 m (15 ft). Ako
vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo aktivne HDMI
kabele. Potreban vam je HDMI sprežnik kako biste povezali dva
HDMI kabela.
Za napajanje prijenosnog media playera potreban vam je
Garmin GPSMAP USB OTG adapterski kabel. USB priključak
prijenosni media player može napajati samo sa 2,5 W struje.
Sve spojeve kabela morate napraviti u suhom okruženju.
Preporuke za povezivanje na J1939 mrežu motora
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, morate upotrijebiti
Garmin GPSMAP J1939 dodatni kabel kako biste povezali ploter
i J1939 mrežu motora. Korištenje drugih kabela poništava
jamstvo.
Ako na plovilu imate postojeću mrežu motora, trebala bi već biti
priključena na napajanje. Nemojte dodavati drugo napajanje.
Ovaj ploter može se povezati s mrežom motora na plovilu kako
bi pristupio podacima s kompatibilnih uređaja kao što su
određeni motori. Mreža motora radi prema standardu i koristi
vlastite poruke.
Na jednu mrežu motora trebali biste povezati samo jedan ploter.
Povezivanje više plotera i jedne mreže motora može uzrokovati
neočekivano ponašanje u radu.
Priključak s oznakom ENGINE/J1939 koristi se za priključivanje
uređaja na postojeću mrežu motora. Kabel morate razvesti 6 m
(20 ft) od osnovnog sklopa mreže motora.
Dodatni kabel za Garmin GPSMAP J1939 potrebno je povezati
s izvorom napajanja i ispravno terminirati. Dodatne informacije o
povezivanju na mrežu motora potražite u dokumentaciji koju
isporučuje proizvođač motora.
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ploter GPSMAP 8400/8600
Zaslon s HDMI ulaznim priključkom, npr. računalo ili televizor
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
GPSMAP USB OTG adapterski kabel za napajanje HDMI
izvora, ako je to moguće (maksimalno 2,5 W)
GPSMAP HDMI kabel (HDMI OUT)
HDMI izvor, npr. Blu-Ray player ili Chromecast uređaj
Suho okruženje, zaštićeno od vlage
Preporuke za kompozitni video
Pin
À
Á
Â
6
Boja žice
Opis
Ogoljeni
Oklopljeni
Crvena
Napajanje, pozitivno
Crna
Napajanje, negativno
Ovaj ploter dozvoljava videoulaz iz kompozitnih videoizvora
putem priključka s oznakom CVBS IN. Ako priključujete
kompozitni videokabel, imajte na umu sljedeće preporuke.
• CVBS IN priključak koristi BNC priključak. Ako u CVBS IN
priključak želite priključiti kompozitni videoulaz s RCA
prilključcima, možete upotrijebiti BNC u RCA adapter.
• Videozapisi se dijele na mreži Garmin Marine Network, ali se
ne dijele na NMEA 2000 mreži.
Kontrole dodirnog zaslona za povezano računalo
Uređaj
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, za povezivanje plotera i
računala morate upotrijebiti Garmin GPSMAP dodatne kabele.
Korištenje drugih kabela poništava jamstvo.
Ploter i računalo možete povezati kako biste vidjeli zaslon
računala te kako biste upravljali računalom pomoću dodirnog
zaslona plotera. Ako želite vidjeti zaslon računala, računalo
morate priključiti na HDMI IN priključak. Ako želite upravljati
računalom pomoću dodirnog zaslona plotera, računalo morate
priključiti na USB priključak.
Garmin GPSMAP HDMI dodatni kabel dug je 4,5 m (15 ft). Ako
vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo aktivne HDMI
kabele. Za povezivanje HDMI kabela potreban vam je HDMI
sprežnik. Sve spojeve kabela morate napraviti u suhom
okruženju.
Garmin GPSMAP USB dodatni kabel dug je 4,5 m (15 ft). Ako
vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo produžne kabele
za USB koncentrator ili USB repetitor. Sve spojeve kabela
trebali biste napraviti u suhom okruženju.
Specifikacija
Mjere
Veličina zaslona (Š ×
V)
519,4 × 325,0 mm (20 7/16 × 12
13/ in)
16
Težina
8,6 kg (18,95 lbs)
Temperaturni raspon
Od -10° do 55 °C (od 14° do
131 °F)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Električne specifikacije
Uređaj
Specifikacija
Mjere
Svi modeli Ulazna snaga
Od 10 do 35 V DC
Osigurač
15 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 potrošnja struje
75 mA maks.
8417/8617 Maksimalna potrošnja energije 35 W
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
2,8 A
Tipična potrošnja struje pri
24 Vdc
1,4 A
Maksimalna potrošnja struje
3,5 A
Sigurna udaljenost od
kompasa
Uređaj: 53,34 cm (21 in)
Uređaj i zaklon za sunce:
99,06 cm (39 in)
Zaklon za sunce: 48,26 cm
(19 in)
8422/8622 Maksimalna potrošnja energije 49 W
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Opis
Ploter GPSMAP 8400/8600
Računalo
GPSMAP USB kabel
3,9 A
Tipična potrošnja struje pri
24 Vdc
1,8 A
Maksimalna potrošnja struje
4,9 A
Sigurna udaljenost od
kompasa
Uređaj: 68,58 cm (27 in)
Uređaj i zaklon za sunce:
111,76 cm (44 in)
Zaklon za sunce: 43,18 cm
(17 in)
Suho okruženje, zaštićeno od vlage
GPSMAP HDMI kabel (HDMI IN)
8424/8624 Maksimalna potrošnja energije 76 W
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Uređaj
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
Specifikacija
Svi modeli Materijal
Vodootpornost*
Mjere
Slitina aluminija i polikarbonatne
plastike
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
6,1 A
Tipična potrošnja struje pri
24 Vdc
2,8 A
Maksimalna potrošnja struje
7,6 A
Sigurna udaljenost od
kompasa
Uređaj: 73,66 cm (29 in)
Uređaj i zaklon za sunce:
124,46 cm (49 in)
Zaklon za sunce: 43,18 cm
(17 in)
IEC 60529 IPX7
8417/8617 Dimenzije (Š × V × D) 419,3 × 307,7 × 69,2 mm (16 1/2 ×
12 1/8 × 2 3/4 in)
366,8 × 229,6 mm (14 7/16 × 9
16 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
1/
Težina
5,2 kg (11,48 lbs)
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
8422/8622 Dimenzije (Š × V × D) 528,9 × 349,9 × 69,2 mm (20 13/16
× 13 3/4 × 2 3/4 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
476,2 × 268,3 mm (18 3/4 × 10
9/ in)
16
Težina
7,1 kg (15,63 lbs)
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
8424/8624 Dimenzije (Š × V × D) 578,9 × 408,9 × 69,2 mm (22 13/16
× 16 1/8 × 2 3/4 in)
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
PGN
Opis
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija
potvrđivanja grupe
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
126996 Podaci o proizvodu
129026 KOPNENI KURS i KOPNENA BRZINA:
Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129540 Vidljivi GNSS sateliti
7
Tip
Odašiljanje
PGN
Poruka
Opis
130306 Podaci o vjetru
Opis
Tip
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
130312 Temperatura
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
127250 Smjer plovila
PGRME
E: Procjena pogreške
127258 Magnetsko odstupanje
PGRMM
M: Datum karte
128259 Brzina: Na vodi
PGRMZ
Z: Visina
128267 Dubina vode
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
SDDPT
DPT: Dubina
129283 Pogreška unakrsnog traga
SDMTW
MTW: Temperatura vode
129284 Navigacijski podaci
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
065030 Prosječne osnovne količine AC iz
generatora (GAAC)
DBT
Dubina ispod sonde
126992 Sistemsko vrijeme
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija međutočke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
127505 Razina tekućine
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
127508 Status baterije
HDM
Smjer, magnetsko
128259 Brzina: Na vodi
MWD
Smjer i brzina vjetra
128267 Dubina vode
MDA
Meteorološki paket podataka
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
MWV
Brzina i kut vjetra
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i točkama
Prijem
Prijem
127250 Smjer plovila
127489 Parametri motora: Dinamično
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127504 Status izlaza AC
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129539 GNSS DOP-ovi
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
129809 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima
klase B, dio A
129810 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima
klase B, dio B
130310 Parametri okoliša
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
NMEA 0183 – informacije
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
J1939 PGN informacije
Ploter može primati J1939 PGN sekvence. Ploter ne može
odašiljati putem J1939 mreže.
Poruka
Opis
61443
Elektronički upravljač motora 2
61444
Elektronički upravljač motora 1
65031
Temperatura ispuha
65172
Pomoćna rashladna tekućina motora
65252
Isključivanje
65253
Sati rada i okretaji motora
Tip
Poruka
Opis
65262
Temperatura motora 1
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trasu (autopilot)
65263
Tlak tekućine u motoru 1
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
65270
Uvjeti usisa ili ispuha 1
65271
Električno napajanje vozila
Indikator vode u gorivu
GPBOD
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
65279
65272
Tekućina mjenjača 1
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno
pozicioniranje
65248
Udaljenost vozila
65266
Potrošnja goriva (tekućina)
65276
Prikaz upravljačke ploče
65226
Aktivni dijagnostički kodovi u slučaju nevolje
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
Garmin , logotip Garmin i GPSMAP trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi nacionalnog
udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). HDMI
registrirani je trgovački znak tvrtke HDMI Licensing, LLC.
®
8
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising