Garmin | Atemos 100/K 5 System | Garmin Atemos 100/K 5 System Atemos 100/K5 Manual de utilizare

Garmin Atemos 100/K 5 System Atemos 100/K5 Manual de utilizare
ATEMOS® 100 CU K5
Manual de utilizare
© 2017 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, Atemos , ANT+ , BlueChart , City Navigator şi VIRB sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. BaseCamp™, Garmin
Express™ şi tempe™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a companiei Garmin.
®
®
®
®
®
®
microSD™ şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows şi Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Mac
este marcă comercială a Apple Inc, înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
®
Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Configurarea sistemului Atemos 100 .......................................... 1
Prezentări generale ale dispozitivelor ......................................... 1
Dispozitivul portabil Atemos 100 ............................................ 1
Dispozitiv pentru zgardă ........................................................ 1
Înregistrarea dispozitivului dvs. ................................................... 1
Instalarea bateriei ....................................................................... 1
Încărcarea dispozitivului de mână .............................................. 1
Încărcarea dispozitivului pentru zgardă ...................................... 2
Pornirea dispozitivelor ................................................................ 2
Oprirea dispozitivelor ............................................................. 2
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ............................................. 2
Utilizarea ecranului tactil ............................................................. 2
Blocarea ecranului tactil .............................................................. 2
Deblocarea ecranului tactil ..................................................... 2
Configurarea dispozitivului pentru zgardă.................. 2
Metode de adăugare a unui dispozitiv pentru zgardă la un
dispozitiv portabil ........................................................................ 2
Informaţii radio VHF ............................................................... 3
Adăugarea unui câine pe dispozitivul portabil Atemos 100
utilizând asocierea wireless ................................................... 3
Adăugarea unui câine utilizând codurile de monitorizare şi de
control .................................................................................... 3
Editarea informaţiilor câinilor ...................................................... 3
Resetarea statisticilor şi traseului unui câine ......................... 3
Schimbarea lungimii traseului câinelui ................................... 3
Schimbarea numelui câinelui ................................................. 3
Schimbarea culorii traseului câinelui ...................................... 3
Schimbarea tipului de câine ................................................... 3
Schimbarea codului ID al câinelui .......................................... 3
Configurarea alertelor pentru câine ....................................... 4
Ştergerea unui câine .............................................................. 4
Echiparea câinelui cu zgarda ..................................................... 4
Comunicarea cu zgarda .............................................................. 4
Monitorizarea câinilor.................................................... 4
Monitorizarea câinelui dvs. pe hartă ........................................... 4
Monitorizarea şi dresarea câinilor pe rând ................................. 4
Pictograme cu starea câinilor ..................................................... 4
Busolă de monitorizare a câinelui ............................................... 5
Navigarea către câinele dvs. ...................................................... 5
Monitorizarea cu staţia de bază BaseCamp™ ........................... 5
Întreruperea monitorizării câinilor ............................................... 5
Întreruperea monitorizării tuturor câinilor .................................... 5
Alerte locaţie ............................................................................... 5
Setarea unei alerte privitoare la perimetru ............................. 5
Setarea unei alerte privind Raza de acţiune .......................... 5
Editarea alertelor privind locaţiile ........................................... 5
Dresajul câinilor............................................................. 5
Metode de dresaj ........................................................................ 6
Configurarea tastelor de antrenament pentru un singur
câine ........................................................................................... 6
Personalizarea tastelor pentru antrenament .............................. 6
Monitorizarea contactelor .............................................. 6
Adăugarea unui contact prin MURS/VHF ................................... 6
Adăugarea unui contact utilizând codul ID al contactului ........... 6
Iniţierea unei alerte de urgenţă ................................................... 6
Trimiterea unui mesaj către contacte .......................................... 7
Monitorizarea unui contact .......................................................... 7
Găsirea codului ID al contactului ................................................ 7
Schimbarea codului ID al contactului ......................................... 7
Actualizarea codului ID al unui contact ....................................... 7
Vânătoarea utilizând sistemul Atemos ......................... 7
Cuprins
Marcarea unui stol ...................................................................... 7
Activarea luminii zgărzii .............................................................. 7
Activarea modului pentru salvare ............................................... 7
Puncte de trecere, rute şi trasee ................................... 7
Punctele de trecere ..................................................................... 7
Marcarea locaţiei curente ....................................................... 7
Marcarea unui punct de trecere folosind harta ...................... 7
Editarea unui punct de trecere ............................................... 8
Repoziţionarea unui punct de trecere în locaţia curentă ....... 8
Mutarea unui punct de trecere pe hartă ................................. 8
Îmbunătăţirea preciziei locației unui punct de trecere ............ 8
Proiectarea unui punct de trecere .......................................... 8
Ştergerea unui punct de trecere ............................................ 8
Rute ............................................................................................ 8
Crearea unei rute ................................................................... 8
Editarea numelui unei rute ..................................................... 8
Navigarea pe o rută salvată ................................................... 8
Editarea unei rute ................................................................... 8
Inversarea unei rute ............................................................... 8
Vizualizarea unei rute pe hartă .............................................. 8
Vizualizarea rutei active ......................................................... 8
Ştergerea unei rute ................................................................ 8
Trasee ......................................................................................... 9
Înregistrarea jurnalelor de traseu ........................................... 9
Vizualizarea detaliilor despre traseu ...................................... 9
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu ............. 9
Navigarea către punctul iniţial al unei rute ............................. 9
Schimbarea culorii traseului ................................................... 9
Salvarea traseului curent ....................................................... 9
Salvarea unei locaţii de pe un traseu ..................................... 9
Ştergerea traseului curent ...................................................... 9
Ştergerea unui traseu ............................................................ 9
Arhivarea unui traseu salvat .................................................. 9
Arhivarea automată a traseelor .............................................. 9
Navigare .......................................................................... 9
Hartă ........................................................................................... 9
Măsurarea distanţei pe hartă ...................................................... 9
Busolă ....................................................................................... 10
Calibrarea busolei ................................................................ 10
Navigarea cu indicatorul de relevment ................................ 10
Indicator de curs .................................................................. 10
Meniul Încotro? ......................................................................... 10
Găsirea unui punct de trecere după nume .......................... 10
Găsirea unui punct de trecere în apropierea unui alt punct de
trecere .................................................................................. 10
Navigarea cu Sight 'N Go ......................................................... 10
Diagrama altitudinilor ................................................................ 10
Calibrarea altimetrului barometric ........................................ 10
Navigarea la un punct de pe diagramă ................................ 10
Schimbarea tipului de diagramă .......................................... 10
Resetarea diagramei altitudinilor ......................................... 10
Computer de călătorie .............................................................. 10
Resetarea computerului de călătorie ................................... 10
Aplicaţii......................................................................... 11
Setarea unei alarme de proximitate .......................................... 11
Calcularea unei suprafeţe ......................................................... 11
Vizualizarea calendarului şi a almanahurilor ............................ 11
Setarea unei alarme ................................................................. 11
Deschiderea cronometrului ....................................................... 11
Pagina sateliţilor ....................................................................... 11
Modificarea vederii din satelit ............................................... 11
Dezactivarea funcţiei GPS ................................................... 11
Simularea unei locaţii ........................................................... 11
Dezactivarea emisiei de date despre câine .............................. 11
VIRB® Telecomandă ................................................................ 11
i
Controlarea unei camere de acţiune VIRB cu dispozitivul de
mână .................................................................................... 11
Controlarea unei camere de acţiune VIRB cu dispozitivul
pentru zgardă ....................................................................... 11
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 11
Personalizarea meniului principal ............................................. 11
Particularizarea câmpurilor de date .......................................... 12
Activarea câmpurilor de date ale hărţii ................................ 12
Setări de sistem ........................................................................ 12
Setările câinilor ......................................................................... 12
Setările contactelor ................................................................... 12
Setările afişajului ....................................................................... 12
Calibrarea ecranului tactil .................................................... 12
Setările aspectului .................................................................... 12
Setarea tonurilor dispozitivului .................................................. 12
Setările hărţii ............................................................................. 12
Setările avansate ale hărţii ................................................... 12
Setările traseelor ....................................................................... 13
Setările pentru stabilirea rutei ................................................... 13
Schimbarea unităţilor de măsură .............................................. 13
Setări pentru oră ....................................................................... 13
Setările pentru formatul poziţiei ................................................ 13
Setările pentru indicarea direcţiei ............................................. 13
Setări altimetru .......................................................................... 13
Setările maritime ale hărţii ........................................................ 13
Informaţii dispozitiv..................................................... 13
Vizualizarea informaţiilor dispozitivului ..................................... 13
Asistenţă şi actualizări .............................................................. 14
Asistenţă şi actualizări ......................................................... 14
Actualizarea software-ului .................................................... 14
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 14
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 14
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 14
Specificaţii ................................................................................. 14
Specificaţii dispozitiv portabil Atemos 100 ........................... 14
Informaţii privind bateria ........................................................... 14
Depozitarea pe termen lung ................................................ 14
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei ................................. 14
Economisirea energiei la încărcarea dispozitivului. .................. 15
Gestionarea datelor .................................................................. 15
Tipuri de fişiere .................................................................... 15
Instalarea unui card de memorie ......................................... 15
Conectarea dispozitivului de mână la un computer ............. 16
Conectarea zgărzii la un computer ...................................... 16
Transferarea traseelor câinilor către BaseCamp ................. 16
Ştergerea fişierelor ............................................................... 16
Deconectarea cablului USB ................................................. 16
Anexă ............................................................................. 16
Accesorii şi piese de schimb ..................................................... 16
Achiziţionarea accesoriilor ................................................... 16
Senzori ANT+ ...................................................................... 16
K5 Instrucţiuni pentru înlocuirea bateriei ............................. 17
Înlocuirea curelei zgărzii ...................................................... 17
Înlocuirea antenei pe dispozitivul pentru zgardă cu antenă
VHF ...................................................................................... 17
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului ... 18
Opţiuni pentru câmpurile de date ............................................. 18
Index.............................................................................. 20
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Configurarea sistemului Atemos 100
ATENŢIONARE
Evitaţi să utilizaţi un echipament radio de mare putere (peste 5
waţi) în imediata apropiere a dispozitivului. Dispozitivul se poate
deteriora iremediabil.
Înainte de a putea utiliza dispozitivul de mână Atemos 100 şi
dispozitivul pentru zgardă K5, trebuie să configuraţi
dispozitivele.
1 Instalaţi bateria în dispozitivul de mână (Instalarea bateriei,
pagina 1).
2 Încărcaţi dispozitivul de mână (Încărcarea dispozitivului de
mână, pagina 1).
3 Încărcaţi dispozitivul pentru zgardă (Încărcarea dispozitivului
pentru zgardă, pagina 2).
4 Porniţi dispozitivele (Pornirea dispozitivelor, pagina 2).
5 Dacă este necesar, adăugaţi dispozitivul pentru zgardă la
dispozitivul de mână (Adăugarea unui câine pe dispozitivul
portabil Atemos 100 utilizând asocierea wireless,
pagina 3).
Obţineţi
semnale de la sateliţi (Obţinerea semnalelor de la
6
sateliţi, pagina 2).
7 Ataşaţi zgarda (Echiparea câinelui cu zgarda, pagina 4).
Prezentări generale ale dispozitivelor
Dispozitivul portabil Atemos 100
À
Á
Â
Ã
Antenă VHF
Antenă GPS
buton de pornire
LED de stare şi LED-uri intermitente
Înregistrarea dispozitivului dvs.
Ajutaţi-ne să vă oferim servicii de asistenţă mai bune,
completând chiar astăzi formularul nostru de înregistrare online.
• Vizitaţi garmin.com/express.
• Păstraţi chitanţa de vânzare originală sau o copie a acesteia
într-un loc sigur.
Instalarea bateriei
1 Rotiţi inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas şi
trageţi în sus pentru a scoate capacul.
Localizaţi
contactele metalice de la capătul bateriei cu ioni de
2
litiu.
3 Introduceţi bateria în compartiment, cu contactele înainte.
4 Presaţi bateria în poziţie.
5 Repoziţionaţi capacul bateriilor şi rotiţi inelul în formă de D în
sensul acelor de ceas.
Încărcarea dispozitivului de mână
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Antenă GPS
Antenă radio VHF
Taste de dresaj
buton de pornire
Coloană de montare
Slot pentru card de memorie microSD™ (sub baterie)
Inelul în formă de D al capacului bateriilor
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
Înainte de utilizarea pentru prima dată a dispozitivului este
recomandat să încărcaţi complet bateria. Încărcarea unei baterii
complet descărcate durează circa 2 ore.
NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă atunci când este în afara
intervalului de temperatură 0-40 °C (32-104 °F).
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor À.
Port mini USB (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor)
Dispozitiv pentru zgardă
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul pentru zgardă să fie diferit de
dispozitivul din imagine.
Iniţiere
1
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Atât zgarda, cât şi dispozitivul portabil trebuie să obţină semnale
de la satelit înainte de a-i pune zgarda câinelui. Recepţionarea
semnalelor de la sateliţi poate dura câteva minute.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
2 Porniţi ambele dispozitive (Pornirea dispozitivelor, pagina 2).
3 Selectaţi butonul de alimentare a dispozitivului portabil.
afişează intensitatea semnalului GPS.
Când zgarda va recepţiona semnale de la satelit, LED-ul de
stare va lumina intermitent de două sau trei ori, în verde.
Utilizarea ecranului tactil
2 Introduceţi conectorul mic al cablului de alimentare în portul
mini-USB Á al dispozitivului.
3 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o sursă
de alimentare corespunzătoare.
Afişajul LCD al dispozitivului de mână afişează nivelul curent de
încărcare al bateriei. Încărcarea este completă atunci când
pictograma nivelului de încărcare a bateriei nu mai luminează
intermitent.
Încărcarea dispozitivului pentru zgardă
ATENŢIONARE
Pentru prevenirea coroziunii, uscaţi cu atenţie contactele de pe
zgardă şi zona din apropiere înainte de a conecta clema de
încărcare.
NOTĂ: este posibil ca dispozitivul pentru zgardă să fie diferit de
dispozitivul din imagine.
Înainte de utilizarea pentru prima dată a dispozitivului este
recomandat să încărcaţi complet bateria. Încărcarea unei baterii
complet descărcate durează circa cinci ore.
1 Fixaţi clema de încărcare À pe dispozitiv Á.
• Selectaţi
pentru a deschide organizatorul de aplicaţii.
• Selectaţi
pentru a deschide un meniu.
• Selectaţi pentru a închide pagina şi pentru a reveni la
pagina precedentă.
• Dacă vă aflaţi la mai multe meniuri distanţă de ecranul
principal, selectaţi şi menţineţi pentru a reveni la ecranul
principal.
• Selectaţi pentru a reveni la pagina precedentă.
• Selectaţi
pentru a salva modificările şi a închide pagina.
• Selectați și pentru a defila.
• Selectați
pentru a căuta după nume.
Blocarea ecranului tactil
Puteţi bloca ecranul pentru a preveni atingerile accidentale ale
ecranului.
1 Selectaţi tasta Pornire.
2 Selectaţi .
Deblocarea ecranului tactil
1 Selectaţi tasta Pornire.
2 Selectaţi .
Configurarea dispozitivului pentru
zgardă
Metode de adăugare a unui dispozitiv pentru
zgardă la un dispozitiv portabil
2 Conectaţi extremitatea mică a cablului de alimentare în portul
mini-USB al cablului clemei de încărcare.
3 Conectaţi cablul de alimentare la o sursă de alimentare.
LED-ul de stare luminează continuu în roşu atunci când
zgarda se încarcă.
4 După ce LED-ul de stare luminează continuu în verde,
îndepărtaţi clema de încărcare de pe zgardă.
Pornirea dispozitivelor
• Pe dispozitivul portabil, menţineţi apăsat butonul de
alimentare până la pornirea afişajului LCD.
• Pe dispozitivul pentru zgardă, menţineţi apăsat butonul de
alimentare până când LED-ul de stare luminează intermitent
şi zgarda emite semnale sonore.
Oprirea dispozitivelor
• Pe dispozitivul de mână, menţineţi apăsat butonul de
alimentare până la dezactivarea ecranului LCD.
• Pe dispozitivul pentru zgardă, menţineţi apăsat butonul de
alimentare până când LED-ul de stare devine roşu.
2
Dacă aţi achiziţionat dispozitivul pentru zgardă separat de
dispozitivul portabil, trebuie să adăugaţi dispozitivul pentru
zgardă pe dispozitivul portabil. Puteţi adăuga până la 20 de
dispozitive pentru zgardă la un dispozitiv portabil.
Utilizarea MURS/VHF: permite adăugarea unui dispozitiv pentru
zgardă după plasarea dispozitivului pentru zgardă în modul
de asociere prin apăsarea pe tasta de alimentare.
Această metodă este utilă la adăugarea unei zgărziaccesoriu la sistem, înainte de a pleca la vânătoare
(Adăugarea unui câine pe dispozitivul portabil Atemos 100
utilizând asocierea wireless, pagina 3).
Introducerea codurilor de monitorizare şi control: permite
adăugarea unui dispozitiv pentru zgardă pe care nu îl deţineţi
şi care nu se află în zonă. Proprietarul câinelui trebuie să
stabilească dacă acesta poate fi numai monitorizat sau
monitorizat şi controlat. Această metodă impune
proprietarului câinelui să găsească şi să comunice codurile
persoanei care adaugă dispozitivul pentru zgardă.
Această metodă este utilă când se doreşte adăugarea unui
dispozitiv pentru zgardă în timpul vânătorii, dar nu vă aflaţi în
apropierea câinelui. De exemplu, adăugaţi dispozitivul pentru
zgardă al unui alt membru al partidei dvs. de vânătoare pe
dispozitivul dvs. portabil, dar nu sunteţi proprietarul
Configurarea dispozitivului pentru zgardă
dispozitivului pentru zgardă respectiv (Adăugarea unui câine
utilizând codurile de monitorizare şi de control, pagina 3).
NOTĂ: această funcţionalitate variază în funcţie de tipul
dispozitivului pentru zgardă şi de disponibilitatea
funcţionalităţii în zona dvs. Este posibil să vedeţi numai
coduri de monitorizare sau coduri de control.
Informaţii radio VHF
Acest produs poate fi utilizat numai pe anumite frecvenţe radio,
care variază în funcţie de ţara de utilizare. Dispozitivul portabil şi
dispozitivul pentru câine permit utilizatorului să instaleze o altă
antenă. Schimbarea antenei poate avea ca rezultat o
performanţă radio îmbunătăţită şi o putere radiată mai mare. Nu
trebuie să utilizaţi dispozitivul cu o antenă terţă sau cu o antenă
neaprobată de Garmin . Accesaţi www.garmin.com/trackinglegal pentru detalii privind performanţele şi frecvenţa radio ale
acestui produs, accesoriile legale şi limitele de putere în diferite
ţări.
®
Adăugarea unui câine pe dispozitivul portabil Atemos
100 utilizând asocierea wireless
1 Dacă dispozitivul pentru zgardă este activat, dezactivaţi-l
(Oprirea dispozitivelor, pagina 2).
până când dispozitivul pentru zgardă emite două
serii de semnale sonore (circa 2 secunde), apoi eliberaţi .
LED-ul de stare luminează intermitent în verde, la intervale
mici. Acum, dispozitivul pentru zgardă este pregătit pentru
legare sau asociere cu un dispozitiv portabil.
3 Pe dispozitivul portabil, selectaţi Listă câini > Adăugare
câine.
4 Apropiaţi dispozitivul pentru zgardă de dispozitivul portabil şi
selectaţi Da.
5 După adăugarea cu succes a dispozitivului pentru zgardă,
introduceţi numele câinelui şi selectaţi
> OK.
2 Menţineţi
Adăugarea unui câine utilizând codurile de
monitorizare şi de control
NOTĂ: această funcţionalitate variază în funcţie de tipul
dispozitivului pentru zgardă şi de disponibilitatea funcţionalităţii
în zona dvs.
Înainte de a putea adăuga un câine utilizând codurile de
monitorizare şi de control, proprietarul câinelui trebuie să
găsească aceste coduri de monitorizare şi control (Găsirea IDului câinelui şi a codurilor de monitorizare şi control, pagina 3)
şi trebuie să vi le comunice.
Puteţi utiliza codurile de monitorizare şi de control pentru a
autoriza un dispozitiv portabil să interacţioneze cu dispozitivul
pentru zgardă. Dacă nu vă aflaţi în apropierea câinelui pe care
doriţi să-l adăugaţi sau nu puteţi trece zgarda în modul asociere,
puteţi adăuga câinele utilizând codurile de monitorizare şi
control.
1 Selectaţi Adăugare câine.
2 Când sunteţi întrebat dacă vă aflaţi în apropierea zgărzii,
selectaţi Nu.
3 Când sunteţi întrebat dacă cunoaşteţi codurile de
monitorizare şi de control, selectaţi Da.
4 Introduceţi codul de monitorizare sau de control pentru
zgardă şi selectaţi .
Codul de monitorizare a câinelui permite urmărirea câinelui.
Codul de control al câinelui vă permite să urmăriţi şi să
dresaţi (corectaţi) câinele.
5 Introduceţi numele câinelui şi selectaţi OK.
Găsirea ID-ului câinelui şi a codurilor de monitorizare şi
control
Puteţi partaja codul de control al unui câine pentru a permite
unei alte persoane să vă monitorizeze câinele. De asemenea,
puteţi partaja codul de dresaj al unui câine pentru a permite unei
Configurarea dispozitivului pentru zgardă
alte persoane să vă monitorizeze şi să vă dreseze (corecteze)
câinele.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii.
Editarea informaţiilor câinilor
Resetarea statisticilor şi traseului unui câine
Este indicat ca înaintea unei vânători noi să ştergeţi statisticile şi
traseul câinelui.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii > Resetare > Da.
Schimbarea lungimii traseului câinelui
Puteţi ajusta lungimea traseelor câinelui afişate pe hartă.
Afişarea unui număr mai mic de trasee pe hartă poate contribui
la eliminarea aglomerării când vizualizaţi harta. Schimbarea
lungimii traseului afişat pe hartă nu afectează traseele stocate în
memoria internă.
1 Selectaţi Configurare > Câini > Monitorizare câine pe
hartă.
2 Selectaţi o opţiune pentru a afişa mai multe sau mai puţine
trasee pe hartă.
Schimbarea numelui câinelui
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii.
4 Selectaţi numele câinelui.
5 Introduceţi numele şi selectaţi > OK.
Schimbarea culorii traseului câinelui
Puteţi schimba culoarea traseului câinelui. Este util să alegeţi o
culoare a traseului care să se potrivească cu cea a curelei
zgărzii, dacă este posibil.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii.
4 Selectaţi pătratul color din dreptul numelui câinelui.
5 Selectaţi o culoare.
Schimbarea tipului de câine
Înainte de a putea schima tipul de câine, zgarda trebuie să fie
activată şi trebuie să se afle în intervalul de acţiune al
dispozitivului de mână.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii > > Schimbare tip de câine.
4 Selectaţi un tip de câine.
Schimbarea codului ID al câinelui
Înainte de a putea schima codul ID al câinelui, zgarda trebuie să
fie activată şi trebuie să se afle în intervalul de acţiune al
dispozitivului de mână.
Dacă există interferenţe generate de alte zgărzi sau dispozitive
de mână din zonă, este indicat să schimbaţi codul ID al câinelui.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii.
4 Selectaţi > Schimbare ID.
5 Selectaţi un cod ID disponibil.
3
Dacă un alt dispozitiv de mână monitorizează acest câine,
pentru cele mai bune rezultate, ştergeţi câinele din dispozitiv şi
utilizaţi codurile de monitorizare şi control pentru a adăuga
câinele din nou (Adăugarea unui câine utilizând codurile de
monitorizare şi de control, pagina 3).
către cel mai înalt punct de altitudine din zona dvs. (de exemplu,
pe vârful unui deal).
Cel mai bun
Configurarea alertelor pentru câine
Puteţi modifica modul în care dispozitivul de mână vă alertează
cu privire la anumite acţiuni ale câinelui.
1 Selectaţi Configurare > Câini > Alerte câine.
2 Selectaţi o acţiune.
3 Selectaţi metoda prin care dispozitivul vă alertează pentru
această acţiune.
4 Repetaţi paşii 2 şi 3 de câte ori este necesar.
Ştergerea unui câine
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Eliminare.
Echiparea câinelui cu zgarda
ATENŢIE
Nu pulverizaţi dispozitivul sau zgarda cu substanţe chimice
dure, inclusiv, dar fără limitare, spray pentru purici şi căpuşe.
Asiguraţi-vă întotdeauna că orice spray de purici şi căpuşe
aplicat câinelui este complet uscat înainte de a-i pune câinelui
zgarda. Cantităţi mici de substanţe chimice dure pot deteriora
componentele din plastic şi porţiunea din material laminat a
zgărzii.
Înainte de a-i pune câinelui zgarda, trebuie să asociaţi
dispozitivul de mână şi zgarda (Adăugarea unui câine pe
dispozitivul portabil Atemos 100 utilizând asocierea wireless,
pagina 3) şi să recepţionaţi semnalele de la satelit (Obţinerea
semnalelor de la sateliţi, pagina 2).
1 Poziţionaţi zgarda cu antena VHF orientată în sus, cu antena
GPS orientată în sus şi cu LED-urile îndreptate înainte.
2 Poziţionaţi zgarda în jurul porţiunii centrale a gâtului câinelui.
3 Strângeţi cureaua astfel încât să fie amplasată confortabil în
jurul gâtului.
NOTĂ: zgarda trebuie să fie montată strâns şi nu trebuie să
se poată roti sau glisa în jurul gâtului câinelui. Câinele trebuie
să poată înghiţi apa şi hrana în condiţii normale. Observaţi
comportamentul câinelui, pentru a verifica dacă zgarda nu
este prea strânsă.
Bun
Slab
Monitorizarea câinilor
Dispozitivul portabil permite monitorizarea câinelui, utilizând
busola de monitorizare sau harta. Harta afişează locaţia dvs. şi
locaţia şi traseele câinelui dvs. Indicatorul de busolă indică
direcţia locaţiei curente a câinelui.
Monitorizarea câinelui dvs. pe hartă
Înainte de a putea urmări un câine pe hartă, trebuie să îl
adăugaţi pe dispozitivul portabil (Adăugarea unui câine pe
dispozitivul portabil Atemos 100 utilizând asocierea wireless,
pagina 3).
Puteţi vizualiza locaţia câinelui pe hartă.
1 Din ecranul de început, selectaţi .
2 Dacă este necesar, selectaţi
şi pentru a mări sau
micşora harta.
SUGESTIE: dacă este necesar, selectaţi pentru a urmări
câinele utilizând busola de monitorizare a câinelui (Busolă de
monitorizare a câinelui, pagina 5).
Monitorizarea şi dresarea câinilor pe rând
4 Dacă banda este prea lungă, tăiaţi partea în exces, lăsând
cel puţin 7,62 cm (3 in.) de rezervă.
Comunicarea cu zgarda
Trebuie să menţineţi o linie de vizare neobstrucţionată între
dispozitivul de mână şi dispozitivul pentru zgardă, pentru a
genera cel mai bun semnal de comunicaţie. Pentru a obţine cele
mai bune condiţii pentru linia de vizare, trebuie să vă deplasaţi
4
NOTĂ: această caracteristica se aplică numai dispozitivelor
pentru zgărzi cu funcţii pentru dresaj.
Când monitorizaţi şi dresaţi mai mulţi câini, puteţi activa
dispozitivul astfel încât să afişeze numai câte un câine odată şi
asigurându-vă că pe busolă este vizualizat câinele pe care îl
dresaţi.
1 Selectaţi > > Activare sincronizare liste recente.
2 Selectaţi şi pentru a vizualiza ciclic toţi câinii.
Pictograme cu starea câinilor
Şezând
În alergare
Monitorizarea câinilor
3 Selectaţi Afişare informaţii >
La pândă
> Oprire monitorizare.
Încolţind un animal în copac
Întreruperea monitorizării tuturor câinilor
Necunoscut*
Dacă mutaţi câinii în timpul unei partide de vânătoare şi nu doriţi
să înregistraţi transportul câinilor, puteţi întrerupe monitorizarea
tuturor câinilor.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi > Întrerupere toate monitorizările.
*Pictograma de stare „necunoscut” indică faptul că zgarda nu a
recepţionat semnalul de satelit şi că dispozitivul portabil nu
poate stabili locaţia câinelui.
Busolă de monitorizare a câinelui
Alerte locaţie
Pentru a deschide busola de monitorizare a câinelui, selectaţi
.
Alertele privitoare la locaţie vă înştiinţează când câinii sau
contactele intră în sau ies dintr-o anumită locaţie. Puteţi crea un
perimetru particularizat sau puteţi utiliza o rază în jurul locaţiei
dvs. curente.
Un perimetru este o graniţă invizibilă din jurul unei suprafeţe şi
este creat utilizând puncte de pe hartă. Graniţele virtuale ale
unui perimetru au o acurateţe de până la aproximativ 3 m
(10 ft.). Perimetrele se comportă cel mai bine când sunt astfel
dimensionate încât să acopere o suprafaţă care include o curte
de dimensiuni medii (aproximativ ¼ acri).
Setarea unei alerte privitoare la perimetru
Puteţi utiliza busola de monitorizare a câinelui pentru a vizualiza
direcţia în care se află câinele şi distanţa faţă de acesta. De
asemenea, busola de monitorizare a câinelui indică starea
acestuia, precum alergare sau la pândă (Pictograme cu starea
câinilor, pagina 4). Culoarea indicatorului corespunde culorii
traseului câinelui.
Busola de monitorizare a câinelui prezintă un nivel maxim de
acurateţe atunci când câinele se află la o distanţă de peste
9,1 m (30 ft.). Când câinele se află la o distanţă de sub 9,1 m
(30 ft.), apare indicatorul „Aproape”.
Navigarea către câinele dvs.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi câinele.
3 Selectaţi Afişare informaţii > Deplasare.
™
Înainte de a vă putea monitoriza câinii şi contactele utilizând
BaseCamp, trebuie să descărcaţi BaseCamp în computer
(www.garmin.com/basecamp).
Caracteristica pentru staţii de bază a BaseCamp vă permite să
monitorizaţi câinii şi contactele în timp real pe un computer.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea BaseCamp,
consultaţi fişierul pentru ajutor al aplicaţiei.
1 Selectaţi Configurare > Sistem > BaseCamp BaseStation
> Cu solicitări.
2 Deschideţi BaseCamp.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Întreruperea monitorizării câinilor
Puteţi întrerupe monitorizarea unui singur câine pe durata unei
partide de vânătoare. Aceasta poate fi util dacă respectivul
câine se află în pauză.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
Dresajul câinilor
Setarea unei alerte privind Raza de acţiune
Puteţi primi o alertă atunci când un câine sau un contact apare
în interiorul sau în afara unui perimetru, la o anumită distanţă de
dvs.
1 Selectaţi Configurare > Alerte locaţie > Adăugare alertă >
Rază.
2 Selectaţi unitatea de măsură.
3 Introduceţi distanţa pentru raza de acţiune şi selectaţi .
Editarea alertelor privind locaţiile
1 Selectaţi Configurare > Alerte locaţie.
2 Selectaţi o alertă.
3 Selectaţi o opţiune:
Harta se deschide.
4 Urmaţi linia de culoare magenta până la câine.
5 Dacă este necesar, selectaţi pentru a urmări câinele
utilizând busola de monitorizare a câinelui.
Monitorizarea cu staţia de bază BaseCamp
Puteţi configura o graniţă invizibilă în jurul unei zone, primind o
alertă când un câine sau contact intră în şi iese din zona
respectivă.
1 Selectaţi Configurare > Alerte locaţie > Adăugare alertă >
Perimetru.
2 Selectaţi un punct de pe hartă şi apoi selectaţi Utilizare.
3 Repetaţi pasul 2 pentru a defini un perimetru cu până la 10
puncte.
4 Selectaţi Finalizare.
• Selectaţi Dezactivare pentru a dezactiva notificările
pentru alerta respectivă.
• Selectaţi Setare tip de alertă pentru a seta modul în care
dispozitivul vă înştiinţează de alerta respectivă.
• Selectaţi Setare mod alerte pentru a seta notificarea să
emită un ton sonor la ieşire, la intrare sau la ieşire şi la
intrare.
• Selectaţi Ştergere pentru a elimina alerta.
Dresajul câinilor
Trebuie să faceţi cercetări şi să investigaţi metodele de dresaj
cele mai adecvate pentru dvs., câinele şi necesităţile dvs. Acest
manual conţine câteva instrucţiuni de bază pentru dresaj, dar
fiecare câine are nevoi de dresaj unice.
Când este utilizat corespunzător, sistemul de dresaj Atemos
este un instrument de dresaj foarte util pentru a permite câinelui
să-şi atingă potenţialul maxim. Utilizarea sistemului de dresaj
trebuie să facă parte dintr-un program de dresaj global.
5
Începeţi dresajul cu ajutorul unei lese, fără sistemul de dresaj
Atemos. Câinele trebuie dresat să meargă la picior, să se
oprească şi să vină spre dvs. După ce câinele înţelege aceste
trei comenzi de bază, puteţi începe dresajul cu dispozitivul
pentru zgardă şi lesă. În final, când câinele respectă în mod
constant comenzile cu ajutorul lesei şi al zgărzii, puteţi renunţa
la lesă pentru a practica dresajul numai cu dispozitivul pentru
zgardă.
Metode de dresaj
Ton: activează un ton sonor în locul stimulării. Un ton poate fi
utilizat ca indicator de dresaj pozitiv sau negativ, în funcţie de
programul de dresaj.
Vibraţii: în locul stimulării câinelui, aplică o vibrare de maximum
8 secunde când apăsaţi tasta pentru dresaj. Eficacitatea
vibraţiei poate varia în funcţie de temperamentul şi
experienţa câinelui.
Configurarea tastelor de antrenament pentru
un singur câine
NOTĂ: funcţiile de antrenament nu sunt disponibile în toate
zonele pentru zgărzile de monitorizare.
Înainte de a putea aloca tastele de antrenament unui câine,
trebuie să îl adăugaţi pe dispozitivul de mână (Adăugarea unui
câine pe dispozitivul portabil Atemos 100 utilizând asocierea
wireless, pagina 3).
În mod implicit, tastele de antrenament sunt setate la ton (T),
vibraţii (V) sau lumină (L). Acest mod este cel mai util atunci
când antrenaţi un singur câine. Când antrenaţi mai mulţi câini,
poate fi util să personalizaţi o tastă de antrenament pentru
fiecare câine şi pentru fiecare metodă de antrenament
(Personalizarea tastelor pentru antrenament, pagina 6).
1 Selectaţi Configurare > Dresaj > Butoane dresaj.
2 Selectaţi zona din partea de sus a ecranului, imediat sub
taste.
3 Selectaţi .
În acest mod, tasta din stânga furnizează un ton. Tasta din
dreapta furnizează o vibraţie.
Personalizarea tastelor pentru antrenament
NOTĂ: funcţiile de antrenament nu sunt disponibile în toate
zonele pentru zgărzile de monitorizare.
Înainte de a putea aloca o tastă de antrenament unui câine,
trebuie să îl adăugaţi pe dispozitivul de mână (Adăugarea unui
câine pe dispozitivul portabil Atemos 100 utilizând asocierea
wireless, pagina 3).
Puteţi aloca o anumită metodă de antrenament pentru câini
fiecărei taste de antrenament. Puteţi adăuga mai multe pagini
de setări pentru tastele de antrenament. Acest mod este cel mai
util atunci când antrenaţi mai mulţi câini.
1 Selectaţi Configurare > Dresaj > Butoane dresaj >
Schimbare mod.
2 Selectaţi sub tasta pe care o personalizaţi.
3 Selectaţi câinele pe care să îl antrenaţi folosind această
tastă.
4 Selectaţi ton (T), vibraţii (V) sau lumină (L).
5 Repetaţi paşii 2-4 pentru toate cele trei taste.
6 Dacă aveţi nevoie de mai mult de trei taste pentru
antrenament, selectaţi > Introducere pagină şi programaţi
tastele suplimentare.
7 Selectaţi .
6
Monitorizarea contactelor
Puteţi monitoriza alţi vânători, pentru a şti permanent unde se
află aceştia. De asemenea, puteţi trimite mesaje contactelor
dvs. Un dispozitiv de mână Atemos 100 poate urmări până la 20
de dispozitive, inclusiv dispozitive pentru zgardă compatibile şi
dispozitive de mână Atemos 100.
Adăugarea unui contact prin MURS/VHF
Înainte de a adăuga un contact utilizând MURS/VHF, trebuie să
fiţi în apropierea contactului.
Puteţi adăuga colegi de vânătoare pe dispozitivul de mână
pentru a-i putea monitoriza pe hartă (Monitorizarea unui contact,
pagina 7) şi a le putea trimite mesaje (Trimiterea unui mesaj
către contacte, pagina 7).
> Contacte >
1 Pe dispozitivul dvs. de mână, selectaţi
Adăugare.
2 Aduceţi cele două dispozitive de mână aproape unul de
celălalt şi selectaţi Da pe dispozitivul dvs. de mână.
>
3 Pe dispozitivul de mână al contactului, selectaţi
Contacte > Asociere.
4 Pe dispozitivul dvs. de mână, introduceţi numele contactului
şi selectaţi
> OK.
Contactul este adăugat în dispozitivul de mână.
Puteţi repeta această procedură utilizând dispozitivul de mână al
altui vânător pentru a adăuga codul ID al contactului dvs. în
dispozitivul respectiv.
Adăugarea unui contact utilizând codul ID al
contactului
Înainte de a putea adăuga un vânător utilizând codul ID al
contactului, vânătorul trebuie să găsească codul ID al
contactului (Găsirea codului ID al contactului, pagina 7) şi să
vi-l trimită.
Dacă nu sunteţi în apropierea vânătorului pe care doriţi să îl
adăugaţi, puteţi adăuga vânătorul utilizând un cod ID al
contactului.
> Contacte >
1 Pe dispozitivul dvs. de mână, selectaţi
Adăugare.
2 Când sunteţi întrebat dacă vă aflaţi lângă celălalt dispozitiv
de mână, selectaţi Nu.
3 Când sunteţi întrebat dacă ştiţi care este codul ID al
contactului, selectaţi Da.
4 Selectaţi codul ID al contactului pentru contactul pe care îl
adăugaţi.
5 Introduceţi numele contactului şi selectaţi > OK.
Contactul este adăugat în dispozitivul de mână.
Puteţi repeta această procedură utilizând dispozitivul de mână al
altui vânător pentru a adăuga codul ID al contactului dvs. în
dispozitivul respectiv.
Iniţierea unei alerte de urgenţă
Înainte de a putea iniţia o alertă de urgenţă, trebuie să porniţi
transmiţătorul (Activarea transmiţătorului, pagina 15).
Înainte ca cineva să poată primi alerta de urgenţă, este necesar
ca persoana respectivă să vă adauge ca fiind un contact
(Adăugarea unui contact prin MURS/VHF, pagina 6).
Puteţi utiliza o alertă de urgenţă când aveţi nevoie de asistenţă
imediată şi sunteţi departe de grup.
Selectaţi
> Contacte >
> Da.
Când contactul acceptă solicitarea alertei dvs. de urgenţă,
dispozitivul afişează un mesaj prin care sunteţi înştiinţat că
persoana de contact a început să se deplaseze către locaţia
dvs.
Monitorizarea contactelor
După primirea alertei, contactele dvs. se pot deplasa către
locaţia dvs.
Trimiterea unui mesaj către contacte
Înainte de a putea trimite mesaje către contactele dvs., trebuie
să porniţi transmiţătorul (Activarea transmiţătorului, pagina 15).
Puteţi trimite şi primi mesaje automate. Există 18 mesaje din
care puteţi alege, de exemplu „Ajutor!” şi „Sosesc!”.
> Contacte > Mesaj.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un mesaj.
Mesajul este trimis contactelor dvs., cu numele dvs. la începutul
mesajului. Orice persoană care vă monitorizează dispozitivul de
mână primeşte mesajul respectiv.
Monitorizarea unui contact
Puteţi monitoriza locaţiile contactelor utilizând harta.
Selectaţi .
Găsirea codului ID al contactului
Selectaţi Configurare > Contacte > Configurare asociere.
Codul ID al contactului pentru dispozitivul dvs. de mână este
listat în câmpul ID.
Schimbarea codului ID al contactului
Dacă există interferenţe generate de alte zgărzi sau dispozitive
de mână din zonă, este indicat să schimbaţi codul ID al
contactului pentru dispozitivul dvs. de mână.
1 Selectaţi Configurare > Contacte > Configurare asociere >
ID.
2 Selectaţi un cod ID al contactului neatribuit încă unui alt
dispozitiv din zonă.
Dacă selectaţi un cod ID al contactului care interferează cu
dispozitivele din zonă, trebuie să selectaţi un nou cod ID al
contactului.
De fiecare dată când un contact îşi schimbă codul ID, trebuie să
actualizaţi codul ID al contactului pe dispozitivul de mână
(Actualizarea codului ID al unui contact, pagina 7).
Actualizarea codului ID al unui contact
Dacă un contact îşi schimbă codul ID de contact (Schimbarea
codului ID al contactului, pagina 7), puteţi actualiza rapid codul
ID al contactului pe dispozitivul de mână.
> Contacte.
1 Selectaţi
2 Selectaţi contactul.
3 Selectaţi Afişare informaţii.
4 Selectaţi > Schimbare ID.
5 Selectaţi codul ID al contactului care se potriveşte cu noul
cod ID al contactului.
Vânătoarea utilizând sistemul Atemos
Puteţi efectua diferite sarcini care pot fi de ajutor atunci când
mergeţi la vânătoare cu ajutorul sistemului Atemos.
• Marcaţi locaţia camionului dvs. (Marcarea locaţiei curente,
pagina 7).
• Monitorizaţi câinii (Monitorizarea câinelui dvs. pe hartă,
pagina 4).
• Monitorizaţi colegii de vânătoare (Monitorizarea unui contact,
pagina 7).
• Marcaţi locaţia unui stol (Marcarea unui stol, pagina 7).
• Trimiteţi mesaje colegilor de vânătoare (Trimiterea unui
mesaj către contacte, pagina 7).
• Activaţi lumina zgărzii (Activarea luminii zgărzii, pagina 7).
Vânătoarea utilizând sistemul Atemos
• Puneţi zgarda în modul pentru salvare pentru a economisi
energia bateriei (Activarea modului pentru salvare,
pagina 7).
• Întrerupeţi monitorizarea în timp de mutaţi câinii (Întreruperea
monitorizării câinilor, pagina 5).
Marcarea unui stol
Puteţi marca locaţia unui stol şi puteţi introduce numărul estimat
de păsări alungate şi numărul de păsări prinse.
1 Selectaţi Marcare.
2 Selectaţi Stol.
3 Introduceţi numărul de păsări alungate.
4 Introduceţi numărul de păsări prinse.
5 Selectaţi OK.
Activarea luminii zgărzii
Noaptea, puteţi activa LED-urile zgărzii pentru a vă ajuta să
localizaţi un câine sau să avertizaţi şoferii, în cazul în care un
câine rătăceşte în apropierea unui drum. Lumina este vizibilă pe
o distanţă de până la 100 de yarzi.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii.
4 Selectaţi > Reglaţi lumina zgărzii.
5 Selectaţi Continuu, Luminează intermitent lent sau
Luminează intermitent rapid.
SUGESTIE: selectaţi setări diferite ale luminii pentru fiecare
câine, pentru a vă ajuta să identificaţi câinii din teren.
Activarea modului pentru salvare
Puteţi activa modul pentru salvare pentru a conserva energia
bateriei la finalul unei vânători de durată sau dacă câinele a ieşit
din raza de acţiune.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii > > Mod salvare.
După ce aţi activat modul pentru salvare, acesta rămâne activat
până când îl dezactivaţi.
Când energia bateriei zgărzii scade sub 25%, datele zgărzii se
actualizează doar din 2 în 2 minute.
Puncte de trecere, rute şi trasee
Punctele de trecere
Punctele de trecere sunt locaţii pe care le înregistraţi şi le
memoraţi pe dispozitiv.
Marcarea locaţiei curente
1 Selectaţi Marcare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Creare.
• Selectaţi un nume al locaţiei implicite, de exemplu
Camion sau Tabără.
3 Selectaţi Salvare.
Marcarea unui punct de trecere folosind harta
1 Selectaţi .
2 Selectaţi locaţia pe hartă.
3 Selectaţi bara de informaţii din partea de sus a ecranului.
4 Selectaţi > OK.
7
Editarea unui punct de trecere
Înainte de a putea edita un punct de trecere, trebuie să creaţi un
punct de trecere.
> Manager puncte de referinţă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi un element de editat, de exemplu numele.
4 Introduceţi informaţiile noi.
5 Selectaţi .
Repoziţionarea unui punct de trecere în locaţia
curentă
Puteţi schimba poziţia unui punct de trecere. De exemplu, dacă
schimbaţi poziţia vehiculului dvs., puteţi schimba locaţia ca fiind
poziţia dvs. curentă.
> Manager puncte de referinţă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi > Repoziţionare aici.
Locaţia punctului de trecere se schimbă devenind locaţia dvs.
curentă.
Mutarea unui punct de trecere pe hartă
> Manager puncte de referinţă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi > Deplasare punct de referinţă.
4 Selectaţi noua locaţie pe hartă.
5 Selectaţi Deplasare.
Îmbunătăţirea preciziei locației unui punct de trecere
Puteţi stabili locaţia unui punct de trecere, pentru mai multă
exactitate. Când stabileşte valori medii, dispozitivul efectuează
mai multe măsurători în aceeaşi locaţie şi utilizează valoarea
medie, pentru a oferi o precizie mai mare.
> Manager puncte de referinţă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi > Locaţie medie.
4 Deplasaţi-vă la locaţia punctului de trecere.
5 Selectaţi Pornire.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
7 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la
100%, selectaţi Salvare.
Pentru rezultate optime, colectaţi între 4 şi 8 mostre pentru
punctul de trecere, aşteptând cel puţin 90 de minute între
măsurători.
Proiectarea unui punct de trecere
Puteţi crea o locaţie nouă proiectând distanţa şi relevmentul
dintr-o locaţie marcată într-o locaţie nouă.
> Manager puncte de referinţă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi > Proiecţie punct de referinţă.
4 Introduceţi relevmentul şi selectaţi .
5 Selectaţi o unitate de măsură.
6 Introduceţi distanţa şi selectaţi .
7 Selectaţi Salvare.
Ştergerea unui punct de trecere
> Manager puncte de referinţă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi > Ştergere > Da.
8
Rute
O rută este o secvenţă de puncte de trecere sau de locaţii care
vă conduc la destinaţia finală.
Crearea unei rute
> Planificator rută > Creare rută > Selectaţi
1 Selectaţi
2
3
4
5
6
primul punct.
Selectaţi o categorie.
Selectaţi primul punct al rutei.
Selectaţi Utilizare > Selectaţi punctul următor.
Selectaţi un punct.
Repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru a adăuga toate punctele pe
rută.
Editarea numelui unei rute
> Planificator rută.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Schimbare nume.
4 Introduceţi numele nou şi selectaţi
.
Navigarea pe o rută salvată
> Planificator rută.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Vizualizare hartă > Deplasare.
4 Navigaţi utilizând busola (Navigarea cu indicatorul de
relevment, pagina 10) sau harta (Hartă, pagina 9).
Editarea unei rute
> Planificator rută.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Editare rută.
4 Selectaţi un punct.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectaţi Revedere.
• Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectaţi
Deplasare în sus sau Deplasare în jos.
• Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectaţi
Inserare.
Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe
care îl care îl editaţi.
• Pentru a şterge punctul de pe rută, selectaţi Eliminare.
Inversarea unei rute
> Planificator rută.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Rută inversă.
Vizualizarea unei rute pe hartă
> Planificator rută.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Vizualizare hartă.
Vizualizarea rutei active
> Rută activă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Ştergerea unei rute
> Planificator rută.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Ştergeţi ruta? > Da.
Puncte de trecere, rute şi trasee
Trasee
Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu
conţine informaţii despre punctele situate de-a lungul parcursului
înregistrat, inclusiv ora, locaţia şi elevaţia pentru fiecare punct.
Înregistrarea jurnalelor de traseu
> Configurare > Melodii > Jurnal de traseu.
1 Selectaţi
2 Selectaţi Înregistrare, fără afişare sau Înregistrare, afişare
pe hartă.
Dacă selectaţi Înregistrare, afişare pe hartă, traseul dvs. este
indicat printr-o linie pe hartă.
3 Selectaţi Metodă de înregistrare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra trasee într-un ritm variabil, care să
creeze o reprezentare optimă a traseelor dvs., selectaţi
Automat.
• Pentru a înregistra trasee la o distanţă specificată,
selectaţi Distanţă.
• Pentru a înregistra trasee la o oră specificată, selectaţi
Timp.
5 Selectaţi Interval.
6 Realizaţi o acţiune:
• Dacă aţi selectat Automat la Metodă de înregistrare,
selectaţi o opţiune pentru a înregistra trasee cu o
frecvenţă mai mare sau mai mică.
NOTĂ: Intervalul Cel Mai Des furnizează cele mai multe
detalii ale traseului, dar umple cel mai rapid memoria
dispozitivului.
• Dacă aţi selectat Distanţă sau Timp la Metodă de
înregistrare, introduceţi o valoare şi selectaţi .
Pe măsură ce vă deplasaţi cu dispozitivul pornit, este creat un
jurnal de traseu.
Vizualizarea detaliilor despre traseu
> Administrare trasee.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Vizualizare hartă.
Salvarea traseului curent
> Administrare trasee.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva tot traseul, selectaţi Salvare melodie.
• Pentru a salva o parte a traseului, selectaţi Salvare
porţiune şi selectaţi porţiunea de salvat.
Salvarea unei locaţii de pe un traseu
> Administrare trasee.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Vizualizare hartă.
4 Selectaţi o locaţie de pe traseu.
5 Selectaţi bara de informaţii din partea de sus a ecranului.
6 Selectaţi .
7 Selectaţi OK.
Ştergerea traseului curent
Selectaţi
> Administrare trasee > Traseu curent >
Golire traseu curent.
Ştergerea unui traseu
> Administrare trasee.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Ştergere > Da.
Arhivarea unui traseu salvat
Puteţi arhiva trasee salvate, pentru a economisi spaţiul de
memorie.
> Administrare trasee.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un traseu salvat.
3 Selectaţi Arhivare.
Arhivarea automată a traseelor
1 Selectaţi Configurare > Melodii > Arhivare automată.
2 Selectaţi o opţiune.
Navigare
Începutul şi sfârşitul traseului sunt marcate cu steaguri.
4 Selectaţi bara de informaţii din partea de sus a ecranului.
Sunt listate informaţiile despre traseu.
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu
> Administrare trasee.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Diagrama altitudinilor.
Navigarea către punctul iniţial al unei rute
Puteţi naviga înapoi la începutul unui traseu. Acest lucru poate fi
util când căutaţi drumul înapoi către tabără sau începutul
drumului.
> Administrare trasee > Traseu curent >
1 Selectaţi
Vizualizare hartă.
2 Selectaţi TracBack.
Se deschide pagina hărții cu ruta dvs. marcată cu o linie
purpurie.
3 Navigaţi utilizând harta (Hartă, pagina 9) sau busola
(Navigarea cu indicatorul de relevment, pagina 10).
Schimbarea culorii traseului
> Administrare trasee.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Setare culoare.
4 Selectaţi o culoare.
Navigare
Puteţi naviga pe rute şi trasee, spre un punct de trecere, un
geocache, o fotografie sau orice locaţie salvată pe dispozitiv.
Puteţi utiliza harta sau busola pentru a naviga către destinaţie.
Hartă
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Pe măsură ce călătoriţi,
pictograma se deplasează şi lasă un jurnal de traseu (o urmă).
Numele punctelor de trecere şi simbolurile apar pe hartă. Când
navigaţi către o destinaţie, ruta dvs. este marcată cu o linie
purpurie pe hartă.
Când orientarea hărţii este Direcţie în sus, obiectele de pe hartă
par a se roti în jurul poziţiei dvs. Pe măsură ce călătoriţi,
întreaga hartă se reorientează în direcţia în care vă îndreptați.
Puteţi stabiliza obiectele setând orientarea la Nord-Sus (Setările
hărţii, pagina 12).
Pentru a deschide harta, selectaţi .
Măsurarea distanţei pe hartă
Puteţi măsura distanţa dintre două puncte.
1 De pe hartă, selectaţi o locaţie.
2 Selectaţi > Măsurarea distanţelor > Utilizare.
3 Mutaţi acul în altă locaţie de pe hartă.
9
Busolă
Dispozitivul de mână are o busolă cu 3 axe, cu funcţie de
compensare a înclinării. Puteţi utiliza un indicator de relevment
sau un indicator de curs pentru a naviga către destinaţie.
Calibrarea busolei
ATENŢIONARE
Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
care influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri
şi linii electrice aeriene.
Trebuie să calibraţi busola după ce vă deplasaţi pe distanţe
mari, după modificări de temperatură sau după scoaterea
bateriei.
> Busolă >
> Calibrare busolă > Pornire.
1 Selectaţi
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Navigarea cu indicatorul de relevment
Când navigaţi la o destinaţie, indică destinaţia, indiferent de
direcţia de deplasare.
>
1 În timp ce vă deplasaţi spre o destinaţie, selectaţi
Busolă.
2 Rotiţi până când indică partea de sus a busolei şi continuaţi
să vă deplasaţi în direcţia respectivă către destinaţie.
Indicator de curs
Indicatorul de curs este cel mai util dacă navigaţi pe apă sau
atunci când pe traseu nu există obstacole majore. De
asemenea, vă poate ajuta să evitaţi pericolele de pe oricare
parte a cursului, de exemplu bancurile sau stâncile aflate sub
nivelul apei.
Pentru a activa indicatorul de curs, de pe busolă selectaţi
>
Configurare antet > Deplasare după linie/indicator > Curs
(CDI).
Lista afişează punctele de trecere situate în apropierea
punctului de trecere iniţial.
Navigarea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanţă,
blocând direcţia şi navigând către obiectul respectiv.
> Sight 'N Go.
1 Selectaţi
2 Orientaţi dispozitivul spre un obiect.
3 Selectaţi Blocare direcţie > Setare curs.
4 Navigaţi utilizând busola (Navigarea cu indicatorul de
relevment, pagina 10) sau harta (Hartă, pagina 9).
Diagrama altitudinilor
Ca setare implicită, diagrama altitudinilor afişează altitudinea
pentru un anumit interval de timp scurs. Puteţi particulariza
diagrama (Schimbarea tipului de diagramă, pagina 10) şi
câmpurile de date (Particularizarea câmpurilor de date,
pagina 12).
Pentru a deschide diagrama altitudinilor, selectaţi
>
Diagrama altitudinilor.
Calibrarea altimetrului barometric
Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă ştiţi altitudinea
corectă sau presiunea barometrică corectă.
1 Mergeţi la o locaţie a cărei altitudine sau presiune
barometrică este cunoscută.
> Diagrama altitudinilor >
> Calibrare
2 Selectaţi
altimetru.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Navigarea la un punct de pe diagramă
> Diagrama altitudinilor.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct individual de pe diagramă.
3
4
5
6
Indicatorul de curs À indică unde vă aflaţi în raport cu linia
cursului care duce la destinaţie. Indicatorul de abatere de la curs
(IAC) Á oferă indicaţii privind deriva (la dreapta sau la stânga)
faţă de curs. Scala  se referă la distanţa dintre punctele à de
pe indicatorul de abatere de la curs, care vă arată cât sunteţi de
departe de curs.
Meniul Încotro?
Puteţi utiliza meniul Încotro? pentru a găsi o destinaţie la care să
navigaţi. Nu toate categoriile Încotro? sunt disponibile în toate
zonele şi pentru toate hărţile.
Găsirea unui punct de trecere după nume
> Încotro? > Puncte de referinţă >
1 Selectaţi
Introduceţi căutare.
2 Introduceţi numele.
3 Selectaţi .
Schimbarea tipului de diagramă
Puteţi schimba diagrama altitudinilor pentru a afişa presiunea şi
altitudinile pentru o anumită durată de timp sau distanţă.
> Diagrama altitudinilor >
> Schimbare tip
1 Selectaţi
grafic.
2 Selectaţi o opţiune.
Resetarea diagramei altitudinilor
Selectaţi
> Diagrama altitudinilor >
Golire traseu curent > Da.
> Resetare >
Computer de călătorie
>
Găsirea unui punct de trecere în apropierea unui alt
punct de trecere
> Manager puncte de referinţă.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi > Căutare în apropiere.
4 Selectaţi o categorie.
10
Detaliile despre punctul respectiv sunt afişate în colţul din
stânga sus al diagramei.
Selectaţi
> Vizualizare hartă.
Selectaţi bara de informaţii din partea de sus a ecranului.
Selectaţi Deplasare.
Navigaţi utilizând busola (Navigarea cu indicatorul de
relevment, pagina 10) sau harta (Hartă, pagina 9).
Computerul de călătorie afişează viteza curentă, viteza medie,
viteza maximă, contorul de parcurs şi alte statistici utile. Puteţi
particulariza configuraţia computerului de călătorie, planşa de
bord şi câmpurile de date (Particularizarea câmpurilor de date,
pagina 12).
Pentru a deschide computerul de călătorie, selectaţi
>
Computer de călătorie.
Resetarea computerului de călătorie
Pentru informaţii exacte despre călătorie, resetaţi informaţiile
despre călătorie înainte de a începe o călătorie.
Selectaţi
> Computer de călătorie >
> Resetare >
Resetare date călătorie > Da.
Navigare
Aplicaţii
Setarea unei alarme de proximitate
Alarmele de proximitate vă alertează când vă aflaţi, dvs. sau
câinii dvs., în limitele unui interval specificat faţă de o anumită
locaţie. Când intraţi în raza desemnată, este emis un ton.
> Puncte de proximitate.
1 Selectaţi
2 Selectaţi Creare alarmă.
3 Selectaţi o categorie.
4 Selectaţi o locaţie.
5 Selectaţi Utilizare.
6 Introduceţi o rază.
Când intraţi într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul
emite un ton.
Calcularea unei suprafeţe
> Calculare suprafaţă > Pornire.
1 Selectaţi
2 Parcurgeţi perimetrul suprafeţei pe care doriţi să o calculaţi.
3 Când terminaţi, selectaţi Calculare.
Vizualizarea calendarului şi a almanahurilor
Puteţi vizualiza activitatea dispozitivului, de exemplu când
anume a fost salvat un punct de trecere, şi informaţii din
almanahuri, despre soare şi lună şi despre vânătoare şi pescuit.
1 Selectaţi .
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza activitatea dispozitivului în anumite zile,
selectaţi Calendar.
• Pentru a vizualiza orele pentru răsărit, apus, răsăritul lunii
şi apusul lunii, selectaţi Soare şi lună.
• Pentru a vizualiza cele mai bune perioade de vânătoare şi
pescuit preconizate, selectaţi Vânătoare şi pescuit.
3 Dacă este necesar, selectaţi sau pentru a vizualiza o
altă zi.
Setarea unei alarme
1
2
3
4
Selectaţi
> Ceas deşteptător.
Selectaţi şi pentru a seta ora.
Selectaţi Activare alarmă.
Selectaţi o opţiune.
Alarma sună la ora selectată. Dacă dispozitivul este oprit la ora
alarmei, acesta se activează şi declanşează alarma.
Deschiderea cronometrului
Selectaţi
> Cronometru.
Pagina sateliţilor
Pagina sateliţilor afişează locaţia dvs. curentă, precizia
sistemului GPS, locaţiile sateliţilor şi puterea semnalului.
Modificarea vederii din satelit
Implicit, vederea satelitară este cu nordul în partea de sus.
Puteţi schimba imaginea satelitară astfel încât traseul dvs.
curent să fie orientat spre partea de sus a ecranului.
> Satelit > .
1 Selectaţi
2 Selectaţi Direcţie în sus.
Dezactivarea funcţiei GPS
Selectaţi
> Satelit >
> Utilizare cu GPS dezactivat.
Simularea unei locaţii
> Satelit >
1 Selectaţi
> Utilizare cu GPS dezactivat.
Aplicaţii
2 Selectaţi > Setare locaţie pe hartă.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Utilizare.
Dezactivarea emisiei de date despre câine
În mod implicit, dispozitivul de mână emite date despre câine
către dispozitivele compatibile. Puteţi dezactiva transmisia de
date pentru a împiedica ca acestea să fie văzute pe alte
dispozitive compatibile. Consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului dvs. compatibil pentru mai multe informaţii.
Selectaţi Configurare > Câini > Transmitere date câine >
Dezactivat.
VIRB Telecomandă
®
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă utilizând dispozitivul dvs. Accesaţi
www.garmin.com/VIRB VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Controlarea unei camere de acţiune VIRB cu
dispozitivul de mână
Înainte de a putea utiliza funcţia de control de la distanţă VIRB,
trebuie să activaţi setarea pentru control la distanţă de pe
camera dvs. VIRB. Consultaţi manualul de utilizare al camerei
VIRB pentru mai multe informaţii.
1 Porniţi camera VIRB.
> Telecomandă
2 De pe dispozitivul de mână, selectaţi
VIRB.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera dvs.
VIRB.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a porni şi a opri înregistrarea unui clip video,
selectaţi REC.
• Pentru a realiza o fotografie, selectaţi .
Controlarea unei camere de acţiune VIRB cu
dispozitivul pentru zgardă
Înainte de a utiliza funcţia de control la distanţă VIRBpe
dispozitivul de mână, trebuie să activaţi setarea de control la
distanţă pe camera VIRB. Consultaţi manualul de utilizare al
camerei VIRB pentru mai multe informaţii.
1 Porniţi camera VIRB.
2 Pe dispozitivul de mână, selectaţi Listă câini.
3 Selectaţi câinele care poartă camera VIRB.
4 Selectaţi Afişare informaţii.
5 Selectaţi Control Virb.
Dispozitivul pentru zgardă se conectează la VIRB şi se
deschide pagina de control VIRB.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Pornire pentru a începe înregistrarea.
• Selectaţi Stop pentru a opri înregistrarea.
• Selectaţi Fotografie pentru a opri înregistrarea.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Personalizarea meniului principal
Puteţi muta, adăuga şi şterge elemente în meniul principal.
1 Din meniul principal, selectaţi Configurare > Meniu
principal.
2 Selectați un element din meniu.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Deplasare în sus sau Deplasare în jos pentru a
schimba locaţia elementului din listă.
11
• Selectaţi Eliminare pentru a şterge un element din listă.
• Selectaţi Adăugare pagină pentru a poziţiona un element
în listă după ce l-aţi eliminat.
• Selectaţi
> Restabilire setări implicite pentru a reseta
ordinea tuturor elementelor din meniu.
Particularizarea câmpurilor de date
Înainte de a putea particulariza câmpurile de date de pe hartă,
trebuie să activaţi câmpurile de date (Activarea câmpurilor de
date ale hărţii, pagina 12).
Puteţi particulariza câmpurile de date şi planşele de bord ale
hărţii, busolei, graficului de altitudinile şi computerului de
călătorie.
1 Deschideţi pagina ale cărei câmpuri de date doriţi să le
modificaţi.
2 Selectaţi un câmp de date de personalizat.
3 Selectaţi noul câmp de date.
Pentru descrierile câmpurilor de date, consultaţi Opţiuni
pentru câmpurile de date, pagina 18.
Activarea câmpurilor de date ale hărţii
Selectaţi
>
> Configurare hartă > Planşă de bord >
Câmpuri mici de date.
Setări de sistem
Selectaţi Configurare > Sistem.
GPS: setează GPS la modul WAAS/EGNOS, Mod demo (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) sau Mod demo (GPS
dezactivat). Pentru mai multe informaţii despre WAAS,
accesaţi http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
BaseCamp BaseStation: setează modul în care dispozitivul se
conectează la BaseCamp când dispozitivul este conectat la
computer.
Setările câinilor
Selectaţi Configurare > Câini.
Monitorizare câine pe hartă: setează lungimea (durata în
minute sau ore) traseului câinelui pe hartă. Reducerea
duratei traseului afişat poate reduce gradul de aglomerare al
hărţii.
Zoom pe hartă la câini: aplică automat zoomul pe hartă pentru
a afişa locaţiile tuturor câinilor şi locaţia dvs., dacă nu
panoramaţi harta manual.
Transmitere date câine: trimite in mod automat datele câinelui
spre un dispozitiv compatibil (Dezactivarea emisiei de date
despre câine, pagina 11).
Alerte câine: stabileşte modul în care sunteţi alertat de anumite
acţiuni (Configurarea alertelor pentru câine, pagina 4).
Setările contactelor
Selectaţi Configurare > Contacte.
Monitorizare contact pe hartă: setează lungimea (durata în
minute sau ore) de monitorizare a contactului pe hartă.
Zoom pe hartă la contacte: aplică automat zoomul pe hartă
pentru a afişa locaţiile contactelor şi locaţia dvs., dacă nu
panoramaţi harta manual.
Alerte mesaje: setează alertele pentru mesaje la Ton, Vibrare,
Ton şi vibrare sau Numai mesaj.
Configurare asociere: setează opţiunile utilizate de dispozitiv
pentru a monitoriza şi a comunica cu alte dispozitive.
Setările afişajului
Selectaţi Configurare > Afişare.
12
Temporizare iluminare: reglează intervalul de timp după care
iluminarea de fundal se dezactivează.
Captură de ecran: vă permite să salvaţi imaginea ecranului
dispozitivului.
Economisire baterie: economiseşte energia bateriilor şi
prelungeşte durata de viaţă a bateriilor dezactivând ecranul
la expirarea duratei de iluminare a fundalului (Activarea
modului de economisire a bateriei al dispozitivului de mână,
pagina 15).
Calibrare ecran: aliniază ecranul pentru a răspunde corect la
atingeri (Calibrarea ecranului tactil, pagina 12).
Calibrarea ecranului tactil
Puteţi calibra ecranul, dacă acesta pare a nu răspunde corect.
1 Selectaţi Configurare > Afişare > Calibrare ecran.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Setările aspectului
Selectaţi Configurare > Aspect.
Mod: stabileşte un fundal de culoare deschisă sau un fundal de
culoare închisă sau comută automat între cele două în
funcţie de ora răsăritului şi cea a apusului în locaţia curentă.
Fundal: setează imaginea de fundal.
Culoare evidenţiere zi: setează culoarea elementelor selectate
în modul pentru zi.
Culoare evidenţiere noapte: setează culoarea elementelor
selectate în modul pentru noapte.
Setarea tonurilor dispozitivului
Puteţi particulariza tonurile pentru mesaje, taste, avertismente şi
alarme.
1 Selectaţi Configurare > Tonuri.
2 Selectaţi un ton pentru fiecare tip audio.
Setările hărţii
Selectaţi Configurare > Hartă.
Orientare: ajustează modul în care harta este afişată pe pagină.
Nord-Sus afişează nordul în partea de sus a paginii. Direcţie
în sus afişează direcţia de deplasare curentă orientată spre
partea de sus a paginii. Mod Autovehicul afişează o
perspectivă de la nivelul automobilului, cu direcţia de
deplasare în partea de sus.
Text de ghidare: stabileşte momentul în care apare textul de
ghidare pe hartă.
Planşă de bord: stabileşte o planşă de bord de afişat pe hartă.
Fiecare planşă de bord afişează diverse informaţii despre
ruta sau locaţia dvs.
Informaţii hartă: activează sau dezactivează hărţile încărcate în
momentul respectiv pe dispozitiv.
Viteză hartă: ajustează viteza cu care este trasată harta. O
viteză de trasare a hărţii mai mare reduce durata de viaţă a
bateriei.
Setările avansate ale hărţii
Selectaţi Configurare > Hartă > Configurare avansată.
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru o
utilizare optimă a hărţii. Când este selectat Dezactivat,
trebuie să măriţi sau să micşoraţi manual.
Detaliere: setează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea unui
număr mai mare de detalii poate determina funcţionarea mai
lentă a hărţii.
Relief umbrit: afişează pe hartă un relief detaliat (dacă este
disponibil) sau dezactivează umbrirea.
Vehicul: vă permite să selectaţi o pictogramă a poziţiei, care
reprezintă poziţia dvs. pe hartă.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Niveluri zoom: setează nivelul de zoom la care apar elementele
hărţii. Elementele hărţii nu apar când nivelul de zoom al hărţii
este mai mare decât nivelul selectat.
Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru
elementele hărţii.
Setările traseelor
Selectaţi Configurare > Melodii.
Jurnal de traseu: activează sau dezactivează înregistrarea
traseului.
Metodă de înregistrare: setează o metodă de înregistrare a
traseelor. Automat înregistrează traseele într-un ritm variabil,
pentru a crea o reprezentare optimă a traseelor dvs.
Interval: setează o viteză de înregistrare a jurnalului de traseu.
Înregistrarea mai frecventă a punctelor creează un traseu
mai detaliat, dar umple mai repede jurnalul de traseu.
Arhivare automată: setează o metodă de arhivare automată
pentru a vă organiza traseele. Traseele sunt salvate şi şterse
automat pe baza setării utilizatorului.
Culoare: setează culoarea liniei traseului pe hartă.
Setările pentru stabilirea rutei
Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de activitate
pe care o desfăşuraţi. Setările disponibile pentru stabilirea rutei
variază în funcţie de activitatea selectată.
Selectaţi Configurare > Rutare.
Activitate: setează o activitate în vederea stabilirii rutei.
Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de
activitate pe care o desfăşuraţi.
Tranziţii rută: setează modul în care dispozitivul stabileşte ruta
de la un punct al rutei la următorul. Această setare este
disponibilă numai pentru unele activităţi. Distanţă este un
criteriu care vă indică următorul punct al rutei când sunteţi în
limitele unei anumite distanţe specificate faţă de punctul dvs.
curent.
Poziţionare pe drum: fixează pictograma de poziţie care
reprezintă poziţia dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă şi viteză,
altitudine, adâncime, temperatură şi presiune.
1 Selectaţi Configurare > Unităţi.
2 Selectaţi un tip de măsurare.
3 Selectaţi o unitate de măsură pentru setare.
Setări pentru oră
Selectaţi Configurare > Timp.
Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
sau de 24 de ore.
Fus orar: setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea
Automat setează automat fusul orar în funcţie de poziţia
GPS.
Setările pentru formatul poziţiei
NOTĂ: nu schimbaţi formatul poziţiei sau sistemul de
coordonate al hărţii, dacă nu utilizaţi o hartă sau o diagramă
care specifică un format diferit al poziţiei.
Selectaţi Configurare > Format poziţie.
Format poziţie: setează formatul poziţiei pentru informaţiile de
localizare.
Coordonate hartă: setează sistemul de coordonate pe care
este structurată harta.
Informaţii dispozitiv
Sferoid hartă: afişează sistemul de coordonate pe care îl
utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este
WGS 84.
Setările pentru indicarea direcţiei
Puteţi particulariza setările busolei.
Selectaţi Configurare > Direcţie.
Afişare: setează tipul de indicare a direcţiei afişat pe busolă.
Referinţă nordică: setează referinţa nordică utilizată pe busolă.
Deplasare după linie/indicator: setează comportamentul
indicatorului care apare pe hartă. Azimut indică direcţia
destinaţiei. Curs (CDI) indică unde vă aflaţi în raport cu linia
cursului care duce la destinaţie.
Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă
GPS când vă deplasaţi cu viteză mai mare o perioadă de
timp.
Calibrare busolă: calibrează busola (Calibrarea busolei,
pagina 10).
Setări altimetru
Selectaţi Configurare > Altimetru.
Calibrare automată: calibrează automat altimetrul de fiecare
dată când dispozitivul este pornit.
Mod barometru: setează modul în care dispozitivul măsoară
informaţiile barometrice. Opţiunea Altitudine variabilă permite
barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce
vă deplasaţi. Opţiunea Altitudine fixă presupune că
dispozitivul este staţionar, la o altitudine fixă şi că presiunea
barometrică se schimbă aşadar numai odată cu schimbările
meteorologice.
Tendinţă presiune: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele de presiune. Salvare întotdeauna
înregistrează toate datele despre presiune, care pot fi utile
când urmăriţi fronturile de presiune.
Tip grafic: setează tipul datelor înregistrate şi afişate în
diagramă. Înregistrează schimbările de altitudine pe o
anumită perioadă de timp sau distanţă, presiunea
barometrică pe o anumită perioadă de timp sau modificările
de presiune ambiantă pe o anumită perioadă de timp.
Calibrare altimetru: calibrează altimetrul.
Setările maritime ale hărţii
Selectaţi Configurare > Maritim.
Mod hartă maritimă: setează tipul de hartă utilizat de dispozitiv.
Opţiunea Nautic afişează diverse caracteristici ale hărţii, în
diferite culori, astfel încât punctele de interes maritim să fie
mai clare, iar harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de
hărțile maritime de hârtie. Opţiunea Peşti (necesită hărţi
maritime) afişează o vedere detaliată a contururilor fundului
apei şi a sondărilor de adâncime şi simplifică prezentarea
hărţii, pentru utilizare optimă în timpul pescuitului.
Aspect: setează aspectul instrumentelor de navigare maritime
ajutătoare pe hartă.
Configurarea alarmei maritime: setează alarme pentru
situaţiile în care depăşiţi, când ancoraţi, o distanţă de derivă
specificată, vă abateţi de la curs cu o distanţă specificată sau
ajungeţi în ape de o adâncime specificată.
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor dispozitivului
Puteţi vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software şi
acordul de licenţă.
Selectaţi Configurare > Despre.
13
Asistenţă şi actualizări
• Puteţi actualiza software-ul şi hărţile pentru dispozitivul dvs.
de mână şi dispozitivul mini pentru zgardă utilizând Garmin
Express™.
• Puteţi actualiza software-ul pentru dispozitivul pentru zgardă
utilizând Garmin WebUpdater.
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express (garmin.com/express) oferă acces uşor la
aceste servicii pentru Garmin dispozitive.
• Înregistrarea produsului
• Manuale de utilizare
• Actualizări software
• Actualizări hartă, traseu sau curs
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Actualizarea software-ului
Înainte de a putea actualiza dispozitivul de mână sau softwareul pentru zgardă, trebuie să conectaţi dispozitivul de mână
(Conectarea dispozitivului de mână la un computer, pagina 16)
sau zgarda (Conectarea zgărzii la un computer, pagina 16) la
computer.
Trebuie să actualizaţi separat software-ul pe dispozitivul de
mână şi pe zgardă.
NOTĂ: actualizarea software-ului nu şterge datele sau setările
dvs.
1 Accesaţi www.garmin.com/products/webupdater.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Fixaţi bine capacul de intemperii pentru a preveni deteriorarea
portului USB.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
14
Specificaţii
Specificaţii dispozitiv portabil Atemos 100
Tip baterie
Cu ioni de litiu, reîncărcabilă şi
înlocuibilă
Durata de viaţă a bateriei
Până la 20 ore
Interval de temperatură optimă
de funcţionare
Între -4° şi 140°F (între -20° şi 60°C)
Interval de temperatură de
încărcare
Între 32° şi 104°F (între 0° şi 40°C)
Interval de temperaturi de
depozitare pe termen lung
Între 32° şi 77°F (între 0° şi 25°C)
Interval wireless VHF
Până la 9 mi.
Interval wireless pentru putere
redusă ANT+
Circa 3 m (10 ft.)
Frecvenţe/protocoale wireless
169 MHz @ 26.92 dBm; 2.4 GHz @
1.82 dBm
Rezistenţa la apă
IEC 60529 IPX7*
®
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Informaţii privind bateria
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Nu utilizaţi un dispozitiv ascuţit pentru a scoate bateriile.
ATENŢIE
Contactaţi centrul local de reciclare a deşeurilor pentru a recicla
bateriile în mod adecvat.
Depozitarea pe termen lung
ATENŢIONARE
Reducerea normală pe termen lung a capacităţii de încărcare a
bateriilor cu ioni de litiu poate fi accelerată prin expunerea la
temperaturi ridicate. Depozitarea unui dispozitiv complet
încărcat într-o locaţie cu o temperatură în afara intervalului de
temperatură de depozitare pe termen lung poate reduce
semnificativ capacitatea de reîncărcare a acestuia.
Când nu intenţionaţi să utilizaţi dispozitivul portabil timp de
câteva luni, bateriile trebuie îndepărtate. Datele stocate nu se
pierd la scoaterea bateriei.
Când nu intenţionaţi să utilizaţi zgarda timp de câteva luni,
bateria trebuie încărcată până la aproximativ 50%. Dispozitivul
trebuie depozitat într-o locaţie răcoroasă şi uscată, cu
temperaturi apropiate de nivelul normal al temperaturilor din
interior. După depozitare, zgarda trebuie reîncărcată complet
înainte de utilizare.
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriilor din dispozitivul de mână şi din zgardă.
• Reduceţi luminozitatea iluminării de fundal (Reglarea
luminozităţii iluminării de fundal, pagina 15).
• Reduceţi perioada de temporizare a iluminării de fundal
(Reglarea duratei de temporizare a iluminării de fundal,
pagina 15).
• Selectaţi o durată mai mare pentru frecvenţa de actualizare a
dispozitivului de mână (Modificarea frecvenţei de actualizare
a dispozitivului de mână, pagina 15).
• Opriţi transmițătorul (Dezactivarea transmiţătorului,
pagina 15).
Informaţii dispozitiv
• Utilizaţi modul de economisire a bateriilor (Activarea modului
de economisire a bateriei al dispozitivului de mână,
pagina 15).
• Micşoraţi viteza de trasare a hărţii (Ajustarea vitezei de
trasare a hărţii, pagina 15).
• Puneţi dispozitivul pentru zgardă în modul pentru salvare
(Activarea modului pentru salvare, pagina 7), pentru a
conserva bateria zgărzii.
• Prelungiţi durata frecvenţei de actualizare a zgărzii
(Schimbarea frecvenţei de actualizare a dispozitivului pentru
zgardă, pagina 15), pentru a conserva bateria zgărzii.
Reglarea luminozităţii iluminării de fundal
Utilizarea îndelungată a iluminării de fundal a ecranului poate
reduce semnificativ durata de viaţă a bateriilor. Puteţi ajusta
luminozitatea iluminării de fundal pentru a mări la maxim durata
de viaţă a bateriilor.
NOTĂ: este posibil ca luminozitatea iluminării de fundal să fie
limitată când bateria este descărcată.
1 Selectaţi .
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea iluminării
de fundal.
Este posibil ca dispozitivul să fie cald când iluminarea de fundal
este setată la un nivel ridicat.
Reglarea duratei de temporizare a iluminării de fundal
Puteţi ajusta durata de temporizare a iluminării de fundal pentru
a mări la maxim durata de viaţă a bateriei.
1 Selectaţi Configurare > Afişare > Temporizare iluminare.
2 Selectaţi o opţiune.
Schimbarea frecvenţei de actualizare a dispozitivului pentru
zgardă
Înainte de a putea schima viteza de actualizare a zgărzii, zgarda
trebuie să fie activată şi trebuie să se afle în intervalul de
acţiune al dispozitivului de mână.
Puteţi selecta o durată mai mare a frecvenţei de actualizare,
pentru a conserva energia bateriei.
1 Selectaţi Listă câini.
2 Selectaţi un câine.
3 Selectaţi Afişare informaţii > > Modificare frecvenţă de
actualizare.
Modificarea frecvenţei de actualizare a dispozitivului de
mână
Puteţi selecta o durată mai mare a frecvenţei de actualizare,
pentru a conserva energia bateriei.
1 Selectaţi Configurare > Contacte > Configurare asociere >
Frecvenţă de actualizare.
2 Selectaţi o frecvenţă de actualizare nouă.
Activarea modului de economisire a bateriei al
dispozitivului de mână
Puteţi utiliza modul de economisire a bateriilor pentru a prelungi
durata de viaţă a bateriei.
Selectaţi Configurare > Afişare > Economisire baterie >
Activat.
În modul de economisire a bateriilor, ecranul se dezactivează
când durata de iluminare a fundalului expiră.
NOTĂ: la temperaturi reci, dacă transmiteţi când bateria este
descărcată, dispozitivul se poate închide.
Selectaţi Configurare > Contacte > Configurare asociere >
Se transmite > Activat.
Dezactivarea transmiţătorului
Puteţi dezactiva transmiterea, pentru a conserva energia
bateriei dispozitivului de mână când nu comunicaţi cu
contactele.
NOTĂ: La temperaturi reci, dacă transmiteţi când bateria este
descărcată, dispozitivul se poate închide.
Selectaţi Configurare > Contacte > Configurare asociere >
Se transmite > Dezactivat.
Când transmiţătorul este dezactivat, nu puteţi trimite locaţia dvs.
sau mesaje contactelor.
Economisirea energiei la încărcarea
dispozitivului.
Puteţi dezactiva afişajul dispozitivului şi toate celelalte
caracteristici în timpul încărcării.
1 Conectaţi dispozitivul la o sursă de alimentare externă.
Este afişată capacitatea rămasă a bateriei.
2 Menţineţi apăsată tasta de pornire timp de 4-5 secunde.
Afişajul se dezactivează şi dispozitivul intră într-un mod de
încărcare a bateriei, cu un consum redus de energie.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
®
®
Tipuri de fişiere
Dispozitivul de mână acceptă aceste tipuri de fişiere.
• Fişierele din BaseCamp. Vizitaţi www.garmin.com/trip
_planning.
• Fişiere foto JPEG.
• Fişiere GPX.
• Fişiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicaţia
Garmin POI Loader. Vizitaţi www.garmin.com/products
/poiloader.
Instalarea unui card de memorie
AVERTISMENT
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a scoate bateriile care pot fi
înlocuite de către utilizator.
Puteţi instala un card de memorie microSD în dispozitivul de
mână, pentru memorie suplimentară sau hărţi preîncărcate.
1 Rotiţi inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas şi
trageţi în sus pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi bateria.
3 Glisaţi suportul pentru carduri spre stânga şi ridicaţi-l.
Ajustarea vitezei de trasare a hărţii
Puteţi reduce viteza de trasare a hărţii pentru a conserva
energia bateriei.
Selectaţi Configurare > Hartă > Viteză hartă > Normal.
Activarea transmiţătorului
Înainte de a putea adăuga un contact sau iniţia o alertă de
urgenţă, trebuie să vă asiguraţi că transmiţătorul este activat.
Informaţii dispozitiv
15
3 Deschideţi BaseCamp.
BaseCamp recunoaşte dispozitivul.
Selectaţi
Dispozitiv > Primire de la dispozitiv.
4
5 Selectaţi dispozitivul pentru zgardă din listă şi faceţi clic pe
OK.
BaseCamp creează un folder cu date transferate în Colecţia
mea.
Ştergerea fişierelor
4
5
6
7
Puneţi cardul de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
Închideţi suportul pentru carduri.
Glisaţi suportul pentru carduri spre dreapta, pentru a-l bloca.
Puneţi înapoi bateria şi capacul.
Conectarea dispozitivului de mână la un computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor À.
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
2 Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
3 Selectaţi un fişier.
4 Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Anexă
Accesorii şi piese de schimb
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB
Á al dispozitivului.
3 Introduceţi celălalt conector al cablului USB într-un port USB
disponibil al computerului.
Dispozitivul şi cardul dvs. de memorie (opţional) apar ca
unităţi de disc amovibile în Computerul meu pe computerele
Windows, respectiv ca volume instalate pe computerele Mac.
Conectarea zgărzii la un computer
ATENŢIONARE
Pentru prevenirea coroziunii, uscaţi contactele de pe zgardă şi
din zona înconjurătoare înainte de a conecta clema de
încărcare.
Puteţi conecta zgarda la computer pentru a o utiliza cu
programe ca, de exemplu, BaseCamp. Zgarda nu este un
dispozitiv de stocare în masă.
1 Fixaţi clema de încărcare pe zgardă.
2 Conectaţi extremitatea mică a cablului USB în portul miniUSB al cablului clemei de încărcare.
3 Introduceţi cealaltă extremitate a cablului USB într-un port
USB al computerului.
Transferarea traseelor câinilor către BaseCamp
Puteţi transfera traseele câinilor către BaseCamp.
1 Conectaţi dispozitivul pentru zgardă la computer (Conectarea
zgărzii la un computer, pagina 16).
Dispozitivul pentru zgardă porneşte automat.
2 Selectaţi de pe dispozitivul pentru zgardă.
16
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi http://buy.garmin.com.
Hărţi opţionale
Puteţi utiliza hărţi suplimentare cu acest dispozitiv, de exemplu
imagini satelit BirdsEye sau hărţi detaliate BlueChart g2 şi City
Navigator . Hărţile detaliate pot conţine puncte de interes
suplimentare, de exemplu restaurante sau servicii maritime.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul Garmin local.
®
®
Senzori ANT+
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori ANT+ wireless.
Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi achiziţia de
senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
Utilizarea accesoriilor opţionale pentru fitness
1 Aduceţi dispozitivul în raza de acţiune de 3 m (10 ft) a
accesoriului ANT+.
2 Selectaţi Configurare > Senzori ANT.
3 Selectaţi Monitor cardiac, Senzor de cadenţă bicicletă sau
Senzor de temperatură.
4 Selectaţi Activat, Dezactivat sau Căutare element nou.
Anexă
5 Particularizaţi câmpurile de date pentru a vizualiza datele
despre puls sau despre cadenţă (Particularizarea câmpurilor
de date, pagina 12).
Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul
Garmin
• Verificaţi dacă accesoriul ANT+ este compatibil cu
dispozitivul Garmin.
• Înainte de a asocia accesoriul ANT+ cu dispozitivul Garmin,
îndepărtaţi-vă la 10 m (32,9 ft.) distanţă de alte accesorii
ANT+.
• Aduceţi dispozitivul Garmin la 3 m (10 ft.) de accesoriul
ANT+.
• După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaşte
automat accesoriul ANT+ la fiecare activare a acestuia. Acest
proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin şi
durează numai câteva secunde atunci când accesoriile sunt
activate şi funcţionează corect.
• Când este asociat, dispozitivul Garmin primeşte date numai
de la accesoriul dvs. şi vă puteţi apropia de alte accesorii.
3 Deconectaţi conectorul bateriei şi conectorul de alimentare.
4 Scoateţi şuruburile care fixează capacul bateriei.
5 Scoateţi capacul şi bateria.
Reţineţi care este orientarea bateriei. Noua baterie trebuie
instalată în aceeaşi poziţie.
După ce scoateţi bateria veche, contactaţi centrul local de
reciclare a deşeurilor pentru a recicla bateria în mod adecvat.
Instalarea bateriei noi
Înainte de a înlocui bateria, trebuie să scoateţi bateria veche
(Scoaterea bateriei vechi, pagina 17). De asemenea, trebuie să
aveţi o şurubelniţă Phillips mică. Poate fi necesară o şurubelniţă
mică plată.
1 Instalaţi bateria nouă orientată la fel ca bateria veche.
Conectorul À trebuie să fie orientat spre capătul cel mai
apropiat de tasta de pornire, iar proeminenţa Á din locul în
care firele se conectează la baterie trebuie să fie orientată
spre faţa care conţine contactele clemei de încărcare.
K5 Instrucţiuni pentru înlocuirea bateriei
Componentele dispozitivului K5
2 Repoziţionaţi capacul bateriei.
3 Repoziţionaţi şuruburile pentru a fixa capacul bateriei.
4 Conectaţi conectorul bateriei şi conectorul de alimentare.
Poate fi indicat să utilizaţi o şurubelniţă plată pentru a ajuta la
prinderea conectorilor.
5 Selectaţi tasta de pornire pentru a testa conexiunile.
Când conexiunile sunt corecte, este generat un ton iar LEDul de stare luminează verde intermitent.
6 Opriţi dispozitivul.
7 Verificaţi ca garnitura situată în interiorul capacului inferior să
fie poziţionată pe toată suprafaţa.
8 Reamplasaţi plăcuţa posterioară.
9 Reamplasaţi cele şase şuruburi pentru a fixa plăcuţa
posterioară.
După ce instalaţi bateria nouă, încărcaţi zgarda complet.
Înlocuirea curelei zgărzii
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Capac spate
buton de pornire
Conector baterie
Capac baterie
Baterie
Conector alimentare
Scoaterea bateriei vechi
Înainte de a înlocui bateria, trebuie să îndepărtaţi toată
murdăria, apa şi reziduurile de pe dispozitiv. De asemenea,
trebuie să aveţi o şurubelniţă Phillips mică.
1 Scoateţi cele şase şuruburi de pe marginile exterioare ale
plăcuţei posterioare.
NOTĂ: trebuie să lăsaţi cele două şuruburi interioare în
poziţie.
2 Detaşaţi plăcuţa posterioară.
Anexă
Înainte de a înlocui cureaua zgărzii, trebuie să îndepărtaţi toată
murdăria, apa şi reziduurile de pe dispozitiv (Curăţarea
dispozitivului, pagina 14).
1 Trageţi cureaua zgărzii de pe antena GPS, ghidajul antenei
VHF şi dispozitivul câinelui.
Poate fi necesar să împingeţi şi apoi să trageţi cureaua
zgărzii pentru a o îndepărta corect. Poate fi necesar să slăbiţi
şurubul de pe carcasa antenei GPS, dar nu-l scoateţi.
2 Înfăşuraţi noua curea a zgărzii pe dispozitivul câinelui,
ghidajul antenei VHF şi antena GPS.
3 Dacă este necesar, strângeţi şuruburile care asigură carcasa
antenei GPS.
Înlocuirea antenei pe dispozitivul pentru zgardă cu
antenă VHF
ATENŢIONARE
Nu cutaţi în mod excesiv banda care conectează carcasa unităţii
cu antena GPS.
17
La îndepărtarea capacului, nu deterioraţi izolaţia din partea
opusă antenei VHF, deoarece se va distruge impermeabilitatea
dispozitivului.
Înainte de a schimba antena VHF, trebuie să curăţaţi dispozitivul
de mizerie, apă şi alte resturi. Veţi avea nevoie şi de o
şurubelniţă mică cu cap cruce.
1 Scoateţi cele 4 şuruburi À ale capacului antenei VHF.
NOTĂ: ţineţi minte poziţia şurubului scurt Á.
2
3
4
5
Îndepărtaţi capacul.
Demontaţi şurubul  care fixează antena VHF pe placă.
Scoateţi firul antenei din ghidaj şi îndepărtaţi vechea antenă.
Înfăşuraţi ghidajul antenei în jurul zgărzii şi introduceţi noua
antenă VHF prin ghidaj.
În acest fel antena va fi orientată în sus.
6 Remontaţi şurubul de fixare al antenei VHF pe placă.
7 Remontaţi capacul spate peste antena VHF.
8 Remontaţi cele 4 şuruburi ale capacului, plasând şurubul
scurt în poziţia corectă.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al
vehiculului
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului vehiculului.
1 Rotiţi capacul À la 90 de grade în sens antiorar pentru a-l
debloca.
2
3
4
5
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
Scoateţi capacul, capătul argintiu Á, şi siguranţa Â.
Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
Împingeţi capacul şi rotiţi-l la 90 de grade în sens orar pentru
a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului Ã.
Opţiuni pentru câmpurile de date
Altitudine: Altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
18
Altitudine - Maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la
ultima resetare.
Altitudine - Minimă: Altitudinea cea mai joasă atinsă de la
ultima resetare.
Apus: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Ascensiune - Maximă: Rata de ascensiune maximă în picioare
pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Ascensiune - Medie: distanţa de ascensiune verticală medie de
la ultima resetare.
Ascensiune - Totală: Distanţa totală ca diferenţă de nivel
urcată de la ultima resetare.
Azimut: Direcţia de la locaţia curentă către o destinaţie. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Barometru: Presiunea curentă calibrată.
Cadenţă: numărul de rotaţii ale braţului pedalierului sau numărul
de paşi pe minut. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul
dvs. trebuie să fie conectat la un accesoriu pentru cadenţă.
Coborâre - Maximă: Viteza maximă de coborâre în picioare pe
minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Coborâre - Medie: distanţa de coborâre verticală medie de la
ultima resetare.
Coborâre - Totală: Distanţa totală ca diferenţă de nivel
coborâtă de la ultima resetare.
Contor de călătorie: un calcul din mers al distanţei parcurse de
la ultima resetare.
Direcţie: Direcţia în care vă deplasaţi.
Dist. până la destinaţie: Distanţa rămasă până la destinaţia
finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Distanţă până la următorul: distanţa rămasă până la următorul
punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
În afara traseului: Distanţa către stânga sau dreapta abătută de
la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Indicator: O săgeată este îndreptată în direcţia următorului
punct sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Limită de viteză: limita de viteză raportată pentru drum. Nu este
disponibilă în toate hărţile şi zonele. Respectaţi întotdeauna
semnele rutiere referitoare la limitele de viteză.
Locaţie (lat/lon): poziţia curentă în latitudine şi longitudine
indiferent de setarea formatului poziţiei selectate.
Locaţie (selectată): Poziţia curentă utilizând setarea formatului
poziţiei selectate.
Momentul zilei: ora curentă pe baza setărilor dvs. curente de
locaţie şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Nivel baterie: Energia rămasă a bateriei.
Odometru: Un calcul din mers al distanţei parcurse pentru toate
călătoriile. Acest total nu se şterge când resetaţi datele
călătoriei.
OES la destinaţie: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia
finală (ajustată conform orei locale din locul de destinaţie).
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
OES la următorul: Ora estimată la care veţi ajunge la următorul
punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul
de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Pe curs: Direcţia în care trebuie să vă deplasaţi pentru a reveni
pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Precizie GPS: marja de eroare în determinarea locaţiei exacte.
De exemplu, locaţia dvs. detectată prin GPS are o precizie
de +/- 3,65 m (12 ft.).
Anexă
Presiune ambiantă: presiunea atmosferică necalibrată.
Puls: ritmul dvs. cardiac în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul
dvs. trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
Punct de trecere la destinaţie: Ultimul punct de pe ruta către
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Punct de trecere la următorul: Următorul punct de pe traseu.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Putere semnal GPS: Puterea semnalului satelitului GPS.
Raport planare: raportul dintre distanţa orizontală şi distanţa
verticală parcurse.
Raport planare la destinaţie: Raportul de planare necesar
pentru a coborî de la poziţia curentă către altitudinea de
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Timp călătorie - Deplasare: un calcul din mers al duratei de
mişcare de la ultima resetare.
Timp călătorie - Opriri: un calcul din mers al duratei de repaus
de la ultima resetare.
Timp cursă - total: Un calcul din mers al duratei totale în
mişcare şi în repaus de la ultima resetare.
Timp până la destinaţie: Durata estimată rămasă până ajungeţi
la destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Timp până la următorul: Durata estimată rămasă până ajungeţi
la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Traseu: Direcţia de la locaţia de plecare către o destinaţie.
Traseul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Viraj: diferenţa de unghi (în grade) între relevmentul destinaţiei
dvs. şi cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R
înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Viteză: Viteza curentă de deplasare.
Viteza efectivă către destinaţie: Viteza cu care ajungeţi la o
destinaţie pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
Viteză - Maximă: Viteza cea mai ridicată atinsă de la ultima
resetare.
Viteză - Medie deplasare: viteza medie în mişcare de la ultima
resetare.
Viteză - Medie generală: Viteza medie în mişcare şi cu opriri de
la ultima resetare.
Viteză verticală: Viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Viteză verticală la destinaţie: Raportul de ascensiune sau de
coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste
date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Anexă
19
Index
curăţarea ecranului tactil 14
curs, indicator 10
A
D
accesorii 16, 17
actualizări, software 14
alarme
ceas 11
maritim 13
proximitate 11
tonuri 12
alarme de proximitate 11
alerte 6
câine 4
locaţie 5
almanah 11
altimetru 13
calibrare 10
altitudine 9, 10
diagramă 10
Antenă VHF 1, 17
antrenament
ton 6
vibraţii 6
asociere, senzori ANT+ 17
date
partajare 11
partajarea datelor 11
date utilizator, ştergere 16
dispozitiv
înregistrare 1
întreţinere 14
durate de vânătoare şi pescuit 11
B
BaseCamp 5, 12, 15, 16
baterie 14, 17
depozitare 14
durată viaţă 12
instalare 1
încărcare 1, 15
înlocuire 17
maximizare 7, 12, 14, 15
blocare, ecran 2
busolă 5, 10
calibrare 10
navigare 10
setări 13
butoane de pe ecran 2
C
cabluri de alimentare, înlocuirea siguranţei 18
calcularea suprafeţei 11
calendar 11
calibrare
altimetru 10
ecran 12
card de memorie 1, 15
card microSD. Consultaţi card de memorie
Card microSD. Consultaţi card de memorie
câine 4
adăugare 2, 3
alerte 4
antrenament 6
coduri de monitorizare şi control 3
frecvenţă de actualizare 15
ID 3
informaţii 3
monitorizare 4, 5
navigare la 5
noţiuni de dresaj de bază 5
setări 12
statistică 3
tip 3
trasee 3, 16
zgardă 7
câmpuri de date 12
computer, conectare 16
comunicare radio 4
comunicarea radio prin linia de vizare 4
contact 6, 7, 15
adăugare 6
frecvenţă de actualizare 15
ID 7
setări 12
vizualizare pe hartă 7
cronometru 11
curăţarea dispozitivului 14
20
E
ecran
blocare 2
setări 12
F
fişiere, transferare 15
frecvenţe radio 3
G
Garmin Express 14
actualizare software 14
înregistrarea dispozitivului 14
GPS 11
setări 12
H
hărţi 7, 9
actualizare 14
câmpuri de date 12
măsurarea distanţelor 9
navigare 9
opţional 16
orientare 9, 12
setări 12, 13, 15
zoom 4, 12
I
ID unitate 13
iluminare de fundal 12, 15
indicator de relevment 10
informaţii călătorie
resetare 10
vizualizare 10
încărcare 15
de mână 1
zgardă 2
înregistrarea dispozitivului 1, 14
înregistrarea produsului 1, 14
întreruperea monitorizării câinilor 5
M
maritim, configurarea alarmelor 13
mărire şi micşorare, hărţi 4
măsurarea distanţelor 9
meniu principal, personalizare 11
mesaje 7
mod pentru salvare 7
N
navigare 5, 9, 10
altimetru 10
rute 8
creare 8
editare 8
navigare 8
setări 13
ştergere 8
vizualizare pe hartă 8
S
semnale de la sateliţi 11
recepţionare 2
senzori ANT+ 16
asociere 17
setări 12, 13
setări pentru oră 13
Sight 'N Go 10
siguranţă, înlocuire 18
software
actualizare 14
actualizări 14
specificaţii 14
stol, marcare 7
ştergere, toate datele de utilizator 16
T
tastă de pornire 1, 2
taste 1
antrenament 6
Telecomandă VIRB 11
tempe 16
temperatură 16
tonuri 12
TracBack 9
transferare
fişiere 15
trasee 16
trasee 3, 9
înregistrare 9
navigare 9
setări 12, 13
U
unităţi de măsură 13
USB
conector 1
deconectare 16
mod stocare în masă 15
transferul fişierelor 15
V
vânător 6
VIRB telecomandă 11
W
WAAS 12
Z
zgardă 4
Antenă VHF 1, 17
echipare 4
încărcare 2
înlocuirea bateriei 17
înlocuirea curelei 17
lumină 7
O
oră răsărit şi apus 11
P
perimetre 5
pictograme 4
piese de schimb 16, 17
planificator de călătorii. Consultaţi rute
puncte de trecere, ştergere 8
Puncte de trecere 7, 10
editare 8
proiectare 8
salvare 7
R
reper 7
Index
support.garmin.com
August 2017
190-02264-18_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising