Garmin | Alpha® 50 | User guide | Garmin Alpha® 50 Käyttöopas

Garmin Alpha® 50 Käyttöopas
Alpha 50
®
Käyttöopas
Syyskuu 2016
190-02079-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Alpha , BlueChart , City Navigator ja TracBack ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™ ja chirp™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™ ja microSD logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä.
®
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Järjestelmän määrittäminen ........................................................ 1
Laitteiden yleiskuvaus ................................................................. 1
Alpha 50 käsilaite ................................................................... 1
Näppäimistö ........................................................................... 1
Lähetinkaulapanta ................................................................. 1
Akkujen asettaminen paikalleen ................................................. 1
Lähetinkaulapannan lataaminen ................................................. 1
Laitteiden käynnistäminen .......................................................... 2
Laitteiden sammuttaminen .......................................................... 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 2
Taustavalon kirkkauden säätäminen .......................................... 2
Kaulapannan sovittaminen koiralle ............................................. 2
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 2
Koiran seuranta.............................................................. 2
Koiran seuraaminen kartalla ....................................................... 2
Navigointi koiran luo ................................................................... 2
Koiran tilan tarkasteleminen ................................................... 2
Koiran tilakuvakkeet ............................................................... 3
Sijaintihälytykset ......................................................................... 3
Geoaitahälytyksen asettaminen ............................................. 3
Sädehälytyksen asettaminen ................................................. 3
Sijaintihälytysten muokkaaminen ........................................... 3
Koiran tiedot ................................................................................3
Ajotilastot ............................................................................... 3
Koiran tilastojen ja jäljen nollaaminen .................................... 3
Koiran jäljen pituuden muuttaminen ...................................... 3
Koiran nimen vaihtaminen ..................................................... 3
Koiran jäljen värin muuttaminen ............................................. 3
Koiran tyypin muuttaminen .................................................... 3
Koirahälytysten asettaminen .................................................. 4
Koiran poistaminen ................................................................ 4
Lähetinkaulapannan pariliittäminen Alpha laitteeseen ............... 4
Koiran lisääminen jäljitys- ja hallintakoodien avulla ............... 4
Koiratunnuksen määrittäminen manuaalisesti ....................... 4
Päivitystahdin vaihtaminen .................................................... 4
Yhteys kaulapantaan .................................................................. 4
Jäljitys BaseCamp™ BaseStationin avulla ................................. 4
Reittipisteet, reitit ja jäljet.............................................. 4
Reittipisteet ................................................................................. 4
Ajoneuvon sijainnin merkitseminen ........................................ 4
Nykyisen sijainnin merkitseminen .......................................... 5
Parven merkitseminen ........................................................... 5
Reittipisteen merkitseminen kartassa .................................... 5
Navigointi reittipisteeseen ...................................................... 5
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 5
Reittipisteen siirtäminen kartalla ............................................ 5
Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiisi ......................... 5
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen ..................................... 5
Reittipisteen projisointi ........................................................... 5
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 5
Reitit ............................................................................................5
Reitin luominen ...................................................................... 5
Tallennetun reitin navigoiminen ............................................. 5
Reitin muokkaaminen ............................................................ 5
Aktiivisen reitin tarkasteleminen ............................................. 5
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 5
Reitin poistaminen ................................................................. 5
Kaikkien reittien poistaminen ................................................. 6
Jäljet ........................................................................................... 6
Jälkilokien tallentaminen ........................................................ 6
Jäljen korkeuskäyrän tarkasteleminen ................................... 6
Jäljen tietojen tarkastelu ........................................................ 6
Sisällysluettelo
Nykyisen jäljen tallentaminen ................................................. 6
Sijainnin merkitseminen tallennettuun jälkeen ....................... 6
Navigointi jäljen alkuun .......................................................... 6
Jäljen arkistoiminen manuaalisesti ........................................ 6
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti .......... 6
Koiran tietojen jakaminen ....................................................... 6
Koiran tietojen vastaanottaminen .......................................... 6
Navigointi........................................................................ 6
Kartta .......................................................................................... 6
Kartan tietokenttien ottaminen käyttöön ................................ 7
Kompassi .................................................................................... 7
Kompassin kalibroiminen ....................................................... 7
Navigoiminen suuntiman osoittimen avulla ............................ 7
Suuntaosoitin ......................................................................... 7
Find-valikko ................................................................................. 7
Reittipisteen etsiminen nimellä .............................................. 7
Navigoiminen Sight 'N Go -toiminnolla ....................................... 7
Korkeuskäyrän näyttäminen ....................................................... 7
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen .......................... 7
Navigoiminen pisteeseen käyrällä ......................................... 7
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen ........................................ 7
Matkatietokone ........................................................................... 7
Matkatietokoneen nollaaminen .............................................. 7
Sovellukset ..................................................................... 8
Läheisyyshälytyksen asettaminen .............................................. 8
Alueen suuruuden laskeminen ................................................... 8
Kalenteritietojen tarkasteleminen ............................................... 8
Hälytyksen määrittäminen .......................................................... 8
Geokätköt ................................................................................... 8
Geokätköjen lataaminen tietokoneella ................................... 8
Geokätkön etsiminen ............................................................. 8
Geokätköluettelon suodattaminen ......................................... 8
chirp™ .................................................................................... 8
Sekuntikellon avaaminen ............................................................ 8
Satelliittisivu ................................................................................ 8
Satelliittinäkymän muuttaminen ............................................. 9
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä .................................... 9
Sijainnin simuloiminen ........................................................... 9
Koiratietojen lähetyksen poistaminen käytöstä ........................... 9
Haukuntunnistuksen ottaminen käyttöön .................................... 9
Pelastustilan ottaminen käyttöön ................................................ 9
VIRB® etäkäyttö ......................................................................... 9
Laitteen mukauttaminen................................................ 9
Päävalikon mukauttaminen ......................................................... 9
Tietokenttien mukauttaminen ...................................................... 9
Profiilit ......................................................................................... 9
Mukautetun profiilin luominen ................................................ 9
Profiilin nimen muokkaaminen ............................................... 9
Profiilin poistaminen ............................................................... 9
Järjestelmäasetukset .................................................................. 9
Koira-asetukset ......................................................................... 10
Näyttöasetukset ........................................................................ 10
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ...................................... 10
Kartta-asetukset ........................................................................ 10
Kartan lisäasetukset ............................................................. 10
Jälkien asetukset ...................................................................... 10
Mittayksiköiden muuttaminen ................................................... 10
Aika-asetukset .......................................................................... 10
Sijaintimuotoasetukset .............................................................. 10
Kulkusuunta-asetukset ............................................................. 10
Korkeusmittariasetukset ........................................................... 10
Geokätkentäasetukset .............................................................. 11
Reititysasetukset ....................................................................... 11
Merikartan asetukset ................................................................ 11
Merenkulkuhälytysten määrittäminen .................................. 11
i
Laitteen tiedot............................................................... 11
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 11
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 11
Tuki ja päivitykset ................................................................. 11
Ohjelmiston päivittäminen .................................................... 11
Laitteen huoltaminen ................................................................ 11
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 11
Näytön puhdistaminen ......................................................... 12
Alpha 50 käsilaitteen tekniset tiedot ......................................... 12
Koiran T5 lähetinkaulapannan tekniset tiedot ........................... 12
Koiran T5 mini -lähetinkaulapannan tekniset tiedot .................. 12
Akun tiedot ................................................................................ 12
Pitkäaikaissäilytys ................................................................ 12
Tietojen hallinta ......................................................................... 12
Tiedostotyypit ....................................................................... 12
Muistikortin asettaminen ...................................................... 12
Käsilaitteen liittäminen tietokoneeseen ................................ 13
Pannan liittäminen tietokoneeseen ...................................... 13
Koiran jälkien siirtäminen kohteeseen BaseCamp .............. 13
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 13
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 13
Liite................................................................................ 13
Lisävarusteet ja varaosat .......................................................... 13
Lisävarusteiden ostaminen .................................................. 13
Koiralaitteen vaihtoakun käyttöohjeet .................................. 14
T5 mini lähetinkaulapannan akun vaihtaminen .................... 14
Pannan hihnan vaihtaminen ................................................ 15
VHF-radiotiedot .................................................................... 15
Käsilaitteen VHF-antennin vaihtaminen ............................... 15
Lähetinkaulapannan VHF-antennin vaihtaminen ................. 15
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen .................... 15
Tietokentät ................................................................................ 15
Vianmääritys ............................................................................. 16
Käsilaite ei vastaa ................................................................ 16
Lähetinkaulapannoilla on ristiriitaiset tunnukset .................. 16
Käsilaite ei ilmoita haukkuja ................................................. 16
Lisätietojen saaminen ............................................................... 16
Laitteen rekisteröiminen ....................................................... 16
Hakemisto ..................................................................... 17
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Järjestelmän määrittäminen
Käsilaite ja koiran lähetinkaulapanta on määritettävä, ennen kuin
niitä voi käyttää.
1 Aseta paristot käsilaitteeseen (Akkujen asettaminen
paikalleen, sivu 1).
2 Lataa koiran lähetinkaulapanta (Lähetinkaulapannan
lataaminen, sivu 1).
3 Käynnistä laitteet (Laitteiden käynnistäminen, sivu 2).
4 Lisää lähetinkaulapanta tarvittaessa käsilaitteeseen
(Lähetinkaulapannan pariliittäminen Alpha laitteeseen,
sivu 4).
5 Hae satelliittisignaaleja (Satelliittisignaalien etsiminen,
sivu 2).
MENU Valitsemalla voit avata aktiivisen sivun valikon.
Valitsemalla kahdesti voit avata päävalikon.
ENTER Valitsemalla tämän voit valita asetuksia ja kuitata ilmoituksia.
BACK
Valitsemalla tämän voit peruuttaa tietojen lisäämisen tai palata
edelliseen valikkoon tai edelliselle sivulle.
MARK
Valitsemalla tämän voit merkitä nykyisen sijaintisi.
DOG
Valitsemalla tämän voit näyttää koiranseurantasivun.
Valitsemalla tämän voit näyttää tai selata asetuksia sekä
siirtää karttaosoitinta.
Näppäimistön lukitseminen
1 Valitse .
2 Valitse OUT.
Lähetinkaulapanta
HUOMAUTUS: oma lähetinkaulapantasi saattaa näyttää
erilaiselta kuin kuvassa oleva laite.
Laitteiden yleiskuvaus
Alpha 50 käsilaite
HUOMAUTUS
Älä käytä käsilaitteen lähellä tehokasta radiota (yli 5 wattia). Se
voi vahingoittaa laitetta pysyvästi.
À
Á
Â
Ã
VHF-antenni
GPS-antenni
Virtapainike
Tilan merkkivalo ja vilkkuvat huomiovalot
Akkujen asettaminen paikalleen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenni
VHF-antenni
Virtapainike
Näyttö
Käsilaite tarvitsee kaksi AA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen).
Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Aseta kaksi AA-paristoa paikoilleen oikeinpäin.
Näppäimistö
USB-portti (suojuksen alla)
microSD™ korttipaikka (akkuluukun alla)
Kiinnityskohta
Akkuluukun D-rengas
Näppäimistö
3
4
5
6
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Paina -painiketta pitkään.
Valitse Määritä > Järjestelmä > Akun tyyppi.
Valitse Alkali, Litium tai Ladattava NiMH.
Lähetinkaulapannan lataaminen
HUOMAUTUS
Estä korroosiota kuivaamalla kaulapannan liitinpinnat ja niitä
ympäröivä alue huolellisesti ennen latauspidikkeen liittämistä.
IN
Valitsemalla tämän voit lähentää karttaa.
OUT
Valitsemalla voit loitontaa karttaa.
MAP
Valitsemalla tämän voit näyttää kartan.
Johdanto
HUOMAUTUS: oma lähetinkaulapantasi voi näyttää erilaiselta
kuin kuvassa oleva laite.
Lataa akku täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin viisi tuntia.
1
1 Napsauta latauspidike À kiinni laitteeseen Á.
2 Liitä virtajohdon pienempi pää latauspidikkeen kaapelin mini-
USB-liitäntään.
3 Liitä virtajohto virtalähteeseen.
Tilan merkkivalo palaa punaisena, kun lähetinkaulapanta
latautuu.
4 Kun tilan merkkivalo muuttuu vihreäksi, irrota latauspidike
pannasta.
vahingoittaa muoviosia ja pannan päällystettä pieninäkin
määrinä.
Ennen kuin puet kaulapannan koiralle, pariliitä GPS-käsilaite ja
lähetinkaulapanta (Lähetinkaulapannan pariliittäminen Alpha
laitteeseen, sivu 4) ja etsi satelliittisignaaleja
(Satelliittisignaalien etsiminen, sivu 2).
1 Aseta kaulapanta siten, että VHF-piiska-antenni ja GPSantenni osoittavat ylöspäin ja merkkivalot eteenpäin.
2 Aseta panta koiran kaulan keskikohtaan.
3 Kiristä hihna sopivan tiukalle.
HUOMAUTUS: kaulapannan pitäisi olla kiinni niin tiukasti,
että se ei pääse liikkumaan koiran kaulassa. Koiran on silti
voitava syödä ja juoda normaalisti. Tarkkaile koiran käytöstä
sen varalta, että panta on liian tiukalla.
Laitteiden käynnistäminen
• Paina käsilaitteen virtapainiketta, kunnes LCD-näyttö syttyy.
• Paina koiran lähetinkaulapannan virtapainiketta, kunnes tilan
merkkivalo välähtää ja pannasta kuuluu merkkiääni.
Laitteiden sammuttaminen
• Paina käsilaitteen virtapainiketta, kunnes LCD-näyttö
sammuu.
• Paina lähetinkaulapannan virtapainiketta, kunnes tilan
merkkivalo muuttuu punaiseksi.
Satelliittisignaalien etsiminen
Sekä lähetinkaulapannan että GPS-käsilaitteen on löydettävä
satelliittisignaaleja, ennen kuin puet pannan koiralle. Satelliittien
löytämiseen voi mennä muutama minuutti.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
2 Käynnistä molemmat laitteet (Laitteiden käynnistäminen,
sivu 2).
3 Valitse GPS-käsilaitteen virtapainike.
osoittaa GPS-signaalin voimakkuuden.
Kun lähetinkaulapanta on löytänyt satelliittisignaaleja, tilan
merkkivalo välähtää kaksi tai kolme kertaa vihreänä.
Taustavalon kirkkauden säätäminen
HUOMAUTUS: taustavalo saattaa hämärtyä, kun paristojen virta
on vähissä.
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa
merkittävästi.
1 Valitse .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtyä esimääritettyjen kirkkaustasojen välillä
valitsemalla .
• Voit säätää kirkkaustasoa manuaalisesti valitsemalla tai
.
3 Valitse ENTER.
Kaulapannan sovittaminen koiralle
HUOMIO
Älä ruiskuta laitteeseen tai pantaan vahvoja kemikaaleja kuten
kirppu- tai punkkikarkotetta. Varmista aina, että koiraan
ruiskutettu kirppu- tai punkkikarkote on täysin kuivunut, ennen
kuin kiinnität pannan koiran kaulaan. Vahvat kemikaalit voivat
2
4 Jos hihna on liian pitkä, leikkaa pois sen verran, että
ylimääräistä hihnaa jää jäljelle vähintään 7,62 cm (3 tuumaa).
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Näppäimistö tulee näyttöön, kun kirjoitat tekstiä.
• Valitse , , ja , valitse merkki ja valitse ENTER.
• Voit poistaa yhden merkin valitsemalla .
• Vaihtonäppäin on .
• Valitsemalla IN tai OUT voit vaihtaa näppäimistön merkkitilan.
• Valitsemalla Valmis voit tallentaa tekstin ja sulkea
näppäimistön.
Koiran seuranta
Käsilaitteella voit seurata koiraasi seurantakompassin tai kartan
avulla. Kartassa näkyvät koiran sijainti, oma sijaintisi ja jäljet.
Kompassin osoitin näyttää koiran nykyisen sijainnin suunnan.
Koiran seuraaminen kartalla
Ennen kuin voit seurata koiraa kartalla, sinun on lisättävä se
GPS-käsilaitteeseen (Lähetinkaulapannan pariliittäminen Alpha
laitteeseen, sivu 4).
Voit tarkastella koiran sijaintia kartalla.
1 Valitse MAP.
2 Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla IN ja OUT.
Navigointi koiran luo
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > Siirry.
Kartta avautuu.
4 Seuraa magentanväristä viivaa koiran luo.
Koiran tilan tarkasteleminen
Voit tarkastella koiran tilaa, esimerkiksi sen suuntaa ja etäisyyttä
käsilaitteesta. Jos haluat selvittää, haukkuuko koirasi, ota
Koiran seuranta
käyttöön haukuntunnistus (Haukuntunnistuksen ottaminen
käyttöön, sivu 9).
1 Näytä koiranseurantasivu valitsemalla päävalikosta DOG.
2 Jos sinulla on muita koiria, etsi koirasi luettelosta.
Käsilaitteella voi seurata enintään 20 koiraa.
Valitse
ENTER.
3
Koiran tilakuvakkeet
Istuu
Juoksee
Seisoo
Ajanut puuhun
Tuntematon*
*Tuntematon-tilakuvake osoittaa, että lähetinkaulapanta ei ole
löytänyt satelliittisignaalia eikä käsilaite voi määrittää koiran
sijaintia.
Sijaintihälytykset
Sijaintihälytykset ilmoittavat, milloin koirat tulevat tietylle alueelle
tai poistuvat siltä. Voit luoda mukautetun geoaidan tai määrittää
nykyisen sijaintisi ympärille etäisyyssäteen.
Geoaita on aluetta ympäröivä näkymätön raja, joka luodaan
karttapisteiden avulla. Voit määrittää geoaitojen virtuaalisten
rajojen tarkkuuden noin 3 metrin (10 jalan) tarkkuudella.
Geoaidat toimivat parhaiten, kun ne määritetään keskimääräisen
pihan kokoiseksi (noin 10 aaria eli ¼ eekkeriä).
Geoaitahälytyksen asettaminen
1 Valitse Määritä > Sijaintihälytykset > Lisää hälytys >
Geoaita.
Valitse
geoaidan ensimmäinen kulma kartassa ja valitse
2
ENTER.
3 Määritä geoaidan rajat valitsemalla lisää pisteitä.
Pisteitä on valittava vähintään 3, ja niitä voi valita enintään
10.
4 Valitse BACK.
Sädehälytyksen asettaminen
Voit saada hälytyksen, kun koira tai yhteyshenkilö tulee tietylle
etäisyydelle sinusta tai poistuu tietyltä etäisyydeltä.
1 Valitse Määritä > Sijaintihälytykset > Lisää hälytys >
Säde.
2 Valitse mittayksikkö.
3 Anna säde ja valitse Valmis.
Sijaintihälytysten muokkaaminen
1 Valitse Määritä > Sijaintihälytykset.
2 Valitse hälytys.
3 Valitse vaihtoehto:
• Poista hälytyksen ilmoitukset käytöstä valitsemalla Ei
käytössä.
• Määritä tapa, jolla laite ilmoittaa hälytyksestä, valitsemalla
Aseta hälytystyyppi.
• Määritä ilmoitus kuulumaan poistumisen, saapumisen tai
molempien yhteydessä valitsemalla Aseta hälytystila.
• Poista hälytys valitsemalla Poista.
Koiran tiedot
GPS-käsilaite määrittää lähetinkaulapannalle oletusnimen Dog,
jos se toimitettiin käsilaitteen mukana.
Koiran seuranta
Ajotilastot
Ajotilastotiedot havainnollistavat koiran ajotapoja ja
käyttäytymistä. Ajotilastot nollautuvat automaattisesti aina uuden
ajon alussa.
Tietokentät
Aika: aika, jonka koira oli kentällä.
Haukut: koiran haukuntojen määrä ajon aikana. Pienitehoiset
haukut aiheuttavat haukkuhälytyksiä. Tämä tietokenttä
edellyttää, että haukuntunnistus on käytössä
(Haukuntunnistuksen ottaminen käyttöön, sivu 9).
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Koirapisteet: tilastojen yhdistelmä, joka osoittaa koiran
suoriutumisen ajosta.
Matka: koiran kulkema kokonaismatka.
Puu: koiran puuhun ajojen määrä ja sijainnit ajon aikana.
Seisoo: koiran seisontojen määrä ja sijainnit ajon aikana.
Ulinat: Koiran ulinoiden määrä ajon aikana. Suuritehoiset
haukut aiheuttavat ulinahälytyksiä. Tämä tietokenttä
edellyttää, että haukuntunnistus on käytössä
(Haukuntunnistuksen ottaminen käyttöön, sivu 9).
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Koiran tilastojen ja jäljen nollaaminen
Haluat ehkä tyhjentää koiran tilastot ja jäljen ennen uutta ajoa.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > Nollaa > Kyllä.
Koiran jäljen pituuden muuttaminen
Voit määrittää, miten kauan koiran jälki näkyy kartassa. Voit
selkiyttää karttaa vähentämällä jäljen kestoa. Kartan
muuttaminen ei vaikuta käsilaitteeseen tallennettuihin jälkiin.
1 Valitse Määritä > Koirat > Koiran jäljen pituus kartassa.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
3 Valitse Kartta.
Koiran nimen vaihtaminen
1 Valitse DOG > ENTER.
Koiran tiedot tulevat näyttöön.
2 Valitse nimikenttä.
Näyttönäppäimistö tulee näkyviin (Näyttönäppäimistön
käyttäminen, sivu 2).
3 Kirjoita koiran nimi.
Koiran jäljen värin muuttaminen
Voit vaihtaa koiran jäljen värin. Jäljen väri kannattaa määrittää
mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kaulapannan väriä.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot.
4 Valitse koiran nimen vierellä oleva värillinen neliö.
5 Valitse väri.
Koiran tyypin muuttaminen
Ennen kuin voit vaihtaa koiran tyyppiä, käynnistä
lähetinkaulapanta ja tuo se enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
käsilaitteesta.
Voit määrittää koiran tyypin, jotta näyttöön tulee asianmukainen
koiran tilasymboli.
1 Valitse DOG > ENTER > MENU.
2 Valitse Vaihda koiratyyppi.
3 Valitse tyyppi.
3
Koirahälytysten asettaminen
Koiratunnuksen määrittäminen manuaalisesti
Voit määrittää, miten käsilaite hälyttää tietyistä koiran toimista.
1 Valitse Määritä > Koirat > Koirahälytykset.
2 Valitse toiminto.
3 Valitse, millä tavalla laite hälyttää kyseisestä toiminnosta.
4 Toista vaiheet 2 ja 3 tarvittaessa.
Ennen kuin voit määrittää koiran tunnuksen manuaalisesti,
käynnistä lähetinkaulapanta ja tuo se enintään 3 metrin (10
jalan) päähän käsilaitteesta. Koiralle on määritettävä uusi
tunnusnumero.
1 Valitse DOG.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > MENU > Vaihda tunnus.
4 Valitse tunnus, jota ei ole vielä määritetty muille ja joka ei
aiheuta ristiriitaa.
Koiran poistaminen
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Poista.
Lähetinkaulapannan pariliittäminen Alpha
laitteeseen
Jotta lähetinkaulapannan voi pariliittää käsilaitteeseen,
käsilaitteen on oltava kosketusetäisyydellä
lähetinkaulapannasta.
GPS-käsilaitteella voi seurata enintään 20 koiraa, joilla on
kaulapantalaite. Jos ostat lisää lähetinkaulapantoja, voit liittää
ne GPS-käsilaitteeseen.
1 Valitse DOG.
2 Valitse Lisää koira.
3 Sammuta lähetinkaulapanta.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Uuden koiran oletusarvoinen nimi on Dog, ja sille määritetään
sattumanvarainen tunnusnumero.
Näyttöön saattaa tulla virheilmoitus, jos tunnusnumero on jo
toisen koiran käytössä.
Kun pariliitos on valmis, voit lisätä lähetinkaulapannan muihin
käsilaitteisiin käyttämällä lähetinkaulapannan jäljitys- tai
hallintakoodia.
Päivitystahdin vaihtaminen
Voit säästää akun virtaa valitsemalla pitemmän päivitysvälin. 30
sekunnin ja kahden minuutin tahti vähentävät akkuvirran
kulutusta, mutta käytettäessä niitä jäljet ja tilastot sisältävät
tavallista vähemmän tietoja.
1 Tuo käsilaite noin metrin (muutaman jalan) päähän
lähetinkaulapannasta.
2 Valitse DOG.
3 Valitse koira.
4 Valitse Näytä tiedot > MENU > Muuta päivitystahtia.
5 Valitse päivitystahti.
Yhteys kaulapantaan
Signaali toimii parhaiten, kun käsilaitteen ja lähetinkaulapannan
välillä on esteetön näköyhteys. Voit taata parhaat mahdolliset
viestintäolosuhteet siirtymällä alueen korkeimmalle paikalle
(esimerkiksi kukkulan laelle).
Paras
Hyvä
Koiran lisääminen jäljitys- ja hallintakoodien avulla
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus vaihtelee lähetinkaulapannan
tyypin sekä sen mukaan, voiko kyseistä ominaisuutta käyttää
alueellasi.
Jos haluat lisätä koiran jäljitys- ja hallintakoodien avulla, tarvitset
koodit koiran omistajalta (Koiran tunnuksen sekä jäljitys- ja
hallintakoodien etsiminen, sivu 4).
Jäljitys- ja hallintakoodeilla voit valtuuttaa käsilaitteen toimimaan
lähetinkaulapantasi kanssa. Jos lisättävä koira ei ole lähistöllä
tai et voi siirtää kaulapantaa pariliitostilaan, voit lisätä koiran
jäljitys- ja hallintakoodien avulla.
1 Valitse DOG > Lisää koira.
2 Kun laite kysyy, oletko kaulapannan lähistöllä, valitse Ei.
3 Kun laite kysyy, tiedätkö jäljitys- ja hallintakoodit, valitse
Kyllä.
4 Anna kaulapannan jäljitys- ja hallintakoodi ja valitse Valmis.
Jäljityskoodi helpottaa koiran jäljitystä. Koiran hallintakoodilla
voit sekä jäljittää koiraa että käyttää lähetinkaulapannan
asetuksia.
5 Kirjoita koiran nimi ja valitse Valmis > OK.
Koiran tunnuksen sekä jäljitys- ja hallintakoodien etsiminen
Voit antaa myös koirasi koulutuskoodin, jos haluat, että joku
toinen voi jäljittää koiraasi. Voit antaa myös koirasi
koulutuskoodin, jos haluat, että joku toinen voi jäljittää koiraasi ja
käyttää lähetinkaulapannan asetuksia.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot.
Heikko
Jäljitys BaseCamp™ BaseStationin avulla
Ennen kuin voit jäljittää koiria BaseCamp ohjelmalla, sinun on
ladattava BaseCamp tietokoneeseen (www.garmin.com
/basecamp).
BaseCamp ohjelmiston BaseStation-toiminnolla voit seurata
koiria reaaliaikaisesti tietokoneella. Lisätietoja BaseCamp
ohjelmiston käyttämisestä on sovelluksen ohjetiedostossa.
1 Valitse Määritä > Järjestelmä > BaseCamp Basestation >
Kehotteet.
2 Avaa BaseCamp.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Ajoneuvon sijainnin merkitseminen
Voit merkitä ajoneuvon sijainnin, jotta voit navigoida takaisin sen
luo ajon jälkeen.
4
Reittipisteet, reitit ja jäljet
1 Valitse päävalikosta MARK.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Nykyisen sijainnin merkitseminen
1 Valitse MARK.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Uusi.
• Valitse oletusarvoinen sijainnin nimi, kuten Auto tai Leiri.
3 Muokkaa sijaintitietoja (valinnainen).
4 Valitse Valmis.
Parven merkitseminen
Voit merkitä parven sijainnin ja arvioida lentoon ajettujen ja
otettujen lintujen määrän.
1 Valitse MARK > Parvi.
2 Kirjoita lentoon ajettujen ja otettujen lintujen määrä ja valitse
OK.
3 Tarkista sijaintitiedot ja muokkaa niitä (valinnainen).
4 Valitse Valmis.
Reittipisteen merkitseminen kartassa
1 Valitse MAP.
2 Valitse jokin sijainti kartalla.
3 Valitse ENTER > MENU > Tallenna reittipisteenä.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Minne? > Reittipisteet .
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Siirry.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
4 Kirjoita uudet tiedot.
Reittipisteen siirtäminen kartalla
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Siirrä reittipiste.
4 Valitse jokin sijainti kartalla.
5 Valitse ENTER.
Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiisi
Voit muuttaa reittipisteen sijainnin. Jos esimerkiksi siirrät
ajoneuvoa, voit vaihtaa nykyisen sijainnin sen sijainniksi.
1 Valitse Työkalut > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Siirrä tähän.
Reittipisteen sijainniksi muuttuu nykyinen sijaintisi.
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
1 Valitse Työkalut > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Keskimääräinen sijainti.
4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
5 Valitse Aloita.
6 Seuraa näytön ohjeita.
7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Laadi reittipiste.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa reittipistetiedot valitsemalla Tallenna.
• Voit tallentaa reittipistetiedot ja muokata niitä valitsemalla
Tallenna ja muokkaa.
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Poista > Kyllä.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1 Valitse Työkalut > Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse
2
3
4
5
6
1. piste.
Valitse luokka.
Valitse reitin ensimmäinen piste.
Valitse Käytä > Valitse seuraava piste.
Valitse piste.
Lisää kaikki reitin pisteet toistamalla vaiheita 3 - 5.
Tallennetun reitin navigoiminen
1 Valitse Työkalut > Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Näytä kartta > Siirry.
4 Navigoi kompassin (Navigoiminen suuntiman osoittimen
avulla, sivu 7) tai kartan (Kartta, sivu 6) avulla.
Reitin muokkaaminen
1 Valitse Työkalut > Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse piste.
5 Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartalla valitsemalla Katso.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirry
ylös tai Siirry alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1 Valitse Työkalut > Aktiivinen reitti.
2 Voit näyttää lisätietoja valitsemalla jonkin pisteen reitiltä.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
1 Valitse Työkalut > Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
Reitin poistaminen
1 Valitse Työkalut > Reittisuunnittelu.
5
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti > Kyllä.
Kaikkien reittien poistaminen
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Reittisuunnittelu.
2 Valitse MENU > Poista kaikki > Kyllä.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
Jälkilokien tallentaminen
1 Valitse päävalikosta Määritä > Jäljet > Jälkiloki.
2 Valitse Tallenna, älä näytä tai Tallenna, näytä kartassa.
Jos valitset Tallenna, näytä kartassa, jälki näkyy kartassa
viivana.
3 Valitse Tallennustapa.
4 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljet vaihtelevaan tahtiin valitsemalla
Automaattinen.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein etäisyyden mukaan
valitsemalla Matka.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein ajan mukaan
valitsemalla Aika.
5 Valitse Väli.
6 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Automaattinen,
valitse haluamasi jälkien tallennusväli.
HUOMAUTUS: jos valitset Useimmin, laite tallentaa eniten
jälkitietoja, mutta sen muisti täyttyy nopeammin.
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Matka tai Aika,
anna arvo.
Jälkiloki luodaan, kun lähdet liikkeelle laite käynnissä.
Jäljen korkeuskäyrän tarkasteleminen
1 Valitse Työkalut > Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Korkeuskäyrä.
Jäljen tietojen tarkastelu
1 Valitse Työkalut > Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Näytä kartta.
Jäljen alku ja loppu merkitään lipulla.
4 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Näyttöön tulee tietoja jäljestä.
Nykyisen jäljen tallentaminen
1 Valitse Työkalut > Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tallentaa koko jäljen, valitse Tallenna jälki.
• Jos haluat tallentaa osan jäljestä, valitse Tallenna osa ja
valitse sitten tallennettava osa.
Sijainnin merkitseminen tallennettuun jälkeen
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Näytä kartta.
4 Valitse jokin sijainti jäljessä.
5 Valitse MARK > Uusi.
6 Muokkaa sijaintitietoja (valinnainen).
6
Navigointi jäljen alkuun
Voit navigoida takaisin jäljen alkuun. Tämä voi olla kätevää, kun
haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.
1 Valitse Työkalut > Jälkienhallinta > Nykyinen jälki > Näytä
kartta.
2 Valitse TracBack.
Karttasivu avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena
viivana.
3 Navigoi kartan (Kartta, sivu 6) tai kompassin
(Navigoiminen suuntiman osoittimen avulla, sivu 7) avulla.
Jäljen arkistoiminen manuaalisesti
Voit säästää muistitilaa arkistoimalla tallennettuja jälkiä.
1 Valitse Työkalut > Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Arkistoi.
Jälkien arkistoiminen automaattisesti
1 Valitse Määritä > Jäljet > Automaattinen arkistointi.
2 Valitse vaihtoehto.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
langattomasti
Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva Garmin laite on enintään 3 metrin (10 jalan)
päässä.
Voit jakaa langattomasti reittipisteitä, geokätköjä, reittejä ja
jälkiä.
1 Valitse Työkalut > Jaa langattomasti.
2 Valitse Lähetä tai Vastaanotto.
3 Seuraa näytön ohjeita.
®
Koiran tietojen jakaminen
Ennen kuin koiran tietoja voi jakaa toisen GPS-käsilaitteen
käyttäjän kanssa, käyttäjän on määritettävä käsilaitteensa
vastaanottamaan tietoja langattomasti ja tuotava laite lähettävän
laitteen ja lähetinkaulapannan kantoalueelle.
1 Valitse koiraluettelosivulla DOG.
2 Valitse koira.
3 Valitse Jaa langattomasti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit jakaa ainoastaan koiran jäljen valitsemalla Vain
jäljitys.
• Voit jakaa koiran jäljen ja lähetinkaulapannan asetukset
valitsemalla Jäljitys ja hallinta.
Laitteesi lähettää koiran nimen, laitetunnuksen ja
päivitystahtitiedot.
Koiran tietojen vastaanottaminen
Valitse koiranseurantasivulla DOG > MENU > Langaton
vastaanotto.
Navigointi
Voit navigoida reittejä ja jälkiä, reittipisteeseen, geokätkölle,
valokuvaan tai mihin tahansa laitteeseen tallennettuun sijaintiin.
Voit navigoida määränpäähän kartan tai kompassin avulla.
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sijaintikuvake liikkuu
vastaavasti ja jättää jäljen (polku). Myös reittipisteiden nimet ja
symbolit näkyvät kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti
näkyy kartassa purppuranpunaisena viivana.
Kun kartan suunta on Jälki ylös, kartassa olevat kohteet
näyttävät kiertävän ympärilläsi. Kun liikut, koko kartan suunta
Navigointi
muuttuu sen mukaan, mihin suuntaan kuljet. Voit vakauttaa
kohteet valitsemalla suunnaksi Pohjoinen ylös (Kartta-asetukset,
sivu 10.
Voit avata kartan valitsemalla MAP.
Kartan tietokenttien ottaminen käyttöön
1 Valitse MAP > MENU > Määritä kartta > Tietokentät.
2 Valitse vaihtoehto.
Kompassi
Käsilaitteessa on kolmiakselinen, kallistuksen kompensointia
käyttävä kompassi. Voit navigoida määränpäähän suuntiman
osoittimen tai suuntaosoittimen avulla.
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS: sähköinen kompassi on kalibroitava
ulkoilmassa. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
Laitteessa on kolmisuuntainen sähköinen kompassi. Kalibroi
kompassi, kun olet liikkunut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.
1 Valitse DOG > MENU.
2 Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Navigoiminen suuntiman osoittimen avulla
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Kun navigoit määränpäähän, valitse Työkalut > Kompassi
2 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit vesillä tai
paikassa, jossa reitillä ei ole suuria esteitä. Sen avulla voit myös
välttää reitin lähellä olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai
vedenalaisia kareja.
Ota suuntaosoitin käyttöön valitsemalla kompassissa MENU >
Määritä kulkusuunta > Viiva määränpäähän/osoitin.
Vastineita tulee näyttöön sitä mukaan, kun valitset nimen
merkkejä.
3 Valitse reittipiste.
Reittipisteen etsiminen toisen reittipisteen läheltä
Valitse päävalikosta Työkalut > Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse MENU > Etsi läheltä.
Valitse luokka.
Alkuperäisen reittipisteen lähellä olevat reittipisteet näkyvät
luettelossa.
1
2
3
4
Navigoiminen Sight 'N Go -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Valitse Työkalut > Tähtää ja mene
2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta suunta.
4 Navigoi kompassin (Navigoiminen suuntiman osoittimen
avulla, sivu 7) tai kartan (Kartta, sivu 6) avulla.
Korkeuskäyrän näyttäminen
Korkeuskäyrä näyttää oletusarvoisesti korkeuden menneeltä
ajalta. Voit mukauttaa käyrää (Korkeuskäyrän tyypin
vaihtaminen, sivu 7) ja tietokenttiä (Tietokenttien
mukauttaminen, sivu 9).
Valitse Työkalut > Korkeuskäyrä.
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos
tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
2 Valitse Työkalut > Korkeuskäyrä > MENU > Kalibroi
korkeusmittari.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Navigoiminen pisteeseen käyrällä
1 Valitse Työkalut > Korkeuskäyrä.
2 Valitse piste käyrällä.
3
4
5
6
Suuntaosoitin À näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI) Á
näyttää reitiltä ajautumisen määrän (oikealle tai vasemmalle).
Mittakaava  viittaa kurssilta poikkeamisosoittimen pisteiden Ã
väliseen etäisyyteen.
Find-valikko
Find-valikosta voit hakea reittipisteitä, kaupunkeja ja
koordinaatteja. Voit ladata valokuvia, jälkiä ja geokätköjä ja
navigoida niihin. Lisäluokkia näkyy, jos laitteeseen on ladattu
valinnaisia, yhteensopivia yksityiskohtaisia karttoja. Kun avaat
luokan, luettelo sisältää nykyisen sijaintisi tai karttaosoittimen
(jos käytössä) lähellä olevia kohteita.
Reittipisteen etsiminen nimellä
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Minne? > Reittipisteet >
MENU > Kirjoitushaku.
2 Anna nimi.
Navigointi
Pisteen tiedot näkyvät käyrän vasemmassa yläkulmassa.
Valitse MENU > Näytä kartta.
Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Valitse Siirry.
Navigoi kompassin (Navigoiminen suuntiman osoittimen
avulla, sivu 7) tai kartan (Kartta, sivu 6) avulla.
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen
Voit määrittää korkeuskäyrän näyttämään paineen ja korkeuden
ajan tai etäisyyden perusteella.
1 Valitse Työkalut > Korkeuskäyrä > MENU > Vaihda
käyrätyyppi.
2 Valitse vaihtoehto.
Matkatietokone
Matkatietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden,
enimmäisnopeuden, matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja. Voit mukauttaa matkatietokoneen asettelua,
kojelautaa ja tietokenttiä (Tietokenttien mukauttaminen,
sivu 9).
Avaa matkatietokone valitsemalla Työkalut > Matkatietokone.
Matkatietokoneen nollaaminen
Voit nollata matkatiedot ennen matkaa, jotta saat tarkat
matkatiedot.
7
1 Valitse Työkalut > Matkatietokone.
2 Valitse MENU > Nollaa > Nollaa matkatiedot.
Sovellukset
Läheisyyshälytyksen asettaminen
Läheisyyshälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
tietystä sijainnista. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun saavut
määritetylle alueelle.
1 Valitse Työkalut > Läheisyyshälytykset.
2 Valitse Luo hälytys.
3 Valitse luokka.
4 Valitse sijainti.
5 Valitse Käytä.
6 Määritä säde.
Kun saavut alueelle, jolla on läheisyyshälytys, laitteesta kuuluu
merkkiääni.
Alueen suuruuden laskeminen
4 Kirjaudu.
5 Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen geocaching.com-sivuston
ohjeiden mukaisesti.
Geokätkön etsiminen
Ennen kuin voit navigoida geokätkölle, sinun on ladattava
vähintään yksi geokätkö laitteeseen.
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Geokätköt.
2 Valitse geokätkö.
3 Valitse Siirry.
Kun geokätkö löytyy, käsilaite merkitsee kätkön löydetyksi, kirjaa
merkinnän kalenteriin ja näyttää lähimmän geokätkön.
Geokätköluettelon suodattaminen
Voit suodattaa geokätköluettelon tiettyjen tekijöiden, kuten
vaikeustason, mukaan.
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Minne? > Geokätköt >
MENU > Suodata > Pikasuodin.
2 Valitse suodatettavat kohteet.
3 Valitse Haku.
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen
1 Valitse Työkalut > Pinta-alamittaus > Aloita.
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
3 Kun olet valmis, valitse Laske.
1 Valitse Määritä > Geokätköt > Suodinasetukset.
2 Valitse suodatin.
3 Valitse muokattava kohde.
Kalenteritietojen tarkasteleminen
Geokätkösuodattimen luominen ja tallentaminen
Voit luoda ja tallentaa mukautettuja suodattimia geokätköjä
varten tiettyjen ehtojen perusteella. Kun olet luonut suodattimen,
voit käyttää sitä geokätköluettelossa.
1 Valitse Määritä > Geokätköt > Suodinasetukset > Luo
suodin.
2 Valitse suodatettavat kohteet.
3 Valitse vaihtoehto:
• Käytä suodatinta geokätköluettelossa valitsemalla Haku.
• Voit tallentaa suodattimen valitsemalla BACK. Suodatin
nimetään automaattisesti tallennuksen jälkeen. Voit avata
mukautetun suodattimen geokätköluettelosta.
Voit tarkastella laitteen toimintoja, esim. reittipisteen
tallennusaikaa sekä auringon ja kuun, metsästyksen ja
kalastuksen kalenteritietoja.
1 Valitse Työkalut.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella laitteen toimintoja tiettyinä päivinä
valitsemalla Kalenteri.
• Voit tarkastella auringon ja kuun nousu- ja laskutietoja
valitsemalla Aurinko ja kuu.
• Voit tarkastella parhaiden metsästys- ja kalastusaikojen
ennusteita valitsemalla Metsästys ja kalastus.
3 Jos haluat tarkastella jonkin toisen päivän tietoja, valitse tai
.
Hälytyksen määrittäminen
1
2
3
4
Valitse Työkalut > Kellohälytys.
Anna aika.
Valitse Hälytys käyttöön.
Valitse vaihtoehto.
Hälytys käynnistyy valittuna aikana. Jos laite ei ole päällä
hälytyshetkellä, se käynnistyy ja käynnistää hälytyksen.
Geokätköt
Geokätkentä on aarteenetsintää, jossa piilotetaan tai etsitään
kätköjä vihjeiden ja GPS-koordinaattien avulla.
Geokätköjen lataaminen tietokoneella
Voit ladata geokätköjä laitteeseesi manuaalisesti tietokoneen
avulla (Käsilaitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 13). Voit
liittää geokätkötiedostot GPX-tiedostoon ja tuoda sitten tiedot
laitteesi GPX-kansioon. Jos sinulla on geocaching.com-sivuston
premium-jäsenyys, voit ladata Pocket Query -toiminnolla
laitteeseesi useita geokätköjä yhdellä kertaa yhtenä GPXtiedostona.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.geocaching.com/play .
3 Luo tili tarvittaessa.
8
chirp™
chirp on pieni Garmin lisävaruste, jonka voit ohjelmoida ja jättää
geokätkölle. Laitteen avulla voi etsiä geokätkölle jätettyä chirp
laitetta. Lisätietoja chirp laitteesta on chirp käyttöoppaassa
osoitteessa www.garmin.com.
chirp haun ottaminen käyttöön
1 Valitse Määritä > Geokätköt.
2 Valitse etsi chirp > Käytössä.
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Minne? > Geokätköt >
MENU > Näytä chirpin tiedot > Siirry.
2 Aloita navigoiminen geokätkölle.
Kun olet 10 metrin (33 jalan) päässä geokätköstä, joka
sisältää chirp laitteen, chirp laitteen tiedot tulevat näyttöön.
3 Valitsemalla Siirry voit navigoida mahdollisuuksien mukaan
geokätkön seuraavaan vaiheeseen.
Sekuntikellon avaaminen
Valitse Työkalut > Sekuntikello.
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Sovellukset
Satelliittinäkymän muuttaminen
Oletusarvoisessa satelliittinäkymässä pohjoinen on näytön
yläreunassa. Voit muuttaa satelliittinäkymän suuntaa siten, että
nykyinen jälki on näytön yläreunaa kohti.
1 Valitse Työkalut > Satelliitti.
2 Valitse MENU > Jälki ylös.
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä
1 Valitse Työkalut > Satelliitti.
2 Valitse MENU > Käytä, GPS pois.
Sijainnin simuloiminen
Poista GPS käytöstä, jotta voit simuloida sijaintia.
1 Valitse Työkalut > Satelliitti.
2 Valitse MENU > Aseta sijainti kartassa.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
Koiratietojen lähetyksen poistaminen
käytöstä
Käsilaite lähettää koiratietoja yhteensopiviin laitteisiin
oletusarvoisesti. Voit estää tietojesi näkymisen muissa
yhteensopivissa laitteissa poistamalla tietojen lähetyksen
käytöstä. Lisätietoja on yhteensopivan laitteen käyttöoppaassa.
Valitse Määritä > Koirat > Lähetä koiran tiedot > Ei
käytössä.
Haukuntunnistuksen ottaminen käyttöön
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Määritä > Koirat > Haukuntunnistus.
Haukunta-kuvake ilmestyy koiranseurantasivulle ja karttasivulle.
Kun lähetinkaulapanta on aktiivinen ja puettu koiralle oikein
(Kaulapannan sovittaminen koiralle, sivu 2), se tunnistaa haukut
automaattisesti. Kun haukuntunnistus on käytössä, voit
määrittää haukkuhälytyksen (Koirahälytysten asettaminen,
sivu 4).
Pelastustilan ottaminen käyttöön
Ennen kuin voit ottaa pelastustilan käyttöön, käynnistä
lähetinkaulapanta ja tuo se enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
käsilaitteesta.
Voit ottaa pelastustilan käyttöön, jos pelkäät koirasi eksyvän ja
kuluttavan akun loppuun. Pelastustila jatkaa lähetinkaulapannan
akunkestoa, jotta ehdit löytää koiran. Voit säästää
lähetinkaulapannan virtaa ottamalla akunsäästötilan käyttöön
käsilaitteesta. Se vähentää tahtia, jolla panta päivittää sijaintinsa
käsilaitteeseen.
1 Valitse koira koiranseurantasivulla.
Koiran tietosivu tulee näyttöön.
2 Valitse MENU > Pelastustila.
3 Odota, kunnes näyttöön tulee vahvistus, ennen kuin päästät
koiran irti.
VIRB etäkäyttö
1 Valitse päävalikosta MENU > Vaihda järjestys.
2 Valitse valikkokohde.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Siirrä voit muuttaa kohteen sijaintia
luettelossa.
• Valitsemalla Lisää voit lisätä uuden kohteen luetteloon.
• Valitsemalla Poista voit poistaa kohteen luettelosta.
Tietokenttien mukauttaminen
Ennen kuin voit mukauttaa kartan tietokenttiä, sinun on otettava
tietokentät käyttöön (Kartan tietokenttien ottaminen käyttöön,
sivu 7).
Voit mukauttaa kartan, kompassin, korkeuskäyrän ja
ajotietokoneen tietokentät ja kojelaudat.
1 Avaa sivu, jonka tietokenttiä aiot muuttaa.
2 Valitse MENU > Muuta tietokenttiä.
3 Valitse mukautettava tietokenttä.
4 Valitse uusi tietokenttä.
Tietokenttien kuvaukset ovat kohdassa Tietokentät,
sivu 15.
Profiilit
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit esimerkiksi käyttää eri asetuksia ja
näkymiä metsästykseen ja geokätkentään.
Profiilit liittyvät toimintonäyttöihin, mukaan lukien
aloitusnäyttöön.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Mukautetun profiilin luominen
Voit mukauttaa asetuksia ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai
matkaa varten.
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Profiilimuutos.
2 Valitse MENU > Määritä profiilit > Luo profiili > OK.
3 Mukauta asetuksia tarpeen mukaan.
4 Mukauta tietokenttiä tarpeen mukaan.
Asetuksiin, kojelautoihin ja tietokenttiin tekemäsi muutokset
tallentuvat aktiiviseen profiiliin automaattisesti.
Profiilin nimen muokkaaminen
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Profiilimuutos > MENU >
Määritä profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Muokkaa nimeä.
4 Kirjoita uusi nimi.
Profiilin poistaminen
1 Valitse päävalikosta Työkalut > Profiilimuutos > MENU >
Määritä profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Poista.
®
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
Laitteen mukauttaminen
Päävalikon mukauttaminen
Voit siirtää, lisätä ja poistaa päävalikon kohteita.
Laitteen mukauttaminen
Järjestelmäasetukset
Valitse Määritä > Järjestelmä.
GPS: määrittää GPS-asetukseksi Tavallinen, WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) tai Esittelytila (GPS ei käytössä).
Lisätietoja WAAS-ominaisuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Kieli: asettaa tekstin kielen laitteeseen.
9
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Akun tyyppi: voit vaihtaa käyttämäsi AA-pariston tyypin.
BaseCamp Basestation: määrittää, miten laite yhdistää
kohteeseen BaseCamp, kun laite on liitetty tietokoneeseen.
Koira-asetukset
Valitse Määritä > Koirat.
Koiran jäljen pituus kartassa: määrittää, miten kauan koiran
jälki näkyy kartassa. Voit selkiyttää karttaa vähentämällä
jäljen kestoa.
Zoomaa kartta koiriin: zoomaa kartan automaattisesti siten,
että näet kaikkien koirien sijainnit ja oman sijaintisi, ellet
panoroi karttaa manuaalisesti. Tämä ominaisuus voi
nopeuttaa koirien paikannusta.
Lähetä koiran tiedot: lähettää koiran tiedot yhteensopiviin
laitteisiin automaattisesti (Koiratietojen lähetyksen
poistaminen käytöstä, sivu 9).
Koirahälytykset: määrittää, millaisen hälytyksen saat tietyistä
toimista (Koirahälytysten asettaminen, sivu 4).
Haukuntunnistus: laite havaitsee koiran haukunnan.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Näyttöasetukset
Valitse Määritä > Näyttö.
Taustavalon aika: säätää aikaa, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön taustavalon aikakatkaisuaikana.
Kuvan sieppaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Värit: voit muuttaa näytön taustakuvan ulkoasua ja valinnan
korostusta.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien, näppäinten, varoitusten ja hälytysten
merkkiääniä.
1 Valitse Määritä > Äänet.
2 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Kartta-asetukset
Valitse Määritä > Kartta.
Suuntaus: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös
näyttää pohjoisen aina sivun yläreunassa. Jälki ylös on
näkymä ylhäältäpäin. Nykyinen kulkusuunta on sivun
yläreunassa. Ajoneuvotila näyttää 3D-autonäkymän ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Opasteteksti: voit valita, milloin opasteteksti näkyy kartassa.
Tietokentät: voit mukauttaa kartan, kompassin, korkeuskäyrän
ja ajotietokoneen tietokenttiä ja kojelautoja.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan lisäasetukset
Valitse Määritä > Kartta > Kartan lisäasetukset.
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun valitset Ei
käytössä, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
Zoomaustasot: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet
näkyvät. Karttakohteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on
valittua tasoa korkeampi.
Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Yksityiskohta: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta
piirtyy uudelleen.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Jälkien asetukset
Valitse Määritä > Jäljet.
Jälkiloki: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jälkitallennuksen.
Tallennustapa: määrittää jälkien tallennustavan. Automaattinen
tallentaa jälkiä vaihtelevassa tahdissa jälkien esittämiseksi
parhaalla mahdollisella tavalla.
Väli: määrittää jälkilokin tallennustahdin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
Automaattinen arkistointi: asettaa automaattisen
arkistointitavan jälkien järjestämistä varten. Jäljet
tallennetaan ja tyhjennetään automaattisesti.
Väri: vaihtaa jälkiviivan värin kartalla.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan ja paineen mittayksiköitä.
1 Valitse Määritä > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Aika-asetukset
Valitse Määritä > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse Määritä > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintitietojen sijainnin muodon.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Kulkusuunta-asetukset
Voit mukauttaa kompassiasetuksia.
Valitse Määritä > Kulkusuunta.
Näyttö: asettaa kompassissa näkyvän liikesuunnan tyypin.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
Viiva määränpäähän/osoitin: määrittää kartassa näkyvän
osoittimen toiminnan. Suuntima osoittaa määränpään
suunnan. Suunta näyttää sijaintisi suhteessa määränpäähän
johtavaan suuntaviivaan.
Kompassi: siirtyy automaattisesti sähköisestä kompassista
GPS-kompassiin, kun kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan.
Kalibroi kompassi: kalibroi kompassin (Kompassin
kalibroiminen, sivu 7).
Korkeusmittariasetukset
Valitse Määritä > Korkeusmittari.
10
Laitteen mukauttaminen
Automaattinen kalibrointi: kalibroi korkeusmittarin
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.
Ilmanpainemittaritila: määrittää tavan, jolla laite mittaa
ilmanpainetta. Muuttuva korkeus määrittää ilmanpainemittarin
mittaamaan korkeusmuutoksia liikkuessasi. Kiinteä korkeus
olettaa, että laite on paikallaan kiinteässä korkeudessa, joten
ilmanpaineen pitäisi muuttua ainoastaan sään vuoksi.
Ilmanpaineen mittaus: määrittää, miten laite tallentaa
painetietoja. Tallenna aina tallentaa kaikki painetiedot, mikä
voi olla hyödyllistä, kun tarkkailet painerintamia.
Käyrätyyppi: määrittää käyrään tallennettavien ja siinä
näytettävien tietojen tyypin. Tallentaa korkeuden muutokset
tietyltä ajalta tai matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai
ympäröivän paineen muutoksia tietyltä ajalta.
Kalibroi korkeusmittari: kalibroi korkeusmittarin.
Merenkulkuhälytysten määrittäminen
1 Valitse päävalikosta Määritä > Meri >
Merihälytysasetukset.
2 Valitse hälytyksen tyyppi.
3 Valitse Käytössä.
4 Määritä etäisyys.
Laitteen tiedot
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse Määritä > Tietoja.
Geokätkentäasetukset
Tuki ja päivitykset
Valitse Määritä > Geokätköt.
Geokätköluettelo: voit näyttää geokätköluettelon nimen tai
koodin mukaan.
Löydetyt geokätköt: voit kirjoittaa löydettyjen geokätköjen
määrän. Tämä numero kasvaa automaattisesti, kun kirjaat
löytöjä.
Suodinasetukset: voit luoda ja tallentaa mukautettuja
suodattimia geokätköjä varten tiettyjen ehtojen perusteella
(Geokätkösuodattimen luominen ja tallentaminen, sivu 8).
etsi chirp: laite voi hakea geokätköjä, joissa on chirp lisävaruste
(chirp haun ottaminen käyttöön, sivu 8).
Ohjelmoi chirp: ohjelmoi chirp lisävarusteen. Katso chirp
käyttöopasta osoitteessa www.garmin.com.
• Voit päivittää käsilaitteen ohjelmiston ja kartat Garmin
Express™ sovelluksella.
• Voit päivittää lähetinkaulapannan ohjelmiston Garmin
WebUpdater sovelluksella.
Reititysasetukset
Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi toiminnon tyypin
mukaan. Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat
valitun toiminnon mukaan.
Valitse Määritä > Reititys.
Opastustapa: määrittää, miten reitin laskenta optimoidaan
matkan, ajan, tie- tai maastoreitityksen mukaan.
Laske reitit: määrittää käyttötilan, jolle reitit lasketaan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Pois tieltä -siirtymät: määrittää, miten laite luo reitin pisteestä
toiseen. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan joidenkin
toimintojen yhteydessä. Matka reitittää reitin seuraavaan
pisteeseen, kun olet tietyn etäisyyden päässä nykyisestä
pisteestä.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan joidenkin
toimintojen yhteydessä.
Merikartan asetukset
Valitse Määritä > Meri.
Merikarttatila: määrittää laitteen käyttämän karttatyypin.
Merenkulku näyttää kartan ominaisuuksia eri väreillä, jotta
merenkulkukohdepisteet näkyvät paremmin ja kartta vastaa
paperikarttojen piirtotapaa. Kalastus (edellyttää merikarttoja)
näyttää pohjan muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisessa näkymässä ja yksinkertaistaa kartan
esitystapaa optimaalista kalastuskäyttöä varten.
Ulkoasu: määrittää kartassa näkyvien navigointiapumerkkien
ulkoasun.
Merihälytysasetukset: voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa ollessaan tietyn
laahausetäisyyden, kun olet tietyn matkan päässä poissa
suunnalta ja kun vesi muuttuu tietyn syvyiseksi.
Laitteen tiedot
Tuki ja päivitykset
Garmin Express ( www.garmin.com/express ) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää käsilaitteen tai lähetinkaulapannan
ohjelmiston, sinun on liitettävä käsilaite (Käsilaitteen liittäminen
tietokoneeseen, sivu 13) tai panta (Pannan liittäminen
tietokoneeseen, sivu 13) tietokoneeseen.
Käsilaitteen ja pannan ohjelmistot on päivitettävä erikseen.
HUOMAUTUS: ohjelmiston päivittäminen ei poista lisäämiäsi
tietoja tai tekemiäsi asetuksia.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/products/webupdater.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
11
Näytön puhdistaminen
Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla
ja vedellä, isopropyylialkoholilla tai silmälasien
puhdistusaineella.
Kostuta liina nesteellä ja pyyhi näyttö varovasti.
Alpha 50 käsilaitteen tekniset tiedot
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Akun tyyppi
Kaksi 1,5 voltin AA-akkua (alkali, NiMH tai
litium)
Alkaliakun kesto
Enintään 15 h, normaali käyttö
NiMH- tai litiumakun kesto Enintään 20 h, normaali käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Latauslämpötila
0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Langaton käyttöalue
ANT+
Enintään 2 m (12 tuumaa)
VHF-radioalue (vakioantenni)
30 m (33 jaardia)
®
VHF-radioalue (laajennettu 50 m (54 jaardia)
antenni)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
Pitkäaikaissäilytys
HUOMAUTUS
Altistuminen korkeille lämpötiloille saattaa nopeuttaa
litiumioniakkujen latauskapasiteetin heikentymistä, joka on
muutoin normaalia pitkän ajan kuluessa. Täyteen ladatun
laitteen säilyttäminen paikassa, jonka lämpötila ylittää tai alittaa
pitkäaikaisen säilytyksen suosituslämpötilan, voi heikentää
laitteen latauskapasiteettia merkittävästi.
Jos et aio käyttää GPS-käsilaitetta moneen kuukauteen, irrota
akku. Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akku poistetaan.
Jos et aio käyttää lähetinkaulapantaa moneen kuukauteen, lataa
akkuun noin 50 % virtaa koko kapasiteetista. Säilytä laitetta
viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista
huoneenlämpöä. Lataa lähetinkaulapanta säilytyksen jälkeen
täyteen ennen käyttöä.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
Koiran T5 lähetinkaulapannan tekniset tiedot
Akun tyyppi
Sisäinen ladattava litiumioniakku
Akunkesto
20 - 40 h
Käyttölämpötila
-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Latauslämpötila
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Langaton käyttöalue ANT
Enintään 10 m (32,8 jalkaa)
VHF-radioalue
Enintään 14,48 km (9 mailia)
Vesitiiviys
1 ATM*
®
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Koiran T5 mini -lähetinkaulapannan tekniset
tiedot
Akun tyyppi
Ladattava, vaihdettava litiumioni
Akunkesto
Enintään 16 - 30 h, normaali käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Latauslämpötila
5° - 40 °C (41° - 104 °F)
Langaton käyttöalue ANT
Enintään 5 m (16,4 jalkaa)
VHF-radioalue
Enintään 6,44 km (4 mailia)
Vesitiiviys
1 ATM*
®
Tiedostotyypit
Käsilaite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• BaseCamp tiedostot. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/trip_planning.
• JPEG-valokuvatiedostot.
• GPX-geokätkötiedostot. Siirry osoitteeseen
www.geocaching.com/play .
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/poiloader.
Muistikortin asettaminen
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa paristoa terävällä esineellä.
Käsilaitteeseen voi lisätä microSD muistikortin lisätilaksi tai
esiladattuja karttoja varten.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Irrota akku.
3 Työnnä korttipidike vasemmalle ja nosta sitä ylöspäin.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Akun tiedot
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
12
4
5
6
7
Aseta muistikortti kullanväriset liitinpinnat alaspäin.
Sulje korttipidike.
Lukitse korttipidike työntämällä se oikealle.
Aseta akku ja kansi paikoilleen.
Laitteen tiedot
Liite
Käsilaitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Nosta suojusta À.
Lisävarusteet ja varaosat
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.
Valinnaiset kartat
Laitteessa voi käyttää lisäkarttoja, kuten BirdsEye satelliittikuvia,
BlueChart g2 ‑karttoja ja yksityiskohtaisia City Navigator
karttoja. Yksityiskohtaiset kartat saattavat sisältää tavallista
enemmän kohdepisteitä, kuten ravintoloita tai venepalveluja.
Saat lisätietoja osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin
myyjältä.
®
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää laitteen mini-USB-liitäntään
Á.
3 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Pannan liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Estä korroosiota kuivaamalla kaulapannan liitinpinnat ja niitä
ympäröivä alue ennen latauspidikkeen liittämistä.
Voit liittää pannan tietokoneeseen ja käyttää sitä ohjelmissa,
kuten BaseCamp. Panta ei ole massamuistilaite.
1 Napsauta latauspidike pantaan.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää latauspidikkeen kaapelin
mini-USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
Koiran jälkien siirtäminen kohteeseen BaseCamp
Voit siirtää koiran jälkiä kohteeseen BaseCamp.
1 Liitä panta tietokoneeseen (Pannan liittäminen
tietokoneeseen, sivu 13).
Panta käynnistyy automaattisesti.
2 Valitse .
3 Avaa BaseCamp.
BaseCamp tunnistaa ja siirtää pannan sisäisen jälkilokin.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet
Laitteen kanssa voi käyttää valinnaisia kuntoilulisävarusteita,
kuten sykevyötä ja poljinnopeusanturia. Nämä lisävarusteet
lähettävät tiedot laitteeseen langattoman ANT+ tekniikan avulla.
Asenna lisävaruste sen mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti ennen sen käyttämistä laitteen kanssa.
Valinnaisten kuntoilulisävarusteiden käyttäminen
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
2 ValitseMääritä > ANT-anturi.
3 Valitse Sykemittari, Pyörän poljinnopeustunnistin tai
tempe-anturi.
4 Valitse Käytössä, Ei käytössä tai Etsi uusi.
5 Mukauta tietokenttiä syke- tai poljinnopeustietojen
näyttämiseksi (Tietokenttien mukauttaminen, sivu 9.
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Liite
13
Koiralaitteen vaihtoakun käyttöohjeet
T5-osat
2 Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.
3 Kiinnitä akkulokeron kansi takaisin ruuveilla.
4 Liitä akun ja virran liitin.
Tarvitset ehkä tasapäisen ruuvitaltan liitinten kiinnittämiseen.
5 Testaa liitännät valitsemalla virtapainike.
Kun liitännät toimivat, laitteesta kuuluu äänimerkki ja tilan
merkkivalo välähtää vihreänä.
6 Sammuta laite.
7 Varmista, että alakannen sisällä oleva tiiviste on täysin
paikallaan.
8 Kiinnitä taustalevy takaisin.
9 Kiinnitä taustalevy takaisin kuudella ruuvilla.
Kun olet asentanut uuden akun, lataa lähetinkaulapanta täyteen.
T5 mini lähetinkaulapannan akun vaihtaminen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Taustalevy
Virtapainike
Akkuliitin
Akkupaikan kansi
Akku
Virtaliitin
Vanhan akun poistaminen
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat akun.
Tarvitset myös pienen ristipääruuvitaltan.
1 Irrota taustalevyn ulkoreunoilla olevat kuusi ruuvia.
HUOMAUTUS: jätä kaksi sisintä ruuvia paikoilleen.
2 Irrota taustalevy.
3 Irrota akun ja virran liitin.
4 Irrota akkulokeron kannen kiinnitysruuvit.
5 Irrota akkulokeron kansi ja akku.
Muista akun suunta. Uusi akku on asetettava samalla tavalla.
Kun olet irrottanut vanhan akun, ota yhteys paikalliseen
jätehuoltoon akun kierrätystä varten.
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat akun.
Tarvitset myös pienen ristipääruuvitaltan ja akunvaihtosarjan
mukana toimitetun ruuvitaltan.
1 Irrota VHF-antennin L-kirjaimen muotoisen suojuksen ruuvit.
2 Irrota L-kirjaimen muotoinen suojus.
3 Irrota taustalevyn ulkoreunoilla olevat ruuvit.
4 Irrota taustalevy.
5 Tartu akun kaapeleihin liittimen läheltä ja irrota akun liitin
laitteesta vetämällä kohtisuoraan piirilevyyn nähden olevasta
liittimestä.
6 Tartu virtajohtoihin liittimen läheltä ja irrota virtaliitin laitteesta
vetämällä piirilevyn suuntaisesta liittimestä.
7 Irrota ruuvit akkulevystä.
8 Irrota akkulevy.
9 Irrota akku.
Akku on tiukasti paikallaan. Tarvittaessa akun irrottamiseen
voi käyttää esineellä, joka ei ole terävä eikä metallinen.
10 Aseta uusi akku etulokeroon etikettipuoli ylöspäin ja akun
etureuna laitteen akkuliitännän reunan alle.
11 Aseta akkulevy paikalleen ja kiinnitä ja kiristä sen ruuvit.
Uuden akun asentaminen
Poista vanha akku, ennen kuin asetat uuden paikalleen (Vanhan
akun poistaminen, sivu 14). Tarvitset myös pienen
ristipääruuvitaltan. Saatat tarvita pienen tasapäisen ruuvitaltan.
1 Asenna uusi akku samansuuntaisesti kuin vanha.
Liittimen À pitäisi olla virtapainiketta lähimpänä olevaa päätä
kohti ja kohdan Á, jossa johdot yhdistyvät akkuun, pitäisi olla
sitä sivua kohti, jossa latauspidikkeen liitännät sijaitsevat.
12 Varmista, että tiiviste on kunnossa ja paikallaan urassa.
13 Kiinnitä akun liitin ja virtaliitin laitteeseen.
Oikein asennetut liitinpistokkeet napsahtavat kiinni portteihin.
14
Liite
14 Aseta taustalevy paikalleen ja kiinnitä ja kiristä sen ruuvit.
15 Aseta L-kirjaimen muotoinen suojus paikalleen ja kiinnitä ja
kiristä sen ruuvit.
16 Varmista, että tiiviste ei työnny ulos laitteesta.
Pannan hihnan vaihtaminen
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat pannan
hihnan (Laitteen puhdistaminen, sivu 11).
1 Vedä pannan hihna ulos GPS-antennista, VHF-antennin
ohjaimesta ja koiralaitteesta.
Joudut ehkä työntämään sitä edestakaisin, jotta se irtoaa.
Joudut ehkä löysäämään GPS-antennin kotelon ruuveja,
mutta älä irrota niitä.
2 Pujota uusi hihna koiralaitteen, VHF-antennin ohjaimen ja
GPS-antennin läpi.
3 Kiristä GPS-antennin kotelon ruuvit tarvittaessa.
5 Kierrä antennin ohjain lähetinkaulapannan ympärille ja pujota
uusi VHF-antenni ohjaimeen.
Tämä helpottaa antennin suuntaamista ylöspäin.
6 Kiinnitä ruuvi 3, joka kiinnittää VHF-antennin taustalevyyn.
7 Kiinnitä VHF-antennin suojus takaisin.
8 Kiinnitä suojuksen 4 ruuvia ja varmista, että kiinnität lyhyen
ruuvin oikeaan reikään.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä vastapäivään.
VHF-radiotiedot
Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan tietyillä radiotaajuuksilla,
jotka vaihtelevat käyttömaan mukaan. Käyttäjä voi asentaa
käsilaitteeseen ja koiralaitteeseen eri antennin. Antennin
vaihtaminen saattaa parantaa radion toimintaa ja lisätä
säteilytehoa. Älä käytä laitteessa kolmannen osapuolen
antennia tai muuta antennia, jota Garmin ei ole hyväksynyt.
Katso osoitteesta www.garmin.com/tracking-legal lisätietoja
tuotteen suorituskyvystä ja radiotaajuudesta, laillisista
lisävarusteista ja eri maiden tehorajoituksista.
Käsilaitteen VHF-antennin vaihtaminen
1 Etsi VHF-antenni (Alpha 50 käsilaite, sivu 1).
2 Kierrä VHF-antennia vastapäivään, kunnes se irtoaa
laitteesta.
3 Aseta uusi VHF-antenni antenniporttiin ja kierrä sitä
myötäpäivään käsin, kunnes se pysähtyy.
Lähetinkaulapannan VHF-antennin vaihtaminen
HUOMAUTUS
Älä taivuta liikaa hihnaa, joka yhdistää päälaitteen kotelon GPSantenniin.
Kun suojus on irti, älä kosketa VHF-antennia vastaapätä olevaa
tiivisteainetta, koska muutoin lähetinkaulapanta ei ehkä pysy
vesitiiviinä.
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat VHFantennin. Tarvitset lisäksi pienen ristipääruuvitaltan.
1 Irrota VHF-antennin suojuksen 4 ruuvia À.
HUOMAUTUS: huomioi lyhyen ruuvin Á sijainti.
2 Irrota suojus.
3 Irrota ruuvi Â, joka kiinnittää VHF-antennin taustalevyyn.
4 Irrota vanha antenni vetämällä se kokonaan irti antennin
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä myötäpäivään.
Tietokentät
Aikaa seuraavalle: Arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Aika määränpäähän: Arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Akun varaus: Akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seuraavalle: Arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
GPS-signaalin voimakkuus: GPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 metriä (12 jalkaa).
Ilmanpainemittari: Nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Käännös: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Kellonaika: nykyinen kellonaika nykyisen sijaintisi ja aikaasetusten perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Korkeus: Nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeus - pienin: Matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus - suurin: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Kulkusuunta: Kulkusuuntasi.
Lasku - keskimääräinen: keskimääräinen laskuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
ohjaimesta.
Liite
15
Lasku - kokonais: Kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde kohteeseen: Laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Lasku - suurin: Maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Määränpään reittipiste: Viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka määränpäähän: Jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matkamittari: Muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seuraavaan: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeuden edut: Nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: Nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - koko keskimäärä: Keskimääräinen nopeus edellisen
nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.
Nopeus - liike keskimäärin: keskimääräinen kulkunopeus
edellisen nollauksen jälkeen.
Nopeus - maksimi: Suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Nousu - keskimääräinen: keskimääräinen nousuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Nousu - kokonais: Kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Nousu - suurin: Maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Osa-aika - kokonais: Muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä
oltu kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
Osa-aika - liikkeellä: muuttuva luku, liikkeelläoloaika edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa-aika - pysähdyksissä: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu
aika edellisen nollauksen jälkeen.
Osamatka: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen
jälkeen.
Osoitin: Nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen
suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Päivitystahti: taajuus, jolla lähetinkaulapanta lähettää tietoja
GPS-käsilaitteeseen.
Pois suunnalta: Alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljinnopeus: poljinkammen kierrosten määrä minuutissa. Laite
on liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin,
jotta tiedot saa näkyviin.
Pystynopeus: Nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus määränpäähän: Nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Seuraavan reittipiste: Reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti (leveyspiiri/pituuspiiri): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja
pituuspiiri valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Sijainti (valittu): Nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.
16
Suunta: Suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Suuntima: Suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Takaisin suunnalle: Suunta, johon kulkemalla palaat reitille.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ympäristön ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine.
Vianmääritys
Käsilaite ei vastaa
Jos käsilaite lakkaa vastaamasta, voit nollata sen.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi
asetuksia.
1 Poista paristot.
2 Aseta paristot uudelleen (Akkujen asettaminen paikalleen,
sivu 1).
Lähetinkaulapannoilla on ristiriitaiset tunnukset
Kullakin jäljitettävällä koiralla on oma tunnusnumeronsa. Jos
kahdella GPS-käsilaitteen toiminta-alueella olevalla koiralla on
sama tunnus, käsilaite varoittaa ristiriitaisesta tunnussignaalista.
Korjaa ristiriita näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Anna GPS-käsilaitteen määrittää tunnukset automaattisesti
mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa voit määrittää koiralle
uuden tunnusnumeron manuaalisesti.
Käsilaite ei ilmoita haukkuja
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Haukuntunnistus ei toimi, jos lähetinkaulapantaa ei ole asetettu
oikein. Sijoita laite koiran äänihuulten lähelle tai kiristä
lähetinkaulapantaa (Kaulapannan sovittaminen koiralle, sivu 2).
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/alpha.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Lisätietoja on lähetinkaulapannan käyttöoppaassa.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen garmin.com/express .
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Liite
Hakemisto
A
aika-asetukset 10
ajotilastot 3
akku 11, 12, 14
asentaminen 1
käyttöikä 10
maksimoiminen 4, 10
vaihtaminen 14
varastointi 12
ANT+ tunnistimet, pariliitos 13
asetukset 9–11
auringonnousu- ja -laskuajat 8
B
BaseCamp 4, 9, 12, 13
C
chirp 8, 11
G
Garmin Express 11
laitteen rekisteröiminen 11
ohjelmiston päivittäminen 11
geoaidat 3
geokätköt 8
asetukset 11
lataaminen 8
GPS 8, 9
asetukset 9
H
kalibroiminen 7
navigointi 7
korkeus 6, 7
käyrä 7
korkeusmittari 10
kalibroiminen 7
kuvakkeet 3
käyttäjätiedot, poistaminen 13
poistaminen 5, 6
reittipisteet 4, 7
muokkaaminen 5
navigointi 5
poistaminen 5
projisoiminen 5
tallentaminen 4, 5
L
satelliittisignaalit 8, 9
etsiminen 2
sekuntikello 8
Sight 'N Go 7
siirtäminen
jäljet 13
tiedostot 8, 12
sulake, vaihtaminen 15
suuntiman osoitin 7
laite, rekisteröinti 16
laitteen asetusten nollaaminen 16
laitteen puhdistaminen 11
laitteen rekisteröiminen 11, 16
laitteen tunnus 11
lataaminen
geokätköt 8
panta 1
lisävarusteet 13, 16
lukitseminen, painikkeet 1
M
matkan tiedot
palauttaminen 7
tarkasteleminen 7
matkasuunnittelu. Katso reitit
meri, hälytysten asetukset 11
metsästys- ja kalastusajat 8
MicroSD-kortti. Katso muistikortti
mittayksiköt 10
muistikortti 12, 13
mukautetut tietokentät 9
N
haukuntunnistus 9
huomiohälytykset 8
hälytykset
huomiopiste 8
kello 8
koira 4
meri 11
sijainti 3
äänet 10
navigointi 2, 6, 7
korkeusmittari 7
nimi, muokkaaminen 3
näkökenttäyhteys 4
näppäimistö 2
näyttö. Katso myös taustavalo
asetukset 10
kirkkaus 2
puhdistaminen 12
J
O
jäljet 3, 6
asetukset 10
navigointi 6
tallentaminen 6
K
kalenteri 8
kalibroiminen, korkeusmittari 7
kartat 5, 6
asetukset 10, 11
navigointi 6
päivittäminen 11
suuntaus 6, 10
tietokentät 7
valinnainen 13
zoomaa 2, 10
kirkkaus 2
koira 4
asetukset 10
hälytykset 4
jäljet 3, 13
jäljitys 4
jäljitys- ja hallintakoodit 4
jäljitys- ja koulutuskoodit 4
lisääminen 4
navigointi kohteeseen 2
päivitystahti 4
seuranta 2, 3
tiedot 3, 6
tila 2
tilastot 3
tunnus 4
tyyppi 3
koiran lisääminen 4
kompassi 7
asetukset 10
Hakemisto
ohjelmisto
päivittäminen 11
päivitykset 11
P
paikkojen etsiminen 7
painikkeet 1
lukitseminen 1
panta 4
akun vaihtaminen 14
hihnan vaihtaminen 15
lataaminen 1
sovittaminen 2
VHF-antenni 1, 15
pariliitos, ANT+ tunnistimet 13
parvi, merkitseminen 5
pelastustila 9
pinta-alamittaus 8
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 13
profiilit 9
profiilit 9
muokkaaminen 9
poistaminen 9
päivitykset, ohjelmisto 11
päävalikko, mukauttaminen 9
S
T
taustavalo 2, 10
tekniset tiedot 12
tiedostot, siirtäminen 8, 12
tiedot
jakaminen 6, 9
tietojen jakaminen 9
tietojen jakaminen 6
tietokentät 3, 7, 9
tietokone
liittäminen 13
yhdistäminen 13
TracBack 6
tuotteen rekisteröiminen 11, 16
U
USB
irrottaminen 13
liitin 1
massamuistitila 12
tiedostojen siirtäminen 12
V
varaosat 13–15
VHF-antenni 15
vianmääritys 16
haukuntunnistus 16
koirasignaalit 16
VIRB etäkäyttö 9
virtajohdot, sulakkeen vaihtaminen 15
virtapainike 2
W
WAAS 9
Z
zoomaaminen, kartat 2
Ä
äänet 10
R
radiotaajuudet 15
radioyhteys 4
reitit 5
asetukset 11
luominen 5
muokkaaminen 5
navigointi 5
osoitin 7
17
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising