Garmin | GPSMAP® 8700 Black Box | Installation guide | Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Installationsvejledning

Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Installationsvejledning
Stikoversigt
GPSMAP 8700
INSTALLATIONSVEJLEDNING
®
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
POWER
Strømkabeltilslutning
NETWORK Garmin Marinenetværk
HDMI IN
HDMI in
®
HDMI OUT HDMI out for at slutte plotteren til en skærm. Påkrævet for
enhedens funktionsdygtighed.
CVBS IN
Sammensat videoindgang
Status-LED
Strøm jord
Tænd/sluk-knap
NMEA 0183 NMEA 0183 og lydudgang
®
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
USB HOST Berøringsskærmens udgang til tilslutning af en berøringsskærm
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.
NMEA 2000 NMEA 2000 netværk
®
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Opdatering af enhedens software
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til netværket. Du kan bruge en ud
af to metoder til at opdatere softwaren.
• Anvend ActiveCaptain appen.
• Download opdateringen fra www.garmin.com/support
/software/marine.html ved hjælp af et hukommelseskort
(maks. 32 GB) og en computer, der kører et Windows
operativsystem.
Se brugervejledningen på www.garmin.com/manuals
/GPSMAP8700 for at få flere oplysninger.
®
USB OTG
Berøringsskærmens indgang fra en computer eller andet
understøttet USB-tilbehør
®
J1939
J1939 netværk
Nødvendigt værktøj
• Boremaskine
• Borehoveder, der passer til overfladen og hardwaren
(3,2 mm (1/8") borehoved til medfølgende skruer)
• Stjerneskruetrækker
• Blyant
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Du kan registrere din enhed på to
måder.
• Anvend ActiveCaptain appen.
• Gå til www.garmin.com/express, og brug appen til at
registrere enheden ved hjælp af et hukommelseskort.
Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et sikkert
sted. Efter du har tilføjet enheder til dit plotternetværk, skal du
gentage disse trin for at registrere de nye enheder.
• Enheden skal monteres et sted, hvor den ikke vil komme
under vand.
• Enheden skal monteres et sted med tilstrækkelig ventilation,
hvor den ikke bliver udsat for ekstreme temperaturer.
• Du skal montere enheden mindst 2,54 cm (1") fra kabler og
andre potentielle kilder til interferens.
• Du skal montere enheden på en placering, der giver plads til
føring og tilslutning af alle kabler.
Montering af enhed i GPSMAP 8700
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer
forboringshullerne. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når
du strammer skruerne.
BEMÆRK: Der følger skruer med til enheden, men det er ikke
sikkert, at de er egnet til den pågældende monteringsoverflade.
Marts 2019
190-02469-94_0A
Før du kan montere enheden, skal du vælge et monteringssted
og vælge, hvilke skruer og andet monteringsudstyr der skal
anvendes til overfladen.
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk placeringen
af forboringshullerne.
2 Bor et forboringshul til det ene hjørne af enheden.
3 Fastgør enheden løst på monteringsoverfladen med ét
hjørne, og undersøg de tre andre forboringsmærker.
4 Afmærk om nødvendigt nye forboringshuller, og fjern
enheden fra monteringsoverfladen.
5 Bor de resterende forboringshuller.
6 Fastgør enheden på monteringsstedet.
Overvejelser ved tilslutning
Når du tilslutter denne enhed til en strømkilde og andre Garmin
enheder, skal du tage højde for disse overvejelser.
• Strøm- og jordingsforbindelserne til batteriet skal kontrolleres
for at sikre, at de sidder godt fast og ikke kan blive løse.
• Kablerne kan være pakket uden låseringene monteret.
Kablerne bør trækkes, før låseringene monteres.
• Når du monterer en låsering på et kabel, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så strøm- og dataforbindelsen forbliver sikker.
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før strømkablet til en strømkilde og til enheden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Tilslut strømkablet til enheden, og drej låseringen med uret
for at fastgøre den.
Punkt Beskrivelse
Splejsning
• 10 AWG (5,26 mm²) forlængelsesledning op til 4,6 m (15 fod)
• 8 AWG (8,36 mm²) forlængelsesledning op til 7 m (23 fod)
• 6 AWG (13,29 mm²) forlængelsesledning op til 11 m (36 fod)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
11 m (36 fod) maksimal forlængelse
Overvejelser - strøm
Selvom du kan tænde og slukke enheden ved hjælp af tænd/
sluk-tasten, er det ikke nemt at tænde og slukke enheden, da
tasten ikke er let tilgængelig. Du bør overveje at tilslutte en
kontakt eller en af følgende for at tænde og slukke for GPSMAP
8700 enheden:
• En GRID™ enhed
BEMÆRK: En GRID 20 enhed tænder og slukker ikke for
GPSMAP 8700 enheden. Med tænd/sluk-tasten på GRID 20
enheden sættes GPSMAP 8700 enheden i dvaletilstand.
• En anden Garmin plotter
• En GMM™ skærm
Når der sluttes strøm til GPSMAP 8700 enheden, tænder den.
Du kan ikke deaktivere den automatiske tænd-funktion.
Garmin Marine Network - overvejelser
BEMÆRK
En Garmin Marine Network PoE-koblingsenhed til isolering
(010-10580-10) skal anvendes ved tilslutning af en eventuel
tredjepartsenhed, som f.eks. et FLIR kamera, til et Garmin
Marine Network. Tilslutning af en Power over Ethernet-enhed
(PoE) direkte til en Garmin Marine Network-plotter ødelægger
Garmin plotteren og kan ødelægge PoE-enheden. Hvis der
tilsluttes en eventuel tredjepartsenhed direkte til en Garmin
Marine Network plotter, vil det forårsage unormal adfærd på
Garmin enhederne, herunder de enheder, der ikke slukker
korrekt, eller softwaren bliver ubrugelig.
®
Yderligere overvejelser om jording
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer. Hvis der opleves interferens, kan du bruge
jordingsskruen på huset til at slutte enheden til bådens
vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.
Strømkabelforlængelser
Strømkablet kan eventuelt forlænges ved hjælp af passende
ledningsmål til forlængelsen.
Punkt
Beskrivelse
Sikring
Batteri
1,8 m (6 fod) ingen forlængelse
2
Enheden kan tilsluttes til yderligere Garmin Marine Networkenheder, der deler data, f.eks. radar, sonar og detaljerede kort.
Når du tilslutter Garmin Marine Network-enheder til denne
enhed, skal du tage højde for nedenstående:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network skal
sluttes til samme jordforbindelse.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• NETWORK portene på enheden, fungerer hver især som en
netværksswitch. En hvilken som helst kompatibel enhed kan
tilsluttes til en hvilken som helst NETWORK-port, så det er
muligt at dele data med alle enheder på båden, der er
tilsluttet med et Garmin Marine Network-kabel.
Overvejelser om stationsforbindelse
Denne enheden kan opsættes i forbindelse med andre
kompatible Garmin enheder, så den fungerer som en station.
Når du planlægger stationer, skal du tage højde for
nedenstående:
• Enheder tidligere end GPSMAP 8000 serien og GPSMAP
8500 serien kan ikke bruges i en station.
• Selv om det ikke er nødvendigt, anbefales det, at du
installerer alle de enheder, du planlægger at bruge i en
station, i nærheden af hinanden.
• Der kræves ingen specielle tilslutninger for at oprette en
station, så længe alle enhederne er forbundet til Garmin
Marine Network (Garmin Marine Network - overvejelser,
side 2).
• Stationer oprettes og ændres ved hjælp af enhedens
software. Se den brugervejledning, der fulgte med enheden,
for at få yderligere oplysninger.
Element Enhed eller port
Kabel
GPSMAP plotter
Tredjeparts berøringsskærm
Plotterens HDMI OUT-port
Garmin HDMI kabel
Skærmens HDMI IN-port
Skærmens USB-port
Garmin OTG-adapterkabel
Plotterens USB HOST-port
GMM skærmtilslutning - overvejelser
Du kan bruge en GMM skærm til at få vist og styre GPSMAP
8700. Når en GMM skærm sluttes til GPSMAP 8700 enheden,
skal du følge disse overvejelser.
• Berøringsskærmfunktionen på GMM skærmen kan bruges til
at styre en GPSMAP 8700 enhed.
• Selvom det anbefales at bruge Garmin DVI-D-kabler, kan du
også bruge tredjeparts-DVI-D-kabler af høj kvalitet. Før du
trækker et DVI-D-kabel, skal du teste det ved at tilslutte alle
enheder.
• Du skal bruge et HDMI til DVI-D-kabel eller -adapter.
• Du skal slutte GMM skærmen til den samme strømkilde som
GPSMAP 8700 enheden. Hvis dette ikke er muligt, skal du
slutte enhederne til den samme jordforbindelse.
• Du skal slutte GMM skærmen til en NETWORK-port på
GPSMAP 8700 enheden eller til samme Garmin Marine
Network som GPSMAP 8700 enheden.
• Berøringsdataene sendes via Garmin Marine Network.
Element Enhed eller port
Kabel
GPSMAP plotter
GMM berøringsskærm
Plotterens HDMI OUT-port
GMM skærmens MAIN DVI VIDEO
IN-port
GMM skærmens GARMIN
PROCESSOR BOX port
DVI-D-kabel med en
HDMI adapter
BEMÆRK: Hvis skærmen ikke er en berøringsskærm, skal du
installere en GRID fjernbetjening (ikke en GRID 20
fjernbetjening).
NMEA 2000 Overvejelser
BEMÆRK
Hvis du opretter forbindelse til et eksisterende NMEA 2000
netværk, skal du identificere NMEA 2000 strømkablet. Du
behøver kun et NMEA 2000 strømkabel for at NMEA 2000
netværket kan anvendes.
En NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) skal bruges i
installationer, hvor den eksisterende NMEA 2000
netværksudbyder er ukendt.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Enheden kan tilsluttes til et NMEA 2000 netværk på din båd, så
den kan dele data fra NMEA 2000 kompatible enheder, f.eks. en
GPS-antenne eller en VHF-radio. Brug det medfølgende NMEA
2000 kabel og stik til at slutte enheden til dit eksisterende NMEA
2000 netværk. Hvis du ikke har et eksisterende NMEA 2000
netværk, kan du oprette et grundlæggende et med kablerne fra
Garmin.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan finde dette dokument ved
hjælp af linket "Manuals" (Vejledninger) på produktsiden til din
enhed på www.garmin.com.
Porten, der er mærket NMEA 2000, bruges til at tilslutte
enheden til et NMEA 2000 standardnetværk.
Garmin Marine Network
kabel
Plotterens NETWORK-port eller
Garmin Marine Network
Overvejelser - tilslutning af tredjeparts
berøringsskærm
Når en tredjeparts berøringsskærm tilsluttes for at få vist og
styre GPSMAP 8700 enheden, skal du følge disse overvejelser.
• Videodataene sendes via HDMI tilslutningen.
• Berøringsdataene sendes via USB-tilslutningen.
3
Ben
Ledningsfarve
Beskrivelse
Sort
Strøm, negativ
Hvid
CAN High
Blå
CAN Low
HDMI videoovervejelser
BEMÆRK
Du skal bruge Garmin GPSMAP tilbehørskabler for at forebygge
korrosion forårsaget af fugt, når du slutter plotteren til
videokilden eller -skærmen. Tilslut ikke et medieafspillerstik
direkte bag på plotteren. Hvis du anvender et andet kabel eller
tilslutter et medieafspillerstik bag på plotteren, bortfalder
garantien.
Punkt
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
GPS-antenne
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
GPSMAP 8700 plotteren tillader videoindgang fra HDMI
videokilder som f.eks. en Chromecast™ enhed. Du kan dog ikke
få vist beskyttet HDMI indhold (HDCP-indhold). Se vejledningen
til videokilden for at kontrollere, at HDCP kan slukkes for kilden.
HDMI video deles på tværs af Garmin Marine Network, men
deles ikke på tværs af NMEA 2000 netværket.
Via HDMI OUT-porten kan du vise videoen på en skærm, såsom
et tv eller en monitor.
Garmin GPSMAP HDMI tilbehørskablet er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende et
aktivt HDMI kabel. Du skal bruge en HDMI koblingsenhed for at
tilslutte de to HDMI kabler.
Du skal bruge et Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel til at
give strøm til et medieafspillerstik. USB HOST-porten kan give
op til 2,5 W strøm til et medieafspillerstik.
Du skal sørge for, at alle kabeltilslutninger foretages i tørre
omgivelser.
Overvejelser om J1939 motornetværksforbindelse
BEMÆRK
Du skal bruge et Garmin GPSMAP J1939 tilbehørskabel, når du
slutter plotteren til J1939 motornetværket for at undgå korrosion
forårsaget af fugt. Hvis du bruger et andet kabel, bortfalder
garantien.
Hvis du har et eksisterende motornetværk på din båd, skulle det
allerede være tilsluttet strømforsyningen. Tilslut ikke yderligere
strømforsyning.
Denne plotter kan sluttes til et motornetværk på båden og læse
data fra kompatible enheder, som f.eks. bestemte motorer.
Motornetværket følger en standard og anvender ophavsretligt
beskyttede meddelelser.
Du bør kun slutte én plotter til et motornetværk. Hvis du slutter
mere end én plotter til et motornetværk, kan det medføre
uventet adfærd.
Porten, der er mærket J1939, bruges til at slutte enheden til det
eksisterende motornetværk. Du skal føre kablet op til 6 m (20
fod) væk fra motornetværkets backbone.
Tilbehørskablet Garmin GPSMAP J1939 kræver forbindelse til
en strømkilde og korrekt afslutning. Der er yderligere
oplysninger om tilslutning af motornetværk i forhandlerens
motorvejledning.
Element Enhed eller port
Kabel
HDMI kilde, f.eks. en
Chromecast enhed
GPSMAP plotter
Skærm, f.eks. en computer
eller et tv
HDMI kildens HDMI OUT-port Garmin HDMI kabel
Plotterens HDMI IN-port
Plotterens HDMI OUT-port
Garmin HDMI kabel
Skærmens HDMI IN-port
Plotterens USB OTG- eller
USB HOST-port
HDMI kildens USB HOSTport
GPSMAP USB OTG-adapterkabel til at strømforsyne
HDMI kilden, om muligt
(2,5 W maksimum)
Kompositvideoovervejelser
Ben
4
Ledningsfarve
Beskrivelse
Uisoleret
Afskærmning
Rød
Strøm, positiv
Denne plotter tillader videoindgang fra kompositvideokilder ved
hjælp af porten, der er mærket CVBS IN. Når kompositvideo
tilsluttes, skal du følge disse overvejelser.
• CVBS IN porten anvender et BNC-stik. Du kan bruge en BNC
til RCA-adapter til at forbinde en kompositvideokilde med
RCA-stik til CVBS IN porten.
• Video deles på tværs af Garmin Marine Network, men deles
ikke på tværs af NMEA 2000 netværket.
Enheder med touchscreen til en tilsluttet computer
BEMÆRK
Du skal bruge Garmin GPSMAP tilbehørskabler for at forebygge
korrosion forårsaget af fugt, når du slutter plotteren til
computeren. Hvis du bruger andre kabler, bortfalder garantien.
Du kan slutte plotteren til en computer for at anvende
computerskærmen og styre computeren ved hjælp af
touchscreenen. Hvis du vil se computerskærmen, skal du slutte
computeren til HDMI IN-porten og slutte touchscreenen til HDMI
OUT-porten. Hvis du vil styre computeren ved hjælp af
plotterens touchscreen, skal du slutte computeren til USB OTGporten og slutte touchscreenen til USB HOST-porten.
HDMI kablet (010-12390-20) er 4,5 m (15 ft) langt. Hvis du har
brug for et længere kabel, må du kun anvende et aktivt HDMI
kabel. Du skal bruge en HDMI koblingsenhed for at tilslutte de to
HDMI kabler.
Garmin OTG-adapterkablet (010-12390-11) er 1,8 m (6 ft) langt,
og Garmin USB-kablet (010-12390-10) er 4,5 m (15 ft) langt.
Hvis du har brug for et længere kabel, må du kun anvende en
USB-hub eller et USB-forlængerkabel.
Du skal sørge for, at alle kabeltilslutninger foretages i tørre
omgivelser.
Element Enhed eller port
Kabel
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
Indgangsport 1
Rx/A (In -)
Hvid
Rx/B (In +)
Hvid/orange
Tx/A (Out -)
Grå
Tx/B (Out +)
Pink
Rx/A (In -)
Brun
Rx/B (In +)
Hvid/brun
Tx/A (Out -)
Blå
Tx/B (Out +)
Hvid/blå
Rx/A (In -)
Violet
Rx/B (In +)
Hvid/violet
Rx/A (In -)
Hvid/sort
Rx/B (In +)
Rød/hvid
Ikke relevant
Lyd samlet
Blå/rød
Ikke relevant
Lyd højre kanal
Rød
Ikke relevant
Lyd venstre kanal
Hvid
Ikke relevant
Alarm
Gul
Ikke relevant
Tilbehør til
Orange
Ikke relevant
Jord (skærm)
Sort
Ikke relevant
Ekstra
Ikke relevant
Udgangsport 1
Indgangsport 2
Udgangsport 2
Indgangsport 3
Indgangsport 4
Ben-nummer
Computer
Specifikationer
GPSMAP plotter
Specifikation
Mål
Mål (B×H×D)
383,7× 198,0 × 47,2 mm (151/8×
713/16× 17/8 tommer)
Computerens HDMI udgangsport Garmin HDMI kabel
Afstand forrest på enheden
86,0 mm (33/8 tommer)
Plotterens HDMI IN-port
Vægt
1,39 kg (3,06 lb)
Temperaturområde
Fra -15° til 55°C (fra 5° til 131°F)
Materiale
Polycarbonatplast og trykstøbt
aluminium
Vandtæthedsklasse*
IEC 60529 IPX7
Indgangsspænding
Fra 10 til 32 V DC
Sikring
10 A, 42 V hurtigvirkende
Sikkerhedsafstand for kompas
2,54 cm (1")
Touchscreen
Plotterens HDMI OUT-port
Garmin HDMI kabel
Skærmens HDMI IN-port
Skærmens USB-port
Garmin OTG-adapterkabel
Plotterens USB HOST-port
Plotterens USB OTG-port
Garmin USB-kabel
Computerens USB HOST-port
NMEA 0183 med lydkabeldiagram
NMEA 0183 med lydkabel inkluderer uisolerede ledninger og et
RCA-stik til lydudgangstilslutning til et stereoanlæg, herunder
FUSION stereoanlæg.
Efter installering kan du slutte RCA-stikket til stereoradioens
AUX-indgang, så plotterens HDMI indgang sendes til
stereoradioens udgang.
Dette diagram gælder for NMEA 0183 med lydkabel.
®
Bagbord
Maks. strømforbrug ved 10 V DC 40,1 W
Typisk strømforbrug ved 12 V
DC
1,5 A
Maks. strømforbrug ved 12 V DC 6,0 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 Forbrug
75 mA maks.
HTML-integration
Kompatibel med OneHelm™
integration
Maks. antal waypoints
5.000
Maks. antal ruter
100 (250 waypoints hver)
Maks. antal aktive sporpunkter
50.000 punkter; 50 gemte ruter
Hukommelseskort
Ekstern kortlæser påkrævet
(medfølger ikke)
Trådløs frekvens og protokoller
Wi‑Fi og ANT teknologier
2,4 GHz ved 14,15 dBm nominelt
®
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
5
NMEA 2000 PGN-oplysninger
PGN
Send og modtag
128000 Nautisk afdriftsvinkel
PGN
Beskrivelse
128275 Afstandslog
059392
ISO-bekræftelse
129038 AIS Klasse A - positionsrapport
059904
ISO-anmodning
129039 AIS Klasse B - positionsrapport
060160
ISO-transportprotokol: Dataoverførsel
129040 AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
060416
ISO-transportprotokol: Administration af tilslutning
129044 Referencepunkt
060928
ISO-adresse påkrævet
129285 Navigation: Rute-/waypoint-oplysninger
065240
Anmodet adresse
129794 AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
126208
Anmod om gruppefunktion
129798 AIS SAR flyposition
126996
Produktoplysninger
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
126998
Konfigurationsoplysninger
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
127237
Retnings-/sporstyring
129808 DSC-opkaldsoplysninger
127245
Ror
129809 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del A
127250
Fartøjsretning
129810 AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del B
127258
Magnetisk variation
130313 Fugtighed
127488
Motorparametre: hurtig opdatering
130314 Faktisk tryk
127489
Motorparametre: dynamiske
130316 Temperatur: Udvidet område
127493
Gearparametre: dynamiske
130576 Trimfanestatus
127505
Væskeniveau
130577 Retningsdata
127508
Batteristatus
128259
Hastighed: i forhold til vand
128267
Vanddybde
129025
Position: hurtig opdatering
129026
COG/SOG: hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
129539
GNSS DOP'er
129540
Beskrivelse
J1939 Oplysninger
Plotteren kan modtage J1939-sætninger. Plotteren kan ikke
sende via J1939-netværket.
Beskrivelse
PGN
Motorbelastning i procent ved nuværende hastighed
61443 92
Motorhastighed
61444 190
Udstødningstemperatur ved motormanifold - højre
manifold
65031 2433
Antal synlige GNSS-satellitter
Udstødningstemperatur ved motormanifold - venstre
manifold
65031 2434
130060
Etiket
Motorkølemiddel
65172
130306
Vinddata
Fejlkoder til aktiv fejlfinding
65226
130310
Miljøparametre (forældet)
Fartøjets afstand
65248
130311
Miljøparametre (forældet)
Vand i brændstof-indikator
65279
130312
Temperatur (forældet)
Motor, vent på startlampe
65252 1081
Test af for høj motorhastighed
65252 2812
Kommandostatus for motorluftstop
65252 2813
Send
SPN
PGN
Beskrivelse
Kommandostatus for motoralarmudgang
65252 2814
126464
Send og modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
Motorens samlede driftstimer
65253 247
126984
Alarmsvar
Navigationsbaseret sejlhastighed
65256 517
127497
Tripparametre: Motor
Motorens brændstoftemperatur 1
65262 174
Motorolietemperatur 1
65262 175
Brændstoftryk for motor
65263 94
Motorolietryk
65263 100
065030 Gennemsnitligt vekselstrømsforbrug for generator (GAAC)
Motorens kølevæsketryk
65263 109
126983 Alarm
Motorens kølevæsketemperatur
65263 110
126985 Alarmtekst
Motorens kølevæskestand
65263 111
126987 Tærskelværdi for alarm
Motorens brændstofforbrug
65266 183
126988 Alarmværdi
Motorens gennemsnitlige brændstoføkonomi
65266 185
126992 Systemtid
Tryk i motorindsugningsmanifold nr. 1
65270 102
127251 Drejehastighed
Batterispænding/strømindgang 1
65271 168
127257 Attitude
Gearolietemperatur
65272 177
127498 Motorparametre: statiske
Gearolietryk
65272 127
127503 Status for vekselstrømsindgang (forældet)
Brændstofniveau
65276 96
127504 Status for vekselstrømsudgang (forældet)
Differenstryk for motoroliefilter
65276 969
Modtag
PGN
Beskrivelse
127506 Detaljeret vekselstrømsstatus
127507 Opladerstatus
127509 Inverterstatus
6
Status-LED
LED-aktivitet
Status
Konstant rød
Enheden tændes.
Blinker grønt
Enheden fungerer normalt.
Blinker orange
Enhedens software opdateres.
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin logoet, ActiveCaptain , ANT og FUSION er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMM™, GRID™
og OneHelm™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
FLIR er et registreret varemærke tilhørende FLIR Systems, Inc. HDMI er et registreret
varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC. NMEA , NMEA 2000 , og NMEA 2000logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et
registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
®
®
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising