Garmin | GPSMAP® 8700 Black Box | Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Installatie-instructies

Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Installatie-instructies
Connectoraanzicht
GPSMAP 8700
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
®
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
POWER
Connectie voedingskabel
NETWORK Garmin Marine Network
HDMI IN
HDMI in
®
HDMI OUT HDMI uit om de kaartplotter aan te sluiten op een monitor.
Vereist voor toestelfunctionaliteit.
CVBS IN
Composite video in
Statuslampje
Aarding stroom
aan-uitknop
NMEA 0183 NMEA 0183 en audio-uitgang
®
USB HOST Touchscreen-uitgang voor aansluiting van een
touchscreen-monitor
USB OTG
Touchscreen-invoer van een computer of ander
ondersteund USB-toestel
NMEA 2000 NMEA 2000 netwerk
®
Om de beste prestaties te garanderen en om schade aan uw
boot te voorkomen, moet u het toestel aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.
®
Contact opnemen met Garmin Support
• Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals
producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en
klantondersteuning.
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.
• Bel in het VK met 0808 238 0000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.
De software van het toestel bijwerken
Mogelijk moet u de toestelsoftware bijwerken wanneer u het
toestel installeert of een accessoire toevoegt aan het netwerk. U
kunt een van de volgende twee methoden gebruiken om de
software bij te werken.
• Gebruik de ActiveCaptain app.
• Download de update van www.garmin.com/support/software
/marine.html met een geheugenkaart (max. 32 GB) en een
computer met het Windows besturingssysteem.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding op
www.garmin.com/manuals/GPSMAP8700.
®
®
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter
kunnen helpen. U kunt het toestel monteren met een van de
volgende twee methoden.
• Gebruik de ActiveCaptain app.
• Ga naar www.garmin.com/express en gebruik de app om het
toestel te registreren met behulp van een geheugenkaart.
Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek. Registreer nieuwe toestellen nadat u deze aan het
kaartplotternetwerk toevoegt.
J1939
J1939 netwerk
Benodigde materialen
• Boormachine
• Boorbits geschikt voor het oppervlak en de
bevestigingsmaterialen (boorbit van 3,2 mm (1/8 in.) voor de
meegeleverde schroeven)
• Kruiskopschroevendraaier
• Potlood
Aandachtspunten bij de montage
LET OP
Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet
wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of
omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt
vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan
temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in
opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het
toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en
gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.
• U moet het toestel monteren op een locatie waar het niet zal
worden ondergedompeld.
• U moet het toestel monteren op een locatie met voldoende
ventilatie waar het niet wordt blootgesteld aan extreme
temperaturen.
• U moet het toestel op een afstand van ten minste 2,54 cm (1
in.) van kabels en andere mogelijke storingsbronnen
monteren.
• U moet een locatie kiezen waar ruimte beschikbaar is voor
het geleiden en aansluiten van alle kabels.
Het GPSMAP 8700 monteren
LET OP
Als u het toestel op glasvezel monteert, is het raadzaam om bij
het boren van de gaten met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aan te brengen. U
Maart 2019
190-02469-94_0A
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
OPMERKING: Bij het toestel zijn schroeven geleverd, maar
deze zijn mogelijk niet geschikt voor het montageoppervlak.
Voordat u het toestel installeert, moet u voor het
montageoppervlak geschikte schroeven en andere
bevestigingsmaterialen kiezen.
1 Plaats het toestel op de gewenste montagelocatie en
markeer de locatie van de montagegaten.
2 Boor een montagegat voor één hoek van het toestel.
3 Bevestig deze hoek van het toestel losjes aan het
montageoppervlak en controleer de andere drie markeringen
van de montagegaten.
4 Markeer eventueel opnieuw de montagegaten en verwijder
het toestel van het montageoppervlak.
5 Boor de overige montagegaten.
6 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak.
Aandachtspunten bij de aansluiting
Houd rekening met deze aandachtspunten wanneer u dit toestel
op een voedingsbron en op andere Garmin toestellen aansluit.
• De voedings- en aardingsverbindingen naar de accu moeten
worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze veilig
zijn en niet kunnen losraken.
• De kabels zijn mogelijk verpakt zonder dat de borgringen zijn
aangebracht. De kabels moeten worden doorgevoerd voordat
de borgringen worden bevestigd.
• Na het bevestigen van een borgring op een kabel, moet u
ervoor zorgen dat de ring goed is vastgezet en de afdichtring
is aangebracht, zodat de voedings- of gegevensverbinding
niet kan losraken.
Aansluiten op de voeding
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
1 Leid de voedingskabel naar de voedingsbron en het toestel.
2 Sluit de rode draad aan op de positieve pool van de accu (+)
en de zwarte draad op de negatieve pool van de accu (-).
3 Verbind de voedingskabel met het toestel en draai de
borgring naar rechts om hem vast te maken.
Overweging bij aanvullende aarding
In de meeste installatie-situaties hoeft het chassis van dit toestel
niet aanvullend te worden geaard. Als er interferentie optreedt,
kunt u de aardingsschroef op de behuizing gebruiken om het
toestel te verbinden met de wateraarding van de boot om
interferentie te voorkomen.
Voedingskabel verlengen
Zo nodig kunt u de voedingskabel verlengen met een kabel van
de juiste dikte en lengte.
2
Onderdeel
Beschrijving
Zekering
Batterij
1,8 m (6 ft.) geen verlenging
Onderdeel Beschrijving
Verbinding
• Verlengdraad van 5,26 mm² (10 AWG), maximaal 4,6 m
(15 ft.)
• Verlengdraad van 8,36 mm² (8 AWG), maximaal 7 m (23
ft.)
• Verlengdraad van 13,29 mm² (6 AWG), maximaal 11 m
(36 ft.)
Zekering
20,3 cm (8 in.)
Batterij
20,3 cm (8 in.)
11 m (36 ft.) maximale verlenging
Aandachtspunten bij de stroomvoorziening
Hoewel u het toestel kunt in- en uitschakelen met de aanuitknop, is het toestel waarschijnlijk niet gemakkelijk bereikbaar
om dit te doen. Overweeg een extra schakelaar of een van de
volgende toestellen te gebruiken om het GPSMAP 8700 toestel
in- en uit te schakelen:
• Een GRID™ toestel
OPMERKING: Een GRID 20 toestel schakelt het GPSMAP
8700 toestel niet in of uit. Met de aan-uitknop op het GRID
20 toestel schakelt u het GPSMAP 8700 toestel in de
slaapstand.
• Een andere Garmin kaartplotter
• Een GMM™ monitor
Wanneer stroom wordt toegevoerd naar het GPSMAP 8700
toestel, wordt het toestel ingeschakeld. U kunt de functie voor
automatisch inschakelen niet uitzetten.
Aandachtspunten Garmin Marine Network
LET OP
Een Garmin Power over Ethernet (PoE) isolatiekoppeling (P/N
010-10580-10) moet worden gebruikt voor het aansluiten van
een extern toestel, zoals een FLIR camera, op een Garmin
Marine Network. Een PoE toestel direct aansluiten op een
Garmin Marine Network kaartplotter beschadigt de Garmin
kaartplotter en kan het PoE toestel beschadigen. Als u een
extern toestel rechtstreeks aansluit op een Garmin Marine
Network kaartplotter, leidt dit tot problemen met de Garmin
toestellen, zoals problemen met uitschakelen of software die
beschadigd raakt.
®
Dit toestel kan worden verbonden met aanvullende Garmin
Marine Network toestellen om gegevens te delen, zoals radar,
sonar en gedetailleerde kaarten. Houd rekening met de
volgende overwegingen wanneer u Garmin Marine Network
toestellen verbindt met dit toestel.
• Alle toestellen die zijn aangesloten op het Garmin Marine
Network, moeten worden aangesloten op dezelfde aarde.
• Er moet een Garmin Marine Network kabel worden gebruikt
voor alle Garmin Marine Network aansluitingen.
◦ U mag geen CAT5-kabel en RJ45-stekkers van andere
merken gebruiken voor Garmin Marine Network
verbindingen.
◦ Andere Garmin Marine Network kabels en stekkers zijn
verkrijgbaar bij uw Garmin dealer.
• De NETWORK poorten op het toestel fungeren elk als
netwerkswitch. U kunt elk compatibel toestel verbinden met
elke NETWORK poort om gegevens te delen met alle
toestellen op de boot die zijn verbonden via een Garmin
Marine Network kabel.
Overwegingen bij verbinding van station
Dit toestel kan samen met andere compatibele Garmin
toestellen worden ingesteld zodat ze samenwerken als station.
Houd rekening met de volgende overwegingen wanneer u
stations plant op uw boot.
• Toestellen vóór de GPSMAP 8000 serie en GPSMAP 8500
serie kunnen niet worden gebruikt in een station.
• Hoewel het niet nodig is, kunt u het beste alle toestellen die u
in één station wilt gebruiken, naast elkaar installeren.
• Er zijn geen speciale verbindingen nodig om een station te
maken, zolang alle toestellen zijn verbonden met de Garmin
Marine Network (Aandachtspunten Garmin Marine Network,
pagina 2).
• Stations worden gemaakt en gewijzigd met behulp van de
toestelsoftware. Zie de gebruikershandleiding bij het toestel
voor meer informatie.
Aandachtspunten bij aansluiten van een GMM
monitor
U kunt een GMM monitor gebruiken om de GPSMAP 8700 te
bekijken en te bedienen. Wanneer u een GMM monitor aansluit
op het GPSMAP 8700 toestel, dient u rekening te houden met
deze overwegingen.
• De touchscreen-functionaliteit van het GMM toestel kan
worden gebruikt om één GPSMAP 8700 toestel te bedienen.
• Hoewel het raadzaam is om de meegeleverde Garmin DVID-kabels te gebruiken, kunt u ook DVI-D-kabels van goede
kwaliteit van een ander merk gebruiken. Voordat u een DVID-kabel aanbrengt, moet u alle toestellen op de kabel
aansluiten om deze te testen.
• U moet eenHDMI DVI-D-kabel of -adapter gebruiken.
• U moet de GMM monitor aansluiten op dezelfde
voedingsbron als het GPSMAP 8700 toestel. Als dat niet
mogelijk is, moeten de toestellen worden aangesloten op
dezelfde aarding.
• U moet de GMM monitor aansluiten op een NETWORK poort
op het GPSMAP 8700 toestel of op hetzelfde Garmin Marine
Network als het GPSMAP 8700 toestel.
• De aanraakgegevens worden verzonden via het Garmin
Marine Network.
Onderdeel Toestel of poort
Kabel
GPSMAP kaartplotter
GMM touchscreen-monitor
HDMI OUT poort van de kaartplotter DVI-D-kabel met
een HDMI adapter
MAIN DVI VIDEO IN poort van de
GMM monitor
Onderdeel Toestel of poort
GARMIN PROCESSOR BOX poort
van de GMM monitor
Kabel
Garmin Marine
Network kabel
NETWORK poort van de kaartplotter
of het Garmin Marine Network
Aandachtspunten bij het aansluiten van een
touchscreen van een ander merk
Wanneer u een touchscreen van een ander merk aansluit om
het GPSMAP 8700 toestel te kunnen bekijken en bedienen,
dient u rekening te houden met deze aandachtspunten.
• De videogegevens worden via de HDMI verbinding
verzonden.
• De aanraakgegevens worden via de USB-verbinding
verzonden.
Onderdeel Toestel of poort
Kabel
GPSMAP kaartplotter
Touchscreen van ander merk
HDMI OUT poort van de kaartplotter Garmin HDMI kabel
HDMI IN poort van de monitor
USB poort van de monitor
USB HOST poort van de kaartplotter
Garmin OTG adapterkabel
OPMERKING: Als de monitor geen touchscreen is, moet u een
GRID afstandsbediening installeren (geen GRID 20
afstandsbediening).
NMEA 2000 aandachtspunten
LET OP
Als u verbinding maakt met een bestaand NMEA 2000 netwerk,
moet u de NMEA 2000 voedingskabel identificeren. Er is slechts
één NMEA 2000 voedingskabel benodigd voor het NMEA 2000
netwerk om goed te werken.
Er moet een NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) worden
gebruikt in installaties waar de bestaande NMEA 2000
netwerkfabrikant onbekend is.
Als u een NMEA 2000 voedingskabel installeert, moet u deze
verbinden met de contactschakelaar van de boot of via een
andere onderbrekingsschakelaar. NMEA 2000 toestellen zullen
uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000 voedingskabel
rechtstreeks is aangesloten op de accu.
Het toestel kan worden verbonden met een NMEA 2000 netwerk
op uw boot om gegevens van NMEA 2000 compatibele
toestellen te delen, zoals een GPS-antenne of een marifoon.
Met de meegeleverde NMEA 2000 kabels en connectors kunt u
het toestel aansluiten op uw bestaande NMEA 2000 netwerk.
Als u geen bestaand NMEA 2000 netwerk heeft, kunt u een
basisnetwerk maken met de kabels van Garmin.
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, kunt u het beste het
hoofdstuk 'NMEA 2000 Network Fundamentals' van de
Technical Reference for NMEA 2000 Products lezen. U kunt dit
document vinden via de koppeling Handleidingen op de
productpagina van uw toestel op www.garmin.com.
De poort met het label NMEA 2000 wordt gebruikt om het
toestel te verbinden met een standaard NMEA 2000 netwerk.
3
Pen
Draadkleur
Beschrijving
Gestript
Afscherming
Rood
Voeding, positief
Zwart
Voeding, negatief
Wit
CAN hoog
Blauw
CAN laag
Overwegingen bij HDMI video
LET OP
U moet een Garmin GPSMAP accessoirekabel gebruiken bij het
aansluiten van de kaartplotter op de videobron of -display om
corrosie als gevolg van vocht te voorkomen. Sluit geen
mediaspelerstick rechtstreeks aan op de achterkant van de
kaartplotter. Als u verschillende kabels gebruikt of een
mediaspelerstick aansluit op de achterkant van de kaartplotter,
vervalt de garantie.
Onderdeel
Beschrijving
NMEA 2000 compatibel Garmin toestel
GPS-antenne
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
NMEA 2000 voedingskabel
NMEA 2000 netwerkkabel
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
NMEA 2000 T-connector
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
Overwegingen bij J1939 motornetwerkverbindingen
LET OP
U moet een Garmin GPSMAP J1939 accessoirekabel gebruiken
bij het aansluiten van de kaartplotter op het J1939 motornetwerk
om corrosie door middel van vocht te voorkomen. Als u een
andere kabel gebruikt, vervalt uw garantie.
Als u beschikt over een bestaand motornetwerk op uw boot,
moet dit reeds zijn aangesloten op de voeding. Voeg geen extra
voedingsbron toe.
Deze kaartplotter kan worden aangesloten op een motornetwerk
op uw boot om gegevens te lezen van compatibele toestellen
zoals bepaalde motoren. Het motornetwerk voldoet aan een
standaard en gebruikt eigen berichtgeving.
U mag niet meer dan één kaartplotter op één motornetwerk
aansluiten. Als u meer dan één kaartplotter op één
motornetwerk aansluit, kan dit leiden tot onverwacht gedrag.
De poort met het label J1939 wordt gebruikt om het toestel aan
te sluiten op het bestaande motornetwerk. U moet de kabel
binnen 6 m (20 ft.) leggen van de backbone van het
motornetwerk.
De Garmin GPSMAP J1939 accessoirekabel moet worden
verbonden met een voedingsbron en vereist een juiste stekker.
Voor meer informatie over het aansluiten op uw motornetwerk,
raadpleegt u de documentatie van de motorfabrikant.
De GPSMAP 8700 kaartplotter is geschikt voor video-invoer van
HDMI videobronnen, zoals een Chromecast™ toestel. U kunt
echter geen beveiligde HDMI inhoud (HDCP-inhoud) bekijken.
Raadpleeg de handleiding van de videobron om te controleren
of HDCP kan worden uitgeschakeld voor de bron.
HDMI video wordt gedeeld via het Garmin Marine Network,
maar wordt niet gedeeld via het NMEA 2000 netwerk.
Via de HDMI OUT poort kunt u de video op een extern scherm
bekijken, zoals een televisie of monitor.
De Garmin GPSMAP HDMI accessoirekabel is 4,5 m (15 ft)
lang. Als u een langere kabel nodig hebt, mag u alleen een
actieve HDMI kabel gebruiken. U hebt een HDMI koppeling
nodig om de twee HDMI kabels aan te sluiten.
U hebt een Garmin GPSMAP USB OTG adapterkabel nodig om
een mediaspelerstick aan te sluiten. De USB HOST poort kan
een mediaspelerstick voorzien van maximaal 2,5 W stroom.
U moet alle kabels aansluiten in een droge omgeving.
Onderdeel Toestel of poort
Kabel
HDMI bron, zoals een
Chromecast toestel
GPSMAP kaartplotter
Monitor, zoals een computer of
televisie
HDMI OUT poort van HDMI
bron
Garmin HDMI kabel
HDMI IN poort van de
computer
HDMI OUT poort van de kaart- Garmin HDMI kabel
plotter
HDMI IN poort van de monitor
USB OTG of USB HOST poort GPSMAP USB OTG
van de kaartplotter
adapterkabel om de HDMI
USB HOST poort van de HDMI bron van stroom te
voorzien, indien mogelijk
bron
(maximaal 2,5 W)
Overwegingen bij composite video
Deze kaartplotter is geschikt voor invoer van composite
videobronnen via de poort met het label CVBS IN. Houd
4
rekening met deze overwegingen als u composite video
aansluit.
• De CVBS IN poort maakt gebruik van een BNC-connector. U
kunt een BNC-naar-RCA-adapter gebruiken om een
composite videobron met RCA-connectors aan te sluiten op
de CVBS IN poort.
• Video wordt gedeeld via het Garmin Marine Network, maar
wordt niet gedeeld via het NMEA 2000 netwerk.
Bediening via het aanraakscherm voor een
aangesloten computer
LET OP
U moet een Garmin GPSMAP accessoirekabel gebruiken bij het
aansluiten van de kaartplotter op de computer om corrosie als
gevolg van vocht te voorkomen. Als u andere kabels gebruikt,
vervalt uw garantie.
U kunt de kaartplotter op een computer aansluiten om het
computerscherm te bekijken en de computer te bedienen via
een aanraakscherm. Als u het computerscherm wilt zien, moet u
de computer aansluiten op de HDMI IN poort en het
aanraakscherm aansluiten op de HDMI OUT poort. Als u de
computer wilt bedienen met het aanraakscherm van de
kaartplotter, moet u de computer aansluiten op de USB OTG
poort en het aanraakscherm aansluiten op de USB HOST poort.
De HDMI kabel (010-12390-20) is 4,5 m (15 ft) lang. Als u een
langere kabel nodig hebt, mag u alleen een actieve HDMI kabel
gebruiken. U hebt een HDMI koppeling nodig om de twee HDMI
kabels aan te sluiten.
De Garmin OTG adapterkabel (010-12390-11) is 1,8 m (6 ft)
lang en de Garmin USB-kabel (010-12390-10) is 4,5 m (15 ft)
lang. Als u een langere kabel nodig hebt, mag u alleen een
USB-hub of een USB-repeaterverlengkabel gebruiken.
U moet alle kabels aansluiten in een droge omgeving.
Poort
Draadfunctie
Draadkleur Pinnummer
Invoerpoort 1
Rx/A (In -)
Wit
Rx/B (In +)
Wit/oranje
Uitvoerpoort 1 Tx/A (Out -)
Grijs
Tx/B (Out +)
Roze
Rx/A (In -)
Bruin
Rx/B (In +)
Wit/bruin
Invoerpoort 2
Uitvoerpoort 2 Tx/A (Out -)
Blauw
Tx/B (Out +)
Wit/blauw
Rx/A (In -)
Paars
Rx/B (In +)
Wit/violet
Rx/A (In -)
Wit/zwart
Rx/B (In +)
Rood/wit
N.v.t.
Audio algemeen
Blauw/rood
N.v.t.
Audiokanaal rechts
Rood
N.v.t.
Audiokanaal links
Wit
N.v.t.
Alarm
Geel
N.v.t.
Accessoire ingeschakeld
Oranje
N.v.t.
Aarde (afscherming)
Zwart
N.v.t.
Reserve
N.v.t.
Invoerpoort 3
Invoerpoort 4
Specificaties
Onderdeel Toestel of poort
Kabel
Computer
Monitor met aanraakscherm
Garmin HDMI kabel
HDMI IN poort van de computer
HDMI OUT poort van de kaartplotter Garmin HDMI kabel
HDMI IN poort van de monitor
USB poort van de monitor
USB HOST poort van de kaartplotter
USB OTG poort van de kaartplotter
Garmin OTG adapterkabel
Garmin USB kabel
USB HOST poort van de computer
NMEA 0183 met audiokabel-pinout
De NMEA 0183 met audiokabel bevat kale bedrading en een
RCA-connector voor een audio uit-verbinding met een stereo,
inclusief FUSION stereo's.
Na de installatie kunt u de RCA-connector aansluiten op de
AUX-ingang van de stereo, zodat de HDMI invoer van de
kaartplotter wordt uitgevoerd naar de stereo.
Deze pinout-informatie is voor NMEA 0183 met audiokabel.
®
Afmetingen
Afmetingen (B × H × D)
383,7 × 198,0 × 47,2 mm (151/8 ×
713/16 × 17/8 in.)
Vrije ruimte aan de voorkant van 86,0 mm (33/8 in.)
het toestel
GPSMAPkaartplotter
HDMI OUT poort van de computer
Specificatie
Gewicht
1,39 kg (3,06 lb.)
Temperatuurbereik
Van -15° tot 55°C (van 5° tot 131°F)
Materiaal
Polycarbonaat-kunststof en gegoten
aluminium
Waterbestendigheid*
IEC 60529 IPX7
Ingangsspanning
Van 10 tot 32 V gelijkstroom
Zekering
10 A, 42 V snel
Kompasveilige afstand
2,54 cm (1 in.)
Max. vermogen bij 10 V gelijkstroom
40,1 W
Nominale opgenomen stroom bij 1,5 A
12 V gelijkstroom
Max. opgenomen stroom bij 12 V 6,0 A
gelijkstroom
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 stroomverbruik
Max. 75 mA
HTML-integratie
Compatibel met OneHelm™
integratie
Max. aantal waypoints
5000
Max. aantal routes
100 (250 waypoints elk)
5
Specificatie
Afmetingen
PGN
Beschrijving
Max. aantal actieve spoorpunten 50.000 punten, 50 opgeslagen
sporen
126988
Waarschuwingswaarde
126992
Systeemtijd
Geheugenkaart
Externe kaartlezer vereist (niet
meegeleverd)
127251
Koerswijziging
Wi‑Fi en ANT technologieën
2,4 GHz bij 14,15 dBm nominaal
127257
Gedrag
127498
Motorparameters: Vaste gegevens
127503
AC-invoerstatus (verouderd)
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
127504
AC-uitvoerstatus (verouderd)
127506
DC gedetailleerde status
127507
Status oplader
NMEA 2000 PGN informatie
127509
Status inverter
128000
Nautische drifthoek
128275
Afstandslogboek
129038
AIS klasse A positierapport
129039
AIS klasse B positierapport
129040
AIS klasse B uitgebreid positierapport
129044
Datum
129285
Navigatie: Route/via-punt-informatie
129794
AIS klasse A vaste gegevens en vaargegevens
129798
AIS, SAR, positierapport voor vliegtuigen
129799
Radiofrequentie/modus/vermogen
129802
AIS, veiligheidsgerelateerd uitgezonden bericht
129808
DSC Call-informatie
129809
AIS klasse B “CS” rapport met vaste gegevens, deel A
129810
AIS klasse B “CS” rapport met vaste gegevens, deel B
130313
Vochtigheid
130314
Actuele druk
130316
Temperatuur: Vergroot bereik
130576
Trimtab-status
130577
Richtingsgegevens
Draadloze frequentie en
protocols
®
®
Zenden en ontvangen
PGN
Beschrijving
059392
ISO bevestiging
059904
ISO-aanvraag
060160
ISO-transportprotocol: Gegevensoverdracht
060416
ISO-transportprotocol: Verbindingsbeheer
060928
ISO-adres gereserveerd
065240
Gebruikt adres
126208
Aanvraag (groepfunctie)
126996
Productinformatie
126998
Configuratiegegevens
127237
(Voorliggende) koersinstelling
127245
Roer
127250
Voorliggende koers van vaartuig
127258
Magnetische variatie
127488
Motorparameters: Snelle update
127489
Motorparameters: Dynamisch
127493
Transmissieparameters: Dynamisch
127505
Vloeistofniveau
127508
Batterijstatus
128259
Snelheid: Door het water
128267
Waterdiepte
129025
Positie: Snelle update
129026
COG en SOG: Snelle update
129029
GNSS positiegegevens
129283
Koersfout
129284
Navigatiegegevens
129539
GNSS DOP's
129540
130060
J1939 informatie
De kaartplotter kan J1939 telegrammen ontvangen. De
kaartplotter kan niet uitzenden via het J1939 netwerk.
Beschrijving
PGN
Percentage motorlast bij huidige snelheid
61443 92
Motorsnelheid
61444 190
Motorpompspruitstuk uitlaatgas temperatuur - rechterpompspruitstuk
65031 2433
Motorpompspruitstuk uitlaatgas temperatuur - linkerpompspruitstuk
65031 2434
GNSS satellieten in weergavemodus
Label
Ondersteunende koeling motor
65172
130306
Windgegevens
Actieve diagnosestoringscodes
65226
130310
Omgevingsparameters (verouderd)
Vaartuigafstand
65248
130311
Omgevingsparameters (verouderd)
Water-in-brandstof-indicator
65279
130312
Temperatuur (verouderd)
"Wachten op starten" motorlampje
65252 1081
Te hoog motortoerentaltest
65252 2812
Zenden
Motor luchtterugslag opdrachtstatus
65252 2813
PGN
Beschrijving
Motor alarmuitvoer opdrachtstatus
65252 2814
PGN-lijst verzenden en ontvangen (groepfunctie)
Totaal aantal gedraaide uren van de motor
65253 247
Reactie op waarschuwing
Voertuigsnelheid op basis van navigatie
65256 517
Reisparameters: Motor
Brandstoftemperatuur motor 1
65262 174
Olietemperatuur motor 1
65262 175
Ontvangen
Brandstofdruk motor
65263 94
PGN
Beschrijving
Oliedruk motor
65263 100
Generator Average basic AC quantities (GAAC)
Koelmiddeldruk motor
65263 109
Waarschuwing
Koelmiddeltemperatuur motor
65263 110
Waarschuwingstekst
Koelmiddelpeil motor
65263 111
Waarschuwingsdrempel
Brandstofstroomsnelheid motor
65266 183
126464
126984
127497
065030
126983
126985
126987
6
SPN
Beschrijving
PGN
Brandstofverbruik motor
65266 185
SPN
Motorinlaat spruitstuk motor 1 druk
65270 102
Accupotentieel / ingangsvermogen 1
65271 168
Olietemperatuur transmissie
65272 177
Oliedruk transmissie
65272 127
Brandstofniveau
65276 96
Differentiaaldruk motoroliefilter
65276 969
Statuslampje
Activiteit statuslampje Status
Constant rood
Het toestel wordt ingeschakeld.
Knippert groen
Het toestel werkt normaal.
Oranje knipperend
De software van het toestel wordt bijgewerkt.
© 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin , het Garmin logo, ActiveCaptain , ANT en FUSION zijn handelsmerken van
Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen. GMM™, GRID™, en OneHelm™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
®
®
FLIR is een geregistreerd handelsmerk van FLIR Systems, Inc. HDMI is een
geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. NMEA , NMEA 2000 en het
NMEA 2000 logo zijn geregistreerde handelsmerken van de National Marine Electronics
Association. Wi‑Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation.
Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en andere landen.
®
®
®
®
®
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising