Garmin | DriveTrack™ 70LM | User manual | Garmin DriveTrack™ 70LM Kasutusjuhend

Garmin DriveTrack™ 70LM Kasutusjuhend
Garmin DriveTrack™ 70
Kasutusjuhend
© 2016 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®
Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei
tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
Android™ on Google Inc.kaubamärk Apple ja Mac on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. HD Radio™ ja HD logo on ettevõtte iBiquity
Digital Corporation kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud ettevõtte iBiquity Digital Corporation litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid. microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte
SD-3C, LLC kaubamärgid. Windows , Windows Vista ja Windows XP on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Tugi ja uuendused ...................................................................... 1
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express .................................................................................. 1
Garmin DriveTrack 70 seadme ülevaade ................................... 1
Seame ühendamine sõiduki toitega ........................................... 2
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 2
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 2
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 2
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 2
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 2
Automaatse helitugevuse lubamine ....................................... 2
Helimiksri kasutamine ............................................................ 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 2
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine .......................... 3
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 3
Sihtkohta navigeerimine................................................ 3
Teekonnad .................................................................................. 3
Teekonna alustamine ................................................................. 3
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 3
Kojusõit .................................................................................. 3
Sinu teekond kaardil ................................................................... 3
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 4
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 4
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 4
Asukoha lisamine teekonnale ..................................................... 4
Teekonna kujundamine .............................................................. 4
Ümbersõit ................................................................................... 4
Teekonna lõpetamine ................................................................. 4
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ............................................ 4
Reisiplaneerija ............................................................................ 5
Reisi planeerimine ................................................................. 5
Salvestatud reisini navigeerimine .......................................... 5
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine ............................ 5
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine ................ 5
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ........................ 5
Reisi teekonnavalikute muutmine .......................................... 5
Reisi planeerimine ................................................................. 5
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 5
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 5
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 5
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 6
Teemaksu vältimine ............................................................... 6
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 6
Keskkonnavööndite vältimine ................................................ 6
Kohandatud vältimised ........................................................... 6
Maastikul navigeerimine ............................................................. 6
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 6
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 6
Otsingutulemuste vaatamine kaardil .......................................... 7
Otsinguala muutmine .................................................................. 7
Huvipunktid ................................................................................. 7
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 7
Kategoorias otsimine ............................................................. 7
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 7
Foursquare ............................................................................. 7
Otsinguvahendid ......................................................................... 7
Aadressi otsimine ................................................................... 7
Ristmiku otsimine ................................................................... 7
Asula otsimine ........................................................................ 7
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 7
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine ............................................ 8
Sisukord
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 8
Viimase parkimiskoha otsimine .................................................. 8
Praeguse asukoha teave ............................................................ 8
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................... 8
Juhiste saamine hetke asukohta ........................................... 8
Otsetee lisamine ......................................................................... 8
Otsetee eemaldamine ............................................................ 8
Asukohtade salvestamine ........................................................... 8
Asukoha salvestamine ........................................................... 8
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 8
Salvestatud asukoha muutmine ............................................. 8
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 8
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 8
Kaardi kasutamine ......................................................... 8
Kaardi tööriistad .......................................................................... 9
Kaardi tööriista vaatamine ..................................................... 9
Kaardi tööriistade lubamine ................................................... 9
Eespool ....................................................................................... 9
Eespool olevate asukohtade vaatamine ................................ 9
Eespool kategooriate kohandamine ...................................... 9
Reisiinfo ...................................................................................... 9
Reisiandmete vaatamine kaardil ............................................ 9
Reisiinfo lehe vaatamine ........................................................ 9
Reisilogi vaatamine ................................................................ 9
Reisiinfo kustutamine ............................................................. 9
Eesoleva liikluse vaatamine ........................................................ 9
Liikluse vaatamine kaardil ...................................................... 9
Liiklusummikute otsimine ....................................................... 9
Kaardi kohandamine ................................................................. 10
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 10
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 10
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 10
BirdsEye kujutised .................................................................... 10
Koera jälgimine............................................................. 10
Andmete vastuvõtmine käsiseadmest ...................................... 10
Koerte jälgimine ........................................................................ 10
Koera olekuikoonid .............................................................. 10
Koerte kuvamine kaardil ........................................................... 10
Topograafilise kaardi kuvamine ................................................ 10
Liiklusandmed.............................................................. 10
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 10
Liiklusinfo tellimisest ................................................................. 11
Liiklusteabe tellimuste vaatamine ........................................ 11
Tellimuse lisamine ............................................................... 11
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 11
Häälkäsklus ................................................................... 11
Aktiveerimisfraasi seadmine ..................................................... 11
Activating Voice Command ....................................................... 11
Häälkäskluste näpunäited ........................................................ 11
Teekonna alustamine häälkäsklusega ..................................... 11
Vaigistamisjuhised .................................................................... 11
Hääljuhtimine ............................................................................ 11
Hääljuhtimise konfigureerimine ............................................ 11
Hääljuhtimise kasutamine .................................................... 11
Hääljuhtimise näpunäited .................................................... 11
Käed-vabad helistamine.............................................. 11
Telefoni paaristamine ............................................................... 12
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 12
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 12
Rakenduste kasutamine .............................................. 12
Abifailide vaatamine .................................................................. 12
Abiteemades tuhnimine ....................................................... 12
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 12
Seadme kohandamine................................................. 12
i
Liikumisviisi seaded .................................................................. 12
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 12
Kaartide lubamine ................................................................ 12
Navigeerimisseaded ................................................................. 12
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 12
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 13
Varukaamera seaded ............................................................... 13
babyCam Seaded ..................................................................... 13
Bluetooth i seaded .................................................................... 13
Bluetooth keelamine ............................................................ 13
Ekraaniseaded .......................................................................... 13
Liiklusseaded ............................................................................ 13
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 13
Kellaaja määramine ............................................................. 13
Keele- ja klaviatuuriseaded ...................................................... 13
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 13
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 13
Seadete taastamine .................................................................. 14
Seadme teave ............................................................... 14
Tehnilised andmed ................................................................... 14
ToitekaablidPower Cables ........................................................ 14
Seadme laadimine ............................................................... 14
Seadme hooldus........................................................... 14
Seadme hooldamine ................................................................. 14
Korpuse puhastamine .......................................................... 14
Puuteekraani puhastamine .................................................. 14
Varguse vältimine ................................................................ 14
Seadme lähtestamine ............................................................... 14
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 14
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 14
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 14
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 14
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 14
Tõrkeotsing................................................................... 15
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 15
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 15
Seade ei saa toidet ................................................................... 15
Mu koeri ei kuvata ekraanil ....................................................... 15
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 15
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 15
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 15
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna .............................................................. 15
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 15
Lisa................................................................................ 15
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ................ 15
Andmehaldus ............................................................................ 15
Mälukaartidest ...................................................................... 15
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 15
Failide edastamine arvutist .................................................. 15
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 16
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 16
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 16
Indeks ............................................................................ 17
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (Kaartide ja
tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express,
lehekülg 1).
• Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega
(Seame ühendamine sõiduki toitega, lehekülg 2).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 2).
• Helitugevuse (Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 2) ja
ekraani heleduse (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 2) reguleerimine.
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 3).
6 Klõpsa Lisa seade.
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.
7 Klõpsa Lisa seade.
8 Seadme lisamiseks Garmin Express tarkvarasse järgi
Tugi ja uuendused
Garmin Express™ (garmin.com/express) pakub lihtsat
juurdepääsu neile Garmin seadmete jaoks mõeldud teenustele.
• Toote registreerimine
• Toote kasutusjuhendid
• Tarkvarauuendused
• Andmete üleslaadimine teenusesse Garmin Connect™
• Kaartide või marsruutide uuendused
• Sõidukid, hääl ja muud lisad
®
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui seadistamine on lõpetatud, otsib Garmin Express
tarkvara seadme jaoks kaardi- ja tarkvarauuendusi.
9 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Ühe uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju ja
vali uuendus.
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express
Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse
uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida.
Kaardiuuendused pakuvad värskeimaid kaardiandmeid, mis
aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt
arvutada. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows
ja Mac arvutitele.
1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.
®
®
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
Garmin DriveTrack 70 seadme ülevaade
2 Vali suvand:
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
4 Käivita Garmin Express.
5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.
À
Á
Â
Ã
Alustamine
Toitenupp
Mini-USB toide ja andmeport
Kaardi- ja mälukaardipesa
Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks
1
Seame ühendamine sõiduki toitega
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe À seadme USB-pessa.
GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse
ja satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine,
lehekülg 16).
Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete
vaatamiseks (Bluetooth i seaded, lehekülg 13).
®
Ühendatud käed-vabad helistamiseks. Vali (Käed-vabad
helistamine, lehekülg 11).
Aktiivne liikumisviis. Vali liikumisviisi muutmiseks (Liikumisviisi seaded, lehekülg 12).
Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja
määramine, lehekülg 13).
Aku laetuse tase.
Temperatuur. Vali ilmateate nägemiseks.
Ekraaninuppude kasutamine
2 Suru iminapa  kinnitust aluse Á külge, kuni kuuled
klõpsatust.
3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
4 Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.
5 Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.
6 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda
seade toiteallikga.
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip ja vali Väljas.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
GPS-signaalide vastuvõtt
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust.
Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest
asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast,
kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas
on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati
navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme
esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu
minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
Kui
muutub roheliseks, siis on seade satelliitidega
ühenduses ja navigeerimiseks valmis.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
2
Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel,
menüüdes ja valikutes.
• Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
• Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
• Loendite või menüüde sirvimiseks vali või .
• Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu või .
• Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Automaatse helitugevuse lubamine
Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust
automaatselt suurendada või vähendada.
1 Vali Helitugevus > .
2 Vali Autom. helitugevus.
Helimiksri kasutamine
Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja
telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset
väljendab protsent põhihelitugevusest.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali > Helimikser.
3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
TEATIS
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Helisignaale ja
teateid saab hoiatusteate tüübi järgi eraldi sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja
kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning
kiiruspiirangu (kui see on olemas).
Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel
vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani
suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning
hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt
teelt või alustad sõitu õiges suunas.
Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
eesoleva raudteeülesõiduni.
Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab
vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.
Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva
kurvini.
Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse
alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet
vastu võtma (Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil, lehekülg 10).
Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovitab eesolevaid
peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine
Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalne hoiatus
kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Helilised hoiatused juhile.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Kättesaadavuse ja
ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse
ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras. Võid
suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat
tellimust.
Kaamerate andmebaasi uuendamiseks seadmes ava
veebiaadress mygarmin.com. Kiiruskaamerate uusima teabe
saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.
Teatud seadmete ja piirkondade korral võib foori- või
kiiruskaamerate põhiteave olla seadmes juba olemas.
Olemasolevad andmed ei sisalda uuendusi ega tellimust.
Sihtkohta navigeerimine
Teekonnad
•
•
•
•
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 5).
Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole
aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine,
lehekülg 4).
Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 4).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
salvestamine, lehekülg 6).
2 Vali asukoht.
3 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 4).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 3). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 4).
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 4) ja
Sihtkohta navigeerimine
3
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kaardil esiletõstetud teekond.
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 5).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 6).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järgmise peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa viimase
peatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Teekonna kujundamine
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (Kaardiandmete
välja muutmine, lehekülg 10).
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Teekonnal pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee
simulatsioon, kui see on saadaval. Värvitud joon À märgib õiget
rada pöörde sooritamiseks.
Pöörete ja suundade vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
Vali
pööre või suund (valikuline).
2
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
4
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade
menüüst, saad selle lisada (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 9).
2 Tee valik:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
• Uue marsruudi leidmiseks vali Ringi.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
> Peata.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
Sihtkohta navigeerimine
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja
kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Loo reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järg. >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 13).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne
teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
Sihtkohta navigeerimine
Reisi planeerimine
Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märgi soovitud
saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida
oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige reis.
3 Vali > Reisiseaded > Muuda ajakava.
4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
VIHJE: kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele,
siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu
poole.
5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti
4. juhist.
6 Kui ajakava on valmis, vali Salvesta.
Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma
alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidesse ja
sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisajad
võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste
tõttu.
Soovitatud teekondade kasutamine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil
navigeerida (valikuline).
4 Vali > Reisiseaded.
5 Tee valik:
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 4).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 4).
Kui alustad navigeerimist, lülitub seade automaatselt valitud
sõidukiprofiilile.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja
abil, lehekülg 10).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 13), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
5
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Tee valik:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
Tee
valik:
3
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
Keskkonnavööndite vältimine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida. See valik rakendub aktiivse sõiduki profiili
veokitüübile.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad.
2 Tee valik:
• Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Keskkonnavööndite alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Keskkonnavööndite alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Kohandatud vältimised
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
Valige Lisa välditav tee.
Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige Järg..
Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järg..
Vali Valmis.
1
2
3
4
5
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
6
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järg..
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järg..
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Valmis.
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 6).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 7).
• Otsi ja vaata Foursquare huvipunkte (Teenuse Foursquare
huvipunktide otsimine, lehekülg 7).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 7).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (Otsinguala
muutmine, lehekülg 7).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 8).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
asukohtade vaatamine, lehekülg 8).
®
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Otsingutulemuste vaatamine kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
1 Vali asukohaotsingutulemustes .
Lähim asukoht ostingutulemustes kuvatakse kaardil.
tähistab muude otsingutulemuste asukohti.
2 Vali üks või rohkem:
• Rohkemate otsingutulemuste kuvamiseks puuduta ja
lohista kaarti.
• Muu asukoha valimiseks vali .
• Valitud asukoha andmete ja teekondade vaatamiseks vali
kaardi allosast asukoha kirjeldus.
• Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali Mine!.
Otsinguala muutmine
Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida
saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise
linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.
1 Vali peamenüüs Kuhu?.
2 Vali .
3 Vali suvand.
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik:
Asukohtade otsimine ja salvestamine
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
Vali
hoone.
3
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Foursquare
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsinguala muutmine, lehekülg 7).
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali Otsing
läheduses: (Otsinguala muutmine, lehekülg 7).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
7
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Vali Rakendused > Viimatine koht.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk., Kütus, või Autoabi.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla
saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Salvesta.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
lehekülg 7).
2 Vali otsingutest asukoht.
8
3 Vali .
4 Vali Salvesta.
5 Vajadusel sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Redigeeri.
6 Vali:
• Vali Nimi.
• Vali Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
Muuda
teavet.
7
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 3) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
Kaardi kasutamine
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 3).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti
vahele jätta.
Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või
maantee, millel liigud (Eespool, lehekülg 9).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 4).
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 9).
Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid.
Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
Pärast
kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
3
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
Vali
Valmis.
5
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardil
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 9).
Vali kaardil > Reisiandmed.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 9).
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Vali reisiandmete väli.
3 Vali suvand.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.
Reisiinfo lehe vaatamine
.
Kaardi tööriistade lubamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni
12 tööriista.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid
huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel
sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet
ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt
kiirtee liiklusmärkide teabele.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Tee valik:
• Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias
vali vajadusel .
• Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja
saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad
kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
3 Vali üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna
asukohtade loendit.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
Kaardi kasutamine
4 Tee valik:
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
9
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Koera olekuikoonid
Ikoonid näitavad koera olekut ja asukohta.
Istub
Jookseb
Kaardi kohandamine
Osutab
Kaardikihtide kohandamine
Puu all
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
BirdsEye kujutised
Võid Garmin BaseCamp™ tarkvara ja BirdsEye tellimuse abil
oma seadmesse kuvamiseks laadida üksikasjalikke
satelliitkujutisi. Lisateavet vt veebiaadressilt garmin.com
/birdseye ja garmin.com/basecamp.
Seade võib sisaldada üheaastast BirdsEye kujutiste tellimust.
Seda teenust ei saa teatud piirkondade ja teatud
seadmemudelite puhul kasutada.
Koera jälgimine
Koera jälgimise funktsioon võimaldab käsiseadmest edastatud
teavet vaadata seadmes Garmin DriveTrack 70. Võid liikuda
koerte juurde, vaadata nende hetkeolekut ja asukohta ning
läbitud vahemaad.
Andmete vastuvõtmine käsiseadmest
Enne andmete vastuvõtmist tuleb käsiseadmes andmeedastus
sisse lülitada. Lisateavet vaata käsiseadme kasutusjuhendist.
Käsiseade ja Garmin DriveTrack peavad asuma 3 m (10 ft)
raadiuses.
VIHJE: seade Garmin DriveTrack võtab vastu andmeid vaid
ühelt ühilduvalt käsiseadmelt korraga. Kui sa ei soovi mõnest
konkreetsest käsiseadmest andmeid vastu võtta, viibi sellest
kaugemal kui 3 m (10 ft) või lülita andmeedastus välja.
Seadmete ühendamine ja sünkroonimine toimuvad
automaatselt. Kui Garmin DriveTrack saab ühilduvalt
käsiseadmelt andmeid, kuvatakse põhimenüüs valik
.
Koerte jälgimine
1 Vali Koerad.
Käsiseadmega ühendatud koerad kuvatakse ekraanil.
2 Vali koer.
Kaardil näidatakse koera asukohta ja liikumislogi.
3 Koera juurde navigeerimiseks vali Mine!.
10
Pole teada*
Kaelarihma aku peaaegu tühi
Side kaelarihmaga kadunud
Kaelarihma GPS-signaal kadunud
*"Pole teada" tähendab kaelarihma GPS-signaali puudumist ja
käsiseade ei suuda koera asukohta tuvastada.
Koerte kuvamine kaardil
1 Kaardi vaatamisel vali kaardil mis tahes koht.
2 Vali .
Seade suumib ja näitab ekraanil kõiki koeri.
Topograafilise kaardi kuvamine
Vali kaardilt > Topograafiline kaart.
VIHJE: kui tööriist Topograafiline kaart puudub
kaarditööriistade menüüst, saad selle lisada (Kaardi
tööriistade lubamine, lehekülg 9).
Liiklusandmed
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Liiklusandmed ei ole teatud piirkondades ja teatud tootemudelite
puhul saadaval. Teavet liiklusandmete vastuvõtjate ja levialade
kohta leiab aadressilt www.garmin.com/traffic.
Liiklusviivituste vältimiseks peab seade reaalajas liiklusandmeid
vastu võtma.
• Kui seadmes on liiklusandmete vastuvõtja, saab see
liiklusandmeid vastu võtta juhtmeta side signaali kaudu, kui
see on saadaval.
• FM-liikusteabevastuvõtja on tootemudelites, mille lõpus on
LT või LMT.
• Digitaalne liiklusteabevastuvõtja on tootemudelites, mille
lõpus on LMT-D või LMTHD.
• Seade tuleb seadmega kaasas oleva toitekaabli abil sõiduki
toiteallikaga ühendada, et liiklusandmeid liiklusandmete
vastuvõtja abil vastu võtta.
• Seade peab olema liiklusandmete signaali levaialas, et
liiiklusandmete vastuvõtja abil teavet vastu võtta.
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEATIS
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Kui seadmes on liiklusteabe vastuvõtja, saab see liiklusteavet
vastu võtta.juhtmeta side signaali kaudu, kui see on saadaval.
Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
MÄRKUS. teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™
tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.
1 Kontrolli, kas seadmes on liiklusteabe vastuvõtja.
Koera jälgimine
• FM-liiklusteabevastuvõtja on olemas tootemudelites, mille
lõpus on LT või LMT.
• Digitaalne liiklusteabevastuvõtja on olemas
tootemudelites, mille lõpus on LMT-D või LMTHD.
Ühenda
seade seadmega kaasas oleva toitekaabli abil
2
sõiduki toiteallikaga (Seame ühendamine sõiduki toitega,
lehekülg 2).
Seadmega kaasas olevale toitekaablile on lisatud ka antenn
liiklusteabe vastuvõtja jaoks.
Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada,
et saaksid liiklusviivitusi vältida.
Liiklusinfo tellimisest
Kuvatakse menüü Häälkäsklused.
Häälkäskluste näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.
Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse.
Mine http://www.garmin.com/traffic.
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
1 Lausu aktiveerimisfraas (Aktiveerimisfraasi seadmine,
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali peamenüüst Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
5 Vali seadmel Järg..
6 Sisesta kood.
7 Vali Valmis.
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.
2
3
4
5
lehekülg 11).
Lausu Leia koht.
Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
Lausu reanumber.
Lausu Navigeeri.
Vaigistamisjuhised
Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > .
2 Vali Vaigistamisjuhised > Lubatud.
Hääljuhtimine
Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse
hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet
häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead
selle oma hääle jaoks konfigureerima.
Liiklusteabe lubamine
Hääljuhtimise konfigureerimine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku
häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine.
2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid
juhiseid.
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid
oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid
erineva sõnastusega käsu.
Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.
MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult,kui taustamüra on
liiga tugev.
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on
aktiveerimisfraasiks Hääljuhtimine.
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > >
Aktiveerimisfraas.
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
3 Valige Valmis.
Activating Voice Command
Hääljuhtimise kasutamine
1 Ütle Hääljuhtimine jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Hääljuhtimise näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse
vastu.
Käed-vabad helistamine
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist,
ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik
funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Lausuge aktiveerimisfraas.
Häälkäsklus
11
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade
ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see vabakäeseadmeks.
Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid
vastu võtta.
Telefoni paaristamine
Enne vabakäekõnede kasutamist pead seadme paaristama
ühilduva mobiiltelefoniga.
1 Aseta telefon ja Bluetooth seade teineteise suhtes 10 m (33
jala) raadiusesse.
Luba
seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
2
3 Vali Seaded > Bluetooth > Otsi seadmeid.
4 Lülita sisse telefoni Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
5 Vali seadmes OK.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
6 Vali loendist oma telefon ja seejärel OK.
7 Vajadusel luba telefonil seadmega ühenduda.
8 Vajadusel sisesta telefonis seadme Bluetooth PIN.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt Garmin DriveTrack ühendada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.
Rakenduste kasutamine
Abifailide vaatamine
Kogu kasutusjuhendi vaatamiseks vali Rakendused > Abi.
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 13).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Seadme kohandamine
Liikumisviisi seaded
Vali Seaded > Liikumisviis.
Juhendamine: palub liikumisviisi valida käsiseadmest andmete
vastuvõtmisel.
Auto: lubab liikumisviisi tänavatel navigeerimiseks.
Koera jälgimine: lubab liikumisviisi maastikul koerte juurde
navigeerimiseks.
Kaardi ja sõiduki seaded
Koerte sildid: määrab sildi, mida näidatakse kaardil su koera
asukoha kõrval.
Koera helihoiatused: lubab helihoiatuse koera oleku
muutumisel.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem
ikoone leiad aadressilt www.garmingarage.com.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 10).
Helilised hoiatused juhile: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi
juhihoiatuse puhul (Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused, lehekülg 2).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Navigeerimisseaded
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma
pausi tegemata sõitnud
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
12
Rakenduste kasutamine
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Varukaamera seaded
Tagurduskaamera seadete abil saad hallata paaristatud
tagurduskaameraid Garmin ja kaameraseadeid. See menüü
kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on
ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Kaamerate
paaristamise ja kaameraseadete üksikasjalikku teavet leiad
tagurduskaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com
/backupcamera, et osta tagurduskaamera Garmin.
Vali Seaded > Tagurduskaamera ning vali paaristatud
kaamera.
Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera. Kaamera
nägemiseks pead kaamera uuesti selle seadme ja kaabli abil
paaristama.
Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.
Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning
lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.
babyCam Seaded
Teenuse babyCam seadete abil saad hallata paaristatud Garmin
babyCam™ kaameraid ja kaameraseadeid. See menüü
kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on
ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga.
Üksikasjalikku teavet kaamerate paaristamise ja kaamera
seadmete kohta leiad kaamera kasutusjuhendist. Ava
garmin.com/babycam, et osta Garmin babyCam kaamera.
Vali Seaded > babyCam ja vali paaristatud kaamera.
Toiteseaded: saad määrata, kui kaua video ekraanil kuvatakse.
Pööra video: saad videot pöörata või peegeldada.
Joondus: kuvab kaamera joondamise abistamiseks seadme
babyCam video.
Istme kontrollimise meeldetuletus: saad määrata
meeldetuletuse, et enne väljumist kontrollida, kas tagaistmel
on reisijaid.
Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera.
Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.
Bluetooth i seaded
Vali Seaded > Bluetooth.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Bluetooth keelamine
1 Valige Seaded > Bluetooth.
2 Valige Bluetooth.
Ekraaniseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed
valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Seadme kohandamine
Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille
möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on
akutoitel).
Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Liiklusseaded
Vali peamenüüst Seaded > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: võimaldab seadmel kasutada optimeeritud
alternatiivseid marsruute automaatselt või taotlemisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 5).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
trafficTrends: võimaldab kasutada trafficTrends™ funktsiooni.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele- ja klaviatuuriseaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Lähedushoiatuste seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Vali Seaded > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Seade ja privaatsusseaded
Seadme sätetega lehe avamiseks vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
13
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
Garminiga.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seadme teave
Tehnilised andmed
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade aadressil http://my.garmin.com.
Töötemperatuuri
vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Seadme lähtestamine
Laadimise temperatuurivahemik
-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Toitesisend
Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult
kodus või kontoris kasutamiseks).
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Aku tüüp
Laetav liitium-ioonaku
ToitekaablidPower Cables
Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.
• Sõiduki toitekaabel
• USB-kaabel
• Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Ühenda seade sõiduki toitega.
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadet ettepoole.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki
adapteri otsas paikneva kaitsme.
1 Pöörake otsa À 90 kraadi vastupäeva, et see avada.
Seadme hooldus
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Väldi seadme märjaks saamist.
14
2
3
4
5
VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.
Eemalda ots, hõbedane otsik Á ja kaitse Â.
Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti
sõiduki toitekaabliga à lukustada.
Seadme teave
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seame ühendamine sõiduki toitega,
lehekülg 2).
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded, lehekülg 12).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 14).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
2 Lülita seade välja.
3 Ühenda USB-kaabel seadmega ja arvuti USB-pordiga.
VIHJE: uSB-kaabel tuleb ühendada arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.
MÄRKUS. kui arvutis on mitu võrguketast, võib teenusel
Windows olla raskusi seadme Garmin ketastele tähtede
määramisel. Kettatähtede määramise teavet leiad
operatsioonisüsteemi abifailist.
Telefon ei ühendu seadmega
• Vali Seaded > Bluetooth.
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni
seadmest 10 m raadiuses.
• Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.
Mu koeri ei kuvata ekraanil
• Veendu, et ühilduv käsiseade asub seadmest Garmin
DriveTrack 3 m (10 ft) piires.
• Kontrolli, kas käsiseadmes on andmeedastus sisse lülitatud
(Andmete vastuvõtmine käsiseadmest, lehekülg 10).
• Veendu, et kaelarihmad on sisse lülitatud ja käsiseadmega
ühendatud.
Lisateavet vt käsiseadme kasutusjuhendist.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 13).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 13).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 2).
• Keela Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia (Bluetooth
keelamine, lehekülg 13).
• Lülita seade energiasäästurežiimile, kui sa seda ei kasuta
(Seadme sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 2).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.
®
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.
Lisa
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja
andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB
microSD™ mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Garmin
DriveTrack 70 seadme ülevaade, lehekülg 1).
2 Sisesta mälukaart pessa.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
lehekülg 15).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Tõrkeotsing
15
2
3
4
5
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
6 Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
16
Lisa
Indeks
A
aadressid, otsimine 7
abi. 12 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 13
aktiivne sõiduraja juhendamine 4
aku
kestvuse pikendamine 15
laadimine 2, 14, 15
probleemid 15
arvuti, ühendamine 15
asukohad 7, 12
hiljuti leitud 8
hooned 7
otsimine 6, 7
praegune 8
salvestamine 8
simuleeritud 13
asukohtade otsimine. 6, 7 Vt samuti asukohad
aadressid 7
asulad 7
kategooriad 7
koordinaadid 7
ristmikud 7
automaatne helitugevus, lubamine 2
B
BirdsEye kujutised 10
Bluetooth tehnoloogia 11, 12, 15
seadme lahtiühendamine 12
Bluetooth-tehnoloogia
keelamine 13
seaded 13
E
eespool 9
kohandamine 9
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipildid 13
ekraaniseaded 13
EULA-d 13
F
failid, edastamine 15
foorikaamerad 3
Foursquare 7
G
Garmin Express
seadme registreerimine 1
tarkvara uuendamine 1
geopeitus 7
GPS 2, 16
H
heledus 2
heli, läheduspunktid 13
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 8
hoiatused 2
hoidik, eemaldamine 14
hoidiku eemaldamine 14
hooned 7
huvipunktid (POI) 7
hooned 7
hädaabiteenused 8
hääljuhtimine 11
näpunäited 11
häälkäsklus
aktiveerimisfraas 11
navigeerimine koos 11
näpunäited kasutamiseks 11
Häälkäsklus 11
activating 11
I
ID-number 13
Indeks
ikoonid 10
olekuriba 2
Iminapp 14
J
juhihoiatused 2, 3
juhtmevaba kaamera 13
järgmine pööre 3
K
kaablid, toide 14
kaamerad 13
kiirus 3
punane foorituli 3
tagurdamine 13
kaardi 2D-vaade 10
kaardi 3D-vaade 10
kaardi vaade
2D 10
3D 10
kaardid 3, 8, 9, 12
andmeväli 3, 9, 10
detailsuse tase 12
kihid 10
ostmine 16
sümbolid 3
teekondade vaatamine 3, 4, 10
teema 12
tööriistad 9, 10
uuendamine 1
kaardikihid, kohandamine 10
kaitse, vahetamine 14
keel
hääl 13
klaviatuur 13
Kiirotsing 7
kiiruskaamerad 3
klaviatuur
keel 13
paigutus 13
kodu
asukoha muutmine 3
sõit 3
koer, jälgimine 10
Kojusõit 3
koordinaadid 7
Kus ma olen? 8
kustutamine
reisid 5
seotud Bluetooth-seade 12
kõned 11
Kõnetuvastus 11
kütusetase, tanklad 8
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 12
laiuskraad ja pikkuskraad 7
liiklus 9–11, 13
alternatiivne teekond 5
kaart 9
tellimuste lisamine 11
ummikud 9
vastuvõtja 10
viivituste otsimine 9
liikumisviisid 12
lisavarustus 16
läheduspunktide hoiatused, seaded 13
lähtestamine
reisiandmed 9
seade 14
M
maastikul navigeerimine 6
microSD kaart 1, 15
muutmine, salvestatud reisid 5
mälukaart 1, 15
paigaldamine 15
myTrends, teekonnad 5
N
navigeerimine 3, 7
maastikul 6
seaded 12
O
otseteed
kustutamine 8
lisamine 8
otsinguala muutmine 7
otsinguriba 6
P
paaristamine, telefon 12, 15
parkimine, viimane koht 8
praegune asukoht 8
puuteekraani puhastamine 14
pöördepunktid 4
R
reisiandmed 13
reisiinfo 9
lähtestamine 9
vaatamine 9
reisilogi, vaatamine 9
reisiplaneerija 5
kujunduspunktid 5
reisi redigeerimine 5
ristmikud, otsimine 7
S
salvestamine, praegune asukoht 8
salvestatud asukohad 5
kategooriad 8
kustutamine 8
muutmine 8
satelliitsignaalid
vaatamine 16
vastuvõtt 2
seaded 12, 13
seadete taastamine 14
seadme hooldamine 14
seadme ID 13
seadme kinnitamine
auto 2
eemaldamine hoidikust 14
iminapp 2
seadme kohandamine 12
seadme laadimine 2, 14, 15
seadme paigaldamine, Iminapp 14
seadme puhastamine 14
seadme registreerimine 1
sidumine 10
lahtiühendamine 12
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 13
suunad 4
sõiduki toitejuhe 2
sõidusuunad 4
T
tagurduskaamera 13
tarkvara
uuendamine 1
versioon 13
teekonna kujundamine 4
teekonnad 3
alustamine 3
arvutamine 4
arvutusrežiim 5, 12
kaardil vaatamine 3, 4
kujundamine 4
lõpetamine 4
myTrends 5
punkti lisamine 4, 5
soovitatud 5
teemaksud, vältimine 6
tehnilised andmed 14
telefon
lahtiühendamine 12
paaristamine 12, 15
17
toitejuhtmed, sõiduk 2
toitekaablid 14
kaitsme vahetamine 14
toitenupp 1, 2
toote registreerimine 1
tootetugi 12
tõrkeotsing 15
tööriistad, kaardid 9
U
unerežiim 2
USB, lahtiühendamine 16
uuendamine
kaardid 1
tarkvara 1
V
vaigistamine, heli 11
vargus, vältimine 14
vältimised 6
keelamine 6
kustutamine 6
piirkond 6
tee 6
tee tüübid 6
teemaksud 6
18
Indeks
support.garmin.com
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Detsember 2016
190-02080-22 _ 0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising