Garmin | Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) | Garmin Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) Aloitusopas

Garmin Astro® Bundle (Astro 320 and DC™ 40 Dog Collar) Aloitusopas
Astro 320
®
aloitusopas
GPS-koiranseurantajärjestelmä
Aloitus
8. Aloita uusi metsästysretki (sivu 5).
 Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Paristojen asentaminen
Astro-laitteeseen
ilmoitus
Älä yritä jäljittää koiraa Astro®- ja
DC™ 40 -laitteella, ennen kuin olet tehnyt
nämä toimet.
Astro 320 + DC40 koirapaikannin vaatii
VHF/UHF-käyttöluvan Suomessa.
Lisätietoja ja lupahakemuksen löydät;
www.ficora.fi.
1. Asenna paristot Astro-laitteeseen
(sivu 2).
2. Lataa DC 40 -laite (sivu 2).
3. Rekisteröi laite (sivu 3).
4. Käynnistä laitteet (sivu 3).
5. Etsi satelliitteja (sivu 4).
6. Kalibroi kompassi (sivu 5).
7. Kiinnitä DC 40 koiraan (sivu 5).
2
Astro tarvitsee kaksi AA-paristoa
(eivät sisälly toimitukseen). Parhaan
tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai
litiumparistoja.
1. Irrota akkukotelon kansi kääntämällä
D-rengasta neljäsosakierros
vastapäivään ja vetämällä kannesta.
2. Aseta akut paikoilleen. Varmista
napojen suunta.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
DC 40 -laitteen lataaminen
Lataa DC 40 täyteen, ennen kuin käytät
sitä metsästykseen. DC 40 -laitteen
tyhjentyneen akun lataaminen kestää
4 ½ tuntia.
Astro 320 -aloitusopas
1. Liitä virtajohto ➊ asianmukaiseen
virtalähteeseen.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Laitteiden käynnistäminen
➋
➊
1. Paina Astro-laitteen
pitkään.
2. Liu'uta latauspidike ➋ DC 40 -laitteen
päälle.
3. Lataa DC 40 täyteen.
Sininen merkkivalo vilkkuu, kun
DC 40 latautuu. Sininen merkkivalo
palaa tasaisesti, kun DC 40 on
latautunut täyteen.
➊ -painiketta
➊
2. Seuraa näytön ohjeita.
Astro 320 -aloitusopas
3
3. Paina DC 40 -laitteen ➋
-painiketta pitkään.
Punainen merkkivalo ➌ vilkkuu (yksi
välähdys), kun DC 40 on käynnissä ja
hakee satelliittisignaaleja.
VIHJE: käynnistä DC 40 ja anna
sen hakea satelliitteja, ennen kuin
kiinnität sen koiraan.
➋
➌
Satelliittisignaalien
etsiminen
Astro- ja DC 40 -laitteiden on haettava
GPS-satelliittisignaaleja, ennen kuin niillä
voi jäljittää koiraa. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Paina -painiketta lyhyesti.
Näyttöön tulee tilasivu.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden.
3. Odota, kun DC 40 hakee
satelliittisignaaleja.
Yksi
välähdys
DC 40 hakee
satelliittisignaaleja.
Kaksi
DC 40 on löytänyt
välähdystä satelliittisignaaleja.
Kolme
DC 40 seuraa
välähdystä vähintään seitsemää
satelliittia (paras GPSsuorituskyky).
4
Astro 320 -aloitusopas
Kompassin kalibroiminen
ilmoitus
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä
seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot,
rakennukset tai jännitelinjat.
Astro-laitteessa on kolmisuuntainen
sähköinen kompassi. Kalibroi kompassi,
kun olet ajanut pitkiä matkoja, siirtynyt
lämpöoloista toisenlaisiin tai olet
vaihtanut akut.
1. Paina päävalikossa DOG > MENU.
2. Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.
3. Seuraa näytön ohjeita.
DC 40 -laitteen
kiinnittäminen koiraan
Kiinnitä DC 40 koiran kaulaan siten,
että VHF-antenni osoittaa ylöspäin
(sivu 8) ja merkkivalo eteenpäin.
Astro 320 -aloitusopas
Uuden ajon aloittaminen
1. Valitse päävalikosta Aloita uusi ajo.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Nykyinen sijaintisi tallennetaan
nimellä Rekka, jotta voit helposti
navigoida paikkaan takaisin ajon
jälkeen.
Koirien lisääminen
Astro-laitteella voi jäljittää enintään
kymmentä koiraa DC 40 -pantojen
avulla. Jos ostat lisää DC 40 -laitteita,
voit yhdistää ne Astro-laitteeseen.
Yhdistäminen edellyttää, että Astro on
kosketusetäisyydellä DC 40 -laitteesta,
tai sinun on tiedettävä DC 40 -laitteen
tunnusnumero.
1. Paina päävalikossa DOG-painiketta
kaksi kertaa.
2. Valitse Lisää koira.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Uuden koiran oletusarvoinen
nimi on Dog, ja sille määritetään
sattumanvarainen tunnusnumero.
5
Näyttöön saattaa tulla virheilmoitus,
jos tunnusnumero on jo toisen koiran
käytössä.
Koiran signaalin vianmääritys
Kullakin jäljitettävällä koiralla on
oma tunnusnumeronsa. Jos kahdella
Astron toiminta-alueella olevalla
koiralla on sama tunnus, Astro varoittaa
ristiriitaisesta tunnussignaalista. Korjaa
ristiriita näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Anna Astro-laitteen määrittää tunnukset
automaattisesti mahdollisuuksien
mukaan. Tarvittaessa voit määrittää
koiralle uuden tunnusnumeron
manuaalisesti.
Koiratunnuksen määrittäminen
manuaalisesti
Tämä edellyttää langatonta yhteyttä
DC 40 -laitteeseen. Käynnistä DC 40 ja
tuo se Astro-laitteen toiminta-alueelle.
Määritä koiralle uusi tunnusnumero ja
muuta päivitystahtia.
6
1. Paina päävalikossa DOG-painiketta
kaksi kertaa.
2. Valitse koira.
3. Valitse Näytä tiedot.
4. Paina MENU-painiketta.
5. Valitse Yhteys asetukset.
6. Valitse tunnus, jota ei ole vielä
määritetty muille ja joka ei aiheuta
ristiriitaa.
7. Muuta päivitystahtia (valinnainen).
Sekä 30 sekunnin että kahden
minuutin tahti vähentää paristojen
kulutusta, mutta niillä saat tavallista
vähemmän koiran jälkitietoja ja
tilastotietoja.
8. Tuo Astro noin metrin päähän DC 40
-laitteesta.
9. Seuraa näytön ohjeita.
Astro 320 -aloitusopas
Laitteiden yleiskuvaus
Astro
➊ GPS-antenni
➋ VHF-antenni
Ilmoitus
Älä käytä Astro-laitteen lähellä tehokasta
radiota (yli 5 wattia). Se voi vahingoittaa
Astro-laitetta pysyvästi.
Virtapainike
➌
➍ Näyttö
➎ Näppäimistö
➏ USB-portti (suojuksen alla)
➐ microSD™-korttipaikka (akkuluukun
alla)
➊
➑ Kiinnityskohta
➋
➍
➌
➒ Akkuluukun D-rengas
➏
➐
➑
Näppäimistö
➎
➒
Astro 320 -aloitusopas
DOG
Koiran jäljityssivun
näyttäminen.
MARK
Nykyisen sijainnin
merkitseminen.
7
BACK
Tietojen lisäämisen
peruuttaminen tai
palaaminen edelliseen
valikkoon tai edelliselle
sivulle.
MAP
Kartan näyttäminen.
MENU
Aktiivisen sivun valikon
avaaminen.
Päävalikon avaaminen
painamalla kahdesti.
ENTER
Asetusten valitseminen ja
ilmoitusten kuittaaminen.
Keinupainike Asetusten näyttäminen
tai selaaminen sekä
karttaosoittimen
siirtäminen.
IN
Kartan lähentäminen.
OUT
Kartan loitontaminen.
Näppäimistön lukitseminen
1. Paina -painiketta lyhyesti.
2. Paina OUT-painiketta.
8
DC 40
➊
➋
➌
➍
Astro 320 -aloitusopas
➊
VHF-antenni
➋
Panta
➌
GPS-antenni
➍
Virtapainike
Taustavalon säätäminen
Huomautus: Taustavalo saattaa
hämärtyä, kun paristojen virta on vähissä.
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi
lyhentää akunkestoa merkittävästi.
1. Paina -painiketta lyhyesti.
2. Säädä kirkkautta keinupainikkeella.
VIHJE: voit myös selata
kirkkaustasoja painamalla
-painiketta lyhyesti.
3. Painamalla ENTER-painiketta voit
valita kirkkaustason ja sulkea valikon.
Astro 320 -aloitusopas
Astro- ja DC 40 -vihjeitä
• Käynnistä DC 40 ja anna sen
hakea satelliitteja, ennen kuin
kiinnität DC 40 -laitteen koiraan.
Se nopeuttaa DC 40 -laitteen
satelliittisignaalihakua.
• Ota mukaan Astro-laitteen AAvaraparistot.
• Käytä täyteen ladattua DC 40 -laitetta.
Täyteen ladattu DC 40 toimii noin
17 tuntia, kun tietoja kerätään viiden
sekunnin välein.
• Käytä näkökenttäyhteyttä (sivu 10).
• Astro-laitteella voi jäljittää enintään
kymmentä koiraa DC 40 -pantojen
avulla. Koiran jäljityssivulla voidaan
näyttää ainoastaan kolme koiraa
kerralla. Voit pienentää tekstin kokoa
painamalla MENU-painiketta ja
valitsemalla Pienet numerot.
• Lisätietoja on osoitteissa
www.garmin.com/products/astro ja
www.garmin.com/astro.
9
Tietoja näkökenttäyhteydestä
Astro ja DC 40 viestivät radiosignaalien kautta. Radiosignaalien tiellä olevat
kohteet heikentävät signaalien laatua. Saat parhaan mahdollisen viestintäsignaalin
varmistamalla, että Astro-laitteen ja koiran DC 40 -laitteen välillä ei ole esteitä.
Radiosignaali heikkenee, jos niiden tiellä on esteitä. Voit taata parhaat mahdolliset
viestintäolosuhteet siirtymällä alueen korkeimmalle paikalle (esimerkiksi kukkulan
laelle).
Paras
Hyvä
Heikko
10
Astro 320 -aloitusopas
Maksuttomat ohjelmistot
Voit hyödyntää Garmin-laitetta
tehokkaimmin lataamalla BaseCamp™ohjelmiston. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/basecamp. Voit
tarkastella ja järjestää karttoja,
reittipisteitä, reittejä ja jälkiä ja lähettää
niitä laitteeseen.
VHF-radiotiedot
Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan
tietyillä radiotaajuuksilla, jotka
vaihtelevat käyttömaan mukaan.
Lisätietoja tuotteen radiotaajuudesta
on tuotteen pakkauksessa ja osoitteessa
www.garmin.com.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, voit nollata
sen.
1. Poista akut.
2. Asenna akut uudelleen (sivu 2).
huomautus: tämä ei poista tietoja tai
Astro 320 -aloitusopas
nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Tilatiedot
Tilatiedot näkyvät päävalikossa ja kun
painat -painiketta lyhyesti.
Osoittaa satelliittisignaalin
voimakkuuden.
Vilkkuu, kun laite havaitsee
signaalin (kuten DC 40)
vastaanottamallaan kanavalla.
Akun jäljellä oleva virta.
Käyttöoppaiden siirtäminen
laitteesta
1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USBporttiin.
2. Avaa mini-USB-liitännän suojus.
3. Liitä USB-kaapelin pienempi pää
mini-USB-liitäntään.
4. Avaa Garmin-asema tai -taltio.
5. Avaa Garmin\Documents-kansio tai
-taltio.
6. Kaksoisnapsauta tiedostoa
START HERE.html.
11
Valinnaiset lisävarusteet
Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja,
kuntoilulisävarusteita ja varaosia, on
saatavilla osoitteesta
http://buy.garmin.com tai Garminmyyjältä.
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen
• Saat lisätietoja maakohtaisesta tuesta
siirtymällä osoitteeseen
www.garmin.com/support ja
valitsemalla Contact Support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon
0808 2380000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon
+44 (0) 870.8501241.
0470
Garmin Ltd. vakuuttaa, että Garmin Astro 320 ja DC40
täyttävät niitä koskevat olennaiset vaatimukset ja muut
direktiivin 1999/5/EY ehdot.
Garmin®, Garmin-logo ja Astro® ovat Garmin Ltd.:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DC™ 40
ja BaseCamp™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman Garminin nimenomaista lupaa. microSD™ on
SD-3C, LLC.:n tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,
Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Marraskuu 2011
190-01340-57 Rev. C
Painettu Taiwanissa
12
Astro 320 -aloitusopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising