Garmin | GPSMAP® 8700 Black Box | Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Navodila za namestitev

Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Navodila za namestitev
Pogled priključkov
GPSMAP 8700
NAVODILA ZA NAMESTITEV
®
Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
POZOR
Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala,
zaščito za ušesa in protiprašno masko.
OBVESTILO
Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani
površine.
Napravo namestite v skladu s temi navodili, da zagotovite
najboljše delovanje in preprečite poškodbe plovila.
Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev.
Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke
Garmin .
®
Podpora za izdelke Garmin
• Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
• V ZDA pokličite telefonsko številko 913-397-8200 ali
1-800-800-1020.
• V Združenem kraljestvu pokličite telefonsko številko 0808
238 0000.
• V Evropi pokličite telefonsko številko +44 (0) 870 850 1241.
Posodabljanje programske opreme naprave
Po namestitvi te naprave ali dodajanju dodatne opreme v
omrežje boste morda morali posodobiti programsko opremo
naprave. Programsko opremo lahko posodobite na dva načina.
• Uporabite program ActiveCaptain .
• Prenesite posodobitev s spletnega naslova www.garmin.com
/support/software/marine.html s pomnilniško kartico (največ
32 GB) in računalnikom, v katerem je nameščen operacijski
sistem Windows .
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo na spletnem
naslovu www.garmin.com/manuals/GPSMAP8700.
®
®
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Napravo lahko registrirate na dva
načina.
• Uporabite program ActiveCaptain.
• Obiščite spletni naslov www.garmin.com/express in uporabite
program za registracijo naprave s pomnilniško kartico.
Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu. Ko v
omrežje navtičnega ploterja dodate nove naprave, jih
registrirajte.
POWER
Priključek za napajalni kabel
NETWORK Garmin Marine Network
HDMI IN
Vhod HDMI
®
HDMI OUT Izhod HDMI za priklop navtičnega ploterja na monitor.
Potrebno za delovanje naprave.
CVBS IN
Vhod za kompozitni video
Lučka LED stanja
Močnostna ozemljitev
tipka za vklop/izklop
NMEA 0183 NMEA 0183 in zvočni izhod
®
USB HOST Izhod zaslona na dotik za priklop monitorja z zaslonom na
dotik
USB OTG
Vhod zaslona na dotik računalnika ali druge podprte
dodatne opreme USB
NMEA 2000 Omrežje NMEA 2000
J1939
®
Omrežje J1939
Potrebna orodja
• Vrtalnik
• Ustrezni svedri za površino in pritrdilne elemente (svedrom s
premerom 3,2 mm (1/8 palca) za priložene vijake)
• Križni izvijač
• Svinčnik
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
OBVESTILO
To napravo namestite na mestu, ki ni izpostavljeno ekstremnim
temperaturam ali razmeram. Temperaturni obseg za to napravo
je naveden v specifikacijah izdelka. Zaradi dolgotrajne
izpostavljenosti temperaturam zunaj navedenega
temperaturnega obsega za shranjevanje ali delovanje lahko
naprava preneha delovati. Škoda zaradi ekstremnih temperatur
in z njo povezane posledice niso zajete v garancijo.
• Napravo morate namestiti na mesto, kjer ni nevarnosti, da bi
se znašla pod vodno gladino.
• Napravo morate namestiti na dovolj prezračevano mesto, kjer
ne bo izpostavljena ekstremnim temperaturam.
• Napravo morate namestiti na oddaljenosti najmanj 2,54 cm
(1 palec) od kablov in drugih možnih virov motenj.
• Napravo morate namestiti na mestu, kjer je dovolj prostora za
namestitev in povezovanje vseh kablov.
Nameščanje naprave GPSMAP 8700
OBVESTILO
Če nameravate napravo namestiti na površino iz steklenih
vlaken, je priporočljivo, da pri vrtanju vodilnih lukenj uporabite
stožčasti sveder, s katerim izvrtate plosko izvrtino le skozi vrhnji
sloj iz poliestrske smole. Na ta način lahko preprečite pokanje
sloja iz poliestrske smole pri privijanju vijakov.
Marec 2019
190-02469-94_0A
OPOMBA: napravi so priloženi vijaki, vendar morda niso
primerni za namestitveno površino.
Pred namestitvijo naprave izberite mesto namestitve in
ugotovite, katere vijake in ostale pripomočke za namestitev
potrebujete za izbrano površno.
1 Napravo postavite na mesto namestitve in označite, kje bodo
vodilne luknje.
2 Izvrtajte vodilno luknjo za en vogal naprave.
3 Napravo z enim vogalom na rahlo pritrdite na namestitveno
površino in preverite oznake za ostale tri vodilne luknje.
4 Po potrebi označite nova mesta za vodilne luknje in nato
napravo odstranite z namestitvene površine.
5 Izvrtajte preostale vodilne luknje.
6 Pritrdite napravo na mesto namestitve.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
priklopu
Pri priklopu te naprave na napajanje in druge naprave Garmin
upoštevajte naslednje dejavnike.
• Preverite, ali so napajalni in ozemljitveni priključki do
akumulatorja varno pritrjeni in se ne morejo sneti.
• Na kablih ob dobavi morda niso nameščeni zaklepni obročki.
Kable speljite pred namestitvijo zaklepnih obročkov.
• Po namestitvi zaklepnega obročka na kabel, preverite, ali je
obroček dobro pritrjen in ali je tesnilni obroček pravilno
nameščen, tako da se napajanje in podatkovna povezava ne
prekineta.
Priklop na napajanje
OPOZORILO
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
1 Napajalni kabel speljite do vira napajanja in naprave.
2 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja (+), črno
žico pa na negativni pol akumulatorja (–).
3 Napajalni kabel priklopite na napravo in ga pritrdite tako, da
zaklepni obroček zavrtite v smeri urinega kazalca.
Dodatni dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri ozemljitvi
V večini primerov namestitve ta naprava ne potrebuje dodatne
ozemljitve prek ogrodja. Če se pojavijo motnje, jih lahko
odpravite tako, da napravo z ozemljitvenim vijakom na ohišju
priklopite na vodno ozemljitev plovila.
Podaljški za napajalni kabel
Po potrebi lahko napajalni kabel podaljšate z ustreznim
premerom žice po vsej dolžini podaljška.
Element
Opis
Varovalka
Baterija
1,8 m (6 ft) brez podaljška
Element Opis
Spoj
• Žica podaljška s premerom 5,26 mm² (10 AWG), do 4,6 m
(15 ft)
• Žica podaljška s premerom 8,36 mm² (8 AWG), do 7 m
(23 ft)
• Žica podaljška s premerom 13,29 mm² (6 AWG), do 11 m
(36 ft)
Varovalka
20,3 cm (8 palcev)
Baterija
20,3 cm (8 palcev)
Največja dolžina podaljška 11 m (36 ft)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri napajanju
Napravo sicer lahko vklopite ali izklopite s tipko za vklop/izklop,
vendar naprava najverjetneje ne bo nameščena tako, da bi bilo
to preprosto. Premislite, ali za vklop in izklop naprave GPSMAP
8700 ne bi bilo dobro priklopiti stikala ali uporabljati ene od
naslednjih naprav:
• Naprava GRID™
OPOMBA: z napravo GRID 20 ne morete vklopiti ali izklopiti
naprave GPSMAP 8700. S tipko za vklop/izklop na napravi
GRID 20 preklopite napravo GPSMAP 8700 v način
mirovanja.
• Drug navtični ploter Garmin
• Monitor GMM™
Naprava GPSMAP 8700 se vklopi, ko ima napajanje. Funkcije
samodejnega vklopa ne morete onemogočiti.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri omrežju
Garmin Marine Network
OBVESTILO
Pri priklopu katere koli naprave drugega proizvajalca, kot je na
primer kamera FLIR , na omrežje Garmin Marine Network, je
treba uporabiti izolacijski spojnik za napajanje prek etherneta za
omrežje Garmin Marine Network (P/N 010-10580-10). Pri
neposrednem priklopu naprave, ki se napaja prek etherneta
(PoE), na navtični ploter Garmin Marine Network, se poškoduje
navtični ploter Garmin, lahko pa se poškoduje tudi naprava, ki
se napaja prek etherneta. Pri neposrednem priklopu katere koli
naprave drugega proizvajalca na navtični ploter Garmin Marine
Network se pojavi neobičajno delovanje naprav Garmin, med
drugim se naprave ne izklopijo pravilno ali pa programska
oprema postane neuporabna.
®
To napravo lahko priklopite na dodatne naprave Garmin Marine
Network in z njo delite podatke, kot so podatki radarja in sonarja
ter podrobni zemljevidi. Pri priklopu naprav Garmin Marine
Network na to napravo upoštevajte naslednje dejavnike.
• Vse naprave, ki so priklopljene v omrežje Garmin Marine
Network, je treba priklopiti na isto ozemljitev.
2
• Za vse povezave z omrežjem Garmin Marine Network je
treba uporabiti kabel Garmin Marine Network.
◦ Za povezave z omrežjem Garmin Marine Network ne
smete uporabiti kabla CAT5 in priključkov RJ45 drugega
proizvajalca.
◦ Dodatni kabli in priključki Garmin Marine Network so na
voljo pri prodajalcu izdelkov Garmin.
• Vrata NETWORK na napravi delujejo kot omrežni preklopnik.
Na katera koli vrata NETWORK lahko priklopite katero koli
združljivo napravo in delite podatke z vsemi napravami na
plovilu, ki so priklopljene s kablom Garmin Marine Network.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu postaje
To napravo lahko nastavite skupaj z drugimi združljivimi
napravami Garmin, ki skupaj delujejo kot postaja. Pri
načrtovanju postaj na plovilu upoštevajte naslednje dejavnike.
• Naprav, izdelanih pred družino GPSMAP 8000 in družino
GPSMAP 8500, ni mogoče uporabljati v postaji.
• Priporočljivo je, da vse naprave, ki jih nameravate uporabljati
v eni postaji, namestite drugo poleg druge, čeprav to ni
nujno.
• Za ustvarjanje postaje niso potrebni posebni priključki, če so
vse naprave priklopljene v omrežje Garmin Marine (Dejavniki,
ki jih je treba upoštevati pri omrežju Garmin Marine Network,
stran 2).
• Za ustvarjanje in spreminjanje postaj uporabite programsko
opremo naprave. Za več informacij si oglejte uporabniški
priročnik, ki je priložen napravi.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu
monitorja GMM
Monitor GMM lahko uporabljate za ogled in upravljanje naprave
GPSMAP 8700. Pri priklopu monitorja GMM na napravo
GPSMAP 8700 morate upoštevati naslednje dejavnike.
• Z zaslonom na dotik monitorja GMM lahko upravljate eno
napravo GPSMAP 8700.
• Priporočljiva je uporaba kablov Garmin DVI-D, vendar lahko
uporabite tudi kakovostne kable DVI-D drugega proizvajalca.
Preden položite kabel DVI-D, nanj priklopite vse naprave in
preskusite delovanje.
• Uporabiti morate kabel ali vmesnik za prehod z HDMI na DVID.
• Monitor GMM morate priklopiti na isti vir napajanja kot
napravo GPSMAP 8700. Če to ni mogoče, morate napravi
priklopiti na isto ozemljitev.
• Monitor GMM morate priklopiti v vrata NETWORK na napravi
GPSMAP 8700 ali v isto omrežje Garmin Marine Network kot
napravo GPSMAP 8700.
• Podatki o dotikih zaslona se pošiljajo po omrežju Garmin
Marine Network.
Element Naprava ali vrata
Kabel
Navtični ploter GPSMAP
Monitor z zaslonom na dotik GMM
Vrata HDMI OUT navtičnega
ploterja
Vrata MAIN DVI VIDEO IN
monitorja GMM
Kabel DVI-D z
vmesnikom HDMI
Element Naprava ali vrata
Kabel
Vrata GARMIN PROCESSOR BOX Kabel za omrežje
monitorja GMM
Garmin Marine Network
Vrata NETWORK navtičnega
ploterja ali omrežje Garmin Marine
Network
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu
zaslona na dotik drugega proizvajalca
Če želite za ogled in upravljanje naprave GPSMAP 8700
priklopiti zaslon na dotik drugega proizvajalca, morate
upoštevati naslednje dejavnike.
• Videopodatki se pošiljajo po povezavi HDMI.
• Podatki o dotikih zaslona se pošiljajo po povezavi USB.
Element Naprava ali vrata
Kabel
Navtični ploter GPSMAP
Zaslon na dotik drugega proizvajalca
Vrata HDMI OUT navtičnega
ploterja
Kabel Garmin HDMI
Vrata HDMI IN monitorja
Vrata USB monitorja
Vrata USB HOST navtičnega
ploterja
Vmesniški kabel Garmin
OTG
OPOMBA: če monitor nima zaslona na dotik, namestite daljinski
upravljalnik GRID (ne daljinskega upravljalnika GRID 20).
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri omrežju NMEA
2000
OBVESTILO
Pri priklopu na obstoječe omrežje NMEA 2000 določite
napajalni kabel NMEA 2000. Za pravilno delovanje omrežja
NMEA 2000 je potreben samo en napajalni kabel NMEA 2000.
Uporabite stikalo za izklop napajanja NMEA 2000
(010-11580-00), ko proizvajalec obstoječega omrežja NMEA
2000 ni znan.
Če nameščate napajalni kabel NMEA 2000, ga morate priklopiti
na stikalo za kontakt plovila ali prek drugega zaporednega
stikala.Naprave NMEA 2000 izpraznijo akumulator, če je
napajalni kabel NMEA 2000 priklopljen neposredno na
akumulator.
To napravo lahko priklopite na omrežje NMEA 2000 na plovilu in
z njo delite podatke iz združljivih naprav NMEA 2000, kot je
antena GPS ali radio VHF. S priloženimi kabli in priključki NMEA
2000 lahko napravo priklopite na obstoječe omrežje NMEA
2000. Če nimate obstoječega omrežja NMEA 2000, lahko
izdelate osnovno omrežje s kabli Garmin.
Če se ne spoznate na NMEA 2000, preberite poglavje "Osnove
omrežja NMEA 2000" v Tehničnih referencah za izdelke NMEA
2000. Ta dokument lahko poiščete prek povezave "Priročniki" na
strani za vašo napravo na naslovu www.garmin.com.
Vrata z oznako NMEA 2000 se uporabljajo za priklop na
standardno omrežje NMEA 2000.
3
Nožica
Barva žice
Opis
Črna
Napajanje, negativni vod
Bela
CAN, visoko
Modra
CAN, nizko
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri vratih za video
HDMI
OBVESTILO
Če želite preprečiti korozijo zaradi vlage, morate za povezavo
navtičnega ploterja in vira videa ali zaslona uporabiti kable
Garmin GPSMAP. Ključka s predvajalnikom predstavnostnih
datotek ne priklopite neposredno na hrbtni strani navtičnega
ploterja. Če uporabite druge kable ali priklopite ključek s
predvajalnikom predstavnostnih datotek na hrbtni strani
navtičnega ploterja, se razveljavi garancija.
Element Opis
Naprava Garmin, združljiva s specifikacijo NMEA 2000
Antena GPS
Stikalo za kontakt ali zaporedno stikalo
Napajalni kabel NMEA 2000
Povezovalni kabel NMEA 2000
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Priključek T NMEA 2000
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu v
omrežje motorjev J1939
OBVESTILO
Če želite preprečiti korozijo zaradi vlage, morate za priklop
navtičnega ploterja v omrežje motorjev J1939 uporabiti kabel
Garmin GPSMAP J1939. Če uporabite drug kabel, se razveljavi
garancija.
Če je plovilo že opremljeno z omrežjem motorjev, je omrežje
verjetno že priklopljeno na napajanje. Ne priklopite dodatnega
napajanja.
Ta navtični ploter lahko priklopite v omrežje motorjev na plovilu
za branje podatkov iz združljivih naprav, kot so na primer
določeni motorji. Omrežje motorjev je standardizirano in
uporablja lastniška sporočila.
Na eno omrežje motorjev priklopite samo en navtični ploter. Če
na eno omrežje motorjev priklopite več kot en navtični ploter, je
delovanje lahko nepričakovano.
Za priklop naprave v obstoječe omrežje motorjev se uporabljajo
vrata z oznako J1939. Dolžina kabla od hrbtenice omrežja
motorjev ne sme preseči 6 m (20 ft).
Kabel Garmin GPSMAP J1939 potrebuje priklop na vir
napajanja in ustrezen priključek. Več informacij o priklopu na
omrežje motorjev si oglejte v dokumentaciji proizvajalca motorja.
Navtični ploter GPSMAP 8700 omogoča vnos videa iz virov
videa HDMI, kot je naprava Chromecast™. Ne morete pa si
ogledati zaščitene vsebine HDMI (vsebine HDCP). V priročniku
za uporabo vira videa preverite, ali je mogoče vsebino HDCP
izklopiti za vir.
Video HDMI se deli v omrežju Garmin Marine Network, ne deli
pa se v omrežju NMEA 2000.
Z vrati HDMI OUT lahko prikažete video na zaslonu, kot je
televizor ali monitor.
Kabel Garmin GPSMAP HDMI je dolg 4,5 m (15 ft). Če
potrebujete daljši kabel, uporabite samo aktivni kabel HDMI. Za
povezovanje dveh kablov HDMI potrebujete spojnik HDMI.
Za napajanje ključka s predvajalnikom predstavnostnih datotek
potrebujete vmesniški kabel Garmin GPSMAP USB OTG. Vrata
USB HOST lahko za napajanje ključka s predvajalnikom
predstavnostnih datotek zagotovijo do 2,5 W.
Kable morate povezati v suhem okolju.
Element Naprava ali vrata
Kabel
Vir HDMI, kot je naprava
Chromecast
Navtični ploter GPSMAP
Monitor, kot je računalnik ali
televizor
Vrata HDMI OUT vira HDMI
Kabel Garmin HDMI
Vrata HDMI IN navtičnega
ploterja
Vrata HDMI OUT navtičnega
ploterja
Kabel Garmin HDMI
Vrata HDMI IN monitorja
Vrata USB OTG ali USB HOST
navtičnega ploterja
Vrata USB HOST vira HDMI
Vmesniški kabel GPSMAP
USB OTG za napajanje vira
HDMI, če je to mogoče
(največ 2,5 W)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri kompozitnem
videu
Nožica
4
Barva žice
Opis
Neizolirana
Zaščita
Rdeča
Napajanje, pozitivni vod
Ta navtični ploter ima video vhod za vire kompozitnega videa
prek vrat z oznako CVBS IN. Pri priklapljanju vira kompozitnega
videa upoštevajte naslednje dejavnike.
• Za vrata CVBS IN se uporablja priključek BNC. Če želite vir
kompozitnega videa priklopiti na vrata CVBS IN s priključki
RCA, lahko uporabite vmesnik z BNC na RCA.
• Video se deli v omrežju Garmin Marine Network, ne deli pa
se v omrežju NMEA 2000.
Upravljanje priklopljenega računalnika na zaslonu na
dotik
OBVESTILO
Če želite preprečiti korozijo zaradi vlage, morate za povezavo
navtičnega ploterja in računalnika uporabiti kable Garmin
GPSMAP. Če uporabite druge kable, se razveljavi garancija.
Navtični ploter lahko priklopite na računalnik ter si na zaslonu na
dotik ogledate zaslon računalnika in upravljate računalnik. Za
prikaz zaslona računalnika morate računalnik priklopiti v vrata
HDMI IN, zaslon na dotik pa v vrata HDMI OUT. Za upravljanje
računalnika z navtičnim ploterjem morate računalnik priklopiti v
vrata USB OTG, zaslon na dotik pa v vrata USB HOST.
Dolžina kabla HDMI (010-12390-20) je 4,5 m (15 ft). Če
potrebujete daljši kabel, uporabite samo aktivni kabel HDMI. Za
povezovanje dveh kablov HDMI potrebujete spojnik HDMI.
Dolžina vmesniškega kabla Garmin OTG (010-12390-11) je
1,8 m (6 ft), dolžina kabla Garmin USB (010-12390-10) pa 4,5 m
(15 ft). Če potrebujete daljši kabel, uporabite samo zvezdišče
USB ali podaljšek USB.
Kable morate povezati v suhem okolju.
Vrata
Funkcija žice
Barva žice
Vhodna vrata 1 Rx/A (vhod –)
Bela
Rx/B (vhod +)
Bela/oranžna
Izhodna vrata 1 Tx/A (izhod –)
Siva
Tx/B (izhod +)
Rožnata
Vhodna vrata 2 Rx/A (vhod –)
Rjava
Rx/B (vhod +)
Bela/rjava
Izhodna vrata 2 Tx/A (izhod –)
Modra
Tx/B (izhod +)
Bela/modra
Vhodna vrata 3 Rx/A (vhod –)
Vijolična
Rx/B (vhod +)
Bela/vijolična
Vhodna vrata 4 Rx/A (vhod –)
Bela/črna
Rx/B (vhod +)
Element Naprava ali vrata
Kabel
Računalnik
Navtični ploter GPSMAP
Rdeča/bela
Se ne uporablja Skupni zvok
Modra/rdeča
Se ne uporablja Desni kanal za zvok
Rdeča
Se ne uporablja Levi kanal za zvok
Bela
Se ne uporablja Alarm
Rumena
Se ne uporablja Vklopljena dodatna
oprema
Oranžna
Se ne uporablja Ozemljitev (zaščita)
Črna
Se ne uporablja Rezervna
Se ne
uporablja
Monitor z zaslonom na dotik
Vrata HDMI OUT računalnika
Kabel Garmin HDMI
Vrata HDMI IN navtičnega ploterja
Vrata HDMI OUT navtičnega
ploterja
Kabel Garmin HDMI
Vrata HDMI IN monitorja
Vrata USB monitorja
Vrata USB HOST navtičnega
ploterja
Vrata USB OTG navtičnega
ploterja
Vmesniški kabel Garmin
OTG
Kabel Garmin USB
Vrata USB HOST računalnika
NMEA 0183 z razporeditvijo nožic kabla za zvok
Kabel NMEA 0183 s kablom za zvok vključuje neizolirane žice in
priključek RCA za zvočni izhod do glasbenega sistema, vključno
z glasbenimi sistemi FUSION .
Po namestitvi lahko priključek RCA priklopite na vhod AUX
glasbenega sistema, da se vhodni signal HDMI navtičnega
ploterja posreduje v glasbeni sistem.
Informacije o razporeditvi nožic veljajo za kabel NMEA 0183 s
kablom za zvok.
®
Številka
nožice
Specifikacije
Specifikacija
Mere
Mere (Š × V × G)
383,7 × 198,0 × 47,2 mm (151/8 ×
713/16 × 17/8 palca)
Nezaseden prostor pred napravo
86,0 mm (33/8 palca)
Teža
1,39 kg (3,06 lb)
Temperaturno območje
Od –15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Material
Polikarbonatna plastika in tlačno liti
aluminij
Nazivna vodotesnost*
IEC 60529 IPX7
Vhodna napetost
Od 10 do 32 Vdc
Varovalka
10 A, 42 V, hitra
Razdalja, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa
2,54 cm (1 palec)
Največja poraba energije pri
10 Vdc
40,1 W
Običajni tok pri napetosti 12 Vdc
1,5 A
Največji tok pri napetosti 12 Vdc
6,0 A
Faktor enakovrednosti
obremenitve (LEN) NMEA 2000
2
Tok NMEA 2000
Največ 75 mA
Integracija HTML-ja
Združljivost z integracijo OneHelm™
Največje število točk poti
5000
Največje število načrtovanih poti
100 (s po 250 točkami poti)
5
Specifikacija
Mere
PGN
Opis
Največje število točk aktivne sledi 50.000 točk, 50 shranjenih sledi
126988 Vrednost opozorila
Pomnilniška kartica
Potreben je zunanji bralnik kartic (ni
priložen)
126992 Sistemski čas
Frekvenca in protokoli brezžičnih
omrežij
Tehnologiji Wi‑Fi in ANT
2,4 GHz pri nazivni moči 14,15 dBm
127257 Položaj
®
®
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
Pošiljanje in sprejemanje
PGN
Opis
127251 Hitrost obračanja
127498 Parametri motorja: statični
127503 Stanje vhoda AC (zastarelo)
127504 Stanje izhoda AC (zastarelo)
127506 Podrobno stanje DC
127507 Stanje polnilnika
127509 Stanje pretvornika
128000 Kot navtičnega odklona
128275 Dnevnik razdalj
059392 Potrditev ISO
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za razred A
059904 Zahteva ISO
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za razred B
060160 Transportni protokol ISO: prenos podatkov
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o položaju za razred B
060416 Transportni protokol ISO: upravljanje povezav
129044 Referenčni sistem
060928 Zahtevan naslov ISO
129285 Navigacija: informacije o načrtovani poti, točki poti
065240 Ukazan naslov
129794 Statični in s potovanjem povezani podatki sistema AIS za
razred A
126208 Zahteva za delovanje skupine
126996 Informacije o izdelku
126998 Informacije o konfiguraciji
127237 Nadzor smeri gibanja/sledi
127245 Krmilo
127250 Smer plovila
127258 Magnetna variacija
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
129798 Poročilo sistema AIS o položaju zrakoplova za iskanje in
reševanje
129799 Radijska frekvenca/način/moč
129802 Z varnostjo povezano oddajno sporočilo sistema AIS
129808 Informacije o klicu DSC
129809 Poročilo sistema AIS o statičnih podatkih za razred B "CS", del
A
127489 Parametri motorja: dinamični
129810 Poročilo sistema AIS o statičnih podatkih za razred B "CS", del
B
127493 Parametri prenosa: dinamični
130313 Vlažnost
127505 Raven tekočine
130314 Dejanski tlak
127508 Stanje baterije
130316 Temperatura: razširjeno območje
128259 Hitrost: glede na vodo
130576 Stanje trimerjev
128267 Globina vode
130577 Podatki o smeri
129025 Položaj: hitra posodobitev
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh (SOG): hitra posodobitev
Informacije o J1939
129029 Podatki o položaju GNSS
129283 Napaka proge
Navtični ploter sprejema stavke J1939. Navtični ploter ne more
oddajati prek omrežja J1939.
129284 Navigacijski podatki
Opis
PGN
129539 Zmanjšanja natančnosti (DOP) GNSS
61443 92
129540 Vidni sateliti GNSS
Odstotek obremenitve motorja pri trenutnem številu
vrtljajev
130060 Oznaka
Število vrtljajev motorja
61444 190
130306 Podatki o vetru
Temperatura izpušnih plinov v razdelilniku motorja –
desni razdelilnik
65031 2433
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
Temperatura izpušnih plinov v razdelilniku motorja – levi
razdelilnik
65031 2434
130312 Temperatura (zastarelo)
Pomožna hladilna tekočina za motor
65172
Aktivne diagnostične kode težav
65226
Razdalja vozila
65248
Voda v kazalniku goriva
65279
Lučka za čakanje na zagon motorja
65252 1081
Preskus motorja pri prekomernem številu vrtljajev
65252 2812
Stanje ukaza za prekinitev zraka motorja
65252 2813
Stanje ukaza za oddajanje alarma motorja
65252 2814
Skupno število ur delovanja motorja
65253 247
Hitrost plovila na podlagi navigacije
65256 517
Temperatura goriva za motor 1
65262 174
Temperatura motornega olja 1
65262 175
Tlak dovoda goriva za motor
65263 94
Tlak motornega olja
65263 100
Tlak hladilne tekočine motorja
65263 109
130310 Okoljski parametri (zastarelo)
Oddajanje
PGN
Opis
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama številk PGN za delovanje
skupine
126984 Odziv na opozorilo
127497 Parametri plovbe: motor
Sprejemanje
PGN
Opis
065030 Povprečne osnovne količine AC generatorja (GAAC)
126983 Opozorilo
126985 Besedilo opozorila
126987 Prag za opozorilo
6
SPN
Opis
PGN
Temperatura hladilne tekočine motorja
65263 110
SPN
Nivo hladilne tekočine motorja
65263 111
Poraba goriva v motorju
65266 183
Povprečna poraba goriva v motorju
65266 185
Tlak v polnilnem zbiralniku motorja št. 1
65270 102
Potencial akumulatorja/vhodna napetost 1
65271 168
Temperatura olja za menjalnik
65272 177
Tlak olja za menjalnik
65272 127
Nivo goriva
65276 96
Delovni tlak filtra motornega olja
65276 969
Lučka LED stanja
Delovanje indikatorja LED Stanje
Sveti rdeče
Naprava se vklaplja.
Utripa zeleno
Delovanje naprave je običajno.
Utripa oranžno
Posodablja se programska oprema
naprave.
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin , logotip Garmin, ActiveCaptain , ANT in FUSION so blagovne znamke družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. GMM™, GRID™ in
OneHelm™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih
znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
FLIR je registrirana blagovna znamka družbe FLIR Systems, Inc. HDMI je registrirana
blagovna znamka družbe HDMI Licensing, LLC. NMEA , NMEA 2000 in logotip NMEA
2000 so registrirane blagovne znamke združenja National Marine Electronics
Association. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows
je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in
drugih državah.
®
®
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising