Garmin | TT™ 15 Mini Dog Device | Garmin TT™ 15 Mini Dog Device Alpha 100 TT 15/TT 15 mini Podręcznik użytkownika

Garmin  TT™ 15 Mini Dog Device Alpha 100 TT 15/TT 15 mini Podręcznik użytkownika
Alpha 100 z TT™ 15/TT 15 mini
®
Podręcznik użytkownika
Lipiec 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01786-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, Alpha , ANT+ , BlueChart oraz City Navigator są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™, TT™ oraz tempe™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows oraz Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. zarejestrowanym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
®
®
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Konfigurowanie systemu Alpha. ................................................. 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Alpha Urządzenie ręczne Alpha 100 ..................................... 1
Obroża z nadajnikiem dla psa ................................................ 1
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 1
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 1
Instalacja baterii .......................................................................... 1
Ładowanie urządzenia podręcznego .......................................... 2
Ładowanie obroży psa ................................................................ 2
Włączanie urządzeń ................................................................... 2
Wyłączanie urządzeń ............................................................. 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 2
Korzystanie z ekranu dotykowego .............................................. 2
Blokowanie ekranu dotykowego ................................................. 2
Odblokowywanie ekranu dotykowego ................................... 2
Konfiguracja obroży z nadajnikiem dla psa................. 2
Metody dodawania obroży do urządzenia ręcznego .................. 2
Informacje o radiu VHF .......................................................... 3
Dodawanie psa poprzez bezprzewodowe parowanie ............ 3
Dodawanie psa za pomocą kodów śledzenia i szkolenia ...... 3
Bezprzewodowe udostępnianie psa ...................................... 3
Edytowanie informacji o psie ...................................................... 3
Resetowanie statystyk i śladu psa ......................................... 3
Zmiana długości śladu psa .................................................... 3
Zmiana imienia psa ................................................................ 3
Ustawianie koloru śladu psa .................................................. 4
Zmiana typu psa .................................................................... 4
Zmiana identyfikatora psa ...................................................... 4
Ustawianie alertów dotyczących psów ................................... 4
Usuwanie psa ........................................................................ 4
Zakładanie obroży psu ................................................................ 4
Włączanie funkcji wykrywania szczekania .................................. 4
Sposób komunikacji z obrożą ..................................................... 4
Włączanie trybu uśpienia ............................................................ 5
Wyłączanie trybu uśpienia .......................................................... 5
Śledzenie psów ............................................................... 5
Śledzenie psa na mapie ............................................................. 5
Możliwość śledzenia i szkolenia tylko jednego psa w danym
momencie ................................................................................... 5
Ikony statusu psa ........................................................................ 5
Kompas do śledzenia psów ........................................................ 5
Dotarcie do psa ........................................................................... 6
Śledzenie z funkcją BaseCamp™ BaseStation .......................... 6
Wstrzymywanie śledzenia psa .................................................... 6
Wstrzymywanie śledzenia wszystkich psów ............................... 6
Alerty pozycji ............................................................................... 6
Ustawianie alertu wirtualnego ogrodzenia ............................. 6
Ustawianie alertu promienia ................................................... 6
Edytowanie alertów pozycji .................................................... 6
Szkolenie psa.................................................................. 6
Wybór i zakładanie styków ......................................................... 6
Wyjmowanie styków ............................................................... 6
Metody szkoleniowe ................................................................... 7
Stymulacja liniowa i tradycyjna .............................................. 7
Wybór prawidłowego poziomu intensywności ........................ 7
Konfigurowanie przycisków szkolenia pod kątem jednego
poziomu intensywności ............................................................... 7
Dostosowywanie przycisków szkolenia ...................................... 7
Szkolenie z obrożą ..................................................................... 7
Śledzenie kontaktów...................................................... 8
Dodawanie kontaktu w trybie MURS/VHF .................................. 8
Dodawanie kontaktu przy użyciu identyfikatora kontaktu ........... 8
Spis treści
Wysyłanie alertu ratunkowego .................................................... 8
Wysyłanie wiadomości do kontaktów ......................................... 8
Śledzenie kontaktu ..................................................................... 8
Wyszukiwanie identyfikatora kontaktu ........................................ 8
Zmiana identyfikatora kontaktu ................................................... 8
Aktualizacja identyfikatora kontaktu ........................................... 8
Polowanie z systemem Alpha ....................................... 8
Zaznaczanie pozycji pojazdu ...................................................... 9
Oznaczanie stada ....................................................................... 9
Włączanie świateł na obroży ...................................................... 9
Włączanie trybu ratunkowego ..................................................... 9
Punkty, trasy i ślady....................................................... 9
Punkty ......................................................................................... 9
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 9
Oznaczanie punktu pośredniego na mapie ........................... 9
Edytowanie punktu ................................................................. 9
Przenoszenie punktu do aktualnej pozycji ............................. 9
Przenoszenie punktów na mapie ........................................... 9
Zwiększanie dokładności pozycji punktów ............................. 9
Odwzorowanie punktu ........................................................... 9
Usuwanie punktu ................................................................. 10
Trasy ......................................................................................... 10
Tworzenie trasy .................................................................... 10
Edytowanie nazwy trasy ...................................................... 10
Podróż zapisaną trasą ......................................................... 10
Edytowanie trasy .................................................................. 10
Odwracanie trasy ................................................................. 10
Wyświetlanie trasy na mapie ............................................... 10
Wyświetlanie aktywnej trasy ................................................ 10
Usuwanie trasy .................................................................... 10
Ślady ......................................................................................... 10
Zapisywanie wykresów śladów ............................................ 10
Wyświetlanie szczegółowych informacji o trasie .................. 10
Wyświetlanie wykresu wysokości śladu ............................... 10
Nawigacja do początku śladu .............................................. 10
Zmiana koloru śladu ............................................................. 11
Zapisywanie bieżącego śladu .............................................. 11
Zapisywanie pozycji na śladzie ............................................ 11
Czyszczenie bieżącego śladu .............................................. 11
Usuwanie śladu .................................................................... 11
Archiwizowanie zapisanego śladu ....................................... 11
Automatyczne archiwizowanie śladów ................................. 11
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie danych ...................... 11
Nawigacja...................................................................... 11
Mapa ......................................................................................... 11
Pomiar dystansu na mapie ....................................................... 11
Kompas .....................................................................................11
Kalibracja kompasu .............................................................. 11
Nawigacja z użyciem wskaźnika namiaru ............................ 11
Wskaźnik kursu .................................................................... 11
Menu Dokąd? ........................................................................... 12
Wyszukiwanie punktu wg nazwy .......................................... 12
Wyszukiwanie punktu w pobliżu innego punktu ................... 12
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź .................................. 12
Wykres wysokości .................................................................... 12
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego .................. 12
Nawigacja do punktu na wykresie ....................................... 12
Zmiana typu wykresu ........................................................... 12
Zerowanie wykresu wysokości ............................................. 12
Komputer podróży .................................................................... 12
Zerowanie komputera podróży ............................................ 12
Aplikacje........................................................................ 12
Ustawianie alarmu punktu alarmowego .................................... 12
Obliczanie powierzchni obszaru ............................................... 12
Wyświetlanie kalendarza i almanachów ................................... 12
i
Ustawianie alarmu .................................................................... 12
Otwieranie stopera .................................................................... 13
Strona satelitów ........................................................................ 13
Zmiana widoku satelitów ...................................................... 13
Wyłączanie GPS .................................................................. 13
Symulowanie pozycji ............................................................ 13
Pilot VIRB® ............................................................................... 13
Sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą urządzenia
ręcznego .............................................................................. 13
Opcje pól danych ...................................................................... 20
Indeks............................................................................ 22
Dostosowywanie urządzenia ....................................... 13
Dostosowywanie menu głównego ............................................ 13
Dostosowywanie pól danych .................................................... 13
Włączanie pól danych mapy ................................................ 13
Ustawienia systemowe ............................................................. 13
Ustawienia dotyczące psa ........................................................ 13
Ustawienia kontaktów ............................................................... 13
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 13
Kalibracja ekranu dotykowego ............................................. 14
Ustawienia wyglądu .................................................................. 14
Ustawianie dźwięków urządzenia ............................................. 14
Ustawienia mapy ...................................................................... 14
Zaawansowane ustawienia mapy ........................................ 14
Ustawienia śladu ....................................................................... 14
Ustawienia wyznaczania trasy .................................................. 14
Zmiana jednostek miary ............................................................ 14
Ustawienia czasu ...................................................................... 14
Ustawienia formatu pozycji ....................................................... 14
Ustawienia kierunku .................................................................. 14
Ustawienia wysokościomierza .................................................. 15
Ustawienia mapy morskiej ........................................................ 15
Informacje o urządzeniu.............................................. 15
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 15
Pomoc techniczna i aktualizacje ............................................... 15
Pomoc techniczna i aktualizacje .......................................... 15
Aktualizowanie oprogramowania ......................................... 15
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 15
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 15
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 15
Dane techniczne ....................................................................... 16
Alpha Dane techniczne urządzenia ręcznego Alpha 100 .... 16
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa TT 15 ........ 16
TT 15 miniDane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa TT
15 mini ................................................................................. 16
Informacje o baterii ................................................................... 16
Przechowywanie przez dłuższy czas ................................... 16
Maksymalizowanie czasu działania baterii .......................... 16
Oszczędzanie energii podczas ładowania urządzenia ............. 17
Zarządzanie danymi ................................................................. 17
Typy plików .......................................................................... 17
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 17
Podłączanie urządzenia ręcznego do komputera ................ 17
Podłączanie obroży do komputera ...................................... 18
Przesyłanie śladów psów do aplikacji BaseCamp ............... 18
Usuwanie plików .................................................................. 18
Odłączanie kabla USB ......................................................... 18
Załącznik....................................................................... 18
Akcesoria i części zamienne ..................................................... 18
Zakup akcesoriów ................................................................ 18
Czujniki ANT+ ...................................................................... 18
Instrukcja wymiany baterii w urządzeniu TT TT 15 .............. 19
Wymiana baterii w obroży z nadajnikiem dla psa ................ 19
Wymiana paska obroży ........................................................ 20
Wymiana anteny VHF w obroży ........................................... 20
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ........................................................................... 20
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Konfigurowanie systemu Alpha.
UWAGA
W pobliżu urządzenia nie należy używać radia o mocy ponad
5 W. Jego działanie może nieodwracalnie uszkodzić urządzenie.
Przed użyciem urządzenia ręcznego Alpha oraz obroży
z nadajnikiem dla psa TT 15 trzeba skonfigurować oba te
urządzenia.
1 Zainstaluj baterię w urządzeniu ręcznym (Instalacja baterii,
strona 1).
2 Naładuj urządzenie ręczne (Ładowanie urządzenia
podręcznego, strona 2).
3 Naładuj obrożę z nadajnikiem dla psa (Ładowanie obroży
psa, strona 2).
4 Włącz urządzenia (Włączanie urządzeń, strona 2).
5 W razie potrzeby dodaj obrożę z nadajnikiem dla psa do
urządzenia ręcznego (Dodawanie psa poprzez
bezprzewodowe parowanie, strona 3).
6 Odbierz sygnały satelitarne (Odbieranie sygnałów
satelitarnych, strona 2).
7 Załóż obrożę (Zakładanie obroży psu, strona 4).
Ogólne informacje o urządzeniu
Alpha Urządzenie ręczne Alpha 100
À
Á
Â
Ã
Ä
Antena VHF
Antena GPS
Przycisk zasilania
Styki
Wskaźnik LED i migające sygnalizatory LED
Źródła dodatkowych informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin .
• Odwiedź stronę www.garmin.com/alpha.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/outdoor.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
obroży z nadajnikiem dla psa.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę garmin.com/express .
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Instalacja baterii
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Antena GPS
Antena radia VHF
2 Odszukaj metalowe styki na krawędzi baterii litowo-jonowej.
3 Włóż baterię do komory, wsuwając ją najpierw stroną ze
stykami.
Przyciski trybu szkolenia
Przycisk zasilania
Grzbiet montażowy
Gniazdo kart pamięci microSD™ (pod baterią)
Spłaszczone kółko pokrywki komory
Port mini-USB (pod anteną komunikatów pogodowych)
Obroża z nadajnikiem dla psa
UWAGA: Posiadana obroża z nadajnikiem dla psa może
wyglądać nieco inaczej niż zaprezentowane tutaj urządzenie.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
4 Dociśnij baterię, aby wskoczyła na miejsce.
5 Załóż pokrywkę baterii i obróć spłaszczone kółko w prawo.
1
Ładowanie urządzenia podręcznego
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować
baterię. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około 2
godzin.
UWAGA: Urządzenie nie ładuje się, gdy temperatura otoczenia
jest poza zakresem od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F).
1 Unieś pokrywkę zabezpieczającą À.
Włączanie urządzeń
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia
przenośnego tak długo, aż włączy się wyświetlacz LCD.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania obroży tak długo, aż
zamiga jej wskaźnik LED i usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Wyłączanie urządzeń
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia
podręcznego tak długo, aż wyłączy się wyświetlacz LCD.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na obroży tak długo,
aż dioda LED zmieni kolor na czerwony.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Tak obroża, jak i urządzenie przenośne muszą odebrać sygnały
z satelitów zanim obroża zostanie założona psu na szyję.
Odebranie sygnałów z satelitów może potrwać kilka minut.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
2 Włącz oba urządzenia (Włączanie urządzeń, strona 2).
3 Naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu przenośnym.
pokazuje moc sygnału GPS.
Gdy obroża odbierze sygnały satelitarne, dioda LED zamiga
dwa lub trzy razy na zielono.
Korzystanie z ekranu dotykowego
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu
mini-USB Á w urządzeniu.
3 Podłącz drugą wtyczkę przewodu zasilającego do
odpowiedniego źródła zasilania.
Wyświetlacz LCD urządzenia podręcznego wskazuje aktualny
stan naładowania baterii. Ładowanie jest zakończone, gdy ikona
poziomu naładowania baterii przestanie migać.
Ładowanie obroży psa
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki i obszar
wokół nich przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
UWAGA: Posiadana obroża z nadajnikiem dla psa może
wyglądać nieco inaczej niż zaprezentowane tutaj urządzenie.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować
baterię. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii trwa około 5
godzin.
1 Przymocuj zaczep do ładowania À do urządzenia Á.
• Wybierz
, aby otworzyć szufladę aplikacji.
• Wybierz , aby otworzyć menu.
• Wybierz , aby zamknąć stronę i powrócić do poprzedniej
strony.
• Gdy jesteś dalej niż jedno menu od ekranu głównego,
wybierz i przytrzymaj , aby powrócić do ekranu głównego.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniej strony.
• Wybierz , aby zapisać zmiany i zamknąć stronę.
• Wybierz i , aby przewinąć.
• Wybierz , aby wyszukać według nazwy.
Blokowanie ekranu dotykowego
Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
1 Wybierz klawisz zasilania.
2 Wybierz .
Odblokowywanie ekranu dotykowego
1 Wybierz klawisz zasilania.
2 Wybierz .
Konfiguracja obroży z nadajnikiem dla
psa
Metody dodawania obroży do urządzenia
ręcznego
2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu
mini-USB kabla z zaczepem do ładowania.
3 Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania.
Podczas ładowania dioda LED stanu obroży świeci w sposób
ciągły na czerwono.
4 Gdy dioda LED stanu zacznie świecić w sposób ciągły na
zielono, odłącz zaczep do ładowania od obroży.
2
Jeśli zakupiono obrożę i urządzenie ręczne osobno, trzeba
dodać obrożę do urządzenia ręcznego. Do jednego urządzenia
ręcznego można dodać maksymalnie 20 obroży.
Korzystanie z trybu MURS/VHF: Umożliwia dodanie obroży po
włączeniu w niej trybu parowania przez naciśnięcie przycisku
zasilania.
Ta metoda jest przydatna w przypadku dodawania nowej
obroży do systemu przed wyruszeniem na polowanie
(Dodawanie psa poprzez bezprzewodowe parowanie,
strona 3).
Wprowadzanie kodów śledzenia i szkolenia: Umożliwia
dodanie obroży należącej do innej osoby i nieznajdującej się
Konfiguracja obroży z nadajnikiem dla psa
na danym obszarze. Właściciel psa musi określić, czy inne
osoby mogą tylko śledzić psa, czy również go szkolić.
W przypadku tej metody właściciel psa musi znaleźć kody
i podać je osobie, która chce dodać obrożę.
Ta metoda jest przydatna, gdy chcemy dodać obrożę
podczas polowania, ale pies nie znajduje się w pobliżu. Na
przykład można dodać do swojego urządzenia ręcznego
obrożę psa należącego do innego uczestnika polowania, nie
będąc właścicielem tej obroży (Dodawanie psa za pomocą
kodów śledzenia i szkolenia, strona 3).
UWAGA: Funkcja ta różni się w zależności od typu obroży
i dostępności funkcji na danym obszarze. Mogą być
wyświetlane tylko kody śledzenia lub kody śledzenia
i szkolenia.
Bezprzewodowe udostępnianie za pomocą technologii
ANT+ : Umożliwia dodanie obroży należącej do innej osoby
i nieznajdującej się na danym obszarze. Właściciel psa musi
określić, czy inne osoby mogą tylko śledzić psa, czy również
go szkolić. W przypadku tej metody właściciel psa nie musi
znajdować kodów i podawać ich osobie, która chce dodać
obrożę. W ramach tej metody dodawane są również
informacje o psie, np. imię psa, ustawienia komunikacji
i pozycja początkowa, z przesyłającego urządzenia ręcznego
do urządzenia użytkownika. Aby móc bezprzewodowo
udostępniać dane, oba urządzenia ręczne muszą znajdować
się w zasięgu 3 m (10 stóp).
Ta metoda jest przydatna, gdy chcemy dodać obrożę
podczas polowania, a pies nie znajduje się w pobliżu.
Przykład: pies został już spuszczony ze smyczy,
a użytkownik znajduje się w pobliżu jego właściciela, który
może udostępnić psa bezprzewodowo (Bezprzewodowe
udostępnianie psa, strona 3).
®
Informacje o radiu VHF
Urządzenie to korzysta ze ściśle określonych częstotliwości
radiowych, które różnią się w zależności od kraju użytkowania
produktu. Aby uzyskać informacje dotyczące częstotliwości
radiowych, z których korzysta ten produkt, zapoznaj się
z opisem na opakowaniu lub odwiedź stronę internetową
www.garmin.com/tracking-legal.
Dodawanie psa poprzez bezprzewodowe parowanie
1 Jeśli obroża z nadajnikiem dla psa jest włączona, wyłącz ją
2
3
4
5
(Wyłączanie urządzeń, strona 2).
Przytrzymaj przycisk , aż obroża z nadajnikiem dla psa
wyemituje dwie serie sygnałów dźwiękowych (około 2
sekundy), a następnie puść przycisk .
Wskaźnik LED miga szybko na zielono. Obrożę
z nadajnikiem dla psa można teraz połączyć (sparować)
z urządzeniem podręcznym.
W urządzeniu podręcznym wybierz kolejno Lista psów >
Dodaj psa.
Przysuń obrożę z nadajnikiem dla psa do urządzenia
podręcznego i wybierz Tak.
Po dodaniu obroży z nadajnikiem dla psa wpisz imię psa
i wybierz kolejno
> OK.
Dodawanie psa za pomocą kodów śledzenia
i szkolenia
UWAGA: Funkcja ta różni się w zależności od typu obroży
i dostępności funkcji na danym obszarze.
Zanim będzie można dodać psa za pomocą kodów śledzenia
i szkolenia, właściciel psa musi znaleźć i podać użytkownikowi
te kody (Wyszukiwanie identyfikatora psa oraz kodów śledzenia
i szkolenia, strona 3).
Jeśli nie znajdujesz się w pobliżu psa, którego chcesz dodać,
lub nie możesz przełączyć obroży w tryb parowania, możesz
dodać psa za pomocą kodów śledzenia i szkolenia.
Konfiguracja obroży z nadajnikiem dla psa
1 Wybierz Dodaj psa.
2 Gdy zostanie wyświetlone pytanie o to, czy jesteś w pobliżu
obroży, wybierz Nie.
3 Gdy zostanie wyświetlone pytanie o to, czy znasz kody
śledzenia i szkolenia, wybierz Tak.
4 Podaj kod śledzenia lub szkolenia przypisany do obroży
i wybierz .
Kod śledzenia psa umożliwia śledzenie psa. Kod szkolenia
psa umożliwia śledzenie i szkolenie psa.
5 Podaj imię psa i wybierz kolejno > OK.
Wyszukiwanie identyfikatora psa oraz kodów śledzenia
i szkolenia
Kod śledzenia psa można udostępnić, tak aby inna osoba mogła
widzieć pozycję psa na mapie i kompasie do śledzenia psów.
Ponadto można udostępnić kod szkolenia psa, tak aby inna
osoba mogła śledzić i szkolić (korygować zachowanie) psa.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Pokaż informacje.
Bezprzewodowe udostępnianie psa
Zanim będzie można udostępniać dane bezprzewodowo przez
sieć ANT+, należy umieścić urządzenie ręczne Alpha
w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp) od innego
urządzenia przenośnego.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa do udostępnienia.
3 Wybierz Prześlij bezprzewodowo.
4 Wybierz opcję:
• Aby inna osoba mogła tylko śledzić pozycję psa na mapie
i kompasie do śledzenia psów, wybierz Tylko śledź.
• Aby inna osoba mogła śledzić psa i korygować jego
zachowanie, wybierz Śledź i szkol.
5 W drugim urządzeniu ręcznym wybierz kolejno Lista psów >
> Pobierz bezprzewodowo.
Edytowanie informacji o psie
Resetowanie statystyk i śladu psa
Czasami przed nowym polowaniem warto wyczyścić statystyki
psa i zapis śladów.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > Zeruj > Tak.
Zmiana długości śladu psa
Możesz zmieniać długość śladu psa ukazanego na mapie.
Skrócenie śladu widocznego na mapie poprawia czytelność
widoku. Zmiana wyświetlanej długości śladu nie ma wpływu na
przechowywanie śladu w pamięci wewnętrznej.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Psy > Ślad psa na mapie.
2 Wybierz opcję skrócenia lub wydłużenia wyświetlanego
śladu.
Zmiana imienia psa
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Pokaż informacje.
4 Wybierz imię psa.
5 Podaj imię i wybierz > OK.
3
Ustawianie koloru śladu psa
Można zmienić kolor śladu psa. O ile to możliwe, największym
ułatwieniem jest ustawienie koloru śladu, który będzie
odpowiadać kolorowi obroży.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Pokaż informacje.
4 Zaznacz kolorowy kwadracik obok imienia wybranego psa.
5 Wybierz kolor.
Zmiana typu psa
Aby można było zmienić typ psa, obroża musi być włączona
i znajdować się w zasięgu urządzenia ręcznego.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > > Zmień typ psa.
4 Wybierz typ psa.
wyschnięciu sierści psa. Nawet małe ilości takich środków mogą
uszkodzić plastikowe elementy i laminat obroży.
W celu efektywnego szkolenia psa należy prawidłowo założyć
obrożę i urządzenie. Jeśli obroża jest za luźna lub
nieprawidłowo umieszczona, stymulowanie zachowań może być
niekonsekwentne. Może to opóźnić lub uniemożliwić skuteczne
szkolenie.
1 Umieść urządzenie w przedniej części szyi psa w taki
sposób, aby wskaźnik LED był skierowany w stronę pyska
psa, a styki przylegały do jego gardła.
2 Zaciśnij pasek, tak aby dokładnie przylegał do szyi psa,
i zapnij klamrę.
UWAGA: Obroża powinna dobrze przylegać i nie powinna
się obracać ani przesuwać na szyi psa. Pies musi być
w stanie swobodnie przełykać pokarm i wodę. Należy
poobserwować zachowanie psa przez jakiś czas, aby
stwierdzić, czy obroża nie jest za ciasna.
Zmiana identyfikatora psa
Aby można było zmienić identyfikator psa, obroża musi być
włączona i znajdować się w zasięgu urządzenia ręcznego.
Jeśli inne obroże lub urządzenia ręczne znajdujące się
w pobliżu powodują zakłócenia, może być konieczna zmiana
identyfikatora psa.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Pokaż informacje.
4 Wybierz > Zmień identyfikator.
5 Wybierz dostępny identyfikator.
Jeśli inne urządzenie ręczne śledzi tego psa, w celu uzyskania
najlepszego efektu usuń psa z urządzenia i użyj kodów
śledzenia i szkolenia (Dodawanie psa za pomocą kodów
śledzenia i szkolenia, strona 3) lub udostępnij dane
bezprzewodowo przez sieć ANT+ (Bezprzewodowe
udostępnianie psa, strona 3), aby dodać psa ponownie.
Ustawianie alertów dotyczących psów
Można wybrać sposób, w jaki urządzenie będzie powiadamiać
o określonych zachowaniach psa.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Psy > Alerty dotyczące
psów.
2 Wybierz alert.
3 Wybierz działanie urządzenia ręcznego powiązane
z określonym alertem.
4 W zależności od potrzeb powtórz kroki 2 i 3.
Usuwanie psa
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Usuń.
Zakładanie obroży psu
PRZESTROGA
Aby zapobiec podrażnieniom w miejscach kontaktu, kołnierz
należy zdjąć przynajmniej na 8 godzin w takcie 24-godzinnego
cyklu.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez ludzi
Nie wolno go używać na ludziach.
Nie wolno spryskiwać urządzenia środkami chemicznymi
o silnym działaniu, takimi jak na przykład środki przeciw pchłom
i kleszczom. Po zastosowaniu środka przeciw pchłom
i kleszczom obrożę można założyć dopiero po całkowitym
4
3 Poruszaj urządzeniem, aby styki przeszły przez sierść psa.
UWAGA: Aby styki działały, muszą mieć kontakt ze skórą
psa.
4 Jeśli pasek jest za długi, odetnij nadwyżkę, zostawiając
przynajmniej 8 cm (3 cale) zapasu.
PORADA: Można zaznaczyć otwór użyty do zapięcia klamry,
co przyda się w przyszłości.
Włączanie funkcji wykrywania szczekania
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Ustawienia > Psy > Wykrywanie
szczekania.
Na stronie śledzenia psa i na stronie mapy zostanie wyświetlona
ikona szczekania.
Jeśli obroża jest aktywna i poprawnie założona (Zakładanie
obroży psu, strona 4), szczekanie jest wykrywane
automatycznie. Po włączeniu funkcji wykrywania szczekania
można ustawić alert szczekania (Ustawianie alertów
dotyczących psów, strona 4).
Sposób komunikacji z obrożą
Najlepszy sygnał komunikacyjny uzyskuje się, gdy na linii
widzenia między urządzeniem ręcznym a obrożą psa nie ma
żadnych przeszkód. W celu uzyskania najlepszych warunków na
linii widzenia należy ustawić się na najwyższym w okolicy
punkcie terenu (np. na szczycie wzniesienia).
Konfiguracja obroży z nadajnikiem dla psa
Najlepszy
Dobry
Słaby
Włączanie trybu uśpienia
Przed włączeniem trybu uśpienia należy ustalić pozycję psa za
pomocą obroży z nadajnikiem dla psa TT 15 mini.
Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem podręcznym Alpha
obrożę z nadajnikiem dla psa TT 15 mini można przełączyć
w tryb uśpienia w celu oszczędzania energii baterii, gdy
śledzenie psa nie jest Ci akurat potrzebne.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > > Tryb uśpienia
obroży > Uśpij.
Na stronie danych psa opcja Częstotliwość aktualizacji zostanie
zastąpiona opcją Tryb uśpienia.
Wyłączanie trybu uśpienia
Możesz wyłączyć tryb uśpienia w obroży z nadajnikiem dla psa
TT 15 mini, gdy śledzenie psa nie jest Ci akurat potrzebne.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > > Tryb uśpienia
obroży > Wybudź.
Na stronie danych psa opcja Tryb uśpienia zostanie zastąpiona
opcją Częstotliwość aktualizacji.
Śledzenie psów
2 W razie potrzeby użyj przycisków
i
w celu powiększenia
lub pomniejszenia mapy.
PORADA: W razie potrzeby możesz także wybrać , aby
śledzić psa za pomocą kompasu (Kompas do śledzenia psów,
strona 5).
Możliwość śledzenia i szkolenia tylko
jednego psa w danym momencie
UWAGA: Ta funkcja działa jedynie w przypadku obroży
z funkcją szkolenia.
W przypadku śledzenia i szkolenia wielu psów w urządzeniu
można wyświetlać równocześnie tylko jednego psa, aby mieć
pewność, że pies obserwowany na kompasie jest tym, który jest
szkolony.
1 Wybierz kolejno > > Synchronizacja listy wł..
2 Użyj przycisków i w celu przełączania psów.
Ikony statusu psa
Siedzi
Biegnie
Wystawia
Zagania
Nieznany*
Urządzenie ręczne pozwala śledzić pozycję psa za pomocą
kompasu lub mapy. Na mapie wyświetlane jest położenie
właściciela i psa oraz ślad pozostawiony przez zwierzę.
Wskaźnik kompasu pokazuje kierunek, w którym należy się
udać, aby odnaleźć psa.
* Ikona nieznanego stanu oznacza, że obroża nie odebrała
sygnału satelitarnego i urządzenie ręczne nie może
zlokalizować psa.
Śledzenie psa na mapie
Aby uruchomić kompas do śledzenia psów, wybierz
Kompas do śledzenia psów
.
Przed rozpoczęciem śledzenia psa na mapie należy dodać go
do urządzenia podręcznego (Dodawanie psa poprzez
bezprzewodowe parowanie, strona 3).
Mapa umożliwia sprawdzenie pozycji psa.
1 Na ekranie głównym wybierz .
Kompasu do śledzenia psów można użyć do wyświetlenia
kierunku umiejscowienia psa i dystansu dzielącego go od nas.
Kompas do śledzenia psów informuje również o stanie psa, np.
czy biegnie lub wystawia (Ikony statusu psa, strona 5). Kolor
wskaźnika odpowiada kolorowi oznaczenia psa.
Śledzenie psów
5
Kompas do śledzenia psów jest najdokładniejszy, gdy odległość
do psa nie przekracza 9,1 m (30 stóp). Gdy pies znajduje się
w odległości mniejszej niż 9,1 m (30 stóp), na wyświetlaczu
pojawia się komunikat „Blisko”.
Dotarcie do psa
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > Start.
Zostanie wyświetlona mapa.
4 Linia w kolorze karmazynowym wskazuje drogę do psa.
5 W razie potrzeby wybierz , aby śledzić psa przy użyciu
kompasu.
Śledzenie z funkcją BaseCamp™ BaseStation
Aby móc śledzić psa i swoje kontakty z użyciem BaseCamp,
pobierz do komputera program BaseCamp (www.garmin.com
/basecamp).
Dostępna w aplikacji BaseCamp funkcja BaseStation pozwala
za pomocą komputera śledzić na bieżąco psy i kontakty. Więcej
informacji o korzystaniu z aplikacji BaseCamp można znaleźć
w jej pomocy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > System > BaseCamp
Basestation > Monit.
2 Otwórz aplikację BaseCamp.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wstrzymywanie śledzenia psa
Podczas polowania można wstrzymać śledzenie pojedynczego
psa. Jest to przydatne, gdy pies korzysta z przerwy.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > > Przerwij
śledzenie.
Wstrzymywanie śledzenia wszystkich psów
Jeśli psy są przewożone podczas polowania i nie chcesz
rejestrować trasy przejazdu, możesz wstrzymać śledzenie
wszystkich psów.
1 Wybierz .
2 Wybierz > Wstrzymaj śledzenie.
Alerty pozycji
Alerty pozycji informują o tym, że pies lub kontakt znalazł się
w określonym miejscu lub je opuścił. Można stworzyć własne
wirtualne ogrodzenie lub wyznaczyć promień wokół bieżącej
pozycji.
Wirtualne ogrodzenie to niewidoczna granica wokół określonego
obszaru stworzona za pomocą punktów na mapie. Wirtualne
granice ogrodzeń charakteryzują się dokładnością do 3 m (10
stóp). Wirtualne ogrodzenie sprawdza się najlepiej w przypadku
obszarów wielkości średniego ogrodu (ok. ¼ akra = 1000 m
kwadratowych).
Ustawianie alertu wirtualnego ogrodzenia
Można utworzyć niewidzialną granicę wokół danego obszaru
i otrzymywać alerty, gdy pies lub kontakt znajdzie się w tym
obszarze lub go opuści.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty pozycji > Dodaj alert
> Ogrodzenie wirtualne.
2 Wybierz punkt na mapie, a następnie opcję Użyj.
3 Powtarzaj krok 2, aby stworzyć wirtualne ogrodzenie za
pomocą maksymalnie 10 punktów.
4 Wybierz Gotowe.
6
Ustawianie alertu promienia
Użytkownik może otrzymać alert, gdy pies lub kontakt znajdzie
się w określonej odległości od użytkownika lub przekroczy tę
odległość.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty pozycji > Dodaj alert
> Promień.
2 Wybierz jednostkę miary.
3 Podaj długość promienia i wybierz .
Edytowanie alertów pozycji
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty pozycji.
2 Wybierz alert.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Wyłącz w celu wyłączenia powiadomień
dotyczących tego alertu.
• Wybierz Ustaw typ alertu w celu określenia sposobu,
w jaki urządzenie powiadamia o tym alercie.
• Wybierz Ustaw tryb alertu w celu ustawienia
powiadomienia dźwiękowego przy wyjściu, wejściu lub
obu typach zdarzeń.
• Wybierz Usuń w celu usunięcia alertu.
Szkolenie psa
Właściciel psa powinien zapoznać się z dostępnymi
informacjami o metodach szkolenia i przeanalizować, która
z nich jest najlepiej dopasowana do jego potrzeb i do samego
psa. Ten dokument przedstawia podstawowe wskazówki
dotyczące szkolenia. Jednak należy pamiętać, że każdy pies ma
inne potrzeby szkoleniowe.
Prawidłowo używany system szkoleniowy Alpha jest bardzo
skutecznym narzędziem umożliwiającym wykorzystanie całego
potencjału psa. Omawiany system szkoleniowy powinien
stanowić element kompleksowego programu szkoleniowego.
Na początku szkolenia pies powinien być prowadzony na
smyczy, bez systemu szkoleniowego Alpha. Należy nauczyć
psa spacerować przy nodze właściciela, siadać i przybiegać na
zawołanie. Gdy pies nauczy się tych trzech podstawowych
poleceń, można zacząć szkolenie wykorzystujące obrożę
z nadajnikiem dla psa i smycz. Gdy pies będzie konsekwentnie
wykonywał polecenia z założoną obrożą z nadajnikiem dla psa
i smyczą, można zdjąć smycz i prowadzić szkolenie tylko
z założoną obrożą z nadajnikiem dla psa.
Wybór i zakładanie styków
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybrać odpowiednie styki
dostosowane do sierści psa.
1 Wybierz długość styków dopasowaną do sierści psa:
• W przypadku psów o grubszej sierści użyj dłuższych
styków.
• W przypadku psów o krótszej sierści użyj krótszych
styków.
2 W razie potrzeby użyj dostarczonego klucza w celu wyjęcia
styków.
3 Wkręć styki w obrożę.
4 Dokręć je dostarczonym kluczem, ale nie używaj nadmiernej
siły.
Po założeniu obroży na szyję psa sprawdź, czy styki przylegają
do szyi.
Wyjmowanie styków
Gdy nie szkolisz psa za pomocą przycisków szkolenia, zdejmij
styki.
1 Użyj dostarczonego klucza w celu wyjęcia obu styków.
2 Załóż nakrywkę na otwory styków.
Szkolenie psa
Metody szkoleniowe
Stymulacja chwilowa: Krótka stymulacja po naciśnięciu
przycisku szkolenia, bez względu na długość czasu
naciskania.
Ciągła stymulacja: Stymulacja stosowana przez cały czas
naciskania przycisku szkolenia, maks. przez 8 sekund.
Standardowo stymulacje powinny trwać krócej niż 8 sekund.
Dźwięk: Uruchamia sygnał dźwiękowy zamiast zwykłej
stymulacji. Dźwięk może stanowić pozytywny lub negatywny
bodziec szkoleniowy, w zależności od programu
szkoleniowego.
Wibracje: Zamiast zwykłej stymulacji są stosowane wibracje
przez cały czas naciskania przycisku szkolenia, maks. przez
8 sekund. Skuteczność wibracji zależy od temperamentu
i doświadczenia psa.
Stymulacja liniowa i tradycyjna
Można korzystać z liniowej lub tradycyjnej stymulacji, aby
dostosować szkolenie. Domyślną metodą zwiększania
intensywności jest metoda liniowa, która pozwala na
progresywną stymulację od poziomu 1 do poziomu 18.
Tradycyjna stymulacja umożliwia szybkie zmiany wstępnie
określonych poziomów stymulacji, takich jak niski, średni
i wysoki (od 1 do 6).
Wybór prawidłowego poziomu intensywności
1 Ustaw najniższy poziom stymulacji (Dostosowywanie
przycisków szkolenia, strona 7).
2 Wybierz przycisk szkolenia.
3 Obserwuj reakcję psa, np. ruch głową, ruch szyi lub ogólną
zmianę zachowania.
Czasami psy wydają odgłosy z powodu zaskoczenia
stymulacją elektryczną. Jeśli pies wyda odgłos więcej niż raz,
oznacza to, że poziom intensywności jest za wysoki na
rozpoczęcie szkolenia.
4 Jeśli nie ma żadnej reakcji, zwiększaj intensywność o jeden
stopień, aż u psa wystąpi niewielka, ale zauważalna reakcja
na stymulację.
Poziom intensywności powodujący niewielką, ale zauważalną
reakcję to podstawowy poziom do rozpoczęcia szkolenia
z obrożą. Nie trzeba i nie powinno się ponownie przeprowadzać
testu wyboru intensywności.
Po rozpoczęciu szkolenia zachowanie psa będzie miało wpływ
na wybór intensywności. W miarę postępów w szkoleniu,
w zależności od sytuacji może zajść potrzeba zmiany poziomu
intensywności.
Konfigurowanie przycisków szkolenia pod
kątem jednego poziomu intensywności
Przed przypisaniem przycisków szkolenia do psa, należy dodać
psa do urządzenia ręcznego (Dodawanie psa poprzez
bezprzewodowe parowanie, strona 3).
Domyślnie przyciski szkolenia są ustawione na najniższy
poziom stymulacji — chwilowej (M), ciągłej (C), dźwiękowej (T)
lub wibracyjnej (V) w przypadku każdego przycisku. Ten tryb
jest najbardziej przydatny w przypadku szkolenia jednego psa.
W przypadku szkolenia kilku psów przydatne może być
dostosowanie przycisku trybu szkolenia pod kątem każdego psa
i każdego poziomu intensywności (Dostosowywanie przycisków
szkolenia, strona 7).
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Trening > Przyciski
szkolenia.
2 Wybierz obszar u góry ekranu, bezpośrednio pod
przyciskami.
Za
pomocą przycisków i
ustaw poziom intensywności
3
dla poszczególnych przycisków stymulacji.
Szkolenie psa
4 Jeśli używasz tradycyjnego trybu stymulacji, wybierz opcje
LOW, MED lub HI.
5 Wybierz .
W tym trybie lewy przycisk służy do stymulacji chwilowej.
Środkowy przycisk służy do stymulacji ciągłej. Prawy przycisk
służy do stymulacji dźwiękowej lub wibracyjnej.
Dostosowywanie przycisków szkolenia
Przed przypisaniem przycisków szkolenia do psa, należy dodać
psa do urządzenia ręcznego (Dodawanie psa poprzez
bezprzewodowe parowanie, strona 3).
Do każdego przycisku można przypisać określony poziom
intensywności stymulowania psa i tryb stymulacji. W menu
ustawień przycisków szkolenia można dodać kilka stron. Ten
tryb jest najbardziej przydatny w przypadku szkolenia kilku
psów. W przypadku szkolenia tylko jednego psa bardziej
przydatne może być ustawienie samego poziomu
intensywności.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Trening > Przyciski
szkolenia > Zmień tryb.
2 Wybierz poniżej przycisku, który dostosowujesz.
3 Wybierz psa, którego chcesz szkolić za pomocą tego
przycisku.
4 Użyj lub , aby wybrać poziom intensywności.
5 Jeśli używasz tradycyjnego trybu stymulacji , wybierz LOW,
MED, or HI.
6 Wybierz: chwilowa (M), ciągła (C), dźwięk (T) lub wibracje
(V).
7 Powtórz kroki 3–6 w przypadku wszystkich trzech
przycisków.
8 Jeśli do szkolenia chcesz użyć więcej niż trzech przycisków,
wybierz > Wstaw stronę, a program doda kolejne
przyciski.
9 Wybierz .
Szkolenie z obrożą
Na początku szkolenia pies powinien być prowadzony na
smyczy, bez używania systemu szkoleniowego Alpha. Gdy pies
opanuje polecenia „noga”, „siad” i „do mnie", można rozpocząć
szkolenie z użyciem obroży i smyczy.
Podczas wstępnego etapu używania obroży pies uczy się, że
stymulacja za pomocą obroży oznacza to samo, co pociągnięcia
za smycz. Początkowo pies może być zaniepokojony stymulacją
elektroniczną. Kluczową sprawą jest cierpliwość i konsekwencja.
Należy też unikać nadmiernej intensywności stymulacji.
Używając obroży jako narzędzia szkoleniowego, postępuj
sprawiedliwie i konsekwentnie, używaj powtórzeń i chwal psa.
Jeśli pies nie reaguje na wybrany poziom stymulacji (Wybór
prawidłowego poziomu intensywności, strona 7), zwiększaj
poziom o jeden stopień aż do uzyskania pożądanej reakcji. Po
uzyskaniu pożądanej reakcji możesz obniżyć poziom stymulacji,
jeśli zachowanie psa jest konsekwentne.
W miarę jak pies coraz lepiej opanowuje polecenia, można
wprowadzać elementy rozpraszające uwagę, np. toczenie piłki
przed psem czy spacerowanie z nim w otoczeniu innych osób.
Gdy reakcje psa na polecenia staną się konsekwentne podczas
szkolenia z obrożą, można zdjąć smycz i szkolić psa tylko
z założoną obrożą.
UWAGA: Szkolenie bez smyczy można prowadzić tylko wtedy,
gdy jest to dozwolone w danym otoczeniu i pozwala na to
temperament psa. Należy przestrzegać prawa i przepisów
dotyczących używania smyczy, obowiązujących na danym
obszarze.
Z czasem w przypadku większości sytuacji szkoleniowych
polecenia nie będą wymagały jednoczesnej stymulacji.
7
Stymulacji należy używać tylko w przypadku konieczności
powtórzenia polecenia, gdy pies nie zareagował na nie za
pierwszym razem.
W miarę postępów szkolenia psa można zmniejszać
częstotliwość szkolenia z obrożą. Pies powinien nadal nosić
obrożę, aż właściciel będzie miał pewność, że nie jest już ona
potrzebna do utrwalania znanych poleceń. Zbyt wczesna
rezygnacja z obroży może spowodować problemy w przyszłości.
Śledzenie kontaktów
Użytkownik może śledzić innych myśliwych, dzięki czemu
będzie wiedział, gdzie się znajdują w danym momencie.
Ponadto może wysyłać wiadomości do kontaktów. Jedno
urządzenie podręczne Alpha może śledzić maks. 20 urządzeń,
w tym zgodne obroże z nadajnikiem dla psa i urządzenia
podręczne Alpha.
Dodawanie kontaktu w trybie MURS/VHF
Aby można było dodać kontakt w trybie MURS/VHF, trzeba
znajdować się w pobliżu kontaktu oraz włączyć nadajnik
(Włączanie nadajnika, strona 17).
Do urządzenia ręcznego można dodać innych myśliwych, co
umożliwi śledzenie ich na mapie (Śledzenie kontaktu,
strona 8) i wysyłanie im wiadomości (Wysyłanie wiadomości
do kontaktów, strona 8).
> Kontakty >
1 W urządzeniu ręcznym wybierz kolejno
Dodaj.
2 Zbliż oba urządzenia ręczne i wybierz Tak w swoim
urządzeniu ręcznym.
>
3 W urządzeniu ręcznym kontaktu wybierz kolejno
Kontakty > Paruj.
4 W swoim urządzeniu ręcznym wybierz kolejno > OK.
Kontakt zostanie dodany do urządzenia ręcznego.
Można powtórzyć tę procedurę w urządzeniu ręcznym innego
myśliwego, aby dodać swój identyfikator kontaktu do tego
urządzenia.
Dodawanie kontaktu przy użyciu
identyfikatora kontaktu
Aby móc dodać myśliwego przy użyciu identyfikatora kontaktu,
myśliwy ten musi znaleźć swój identyfikator kontaktu
(Wyszukiwanie identyfikatora kontaktu, strona 8) i przesłać
go do ciebie. Trzeba też włączyć nadajnik (Włączanie nadajnika,
strona 17).
Jeśli nie znajdujesz się w pobliżu myśliwego, którego chcesz
dodać, możesz dodać go za pomocą identyfikatora kontaktu.
> Kontakty >
1 W urządzeniu ręcznym wybierz kolejno
Dodaj.
2 Gdy zostanie wyświetlone pytanie o to, czy jesteś w pobliżu
drugiego urządzenia ręcznego, wybierz Nie.
3 Gdy zostanie wyświetlone pytanie o to, czy znasz
identyfikator, wybierz Tak.
4 Wybierz identyfikator kontaktu, który chcesz dodać.
5 Podaj imię i nazwisko kontaktu i wybierz kolejno > OK.
Kontakt zostanie dodany do urządzenia ręcznego.
Można powtórzyć tę procedurę w urządzeniu ręcznym innego
myśliwego, aby dodać swój identyfikator kontaktu do tego
urządzenia.
Wysyłanie alertu ratunkowego
Aby móc wysłać alert ratunkowy, trzeba włączyć nadajnik
(Włączanie nadajnika, strona 17).
8
Zanim ktoś będzie mógł odebrać alert ratunkowy, musi dodać
Ciebie jako kontakt (Dodawanie kontaktu w trybie MURS/VHF,
strona 8).
Możesz wysłać alert ratunkowy, jeśli potrzebujesz
natychmiastowej pomocy, a znajdujesz się z dala od swojej
grupy.
Wybierz kolejno
> Kontakty >
> Tak.
Gdy kontakt zaakceptuje zawartą w alercie ratunkowym
prośbę o pomoc, w urządzeniu zostanie wyświetlona
informacja, że rozpoczął on nawigację do pozycji, w której się
znajdujesz.
Po otrzymaniu alertu twoje kontakty mogą rozpocząć nawigację
do pozycji, w której się znajdujesz.
Wysyłanie wiadomości do kontaktów
Istnieje możliwość wysyłania i odbierania automatycznych
wiadomości. Do wyboru jest 18 wiadomości, np. „Pomocy” i „Już
idę”.
> Kontakty > Wiadomość.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz wiadomość.
Wiadomość zostanie wysłana do kontaktów i poprzedzona
imieniem i nazwiskiem nadawcy. Wiadomość dotrze do osób,
które śledzą urządzenie ręczne nadawcy.
Śledzenie kontaktu
Istnieje możliwość śledzenia pozycji kontaktów na mapie.
Wybierz .
Wyszukiwanie identyfikatora kontaktu
Wybierz kolejno Ustawienia > Kontakty > Konfiguracja
parowania.
Identyfikator kontaktu przypisany do urządzenia ręcznego
jest podany w pozycji Identyfikator.
Zmiana identyfikatora kontaktu
Jeśli inne obroże lub urządzenia ręczne znajdujące się
w pobliżu powodują zakłócenia, może być konieczna zmiana
identyfikatora kontaktu przypisanego do urządzenia ręcznego.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Kontakty > Konfiguracja
parowania > Identyfikator.
2 Wybierz identyfikator kontaktu nieprzypisany do innego
urządzenia na danym obszarze.
Jeśli wybrany identyfikator kontaktu będzie zakłócał pracę
innych urządzeń na danym obszarze, należy wybrać nowy
identyfikator kontaktu.
Za każdym razem, gdy kontakt zmieni swój identyfikator, należy
zaktualizować ten identyfikator w urządzeniu ręcznym
(Aktualizacja identyfikatora kontaktu, strona 8).
Aktualizacja identyfikatora kontaktu
Jeśli jeden z kontaktów zmienił swój identyfikator (Zmiana
identyfikatora kontaktu, strona 8), można szybko zaktualizować
ten identyfikator w urządzeniu ręcznym.
> Kontakty.
1 Wybierz
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Pokaż informacje.
4 Wybierz > Zmień identyfikator.
5 Wybierz nowy identyfikator kontaktu.
Polowanie z systemem Alpha
System Alpha umożliwia wykonywanie wielu zadań przydatnych
podczas polowania.
Śledzenie kontaktów
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz Zaznacz punkt.
2 Wybierz opcję:
• Zaznaczanie pozycji pojazdu (Zaznaczanie pozycji pojazdu,
strona 9).
• Śledzenie psów (Śledzenie psa na mapie, strona 5).
• Śledzenie innych myśliwych (Śledzenie kontaktu, strona 8).
• Zaznaczanie pozycji stada (Oznaczanie stada, strona 9).
• Wysyłanie wiadomości do innych myśliwych (Wysyłanie
wiadomości do kontaktów, strona 8).
• Włączanie świateł na obroży (Włączanie świateł na obroży,
strona 9).
• Przełączanie obroży w tryb ratunkowy w celu oszczędzenia
baterii (Włączanie trybu ratunkowego, strona 9).
• Wstrzymywanie śledzenia podczas przewożenia psów
(Wstrzymywanie śledzenia psa, strona 6).
Oznaczanie punktu pośredniego na mapie
1 Wybierz .
2 Wybierz pozycję na mapie.
3 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
4 Wybierz > OK.
Zaznaczanie pozycji pojazdu
Edytowanie punktu
Możesz zaznaczyć pozycję pojazdu, aby móc do niego
spokojnie wrócić po polowaniu.
1 Wybierz Nowe polowanie.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Oznaczanie stada
Możesz oznaczyć pozycję stada oraz wprowadzić szacunkową
liczbę spłoszonych i upolowanych ptaków.
1 Wybierz Zaznacz punkt.
2 Wybierz Stado.
3 Podaj liczbę spłoszonych ptaków.
4 Podaj liczbę upolowanych ptaków.
5 Wybierz OK.
Włączanie świateł na obroży
W nocy można włączyć diody LED na obroży, co ułatwi
ustalenie pozycji psa i ostrzeże kierowców, jeśli pies znajdzie
się w pobliżu drogi. Światło jest widoczne maksymalnie z około
91 metrów.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz Pokaż informacje.
4 Wybierz > Dostosuj barwę światła.
5 Wybierz kolejno Nieprzerwane, Wolne miganie lub Szybkie
miganie.
PORADA: Wybierz różne ustawienia światła w przypadku
każdego psa. Ułatwi to ich identyfikację w terenie.
Włączanie trybu ratunkowego
Użytkownik może włączyć tryb ratunkowy, aby oszczędzić
energię baterii po długim polowaniu lub gdy pies znajduje się
poza zasięgiem pracy urządzenia.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > > Tryb ratunkowy.
Tryb ratunkowy pozostanie włączony do czasu jego wyłączenia.
Gdy poziom energii baterii obroży spadnie poniżej 25%, dane
z obroży będą aktualizowane tylko co 2 minuty.
Punkty, trasy i ślady
Punkty
Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika
w urządzeniu.
Punkty, trasy i ślady
• Wybierz Nowy.
• Wybierz domyślną nazwę pozycji, na przykład Pojazd lub
Obóz.
Wybierz
Zapisz.
3
Aby móc edytować punkt, należy go najpierw utworzyć.
Wybierz kolejno
> Menedżer punktów.
Wybierz punkt.
Wybierz element, który chcesz edytować, np. nazwę.
Podaj nowe informacje.
Wybierz .
1
2
3
4
5
Przenoszenie punktu do aktualnej pozycji
Pozycję punktu można zmienić. Przykładowo, możesz zmienić
ustawienie aktualnej pozycji, jeśli przemieścisz samochód.
> Menedżer punktów.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Użyj aktualnej pozycji.
Pozycja punktu zostanie zmieniona na aktualną pozycję.
Przenoszenie punktów na mapie
> Menedżer punktów.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Przenieś punkt.
4 Wybierz nową pozycję na mapie.
5 Wybierz Przenieś.
Zwiększanie dokładności pozycji punktów
Można doprecyzowywać położenie punktu. Podczas uśredniania
urządzenie dokonuje kilku odczytów tej samej lokalizacji
i wykorzystuje średnią wartość w celu uzyskania jak
najdokładniejszej pozycji.
> Menedżer punktów.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Uśrednij pozycję.
4 Przejdź do wybranej pozycji punktu.
5 Wybierz Start.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
7 Gdy pasek stanu dokładności osiągnie 100%, wybierz
Zapisz.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, zbierz od czterech do ośmiu
próbek dla wybranego punktu, czekając co najmniej 90 minut
przed zapisem kolejnych próbek.
Odwzorowanie punktu
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
> Menedżer punktów.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Odwzoruj punkt.
4 Podaj namiar i wybierz .
9
5 Wybierz jednostkę miary.
6 Podaj dystans i wybierz .
7 Wybierz Zapisz.
Usuwanie punktu
> Menedżer punktów.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Usuń > Tak.
Trasy
Trasa składa się z szeregu punktów lub lokalizacji i prowadzi
użytkownika do ostatecznego celu podróży.
Tworzenie trasy
1 Wybierz kolejno
2
3
4
5
6
> Planowanie trasy > Utwórz trasę >
Wybierz 1. punkt.
Wybierz kategorię.
Wybierz pierwszy punkt trasy.
Wybierz kolejno Użyj > Wybierz następny punkt.
Wybierz punkt.
Powtórz kroki 3–6, aby dodać wszystkie punkty trasy.
Edytowanie nazwy trasy
> Planowanie trasy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Zmień nazwę.
4 Podaj nową nazwę i wybierz .
Podróż zapisaną trasą
> Planowanie trasy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Pokaż mapę > Start.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu (Nawigacja
z użyciem wskaźnika namiaru, strona 11) lub mapy (Mapa,
strona 11).
Edytowanie trasy
> Planowanie trasy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Edytuj trasy.
4 Wybierz punkt.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić punkt na mapie, wybierz Przejrzyj.
• Aby zmienić kolejność punktów na trasie, wybierz
Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
• Aby wstawić dodatkowy punkt na trasie, wybierz Wstaw.
Dodatkowy punkt zostanie wstawiony przed aktualnie
edytowanym punktem.
• Aby usunąć punkt z trasy, wybierz Usuń.
Odwracanie trasy
> Planowanie trasy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Odwróć trasę.
Wyświetlanie trasy na mapie
> Planowanie trasy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz Pokaż mapę.
Wyświetlanie aktywnej trasy
> Aktywna trasa.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
punkt
na
trasy,
aby wyświetlić dodatkowe
2
Usuwanie trasy
> Planowanie trasy.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz trasę.
3 Wybierz kolejno Usuń trasę > Tak.
Ślady
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o punktach wzdłuż zarejestrowanej ścieżki, w tym
czas, pozycję i wysokość położenia każdego punktu.
Zapisywanie wykresów śladów
> Ustawienia > Ślady > Wykres śladu.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
Rejestruj,
nie
pokazuj lub Rejestruj, pokaż.
2
Jeśli wybierzesz opcję Rejestruj, pokaż, linia na mapie
będzie wskazywać ślad.
Wybierz
Metoda rejestracji.
3
4 Wybierz opcję:
• Aby rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością w celu
utworzenia optymalnego odwzorowania śladów, wybierz
Auto.
• Aby rejestrować ślady na określonym dystansie, wybierz
Dystans.
• Aby rejestrować ślady przez określony czas, wybierz
Czas.
5 Wybierz Interwał.
6 Wykonaj poniższe czynności:
• Jeśli wybrana została opcja Auto dla Metoda rejestracji,
wybierz daną opcję częstszego lub rzadszego
rejestrowania śladów.
UWAGA: Używanie opcji Najczęściej zapewnia najbardziej
szczegółowe dane śladu, ale jednocześnie powoduje
szybsze zapełnianie pamięci urządzenia.
• Jeśli wybrana została opcja Dystans lub Czas dla
Metoda rejestracji, należy wpisać wartość i wybrać .
Wykres śladu jest tworzony w trakcie przemieszczania się
z włączonym urządzeniem.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o trasie
> Menedżer śladów.
1 Wybierz
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Pokaż mapę.
Początek i koniec śladu są oznaczone flagami.
4 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
Zostaną wyświetlone informacje o śladzie.
Wyświetlanie wykresu wysokości śladu
> Menedżer śladów.
1 Wybierz
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Wykres wysokości.
Nawigacja do początku śladu
Możesz nawigować do początku śladu. Funkcja przydaje się
w celu znalezienia drogi powrotnej do obozu lub początku
szlaku.
> Menedżer śladów > Bieżący ślad >
1 Wybierz kolejno
Pokaż mapę.
2 Wybierz TracBack.
Strona mapy otworzy się z trasą oznaczoną karmazynową
linią.
3 Nawiguj do celu, korzystając z mapy (Mapa, strona 11) lub
kompasu (Nawigacja z użyciem wskaźnika namiaru,
strona 11).
informacje.
10
Punkty, trasy i ślady
Zmiana koloru śladu
> Menedżer śladów.
1 Wybierz
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Ustaw kolor.
4 Wybierz kolor.
Zapisywanie bieżącego śladu
> Menedżer śladów.
1 Wybierz
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz opcję:
• Aby zapisać cały ślad, wybierz Zapisz ślad.
• Aby zapisać fragment śladu, wybierz Zapisz fragment,
a następnie zaznacz wybraną część śladu.
Zapisywanie pozycji na śladzie
> Menedżer śladów.
1 Wybierz
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz Pokaż mapę.
4 Wybierz pozycję na śladzie.
5 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
6 Wybierz .
7 Wybierz OK.
Czyszczenie bieżącego śladu
Wybierz kolejno
> Menedżer śladów > Bieżący ślad >
Wyczyść bieżący ślad.
Usuwanie śladu
> Menedżer śladów.
1 Wybierz
2 Wybierz ślad.
3 Wybierz kolejno Usuń > Tak.
Archiwizowanie zapisanego śladu
Zapisane ślady można archiwizować w celu oszczędzania
pamięci.
> Menedżer śladów.
1 Wybierz
2 Wybierz zapisany ślad.
3 Wybierz Archiwum.
Automatyczne archiwizowanie śladów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Ślady > Autoarchiwizacja.
2 Wybierz opcję.
Bezprzewodowe wysyłanie i odbieranie
danych
Aby bezprzewodowo przesyłać dane, należy znaleźć się
w odległości 3 m (10 stóp) od zgodnego urządzenia Garmin.
Punkty, skrzynki, trasy i ślady można udostępniać
bezprzewodowo.
> Prześlij bezprzewodowo.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Wyślij lub Odbierz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
punktów. Podczas nawigacji do celu trasa jest oznaczona na
mapie karmazynową linią.
Gdy ustawieniem orientacji mapy jest Kierunek u góry, obiekty
na mapie wydają się obracać wokół twojego położenia. W miarę
przebiegu podróży orientacja mapy zmienia się zgodnie
z kierunkiem, w którym patrzysz. Pozycję obiektów można
ustabilizować, wybierając ustawienie Północ u góry (Ustawienia
mapy, strona 14).
Aby otworzyć mapę, wybierz .
Pomiar dystansu na mapie
Istnieje możliwość pomiaru dystansu między dwoma punktami.
1 Wybierz pozycję na mapie.
2 Wybierz kolejno > Pomiar dystansu > Użyj.
3 Przesuń szpilkę i umieść ją w innym miejscu na mapie.
Kompas
Urządzenie jest wyposażone w 3-osiowy elektroniczny kompas
z kompensacją nachylenia. Aby rozpocząć podróż w kierunku
celu podróży, można skorzystać ze wskaźnika namiaru lub
wskaźnika kursu.
Kalibracja kompasu
UWAGA
Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu.
Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać
w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np.
pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.
Kompas należy kalibrować po przebyciu długiego dystansu, po
znaczącej zmianie temperatury lub po wyjęciu i ponownym
włożeniu baterii.
> Kompas >
> Kalibruj kompas >
1 Wybierz kolejno
Start.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Nawigacja z użyciem wskaźnika namiaru
Podczas podróży do celu wskaźnik wskazuje cel podróży, bez
względu na kierunek, w jakim się poruszamy.
> Kompas.
1 Podczas podróży do wybranego celu, wybierz
2 Wykonuj zakręty do czasu, aż wskaźnik będzie wskazywać
górę kompasu, a następnie jedź dalej w tym kierunku.
Wskaźnik kursu
Wskaźnik kursu jest wyjątkowo przydatny podczas nawigacji na
wodzie oraz w przypadku, gdy na trasie nie ma większych
przeszkód. Funkcja pozwala także unikać zagrożeń mogących
wystąpić z obu stron kursu, takich jak płycizny czy skały
podwodne.
Aby włączyć wskaźnik kursu, na ekranie kompasu wybierz
kolejno
> Ustaw kierunek > Linia/wskaźnik nawigacyjny >
Kurs (CDI).
Nawigacja
Możesz podróżować wyznaczonymi trasami lub śladami, do
punktu, skrzynki, zdjęcia lub dowolnej zapisanej w urządzeniu
pozycji. Skorzystaj z mapy lub kompasu, aby nawigować do celu
podróży.
Mapa
przedstawia aktualne położenie na mapie. W miarę przebiegu
podróży ikona pozycji przemieszcza się, pozostawiając za sobą
wykres śladu (szlak). Na mapie pojawiają się nazwy i symbole
Nawigacja
Wskaźnik kursu À wskazuje relację względem linii kursu
prowadzącej do celu podróży. Wskaźnik zboczenia z kursu
(CDI) Á wskazuje zejście (prawe lub lewe) z kursu. Skala Â
odnosi się do odległości pomiędzy punktami à na wskaźniku
zboczenia z kursu, które informują o stopniu zboczenia z kursu.
11
Menu Dokąd?
Zerowanie wykresu wysokości
Menu Dokąd? można użyć do wyszukania celu podróży. Nie
wszystkie kategorie menu Dokąd? są dostępne na wszystkich
obszarach i mapach.
Wyszukiwanie punktu wg nazwy
> Dokąd? > Punkty >
1 Wybierz kolejno
liter.
> Szukaj wg
2 Podaj nazwę.
3 Wybierz .
Wyszukiwanie punktu w pobliżu innego punktu
> Menedżer punktów.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz punkt.
3 Wybierz kolejno > Szukaj w pobliżu.
4 Wybierz kategorię.
Na liście wymienione są punkty położone w pobliżu pierwotnego
punktu.
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź
Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt
w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie
rozpocząć podróż do tego obiektu.
> Celuj i idź.
1 Wybierz
2 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
3 Wybierz kolejno Zablokuj kierunek > Ustaw kurs.
4 Nawiguj do celu, korzystając z kompasu (Nawigacja
z użyciem wskaźnika namiaru, strona 11) lub mapy (Mapa,
strona 11).
Wykres wysokości
Wykres wysokości domyślnie wyświetla wysokość dla czasu,
jaki upłynął. Wykres (Zmiana typu wykresu, strona 12) oraz
pola danych (Dostosowywanie pól danych, strona 13) można
dostosować do własnych potrzeb.
Aby otworzyć wykres wysokości, wybierz
> Wykres
wysokości.
Kalibracja wysokościomierza barometrycznego
Znając rzeczywiste ciśnienie barometryczne, można ręcznie
skalibrować wysokościomierz barometryczny.
1 Przejdź do pozycji, dla której znasz wysokość i ciśnienie
barometryczne.
> Wykres wysokości >
> Kalibruj
2 Wybierz kolejno
wysokościomierz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Nawigacja do punktu na wykresie
> Wykres wysokości.
1 Wybierz
2 Wybierz pojedynczy punkt na wykresie.
3
4
5
6
Szczegółowe informacje o punkcie zostaną wyświetlone
w lewym górnym rogu wykresu.
Wybierz
> Pokaż mapę.
Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
Wybierz Start.
Nawiguj do celu, korzystając z kompasu (Nawigacja
z użyciem wskaźnika namiaru, strona 11) lub mapy (Mapa,
strona 11).
Zmiana typu wykresu
Wykres wysokości można tak zmienić, aby wyświetlał ciśnienie
lub wysokość względem czasu lub dystansu.
> Wykres wysokości >
> Zmień typ
1 Wybierz kolejno
wykresu.
2 Wybierz opcję.
12
Wybierz kolejno
> Wykres wysokości >
Wyczyść bieżący ślad > Tak.
> Zeruj >
Komputer podróży
Komputer podróży wyświetla bieżącą, średnią i maksymalną
prędkość, a także licznik podróży i inne przydatne statystyki.
Można dostosować układ komputera podróży, pulpit i pola
danych (Dostosowywanie pól danych, strona 13).
Aby otworzyć komputer podróży, wybierz
> Komputer
podróży.
Zerowanie komputera podróży
Aby zapewnić sobie dokładne informacje o podróży, stare dane
należy wyzerować przed rozpoczęciem nowej podróży.
Wybierz kolejno
> Komputer podróży >
> Zeruj >
Zeruj dane podróży > Tak.
Aplikacje
Ustawianie alarmu punktu alarmowego
Alerty punktów alarmowych ostrzegają o zbliżaniu się psów do
określonego obszaru wybranej pozycji. Wpisanie wyznaczonego
promienia zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
> Punkty alarmowe.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Utwórz alarm.
3 Wybierz kategorię.
4 Wybierz pozycję.
5 Wybierz Użyj.
6 Podaj promień.
W momencie znalezienia się w zasięgu alarmu punktu
alarmowego urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
Obliczanie powierzchni obszaru
> Pomiar powierzchni > Start.
1 Wybierz kolejno
2 Przejdź po całym obwodzie obszaru, którego powierzchnię
chcesz obliczyć.
3 Po zakończeniu wybierz Oblicz.
Wyświetlanie kalendarza i almanachów
Można wyświetlić aktywność urządzenia, np. zapis punktów,
oraz informacje z almanachu dotyczące słońca i księżyca,
a także polowań i połowów.
1 Wybierz kolejno .
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić aktywność urządzenia z określonych dni,
wybierz Kalendarz.
• Aby wyświetlić informacje o wschodzie i zachodzie słońca
i księżyca, wybierz Słońce i księżyc.
• Aby wyświetlić szacunkowe godziny optymalne do
organizowania polowań i połowów, wybierz Polowania
i połowy.
3 W razie potrzeby wybierz lub , aby wyświetlić inny dzień.
Ustawianie alarmu
1
2
3
4
Wybierz
> Budzik.
Za pomocą i
ustaw czas.
Wybierz Włącz alarm.
Wybierz opcję.
Alarm uruchomi się o określonej godzinie. Jeśli w tym czasie
urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono i zostanie
uruchomiony alarm.
Aplikacje
Otwieranie stopera
Wybierz kolejno
> Stoper.
Strona satelitów
Strona satelitów informuje o aktualnej pozycji, dokładności GPS,
lokalizacji satelitów i mocy sygnału.
Zmiana widoku satelitów
Domyślnie w widoku satelitów północ znajduje się na górze.
Widok satelitów można zmienić tak, aby bieżący ślad był
skierowany w górę ekranu.
> Satelita > .
1 Wybierz
2 Wybierz Kierunek u góry.
Wyłączanie GPS
Wybierz kolejno
GPS.
> Satelita >
> Pracuj z wyłączonym
Symulowanie pozycji
> Satelita >
1 Wybierz kolejno
> Pracuj z wyłączonym
GPS.
2 Wybierz kolejno
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Użyj.
> Ustaw pozycję na mapie.
Pilot VIRB
®
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą
urządzenia ręcznego
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB
w urządzeniu ręcznym należy ją włączyć w kamerze VIRB.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
kamery VIRB.
1 Włącz kamerę VIRB.
> Pilot VIRB.
2 W urządzeniu ręcznym wybierz
3 Poczekaj, aż urządzenie ręczne połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz opcję:
• Aby uruchomić i zatrzymać nagrywanie, wybierz REC.
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz .
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie menu głównego
W menu głównym można przesuwać, dodawać i usuwać
pozycje.
1 W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Menu
główne.
2 Wybierz opcję z menu.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby
zmienić pozycję elementu na liście.
• Wybierz Usuń, aby usunąć element z listy.
• Wybierz Dodaj stronę, aby umieścić element na liście po
jego usunięciu.
• Wybierz
> Przywróć domyślne, aby zresetować
kolejność elementów menu.
Dostosowywanie pól danych
Aby móc dostosować pola danych na mapie, należy je włączyć
(Włączanie pól danych mapy, strona 13).
Dostosowywanie urządzenia
Można dostosować pola danych i pulpity mapy, kompas, wykres
wysokości oraz komputer podróży.
1 Otwórz stronę, której pola chcesz zmienić.
2 Wybierz pole danych, które chcesz dostosować.
3 Wybierz nowe pole danych.
Opisy pól danych można znaleźć w części Opcje pól danych,
strona 20.
Włączanie pól danych mapy
Wybierz kolejno
danych.
>
> Ustaw mapę > Pulpit > Małe pola
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Ustawienia > System.
GPS: Ustawia dla GPS opcję Normalne, WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) lub Tryb demonstracyjny (GPS
wyłączony). Więcej informacji na temat systemu WAAS
można znaleźć na stronie internetowej
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
BaseCamp Basestation: Ustawia sposób łączenia się
z aplikacją BaseCamp po podłączeniu urządzenia do
komputera.
Ustawienia dotyczące psa
Wybierz kolejno Ustawienia > Psy.
Ślad psa na mapie: Umożliwia określenie długości (czasu
w minutach lub godzinach) śladu psa na mapie. Skrócenie
tego czasu poprawia czytelność mapy.
Powiększ mapę na psach: O ile nie przesuniesz ręcznie
widoku, automatycznie powiększa mapę w celu pokazania
pozycji wszystkich psów oraz twojej pozycji.
Alerty dotyczące psów: Pozwala ustawić sposób
powiadamiana o określonych działaniach (Ustawianie alertów
dotyczących psów, strona 4).
Wykrywanie szczekania: Włącza funkcję wykrywania
szczekania. Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Ustawienia kontaktów
Wybierz kolejno Ustawienia > Kontakty.
Ślad kontaktu na mapie: Umożliwia określenie długości (czasu
w minutach lub godzinach) śladu kontaktu na mapie.
Powiększ mapę na kontaktach: O ile nie przesuniesz ręcznie
widoku, automatycznie powiększa mapę w celu pokazania
pozycji wszystkich kontaktów oraz twojej pozycji.
Alerty komunikatów: Pozwala ustawić dla alertów
komunikatów opcję Dźwięk, Wibracja, Dźwięk i wibracja lub
Tylko komunikaty.
Konfiguracja parowania: Pozwala określić opcje używane
przez urządzenie do śledzenia innych urządzeń
i komunikowania się z nimi.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.
Oszczędność baterii: Poprzez wyłączanie ekranu po
zakończeniu czasu podświetlenia pozwala zaoszczędzić
energię baterii i wydłużyć jej czas pracy (Włączanie trybu
oszczędności baterii urządzenia ręcznego, strona 17).
Kalibruj ekran: Umożliwia dostosowanie ekranu w taki sposób,
aby reagował prawidłowo na dotyk (Kalibracja ekranu
dotykowego, strona 14).
13
Kalibracja ekranu dotykowego
Jeśli ekran nie reaguje prawidłowo, można przeprowadzić jego
kalibrację.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Kalibruj
ekran.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
2
Ustawienia wyglądu
Wybierz kolejno Ustawienia > Wygląd.
Tryb: Ustawienie jasnego tła (Dzień), ciemnego tła (Noc) lub
automatyczne przełączanie pomiędzy nimi w oparciu
o godzinę wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji.
Tło: Ustawianie obrazu tła.
Kolor zaznaczenia (dzień): Ustawianie koloru dla jasnego tła
w trakcie dnia.
Kolor zaznaczenia (noc): Ustawianie koloru dla ciemnego tła
w trakcie nocy.
Ustawianie dźwięków urządzenia
Można dostosować dźwięki komunikatów, klawiszy, ostrzeżeń
i alarmów.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Dźwięki.
2 Wybierz dźwięki dla poszczególnych elementów.
Ustawienia mapy
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa.
Orientacja: Ustawia sposób wyświetlania mapy na stronie.
Północ u góry wyświetla północ u góry strony. Kierunek
u góry wyświetla bieżący kierunek podróży na górze ekranu.
Tryb samochodu wyświetla widok perspektywiczny do jazdy
samochodem z kierunkiem podróży wyświetlanym u góry.
Tekst wskazówek nawigacyjnych: Opcja ta ustawia, kiedy
wskazówki nawigacji wyświetlane są na mapie.
Pulpit: Ustawianie pulpitu, który ma być wyświetlany na mapie.
Każdy pulpit zawiera inne informacje dotyczące trasy lub
pozycji.
O mapie: Włącza i wyłącza mapy dostępne aktualnie
w urządzeniu.
Prędkość rysowania mapy: Umożliwia dostosowanie
prędkości, z jaką jest rysowana mapa. Większa prędkość
rysowania mapy zmniejsza czas pracy baterii.
Zaawansowane ustawienia mapy
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa > Zaawansowana
konfiguracja.
Automatyczny zoom: Automatyczne ustawianie poziomu
powiększenia zapewniającego optymalne korzystania
z mapy. W przypadku wybrania opcji Wył. operacje
powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Szczegółowość: Ta opcja służy do określania szczegółowości
mapy. Im więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być
odświeżana.
Cieniowany relief: Wyświetlanie reliefu szczegółów na mapie
(jeśli jest dostępny) lub wyłączanie cieniowania.
Pojazd: Umożliwia wybranie ikony pozycji, która wskazuje
pozycję użytkownika na mapie.
Stopnie zoomu: Ustawianie stopnia powiększenia dla
wyświetlanych elementów mapy. Elementy mapy nie
pojawiają się, jeśli stopień powiększenia mapy jest większy
od ustawionego stopnia.
Rozmiar tekstu: Wybór rozmiaru tekstu dla elementów mapy.
Ustawienia śladu
Wybierz kolejno Ustawienia > Ślady.
14
Wykres śladu: Włączanie i wyłączanie rejestrowania śladów.
Metoda rejestracji: Ustawia metodę rejestracji śladów. Auto
pozwala rejestrować ślady ze zmienną częstotliwością w celu
utworzenia optymalnego odwzorowania śladów.
Interwał: Ustawia częstotliwość rejestrowania śladów. Częstsze
rejestrowanie punktów pozwala uzyskać bardziej
szczegółowy ślad, powoduje jednak szybsze zapełnianie się
wykresu śladu.
Autoarchiwizacja: Ustawia automatyczną metodę archiwizacji
w celu porządkowania śladów. Ślady są zapisywane
i usuwane automatycznie w oparciu o ustawienia
użytkownika.
Kolor: Ustawia kolor linii śladu na mapie.
Ustawienia wyznaczania trasy
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności. Dostępne ustawienia wyznaczania tras mogą różnić
się w zależności od wybranej aktywności.
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyznaczanie trasy.
Aktywność: Ustawianie aktywności dla wyznaczanej trasy.
Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej
aktywności.
Zmiany trasy: Ustawianie sposobu, w jakim urządzenie
wyznacza trasę z jednego punktu trasy do następnego. Ta
opcja jest dostępna tylko dla wybranych aktywności. Dystans
wyznacza trasę do następnego punktu po zbliżeniu się na
określoną odległość do bieżącego punktu.
Blokada drogi wł.: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Zmiana jednostek miary
Użytkownik może dostosować jednostki miary dystansu,
prędkości, wysokości, głębokości, temperatury i ciśnienia.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary dla ustawienia.
Ustawienia czasu
Wybierz kolejno Ustawienia > Czas.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Strefa czasowa: Ustawianie strefy czasowej dla urządzenia.
Automatycznie ustawia automatycznie strefę czasową na
podstawie pozycji GPS.
Ustawienia formatu pozycji
UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani systemu
współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa
wymagająca użycia innego formatu pozycji.
Wybierz kolejno Ustawienia > Format pozycji.
Format pozycji: Ustawianie formatu pozycji dla informacji
dotyczących lokalizacji.
Układ odniesienia: Ustawianie układu współrzędnych, na
którym oparta jest mapa.
Mapa sferoidalna: Wyświetlanie układu współrzędnych
używanych przez urządzenie. Domyślnym układem
współrzędnych jest układ WGS 84.
Ustawienia kierunku
Można dostosować ustawienia kompasu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Kierunek.
Wyświetlanie: Określanie sposobu sygnalizowania kierunku
wyświetlanego w kompasie:
Dostosowywanie urządzenia
Odniesienie północne: Ustawianie w kompasie odniesienia
północnego.
Linia/wskaźnik nawigacyjny: Pozwala wybrać zachowanie
wskaźnika wyświetlanego na mapie. Namiar wskazuje
kierunek podróży. Kurs (CDI) wskazuje relację względem linii
kursu prowadzącej do celu podróży.
Kompas: Automatyczne przełączanie z kompasu
elektronicznego na kompas GPS w przypadku podróży
z dużą prędkością lub przez określony okres czasu.
Kalibruj kompas: Skalibruj kompas (Kalibracja kompasu,
strona 11).
Ustawienia wysokościomierza
Wybierz kolejno Ustawienia > Wysokościomierz.
Automatyczna kalibracja: Automatyczne kalibrowanie
wysokościomierza po każdym włączeniu urządzenia.
Tryb barometryczny: Określanie sposobu pomiaru danych
dotyczących ciśnienia. Zmienna wysokość powoduje, że
barometr mierzy zmiany w wysokości podczas
przemieszczania się użytkownika. Stała wysokość zakłada,
że urządzenie znajduje się na określonej wysokości, dlatego
też ciśnienie atmosferyczne zmieniać będzie się wyłącznie ze
względu na zmianę warunków pogodowych.
Trendy ciśnienia: Określanie sposobu zapisu danych
dotyczących ciśnienia. Zawsze zapisuj pozwala rejestrować
wszystkie informacje o ciśnieniu, co przydaje się
w przypadku obserwowania frontów atmosferycznych.
Typ wykresu: Wybór typu danych rejestrowanych
i wyświetlanych na wykresie. Zapisywanie zmian wysokości
względem czasu i dystansu, zapisywanie ciśnienia
atmosferycznego w określonym okresie lub zapisywanie
ciśnienia otoczenia w określonym okresie.
Kalibruj wysokościomierz: Kalibruje wysokościomierz.
Ustawienia mapy morskiej
Wybierz kolejno Ustawienia > Morski.
Tryb mapy morskiej: Ustawianie typu mapy używanej przez
urządzenie. Morskie wyświetla poszczególne funkcje mapy
w różnych kolorach w celu zwiększenia widoczności morskich
punktów szczególnych, a mapa odwzorowuje schemat
stosowany w mapach papierowych. Wędkarstwo (wymaga
map morskich) wyświetla szczegółowy widok izobat
i sondowań głębin oraz upraszcza i optymalizuje
wyświetlanie mapy podczas wędkowania.
Wygląd: Ustawianie wyglądu morskich urządzeń nawigacyjnych
na mapie.
Ustawienia alarmu morskiego: Ustawianie alarmu
kotwicznego, alarmu zejścia z kursu, alarmu wody głębokiej
i alarmu wody płytkiej.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy
dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie oprogramowania
Zanim będzie można zaktualizować urządzenie ręczne lub
obrożę, należy podłączyć urządzenie ręczne (Podłączanie
urządzenia ręcznego do komputera, strona 17) lub obrożę
(Podłączanie obroży do komputera, strona 18) do komputera.
Oprogramowanie w urządzeniu i obroży trzeba zaktualizować
osobno.
UWAGA: Aktualizacja oprogramowania nie spowoduje
usunięcia żadnych danych ani ustawień.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/products/webupdater.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Czyszczenie urządzenia
UWAGA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
Informacje o urządzeniu
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną.
Wybierz kolejno Ustawienia > O systemie.
Pomoc techniczna i aktualizacje
• Mapy w urządzeniu podręcznym można aktualizować za
pomocą aplikacji Garmin Express™.
• Oprogramowanie w obroży z nadajnikiem dla psa można
aktualizować za pomocą aplikacji Garmin WebUpdater.
Informacje o urządzeniu
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
15
Dane techniczne
Alpha Dane techniczne urządzenia ręcznego Alpha
100
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa
wielokrotnego ładowania
Czas działania baterii
Do 20 godz.
Zakres temperatury roboczej
Od -20° do 60°C (od -4° do 140°F)
Zakres temperatury ładowania
Od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)
Zakres temperatury przechowywania długoterminowego
Od 0° do 25°C (od 32° do 77°F)
Zasięg bezprzewodowego
sygnału VHF
Do 14,5 km (9 mil)
Zasięg bezprzewodowego
sygnału ANT+ w trybie niskiego
poboru mocy
Około 3 m (10 stóp)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Dane techniczne obroży z nadajnikiem dla psa TT 15
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
Czas działania baterii
Od 20 do 40 godz.
Czas działania baterii zależy od typu
używanego urządzenia podręcznego.
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Zasięg bezprzewodowy
ANT
Do 10 m (32,8 stopy)
Zasięg radia VHF
Do 14,48 km (9 mil)
Klasa wodoszczelności
1 atm*
®
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
TT 15 miniDane techniczne obroży z nadajnikiem dla
psa TT 15 mini
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
Czas działania baterii
Do 16–30 godzin, standardowe
użytkowanie
Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Zasięg bezprzewodowy ANT Do 5 m (16,4 stopy)
Zasięg radia VHF
Do 6,44 km (4 mil)
Klasa wodoszczelności
1 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
16
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
Przechowywanie przez dłuższy czas
UWAGA
Normalne tempo utraty pojemności baterii litowo-jonowych
w perspektywie długoterminowej może przyspieszyć
podwyższona temperatura. Przechowywanie przez dłuższy czas
w pełni naładowanej baterii w miejscu o temperaturze
wykraczającej poza zakres temperatury przechowywania
długoterminowego może znacznie zmniejszyć jej pojemność.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy,
należy z niego wyjąć baterię. Wyjęcie baterii nie spowoduje
utraty zapisanych danych.
Jeśli obroża nie będzie używana przez kilka miesięcy, jej baterię
należy naładować do poziomu około 50%. Urządzenie należy
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o temperaturze
zbliżonej do średniej temperatury pokojowej. Po okresie
nieużywania, przed pierwszym użyciem obrożę należy najpierw
w pełni naładować.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
Istnieje kilka sposobów na wydłużenie czasu działania baterii
w urządzeniu ręcznym i obroży.
• Zmniejsz jasność podświetlenia (Regulowanie jasności
podświetlenia, strona 16).
• Skróć czas podświetlania (Regulowanie czasu podświetlania,
strona 16).
• Wybierz mniejszą częstotliwość aktualizacji urządzenia
ręcznego (Zmiana aktualizacji urządzenia ręcznego,
strona 17).
• Wyłącz nadajnik (Wyłączanie nadajnika, strona 17).
• Korzystaj z trybu oszczędzania baterii (Włączanie trybu
oszczędności baterii urządzenia ręcznego, strona 17).
• Zmniejsz prędkość rysowania mapy (Dostosowanie prędkości
rysowania mapy, strona 17).
• Przełącz obrożę z nadajnikiem dla psa w tryb ratunkowy
(Włączanie trybu ratunkowego, strona 9) w celu
oszczędzenia energii baterii obroży.
• Zmniejsz częstotliwość aktualizacji obroży (Zmiana
częstotliwości aktualizacji obroży z nadajnikiem dla psa,
strona 17) w celu oszczędzenia energii baterii obroży.
Regulowanie jasności podświetlenia
Zbyt intensywne podświetlenie ekranu może znacząco skrócić
czas działania baterii. W celu zmaksymalizowania czasu
działania baterii można wyregulować jasność podświetlania.
UWAGA: Jasność podświetlenia może być ograniczona, jeśli
poziom naładowania baterii jest niski.
1 Wybierz .
2 Wyreguluj jasność podświetlenia za pomocą suwaka.
Urządzenie może się nieco nagrzewać w przypadku ustawienia
wysokiego poziomu podświetlenia.
Regulowanie czasu podświetlania
W celu zmaksymalizowania czasu działania baterii można
skrócić czas podświetlania.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Czas
podświetlania.
2 Wybierz opcję.
Informacje o urządzeniu
Zmiana częstotliwości aktualizacji obroży z nadajnikiem dla
psa
Aby można było zmienić częstotliwość aktualizacji obroży, musi
ona być włączona i znajdować się w zasięgu urządzenia
ręcznego.
Możesz wybrać mniejszą częstotliwość aktualizacji w celu
oszczędzenia energii baterii.
1 Wybierz Lista psów.
2 Wybierz psa.
3 Wybierz kolejno Pokaż informacje > > Zmień
częstotliwość aktualizacji.
Zmiana aktualizacji urządzenia ręcznego
Możesz wybrać mniejszą częstotliwość aktualizacji w celu
oszczędzenia energii baterii.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Kontakty > Konfiguracja
parowania > Częstotliwość aktualizacji.
2 Wybierz nową częstotliwość aktualizacji.
Włączanie trybu oszczędności baterii urządzenia ręcznego
Korzystając z trybu oszczędności baterii, można wydłużyć czas
jej działania.
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie >
Oszczędność baterii > Wł..
W trybie oszczędności baterii ekran wygasza się po
zakończeniu czasu podświetlenia.
Dostosowanie prędkości rysowania mapy
Prędkość rysowania mapy można zmniejszyć w celu
oszczędzenia energii baterii.
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa > Prędkość rysowania
mapy > Normalne.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
®
®
Typy plików
Urządzenie podręczne obsługuje poniższe typy plików.
• Pliki z aplikacji BaseCamp. Odwiedź stronę www.garmin.com
/trip_planning.
• Pliki zdjęć JPEG.
• Pliki skrzynek GPX. Odwiedź stronę internetową
www.geocaching.com/play .
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader. Odwiedź stronę www.garmin.com/products
/poiloader.
Wkładanie karty pamięci
OSTRZEŻENIE
Baterii nie wolno wyciągać przy użyciu ostro zakończonego
przedmiotu.
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać
z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj w urządzeniu
ręcznym kartę pamięci microSD.
1 Obróć spłaszczone kółko w lewo i pociągnij, aby zdjąć
pokrywkę.
2 Wyjmij baterię.
3 Przesuń uchwyt karty w lewo i unieś go.
Włączanie nadajnika
Aby móc dodać kontakt lub wysłać alert ratunkowy, trzeba
włączyć nadajnik.
UWAGA: Jeśli nadajnik będzie używany w niskiej temperaturze,
gdy bateria jest na wyczerpaniu, urządzenie może się wyłączyć.
Wybierz kolejno Ustawienia > Kontakty > Konfiguracja
parowania > Przesyłanie > Wł..
Wyłączanie nadajnika
Gdy nie trzeba komunikować się z kontaktami, można wyłączyć
nadajnik w celu oszczędzenia energii baterii urządzenia
ręcznego.
UWAGA: Jeśli nadajnik będzie używany w niskiej temperaturze,
gdy bateria jest na wyczerpaniu, urządzenie może się wyłączyć.
Wybierz kolejno Ustawienia > Kontakty > Konfiguracja
parowania > Przesyłanie > Wył..
Gdy nadajnik jest wyłączony, nie można wysyłać informacji
o pozycji ani wiadomości do kontaktów.
Oszczędzanie energii podczas ładowania
urządzenia
Na czas ładowania można wyłączyć wyświetlacz urządzenia
i jego wszystkie pozostałe funkcje.
1 Podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.
Zostanie wyświetlony wskaźnik poziomu naładowania baterii.
2 Przytrzymaj klawisz zasilania przez 4–5 sekund.
Wyświetlacz wyłączy się, a urządzenie zacznie się ładować
w trybie niskiego poboru prądu.
3 Całkowicie naładuj urządzenie.
4 Umieść kartę pamięci w urządzeniu w taki sposób, aby złote
styki były skierowane w dół.
5 Zamknij uchwyt karty.
6 Przesuń uchwyt karty w prawo, aby go zablokować.
7 Załóż baterię i pokrywkę.
Podłączanie urządzenia ręcznego do komputera
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Unieś pokrywkę zabezpieczającą À.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
Informacje o urządzeniu
17
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Załącznik
Akcesoria i części zamienne
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB Á
w urządzeniu.
3 Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB
w komputerze.
Urządzenie i karta pamięci (dodatkowa) pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach z system
Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach
Mac.
Podłączanie obroży do komputera
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy osuszyć styki i obszar wokół nich
przed podłączeniem zaczepu do ładowania.
Obrożę można podłączyć do komputera i używać jej z takimi
aplikacjami, jak BaseCamp. Obroża nie jest urządzeniem
pamięci masowej.
1 Przymocuj zaczep do ładowania do obroży.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB
kabla z zaczepem do ładowania.
3 Podłącz drugą wtyczkę kabla USB do portu USB
w komputerze.
Przesyłanie śladów psów do aplikacji BaseCamp
Ślady psów można przesyłać do aplikacji BaseCamp.
1 Podłącz obrożę do komputera (Podłączanie obroży do
komputera, strona 18).
Obroża włączy się automatycznie.
2 Wybierz .
3 Otwórz aplikację BaseCamp.
Aplikacja BaseCamp rozpoznaje i automatycznie przesyła
wewnętrzny wykres śladu z obroży.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
18
Dodatkowe mapy
Za pomocą urządzenia można korzystać z dodatkowych map,
takich jak obrazy satelitarne BirdsEye, mapy BlueChart g2 oraz
szczegółowe mapy City Navigator . Szczegółowe mapy mogą
zawierać dodatkowe punkty szczególne, takie jak restauracje
lub usługi morskie. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy
Garmin.
®
®
Czujniki ANT+
Urządzenie można używać łącznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie
dodatkowych czujników można znaleźć na stronie
http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe to bezprzewodowy czujnik temperatury ANT+. Czujnik
można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie
miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na
dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. Aby
wyświetlać dane o temperaturze z urządzenia tempe, należy
sparować urządzenie tempe z posiadanym urządzeniem.
Korzystanie z dodatkowych akcesoriów fitness
1 Zbliż urządzenie na odległość nie większą niż 3 m (10 stóp)
od akcesorium ANT+.
2 Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki ANT.
3 Wybierz Czujnik tętna, Czujnik rytmu lub Czujnik tempe.
4 Wybierz Wł., Wył. lub Szukaj nowego.
5 Dostosuj pola danych, aby móc wyświetlać tętno lub rytm
(Dostosowywanie pól danych, strona 13).
Porady dotyczące parowania akcesoriów ANT+
z urządzeniem Garmin
• Sprawdź, czy akcesorium ANT+ jest zgodne z urządzeniem
Garmin.
• Przed sparowaniem akcesorium ANT+ z urządzeniem
Garmin przejdź w miejsce oddalone o co najmniej 10 m (32,9
stopy) od innych akcesoriów ANT+.
• Zbliż urządzenie Garmin na odległość nie większą niż 3 m
(10 stóp) od akcesorium ANT+.
• Po przeprowadzeniu pierwszego parowania urządzenie
Garmin będzie automatycznie rozpoznawać sparowane
akcesorium ANT+ po każdym jego włączeniu. Ten proces
odbywa się automatycznie po włączeniu urządzenia Garmin
i zajmuje tylko kilka sekund, jeśli sparowane akcesoria są
włączone i działają prawidłowo.
• Po sparowaniu urządzenie Garmin odbiera tylko dane ze
sparowanego akcesorium, a to oznacza, że można
przebywać w pobliżu innych akcesoriów.
Załącznik
Instrukcja wymiany baterii w urządzeniu TT TT 15
Elementy urządzenia TT TT 15
Do tego celu może okazać się przydatny płaski wkrętak.
5 Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić poprawność
połączeń.
W przypadku prawidłowego podłączenia wyemitowany
zostanie dźwięk, a zielona dioda LED będzie migać na
zielono.
6 Wyłącz urządzenie.
7 Sprawdź, czy uszczelka znajdująca się w środku dolnej
pokrywy jest dobrze ułożona.
8 Załóż z powrotem tylną pokrywę.
9 Przykręć sześć śrub mocujących tylną pokrywę.
Po zainstalowaniu nowej baterii w pełni naładuj obrożę.
Wymiana baterii w obroży z nadajnikiem dla psa
À
Á
Â
Ã
Ä
Tylny panel
Przycisk zasilania
Pokrywka komory baterii
Złącza
Bateria
Wyjmowanie starej baterii
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny będzie także wkrętak krzyżowy.
1 Odkręć i wyjmij sześć śrub znajdujących się na krawędziach
tylnej pokrywy urządzenia.
UWAGA: Pozostaw dwie śruby wewnętrzne na swoim
miejscu.
Podważ
pokrywę.
2
3 Odłącz złącze baterii i złącze zasilania.
4 Odkręć śruby mocujące pokrywkę baterii.
5 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
Zapamiętaj sposób ułożenia baterii. Nową baterię należy
ułożyć w ten sam sposób.
Starą baterię należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji
i powtórnego przetwarzania odpadów.
Instalowanie nowej baterii
Aby włożyć nową baterię, najpierw należy wyjąć starą
(Wyjmowanie starej baterii, strona 19). Do tego potrzebny
będzie wkrętak krzyżowy. Potrzebny może także okazać się
wkrętak płaski.
1 Instalując nową baterię, należy ją ułożyć w ten sam sposób,
co starą baterię.
Złącze À powinno znajdować się po stronie najbliżej klawisza
zasilania, natomiast wybrzuszenie Á, w którym przewody
łączą się z baterią, powinno być skierowane w stronę styków
zaczepu do ładowania.
Przed wymianą baterii oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń.
Potrzebny też będzie mały śrubokręt krzyżakowy i śrubokręt
izolowany, znajdujący się w zestawie do wymiany baterii.
1 Wykręć śruby z pokrywki w kształcie litery L, która znajduje
się nad anteną VHF.
2 Podważ pokrywkę w kształcie litery L.
3 Wykręć śruby znajdujące się na zewnętrznych krawędziach
tylnej płytki urządzenia.
Podważ
płytkę.
4
5 Chwyć za przewody złącza baterii blisko złącza, a następnie
pociągnij za złącze prostopadle do płytki drukowanej, aby
odłączyć złącze baterii od urządzenia.
6 Chwyć za przewody złącza zasilania blisko tego złącza
i pociągnij je równolegle w stosunku do płytki drukowanej,
aby odłączyć złącze zasilania od urządzenia.
7 Wykręć śruby mocujące pokrywkę komory baterii.
8 Zdejmij pokrywkę komory baterii.
9 Wyjmij baterię.
Bateria jest ściśle dopasowana. Może być konieczne
podważenie baterii z tylnej płytki za pomocą tępego,
niemetalowego przedmiotu.
10 Włóż nową baterię do przedniej przegrody w taki sposób, aby
strona z nalepką była skierowana do góry, a wiodąca
krawędź baterii znajdowała się pod występem ze stykami.
11 Załóż z powrotem pokrywkę komory baterii, włóż dwie śruby
do odpowiednich otworów i dokręć je.
12 Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie
osadzona w rowku.
13 Podłącz złącze baterii i złącze zasilania do urządzenia.
2 Załóż pokrywkę baterii.
3 Przykręć śruby mocujące pokrywkę baterii.
4 Podłącz złącze baterii i złącze zasilania.
Załącznik
Złącza są prawidłowo podłączone, gdy zatrzasną się
w swoich portach.
14 Załóż z powrotem tylną płytkę, włóż śruby do odpowiednich
otworów i dokręć je.
19
15 Załóż z powrotem pokrywkę w kształcie litery L, włóż śruby
do odpowiednich otworów i dokręć je.
16 Upewnij się, że uszczelka nie wystaje z urządzenia.
Wymiana paska obroży
Przed rozpoczęciem wymiany paska oczyść urządzenie
z wszelkich zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych
zanieczyszczeń (Czyszczenie urządzenia, strona 15).
1 Wyciągnij pasek z modułu anteny GPS, prowadnika anteny
VHF i urządzenia dla psa.
Może to wymagać ciągnięcia za pasek z jednoczesnym
popychaniem. Śruba obudowy anteny GPS może wymagać
poluzowania, ale nie należy jej wykręcać.
2 Przeciągnij nowy pasek obroży przez moduł urządzenia dla
psa, prowadnik anteny VHF i moduł anteny GPS.
3 W razie potrzeby dokręć śrubę mocująca obudowę anteny
GPS.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
UWAGA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À o 90 stopni w lewą stronę, aby ją odkręcić.
Wymiana anteny VHF w obroży
UWAGA
Nie zginaj nadmiernie paska łączącego obudowę głównego
urządzenia z anteną GPS.
Po zdjęciu pokrywy w kształcie litery L nie usuwaj środka
uszczelniającego znajdującego się naprzeciw anteny VHF,
ponieważ może to uszkodzić uszczelnienie zapewniające
wodoszczelność obroży z nadajnikiem dla psa.
Przed wymianą anteny VHF oczyść urządzenie z wszelkich
zabrudzeń, kropel wody i innych drobnych zanieczyszczeń
(Czyszczenie urządzenia, strona 15). Potrzebny będzie także
wkrętak krzyżowy.
1 Wykręć 4 śruby À z pokrywy (kształt litery L) anteny VHF.
UWAGA: Zapamiętaj położenie pojedynczej, krótkiej śruby.
Podważ
pokrywę w kształcie litery L.
2
3 Wykręć śrubę Á mocującą antenę VHF do tylnej ścianki
urządzenia.
4 Wysuń całą antenę z jej prowadnika, aby można ją było
wymienić.
5 Zamocuj prowadnik anteny wokół paska obroży i wsuń nową
antenę VHF do prowadnika.
Ułatwi to skierowanie anteny ku górze.
6 Przykręć śrubę przytwierdzającą antenę VHF do tylnej
ścianki urządzenia.
7 Załóż pokrywę (kształt litery L) anteny VHF.
8 Przykręć 4 śruby pokrywy w kształcie litery L, pamiętając
o poprawnym umieszczeniu krótkiej śruby.
20
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją o 90 stopni w prawo, aby ją
dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki Ã.
Opcje pól danych
Aktualny czas: Aktualna godzina z uwzględnieniem aktualnej
pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa
czasowa i czas letni).
Barometr: Skalibrowane bieżące ciśnienie.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Ciśnienie otoczenia: Nieskalibrowane ciśnienie panujące
w danym środowisku.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas podróży - całkowity: Bieżąca suma czasu spędzonego
w ruchu i w bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - postój: Bieżąca suma czasu spędzonego
w bezruchu od ostatniego zerowania danych.
Czas podróży - ruch: Bieżąca suma czasu spędzonego
w ruchu od ostatniego zerowania danych.
Do kursu: Kierunek, w jakim należy się poruszać, aby wrócić na
trasę. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/- 3,65 m (12 stóp).
Doskonałość: Stosunek dystansu przebytego w poziomie do
zmiany dystansu w pionie.
Doskonałość do celu: Doskonałość wymagana do zejścia
z bieżącej pozycji na wysokość celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Załącznik
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Kierunek: Kierunek przemieszczania się.
Kurs: Kierunek od pozycji startowej do celu podróży. Kurs może
zostać wyświetlony jako zaplanowana lub ustawiona trasa.
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Licznik podróży: Bieżąca suma dystansu pokonanego od
ostatniego zerowania danych.
Limit prędkości: Zgłoszony limit prędkości dla danej drogi.
Dane nie są dostępne na wszystkich mapach i obszarach.
Należy zawsze stosować się do limitów prędkości
określanych przez znaki drogowe.
Maksymalna prędkość: Największa osiągnięta prędkość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalna wysokość: Największa osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Maksymalny spadek: Maksymalne tempo zmiany wartości
spadku w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Maksymalny wznios: Maksymalne tempo zmiany wartości
wzniosu w stopach lub metrach na minutę od ostatniego
zerowania danych.
Minimalna wysokość: Najmniejsza osiągnięta wysokość od
ostatniego zerowania danych.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Namiar: Kierunek od aktualnej pozycji do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Pozycja (długość/szerokość): Długość i szerokość
geograficzna bieżącego położenia, wyświetlana bez względu
na wybrane ustawienie formatu pozycji.
Pozycja (wybrana): Bieżąca pozycja wyświetlona
z uwzględnieniem wybranego ustawienia formatu pozycji.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość pionowa do celu: Tempo zmiany wartości wzniosu
lub spadku względem wyznaczonej wysokości. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Prędkość - średnia podróży: Średnia prędkość podczas ruchu
i postoju mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość - średnia ruchu: Średnia prędkość podczas ruchu
mierzona od ostatniego zerowania danych.
Prędkość VMG: Prędkość zbliżania się do celu podróży wzdłuż
wyznaczonej trasy. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Punkt - cel: Ostatni punkt na trasie do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Punkt - następny: Następny punkt na trasie. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Załącznik
Rytm: Liczba obrotów ramienia korby lub kroków na minutę.
Aby dane te były wyświetlane, urządzenie musi zostać
podłączone do akcesorium do pomiaru rytmu.
Średni spadek: Średni, pionowy dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Średni wznios: Średni pionowy dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wskaźnik: Strzałka wskazuje następny punkt lub zwrot. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zejście z kursu: Dystans pokonany poza pierwotną ścieżką
podróży (na lewo lub prawo od niej). Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Zwrot: Różnica kątowa (w stopniach) między namiarem do celu
podróży a bieżącym kursem. L oznacza skręt w lewo. R
oznacza skręt w prawo. Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
21
Indeks
A
akcesoria 1, 18
aktualizacje, oprogramowanie 15
alarmy
dźwięki 14
morskie 15
punkt alarmowy 12
zegar 12
alarmy punktów alarmowych 12
alerty 8
pies 4
pozycja 6
almanach 12
antena VHF 1, 20
B
BaseCamp 6, 13, 17, 18
bateria 16
czas działania 14
instalacja 1
ładowanie 2, 17
maksymalizowanie 9, 13, 16, 17
pamięć 16
wymiana 19
wymienianie 19
bezpiecznik, wymiana 20
blokowanie, ekran 2
C
Celuj i idź 12
częstotliwości radiowe 3
części zamienne 18–20
czujniki ANT+ 18
parowanie 18
czyszczenie ekranu dotykowego 15
czyszczenie urządzenia 15
D
dane, udostępnianie 11
dane techniczne 16
dane użytkownika, usuwanie 18
dźwięki 14
E
ekran
blokowanie 2
ustawienia 13
G
Garmin Express 15
aktualizowanie oprogramowania 15
rejestrowanie urządzenia 15
godziny wschodu i zachodu słońca 12
GPS 13
ustawienia 13
I
identyfikator urządzenia 15
ikony 5
informacje o podróży
resetowanie 12
wyświetlanie 12
J
jednostki miary 14
K
kalendarz 12
kalibrowanie
ekran 14
wysokościomierz 12
karta microSD. Patrz karta pamięci
Karta microSD. Patrz karta pamięci
karta pamięci 1, 17
kompas 5, 11
kalibrowanie 11
nawigacja 11
ustawienia 14
komputer, łączenie 17, 18
22
komunikacja radiowa 4
komunikacja radiowa na linii widzenia 4
kontakt 8, 17
częstotliwość aktualizacji 17
dodawanie 8
identyfikator 8
ustawienia 13
wyświetlanie na mapie 8
kurs, wskaźnik 11
Ł
ładowanie 17
obroża 2
urządzenie podręczne 2
M
mapy 9, 10
aktualizowanie 15
nawigacja 11
opcjonalne 18
orientacja 11, 14
pola danych 13
pomiar dystansu 11
powiększanie 5, 14
ustawienia 14, 15, 17
menu główne, dostosowywanie 13
morskie, ustawienia alarmów 15
myśliwy 8
przewody zasilające, wymiana bezpiecznika
20
przycisk zasilania 1, 2
przyciski 1
szkolenie 7
trening 7
przyciski na ekranie 2
punkty 9, 12
edytowanie 9
odwzorowanie 9
usuwanie 10
zapisywanie 9
R
rejestracja produktu 1, 15
rejestrowanie urządzenia 1, 15
rozwiązywanie problemów 1
S
stado, oznaczanie 9
stoper 13
styki 4, 6
sygnalizator 9
sygnały satelitarne 13
odbieranie 2
szkolenie, stymulacja 7
Ś
nawigacja 6, 11, 12
wysokościomierz 12
ślady 3, 10, 11
nawigacja 10
rejestrowanie 10
ustawienia 13, 14
O
T
obroża 4
antena VHF 1, 20
ładowanie 2
styki 6
światło 9
wymiana baterii 19
wymiana paska 20
zakładanie 4
ogrodzenia wirtualne 6
oprogramowanie
aktualizacje 15
aktualizowanie 15
tempe 18
temperatura 18
TracBack 10
trasy 10
edytowanie 10
nawigacja 10
tworzenie 10
ustawienia 14
usuwanie 10
wyświetlanie na mapie 10
trening
dźwięk 7
stymulacja 7
wibracje 7
tryb ratunkowy 9
N
P
parowanie, czujniki ANT+ 18
pies 4
alerty 4
częstotliwość aktualizacji 17
dodawanie 2, 3
identyfikator 3, 4
informacje 3, 4
kody śledzenia i szkolenia 3
obroża 9
podróż do 6
podstawy szkolenia 7
poziomy intensywności szkolenia 7
statystyki 3
szkolenie 7
szkolenie podstawowe 6
ślady 3, 4, 18
śledzenie 5, 6
trening 6, 7
typ 4
ustawienia 13
pilot VIRB 13
planowanie podróży. Patrz trasy
podświetlenie 13, 16, 17
pola danych 13
pomiar dystansu 11
pomiar powierzchni 12
pory polowań i połowów 12
powiększanie, mapy 5
poziom intensywności, wybór 7
przesyłanie
ślady 18
Wyjmij złącze micro-USB z urządzenia. 17
U
udostępnianie danych 11
urządzenie
dbanie 15
rejestracja 1
USB
odłączanie 18
przesyłanie plików 17
tryb pamięci masowej 17
złącze 1
ustawienia 13–15
ustawienia czasu 14
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 18
W
WAAS 13
wiadomości 8
wirtualne ogrodzenia 6
wskaźnik namiaru 11
wstrzymywanie śledzenia psa 6
Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia., przesyłanie 17
wykrywanie szczekania 4
wysokościomierz 15
kalibrowanie 12
wysokość 10, 12
wykres 12
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising