Garmin | DriveTrack™ 71 | User manual | Garmin DriveTrack™ 71 Brugervejledning

Garmin DriveTrack™ 71 Brugervejledning
GARMIN DRIVETRACK 71
™
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og ANT+ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
®
®
Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. microSD og microSDHC-logoet er
varemærker tilhørende SD-3C, LLC. TripAdvisor er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. Windows ,Windows NT , Windows Vista og Windows XP er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Garmin DriveTrack 71 enhed, oversigt ....................................... 1
Montering og strømtilførsel til Garmin DriveTrack enheden i dit
køretøj ......................................................................................... 1
Tænd eller sluk for enheden ....................................................... 1
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 1
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 1
Brug af skærmknapper ............................................................... 1
Justering af lydstyrken ................................................................ 2
Aktivering af Automatisk lydstyrke ......................................... 2
Brug af lydmixer ..................................................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Hundesporing................................................................. 2
Modtagelse af data fra den håndholdte enhed ........................... 2
Sporing af dine hunde ................................................................ 2
Ikoner for hundestatus ........................................................... 2
Visning af dine hunde på kortet .................................................. 2
Visning af det topografiske kort .................................................. 2
Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed ............................................... 2
Aktivering eller deaktivering af hørbare chaufføradvarsler ......... 3
Rødt lys- og hastighedskameraer ............................................... 3
Navigation til din destination........................................ 3
Ruter ........................................................................................... 3
Sådan startes en rute ................................................................. 3
Start af en rute ved hjælp af kortet ......................................... 3
Sådan kører du hjem ............................................................. 3
Din rute på kortet ........................................................................ 3
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 4
Visning af sving og retningsanvisninger ................................ 4
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 4
Ankomst til din destination .......................................................... 4
Parkering i nærheden af din destination ................................ 4
Søgning efter destination ved hjælp af dit Garmin ur ............ 4
Søgning efter din seneste parkeringsplads ........................... 5
Ændring af aktiv rute ................................................................... 5
Tilføjelse af en position til din rute .......................................... 5
Udformning af din rute ........................................................... 5
Valg af en omvej .................................................................... 5
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 5
Afbrydelse af en rute ................................................................... 5
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 5
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 6
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten .......................... 6
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 6
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 6
Undgå miljøzoner ................................................................... 6
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 6
Navigation i direkte linje .............................................................. 6
Søg efter og gem positioner.......................................... 6
Interessepunkter ......................................................................... 7
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 7
Søgning efter en position efter kategori ...................................... 7
Søgning i en kategori ............................................................. 7
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................... 7
Positionssøgningens resultater ................................................... 7
Resultater af positionssøgning på kortet ............................... 8
Ændring af søgeområdet ............................................................ 8
Parkering .................................................................................... 8
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position ................................................................................... 8
Indholdsfortegnelse
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet
position ................................................................................... 8
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler .......................... 8
Søgeværktøjer ............................................................................ 8
Søgning efter en adresse ....................................................... 8
Søgning efter et vejkryds ....................................................... 8
Søgning efter en by ................................................................ 8
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 8
Foursquare ................................................................................. 9
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto ................. 9
Søgning i Foursquare interessepunkter ................................. 9
Visning af Foursquare oplysninger om et sted ...................... 9
Sådan tjekker du ind med Foursquare ................................... 9
TripAdvisor® ............................................................................... 9
Søgning efter TripAdvisor interessepunkter ........................... 9
Visning af nyligt fundne positioner .............................................. 9
Rydning af listen over nyligt fundne steder ............................ 9
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 9
Finde nødtjenester og brændstof ........................................... 9
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 9
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 9
Fjernelse af en genvej ............................................................ 9
Gemme positioner ...................................................................... 9
Sådan gemmer du en position ............................................... 9
Lagring af din aktuelle position .............................................. 9
Redigering af en gemt position ............................................ 10
Tildeling af kategorier til en gemt position ........................... 10
Sletning af en gemt position ................................................ 10
Brug af kortet................................................................ 10
Kortværktøjer ............................................................................ 10
Visning af et kortværktøj ...................................................... 10
Aktivering af kortværktøjer ................................................... 10
Forude ...................................................................................... 10
Visning af kommende positioner .......................................... 10
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................. 11
Rejseoplysninger ...................................................................... 11
Visning af tripdata på kortet ................................................. 11
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 11
Visning af turloggen ............................................................. 11
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 11
Visning af kommende trafikhændelser ..................................... 11
Visning af trafik på kortet ..................................................... 11
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 11
Tilpasning af kortet ................................................................... 11
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 11
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 11
Ændring af kortperspektiv .................................................... 11
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner....... 11
Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link ........ 12
Bluetooth ikoner for funktionsstatus ......................................... 12
Garmin Live-tjenester ............................................................... 12
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .................... 12
Sådan sender du en position fra din smartphone til din
enhed ........................................................................................ 12
Smart Notifications .................................................................... 12
Modtagelse af meddelelser .................................................. 13
Visning af listen med meddelelser ....................................... 13
Håndfri opkald ........................................................................... 13
Foretagelse af et opkald ...................................................... 13
Modtagelse af et opkald ....................................................... 13
Brug af opkaldshistorikken ................................................... 13
Brug af indstillinger for indgående opkald ............................ 13
Lagring af et hjemmetelefonnummer ................................... 14
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple enheden ............. 14
Tilslutning til Smartphone Link appen på Apple enheden .... 14
Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed ............. 14
i
Deaktivering af Smartphone Link data og Smart Notifications
for Apple enheden ............................................................... 14
Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med
Android™ .................................................................................. 14
Tilslutning af Smartphone Link-appen på din Androidsmartphone .......................................................................... 14
Deaktivering af Bluetooth funktioner til din smartphone med
Android ................................................................................. 14
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ...................... 14
Sletning af en parret telefon ..................................................... 15
Trafik.............................................................................. 15
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone
Link ........................................................................................... 15
Modtager trafikdata med en trafikmodtager .............................. 15
Trafikmodtagerabonnementer .............................................. 15
Aktivering af trafik ..................................................................... 15
Visning af trafik på kortet .......................................................... 15
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 15
Stemmekommando ...................................................... 15
Angivelse af vækningssætningen ............................................. 15
Aktivering af Stemmekommando .............................................. 16
Tip til stemmekommando .......................................................... 16
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ...................... 16
Lydløse instruktioner ................................................................. 16
Stemmestyring .......................................................................... 16
Konfiguration af stemmestyring ........................................... 16
Brug af stemmestyring ......................................................... 16
Tip til stemmestyring ............................................................ 16
Brug af programmerne ................................................ 16
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed ................... 16
Watch Link ................................................................................ 16
Opsætning af Watch Link ..................................................... 16
Modtagelse af chaufføradvarsler på dit ur ........................... 16
LiveTrack .................................................................................. 17
Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere .......... 17
Sådan starter du LiveTrack deling ....................................... 17
Visning af vejrudsigten .............................................................. 17
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 17
Visning af vejrradaren .......................................................... 17
Visning af vejrvarsler ............................................................ 17
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 17
Ruteplanlægning .......................................................................17
Planlægning af en tur ........................................................... 18
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur .... 18
Sådan finder du seværdigheder på turen ............................ 18
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur ......... 18
Navigation til en gemt tur ..................................................... 18
Redigering og lagring af din aktive rute ............................... 18
photoLive trafikkameraer .......................................................... 18
Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikkameraer ...... 18
Visning af photoLive trafikkameraer på kortet ..................... 18
Lagring af et trafikkamera .................................................... 18
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 19
Indstillinger for sprog og tastatur ..............................................
Indstillinger for alarmpunkter ....................................................
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger .........................
Gendannelse af indstillinger .....................................................
20
20
20
20
Enhedsoplysninger...................................................... 20
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse ... 20
Specifikationer .......................................................................... 20
Opladning af enheden .............................................................. 20
Vedligeholdelse af enhed............................................ 20
Garmin Support Center ............................................................. 20
Opdateringer af kort og software .............................................. 20
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk .............................................. 21
Opdatering af kort og software ved hjælp af et
Wi‑Fi netværk ....................................................................... 21
Opdatering af kort og software med Garmin Express .......... 21
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 22
Rengøring af yderside .......................................................... 22
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 22
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 22
Nulstilling af enheden ............................................................... 22
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 22
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 22
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 22
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 22
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 22
Fejlfinding..................................................................... 22
Min hund vises ikke på skærmen ............................................. 22
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 22
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 22
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 23
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 23
Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon eller
Smartphone Link ....................................................................... 23
Smartphone Link appen påvirker batteriopladningsniveauet på
min smartphone ........................................................................ 23
Appendiks..................................................................... 23
Installation af et hukommelseskort til kort og data .................... 23
Datahåndtering ......................................................................... 23
Om hukommelseskort .......................................................... 23
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 23
Overførsel af data fra computeren ....................................... 23
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 24
Visning af GPS-signalstatus ..................................................... 24
Køb af flere kort ........................................................................ 24
Køb af tilbehør .......................................................................... 24
Indeks............................................................................ 25
Garmin DriveTrack Indstillinger .................................. 19
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 19
Aktivering af kort .................................................................. 19
Navigationsindstillinger ............................................................. 19
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 19
Indstilling af en simuleret position ........................................ 19
Indstillinger for trådløst netværk ............................................... 19
Indstillinger for Hjælp til chauffør .............................................. 19
Displayindstillinger .................................................................... 19
Trafikindstillinger ....................................................................... 20
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 20
Indstilling af tid ..................................................................... 20
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Opdater kort og software på din enhed (Opdateringer af kort
og software, side 20).
• Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm
(Montering og strømtilførsel til Garmin DriveTrack enheden i
dit køretøj, side 1).
• Modtag GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler,
side 1).
• Juster lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2) og
displayets lysstyrke (Justering af skærmens lysstyrke,
side 2).
• Naviger til din destination (Sådan startes en rute, side 3).
Garmin DriveTrack 71 enhed, oversigt
À
Á
Â
Ã
Tænd/sluk-knap
USB-port til strøm og data
Hukommelseskortstik til kort og data
Mikrofon til stemmekommando eller håndfri opkald
Montering og strømtilførsel til Garmin
DriveTrack enheden i dit køretøj
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet À til USB-stikket på enheden.
Tænd eller sluk for enheden
• For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen
eller tilslutte enheden til en strømkilde.
• Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få
enheden til at gå i strømsparetilstand.
Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og
enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til
brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
• Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge
Sluk.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
strømsparetilstand.
Opfangning af GPS-signaler
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra
flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den
position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit
udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller træer.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst
halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus. Hold nede for at se oplysninger om GPSnøjagtighed og satellitforbindelse (Visning af GPS-signalstatus, side 24).
Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne (Indstillinger for trådløst netværk, side 19).
®
Wi-Fi signalstyrke. Vælg for at se Wi-Fi indstillingerne
(Indstillinger for trådløst netværk, side 19).
Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald (Håndfri opkald, side 13).
Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (Indstilling af tid,
side 20).
Batteriopladningsniveau.
Deling af LiveTrack data. Antallet af inviterede deltagere
vises på ikonet. Vælg for at åbne LiveTrack appen
(LiveTrack, side 17).
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker på
3
4
5
6
plads.
Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.
Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden
af enheden.
Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker
på plads.
Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Sådan kommer du i gang
Smartphone Link status. Vælg for at oprette forbindelse til
Smartphone Link appen og modtage direkte trafikdata og
andre live-tjenester (Parring med din telefon og tilslutning til
Smartphone Link, side 12).
Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten (Visning af vejrudsigten, side 17).
Brug af skærmknapper
Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i
siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
1
•
•
•
•
Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Vælg eller for at rulle igennem listerne eller menuerne.
Hold eller inde for at rulle hurtigere.
Vælg
for at se en kontekstbaseret menu med
valgmuligheder for den aktuelle skærm.
Ikoner for hundestatus
Ikoner angiver status og position for dine hunde.
Siddende
Løb
Stand
Justering af lydstyrken
Ved træ
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
Ukendt*
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Halsbåndsbatteri lavt
Der er ingen forbindelse til halsbånd
GPS-modtagelse for halsbånd tabt
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret
på niveauet af baggrundsstøj.
1 Vælg Lydstyrke > .
2 Vælg Automatisk lydstyrke.
Brug af lydmixer
Du kan bruge lydmixeren til at indstille lydstyrken for forskellige
lydtyper, f.eks. navigationsmeddelelser eller telefonopkald.
Niveauet for hver enkelt lydtype er en procentdel af
masterlydstyrken.
1 Vælg Lydstyrke.
2 Vælg > Lydmixer.
3 Brug skyderne til at justere lydstyrken for hver enkelt lydtype.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Hundesporing
Hundesporingsfunktionerne giver dig mulighed for at se
oplysninger overført fra den håndholdte enhed på din Garmin
DriveTrack 71 enhed. Du kan navigere hen til dine hunde, se
deres aktuelle status og position og holde øje med den distance,
de har tilbagelagt.
Modtagelse af data fra den håndholdte
enhed
Før du kan modtage data, skal du aktivere offentliggørelse på
den håndholdte enhed. Se brugervejledningen for den
håndholdte enhed for at få yderligere oplysninger.
Anbring den håndholdte enhed inden for 3 m (10 fod) fra din
Garmin DriveTrack enhed.
TIP: Din Garmin DriveTrack enhed modtager data fra én
kompatibel håndholdt enhed ad gangen. Hold dig mere end
3 m (10 ft) væk fra andre håndholdte enheder, eller deaktiver
offentliggørelse på håndholdte enheder, du ikke vil modtage
data fra.
Enhederne forbindes og synkroniseres automatisk. Når din
Garmin DriveTrack enhed modtager data fra en kompatibel,
håndholdt enhed, vises
på hovedmenuen.
Sporing af dine hunde
1 Vælg Hunde.
De hunde, der er tilsluttet den håndholdte enhed, vises på
skærmen.
2 Vælg en hund.
Hundens position og sporlog vises på kortet.
Vælg
Start! for at navigere hen til din hund.
3
2
*Statusikonet Ukendt angiver, at halsbåndet ikke har
satellitkontakt, og at den håndholdte enhed ikke kan bestemme
hundens position.
Visning af dine hunde på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du ser på det.
2 Vælg .
Enheden zoomer ind for at vise alle dine hunde på skærmen.
Visning af det topografiske kort
På kortet skal du vælge > Topo-kort.
TIP: Hvis kortværktøjet Topo-kort ikke findes i menuen med
kortværktøj, kan du tilføje det (Aktivering af kortværktøjer,
side 10).
Funktioner og advarsler for chaufføropmærksomhed
FORSIGTIG
Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
®
Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget
effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden
afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for
hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone
for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der
er tilgængelige i alle områder.
Skoler: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til og
fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole
eller skolezone.
Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den
kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at
sænke farten.
Meddelelse om overskredet fartgrænse: Enheden afspiller en
tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du
overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.
Ændret hastighedsbegrænsning: Enheden afspiller en tone
og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være
forberedt på at tilpasse farten.
Forkert retning på ensrettet vej: Enheden afspiller en
meddelelse og viser en advarsel på hele skærmen, hvis du
kører i den forkerte retning på ensrettet vej. Skærmkanterne
bliver røde, og der vises en advarsel øverst på
skærmbilledet, indtil du forlader den ensrettede vej eller
ændrer kørselsretning.
Hundesporing
Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser
afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.
Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
et kommende område, hvor dyr krydser vejen.
Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving
på vejen.
Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik
med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for
at kunne anvende denne funktion (Trafik, side 15).
Advarsel om træthed: Enheden afspiller en tone og foreslår
kommende rastepladser, når du har kørt i mere end to timer
uden at stoppe.
Aktivering eller deaktivering af hørbare
chaufføradvarsler
Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer
chaufføradvarsler. Den visuelle advarsel vises, selvom den
hørbare tone er deaktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør > Hør
chaufføradvarsler.
2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
Rødt lys- og hastighedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et
rapporteret hastighedskamera eller rødt lys-kamera.
• Aktuelle data for rødt lys-kameraer og sikkerhedskameraer er
tilgængelige som abonnement fra Garmin Live-tjenester via
Smartphone Link appen (Garmin Live-tjenester, side 12).
• For at bevare en opdateret database af steder med rødt lysog hastighedskameraer skal enheden have et aktivt
abonnement for at downloade og gemme
sikkerhedskameradata. Gå til garmin.com/speedcameras for
at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at
købe et abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til
enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende
abonnementer.
BEMÆRK: I visse områder omfatter nogle produktpakker
forudindlæste data for rødt lys- og hastighedskameraer med
abonnementsfri opdateringer.
• Du kan bruge Garmin Express™ softwaren (garmin.com
/express) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du
bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste
kameraoplysninger.
• Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved
hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ
rute (Sådan startes en rute, side 3).
• Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå,
kan du tilpasse ruten (Udformning af din rute, side 5).
• Du kan tilføje flere destinationer til en rute (Tilføjelse af en
position til din rute, side 5).
Sådan startes en rute
1 Vælg Find, og søg efter en position (Søg efter og gem
positioner, side 6).
2 Vælg en position.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Start! for at begynde at navigere ved hjælp af den
anbefalede rute.
• Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge og
vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
• Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge >
Rediger rute og føje udformningspunkter til ruten
(Udformning af din rute, side 5).
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 3). En eksempelvisning af hovedvejene på
ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.
Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer,
kan du tilføje positionerne til din rute (Tilføjelse af en position til
din rute, side 5).
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Vælg Start!.
Sådan kører du hjem
Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at
indtaste din hjemmeposition.
1 Vælg Find > Kør hjem.
2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Indtast din hjemmeposition.
Din rute på kortet
Navigation til din destination
Ruter
En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere
destinationer.
• Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på
basis af de præferencer, du angiver, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 5) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 6).
Navigation til din destination
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til
det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger
vises hen over den øverste del af kortet.
3
•
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste
afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i,
hvis det er muligt.
angiver positionen for din destination på kortet, og en
stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din
destination.
• Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig
automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan
vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden
(Parkering i nærheden af din destination, side 4).
• Når du skal parkere eller stoppe et godt stykke væk fra din
destination, kan du fortsætte mod din destination til fods ved
hjælp af din Garmin DriveTrack enhed eller et kompatibelt
Garmin ur med Connect IQ™ (Søgning efter destination ved
hjælp af dit Garmin ur, side 4).
• Når du stopper ved din destination, afslutter enheden
automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst
automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.
Afstand til næste handling.
Parkering i nærheden af din destination
Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste
handling.
Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i
nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle
destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter
en parkeringsplads.
1 Vælg en funktion:
• Når enheden beder dig om det, skal du vælge Ja for at
søge efter parkeringspladser i nærheden.
• Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge
Find > Kategorier > Parkering og vælge > Min
destination.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition, og vælg Start! > Tilføj som
næste stop.
Enheden guider dig til parkeringsområdet.
Når du har parkeret dit køretøj, kan du fortsætte til din
destination til fods ved hjælp af din Garmin DriveTrack enhed
eller et kompatibelt Garmin ur med Connect IQ (Søgning efter
destination ved hjælp af dit Garmin ur, side 4). Din enhed eller
dit Garmin ur kan også guide dig tilbage til parkeringspladsen,
når du vender tilbage til dit køretøj (Søgning efter din seneste
parkeringsplads, side 5).
Rute fremhævet på kortet.
Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af
kommende handlinger.
Køretøjshastighed.
Navnet på den vej, du kører på.
Forventet ankomsttidspunkt.
TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, det
viser (Ændring af feltet til kortdata, side 11).
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg À angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Visning af sving og retningsanvisninger
Søgning efter destination ved hjælp af dit Garmin ur
Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving,
vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.
1 Vælg en funktion på kortet:
• Vælg > Sving for at se kommende sving og
retningsanvisninger, mens du navigerer.
Kortværktøjet viser de næste fire sving eller
retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres
automatisk, mens du navigerer ruten.
• Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og
retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge
tekstlinjen øverst på kortet.
Vælg
et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).
2
Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et
billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis
det er tilgængeligt.
Før du kan bruge denne funktion, skal du konfigurere Watch
Link (Opsætning af Watch Link, side 16).
Du kan bruge dit kompatible Garmin ur til at navigere fra dit
køretøj til din destination eller fra din destination tilbage til dit
køretøj. Denne funktion er især nyttig til at finde en position
inden for et større sted, eller når du bliver nødt til at parkere et
stykke væk fra din destination og afslutte navigationen til fods.
BEMÆRK: GPS-teknologi kræver frit udsyn til himlen. Watch
Link appen er muligvis ikke i stand til levere vejledning
indendørs, som f.eks. i indkøbscentre eller lufthavne.
1 Start Watch Link appen på dit ur, og vælg Find min
destination.
Dit ur kræver et GPS-signal og starter med at vejlede dig til
din destination.
2 Gå imod din destination.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Ankomst til din destination
Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger
for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.
4
Navigation til din destination
5 Vælg en funktion:
Retningsindikatoren À viser retningen af din destination i
forhold til den retning, du bevæger dig i Á. Når
retningsindikatoren vises øverst i cirklen, er du på vej mod
din destination. Den resterende afstand til din destination Â
vises under cirklen. Statuslinjen à viser, hvor langt du er
kommet hen mod din destination.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Når du frakobler din Garmin DriveTrack enhed fra strømmen i
køretøjet, gemmer den din aktuelle placering som en
parkeringsplads. Hvis du har konfigureret Watch Link, sender
enheden positionen af parkeringspladsen til dit kompatible
Garmin ur (Opsætning af Watch Link, side 16). Du kan
navigere tilbage til din parkeringsplads enten ved hjælp af din
Garmin DriveTrack enhed eller Watch Link appen på uret.
TIP: Hvis din Garmin DriveTrack enhed er tilsluttet til omkoblet
strømudtag, gemmer den din parkeringsplads, hver gang du
slukker for køretøjet. Hvis din enhed er tilsluttet til et ikkeomkoblet strømudtag, skal du frakoble køretøjets strømkabel for
at gemme din parkeringsplads.
• På din Garmin DriveTrack enhed skal du vælge Programmer
> Seneste plads > Start!.
• Start Watch Link appen på dit ur, vælg Find min bil, og gå
mod parkeringspladsen.
• Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute,
skal du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af
destinationerne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv
rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Sådan
startes en rute, side 3).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en
destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Retningsindikatoren À viser retningen af din destination i
forhold til den retning, du bevæger dig i Á. Når
retningsindikatoren vises øverst i cirklen, er du på vej mod
din destination. Den resterende afstand til din destination Â
vises under cirklen. Statuslinjen à viser, hvor langt du er
kommet hen mod din destination.
Ændring af aktiv rute
Tilføjelse af en position til din rute
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Sådan startes en rute, side 3).
Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan
f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer
eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at
planlægge, redigere og gemme en tur (Planlægning af en tur,
side 18).
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position (Søg efter og gem positioner, side 6).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Navigation til din destination
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet skal du vælge > Skift rute.
TIP: Hvis værktøjet Skift rute ikke findes i menuen for
kortværktøjer, kan du tilføje det (Aktivering af kortværktøjer,
side 10).
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
• Find en ny rute ved at vælge Omvej.
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Afbrydelse af en rute
På kortet skal du vælge
> Stop.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 20).
5
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af
Smartphone Link, side 15).
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 20), kan du se og
undgå trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Undgå miljøzoner
Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller
udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Miljøzoner.
6
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en
miljøzone, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge Tillad.
Vælg
Gem.
3
Brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge
særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden
beregner en rute, undgår den disse områder og veje,
medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Søg efter og gem positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
Søg efter og gem positioner
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 7).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter, side 7).
• Søg efter og gå ind på Foursquare interessepunkter
(Søgning i Foursquare interessepunkter, side 9).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer, side 8).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet, side 8).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner, side 9).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Visning af nyligt fundne
positioner, side 9).
• Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side
af skærmen.
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt
fundne positioner i den valgte kategori.
• Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg
en destination.
®
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Navigation til interessepunkter inden for et sted
BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle
områder eller for alle produktmodeller.
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Indtast søgning.
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
Vælg
stedet.
3
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
BEMÆRK: Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle
områder eller for alle produktmodeller.
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
Positionssøgningens resultater
Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste
med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se
flere resultater.
Søgning efter en position efter kategori
1
2
3
4
Vælg Find.
Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
Vælg en position.
À
Á
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en funktion:
Søg efter og gem positioner
Â
Ã
Ä Start!
Å
Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte
position.
Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af
positionen.
Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.
7
Resultater af positionssøgning på kortet
Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet
for på en liste.
Vælg
fra positionsøgningens resultater. Den nærmeste
position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om
den valgte position vises nederst på kortet.
2 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.
3 Vælg .
Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den
valgte position.
4 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
5 Vælg en parkeringsposition.
6 Vælg Start!.
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler
À
Á
Â
à Start!
Ä
Træk kortet for at få vist søgeresultater.
Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden
position.
Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede
oplysninger om den valgte position.
Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den
anbefalede rute.
Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.
Ændring af søgeområdet
Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle
position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden
af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din
aktive rute.
1 Vælg Find.
2 Vælg .
3 Vælg en funktion.
Parkering
Din Garmin DriveTrack enhed inkluderer detaljerede data om
parkering, som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i
nærheden baseret på sandsynligheden for tilgængelige
parkeringspladser, type parkeringsområde, pris eller
accepterede betalingsmetoder.
I nogle områder er live parkeringsdata tilgængelige, mens din
Garmin DriveTrack enhed er tilsluttet til Smartphone Link
(Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone Link,
side 12). Når din enhed modtager live parkeringsdata, kan du
få vist parkeringsmønstre i realtid.
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle
områder eller for alle parkeringspositioner. Garmin er ikke
ansvarlig for nøjagtighed eller tilgængelighed af live
parkeringsdata.
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle
position
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg Filtrer parkering, og vælg en eller flere kategorier for
at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller
betalingsmetoder (tilbehør).
BEMÆRK: Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i
alle områder eller for alle parkeringspositioner.
3 Vælg en parkeringsposition.
4 Vælg Start!.
Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata,
er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde
parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige
parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og
betalingstype.
Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.
Vælg fra parkeringssøgningens resultater.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 8).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
Vælg
adressen.
5
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge Søgning nær: (Ændring af søgeområdet, side 8).
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Indtast
søgning, indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet
position
1 Søg efter en position.
8
Søg efter og gem positioner
Foursquare
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse
til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din
kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din
Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du se
oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge
efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed. Når du opretter forbindelse til din Foursquare
konto ved hjælp af Smartphone Link, giver søgningen de mest
opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og
tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto.
Vælg Find > Kategorier > Foursquare®.
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestuer, Politi stationer, Brændstof eller
Vejhjælp.
BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle
områder.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!.
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Visning af Foursquare oplysninger om et sted
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto
1 Slut enheden til Smartphone Link (Parring med din telefon og
tilslutning til Smartphone Link, side 12).
2 Åbn programmet Smartphone Link på din smartphone.
3 Åbn indstillingerne i programmet Smartphone Link, og vælg
Foursquare® > Log på.
4 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Før du kan få vist Foursquare oplysninger om et sted, skal du
oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.
Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted,
f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og
åbningstider.
1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare
interessepunkt.
2 Vælg .
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Sådan tjekker du ind med Foursquare
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette
forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone
Link, og logge på din Foursquare konto.
1 Vælg Programmer > Foursquare® > Indtjek.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg > Indtjek.
TripAdvisor
®
Din enhed omfatter TripAdvisor interessepunkter og
bedømmelser. TripAdvisor bedømmelser vises automatisk på
listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan
også søge efter TripAdvisor interessepunkter i nærheden og
sortere efter distance eller popularitet.
Søgning efter TripAdvisor interessepunkter
1 Vælg Find > Kategorier > TripAdvisor.
2 Vælg en kategori.
Der vises en liste med nærliggende TripAdvisor
interessepunkter for kategorien.
3 Vælg Sorter resultater for at sortere søgeresultaterne efter
distance eller popularitet (valgfrit).
Visning af nyligt fundne positioner
Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Vælg Find > Nylige.
Søg efter og gem positioner
Sådan tilføjer du en genvej
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori, side 7).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg
> Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
9
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 3) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 3).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et
kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.
Stop: Stopper navigation af den aktive rute.
Skift rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe
steder på ruten over.
10
Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej,
du kører på (Forude, side 10).
Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (Visning af
sving og retningsanvisninger, side 4).
Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed
eller kilometertal (Visning af tripdata på kortet, side 11).
Lydstyrke: Justerer masterlydstyrken.
Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.
Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede
telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens
et opkald er aktivt (Brug af indstillinger for indgående opkald,
side 13).
LiveTrack: Giver dig mulighed for at starte og stoppe LiveTrack
deling (LiveTrack, side 17).
Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (Visning af
kommende trafikhændelser, side 11).
Vejr: Viser vejrforhold for området.
photoLive: Viser direkte trafikkameraer fra dit photoLiveabonnement (photoLive trafikkameraer, side 18).
Rapporter kamera: Giver dig mulighed for at rapportere om et
fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun
tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din
enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Smartphone Link
appen (Parring med din telefon og tilslutning til Smartphone
Link, side 12).
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Aktivering af kortværktøjer
Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i
menuen for kortværktøjer. Du kan tilføje op til 12 værktøjer til
menuen.
1 Vælg > fra kortet.
2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
3 VælgGem.
Forude
Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs
den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende
interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller
rastepladser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se
oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og
byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje.
Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet
Forude.
Visning af kommende positioner
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver
kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
• Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester
for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .
BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du
kører på en hovedvej, eller når din rute omfatter en
hovedvej.
3 Vælg et element, for at se en liste med positioner for den
pågældende kategori, afkørsel eller by.
Brug af kortet
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet
Forude.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udført.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer,
side 10).
På kortet vælges > Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på
kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med
kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer, side 10).
1 På kortet vælges > Tripdata.
2 Vælg et tripdatafelt.
3 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Orientering.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
3 Vælg Gem.
Live-tjenester, trafik og smartphonefunktioner
For at få mest muligt ud af din Garmin DriveTrack enhed bør du
parre enheden med din smartphone og tilslutte den til
Smartphone Link appen. Smartphone Link appen giver enheden
mulighed for at modtage direkte data, herunder trafikdata,
parkeringstendenser, rødt lys og fartkameraer og andre livetjenester.
Direkte trafikdata: Sender trafikdata i realtid til din enhed, f.eks.
trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje
(Trafik, side 15).
Direkte parkeringsoplysninger: Sender parkeringstendenser i
realtid til din enhed, hvis de er tilgængelige (Parkering,
side 8).
Garmin Live-tjenester: Leverer abonnementsfri og betalte
tjenester til afsendelse af direkte data til din enhed, f.eks. rødt
lys og fartkameraer eller trafikkameraer (Garmin Livetjenester, side 12).
Vejroplysninger: Sender vejrudsigter og -alarmer i realtid til din
enhed (Visning af vejrudsigten, side 17).
LiveTrack: Giver dig mulighed for at dele din tur med udvalgte
kontakter i realtid (LiveTrack, side 17).
Smart Notifications: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
11
Håndfri opkald: Giver dig mulighed for at foretage eller
modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden
som en håndfri højttalertelefon. Hvis det valgte sprog
understøtter stemmekommandofunktionen, kan du besvare
opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
Watch Link: Leverer fodgængernavigation til din destination
eller din parkeringsplads ved hjælp at et kompatibelt Garmin
ur med Connect IQ (Watch Link, side 16).
Send positioner til enheden: Giver dig mulighed for at sende
positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.
Foursquare indtjekning: Giver dig mulighed for at gå ind på
Foursquare positioner ved hjælp af din navigationsenhed
(Sådan tjekker du ind med Foursquare, side 9).
Parring med din telefon og tilslutning til
Smartphone Link
Du skal parre din Garmin DriveTrack enhed med din telefon og
oprette forbindelse til Smartphone Link for at anvende nogle
funktioner, f.eks. direkte trafik- og parkeringsoplysninger, håndfri
opkald og andre tilsluttede funktioner.
Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk
forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone
Link appen.
2 Placer Garmin DriveTrack enheden og telefonen inden for 3
meter (10 fod) fra hinanden.
3 På Garmin DriveTrack enheden skal du vælge Indstillinger
> Trådløse netværk og udfylde afkrydsningsfeltet
Bluetooth.
4 Vælg Søg efter enheder.
5 AktiverBluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
6 På Garmin DriveTrack enheden skal du vælge OK.
Garmin DriveTrack enheden begynder at søge efter
Bluetooth enheder i nærheden, og der vises en liste med
Bluetooth enheder. Det kan tage op til et minut, før telefonen
vises på listen.
7 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
8 Bekræft anmodningen om parring på din telefon.
9 Åbn Smartphone Link appen på telefonen.
Hvis du parrer med en Apple enhed, vises der en
sikkerhedskode på Garmin DriveTrack skærmen.
10 Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste sikkerhedskoden på
telefonen inden for 30 sekunder.
®
Bluetooth ikoner for funktionsstatus
Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver
parrede telefon.
Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
• Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller
frakoblet for telefonen.
• Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for
telefonen.
Håndfri opkald
Smart-meddelelser
Smartphone Link funktioner og tjenester
Garmin Live-tjenester
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til Smartphone Link (Parring med din telefon og
tilslutning til Smartphone Link, side 12).
Garmin Live-tjenester sender aktuelle data til din enhed, f.eks.
trafikforhold og vejr samt rødt lys- og hastighedskameraer.
Nogle tjenester kræver betalt abonnement.
Nogle tjenester, f.eks. vejr, kan fås som separate apps på din
enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de eksisterende
navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner, der kræver
adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link
symbolet og vises muligvis kun, når enheden er tilsluttet
Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Nogle Garmin DriveTrack Live-tjenester kræver betalt
abonnement. I Smartphone Link appen kan du købe et
abonnement direkte i appen. Abonnementet er knyttet til appbutik-kontoen for din smartphone.
1 Åbn Smartphone Link appen på din smartphone.
2 Vælg Min konto.
Der vises en liste med tilgængelige tjenester og
abonnementspriser.
Vælg
en tjeneste.
3
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre købet.
Sådan sender du en position fra din
smartphone til din enhed
Du kan søge efter en position ved hjælp af Smartphone Link
appen på telefonen og sende den til Garmin DriveTrack
enheden.
1 Åbn Smartphone Link appen på din smartphone.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil finde et sted i nærheden skal du vælge Find
steder i nærheden og indtaste hele eller dele af en
adresse eller et stednavn.
• Hvis du vil finde et Foursquare interessepunkt i nærheden
skal du vælge Foursquare og vælge et interessepunkt på
listen.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Vælg position og trykke på positionen på kortet.
• Hvis du vil finde en adresse fra din kontaktliste, skal du
vælge Kontakter og vælge et kontaktnavn.
Den valgte position vises på kortet.
3 Vælg Send.
Smartphone Link appen sender positionen til din Garmin
DriveTrack.
4 På din Garmin DriveTrack enhed skal du vælge en mulighed:
• Hvis du vil begynde at navigere til positionen, skal du
vælge Start!.
• Hvis du vil have vist detaljer om positionen eller gemme
positionen til dine favoritter, skal du vælge .
• Hvis du vil acceptere positionen uden at begynde
navigationen, skal du vælge OK.
Positionen vises i de nyligt fundne positioner på Garmin
DriveTrack enheden.
Smart Notifications
Mens enheden er tilsluttet til Smartphone Link app'en, kan du se
meddelelser fra din smartphone på Garmin DriveTrack enheden,
f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.
12
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
BEMÆRK: Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage
meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet
forbindelse til Smartphone Link app'en. vises farvet i Bluetooth
indstillingerne, når Smart Notifications er tilsluttet og aktiv
(Bluetooth ikoner for funktionsstatus, side 12).
Modtagelse af meddelelser
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.
Før Garmin DriveTrack enheden kan modtage meddelelser, skal
den være tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link
appen.
Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden
modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i
bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke
chauffør, før du kan se meddelelser.
BEMÆRK: Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et
kortværktøj.
• Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge OK.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv
på telefonen.
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge Vis.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge Vis > Spil.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
• Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise
meddelelsen fra telefonen, skal du vælge Vis og vælge en
mulighed.
BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for
visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den
app, som genererer meddelelsen.
Modtagelse af meddelelser under visning af kortet
ADVARSEL
Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.
Før Garmin DriveTrack enheden kan modtage meddelelser, skal
den være tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link
appen.
Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af
skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du
er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.
• Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge eller
vente på, at en popup-meddelelse udløber.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv
på telefonen.
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge
meddelelsesteksten.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge Afspil
meddelelse.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen ved hjælp af en
stemmekommando, skal du sige Afspil meddelelse.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det valgte
sprog understøtter stemmekommandofunktionen, og vises i
kortværktøjet.
• Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise
meddelelsen fra telefonen, skal du vælge Vis og vælge en
mulighed.
BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for
visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den
app, som genererer meddelelsen.
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
Visning af listen med meddelelser
Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.
1 Vælg Programmer > Smart Notifications.
Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser
vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge
meddelelsesbeskrivelsen.
• Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge .
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
sprog.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner understøttes, kan det ikke
garanteres, at en bestemt telefon kan benyttes. Muligvis er ikke
alle funktioner tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed. Når der er forbindelse, kan du foretage og
modtage opkald fra din enhed.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et
opkald.
• Vælg for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke
for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge .
13
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge .
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 10).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple
enheden
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
visse funktioner.
Tilslutning til Smartphone Link appen på Apple
enheden
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link appen, skal
du parre og tilslutte Garmin DriveTrack enheden til telefonen.
Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link appen
under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for
at få yderligere Bluetooth funktioner. Smartphone Link appen
kommunikerer med telefonen ved hjælp af Bluetooth teknologi.
Første gang du opretter forbindelse til Smartphone Link appen
på en Apple enhed, skal du indtaste en Bluetooth
sikkerhedskode.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone
Link appen.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere til den seneste version
af din telefons operativsystem.
2 Åbn Smartphone Link appen på telefonen.
Der vises en sikkerhedskode på Garmin DriveTrack
enhedens skærm.
3 Indtast koden på telefonen.
Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed
Du kan deaktivere håndfri opkald og forblive tilsluttet til din
telefon for Smartphone Link data og meddelelser.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg navnet på den telefon, der bruges til håndfri opkald.
TIP: Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to
forskellige navne. vises farvet ved siden af navnet på den
telefon, der bruges til håndfri opkald.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
Deaktivering af Smartphone Link data og Smart
Notifications for Apple enheden
Du kan deaktivere Smartphone Link data og smart-meddelelser
og forblive tilsluttet til telefonen for håndfri opkald.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg Smartphone-tjenester.
TIP: og vises farvede, når tjenesterne er aktive.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Smartphonetjenester.
14
Vise eller skjule meddelelseskategorier for Apple enheden
Du kan filtrere de meddelelser, som vises på enheden, ved at
vise eller skjule kategorier.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg Smartphone-tjenester.
TIP: og vises farvede, når tjenesterne er aktive.
3 Vælg Smart Notifications.
4 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.
Opsætning af Bluetooth funktioner for din
smartphone med Android™
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
visse funktioner.
Tilslutning af Smartphone Link-appen på din Androidsmartphone
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link appen, skal
du parre og tilslutte Garmin DriveTrack enheden til telefonen.
Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link appen
under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for
at få yderligere Bluetooth funktioner.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone
Link appen.
2 Åbn Smartphone Link appen på telefonen.
Deaktivering af Bluetooth funktioner til din
smartphone med Android
Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive
tilsluttet til andre funktioner.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg telefonens navn.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil deaktivere håndfri opkald, skal du rydde
afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
• Hvis du vil deaktivere Smartphone Link data og smartmeddelelser, skal du rydde afkrydsningsfeltet
Smartphone Link.
• Hvis du vil deaktivere specifikke app-meddelelser, skal du
benytte indstillingerne i Smartphone Link app'en.
Vis eller skjul meddelelser for din smartphone med Android
Du kan bruge Smartphone Link app'en til at vælge, hvilke typer
meddelelser, der vises på din Garmin DriveTrack enhed.
1 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.
2 Vælg .
3 Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Smart Notifications er
markeret.
4 I afsnittet Meddelelser skal du vælge Indstillinger.
Der vises en liste med meddelelseskategorier og apps.
5 Vælg en funktion:
• For at aktivere eller deaktivere en meddelelse skal du
vælge til/fra-tasten ved siden af kategorien eller appnavnet.
• Hvis du vil tilføje en app til listen, skal du vælge .
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth
enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan oprette automatisk forbindelse til Garmin
DriveTrack enheden i fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner
2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede
enhed.
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller
på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved
beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination,
hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute
(Trafikindstillinger, side 20). Trafikkortet gør det muligt for dig at
gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.
Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere
trafikoplysninger.
• Din enhed modtager abonnementsfri trafikdata via
Smartphone Link appen (Modtagelse af trafikoplysninger ved
hjælp af Smartphone Link, side 15).
• Alle produktmodeller kan modtage trafikdata ved hjælp af et
over-the-air trafikmodtagerkabel som tilbehør (Modtager
trafikdata med en trafikmodtager, side 15). Gå til din
produktside på garmin.com for at finde og købe et
kompatibelt trafikmodtagerkabel som tilbehør.
Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde
oplysninger om trafikdækningsområder på www.garmin.com
/traffic.
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af
Smartphone Link
Dine enhed kan modtage abonnementsfri trafikdata via
Smartphone Link appen.
1 Tilslut enheden til Smartphone Link (Parring med din telefon
og tilslutning til Smartphone Link, side 12).
2 På din Garmin DriveTrack enhed skal du vælge Indstillinger
> Trafik og kontrollere, at afkrydsningsfeltet Trafik er
markeret.
Modtager trafikdata med en trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
En trafikmodtager modtager trafikdata via et over-the-air signal,
hvis et sådant er tilgængeligt. Et over-the-air
trafikmodtagerkabel kan fås som tilbehør for alle
produktmodeller. Gå til din produktside på garmin.com for at
finde og købe et kompatibelt trafikmodtagerkabel som tilbehør.
Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder.
Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af
trafikmodtagerkablet (Montering og strømtilførsel til Garmin
DriveTrack enheden i dit køretøj, side 1).
Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise
trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.
Trafikmodtagerabonnementer
Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste
trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere
Trafik
regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på
garmin.com/traffic.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller
kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.
Angivelse af vækningssætningen
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > >
Vækningssætning.
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
15
Aktivering af Stemmekommando
Indtal din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.
1 Sig din vækningssætning (Angivelse af vækningssætningen,
side 15).
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
4 Sig linjenummeret.
5 Sig Naviger.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
Stemmestyring
For områder, hvor stemmekommandofunktionen ikke er
tilgængelig, er funktionen Stemmestyring aktiveret. Med
stemmestyring kan du bruge din stemme til at betjene enheden.
Før du kan anvende stemmestyringsfunktionen, skal du
konfigurere den til din stemme.
Konfiguration af stemmestyring
Funktionen Stemmestyring skal være konfigureret til en enkelt
brugers stemme og fungerer ikke for andre brugere.
1 Vælg Programmer > Stemmestyring.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere
kommandoer for hver stemmestyret sætning.
BEMÆRK: Du behøver ikke læse den nøjagtige sætning på
skærmen. Du kan f.eks. vælge at sige en alternativ
kommando men med samme mening.
Hvis du vil bruge stemmestyringsfunktionen, skal du sige den
kommando, du har registreret i funktionen.
Brug af stemmestyring
1 Sig den kommando, du har registreret til en Stemmestyring
sætning.
Menuen Stemmestyring vises.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tip til stemmestyring
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Lyt efter en tone for at bekræfte, når enheden modtager en
kommando.
16
Brug af programmerne
Sådan får du vist brugervejledningen til din
enhed
Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog
på enhedens skærm.
1 Vælg Programmer > Brugervejledning.
Brugervejledningen vises på samme sprog som
softwareteksten (Indstillinger for sprog og tastatur, side 20).
2 Vælg for at finde brugervejledningen (tilbehør).
Watch Link
Din Watch Link app udvider navigationsfunktionerne på din
Garmin DriveTrack enhed til også at omfatte et kompatibelt
Garmin ur med Connect IQ.
BEMÆRK: Denne funktion kræver et Garmin ur, der kan køre
Connect IQ apps, samt en smartphone.
Find min destination: Vejleder dig til din destination ved hjælp
af urets skærm. Denne funktion er især nyttig, når du
parkerer et andet sted end destinationen og afslutter
navigationen til fods (Søgning efter destination ved hjælp af
dit Garmin ur, side 4).
Find min bil: Vejleder dig til den senest registrerede
parkeringsplads for dit køretøj (Søgning efter din seneste
parkeringsplads, side 5).
Chaufføradvarsler: Vibrerer uret, når enheden viser en
advarsel til chaufføren, og viser et advarselsikon på urets
skærm (Modtagelse af chaufføradvarsler på dit ur, side 16).
Opsætning af Watch Link
Før du kan konfigurere Watch Link, skal du gennemføre
følgende opgaver:
• Par din Garmin DriveTrack enhed med Smartphone Link
appen på din smartphone (Parring med din telefon og
tilslutning til Smartphone Link, side 12).
• Par dit kompatible Garmin ur med Garmin Connect™ Mobile
app på din smartphone. Se brugervejledningen til dit ur for at
få flere oplysninger.
Watch Link funktionen bruger din smartphone til at sende
oplysninger fra din Garmin DriveTrack enhed til Watch Link
appen på dit kompatible Connect IQ ur.
1 På din smartphone skal du åbne Garmin Connect Mobile
app.
til at åbne menuen afhængigt af
2 Brug eller
operativsystemet på din smartphone.
3 Vælg Connect IQ™ butik.
4 Søg efter Watch Link appen, og vælg Download.
Connect IQ Watch Link appen installeres på dit ur.
5 Åbn Smartphone Link appen på din smartphone.
6 Vælg Watch Link.
TIP: Du skal eventuelt stryge til venstre eller højre for at finde
valgmuligheden Watch Link.
7 Vælg dit ur på listen, og vælg Fortsæt.
8 Når konfigurationen er fuldført, skal du vælge OK.
Når din telefon opretter forbindelse til din Garmin DriveTrack
enhed, starter Watch Link appen på dit ur automatisk.
Modtagelse af chaufføradvarsler på dit ur
Før du kan bruge denne funktion, skal du konfigurere Watch
Link (Opsætning af Watch Link, side 16).
Dit kompatible Garmin ur kan vise specificerede
chaufføradvarsler fra din Garmin DriveTrack enhed. Du kan
vælge, hvilke advarsler der skal vises på dit ur.
Brug af programmerne
1 På din Garmin DriveTrack enhed skal du vælge Programmer
> Watch Link.
2 Vælg hver type advarsel, du vil modtage på dit ur.
3 På dit ur skal du starte Watch Link appen og vælge
Chaufføradvarsler.
Når du navigerer med din Garmin DriveTrack enhed, vibrerer
uret og viser de specificerede chaufføradvarsler, efterhånden
som de forekommer.
LiveTrack
FORSIGTIG
Det er brugerens ansvar at udvise diskretion, når man deler
positionsoplysninger med andre. Sørg altid for, at du er bekendt
med og tryg ved de personer, du deler dine positionsoplysninger
med.
LiveTrack funktionen giver dig mulighed for at dele din tur med
kontakter fra din smartphone og dine konti på sociale medier,
som f.eks. Facebook og Twitter. Når du deler, kan andre spore
din aktuelle position, de steder, du lige har været, og stien for
dine nylige rejser i realtid.
Denne funktion kræver en smartphone, der kører Smartphone
Link appen.
Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere
Første gang du bruger LiveTrack funktionen, skal du konfigurere
funktionen og invitere seere.
1 Opret forbindelse til Smartphone Link (Parring med din
telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 12).
2 På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge LiveTrack.
3 Indtast et brugernavn, og vælg Næste.
4 Indtast en eller flere kontakter, der skal inviteres.
Du kan enten indtaste kontaktnavnet eller e-mailadressen.
5 Vælg Start LiveTrack.
Appen begynder at dele dine LiveTrack data. Inviterede
seere modtager en e-mail med et link til visning af dine
LiveTrack data.
6 Vælg for at dele LiveTrack linket ved hjælp af et socialt
netværk/medie, besked app eller andre apps til deling af
oplysninger (tilbehør).
Sådan starter du LiveTrack deling
FORSIGTIG
Det er brugerens ansvar at udvise diskretion, når man deler
positionsoplysninger med andre. Sørg altid for, at du er bekendt
med og tryg ved de personer, du deler dine positionsoplysninger
med.
Før du kan starte deling, skal du opsætte LiveTrack funktionen
(Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere, side 17).
Du kan starte deling af dine LiveTrack data ved hjælp af Garmin
DriveTrack enheden eller Smartphone Link appen.
• På Garmin DriveTrack enheden skal du vælge Programmer
> LiveTrack > Start LiveTrack.
• På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge LiveTrack > Start LiveTrack.
Der sendes et link til visning af dine LiveTrack data til dine
aktiverede konti på sociale netværk, og der sendes en e-mail
med linket til dine inviterede kontakter. Når du deler, kan
deltagerne klikke på linket for at spore din aktuelle position,
senest besøgte positioner og din nylige rejserute i realtid.
vises på Garmin DriveTrack statuslinjen, når LiveTrack
deling er aktiv. Antallet af inviterede deltagere vises også.
Brug af programmerne
TIP: Som standard slutter LiveTrack delingssessionen
automatisk efter 24 timer. I Smartphone Link appen kan du
vælge LiveTrack > Udvid LiveTrack for at forlænge LiveTrack
delingssessionens varighed, eller du kan stoppe delingen når
som helst.
Sådan stopper du LiveTrack deling
Du kan til enhver tid stoppe LiveTrack deling ved hjælp af
Garmin DriveTrack enheden eller Smartphone Link appen.
• På Garmin DriveTrack enheden skal du vælge Programmer
> LiveTrack > Stop LiveTrack.
• På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge LiveTrack > Stop LiveTrack.
Deltagerne modtager en meddelelse om, at LiveTrack
sessionen er afsluttet, og at de ikke længere kan spore din
position.
Visning af vejrudsigten
Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage
vejrdata. Du kan tilslutte din enhed til Smartphone Link appen
for at modtage vejrdata (Parring med din telefon og tilslutning til
Smartphone Link, side 12).
1 Vælg Programmer > Vejr.
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de
næste dage.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Ruteplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
17
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte
mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted,
du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet
sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige
destinationen være samme sted.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Ny tur.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for en destination, og vælg Ok.
6 Vælg Tilføj position for at tilføje flere positioner (valgfrit).
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
• Du fjerner stedet ved at vælge .
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer
på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute.
Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du
optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge
> Optimer
rækkefølge.
Sådan finder du seværdigheder på turen
Enheden kan foreslå interessante eller populære
seværdigheder, som kan føjes til turen.
1 Når du redigerer en tur, skal du vælge > Turindstillinger
> Foreslå attraktioner.
2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
3 Vælg Ok for at tilføje seværdigheden til turen.
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur
Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter
turen.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg > Turindstillinger.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge Udform rute, og følge instruktionerne på skærmen
(Udformning af din rute, side 5).
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge Rutepræference (Ændring af
ruteberegningstilstand, side 5).
18
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Gemte ture.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg Start.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den
valgte position, og guider dig til de resterende
turdestinationer.
Redigering og lagring af din aktive rute
Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at
redigere og gemme din rute som en tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Min aktive rute.
2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens
funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
3 Vælg Gem for at gemme din rute som en tur, som du senere
kan navigere (valgfri).
photoLive trafikkameraer
Før du kan bruge denne funktion, skal du have forbindelse til
Smartphone Link og have et abonnement på photoLivetjenesten (Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester,
side 12).
photoLive trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene
ved større hovedveje og i vejkryds.
photoLive-tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder.
Sådan får du vist og gemmer photoLive
trafikkameraer
Du kan få vist livebilleder fra trafikkameraer i nærheden. Du kan
også gemme trafikkameraer for områder, som du ofte rejser i.
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje
3 Vælg en vej.
4 Vælg en position for et trafikkamera.
Der vises en eksempelvisning fra kameraet ved siden af et
kort med kameraets position. Du kan vælge eksempelbilledet
for at se det i fuld størrelse.
5 Vælg Gem for at gemme kameraet (valgfrit).
Et miniaturebillede fra kameraet tilføjes til photoLive appens
startskærmbillede.
Visning af photoLive trafikkameraer på kortet
photoLive kortværktøjet viser trafikkameraer på vejen længere
fremme.
1 På kortet skal du vælge > photoLive.
Enheden viser livebilledet fra det nærmeste trafikkamera
længere fremme, sammen med afstanden til kameraet. Når
du passerer kameraet, indlæser enheden livebilledet fra det
næste kamera på vejen.
2 Hvis der ikke findes nogen kameraer på vejen, skal du vælge
Find kamera for at få vist eller gemme trafikkameraer i
nærheden (valgfrit).
Lagring af et trafikkamera
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
Brug af programmerne
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 20).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Garmin DriveTrack Indstillinger
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Hundemærker: Indstiller de mærker, der vises ved siden af din
hunds position på kortet.
Hundemærkestørrelse: Indstiller størrelsen på de
hundemærker, der vises på kortet.
Hundeikonstørrelse: Indstiller størrelsen på de hundeikoner,
der vises på kortet.
Hundespor: Viser hundesporingshistorik på kortet.
Hørbare hundeadvarsler: Aktiverer en lydalarm for ændringer i
status for hund.
Køretøj: Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position
på kortet.
Orientering: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 11).
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
Konfigurer kort: Angiver, hvilke installerede kort enheden
anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Konfigurer kort.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når
du begynder navigationen.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med
miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan
gælde for dit køretøj.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, der kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed.
Garmin DriveTrack Indstillinger
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret
position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Vælg Vis kort fra hovedmenuen.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Indstillinger for trådløst netværk
Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at
administrere Wi‑Fi netværk, parrede Bluetooth enheder og
Bluetooth funktioner.
Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Navn på parret enhed: Navnene på parrede Bluetooth enheder
vises i menuen. Du kan vælge et enhedsnavn for at ændre
Bluetooth funktionsindstillinger for den pågældende enhed.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi radioen.
Gemte netværk: Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne
gemte netværk.
Søg efter netværk: Søger efter Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et
Wi‑Fi netværk, side 21).
®
Indstillinger for Hjælp til chauffør
Vælg Indstillinger > Hjælp til chauffør.
Hør chaufføradvarsler: Aktiverer en hørbar alarm for hver type
chaufføradvarsel (Funktioner og advarsler for
chaufføropmærksomhed, side 2).
Advarsel om træthed: Advarsler, når du har kørt i længere tid
uden pause.
Alarmpunktalarm: Advarer dig, når du nærmer dig
hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller
nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet
på dagen.
Lysstyrke: Giver dig mulighed for at justere skærmens
lysstyrke.
19
Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet
med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der
bruges batteristrøm.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik fra hovedmenuen.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste
tilgængelige trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle trafikabonnementer.
Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimeret
alternative ruter automatisk eller på anmodning (Sådan
undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 6).
Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
Lovgivning: Viser lovgivningsmæssige markeringer og
oplysninger.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Rapportering af enhedsdata: Deler anonyme data for at
forbedre enheden.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarm.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Vælg Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
20
Enhedsoplysninger
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse
1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
2 Vælg Enhed > Lovgivning.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strømtilførsel
Jævnstrøm fra køretøj vha. det medfølgende
strømkabel. Vekselstrøm via valgfrit tilbehør
(kun til hjemme- eller kontorbrug).
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Tilslut enheden til strømmen i bilen.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com. Enheden oplades måske
langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.
Vedligeholdelse af enhed
Garmin Support Center
Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
Opdateringer af kort og software
Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at
få den bedste navigationsoplevelse.
Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser
i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og
hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede positioner og
Enhedsoplysninger
beregne mere præcise ruter. Kortopdateringer er store og kan
tage flere timer at gennemføre.
Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af
enhedens funktioner og drift. Softwareopdateringer er små og
tager få minutter at gennemføre.
Du kan opdatere din enhed på to måder.
• Du kan tilslutte enheden til et Wi‑Fi netværk for at opdatere
direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig
mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte
den til en computer.
• Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved
hjælp af Garmin Express applikationen (garmin.com
/express). Denne funktion giver dig mulighed for at installere
kortdata på et hukommelseskort, hvis de opdaterede kort er
for store til at kunne lagres på det interne lager.
Tilslutning til et Wi‑Fi netværk
Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette
forbindelse til et Wi‑Fi netværk og registrere din enhed. Du kan
også oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk ved hjælp af
indstillingsmenuen.
1 Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
2 Vælg om nødvendigt Wi-Fi for at aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Vælg Søg efter netværk.
Enheden viser en liste over Wi‑Fi netværk i nærheden.
4 Vælg et netværk.
5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg
Udført.
Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes
til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse
til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.
5 Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til
ekstern strømforsyning, og vælg Fortsæt (Opladning af
enheden, side 20).
En USB-vægoplader, der leverer mindst 1 A, anbefales for
det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til
smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være
kompatible.
6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for
rækkevidden af Wi‑Fi netværket, indtil opdateringen er
fuldført.
TIP: Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er
gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du
skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi‑Fi eller
Garmin Express for at udbedre manglende kortdata.
Opdatering af kort og software med Garmin Express
Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din
computer, skal du gå til garmin.com/express og følge
instruktionerne på skærmen for at installere den (Installation
af Garmin Express, side 22).
2 Åbn Garmin Express applikationen.
3 Tilslut din enhed til din computer med et mini-USB-kabel.
Det lille stik på kablet tilsluttes til mini-USB-porten À på din
Garmin DriveTrack enhed, og det store stik sluttes til en
tilgængelig USB-port på computeren.
Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi‑Fi
netværk
BEMÆRK
Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden
downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra
din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder
for yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.
Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed
til et Wi‑Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver
dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til
en computer.
1 Tilslut enheden til et Wi‑Fi netværk (Tilslutning til et Wi‑Fi
netværk, side 21).
Når enheden er tilsluttet et Wi‑Fi netværk, søger den efter
tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig,
vises på ikonet Indstillinger i hovedmenuen.
2 Vælg Indstillinger > Opdateringer.
Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige.
Når en opdatering er tilgængelig, vises Opdatering
tilgængelig under Kort eller Software.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du vælge Installer alle.
• Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge
Kort > Installer alle.
• Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du
vælge Software > Installer alle.
4 Læs licensaftaler, og vælg Accepter alle for at acceptere
aftaler.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne,
kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke
installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.
Vedligeholdelse af enhed
4 Når din Garmin DriveTrack enhed beder dig om at gå ind i
filoverførselstilstand, skal du vælge Ja.
5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på Tilføj en
enhed.
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser
enhedsnavnet og serienummeret.
6 Klik på Tilføj enhed, og følg instruktionerne på skærmen for
at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express
applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.
7 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og klikke på Installer ud for den ønskede
opdatering.
Garmin Express applikationen bliver downloadet og
installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er
meget store, og denne proces kan tage lang tid på
langsomme internetforbindelser.
21
BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne
lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et
microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads
(Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 23).
8 Følg instruktionerne på skærmen under
opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af
opdateringerne.
Under en opdateringsproces kan Garmin Express
applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og
tilslutte den igen.
®
Installation af Garmin Express
Garmin Express applikationen fås til Windows og Mac
computere.
1 Gå til garmin.com/express på din computer.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se systemkravene og kontrollere, at Garmin
Express applikationen er kompatibel med din computer,
skal du vælge Systemkrav.
• Hvis du vil installere på en Windows computer, skal du
vælge Download til Windows.
• Hvis du vil installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
Åbn
den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
3
for at gennemføre installationen.
®
®
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren
(garmin.com/express).
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip bunden af enheden opad, og løft enheden op af
holderen.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À mod uret for at låse det op.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast
på køretøjets strømkabel à igen.
Fejlfinding
Min hund vises ikke på skærmen
• Kontrollér, at den kompatible håndholdte enhed er inden for
3 m (10 fod) fra din Garmin DriveTrack enhed.
• Kontrollér, at overførsel er aktiveret på den håndholdte enhed
(Modtagelse af data fra den håndholdte enhed, side 2).
• Kontrollér, at halsbåndene er tændte og forbundet til den
håndholdte enhed.
Se brugervejledningen til den håndholdte enhed for at få flere
oplysninger.
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Montering og strømtilførsel til Garmin
DriveTrack enheden i dit køretøj, side 1).
Nulstilling af enheden
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 19).
22
Fejlfinding
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Når denne funktion er deaktiveret, skal du vælge fra
Smartphone Link hovedmenuen, hver gang du vil tilslutte
enheden til Smartphone Link.
• Fjern markeringen i afkrydsningsfeltetTjek af Livetjenester.
På nogle smartphones vil deaktivering af denne funktion
markant reducere, hvor meget batteristrøm appen bruger.
Når denne funktion deaktiveres, skal du manuelt opdatere
Smartphone Link hovedmenuen for at modtage
opdaterede oplysninger om tilgængelige live-tjenester.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 22).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Displayindstillinger, side 19).
• Afkort længden af skærm-timeout (Displayindstillinger,
side 19).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2).
• Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (Indstillinger for
trådløst netværk, side 19).
• Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug
(Tænd eller sluk for enheden, side 1).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min enhed opretter ikke forbindelse til min
telefon eller Smartphone Link
• Vælg Indstillinger > Trådløse netværk.
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge > at genstarte Smartphone Link bagvedliggende
tjenester.
• Kontrollér, at din telefon er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få yderligere
oplysninger.
• Gennemfør parringsprocessen igen.
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere
parringen af telefonen og enheden (Sletning af en parret
telefon, side 15) og gennemføre parringsprocessen (Parring
med din telefon og tilslutning til Smartphone Link, side 12).
Smartphone Link appen påvirker batteriopladningsniveauet på min smartphone
Smartphone Link appen bruger Bluetooth trådløs teknologi til at
sende data til og modtage data fra din enhed. Det er normalt for
en aktiv Bluetooth forbindelse at bruge batteristrøm. Appen
søger også med jævne mellemrum efter opdateringer af
tilgængelige tjenester, og det kan forbruge ekstra batteristrøm.
Du kan ændre indstillingerne for brug af batteri i Smartphone
Link appen for at reducere, hvor meget batteristrøm appen
bruger.
1 Fra Smartphone Link appen på din smartphone skal du
vælge .
Rul
til afsnittet Batteriforbrug, og vælg Indstillinger.
2
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk
Bluetooth-forbindelse.
Deaktivering af denne funktion kan spare en lille smule
batteristrøm, men den forhindrer appen i at oprette
automatisk forbindelse til din Garmin DriveTrack enhed.
Appendiks
Appendiks
Installation af et hukommelseskort til kort og
data
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 32 GB.
1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (Garmin
DriveTrack 71 enhed, oversigt, side 1).
2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
3 Når din Garmin DriveTrack enhed beder dig om at gå ind i
filoverførselstilstand, skal du vælge Ja.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på
enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 23).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
23
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på garmin.com.
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
24
Appendiks
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 11
3D-kortvisning 11
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 12
adresser, finde 8
aktiv vognbaneanvisning 4
aktuel position 9
alarmer 2
lyd 19
nærhedspunkter 19
alarmpunktalarmer, indstillinger 20
anvisninger 4
automatisk lydstyrke, aktivere 2
B
batteri
maksimere 23
oplade 1, 20, 23
problemer 23
besvare opkald 13
betaling, undgå 6
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 11, 13, 23
afbrydelse af forbindelse til en enhed 14
indstillinger 19
Bluetooth-teknologi 12
administrere telefoner 14
deaktivere opkald 14
parre en telefon 12
brugervejledning 16
brændstof, stationer 9
C
chaufføradvarsler 2, 3, 16
computer, tilslutte 23
D
deling, LiveTrack 17
destinationer 19. Se positioner
ankomst 4
din aktuelle position 9
displayindstillinger 19
drejliste 4
dæmpe, lyd 16
E
enheds-ID 20
F
fejlfinding 22, 23
filer, overføre 23
fjerne holderen 22
foretage opkald 13
forude 10
tilpasse 11
Foursquare 9
frakoble, Bluetooth enhed 14
G
Garmin Connect 11
Garmin Express 22
opdatering af software 21
Garmin Live-tjenester 12
abonnere 12
gemme, aktuel position 9
gemte positioner 18
kategorier 10
redigere 10
slette 10
gendanne indstillinger 20
genveje
slette 9
tilføje 9
geocaching 8
GPS 1, 24
Indeks
H
hastighedskameraer 3
hjem
køre 3
opkald 14
redigering af position 3
telefonnummer 14
holder, fjerne 22
hukommelseskort 1, 23
installere 23
hund, sporing 2
Hurtig søgning 7
Hvor er jeg? 9
håndfri telefonopkald 12, 14
I
ID-nummer 20
ikoner 2
statuslinje 1
indstillinger 19, 20
interessepunkter (POI) 7, 9
steder 7
K
kameraer
hastighed 3
rødt lys 3
knapper på skærmen 1
koordinater 8
kort 3, 10, 11, 19
datafelt 3, 11
detaljeniveau 19
købe 24
lag 11
opdatere 21
opdatering 20, 21
symboler 3
tema 19
vise ruter 2–4
værktøjer 2, 10
kortlag, tilpasse 11
kortvisning
2D 11
3D 11
køre hjem 3
L
LiveTrack 17
lyd, nærhedspunkter 19, 20
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 8
M
meddelelser 12–14
microSD kort 23
microSD-kort 1
montere enhed
bil 1
fjerne fra holderen 22
sugekop 1, 22
myTrends, ruter 5
N
navigation 3, 4, 7
direkte linje 6
indstillinger 19
navigation i direkte linje 6
nulstille
enhed 22
tripdata 11
nyligt fundne positioner 9
næste sving 3
nødtjenester 9
O
omveje 5
opdatere
kort 21
software 21
opdatering
kort 20, 21
software 20, 21
opkald 13
besvare 13
foretage 13
foretage opkald 13
historik 13
hjem 14
kontakter 13
oplade enhed 1, 20
opladning af enheden 23
P
parkering 4, 7, 8
seneste spot 5
parre 2
frakoble 14
telefon 12, 23
ur 16
photoLive 18
position 8
positioner 8, 19
aktuel 9
gemme 9
nyligt fundne 9
opkald 13
simulerede 19
steder 7
søger efter 6, 8
produktsupport 16
R
redigere, gemte ture 18
rejsehistorik 20
rejseoplysninger 11
nulstille 11
vise 11
rengøre berøringsskærmen 22
rengøring af enheden 22
retningsanvisninger 4
ruteplanlægning 17, 18
redigering af en tur 18
udformningspunkter 18
ruter 3
beregne 5
beregningstilstand 18, 19
foreslåede 5
myTrends 5
starte 3, 7, 8
stoppe 5
tilføje et punkt 5, 18
udformning 5
vise på kortet 3, 4
rødt lys-kamera 3
S
satellitsignaler
opfange 1
vise 24
screenshots 19
sikring, ændre 22
simulerede positioner 19
skærm, lysstyrke 2
slette
parret Bluetooth-enhed 15
ture 18
Slutbrugerlicensaftaler 20
Smartphone Link 12, 14, 15
deaktivere opkald 14
tilslutte 12, 14
software
opdatere 21
opdatering 20, 21
version 20
specifikationer 20
sprog
stemme 20
tastatur 20
steder 7
25
stemmegenkendelse 15
stemmekommando 15
aktivere 16
navigere med 16
tip til anvendelse 16
vækningssætning 15
stemmestyring 16
tip 16
strømkabler 20
køretøj 1
udskifte sikringen 22
sugekop 22
søge efter positioner. 6–9, 12 Se også
positioner
adresser 8
byer 8
kategorier 7
koordinater 8
vejkryds 8
søgelinje 7
søvntilstand 1
T
tastatur
layout 20
sprog 20
telefon
frakoble 15
parre 12, 23
telefonbog 13
telefonopkald 13
besvare 13
dæmpe 13
foretage opkald 13
stemmeopkald 13
tidsindstillinger 20
tilbehør 24
tilslutte 21
trafik 11, 15, 20
alternativ rute 6
hændelser 11, 15
kameraer 18
kort 11, 15
modtager 15
søger efter forsinkelser 11, 15
tilføje abonnementer 15
trafikkameraer, vise 18
TripAdvisor 9
turlog, vise 11
tyveri, undgå 22
tænd/sluk-knap 1
U
udformning af en rute 5
undgå 6
betaling 6
deaktivere 6
område 6
slette 6
vej 6
vejegenskaber 6
USB, frakoble 24
V
vedligeholdelse af enheden 22
vejforhold, vejr 17
vejkryds, finde 8
vejr 17
radar 17
vejforhold 17
værktøjer, kort 10
W
Watch Link 4, 16
Wi‑Fi 19, 21
Æ
ændring af søgeområdet 8
26
Indeks
support.garmin.com
Juli 2018
190-02434-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising