Garmin | Atemos 50 | User manual | Garmin Atemos 50 Felhasználói kézikönyv

Garmin Atemos 50 Felhasználói kézikönyv
ATEMOS® 50 K5 KUTYANYAKÖRVKÉSZÜLÉKKEL
Felhasználói kézikönyv
© 2017 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
Garmin , a Garmin logó, a ANT+ , Atemos , BlueChart , City Navigator és TracBack a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
BaseCamp™ és chirp™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
®
®
®
®
®
®
A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Mac az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye.A microSD™ és a microSD embléma az SD-3C, LLC bejegyzett védjegye.
®
Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
®
Tartalomjegyzék
Bevezetés ........................................................................ 1
A rendszer beállítása .................................................................. 1
A készülékek áttekintése ............................................................ 1
Atemos 50 kézi készülék ....................................................... 1
Billentyűzet ............................................................................. 1
Kutyanyakörv-készülék .......................................................... 1
Elemek behelyezése ................................................................... 1
A nyakörvkészülék töltése .......................................................... 2
A készülékek bekapcsolása ........................................................ 2
A készülékek kikapcsolása ......................................................... 2
Műholdas jelek keresése ............................................................ 2
A háttérvilágítás fényerejének beállítása .................................... 2
A nyakörv felhelyezése a kutyára ............................................... 2
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata ........................ 2
Kutyanyomkövetés ........................................................ 3
Kutya nyomon követése a térképen ........................................... 3
Navigálás a kutyához .................................................................. 3
Kutya állapotát jelző ikonok ................................................... 3
Helyriasztások ............................................................................ 3
Geokerítés-riasztás beállítása ............................................... 3
Sugárriasztás beállítása ......................................................... 3
Helyriasztások szerkesztése .................................................. 3
Kutyainformációk ........................................................................ 3
Vadászati metrika .................................................................. 3
Egy kutya statisztikáinak és nyomvonalának
visszaállítása .......................................................................... 3
A kutya nyomvonala hosszának módosítása ......................... 3
A kutya nevének módosítása ................................................. 3
A kutya nyomvonala színének módosítása ........................... 4
A kutya fajtájának módosítása ............................................... 4
Kutyariasztások beállítása ..................................................... 4
Kutya eltávolítása ................................................................... 4
Kutyanyakörv és az Atemos készülék párosítása ...................... 4
Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok
használatával ......................................................................... 4
Kutya azonosítószámának kézi hozzárendelése ................... 4
A frissítés gyakoriságának módosítása ................................. 4
Kommunikáció a nyakörvvel ....................................................... 4
Nyomon követés a BaseCamp™ BaseStation segítségével ...... 5
Ismerősök nyomon követése ........................................ 5
Ismerős hozzáadása MURS/VHF használatával ........................ 5
Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító használatával ......... 5
Egy ismerős nyomon követése ................................................... 5
Egy ismerős azonosítójának frissítése ....................................... 5
Útvonalpontok, útvonalak és nyomvonalak................ 5
Útvonalpontok ............................................................................. 5
A járműpozíció megjelölése ................................................... 5
A jelenlegi pozíció megjelölése .............................................. 5
Raj megjelölése ..................................................................... 5
Útvonalpont megjelölése a térképpel ..................................... 5
Navigáció útvonalponthoz ...................................................... 5
Útvonalpont szerkesztése ...................................................... 6
Útvonalpont mozgatása a térképen ....................................... 6
Útvonalpont áthelyezése a jelenlegi pozícióra ....................... 6
Útvonalpont helyének pontosítása ......................................... 6
Útvonalpont tervezése ........................................................... 6
Útvonalpont törlése ................................................................ 6
Útvonalak .................................................................................... 6
Útvonal létrehozása ............................................................... 6
Navigálás mentett útvonalon .................................................. 6
Útvonal szerkesztése ............................................................. 6
Az aktív útvonal megtekintése ............................................... 6
Útvonal fordítása .................................................................... 6
Tartalomjegyzék
Útvonal törlése ....................................................................... 6
Az összes útvonal törlése ...................................................... 6
Nyomvonalak .............................................................................. 6
A nyomvonalnaplók rögzítése ................................................ 6
Útvonal magassági diagramjának megtekintése ................... 7
A nyomvonal részleteinek megtekintése ............................... 7
A jelenlegi nyomvonal mentése ............................................. 7
Pozíció megjelölése tárolt nyomvonalakon ............................ 7
Navigálás nyomvonal kezdetéhez ......................................... 7
Nyomvonal archiválása kézzel ............................................... 7
Navigáció........................................................................ 7
Térkép ......................................................................................... 7
Térképadatmezők bekapcsolása ........................................... 7
Iránytű ......................................................................................... 7
Az iránytű kalibrálása ............................................................. 7
Navigálás a célirányjelző segítségével .................................. 7
Iránymutató ............................................................................ 8
Keresés menü ............................................................................. 8
Útvonalpont keresése név alapján ......................................... 8
Navigálás a Mutat és megy funkció használatával ..................... 8
A magassági diagram megtekintése .......................................... 8
A barométeres magasságmérő kalibrálása ........................... 8
Navigálás a diagram egy pontjához ....................................... 8
A diagram típusának módosítása .......................................... 8
Fedélzeti számítógép .................................................................. 8
A fedélzeti számítógép alaphelyzetbe állítása ....................... 8
Alkalmazások .................................................................. 8
Közelségi riasztás beállítása ...................................................... 8
Egy terület méretének kiszámítása ............................................. 8
A naptár és az almanach megtekintése ..................................... 9
Riasztás beállítása ...................................................................... 9
Geoládák .................................................................................... 9
Geoládák letöltése számítógép használatával ...................... 9
Geoláda keresése .................................................................. 9
A geoládák listájának szűrése ............................................... 9
chirp™ .................................................................................... 9
A stopper megnyitása ................................................................. 9
Műhold-oldal ............................................................................... 9
A műholdas nézet módosítása ............................................... 9
A GPS kikapcsolása .............................................................. 9
Helyzet szimulálása ............................................................... 9
Kutyaadatok továbbításának kikapcsolása ............................... 10
A megmentés mód engedélyezése .......................................... 10
VIRB® Távirányító .................................................................... 10
Eszköz testreszabása .................................................. 10
A főmenü testreszabása ........................................................... 10
Adatmezők testreszabása ........................................................ 10
Profilok ...................................................................................... 10
Egyéni profil létrehozása ...................................................... 10
Profilnév szerkesztése ......................................................... 10
Profil törlése ......................................................................... 10
Rendszerbeállítások ................................................................. 10
Kutyára vonatkozó beállítások .................................................. 10
Megjelenítési beállítások .......................................................... 11
A készülék hangjelzéseinek beállítása ..................................... 11
Térképbeállítások ..................................................................... 11
Speciális térképbeállítások .................................................. 11
Nyomvonalak beállításai ........................................................... 11
A mértékegységek módosítása ................................................ 11
Időbeállítások ............................................................................11
Pozícióformátum beállításai ...................................................... 11
Iránybeállítások ......................................................................... 11
A magasságmérő beállításai .................................................... 11
Geocaching beállításai ............................................................. 12
Útvonal beállításai .................................................................... 12
i
Tengeri térképek beállításai ..................................................... 12
Tengeri riasztások beállítása ............................................... 12
"Eszközadatok" ............................................................ 12
Eszközadatok megtekintése ..................................................... 12
Támogatás és frissítések .......................................................... 12
Támogatás és frissítések ..................................................... 12
A szoftver frissítése .............................................................. 12
Készülék karbantartása ............................................................ 12
Az eszköz tisztítása ............................................................. 13
A képernyő tisztítása ............................................................ 13
Az Atemos 50 kézi készülék specifikációi ................................. 13
A K5 kutyanyakörv-készülék specifikációi ................................ 13
Akkumulátorinformációk ........................................................... 13
Hosszú távú tárolás ............................................................. 13
Adatkezelés .............................................................................. 13
Fájltípusok ............................................................................ 13
Memóriakártya behelyezése ................................................ 13
A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez .............. 14
A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez ....................... 14
Kutyanyomvonalak átvitele a BaseCamp szoftverbe ........... 14
Fájlok törlése ........................................................................ 14
Az USB-kábel leválasztása .................................................. 14
Függelék........................................................................ 14
Kiegészítők és pótalkatrészek .................................................. 14
Kiegészítők vásárlása .......................................................... 14
A nyakörvkészülék akkumulátorának cseréje ...................... 15
A nyakörv szíjának cseréje .................................................. 15
A VHF rádióval kapcsolatos információk ............................. 16
A kézi készülék VHF antennájának cseréje ......................... 16
A kutyanyakörv-készülék VHF antennájának cseréje .......... 16
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ........................... 16
Adatmezők ................................................................................ 16
Hibaelhárítás ............................................................................. 17
Kézi készülékem nem reagál ............................................... 17
A nyakörvkészülékek azonosítói ütköznek .......................... 17
A készülék regisztrálása ........................................................... 17
Tárgymutató .................................................................. 18
ii
Tartalomjegyzék
Bevezetés
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
A rendszer beállítása
Használat előtt be kell állítania a kézi készüléket és a
nyakörvkészüléket.
1 Helyezze a telepeket a kézi készülékbe (Elemek
behelyezése, 1. oldal).
2 Töltse fel a nyakörvkészüléket (A nyakörvkészülék töltése,
2. oldal).
3 Kapcsolja be a készülékeket (A készülékek bekapcsolása,
2. oldal).
4 Ha szükséges, rendelje a nyakörvkészüléket a kézi
készülékhez (Kutyanyakörv és az Atemos készülék
párosítása, 4. oldal).
5 Keressen műholdjeleket (Műholdas jelek keresése,
2. oldal).
MAP
A térkép megtekintése.
MENU Az aktív oldal menüjének megnyitása.
Kétszer megnyomva megnyitja a főmenüt.
ENTER Az adott lehetőség kiválasztása és az üzenetek nyugtázása.
BACK
Az adatbevitel megszakítása, vagy visszatérés az előző
menübe, illetve oldalra.
MARK
Jelenlegi helyzetének megadása.
DOG
A kutya nyomkövetési oldalának megtekintése.
Az opciók megtekintése, görgetés az opciók között, valamint a
térképmutató mozgatása.
A billentyűzet lezárása
1 Válassza a elemet.
2 Válassza a OUT elemet.
Kutyanyakörv-készülék
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörvkészülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.
A készülékek áttekintése
Atemos 50 kézi készülék
ÉRTESÍTÉS
Ne használjon nagy teljesítményű rádiót (5 wattnál nagyobb
teljesítményűt) a kézi készülék közvetlen közelében. Ez a kézi
készülék visszafordíthatatlan károsodásához vezethet.
À
Á
Â
Ã
VHF antenna
GPS-antenna
bekapcsológomb
Állapotjelző LED és villogó LED jelzőfények
Elemek behelyezése
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenna
VHF antenna
bekapcsológomb
Kijelző
Billentyűzet
A kézi készülék két AA típusú elemmel működik (nem
tartalmazza a csomag). Az optimális működést NiMH vagy
lítiumion-akkumulátorok használatával érheti el.
1 Fordítsa el a D-gyűrűt az órajárással ellentétes irányba, majd
emelje meg a fedél eltávolításához.
2 Helyezze be a két AA típusú elemet egymással ellenkező
irányban.
USB-port (a fedél alatt)
microSD™ kártyanyílás (az akkumulátortér ajtaja alatt)
Rögzítőgerinc
Az akkumulátorfedél D-gyűrűje
Billentyűzet
3 Helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét, majd fordítsa a
D-gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba.
4 Tartsa nyomva a gombot.
5 Válassza ki a Beállítás > Rendszer > Teleptípus
lehetőséget.
6 Válassza ki az Alkáli, Lítium vagy Újratölthető NiMH
lehetőséget.
IN
Közelítés a térképen.
OUT
Távolítás a térképen.
Bevezetés
1
A nyakörvkészülék töltése
ÉRTESÍTÉS
A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása
előtt teljesen szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a
környező területet.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörvkészülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.
Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül öt órát
vesz igénybe.
1 Pattintsa a töltőcsipeszt À a készülékre Á.
2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a töltőcsipesz
kábelén lévő mini-USB portba.
3 Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz.
Ha a nyakörv töltés alatt áll, a LED folyamatos piros fénnyel
világít.
4 Amikor az állapotjelző LED folyamatos zöld fényre vált,
távolítsa el a töltőcsipeszt a nyakörvről.
A készülékek bekapcsolása
• Az előre beállított fényerőszintek közötti váltáshoz nyomja
meg a gombot.
• A fényerőszint manuális beállításához használja a /
gombokat.
Nyomja
meg az ENTER gombot.
3
A nyakörv felhelyezése a kutyára
VIGYÁZAT!
Ne permetezzen erős vegyszereket (beleértve többek között a
bolha- vagy kullancsirtó spray-ket is) a készülékre vagy a
nyakörvre. Mindig ügyeljen arra, hogy a kutyára permetezett
bolha- vagy kullancsirtó spray teljesen megszáradjon, mielőtt a
kutyára adná a nyakörvet. Az erős vegyszerek még kis
mennyiségben is kárt okozhatnak a műanyag alkatrészekben és
a nyakörv rétegeiben.
Mielőtt a nyakörvet a kutyára adná, elsőként párosítania kell a
kézi készüléket és a nyakörvet (Kutyanyakörv és az Atemos
készülék párosítása, 4. oldal), illetve műholdjeleket kell fognia
(Műholdas jelek keresése, 2. oldal).
1 Igazítsa úgy a nyakörvet, hogy a VHF ostorantenna felfelé
mutasson, valamint a GPS-antenna felfelé, a LED-ek pedig
előrefelé nézzenek.
2 Helyezze a nyakörvet a kutya nyakának középső része köré.
3 Szorítsa meg a szíjat, hogy kényelmesen körbevegye a kutya
nyakát.
MEGJEGYZÉS: a nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, és
úgy kell beállítani, hogy ne fordulhasson el vagy
csúszkálhasson a kutya nyakán. A kutyának képesnek kell
lennie az étel és a víz szokásos módon történő lenyelésére.
Figyelje kutyája viselkedését, hogy meggyőződjön róla, nem
túl szoros-e a nyakörv.
• Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját, amíg
az LCD kijelző be nem kapcsol.
• Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját,
amíg az állapotjelző LED villogni, a nyakörv pedig sípolni
nem kezd.
A készülékek kikapcsolása
• Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját, amíg
az LCD képernyő ki nem kapcsol.
• Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját,
amíg az állapotjelző LED színe pirosra nem változik.
Műholdas jelek keresése
Mielőtt a nyakörvet a kutyára adná, a nyakörvnek és a kézi
készüléknek egyaránt műholdas jeleket kell fognia. A
műholdjelek befogása eltarthat néhány percig.
1 Menjen kültéri, nyílt területre.
2 Kapcsolja be mindkét készüléket (A készülékek
bekapcsolása, 2. oldal).
3 Válassza ki a bekapcsológombot a kézi készüléken.
A
szimbólum a GPS-jel erősségét mutatja.
Amikor a nyakörv műholdas jeleket fog, az állapotjelző LED
dupla vagy tripla zöld villanással reagál.
A háttérvilágítás fényerejének beállítása
MEGJEGYZÉS: korlátozni lehet a háttérvilágítás fényerejét
abban az esetben, ha az akkumulátor lemerülőben van.
A képernyő háttérvilágításnak túlzott használata jelentősen
csökkentheti az akkumulátor üzemidejét.
1 Válassza a ikont.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
2
4 Amennyiben a szíj túl hosszúnak bizonyul, vágja le a
felesleget, de hagyjon meg legalább plusz 7,62 cm-t
(3 hüvelyk).
A képernyőn megjelenő billentyűzet
használata
Ha szövegbevitelre van lehetősége, billentyűzet jelenik meg a
képernyőn.
• A , , és gombokkal karaktert választhat, a bevitelhez
ENTER gomb.
• A törléshez a gombot használhatja.
• A shift billentyűt az ikon jelzi.
• Az IN és OUT gombokkal módosíthatja a billentyűzet
karaktermódját.
• A Kész gombbal mentheti a szöveget és bezárhatja a
billentyűzetet.
Bevezetés
Kutyanyomkövetés
A kézi készülék lehetővé teszi, hogy egy nyomkövető iránytű
vagy térkép segítségével nyomon követhesse kutyáját. A térkép
megjeleníti az Ön tartózkodási helyét, illetve kutyája
tartózkodási helyét és nyomvonalait. Az iránytű mutatója a kutya
jelenlegi tartózkodási helyének irányát jelzi.
Kutya nyomon követése a térképen
Kutyája térképes követéséhez először hozzá kell őt adnia kézi
készülékéhez (Kutyanyakörv és az Atemos készülék párosítása,
4. oldal).
A térképen megtekintheti a kutya tartózkodási helyét.
1 Válassza a MAP elemet.
2 Az IN és OUT gombokkal nagyíthatja és kicsinyítheti a
térképet.
Navigálás a kutyához
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válassza ki a kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése > Indulás elemet.
Megnyílik a térkép.
4 Kövesse a kutyához vezető lila vonalat.
Kutya állapotát jelző ikonok
Ül
Fut
Állja a vadat
Fára kergetett
Ismeretlen*
*Az „Ismeretlen” állapotot jelző ikon azt jelzi, hogy a nyakörv
nem fogja a műholdjeleket és a kézi készülék nem tudja
meghatározni a kutya helyét.
Helyriasztások
A helyriasztásokkal értesülhet, ha kutyái vagy ismerősei
elhagynak egy bizonyos területet vagy belépnek egy bizonyos
területre. Létrehozhat egyedi geokerítést vagy használhatja
aktuális helyzetének beállított környezetét.
A geokerítés egy láthatatlan határ megadott terület körül,
amelyet a térképen jelölt pontokkal hozhat létre. A geokerítés
virtuális határainak pontossága megközelítőleg 3 m (10 láb). A
geokerítések egy átlagos kert méretét lefedve működnek
ideálisan (kb. ¼ acre – 0,1 hektár).
Geokerítés-riasztás beállítása
Lehetősége van egy bizonyos területet körülvevő láthatatlan
határ beállítására, és értesítést fogadhat, ha kutyája belép vagy
elhagyja az adott területet.
1 Válassza ki a Beállítás > Helyriasztások > Riasztás
hozzáadása > Geokerítés elemet.
2 Válasszon egy pontot a térképen, majd válassza a Használat
elemet.
3 A 2. lépés ismétlésével akár 10 pontból álló geokerítést is
létrehozhat.
4 Válassza a Kész lehetőséget.
Sugárriasztás beállítása
A készülék figyelmezteti, ha egy kutya vagy ismerős Öntől egy
megadott távolságon belülre vagy kívülre ér.
1 Válassza ki a Beállítás > Helyriasztások > Riasztás
hozzáadása > Sugár lehetőséget.
2 Válassza ki a mértékegységet.
Kutyanyomkövetés
3 Adja meg a sugár távolságát, majd válassza a Kész
lehetőséget.
Helyriasztások szerkesztése
1 Válassza ki a Beállítás > Helyriasztások elemet.
2 Válasszon ki egy riasztást.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza a Letiltás lehetőségre az ezen riasztásra
vonatkozó értesítések kikapcsolásához.
• Válassza ki a Riasztástípus beállítása elemet a
riasztáshoz tartozó értesítési mód beállításához.
• Válassza ki a Riasztásmód beállítása elemet, ha hangos
értesítést szeretne beállítani a kilépéshez, belépéshez
vagy mindkettőhöz.
• A riasztás eltávolításához válassza a Törlés elemet.
Kutyainformációk
A kézi eszköz a „Kutya” alapértelmezett nevet rendeli a
nyakörvkészülékhez, ha azt a kézi eszközzel együtt, egy
termékként vásárolta.
Vadászati metrika
A vadászati metrika adatgyűjteményével megértheti kutyája
viselkedését és vadászati mintáját. A vadászati metrika
automatikusan nullázódik minden vadászat kezdetén.
Adatmezők
Fára kergetett: annak száma és helye, hogy a kutya hányszor
és hol kergetett fára a vadászat során.
idő: a kutya távollétének időtartama.
Kutyapontsz.: mérések összesítése, amely a kutya vadászat
során nyújtott teljesítményét mutatja.
Távolság: a kutya által megtett teljes távolság.
Vadállás: annak száma és helye, hogy a kutya hányszor és hol
állt vadat a vadászat során.
Egy kutya statisztikáinak és nyomvonalának
visszaállítása
Előfordulhat, hogy egy új vadászat megkezdése előtt törölni
szeretné a kutya statisztikáit és nyomvonalát.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése > Visszaállítás > Igen
lehetőséget.
A kutya nyomvonala hosszának módosítása
Beállíthatja, hogy a kutya nyomvonalai mennyi ideig legyenek
láthatóak a térképen. Kevesebb nyomvonal megjelenítésével a
térképnézet áttekinthetőbbé válik. A térképen látható
nyomvonalak hosszának módosítása nem befolyásolja a belső
memóriában tárolt nyomvonalakat.
1 Válassza a Beállítás > Kutyák > Kuty.nyomv.hossz a
tkpen elemet.
2 Válassza ki, hogy több vagy kevesebb nyomvonalat
szeretne-e látni a térképen.
A kutya nevének módosítása
1 Válassza a DOG > ENTER elemet.
Megjelennek a kutya adatai.
2 Válassza ki a név mezőt.
Megjelenik a képernyő-billentyűzet (A képernyőn megjelenő
billentyűzet használata, 2. oldal).
3 Adja meg a kutya nevét.
3
A kutya nyomvonala színének módosítása
Lehetősége van a kutyanyomvonal színének módosítására.
Rendkívül hasznos, ha a nyomvonal színe lehetőség szerint
egyezik a nyakörv szíjának színével.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése elemet.
4 Válassza ki a kutya neve mellett megjelenő színes négyzetet.
5 Válasszon egy színt.
A kutya fajtájának módosítása
A kutya fajtájának módosítása előtt be kell kapcsolnia a
nyakörvkészüléket és a kézi készülék 3 m-es (10 láb) közelébe
kell helyeznie.
A kutya fajtájának beállításával kutyájához illő állapotikonok
jelennek meg.
1 Válassza a DOG > ENTER > MENU elemet.
2 Válassza a Kutya fajtájának módosítása elemet.
3 Válasszon egy fajtát.
Kutyariasztások beállítása
Beállíthatja, hogy a kézi készülék hogyan értesítse kutyája
bizonyos tevékenységeiről.
1 Válaza a Beállítás > Kutyák > Kutyariasztások elemet.
2 Válasszon egy tevékenységet.
3 Adja meg, hogy a készülék milyen módon értesítse a
választott tevékenységről.
4 Szükség szerint ismételje meg a 2. és 3. lépést.
Kutya eltávolítása
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Eltávolít elemet.
Kutyanyakörv és az Atemos készülék
párosítása
Ahhoz, hogy a kézi készülékhez eszközt tudjon párosítani, a
kézi készüléknek és a nyakörvkészüléknek érintésközeli
távolságban kell lenniük egymással.
A kézi készülék akár 20 nyakörvkészülékes kutya nyomon
követésére alkalmas. További nyakörvkészülékek vásárlása
esetén csatlakoztathatja azokat a kézi készülékhez.
1 Válassza a DOG elemet.
2 Válassza ki a Kutya hozzáadása lehetőséget.
3 Kapcsolja ki a nyakörvkészüléket.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Alapértelmezés szerint az új kutya neve „Kutya”, az
azonosítószám pedig véletlenszerűen lesz hozzárendelve.
Megjelenhet egy hibaüzenet, ha konfliktus van az
azonosítószám és egy másik kutya között.
A párosítás végeztével hozzáadhatja a nyakörvkészüléket
további kézi készülékekhez a nyakörvkészülék nyomon követési
kódjának vagy az irányítókódjának segítségével.
Kutya hozzáadása a nyomon követési és
irányítókódok használatával
MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és a
funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet.
Mielőtt hozzáadhatna egy kutyát a nyomon követési és
irányítókódok használatával, a kutya gazdájának meg kell
keresnie a nyomon követési és irányítókódokat (A kutya
azonosítójának, valamint nyomon követési és irányítási
kódjának keresése, 4. oldal), és ezeket közölnie kell Önnel.
4
A nyomon követési és irányítókódokkal engedélyezheti egy kézi
készülék számára, hogy interakcióba léphessen kutyája
nyakörvkészülékével. Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni
kívánt kutya közelében, illetve nem tudja párosítási módba
állítani a nyakörvet, a kutyát a nyomon követési és irányítókódok
segítségével is hozzáadhatja.
1 Válassza ki a DOG > Kutya hozzáadása lehetőséget.
2 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a nyakörv közelében
tartózkodik-e, válassza a Nem lehetőséget.
3 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy tudja-e a nyomon
követési és irányítókódokat, válassza az Igen lehetőséget.
4 Adja meg a nyakörv nyomon követési vagy irányítókódját,
majd válassza a Kész ikont.
A kutya nyomon követési kódja lehetővé teszi a kutya
nyomon követését. A kutya irányítókódja lehetővé teszi a
kutya nyomon követését, illetve a nyakörv beállításaihoz való
hozzáférést is.
5 Adja meg a kutya nevét, majd válassza a Kész > OK
lehetőséget.
A kutya azonosítójának, valamint nyomon követési és
irányítási kódjának keresése
Kutyája nyomon követési kódját megosztva egy másik személy
is nyomon követheti a kutyát. Kutyája irányítási kódját is
megoszthatja, így egy másik személy is nyomon követheti a
kutyát és hozzáférhet a nyakörv beállításaihoz.
1 Válassza ki a Kutyák listája elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése elemet.
Kutya azonosítószámának kézi hozzárendelése
Mielőtt kézzel azonosítószámot rendelhetne kutyájához, először
be kell kapcsolnia a kutyanyakörv-készüléket és a kézi készülék
3 m-es (10 láb) közelébe kell helyeznie. Új azonosítót kell
hozzárendelnie a kutyához.
1 Válassza a DOG elemet.
2 Válasszon ki egy kutyát.
3 Válassza az Info megjelenítése > MENU > Azonosító
módosít. elemet.
4 Válasszon egy még nem hozzárendelt, a meglévőkkel nem
ütköző azonosítót.
A frissítés gyakoriságának módosítása
Az akkumulátor üzemidejének növelése érdekében hosszabb
időtartamot is beállíthat a frissítés gyakoriságához. A 30
másodperces és 2 perces gyakoriságok csökkentik a telep
terhelését, de kevésbé részletes módon rögzítik a kutyák
nyomvonalát és statisztikáit.
1 Helyezze a kézi készüléket a nyakörvkészülék közelébe.
2 Válassza a DOG elemet.
3 Válasszon ki egy kutyát.
4 Válassza az Info megjelenítése > MENU > Friss. gyak.
módosítása elemet.
5 Válasszon frissítési gyakoriságot.
Kommunikáció a nyakörvvel
Az optimális kommunikáció érdekében gondoskodjon róla, hogy
a kézi készülék tisztán rálásson a nyakörvkészülékre. Ehhez a
legjobb, ha a környék legmagasabb pontjára megy (pl.:
dombtető).
Kutyanyomkövetés
4 Válassza ki a hozzáadni kívánt ismerőshöz tartozó
Legjobb
ismerősazonosítót.
5 Adja meg az ismerős nevét, majd válassza a Kész > OK
lehetőséget.
Ezzel hozzáadta az ismerőst a kézi készülékhez.
Jó
Egy ismerős nyomon követése
A térkép segítségével nyomon követheti ismerősei tartózkodási
helyét.
Válassza a MAP ikont.
Gyenge
Egy ismerős azonosítójának frissítése
Nyomon követés a BaseCamp BaseStation
segítségével
™
Mielőtt követhetné kutyáit és ismerőseit a BaseCamp
segítségével, először telepítenie kell a BaseCamp szoftvert
számítógépére (www.garmin.com/basecamp).
A BaseCamp BaseStation funkciójával valós időben követheti
kutyáit és ismerőseit számítógépén. A BaseCamp használatáról
a szoftver súgófájljában talál további információkat.
1 Válassza a Beállítás > Rendszer > BaseCamp
BaseStation > Rákérdez lehetőséget.
2 Nyissa meg a BaseCamp szoftvert.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ismerősök nyomon követése
Más vadászok nyomon követésével mindig tudhatja, éppen
merre járnak. Egy Atemos 50 kézi készülék akár 20 készülék
nyomon követésére képes, beleértve a kompatibilis
kutyanyakörv-készülékeket és kézi készülékeket is.
MEGJEGYZÉS: Atemos 50 kézi készülékén csak Atemos 100
kézi készülékeket követhet nyomon.
Ismerős hozzáadása MURS/VHF
használatával
Ahhoz, hogy hozzáadjon egy ismerőst MURS/VHF
használatával, közel kell lennie hozzá.
Hozzáadhatja vadásztársait kézi készülékéhez, így nyomon
követheti őket a térképen (Egy ismerős nyomon követése,
5. oldal).
1 Kézi készülékén válassza ki az MENU > Eszközök >
Ismerősök > Hozzáadás elemet.
2 Helyezze a két kézi készüléket egymás közelébe, majd saját
kézi készülékén válassza az Igen lehetőséget.
3 Ismerőse kézi készülékén válassza ki az Ismerősök >
Párosítás elemet.
4 Saját kézi készülékén adja meg az ismerős nevét, majd
válassza a Kész > OK lehetőséget.
Ezzel hozzáadta az ismerőst a kézi készülékhez.
Ismerős hozzáadása az ismerősazonosító
használatával
Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni kívánt vadász
közelében, a vadászt egy ismerősazonosító segítségével is
hozzáadhatja.
1 Kézi készülékén válassza ki az Eszközök > Ismerősök >
Hozzáadás elemet.
2 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy a másik kézi készülék
közelében tartózkodik-e, válassza a Nem lehetőséget.
3 Amikor a rendszer megkérdezi, hogy tudja-e az
ismerősazonosítót, válassza az Igen lehetőséget.
Ismerősök nyomon követése
Ha egy ismerőse módosította saját azonosítóját, kézi
készülékén gyorsan frissítheti az ismerősazonosítót.
1 Válassza ki az Eszközök > Ismerősök lehetőséget.
2 Válassza ki az ismerőst.
3 Válassza az Info megjelenítése elemet.
4 Válassza az MENU > Azonosító módosít. lehetőséget.
5 Válassza ki az ismerőse új azonosítójával megegyező
ismerősazonosítót.
Útvonalpontok, útvonalak és
nyomvonalak
Útvonalpontok
Az útvonalpontok olyan helyek, amelyeket a készüléken rögzít
és tárol.
A járműpozíció megjelölése
Megjelölheti járműve pozícióját, hogy vadászat után
visszanavigálhasson hozzá.
1 Válassza a főmenü MARK elemét.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A jelenlegi pozíció megjelölése
1 Válassza ki a MARK elemet.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza az Új lehetőséget.
• Válasszon egy alapértelmezett helynevet, például
Teherautó vagy Tábor.
3 Válassza a Mentés lehetőséget.
Raj megjelölése
Megjelölhet rajhelyzeteket, illetve megadhatja a felriasztott és
meglőtt madarak (megközelítőleges) számát.
1 Válassza ki a MARK elemet.
2 Válassza a Raj elemet.
3 Adja meg a felriasztott madarak számát.
4 Adja meg a meglőtt madarak számát.
5 Válassza az OK lehetőséget.
Útvonalpont megjelölése a térképpel
1 Válassza a MAP elemet.
2 Válasszon egy helyzetet a térképen.
3 Válassza a ENTER > MENU > Mentés útvonalp. elemet.
Navigáció útvonalponthoz
1 Válassza a főmenü Eszközök > Keresés > Útvonalp.
elemét .
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza az Indulás lehetőséget.
5
Útvonalpont szerkesztése
Útvonalpont szerkesztéséhez már meglévő útvonalpont
szükséges.
1 Válassza a főmenü Eszközök > Útvonalp. men. elemét.
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válasszon szerkesztendő elemet, például a nevet.
4 Adja meg az új adatokat.
Útvonalpont mozgatása a térképen
1 Válassza a főmenü Eszközök > Útvonalp. men. elemét.
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza ki a MENU > Útvonalp. mozgatása elemet.
4 Válasszon egy helyzetet a térképen.
5 Válassza a ENTER elemet.
Útvonalpont áthelyezése a jelenlegi pozícióra
Lehetősége van az útvonalpontok áthelyezésére. Ha például
járművével helyet változtat, a helyzetet jelenlegi pozíciójára
módosíthatja.
1 Válassza az Eszközök > Útvonalp. men. menüpontot.
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza a MENU > Itt újrapozícionál. lehetőséget.
Az útvonalpont helye a jelenlegi pozícióra módosul.
Útvonalpont helyének pontosítása
Lehetősége van az útvonalpontok pontosítására. Átlagolás
során a készülék több beolvasást végez ugyanazon a pozíción,
majd ezek átlagával pontosítja az adatokat.
1 Válassza az Eszközök > Útvonalp. men. menüpontot.
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza a MENU > Pozíció-átlagolás lehetőséget.
4 Menjen az útvonalponthoz.
5 Válassza az Indítás lehetőséget.
6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
7 Ha a megbízhatósági állapotsáv elérte a 100%-ot, válassza a
Mentés lehetőséget.
A legjobb eredmények érdekében gyűjtsön 4-8 mintát az
útvonalponthoz, és a mintavételek között várjon legalább 90
percet.
Útvonalpont tervezése
Egy megjelölt és egy új helyszín távolságának és irányának
megtervezésével új helyszínt hozhat létre.
1 Válassza a főmenü Eszközök > Útvonalp. men. elemét.
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza az MENU > Projekt útvonalp. lehetőséget.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útvonalpont információinak mentéséhez válassza a
Mentés gombot.
• Az útvonalpont információinak mentéséhez és
szerkesztéséhez válassza a Ment és szerkeszt gombot.
Útvonalpont törlése
1 Válassza a főmenü Eszközök > Útvonalp. men. elemét.
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza ki a MENU > Törlés > Igen lehetőséget.
Útvonalak
Az útvonal útvonalpontok vagy helyek sorozatából áll, és a
végső úti célhoz vezet.
6
Útvonal létrehozása
1 Válassza az Eszközök > Útvonaltervező > Út létrehozása
2
3
4
5
6
> Első pont kiválasztása elemet.
Válasszon kategóriát.
Válassza ki az útvonal első pontját.
Válassza a Használat > Köv. pont kiválaszt. elemet.
Válasszon ki egy pontot.
A 3–5. lépések ismétlésével adja meg az útvonal további
pontjait.
Navigálás mentett útvonalon
1 Válassza az Eszközök > Útvonaltervező lehetőséget.
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza a Térkép megt. > Indulás lehetőséget.
4 Navigálhat az iránytű (Navigálás a célirányjelző segítségével,
7. oldal) és a térkép (Térkép, 7. oldal) segítségével is.
Útvonal szerkesztése
1 Válassza az Eszközök > Útvonaltervező lehetőséget.
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza az Út szerkesztése lehetőséget.
4 Válasszon ki egy pontot.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A pont térképen való megtekintéséhez válassza az
Áttekintés lehetőséget.
• Az útvonalon található pontok sorrendjének
módosításához válassza a Lépés fel vagy Lépés le
elemet.
• Egy további pont hozzáadásához válassza a Beilleszt
lehetőséget.
Az új pont az éppen szerkesztés alatt álló pont előtt kerül
beillesztésre.
• Az útvonal egy pontjának eltávolításához válassza az
Eltávolít lehetőséget.
Az aktív útvonal megtekintése
1 Válassza ki az Eszközök > Aktív útvonal lehetőséget.
2 Válassza ki az útvonal egy pontját a további részletek
megtekintéséhez.
Útvonal fordítása
1 Válassza az Eszközök > Útvonaltervező lehetőséget.
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza az Útvonal fordítás lehetőséget.
Útvonal törlése
1 Válassza az Eszközök > Útvonaltervező lehetőséget.
2 Válasszon útvonalat.
3 Válassza ki az Útvonal törlése > Igen elemet.
Az összes útvonal törlése
1 Válassza a főmenü Eszközök > Útvonaltervező
lehetőségét.
2 Válassza a MENU > Mindet törli > Igen lehetőséget.
Nyomvonalak
A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló a
rögzített útvonal mentén levő pontokról tartalmaz információkat,
beleértve az egyes pontokra vonatkozó időt, helyet és
magasságot.
A nyomvonalnaplók rögzítése
1 Válassza a főmenü Beállítás > Számok > Nyomvonalnapló
elemét.
Útvonalpontok, útvonalak és nyomvonalak
2 Válassza a Rögz., Nincs megj. vagy Rög., megjel.
térképen lehetőséget.
A Rög., megjel. térképen kiválasztása esetén a térképen egy,
a nyomvonalat jelző vonal jelenik meg.
Válassza
ki a Rögzítési mód lehetőséget.
3
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Amennyiben a nyomvonalakat változó, a nyomvonalak
optimális megjelenését biztosító arányban szeretné
rögzíteni, válassza az Automatikus lehetőséget.
• Ha adott távolságon szeretné rögzíteni a nyomvonalakat,
válassza a Távolság lehetőséget.
• Amennyiben egy meghatározott ideig szeretné rögzíteni a
nyomvonalakat, válassza az idő lehetőséget.
5 Válassza a Intervallum elemet.
6 Végezze el az alábbiak egyikét:
• Amennyiben az Automatikus lehetőséget választotta a
Rögzítési mód menüben, válasszon egy lehetőséget a
nyomvonalak gyakrabban vagy ritkábban történő
rögzítéséhez.
MEGJEGYZÉS: a Leggyakrabban intervallum biztosítja a
legtöbb nyomvonaladatot, azonban használatával
gyorsabban betelik a készülék tárhelye.
• Amennyiben a Távolság vagy idő lehetőséget választotta
a Rögzítési mód menüben, adjon meg egy értéket.
Ahogy a bekapcsolt készülékkel halad, létrejön egy
nyomvonalnapló.
Útvonal magassági diagramjának megtekintése
1 Válassza az Eszközök > Nyomvonalkezelő lehetőséget.
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza a Magasságprofil elemet.
A nyomvonal részleteinek megtekintése
1 Válassza az Eszközök > Nyomvonalkezelőlehetőséget.
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza a Térkép megt. lehetőséget.
A nyomvonal kezdő- és végpontját zászló jelöli.
4 Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
Megjelennek a nyomvonal adatai.
A jelenlegi nyomvonal mentése
1 Válassza az Eszközök > Nyomvonalkezelőlehetőséget.
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A teljes nyomvonal mentéséhez válassza a Nyomvonal
mentés lehetőséget.
• A nyomvonal egy részének mentéséhez válassza a Rész
mentése lehetőséget, majd jelölje ki a menteni kívánt
részt.
2 Válassza a TracBack lehetőséget.
Megjelenik a térkép, valamint magenta színben az útvonal.
Navigálhat
a térkép (Térkép, 7. oldal) vagy az iránytű
3
(Navigálás a célirányjelző segítségével, 7. oldal)
segítségével is.
Nyomvonal archiválása kézzel
A mentett nyomvonalak archiválásával tárterületet szabadíthat
fel.
1 Válassza az Eszközök > Nyomvonalkezelő lehetőséget.
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza az Archiválás lehetőséget.
A nyomvonalak automatikus archiválása
1 Válassza ki a Beállítás > Számok > Automatikus
archiválás lehetőséget.
2 Válasszon beállítást.
Navigáció
Útvonalakon és nyomvonalakon navigálhat egy útvonalponthoz,
geoládához, fényképhez vagy a készülékre mentett helyek
egyikéhez. Úti céljához a térkép vagy az iránytű segítségével is
eljuthat.
Térkép
A ikon mutatja az Ön helyzetét a térképen. Haladás közben az
ikon is mozog, és nyomvonalnaplót (ösvényt) hagy maga után.
A térképen megjelennek az útvonalpontok nevei és
szimbólumai. Amikor egy úti cél felé navigál, útvonalát egy lila
vonal jelzi a térképen.
Ha a térkép tájolása Menetirányba értékre van állítva, a
térképen megjelenő objektumok forogni kezdenek az Ön
helyzete körül. Haladás közben a térkép átrendeződik abba az
irányba, amerre Ön halad. Az objektumokat a tájolás Észak felül
(Térképbeállítások, 11. oldal.
A térkép megnyitásához válassza a MAP ikont.
Térképadatmezők bekapcsolása
1 Válassza a MAP > MENU > Térkép beállítása > Adatmezők
elemet.
2 Válasszon beállítást.
Iránytű
A kézi készülék egy 3 tengelyű, dőléskompenzált iránytűvel
rendelkezik. Úti céljához egy célirányjelző vagy iránymutató
segítségével is eljuthat.
Az iránytű kalibrálása
Pozíció megjelölése tárolt nyomvonalakon
1 Válassza a főmenü Eszközök > Nyomvonalkezelő elemét.
2 Válasszon nyomvonalat.
3 Válassza a Térkép megt. lehetőséget.
4 Válasszon egy helyzetet a nyomvonalon.
5 Válassza az MARK > Új lehetőséget.
6 Szerkessze a helyzet adatait (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja.
Ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a
mágneses mezőkre, mint például autók, épületek vagy
magasfeszültségű vezetékek.
A készülék rendelkezik egy 3 tengelyes elektronikus iránytűvel.
Nagyobb távolság megtétele után, hőmérsékletváltozás esetén
vagy akkumulátorcserét követően érdemes az iránytűt
újrakalibrálni.
1 Válassza ki a DOG > MENU lehetőséget.
2 Válassza ki az Iránytű kalibrálás > Indítás lehetőséget.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Navigálás nyomvonal kezdetéhez
Navigálás a célirányjelző segítségével
Lehetősége van visszanavigálni a nyomvonalak kezdetéhez. Ez
akkor lehet hasznos, ha táborba vagy ösvény kezdetéhez kell
eljutnia.
1 Válassza az Eszközök > Nyomvonalkezelő > Jelenlegi
nyomv. > Térkép megt. lehetőséget.
Navigáció
Egy úti célhoz történő navigálás során a ikon az úti cél felé
mutat, függetlenül a haladás irányától.
1 Egy úti célhoz történő navigálás során válassza az Eszközök
> Iránytű elemet
7
2 Forduljon el addig, amíg a
ikon az iránytű teteje felé nem
mutat, és haladjon tovább ebbe az irányba az úti cél felé.
Iránymutató
Az iránymutató rendkívül hasznos, amikor vízen navigál, illetve
amikor semmilyen nagyobb akadály nincs az útjában. Emellett
segít az útvonalon felbukkanó veszélyek, például a homokpadok
vagy víz alatti sziklák elkerülésében is.
Az iránymutató bekapcsolásához válassza ki az iránytűnél a
MENU > Halad. irány beáll. > Ugrás a vonalhoz/mutatóhoz
elemet.
Válassza az Eszközök > Magasságprofil elemet.
A barométeres magasságmérő kalibrálása
A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha
tudja a helyes magasságot vagy a helyes légköri nyomást.
1 Menjen arra a helyre, amelynek ismeri a magasságát vagy a
légköri nyomását.
Válassza
az Eszközök > Magasságprofil > MENU >
2
Magasságmérő kalibrálása lehetőséget.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Navigálás a diagram egy pontjához
1 Válassza az Eszközök > Magasságprofil elemet.
2 Válassza ki a diagram egyik pontját.
Az iránymutató À megmutatja az Ön úti célhoz vezető
útirányvonalhoz való viszonyát. Az útvonaltól való eltérés
jelzése (CDI) Á jeleníti meg az útiránytól való (balra vagy jobbra
történő) elsodródást. A skála  az útvonaltól való eltérés
jelzésén látható pontok à közötti távolságot jelzi, amely
megmutatja, milyen mértékben tért le az útvonalról.
Keresés menü
A keresés menüvel útvonalpontokat, városokat és koordinátákat
kereshet. Fotókat, nyomvonalakat és geoládákat tölthet le és
állíthat be úticélként. További kategóriák is megjelennek, ha
opcionális, kompatibilis részletezett térképeket tölt készülékére.
A megnyitott kategóriák listába szedve jelenítik meg a
tartózkodási helye vagy a térképmutató (ha aktív) közelében
lévő elemeket.
Útvonalpont keresése név alapján
1 Lépjen a főmenüből az Eszközök > Keresés > Útvonalp. >
MENU > Keresés betűzéssel menübe.
2 Írja be a nevet.
A karakterek beírásával megjelennek a találatok.
3 Válassza ki a keresett útvonalpontot.
Útvonalpont keresése egy másik útvonalpont közelében
1 Válassza a főmenü Eszközök > Útvonalp. men. elemét.
2 Válasszon egy útvonalpontot.
3 Válassza a MENU > Keres. a közelben lehetőséget.
4 Válasszon kategóriát.
A listán megtalálja az eredeti útvonalponthoz közeli
útvonalpontokat.
Navigálás a Mutat és megy funkció
használatával
A készüléket egy távolban lévő objektum felé irányíthatja,
rögzítheti az irányt és az adott objektumhoz navigálhat.
1 Válassza az Eszközök > Mutat és megy lehetőséget
2 Mutasson a készülékkel egy objektum irányába.
3 Válassza a Fix irány > Iránybeállítás lehetőséget.
4 Navigálhat az iránytű (Navigálás a célirányjelző segítségével,
7. oldal) és a térkép (Térkép, 7. oldal) segítségével is.
3
4
5
6
A pont részletei megjelennek a diagram bal felső sarkában.
Válassza ki a MENU > Térkép megt. lehetőséget.
Válassza ki a képernyő felső részén lévő információs sávot.
Válassza az Indulás lehetőséget.
Navigálhat az iránytű (Navigálás a célirányjelző segítségével,
7. oldal) és a térkép (Térkép, 7. oldal) segítségével is.
A diagram típusának módosítása
A magassági diagram módosításával lehetősége van a nyomás
és a magasság idő- vagy távolságalapú megjelenítésére.
1 Lépjen az Eszközök > Magasságprofil > MENU >
Rajztípus módosít. menübe.
2 Válasszon beállítást.
Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép hasznos statisztikákat jelenít meg,
például az aktuális sebességet, az átlagos sebességet, a
maximális sebességet és a napi kilométer-számlálót.
Módosíthatja a fedélzeti számítógép elrendezését, műszerfalát
és adatmezőit (Adatmezők testreszabása, 10. oldal).
A fedélzeti számítógép megnyitásához válassza az Eszközök >
Fedélzeti számítógép elemet.
A fedélzeti számítógép alaphelyzetbe állítása
A pontosabb útinformációk érdekében az utak megkezdése előtt
nullázhatja az útinformációkat.
1 Válassza az Eszközök > Fedélzeti számítógép elemet.
2 Válassza a MENU > Visszaállítás > Útadatok nullázása
lehetőséget.
Alkalmazások
Közelségi riasztás beállítása
A közelségi riasztások figyelmeztetik, amikor Ön vagy kutyája
egy bizonyos hely meghatározott körzetén belül tartózkodik.
Amikor a kijelölt sugárba lép, egy hangjelzés hallatszik.
1 Válassza ki az Eszközök > Közelségi útvonalp. elemet.
2 Válassza ki a Riasztás létrehozás elemet.
3 Válasszon kategóriát.
4 Válasszon ki egy helyet.
5 Válassza a Használat lehetőséget.
6 Adja meg a sugár mértékét.
Ha egy közelségi riasztással rendelkező területre ér, a készülék
hangjelzéssel figyelmezteti.
A magassági diagram megtekintése
Egy terület méretének kiszámítása
Alapértelmezés szerint a magassági diagram az eltelt időre
vonatkozó magasságot jelenít meg. Testreszabhatja a
diagramot (A diagram típusának módosítása, 8. oldal) és az
adatmezőket is (Adatmezők testreszabása, 10. oldal).
1 Válassza az Eszközök > Területmérés > Indítás
8
lehetőséget.
2 Sétálja körül azt a területet, amelyet ki kíván számítani.
Alkalmazások
3 Ha elkészült, válassza a Számítás elemet.
A naptár és az almanach megtekintése
Megtekintheti az eszköztevékenységet, például egy útvonalpont
mentésének időpontját, valamint a napra és a holdra, illetve a
vadászatra és halászatra vonatkozó információkat.
1 Válassza az Eszközök lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A meghatározott napokra vonatkozó eszköztevékenység
megtekintéséhez válassza a Naptár lehetőséget.
• A napkelte, napnyugta, holdkelte és holdnyugta
időpontjának megtekintéséhez válassza a Nap és Hold
lehetőséget.
• A vadászathoz és halászathoz leginkább alkalmas
időpontok megtekintéséhez válassza a Vadászat és
halászat lehetőséget.
3 Szükség esetén válassza a vagy ikont egy másik nap
megtekintéséhez.
Riasztás beállítása
1
2
3
4
Válassza az Eszközök > Ébresztőóra elemet.
Adja meg az időt.
Válassza a Riasztás bekapcsolása elemet.
Válasszon beállítást.
A riasztás a kiválasztott időben fog megszólalni. Ha a készülék
ki van kapcsolva a beállított időben, automatikusan bekapcsol
és elindítja a riasztást.
Geoládák
A Geocaching egy kincskereső játék, melynek során a játékosok
ládákat rejtenek el vagy keresnek nyomok és GPS-koordináták
alapján.
Geoládák letöltése számítógép használatával
Számítógépe segítségével manuálisan tölthet fel geoládákat
készülékére (A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez,
14. oldal). A geoládafájlok GPX fájlba helyezésével a készülék
GPX mappájába importálhatja a fájlokat. Amennyiben prémium
tagsággal rendelkezik a geocaching.com weboldalon, a „pocket
query” funkció segítségével egy nagyobb csoportban, egyetlen
GPX fájlként is feltöltheti a geoládákat készülékére.
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USBkábel használatával.
2 Látogasson el a www.geocaching.com/play weboldalra.
3 Szükség esetén hozzon létre egy fiókot.
4 Jelentkezzen be.
5 Kövesse a geocaching.com oldalon található utasításokat a
geoládák megtalálásához és a készülékre történő
letöltéséhez.
Geoláda keresése
Hogy geoládához navigálhasson, először készülékére kell
töltenie egy vagy több geoládát.
1 Válassza a főmenü Eszközök > Geoládák elemét.
2 Válasszon ki egy geoládát.
3 Válassza az Indulás lehetőséget.
Ha megtalált egy geoládát, a kézi készülék megtaláltként jelöli
azt, bejegyzést hoz létre a naptárban, és megjeleníti a
legközelebbi ládát.
A geoládák listájának szűrése
Több szempont szerint is szűrheti a geoládák listáját, például a
nehézség szerint.
1 Válassza ki a főmenü Eszközök > Keresés > Geoládák >
MENU > Szűrő használata > Gyorsszűrő elemét.
Alkalmazások
2 Válassza ki a szűrendő elemeket.
3 Válassza a Keresés parancsot.
Egyedi geoládaszűrő szerkesztése
1 Válassza a Beállítás > Geoládák > Szűrőbeállítás
lehetőséget.
2 Válasszon szűrőt.
3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet.
Geoládaszűrő létrehozása és mentése
Egyedi geoládaszűrőket hozhat létre különböző szempontok
szerint. A szűrők létrehozása után alkalmazhatja azokat a
geoládák listáján.
1 Válassza a Beállítás > Geoládák > Szűrőbeállítás > Szűrő
létrehozása lehetőséget.
Válassza
ki a szűrendő elemeket.
2
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A Keresés gombbal alkalmazhatja a szűrőt a geoládák
listájára.
• A szűrő mentéséhez válassza a BACK gombot.
Mentéskor a szűrő automatikusan nevet kap. Az egyedi
szűrőket a geoládák listáján érheti el.
chirp™
A chirp egy geoládában programozott és elhelyezett, kis méretű
Garmin tartozék. Készüléke segítségével megtalálhatja a
geoládákban található chirp tartozékokat. A chirptartozékkal
kapcsolatos további információkat keresse a chirp Felhasználói
kézikönyvben, a www.garmin.com oldalon.
®
chirp keresés engedélyezése
1 Válassza a Beállítás > Geoládák elemet.
2 Válassza a chirp: keresés > Be lehetőséget.
chirp tartalmú geoláda keresése
1 Válassza a főmenü Eszközök > Keresés > Geoládák >
MENU > chirp adatok megjelenítése > Indulás elemét.
2 Navigáljon a geoládához.
Ha chirp készüléket tartalmazó geoláda 10 m-es (33 láb)
közelébe ért, megjelennek a chirp készülék részletei.
3 Ha elérhető, az Indulás gombbal a geoláda következő
állomásához navigálhat.
A stopper megnyitása
Válassza az Eszközök > Stopper lehetőséget.
Műhold-oldal
A műhold-oldalon megtekintheti aktuális helyzetét, a GPSpontosságot, a műholdak helyét és a jelerősséget.
A műholdas nézet módosítása
A műholdas nézet alapértelmezésként északot tartja a képernyő
felső részén. Módosíthatja a műholdas nézet tájolását, hogy
aktuális menetiránya kerüljön a képernyő tetejére.
1 Válassza az Eszközök > Műhold elemet.
2 Válassza a MENU > Menetirányba elemet.
A GPS kikapcsolása
1 Válassza az Eszközök > Műhold elemet.
2 Válassza a MENU > Használat a GPS kikapcsolásával
elemet.
Helyzet szimulálása
Helyzet szimulálása előtt ki kell kapcsolnia a GPS-t.
1 Válassza az Eszközök > Műhold elemet.
2 Válassza a MENU > Helyz. megad. a térképen lehetőséget.
3 Válasszon ki egy helyet.
9
4 Válassza a Használat lehetőséget.
Kutyaadatok továbbításának kikapcsolása
A kézi készülék alapbeállításként továbbítja a kutya adatait a
kompatibilis készülékekre. Az adatok továbbításának
kikapcsolásával elrejtheti az adatokat a további készülékek elől.
További tudnivalókért tekintse át kompatibilis készüléke
felhasználói kézikönyvét.
Válassza a Beállítás > Kutyák > Kutya adatainak
továbbítása > Ki elemet.
A megmentés mód engedélyezése
A megmentés mód engedélyezése előtt be kell kapcsolnia a
nyakörvkészüléket és a kézi készülék 3 m-es (10 láb) közelébe
kell helyeznie.
Kapcsolja be a megmentés módot, ha attól tart, hogy kutyája
eltéved és lemeríti a telepet. A megmentés mód megnöveli a
telep üzemidejét, így több ideje lesz a kutya megkeresésére.
Takarékoskodhat a nyakörvkészülék telepének üzemidejével, ha
kézi készülékén engedélyezi az alacsony energiafogyasztású,
telepkímélő üzemmódot. Ezzel a nyakörv ritkábban értesíti a
kézi készüléket a kutya helyzetéről.
1 Válasszon kutyát a kutyakövetési oldalon.
Megjelenik a kutya adatait tartalmazó oldal.
2 Válassza a MENU > Megmentés mód lehetőséget.
3 Várja meg a megerősítő üzenetet, mielőbb elengedné
kutyáját.
VIRB Távirányító
®
A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is
vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a
www.garmin.com/VIRB oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB
akciókamerát.
Eszköz testreszabása
A főmenü testreszabása
A főmenü elemeit áthelyezheti, valamint ki- és bekapcsolhatja.
1 Válassza a főmenü MENU > Elemsorrend módosít. elemét.
2 Válasszon menüelemet.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válassza a Mozgat lehetőséget az elemek sorrendjének
módosításához.
• Válassza a Beilleszt lehetőséget új elem hozzáadásához.
• Válassza az Eltávolít lehetőséget az elemek törléséhez.
Adatmezők testreszabása
A térkép adatmezőinek testreszabása előtt engedélyeznie kell
őket (Térképadatmezők bekapcsolása, 7. oldal).
Beállíthatja a térkép, iránytű, magassági diagram és fedélzeti
számítógép adatmezőit és műszerfalait.
1 Nyissa meg az oldalt, amelyen módosítani szeretné az
adatmezőket.
2 Válassza az MENU > Adatmez. módosít. elemet.
3 Válassza ki a módosítandó adatmezőt.
4 Válassza ki az új adatmezőt.
Az adatmezők leírásával kapcsolatban az Adatmezők,
16. oldal szakaszban talál részleteket.
Profilok
A profilok beállítások gyűjteményei, amellyel gyorsan beállíthatja
készülékét a használati körülményeknek megfelelően.
10
Különböző beállításokat és nézeteket használhat például
vadászathoz és geoládák kereséséhez.
A profilok a tevékenység-képernyőkhöz, például a
kezdőképernyőhöz kapcsolódnak.
Ha profil használata közben módosítja a beállításokat, például
az adatmezőket vagy a mértékegységeket, akkor a rendszer
automatikusan menti a változtatásokat az aktív profilba.
Egyéni profil létrehozása
A beállításokat és az adatmezőket az egyes tevékenységekhez
vagy útvonalakhoz igazíthatja.
1 Válassza a főmenü Eszközök > Profilváltás lehetőségét.
2 Válassza a MENU > Profilok beállítása > Profil létrehozása
> OK lehetőséget.
3 Adja meg a szükséges beállításokat.
4 Módosítsa a szükséges adatmezőket.
A beállítások, műszerfalak és adatmezők módosításait a
rendszer automatikusan az aktív profilba menti.
Profilnév szerkesztése
1 Válassza a főmenü Eszközök > Profilváltás > MENU >
Profilok beállítása elemét.
2 Válasszon profilt.
3 Válassza a Név szerkesztése lehetőséget.
4 Írjon be egy új nevet.
Profil törlése
1 Válassza a főmenü Eszközök > Profilváltás > MENU >
Profilok beállítása elemét.
2 Válasszon profilt.
3 Válassza ki a Törlés lehetőséget.
Rendszerbeállítások
Válassza a Beállítás > Rendszer elemet.
GPS: a GPS beállítása Normál, WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service) vagy Demó üzemmód (GPS kikapcsolva)
módra. A WAAS üzemmóddal kapcsolatos további
tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra:
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Nyelv: a készülék által megjelenített szöveg nyelvének
beállítása.
MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja
a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt
adatok nyelvét.
Teleptípus: a használt AA elem típusának beállítása.
BaseCamp BaseStation: annak beállítása, hogy a készülék
számítógéphez csatlakoztatva hogyan kapcsolódik a
BaseCamp szoftverhez.
Kutyára vonatkozó beállítások
Válassza a Beállítás > Kutyák elemet.
Kuty.nyomv.hossz a tkpen: annak beállítása, hogy mennyi
ideig legyen látható a térképen a kutya nyomvonala. Az idő
rövidítésével csökkentheti a térképen megjelenő elemek
számát.
Térképnagy. a kuty.-hoz: a térkép automatikus méretezése
úgy, hogy megjeleníthesse minden kutya helyzetét az Ön
helyzetével együtt, hacsak Ön kézzel el nem húzza a
térképet. Ezzel a funkcióval gyorsan megtalálhatja a
kutyákat.
Kutya adatainak továbbítása: kutya adatainak automatikus
továbbítása kompatibilis készülékekre (Kutyaadatok
továbbításának kikapcsolása, 10. oldal).
Eszköz testreszabása
Kutyariasztások: megadott tevékenységekre vonatkozó
riasztások módjának beállítása (Kutyariasztások beállítása,
4. oldal).
Megjelenítési beállítások
Válassza a Beállítás > Kijelző elemet.
Háttérvilágítás késleltetése: a háttérvilágítás kikapcsolására
vonatkozó időkorlát beállítása.
Akkumulátortak. üzemmód: takarékosabb telephasználat és
hosszabb üzemidő a képernyő kikapcsolásával a
háttérvilágítás időtúllépésekor.
Képernyőfelvétel: kép készítése a képernyő tartalmáról.
Színek: A képernyő hátterének és a kijelölés megjelenésének
módosítása.
A készülék hangjelzéseinek beállítása
Testreszabhatja az üzenetekhez, gombokhoz,
figyelmeztetésekhez és riasztásokhoz tartozó hangjelzéseket.
1 Válassza a Beállítás > Hangjelzések elemet.
2 Válasszon hangjelzést az egyes típusokhoz.
Térképbeállítások
Lépjen a Beállítás > Térkép menübe.
Tájolás: a térkép megjelenítési módjának beállítására szolgál.
Az Észak felül az oldal felső részén jeleníti meg az északi
irányt. A Menetirányba felülnézetben, az oldal felső részén
jeleníti meg az aktuális útirányt. Az Autós mód
háromdimenziós automata nézetben, az oldal felső részén
jeleníti meg az útirányt.
Útmutató feliratok: az irányító feliratok megjelenési
feltételeinek beállítására szolgál.
Adatmezők: a térkép, iránytű, magassági diagram és fedélzeti
számítógép adatmezőinek és műszerfalainak beállítására
szolgál.
Térképadatok: a jelenleg az eszközre töltött térképek
engedélyezésére és letiltására szolgál.
Speciális térképbeállítások
Válassza a Beállítás > Térkép > Speciális térképbeállítás
lehetőséget.
Autozoom: a megfelelő nagyítási szint automatikus kiválasztása
az optimális használhatóság érdekében. A Ki beállításon
kézzel kell nagyítania és kicsinyítenie.
Nagyítási szintek: annak beállítása, hogy milyen nagyítási
szinten jelenjenek meg a térképelemek. Ha a nagyítási szint
nagyobb, mint az itt beállított érték, a térképelemek nem
jelennek meg.
Felirat méret: a térképelemek feliratméretének beállítása.
Részletezés: a térképen megjelenő részletek mértékének
beállítása. Minél részletesebb a megjelenítés, annál tovább
tarthat a térkép újrarajzolása.
Árnyékolt domborzat: részletes domborzatot megjelenítő
térkép (ha elérhető) vagy az árnyékolás kikapcsolása.
Nyomvonalak beállításai
Válassza a Beállítás > Számok elemet.
Nyomvonalnapló: nyomvonalak rögzítésének be- vagy
kikapcsolása.
Rögzítési mód: a nyomvonalak rögzítési módjának beállítása.
Az Automatikus lehetőség változó gyakorisággal rögzíti a
nyomvonalakat, hogy optimális képet adjon róluk.
Intervallum: a nyomvonalnapló rögzítési gyakoriságának
beállítása. A pontok gyakoribb rögzítése részletesebb
nyomvonalat ad, de gyorsabban megtölti a nyomvonalnaplót.
Eszköz testreszabása
Automatikus archiválás: automatikus archiválási mód
beállítása a nyomvonalak rendszerezéséhez. A nyomvonalak
automatikusan mentődnek és törlődnek.
Szín: a nyomvonal színének módosítása a térképen.
A mértékegységek módosítása
Testreszabhatja a távolság és sebesség, a magasság, a
mélység, a hőmérséklet és a nyomás mértékegységét.
1 Válassza a Beállítás > Mértékegységek lehetőséget.
2 Válasszon méréstípust.
3 Válasszon mértékegységet az adott beállításhoz.
Időbeállítások
Válassza a Beállítás > idő elemet.
Időformátum: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás
formátumban mutassa az időt.
Időzóna: a készüléken használt időzóna beállítása. Az
Automatikus beállítás a GPS-pozíció alapján automatikusan
beállítja az időzónát.
Pozícióformátum beállításai
MEGJEGYZÉS: amennyiben nem eltérő pozícióformátumot
meghatározó térképet vagy táblázatot használ, ne módosítsa a
pozícióformátumot és a térképadathoz tartozó koordinátarendszert.
Válassza ki a Beállítás > Helyformátum lehetőséget.
Helyformátum: beállítja a helyadatokra vonatkozó
pozícióformátumot.
Térképadat: beállítja a koordináta-rendszert, amelyen a térkép
elhelyezkedik.
Szferoid térkép: megjeleníti a készülék által használt
koordináta-rendszert. Az alapértelmezett koordináta-rendszer
a WGS 84 rendszer.
Iránybeállítások
Lehetősége van az iránytű beállításainak testreszabására.
Válassza ki a Beállítás > Irány lehetőséget.
Kijelző: beállítja az iránytűn látható irány típusát.
Északi irány beállítása: beállítja az iránytűn alkalmazott észak
beállítást.
Ugrás a vonalhoz/mutatóhoz: beállítja a térképen megjelenő
mutató működését. A Célirány az úti cél irányába mutat. A
Útirány megmutatja az Ön úti célhoz vezető útirányvonalhoz
való viszonyát.
Iránytű: amennyiben egy bizonyos ideig magasabb
sebességgel halad, automatikusan átvált elektronikus
iránytűről GPS-iránytűre.
Iránytű kalibrálás: elvégzi az iránytű kalibrálását (Az iránytű
kalibrálása, 7. oldal).
A magasságmérő beállításai
Válassza a Beállítás > Magasságmérő elemet.
Automatikus kalibrálás: a készülék minden bekapcsolásakor
automatikusan újrakalibrálja a magasságmérőt.
Barométer üzemmód: a barometrikus adatok mérési módjának
beállítására szolgál. A Változó magasság beállítás lehetővé
teszi, hogy haladás közben a barométer lemérje a
magasságban bekövetkező változásokat. A Fix magasság
beállítás azt feltételezi, hogy a készülék mozdulatlan
helyzetben, fix magasságban tartózkodik, így a légköri
nyomás csak az időjárás következményeként változhat.
Légnyomásváltozás: a nyomásra vonatkozó adatok rögzítési
módjának beállítására szolgál. A Mindig tárolja beállítás
11
rögzít minden nyomásra vonatkozó adatot, amely a
nyomásfrontok megfigyelésekor rendkívül hasznos lehet.
Rajz típusa: a diagramon rögzített és megjelenített adatok
típusának beállítására szolgál. Rögzíti az egy adott idő vagy
távolság alatt bekövetkező magasságkülönbséget, az egy
adott idő alatt mért légköri nyomást, illetve az egy adott idő
alatt bekövetkező légnyomás-változást.
Magasságmérő kalibrálása: a magasságmérő kalibrálására
szolgál.
Geocaching beállításai
Válassza a Beállítás > Geoládák elemet.
Geoládák listája: nevek vagy kódok szerinti listában tekintheti
át a geoládákat.
Talált geoládák: Szerkesztheti a megtalált geoládák számát. A
szám automatikusan növekszik a megtalált ládák
rögzítésekor.
Szűrőbeállítás: lehetővé teszi egyedi geoládaszűrők
létrehozását megadott szempontok alapján (Geoládaszűrő
létrehozása és mentése, 9. oldal).
chirp: keresés: lehetővé teszi, hogy a készülék chirp
kiegészítőt tartalmazó geoládát keressen (chirp keresés
engedélyezése, 9. oldal).
chirp programozása: a chirp kiegészítő programozása.
További részletekért tekintse át a chirp felhasználói
kézikönyvét a www.garmin.com címen.
Útvonal beállításai
A készülék az aktuális tevékenységhez igazítva tervezi meg az
útvonalakat. Az elérhető útvonalbeállítások a kiválasztott
tevékenységtől függően változnak.
Válassza a Beállítás > Útvonalterv. elemet.
Navigáció módja: az útvonaltervezés optimalizálásának módját
szabályozza a távolság vagy az idő, valamint a terepi vagy
úttesti haladás alapján.
Útvonaltervezés: a haladás módjának beállítása az útvonalak
tervezéséhez.
Úton tartás: a legközelebbi úthoz rendeli az ön helyzetét jelölő
térképes pozícióikont.
Légvonalbeli átm.: annak beállítása, hogy a készülék hogyan
tervezi meg az útvonalat két pont között. Ez a beállítás csak
bizonyos tevékenységekhez érhető el. A Távolság az útvonal
következő pontjához irányítja, ha az aktuális helyzettől
megadott távolságra van.
Elkerülés beállítása: a navigáció során elkerülendő úttípusok
beállítása. Ez a beállítás csak bizonyos tevékenységekhez
érhető el.
Tengeri térképek beállításai
Válassza a Beállítás > Tengeri elemet.
Tengeri térképmód: válassza ki a készülék által használt
hajózási térkép típusát. A Tengeri típus eltérő színekkel
jeleníti meg a különféle térképszolgáltatásokat, így a tengeri
érdekes helyek egyszerűbben olvashatóak, illetve a térkép a
papíralapú hajózási térképek rajzrendszerét tükrözi. A
Halászat (tengeri térképek szükségesek hozzá) részletesen
megjeleníti az alsó kontúrokat és mélységmérőket, továbbá a
halászat közbeni optimális használat érdekében
leegyszerűsíti a térképábrázolást is.
Megjelenés: a térképen látható navigációs segédpontok
megjelenésének beállítására szolgál.
Tengeri riasztás beáll.: riasztásokat állít be azon esetekre,
amikor lehorgonyzott állapotban túllép egy megadott
sodródási távolságot, egy bizonyos távolságra letér az
útvonalról, illetve amikor egy megadott mélységű területre ér.
12
Tengeri riasztások beállítása
1 Válasza a főmenü Beállítás > Tengeri > Tengeri riasztás
beáll. lehetőségét.
2 Válasszon riasztástípust.
3 Válassza a Be lehetőséget.
4 Adjon meg távolságot.
"Eszközadatok"
Eszközadatok megtekintése
Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót és a
licencmegállapodást.
Válassza a Beállítás > Névjegy lehetőséget.
Támogatás és frissítések
• A kézi készüléken és a mini kutyanyakörv-készüléken
található szoftver és térképek frissítését a Garmin Express™
segítségével végezheti el.
• A kutyanyakörv-készülék szoftverének frissítését a Garmin
WebUpdater segítségével végezheti el.
Támogatás és frissítések
Garmin Express A ( www.garmin.com/express ) egyszerű
hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin
eszközök számára.
• Termékregisztráció
• Kézikönyvek
• Szoftverfrissítések
• Térkép-, grafikon- vagy útvonalfrissítések
A Garmin Express beállítása
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel
használatával.
2 Tekintse meg a www.garmin.com/dashboard weboldalt.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A szoftver frissítése
A kézi készülék vagy a nyakörv szoftverének frissítése előtt
csatlakoztatnia kell a kézi készüléket (A kézi készülék
csatlakoztatása a számítógéphez, 14. oldal) vagy a nyakörvet
(A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez, 14. oldal) a
számítógéphez.
A kézi készülék és a nyakörv szoftverét külön-külön kell
frissítenie.
MEGJEGYZÉS: a szoftver frissítésével az adatok és beállítások
nem kerülnek törlésre.
1 Lépjen a www.garmin.com/products/webupdater weboldalra.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Készülék karbantartása
ÉRTESÍTÉS
Kerülje a kémiai tisztítóanyagok, oldószerek és rovarirtószerek
használatát, melyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
A készülék az IEC 60529 IPX7 szabványnak megfelelően
vízálló. 1 méteres vízben való elmerülés esetén 30 percig nem
éri kár. Hosszabb időn át tartó merülés károsíthatja a
készüléket. Elmerülés után törölje szárazra, és hagyja
megszáradni a készüléket, mielőtt használja vagy tölti.
"Eszközadatok"
Az eszköz tisztítása
ÉRTESÍTÉS
Töltés közben már kevés izzadtság vagy nedvesség is
korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió
gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.
1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal
átitatott ronggyal.
2 Törölje szárazra.
Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.
A képernyő tisztítása
A képernyő tisztításához készítsen elő egy puha, tiszta,
szöszmentes törlőkendőt, valamint vizet, izopropil-alkoholt vagy
szemüvegtisztító folyadékot.
Vigye fel a folyadékot a törlőkendőre, majd óvatosan törölje le a
kendővel a képernyőt.
Az Atemos 50 kézi készülék specifikációi
Vízbehatolás elleni védelem
IEC 60529 IPX7*
Teleptípus
Két 1,5 V AA elem (alkáli, NiMH vagy
lítium)
Alkálielem élettartama
Akár 15 óra, átlagos használat mellett
NiMH vagy lítium
akkumulátor élettartama
Akár 20 óra, átlagos használat mellett
Üzemi hőmérséklettartomány
-20° és 70°C között (-4° és 158°F között)
Töltési hőmérséklet
0° és 50°C között (32° és 122°F között)
ANT+ vezeték nélküli
tartomány
2 m (6,5 láb) vagy közelebb
VHF rádiótartomány
(standard antenna)
30 m (33 yard)
VHF rádiótartomány
(hosszabb antenna)
50 m (54 yard)
Vezeték nélküli frekvenciák/
protokollok
169 MHz @ 2.59 dBm, 2.4 GHz @
-0.72 dBm
®
*A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mély vízben,
legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További
részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating
weboldalra.
Az eszköz hőmérséklete meghaladhatja egyes elemek és
akkumulátorok hőmérséklet-tartományát. Az alkáli elemek
magas hőmérsékleten széthasadhatnak.
VIGYÁZAT!
Az akkumulátor megfelelő újrahasznosítása érdekében forduljon
a helyi hulladék-feldolgozó intézményhez.
ÉRTESÍTÉS
A hőmérséklet csökkenésekor az alkáli elemek kapacitásuk
jelentős részét elveszítik. Az eszköz fagypont alatti
működtetésekor használjon lítium akkumulátort.
Hosszú távú tárolás
ÉRTESÍTÉS
Az emelkedett hőmérsékletnek való kitettség felgyorsíthatja a
lítiumion-akkumulátorok töltési kapacitásában hosszú távon
bekövetkező normál csökkenést. Amennyiben egy teljesen
feltöltött készüléket olyan helyen tárol, amelynek hőmérséklete a
hosszú távú tároláshoz meghatározott hőmérséklet-tartományon
kívül esik, az jelentősen csökkentheti a készülék feltöltési
kapacitását.
Amennyiben nem tervezi, hogy a következő néhány hónapban
használni fogja a kézi készüléket, az akkumulátort el kell
távolítani. A tárolt adatok nem vesznek el az akkumulátor
eltávolításával.
Amennyiben nem tervezi, hogy a következő néhány hónapban
használni fogja a nyakörvet, az akkumulátort körülbelül 50%-os
töltöttségi szintre kell feltöltenie. A készülék, hűvös, száraz
helyen, a háztartásokra jellemző hőmérsékleten tartandó. A
tárolást követően használat előtt teljesen fel kell tölteni a
nyakörvet.
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95,
98, Me, Windows NT és Mac 10.3 és korábbi verziójú
operációs rendszerekkel.
®
®
®
Fájltípusok
Teleptípus
Belső, újratölthető lítiumion-akkumulátor
Telep üzemideje
20 és 40 óra között
Üzemi hőmérséklettartomány
-20° és 60°C között (-4° és 140°F
között)
A kézi készülék a következő fájltípusokat támogatja.
• A BaseCamp szoftverből származó fájlok. Látogasson el a
www.garmin.com/support oldalra.
• JPEG fényképfájlok.
• GPX-fájlok.
• GPI egyéni POI (érdekes hely) fájlok a Garmin POI Loader
alkalmazásból. Látogasson el a www.garmin.com/products
/poiloader weboldalra.
Töltési hőmérséklet
0° és 40°C között (32° és 104°F között)
Memóriakártya behelyezése
ANT vezeték nélküli
tartomány
Akár 10 m (32,8 láb)
VHF rádió tartománya
Akár 14,48 km (9 mérföld)
Vezeték nélküli frekvenciák/
protokollok
169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @
6.16 dBm
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon éles tárgyat a felhasználó által cserélhető
akkumulátorok eltávolításához.
Vízbehatolás elleni védelem
1 ATM*
A K5 kutyanyakörv-készülék specifikációi
®
*A készülék 10 méteres vízmélységben jelenlevő nyomásnak
képes ellenállni. További részletekért látogasson el a
www.garmin.com/waterrating weboldalra.
Egy microSD memóriakártya behelyezésével további tárhelyre
vagy előre feltöltött térképekre tehet szert.
1 Fordítsa el a D-gyűrűt az órajárással ellentétes irányba, majd
emelje meg a fedél eltávolításához.
2 Távolítsa el az akkumulátort.
3 Csúsztassa balra a kártyatartót, majd emelje fel.
Akkumulátorinformációk
FIGYELMEZTETÉS!
A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
Az akkumulátort ne távolítsa el éles tárggyal.
"Eszközadatok"
13
4 Válassza az Eszköz > Fogadás eszközről lehetőséget.
5 Válassza ki a kutyanyakörv-készüléket a listáról és válassza
az OK lehetőséget.
A BaseCamp létrehoz egy mappát az átvitt adatokkal a Saját
gyűjtemény.
Fájlok törlése
4 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az arany színű
érintkezők lefelé nézzenek.
5 Csukja le a kártyatartót.
6 Zárja vissza a kártyatartót annak jobbra csúsztatásával.
7 Helyezze vissza az akkumulátort és a fedelet.
A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez
ÉRTESÍTÉS
A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az
USB portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy
számítógéphez való csatlakoztatás előtt.
1 Emelje fel a védőfedelet À.
ÉRTESÍTÉS
Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék
memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem
ajánlatos törölni.
1 Nyissa meg a Garmin meghajtót, ill. kötetet.
2 Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
3 Válasszon ki egy fájlt.
4 Nyomja meg a billentyűzeten levő Törlés gombot.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként
csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs
szükség biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó
ikonját a lomtárba.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
Függelék
2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a készülék
mini-USB csatlakozójához Á.
3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egy
szabad USB-portjába.
A Sajátgép ablakban készüléke és a memóriakártya
(opcionális) Windows számítógépek esetén cserélhető
meghajtóként, Mac számítógépek esetén csatlakoztatott
meghajtóként jelenik meg.
A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez
ÉRTESÍTÉS
A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása
előtt szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a környező
területet.
A számítógéphez való csatlakoztatás után különféle
programokkal, például a BaseCamp szoftverrel is használhatja a
nyakörvet. A nyakörv nem háttértároló eszköz.
1 Pattintsa a töltőcsipeszt a nyakörvre.
2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a
töltőcsipesz kábelén lévő mini-USB portba.
3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép
USB-portjába.
Kutyanyomvonalak átvitele a BaseCamp szoftverbe
Átviheti a kutyanyomvonalakat a BaseCamp szoftverbe.
1 Csatlakoztassa a kutyanyakörv-készüléket a számítógéphez
(A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez, 14. oldal).
A kutyanyakörv-készülék automatikusan bekapcsol.
2 Válassza a lehetőséget a kutyanyakörv-készüléken.
3 Nyissa meg a BaseCamp szoftvert.
A BaseCamp felismeri az eszközt.
14
Kiegészítők és pótalkatrészek
Kiegészítők vásárlása
Tekintse meg a http://buy.garmin.com weboldalt.
Opcionális térképek
A készülékkel további térképeket, például BirdsEye
műholdképeket, BlueChart g2 térképeket és részletes City
Navigator térképeket is használhat. A részletes térképek
további érdekes helyeket, például éttermeket vagy hajós
szolgáltatásokat is megjeleníthetnek. További információkért
látogasson el a http://buy.garmin.com weboldalra, vagy forduljon
Garmin kereskedőjéhez.
®
®
A memóriakártyák ismertetése
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.
Opcionális fitneszkiegészítők
Opcionális fitneszkiegészítőket, például szívritmusmonitort vagy
hajtásérzékelőt is használat készülékével. Ezek a kiegészítők az
ANT+ vezeték nélküli technológia segítségével továbbítják az
adatokat készülékére.
Használat előtt telepítenie kell a fitneszkiegészítőket az azokhoz
mellékelt utasítások szerint.
Opcionális fitneszkiegészítők használata
1 Helyezze az eszközt az ANT+ kiegészítő 3 m-es (10 láb)
körzetébe.
2 Válassza a Beállítás > ANT érzékelő elemet.
3 Válassza a Szívritmusmonitor, Kerékpárhajtás-érzékelő
vagy Tempe érzékelő elemet.
Függelék
4 Válassza a Be, Ki vagy Új keresése elemet.
5 Állítsa be az adatmezőket a szívritmus- vagy fordulatadatok
megjelenítéséhez (Adatmezők testreszabása, 10. oldal.
Tippek az ANT+ kiegészítők és a Garmin készülék
párosítására
• Ellenőrizze, hogy az ANT+ kiegészítő kompatibilis-e Garmin
készülékével.
• Az ANT+ kiegészítő és a Garmin készülék párosítása előtt
menjen 10 m-re (32,9 láb) az egyéb ANT+ kiegészítőktől.
• Helyezze a Garmin készüléket a ANT+ kiegészítő 3 m-es
(10 láb) körzetébe.
• Az első párosítást követően Garmin készüléke minden
aktiváláskor automatikusan felismeri az ANT+ kiegészítőt. Ez
a folyamat automatikusan végbemegy a Garmin készülék
bekapcsolásakor, és mindössze pár percet vesz igénybe
abban az esetben, ha a tartozékok be vannak kapcsolva és
megfelelően működnek.
• Párosítás esetén Garmin készüléke csak az Ön
kiegészítőjéről fogad adatokat, így más kiegészítők
közelében is tartózkodhat.
4 Távolítsa el az akkumulátor fedelét tartó csavarokat.
5 Távolítsa el az akkumulátor fedelét és az akkumulátort.
Jegyezze meg az akkumulátor tájolását. Ugyanígy kell
behelyeznie az új akkumulátort.
A régi akkumulátor eltávolítása után vegye fel a kapcsolatot a
helyi hulladékfeldolgozó intézménnyel az akkumulátor megfelelő
újrahasznosítása érdekében.
Új akkumulátor behelyezése
Az akkumulátor cseréje előtt el kell távolítania a régi
akkumulátort (A régi akkumulátor eltávolítása, 15. oldal).
Emellett rendelkeznie kell egy kisméretű Phillips csavarhúzóval
is. Tovább egy kisméretű, lapos fejű csavarhúzóra is szüksége
lesz.
1 Helyezze be az új akkumulátort a régi akkumulátor
tájolásával megegyező irányban.
A csatlakozónak À a bekapcsológombhoz közelebbi oldal
felé, a vezetékek és az akkumulátor csatlakozásánál lévő
dudornak Á pedig a töltőcsipesz-érintkezőkkel ellátott oldal
felé kell néznie.
A nyakörvkészülék akkumulátorának cseréje
A K5 alkotóelemei
2 Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
3 Helyezze vissza a csavarokat az akkumulátor fedelének
rögzítéséhez.
4 Csatlakoztassa az akkumulátor-csatlakozót és a
tápcsatlakozót.
Előfordulhat, hogy egy lapos fejű csavarhúzóra lesz
szüksége a csatlakozók rögzítéséhez.
5 Nyomja le a bekapcsológombot a csatlakozók
ellenőrzéséhez.
Amennyiben megfelelően csatlakoznak, egy hangjelzés
hallatszik, és az állapotjelző LED zölden villog.
6 Kapcsolja ki a készüléket.
7 Ellenőrizze, hogy az alsó burkolat belső részében található
tömítés tökéletesen illeszkedik-e a helyére.
8 Helyezze vissza a hátlapot.
9 Helyezze vissza a 6 csavart a hátlap rögzítéséhez.
Az új akkumulátor behelyezését követően töltse fel teljesen a
nyakörvet.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Hátlap
Bekapcsológomb
Telepcsatlakozó
Telepfedél
Telep
Tápcsatlakozó
A régi akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátor cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből. Emellett
rendelkeznie kell egy kisméretű Phillips csavarhúzóval is.
1 Távolítsa el a hátlap külső szélein található 6 csavart.
MEGJEGYZÉS: a két belső csavart hagyja a helyén.
2 Vegye le a hátlapot.
3 Válassza le az akkumulátor-csatlakozót és a tápcsatlakozót.
Függelék
A nyakörv szíjának cseréje
A nyakörv szíjának cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből (Az eszköz
tisztítása, 13. oldal).
1 Húzza ki a nyakörv szíját a GPS-antennából, a VHF-antenna
tartójából és a kutyakészülékből.
Előfordulhat, hogy a megfelelő eltávolítás érdekében meg
kell nyomnia és húznia a nyakörv szíját. Előfordulhat, hogy
meg kell lazítania a GPS-antenna burkolatán lévő
csavarokat, de ne távolítsa el őket.
2 Vezesse át az új szíjat a kutyakészüléken, a VHF-antenna
tartóján és a GPS-antennán.
3 Szükség esetén húzza meg a GPS-antenna burkolatát tartó
csavarokat.
15
A VHF rádióval kapcsolatos információk
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
A jelen termék csak a meghatározott rádiófrekvenciákkal
használható, amelyek a használat országától függően eltérőek
lehetnek. A kézi készülék és a kutyaeszköz lehetővé teszi a
felhasználó számára egy eltérő antenna felszerelését. Az
antenna cseréje a rádióteljesítmény javulásához és magasabb
kisugárzott teljesítményhez vezethet. A készüléket tilos
harmadik féltől származó, illetve a Garmin által nem jóváhagyott
antennával használni. A termék teljesítményével és a
rádiófrekvenciával kapcsolatos részletekért, jogszerű
kiegészítőkért és az egyes országokra vonatkozó
teljesítménykorlátozásokért látogasson el a www.garmin.com
/tracking-legal weboldalra.
ÉRTESÍTÉS
Biztosítékcsere alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat,
és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a
helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
1 Forgassa el 90 fokkal balra a záróelemet À annak
kinyitásához.
A kézi készülék VHF antennájának cseréje
1 Keresse meg a VHF antennát (Atemos 50 kézi készülék,
1. oldal).
2 Balra csavarva vegye le a VHF antennát a készülékről.
3 Helyezze az antennacsatlakozóba az új VHF antennát, majd
forgassa jobbra addig, amíg meg nem szorul.
A kutyanyakörv-készülék VHF antennájának cseréje
ÉRTESÍTÉS
Ne hajlítsa meg túlságosan a fő készülékházat és a GPS
antennát összekötő pántot.
Ha eltávolította a fedelet, ne feszegesse a VHF antennával
szemközt lévő tömítőanyagot, mivel ezzel károsíthatja a
kutyanyakörv-készülék vízzáró tömítését.
A VHF antenna cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből. Emellett egy
kisméretű csillagcsavarhúzóra is szüksége lesz.
1 Távolítsa el a VHF-antenna fedelén lévő 4 csavartÀ.
MEGJEGYZÉS: jegyezze meg az egyetlen többinél rövidebb
csavar helyét Á.
2 Vegye le a fedelet.
3 Távolítsa el a VHF antennát a hátlaphoz rögzítő csavart Â.
4 A régi antenna eltávolításához húzza ki az antennát teljes
hosszában az antennatartóból.
5 Hurkolja az antennatartót a nyakörv szíja köré, majd vezesse
át az új VHF antennát a tartón.
Ezáltal az antenna felfelé mutat.
6 Helyezze vissza a VHF antennát a hátlaphoz rögzítő csavart.
7 Helyezze vissza a fedelet a VHF antennára.
8 Helyezze vissza a fedél 4 csavarját – ügyeljen rá, hogy a
rövidebb csavar a megfelelő helyre kerüljön.
16
2
3
4
5
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot Á, és a
biztosítékot Â.
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl. 1 vagy 2 amperes).
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
A záróelem lenyomása közben forgassa azt el 90 fokkal
jobbra a jármű tápkábelére à való visszazáráshoz.
Adatmezők
A GPS pontossága: a pontos helyszínre vonatkozó hibahatár.
Például az Ön GPS-pozíciója +/- 3,65 m-es (12 láb)
pontossággal határozható meg.
Akkumul. szintje: Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége.
Állásidő: a legutolsó nullázás óta mozgás nélkül töltött idő
folyamatos összesítése.
Átlag emelkedés: a legutolsó nullázás óta elért átlagos
függőleges emelkedési távolság.
Átlag süllyedés: a legutolsó nullázás óta elért átlagos,
függőleges süllyedési távolság.
Barométer: A kalibrált jelenlegi nyomás.
Célirány: Az aktuális helytől egy úti cél felé mutató irány. Az
adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Célpont: Az útvonal utolsó pontja az úti cél irányába. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Célpont távolsága: A végső úti célig hátralévő távolság. Az
adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Forduló: az úti cél iránya és az aktuális útvonal közötti
szögkülönbség (fokban megadva). Az L jelentése: forduljon
balra. Az R jelentése: forduljon jobbra. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Frissítés gyakorisága: az a frekvencia, amelyen a nyakörv
adatokat küld a kézi készülékre.
Függ. sebesség a célig: Emelkedési vagy ereszkedési
sebesség egy előre meghatározott magasságba. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Függőleg. sebess.: Emelkedési vagy ereszkedési sebesség.
GPS-jelerősség: A műholdas GPS-jel erőssége.
Hátral. idő a célig: A becsült hátralévő idő az úti cél eléréséig.
Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Idő a köv. ptig: A becsült hátralévő idő az útvonal következő
útvonalpontjának eléréséig. Az adat megjelenítéséhez
navigálnia kell.
Irány: A haladási irány.
Irányba: Ebbe az irányba kell haladnia ahhoz, hogy
visszakerüljön az útvonalra. Az adat megjelenítéséhez
navigálnia kell.
Függelék
Kilométer-számláló: Az összes utazás során megtett távolság
folyamatos számlálása. Az utazási adatok nullázásakor ez az
összeg nem kerül törlésre.
Következő útpont: Az útvonal következő pontja. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Legkisebb mag.: A legutolsó nullázás óta elért legmélyebb
pont.
Legnagyobb mag.: a legutolsó nullázás óta elért legmagasabb
pont.
Légnyomás: a nem kalibrált környezeti nyomás.
Letérés: A bal vagy jobb oldalra megtett távolság, amennyivel
letért az eredeti utazási útvonalról. Az adat megjelenítéséhez
navigálnia kell.
Magasság: Az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti
magassága.
Max. emelkedés: A legutolsó nullázás óta elért maximális
emelkedési sebesség láb/percben vagy méter/percben
megadva.
Max. sebesség: A legutolsó nullázás óta elért legnagyobb
sebesség.
Max. süllyedés: A legutolsó nullázás óta elért maximális
süllyedési sebesség láb/percben vagy méter/percben
megadva.
Mozgás átlagseb.: a legutolsó nullázás óta elért, haladás
közbeni átlagos sebesség.
Mozgásban elt. idö: a legutolsó nullázás óta mozgással töltött
idő folyamatos összesítése.
Mutató: Egy nyíl a következő útvonalpont vagy forduló irányába
mutat. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Napi km számláló: a legutolsó nullázás óta megtett távolság
folyamatos összesítése.
Napkelte: a napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.
Napnyugta: a napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.
pedálütem: a forgatókar fordulatainak száma vagy a
percenkénti lépések száma. Az adat megjelenítéséhez
eszközének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő
tartozékhoz.
Pontos idő: a pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások
alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).
Pozíció (kiválaszt.): Az aktuális pozíció, a kiválasztott
pozícióformátum alkalmazásával.
Pozíció (szél/hossz): az aktuális, földrajzi szélességben és
hosszúságban megadott pozíció, a kiválasztott
pozícióformátumtól függetlenül.
Pulzusszám: pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm)
megadva. Az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis
pulzusmérőhöz.
Relat. seb.célp.fel.: Az a sebesség, amellyel az útvonalon
haladva megközelíti az úti célt. Az adat megjelenítéséhez
navigálnia kell.
sebesség: Az aktuális utazósebesség.
Siklásarány: a megtett vízszintes távolság és a függőleges
távolság változásának aránya.
Siklásarány a cél felé: A jelenlegi pozícióról a célmagasságra
süllyedéshez szükséges siklásarány. Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Táv. a következőig: az útvonal következő útvonalpontjáig
hátralévő távolság. Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Teljes emelkedés: A legutolsó nullázás óta elért teljes
emelkedési távolság.
Teljes idő: A legutolsó nullázás óta mozgással és mozgás
nélkül töltött idő folyamatos összesítése.
Függelék
Teljes süllyedés: A legutolsó nullázás óta elért teljes süllyedési
távolság.
Teljes út átlagseb.: A legutolsó nullázás óta, haladás és
megállás közbeni átlagos sebesség.
Útirány: Az indulási helytől egy úti cél felé mutató irány. Az
útvonal tervezett vagy beállított útvonalként tekinthető meg.
Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Várható érk. idő a célhoz: a végső úti cél elérésének becsült
időpontja (az úti cél helyén érvényes helyi időhöz igazítva).
Az adat megjelenítéséhez navigálnia kell.
Várható érk. idő a következőhöz: Az útvonal következő
útvonalpontja elérésének becsült időpontja (az útvonal
helyén érvényes helyi időhöz igazítva). Az adat
megjelenítéséhez navigálnia kell.
Hibaelhárítás
Kézi készülékem nem reagál
Ha kézi készüléke nem reagál, alaphelyzetbe állíthatja a
rendszert.
MEGJEGYZÉS: ezzel nem törli az adatokat vagy beállításokat.
1 Távolítsa el a telepeket.
2 Helyezze be ismét a telepeket (Elemek behelyezése,
1. oldal).
A nyakörvkészülékek azonosítói ütköznek
Minden nyomon követett kutya rendelkezik saját azonosítóval.
Ha a kézi készülék tartományában két kutya ugyanazzal az
azonosítóval rendelkezik, akkor a készülék figyelmezteti az
ütköző azonosítókra. A képernyőn megjelenő utasítások
végrehajtásával oldja meg a konfliktust.
Ha lehetséges, engedje meg a kézi készüléknek az automatikus
azonosító hozzárendelést. Szükség esetén manuálisan is
hozzárendelhet egy új azonosítót a kutyához.
A készülék regisztrálása
Végezze el az online regisztrációt még ma, hogy még szélesebb
körű támogatást biztosíthassunk Önnek.
• Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
• Tartsa biztonságos helyen a vásárlási blokk eredeti
példányát vagy annak másolatát.
17
Tárgymutató
a készülék alaphelyzetbe állítása 17
a készülék regisztrálása 12, 17
adatmezők 3, 7, 10
adatok
adatok megosztása 10
megosztás 10
akadálymentes rádiókommunikáció 4
akkumulátor 13
behelyezés 1
csere 15
tárolás 13
almanach 9
ANT+ érzékelők, párosítás 15
kiegészítők 14, 15
közelségi riasztások 8
kutya 4
Azonosító 4
beállítások 10
fajta 4
frissítési gyakoriság 4
hozzáadás 4
információ 4
Információk 3
navigálás 3
nyomon követés 3, 5
nyomon követési és irányítási kódok 4
nyomvonalak 3, 4, 14
riasztások 4
statisztika 3
kutya hozzáadása 4
B
L
A
BaseCamp 5, 10, 13, 14
beállítások 10–12
bekapcsológomb 2
billentyűzet 2
biztosíték, módosítás 16
C
célirányjelzõ 7
chirp 9, 12
E
egyedi adatmezők 10
eszköz, regisztráció 17
eszköz tisztítása 13
F
fájlok, átvitel 9, 13
felhasználói adatok, törlés 14
fényerő 2
főmenü, testreszabás 10
frissítések, szoftver 12
G
letöltés, geoládák 9
M
magasság 7, 8
diagram 8
magasságmérő, kalibrálás 8
megmentés mód 10
memóriakártya 13, 14
mértékegységek 11
MicroSD kártya. Lásd: memóriakártya
Mutat és megy 8
műholdas jelek 9
keresés 2
N
nagyítás, térképek 3
napkelte és napnyugta időpontja 9
Naptár 9
navigáció 3, 7, 8
magasságmérő 8
név, szerkesztés 3
Ny
Garmin Express 12
a készülék regisztrálása 12
szoftver frissítése 12
geokerítések 3
geoládák 9
beállítások 12
letöltés 9
gombok 1
képernyő 1
GPS 9
beállítások 10
nyakörv 4
akkumulátor cseréje 15
felhelyezés 2
szíj cseréje 15
töltés 2
VHF antenna 1, 16
nyomvonalak 3, 6, 7
beállítások 10, 11
mentés 7
navigálás 7
rögzítés 6
H
P
Hangok 11
háttérvilágítás 2, 11
helyek keresése 8
hibaelhárítás 17
kutya jelek 17
I
időbeállítások 11
ikonok 3
iránytű 7, 8
beállítások 11
kalibrálás 7
navigálás 7
ismerős 5
Azonosító 5
hozzáadás 5
megjelenítés a térképen 5
K
kalibrálás, magasságmérő 8
képernyő. Lásd még: háttérvilágítás
beállítások 11
fényerő 2
gombok 1
tisztítás 13
készülék tisztítása 12
készülékazonosító 12
18
szoftver
frissítés 12
frissítések 12
T
tápkábelek, biztosíték, csere 16
telep 12, 15
élet 11
maximalizálás 4, 11
Tengeri, riasztások beállítása 12
térképek 5, 7
adatmezők 7
beállítások 11, 12
frissítés 12
nagyítás 3, 11
navigáció 7
opcionális 14
tájolás 7, 11
termékregisztráció 12, 17
területmérés 8
töltés, nyakörv 2
törlés
összes felhasználói adat 14
profilok 10
TracBack 7
U
USB
csatlakozó 1
fájlátvitel 13
háttértár mód 13
leválasztás 14
utazástervező. Lásd: útvonal
V
vadász 5
vadászat és halászat ideje 9
vadászati metrika 3
Változó magasság 11
VHF antenna 16
VIRB távirányító 10
W
WAAS 10
pályák, mutató 8
párosítás, ANT+ érzékelők 15
pótalkatrészek 14–16
profilok 10
szerkesztés 10
törlés 10
R
rádiófrekvenciák 16
rádiókommunikáció 4
raj, jelölés 5
riasztások
Hangok 11
közelség 8
kutya 4
óra 9
pozíció 3
tengeri 12
Tengeri 12
S
specifikációk 13
stopper 9
Sz
számítógép, csatlakozás 14
Tárgymutató
support.garmin.com
2017. Augusztus
190-02263-42_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising