Garmin | Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) | Garmin Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) Snabbstartshandbok

Garmin Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) Snabbstartshandbok
Astro 320
®
snabbstartshandbok
GPS-system med hundspårning
Komma igång
 Varning
Guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig
information och produktvarningar.
meddelande
Försök inte att spåra din hund med
Astro® och DC™ 40 förrän du har utfört
dessa steg.
1. Installera batterierna i Astro-enheten
(sidan 2).
2. Ladda DC 40-enheten (sidan 2).
3. Registrera enheten (sidan 3).
4. Sätt på enheterna (sidan 3).
5. Hämta satellitinformation (sidan 4).
6. Kalibrera kompassen (sidan 5).
7. Fäst DC 40-enheten på hunden
(sidan 5).
8. Påbörja en ny jakt (sidan 5).
2
Installera batterier i Astroenheten
Astro drivs av två AA-batterier
(medföljer ej). Använd NiMH- eller
litiumbatterier för bästa resultat.
1. Ta bort batteriluckan genom att vrida
D-ringen 1/4 varv moturs och dra
den uppåt.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
Ladda DC 40-enheten
Ladda DC 40-enheten helt innan du
använder den i jakt. Det tar 4½ timmar
att ladda ett urladdat DC 40-batteri.
1. Anslut strömkabeln ➊ till en lämplig
strömkälla.
Snabbstartshandbok för Astro 320
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
➋
➊
2. Sätt laddningsfästet ➋ på
DC 40-enheten.
3. Ladda DC 40-enheten helt.
Den blå lysdioden blinkar när
DC 40-enheten laddas. Den blå
lysdioden lyser med fast sken när
DC 40-enheten är fulladdad.
Slå på enheterna
1. På Astro-enheten trycker du på och
håller ner ➊.
➊
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Snabbstartshandbok för Astro 320
3
3. På DC 40-enheten trycker du på och
håller ned ➋.
Den röda lysdioden ➌ blinkar (enkel
blinkning) när DC 40-enheten
är påslagen och söker efter
satellitsignaler.
Tips: Slå på DC 40-enheten och
låt den hämta satellitinformationen
innan du fäster den på hunden.
➋
Söka satellitsignaler
Innan du kan spåra din hund med
Astro och DC 40 måste båda enheterna
hämta GPS-satellitsignaler. Det kan
ta några minuter innan den hittar
satellitsignalerna.
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
2. Tryck snabbt på .
Statussidan öppnas. Staplarna
anger styrkan på mottagningen.
3. Vänta medan DC 40-enheten söker
efter satellitsignaler.
Enkel
blinkning
➌
Dubbelblinkning
Trippelblinkning
4
DC 40-enheten
söker efter
satellitsignaler.
DC 40-enheten
har hämtat
satellitsignaler.
DC 40-enheten
spårar sju eller fler
satelliter (bästa
GPS-prestanda).
Snabbstartshandbok för Astro 320
Kalibrera kompassen
meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar.
Astro-enheten har en elektronisk
kompass med tre axlar. Kalibrera
kompassen när du har förflyttat dig stora
avstånd, upplevt temperaturförändringar
eller bytt batteriet.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
> MENU.
2. Välj Kalibrera kompass > Start.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Sätta fast DC 40-enheten
på hunden
Sätt fast DC 40-enheten runt hundens
hals så att VHF-antennen pekar uppåt
(sidan 8) och lysdioden är riktad
framåt.
Snabbstartshandbok för Astro 320
Påbörja en ny jakt
1. På huvudmenyn väljer du Starta ny
jakt.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Din nuvarande position sparas så att
du enkelt kan navigera tillbaka till
positionen efter jakten.
Lägga till hundar
Astro-enheten kan spåra upp till 10
hundar med DC 40-halsband. Om du
köper ytterligare DC 40-enheter kan du
länka dem till Astro-enheten. För att
kunna länka måste Astro-enheten vara
så nära DC 40-enheten att de kan röra
vid varandra, eller också måste du veta
DC 40-ID-numret.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
2. Välj Lägg till hund.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Som standard får den nya hunden
namnet ”Hund” och tilldelas ett
slumpmässigt ID-nummer.
5
Ett felmeddelande kan visas om IDnumret orsakar konflikt med en annan
hunds ID-nummer.
Felsökning för hundsignal
Varje hund som du spårar har ett eget
ID-nummer. Om två hundar som är inom
räckhåll för Astro-enheten har samma ID
varnar Astro-enheten om motstridiga IDsignaler. Följ instruktionerna på skärmen
för att lösa konflikten.
När det är möjligt bör du låta Astroenheten automatiskt tilldela ID-nummer.
Om det behövs kan du manuellt tilldela
ett nytt ID-nummer för en hund.
Tilldela ett hund-ID manuellt
För det här krävs trådlös kommunikation
med DC 40-enheten. Du måste slå på
DC 40-enheten och placera den nära
Astro-enheten. Du måste tilldela ett
nytt ID-nummer till hunden och ändra
uppdateringshastigheten.
2.
3.
4.
5.
6.
Välj en hund.
Välj Visa info.
Tryck på MENU.
Välj Komm.- inställningar.
Välj ett icke-tilldelat och ickemotstridigt ID-nummer.
7. Ändra uppdateringshastigheten
(valfritt).
Både hastigheten 30 sekunder
och 2 minuter minskar
batteriurladdningen, men de ger en
mindre detaljerad hundspårning och
insamlad statistik.
8. Placera Astro-enheten inom en meter
från DC 40-enheten.
9. Följ instruktionerna på skärmen.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
6
Snabbstartshandbok för Astro 320
Översikt över enhet
Astro
➊ GPS-antenn
➋ VHF-antenn
Obs!
Undvik att använda en radio med
hög effekt (mer än 5 watt) i närheten
av Astro-enheten. Den kan orsaka
permanent skada på Astro-enheten.
Strömknapp
➌
➍ Skärm
➎ Knappsats
➏ USB-port (under väderskyddslock)
➐ microSD™-kortplats (under
batteriluckan)
➑ Monteringsfläns
➊
➒ Batterilock med D-ring
➋
➍
➌
➏
➐
➑
➎
➒
Snabbstartshandbok för Astro 320
Knappsats
DOG
Tryck här för att visa
hundspårningssidan.
MARK
Tryck här för att markera
din aktuella position.
7
BACK
MAP
MENU
ENTER
Navigeringsknapp
IN
OUT
Tryck här för att avbryta
datainmatningen eller
återgå till föregående
meny eller sida.
Tryck här för att visa
kartan.
Tryck här för att öppna
menyn för den aktiva
sidan.
Tryck två gånger för att
öppna huvudmenyn.
Tryck här för att välja
alternativ och bekräfta
meddelanden.
Tryck här för att visa
eller bläddra igenom
alternativ och för att flytta
kartpekaren.
Tryck här för att zooma in
på kartan.
Tryck här för att zooma ut
från kartan.
Låsa knappsatsen
1. Tryck snabbt på
2. Tryck på OUT.
8
DC 40
➊
➋
➌
➍
.
Snabbstartshandbok för Astro 320
➊
VHF-antenn
➋
Halsband
➌
GPS-antenn
➍
Strömknapp
Justera belysningen
Obs! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka
kan begränsas när batterikapaciteten är
låg.
Omfattande användning av
skärmbelysning kan förkorta batteriets
livslängd avsevärt.
1. Tryck snabbt på .
2. Använd navigeringsknappen för att
justera ljusstyrkenivån.
Tips: Du kan också trycka snabbt
på för att bläddra igenom
ljusstyrkenivåerna.
3. Tryck på ENTER för att välja en
ljusstyrkenivå och stänga menyn.
Snabbstartshandbok för Astro 320
Tips för Astro och DC 40
• Slå på DC 40-enheten och låt den
hämta satellitinformation innan
du sätter fast DC 40-enheten på
hunden. Då hämtar DC 40-enheten
satellitsignaler mycket snabbare.
• Ha extra AA-batterier med dig till
Astro-enheten
• Använd en fulladdad DC 40-enhet.
En fulladdad DC 40-enhet fungerar
i cirka 17 timmar när du använder
rapportering med fem‑ sekunders
intervall.
• Använd siktlinje-radiokommunikation (sidan 10).
• Astro-enheten kan spåra upp till 10
hundar med DC 40-halsband. Du
kan bara visa tre hundar samtidigt
på hundspårningssidan. Om du vill
minska textstorleken trycker du på
MENU och väljer Små siffror.
• Gå till www.garmin.com/products
/astro för mer information och
till www.garmin.com/astro för en
självstudiekurs.
9
Om siktlinje-radiokommunikation
Astro- och DC 40-enheterna använder radiosignaler för att kommunicera. Objekt
som är i vägen för radiosignalerna minskar signalens kvalitet. En fri siktlinje mellan
Astro-enheten och hundens DC 40-enhet ger den bästa kommunikationssignalen.
Blockerade radiovågor resulterar i en dålig signal. Bästa siktlinjeförhållande får du
om du förflyttar dig till den högsta punkten i området (t.ex. toppen av en kulle).
Bäst
Bra
Dåligt
10
Snabbstartshandbok för Astro 320
Kostnadsfri programvara
Om du vill få ut mesta möjliga av
din Garmin-enhet bör du hämta
programvaran BaseCamp™. Gå till
www.garmin.com/basecamp. Du
kan visa och organisera dina kartor,
waypoints, rutter och spår och skicka
dem till enheten.
VHF-radioinformation
Den här produkten får endast användas
på specifika radiofrekvenser, vilka
varierar beroende på användningsland.
Detaljer om produktens radiofrekvens
hittar du i produktförpackningen eller på
www.garmin.com.
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar svara kan du återställa
enheten.
inställningar.
Statusinformation
Statusinformation visas på huvudmenyn
och när du trycker snabbt på .
Anger satellitsignalstyrkan.
Blinkar när enheten upptäcker
en signal (t.ex. en DC 40-enhet)
på den kanal som den tar emot.
Anger återstående
batteriladdning.
Hämta handböckerna från
enheten
1. Anslut USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
2. Lyft upp väderskyddet från miniUSB-porten.
3. Anslut den smala änden av USBkabeln till mini-USB-porten.
1. Ta bort batterierna.
2. Sätt tillbaka batterierna (sidan 2).
Obs! Detta raderar inte dina data eller
Snabbstartshandbok för Astro 320
11
4. Öppna ”Garmin”-enheten eller
-volymen.
5. Öppna mappen eller volymen
Garmin\Documents.
6. Dubbelklicka på START HERE.
html.
Tillbehör
Valfria tillbehör som fästen, kartor,
träningstillbehör och utbytesdelar kan
beställas från http://buy.garmin.com eller
från din Garmin-återförsäljare.
Kontakta Garmins
produktsupport
• Gå till www.garmin.com/support
och klicka på Contact Support
(Kontakta support) för att få lokal
supportinformation.
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannien ringer du
0808 2380000.
• I Europa ringer du
+44 (0) 870 8501241.
0470
Garmin®, Garmin-logotypen och Astro® är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra
länder. DC™ 40 och BaseCamp™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De
här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin. microSD™ är ett varumärke
som tillhör SD-3C, LLC. Övriga varumärken och
varunamn tillhör respektive ägare.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,
USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
November 2011
190-01340-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
12
Snabbstartshandbok för Astro 320
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising