Garmin | Atemos 100/K 5 System | Garmin Atemos 100/K 5 System Atemos 100/K5 Návod k obsluze

Garmin Atemos 100/K 5 System Atemos 100/K5 Návod k obsluze
ATEMOS® 100 SE ZAŘÍZENÍM K5
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, Atemos , ANT+ , BlueChart , City Navigator a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA
a dalších zemích. BaseCamp™, Garmin Express™ a tempe™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a dalších zemích. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.
®
®
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Nastavení systému Atemos 100 ................................................. 1
Přehledy zařízení ........................................................................ 1
Přenosné zařízení Atemos 100 .............................................. 1
Psí obojek .............................................................................. 1
Registrace zařízení ..................................................................... 1
Instalace baterie ......................................................................... 1
Nabíjení přenosného zařízení .................................................... 1
Nabíjení psího obojku ................................................................. 2
Zapnutí zařízení .......................................................................... 2
Vypnutí zařízení ..................................................................... 2
Vyhledání satelitních signálů ...................................................... 2
Používání dotykové obrazovky ................................................... 2
Uzamčení dotykové obrazovky ................................................... 2
Odemknutí dotykové obrazovky ............................................. 2
Nastavení zařízení na obojek........................................ 2
Metody, jak přidat obojek psa do přenosného zařízení .............. 2
Informace o vysílání VHF ....................................................... 2
Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100 pomocí
bezdrátového spojení ............................................................. 3
Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání ......... 3
Úprava informací o psech ........................................................... 3
Vynulování statistiky a trasy psa ............................................ 3
Změna délky trasy psa ........................................................... 3
Změna jména psa .................................................................. 3
Změna barvy trasy psa .......................................................... 3
Změna rasy psa ..................................................................... 3
Změna ID psa ........................................................................ 3
Nastavení upozornění na chování psa .................................. 3
Odstranění psa ...................................................................... 3
Jak psovi nasadit obojek ............................................................. 3
Komunikace s obojkem ............................................................... 4
Sledování psů................................................................. 4
Sledování psů na mapě .............................................................. 4
Sledování a výcvik jednoho psa najednou ................................. 4
Ikony stavu psa ........................................................................... 4
Kompas pro sledování psů ......................................................... 4
Navigace ke psovi ....................................................................... 5
Sledování pomocí funkce BaseStation aplikace
BaseCamp™ .............................................................................. 5
Pozastavení sledování psa ......................................................... 5
Pozastavení sledování všech psů .............................................. 5
Upozornění na polohu ................................................................ 5
Nastavení upozornění na zónu geofence .............................. 5
Nastavení okruhu upozornění ................................................ 5
Úprava upozornění o poloze .................................................. 5
Výcvik psa....................................................................... 5
Metody výcviku ........................................................................... 5
Nastavení výcvikových tlačítek pro jednoho psa ........................ 5
Přizpůsobení výcvikových tlačítek .............................................. 6
Sledování kontaktu........................................................ 6
Přidání kontaktu pomocí MURS/VHF ......................................... 6
Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu .......................................... 6
Zahajování nouzového upozornění ............................................ 6
Odeslání zprávy kontaktům ........................................................ 6
Sledování kontaktu ..................................................................... 6
Nalezení ID kontaktu .................................................................. 6
Změna ID vašeho kontaktu ......................................................... 6
Aktualizace ID kontaktu .............................................................. 6
Lov s pomocí systému Atemos.................................... 7
Označení hejna ...........................................................................7
Zapnutí světla na obojku ............................................................ 7
Obsah
Zapnutí záchranného režimu ...................................................... 7
Trasové body, trasy a prošlé trasy ............................... 7
Trasové body .............................................................................. 7
Označení aktuální pozice ....................................................... 7
Označení trasového bodu pomocí mapy ............................... 7
Úprava trasového bodu .......................................................... 7
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy ..................... 7
Posunutí trasového bodu na mapě ........................................ 7
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu ............................. 7
Projekce trasového bodu ....................................................... 7
Odstranění trasového bodu ................................................... 8
Trasy ........................................................................................... 8
Vytvoření trasy ....................................................................... 8
Úprava názvu trasy ................................................................ 8
Navigace podle uložené trasy ................................................ 8
Úprava trasy ........................................................................... 8
Obrácení trasy ....................................................................... 8
Zobrazení trasy na mapě ....................................................... 8
Prohlížení aktivní trasy ........................................................... 8
Odstranění trasy .................................................................... 8
Prošlé trasy ................................................................................. 8
Ukládání záznamů prošlé trasy .............................................. 8
Zobrazení podrobností o prošlé trase .................................... 8
Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy ..................... 8
Navigace na začátek prošlé trasy .......................................... 8
Změna barvy prošlé trasy ...................................................... 9
Uložení aktuální prošlé trasy .................................................. 9
Uložení polohy na prošlé trase .............................................. 9
Vymazání aktuální prošlé trasy .............................................. 9
Odstranění prošlé trasy .......................................................... 9
Archivace uložené prošlé trasy .............................................. 9
Automatické archivování prošlých tras .................................. 9
Navigace .......................................................................... 9
Mapa ........................................................................................... 9
Měření vzdálenosti na mapě ....................................................... 9
Kompas .......................................................................................9
Kalibrace kompasu ................................................................ 9
Navigace podle ukazatele směru k cíli ................................... 9
Ukazatel kurzu ....................................................................... 9
Menu Kam vést? ......................................................................... 9
Hledání trasového bodu podle názvu .................................... 9
Hledání trasového bodu v blízkosti jiného trasového
bodu ..................................................................................... 10
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................. 10
Graf nadmořské výšky .............................................................. 10
Kalibrace barometrického výškoměru .................................. 10
Navigace k bodu v grafu ...................................................... 10
Změna typu grafu ................................................................. 10
Vynulování dat grafu nadmořské výšky ............................... 10
Trasový počítač ........................................................................ 10
Vynulování trasového počítače ............................................ 10
Aplikace......................................................................... 10
Nastavení varovného alarmu .................................................... 10
Výpočet velikosti plochy ............................................................ 10
Zobrazení kalendáře a almanachů ........................................... 10
Nastavení budíku ...................................................................... 10
Spuštění stopek ........................................................................ 10
Stránka Družice ........................................................................ 10
Změna zobrazení družic ...................................................... 11
Vypnutí systému GPS .......................................................... 11
Simulace polohy ................................................................... 11
Deaktivace vysílání údajů o psovi ............................................ 11
Dálkové ovládání VIRB® .......................................................... 11
Ovládání akční kamery VIRB pomocí přenosného
zařízení ................................................................................ 11
i
Ovládání akční kamery VIRB v kombinaci s obojkem pro
psa ....................................................................................... 11
Přizpůsobení zařízení................................................... 11
Vlastní přizpůsobení hlavního menu ........................................ 11
Přizpůsobení datových polí ...................................................... 11
Povolení datových polí mapy ............................................... 11
Nastavení systému ................................................................... 11
Nastavení psa ........................................................................... 11
Nastavení kontaktu ................................................................... 11
Nastavení displeje .................................................................... 12
Kalibrace dotykové obrazovky ............................................. 12
Nastavení vzhledu .................................................................... 12
Nastavení tónů zařízení ............................................................ 12
Nastavení mapy ........................................................................ 12
Rozšířené nastavení mapy .................................................. 12
Nastavení prošlých tras ............................................................ 12
Nastavení trasování .................................................................. 12
Změna měrných jednotek ......................................................... 12
Nastavení času ......................................................................... 12
Nastavení formátu souřadnic .................................................... 13
Nastavení směru pohybu .......................................................... 13
Nastavení výškoměru ............................................................... 13
Nastavení námořní mapy .......................................................... 13
Informace o zařízení..................................................... 13
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 13
Podpora a aktualizace .............................................................. 13
Podpora a aktualizace ......................................................... 13
Aktualizace softwaru ............................................................ 13
Péče o zařízení ......................................................................... 13
Čištění zařízení .................................................................... 13
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 13
Technické údaje ........................................................................ 14
Specifikace přenosného zařízení Atemos 100 .................... 14
Informace o baterii .................................................................... 14
Dlouhodobé skladování ....................................................... 14
Maximalizace výdrže baterie ................................................ 14
Úspora energie během nabíjení zařízení ................................. 15
Správa dat ................................................................................ 15
Typy souborů ....................................................................... 15
Instalace paměťové karty ..................................................... 15
Připojení přenosného zařízení k počítači ............................. 15
Připojení obojku k počítači ................................................... 15
Přenos tras psa do zařízení BaseCamp .............................. 15
Odstranění souborů ............................................................. 15
Odpojení kabelu USB .......................................................... 15
Dodatek ......................................................................... 16
Příslušenství a náhradní díly .................................................... 16
Zakoupení příslušenství ....................................................... 16
Snímače ANT+ .................................................................... 16
K5 Pokyny k výměně baterií ................................................ 16
Výměna pásku obojku .......................................................... 17
Výměna antény VHF v obojku psa ...................................... 17
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ................. 17
Možnosti datových polí ............................................................. 17
Rejstřík .......................................................................... 19
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Nastavení systému Atemos 100
OZNÁMENÍ
V blízkosti přenosného zařízení nepoužívejte rádio s vysokým
výkonem (vyšším než 5 wattů). Mohlo by přenosné zařízení
nevratně poškodit.
Než budete moct použít přenosné zařízení Atemos 100 a psí
obojek K5, je nutné je nastavit.
1 Vložte do přenosného zařízení baterii (Instalace baterie,
strana 1).
2 Nabijte přenosné zařízení (Nabíjení přenosného zařízení,
strana 1).
3 Nabijte psí obojek (Nabíjení psího obojku, strana 2).
4 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
5 Je-li třeba, přidejte obojek do přenosného zařízení (Přidání
psa do přenosného zařízení Atemos 100 pomocí
bezdrátového spojení, strana 3).
6 Navažte satelitní signály (Vyhledání satelitních signálů,
strana 2).
7 Připevněte obojek (Jak psovi nasadit obojek, strana 3).
Přehledy zařízení
Přenosné zařízení Atemos 100
À
Á
Â
Ã
Anténa VHF
Anténa GPS
Zapínací tlačítko
Stavová kontrolka a blikající majáková kontrolka
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu garmin.com/express.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Instalace baterie
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
Ověřte,
na kterém konci baterie se nacházejí kovové
2
kontakty.
3 Vložte baterii do prostoru pro baterie kontakty napřed.
4 Zatlačte baterii na místo.
5 Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a otočte kroužkem ve
směru hodinových ručiček.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Anténa GPS
Rádiová anténa VHF
Výcviková tlačítka
Zapínací tlačítko
Upevňovací spona
Slot paměťové karty microSD™ (pod baterií)
Kroužek krytu přihrádky na baterie
Port mini-USB (pod ochranným krytem)
Nabíjení přenosného zařízení
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Než obojek poprvé použijete, je nutné plně nabít baterii.
Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny.
POZNÁMKA: Zařízení se nenabíjí, pokud je mimo teplotní
rozmezí od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F).
1 Zvedněte ochranný kryt À.
Psí obojek
POZNÁMKA: Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na
obrázku.
Začínáme
1
1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
2 Zapněte obě zařízení (Zapnutí zařízení, strana 2).
3 Stiskněte zapínací tlačítko přenosného zařízení.
zobrazí sílu signálu systému GPS.
Jakmile obojek naváže satelitní spojení, kontrolka stavu dvakrát
nebo třikrát zeleně zabliká.
Používání dotykové obrazovky
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu miniUSB Á v zařízení.
3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do vhodné elektrické
zásuvky.
Displej LCD na přenosném zařízení zobrazuje aktuální stav
nabití baterie. Nabíjení je dokončeno, když ikona nabití baterie
přestane blikat.
Nabíjení psího obojku
OZNÁMENÍ
Aby nedocházelo ke korozi, osušte důkladně kontakty na obojku
a okolní oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.
POZNÁMKA: Váš psí obojek může vypadat jinak než obojek na
obrázku.
Než obojek poprvé použijete, je nutné plně nabít baterii.
Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně pět hodin.
1 Nacvakněte nabíjecí klip À na obojek Á.
• Výběrem ikony
otevřete zásobník aplikací.
• Výběrem ikony
otevřete menu.
• Výběrem ikony zavřete stránku a vrátíte se na předchozí
stránku.
• Pokud jste vzdáleni od domovské obrazovky o více než jednu
nabídku, vyberte a podržte ikonu a vrátíte se zpět na
domovskou obrazovku.
• Výběrem možnosti se vrátíte na předchozí stránku.
• Výběrem ikony
uložíte změny a zavřete stránku.
• Výběrem ikony a můžete procházet obsah.
• Výběrem ikony
můžete vyhledávat podle názvu.
Uzamčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji
uzamknout.
1 Vyberte zapínací tlačítko.
2 Vyberte ikonu .
Odemknutí dotykové obrazovky
1 Vyberte zapínací tlačítko.
2 Vyberte ikonu .
Nastavení zařízení na obojek
Metody, jak přidat obojek psa do
přenosného zařízení
2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do portu miniUSB kabelu s nabíjecím klipem.
3 Připojte nabíjecí kabel k napájecímu zdroji.
Při nabíjení obojku bude stavová kontrolka svítit červeně.
4 Jakmile začne stavová kontrolka svítit zeleně, nabíjecí klip od
obojku odpojte.
Zapnutí zařízení
• Podržte zapínací tlačítko přenosného zařízení, dokud se
nezapne displej LCD.
• Na obojku psa podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud
nezačne blikat kontrolka stavu a obojek nezapípá.
Vypnutí zařízení
• Podržte zapínací tlačítko přenosného zařízení, dokud se
nevypne obrazovka LCD.
• Na psím obojku podržte stisknuté zapínací tlačítko, dokud
kontrolka stavu nezčervená.
Vyhledání satelitních signálů
Obojek i přenosné zařízení musí navázat satelitní spojení
předtím, než dáte obojek psovi na krk. Příjem satelitních signálů
může trvat několik minut.
2
Pokud jste zakoupili obojek psa a přenosné zařízení
samostatně, musíte obojek psa přidat do přenosného zařízení.
Do jednoho přenosného zařízení můžete přidat až 20 obojků.
Používání kanálů MURS/VHF: Umožňuje vám přidat obojek
psa poté, co jste obojek nastavili stisknutím zapínacího
tlačítka do režimu párování.
Tato metoda je praktická tehdy, přidáváte-li do systému nový,
doplňkový obojek před zahájením lovu (Přidání psa do
přenosného zařízení Atemos 100 pomocí bezdrátového
spojení, strana 3).
Zadávání kódů pro sledování nebo ovládání: Umožňuje vám
přidat obojek psa, který nevlastníte nebo který není v oblasti.
Majitel psa musí určit, zda můžete psa pouze sledovat, nebo
jej můžete sledovat i ovládat. U této metody je nutné, aby
majitel psa vyhledal kódy a sdělil je osobě, která přidává
obojek psa.
Tato metoda je užitečná, když byste rádi přidali obojek psa
během lovu, ale pes není ve vaší blízkosti. Například tehdy,
když přidáváte obojek psa jiného člena vaší lovecké výpravy
do svého přenosného zařízení, ale nejste majitelem obojku
psa (Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání,
strana 3).
POZNÁMKA: Tato funkce je závislá na typu obojku psa a
své dostupnosti ve vaší oblasti. Mohou se vám zobrazit
pouze kódy pro sledování, nebo kódy pro sledování a
ovládání.
Informace o vysílání VHF
Tento produkt je povoleno používat pouze v určitých vysílacích
pásmech, která se liší v závislosti na zemi použití. Přenosné
Nastavení zařízení na obojek
zařízení a modul pro psa umožňují, aby v nich uživatel
nainstaloval jinou anténu. Výměna antény může způsobit vyšší
výkon vysílání a silnější záření. Je zakázáno používat zařízení
s anténou třetí strany nebo s anténou, kterou neschválila
společnost Garmin . Na webové stránce www.garmin.com
/tracking-legal naleznete podrobnosti o výkonu a rádiových
frekvencích tohoto produktu, povoleném příslušenství
a omezení záření v různých zemích.
®
Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100
pomocí bezdrátového spojení
1 Je-li obojek psa zapnutý, pak jej vypněte (Vypnutí zařízení,
2
3
4
5
strana 2).
Podržte tlačítko , dokud obojek psa nevydá dvě řady pípnutí
(asi 2 vteřiny), a poté uvolněte.
Kontrolka stavu rychle zeleně bliká. Nyní je obojek psa
připraven k propojení či spojení s přenosným zařízením.
Na přenosném zařízení zvolte Seznam psů > Přidat psa.
Umístěte obojek psa do blízkosti přenosného zařízení a
vyberte možnost Ano.
Po úspěšném přidání obojku psa zadejte jméno psa a
potvrďte
> OK.
Přidání psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání
POZNÁMKA: Tato funkce je závislá na typu obojku psa a své
dostupnosti ve vaší oblasti.
Abyste mohli přidat psa pomocí kódů pro sledování nebo
ovládání, musí je majitel psa nejprve vyhledat (Vyhledání ID psa
a kódů pro sledování nebo ovládání, strana 3) a sdělit vám je.
Kódy pro sledování nebo ovládání můžete použít k tomu, abyste
autorizovali interakci přenosného zařízení s obojkem vašeho
psa. Nejste-li v blízkosti psa, kterého chcete přidat nebo
nemůžete využít režimu párování obojku, máte možnost přidat
psa pomocí kódů pro sledování nebo ovládání.
1 Vyberte možnost Přidat psa.
2 Na dotaz, zda jste v blízkosti obojku, zvolte odpověď Ne.
3 Na dotaz, jestli znáte kódy pro sledování nebo ovládání,
vyberte odpověď Ano.
4 Zadejte kód pro sledování nebo ovládání a vyberte možnost
.
Pomocí kódu pro sledování psa můžete psa sledovat. Kód
pro ovládání psa vám umožňuje psa jak sledovat, tak i cvičit
(usměrňovat).
5 Zadejte jméno psa a vyberte potvrďte tlačítkem OK.
Vyhledání ID psa a kódů pro sledování nebo ovládání
Můžete sdílet kód trasy psa, aby vašeho psa mohla sledovat
další osoba. Máte také možnost sdílet kód ovládání psa, aby
mohla jiná osoba vašeho psa sledovat a cvičit (korigovat).
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
Úprava informací o psech
Vynulování statistiky a trasy psa
vyčistit zobrazení mapy. Změna délky trasy zobrazené na mapě
neovlivní trasy uložené ve vnitřní paměti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Psi > Sledovat psa na mapě.
2 Vyberte, zda chcete na mapě zobrazovat více či méně tras.
Změna jména psa
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
4 Vyberte jméno psa.
5 Zadejte jméno a potvrďte ho tlačítkem
> OK.
Změna barvy trasy psa
Můžete změnit barvu trasy psa. Je užitečné vybrat barvu trasy
tak, aby odpovídala barvě pásku obojku.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
4 Vyberte barevný čtvereček vedle jména psa.
5 Vyberte barvu.
Změna rasy psa
Než budete moct změnit rasu psa, je nutné obojek zapnout a
umístit do dosahu přenosného zařízení.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace > > Změnit rasu
psa.
4 Vyberte rasu psa.
Změna ID psa
Než budete moct změnit ID psa, je nutné obojek zapnout a
umístit do dosahu přenosného zařízení.
Pokud dochází k rušení ostatními obojky nebo přenosnými
zařízeními ve vaší oblasti, budete možná muset změnit ID psa.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
4 Vyberte možnost > Změnit ID.
5 Vyberte dostupné ID.
Pokud tohoto psa sleduje jiné přenosné zařízení, doporučujeme
psa ze zařízení odebrat a znovu jej pomocí kódů pro sledování
nebo ovládání přidat (Přidání psa pomocí kódů pro sledování
nebo ovládání, strana 3).
Nastavení upozornění na chování psa
Můžete si nastavit, jakým způsobem vás přenosné zařízení
upozorní na určité chování psa.
1 Vyberte možnost Nastavení > Psi > Upozornění psů.
2 Vyberte chování.
3 Zvolte způsob, kterým vás zařízení upozorní na dané
chování.
4 Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.
Před novým lovem možná budete chtít smazat statistiku a t
trasu psa.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace > Vynulovat > Ano.
Odstranění psa
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Odebrat.
Změna délky trasy psa
Jak psovi nasadit obojek
Můžete upravit, jak dlouho se budou trasy psa zobrazovat na
mapě. Zobrazením menšího počtu tras na mapě může pomoct
UPOZORNĚNÍ
Na zařízení ani obojek nestříkejte agresivní chemikálie, mezi
které patří mimo jiné sprej proti blechám a klíšťatům. Vždy, než
Nastavení zařízení na obojek
3
psovi nasadíte obojek, zkontrolujte, že použitý sprej proti
blechám či klíšťatům již zcela zaschl. Malé množství agresivní
chemikálie může poškodit umělohmotné a laminátové části
obojku.
Než nasadíte psovi obojek, musíte spárovat přenosné zařízení
s obojkem (Přidání psa do přenosného zařízení Atemos 100
pomocí bezdrátového spojení, strana 3) a navázat satelitní
spojení (Vyhledání satelitních signálů, strana 2).
1 Nastavte obojek s VHF anténou tak, aby směřovala vzhůru.
Anténa GPS musí být otočena vzhůru a kontrolky směrem
vpřed.
2 Umístěte obojek do střední části psova krku.
3 Utáhněte pásek tak, aby psův krk obepínal.
POZNÁMKA: Obojek musí být utažen do té míry, aby se
nemohl otáčet ani psovi klouzat po krku. Psovi však musí
umožňovat normálně polykat a pít. Zaměřte se na psovo
chování, abyste se ubezpečili, že obojek není utažen příliš.
2 Je-li třeba, stisknutím tlačítka
a mapu zvětšíte nebo
zmenšíte.
TIP: Je-li třeba, stisknutím tlačítka můžete psa sledovat
pomocí kompasu (Kompas pro sledování psů, strana 4).
Sledování a výcvik jednoho psa najednou
POZNÁMKA: Tato funkce se týká pouze psího obojků
s výcvikovými funkcemi.
Pokud sledujete a cvičíte více psů, můžete zařízení nastavit tak,
aby zobrazovalo vždy jen jednoho psa, a zajistit tak, že
zobrazený pes je ten, kterého právě cvičíte.
1 Vyberte ikonu > > Zapnout synchronizaci seznamu.
2 Vyberte ikonu a , chcete-li mezi psy procházet.
Ikony stavu psa
4 Je-li pásek příliš dlouhý, přebytečnou část uřízněte tak, aby
zůstalo přečnívat alespoň 7,62 cm (3 palce) pásku.
Komunikace s obojkem
Aby byl komunikační signál co nejlepší, neměly by se v přímé
linii mezi vaším přenosným zařízením a obojkem psa nacházet
žádné překážky. Aby byly podmínky pro zachování zorného pole
co nejlepší, přesuňte se na nejvyšší místo ve své oblasti
(například na kopec).
Nejlepší
Sedí
Běží
Na stopě
U stromu
Neznámý*
*Ikona neznámého stavu indikuje, že obojek nezachytil satelitní
signál a přenosné zařízení nemůže určit polohu psa.
Kompas pro sledování psů
Chcete-li otevřít kompas pro sledování psa, vyberte ikonu
.
Dobré
Špatné
Sledování psů
Přenosné zařízení vám umožňuje sledovat svého psa pomocí
sledovacího kompasu nebo mapy. Mapa zobrazuje vaši polohu i
polohu vašeho psa a provádí sledování. Šipka kompasu ukazuje
ve směru aktuální polohy psa.
Sledování psů na mapě
Abyste mohli sledovat psa na mapě, musíte ho nejprve přidat do
přenosného zařízení (Přidání psa do přenosného zařízení
Atemos 100 pomocí bezdrátového spojení, strana 3).
Můžete sledovat polohu psa na mapě.
1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
4
Kompas pro sledování psa můžete využít k zobrazení směru a
vzdálenosti vašeho psa. Kompas pro sledování ukazuje také
stav psa, zda například běží nebo stojí na místě (Ikony stavu
psa, strana 4). Barva ukazatele odpovídá barvě trasy psa.
Kompas pro sledování psa je nejpřesnější, když se pes nachází
více než 9,1 m (30 stop) daleko. Je-li pes blíže než 9,1 m
(30 stop) od vás, objeví se hlášení „Blízko“.
Sledování psů
Navigace ke psovi
1
2
3
4
5
Vyberte možnost Seznam psů.
Vyberte psa.
Vyberte možnost Zobrazit informace > Jet.
Otevře se mapa.
Následujte fialovou čáru ke psovi.
Je-li třeba, stisknutím tlačítka můžete psa sledovat pomocí
kompasu.
Sledování pomocí funkce BaseStation
aplikace BaseCamp™
Než budete moct sledovat své psy a kontakty pomocí aplikace
BaseCamp, musíte aplikaci BaseCamp stáhnout do počítače
(www.garmin.com/basecamp).
Funkce BaseStation aplikace BaseCamp vám umožňuje
sledovat psy a kontakty na počítači v reálném čase. Více
informací o tom, jak používat aplikaci BaseCamp najdete
v souboru s nápovědou aplikace.
1 Vyberte možnost Nastavení > Systém > BaseCamp
BaseStation > Na dotaz.
2 Otevřít aplikaci BaseCamp.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pozastavení sledování psa
Během lovu máte možnost pozastavit sledování každého ze
psů. Může to být praktické, když pes odpočívá.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace > > Konec
sledování.
Pozastavení sledování všech psů
Pokud psy během běhu přesouváte a nechcete sledovat jejich
přepravu, můžete sledování všech psů vypnout.
1 Vyberte ikonu .
2 Vyberte > Pozastavit všechna sledování.
Upozornění na polohu
Upozornění na polohu vás uvědomí o tom, kdy vaši psi nebo
kontakty vstoupí do konkrétní polohy a kdy polohu opustí. Máte
možnost vytvořit si vlastní zónu geofence nebo využít poloměr
kolem stávající polohy.
Zóna geofence je neviditelná hranice kolem oblasti a vytvoříte ji
pomocí bodů na mapě. Přesnost vašich virtuálních zón
geofence jsou přibližně 3 metry (10 stop). Zóny geofence fungují
nejlépe, když pokrývají oblast o velikosti průměrného dvora
(přibližně ¼ akru).
Nastavení upozornění na zónu geofence
Můžete nastavit neviditelnou hranici kolem oblasti a dostávat
upozornění, pokud pes nebo kontakt do této oblasti vstoupí
nebo z ní odejde.
1 Vyberte možnost Nastavení > Upozornění na polohu >
Přidat upozornění > Zóna geofence.
2 Vyberte bod na mapě a vyberte možnost Použít.
3 Zopakujte krok 2 a vymezte zónu geofence pomocí až
10 bodů.
4 Vyberte možnost Hotovo.
Nastavení okruhu upozornění
Můžete obdržet upozornění, když se pes nebo kontakt dostanou
do určité vzdálenosti od vás nebo když ji opustí.
1 Zvolte možnost Nastavení > Upozornění na polohu >
Přidat upozornění > Okruh.
Výcvik psa
2 Vyberte jednotky.
3 Zadejte poloměr okruhu a vyberte možnost
.
Úprava upozornění o poloze
1 Vyberte možnost Nastavení > Upozornění na polohu.
2 Vyberte upozornění.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vypnout oznámení pro toto upozornění,
vyberte možnost Vypnout,
• Pokud chcete nastavit způsob, kterým vás bude zařízení
informovat o tomto upozornění, vyberte možnost Nastavit
typ upozornění.
• Pokud chcete nastavit upozornění na zvuk při opuštění,
vstupu či obojím, vyberte možnost Nastavit režim
upozornění.
• Pokud chcete upozornění odstranit, vyberte možnost
Odstranit.
Výcvik psa
Je třeba, abyste vyhledali a prověřili výcvikové metody, které
nejlépe vyhovují vám, vašemu psovi a vašim potřebám. Tato
příručka poskytuje základní pravidla výcviku, ale každý pes má
jedinečné výcvikové potřeby.
Pokud je výcvikový systém Atemos vhodně aplikován, stává se
velmi efektivním výcvikovým nástrojem, který pomůže vašemu
psu plně rozvinout potenciál. Tento výcvikový systém by měl být
součástí celkového výcvikového programu.
Začněte svého psa cvičit na vodítku, bez výcvikového systému
Atemos. Měli byste psa naučit povel k noze, sedni a ke mně.
Jakmile pes rozumí těmto třem základním povelům, můžete jej
začít cvičit pomocí obojku se zařízením a vodítka. A konečně,
jakmile pes konzistentně plní povely na vodítku s využitím
obojku, můžete vodítko odepnout a psa cvičit pouze s použitím
obojku se zařízením.
Metody výcviku
Tón: Aktivuje slyšitelný tón namísto stimulace. Podle vašeho
výcvikového programu lze tón použít jako pozitivní, nebo
negativní výcvikovou pobídku.
Vibrace: Aplikuje na psa vibraci místo stimulace po celou dobu
stisknutí tlačítka, avšak maximálně 8 sekund. Účinnost
vibrace může být různá, a to podle temperamentu a
zkušeností psa.
Nastavení výcvikových tlačítek pro jednoho
psa
POZNÁMKA: Tréninkové funkce nejsou pro sledovací obojky
dostupné ve všech oblastech.
Abyste mohli psovi přiřadit výcviková tlačítka, musíte psa
nejprve přidat do přenosného zařízení (Přidání psa do
přenosného zařízení Atemos 100 pomocí bezdrátového spojení,
strana 3).
Každé tréninkové tlačítko je přednastaveno na tón (T), vibraci
(V) nebo světlo (L). Tento režim je nejpraktičtější při výcviku jen
jednoho psa. Cvičíte-li psů několik, může být praktické si pro
každého psa a každou výcvikovou metodu přizpůsobit jedno
výcvikové tlačítko (Přizpůsobení výcvikových tlačítek,
strana 6).
1 Zvolte možnost Nastavení > Výcvik > Výcviková tlačítka.
2 Klepněte na oblast v horní části obrazovky přímo pod tlačítky.
3 Vyberte ikonu .
V tomto režimu levé tlačítko vydává tón. Pravé tlačítko aktivuje
vibraci.
5
Přizpůsobení výcvikových tlačítek
Zahajování nouzového upozornění
POZNÁMKA: Tréninkové funkce nejsou pro sledovací obojky
dostupné ve všech oblastech.
Abyste mohli sledovat psa na mapě, musíte ho nejprve přidat do
přenosného zařízení (Přidání psa do přenosného zařízení
Atemos 100 pomocí bezdrátového spojení, strana 3).
Každému výcvikovému tlačítku můžete přiřadit konkrétní metodu
výcviku psa. Máte možnost přidat více stránek nastavení
výcvikových tlačítek. Tento režim je nejpraktičtější při výcviku
několika psů.
1 Zvolte možnost Nastavení > Výcvik > Výcviková tlačítka >
Změnit režim.
2 Vyberte ikonu pod tlačítkem, které chcete přizpůsobit.
3 Vyberte psa, kterého chcete tímto tlačítkem cvičit.
4 Zvolte tón (T), vibraci (V) nebo světlo (L).
5 Opakujte kroky 2 až 4 pro všechna tři tlačítka.
6 Potřebujete-li k výcviku více než tři tlačítka, zvolte možnost
> Vložit stránku a naprogramujte další tlačítka.
7 Vyberte ikonu .
Než budete moct zahájit nouzové upozornění, musíte zapnout
vysílač (Zapnutí vysílače, strana 14).
Aby mohl někdo přijmout vaše nouzové upozornění, musí si vás
nejprve přidat jako kontakt (Přidání kontaktu pomocí MURS/
VHF, strana 6).
Nouzové upozornění můžete použít tehdy, když potřebujete
okamžitou pomoc a jste daleko od své skupiny.
Vyberte možnost
> Kontakty >
> Ano.
Když váš kontakt přijme vaše nouzové upozornění, zobrazí
se na displeji zpráva o tom, že se váš kontakt začal
pohybovat vaším směrem.
Jakmile obdrží upozornění, mohou se vaše kontakty vydat
k vaší poloze.
Sledování kontaktu
Máte možnost sledovat ostatní lovce, abyste vždy věděli, kde se
právě nacházejí. Svým kontaktům také můžete odesílat zprávy.
Jedno přenosné zařízení Atemos 100 dokáže sledovat až
20 zařízení, což zahrnuje kompatibilní psí obojky a přenosná
zařízení Atemos 100.
Přidání kontaktu pomocí MURS/VHF
Chcete-li přidat kontakt pomocí technologie MURS/VHF, musíte
být v blízkosti tohoto kontaktu.
Můžete přidat další lovce na své přenosné zařízení, abyste je
mohli sledovat na mapě (Sledování kontaktu, strana 6) a
posílat jim zprávy (Odeslání zprávy kontaktům, strana 6).
>
1 Vyberte na svém přenosném zařízení možnost
Kontakty > Přidat.
2 Umístěte dvě přenosná zařízení blízko sebe a vyberte na
svém přenosném zařízení možnost Ano.
>
3 Na přenosném zařízení kontaktu zvolte možnost
Kontakty > Párovat.
4 Zadejte na svém přenosném zařízení jméno kontaktu a výběr
potvrďte tlačítkem
> OK.
Kontakt bude přidán do vašeho přenosného zařízení.
Tento postup můžete opakovat s přenosným zařízením jiného
lovce, chcete-li přidat své ID do jeho zařízení.
Přidání kontaktu pomocí ID kontaktu
Než budete moct přidat lovce pomocí ID kontaktu, musí lovec
své ID najít (Nalezení ID kontaktu, strana 6) a poslat vám je.
Pokud nejste v blízkosti lovce, kterého chcete přidat, můžete
lovce přidat pomocí ID kontaktu.
>
1 Vyberte na svém přenosném zařízení možnost
Kontakty > Přidat.
2 Na dotaz, zda jste v blízkosti jiného přenosného zařízení,
zvolte odpověď Ne.
Na
dotaz, jestli znáte ID kontaktu, vyberte odpověď Ano.
3
4 Vyberte ID pro kontakt, který přidáváte.
5 Zadejte jméno kontaktu a výběr potvrďte tlačítkem > OK.
Kontakt bude přidán do vašeho přenosného zařízení.
Tento postup můžete opakovat s přenosným zařízením jiného
lovce, chcete-li přidat své ID do jeho zařízení.
6
Odeslání zprávy kontaktům
Chcete-li svým kontaktům zaslat zprávu, musíte zapnout vysílač
(Zapnutí vysílače, strana 14).
Máte možnost přijímat a odesílat automatické zprávy. Vybrat si
můžete z 18 zpráv, jako je „Pomoc“ a „Už jdu“.
> Kontakty > Zpráva.
1 Vyberte možnost
Vyberte
zprávu.
2
Zpráva s vaším jménem na začátku je odeslána vašim
kontaktům. Tato zpráva přijde každému, kdo sleduje vaše
přenosné zařízení.
Sledování kontaktu
Pomocí mapy můžete sledovat polohu kontakt.
Vyberte ikonu .
Nalezení ID kontaktu
Vyberte možnost Nastavení > Kontakty > Nastavení
párování.
ID kontaktu vašeho přenosného zařízení je uvedeno pod
volbou ID.
Změna ID vašeho kontaktu
Pokud dochází k rušení ostatními obojky nebo přenosnými
zařízeními ve vaší oblasti, budete možná muset změnit ID
kontaktu pro vaše přenosné zařízení.
1 Vyberte možnost Nastavení > Kontakty > Nastavení
párování > ID.
2 Vyberte ID kontaktu, které ještě není přiřazeno jinému
zařízení v oblasti.
Vyberete-li ID kontaktu, které se ruší s jinými zařízeními
v oblasti, je třeba zvolit nové ID kontaktu.
Pokaždé, když kontakt změní své ID kontaktu, musíte
aktualizovat ID kontaktu ve svém přenosném zařízení
(Aktualizace ID kontaktu, strana 6).
Aktualizace ID kontaktu
Pokud kontakt změnil své ID (Změna ID vašeho kontaktu,
strana 6), můžete ID kontaktu ve svém přenosném zařízení
rychle aktualizovat.
> Kontakty.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
4 Vyberte možnost > Změnit ID.
5 Vyberte ID kontaktu, které odpovídá novému ID kontaktu.
Sledování kontaktu
Lov s pomocí systému Atemos
Při lovu s pomocí systému Atemos můžete provádět spoustu
úkolů, které mohou být velmi užitečné.
• Vyznačit polohu svého vozidla (Označení aktuální pozice,
strana 7).
• Sledovat své psy (Sledování psů na mapě, strana 4).
• Sledovat další lovce (Sledování kontaktu, strana 6).
• Vyznačit polohu hejna (Označení hejna, strana 7).
• Odesílat zprávy dalším lovcům (Odeslání zprávy kontaktům,
strana 6).
• Zapnout světlo na obojku (Zapnutí světla na obojku,
strana 7).
• Přepnout obojek do záchranného režimu, aby se šetřila
baterie (Zapnutí záchranného režimu, strana 7).
• Pozastavit sledování během převážení psů (Pozastavení
sledování psa, strana 5).
Označení hejna
Můžete označit polohu hejna a uvést odhadovaný počet
vyrovnaných ptáků a počet kusů, které jste odnesli.
1 Vyberte možnost Označit trasový bod.
2 Vyberte možnost Hejno.
3 Vyberte počet vyrovnaných ptáků.
4 Vyberte počet odnesených ptáků.
5 Zvolte možnost OK.
Zapnutí světla na obojku
Můžete v noci zapnout kontrolky na obojku, které vám pomohou
psa najít a budou varovat řidiče, pokud se pes potuluje blízko
silnice. Světlo je vidět až na 100 yardů.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace.
4 Vyberte možnost > Nastavení světla na obojku.
5 Vyberte možnost Nepřetržitě, Pomalé blikání nebo Rychlé
blikání.
TIP: Pro každého psa vyberte jiné nastavení světla, abyste
ho mohli v terénu snadno identifikovat.
Zapnutí záchranného režimu
Chcete-li šetřit baterii na konci dlouhého lovu, nebo pro případ,
že se váš pes dostane z dosahu, můžete zapnout záchranný
režim.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace > > Záchranný
režim.
Po zapnutí zůstane záchranný režim zapnutý, dokud ho
nevypnete.
Pokud je baterie obojku nabitá méně než 25 %, budou se data
z obojku aktualizovat pouze každé 2 minuty.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Trasové body
Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení.
Označení aktuální pozice
1 Vyberte možnost Označit trasový bod.
2 Vyberte možnost:
Lov s pomocí systému Atemos
• Vyberte možnost Nový.
• Vyberte výchozí název polohy, jako je Nákladní vůz nebo
Tábor.
3 Vyberte možnost Uložit.
Označení trasového bodu pomocí mapy
1 Vyberte ikonu .
2 Vyberte polohu na mapě.
3 Vyberte lištu Bezpečnostní informace podél horní části
obrazovky.
4 Vyberte možnost
> OK.
Úprava trasového bodu
Než budete moci upravit trasový bod, musíte jej vytvořit.
> Waypoint Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
4 Zadejte nové informace.
5 Vyberte možnost .
Přemístění trasového bodu do aktuální polohy
Můžete změnit pozici trasového bodu. Pokud například
přesunujete své vozidlo, můžete změnit jeho polohu na aktuální
pozici.
> Waypoint Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte možnost > Přemístit sem.
Poloha trasového bodu se změní na vaši stávající polohu.
Posunutí trasového bodu na mapě
> Waypoint Manager.
1 Vyberte možnost
Vyberte
trasový
bod.
2
3 Vyberte možnost > Přesunout trasový bod.
4 Vyberte na mapě novou polohu.
5 Vyberte možnost Přesunout.
Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu
Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší
celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení
větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.
> Waypoint Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost > Průměrování pozice.
4 Přejděte na polohu trasového bodu.
5 Vyberte možnost Spustit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku
spolehlivosti možnost Uložit.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme získat 4 až
8 vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi
jednotlivými vzorky.
Projekce trasového bodu
Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu
z označené polohy do nové polohy.
> Waypoint Manager.
1 Vyberte možnost
Vyberte
trasový
bod.
2
3 Vyberte možnost > Projektování trasového bodu.
4 Zadejte směr a vyberte možnost .
5 Vyberte měrnou jednotku.
6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost .
7 Vyberte možnost Uložit.
7
Odstranění trasového bodu
> Waypoint Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasový bod.
3 Zvolte možnost > Odstranit > Ano.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření trasy
1 Vyberte možnost
2
3
4
5
6
> Plánovač tras > Vytvořit trasu >
Vyberte první bod.
Vyberte kategorii.
Vyberte první bod na trase.
Vyberte možnost Použít > Vyberte příští bod.
Vyberte bod.
Opakováním kroků 3 až 5 přidejte všechny body na trase.
Úprava názvu trasy
> Plánovač tras.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Změnit název.
4 Zadejte nový název a vyberte možnost
.
Navigace podle uložené trasy
> Plánovač tras.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu > Jet.
4 Navigujte pomocí kompasu (Navigace podle ukazatele směru
k cíli, strana 9) nebo mapy (Mapa, strana 9).
Úprava trasy
> Plánovač tras.
1 Vyberte možnost
Vyberte
trasu.
2
3 Vyberte možnost Upravit trasu.
4 Vyberte bod.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost
Zobrazit.
• Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vybere možnost
Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
• Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost
Vložit.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
• Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost
Odebrat.
Obrácení trasy
> Plánovač tras.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Obrátit trasu.
Zobrazení trasy na mapě
> Plánovač tras.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Prohlížení aktivní trasy
> Aktivní trasa.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další
podrobnosti.
Odstranění trasy
1 Vyberte možnost
8
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit trasu > Ano.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně
času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.
Ukládání záznamů prošlé trasy
> Nastavení > Prošlé trasy > Záznam
1 Vyberte možnost
prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Záznam, neukazovat nebo Záznam,
ukázat na mapě.
Pokud zvolíte možnost Záznam, ukázat na mapě, bude
prošlá trasa označena na mapě jako čára.
3 Vyberte možnost Způsob záznamu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí
a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras, vyberte
možnost Automaticky.
• Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené
vzdálenosti, vyberte možnost Vzdálenost.
• Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase,
vyberte možnost Čas.
5 Vyberte možnost Interval.
6 Dokončete následující krok:
• Pokud jste vybrali možnost Automaticky pro Způsob
záznamu, vyberte možnost pro častější nebo méně častý
záznam prošlé trasy.
POZNÁMKA: Při použití intervalu Nejčastější se prošlá trasa
zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění
paměti zařízení.
• Pokud jste v nabídce Způsob záznamu,vybrali možnost
Vzdálenost nebo Čas, zadejte požadovanou hodnotu a
vyberte možnost .
Při pohybu se zapnutým zařízením je vytvářen záznam prošlé
trasy.
Zobrazení podrobností o prošlé trase
> Track Manager.
1 Vyberte možnost
Vyberte
prošlou
trasu.
2
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
Začátek a konec prošlé trasy je označen vlajkou.
4 Vyberte lištu Bezpečnostní informace podél horní části
obrazovky.
Zobrazí se informace o prošlé trase.
Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy
> Track Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Graf nadmořské výšky.
Navigace na začátek prošlé trasy
Podle potřeby se můžete nechat navigovat na začátek prošlé
trasy. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do
kempu nebo začátku stezky.
> Track Manager > Aktuální prošlá
1 Vyberte možnost
trasa > Zobrazit mapu.
2 Vyberte možnost TracBack.
Otevře se stránky mapy s trasou vyznačenou purpurovou
čárou.
3 Navigujte pomocí mapy (Mapa, strana 9) nebo kompasu
(Navigace podle ukazatele směru k cíli, strana 9).
> Plánovač tras.
Trasové body, trasy a prošlé trasy
Změna barvy prošlé trasy
> Track Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Nastavit barvu.
4 Vyberte barvu.
Uložení aktuální prošlé trasy
> Track Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit celou prošlou trasu, vyberte možnost
Uložit prošlou trasu.
• Chcete-li uložit část prošlé trasy, vyberte možnost Uložit
část a zvolte část, kterou chcete uložit.
Uložení polohy na prošlé trase
> Track Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
4 Vyberte polohu na prošlé trase.
5 Vyberte lištu Bezpečnostní informace podél horní části
obrazovky.
6 Vyberte ikonu .
7 Zvolte možnost OK.
Měření vzdálenosti na mapě
Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma body.
1 Na mapě vyberte polohu.
2 Vyberte možnost > Měření vzdálenosti > Použít.
3 Přesuňte špendlík na jinou polohu na mapě.
Kompas
Přenosné zařízení je vybaveno tříosým kompasem
s kompenzací naklonění. Pro navigaci do cílového bodu lze
zvolit ukazatel směru k cíli nebo ukazatel kurzu.
Kalibrace kompasu
OZNÁMENÍ
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé
vzdálenosti, změnách teploty nebo odstranění baterie.
> Kompas >
> Kalibrace kompasu
1 Vyberte možnost
> Spustit.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Navigace podle ukazatele směru k cíli
Vymazání aktuální prošlé trasy
Vyberte možnost
> Track Manager > Aktuální prošlá
trasa > Vymazat aktuální trasu.
Odstranění prošlé trasy
> Track Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Odstranit > Ano.
Archivace uložené prošlé trasy
Archivací uložených prošlých tras je možné uvolnit dostupnou
paměť.
> Track Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte uloženou prošlou trasu.
3 Vyberte možnost Archivovat.
Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona na cíl bez ohledu
na směr pohybu.
>
1 Během navigace do cílového bodu zvolte možnost
Kompas.
2 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní
části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru
k cílovému bodu.
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu je nejvhodnější použít v případě, že navigujete
na vodě nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky.
Rovněž vám pomáhá vyhnout se nebezpečím po obou stranách
kurzu, jako jsou mělčiny nebo skály pod hladinou.
Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu
možnost
> Nastavit směr > Navigační linie/ukazatel > Kurz
(CDI).
Automatické archivování prošlých tras
1 Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy > Automaticky
archivovat.
2 Vyberte možnost.
Navigace
Můžete se nechat navigovat po trasách, prošlých trasách,
k trasovému bodu, pokladu, fotografii nebo k jakékoli poloze
uložené v zařízení. Pro navigaci k cíli můžete použít mapu nebo
kompas.
Ukazatel kurzu À ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu
vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI) Á vás informuje
o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítko Â
představuje vzdálenost mezi body à na indikátoru odchylky od
kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.
Mapa
Menu Kam vést?
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Ikona se během cesty
přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku). Na mapě
se také zobrazí názvy a symboly trasových bodů. Při navigaci
do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako fialová
čára.
Když je orientace mapy Prošlá trasa nahoře, může se zdát, že
se objekty na mapě otáčejí kolem vaší polohy. Jak pokračujete
v cestě, celá mapa se přeorientuje na směr, kterým cestujete.
Objekty můžete stabilizovat nastavením orientace na možnost
Sever nahoře (Nastavení mapy, strana 12).
Chcete-li otevřít mapu, vyberte možnost .
Navigace
Menu Kam vést? lze použít k vyhledání cíle, ke kterému se
chcete nechat navigovat. Všechny kategorie menu Kam vést?
nemusí být ve všech oblastech a na všech mapách k dispozici.
Hledání trasového bodu podle názvu
> Kam vést? > Trasové body >
1 Vyberte možnost
Hledání podle pravopisu.
2 Zadejte název.
3 Vyberte ikonu .
>
9
Hledání trasového bodu v blízkosti jiného trasového
bodu
> Waypoint Manager.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte trasový bod.
3 Vyberte možnost > Hledat blízko pozice.
4 Vyberte kategorii.
Seznam zobrazuje trasové body poblíž původního trasového
bodu.
trasového počítače, palubní desku a datová pole (Přizpůsobení
datových polí, strana 11).
Chcete-li spustit trasový počítač, vyberte možnost
> Trasový
počítač.
Vynulování trasového počítače
Pokud chcete získat přesné informace o cestě, musíte před
zahájením cesty vynulovat informace o cestě.
Vyberte možnost
> Trasový počítač >
> Vynulovat >
Vynulovat data cesty > Ano.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr
a navigovat k tomuto objektu.
> Zadej směr a jdi.
1 Vyberte možnost
2 Zaměřte zařízení na objekt.
3 Vyberte možnost Uzamknout směr > Nastavit kurz.
4 Navigujte pomocí kompasu (Navigace podle ukazatele směru
k cíli, strana 9) nebo mapy (Mapa, strana 9).
Graf nadmořské výšky
Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky
nadmořskou výšku pro uplynulý čas. Můžete si přizpůsobit graf
(Změna typu grafu, strana 10) i datová pole (Přizpůsobení
datových polí, strana 11).
Chcete-li otevřít graf nadmořské výšky, vyberte možnost
>
Graf nadmořské výšky.
Kalibrace barometrického výškoměru
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný
atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr
ručně.
1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak znáte
> Graf nadmořské výšky >
>
2 Vyberte možnost
Kalibrace výškoměru.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Navigace k bodu v grafu
> Graf nadmořské výšky.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte jeden bod v grafu.
3
4
5
6
Podrobnosti o daném bodě se zobrazí v horním levém rohu
grafu.
Vyberte možnost
> Zobrazit mapu.
Vyberte lištu Bezpečnostní informace podél horní části
obrazovky.
Vyberte možnost Jet.
Navigujte pomocí kompasu (Navigace podle ukazatele směru
k cíli, strana 9) nebo mapy (Mapa, strana 9).
Graf nadmořské výšky můžete změnit tak, aby se v něm
zobrazovaly informace o tlaku a nadmořské výšce za uplynulou
dobu nebo vzdálenost.
> Graf nadmořské výšky >
>
1 Vyberte možnost
Změnit typ grafu.
2 Vyberte možnost.
Vynulování dat grafu nadmořské výšky
>
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou
rychlost, maximální rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další
užitečné statistické údaje. Můžete přizpůsobit rozložení
10
Nastavení varovného alarmu
Varovné alarmy vás upozorní, když budete vy nebo váš pes ve
stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy. Když vstoupíte do
vyznačeného poloměru, ozve se tón.
> Alarm varovných bodů.
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Vytvořit alarm.
3 Vyberte kategorii.
4 Vyberte polohu.
5 Vyberte možnost Použít.
6 Zadejte poloměr.
Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný
alarm, ze zařízení zazní zvuk.
Výpočet velikosti plochy
> Obsah plochy > Spustit.
1 Vyberte možnost
2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
3 Po dokončení vyberte možnost Vypočítat.
Zobrazení kalendáře a almanachů
Můžete zobrazit informace o aktivitě zařízení, například kdy byl
uložen trasový bod, a také informace z almanachu pro slunce
a měsíc a lov a rybolov.
1 Vyberte ikonu .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit aktivitu zařízení pro konkrétní dny,
vyberte možnost Kalendář.
• Chcete-li zobrazit čas východu a západu Slunce a Měsíce,
vyberte možnost Slunce a Měsíc.
• Chcete-li zobrazit prognózu nejlepších časů pro lov
a rybolov, vyberte možnost Lov a rybolov.
3 Podle potřeby můžete stisknutím tlačítka nebo zobrazit
jiný den.
Nastavení budíku
Změna typu grafu
Vyberte možnost
> Graf nadmořské výšky >
Vynulovat > Vymazat aktuální trasu > Ano.
Aplikace
1
2
3
4
Vyberte možnost
> Budík.
Výběrem možnosti a nastavíte čas.
Vyberte možnost Zapnout budík.
Vyberte možnost.
Ve vybraný čas začne budík zvonit. Pokud je zařízení v době,
na kterou je budík nastaven, vypnuto, zapne se a budík začne
zvonit.
Spuštění stopek
Vyberte možnost
> Stopky.
Stránka Družice
Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost
systému GPS, polohy družic a síla signálu.
Aplikace
Změna zobrazení družic
Ve výchozím nastavení má satelitní zobrazení v horní části
obrazovky přednastavený sever. Můžete změnit satelitní
zobrazení tak, aby byla aktuální trasa orientována směrem
k horní části obrazovky.
> Družice > .
1 Vyberte možnost
2 Vyberte možnost Prošlá trasa nahoře.
Vypnutí systému GPS
Vyberte možnost
GPS.
> Družice >
> Použít při vypnutém
Simulace polohy
1 Vyberte možnost
> Družice >
> Použít při vypnutém
GPS.
2 Vyberte možnost > Nastavit pozici na mapě.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Použít.
Deaktivace vysílání údajů o psovi
Ve výchozím nastavení vysílá přenosné zařízení údaje o psovi
do kompatibilních zařízení. Máte možnost přenášení dat
deaktivovat, aby se nezobrazovala na jiných kompatibilních
zařízeních. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro
kompatibilní zařízení.
Vyberte možnost Nastavení > Psi > Vysílání údajů psa >
Vypnuto.
Dálkové ovládání VIRB
®
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB pomocí přenosného
zařízení
Než budete moct využít funkci dálkového ovládání zařízení
VIRB na svém přenosném zařízení, musíte aktivovat nastavení
dálkového ovládání kamery VIRB. Další informace naleznete
v návodu k obsluze své kamery VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
> Dálkové
2 V přenosném zařízení vyberte možnost
ovládání VIRB.
3 Počkejte, až se přenosné zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li spustit nebo ukončit nahrávání videa, stiskněte
tlačítko REC.
• Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko .
Ovládání akční kamery VIRB v kombinaci s obojkem
pro psa
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání kamery VIRB
ve svém přenosném zařízení, musíte aktivovat dálkové ovládání
na kameře VIRB. Další informace naleznete v návodu k obsluze
své kamery VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na přenosném zařízení zvolte možnost Seznam psů.
3 Vyberte psa, který má připevněnou kameru VIRB.
4 Vyberte možnost Zobrazit informace.
5 Vyberte možnost Ovládání VIRB.
Obojek psa naváže spojení s kamerou VIRB a otevře se
stránka pro ovládání kamery VIRB.
6 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Spustit začnete nahrávat.
• Výběrem možnosti Ukončit záznam zastavíte.
• Výběrem možnosti Snímek záznam zastavíte.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení zařízení
Vlastní přizpůsobení hlavního menu
Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo
odstraňovat.
1 V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Hlavní menu.
2 Vyberte položku menu.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Přesunout nahoru nebo Přesunout
dolů změníte polohu položky v seznamu.
• Výběrem možnosti Odebrat odstraníte položku ze
seznamu.
• Pokud chcete umístit položku na seznam poté, co jste ji
odstranili, vyberte možnost Přidat stránku.
• Pokud chcete resetovat pořadí všech položek v menu,
vyberte možnost
> Obnovit výchozí hodnoty.
Přizpůsobení datových polí
Než si budete moct přizpůsobit datová pole na mapě, musíte
datová pole aktivovat (Povolení datových polí mapy,
strana 11).
Můžete přizpůsobit datová pole a palubní desky mapy, kompas,
graf nadmořské výšky a trasový počítač.
1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
2 Vyberte datové pole, které chcete přizpůsobit.
3 Vyberte nové datové pole.
Popisy datových polí najdete v nabídce Možnosti datových
polí, strana 17.
Povolení datových polí mapy
Vyberte možnost
>
> Malá datová pole.
> Nastavit mapu > Palubní deska
Nastavení systému
Vyberte možnost Nastavení > Systém.
GPS: Umožňuje nastavit systém GPS do režimu Normální,
WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service) nebo Ukázkový
režim (systém GPS je vypnutý). Další informace o systému
WAAS naleznete na stránce http://www.garmin.com
/aboutGPS/waas.html.
BaseCamp BaseStation: Umožňuje nastavit, jak se zařízení
připojuje k aplikaci BaseCamp, když je připojeno k počítači.
Nastavení psa
Vyberte možnost Nastavení > Psi.
Sledovat psa na mapě: Nastavuje délku (trvání v minutách či
hodinách) sledování psa na mapě. Zkrátíte-li trvání
zobrazené trasy, můžete tím snížit rušivé odrazy na mapě.
Přizpůsobit mapu psům: Automaticky přiblíží mapu a zobrazí
všechny polohy psů a vaši polohu, pokud mapu ručně
neposunete.
Vysílání údajů psa: Automaticky odesílá data o psovi
kompatibilním zařízením (Deaktivace vysílání údajů o psovi,
strana 11).
Upozornění psů: Nastavení, jakým způsobem bude upozorněni
na určité akce (Nastavení upozornění na chování psa,
strana 3).
Nastavení kontaktu
Vyberte možnost Nastavení > Kontakty.
Sledovat kontakty na mapě: Nastavuje délku (trvání
v minutách či hodinách) trasy kontaktu na mapě.
11
Přizpůsobit mapu kontaktům: Automaticky přiblíží mapu a
zobrazí všechny polohy kontaktů a vaši polohu, pokud ručně
mapu neposunete.
Upozornění na zprávu: Nastavuje upozornění na zprávu buď
na Tón, Vibrace, Tón a vibrace, nebo Pouze zprávy.
Nastavení párování: Nastavuje možnosti, pomocí nichž vaše
zařízení sleduje ostatní zařízení a komunikuje s nimi.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude
podsvícení vypnuto.
Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce
zařízení.
Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu
podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie
a prodlužuje její životnost (Zapínání režimu úspory baterie
přenosného zařízení, strana 14).
Kalibrace obrazovky: Nastaví obrazovku tak, aby adekvátně
reagovala na dotyk (Kalibrace dotykové obrazovky,
strana 12).
Kalibrace dotykové obrazovky
Pokud vám nepřipadá přesná, je možné obrazovku kalibrovat.
1 Vyberte ikonu Nastavení > Displej > Kalibrace obrazovky.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení vzhledu
Vyberte možnost Nastavení > Vzhled.
Režim: Nastaví světlé pozadí, tmavé pozadí, nebo mezi nimi
automaticky přepíná na základě doby východu a západu
slunce pro vaši aktuální polohu.
Pozadí: Nastaví obrázek pozadí.
Barva zvýraznění – den: Nastaví barvu pro výběr položek
provedený v denním režimu.
Barva zvýraznění – noc: Nastaví barvu pro výběr položek
provedený v nočním režimu.
Nastavení tónů zařízení
Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění
a alarmy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Tóny.
2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.
Nastavení mapy
Vyberte možnost Nastavení > Mapa.
Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na
stránce. Sever nahoře zobrazuje sever v horní části stránky.
Prošlá trasa nahoře zobrazuje váš aktuální směr cesty
k horní části stránky. Režim Automobil ukazuje pohled
z automobilu a v horní části pokyny pro cestu.
Navigační text: Umožňuje nastavit, kdy se na mapě zobrazí
navigační text.
Palubní deska: Umožňuje vybrat palubní desku, která se bude
zobrazovat na mapě. V každé palubní desce se zobrazují jiné
informace o trase nebo vaší poloze.
Konfigurovat mapy: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou
v současné době načteny v zařízení.
Mapová rychlost: Umožňuje upravit rychlost vykreslování
mapy. Rychlejší vykreslování mapy snižuje životnost baterie.
Rozšířené nastavení mapy
Vyberte možnost Nastavení > Mapa > Rozšířené nastavení.
12
Automatické měřítko: Automaticky nastavuje úroveň přiblížení
pro optimální použití mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je
nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.
Podrobnost: Určuje množství podrobností zobrazených na
mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je
dostupný) nebo vypne stínování.
Vozidlo: Umožňuje vybrat ikonu pozice představující pozici na
mapě.
Úrovně přiblížení: Nastavuje úroveň přiblížení pro zobrazování
položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je
úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.
Velikost textu: Slouží k nastavení velikosti textu pro položky na
mapě.
Nastavení prošlých tras
Vyberte možnost Nastavení > Prošlé trasy.
Záznam prošlé trasy: Slouží k zapnutí a vypnutí záznamu
prošlé trasy.
Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé
trasy. Automaticky slouží k zaznamenávání prošlých tras
proměnnou rychlostí, a umožňuje tak vytvořit optimální
znázornění prošlých tras.
Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam
bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní
záznam prošlé trasy.
Automaticky archivovat: Slouží k nastavení způsobu
automatické archivace sloužící k uspořádání prošlých tras.
Prošlé trasy jsou ukládány a mazány automaticky, na
základě nastavení uživatele.
Barevná: Nastavuje barvu linie prošlé trasy na mapě.
Nastavení trasování
Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné
činnosti. Dostupné nastavení trasy se bude lišit podle vybrané
aktivity.
Vyberte možnost Nastavení > Trasování.
Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování Zařízení
vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.
Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení
trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je
k dispozici pouze pro některé aktivity. Vzdálenost zajišťuje
nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte
ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.
Zamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující
pozici na mapě na nejbližší silnici.
Změna měrných jednotek
Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro
vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu a tlak.
1 Vyberte možnost Nastavení > Jednotky.
2 Vyberte typ měrné jednotky.
3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.
Nastavení času
Vyberte možnost Nastavení > Čas.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Časová zóna: Slouží k nastavení časové zóny zařízení.
Automatický nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení formátu souřadnic
POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový
souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která
určuje souřadnice v odlišném formátu.
Vyberte možnost Nastavení > Formát souřadnic.
Formát souřadnic: Nastaví formát polohy pro informace
o poloze.
Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému,
v němž je mapa sestavena.
Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením.
Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.
Nastavení směru pohybu
Podle potřeby můžete přizpůsobit kompas.
Vyberte možnost Nastavení > Směr pohybu.
Displej: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na
kompasu.
Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na
kompasu.
Navigační linie/ukazatel: Nastaví chování ukazatele, který se
zobrazuje na mapě. Azimut ukazuje ve směru vedoucím
k vašemu cíli. Kurz (CDI) ukazuje, v jaké jste poloze
vzhledem k linii kurzu vedoucí k cíli.
Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na
kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší
rychlostí.
Kalibrace kompasu: Kalibruje kompas (Kalibrace kompasu,
strana 9).
Nastavení výškoměru
Vyberte možnost Nastavení > Výškoměr.
Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci
výškoměru při každém zapnutí zařízení.
Režim Barometr: Nastavuje, jak zařízení měří informace
o tlaku. Proměnná nadmořská výška umožňuje barometru
měřit změny nadmořské výšky při pohybu. Konstantní
nadmořská výška předpokládá, že se zařízení nepohybuje a
má konstantní nadmořskou výškou, takže by se tlak vzduchu
měl měnit pouze při změně počasí.
Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým
zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamená
všechny údaje o tlaku, které mohou být užitečné, pokud
sledujete tlakové fronty.
Typ grafu: Nastavuje typ dat nahraných a zobrazovaných
v grafu. Zaznamenávají se změny nadmořské výšky
v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak
v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.
Kalibrace výškoměru: Slouží ke kalibraci výškoměru.
Nastavení námořní mapy
Vyberte možnost Nastavení > Námořní.
Režim Námořní mapa: Nastavuje typ grafu, který zařízení
používá. Námořní slouží k zobrazení různých funkcí map
v různých barvách, takže jsou námořní body zájmu lépe
čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým jsou zakresleny
papírové mapy. Rybolov (vyžaduje námořní mapy) slouží
k zobrazení podrobných obrysů dna a naměřené hloubky
a jednoduššímu zobrazení mapy pro optimální použití při
rybolovu.
Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace
na mapě.
Nastavení námořní výstrahy: Slouží k nastavení výstrahy po
překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při
zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost
a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou.
Informace o zařízení
Informace o zařízení
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a licenční dohodu.
Vyberte možnost Nastavení > Info.
Podpora a aktualizace
• Pomocí aplikace Garmin Express™ můžete aktualizovat
software a mapy přenosného zařízení i obojku.
• Pomocí aplikace Garmin WebUpdater můžete aktualizovat
software psího obojku.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express (garmin.com/express) poskytuje snadný
přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace map a tras
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru
Než budete moci aktualizovat software přenosného zařízení
nebo obojku, musíte přenosné zařízení (Připojení přenosného
zařízení k počítači, strana 15) nebo obojek (Připojení obojku
k počítači, strana 15) připojit k počítači.
Aktualizaci softwaru přenosného zařízení a obojku je nutné
provádět samostatně.
POZNÁMKA: Aktualizací softwaru nevymažete žádná vlastní
data ani nastavení.
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/products
/webupdater.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
13
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Technické údaje
Specifikace přenosného zařízení Atemos 100
Typ baterie
Dobíjecí vyměnitelná lithium-iontová
baterie
Výdrž baterie
Až 20 hodin
Rozsah provozních teplot
-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Teplotní rozsah pro
dlouhodobé skladování
32 až 77 F (0 až 25 °C)
Bezdrátový rozsah VHF
Až 9 mi.
bezdrátový rozsah s nízkým
výkonem ANT+
Přibl. 3 m (10 stop)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
169 MHz @ 26.92 dBm; 2.4 GHz @
1.82 dBm
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
®
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Informace o baterii
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
Dlouhodobé skladování
OZNÁMENÍ
Běžný dlouhodobý pokles nabíjecí kapacity lithium-iontových
baterií mohou zvýšené teploty, kterým je baterie vystavena,
urychlit. Skladování plně nabitého zařízení na místě, kde se
teploty pohybují mimo teplotní rozsah pro skladování, může
výrazně snížit jeho nabíjecí kapacitu.
Pokud neplánujete používat přenosné zařízení po několik
měsíců, je třeba z něj baterii vyjmout. Po vyjmutí baterie
nedochází ke ztrátě uložených dat.
Pokud neplánujete používat obojek po několik měsíců, je třeba
baterii nabít přibližně na 50 %. Zařízení uchovávejte na
chladném, suchém místě s běžnou pokojovou teplotou. Po
uskladnění je třeba obojek před použití plně nabít.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie přenosného zařízení a obojku lze zvýšit různými
způsoby.
• Omezit jas podsvícení (Úprava nastavení jasu podsvícení,
strana 14).
• Snížit prodlevu podsvícení (Úprava prodlevy odsvícení,
strana 14).
• Zvolit delší trvání intervalu aktualizace svého přenosného
zařízení (Změna frekvence aktualizace přenosného zařízení,
strana 14).
• Vypnout vysílač (Vypnutí vysílače, strana 14).
• Používat režim úspory baterie (Zapínání režimu úspory
baterie přenosného zařízení, strana 14)
• Snížit rychlost vykreslování mapy (Úprava rychlosti
vykreslování mapy, strana 14).
14
• Přepnout psí obojek do záchranného režimu (Zapnutí
záchranného režimu, strana 7), abyste šetřili jeho baterii.
• Prodloužit trvání frekvence aktualizace obojku (Změna
frekvence aktualizace psího obojku, strana 14), abyste
šetřili jeho baterii.
Úprava nastavení jasu podsvícení
Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně
zkrátit životnost baterií. Úpravou nastavení jasu podsvícení lze
dosáhnout maximální výdrže baterie.
POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.
1 Vyberte ikonu .
2 Pomocí posuvníku upravte jas podsvícení.
Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být
zařízení teplé.
Úprava prodlevy odsvícení
Snížením prodlevy podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže
baterie.
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Prodleva
podsvícení.
2 Vyberte možnost.
Změna frekvence aktualizace psího obojku
Než budete moct změnit frekvenci aktualizace obojku psa, je
nutné obojek zapnout a umístit do dosahu přenosného zařízení.
Můžete zvolit delší trvání frekvence aktualizace, abyste šetřili
baterii.
1 Vyberte možnost Seznam psů.
2 Vyberte psa.
3 Vyberte možnost Zobrazit informace > > Změnit
frekvence aktualizace.
Změna frekvence aktualizace přenosného zařízení
Můžete zvolit delší trvání frekvence aktualizace, abyste šetřili
baterii.
1 Vyberte možnost Nastavení > Kontakty > Nastavení
párování > Frekvence aktualizace.
2 Zvolte novou frekvenci aktualizace.
Zapínání režimu úspory baterie přenosného zařízení
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim
úspory baterie.
Vyberte možnost Nastavení > Displej > Úspora energie
baterie > Zapnuto.
Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory
baterie k vypnutí obrazovky.
Úprava rychlosti vykreslování mapy
Abyste šetřili baterii, můžete snížit rychlost vykreslování mapy.
Vyberte možnost Nastavení > Mapa > Mapová rychlost >
Normální.
Zapnutí vysílače
Než budete moct přidat kontakt nebo odeslat nouzové
upozornění, musíte zapnout vysílač.
POZNÁMKA: Při nízkých teplotách se může zařízení vypnout,
pokud budete vysílat při nízké úrovni nabití baterie.
Vyberte možnost Nastavení > Kontakty > Nastavení
párování > Probíhá přenos > Zapnuto.
Vypnutí vysílače
Můžete deaktivovat vysílání, abyste ušetřili energii baterie
přenosného zařízení, když právě nekomunikujete se svými
kontakty.
POZNÁMKA: Při nízkých teplotách se může zařízení vypnout,
pokud budete vysílat při nízké úrovni nabití baterie.
Vyberte možnost Nastavení > Kontakty > Nastavení
párování > Probíhá přenos > Vypnuto.
Informace o zařízení
Když je vysílač vypnutý, nemůžete odesílat svoji polohu ani
posílat zprávy kontaktům.
Úspora energie během nabíjení zařízení
Během nabíjení můžete vypnout displej zařízení a všechny
ostatní funkce.
1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
Zobrazí se zbývající kapacita baterie.
2 Podržte zapínací tlačítko po dobu 4 až 5 sekund.
Displej se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonnového
režimu nabíjení baterie.
3 Zařízení zcela nabijte.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Typy souborů
Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory z BaseCamp. Přejděte na adresu www.garmin.com
/trip_planning.
• Soubory fotografií ve formátu JPEG.
• Soubory GPX.
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin
POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products
/poiloader.
Instalace paměťové karty
VAROVÁNÍ
K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.
Můžete instalovat paměťovou kartu microSD do přenosného
zařízení jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem
uložených map.
1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte
kryt.
Vyjměte
baterii.
2
3 Držák karty posuňte doleva a zvedněte jej.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do konektoru mini-USB
Á v zařízení.
3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do volného portu USB
v počítači.
Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako
vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se
systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se
systémem Mac.
Připojení obojku k počítači
OZNÁMENÍ
Aby nedocházelo ke korozi, osušte kontakty na obojku a okolní
oblast předtím, než připojíte nabíjecí klip.
Obojek můžete připojit k počítači a používat s programy, třeba
BaseCamp. Obojek není velkokapacitní úložiště.
1 Nacvakněte na obojek nabíjecí klip.
2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu mini-USB
kabelu s nabíjecím klipem.
3 Druhý konec kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Přenos tras psa do zařízení BaseCamp
Trasy psa můžete přenést do zařízení BaseCamp.
1 Připojte obojek k počítači (Připojení obojku k počítači,
strana 15).
Obojek se automaticky zapne.
2 Stiskněte tlačítko na obojku.
3 Otevřít aplikaci BaseCamp.
Aplikace BaseCamp zařízení rozpozná.
4 Vyberte možnost Zařízení > Přijmout ze zařízení.
5 Vyberte ze seznamu požadovaný obojek a potvrďte tlačítkem
OK.
Aplikace BaseCamp vytvoří složku s přenesenými daty ve
složce Moje sbírka.
Odstranění souborů
4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
5 Zavřete držák karet.
6 Posuňte držák karty směrem doprava a tím ho zajistěte.
7 Umístěte zpět baterii a kryt přihrádky na baterie.
Připojení přenosného zařízení k počítači
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
1 Zvedněte ochranný kryt À.
Informace o zařízení
OZNÁMENÍ
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1 Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3 Vyberte soubor.
4 Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
15
1 Dokončete následující krok:
K5 Pokyny k výměně baterií
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Komponenty K5
Dodatek
Příslušenství a náhradní díly
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Volitelné mapy
Zařízení umožňuje používat doplňkové mapy, jako například
satelitní snímky BirdsEye, BlueChart g2 a podrobné mapy City
Navigator . Podrobné mapy mohou obsahovat další body zájmu,
jako jsou restaurace nebo námořní služby. Další informace
naleznete na webové stránce http://buy.garmin.com nebo
u svého prodejce Garmin.
®
®
Snímače ANT+
Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+. Další
informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů
naleznete na webových stránkách http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Používání volitelného příslušenství typu fitness
1 Umístěte zařízení v dosahu 3 metry (10 stop) od
příslušenství ANT+.
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače ANT.
3 Vyberte možnost Snímač srdečního tepu, Snímač tempa
bicyklu nebo Snímač Tempe.
4 Vyberte možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Vyhledávání
nových.
5 Přizpůsobit datová pole tak, aby zobrazovala data srdečního
tepu nebo tempa (Přizpůsobení datových polí, strana 11).
Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin
• Ověřte, zda je ANT+ příslušenství kompatibilní s vaším
zařízením Garmin.
• Před spárováním ANT+ příslušenství s vaším zařízením
Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m
(32,9 stop) od jiného ANT+ příslušenství.
• Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) ANT+
příslušenství.
• Po prvním spárování vaše zařízení Garmin automaticky
rozpozná ANT+ příslušenství pokaždé, když je aktivováno.
Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení
Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství
aktivováno a pracuje správně.
• Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze
z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti
jiného příslušenství.
16
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Zadní kryt
Zapínací tlačítko
Konektor baterie
Kryt přihrádky na baterie
Baterie
Napájecí konektor
Vyjmutí staré baterie
Než baterii vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré
nečistoty, vodu a úlomky. K tomu budete potřebovat malý
šroubovák Phillips.
1 Vyjměte šest šroubů z vnějších hran zadního krytu.
POZNÁMKA: Dva vnitřní šrouby nechejte na místě.
2 Odstraňte zadní kryt.
3 Odpojte konektor baterie a napájecí konektor.
4 Odstraňte šrouby, které zabezpečují kryt přihrádky na baterii.
5 Odstraňte kryt baterie a baterii.
Zapamatujte si orientaci baterie. Novou baterii je třeba
namontovat stejně.
Po odstranění staré baterie se obraťte na místní středisko
likvidace odpadu pro řádnou recyklaci baterie.
Instalace nové baterie
Než vložíte novou baterii, musíte odstranit starou (Vyjmutí staré
baterie, strana 16). K tomu budete potřebovat malý šroubovák
Phillips. Budete možná také potřebovat malý plochý šroubovák.
1 Instalujte novou baterii se stejnou orientací, jakou měla
původní baterie.
Konektor À by měl směřovat ke konci nejbližšího napájecího
tlačítka a hrbolek Á, kde se dráty připojují k baterii, musí
směřovat ke straně s kontakty nabíjecího klipu.
Dodatek
2 Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.
3 Namontujte zpět šrouby, které zabezpečí kryt přihrádky na
baterii.
4 Připojte konektor baterie a napájecí konektor.
K zajištění konektorů budete možná potřebovat plochý
šroubovák.
5 Aktivujte napájecí tlačítko, kterým otestujte spojení.
Pokud je spojení dobré, ozve se tón a stavová kontrolka se
zeleně rozbliká.
6 Vypněte zařízení.
7 Ověřte si, že je těsnění uvnitř dolního krytu pevně drží na
místě.
8 Dejte zpět zadní kryt.
9 Namontujte zpět šest šroubů, které zabezpečí zadní kryt.
Po instalaci nové baterie obojek nabijte na plnou kapacitu.
Výměna pásku obojku
Než pásek obojku vyměníte, musíte ze zařízení odstranit
veškeré nečistoty, vodu a úlomky (Čištění zařízení, strana 13).
1 Vytáhněte pásek obojku z antény GPS, vodítka antény VHF
a zařízení.
Možná bude nutné za pásek obojku tahat a vyvíjet na něj
tlak, abyste ho zcela odstranili. Možná budete muset uvolnit
šroub na pouzdru antény GPS, neodstraňujte ho však úplně.
2 Protáhněte nový pásek obojku zařízením, vodítkem antény
VHF a anténou GPS.
3 Pokud je to nutné, utáhněte šrouby, které zajišťují pouzdro
antény GPS.
Výměna antény VHF v obojku psa
OZNÁMENÍ
Neohýbejte nadměrně pásek, který spojuje pouzdro hlavního
zařízení s anténou GPS.
Po odstranění krytu neporušte tmel naproti anténě VHF, protože
byste tak mohli poškodit voděodolné těsnění obojku psa.
Než anténu VHF vyměníte, musíte ze zařízení odstranit veškeré
nečistoty, vodu a úlomky. Potřebujete také malý šroubovák
Phillips.
1 Odšroubujte z krytu přes anténu VHF 4 šrouby À.
POZNÁMKA: Poznamenejte si polohu jednoho krátkého
šroubu Á.
2 Odstraňte kryt.
3 Vymontujte šroub Â, kterým je anténa VHF připevněna
4
5
6
7
8
k zadnímu krytu.
Vytáhněte celou anténu z vodítka antény a starou anténu
odstraňte.
Oviňte vodítko antény kolem pásku obojku a novou anténu
VHF provlékněte vodítkem.
To pomůže, aby anténa směřovala vzhůru.
Umístěte zpět šroub, kterým byla anténa VHF připevněna
k zadnímu krytu.
Anténu VHF znovu přikryjte krytem.
Umístěte zpět na kryt 4 šrouby, přičemž krátký šroub dejte na
správné místo.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
2
3
4
5
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových
ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla
Ã.
Možnosti datových polí
Aktuální čas: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a
nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).
Azimut: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.
Čas do cíle: Odhadovaný zbývající čas k dosažení destinace.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Dodatek
17
Čas do příštího: Odhadovaná doba potřebná k dosažení
dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data,
musí probíhat navigace.
Část cesty – celkem: Průběžný celkový čas strávený a
nestrávený pohybem od posledního vynulování.
Čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové
destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas v příštím: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do
dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného
trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od
posledního vynulování.
Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od
posledního vynulování.
Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili
na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz
může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního
vynulování.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu ve stopách za
minutu nebo metrech za minutu od posledního vynulování.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Minimální nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská
výška od posledního vynulování.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším
současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená
otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Počítač kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny
cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete
data cesty.
Pozice (šířka/délka): Aktuální pozice dle souřadnic délky a
šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Pozice (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané
nastavení formátu souřadnic.
Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy.
Poloha GPS je například určena s přesností ±3,65 m
(12 stop).
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při
zastavení od posledního vynulování.
Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od
posledního vynulování.
18
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici.
Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech.
Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle
aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.
Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase
k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
Tempo: Počet otáček klik pedálů nebo počet kroků za minutu.
Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování
kadence, aby se zobrazila tato data.
Trasa celkem: Průběžná vzdálenost uražená od posledního
vynulování.
Trasový bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Trasový bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo
odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Vzdálenost do příštího: Zbývající vzdálenost k dalšímu
trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí
probíhat navigace.
Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Dodatek
Rejstřík
A
aktualizace, software 13
alarmy
hodiny 10
námořní 13
tóny 12
varovné body 10
almanach 10
ANT+ snímače, párování 16
Anténa VHF 1, 17
B
BaseCamp 5, 11, 15
baterie 14, 16
instalace 1
maximalizace 7, 12, 14
nabíjení 1, 15
skladování 14
výdrž 12
výměna 16
Č
časy pro lov a rybolov 10
časy východu a západu Slunce 10
čištění dotykové obrazovky 13
čištění zařízení 13
D
Dálkové ovládání VIRB 11
data
sdílení 11
sdílení dat 11
datová pole 11
G
Garmin Express 13
aktualizace softwaru 13
registrace zařízení 13
GPS 10, 11
nastavení 11
H
hejno, označení 7
hlavní menu, přizpůsobení 11
I
ID zařízení 13
ikony 4
informace o trase
vynulování 10
zobrazení 10
K
kalendář 10
kalibrace
obrazovka 12
výškoměr 10
Karta microSD. Viz paměťová karta
kompas 4, 9
kalibrace 9
nastavení 13
navigace 9
kontakt 6, 14
frekvence aktualizace 14
ID 6
nastavení 11
přidání 6
zobrazení na mapě 6
kurz, ukazatel 9
L
lovec 6
M
maják 7
mapy 7, 8
aktualizace 13
datová pole 11
měření vzdálenosti 9
Rejstřík
nastavení 12–14
navigace 9
orientace 9, 12
přiblížení nebo oddálení 4, 12
volitelné 16
měrné jednotky 12
měření vzdálenosti 9
N
nabíjení 15
obojek 2
přenosné zařízení 1
nadmořská výška 8, 10
graf 10
náhradní díly 16, 17
námořní, nastavení alarmů 13
napájecí kabely, výměna pojistky 17
nastavení 11–13
nastavení času 12
navigace 5, 9, 10
výškoměr 10
O
obojek 4
Anténa VHF 1, 17
jas 7
nabíjení 2
nasazení 3
výměna baterie 16
výměna pásku 17
obrazovka
nastavení 12
uzamčení 2
odstranění, všechna uživatelská data 15
P
paměťová karta 1, 15
Paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
párování, ANT+ snímače 16
pes 3
frekvence aktualizace 14
ID 3
informace 3
kódy pro sledování nebo ovládání 3
nastavení 11
navigace k 5
obojek 7
prošlé trasy 3, 15
přidání 2, 3
sledování 4, 5
statistiky 3
typ 3
upozornění 3
výcvik 5, 6
základy výcviku 5
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 15
podsvícení 12, 14
pojistka, výměna 17
pozastavení sledování psa 5
prošlé trasy 3, 8, 9
nahrávání 8
nastavení 11, 12
navigace 8
přenos
prošlé trasy 15
soubory 15
přiblížení/oddálení, mapy 4
příslušenství 16
soubory, přenos 15
stopky 10
T
technické údaje 14
tempe 16
teplota 16
tlačítka 1
výcvik 5, 6
tlačítka na displeji 2
tóny 12
TracBack 8
trasové body 7, 9, 10
odstranění 8
projekce 7
uložení 7
úprava 7
trasy 8
nastavení 12
navigace 8
odstranění 8
úprava 8
vytvoření 8
zobrazení na mapě 8
trénink
tón 5
vibrace 5
U
ukazatel směru 9
upozornění 6
pes 3
poloha 5
USB
konektor 1
odpojení 15
přenos souborů 15
režim velkokapacitního paměťového
zařízení 15
uzamčení, obrazovka 2
uživatelská data, odstranění 15
V
varovné alarmy 10
výpočet plochy 10
vysílací pásma 2
výškoměr 13
kalibrace 10
W
WAAS 11
Z
Zadej směr a jdi 10
záchranný režim 7
zapínací tlačítko 1, 2
zařízení
péče 13
registrace 1
zóny geofence 5
zprávy 6
R
rádiová komunikace 4
rádiová komunikace v zorném poli 4
registrace produktu 1, 13
registrace zařízení 1, 13
S
satelitní signály 10, 11
příjem 2
Snímače ANT+ 16
software, aktualizace 13
19
support.garmin.com
Srpen 2017
190-02264-41_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising