Garmin | GPSMAP® 8700 Black Box | Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Asennusohjeet

Garmin GPSMAP® 8700 Black Box Asennusohjeet
Liitinnäkymä
GPSMAP 8700
ASENNUSOHJEET
®
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
POWER
Virtajohdon liitäntä
NETWORK Garmin Marine Network
HDMI IN
HDMI tulo
®
HDMI OUT HDMI lähtö, johon liitetään näyttö. Pakollinen laitteen
toiminnan kannalta.
CVBS IN
Komposiittivideotulo
Tilan merkkivalo
Virtamaadoitus
Virtapainike
NMEA 0183 NMEA 0183 ja äänilähtö
®
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
USB HOST Kosketusnäytön lähtöliitäntä kosketusnäytön yhdistämiseen
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
NMEA 2000 NMEA 2000 verkko
®
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät lisävarusteen verkkoon. Voit päivittää ohjelmiston kahdella
tavalla.
• Käytä ActiveCaptain sovellusta.
• Lataa päivitys osoitteesta www.garmin.com/support/software
/marine.html käyttäen muistikorttia (enintään 32 Gt:n) ja
tietokonetta, jossa on Windows käyttöjärjestelmä.
Lisätietoja on käyttöoppaassa osoitteessa www.garmin.com
/manuals/GPSMAP8700.
®
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Voit rekisteröidä laitteen kahdella tavalla.
• Käytä ActiveCaptain sovellusta.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express ja rekisteröi
laite muistikortilla käyttämällä sovellusta.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Kun olet lisännyt laitteita karttaplotterin verkkoon, rekisteröi
uudet laitteet.
USB OTG
Kosketusnäytön tuloliitäntä tietokoneesta tai muusta
tuetusta USB-lisävarusteesta
®
J1939
J1939 verkko
Tarvittavat työkalut
• pora
• pinnan ja tarvikkeiden mukaiset poranterät (3,2 mm:n
(1/8 tuuman) poranterä mukana toimitetuille ruuveille)
• ristipääruuvitaltta
• lyijykynä
Huomioitavaa kiinnitettäessä
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden alle.
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä ilmastointi ja
jossa se ei altistu äärilämpötiloille.
• Laite on kiinnitettävä vähintään 2,54 cm:n (1 tuuman) päähän
kaapeleista ja muista mahdollisista häiriöiden lähteistä.
• Laitteen kiinnityspaikassa on oltava riittävästi tilaa
kaapeleiden ohjaamiseen ja liittämiseen.
GPSMAP 8700 -laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan ruuvit, mutta ne
eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.
Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja määritä
pinnan mukaiset ruuvit ja muut kiinnitystarvikkeet.
Maaliskuu 2019
190-02469-94_0A
1 Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
2
3
4
5
6
sijainnit.
Poraa aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa varten.
Kiinnitä laite löysästi kiinnityspintaan yhdestä kulmasta ja
tarkista muiden aloitusreikien merkit.
Merkitse tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat ja irrota laite
kiinnityspinnasta.
Poraa muut aloitusreiät.
Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.
Kohde Kuvaus
Liitos
• 5,26 mm²:n (10 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 4,6 m
(15 jalkaa)
• 8,36 mm²:n (8 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 7 m (23
jalkaa)
• 13,29 mm²:n (6 AWG:n) jatkojohto, pituus enintään 11 m (36
jalkaa)
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Akku
Huomioi nämä seikat, kun liität tätä laitetta virtalähteeseen ja
muihin Garmin laitteisiin.
• Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia
eivätkä pääse löystymään.
• Tarkista, että virta- ja maadoitusliitännät akkuun ovat tukevia
eivätkä pääse löystymään. Ohjaa kaapelit paikoilleen, ennen
kuin kiinnität lukitusrenkaat.
• Kun olet kiinnittänyt lukitusrenkaan kaapeliin, varmista että
rengas ja o-rengas ovat tukevasti paikoillaan, jotta virta- tai
dataliitäntä ei pääse irtoamaan.
8 tuumaa (20,3 cm)
Virtaliitäntä
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
1 Ohjaa virtajohto virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
3 Liitä virtajohto laitteeseen ja kiristä se kääntämällä
lukitusrengasta myötäpäivään.
Maadoitukseen liittyvää lisähuomioitavaa
Useimmissa asennustilanteissa tämän laitteen ei pitäisi tarvita
erillistä rungon maadoitusta. Jos häiriöitä ilmenee, laite voidaan
liittää veneen maadoitukseen laitteen kotelossa olevalla
maadoitusruuvilla häiriöiden välttämiseksi.
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
Kohde
Kuvaus
Sulake
Akku
1,8 m (6 jalkaa), ei jatkoa
2
11 m (36 jalkaa) jatkojohdon enimmäispituus
Virransaantiin liittyvää huomioitavaa
Vaikka laitteen voi käynnistää ja sammuttaa virtapainikkeella, se
voi olla hankalaa laitteen sijainnin vuoksi. Harkitse kytkimen
liittämistä tai jotakin seuraavista vaihtoehdoista GPSMAP 8700
laitteen käynnistystä ja sammutusta varten:
• GRID™ laite
HUOMAUTUS: GRID 20 laite ei käynnistä tai sammuta
GPSMAP 8700 laitetta. GRID 20 laitteen virtapainike siirtää
GPSMAP 8700 laitteen lepotilaan.
• toinen Garmin karttaplotteri
• GMM™ näyttö.
GPSMAP 8700 laite käynnistyy saadessaan virtaa.
Automaattista käynnistystä ei voi poistaa käytöstä.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Garmin Marine Network PoE -eristysliitintä (010-10580-10) on
käytettävä, kun kolmannen osapuolen laitteita, kuten FLIR
kameraa, liitetään Garmin Marine Networkiin. PoE (Power over
Ethernet) -laitteen kytkeminen suoraan Garmin Marine Network
karttaplotteriin vahingoittaa Garmin karttaplotteria ja voi
vahingoittaa PoE-laitetta. Kolmannen osapuolen laitteen
liittäminen suoraan Garmin Marine Network karttaplotteriin
aiheuttaa Garmin laitteiden toimintahäiriöitä. Laitteet eivät
esimerkiksi sammu kunnolla tai ohjelmisto lakkaa toimimasta.
®
Laite voidaan liittää muihin Garmin Marine Network laitteisiin
tietojen (kuten tutka- ja luotaintiedot sekä yksityiskohtaiset
karttatiedot) jakamiseksi. Huomioi nämä seikat, kun liität Garmin
Marine Network laitteita laitteeseen.
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitettävät laitteet on liitettävä
samaan maadoitukseen.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Kaikki laitteen NETWORK-portit toimivat verkkokytkiminä.
Mikä tahansa yhteensopiva laite voidaan liittää mihin tahansa
NETWORK porttiin tietojen jakamiseksi kaikkiin veneessä
oleviin laitteisiin, jotka on liitetty Garmin Marine Network
kaapelilla.
Huomioitavaa asemaliitännän yhteydessä
Tämä laite voidaan määrittää muiden yhteensopivien Garmin
laitteiden kanssa toimimaan asemana. Huomioi nämä seikat,
kun suunnittelet asemia veneeseen.
• GPSMAP 8000 ja GPSMAP 8500 sarjaa vanhempia laitteita
ei voi käyttää asemana.
• Samassa asemassa käytettäviä laitteita ei ole pakko asentaa
lähekkäin, mutta se on suositeltavaa.
• Aseman luomiseen ei tarvita erityiskytkentöjä, kunhan kaikki
laitteet ovat yhteydessä Garmin Marine Network verkkoon
(Garmin Marine Network - huomioitavaa, sivu 2).
• Asemia luodaan ja muokataan laitteen ohjelmistolla.
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Huomioitavaa GMM näytön liitännän yhteydessä
GMM näytön avulla voi tarkastella ja hallita GPSMAP 8700
laitetta. Huomioi nämä seikat, kun liität GMM näyttöä GPSMAP
8700 laitteeseen.
• GMM näytön kosketusnäyttötoiminnolla voi hallita yhtä
GPSMAP 8700 laitetta.
• Vaikka on suositeltavaa käyttää Garmin DVI-D kaapeleita,
myös laadukkaita kolmannen osapuolen DVI-D-kaapeleita voi
käyttää. Ennen kuin ohjaat DVI-D-kaapelin lopulliseen
paikkaansa, liitä kaikki laitteet siihen testausta varten.
• Käytä HDMI–DVI-D-kaapeli tai -sovitinta.
• GMM näyttö on liitettävä samaan virtalähteeseen kuin
GPSMAP 8700 laite. Jos se ei ole mahdollista, laitteet on
liitettävä samaan maadoitukseen.
• GMM näyttö on liitettävä GPSMAP 8700 laitteen NETWORKporttiin tai samaan Garmin Marine Networkiin kuin GPSMAP
8700 laite.
• Kosketustiedot lähetetään Garmin Marine Networkin kautta.
Kohde Laite tai portti
Kaapeli
Kohde Laite tai portti
Kaapeli
Näytön HDMI IN portti
Näytön USB-portti
Karttaplotterin USB HOST -portti
Garmin OTG sovitinkaapeli
HUOMAUTUS: jos näyttö ei ole kosketusnäyttö, asenna GRID
kaukosäädin (ei GRID 20 kaukosäädintä).
NMEA 2000 - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Jos muodostat yhteyden aiemmin luotuun NMEA 2000
verkkoon, tarkista NMEA 2000 virtajohto. Tarvitset vain yhden
NMEA 2000 virtajohdon, jotta NMEA 2000 verkko toimii oikein.
NMEA 2000 isolaattoria (010-11580-00) on käytettävä, jos
nykyisen NMEA 2000 verkon valmistaja on tuntematon.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Tämän laitteen voi yhdistää NMEA 2000verkkoon veneessä ja
jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista laitteista, kuten GPSantennista tai VHF-radiosta. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä laite voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000
verkkoon. Jos NMEA 2000 verkkoa ei ole, voit luoda
perusverkon Garmin kaapeleilla.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit etsiä oppaan laitteen
tuotesivun Manuals-linkistä osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 portin avulla laite voidaan liittää NMEA 2000
vakioverkkoon.
GPSMAP karttaplotteri
GMM kosketusnäyttö
Karttaplotterin HDMI OUT -portti
GMM näytön MAIN DVI VIDEO IN portti
DVI-D-kaapeli, jossa
on HDMI sovitin
GMM näytön GARMIN PROCESSOR Garmin Marine
BOX -portti
Network kaapeli
Karttaplotterin NETWORK-portti tai
Garmin Marine Network
Huomioitavaa kolmannen osapuolen kosketusnäytön
liitännän yhteydessä
Huomioi nämä seikat, kun liität kolmannen osapuolen
kosketusnäyttöä GPSMAP 8700 laitteen tarkastelua ja hallintaa
varten.
• Videotiedot lähetetään HDMI liitännän kautta.
• Kosketustiedot lähetetään USB-liitännän kautta.
Kohde
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
GPS-antenni
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
Kohde Laite tai portti
Kaapeli
12 Vdc:n virtalähde
GPSMAP karttaplotteri
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Kolmannen osapuolen kosketusnäyttö
NMEA 2000 T liitäntä
Karttaplotterin HDMI OUT -portti
Garmin HDMI kaapeli
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
3
J1939 moottorin verkkoyhteys - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion estämiseksi Garmin
GPSMAP J1939 lisävarustekaapelia, kun liität karttaplotterin
J1939 moottoriverkkoon. Muunlaisen kaapelin käyttäminen
mitätöi takuun.
Jos veneessä on valmis moottoriverkko, se on todennäköisesti
jo liitetty virtalähteeseen. Älä lisää muuta virtalähdettä.
Tämän karttaplotterin voi liittää veneen moottoriverkkoon, jotta
sen kautta voidaan lukea tietoja yhteensopivista laitteista, kuten
tietyistä moottoreista. Moottoriverkko noudattaa standardia ja
käyttää omia viestejä.
Liitä yhteen moottoriverkkoon ainoastaan yksi karttaplotteri.
Usean karttaplotterin liittäminen samaan moottoriverkkoon
saattaa aiheuttaa toimintavirheitä.
Laite liitetään nykyiseen moottoriverkkoon J1939-portin kautta.
Kaapeli on ohjattava enintään 6 metrin (20 jalan) päästä
moottoriverkon rungosta.
Garmin GPSMAP J1939 lisävarustekaapeli edellyttää liittämistä
virtalähteeseen ja asianmukaista terminointia. Katso moottorin
valmistajan oppaista lisätietoja liittämisestä moottoriverkkoon.
Kohde Laite tai portti
Kaapeli
HDMI lähde, kuten Chromecast
laite
GPSMAP karttaplotteri
Näyttö, kuten tietokone tai
televisio
HDMI lähteen HDMI OUT -portti
Garmin HDMI kaapeli
Karttaplotterin HDMI IN -portti
Karttaplotterin HDMI OUT -portti
Garmin HDMI kaapeli
Näytön HDMI IN portti
Karttaplotterin USB OTG- tai
USB HOST -portti
HDMI lähteen USB HOST-portti
GPSMAP USB OTG sovitinkaapeli mahdollisuuksien
mukaan HDMI lähteen virtalähteeksi (enintään 2,5 W)
Komposiittivideo - huomioitavaa
Nasta
Johdon väri
Kuvaus
Paljas
Suojus
Punainen
Virta, plus
Musta
Virta, miinus
Valkoinen
CAN korkea
Tämä karttaplotteri tukee videotuloa komposiittivideolähteistä
CVBS IN -portin kautta. Huomioi nämä seikat, kun liität
komposiittivideolähdettä.
• CVBS IN -portissa on BNC-liitin. CVBS IN -porttiin voi liittää
RCA-liitäntäisiä komposiittivideolähteitä BNC-RCA-sovittimen
avulla.
• Video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei NMEA
2000 verkossa.
Sininen
CAN matala
Liitetyn tietokoneen hallinta kosketusnäytössä
HDMI Video - huomioitavaa
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin
videolähteeseen tai näyttöön. Älä liitä mediasoittimen
muistitikkua suoraan karttaplotterin taustapuolelle. Muunlaisten
kaapelien käyttäminen tai mediasoittimen muistitikun liittäminen
karttaplotterin taustapuolelle mitätöi takuun.
GPSMAP 8700 karttaplotteri tukee videotuloa HDMI
videolähteistä, kuten Chromecast™ laitteesta. Suojattua HDMI
sisältöä (HDCP-sisältöä) ei kuitenkaan voi katsella. Varmista
videolähteen oppaasta, että HDCP voidaan poistaa käytöstä
lähteessä.
HDMI video jaetaan Garmin Marine Networkissa, mutta ei
NMEA 2000 verkossa.
Voit näyttää kuvan HDMI OUT portin kautta ulkoiseen näyttöön,
kuten televisioon tai näyttöön.
Garmin GPSMAP HDMI lisäkaapelin pituus on 4,5 m (15 jalkaa).
Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista
HDMI kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen.
Mediasoittimen muistitikun liittämiseen tarvitaan Garmin
GPSMAP USB OTG sovitinkaapeli. USB HOST-portista
mediasoittimen muistitikku saa enintään 2,5 W virtaa.
Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
4
HUOMAUTUS
Käytä kosteudesta johtuvan korroosion välttämiseksi Garmin
GPSMAP lisäkaapeleita, kun liität karttaplotterin tietokoneeseen.
Muiden kaapelien käyttäminen mitätöi takuun.
Voit liittää karttaplotterin tietokoneeseen, jotta voit tarkastella
tietokoneen näyttöä ja hallita tietokonetta kosketusnäytössä.
Jotta näet tietokoneen näytön, liitä tietokone HDMI IN -porttiin ja
kosketusnäyttö HDMI OUT -porttiin. Jotta voit hallita tietokonetta
karttaplotterin kosketusnäytössä, liitä tietokone USB OTG porttiin ja kosketusnäyttö USB HOST -porttiin.
HDMI kaapelin (010-12390-20) pituus on 4,5 m (15 jalkaa). Jos
tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan aktiivista HDMI
kaapelia. Tarvitset HDMI liittimen HDMI kaapelien
yhdistämiseen.
Garmin OTG sovitinkaapelin (010-12390-11) pituus on 1,8 m
(6 jalkaa) ja Garmin USB kaapelin pituus (010-12390-10) 4,5 m
(15 jalkaa). Jos tarvitset pitemmän kaapelin, käytä ainoastaan
USB-keskittimen tai USB-toistimen jatkokaapelia.
Tee kaikki kaapelikytkennät kuivassa ympäristössä.
Kohde Laite tai portti
Tekniset tiedot
Kaapeli
Tietokone
GPSMAP karttaplotteri
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L × K × S)
383,7× 198,0 × 47,2 mm (151/8×
713/16× 17/8 tuumaa)
Tila laitteen edessä
86,0 mm (33/8 tuumaa)
Paino
1,39 kg (3,06 paunaa)
Suositeltu käyttölämpötila
–15–55 °C (5–131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi ja muotoonvalettu alumiini
Vesitiiviys*
IEC 60529 IPX7
Tulojännite
10–32 Vdc
Sulake
10 A, 42 V, nopea
Kompassin turvaväli
2,54 cm (1 tuuma)
Kosketusnäyttö
Tietokoneen HDMI OUT portti
Garmin HDMI kaapeli
Karttaplotterin HDMI IN -portti
Karttaplotterin HDMI OUT -portti
Garmin HDMI kaapeli
Näytön HDMI IN portti
Näytön USB-portti
Garmin OTG sovitinkaapeli
Karttaplotterin USB HOST -portti
Karttaplotterin USB OTG -portti
Garmin USB kaapeli
Virran enimmäiskäyttö (10 Vdc) 40,1 W
Tietokoneen USB HOST -portti
NMEA Äänikaapelillisen 0183 laitteen liitäntä
NMEA 0183, joka sisältää äänikaapelin, sisältää paljaat johtimet
ja RCA-liittimen, joilla sen voi liittää stereolaitteen äänituloon
(esimerkiksi FUSION stereot).
Asennuksen jälkeen voit liittää RCA-liittimen stereolaitteen AUXtuloliitäntään, jotta karttaplotterin HDMI signaali toistetaan
stereolaitteen kautta.
Nämä liitäntätiedot koskevat NMEA 0183 laitetta, jossa on
äänikaapeli.
®
Tyypillinen virrankulutus (12
Vdc)
1,5 A
Enimmäisvirrankulutus (12
Vdc)
6,0 A
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 kulutus
Enintään 75 mA
HTMLintegrointi
Tukee OneHelm™ integrointia
Reittipisteiden enimmäismäärä 5 000
Reittien enimmäismäärä
100 (250 reittipistettä kussakin)
Aktiivisten jälkien enimmäismäärä
50 000 reittipistettä, 50 tallennettua
jälkeä
Muistikortti
Ulkoinen kortinlukija tarvitaan
(lisävaruste)
Langaton taajuus ja yhteyskäy- Wi‑Fi ja ANT tekniikka
tännöt
2,4 GHz (nimellinen 14,15 dBm)
®
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Portti
Johtimen toiminto Johtimen väri
Tuloportti 1
Rx/A (In -)
Valkoinen
Rx/B (In +)
Valkoinen/oranssi
Lähetys ja vastaanotto
Harmaa
PGN
Kuvaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060160
ISO-siirtoprotokolla: tiedonsiirto
060416
ISO-siirtoprotokolla: yhteydenhallinta
060928
ISO-osoite hankittu
065240
Komennettu osoite
Valkoinen/sininen
126208
Ryhmäpyyntötoiminto
Violetti
126996
Tuotetiedot
126998
Määritystiedot
127237
Kulkusuunnan / jäljen hallinta
Lähtöportti 1 Tx/A (Out -)
Tuloportti 2
Tx/B (Out +)
Vaaleanpunainen
Rx/A (In -)
Ruskea
Rx/B (In +)
Valkoinen/ruskea
Lähtöportti 2 Tx/A (Out -)
Tx/B (Out +)
Tuloportti 3
Tuloportti 4
-
Rx/A (In -)
Sininen
Nastan numero
®
NMEA 2000 PGN-tiedot
Rx/B (In +)
Valkoinen/violetti
Rx/A (In -)
Valkoinen/musta
127245
Peräsin
Rx/B (In +)
Punainen/
valkoinen
127250
Aluksen suunta
127258
Magneettinen eranto
Yleinen ääniliitäntä
Sininen/punainen
127488
Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489
Moottorin parametrit: dynaaminen
127493
Lähetysparametrit: dynaaminen
-
Oikea äänikanava
Punainen
-
Vasen äänikanava
Valkoinen
127505
Nestetaso
-
Hälytys
Keltainen
127508
Akun tila
128259
Nopeus: vesiviittaus
128267
Veden syvyys
-
Lisävarusteliitäntä
-
Maadoitus (suojaus) Musta
129025
Sijainti: nopea päivitys
Ylimääräinen
129026
COG ja SOG: nopea päivitys
129029
GNSS-sijaintitiedot
129283
Cross Track Error ‑virhe
-
Oranssi
-
5
PGN
Kuvaus
Kuvaus
PGN
129284
Navigointitiedot
Moottorin latauksen prosenttiluku nykyisellä nopeudella
61443 92
129539
GNSS-DOPit
Moottorin nopeus
61444 190
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
65031 2433
130060
Merkintä
Moottorin imusarjan pakokaasun lämpötila - oikea
imusarja
130306
Tuulitiedot
65031 2434
130310
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
Moottorin imusarjan pakokaasun lämpötila - vasen
imusarja
130311
Ympäristöparametrit (vanhentunut)
Moottorin lisäjäähdytysneste
65172
130312
Lämpötila (vanhentunut)
Aktiivisen vianmäärityksen ongelmakoodit
65226
Ajoneuvon matka
65248
Polttoaineen vesi-ilmaisin
65279
Moottorin odotus lampun sytytykseen
65252 1081
Moottorin ylinopeustesti
65252 2812
Moottorin ilman katkaisukomennon tila
65252 2813
Moottorin hälytyskomennon tila
65252 2814
Moottorin käyttötunnit yhteensä
65253 247
Navigointiin perustuva ajoneuvon nopeus
65256 517
Moottorin polttoaineen lämpötila 1
65262 174
Moottoriöljyn lämpötila 1
65262 175
Moottorin polttoainevirtauksen paine
65263 94
Moottorin öljynpaine
65263 100
Moottorin jäähdytysnesteen paine
65263 109
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila
65263 110
Moottorin jäähdytysnesteen taso
65263 111
Moottorin polttoainekulutus
65266 183
Moottorin keskimääräinen polttoainetehokkuus
65266 185
Moottorin ottoimusarjan 1 paine
65270 102
Akun potentiaali / virrantulo 1
65271 168
Vaihteistoöljyn lämpötila
65272 177
Vaihteiston öljynpaine
65272 127
Polttoainemäärä
65276 96
Moottorin öljynsuodattimen paine-ero
65276 969
Lähetys
PGN
Kuvaus
126464
Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126984
Vastaus hälytykseen
127497
Matkan parametrit: moottori
Vastaanotto
PGN
Kuvaus
065030
GAAC (Generator average basic AC quantities)
126983
Hälytys
126985
Hälytysteksti
126987
Hälytyskynnys
126988
Hälytyksen arvo
126992
Järjestelmän aika
127251
ROT
127257
Asento
127498
Moottorin parametrit: staattinen
127503
AC-tulon tila (vanhentunut)
127504
AC-lähdön tila (vanhentunut)
127506
DC:n tarkka tila
127507
Laturin tila
127509
Invertterin tila
128000
Merisortokulma
128275
Matkaloki
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129044
Datum
129285
Navigointi: reitin, reittipisteen tiedot
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129799
Radiotaajuus/-tila/-virta
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808
DSC-soittotiedot
129809
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B
130313
Ilmankosteus
130314
Todellinen ilmanpaine
130316
Lämpötila: laaja alue
130576
Trimmilevyn tila
130577
Suuntatiedot
SPN
Tilan merkkivalo
Merkkivalon toiminto
Tila
Palaa punaisena
Laite käynnistyy.
Vilkkuu vihreänä
Laite toimii normaalisti.
Vilkkuu oranssina
Laitteen ohjelmistoa päivitetään.
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin , yhtiön Garmin logo, ActiveCaptain , ANT ja FUSION ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
GMM™, GRID™ ja OneHelm™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
FLIR on FLIR Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki. HDMI on HDMI Licensing LLC:n
rekisteröity tavaramerkki. NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine
Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance
Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
®
®
J1939 tiedot
Karttaplotteri voi vastaanottaa J1939 määrityksiä. Karttaplotteri
ei voi lähettää J1939 verkossa.
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising