Garmin | Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) | Quick Start Guide | Garmin Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) Hurtigstartveiledning

Garmin Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) Hurtigstartveiledning
Astro 320
®
hurtigstartveiledning
GPS-aktivert system for hundesporing
Komme i gang
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
merknad
Ikke forsøk å spore hunden ved hjelp av
Astro®-enheten og DC™ 40-enheten før
du har gjort følgende:
1. Sett inn batterier i Astro-enheten
(side 2).
2. Lad DC 40-enheten (side 2).
3. Registrer enheten (side 3).
4. Slå på enhetene (side 3).
5. Innhent satellitter (side 4).
6. Kalibrer kompasset (side 5).
7. Fest DC 40-enheten på hunden
(side 5).
8. Start en ny jakt (side 5).
2
Sette inn batterier i Astroenheten
Astro-enheten drives av to AA-batterier
(selges separat). Det beste resultatet får
du ved å bruke NiMH-batterier eller
lithiumbatterier.
1. Fjern batteridekselet ved å vri
D-ringen 1/4 omdreining mot
klokken, og trekk det opp.
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekselet igjen.
Lade DC 40-enheten
Lad DC 40-enheten helt opp før du
bruker den på jakt. Det tar 4 ½ time å
lade et tomt DC 40-batteri.
1. Koble strømkabelen ➊ til en
passende strømkilde.
Hurtigstartveiledning for Astro 320
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
➋
Slå på enhetene
➊
2. Skyv ladeklemmen ➋ inn på
DC 40-enheten.
3. Lad DC 40-enheten helt opp.
Den blå indikatorlampen blinker
mens DC 40-enheten lades. Den blå
indikatorlampen lyser konstant når
DC 40-enheten er fulladet.
1. Trykk på og hold nede
Astro-enheten.
➊ på
➊
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for Astro 320
3
3. Trykk på og hold nede ➋ på
DC 40-enheten.
Den røde indikatorlampen ➌ blinker
(enkelt blink) når DC 40-enheten er
på og søker etter satellittsignaler.
TIPS: Slå på DC 40-enheten, og la
den innhente satellitter før du setter
den på hunden.
➋
➌
Innhente satellittsignaler
Både Astro-enheten og DC 40-enheten
må innhente GPS-satellittsignaler før
du kan bruke dem til å spore hunden.
Det kan ta noen minutter å hente inn
satellittsignaler.
1. Finn et åpent område utendørs der
det ikke er høye bygninger og trær i
nærheten.
2. Trykk på , og slipp den raskt.
Statussiden vises. Linjene
indikerer satellittsignalstyrken.
3. Vent til DC 40-enheten har innhentet
satellittsignaler.
Enkelt
blink
DC 40-enheten søker
etter satellittsignaler.
Dobbelt DC 40-enheten har
blink
innhentet satellittsignaler.
Trippelt DC 40-enheten sporer
blink
sju eller flere satellitter
(beste GPS-ytelse).
4
Hurtigstartveiledning for Astro 320
Kalibrere kompasset
merknad
Kalibrer det elektroniske kompasset
utendørs. Ikke stå i nærheten av
objekter som påvirker magnetiske felter,
for eksempel biler, bygninger eller
overhengende kraftlinjer.
Astro-enheten har et elektronisk
kompass med tre akser. Du bør kalibrere
kompasset når du har reist lange
avstander, etter temperaturskifte eller
etter at du har byttet batterier.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
DOG (Hund) > MENU (Meny).
2. Velg Kompasskalibrering > Start.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Feste DC 40-enheten på
hunden
Fest DC 40-enheten på halsen til
hunden med VHF-antennen pekende
oppover (side 8) og indikatorlampen
pekende fremover.
Hurtigstartveiledning for Astro 320
Starte en ny jakt
1. Velg Start ny jakt på hovedmenyen.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Din gjeldende posisjon lagres som
Bil, slik at du enkelt kan navigere
tilbake til denne posisjonen etter
jakten.
Legge til hunder
Astro-enheten kan spore opptil ti hunder
med DC 40-halsbånd. Hvis du kjøper
flere DC 40-enheter, kan du koble dem
til Astro-enheten. Hvis du vil koble
til, må Astro-enheten være så nær
DC 40-enheten at de berører hverandre,
eller så må du vite ID-nummeret til
DC 40-enheten.
1. Trykk på DOG to ganger på
hovedmenyen.
2. Velg Legg til hund.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Som standard får den nye hunden
navnet Hund og et tilfeldig IDnummer.
5
Det vises en feilmelding hvis det er en
konflikt med ID-nummeret til en annen
hund.
Feilsøking av hundesignal
Hver hund du sporer, har sitt eget
ID-nummer. Hvis to hunder innenfor
rekkevidden til Astro-enheten har det
samme ID-nummeret, får du en advarsel
på Astro-enheten om en konflikt med
et ID-signal. Følg instruksjonene på
skjermen for å løse konflikten.
Hvis det er mulig, bør du la Astroenheten tilordne ID-nummer automatisk.
Hvis det er nødvendig, kan du manuelt
tilordne et nytt ID-nummer til en hund.
Tilordne en hunde-ID manuelt
Dette krever trådløs kommunikasjon
med DC 40-enheten. Du må slå på
DC 40-enheten og sørge for at den
er innenfor rekkevidde av Astroenheten. Du må tilordne et nytt
ID-nummer til hunden og endre
oppdateringshastigheten.
6
1. Trykk på DOG to ganger på
hovedmenyen.
2. Velg en hund.
3. Velg Vis informasjon.
4. Trykk på MENU.
5. Velg
Kommunikasjonsinnstillinger.
6. Velg en ID som ikke er tilordnet og i
konflikt.
7. Endre oppdateringshastigheten
(valgfritt).
Både 30 sekunders og to minutters
hastigheter reduserer tapping av
batteriet, men de gir mindre detaljert
hundesporing og mindre detaljerte
statistikker.
8. Hold Astro-enheten innen én meter
fra DC 40-enheten.
9. Følg instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for Astro 320
Oversikt over enhetene
Astro
➊ GPS-antenne
➋ VHF-antenne
Merknad
Unngå å bruke en radio med høy effekt
(mer enn 5 watt) nær Astro-enheten.
Det kan forårsake uopprettelig skade på
Astro-enheten.
Av/på-knapp
➌
➍ Visning
➎ Tastatur
➏ USB-port (under gummihette)
➐ microSD™-kortspor (under
batteridekselet)
➑ Monteringsflate
➊
➒ D-ring på batteridekselet
➋
➍
➌
➏
➐
➑
➎
➒
Hurtigstartveiledning for Astro 320
Tastatur
DOG
Trykk for å vise
Hundesporer-siden.
MARK
Trykk for å merke
gjeldende posisjon.
7
BACK
MAP
Trykk for å avbryte eller
gå tilbake til forrige meny
eller side.
Trykk for å vise kartet.
DC 40
MENU
Trykk for å åpne menyen
for den aktive siden.
Trykk to ganger for å
åpne hovedmenyen.
ENTER
Trykk for å velge
alternativer og for å
bekrefte meldinger.
Vippebryter Trykk for å vise eller rulle
gjennom alternativer og
for å flytte kartmarkøren.
IN
Trykk for å zoome inn på
kartet.
OUT
Trykk for å zoome ut på
kartet.
Låse tastaturet
1. Trykk på , og slipp den raskt.
2. Trykk på OUT.
8
➊
➋
➌
➍
Hurtigstartveiledning for Astro 320
➊
VHF-antenne
➋
Halsbånd
➌
GPS-antenne
➍
Av/på-knapp
Justere bakgrunnslyset
Merk: Lysstyrken på bakgrunnslyset
kan være begrenset når den gjenværende
batterikapasiteten er lav.
Utstrakt bruk av bakgrunnslys på
skjermen kan redusere batterilevetiden
betraktelig.
1. Trykk på , og slipp den raskt.
2. Bruk vippebryteren til å justere
lysstyrkenivået.
TIPS: Du kan også trykke på og
slippe den raskt for å bla gjennom
lysstyrkenivåene.
3. Trykk på ENTER for å velge et
lysstyrkenivå og lukke menyen.
Hurtigstartveiledning for Astro 320
Tips for Astro og DC 40
• Slå på DC 40-enheten, og la den
innhente satellitter før du fester
DC 40-enheten på hunden. På denne
måten innhenter DC 40-enheten
satellittsignaler mye raskere.
• Ta med deg ekstra AA-batterier til
Astro-enheten.
• Bruk en fulladet DC 40-enhet. En
fulladet DC 40-enhet kan brukes
i omtrent 17 timer når du bruker
rapportering med fem‑sekunders
intervaller.
• Bruk radiokommunikasjon med fri
sikt (side 10).
• Astro-enheten kan spore opptil
ti hunder med DC 40-halsbånd.
Bare tre hunder kan vises på
Hundesporer-siden samtidig. Du kan
redusere tekststørrelsen ved å trykke
på MENU og velge Små tall.
• Gå til www.garmin.com/products
/astro for å få mer informasjon og
www.garmin.com/astro for å få
opplæring.
9
Om radiokommunikasjon med fri sikt
Astro- og DC 40-enheten bruker radiosignaler til å kommunisere. Objekter
i veien for radiosignalene reduserer kvaliteten på signalene. Det beste
kommunikasjonssignalet får du ved å ha fri sikt mellom Astro-enheten og hundens
DC 40-enhet. Radiosignaler med hindringer fører til dårlige signaler. Hvis du vil
oppnå de beste siktlinjeforholdene, må du bevege deg til det høyeste punktet i
området (for eksempel toppen av en bakke).
Best
Bra
Dårlig
10
Hurtigstartveiledning for Astro 320
Gratis programvare
Last ned programvaren BaseCamp for
å få mest mulig ut av Garmin-enheten.
Gå til www.garmin.com/basecamp. Du
kan vise og organisere kart, veipunkter,
ruter og spor og sende dem til enheten.
™
Informasjon om VHF-radio
Dette produktet kan bare brukes på
bestemte radiofrekvenser. Frekvensene
varierer fra land til land. Du finner
informasjon om radiofrekvensen for
dette produktet på produktesken eller på
www.garmin.com.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å svare, kan du
nullstille enheten.
1. Ta ut batteriene.
2. Sett inn batteriene på nytt (side 2).
Hurtigstartveiledning for Astro 320
merk: Dette sletter ikke noen av
dataene eller innstillingene dine.
Statusinformasjon
Statusinformasjonen vises på
hovedmenyen og når du trykker på
og slipper den raskt.
Viser styrken på
satellittsignalene.
Blinker når enheten oppdager
et signal (for eksempel en
DC 40-enhet) på kanalen den
mottar på.
Angir gjenværende
batteristrøm.
Hente veiledninger på enheten
1. Koble USB-kabelen til en USB-port
på datamaskinen.
2. Ta av gummihetten på mini-USBporten.
3. Koble den lille enden av USBkabelen til mini-USB-porten.
11
4. Åpne Garmin-stasjonen eller
-volumet.
5. Åpne mappen eller volumet
Garmin\Documents.
6. Dobbeltklikk på
START HERE.html.
Valgfritt tilbehør
Valgfritt tilbehør, som braketter, kart,
treningstilbehør og reservedeler får du
på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-forhandler.
Kontakte Garmins
produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og
klikk på Contact Support for å få
innenlandsk support.
• I USA: Ring (913) 397-8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 8501241.
0470
Garmin®, Garmin-logoen og Astro® er varemerker for
Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert
i USA og andre land. DC™ 40 og BaseCamp™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin. microSD™ er et varemerke for
SD-3C, LLC. Andre varemerker og varenavn tilhører
sine respektive eiere.
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,
USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
www.garmin.com
November 2011
190-01340-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
12
Hurtigstartveiledning for Astro 320
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising