Garmin | Atemos 100/K 5 System | Garmin Atemos 100/K 5 System Atemos 100 K5 Felhasználói kézikönyv

Garmin Atemos 100/K 5 System Atemos 100 K5 Felhasználói kézikönyv
ATEMOS® 100 K5-ÖS KUTYANYAKÖRVKÉSZÜLÉKKEL
Felhasználói kézikönyv
© 2017 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
Garmin , a Garmin logó, a Atemos , ANT+ , BlueChart , City Navigator és VIRB a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.A
BaseCamp™, a Garmin Express™ és a tempe™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
®
®
®
®
®
®
A microSD™ és a microSDHC logó az SD-3C, LLC. védjegye. A Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.A Mac
az Apple, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
®
Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
®
®
Tartalomjegyzék
Első lépések.................................................................... 1
Az Atemos 100 rendszer beállítása ............................................ 1
A készülékek áttekintése ............................................................ 1
Atemos 100 kézi készülék ..................................................... 1
Kutyanyakörv-készülék .......................................................... 1
A készülék regisztrálása ............................................................. 1
Az akkumulátorcsomag behelyezése ......................................... 1
A kézi készülék töltése ............................................................... 1
A nyakörvkészülék töltése .......................................................... 2
A készülékek bekapcsolása ........................................................ 2
A készülékek kikapcsolása .................................................... 2
Műholdas jelek keresése ............................................................ 2
Az érintőképernyő használata .................................................... 2
Az érintőképernyő lezárása ........................................................ 2
Az érintőképernyő feloldása ................................................... 2
A nyakörvkészülék beállítása ........................................ 2
Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő
hozzáadására ............................................................................. 2
A VHF rádióval kapcsolatos információk ............................... 3
Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez vezeték
nélküli párosítás használatával .............................................. 3
Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok
használatával ......................................................................... 3
Kutyainformációk szerkesztése .................................................. 3
Egy kutya statisztikáinak és nyomvonalának
visszaállítása .......................................................................... 3
A kutya nyomvonala hosszának módosítása ......................... 3
A kutya nevének módosítása ................................................. 3
A kutya nyomvonala színének módosítása ........................... 3
A kutya fajtájának módosítása ............................................... 3
A kutya azonosítójának módosítása ...................................... 3
Kutyariasztások beállítása ..................................................... 4
Kutya eltávolítása ................................................................... 4
A nyakörv felhelyezése a kutyára ............................................... 4
Kommunikáció a nyakörvvel ....................................................... 4
Kutyanyomkövetés ........................................................ 4
Kutya nyomon követése a térképen ........................................... 4
Egyetlen kutya nyomon követése és tréningezése .................... 4
Kutya állapotát jelző ikonok ........................................................ 5
Kutyanyomkövető-iránytű ........................................................... 5
Navigálás a kutyához .................................................................. 5
Nyomon követés a BaseCamp™ BaseStation segítségével ...... 5
A kutya nyomon követésének szüneteltetése ............................ 5
Minden kutya nyomon követésének szüneteltetése ................... 5
Helyriasztások ............................................................................ 5
Geokerítés-riasztás beállítása ............................................... 5
Sugárriasztás beállítása ......................................................... 5
Helyriasztások szerkesztése .................................................. 5
A kutya tréningezése..................................................... 6
Tréningezési módszerek ............................................................. 6
A tréninggombok beállítása egyetlen kutyához .......................... 6
A tréninggombok testreszabása ................................................. 6
Ismerősök nyomon követése........................................ 6
Ismerős hozzáadása MURS/VHF használatával ........................ 6
Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító használatával ......... 6
Vészhelyzeti riasztás kezdeményezése ..................................... 7
Üzenet küldése az ismerősöknek ............................................... 7
Egy ismerős nyomon követése ................................................... 7
Az ismerősazonosító megkeresése ............................................ 7
Az ismerősazonosító módosítása ............................................... 7
Egy ismerős azonosítójának frissítése ....................................... 7
Vadászat az Atemos rendszerrel .................................. 7
Tartalomjegyzék
Raj megjelölése .......................................................................... 7
A nyakörv fényének bekapcsolása ............................................. 7
A megmentés mód bekapcsolása .............................................. 7
Útvonalpontok, útvonalak és nyomvonalak................ 8
Útvonalpontok ............................................................................. 8
A jelenlegi pozíció megjelölése .............................................. 8
Útvonalpont megjelölése a térkép használatával .................. 8
Útvonalpont szerkesztése ...................................................... 8
Útvonalpont áthelyezése a jelenlegi pozícióra ....................... 8
Útvonalpont mozgatása a térképen ....................................... 8
Útvonalpont helyének pontosítása ......................................... 8
Útvonalpont tervezése ........................................................... 8
Útvonalpont törlése ................................................................ 8
Útvonalak .................................................................................... 8
Útvonal létrehozása ............................................................... 8
Útvonal nevének módosítása ................................................. 8
Navigálás mentett útvonalon .................................................. 8
Útvonal szerkesztése ............................................................. 8
Útvonal fordítása .................................................................... 8
Útvonal megjelenítése a térképen ......................................... 9
Az aktív útvonal megtekintése ............................................... 9
Útvonal törlése ....................................................................... 9
Nyomvonalak .............................................................................. 9
A nyomvonalnaplók rögzítése ................................................ 9
A nyomvonal részleteinek megtekintése ............................... 9
Útvonal magassági diagramjának megtekintése ................... 9
Navigálás nyomvonal kezdetéhez ......................................... 9
A nyomvonal színének módosítása ....................................... 9
Az aktuális nyomvonal mentése ............................................ 9
Pozíció mentése a nyomvonalakon ....................................... 9
Az aktuális nyomvonal törlése ............................................... 9
Nyomvonal törlése ................................................................. 9
Elmentett nyomvonal archiválása .......................................... 9
A nyomvonalak automatikus archiválása ............................... 9
Navigáció ........................................................................ 9
Térkép ....................................................................................... 10
Távolságmérés a térképen ....................................................... 10
Iránytű ....................................................................................... 10
Az iránytű kalibrálása ........................................................... 10
Navigálás a célirányjelző segítségével ................................ 10
Iránymutató .......................................................................... 10
Hova? menü ............................................................................. 10
Útvonalpont keresése név alapján ....................................... 10
Útvonalpont keresése egy másik útvonalpont közelében .... 10
Navigálás a Mutat és megy funkció használatával ................... 10
Magassági diagram .................................................................. 10
A barométeres magasságmérő kalibrálása ......................... 10
Navigálás a diagram egy pontjához ..................................... 10
A diagram típusának módosítása ........................................ 10
A magassági diagram visszaállítása .................................... 11
Fedélzeti számítógép ................................................................ 11
A fedélzeti számítógép alaphelyzetbe állítása ..................... 11
Alkalmazások ................................................................ 11
Közelségi riasztás beállítása .................................................... 11
Egy terület méretének kiszámítása ........................................... 11
A naptár és az almanach megtekintése ................................... 11
Riasztás beállítása .................................................................... 11
A stopper megnyitása ............................................................... 11
Műhold-oldal ............................................................................. 11
A műholdas nézet módosítása ............................................ 11
A GPS kikapcsolása ............................................................ 11
Helyzet szimulálása ............................................................. 11
Kutyaadatok továbbításának kikapcsolása ............................... 11
VIRB® Távirányító .................................................................... 11
VIRB akciókamera vezérlése a kézi készülékkel ................. 11
i
VIRB akciókamera vezérlése a kutyanyakörv-készülékkel .. 11
Eszköz testreszabása .................................................. 12
A főmenü testreszabása ........................................................... 12
Adatmezők testreszabása ........................................................ 12
Térképadatmezők bekapcsolása ......................................... 12
Rendszerbeállítások ................................................................. 12
Kutyára vonatkozó beállítások .................................................. 12
Ismerősök beállításai ................................................................ 12
Megjelenítési beállítások .......................................................... 12
Az érintőképernyő kalibrálása .............................................. 12
Megjelenítési beállítások .......................................................... 12
A készülék hangjelzéseinek beállítása ..................................... 12
Térképbeállítások ..................................................................... 13
Speciális térképbeállítások .................................................. 13
Nyomvonalak beállításai ........................................................... 13
Útvonal beállításai .................................................................... 13
A mértékegységek módosítása ................................................ 13
Időbeállítások ............................................................................13
Pozícióformátum beállításai ...................................................... 13
Iránybeállítások ......................................................................... 13
A magasságmérő beállításai .................................................... 13
Tengeri térképek beállításai ..................................................... 14
Készülékadatok ............................................................ 14
Eszközadatok megtekintése ..................................................... 14
Támogatás és frissítések .......................................................... 14
Támogatás és frissítések ..................................................... 14
A szoftver frissítése .............................................................. 14
Készülék karbantartása ............................................................ 14
Az eszköz tisztítása ............................................................. 14
Az érintőképernyő tisztítása ................................................. 14
Specifikációk ............................................................................. 14
A Atemos 100 kézi készülék specifikációi ............................ 14
Akkumulátorinformációk ........................................................... 14
Hosszú távú tárolás ............................................................. 15
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása ................... 15
Energiamegtakarítás a készülék töltése során ......................... 15
Adatkezelés .............................................................................. 16
Fájltípusok ............................................................................ 16
Memóriakártya behelyezése ................................................ 16
A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez .............. 16
A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez ....................... 16
Kutyanyomvonalak átvitele a BaseCamp szoftverbe ........... 16
Fájlok törlése ........................................................................ 16
Az USB-kábel leválasztása .................................................. 16
Függelék ........................................................................ 17
Kiegészítők és pótalkatrészek .................................................. 17
Kiegészítők vásárlása .......................................................... 17
ANT+ érzékelők ................................................................... 17
K5Utasítások a K5 akkumulátorának cseréjéhez ................ 17
A nyakörv szíjának cseréje .................................................. 18
A kutyanyakörv-készülék VHF antennájának cseréje .......... 18
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ........................... 18
Adatmező-opciók ...................................................................... 18
Tárgymutató.................................................................. 20
ii
Tartalomjegyzék
Első lépések
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
Az Atemos 100 rendszer beállítása
ÉRTESÍTÉS
Ne használjon nagy teljesítményű rádiót (5 watt-nál nagyobb) a
készülék közvetlen közelében. Ez a készülék
visszafordíthatatlan károsodásához vezethet.
Az Atemos 100 kézi készülék és a K5 kutyanyakörv-készülék
használata előtt be kell állítani a készülékeket.
1 Helyezze az akkumulátort a kézi készülékbe (Az
akkumulátorcsomag behelyezése, 1. oldal).
2 Töltse fel a kézi készüléket (A kézi készülék töltése,
1. oldal).
3 Töltse fel a nyakörvkészüléket (A nyakörvkészülék töltése,
2. oldal).
4 Kapcsolja be a készülékeket (A készülékek bekapcsolása,
2. oldal).
5 Ha szükséges, rendelje a nyakörvkészüléket a kézi
készülékhez (Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi
készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával,
3. oldal).
6 Keressen műholdjeleket (Műholdas jelek keresése,
2. oldal).
7 Rögzítse a nyakörvet (A nyakörv felhelyezése a kutyára,
4. oldal).
A készülékek áttekintése
Atemos 100 kézi készülék
À
Á
Â
Ã
VHF antenna
GPS-antenna
bekapcsológomb
Állapotjelző LED és villogó LED jelzőfények
A készülék regisztrálása
Végezze el az online regisztrációt még ma, hogy még szélesebb
körű támogatást biztosíthassunk Önnek.
• Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
• Tartsa biztonságos helyen a vásárlási blokk eredeti
példányát vagy annak másolatát.
Az akkumulátorcsomag behelyezése
1 Fordítsa el a D-gyűrűt az órajárással ellentétes irányba, majd
emelje meg a fedél eltávolításához.
Keresse
meg a lítiumion-akkumulátor alján lévő fém
2
érintkezőket.
3 Helyezze az akkumulátort a tartóba úgy, hogy először az
érintkezőket illeszti be.
4 Nyomja a helyére az akkumulátort.
5 Helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét, majd fordítsa a
D-gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.
A kézi készülék töltése
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
GPS-antenna
VHF rádió antenna
Tréning gombok
bekapcsológomb
Rögzítőgerinc
microSD™ memóriakártya nyílása (az akkumulátor alatt)
Az akkumulátorfedél D-gyűrűje
Mini-USB port (a védőfedél alatt)
ÉRTESÍTÉS
A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az
USB portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy
számítógéphez való csatlakoztatás előtt.
Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 2 órát
vesz igénybe.
MEGJEGYZÉS: a 0° és 40°C közötti (32° és 104°F közötti)
hőmérsékleti tartományon kívül eső hőmérséklet esetén a
készülék nem tölt.
1 Emelje fel a védőfedelet À.
Kutyanyakörv-készülék
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörvkészülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.
Első lépések
1
Műholdas jelek keresése
Mielőtt a nyakörvet a kutyára adná, a nyakörvnek és a kézi
készüléknek egyaránt műholdas jeleket kell fognia. A
műholdjelek befogása eltarthat néhány percig.
1 Menjen kültéri, nyílt területre.
2 Kapcsolja be mindkét készüléket (A készülékek
bekapcsolása, 2. oldal).
3 Válassza ki a bekapcsológombot a kézi készüléken.
A
szimbólum a GPS-jel erősségét mutatja.
Amikor a nyakörv műholdas jeleket fog, az állapotjelző LED
dupla vagy tripla zöld villanással reagál.
2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a készülék
mini-USB portjába Á.
3 A tápkábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő
Az érintőképernyő használata
ÉRTESÍTÉS
A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása
előtt teljesen szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a
környező területet.
• Válassza ki a
ikont az alkalmazáslista megnyitásához.
• Válassza a
ikont egy menü megnyitásához.
• Válassza a ikont az oldal bezárásához és az előző oldalra
való visszatéréshez.
• Ha egynél több menüre van a kezdőképernyőtől, nyomja le
hosszan a ikont a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
• Az előző oldalra való visszatéréshez válassza ki a gombot.
• Válassza a
ikont a módosítások elmentéséhez és az oldal
bezárásához.
• Válassza a és a ikont a görgetéshez.
• Válassza a
ikont a név alapján történő kereséshez.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörvkészülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.
Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül öt órát
vesz igénybe.
1 Pattintsa a töltőcsipeszt À a készülékre Á.
Az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja az
érintőképernyő nem szándékos megérintését.
1 Válassza ki a Bekapcsológombot.
2 Válassza a ikont.
áramforráshoz.
A kézi készülék LCD kijelzőjén látható az akkumulátor jelenlegi
töltöttségi szintje. Ha az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző
ikon villogása abbamarad, a töltés befejeződött.
A nyakörvkészülék töltése
Az érintőképernyő lezárása
Az érintőképernyő feloldása
1 Válassza ki a Bekapcsológombot.
2 Válassza a ikont.
A nyakörvkészülék beállítása
Módszerek a nyakörvkészülék kézi
készülékhez történő hozzáadására
2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a töltőcsipesz
kábelén lévő mini-USB portba.
3 Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz.
Ha a nyakörv töltés alatt áll, a LED folyamatos piros fénnyel
világít.
4 Amikor az állapotjelző LED folyamatos zöld fényre vált,
távolítsa el a töltőcsipeszt a nyakörvről.
A készülékek bekapcsolása
• Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját, amíg
az LCD kijelző be nem kapcsol.
• Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját,
amíg az állapotjelző LED villogni, a nyakörv pedig sípolni
nem kezd.
A készülékek kikapcsolása
• Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját, amíg
az LCD képernyő ki nem kapcsol.
• Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját,
amíg az állapotjelző LED színe pirosra nem változik.
2
Amennyiben külön vásárolta meg a nyakörvkészüléket és a kézi
készüléket, hozzá kell adnia a nyakörvkészüléket a kézi
készülékhez. Egy kézi készülékhez legfeljebb 20
nyakörvkészüléket adhat hozzá.
MURS/VHF használata: lehetővé teszi egy nyakörvkészülék
hozzáadását, miután a bekapcsológomb megnyomásával
párosítási módba állította a készüléket.
Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor
egy új kiegészítő nyakörvet szeretne a rendszerhez adni,
mielőtt vadászatra indulna (Kutya hozzáadása az Atemos
100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás
használatával, 3. oldal).
A nyomon követési és irányítókódok megadása: lehetővé
teszi egy olyan nyakörvkészülék hozzáadását, amely nem az
Ön tulajdona és nincs a környéken. A kutya gazdájának kell
döntenie arról, hogy csak a kutya nyomon követésére, vagy a
kutya nyomon követésére és irányítására is engedélyt ad-e
Önnek. A módszer alkalmazásához a kutya gazdájának meg
kell találnia és közölnie kell a kódokat a nyakörvkészüléket
hozzáadó személlyel.
Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor
vadászat közben hozzá szeretne adni egy
nyakörvkészüléket, de nem tartózkodik a kutya közelében.
Például amikor hozzáadja a vadászcsoportja
A nyakörvkészülék beállítása
nyakörvkészülékének egy újabb tagját a kézi készülékéhez,
de nem Ön a nyakörvkészülék tulajdonosa (Kutya
hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok
használatával, 3. oldal).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és
a funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet.
Előfordulhat, hogy csak a nyomon követési, vagy a nyomon
követési és irányítókódokat egyaránt láthatja.
A VHF rádióval kapcsolatos információk
A jelen termék csak a meghatározott rádiófrekvenciákkal
használható, amelyek a használat országától függően eltérőek
lehetnek. A kézi készülék és a kutyaeszköz lehetővé teszi a
felhasználó számára egy eltérő antenna felszerelését. Az
antenna cseréje a rádióteljesítmény javulásához és magasabb
kisugárzott teljesítményhez vezethet. A készüléket tilos
harmadik féltől származó, illetve a Garmin által nem
jóváhagyott antennával használni. A termék teljesítményével és
a rádiófrekvenciával kapcsolatos részletekért, jogszerű
kiegészítőkért és az egyes országokra vonatkozó
teljesítménykorlátozásokért látogasson el a www.garmin.com
/tracking-legal weboldalra.
®
Kutya hozzáadása az Atemos 100 kézi készülékhez
vezeték nélküli párosítás használatával
1 Amennyiben a nyakörvkészülék be van kapcsolva, kapcsolja
ki (A készülékek kikapcsolása, 2. oldal).
gombot, amíg a nyakörvkészülék két
sípolássorozatot nem ad ki (kb. 2 másodperc), majd engedje
fel a gombot.
Az állapotjelző LED gyors zöld villogással reagál. A
nyakörvkészülék most már készen áll a kézi készülékkel való
összekapcsolásra vagy párosításra.
3 A kézi készüléken válassza ki a Kutyák listája > Kutya
hozzáadása lehetőséget.
4 Helyezze a nyakörvkészüléket a kézi készülék közelébe,
majd válassza az Igen lehetőséget.
5 A nyakörvkészülék sikeres hozzáadása után adja meg a
kutya nevét, majd válassza az
> OK lehetőséget.
2 Tartsa lenyomva a
Kutya hozzáadása a nyomon követési és
irányítókódok használatával
MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és a
funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet.
Mielőtt hozzáadhatna egy kutyát a nyomon követési és
irányítókódok használatával, a kutya gazdájának meg kell
keresnie a nyomon követési és irányítókódokat (A kutya
azonosítójának, valamint nyomon követési és irányítási
kódjának keresése, 3. oldal), és ezeket közölnie kell Önnel.
A nyomon követési és irányítókódokkal engedélyezheti egy kézi
készülék számára, hogy interakcióba léphessen kutyája
nyakörvkészülékével. Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni
kívánt kutya közelében, illetve nem tudja párosítási módba
állítani a nyakörvet, a kutyát a nyomon követési és irányítókódok
segítségével is hozzáadhatja.
1 Válassza ki a Kutya hozzáadása lehetőséget.
2 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a nyakörv közelében
tartózkodik-e, válassza a Nem lehetőséget.
3 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy tudja-e a nyomon
követési és irányítókódokat, válassza az Igen lehetőséget.
4 Adja meg a nyakörv nyomon követési vagy irányítókódját,
majd válassza a
ikont.
A kutya nyomon követési kódja lehetővé teszi a kutya
nyomon követését. A kutya irányítókódja lehetővé teszi a
kutya nyomon követését és tréningezését (korrigálását).
5 Adja meg a kutya nevét, majd válassza az OK lehetőséget.
A nyakörvkészülék beállítása
A kutya azonosítójának, valamint nyomon követési és
irányítási kódjának keresése
Kutyája nyomon követési kódját megosztva egy másik személy
is nyomon követheti a kutyát. A kutya irányítási kódját
megosztva egy másik személy is nyomon követheti és
tréningezheti (korrigálhatja) kutyáját.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése elemet.
Kutyainformációk szerkesztése
Egy kutya statisztikáinak és nyomvonalának
visszaállítása
Előfordulhat, hogy egy új vadászat megkezdése előtt törölni
szeretné a kutya statisztikáit és nyomvonalát.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése > Visszaállítás > Igen
lehetőséget.
A kutya nyomvonala hosszának módosítása
Beállíthatja, hogy a kutya nyomvonalai mennyi ideig legyenek
láthatóak a térképen. Kevesebb nyomvonal megjelenítésével a
térképnézet áttekinthetőbbé válik. A térképen látható
nyomvonalak hosszának módosítása nem befolyásolja a belső
memóriában tárolt nyomvonalakat.
1 Válassza a Beállítás > Kutyák > Kutya nyomvonala a
térképen elemet.
2 Válassza ki, hogy több vagy kevesebb nyomvonalat
szeretne-e látni a térképen.
A kutya nevének módosítása
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése elemet.
4 Válassza ki a kutya nevét.
5 Adja meg a nevet, majd válassza az > OK elemet.
A kutya nyomvonala színének módosítása
Lehetősége van a kutyanyomvonal színének módosítására.
Rendkívül hasznos, ha a nyomvonal színe lehetőség szerint
egyezik a nyakörv szíjának színével.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése elemet.
4 Válassza ki a kutya neve mellett megjelenő színes négyzetet.
5 Válasszon egy színt.
A kutya fajtájának módosítása
A kutya fajtájának módosítása előtt kapcsolja be a nyakörvet, és
helyezze a kézi készülék hatótávolságán belülre.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza ki az Info megjelenítése > > Kutya fajtájának
módosítása elemet.
4 Válasszon ki egy kutyafajtát.
A kutya azonosítójának módosítása
A kutya azonosítójának módosítása előtt kapcsolja be a
nyakörvet, és helyezze a kézi készülék hatótávolságán belülre.
Amennyiben a környéken található egyéb nyakörvek vagy kézi
készülékek interferenciát okoznak, előfordulhat, hogy
módosítania kell a kutya azonosítóját.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
3
2
3
4
5
Válasszon ki egy kutyát.
Válassza az Info megjelenítése elemet.
> Azonosító módosít. lehetőséget.
Válassza az
Válasszon egy elérhető azonosítót.
Ha a kutyát egy másik kézi készülék segítségével követik
nyomon, a legjobb eredmény érdekében távolítsa el a kutyát a
készülékről, majd a nyomon követési és irányítókódok
segítségével adja hozzá ismét a kutyát. (Kutya hozzáadása a
nyomon követési és irányítókódok használatával, 3. oldal).
Kutyariasztások beállítása
Beállíthatja, hogy a kézi készülék hogyan értesítse kutyája
bizonyos tevékenységeiről.
1 Válaza a Beállítás > Kutyák > Kutyariasztások elemet.
2 Válasszon egy tevékenységet.
3 Adja meg, hogy a készülék milyen módon értesítse a
választott tevékenységről.
4 Szükség szerint ismételje meg a 2. és 3. lépést.
Kutya eltávolítása
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Eltávolít elemet.
A nyakörv felhelyezése a kutyára
VIGYÁZAT!
Ne permetezzen erős vegyszereket (beleértve többek között a
bolha- vagy kullancsirtó spray-ket is) a készülékre vagy a
nyakörvre. Mindig ügyeljen arra, hogy a kutyára permetezett
bolha- vagy kullancsirtó spray teljesen megszáradjon, mielőtt a
kutyára adná a nyakörvet. Az erős vegyszerek még kis
mennyiségben is kárt okozhatnak a műanyag alkatrészekben és
a nyakörv rétegeiben.
Mielőtt a nyakörvet a kutyára adná, elsőként párosítania kell a
kézi készüléket és a nyakörvet (Kutya hozzáadása az Atemos
100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával,
3. oldal), illetve műholdjeleket kell fognia (Műholdas jelek
keresése, 2. oldal).
1 Igazítsa úgy a nyakörvet, hogy a VHF ostorantenna felfelé
mutasson, valamint a GPS-antenna felfelé, a LED-ek pedig
előrefelé nézzenek.
2 Helyezze a nyakörvet a kutya nyakának középső része köré.
3 Szorítsa meg a szíjat, hogy kényelmesen körbevegye a kutya
nyakát.
MEGJEGYZÉS: a nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, és
úgy kell beállítani, hogy ne fordulhasson el vagy
csúszkálhasson a kutya nyakán. A kutyának képesnek kell
lennie az étel és a víz szokásos módon történő lenyelésére.
Figyelje kutyája viselkedését, hogy meggyőződjön róla, nem
túl szoros-e a nyakörv.
4 Amennyiben a szíj túl hosszúnak bizonyul, vágja le a
felesleget, de hagyjon meg legalább plusz 7,62 cm-t
(3 hüvelyk).
Kommunikáció a nyakörvvel
Az optimális kommunikáció érdekében gondoskodjon róla, hogy
a kézi készülék tisztán rálásson a nyakörvkészülékre. Ehhez a
legjobb, ha a környék legmagasabb pontjára megy (pl.:
dombtető).
Legjobb
Jó
Gyenge
Kutyanyomkövetés
A kézi készülék lehetővé teszi, hogy egy nyomkövető iránytű
vagy térkép segítségével nyomon követhesse kutyáját. A térkép
megjeleníti az Ön tartózkodási helyét, illetve kutyája
tartózkodási helyét és nyomvonalait. Az iránytű mutatója a kutya
jelenlegi tartózkodási helyének irányát jelzi.
Kutya nyomon követése a térképen
A térképen történő nyomon követéshez először hozzá kell adnia
a kutyát a kézi készülékhez (Kutya hozzáadása az Atemos 100
kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás használatával,
3. oldal).
A térképen megtekintheti a kutya tartózkodási helyét.
1 A kezdőképernyőn válassza a ikont.
2 Szükség esetén válassza a
és a ikonokat a térkép
nagyításához és kicsinyítéséhez.
TIPP: szükség esetén válassza a ikont a kutya nyomkövető
iránytűvel történő nyomon követéséhez (Kutyanyomkövetőiránytű, 5. oldal).
Egyetlen kutya nyomon követése és
tréningezése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak tréningfunkciókkal
rendelkező kutyanyakörv-készülékekre vonatkozik.
Ha egyszerre több kutya nyomon követését vagy tréningezését
hajtja végre, készülékét beállíthatja úgy, hogy egyszerre csak
egy kutyát mutasson, és meggyőződhet róla, hogy éppen az
iránytűn látható kutyát tréningezi.
4
Kutyanyomkövetés
1 Válassza ki a
>
lehetőséget.
2 Válassza a és
> Lista szinkronizálása be
ikonokat a kutyák közötti görgetéshez.
Kutya állapotát jelző ikonok
Ül
Fut
Állja a vadat
Fára kergetett
Ismeretlen*
*Az „Ismeretlen” állapotot jelző ikon azt jelzi, hogy a nyakörv
nem fogja a műholdjeleket és a kézi készülék nem tudja
meghatározni a kutya helyét.
Kutyanyomkövető-iránytű
A kutyanyomkövető-iránytű megnyitásához válassza a
gombot.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A kutya nyomon követésének szüneteltetése
A vadászat során szüneteltetheti egy kutya nyomon követését.
Ez hasznos lehet, ha a kutya éppen pihen.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza ki az Info megjelenítése > > Nyomon követés
leállítása elemet.
Minden kutya nyomon követésének
szüneteltetése
Amennyiben egy vadászat során más helyre viszi a kutyákat és
nem szeretné rögzíteni ezt a folyamatot, szüneteltetheti az
összes kutya nyomon követését.
1 Válassza a ikont.
2 Válassza a > Minden nyomon követés szüneteltetése
lehetőséget.
Helyriasztások
A helyriasztásokkal értesülhet, ha kutyái vagy ismerősei
elhagynak egy bizonyos területet vagy belépnek egy bizonyos
területre. Létrehozhat egyedi geokerítést vagy használhatja
aktuális helyzetének beállított környezetét.
A geokerítés egy láthatatlan határ megadott terület körül,
amelyet a térképen jelölt pontokkal hozhat létre. A geokerítés
virtuális határainak pontossága megközelítőleg 3 m (10 láb). A
geokerítések egy átlagos kert méretét lefedve működnek
ideálisan (kb. ¼ acre – 0,1 hektár).
Geokerítés-riasztás beállítása
A kutyanyomkövető-iránytű segítségével megtekintheti, hogy
kutyája milyen irányban és mekkora távolságra tartózkodik
Öntől. A kutyanyomkövető-iránytű emellett megjeleníti a kutya
állapotát, például a futást vagy a vadállást is (Kutya állapotát
jelző ikonok, 5. oldal). A mutató színe a kutyanyomvonal
színének felel meg.
A kutyanyomkövető-iránytű akkor a legpontosabb, ha a kutya
több mint 9,1 m-re (30 láb) tartózkodik tőle. Ha a kutya 9,1 m-nél
(30 ft.) közelebb található, a „Közel” felirat jelenik meg.
Navigálás a kutyához
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válassza ki a kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése > Indulás elemet.
Megnyílik a térkép.
4 Kövesse a kutyához vezető lila vonalat.
5 Szükség esetén válassza ki a ikont a kutya nyomkövető
iránytűvel történő nyomon követéséhez.
Nyomon követés a BaseCamp™ BaseStation
segítségével
Mielőtt követhetné kutyáit és ismerőseit a BaseCamp
segítségével, először telepítenie kell a BaseCamp szoftvert
számítógépére (www.garmin.com/basecamp).
A BaseCamp BaseStation funkciójával valós időben követheti
kutyáit és ismerőseit számítógépén. A BaseCamp használatáról
a szoftver súgófájljában talál további információkat.
1 Válassza a Beállítás > Rendszer > BaseCamp
BaseStation > Rákérdez lehetőséget.
2 Nyissa meg a BaseCamp szoftvert.
Kutyanyomkövetés
Lehetősége van egy bizonyos területet körülvevő láthatatlan
határ beállítására, és értesítést fogadhat, ha kutyája belép vagy
elhagyja az adott területet.
1 Válassza ki a Beállítás > Helyriasztások > Riasztás
hozzáadása > Geokerítés elemet.
Válasszon
egy pontot a térképen, majd válassza a Használat
2
elemet.
3 A 2. lépés ismétlésével akár 10 pontból álló geokerítést is
létrehozhat.
4 Válassza a Kész lehetőséget.
Sugárriasztás beállítása
A készülék figyelmezteti, ha egy kutya vagy ismerős Öntől egy
megadott távolságon belülre vagy kívülre ér.
1 Válassza ki a Beállítás > Helyriasztások > Riasztás
hozzáadása > Sugár lehetőséget.
2 Válassza ki a mértékegységet.
3 Adja meg a sugár távolságát, majd válassza a
lehetőséget.
Helyriasztások szerkesztése
1 Válassza ki a Beállítás > Helyriasztások elemet.
2 Válasszon ki egy riasztást.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza a Letiltás lehetőségre az ezen riasztásra
vonatkozó értesítések kikapcsolásához.
• Válassza ki a Riasztástípus beállítása elemet a
riasztáshoz tartozó értesítési mód beállításához.
• Válassza ki a Riasztásmód beállítása elemet, ha hangos
értesítést szeretne beállítani a kilépéshez, belépéshez
vagy mindkettőhöz.
• A riasztás eltávolításához válassza a Törlés elemet.
5
A kutya tréningezése
Kutassa fel azokat a tréningezési módszereket, amelyek a
leginkább megfelelnek Önnek, kutyájának és az igényeinek. A
jelen kézikönyv alapvető iránymutatással szolgál a tréningezést
illetően, azonban minden kutya egyedi képzési szükségletekkel
rendelkezik.
Megfelelő használat esetén az Atemos képzési rendszer
rendkívül hatékony eszközként segíti Önt abban, hogy előhozza
a kutyájában rejlő képességeket. A képzési rendszer
alkalmazása egy átfogó képzési program részeként ajánlott.
Kezdje a tréninget úgy, hogy kutyája pórázon sétál, az Atemos
képzési rendszer nélkül. Tanítsa meg kutyájának a „lábhoz”, „ül”
és „hozzám” parancsokat. Ha a kutya már megérti ezt a három
alapvető parancsot, elkezdheti az edzést a nyakörvkészülék és
a póráz használatával. Végül amikor a kutya már minden
alkalommal engedelmeskedik a parancsoknak a póráz és a
nyakörv használata mellett, leveheti a pórázt és megkezdheti az
edzést a nyakörvkészülékkel.
Tréningezési módszerek
Hangjelzés: a stimuláció helyett egy hangjelzés aktiválódik. A
hangjelzés a képzési programtól függően pozitív és negatív
jel is lehet.
Rezgés: a stimuláció helyett rezgést fejt ki a kutyára a gomb
nyomva tartásának teljes időtartama alatt, legfeljebb 8
másodpercig. A rezgés hatékonysága a kutya természetétől
és tapasztalatától függően eltérő lehet.
A tréninggombok beállítása egyetlen
kutyához
MEGJEGYZÉS: a tréningfunkciók nem minden területen
elérhetőek a nyakörvek nyomon követéséhez.
Mielőtt a tréninggombokat egy kutyához rendelhetné, hozzá kell
adnia a kutyát a kézi készülékhez (Kutya hozzáadása az
Atemos 100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás
használatával, 3. oldal).
Az alapértelmezett beállítás szerint az egyes tréninggombok
hangjelzésre, (T), rezgésre (V) vagy fényre (L) vannak állítva.
Ez a mód rendkívül hasznos abban az esetben, ha csak egy
kutyát szeretne tréningezni. Több kutya tréningezése esetén
hasznos lehet, ha miden kutyához és képzésmódszerhez külön
gombot állít be (A tréninggombok testreszabása, 6. oldal).
1 Válassza ki a Beállítás > Tréning > Tréninggombok
lehetőséget.
2 Válassza a képernyő tetején lévő területet, közvetlenül a
gombok alatt.
Válassza
a ikont.
3
Ebben a módban a bal oldali gomb hangjelzést ad. A jobb oldali
gomb rezgéssel reagál.
A tréninggombok testreszabása
MEGJEGYZÉS: a tréningfunkciók nem minden területen
elérhetőek a nyakörvek nyomon követéséhez.
Mielőtt a tréninggombokat egy kutyához rendelhetné, hozzá kell
adnia egy kutyát a kézi készülékhez (Kutya hozzáadása az
Atemos 100 kézi készülékhez vezeték nélküli párosítás
használatával, 3. oldal).
Minden tréninggombhoz hozzárendelhet egy meghatározott
kutyaképzési módszert. Több oldalnyi tréninggomb-beállítást is
hozzáadhat. Ez a mód rendkívül hasznos abban az esetben, ha
több kutyát szeretne tréningezni.
1 Válassza ki a Beállítás > Tréning > Tréninggombok >
Módváltás lehetőséget.
2 Válassza a ikont a testreszabni kívánt gomb alatt.
6
3 Válassza ki azt a kutyát, akit ezzel a gombbal szeretne
4
5
6
7
tréningezni.
Válassza ki a hangjelzés (T), rezgés (V) vagy fény (L)
lehetőséget.
Ismételje meg a 2-4. lépést mindhárom gombnál.
Amennyiben háromnál több gombra van szüksége a
tréningezéshez, válassza az > Oldal beillesztése
lehetőséget, és állítsa be a további gombokat.
Válassza a ikont.
Ismerősök nyomon követése
Más vadászok nyomon követésével mindig tudhatja, éppen
merre járnak. Ismerőseinek továbbá üzeneteket is küldhet. Egy
Atemos 100 kézi készülék akár 20 készülék nyomon követésére
képes, beleértve a kompatibilis kutyanyakörv-készülékeket és
Atemos 100 kézi készülékeket is.
Ismerős hozzáadása MURS/VHF
használatával
Ahhoz, hogy hozzáadjon egy ismerőst MURS/VHF
használatával, közel kell lennie hozzá.
Hozzáadhatja vadásztársait kézi készülékéhez, így nyomon
követheti őket a térképen (Egy ismerős nyomon követése,
7. oldal), illetve üzeneteket küldhet számukra (Üzenet küldése
az ismerősöknek, 7. oldal).
> Ismerősök >
1 Kézi készülékén válassza ki az
Hozzáadás elemet.
2 Helyezze a két kézi készüléket egymás közelébe, majd saját
kézi készülékén válassza az Igen lehetőséget.
> Ismerősök >
3 Ismerőse kézi készülékén válassza ki az
Párosítás elemet.
4 Saját kézi készülékén adja meg az ismerős nevét, majd
válassza az
> OK lehetőséget.
Ezzel hozzáadta az ismerőst a kézi készülékhez.
Ezt a műveletet megismételheti egy másik vadász kézi
készülékével is, hogy hozzáadja ehhez a készülékhez saját
ismerősazonosítóját.
Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító
használatával
Mielőtt egy ismerősazonosító használatával hozzáadhatna egy
vadászt, a vadásznak meg kell keresnie az ismerősazonosítót
(Az ismerősazonosító megkeresése, 7. oldal), majd el kell
küldenie Önnek.
Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni kívánt vadász
közelében, a vadászt egy ismerősazonosító segítségével is
hozzáadhatja.
> Ismerősök >
1 Kézi készülékén válassza ki az
Hozzáadás elemet.
2 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a másik kézi készülék
közelében tartózkodik-e, válassza a Nem lehetőséget.
3 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy tudja-e az
ismerősazonosítót, válassza az Igen lehetőséget.
4 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőshöz tartozó
ismerősazonosítót.
5 Adja meg az ismerős nevét, majd válassza az > OK
lehetőséget.
Ezzel hozzáadta az ismerőst a kézi készülékhez.
Ezt a műveletet megismételheti egy másik vadász kézi
készülékével is, hogy hozzáadja ehhez a készülékhez saját
ismerősazonosítóját.
A kutya tréningezése
Vészhelyzeti riasztás kezdeményezése
A vészhelyzeti riasztás kezdeményezése előtt be kell kapcsolnia
a jeladót (A jeladó bekapcsolása, 15. oldal).
Mielőtt valaki fogadhatná az Ön vészhelyzeti riasztását,
valakinek hozzá kell Önt adnia ismerősként (Ismerős
hozzáadása MURS/VHF használatával, 6. oldal).
A vészhelyzeti riasztás rendkívül hasznos, amikor azonnali
segítségre van szüksége, és túl messze van a csoportjától.
Válassza ki az
> Ismerősök >
> Igen lehetőséget.
Amikor egy ismerőse elfogadja a vészhelyzeti riasztásra
vonatkozó kérést, a készüléken megjelenik egy üzenet,
amely jelzi, hogy ismerőse már elindult az Ön tartózkodási
helye felé.
A riasztás fogadása után ismerősei az Ön tartózkodási helyéhez
navigálhatnak.
Üzenet küldése az ismerősöknek
Ahhoz, hogy üzenetet küldhessen ismerőseinek, kapcsolja be a
jeladót (A jeladó bekapcsolása, 15. oldal).
Automatizált üzeneteket küldhet és fogadhat. 18 üzenet közül
választhat, mint például a „Segítség” és az „Úton vagyok”.
> Ismerősök > Üzenet lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon egy üzenetet.
A készülék elküldi ismerőseinek az Ön nevével ellátott üzenetet.
Az kézi készülékét nyomon követő összes személy megkapja az
üzenetet.
Egy ismerős nyomon követése
A térkép segítségével nyomon követheti ismerősei tartózkodási
helyét.
Válassza a
ikont.
Az ismerősazonosító megkeresése
Válassza ki a Beállítás > Ismerősök > Párosítás beállítása
lehetőséget.
A kézi készülékhez tartozó ismerősazonosító az Azonosító
pont alatt jelenik meg.
Az ismerősazonosító módosítása
Amennyiben a környéken található egyéb nyakörvek vagy kézi
készülékek interferenciát okoznak, előfordulhat, hogy
módosítania kell kézi készüléke ismerősazonosítóját.
1 Válassza ki a Beállítás > Ismerősök > Párosítás beállítása
> Azonosító elemet.
2 Válasszon egy azonosítót, amelyet még nem rendeltek hozzá
egy másik, a környéken lévő készülékhez.
Amennyiben olyan azonosítót választ, amely interferenciát
okoz a környéken lévő készülékeknél, válasszon új
ismerősazonosítót.
Amikor egy ismerőse módosítja saját ismerősazonosítóját,
Önnek is frissítenie kell az ismerősazonosítót kézi
készülékén(Egy ismerős azonosítójának frissítése, 7. oldal).
Egy ismerős azonosítójának frissítése
Ha egy ismerőse módosította saját azonosítóját (Az
ismerősazonosító módosítása, 7. oldal), kézi készülékén
gyorsan frissítheti az ismerősazonosítót.
> Ismerősök lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válassza ki az ismerőst.
3 Válassza az Info megjelenítése elemet.
4 Válassza az > Azonosító módosít. lehetőséget.
5 Válassza ki az ismerőse új azonosítójával megegyező
ismerősazonosítót.
Vadászat az Atemos rendszerrel
Vadászat az Atemos rendszerrel
Az Atemos rendszerrel történő vadászat során számos hasznos
feladatot elvégezhet.
• Megjelölheti autója helyzetét (A jelenlegi pozíció megjelölése,
8. oldal).
• Nyomon követheti kutyáit (Kutya nyomon követése a
térképen, 4. oldal).
• Nyomon követheti vadásztársait (Egy ismerős nyomon
követése, 7. oldal).
• Megjelölheti egy raj helyzetét (Raj megjelölése, 7. oldal).
• Üzeneteket küldhet vadásztársainak (Üzenet küldése az
ismerősöknek, 7. oldal).
• Bekapcsolhatja a nyakörv fényét (A nyakörv fényének
bekapcsolása, 7. oldal).
• Az akkumulátor kímélése érdekében megmentés módra
állíthatja a nyakörvet (A megmentés mód bekapcsolása,
7. oldal).
• A kutyák áthelyezése alatt szüneteltetheti a nyomon követést
(A kutya nyomon követésének szüneteltetése, 5. oldal).
Raj megjelölése
Megjelölhet rajhelyzeteket, illetve megadhatja a felriasztott és
meglőtt madarak (megközelítőleges) számát.
1 Válassza ki a Megjelölés elemet.
2 Válassza a Raj elemet.
3 Adja meg a felriasztott madarak számát.
4 Adja meg a meglőtt madarak számát.
5 Válassza az OK lehetőséget.
A nyakörv fényének bekapcsolása
A nyakörvön található LED-ek bekapcsolásával éjjel
könnyebben megtalálhatja kutyáját, illetve figyelmeztetheti a
sofőröket, ha egy kutya túl közel merészkedik az úthoz. A fény
láthatósága körülbelül 90 m-re terjed ki.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése elemet.
4 Válassza ki a > Nyakörv fényének beállítása
lehetőséget.
5 Válassza a Folyamatos, Lassú villogás vagy Gyors
villogás lehetőséget.
TIPP: válasszon eltérő fénybeállítást az egyes kutyákhoz, így
a terepen könnyebben beazonosíthatja őket.
A megmentés mód bekapcsolása
A megmentés mód bekapcsolásával kímélheti az akkumulátort
egy hosszú vadászatot követően, illetve ha kutyája
hatótávolságon kívülre kerül.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése > > Megmentés mód
lehetőséget.
A bekapcsolást követően a megmentés mód egészen addig
aktív marad, amíg Ön ki nem kapcsolja.
Ha a nyakörv akkumulátorának töltöttsége 25% alá kerül, a
nyakörv adatai csak kétpercenként frissülnek.
7
Útvonalpontok, útvonalak és
nyomvonalak
Útvonalpontok
Az útvonalpontok olyan helyek, amelyeket a készüléken rögzít
és tárol.
A jelenlegi pozíció megjelölése
1 Válassza ki a Megjelölés elemet.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza az Új lehetőséget.
• Válasszon egy alapértelmezett helynevet, például
Teherautó vagy Tábor.
3 Válassza a Mentés lehetőséget.
Útvonalpont megjelölése a térkép használatával
1 Válassza a ikont.
2 Válasszon egy helyet a térképen.
3 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
4 Válassza az > OK lehetőséget.
Útvonalpont szerkesztése
Útvonalpont szerkesztéséhez már meglévő útvonalpont
szükséges.
> Útvonalpont menedzser lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válasszon szerkesztendő elemet, például a nevet.
4 Adja meg az új adatokat.
5 Válassza a ikont.
Útvonalpont áthelyezése a jelenlegi pozícióra
Lehetősége van az útvonalpontok áthelyezésére. Ha például
járművével helyet változtat, a helyzetet jelenlegi pozíciójára
módosíthatja.
> Útvonalpont menedzser lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza a > Itt újrapozícionál. lehetőséget.
Az útvonalpont helye a jelenlegi pozícióra módosul.
Útvonalpont mozgatása a térképen
> Útvonalpont menedzser lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza ki az > Útvonalp. mozgatása elemet.
4 Válasszon egy új helyet a térképen.
5 Válassza az Mozgat lehetőséget.
Útvonalpont helyének pontosítása
Lehetősége van az útvonalpontok pontosítására. Átlagolás
során a készülék több beolvasást végez ugyanazon a pozíción,
majd ezek átlagával pontosítja az adatokat.
> Útvonalpont menedzser lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza a > Pozíció-átlagolás lehetőséget.
4 Menjen az útvonalponthoz.
5 Válassza az Indítás lehetőséget.
6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
7 Ha a megbízhatósági állapotsáv elérte a 100%-ot, válassza a
Mentés lehetőséget.
A legjobb eredmények érdekében gyűjtsön 4-8 mintát az
útvonalponthoz, és a mintavételek között várjon legalább 90
percet.
8
Útvonalpont tervezése
Egy megjelölt és egy új helyszín távolságának és irányának
megtervezésével új helyszínt hozhat létre.
> Útvonalpont menedzser lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza az > Projekt útvonalp. lehetőséget.
4 Adja meg az irányt, majd válassza a ikont.
5 Válasszon mértékegységet.
6 Adja meg a távolságot, majd válassza a ikont.
7 Válassza a Mentés lehetőséget.
Útvonalpont törlése
> Útvonalpont menedzser lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza ki a > Törlés > Igen lehetőséget.
Útvonalak
Az útvonal útvonalpontok vagy helyek sorozatából áll, és a
végső úti célhoz vezet.
Útvonal létrehozása
> Útvonaltervező > Út létrehozása > Első
1 Válassza az
2
3
4
5
6
pont kiválasztása elemet.
Válasszon kategóriát.
Válassza ki az útvonal első pontját.
Válassza a Használat > Köv. pont kiválaszt. elemet.
Válasszon ki egy pontot.
A 3–5. lépések ismétlésével adja meg az útvonal további
pontjait.
Útvonal nevének módosítása
> Útvonaltervező lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza a Név módosítása lehetőséget.
4 Adja meg az új nevet, majd válassza a ikont.
Navigálás mentett útvonalon
> Útvonaltervező lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza a Térkép megt. > Indulás lehetőséget.
4 Navigálhat az iránytű (Navigálás a célirányjelző segítségével,
10. oldal) és a térkép (Térkép, 10. oldal) segítségével is.
Útvonal szerkesztése
> Útvonaltervező lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza az Út szerkesztése lehetőséget.
4 Válasszon ki egy pontot.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A pont térképen való megtekintéséhez válassza az
Áttekintés lehetőséget.
• Az útvonalon található pontok sorrendjének
módosításához válassza a Lépés fel vagy Lépés le
elemet.
• Egy további pont hozzáadásához válassza a Beilleszt
lehetőséget.
Az új pont az éppen szerkesztés alatt álló pont előtt kerül
beillesztésre.
• Az útvonal egy pontjának eltávolításához válassza az
Eltávolít lehetőséget.
Útvonal fordítása
> Útvonaltervező lehetőséget.
1 Válassza ki az
Útvonalpontok, útvonalak és nyomvonalak
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza az Útvonal fordítás lehetőséget.
Útvonal megjelenítése a térképen
> Útvonaltervező lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza a Térkép megt. lehetőséget.
Az aktív útvonal megtekintése
> Aktív útvonal lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válassza ki az útvonal egy pontját a további részletek
megtekintéséhez.
Útvonal törlése
> Útvonaltervező lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza ki az Útvonal törlése > Igen elemet.
Nyomvonalak
A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló a
rögzített útvonal mentén levő pontokról tartalmaz információkat,
beleértve az egyes pontokra vonatkozó időt, helyet és
magasságot.
A nyomvonalnaplók rögzítése
> Beállítás > Számok > Nyomvonalnapló
1 Válassza ki a
elemet.
2 Válassza a Rögz., Nincs megj. vagy Rög., megjel.
térképen lehetőséget.
A Rög., megjel. térképen kiválasztása esetén a térképen egy,
a nyomvonalat jelző vonal jelenik meg.
3 Válassza ki a Rögzítési mód lehetőséget.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Amennyiben a nyomvonalakat változó, a nyomvonalak
optimális megjelenését biztosító arányban szeretné
rögzíteni, válassza az Automatikus lehetőséget.
• Amennyiben egy meghatározott távon szeretné rögzíteni a
nyomvonalakat, válassza a Távolság lehetőséget.
• Amennyiben egy meghatározott ideig szeretné rögzíteni a
nyomvonalakat, válassza az idő lehetőséget.
5 Válassza ki az Időköz elemet.
6 Végezze el a következő műveletet:
• Amennyiben az Automatikus lehetőséget választotta a
Rögzítési mód menüben, válasszon egy lehetőséget a
nyomvonalak gyakrabban vagy ritkábban történő
rögzítéséhez.
MEGJEGYZÉS: A Leggyakrabban intervallum biztosítja a
legtöbb nyomvonaladatot, azonban használatával
gyorsabban betelik a készülék tárhelye.
• Amennyiben a Távolság vagy idő lehetőséget választotta
a Rögzítési mód menüben, adjon meg egy értéket és
válassza a
ikont.
Ahogy a bekapcsolt készülékkel halad, létrejön egy
nyomvonalnapló.
A nyomvonal részleteinek megtekintése
> Nyomvonalkezelő lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza a Térkép megt. lehetőséget.
A nyomvonal kezdő- és végpontját zászló jelöli.
4 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
Megjelennek a nyomvonallal kapcsolatos információk.
Útvonal magassági diagramjának megtekintése
> Nyomvonalkezelő lehetőséget.
1 Válassza ki a
Navigáció
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza a Magasságprofil elemet.
Navigálás nyomvonal kezdetéhez
Lehetősége van visszanavigálni a nyomvonalak kezdetéhez. Ez
akkor lehet hasznos, ha táborba vagy ösvény kezdetéhez kell
eljutnia.
> Nyomvonalkezelő > Jelenlegi nyomv. >
1 Válassza a
Térkép megt. lehetőséget.
2 Válassza a TracBack lehetőséget.
Megjelenik a térkép, valamint magenta színben az útvonal.
3 Navigálhat a térkép (Térkép, 10. oldal) vagy az iránytű
(Navigálás a célirányjelző segítségével, 10. oldal)
segítségével is.
A nyomvonal színének módosítása
> Nyomvonalkezelő lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza ki a Szín beállítása lehetőséget.
4 Válasszon egy színt.
Az aktuális nyomvonal mentése
> Nyomvonalkezelő lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A teljes nyomvonal mentéséhez válassza a Nyomvonal
mentés lehetőséget.
• A nyomvonal egy részének mentéséhez válassza a Rész
mentése lehetőséget, majd jelölje ki a menteni kívánt
részt.
Pozíció mentése a nyomvonalakon
> Nyomvonalkezelő lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza a Térkép megt. lehetőséget.
4 Válasszon egy helyet az útvonal mentén.
5 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
6 Válassza a ikont.
7 Válassza az OK lehetőséget.
Az aktuális nyomvonal törlése
Válassza ki a
> Nyomvonalkezelő > Jelenlegi nyomv. >
Aktuális nyomv. törlése lehetőséget.
Nyomvonal törlése
> Nyomvonalkezelő lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza ki a Törlés > Igen lehetőséget.
Elmentett nyomvonal archiválása
A mentett nyomvonalak archiválásával tárhelyet szabadíthat fel.
> Nyomvonalkezelő lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Válasszon ki egy elmentett nyomvonalat.
3 Válassza az Archiválás lehetőséget.
A nyomvonalak automatikus archiválása
1 Válassza ki a Beállítás > Számok > Automatikus
archiválás lehetőséget.
2 Válasszon beállítást.
Navigáció
Útvonalakon és nyomvonalakon navigálhat egy útvonalponthoz,
geoládához, fényképhez vagy a készülékre mentett helyek
9
egyikéhez. Úti céljához a térkép vagy az iránytű segítségével is
eljuthat.
Térkép
A ikon mutatja az Ön helyzetét a térképen. Haladás közben az
ikon is mozog, és nyomvonalnaplót (ösvényt) hagy maga után.
A térképen megjelennek az útvonalpontok nevei és
szimbólumai. Amikor egy úti cél felé navigál, útvonalát egy lila
vonal jelzi a térképen.
Ha a térkép tájolása Menetirányba értékre van állítva, a
térképen megjelenő objektumok forogni kezdenek az Ön
helyzete körül. Haladás közben a térkép átrendeződik abba az
irányba, amerre Ön halad. Az objektumokat a tájolás Észak felül
(Térképbeállítások, 13. oldal).
A térkép megnyitásához válassza a
ikont.
jelzése (CDI) Á jeleníti meg az útiránytól való (balra vagy jobbra
történő) elsodródást. A skála  az útvonaltól való eltérés
jelzésén látható pontok à közötti távolságot jelzi, amely
megmutatja, milyen mértékben tért le az útvonalról.
Hova? menü
A Hova? menü segítségével úti célokat kereshet a
navigáláshoz. Nem minden Hova? kategória érhető el minden
terület és térkép esetén.
Útvonalpont keresése név alapján
> Hova? > Útvonalp. >
1 Válassza ki a
betűzéssel lehetőséget.
2 Írja be a nevet.
3 Válassza a ikont.
> Keresés
A térképen megmérheti a két pont közötti távolságot.
1 Válasszon egy helyet a térképen.
2 Válassza a > Távolságmérés > Használat elemet.
3 Helyezze át a tűt a térkép egy másik pontjára.
Útvonalpont keresése egy másik útvonalpont
közelében
> Útvonalpont menedzser lehetőséget.
1 Válassza ki az
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza a > Keres. a közelben lehetőséget.
4 Válasszon kategóriát.
Iránytű
A listán megjelennek az eredeti útvonalponthoz közeli
útvonalpontok.
Távolságmérés a térképen
A kézi készülék egy 3 tengelyű, dőléskompenzált iránytűvel
rendelkezik. Úti céljához egy célirányjelző vagy iránymutató
segítségével is eljuthat.
Az iránytű kalibrálása
ÉRTESÍTÉS
Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási
pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe,
amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például
járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.
Nagyobb távolság megtétele után, hőmérsékletváltozás esetén
vagy az akkumulátor eltávolítását követően érdemes az iránytűt
újrakalibrálni.
> Iránytű >
> Iránytű kalibrálás >
1 Válassza ki az
Indítás lehetőséget.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Navigálás a célirányjelző segítségével
Egy úti célhoz történő navigálás során a ikon az úti cél felé
mutat, függetlenül a haladás irányától.
>
1 Egy úti célhoz történő navigálás során válassza az
Iránytű elemet.
2 Forduljon el addig, amíg a ikon az iránytű teteje felé nem
mutat, és haladjon tovább ebbe az irányba az úti cél felé.
Iránymutató
Az iránymutató rendkívül hasznos, amikor vízen navigál, illetve
amikor semmilyen nagyobb akadály nincs az útjában. Emellett
segít az útvonalon felbukkanó veszélyek, például a homokpadok
vagy víz alatti sziklák elkerülésében.
Az iránymutató bekapcsolásához válassza ki az iránytűnél a
> Halad. irány beáll. > Ugrás a vonalhoz/mutatóhoz > Pálya
(CDI) lehetőséget.
Navigálás a Mutat és megy funkció
használatával
A készüléket egy távolban lévő objektum felé irányíthatja,
rögzítheti az irányt és az adott objektumhoz navigálhat.
> Mutat és megy lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Mutasson a készülékkel egy objektum irányába.
3 Válassza a Fix irány > Iránybeállítás lehetőséget.
4 Navigálhat az iránytű (Navigálás a célirányjelző segítségével,
10. oldal) és a térkép (Térkép, 10. oldal) segítségével is.
Magassági diagram
Alapértelmezés szerint a magassági diagram az eltelt időre
vonatkozó magasságot jelenít meg. Testreszabhatja a
diagramot (A diagram típusának módosítása, 10. oldal) és az
adatmezőket is (Adatmezők testreszabása, 12. oldal).
A magassági diagram megnyitásához válassza a
>
Magasságprofil lehetőséget.
A barométeres magasságmérő kalibrálása
A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha
tudja a helyes magasságot vagy a helyes légköri nyomást.
1 Menjen arra a helyre, amelynek ismeri a magasságát vagy a
légköri nyomását.
> Magasságprofil >
> Magasságmérő
2 Válassza a
kalibrálása lehetőséget.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Navigálás a diagram egy pontjához
> Magasságprofil elemet.
1 Válassza a
2 Válassza ki a diagram egyik pontját.
3
4
5
6
Az iránymutató À megmutatja az Ön úti célhoz vezető
útirányvonalhoz való viszonyát. Az útvonaltól való eltérés
10
A pont részletei megjelennek a diagram bal felső sarkában.
Válassza ki a
> Térkép megt. lehetőséget.
Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
Válassza az Indulás lehetőséget.
Navigálhat az iránytű (Navigálás a célirányjelző segítségével,
10. oldal) és a térkép (Térkép, 10. oldal) segítségével is.
A diagram típusának módosítása
A magassági diagram módosításával lehetősége van a nyomás
és a magasság idő- vagy távolságalapú megjelenítésére.
Navigáció
1 Lépjen a
> Magasságprofil >
menübe.
2 Válasszon beállítást.
> Rajztípus módosít.
A magassági diagram visszaállítása
Válassza ki a
> Magasságprofil >
> Visszaállítás >
Aktuális nyomv. törlése > Igen lehetőséget.
Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép hasznos statisztikákat jelenít meg,
például az aktuális sebességet, az átlagos sebességet, a
maximális sebességet és a napi kilométer-számlálót.
Módosíthatja a fedélzeti számítógép elrendezését, műszerfalát
és adatmezőit (Adatmezők testreszabása, 12. oldal).
A fedélzeti számítógép megnyitásához válassza a
>
Fedélzeti számítógép elemet.
A fedélzeti számítógép alaphelyzetbe állítása
A pontosabb útinformációk érdekében az utak megkezdése előtt
lenullázhatja az útinformációkat.
Válassza ki a
> Fedélzeti számítógép >
>
Visszaállítás > Útadatok nullázása > Igen lehetőséget.
Alkalmazások
Közelségi riasztás beállítása
A közelségi riasztások figyelmeztetik, amikor Ön vagy kutyája
egy bizonyos hely meghatározott körzetén belül tartózkodik.
Amikor a kijelölt sugárba lép, egy hangjelzés hallatszik.
> Közelségi útvonalp. lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Válassza ki a Riasztás létrehozás elemet.
3 Válasszon kategóriát.
4 Válasszon ki egy helyet.
5 Válassza a Használat lehetőséget.
6 Adja meg a sugár mértékét.
Ha egy közelségi riasztással rendelkező területre ér, a készülék
hangjelzéssel figyelmezteti.
Egy terület méretének kiszámítása
> Területmérés > Indítás lehetőséget.
1 Válassza ki a
2 Sétálja körül azt a területet, amelyet ki kíván számítani.
3 Ha elkészült, válassza a Számítás elemet.
A naptár és az almanach megtekintése
Megtekintheti az eszköztevékenységet, például egy útvonalpont
mentésének időpontját, valamint a napra és a holdra, illetve a
vadászatra és halászatra vonatkozó információkat.
ikont.
1 Válassza a
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A meghatározott napokra vonatkozó eszköztevékenység
megtekintéséhez válassza a Naptár lehetőséget.
• A napkelte, napnyugta, holdkelte és holdnyugta
időpontjának megtekintéséhez válassza a Nap és Hold
lehetőséget.
• A vadászathoz és halászathoz leginkább alkalmas
időpontok megtekintéséhez válassza a Vadászat és
halászat lehetőséget.
3 Szükség esetén válassza a vagy ikont egy másik nap
megtekintéséhez.
Riasztás beállítása
> Ébresztőóra elemet.
1 Válassza ki az
2 Válassza a és ikonokat az idő beállításához.
Alkalmazások
3 Válassza a Riasztás bekapcsolása elemet.
4 Válasszon beállítást.
A riasztás a kiválasztott időben fog megszólalni. Ha a készülék
ki van kapcsolva a beállított időben, automatikusan bekapcsol
és elindítja a riasztást.
A stopper megnyitása
Válassza ki a
> Stopper elemet.
Műhold-oldal
A műhold-oldalon megtekintheti aktuális helyzetét, a GPSpontosságot, a műholdak helyét és a jelerősséget.
A műholdas nézet módosítása
A műholdas nézet alapértelmezésként északot tartja a képernyő
felső részén. Módosíthatja a műholdak nézetének tájolását,
hogy az aktuális menetirány kerüljön a képernyő felső részére.
> Műhold >
lehetőséget.
1 Válassza a
2 Válassza a Menetirányba elemet.
A GPS kikapcsolása
Válassza ki a
> Műhold >
kikapcsolásával elemet.
> Használat a GPS
Helyzet szimulálása
> Műhold >
1 Válassza ki a
> Használat a GPS
kikapcsolásával elemet.
2 Válassza a > Helyz. megad. a térképen lehetőséget.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza a Használat lehetőséget.
Kutyaadatok továbbításának kikapcsolása
A kézi készülék alapbeállításként továbbítja a kutya adatait a
kompatibilis készülékekre. Az adatok továbbításának
kikapcsolásával elrejtheti az adatokat a további készülékek elől.
További tudnivalókért tekintse át kompatibilis készüléke
felhasználói kézikönyvét.
Válassza a Beállítás > Kutyák > Kutya adatainak
továbbítása > Ki elemet.
VIRB Távirányító
®
A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is
vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a
www.garmin.com/VIRB oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB
akciókamerát.
VIRB akciókamera vezérlése a kézi készülékkel
A VIRB távoli funkció kézi készüléken történő használatához
engedélyeznie kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További
tudnivalókért lásd a VIRB kamera felhasználói kézikönyvét.
1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
> VIRB távirányító
2 Kézi készülékén válassza ki a
lehetőséget.
3 Várja meg, hogy a kézi készülék kapcsolódjon a VIRB
kamerához.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A felvétel rögzítésének megkezdéséhez és befejezéséhez
válassza a REC elemet.
• Fénykép készítéséhez válassza a
ikont.
VIRB akciókamera vezérlése a kutyanyakörvkészülékkel
A VIRB távoli funkció kézi készüléken történő használatához
engedélyeznie kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További
tudnivalókért lásd a VIRB kamera felhasználói kézikönyvét.
1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
11
2
3
4
5
A kézi készüléken válassza ki a Kutyák listája lehetőséget.
Válassza ki a VIRB kamerát viselő kutyát.
Válassza az Info megjelenítése elemet.
Válassza ki a Virb vezérlés lehetőséget.
A kutyanyakörv-készülék csatlakozik a VIRB-hez, és
megnyílik a VIRB vezérlői oldal.
6 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza az Indítás lehetőséget a felvétel
megkezdéséhez.
• Válassza a Leállítás lehetőséget a felvétel befejezéséhez.
• Válassza a Fénykép lehetőséget a felvétel
befejezéséhez.
Eszköz testreszabása
A főmenü testreszabása
Lehetősége van a főmenü elemeinek áthelyezésére,
hozzáadására és törlésére.
1 A főmenüben válassza a Beállítás > Főmenü elemet.
2 Válasszon ki egy menüelemet.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza a Lépés fel vagy Lépés le lehetőséget a
menüelem listában elfoglalt helyének módosításához.
• A lista egyik menüelemének törléséhez válassza az
Eltávolít lehetőséget.
• Válassza az Oldal hozzáadása lehetőséget, ha egy
eltávolított elemet a listára szeretne helyezni.
• A menüelemek sorrendjének visszaállításához válassza
az
> Alapbeállítások visszaállítása lehetőséget.
Adatmezők testreszabása
A térkép adatmezőinek testreszabása előtt engedélyeznie kell
őket (Térképadatmezők bekapcsolása, 12. oldal).
Beállíthatja a térkép, iránytű, magassági diagram és fedélzeti
számítógép adatmezőit és műszerfalait.
1 Nyissa meg az oldalt, amelyen módosítani szeretné az
adatmezőket.
2 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.
3 Válassza ki az új adatmezőt.
Az adatmezők leírásával kapcsolatban az Adatmező-opciók,
18. oldal szakaszban talál részleteket.
Térképadatmezők bekapcsolása
Válassza ki a
>
adatmezők elemet.
> Térkép beállítása > Műszerfal > Kis
Rendszerbeállítások
Válassza a Beállítás > Rendszer elemet.
GPS: a GPS beállítása Normál, WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service) vagy Demó üzemmód (GPS kikapcsolva)
módra. A WAAS üzemmóddal kapcsolatos további
tájékoztatásért látogasson el a http://www.garmin.com
/aboutGPS/waas.html oldalra.
BaseCamp BaseStation: annak beállítása, hogy a készülék
számítógéphez csatlakoztatva hogyan kapcsolódik a
BaseCamp szoftverhez.
időtartamát). Az idő rövidítésével csökkentheti a térképen
megjelenő elemek számát.
Térképnagy. a kuty.-hoz: a térkép automatikus méretezése
úgy, hogy megjeleníthesse minden kutya helyzetét az Ön
helyzetével együtt, hacsak Ön kézzel el nem húzza a
térképet.
Kutya adatainak továbbítása: kutya adatainak automatikus
továbbítása kompatibilis készülékekre (Kutyaadatok
továbbításának kikapcsolása, 11. oldal).
Kutyariasztások: megadott tevékenységekre vonatkozó
riasztások módjának beállítása (Kutyariasztások beállítása,
4. oldal).
Ismerősök beállításai
Válassza a Beállítás > Ismerősök elemet.
Ismerős nyomvonala a térképen: beállítja a térképen az
ismerős nyomvonalának hosszát (percben vagy órában
kifejezett időtartamát).
Térkép nagyítása az ismerősökhöz: a térkép automatikus
méretezése úgy, hogy megjeleníthesse minden ismerős
helyzetét az Ön helyzetével együtt, hacsak Ön kézzel el nem
húzza a térképet.
Üzenetriasztások: az üzenetriasztások Hangjelzés, Rezgés,
Hangjelzés és rezgés vagy Csak üzenet értékre való
beállítására szolgál.
Párosítás beállítása: azon opciók beállítására szolgál,
amelyeket kézi készüléke más készülékek nyomon
követéséhez, illetve az azokkal történő kommunikációhoz
alkalmaz.
Megjelenítési beállítások
Válassza a Beállítás > Kijelző elemet.
Háttérvilágítás késleltetése: a háttérvilágítás kikapcsolására
vonatkozó időkorlát beállítása.
Képernyőfelvétel: kép készítése a képernyő tartalmáról.
Akkumulátortak. üzemmód: takarékosabb telephasználat és
hosszabb üzemidő a képernyő kikapcsolásával a
háttérvilágítás időtúllépésekor (A kézi készülék
energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása, 15. oldal).
Képernyő kalibrálása: beállítja a képernyőt, hogy megfelelően
reagáljon az érintésre (Az érintőképernyő kalibrálása,
12. oldal).
Az érintőképernyő kalibrálása
Amennyiben úgy tűnik, hogy az érintőképernyő nem reagál
megfelelően, lehetősége van a képernyő kalibrálására.
1 Válassza ki a Beállítás > Kijelző > Képernyő kalibrálása
lehetőséget.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjelenítési beállítások
Válassza ki a Beállítás > Megjelenés lehetőséget.
Mód: beállít egy világos vagy sötét hátteret, illetve
automatikusan váltogatja a kettőt a napkelte és napnyugta az
Ön térségében érvényes időpontja alapján.
Háttér: beállítja a háttérképet.
Nappali kiemelés színe: beállítja a nappali módban választott
kijelölések színét.
Éjszakai kiemelés színe: beállítja az éjszakai módban
választott kijelölések színét.
Kutyára vonatkozó beállítások
A készülék hangjelzéseinek beállítása
Válassza a Beállítás > Kutyák elemet.
Kutya nyomvonala a térképen: beállítja a térképen kutya
nyomvonalának hosszát (percben vagy órában kifejezett
Testreszabhatja az üzenetekhez, gombokhoz,
figyelmeztetésekhez és riasztásokhoz tartozó hangjelzéseket.
1 Válassza a Beállítás > Hangjelzések elemet.
12
Eszköz testreszabása
2 Válasszon hangjelzést az egyes típusokhoz.
Térképbeállítások
Lépjen a Beállítás > Térkép menübe.
Tájolás: a térkép megjelenítési módjának beállítására szolgál.
Az Észak felül az oldal felső részén jeleníti meg az északi
irányt. A Menetirányba az oldal felső részén jeleníti meg az
aktuális útirányt. Az Autós mód automata nézetben, az oldal
felső részén jeleníti meg az útirányt.
Útmutató feliratok: az irányító feliratok megjelenési
feltételeinek beállítására szolgál.
Műszerfal: a térképen megjelenő műszerfal beállítására szolgál.
Minden műszerfal különféle információkat biztosít az adott
útvonallal vagy hellyel kapcsolatban.
Térképadatok: a jelenleg az eszközre töltött térképek
engedélyezésére és letiltására szolgál.
Térképsebesség: a térkép megrajzolási sebességének
beállítására szolgál. A gyorsabb térképrajzolási sebesség
csökkenti az akkumulátor üzemidejét.
Speciális térképbeállítások
Válassza a Beállítás > Térkép > Speciális beállítás
lehetőséget.
Autozoom: a nagyítási szint automatikus beállítása a térkép
optimális használhatósága érdekében. A Ki beállítás esetén
kézzel kell nagyítania és kicsinyítenie.
Részletezés: a térkép részletességének megadására. Minél
részletesebb a megjelenítés, annál tovább tarthat a térkép
újrarajzolása.
Árnyékolt domborzat: részletes domborzatot megjelenítő
térkép (ha elérhető) vagy az árnyékolás kikapcsolása.
Jármű: lehetővé teszi egy pozícióikon kiválasztását, amely az
Ön térképen való helyzetét jelzi.
Nagyítási szintek: annak beállítása, hogy milyen nagyítási
szinten jelenjenek meg a térképelemek. Ha a nagyítási szint
nagyobb, mint az itt beállított érték, a térképelemek nem
jelennek meg.
Felirat méret: a térképelemek feliratméretének beállítása.
Nyomvonalak beállításai
Válassza a Beállítás > Számok elemet.
Nyomvonalnapló: nyomvonalak rögzítésének be- vagy
kikapcsolása.
Rögzítési mód: a nyomvonalak rögzítési módjának beállítása.
Az Automatikus lehetőség változó gyakorisággal rögzíti a
nyomvonalakat, hogy optimális képet adjon róluk.
Időköz: a nyomvonalnapló rögzítési gyakoriságának beállítása.
A pontok gyakoribb rögzítése részletesebb nyomvonalat ad,
de gyorsabban megtölti a nyomvonalnaplót.
Automatikus archiválás: automatikus archiválási mód
beállítása a nyomvonalak rendszerezéséhez. A nyomvonalak
mentése és törlése automatikusan, a felhasználó beállítása
alapján történik.
Szín: a nyomvonal színének beállítása a térképen.
Útvonal beállításai
A készülék az aktuális tevékenységhez igazítva tervezi meg az
útvonalakat. Az elérhető útvonalbeállítások a kiválasztott
tevékenységtől függően változnak.
Válassza a Beállítás > Útvonalterv. elemet.
Tevékenység: egy útvonalhoz tartozó tevékenység beállítására
szolgál. A készülék az aktuális tevékenységhez igazítva
tervezi meg az útvonalakat.
Útvonalátmenetek: annak beállítása, hogy a készülék hogyan
tervezi meg az útvonalat két pont között. Ez a beállítás csak
Eszköz testreszabása
bizonyos tevékenységekhez érhető el. A Távolság az útvonal
következő pontjához irányítja, ha az aktuális helyzettől
megadott távolságra van.
Úton tartás: a legközelebbi úthoz rendeli az Ön helyzetét jelölő
térképes pozícióikont.
A mértékegységek módosítása
Testreszabhatja a távolság és sebesség, a magasság, a
mélység, a hőmérséklet és a nyomás mértékegységét.
1 Válassza a Beállítás > Mértékegységek lehetőséget.
2 Válasszon méréstípust.
3 Válasszon mértékegységet az adott beállításhoz.
Időbeállítások
Válassza a Beállítás > idő elemet.
Időformátum: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás
formátumban mutassa az időt.
Időzóna: a készüléken használt időzóna beállítása. Az
Automatikus beállítás a GPS-pozíció alapján automatikusan
beállítja az időzónát.
Pozícióformátum beállításai
MEGJEGYZÉS: amennyiben nem eltérő pozícióformátumot
meghatározó térképet vagy táblázatot használ, ne módosítsa a
pozícióformátumot és a térképadathoz tartozó koordinátarendszert.
Válassza ki a Beállítás > Helyformátum lehetőséget.
Helyformátum: beállítja a helyadatokra vonatkozó
pozícióformátumot.
Térképadat: beállítja a koordináta-rendszert, amelyen a térkép
elhelyezkedik.
Szferoid térkép: megjeleníti a készülék által használt
koordináta-rendszert. Az alapértelmezett koordináta-rendszer
a WGS 84 rendszer.
Iránybeállítások
Lehetősége van az iránytű beállításainak testreszabására.
Válassza ki a Beállítás > Irány lehetőséget.
Kijelző: beállítja az iránytűn látható irány típusát.
Északi irány beállítása: beállítja az iránytűn alkalmazott észak
beállítást.
Ugrás a vonalhoz/mutatóhoz: beállítja a térképen megjelenő
mutató működését. A Célirány az úti cél irányába mutat. A
Pálya (CDI) megmutatja az Ön úti célhoz vezető
útirányvonalhoz való viszonyát.
Iránytű: amennyiben egy bizonyos ideig magasabb
sebességgel halad, automatikusan átvált elektronikus
iránytűről GPS-iránytűre.
Iránytű kalibrálás: elvégzi az iránytű kalibrálását (Az iránytű
kalibrálása, 10. oldal).
A magasságmérő beállításai
Válassza a Beállítás > Magasságmérő elemet.
Automatikus kalibrálás: a készülék minden bekapcsolásakor
automatikusan újrakalibrálja a magasságmérőt.
Barométer üzemmód: a barometrikus adatok mérési módjának
beállítására szolgál. A Változó magasság beállítás lehetővé
teszi, hogy haladás közben a barométer lemérje a
magasságban bekövetkező változásokat. A Fix magasság
beállítás azt feltételezi, hogy a készülék mozdulatlan
helyzetben, fix magasságban tartózkodik, így a légköri
nyomás csak az időjárás következményeként változhat.
Légnyomásváltozás: a nyomásra vonatkozó adatok rögzítési
módjának beállítására szolgál. A Mindig tárolja beállítás
13
rögzít minden nyomásra vonatkozó adatot, amely a
nyomásfrontok megfigyelésekor rendkívül hasznos lehet.
Rajz típusa: a diagramon rögzített és megjelenített adatok
típusának beállítására szolgál. Rögzíti az egy adott idő vagy
távolság alatt bekövetkező magasságkülönbséget, az egy
adott idő alatt mért légköri nyomást, illetve az egy adott idő
alatt bekövetkező légnyomás-változást.
Magasságmérő kalibrálása: a magasságmérő kalibrálására
szolgál.
Tengeri térképek beállításai
Válassza a Beállítás > Tengeri elemet.
Tengeri térképmód: válassza ki a készülék által használt
hajózási térkép típusát. A Tengeri típus eltérő színekkel
jeleníti meg a különféle térképszolgáltatásokat, így a tengeri
érdekes helyek egyszerűbben olvashatóak, illetve a térkép a
papíralapú hajózási térképek rajzrendszerét tükrözi. A
Halászat (tengeri térképek szükségesek hozzá) részletesen
megjeleníti az alsó kontúrokat és mélységmérőket, továbbá a
halászat közbeni optimális használat érdekében
leegyszerűsíti a térképábrázolást is.
Megjelenés: a térképen látható navigációs segédpontok
megjelenésének beállítására szolgál.
Tengeri riasztás beáll.: riasztásokat állít be azon esetekre,
amikor lehorgonyzott állapotban túllép egy megadott
sodródási távolságot, egy bizonyos távolságra letér az
útvonalról, illetve amikor egy megadott mélységű területre ér.
Készülékadatok
Eszközadatok megtekintése
Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót és a
licencmegállapodást.
Válassza a Beállítás > Névjegy lehetőséget.
Támogatás és frissítések
• A kézi készüléken és a mini kutyanyakörv-készüléken
található szoftver és térképek frissítését a Garmin Express™
segítségével végezheti el.
• A kutyanyakörv-készülék szoftverének frissítését a Garmin
WebUpdater segítségével végezheti el.
Támogatás és frissítések
Garmin Express A (garmin.com/express) egyszerű hozzáférést
biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin eszközök
számára.
• Termékregisztráció
• Kézikönyvek
• Szoftverfrissítések
• Térkép-, grafikon- vagy útvonalfrissítések
MEGJEGYZÉS: a szoftver frissítésével az adatok és beállítások
nem kerülnek törlésre.
1 Lépjen a www.garmin.com/products/webupdater weboldalra.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Készülék karbantartása
ÉRTESÍTÉS
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
Kerülje a kémiai tisztítóanyagok, oldószerek és rovarirtószerek
használatát, melyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.
Az USB port károsodásának elkerülése érdekében a védőfedő
mindig legyen szorosan a helyén.
Az eszköz tisztítása
ÉRTESÍTÉS
Töltés közben már kevés izzadtság vagy nedvesség is
korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió
gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.
1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal
átitatott ronggyal.
2 Törölje szárazra.
Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.
Specifikációk
A Atemos 100 kézi készülék specifikációi
Teleptípus
Újratölthető, cserélhető lítiumion
Telep üzemideje
Akár 20 óra
Üzemi hőmérséklet-tartomány
-20° és 60°C között (-4° és 140°F
között)
Töltési hőmérséklet
0° és 40°C között (32° és 104°F
között)
Hőmérséklet-tartomány hosszú
távú tárolás esetén
0° és 25°C között (32° és 77°F
között)
VHF vezeték nélküli tartomány
Akár 14,5 km (9 mérföld)
ANT+ kis teljesítményű vezeték Körülbelül 3 m (10 láb)
nélküli hatótávolság
®
Vezeték nélküli frekvenciák/
protokollok
169 MHz @ 26.92 dBm; 2.4 GHz @
1.82 dBm
Vízbehatolás elleni védelem
IEC 60529 IPX7*
A Garmin Express beállítása
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel
használatával.
2 Tekintse meg a www.garmin.com/dashboard weboldalt.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
*A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mély vízben,
legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További
részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating
weboldalra.
A szoftver frissítése
Akkumulátorinformációk
A kézi készülék vagy a nyakörv szoftverének frissítése előtt
csatlakoztatnia kell a kézi készüléket (A kézi készülék
csatlakoztatása a számítógéphez, 16. oldal) vagy a nyakörvet
(A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez, 16. oldal) a
számítógéphez.
A kézi készülék és a nyakörv szoftverét külön-külön kell
frissítenie.
14
FIGYELMEZTETÉS!
A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
Az akkumulátort ne távolítsa el éles tárggyal.
Készülékadatok
VIGYÁZAT!
Az akkumulátor megfelelő újrahasznosítása érdekében forduljon
a helyi hulladék-feldolgozó intézményhez.
Hosszú távú tárolás
ÉRTESÍTÉS
Az emelkedett hőmérsékletnek való kitettség felgyorsíthatja a
lítiumion-akkumulátorok töltési kapacitásában hosszú távon
bekövetkező normál csökkenést. Amennyiben egy teljesen
feltöltött készüléket olyan helyen tárol, amelynek hőmérséklete a
hosszú távú tároláshoz meghatározott hőmérséklet-tartományon
kívül esik, az jelentősen csökkentheti a készülék feltöltési
kapacitását.
Amennyiben nem tervezi, hogy a következő néhány hónapban
használni fogja a kézi készüléket, az akkumulátort el kell
távolítani. A tárolt adatok nem vesznek el az akkumulátor
eltávolításával.
Amennyiben nem tervezi, hogy a következő néhány hónapban
használni fogja a nyakörvet, az akkumulátort körülbelül 50%-os
töltöttségi szintre kell feltöltenie. A készülék, hűvös, száraz
helyen, a háztartásokra jellemző hőmérsékleten tartandó. A
tárolást követően használat előtt teljesen fel kell tölteni a
nyakörvet.
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása
Számos művelettel segítheti a kézi készülékben és a
nyakörvben található akkumulátor üzemidejének növelését.
• Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét (A háttérvilágítás
fényerejének beállítása, 15. oldal).
• Csökkentse a háttérvilágítás időkorlátját (A háttérvilágítás
időkorlátjának beállítása, 15. oldal).
• Válasszon hosszabb időtartamot a kézi készülék frissítési
gyakoriságához (A kézi készülék frissítési gyakoriságának
módosítása, 15. oldal).
• Kapcsolja ki a jeladót (A jeladó kikapcsolása, 15. oldal).
• Alkalmazza az energiatakarékos üzemmódot (A kézi
készülék energiatakarékos üzemmódjának bekapcsolása,
15. oldal)
• Csökkentse a térképrajzolási sebességet (A térképrajzolási
sebesség beállítása, 15. oldal).
• A nyakörv akkumulátorának kímélése érdekében állítsa a
kutyanyakörv-készüléket megmentés módra (A megmentés
mód bekapcsolása, 7. oldal).
• A nyakörv akkumulátorának kímélése érdekében állítson be
hosszabb időtartamot a nyakörv frissítési gyakoriságához (A
kutyanyakörv-készülék frissítési gyakoriságának módosítása,
15. oldal).
A háttérvilágítás fényerejének beállítása
A képernyő háttérvilágításnak túlzott használata jelentősen
csökkentheti az akkumulátor üzemidejét. A háttérvilágítás
fényerejének beállításával növelheti az akkumulátor üzemidejét.
MEGJEGYZÉS: a háttérvilágítás fényerejének korlátozása
abban az esetben lehet szükséges, ha az akkumulátor
töltöttsége alacsony.
1 Válassza a ikont.
2 A csúszka segítségével állítsa be a háttérvilágítás fényerejét.
Előfordulhat, hogy magasabbra állított fényerő esetén a
készülék felmelegszik.
A háttérvilágítás időkorlátjának beállítása
A háttérvilágítás időkorlátjának csökkentésével növelheti az
akkumulátor üzemidejét.
1 Válassza ki a Beállítás > Kijelző > Háttérvilágítás
késleltetése lehetőséget.
2 Válasszon beállítást.
Készülékadatok
A kutyanyakörv-készülék frissítési gyakoriságának
módosítása
A nyakörv frissítési gyakoriságának frissítése előtt kapcsolja be
a készüléket, és helyezze a kézi készülék hatótávolságán
belülre.
Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében hosszabb
időtartamot is beállíthat a frissítés gyakoriságához.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza ki a Info megjelenítése > > Friss. gyak.
módosítása elemet.
A kézi készülék frissítési gyakoriságának módosítása
Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében hosszabb
időtartamot is beállíthat a frissítés gyakoriságához.
1 Válassza ki a Beállítás > Ismerősök > Párosítás beállítása
> Frissítés gyakorisága elemet.
2 Adjon meg egy új frissítési gyakoriságot.
A kézi készülék energiatakarékos üzemmódjának
bekapcsolása
Az energiatakarékos üzemmód használatával
meghosszabbíthatja az akkumulátor üzemidejét.
Válassza ki a Beállítás > Kijelző > Akkumulátortak.
üzemmód > Be lehetőséget.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő kikapcsol, amikor a
háttérvilágítás is kikapcsol.
A térképrajzolási sebesség beállítása
A térképrajzolási sebesség csökkentésével növelheti az
akkumulátor üzemidejét.
Válassza ki a Beállítás > Térkép > Térképsebesség >
Normál lehetőséget.
A jeladó bekapcsolása
Egy ismerős hozzáadása vagy vészhelyzeti riasztás
kezdeményezése előtt be kell kapcsolnia a jeladót.
MEGJEGYZÉS: ha hideg hőmérsékleti viszonyok mellett,
alacsony töltöttségű akkumulátorral végez átvitelt, előfordulhat,
hogy a készülék kikapcsol.
Válassza ki a Beállítás > Ismerősök > Párosítás beállítása
> Átvitel > Be lehetőséget.
A jeladó kikapcsolása
Amikor éppen nem kommunikál ismerőseivel, letilthatja az
átvitelt a kézi készülék akkumulátorának kímélése érdekében.
MEGJEGYZÉS: Ha hideg hőmérsékleti viszonyok mellett,
alacsony töltöttségű akkumulátorral végez átvitelt, előfordulhat,
hogy a készülék kikapcsol.
Válassza ki a Beállítás > Ismerősök > Párosítás beállítása
> Átvitel > Ki lehetőséget.
Ha kikapcsolja az átvitelt, nem küldhet helyadatokat vagy
üzeneteket ismerőseinek.
Energiamegtakarítás a készülék töltése
során
Töltés közben kikapcsolhatja a készülék kijelzőjét és minden
egyéb funkciót is.
1 Csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz.
Megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.
2 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 4-5 másodpercig.
A kijelző kikapcsol, és a készülék alacsony kis energiaigényű
akkumulátortöltési üzemmódba kapcsol.
3 Teljesen töltse fel a készüléket.
15
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95,
98, Me, Windows NT és Mac 10.3 és korábbi verziójú
operációs rendszerekkel.
®
®
®
Fájltípusok
A kézi készülék a következő fájltípusokat támogatja.
• A BaseCamp szoftverből származó fájlok. Látogasson el a
www.garmin.com/support oldalra.
• JPEG fényképfájlok.
• GPX-fájlok.
• GPI egyéni POI (érdekes hely) fájlok a Garmin POI Loader
alkalmazásból. Látogasson el a www.garmin.com/products
/poiloader weboldalra.
Memóriakártya behelyezése
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon éles tárgyat a felhasználó által cserélhető
akkumulátorok eltávolításához.
Egy microSD memóriakártya behelyezésével további tárhelyre
vagy előre feltöltött térképekre tehet szert.
1 Fordítsa el a D-gyűrűt az órajárással ellentétes irányba, majd
emelje meg a fedél eltávolításához.
2 Távolítsa el az akkumulátort.
3 Csúsztassa balra a kártyatartót, majd emelje fel.
2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a készülék
mini-USB csatlakozójához Á.
3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egy
szabad USB-portjába.
A Sajátgép ablakban készüléke és a memóriakártya
(opcionális) Windows számítógépek esetén cserélhető
meghajtóként, Mac számítógépek esetén csatlakoztatott
meghajtóként jelenik meg.
A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez
ÉRTESÍTÉS
A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása
előtt szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a környező
területet.
A számítógéphez való csatlakoztatás után különféle
programokkal, például a BaseCamp szoftverrel is használhatja a
nyakörvet. A nyakörv nem háttértároló eszköz.
1 Pattintsa a töltőcsipeszt a nyakörvre.
2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a
töltőcsipesz kábelén lévő mini-USB portba.
3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép
USB-portjába.
Kutyanyomvonalak átvitele a BaseCamp szoftverbe
4 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az arany színű
érintkezők lefelé nézzenek.
5 Csukja le a kártyatartót.
6 Zárja vissza a kártyatartót annak jobbra csúsztatásával.
7 Helyezze vissza az akkumulátort és a fedelet.
A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez
ÉRTESÍTÉS
A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az
USB portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy
számítógéphez való csatlakoztatás előtt.
1 Emelje fel a védőfedelet À.
Átviheti a kutyanyomvonalakat a BaseCamp szoftverbe.
1 Csatlakoztassa a kutyanyakörv-készüléket a számítógéphez
(A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez, 16. oldal).
A kutyanyakörv-készülék automatikusan bekapcsol.
2 Válassza a lehetőséget a kutyanyakörv-készüléken.
3 Nyissa meg a BaseCamp szoftvert.
A BaseCamp felismeri az eszközt.
4 Válassza az Eszköz > Fogadás eszközről lehetőséget.
5 Válassza ki a kutyanyakörv-készüléket a listáról és válassza
az OK lehetőséget.
A BaseCamp létrehoz egy mappát az átvitt adatokkal a Saját
gyűjtemény.
Fájlok törlése
ÉRTESÍTÉS
Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék
memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem
ajánlatos törölni.
1 Nyissa meg a Garmin meghajtót, ill. kötetet.
2 Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
3 Válasszon ki egy fájlt.
4 Nyomja meg a billentyűzeten levő Törlés gombot.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként
16
Készülékadatok
csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs
szükség biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó
ikonját a lomtárba.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
K5Utasítások a K5 akkumulátorának cseréjéhez
A K5 alkotóelemei
Függelék
Kiegészítők és pótalkatrészek
Kiegészítők vásárlása
Tekintse meg a http://buy.garmin.com weboldalt.
Opcionális térképek
A készülékkel további térképeket, például BirdsEye
műholdképeket, BlueChart g2 térképeket és részletes City
Navigator térképeket is használhat. A részletes térképek
további érdekes helyeket, például éttermeket vagy hajós
szolgáltatásokat is megjeleníthetnek. További információkért
látogasson el a http://buy.garmin.com weboldalra, vagy forduljon
Garmin kereskedőjéhez.
®
®
ANT+ érzékelők
A készülék használható vezeték nélküli ANT+ érzékelőkkel.
További információk a kompatibilitásról és opcionális érzékelők
vásárlásáról: http://buy.garmin.com.
tempe™
A tempe egy ANT+ vezeték nélküli hőmérsékletérzékelő. Az
érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol ki
van téve a környezeti hőmérsékletnek, és így pontos
hőmérsékletadatok megbízható forrásaként szolgál. A tempe
tempe eszközt párosítani kell a készülékkel a tempe
hőmérsékletadatainak megjelenítéséhez.
Opcionális fitneszkiegészítők használata
1 Helyezze az eszközt az ANT+ kiegészítő 3 m-es (10 láb)
körzetébe.
2 Válassza a Beállítás > ANT érzékelők elemet.
3 Válassza a Szívritmusmonitor, Kerékpárhajtás-érzékelő
vagy tempe érzékelő elemet.
4 Válassza a Be, Ki vagy Új keresése elemet.
5 Állítsa be az adatmezőket a szívritmus- vagy fordulatadatok
megjelenítéséhez (Adatmezők testreszabása, 12. oldal).
Tippek az ANT+ kiegészítők és a Garmin készülék
párosítására
• Ellenőrizze, hogy az ANT+ kiegészítő kompatibilis-e Garmin
készülékével.
• Az ANT+ kiegészítő és a Garmin készülék párosítása előtt
menjen 10 m-re (32,9 láb) az egyéb ANT+ kiegészítőktől.
• Helyezze a Garmin készüléket a ANT+ kiegészítő 3 m-es
(10 láb) körzetébe.
• Az első párosítást követően Garmin készüléke minden
aktiváláskor automatikusan felismeri az ANT+ kiegészítőt. Ez
a folyamat automatikusan végbemegy a Garmin készülék
bekapcsolásakor, és mindössze pár percet vesz igénybe
abban az esetben, ha a tartozékok be vannak kapcsolva és
megfelelően működnek.
• Párosítás esetén Garmin készüléke csak az Ön
kiegészítőjéről fogad adatokat, így más kiegészítők
közelében is tartózkodhat.
Függelék
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Hátlap
Bekapcsológomb
Telepcsatlakozó
Telepfedél
Telep
Tápcsatlakozó
A régi akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátor cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből. Emellett
rendelkeznie kell egy kisméretű Phillips csavarhúzóval is.
1 Távolítsa el a hátlap külső szélein található 6 csavart.
MEGJEGYZÉS: a két belső csavart hagyja a helyén.
2 Vegye le a hátlapot.
3 Válassza le az akkumulátor-csatlakozót és a tápcsatlakozót.
4 Távolítsa el az akkumulátor fedelét tartó csavarokat.
5 Távolítsa el az akkumulátor fedelét és az akkumulátort.
Jegyezze meg az akkumulátor tájolását. Ugyanígy kell
behelyeznie az új akkumulátort.
A régi akkumulátor eltávolítása után vegye fel a kapcsolatot a
helyi hulladékfeldolgozó intézménnyel az akkumulátor megfelelő
újrahasznosítása érdekében.
Új akkumulátor behelyezése
Az akkumulátor cseréje előtt el kell távolítania a régi
akkumulátort (A régi akkumulátor eltávolítása, 17. oldal).
Emellett rendelkeznie kell egy kisméretű Phillips csavarhúzóval
is. Tovább egy kisméretű, lapos fejű csavarhúzóra is szüksége
lesz.
1 Helyezze be az új akkumulátort a régi akkumulátor
tájolásával megegyező irányban.
A csatlakozónak À a bekapcsológombhoz közelebbi oldal
felé, a vezetékek és az akkumulátor csatlakozásánál lévő
dudornak Á pedig a töltőcsipesz-érintkezőkkel ellátott oldal
felé kell néznie.
17
2 Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
3 Helyezze vissza a csavarokat az akkumulátor fedelének
rögzítéséhez.
4 Csatlakoztassa az akkumulátor-csatlakozót és a
tápcsatlakozót.
Előfordulhat, hogy egy lapos fejű csavarhúzóra lesz
szüksége a csatlakozók rögzítéséhez.
5 Nyomja le a bekapcsológombot a csatlakozók
ellenőrzéséhez.
Amennyiben megfelelően csatlakoznak, egy hangjelzés
hallatszik, és az állapotjelző LED zölden villog.
6 Kapcsolja ki a készüléket.
7 Ellenőrizze, hogy az alsó burkolat belső részében található
tömítés tökéletesen illeszkedik-e a helyére.
8 Helyezze vissza a hátlapot.
9 Helyezze vissza a 6 csavart a hátlap rögzítéséhez.
Az új akkumulátor behelyezését követően töltse fel teljesen a
nyakörvet.
át az új VHF antennát a tartón.
Ezáltal az antenna felfelé mutat.
6 Helyezze vissza a VHF antennát a hátlaphoz rögzítő csavart.
7 Helyezze vissza a fedelet a VHF antennára.
8 Helyezze vissza a fedél 4 csavarját – ügyeljen rá, hogy a
rövidebb csavar a megfelelő helyre kerüljön.
A nyakörv szíjának cseréje
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
A nyakörv szíjának cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből (Az eszköz
tisztítása, 14. oldal).
1 Húzza ki a nyakörv szíját a GPS-antennából, a VHF-antenna
tartójából és a kutyakészülékből.
Előfordulhat, hogy a megfelelő eltávolítás érdekében meg
kell nyomnia és húznia a nyakörv szíját. Előfordulhat, hogy
meg kell lazítania a GPS-antenna burkolatán lévő
csavarokat, de ne távolítsa el őket.
2 Vezesse át az új szíjat a kutyakészüléken, a VHF-antenna
tartóján és a GPS-antennán.
3 Szükség esetén húzza meg a GPS-antenna burkolatát tartó
csavarokat.
2 Vegye le a fedelet.
3 Távolítsa el a VHF antennát a hátlaphoz rögzítő csavart Â.
4 A régi antenna eltávolításához húzza ki az antennát teljes
hosszában az antennatartóból.
5 Hurkolja az antennatartót a nyakörv szíja köré, majd vezesse
ÉRTESÍTÉS
Biztosítékcsere alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat,
és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a
helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
1 Forgassa el 90 fokkal balra a záróelemet À annak
kinyitásához.
A kutyanyakörv-készülék VHF antennájának cseréje
ÉRTESÍTÉS
Ne hajlítsa meg túlságosan a fő készülékházat és a GPS
antennát összekötő pántot.
Ha eltávolította a fedelet, ne feszegesse a VHF antennával
szemközt lévő tömítőanyagot, mivel ezzel károsíthatja a
kutyanyakörv-készülék vízzáró tömítését.
A VHF antenna cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből. Emellett egy
kisméretű csillagcsavarhúzóra is szüksége lesz.
1 Távolítsa el a VHF-antenna fedelén lévő 4 csavartÀ.
MEGJEGYZÉS: jegyezze meg az egyetlen többinél rövidebb
csavar helyét Á.
18
2
3
4
5
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot Á, és a
biztosítékot Â.
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl. 1 vagy 2 amperes).
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
A záróelem lenyomása közben forgassa azt el 90 fokkal
jobbra a jármű tápkábelére à való visszazáráshoz.
Adatmező-opciók
A GPS pontossága: a pontos helyszínre vonatkozó hibahatár.
Például az Ön GPS-pozíciója +/- 3,65 m-es (12 láb)
pontossággal határozható meg.
Akkumul. szintje: Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.
Állásidő: a legutolsó nullázás óta mozgás nélkül töltött idő
folyamatos összesítése.
Átlag emelkedés: a legutolsó nullázás óta elért átlagos
függőleges emelkedési távolság.
Függelék
Átlag süllyedés: a legutolsó nullázás óta elért átlagos,
függőleges süllyedési távolság.
Barométer: A kalibrált jelenlegi nyomás.
Célirány: Az aktuális helytől egy úti cél felé mutató irány. Az
adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Célpont: Az útvonal utolsó pontja az úti cél irányába. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Forduló: az úti cél iránya és az aktuális útvonal közötti
szögkülönbség (fokban megadva). Az L jelentése: forduljon
balra. Az R jelentése: forduljon jobbra. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Függ. sebesség a célig: Emelkedési vagy ereszkedési
sebesség egy előre meghatározott magasságba. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Függőleg. sebess.: Emelkedési vagy ereszkedési sebesség.
GPS-jelerősség: A műholdas GPS-jel erőssége.
Hátral. idő a célig: A becsült hátralévő idő az úti cél eléréséig.
Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Idő a köv. ptig: A becsült hátralévő idő az útvonal következő
útvonalpontjának eléréséig. Az adat megjelenítéséhez
navigálnia kell.
Irány: A haladási irány.
Irányba: Ebbe az irányba kell haladnia ahhoz, hogy
visszakerüljön az útvonalra. Az adat megjelenítéséhez
navigálnia kell.
Kilométer-számláló: Az összes utazás során megtett távolság
folyamatos számlálása. Az utazási adatok nullázásakor ez az
összeg nem kerül törlésre.
Következő útpont: Az útvonal következő pontja. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Legkisebb mag.: A legutolsó nullázás óta elért legmélyebb
pont.
Legnagyobb mag.: a legutolsó nullázás óta elért legmagasabb
pont.
Légnyomás: a nem kalibrált környezeti nyomás.
Letérés: A bal vagy jobb oldalra megtett távolság, amennyivel
letért az eredeti utazási útvonalról. Az adat megjelenítéséhez
navigálnia kell.
Magasság: Az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti
magassága.
Max. emelkedés: A legutolsó nullázás óta elért maximális
emelkedési sebesség láb/percben vagy méter/percben
megadva.
Max. sebesség: A legutolsó nullázás óta elért legnagyobb
sebesség.
Max. süllyedés: A legutolsó nullázás óta elért maximális
süllyedési sebesség láb/percben vagy méter/percben
megadva.
Mozgás átlagseb.: a legutolsó nullázás óta elért, haladás
közbeni átlagos sebesség.
Mozgásban elt. idö: a legutolsó nullázás óta mozgással töltött
idő folyamatos összesítése.
Mutató: Egy nyíl a következő útvonalpont vagy forduló irányába
mutat. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Napi km számláló: a legutolsó nullázás óta megtett távolság
folyamatos összesítése.
Napkelte: a napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.
Napnyugta: a napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.
pedálütem: a forgatókar fordulatainak száma vagy a
percenkénti lépések száma. Az adat megjelenítéséhez
eszközének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő
tartozékhoz.
Függelék
Pontos idő: a pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások
alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).
Pozíció (kiválaszt.): Az aktuális pozíció, a kiválasztott
pozícióformátum alkalmazásával.
Pozíció (szél/hossz): az aktuális, földrajzi szélességben és
hosszúságban megadott pozíció, a kiválasztott
pozícióformátumtól függetlenül.
Pulzusszám: pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm)
megadva. Az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis
pulzusmérőhöz.
Relat. seb.célp.fel.: Az a sebesség, amellyel az útvonalon
haladva megközelíti az úti célt. Az adat megjelenítéséhez
navigálnia kell.
sebesség: Az aktuális utazósebesség.
Sebességkorlát: az útra vonatkozó bejelentett
sebességkorlátozás. Nem minden térkép és terület esetén
elérhető. A tényleges sebességkorlátozásokat illetően
minden esetben a kihelyezett közlekedési táblákra
hagyatkozzon.
Siklásarány: a megtett vízszintes távolság és a függőleges
távolság változásának aránya.
Siklásarány a cél felé: A jelenlegi pozícióról a célmagasságra
süllyedéshez szükséges siklásarány. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Táv. a következőig: az útvonal következő útvonalpontjáig
hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Távolság a célpontig: A végső úti célig hátralévő távolság. Az
adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Teljes emelkedés: A legutolsó nullázás óta elért teljes
emelkedési távolság.
Teljes idő: A legutolsó nullázás óta mozgással és mozgás
nélkül töltött idő folyamatos összesítése.
Teljes süllyedés: A legutolsó nullázás óta elért teljes süllyedési
távolság.
Teljes út átlagseb.: A legutolsó nullázás óta, haladás és
megállás közbeni átlagos sebesség.
Útirány: Az indulási helytől egy úti cél felé mutató irány. Az
útvonal tervezett vagy beállított útvonalként tekinthető meg.
Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Várható érk. idő a célhoz: a végső úti cél elérésének becsült
időpontja (az úti cél helyén érvényes helyi időhöz igazítva).
Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Várható érk. idő a következőhöz: Az útvonal következő
útvonalpontja elérésének becsült időpontja (az útvonal
helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
19
Tárgymutató
A
a készülék regisztrálása 1, 14
adatmezők 12
adatok
adatok megosztása 11
megosztás 11
akadálymentes rádiókommunikáció 4
akkumulátor 14
behelyezés 1
csere 17
maximalizálás 7, 12, 15
tárolás 15
töltés 1, 15
üzemidő 13
almanach 11
ANT+ érzékelők 17
párosítás 17
B
BaseCamp 5, 12, 16
beállítások 12–14
bekapcsológomb 1, 2
biztosíték, módosítás 18
C
célirányjelzõ 10
E
eszköz
karbantartás 14
regisztráció 1
eszköz tisztítása 14
F
fájlok, átvitel 16
felhasználói adatok, törlés 16
főmenü, testreszabás 12
frissítések, szoftver 14
közelségi riasztások 11
kutya 4
Azonosító 3
beállítások 12
fajta 3
frissítési gyakoriság 15
hozzáadás 2, 3
információ 3
navigálás 5
nyakörv 7
nyomon követés 4, 5
nyomon követési és irányítási kódok 3
nyomvonalak 3, 16
riasztások 4
statisztika 3
tréning 6
tréningezés alapjai 6
kutya nyomon követésének szüneteltetése 5
M
magasság 9, 10
diagram 10, 11
megmentés mód 7
memóriakártya 1, 16
mértékegységek 13
microSD kártya. Lásd: memóriakártya
MicroSD kártya. Lásd: memóriakártya
Mutat és megy 10
műholdas jelek 11
keresés 2
N
nagyítás, térképek 4
napkelte és napnyugta időpontja 11
Naptár 11
navigáció 5, 9, 10
Változó magasság 10
Ny
Garmin Express 14
a készülék regisztrálása 14
szoftver frissítése 14
geokerítések 5
gombok 1
tréning 6
GPS 11
beállítások 12
nyakörv 4
akkumulátor cseréje 17
felhelyezés 4
fény 7
szíj cseréje 18
töltés 2
VHF antenna 1, 18
nyomvonalak 3, 9
beállítások 12, 13
navigálás 9
rögzítés 9
H
P
Hangok 12
háttérvilágítás 12, 15
hőmérséklet 17
R
G
I
időbeállítások 13
ikonok 5
irányfény 7
iránytű 5, 10
beállítások 13
kalibrálás 10
navigálás 10
ismerős 6, 7, 15
Azonosító 7
beállítások 12
frissítési gyakoriság 15
hozzáadás 6
megjelenítés a térképen 7
K
kalibrálás
képernyő 12
Változó magasság 10
képernyő
beállítások 12
képernyő 2
képernyőgombok 2
készülékazonosító 14
kiegészítők 17
20
Tengeri, riasztások beállítása 14
térképek 8, 9
adatmezők 12
beállítások 13–15
frissítés 14
nagyítás 4, 13
navigáció 10
opcionális 17
tájolás 10, 13
távolságmérés 10
termékregisztráció 1, 14
területmérés 11
töltés 15
Kézi készülék 1
nyakörv 2
törlés, összes felhasználói adat 16
TracBack 9
tréning
hangjelzés 6
rezgés 6
U
USB
csatlakozó 1
fájlátvitel 16
háttértár mód 16
leválasztás 16
utazástervező. Lásd: útvonal
Ü
Üzenetek 7
V
vadász 6
vadászat és halászat ideje 11
Változó magasság 13
kalibrálás 10
VHF antenna 1, 18
VIRB távirányító 11
VIRB távirányító 11
W
WAAS 12
párosítás, ANT+ érzékelők 17
pótalkatrészek 17, 18
rádiófrekvenciák 3
rádiókommunikáció 4
raj, jelölés 7
riasztások 7
Hangok 12
közelség 11
kutya 4
óra 11
pozíció 5
Tengeri 14
S
specifikációk 14
stopper 11
Sz
számítógép, csatlakozás 16
szoftver
frissítés 14
frissítések 14
T
tápkábelek, biztosíték, csere 18
távolságmérés 10
telep 17
tempe 17
Tárgymutató
support.garmin.com
2017. Augusztus
190-02264-42_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising