Garmin | DC™ 50 Dog Tracking Collar | Garmin DC™ 50 Dog Tracking Collar Aloitusopas

Garmin DC™ 50 Dog Tracking Collar Aloitusopas
Astro 320 ja DC 50
™
®
Aloitusopas
Joulukuu 2013
190-01628-57_0B
Painettu Taiwanissa
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
2 Valitse OUT.‍
Koiran DC 50 -lähetinkaulapanta
Astro järjestelmän määrittäminen
Ennen kuin voit käyttää kaikkia DC 50 -laitteen ominaisuuksia,
sinun on päivitettävä Astro uusimpaan ohjelmistoversioon.‍
Katso Astro 320- ja DC 50 -laitteen käyttöopasta.‍
Astro kämmenlaite ja koiran DC 50 -kaulapantalaite on
määritettävä, ennen kuin niitä voi käyttää.‍
1 Aseta paristot kämmenlaitteeseen (Akkujen asettaminen
paikalleen).‍
2 Lataa koiran kaulapantalaite (Lähetinkaulapannan
lataaminen).‍
3 Käynnistä laitteet (Laitteiden käynnistäminen).‍
4 Lisää koiran kaulapantalaite tarvittaessa kämmenlaitteeseen
(Koiran lisääminen).‍
5 Hae satelliittisignaaleja (Satelliittisignaalien etsiminen).‍
Laitteiden yleiskuvaus
Astro 320 -käsilaite
ILMOITUS
Älä käytä käsilaitteen lähellä tehokasta radiota (yli 5 wattia).‍ Se
voi vahingoittaa laitetta pysyvästi.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
GPS-antenni
VHF-antenni
Virtapainike
Näyttö
Näppäimistö
USB-portti (suojuksen alla)
microSD™ korttipaikka (akkuluukun alla)
Kiinnityskohta
Akkulokeron kannen D-rengas
Näppäimistö
À
Á
Â
Ã
VHF-antenni
Panta
GPS-antenni
Virtapainike
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin® sivustossa.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍astro.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin jälleenmyyjältä.‍
Käyttöoppaan hakeminen
Voit ladata uusimman käyttöoppaan internetistä.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support.‍
2 Valitse Manuals.‍
3 Valitse laite näytön ohjeiden mukaan.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Akkujen asettaminen paikalleen
Käsilaite tarvitsee kaksi AA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen).‍
Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.‍
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.‍
2 Aseta kaksi AA-paristoa paikoilleen oikeinpäin.‍
IN
Valitsemalla voit lähentää karttaa.‍
OUT
Valitsemalla voit loitontaa karttaa.‍
MAP
Valitsemalla voit näyttää kartan.‍
MENU
Valitsemalla voit avata aktiivisen sivun valikon.‍
Valitsemalla kahdesti voit avata päävalikon.‍
ENTER
Valitsemalla tämän voit valita asetuksia ja kuitata ilmoituksia.‍
BACK
Valitsemalla tämän voit peruuttaa tietojen lisäämisen tai palata
edelliseen valikkoon tai edelliselle sivulle.‍
MARK
Valitsemalla tämän voit merkitä nykyisen sijaintisi.‍
DOG
Valitsemalla tämän voit näyttää koiranseurantasivun.‍
Valitsemalla tämän voit näyttää tai selata asetuksia sekä siirtää
karttaosoitinta.‍
Näppäimistön lukitseminen
1 Valitse .‍
2
3
4
5
6
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.‍
Paina -painiketta pitkään.‍
Valitse Määritä > Järjestelmä > Akun tyyppi.‍
Valitse Alkali, Litium tai Ladattava NiMH.‍
Lähetinkaulapannan lataaminen
Taustavalon kirkkauden säätäminen
ILMOITUS
Estä korroosiota kuivaamalla kaulapannan liitinpinnat ja niitä
ympäröivä alue huolellisesti ennen latauspidikkeen liittämistä.‍
HUOMAUTUS: taustavalo saattaa hämärtyä, kun paristojen
virta on vähissä.‍
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa
merkittävästi.‍
1 Valitse .‍
2 Voit selata kirkkaustasoja valitsemalla .‍
3 Valitse ENTER.‍
Lataa akku täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.‍
Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin viisi tuntia.‍ Laite ei
lataudu, jos lämpötila on alle 0 °C tai yli 45 °C (32 - 113 °F).‍
1 Napsauta latauspidike À kiinni laitteeseen Á.‍
Ajoneuvon sijainnin merkitseminen
Voit merkitä ajoneuvon sijainnin, jotta voit navigoida takaisin
sen luo ajon jälkeen.‍
1 Valitse päävalikosta Aloita uusi ajo.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
Koiran seuranta
2 Liitä virtajohto virtalähteeseen.‍
Tilan merkkivalo palaa punaisena, kun lähetinkaulapanta
latautuu.‍
3 Kun tilan merkkivalo muuttuu vihreäksi, irrota latauspidike
pannasta.‍
Laitteiden käynnistäminen
• Paina käsilaitteen virtapainiketta, kunnes LCD-näyttö syttyy.‍
• Paina koiran lähetinkaulapannan virtapainiketta, kunnes tilan
merkkivalo välähtää ja pannasta kuuluu merkkiääni.‍
Satelliittisignaalien etsiminen
Sekä lähetinkaulapannan että GPS-käsilaitteen on löydettävä
satelliittisignaaleja, ennen kuin puet pannan koiralle.‍ Satelliittien
löytämiseen voi mennä muutama minuutti.‍
1 Mene ulos aukealle paikalle.‍
2 Käynnistä molemmat laitteet (Laitteiden käynnistäminen).‍
3 Valitse GPS-käsilaitteen virtapainike.‍
osoittaa GPS-signaalin voimakkuuden.‍
Kun lähetinkaulapanta on löytänyt satelliittisignaaleja, tilan
merkkivalo välähtää kaksi tai kolme kertaa vihreänä.‍
Käsilaitteella voit seurata koiraa enintään 14,48 kilometrin
(9 mailin) päästä koiranseurantakompassin tai kartan avulla.‍
Kartassa näkyvät koiran sijainti, oma sijaintisi ja jäljet.‍
Koiranseurantakompassin osoitin näyttää koiran suunnan.‍
HUOMAUTUS: sekä lähetinkaulapannan että käsilaitteen on
etsittävä satelliitteja, ennen kuin koiraa voi seurata käsilaitteella.‍
Kaulapannan sovittaminen koiralle
Ennen kuin puet kaulapannan koiralle, pariliitä GPS-käsilaite ja
lähetinkaulapanta (Koiran lisääminen) ja etsi satelliittisignaaleja
(Satelliittisignaalien etsiminen).‍
1 Aseta kaulapanta siten, että VHF-piiska-antenni ja GPSantenni osoittavat ylöspäin ja merkkivalot eteenpäin.‍
2 Aseta panta koiran kaulan keskikohtaan.‍
3 Kiristä hihna sopivan tiukalle.‍
HUOMAUTUS: kaulapannan pitäisi olla kiinni niin tiukasti,
että se ei pääse liikkumaan koiran kaulassa.‍ Koiran on silti
voitava syödä ja juoda normaalisti.‍ Tarkkaile koiran käytöstä
sen varalta, että panta on liian tiukalla.‍
Koiran lisääminen
GPS-käsilaitteella voi seurata enintään 10 koiraa, joilla on
kaulapantalaite.‍ Jos ostat lisää lähetinkaulapantoja, voit liittää
ne GPS-käsilaitteeseen.‍ Laitteiden liittämiseksi GPSkäsilaitteen on kosketettava lähetinkaulapantaa, tai sinun on
tiedettävä lähetinkaulapannan tunnusnumero.‍
1 Valitse DOG.‍
2 Valitse Lisää koira.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Uuden koiran oletusarvoinen nimi on Dog, ja sille
määritetään sattumanvarainen tunnusnumero.‍
Näyttöön saattaa tulla virheilmoitus, jos tunnusnumero on jo
toisen koiran käytössä.‍
Tilatiedot
Satelliittisignaalien ja akun tilan tiedot näkyvät päävalikossa ja
kun valitset .‍
4 Jos hihna on liian pitkä, leikkaa pois sen verran, että
ylimääräistä hihnaa jää jäljelle vähintään 7,62 cm
(3 tuumaa).‍
Yhteys kaulapantaan
GPS-käsilaite ja lähetinkaulapanta ovat yhteydessä toisiinsa
radiosignaalien välityksellä.‍ Radiosignaalien tiellä olevat kohteet
heikentävät signaalien laatua.‍ Signaali toimii parhaiten, kun
GPS-käsilaitteen ja lähetinkaulapannan välillä on esteetön
näköyhteys.‍ Radiosignaali heikkenee, jos niiden tiellä on
esteitä.‍ Voit taata parhaat mahdolliset viestintäolosuhteet
siirtymällä alueen korkeimmalle paikalle (esimerkiksi kukkulan
laelle).‍
Osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden.‍
Akun jäljellä oleva virta.‍
Vilkkuu, kun laite havaitsee signaalin (esimerkiksi koiran
kaulapantalaitteen) vastaanottamallaan kanavalla.‍
3
HUOMAUTUS: huomioi lyhyen ruuvin Á sijainti.‍
Paras
Hyvä
Heikko
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS: sähköinen kompassi on kalibroitava
ulkoilmassa.‍ Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.‍
Laitteessa on kolmisuuntainen sähköinen kompassi.‍ Kalibroi
kompassi, kun olet liikkunut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.‍
1 Valitse DOG > MENU.‍
2 Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
2 Irrota suojus.‍
3 Irrota ruuvi Â, joka kiinnittää VHF-antennin taustalevyyn.‍
4 Irrota vanha antenni vetämällä se kokonaan irti antennin
5
Garmin BaseCamp™ BaseStation
ohjaimesta.‍
Kierrä antennin ohjain lähetinkaulapannan ympärille ja pujota
uusi VHF-antenni ohjaimeen.‍
Tämä helpottaa antennin suuntaamista ylöspäin.‍
Kiinnitä ruuvi 3, joka kiinnittää VHF-antennin taustalevyyn.‍
Kiinnitä VHF-antennin suojus takaisin.‍
Kiinnitä suojuksen 4 ruuvia ja varmista, että kiinnität lyhyen
ruuvin oikeaan reikään.‍
Voit hyödyntää Garmin laitetta tehokkaimmin lataamalla
BaseCamp ohjelmiston.‍ Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/‍basecamp.‍ Voit tarkastella ja järjestää karttoja, reittipisteitä,
reittejä ja jälkiä ja lähettää niitä laitteeseen.‍ BaseStationominaisuuden avulla voit myös tarkastella koirien sijaintia
tietokoneella reaaliajassa.‍
6
7
8
Vinkit
Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja, kuntoilulisävarusteita ja
varaosia, on saatavilla osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai
Garmin myyjältä.‍
• Käynnistä koiran kaulapantalaite ja anna sen etsiä
satelliitteja, ennen kuin kiinnität laitteen koiralle.‍
Siten laite hakee satelliittisignaaleja paljon nopeammin kuin
kiinnitettynä.‍
• Ota mukaan ylimääräisiä AA-paristoja kämmenlaitetta
varten.‍
• Käytä täyteen ladattua koiran kaulapantalaitetta.‍
Täyteen ladatun kaulapantalaitteen virta riittää noin
26 tunniksi käytettäessä viiden sekunnin raportointiväliä.‍
• Käytä langatonta näkökenttäyhteyttä (Yhteys kaulapantaan).‍
• Voit pienentää tekstin kokoa valitsemalla
koiranseurantasivulla MENU > Pienet numerot.‍
Siten näet enemmän koiria kerralla koiranseurantasivulla.‍
Valinnaiset lisävarusteet
Vianmääritys
Käsilaite ei vastaa
Jos käsilaite lakkaa vastaamasta, voit nollata sen.‍
HUOMAUTUS: tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi
asetuksia.‍
1 Poista paristot.‍
2 Aseta paristot uudelleen (Akkujen asettaminen paikalleen).‍
Lähetinkaulapanta ei vastaa
Jos lähetinkaulapanta lakkaa vastaamasta, voit nollata sen.‍
Paina -painiketta 20 sekunnin ajan.‍
Laitteen tiedot
Lähetinkaulapannoilla on ristiriitaiset tunnukset
VHF-radiotiedot
Kullakin jäljitettävällä koiralla on oma tunnusnumeronsa.‍ Jos
kahdella GPS-käsilaitteen toiminta-alueella olevalla koiralla on
sama tunnus, käsilaite varoittaa ristiriitaisesta tunnussignaalista.‍
Korjaa ristiriita näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.‍
Anna GPS-käsilaitteen määrittää tunnukset automaattisesti
mahdollisuuksien mukaan.‍ Tarvittaessa voit määrittää koiralle
uuden tunnusnumeron manuaalisesti.‍
Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan tietyillä radiotaajuuksilla,
jotka vaihtelevat käyttömaan mukaan.‍ Lisätietoja tuotteen
radiotaajuudesta on tuotteen pakkauksessa ja osoitteessa
www.garmin.com/‍astro​-legal.‍
Lähetinkaulapannan VHF-antennin vaihtaminen
ILMOITUS
Älä taivuta liikaa hihnaa, joka yhdistää päälaitteen kotelon GPSantenniin.‍
Kun suojus on irti, älä kosketa VHF-antennia vastaapätä olevaa
tiivisteainetta, koska muutoin lähetinkaulapanta ei ehkä pysy
vesitiiviinä.‍
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat VHFantennin.‍ Tarvitset lisäksi pienen ristipääruuvitaltan.‍
1 Irrota VHF-antennin suojuksen 4 ruuvia À.‍
4
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin®, Garmin logo ja Astro® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ANT+™, BaseCamp™ ja DC™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
microSD™ ja microSD-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
0681
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising