Garmin | GPSMAP® 8700 Black Box | Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Upute za instalaciju

Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Upute za instalaciju
Pregled priključaka
GPSMAP 8700
UPUTE ZA INSTALACIJU
®
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
POWER
Povezivanje kabela za napajanje
NETWORK Garmin Marine Network
HDMI IN
HDMI in
®
HDMI OUT HDMI izlaz za povezivanje plotera s monitorom. Potreban
za rad uređaja.
CVBS IN
Kompozitni videoulaz
LED indikator statusa
Uzemljenje napajanja
tipka napajanja
NMEA 0183 NMEA 0183 i audioizlaz
®
USB HOST Izlazni priključak za povezivanje dodirnog monitora
USB OTG
Ulazni priključak za unos putem dodirnog zaslona s
računala ili drugih podržanih USB uređaja
NMEA 2000 NMEA 2000 mreža
®
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i
informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja,
videozapisa i korisničke podrške.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Nadogradnja softvera uređaja
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja. Softver možete
nadograditi s pomoću bilo koje od ovih metoda.
• Upotrijebite aplikaciju ActiveCaptain .
• Preuzmite nadogradnju s web-mjesta www.garmin.com
/support/software/marine.html s pomoću memorijske kartice
(maksimalne veličine od 32 GB) i računala s operacijskim
sustavom Windows .
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku na webmjestu www.garmin.com/manuals/GPSMAP8700.
®
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Uređaj možete registrirati koristeći jednu od
dvije metode.
• Upotrijebite aplikaciju ActiveCaptain.
• Posjetite web-mjesto www.garmin.com/express i upotrijebite
aplikaciju kako biste uređaj registrirali s pomoću memorijske
kartice.
Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto. Kad
u mrežu plotera dodate uređaje, registrirajte nove uređaje.
J1939
J1939 mreža
Potrebni alati
• Bušilica
• Svrdla za bušilicu koja odgovaraju površini i alatu (svrdlo
veličine 3,2 mm (1/8 in) za isporučene vijke)
• Križni odvijač
• Olovka
Preporuke za montažu
OBAVIJEST
Ovaj se uređaj treba montirati na lokaciji koja nije izložena
ekstremnim temperaturama ili uvjetima. Temperaturni raspon
ovog uređaja naveden je u specifikacijama proizvoda. Dulje
izlaganje temperaturama izvan navedenog temperaturnog
raspona tijekom skladištenja ili upotrebe može uzrokovati kvar
uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana ekstremnom
temperaturom i povezane posljedice.
• Uređaj morate montirati na mjesto na kojem neće biti
potopljen pod vodu.
• Uređaj morate montirati na mjesto koje ima adekvatnu
ventilaciju i na kojem neće biti izložen ekstremnim
temperaturama.
• Uređaj je potrebno montirati najmanje 2,54 cm (1 in) od
kabela i drugih mogućih izvora smetnji.
• Uređaj montirajte na lokaciji na kojoj ima dovoljno mjesta za
provođenje i priključivanje svih kabela.
Montiranje uređaja GPSMAP 8700
OBAVIJEST
Ako uređaj montirate na stakloplastiku, pri bušenju probnih rupa
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
NAPOMENA: Uz uređaj se isporučuju vijci, ali možda neće biti
prikladni za odabranu površinu montaže.
Ožujak 2019
190-02469-94_0A
Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i
odrediti koji su vijci i ostali pribor za montiranje potrebni za
montažu na tu površinu.
1 Postavite uređaj na mjesto za montiranje i označite lokacije
rupa za montažu.
2 Izbušite probni otvor za jedan kut uređaja.
3 Provizorno pričvrstite jedan kut uređaja na površinu za
montiranje i provjerite odgovaraju li oznake za preostala tri
otvora.
Po
potrebi označite nove otvore za montažu i uklonite uređaj
4
s površine za montiranje.
5 Izbušite preostale probne otvore.
6 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje.
Element
Osigurač
Baterija
1,8 m (6 ft) bez produljivanja
Element Opis
Dodatni kabel
Preporuke za povezivanje
Prilikom priključivanja uređaja na napajanje i na druge Garmin
uređaje uzmite u obzir sljedeće preporuke.
• Potrebno je provjeriti jesu li priključci baterije s napajanjem i
uzemljenjem čvrsti te da se ne mogu olabaviti.
• Kabeli su možda zapakirani bez postavljenih prstena za
zabravljivanje. Prije postavljanja prstenova za zabravljivanje
trebate provesti kabele.
• Nakon postavljanja prstenova za zabravljivanje na kabel
provjerite jesu li prstenovi čvrsto spojeni i da je o-prsten na
mjestu, tako da kabel napajanja i podatkovni kabel budu
dobro pričvršćeni.
Priključivanje u napajanje
UPOZORENJE
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
1 Sprovedite kabel napajanja od izvora napajanja do uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
3 Priključite kabel napajanja u uređaj i okrenite prsten za
zabravljivanje u smjeru kazaljke na satu da biste ga
zategnuli.
Dodatne preporuke za uzemljenje
Ovaj uređaj u većini načina montaže nije potrebno dodatno
uzemljiti preko šasije. Ako dođe do smetnji, vijak za uzemljenje
na kućištu može se upotrijebiti za povezivanje uređaja s dijelom
preko kojega je plovilo uzemljeno u vodu kako bi se izbjegle
smetnje.
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela adekvatnog promjera za čitavu duljinu produljenja.
2
Opis
• 10 AWG (5,26 mm²) produžni kabel, do 4,6 m (15 ft)
• 8 AWG (8,36 mm²) produžni kabel, do 7 m (23 ft)
• 6 AWG (13,29 mm²) produžni kabel, do 11 m (36 ft)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
11 m (36 ft) – maksimalno produljivanje
Preporuke za napajanje
Iako uređaj možete uključiti i isključiti s pomoću gumba za
napajanje, uređaj ćete vjerojatno montirati na mjesto na kojem
neće biti lako dostupan. Razmislite o priključivanju prekidača ili
jedno od sljedećih rješenja kako biste mogli uključivati i
isključivati uređaj GPSMAP 8700:
• GRID™ uređaj
NAPOMENA: S pomoću uređaja GRID 20 nećete moći
uključiti ili isključiti uređaj GPSMAP 8700. S pomoću gumba
za napajanje na uređaju GRID 20 uređaj GPSMAP 8700
možete staviti u mirovanje.
• Drugi Garmin ploter
• GMM™ monitor
Ako je uređaj GPSMAP 8700 pod napajanjem, uređaj će se
uključiti. Funkcija automatskog uključivanja ne može se
onemogućiti.
Preporuke za Garmin Marine Network
OBAVIJEST
Prilikom povezivanja bilo kojeg uređaja drugih proizvođača, npr.
FLIR s mrežom Garmin Marine Network potrebno je koristiti
Garmin Marine Network izolacijski sprežnik za napajanje putem
mrežnog kabela (Power over Ethernet, PoE) (010-10580-10).
Povezivanje PoE (Power over Ethernet) uređaja izravno na
Garmin Marine Network ploter oštetit će Garmin ploter, a mogao
bi se oštetiti i PoE uređaj. Izravno povezivanje bilo kojeg uređaja
drugih proizvođača s Garmin Marine Network ploterom
uzrokovat će neispravan rad Garmin uređaja, uključujući
nepravilno isključivanje uređaja ili prestanak rada softvera.
®
Ovaj se uređaj može povezati s dodatnim uređajima u mreži
Garmin Marine Network radi dijeljenja podataka kao što su
podaci radara, sonara i detaljni podaci karte. Prilikom
povezivanja uređaja u mreži Garmin Marine Network s ovim
uređajem imajte na umu ove preporuke.
• Svi uređaji povezani s mrežom Garmin Marine Network
moraju se priključiti na isto uzemljenje.
• Kabel mreže Garmin Marine Network mora se koristiti za sva
povezivanja s mrežom Garmin Marine Network.
◦ Za povezivanje s mrežom Garmin Marine Network ne
smiju se koristiti CAT5 kabel i RJ45 priključci drugih
proizvođača.
◦ Dodatne kabele i priključke za povezivanje s mrežom
Garmin Marine Network možete kupiti kod dobavljača
Garmin uređaja.
• Svaki NETWORK priključak na uređaju služi kao mrežni
prekidač. U bilo koji NETWORK priključak može se priključiti
bilo koji kompatibilni uređaj radi dijeljenja podataka sa svim
uređajima na plovilu koji su povezani putem kabela za
Garmin Marine Network.
Preporuke za priključivanje stanice
Ovaj uređaj može se povezati s drugim kompatibilnim Garmin
uređajima kako bi zajedno funkcionirali kao stanica. Kada
planirate postavljanje stanica na vaše plovilo, uzmite u obzir ove
preporuke.
• Uređaji prije GPSMAP uređaja serije 8000 i GPSMAP
uređaja serije 8500 ne mogu se koristiti u stanici.
• Iako to nije nužno, preporučuje se da montirate sve uređaje
koje namjeravate koristiti u jednoj stanici blizu jedan
drugome.
• Nije potrebno uspostavljati posebne veze kako biste stvorili
stanicu dokle god su svi uređaji povezani s mrežom Garmin
Marine Network (Preporuke za Garmin Marine Network,
stranica 2).
• Stanice stvarate i mijenjate pomoću softvera uređaja.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku koji
ste dobili s uređajem.
Preporuke za povezivanje dodirnih zaslona drugih
proizvođača
Prilikom povezivanja dodirnih zaslona drugih proizvođača na
kojima želite prikazivati podatke s uređaja GPSMAP 8700 i
njime upravljati pridržavajte se sljedećih preporuka.
• Videopodaci prenose se putem HDMI veze.
• Podaci uneseni dodirom prenose putem USB veze.
Element Uređaj ili priključak
Kabel
GPSMAP ploter
Dodirni monitor drugog
proizvođača
HDMI OUT priključak plotera
Garmin HDMI kabel
HDMI IN priključak monitora
USB priključak monitora
USB HOST priključak plotera
Garmin OTG adapterski
kabel
Preporuke za povezivanje GMM monitora
Na GMM monitoru možete prikazivati podatke s uređaja
GPSMAP 8700 i njime upravljati. Prilikom povezivanja GMM
monitora i uređaja GPSMAP 8700, pridržavajte se sljedećih
preporuka.
• Funkcije dodirnog zaslona GMM monitora mogu se koristiti
za upravljanje jednim uređajem GPSMAP 8700.
• Iako se preporučuje korištenje Garmin DVI kabela, možete
koristiti i visokokvalitetne DVI-D kabele drugih proizvođača.
Prije nego što sprovedete DVI-D kabel, povežite sve uređaje
kako biste ih testirali.
• Morate upotrijebiti HDMI – DVI-D kabel ili adapter.
• GMM monitor morate priključiti na isti izvor napajanja na koji
je priključen uređaj GPSMAP 8700. Ako to nije moguće,
uređaje treba priključiti na isto uzemljenje.
• GMM monitor morate priključiti na NETWORK priključak na
uređaju GPSMAP 8700 ili na istu mrežu Garmin Marine
Network s kojom je povezan uređaj GPSMAP 8700.
• Podaci uneseni dodirom prenose se putem mreže Garmin
Marine Network.
Element Uređaj ili priključak
Kabel
GPSMAP ploter
NAPOMENA: Ako monitor nije dodirni, instalirajte GRID daljinski
upravljač (ne daljinski upravljač GRID 20).
NMEA 2000 – preporuke
OBAVIJEST
Ako se povezujete s postojećom NMEA 2000 mrežom,
pronađite kabel napajanja NMEA 2000. Samo je jedan kabel
napajanja NMEA 2000 potreban za pravilan rad NMEA 2000
mreže.
Ako proizvođač postojeće NMEA 2000 mreže nije poznat,
prilikom montaže potrebno je postaviti NMEA 2000 izolator
(010-11580-00).
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Ovaj se uređaj može povezati s NMEA 2000 mrežom na plovilu
radi dijeljenja podataka s uređajima kompatibilnima s NMEA
2000 mrežom, kao što su GPS antena ili VHF radio. Isporučeni
NMEA 2000 kabeli i priključci omogućuju vam povezivanje
uređaja s postojećom NMEA 2000 mrežom. Ako nemate NMEA
2000 mrežu, osnovnu možete stvoriti pomoću kabela od
Garmin.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebate pročitati
poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u priručniku Tehnički
dokument za NMEA 2000 proizvode. Ovaj dokument možete
pronaći pomoću veze “Manuals” na stranici s proizvodima za
vaš uređaj na adresi www.garmin.com.
Priključak označen s NMEA 2000 koristi se za povezivanje
uređaja sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
GMM dodirni monitor
HDMI OUT priključak plotera
MAIN DVI VIDEO IN priključak
GMM monitora
GARMIN PROCESSOR BOX
priključak GMM monitora
DVI-D kabel s HDMI
adapterom
Kabel mreže Garmin
Marine Network
NETWORK priključak plotera ili
mreže Garmin Marine Network
3
Pin
Boja žice
Opis
Crna
Napajanje, negativno
Bijela
CAN visoko
Plava
CAN nisko
Preporuke za HDMI videoulaz
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, za povezivanje plotera i
izvora videozapisa ili zaslona morate upotrijebiti Garmin
GPSMAP dodatne kabele. Prijenosni media player nemojte
priključivati izravno u priključak na stražnjoj strani plotera.
Korištenje drugih kabela i priključivanje prijenosnog media
playera u priključak na stražnjoj strani plotera poništava jamstvo.
Element Opis
NMEA 2000 kompatibilni Garmin uređaj
GPS antena
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
NMEA 2000 kabel napajanja
NMEA 2000 spojni kabel
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Ploter GPSMAP 8700 prima videoulaz iz HDMI videoizvora kao
što je Chromecast™ uređaj. Doduše, ne možete vidjeti zaštićeni
HDMI sadržaj (HDCP sadržaj). Pogledajte priručnik video izvora
kako biste potvrdili da se HDCP izvora može isključiti.
HDMI videozapisi dijele se na mreži Garmin Marine Network, ali
se ne dijele na NMEA 2000 mreži.
Pomoću HDMI OUT priključka možete prikazati videozapis na
zaslonu kao što je televizor ili monitor.
Garmin GPSMAP HDMI dodatni kabel dug je 4,5 m (15 ft). Ako
vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo aktivne HDMI
kabele. Potreban vam je HDMI sprežnik kako biste povezali dva
HDMI kabela.
Za napajanje prijenosnog media playera potreban vam je
Garmin GPSMAP USB OTG adapterski kabel. USB HOST
priključak prijenosni media player može napajati samo sa 2,5 W
struje.
Sve spojeve kabela morate napraviti u suhom okruženju.
Preporuke za povezivanje na J1939 mrežu motora
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, morate upotrijebiti
Garmin GPSMAP J1939 dodatni kabel kako biste povezali ploter
i J1939 mrežu motora. Korištenje drugih kabela poništava
jamstvo.
Ako na plovilu imate postojeću mrežu motora, trebala bi već biti
priključena na napajanje. Nemojte dodavati drugo napajanje.
Ovaj ploter može se povezati s mrežom motora na plovilu kako
bi pristupio podacima s kompatibilnih uređaja kao što su
određeni motori. Mreža motora radi prema standardu i koristi
vlastite poruke.
Na jednu mrežu motora trebali biste povezati samo jedan ploter.
Povezivanje više plotera i jedne mreže motora može uzrokovati
neočekivano ponašanje u radu.
Priključak s oznakom J1939 koristi se za priključivanje uređaja
na postojeću mrežu motora. Kabel morate razvesti 6 m (20 ft) od
osnovnog sklopa mreže motora.
Dodatni kabel za Garmin GPSMAP J1939 potrebno je povezati
s izvorom napajanja i ispravno terminirati. Dodatne informacije o
povezivanju na mrežu motora potražite u dokumentaciji koju
isporučuje proizvođač motora.
Element Uređaj ili priključak
Kabel
HDMI izvor, npr. Chromecast
uređaj
GPSMAP ploter
Monitor, npr. računalo ili
televizor
HDMI OUT priključak HDMI
izvora
Garmin HDMI kabel
HDMI IN priključak plotera
HDMI OUT priključak plotera
Garmin HDMI kabel
HDMI IN priključak monitora
USB OTG ili USB HOST
priključak plotera
USB HOST priključak HDMI
izvora
GPSMAP USB OTG
adapterski kabel za napajanje
HDMI izvora, ako je to
moguće (maksimalno 2,5 W)
Preporuke za kompozitni video
Pin
4
Boja žice
Opis
Ogoljeni
Oklopljeni
Crvena
Napajanje, pozitivno
Ovaj ploter dozvoljava videoulaz iz kompozitnih videoizvora
putem priključka s oznakom CVBS IN. Ako priključujete
kompozitni videokabel, imajte na umu sljedeće preporuke.
• CVBS IN priključak koristi BNC priključak. Ako u CVBS IN
priključak želite priključiti kompozitni videoulaz s RCA
prilključcima, možete upotrijebiti BNC u RCA adapter.
• Videozapisi se dijele na mreži Garmin Marine Network, ali se
ne dijele na NMEA 2000 mreži.
Kontrole dodirnog zaslona za povezano računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju zbog vlage, za povezivanje plotera i
računala morate upotrijebiti Garmin GPSMAP dodatne kabele.
Korištenje drugih kabela poništava jamstvo.
Ploter i računalo možete povezati kako biste vidjeli zaslon
računala te kako biste upravljali računalom s pomoću dodirnog
zaslona. Ako želite vidjeti zaslon računala, računalo morate
priključiti na HDMI IN priključak i povezati dodirni zaslon s HDMI
OUT priključkom. Za upravljanje računalom s pomoću dodirnog
zaslona plotera, računalo morate priključiti na USB OTG
priključak i povezati dodirni zaslon s USB HOST priključkom.
HDMI kabel (010-12390-20) dugačak je 4,5 m (15 ft). Ako vam
je potreban dulji kabel, upotrijebite samo aktivne HDMI kabele.
Potreban vam je HDMI sprežnik kako biste povezali dva HDMI
kabela.
Garmin OTG adapterski kabel (010-12390-11) dugačak je 1,8 m
(6 ft), a Garmin USB kabel (010-12390-10) dugačak je 4,5 m
(15 ft). Ako vam je potreban dulji kabel, upotrijebite samo
produžne kabele za USB koncentrator ili USB repetitor.
Sve spojeve kabela morate napraviti u suhom okruženju.
Element Uređaj ili priključak
Kabel
Računalo
Priključak
Funkcija žice
Boja žice
Ulazni priključak 1 Rx/A (ulaz -)
Broj
pinova
Bijela
Rx/B (ulaz +)
Bijela/
narančasta
Izlazni priključak 1 Tx/A (izlaz -)
Siva
Tx/B (izlaz +)
Ružičasta
Ulazni priključak 2 Rx/A (ulaz -)
Smeđa
Rx/B (ulaz +)
Bijela/smeđa
Izlazni priključak 2 Tx/A (izlaz -)
Plava
Tx/B (izlaz +)
Bijela/plava
Ulazni priključak 3 Rx/A (ulaz -)
Ljubičasta
Rx/B (ulaz +)
Bijela/ljubičasta
Ulazni priključak 4 Rx/A (ulaz -)
Bijela/crna
Rx/B (ulaz +)
Crvena/bijela
N/A
Uobičajeni audiopriključak
Plava/crvena
N/A
Audio desni kanal
Crvena
N/A
Audio lijevi kanal
Bijela
N/A
Alarm
Žuta
N/A
Dodatna oprema
uključena
Narančasta
N/A
Uzemljenje (zaštita)
Crna
N/A
Rezervna
N/A
GPSMAP ploter
Monitor s dodirnim zaslonom
Specifikacije
HDMI OUT priključak računala Garmin HDMI kabel
Specifikacija
Mjere
HDMI IN priključak plotera
Dimenzije (Š × V × D)
383,7× 198,0 × 47,2 mm (151/8×
713/16× 17/8 in)
HDMI OUT priključak plotera
Garmin HDMI kabel
HDMI IN priključak monitora
USB priključak monitora
USB HOST priključak plotera
USB OTG priključak plotera
Garmin OTG adapterski
kabel
Prazan prostor na prednjoj strani 86,0 mm (33/8 in)
uređaja
Težina
1,39 kg (3,06 lb)
Temperaturni raspon
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do 131 °F)
Materijal
Polikarbonatna plastika i slitina
aluminija
Vodootpornost*
IEC 60529 IPX7
Ulazni napon
Od 10 do 32 Vdc
Osigurač
10 A, 42 V brzo-djelujući
Sigurna udaljenost od kompasa
2,54 cm (1 in)
Garmin USB kabel
USB HOST priključak računala
NMEA 0183 s rasporedom pinova za audiokabel
NMEA 0183 s audiokabelima sadrži ogoljene žice i RCA
priključak za audioizlaz na stereo, uključujućiFUSION stereo.
RCA priključak nakon montaže možete ukopčati u AUX ulaz na
stereouređaju pa će HDMI ulaz plotera biti izlaz stereouređaja.
Ove informacije o rasporedu pinova odnose se na NMEA 0183 s
audiokabelom.
®
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc 40,1 W
Tipična potrošnja struje pri
12 Vdc
1,5 A
Maksimalna potrošnja struje pri
12 Vdc
6,0 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 potrošnja struje
75 mA maks.
HTML integracija
Kompatibilnost s OneHelm™ integracijom
Maksimalni broj točaka
5.000
Maksimalni broj ruta
100 (250 točaka svaki)
Maksimalni broj točaka aktivnog
traga
50.000 točaka; 50 spremljenih
tragova
Memorijska kartica
Potreban je vanjski čitač kartica (ne
isporučuje se)
Bežična frekvencija i protokoli
Tehnologije Wi‑Fi i ANT
2,4 GHz pri 14,15 dBm nominalno
®
®
5
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
PGN
NMEA 2000 PGN – informacije
127509 Status pretvarača
Odašiljanje i prijem
128000 Nautički kut zanošenja
PGN
Opis
059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
060160 ISO protokol za prijenos: Prijenos podataka
060416 ISO protokol za prijenos: Upravljanje povezivanjem
060928 ISO dohvat adrese
065240 Adresa naredbe
126208 Zahtjev funkcije grupe
126996 Podaci o proizvodu
126998 Konfiguracijski podaci
127237 Upravljanje smjerom/tragom
127245 Kormilo
127250 Smjer plovila
127258 Magnetsko odstupanje
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127505 Razina tekućine
127508 Status baterije
128259 Brzina: Na vodi
128267 Dubina vode
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
Opis
127506 Detaljan status DC
127507 Status punjača
128275 Dnevnik udaljenosti
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129044 Datum
129285 Navigacija: Podaci o ruti, točki
129794 Statični i podaci koji se odnose na putovanje, AIS, klasa A
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129799 Napajanje / način rada / frekvencija radiouređaja
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
129808 Informacije o DSC pozivu
129809 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio A
129810 Izvješće o AIS "CS" statičnim podacima klase B, dio B
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130316 Temperatura: Prošireni raspon
130576 Status oznake nagiba
130577 Podaci o smjeru
Informacije o J1939 standardu
Ploter može primati J1939 sekvence. Ploter ne može odašiljati
putem J1939 mreže.
Opis
PGN
129029 Podaci o GNSS položaju
Opterećenje motora pri trenutačnoj brzini izraženo u
postocima
61443 92
129283 Pogreška unakrsnog traga
Brzina motora
61444 190
129284 Navigacijski podaci
Temperatura ispušnih plinova razdjelnika motora – desni
razdjelnik
65031 2433
Temperatura ispušnih plinova razdjelnika motora – lijevi
razdjelnik
65031 2434
Pomoćna rashladna tekućina motora
65172
Aktivni dijagnostički kodovi u slučaju nevolje
65226
Udaljenost plovila
65248
Indikator vode u gorivu
65279
Lampica odgađanja pokretanja motora
65252 1081
Testiranje prekomjerne brzine motora
65252 2812
Status naredbe za prekid dovoda zraka u motor
65252 2813
Status naredbe za izlaz alarma motora
65252 2814
Ukupni radni sati motora
65253 247
Brzina plovila temeljena na navigaciji
65256 517
Temperatura goriva u motoru 1
65262 174
Temperatura ulja u motoru 1
65262 175
Tlak protoka goriva u motoru
65263 94
Tlak ulja u motoru
65263 100
Tlak rashladnog sredstva u motoru
65263 109
Temperatura rashladnog sredstva u motoru
65263 110
Razina rashladnog sredstva u motoru
65263 111
Protok goriva u motoru
65266 183
Prosječna potrošnja goriva motora
65266 185
Tlak usisnog razdjelnika motora #1
65270 102
Potencijal akumulatora / izvor napajanja 1
65271 168
Temperatura ulja u sustavu za prijenos
65272 177
Tlak ulja u sustavu za prijenos
65272 127
129026 KOPNENI KURS i KOPNENA BRZINA: Brzo ažuriranje
129539 GNSS DOP-ovi
129540 Vidljivi GNSS sateliti
130060 Oznaka
130306 Podaci o vjetru
130310 Parametri okoliša (zastarjelo)
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130312 Temperatura (zastarjelo)
Odašiljanje
PGN
Opis
126464
Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN popisa
126984
Odgovor na upozorenje
127497
Parametri puta: motor
Prijem
PGN
Opis
065030 Prosječne osnovne količine AC iz generatora (GAAC)
126983 Upozorenje
126985 Tekst upozorenja
126987 Kritično upozorenje
126988 Vrijednost upozorenja
126992 Sistemsko vrijeme
127251 Brzina skretanja
127257 Pozicija
127498 Parametri motora: Statično
127503 Status ulaza AC (zastarjelo)
127504 Status izlaza AC (zastarjelo)
6
SPN
Opis
PGN
Razina goriva
65276 96
SPN
Tlak diferencijalnog filtra ulja motora
65276 969
LED indikator statusa
Aktivnost LED indikatora
Status
Svijetli crveno
U tijeku je uključivanje uređaja.
Treperi zeleno
Uređaj pravilno radi.
Treperi narančasto
Softver uređaja se ažurira.
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin , logotip Garmin, ActiveCaptain , ANT i FUSION trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GMM™,
GRID™ i OneHelm™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
FLIR registrirani je trgovački znak tvrtke FLIR Systems, Inc. HDMI registrirani je
trgovački znak tvrtke HDMI Licensing, LLC. NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000
registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine Electronics Association.
Wi‑Fi zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački
znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
®
®
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising