Garmin | DriveTrack™ 71 | User manual | Garmin DriveTrack™ 71 Manual de utilizare

Garmin DriveTrack™ 71 Manual de utilizare
GARMIN DRIVETRACK 71
™
Manual de utilizare
© 2018 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin şi ANT+ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită
a Garmin.
®
®
Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licenţă. Foursquare este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA şi în alte ţări. microSD
şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. TripAdvisor este marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. Windows , Windows NT , Windows Vista şi Windows XP sunt
mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Wi‑Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance.
®
®
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
®
®
®
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Garmin DriveTrack 71 Prezentare generală a dispozitivului ...... 1
Montarea şi alimentarea dispozitivului Garmin DriveTrack în
vehicul ......................................................................................... 1
Pornirea sau oprirea dispozitivului .............................................. 1
Recepţionarea semnalelor GPS ................................................. 1
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 1
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 2
Reglarea volumului ..................................................................... 2
Activarea volumului automat .................................................. 2
Utilizarea mixerului audio ....................................................... 2
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 2
Monitorizarea câinilor.................................................... 2
Primirea datelor de pe dispozitivul dvs. de mână ....................... 2
Monitorizarea câinilor dvs. .......................................................... 2
Pictograme cu starea câinilor ................................................. 2
Vizualizarea câinilor dvs. pe hartă .............................................. 2
Vizualizarea hărţii topografice ..................................................... 2
Funcţii şi alerte de informare a şoferului..................... 2
Activarea sau dezactivarea alertelor audio pentru şofer ............ 3
Camerele la semafoare şi radarele fixe ...................................... 3
Navigarea către destinaţia dvs. ..................................... 3
Rute ............................................................................................ 3
Iniţierea unei rute ........................................................................ 3
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 3
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 4
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 4
Ghidare pe bandă activă ........................................................ 4
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare ............. 4
Vizualizarea întregii rute pe hartă .......................................... 4
Sosirea la destinaţie ................................................................... 4
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs. ................................. 4
Găsirea destinaţiei utilizând ceasul Garmin ........................... 4
Căutarea ultimului loc de parcare .......................................... 5
Schimbarea rutei active .............................................................. 5
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs. ....................................... 5
Modelarea rutei dvs. .............................................................. 5
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 5
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 5
Oprirea rutei ................................................................................ 6
Utilizarea rutelor sugerate ........................................................... 6
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor zone ........................ 6
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. .............................. 6
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................... 6
Evitarea vinietelor .................................................................. 6
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .............................. 6
Evitarea zonelor cu emisii reduse .......................................... 6
Evitări personalizate ............................................................... 6
Navigarea off-road ...................................................................... 7
Găsirea şi salvarea locaţiilor ......................................... 7
Puncte de interes ........................................................................ 7
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ............................. 7
Găsirea unui loc după categorie ................................................. 7
Căutarea în cadrul unei categorii ........................................... 7
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de
întâlnire .................................................................................. 7
Rezultatele căutării de locaţii ...................................................... 7
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă ................................... 8
Schimbarea zonei de căutare ..................................................... 8
Parcare ....................................................................................... 8
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente ................................................................................... 8
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locaţii ........ 8
Cuprins
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări ................. 8
Instrumente de căutare ............................................................... 8
Găsirea unei adrese ............................................................... 8
Găsirea unei intersecţii .......................................................... 8
Găsirea unui oraş ................................................................... 9
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele ............................ 9
Foursquare ................................................................................. 9
Conectare la contul dvs. Foursquare ..................................... 9
Căutarea punctelor de interes Foursquare ............................ 9
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare ............................... 9
Înregistrare cu Foursquare ..................................................... 9
TripAdvisor® ............................................................................... 9
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor ............................... 9
Vizualizarea locaţiilor găsite recent ............................................ 9
Golirea listei locaţiilor găsite recent ....................................... 9
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ........................ 9
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor ..................... 9
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................... 9
Adăugarea unei scurtături .......................................................... 9
Eliminarea unei scurtături .................................................... 10
Salvarea locurilor ...................................................................... 10
Salvarea unei locaţii ............................................................. 10
Salvarea locației curente ...................................................... 10
Editarea unei locaţii salvate ................................................. 10
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ........................... 10
Ştergerea unei locaţii salvate ............................................... 10
Utilizarea hărţii.............................................................. 10
Instrumente hartă ...................................................................... 10
Vizualizarea unui instrument de hartă ................................. 10
Activarea instrumentelor hărții ............................................. 11
Înainte ....................................................................................... 11
Vizualizarea locaţiilor ce urmează ....................................... 11
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută ............ 11
Informaţii cursă ......................................................................... 11
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei ............................. 11
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ....................... 11
Vizualizarea jurnalului de călătorie ...................................... 11
Resetarea informaţiilor călătoriei ......................................... 11
Vizualizarea traficului din faţă ................................................... 11
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 11
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 11
Personalizarea hărţii ................................................................. 11
Personalizarea straturilor hărţii ............................................ 11
Modificarea câmpului de date pe hartă ................................ 12
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................. 12
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile
smartphone-ului........................................................... 12
Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Pictograme stare Bluetooth ...................................................... 12
GarminServicii în timp real ........................................................ 12
Abonarea la Serviciile în timp real Garmin ........................... 12
Trimiterea unei locaţii de pe smartphone-ul dvs. către
dispozitivul dvs. ......................................................................... 13
Notificări inteligente .................................................................. 13
Primirea notificărilor ............................................................. 13
Vizualizarea listei de notificări .............................................. 13
Apelarea hands-free ................................................................. 14
Efectuarea unui apel ............................................................ 14
Primirea unui apel ................................................................ 14
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 14
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 14
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 14
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru dispozitivul Apple .... 14
i
Conectarea la aplicaţia Smartphone Linkde pe Apple
dispozitivul dvs. .................................................................... 14
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul dvs.
Apple .................................................................................... 14
Dezactivarea datelor Smartphone Link şi a notificărilor
inteligente de pe dispozitivul Apple ...................................... 14
Configurarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul
dvs. cu Android™ ..................................................................... 15
Conectarea la aplicaţia Smartphone Link de pe smartphoneul Android ............................................................................. 15
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru smartphone-ul
dvs. cu Android .................................................................... 15
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 15
Ştergerea unui telefon asociat .................................................. 15
Trafic.............................................................................. 15
Recepţionarea datelor de trafic cu Smartphone Link ............... 15
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 15
Abonamentele receptorului de date ..................................... 15
Activarea traficului .................................................................... 16
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ..................................... 16
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 16
Comanda vocală........................................................... 16
Setarea frazei de activare ......................................................... 16
Activarea comenzii vocale ........................................................ 16
Sfaturi referitoare la comanda vocală ....................................... 16
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală ............................ 16
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului ..................................... 16
Control vocal ............................................................................. 16
Configurarea Controlului vocal ............................................. 16
Utilizarea controlului vocal ................................................... 16
Sugestii control vocal ........................................................... 16
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 17
Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs. .......... 17
Watch Link ................................................................................ 17
Configurarea Watch Link ..................................................... 17
Primirea alertelor pentru şofer pe ceas ................................ 17
LiveTrack .................................................................................. 17
Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea
vizualizatorilor ...................................................................... 17
Începerea partajării LiveTrack .............................................. 17
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 18
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 18
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 18
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 18
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 18
Planificator de călătorii .............................................................. 18
Planificarea unei călătorii ..................................................... 18
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie ............... 18
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei .................... 18
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie ............................................................................... 18
Navigarea utilizând o călătorie salvată ................................ 19
Editarea şi salvarea rutei dvs. active ................................... 19
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive .......... 19
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive ............................................................... 19
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului
photoLive pe hartă ............................................................... 19
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ... 19
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 19
Setări mod de calcul ............................................................ 20
Simularea locaţiei curente .................................................... 20
Setările reţelelor wireless .......................................................... 20
Setări pentru Asistenţă şofer .................................................... 20
Setările afişajului ....................................................................... 20
Setări pentru trafic .................................................................... 20
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 20
Setarea orei ......................................................................... 20
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 20
Setările pentru alertele de proximitate ...................................... 21
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 21
Restabilirea setărilor ................................................................. 21
Informaţii dispozitiv..................................................... 21
Vizualizarea informaţiilor despre reglementare şi
conformitate .............................................................................. 21
Specificaţii ................................................................................. 21
Încărcarea dispozitivului ........................................................... 21
Întreţinere dispozitiv.................................................... 21
Garmin Centrul de asistenţă ..................................................... 21
Actualizări pentru hărţi şi software ............................................ 21
Conectarea la o reţea Wi‑Fi ................................................. 21
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o reţea
Wi‑Fi ..................................................................................... 22
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................. 22
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 23
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 23
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 23
Evitarea furtului .................................................................... 23
Resetarea dispozitivului ............................................................ 23
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 23
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 23
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 23
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 23
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul ...... 23
Depanare ....................................................................... 23
Câinii nu apar pe ecran ............................................................ 23
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz ..................................... 23
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 23
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 23
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 23
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon sau Smartphone
Link ........................................................................................... 24
Aplicaţia Smartphone Link afectează nivelul de încărcare a
bateriei smartphone-ului meu. .................................................. 24
Anexă ............................................................................. 24
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi şi date ............... 24
Gestionarea datelor .................................................................. 24
Despre cardurile de memorie ............................................... 24
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 24
Transferul datelor de pe computer ....................................... 24
Deconectarea cablului USB ................................................. 24
Vizualizarea stării semnalului GPS ........................................... 25
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 25
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 25
Index.............................................................................. 26
Setări Garmin DriveTrack ............................................ 19
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 19
Activarea hărţilor .................................................................. 19
Setările de navigare .................................................................. 20
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
• Actualizaţi hărţile şi software-ul de pe dispozitiv (Actualizări
pentru hărţi şi software, pagina 21).
• Montaţi dispozitivul în vehiculul dvs. şi conectaţi-l la o sursă
de alimentare (Montarea şi alimentarea dispozitivului Garmin
DriveTrack în vehicul, pagina 1).
• Recepţionaţi semnalele GPS (Recepţionarea semnalelor
GPS, pagina 1).
• Reglaţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2) şi afişaţi
luminozitatea (Reglarea luminozităţii ecranului, pagina 2).
• Navigaţi la destinaţia dvs. (Iniţierea unei rute, pagina 3).
Garmin DriveTrack 71 Prezentare generală a
dispozitivului
6 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare a vehiculului
la o sursă de alimentare din vehicul.
Pornirea sau oprirea dispozitivului
• Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi pe tasta de pornire sau
conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare electrică.
• Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a
energiei, apăsaţi pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul
este activ.
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat
şi dispozitivul consumă foarte puţină energie electrică, dar se
poate activa instantaneu în scopul utilizării.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află
în modul de economisire a energiei pe durata încărcării
bateriei.
• Pentru a opri complet dispozitivul, menţineţi apăsată tasta de
pornire până la apariţia unui mesaj pe ecran şi selectaţi
Dezactivat.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte de apariţia solicitării, dispozitivul va intra în
modul de economisire a energiei.
Recepţionarea semnalelor GPS
À
Á
Â
Ã
buton de pornire
Port USB de date şi de alimentare
Slot pentru card de memorie pentru hărţi şi date
Microfon pentru comandă vocală sau apelare handsfree
Montarea şi alimentarea dispozitivului
Garmin DriveTrack în vehicul
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie,
reîncărcaţi-l.
1 Conectaţi cablul de alimentare al vehiculului À în portul USB
de pe dispozitiv.
La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să
colecteze datele de la sateliţi şi să determine locaţia curentă.
Timpul necesar pentru a obţine semnalele de la sateliţi variază
în funcţie de mai mulţi factori, inclusiv distanţa la care vă aflaţi
de locaţia unde aţi utilizat ultima dată dispozitivul de navigaţie,
gradul de vizibilitate a cerului şi timpul trecut de la ultima
utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de
navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obţinerea
semnalelor de la sateliţi.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, departe de
clădiri înalte sau copaci.
din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliţi.
Când cel puţin jumătate din bare sunt pline, dispozitivul este
pregătit pentru navigare.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
Starea semnalului GPS. Menţineţi apăsat pentru a vizualiza
precizia GPS şi informaţiile obţinute de la satelit (Vizuali­
zarea stării semnalului GPS, pagina 25).
Starea tehnologiei Bluetooth . Selectaţi pentru a vizualiza
setările Bluetooth (Setările reţelelor wireless, pagina 20).
®
Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectaţi pentru a modifica
setările wi-fi (Setările reţelelor wireless, pagina 20).
Conectat la apelarea handsfree. Selectaţi pentru a efectua
un apel telefonic (Apelarea hands­free, pagina 14).
Oră curentă. Selectaţi pentru a seta ora (Setarea orei,
pagina 20).
Nivel de încărcare a bateriei.
2 Apăsaţi suportul Á pe ventuză Â până se fixează în poziţie.
3 Apăsaţi ventuza pe parbriz şi basculaţi pârghia à înspre
spate, spre parbriz.
4 Montaţi sistemul de cuplare din partea superioară a
suportului în fanta de pe spatele dispozitivului.
5 Apăsaţi partea inferioară a suportului în dispozitiv până când
se fixează în poziţie.
Iniţiere
Partajarea datelor LiveTrack. Numărul de vizualizatori invitaţi
apare pe pictogramă. Selectaţi pentru a deschide aplicaţia
LiveTrack (LiveTrack, pagina 17).
1
Stare Smartphone Link. Selectaţi pentru a vă conecta la
aplicaţia Smartphone Link şi pentru a primi date în timp real
despre trafic şi alte servicii în direct (Asocierea cu telefonul
dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
Temperatură. Selectaţi pentru a vizualiza prognoza meteo
(Vizualizarea prognozei meteo, pagina 18).
Utilizarea butoanelor de pe ecran
Butoanele de pe ecran permit navigarea în paginile, meniurile şi
opţiunile de meniu ale dispozitivului dvs.
• Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
• Ţineţi apăsat
pentru a reveni rapid la meniul principal.
• Selectaţi sau pentru a parcurge liste sau meniuri.
• Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
• Selectaţi
pentru a vedea un meniu contextual de opţiuni
pentru ecranul curent.
dispozitive de mână sau dezactivaţi funcţia de transmitere pe
dispozitivele de mână de la care nu primiţi date.
Dispozitivele se conectează şi se sincronizează automat. Atunci
când dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack primeşte date de pe
un dispozitiv de mână compatibil,
apare în meniul principal.
Monitorizarea câinilor dvs.
1 Selectaţi Câini.
Câinii conectaţi la dispozitivul dvs. de mână apar pe ecran.
2 Selectaţi un câine.
Locaţia câinelui şi jurnalul de monitorizare apar pe hartă.
3 Selectaţi Start! pentru a naviga la câinele dvs.
Pictograme cu starea câinilor
Pictogramele indică starea şi locaţia câinilor.
Şezând
Reglarea volumului
În alergare
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
La pândă
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Activarea volumului automat
Dispozitivul poate mări sau micşora automat volumul, în funcţie
de nivelul zgomotului de fundal.
1 Selectaţi Volum > .
2 Selectaţi Volum automat.
Utilizarea mixerului audio
Puteţi folosi mixerul audio pentru a seta nivelurile de volum
pentru diferitele tipuri de avertizări şi mesaje audio, de ex.
indicaţii de navigare sau apeluri telefonice. Nivelul pentru fiecare
tip de sunet reprezintă un procentaj din volumul unităţii
principale.
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi > Mixer audio.
3 Folosiţi glisoarele pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip
de sunet.
Reglarea luminozităţii ecranului
1 Selectaţi Setări > Afișare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Monitorizarea câinilor
Funcţiile de monitorizare a câinilor vă permit să vizualizaţi
informaţiile transmise de pe dispozitivul dvs. de mână pe
dispozitivul Garmin DriveTrack 71. Puteţi naviga lacâinii dvs., să
vizualizaţi starea şi locaţia lor curentă şi să aflaţi distanţa
parcursă.
Încolţind un animal în copac
Necunoscut*
Nivel redus baterie zgardă
Zgarda a pierdut conexiunea
Zgarda nu mai recepţionează semnalul GPS
*Când pictograma indică starea „necunoscut”, înseamnă că
zgarda nu recepţionează semnalul de satelit şi dispozitivul de
mână nu poate stabili locaţia câinelui.
Vizualizarea câinilor dvs. pe hartă
1 În timp ce vizualizaţi harta, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul va ajusta nivelul de zoom pentru a afişa toţi câinii pe
ecran.
Vizualizarea hărţii topografice
Din hartă, selectaţi > Hartă topografică.
SUGESTIE: dacă instrumentul de pe hartă Hartă topografică
nu se află în meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteţi
adăuga (Activarea instrumentelor hărții, pagina 11).
Funcţii şi alerte de informare a
şoferului
Primirea datelor de pe dispozitivul dvs. de
mână
ATENŢIE
Funcţiile de alerte pentru şofer şi pentru limita de viteză au rol
exclusiv informativ şi nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a
respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de
a conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi
responsabilă pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe
care o puteţi primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de
circulaţie aplicabile.
Înainte de a putea primi date, trebuie să activaţi funcţia de
transmitere a acestora pe dispozitivul dvs. de mână. Consultați
manualul de utilizare al dispozitivului dvs. de mână pentru mai
multe informații.
Poziţionaţi dispozitivul de mână la o distanţă mai mică de 3 m
(10 ft.) de dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack.
SUGESTIE: dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack primeşte
date de pe câte un dispozitiv de mână compatibil pe rând.
Rămâneţi la o distanţă mai mare de 3 m (10 ft) de celelalte
Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul
în siguranţă şi pot spori eficienţa, chiar şi atunci când conduceţi
într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton
audibil şi afişează informaţii pentru fiecare alertă în parte. Puteţi
activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite
tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.
Şcoli: dispozitivul redă un sunet şi afişează distanţa până la
şcoală sau zona cu şcoli, precum şi limita de viteză (dacă
este disponibilă).
2
®
Monitorizarea câinilor
Reducerea limitei de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză redusă ce urmează a intra în vigoare, astfel
încât să fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Limită de viteză depăşită: dispozitivul redă un ton şi afişează
un contur roşu pe pictograma de limită de viteză când
depăşiţi limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă
aflaţi.
Schimbare limită de viteză: dispozitivul redă un ton şi afişează
limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să
fiţi pregătit să reduceţi viteza.
Contrasens pe o stradă cu sens unic: dispozitivul redă un
mesaj şi afişează un avertisment pe întreg ecranul dacă vă
deplasaţi pe sensul interzis pe o stradă cu sens unic.
Marginile ecranului devin roşii, iar alerta rămâne în partea de
sus a ecranului până când părăsiţi strada cu sens unic sau
corectaţi direcţia de deplasare.
Trecere la nivel cu calea ferată: dispozitivul redă un ton şi
afişează distanţa până la o trecere la nivel cu o cale ferată ce
se află pe ruta dvs.
Traversare animale: dispozitivul redă un ton şi afişează
distanţa până la o zonă de trecere de animale ce se află pe
ruta dvs.
Curbe: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa până la o
curbă a drumului.
Trafic mai lent: dispozitivul redă un ton şi afişează distanţa
până la porţiunea de trafic lent atunci când vă apropiaţi de
aceasta cu viteză. Dispozitivul dvs. trebuie să primească
informaţii despre trafic pentru a utiliza această funcţie (Trafic,
pagina 15).
Avertisment de oboseală: dispozitivul redă un ton şi sugerează
zone de odihnă după ce aţi condus mai mult de două ore fără
oprire.
Activarea sau dezactivarea alertelor audio
pentru şofer
Puteţi activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru
anumite tipuri de alertă. Alerta vizuală este afişată chiar dacă
tonul sonor este dezactivat.
1 Selectaţi Setări > Asistenţă şofer > Alerte audio şofer.
2 Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare din dreptul fiecărei
alerte.
Camerele la semafoare şi radarele fixe
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei lumini roşii sau a bazei de date a
camerelor radar.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
În unele zone şi pentru unele modele sunt disponibile informaţii
despre locaţiile camerelor la semafoare şi a radarelor fixe.
Dispozitivul vă anunţă când vă apropiaţi de o viteză raportată
pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.
• Datele în timp real despre camerele de monitorizare a
semaforului şi despre camerele de siguranţă sunt disponibile
printr-un abonament Servicii în timp real Garmin cu ajutorul
aplicaţiei Smartphone Link (GarminServicii în timp real,
pagina 12).
• Pentru a menţine o bază de date actualizată şi a locaţiilor
radarelor fixe şi a camerelor la semafoare, dispozitivul dvs.
trebuie să aibă un abonament activ pentru a descărca şi
stoca datele despre radarele fixe. Accesaţi garmin.com
/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea şi
compatibilitatea sau pentru a achiziţiona un abonament sau o
Navigarea către destinaţia dvs.
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune
sau vă puteţi prelungi abonamentul existent.
NOTĂ: în anumite regiuni, anumite pachete de produse
includ date preîncărcate despre camerele de la semafoare şi
radarele fixe cu actualizări fără abonament.
• Puteţi utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com
/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe
dispozitivul dvs. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a primi
cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Navigarea către destinaţia dvs.
Rute
Ruta este calea de la locaţia dvs. curentă către una sau mai
multe destinaţii.
• Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinaţia
dvs. pe baza preferinţelor pe care le setaţi, inclusiv modul de
calculare a rutei (Schimbarea modului de calculare a rutelor,
pagina 5) şi rutele ocolitoare (Evitarea întârzierilor, taxelor
şi a anumitor zone, pagina 6).
• Puteţi începe navigarea către destinaţie rapid, folosind ruta
recomandată, sau puteţi selecta o rută alternativă (Iniţierea
unei rute, pagina 3).
• Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitaţi sau să le urmaţi
în mod special, puteţi personaliza ruta (Modelarea rutei dvs.,
pagina 5).
• Puteţi adăuga mai multe destinaţii la o rută (Adăugarea unei
locaţii pe ruta dvs., pagina 5).
Iniţierea unei rute
1 Selectaţi Încotro?, apoi căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea
locaţiilor, pagina 7).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectaţi
Start!.
• Pentru a alege o rută alternativă, selectaţi , apoi selectaţi
o rută.
Rutele alternative apar în dreapta hărţii.
• Pentru a edita traseul rutei, selectaţi > Editare rută şi
adăugaţi puncte de modelare rutei (Modelarea rutei dvs.,
pagina 5).
Dispozitivul calculează o rută până la locaţie şi vă ghidează,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă (Ruta dvs.
pe hartă, pagina 4). Va fi afişată o previzualizare a drumurilor
principale de pe ruta dvs. la marginea hărţii, pentru câteva
secunde.
Dacă trebuie să opriţi în locaţii suplimentare, puteţi adăuga
locaţiile pe rută (Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.,
pagina 5).
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
3
5 Selectaţi Start!.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Prima dată când porniţi o rută spre reşedinţă, dispozitivul va
cere introducerea locaţiei de reşedinţă.
1 Selectaţi Încotro? > Acasă.
2 Dacă este necesar, introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Editarea locaţiei dvs. de reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Introduceţi locaţia dvs. de reşedinţă.
Ruta dvs. pe hartă
În timp ce călătoriţi, dispozitivul vă ghidează spre destinaţie,
utilizând instrucţiuni vocale şi informaţii de pe hartă.
Instrucţiunile pentru următorul viraj, următoarea ieşire sau
pentru orice alte acţiuni apar în partea de sus a hărţii.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Următoarea acţiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieşire sau altă
acţiune şi banda pe care ar trebui să vă deplasaţi, dacă această
funcţie este disponibilă.
Distanţa până la următoarea acţiune.
Numele străzii sau al ieşirii asociate cu următoarea acţiune.
Ruta evidenţiată pe hartă.
Următoarea acţiune de pe rută. Săgeţile de pe hartă indică locaţia
acţiunilor următoare.
Viteza vehiculului.
Numele drumului pe care vă deplasaţi.
Oră de sosire estimativă.
SUGESTIE: puteţi atinge acest câmp pentru a modifica informaţiile
pe care le afişează (Modificarea câmpului de date pe hartă,
pagina 12).
Ghidare pe bandă activă
Pe măsură ce vă apropiaţi de unele viraje, ieşiri sau schimbări
de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a
drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată À indică banda
corespunzătoare pentru viraj.
Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi vizualiza virajele care
urmează, schimbările de benzi sau alte indicaţii pentru ruta dvs.
1 Selectaţi o opţiune de pe hartă:
• Pentru a vizualiza viraje ce urmează şi indicaţii de
orientare pe măsură ce navigaţi, selectaţi > Viraje.
4
Instrumentul de pe hartă afişează următoarele patru viraje
sau indicaţii într-un chenar lângă hartă. Lista se
actualizează automat pe măsură ce parcurgeţi ruta.
• Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje şi indicaţii de
orientare pentru întreaga rută, selectaţi bara de text aflată
în partea superioară a hărţii.
2 Selectaţi un viraj sau o indicaţie (opţional).
Se vor afişa informaţii detaliate. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi orice loc de pe hartă.
2 Selectaţi .
Sosirea la destinaţie
Când vă apropiaţi de destinaţie, dispozitivul furnizează informaţii
pentru a vă ajuta să vă încheiaţi ruta.
•
indică locaţia destinaţiei dvs. pe hartă şi un mesaj vocal vă
anunţă că vă apropiaţi de destinaţie.
• Atunci când vă apropiaţi de unele destinaţii, dispozitivul vă
solicită în mod automat să căutaţi o parcare. Puteţi selecta
Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (Parcarea
în apropierea destinaţiei dvs., pagina 4).
• Atunci când trebuie să vă opriţi la o distanţă mai mare de
destinaţie, puteţi continua până la destinaţia dvs. pe jos,
utilizând dispozitivul Garmin DriveTrack sau un ceas Garmin
compatibil împreună cu Connect IQ™ (Găsirea destinaţiei
utilizând ceasul Garmin, pagina 4).
• Atunci când vă opriţi la destinaţie, dispozitivul finalizează
automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat
sosirea dvs., puteţi selecta Stop pentru a finaliza ruta.
Parcarea în apropierea destinaţiei dvs.
Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiţi un loc de parcare în
apropierea destinaţiei dvs. Atunci când vă apropiaţi de unele
destinaţii, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutaţi o
parcare.
1 Selectaţi o opţiune:
• Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectaţi
Da pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
• Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectaţi Încotro? >
Categorii > Parcare şi selectaţi > Destinația mea.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi o locaţie de parcare şi apoi Start! > Adăugare ca
oprire următoare.
Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.
După ce parcaţi vehiculul, puteţi continua până la destinaţia dvs.
pe jos utilizând dispozitivul Garmin DriveTrack sau un ceas
Garmin compatibil împreună cu Connect IQ (Găsirea destinaţiei
utilizând ceasul Garmin, pagina 4). Dispozitivul sau ceasul
dvs. Garmin vă poate ghida, de asemenea, înapoi la locul de
parcare respectiv atunci când reveniţi la vehicul (Căutarea
ultimului loc de parcare, pagina 5).
Găsirea destinaţiei utilizând ceasul Garmin
Înainte de a putea utiliza această funcţie, trebuie să configuraţi
Watch Link (Configurarea Watch Link, pagina 17).
Puteţi utiliza ceasul dvs. Garmin compatibil pentru a naviga de
la vehicul la destinaţie sau de la destinaţie înapoi la vehicul.
Această funcţie este deosebit de utilă pentru căutarea unei
locaţii pe un bulevard mare sau atunci când trebuie să parcaţi
mai departe de destinaţie şi să terminaţi ruta mergând pe jos.
Navigarea către destinaţia dvs.
NOTĂ: tehnologia GPS necesită o bună vizibilitate a cerului.
Este posibil ca aplicaţia Watch Link să nu vă poată asigura
ghidare în spaţii interioare, cum ar fi în mall-uri sau aeroporturi.
1 De pe ceasul dvs., porniţi aplicaţia Watch Link şi selectaţi
opţiunea Găsire Destinaţia mea.
Ceasul dvs. obţine un semnal GPS şi începe să vă ghideze
către destinaţia dvs.
2 Mergeţi către destinaţie.
Indicatorul de destinaţie À vă arată direcţia către destinaţia
dvs. faţă de direcţia în care vă îndreptaţi Á. Atunci când
indicatorul de destinaţie este afişat în partea de sus a
cercului, înseamnă că vă îndreptaţi spre destinaţia dvs.
Distanţa rămasă până la destinaţie  este afişată sub cerc.
Bara de progres à indică progresul făcut către destinaţie.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul Garmin DriveTrack de la
sistemul de alimentare al vehiculului, acesta salvează locaţia
dvs. curentă ca loc de parcare. Dacă aţi configurat Watch Link,
dispozitivul trimite locaţia locului de parcare către ceasul dvs.
Garmin compatibil (Configurarea Watch Link, pagina 17).
Puteţi naviga înapoi la locul de parcare utilizând dispozitivul
Garmin DriveTrack sau aplicaţia Watch Link de pe ceasul dvs.
SUGESTIE: dacă dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack este
conectat la o priză de alimentare comutată prin contact, acesta
salvează locul de parcare de fiecare dată când opriţi vehiculul.
Dacă dispozitivul este conectat la o priză de alimentare care nu
este comutată prin contact, trebuie să deconectaţi cablul de
alimentare de la vehicul pentru a salva locul de parcare.
• Pe dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack, selectaţi Aplicații >
Ultimul loc > Start!.
• Pe ceasul dvs., porniţi aplicaţia Watch Link, selectaţi
Localizare Maşina mea şi mergeţi spre locul de parcare.
Puteţi adăuga locaţii la mijlocul sau la sfârşitul rutei dvs. De
exemplu, puteţi adăuga o benzinărie ca următoarea destinaţie
pe ruta dvs.
SUGESTIE: pentru a crea rute complexe, cu locaţii multiple sau
opriri programate, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a
planifica, programa şi salva ruta (Planificarea unei călătorii,
pagina 18).
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie (Găsirea şi salvarea locaţiilor, pagina 7).
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga locaţia ca următoarea destinaţie pe ruta
dvs., selectaţi Adăugare ca oprire următoare.
• Pentru a adăuga locaţia la finalul rutei dvs., selectaţi
Adăugare ca ultimă oprire.
• Pentru a adăuga locaţia şi a ajusta ordinea destinaţiilor de
pe ruta dvs., selectaţi Adăugare la ruta activă.
Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locaţia adăugată
şi vă ghidează către destinaţii în ordinea acestora.
Modelarea rutei dvs.
Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să iniţiaţi o rută
(Iniţierea unei rute, pagina 3).
Vă puteţi modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest
lucru vă permite să direcţionaţi ruta pentru a utiliza un anumit
drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o
destinaţie la rută.
1 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
2 Selectaţi .
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
3 Selectaţi o locaţie de pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a mări harta şi pentru a
alege o locaţie mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmaţi
pentru a trece prin locaţia selectată.
4 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută,
selectaţi locaţii suplimentare pe hartă.
• Pentru a elimina un punct de modelare, selectaţi .
5 După ce aţi terminat modelarea rutei, selectaţi Start!.
Alegerea unei ocoliri
Indicatorul de destinaţie À vă arată direcţia către destinaţia
dvs. faţă de direcţia în care vă îndreptaţi Á. Atunci când
indicatorul de destinaţie este afişat în partea de sus a
cercului, înseamnă că vă îndreptaţi spre destinaţia dvs.
Distanţa rămasă până la destinaţie  este afişată sub cerc.
Bara de progres à indică progresul făcut către destinaţie.
Schimbarea rutei active
Adăugarea unei locaţii pe ruta dvs.
Înainte de a putea adăuga o locaţie pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută (Iniţierea unei rute, pagina 3).
Navigarea către destinaţia dvs.
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
SUGESTIE: dacă instrumentul Schimbare rută nu se află în
meniul cu instrumente de pe hartă, îl puteţi adăuga
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 11).
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în funcție de distanță.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
• Pentru a găsi o nouă rută, selectaţi Ocolire.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
5
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute directe din punct
în punct (fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
> Stop.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 21).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Evitarea întârzierilor, taxelor şi a anumitor
zone
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic (Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link, pagina 15).
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 20), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi opţiunea Rută alternativă, dacă este disponibilă.
3 Selectaţi Start!.
Evitarea drumurilor cu taxă
Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care
necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau
zone aglomerate. Totuşi, dispozitivul poate include o zonă cu
taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea vinietelor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Datele hărţilor de pe dispozitivul dvs. pot conţine informaţii
detaliate despre viniete pentru anumite ţări. Puteţi evita sau
permite vinietele pentru fiecare ţară.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Taxe > Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
6
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu taxă, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna taxele, selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna taxele, selectaţi Permitere.
4 Selectaţi Salvare.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Evitarea zonelor cu emisii reduse
Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu
restricţii de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Zone cu emisii reduse.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea
rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectaţi Întreabă-mă
întotdeauna.
• Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Evitare.
• Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse,
selectaţi Permitere.
3 Selectaţi Salvare.
Evitări personalizate
Evitările personalizate vă permit să selectaţi anumite zone sau
secţiuni de drum pe care să le evitaţi. La calcularea unei rute,
dispozitivul evită aceste zone şi drumuri cu excepţia cazului în
care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Următor.
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Următor.
5 Selectaţi Finalizare.
Evitarea unei zone
Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Următor.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Finalizare.
1
2
3
4
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Navigarea către destinaţia dvs.
Navigarea off-road
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
1
2
3
4
Găsirea unui loc după categorie
Căutarea în cadrul unei categorii
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiţi destinaţia
oferind mai multe metode de navigare, căutare şi salvare a
acestor informaţii.
• Introduceţi termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate
informaţiile despre locaţie (Găsirea unei locaţii utilizând bara
de căutare, pagina 7).
• Navigaţi sau căutaţi prin puncte de interes preîncărcate după
categorie (Puncte de interes, pagina 7).
• Căutaţi şi înregistraţi-vă la punctele de interes Foursquare
(Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 9).
• Utilizaţi instrumente de căutare pentru a găsi locaţii specifice,
precum adrese, intersecţii sau coordonate geografice
(Instrumente de căutare, pagina 8).
• Căutaţi lângă un alt oraş sau zonă (Schimbarea zonei de
căutare, pagina 8).
• Salvaţi locaţiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor
(Salvarea locurilor, pagina 10).
• Întoarceţi-vă la locaţii găsite recent (Vizualizarea locaţiilor
găsite recent, pagina 9).
®
Puncte de interes
Un punct de interes este un loc pe care îl consideraţi util sau
interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii şi
pot include destinaţii de călătorie populare, precum benzinării,
restaurante, hoteluri şi locaţii de divertisment.
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
Găsirea şi salvarea locaţiilor
Selectaţi Încotro?.
Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
Selectaţi o locaţie.
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi o destinaţie din lista de căutare rapidă aflată în
partea dreaptă a ecranului.
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locaţii găsite recent
din categoria selectată.
• Selectaţi o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectaţi
o destinaţie.
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc
de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc
de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un
terminal specific dintr-un aeroport.
1 Selectaţi Încotro? > Introducere căutare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieţi numele sau
adresa locului de întâlnire, selectaţi , şi mergeţi la pasul
3.
• Pentru a căuta punctul de interes, scrieţi numele punctului
de interes, selectaţi , şi mergeţi la pasul 5.
Selectaţi
locul de întâlnire.
3
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum
restaurante, închirieri de maşini sau terminale.
Selectaţi
o categorie.
4
5 Selectaţi punctul de interes şi alegeţi Start!.
Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în
locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când
ajungeţi la destinaţie, un steag în tablă de şah indică zona de
parcare recomandată. Un punct etichetat indică locaţia punctului
de interes din cadrul locului de întâlnire.
Explorarea unui loc de întâlnire
NOTĂ: este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în
toate zonele sau pentru toate modelele de produse.
Puteţi vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în
cadrul fiecărui punct de întâlnire.
1 Selectaţi un loc de întâlnire.
2 Selectaţi > Explorați acest loc de întâlnire.
Rezultatele căutării de locaţii
În mod implicit, rezultatele căutării de locaţii apar într-o listă, cu
locaţia cea mai apropiată la început. Puteţi derula în jos pentru a
vedea mai multe rezultate.
7
În unele zone, sunt disponibile date de parcare live cât timp
dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack este conectat la
Smartphone Link (Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link, pagina 12). Atunci când dispozitivul dvs.
primeşte date live despre spaţiile de parcare, puteţi vizualiza
tendinţe de parcare în timp real.
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare. Garmin nu
este responsabilă pentru acurateţea sau oportunitatea datelor
live despre spaţiile de parcare.
À
Á
Â
Ã
Ä Start!
Å
Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza meniul de opţiuni.
Selectaţi pentru a vizualiza informaţii detaliate despre locaţia
selectată.
Selectaţi pentru a găsi zone de parcare din apropierea
locaţiei.
Selectaţi pentru a vizualiza rute alternative către locaţii.
Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.
Rezultatele căutării de locaţii pe hartă
Puteţi vizualiza rezultatele unei căutări de locaţie pe hartă, în loc
de vizualizarea într-o listă.
Din rezultatele căutării de locaţie, alegeţi . În centrul hărţii
este afişată locaţia cea mai apropiată şi în partea de jos a hărţii
apar informaţiile de bază despre locaţia selectată.
Căutarea unui loc de parcare în apropierea locaţiei
curente
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate locaţiile de parcare.
3 Selectaţi locaţia unei parcări.
4 Selectaţi Start!.
Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite
locaţii
1 Căutaţi o locaţie.
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
Apare o listă cu parcările apropiate de locaţia selectată.
4 Selectaţi Filtrare parcări şi selectaţi una sau mai multe
categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preţ
sau metode de plată (opţional).
NOTĂ: datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în
toate zonele sau pentru toate parcările.
Selectaţi
locaţia unei parcări.
5
6 Selectaţi Start!.
Înţelegerea culorilor şi simbolurilor pentru parcări
À
Trageţi harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale
căutării.
Á
Rezultate suplimentare ale căutării. Selectaţi pentru a
vizualiza o altă locaţie.
Â
Rezumatul locaţiei selectate. Selectaţi pentru a vizualiza
informaţii detaliate despre locaţia selectată.
à Start!
Ä
Selectaţi pentru a începe să navigaţi către locaţie utilizând
ruta recomandată.
Selectaţi pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.
Schimbarea zonei de căutare
În mod prestabilit, dispozitivul găseşte locaţii în apropierea
locaţiei dvs. curente. De asemenea, puteţi căuta şi alte zone, în
apropierea destinaţiei dvs., în apropierea unui oraş sau de-a
lungul rutei active.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi
3 Selectaţi o opţiune.
Parcare
Dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack include date detaliate
despre spaţii de parcare, pentru a vă ajuta să găsiţi parcare în
apropiere în funcţie de probabilitatea existenţei de locuri de
parcare disponibile, tipul de spaţiu de parcare, preţ sau
metodele de plată acceptate.
8
Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate
cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de
parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă
sau parc), informaţii aproximative despre preţ şi metoda de
plată.
Puteţi vedea legenda culorilor şi a simbolurilor pe dispozitiv.
Din rezultatele căutării de parcare, selectaţi .
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi Căut. în aprop. de: pentru a
schimba zona de căutare (Schimbarea zonei de căutare,
pagina 8).
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
1 Selectaţi Aplicații > Foursquare® > Check In.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi > Check In.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Orașe.
2 Selectaţi o opţiune:
TripAdvisor
• Selectaţi un oraş din lista oraşelor din apropiere.
• Pentru a căuta lângă o altă locaţie, selectaţi Căut. în
aprop. de: (Schimbarea zonei de căutare, pagina 8).
• Pentru a căuta un oraş după nume, selectaţi Introducere
căutare, introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Foursquare
Foursquare este o reţea socială bazată pe locaţie. Dispozitivul
dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care
sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare
a locaţiei.
Pentru funcţii suplimentare, vă puteţi conecta la contul dvs.
Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs.
compatibil. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquareutilizând
Smartphone Link, puteţi să vizualizaţi detalii despre locaţie de la
Foursquare, să vă înregistraţi la o locaţie şi să căutaţi puncte de
interes în baza de date Foursquare online.
Conectare la contul dvs. Foursquare
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
2 De pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone
Link.
3 Deschideţi setările aplicaţiei Smartphone Link şi selectaţi
Foursquare® > Login.
4 Introduceţi-vă informaţiile de conectare Foursquare.
Căutarea punctelor de interes Foursquare
Puteţi căuta puncte de interes Foursquare încărcate în
dispozitivul dvs. Când vă conectaţi la contul dvs. Foursquare
utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente
rezultate din baza de date Foursquare online şi rezultate
personalizate din contul dvs. Foursquare de utilizator.
Selectaţi Încotro? > Categorii > Foursquare®.
Vizualizare detalii de locaţie Foursquare
Înainte de a putea vizualiza detaliile de locaţie Foursquare,
trebuie să vă conectaţi la un telefon compatibil care rulează
aplicaţia Smartphone Link şi să vă conectaţi la contul dvs.
Foursquare.
Puteţi vedea informaţii detaliate despre locaţie Foursquare, cum
ar fi notele acordate de utilizatori, informaţii despre preţurile
restaurantelor şi programul de funcţionare.
1 Din rezultatele căutării de locaţie, selectaţi un punct de
interes Foursquare.
2 Selectaţi .
Înregistrare cu Foursquare
Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectaţi
la un telefon compatibil care rulează aplicaţia Smartphone Link
şi să vă conectaţi la contul dvs. Foursquare.
Găsirea şi salvarea locaţiilor
®
Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor şi
clasificări.Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu
rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteţi
căuta şi puncte de interes TripAdvisor din apropiere şi le puteţi
ordona după distanţă sau popularitate.
Găsirea punctelor de interes TripAdvisor
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > TripAdvisor.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă a punctelor de interesTripAdvisor din
apropiere, corespunzătoare categoriei.
3 Selectați Ordonare rezultate pentru a ordona rezultatele
căutării după distanţă sau popularitate (opţional).
Vizualizarea locaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locaţii
găsite.
Selectaţi Încotro? > Recente.
Golirea listei locaţiilor găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Găsirea serviciilor de urgenţă şi a benzinăriilor
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai
apropiate spitale, secţii de poliţie şi benzinării.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi Spitale, Secții de poliție, Combustibil sau
Asistenţă pe rută.
NOTĂ: anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în
orice zonă.
Apare o listă a locaţiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai
apropiate locaţii în partea de sus.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga la locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vizualiza numărul de telefon şi alte detalii despre
locaţie, selectaţi .
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectați o locație de pornire.
4 Alegeţi Selectare.
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
9
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectați un element.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
4 Selectaţi Salvare.
Puteţi utiliza harta pentru a naviga pe o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 4) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs.
atunci când nicio rută nu este activă.
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Atingeţi un punct oarecare pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Trageţi harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus
sau în jos.
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a filtra punctele de interes afişate după categorie,
selectaţi .
• Pentru a iniţia o rută, selectaţi o locaţie de pe hartă şi
alegeţi Start! (Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii,
pagina 3).
Salvarea locurilor
Salvarea unei locaţii
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 7).
2 Din rezultatele căutării, selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Salvare.
5 Dacă este necesar, introduceţi un nume, apoi selectaţi
Finalizare.
Salvarea locației curente
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Finalizare.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Finalizare.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
10
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Utilizarea hărţii
Instrumente hartă
Instrumentele hărţii oferă acces rapid la informaţii şi funcţii ale
dispozitivului în timp ce vizualizaţi harta. Când activaţi un
instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Stop: opreşte navigarea pe ruta activă.
Schimbare rută: vă permite să alegeţi o rută ocolitoare sau să
omiteţi locaţii aflate pe ruta dvs.
Înainte pe rută: afişează locaţiile aflate în faţă pe ruta dvs. sau
pe drumul pe care vă deplasaţi (Înainte, pagina 11).
Viraje: afişează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs.
(Vizualizarea virajelor şi a instrucţiunilor de orientare,
pagina 4).
Datele călătoriei: afişează informaţii despre călătorie ce pot fi
personalizate, de ex.,. viteza sau kilometrajul (Vizualizarea
pe hartă a datelor călătoriei, pagina 11).
Volum: reglează volumul sunetului pentru unitatea principală.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Telefon: afişează o listă de apeluri recente din telefonul dvs.
conectat, iar în timpul unui apel activ afişează opţiuni pentru
apelul în desfăşurare (Utilizarea opţiunilor pentru apel în
curs, pagina 14).
LiveTrack: vă permite să porniţi şi să opriţi partajarea LiveTrack
(LiveTrack, pagina 17).
Trafic: afişează condiţiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona
dvs. (Vizualizarea traficului din faţă, pagina 11).
Vreme: afişează informaţii despre vreme pentru zona dvs.
photoLive: afişează camerele de supraveghere în timp real din
abonamentul dvs. photoLive (Camerele video de
supraveghere a traficului photoLive, pagina 19).
Raportare cameră: vă permite să raportaţi camerele video la
semafoare sau radarele fixe. Funcţia este disponibilă dacă
aveţi date despre camere video la semafoare sau radare fixe
stocate pe dispozitiv şi o conexiune activă la
aplicaţiaSmartphone Link (Asocierea cu telefonul dvs. şi
conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
Vizualizarea unui instrument de hartă
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi un instrument de hartă.
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea
hărţii.
Utilizarea hărţii
3 După ce aţi terminat utilizarea instrumentului de hartă,
selectaţi
.
Activarea instrumentelor hărții
Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în
meniul cu instrumente de pe hartă. Puteţi adăuga până la 12
instrumente la meniu.
1 De pe hartă, selectaţi > .
2 Bifaţi caseta de validare din dreptul fiecărui instrument pe
care doriți să-l adăugați.
3 Selectaţi Salvare.
Înainte
Instrumentul Înainte pe rută oferă informaţii despre locaţii aflate
în faţă pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasaţi. Puteţi
vizualiza puncte de interes care urmează, de ex., restaurante,
benzinării sau zone de odihnă. Atunci când vă deplasaţi pe o
autostradă, puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii şi
servicii disponibile pentru ieşirile şi oraşele care urmează, în
mod asemănător indicatoarelor de informare de pe autostrăzi.
Puteţi personaliza trei categorii ce vor fi afişate în instrumentul
Înainte pe rută.
Vizualizarea locaţiilor ce urmează
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza următoarea locaţie de pe rută din
fiecare categorie, selectaţi , dacă este necesar.
• Pentru a vizualiza informaţii şi servicii disponibile pentru
ieşirile de pe autostrăzi sau oraşe aflate înainte pe rută,
selectaţi .
NOTĂ: această opţiune este disponibilă numai atunci
când vă deplasaţi pe o autostradă sau când ruta dvs.
include o autostradă.
3 Selectaţi un element pentru a vizualiza o listă de locaţii
pentru acea categorie, ieşire sau oraş.
Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută
Puteţi personaliza categoriile de locaţie ce vor fi afişate în
instrumentul Înainte pe rută.
1 Din hartă, selectaţi opţiunea > Înainte pe rută.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă,
selectaţi şi glisaţi săgeata de lângă numele categoriei.
• Selectaţi o categorie pentru a o schimba.
• Pentru a crea o categorie personalizată, selectaţi o
categorie, selectaţi Căutare personalizată, apoi
introduceţi numele unei companii sau al unei categorii.
5 Selectaţi Finalizare.
Informaţii cursă
Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei
Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să
adăugaţi acest instrument în meniul de instrumente al hărţii
(Activarea instrumentelor hărții, pagina 11).
Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei
Înainte de a putea personaliza datele afişate în instrumentul de
date ale călătoriei ce apare pe harta dvs., este necesar să
adăugaţi instrumentul de date ale călătoriei la meniul de
instrumente ale hărţii (Activarea instrumentelor hărții,
pagina 11).
Utilizarea hărţii
1 Din hartă, selectaţi > Datele călătoriei.
2 Selectaţi un câmp de date ale călătoriei.
3 Selectaţi o opţiune.
Noul câmp cu date ale călătoriei apare în instrumentul de
date ale călătoriei afişat pe hartă.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza dvs. şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Din hartă, selectaţi Viteză.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Resetarea informaţiilor călătoriei
1 Pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea traficului din faţă
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme
pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
11
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
Selectaţi
un tip de date de afişat.
2
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Orientare.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
3 Selectaţi Salvare.
Servicii în timp real, date despre trafic
şi funcţiile smartphone-ului
Pentru a profita la maximum de dispozitivul dvs. Garmin
DriveTrack, trebuie să asociaţi dispozitivul cu smartphone-ul şi
să îl conectaţi la aplicaţia Smartphone Link. Aplicaţia
Smartphone Link îi permite dispozitivului să recepţioneze date în
timp real, inclusiv date despre trafic, date despre parcare,
camere de monitorizare a semafoarelor şi a vitezei şi alte servicii
în timp real.
Date în timp real despre trafic: trimite pe telefonul dvs. date în
timp real despre trafic, cum ar fi incidente şi întârzieri în trafic,
zone în construcţie şi drumuri închise (Trafic, pagina 15).
Informaţii în timp real despre parcări: trimite informaţii în timp
real despre parcări pe dispozitivul dvs., dacă sunt disponibile
(Parcare, pagina 8).
GarminServicii în timp real: furnizează servicii gratuite şi
contra cost pentru a trimite date în timp real către dispozitivul
dvs., cum ar fi date de la camerele la semafoare şi radarele
fixe sau de la camere de monitorizare a traficului
(GarminServicii în timp real, pagina 12).
Informaţii meteo: trimite condiţiile meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs. (Vizualizarea prognozei meteo,
pagina 18).
LiveTrack: vă permite să transmiteţi în timp real călătoria
persoanelor de contact selectate (LiveTrack, pagina 17).
Notificări inteligente: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. Această caracteristică nu este disponibilă
pentru toate limbile.
Apelare hands-free: vă permite să efectuaţi sau să primiţi
apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. şi să
folosiţi dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba
selectată acceptă funcţia de comanda vocală, puteţi
răspunde la apelurile telefonice prin intermediul comenzilor
vocale.
Watch Link: furnizează îndrumări de navigare în modul Pieton
către destinaţia dvs. sau către locul de parcare folosind un
ceas Garmin compatibil cu Connect IQ (Watch Link,
pagina 17).
Trimiterea locaţiilor către dispozitiv: vă permite să trimiteţi
locaţii de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de
navigare.
Înregistrare Foursquare: vă permite să vă înregistraţi în
locaţiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de
navigare (Înregistrare cu Foursquare, pagina 9).
Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la
Smartphone Link
Trebuie să asociaţi dispozitivul Garmin DriveTrack cu telefonul şi
să îl conectaţi la Smartphone Link pentru a folosi anumite funcţii,
cum ar fi informaţii în timp real despre trafic şi parcări, apelare
hands-free şi alte funcţii asociate.
După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează
automat atunci când sunt pornite şi în raza de acoperire.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
2 Aşezaţi dispozitivul Garmin DriveTrack şi telefonul dvs. la o
distanţă de maxim 3 m (10 ft) unul faţă de celălalt.
3 De pe dispozitivul Garmin DriveTrack, selectaţi Setări >
Reţele wireless şi bifaţi caseta de selectare Bluetooth.
Selectaţi
Căutare dispozitive.
4
5 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
multe informaţii.
6 Selectaţi OK pe dispozitivul Garmin DriveTrack.
Dispozitivul Garmin DriveTrack începe căutarea dispozitivelor
Bluetooth din apropiere şi apare o listă cu dispozitivele
Bluetooth. Poate dura până la un minut pentru ca telefonul
dvs. să apară în listă.
7 Alegeţi-vă telefonul din listă şi selectaţi OK.
8 Confirmaţi solicitarea de asociere de pe telefonul dvs.
9 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
Dacă vă asociaţi cu un dispozitiv Apple , un cod de
securitate apare pe ecranul Garmin DriveTrack.
10 Dacă este necesar, introduceţi codul de securitate pe telefon
în intervalul de 30 de secunde.
®
Pictograme stare Bluetooth
Pictogramele de stare apar în setările Bluetooth din dreptul
fiecărui telefon asociat.
Selectaţi Setări > Reţele wireless.
• O pictogramă gri indică dacă funcţia este dezactivată sau
deconectată pentru acel telefon.
• O pictogramă colorată indică dacă funcţia este conectată şi
activă pentru acel telefon.
Apelare hands-free
Notificări inteligente
Caracteristici şi servicii Smartphone Link
GarminServicii în timp real
Înainte de a putea utiliza serviciile în timp real Garmin,
dispozitivul trebuie să fie conectat la Smartphone Link
(Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link,
pagina 12).
Garmin Serviciile în timp real trimit datele în timp real pe
dispozitivul dvs., condiţiile de trafic, datele meteo şi camerele de
monitorizare a semaforului şi vitezei. Anumite servicii necesită
abonament cu plată.
Unele servicii, cum ar fi datele meteo, sunt disponibile ca
aplicaţii separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi cel de
trafic, îmbunătăţesc funcţiile de navigare existente pe dispozitiv.
Funcţiile care necesită acces la serviciile în timp real Garmin
afişează simbolul Smartphone Link şi pot apărea numai atunci
când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.
Abonarea la Serviciile în timp real Garmin
Anumite Servicii în timp real Garmin DriveTrack necesită
abonament cu plată. În aplicaţia Smartphone Link, puteţi
12
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
achiziţiona un abonament ca achiziţie integrată aplicaţiei.
Abonamentul este asociat cu contul din magazinul de aplicaţii
de pe smartphone.
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi My Account.
Apare o listă de servicii şi preţuri de abonamente disponibile.
3 Selectaţi un serviciu.
4 Selectaţi preţul.
5 Selectaţi Subscribe.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a realiza achiziţia.
Trimiterea unei locaţii de pe smartphone-ul
dvs. către dispozitivul dvs.
Puteţi căuta o locaţie utilizând aplicaţia Smartphone Link de pe
telefonul dvs. şi trimiţând-o pe dispozitivul dvs. Garmin
DriveTrack.
1 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a găsi o locaţie din apropiere, selectaţi Find
Nearby Places şi introduceţi o adresă completă sau o
parte din ea sau numele unui loc.
• Pentru a găsi un punct de interest Foursquare din
apropiere, selectaţi Foursquare şi selectaţi un punct de
interes de pe listă.
• Pentru a selecta o locaţie de pe hartă, selectaţi Pick
Location şi atingeţi locaţia de pe hartă.
• Pentru a găsi o adresă din lista de contacte, selectaţi
Search Contacts şi selectaţi numele unui contact.
Locaţia selectată apare pe hartă.
3 Selectaţi Send.
Aplicaţia Smartphone Link trimite locaţia pe Garmin
DriveTrack.
4 Selectaţi o opţiune de pe dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack:
• Pentru a începe navigarea către locaţie, selectaţi Start!
• Pentru a vedea detalii despre locaţie sau pentru a salva
locaţia în favorite, selectaţi .
• Pentru a accepta locaţia fără a începe navigaţia, selectaţi
OK.
Locaţia apare în locaţiile găsite recent pe dispozitivul dvs.
Garmin DriveTrack.
Notificări inteligente
În timp ce dispozitivul este conectat la aplicaţia Smartphone
Link, puteţi vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul
Garmin DriveTrack notificări despre mesaje text, apeluri de
intrare, întâlniri din calendar şi altele.
NOTĂ: este posibil să fiţi nevoit să aşteptaţi câteva minute
pentru a primi notificările pe dispozitivul de navigaţie, după
conectarea la aplicaţia Smartphone Link. va apărea colorată
în setările Bluetooth atunci când notificările inteligente sunt
conectate şi active (Pictograme stare Bluetooth, pagina 12).
Primirea notificărilor
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte ca dispozitivul Garmin DriveTrack să primească
notificări, trebuie să îl conectaţi la smartphone şi la aplicaţia
Smartphone Link.
Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când
dispozitivul primeşte o notificare de pe smartphone. Dacă
vehiculul este în mişcare, trebuie să confirmaţi că sunteţi
pasagerul şi nu şoferul pentru a vedea notificările.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
NOTĂ: dacă vizualizaţi harta, notificările vor apărea într-un
instrument al hărţii.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi OK.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza o notificare, selectaţi Vizualizare.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Vizualizare > Redare.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Primirea de notificări în timp ce vizualizaţi harta
AVERTISMENT
Nu citiţi şi nu răspundeţi la notificări în timp ce conduceţi.
Înainte ca dispozitivul Garmin DriveTrack să primească
notificări, trebuie să îl conectaţi la smartphone şi la aplicaţia
Smartphone Link.
Atunci când vizualizaţi harta, notificările noi apar în instrumentul
hărţii de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mişcare,
trebuie să confirmaţi că sunteţi pasagerul şi nu şoferul pentru a
vedea notificările.
• Pentru a ignora o notificare, selectaţi sau aşteptaţi ca
solicitarea popup să expire.
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe
telefon.
• Pentru a vizualiza notificarea, selectaţi textul acesteia.
• Pentru a asculta notificarea, selectaţi Redare mesaj.
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
• Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală,
spuneţi Redare mesaj.
NOTĂ: această opţiune este disponibilă doar atunci când
limba selectată acceptă funcţia de comenzi vocale şi apare
în instrumentul hărţii.
• Pentru a efectua acţiuni suplimentare, cum ar fi respingerea
notificărilor de la telefon, selectaţi Vizualizare şi selectaţi o
opţiune.
NOTĂ: acţiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru
câteva tipuri de notificări şi trebuie acceptate de aplicaţia
care generează notificarea.
Vizualizarea listei de notificări
Puteţi vizualiza o listă cu toate notificările active.
1 Selectaţi Aplicații > Notificări inteligente.
Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea
neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.
2 Selectaţi o opţiune:
• pentru a vizualiza notificarea, selectaţi descrierea
acesteia;
• pentru a asculta o notificare, selectaţi .
Dispozitivul citeşte notificarea folosind tehnologia text-tospeech. Această caracteristică nu este disponibilă pentru
toate limbile.
13
Apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor sunt compatibile şi pot fi
utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon poate fi
utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile
pentru telefonul dvs.
Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil pentru a deveni un dispozitiv handsfree. În timp ce sunteţi conectat, puteţi efectua sau primi apeluri
utilizând dispozitivul dvs.
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare.
2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi Apelare.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ignorare.
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil.
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus a listei.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
În timpul unui apel, puteţi selecta opţiunile pentru apel în curs de
pe hartă.
• Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectaţi .
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care doriţi
intimitate.
• Pentru a utiliza tastatura, selectaţi .
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi .
• Pentru a încheia apelul, selectaţi .
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 10).
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > > Setare nr. telefon
acasă.
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon.
3 Selectaţi Finalizare.
14
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locaţia dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare acasă.
Setarea caracteristicilor Bluetooth pentru
dispozitivul Apple
În mod implicit, toate caracteristicile compatibile Bluetooth sunt
activate atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi activa,
dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.
Conectarea la aplicaţia Smartphone Linkde pe Apple
dispozitivul dvs.
Înainte de a vă conecta la aplicaţia Smartphone Link, trebuie să
asociaţi şi să conectaţi dispozitivul Garmin DriveTrack la telefon.
Dacă nu v-aţi conectat la aplicaţia Smartphone Link în timpul
procesului de asociere, vă puteţi conecta pentru caracteristici
Bluetooth suplimentare. Aplicaţia Smartphone Link comunică cu
telefonul dvs. prin intermediul tehnologiei Bluetooth. Prima oară
când vă conectaţi la aplicaţia Smartphone Link pe un dispozitiv
Apple, trebuie să introduceţi un cod de securitate Bluetooth.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
NOTĂ: este posibil să aveţi nevoie de o actualizare al ultima
versiune a sistemului de operare a telefonului dvs.
2 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
Un cod de securitate apare pe ecranul dispozitivului Garmin
DriveTrack.
3 Introduceţi codul pe telefonul dvs.
Dezactivarea apelurilor hands-free pe dispozitivul
dvs. Apple
Puteţi dezactiva apelurile hands-free şi să rămâneţi conectat la
telefonul dvs. pentru date şi notificări Smartphone Link.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi numele telefonului utilizat pentru apelarea handsfree.
SUGESTIE: telefonul dvs. se poate conecta la apelarea
hands-free şi la date prin intermediul a două nume diferite.
apare colorată lângă numele telefonului pentru apelarea
hands-free.
3 Debifaţi caseta de selectare Apeluri telefonice.
Dezactivarea datelor Smartphone Link şi a
notificărilor inteligente de pe dispozitivul Apple
Poţi dezactiva datele Smartphone Link şi notificările inteligente
şi rămâne conectat la telefon pentru apelarea hands-free.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi Servicii smartphone.
SUGESTIE: şi apar în culori atunci când serviciile sunt
active.
3 Debifaţi caseta de selectare Servicii smartphone.
Afişarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru
dispozitivul Apple
Puteţi filtra notificările afişate de dispozitiv dacă afişaţi sau
ascundeţi categorii.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi Servicii smartphone.
SUGESTIE: şi apar în culori atunci când serviciile sunt
active.
3 Selectaţi Notificări inteligente.
4 Selectaţi caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți
să-l adăugaţi.
Servicii în timp real, date despre trafic şi funcţiile smartphone-ului
Configurarea caracteristicilor Bluetooth
pentru smartphone-ul dvs. cu Android™
În mod prestabilit, toate caracteristicile Bluetooth compatibile
sunt activate atunci când vă asociaţi telefonul. Puteţi activa,
dezactiva sau personaliza anumite caracteristici.
Conectarea la aplicaţia Smartphone Link de pe
smartphone-ul Android
Înainte de a vă conecta la aplicaţia Smartphone Link, trebuie să
asociaţi şi să conectaţi dispozitivul Garmin DriveTrack la telefon.
Dacă nu v-aţi conectat la aplicaţia Smartphone Link în timpul
procesului de asociere, vă puteţi conecta pentru caracteristici
Bluetooth suplimentare.
1 Din magazinul de aplicaţii al telefonului, instalaţi aplicaţia
Smartphone Link.
2 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
Dezactivarea caracteristicilor Bluetooth pentru
smartphone-ul dvs. cu Android
Puteţi dezactiva anumite caracteristici Bluetooth şi rămâne
conectat la altele.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi numele telefonului.
3 Selectaţi o opţiune:
• pentru a dezactiva apelarea hands-free, debifaţi caseta
Apeluri telefonice;
• pentru a dezactiva datele Smartphone Link şi notificările
inteligente, debifaţi caseta Smartphone Link;
• pentru a dezactiva anumite notificări ale aplicaţiei, folosiţi
setările aplicaţiei Smartphone Link.
Afişarea sau ascunderea notificărilor pentru smartphone cu
Android
Puteţi folosi aplicaţia Smartphone Link pentru a selecta tipurile
de notificări care apar pe dispozitivul Garmin DriveTrack.
1 De pe telefon, deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
2 Selectaţi .
3 Verificaţi dacă este bifată caseta Smart Notifications.
4 Din secţiunea Notifications, selectaţi Settings.
Va apărea o listă de categorii de notificări şi aplicaţii.
5 Selectaţi o opţiune:
• pentru a activa sau a dezactiva o notificare, selectaţi
comutatorul basculant de lângă numele categoriei sau al
aplicaţiei;
• pentru a adăuga o aplicaţie la listă, selectaţi .
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta automat la dispozitivul Garmin DriveTrack în viitor.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriți să îl deconectaţi.
3 Debifaţi caseta de selectare de lângă numele dispozitivului
asociat.
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Dispozitivul dvs. poate furniza informaţii despre traficul de pe
drumul pe care vă aflaţi sau de pe ruta dvs. Puteţi seta
dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării
rutelor şi să caute o rută nouă până la destinaţie în cazul
apariţiei unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă
(Setări pentru trafic, pagina 20). Harta traficului vă permite să
parcurgeţi harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.
Pentru a furniza informaţii din trafic, dispozitivul trebuie să
primească date despre trafic.
• Dispozitivul dvs. primeşte date despre trafic gratuite prin
aplicaţia Smartphone Link (Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link, pagina 15).
• Toate modelele de produse pot primi date despre trafic
utilizând un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic
aerian (Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, pagina 15). Accesaţi pagina produsului
dvs. la garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu
de cablu receptor de trafic.
Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru
informaţii referitoare la zonele de acoperire a traficului, vizitaţi
www.garmin.com/traffic.
Recepţionarea datelor de trafic cu
Smartphone Link
Dispozitivul dvs. poate primi date despre trafic fără abonament
prin aplicaţia Smartphone Link.
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
2 Pe dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack, selectaţi Setări >
Trafic şi asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare
Trafic.
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Un receptor de trafic primeşte date despre trafic de la un semnal
cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Un cablu
receptor de trafic prin aer este disponibil ca accesoriu pentru
toate modelele de produse. Accesaţi pagina produsului dvs. la
garmin.com pentru a găsi şi achiziţiona un accesoriu de cablu
receptor de trafic. Datele de trafic nu sunt disponibile pentru
toate zonele.
Conectaţi dispozitivul la sistemul de alimentare al vehiculului
folosind cablul receptor de trafic (Montarea şi alimentarea
dispozitivului Garmin DriveTrack în vehicul, pagina 1).
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afişa informaţii de
trafic şi vă poate ajuta să evitaţi întârzierile datorate traficului.
Ştergerea unui telefon asociat
Abonamentele receptorului de date
Puteţi să ştergeţi un telefon asociat pentru a preveni conectarea
automată a acestuia la dispozitiv în viitor.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Selectaţi telefonul şi selectaţi Decuplare dispozitiv.
Un abonament la date despre trafic regionale este inclus pentru
majoritatea receptoarelor de trafic. Puteţi adăuga abonamente
pentru regiuni suplimentare la receptorul dvs. de trafic. Pentru
mai multe informaţii, accesaţi garmin.com/traffic.
Trafic
Vizualizarea abonamentelor de trafic
Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
15
Adăugarea unui abonament
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Din meniul principal, selectaţi Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Următor pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Finalizare.
Activarea traficului
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic.
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte incidente.
Sfaturi referitoare la comanda vocală
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Răspundeţi la instrucţiunile vocale de la dispozitiv în funcţie
de necesităţi.
• Măriţi lungimea frazei de activare pentru a reduce
posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
• Ascultaţi emiterea a două tonuri pentru a confirma când
dispozitivul intră şi iese din comanda vocală.
Iniţierea unei rute utilizând comanda vocală
Puteţi rosti numele unor locaţii populare, bine cunoscute.
1 Rostiţi fraza de activare (Setarea frazei de activare,
pagina 16).
2 Rostiţi Căutare loc.
3 Ascultaţi instrucţiunea vocală şi rostiţi numele locaţiei.
4 Rostiţi numărul rândului.
5 Rostiţi Navigare.
Instrucţiuni de dezactivare a sonorului
Puteţi dezactiva instrucţiunile vocale pentru comanda vocală
fără a dezactiva sonorul dispozitivului.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > .
2 Selectaţi Instrucţiuni dezactivare sunet > Activat.
Control vocal
Pentru regiunile în care funcţia Comandă vocală nu este
disponibilă, este activată funcţia Control vocal. Funcţia Control
vocal vă permite să vă utilizaţi vocea pentru a controla
dispozitivul. Înainte de a putea utiliza funcţia Control vocal,
trebuie să o configuraţi pentru vocea dvs.
Configurarea Controlului vocal
NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile
şi regiunile, eventual nici pe toate modelele.
NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze
performanţa dorită într-un mediu zgomotos.
Comanda vocală vă permite să utilizaţi dispozitivul prin rostirea
de cuvinte şi comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează
instrucţiuni vocale şi o listă a comenzilor disponibile.
Funcţia Control vocal trebuie configurată pentru vocea unui
singur utilizator şi nu funcţionează pentru ceilalţi.
1 Selectaţi Aplicații > Control vocal.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
comenzile pentru fiecare frază de control vocal.
NOTĂ: nu este nevoie să citiţi fraza exactă e pe ecran. Puteţi
rosti o comandă alternativă cu acelaşi înţeles în funcţie de
preferinţele dvs.
Pentru a utiliza o funcţie de control vocal, trebuie să rostiţi
comanda înregistrată pentru funcţie.
Setarea frazei de activare
Utilizarea controlului vocal
1 Rostiţi comanda înregistrată pentru fraza Control vocal.
Comanda vocală
Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteţi
rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită
este Comandă vocală.
SUGESTIE: puteţi reduce posibilitatea activării accidentale a
comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.
1 Selectaţi Aplicații > Comandă vocală > > Frază de
activare.
2 Introduceţi o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură
ce o introduceţi.
3 Selectaţi Finalizare.
Este afişat meniul control vocal.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Sugestii control vocal
• Vorbiţi pe un ton normal, direcţionând vocea către dispozitiv.
• Reduceţi zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul,
pentru a îmbunătăţi precizia funcţiei de recunoaştere vocală.
• Pronunţaţi comenzile exact cum apar pe ecran.
• Ascultaţi emiterea unui ton pentru a confirma când
dispozitivul primeşte cu succes o comandă.
Activarea comenzii vocale
Rostiţi fraza de activare.
Este afişat meniul Comandă vocală.
16
Comanda vocală
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea manualului de utilizare pe
dispozitivul dvs.
Pe ecranul dispozitivului puteţi vizualiza manualul de utilizare
complet în numeroase limbi.
1 Selectaţi Aplicații > Manual de utilizare.
Manualul de utilizare apare în aceeaşi limbă cu textul
software-ului (Setările pentru limbă şi tastatură, pagina 20).
Selectaţi
pentru a căuta în manualul de utilizare (opţional).
2
Watch Link
Aplicaţia Watch Link extinde funcţiile de navigare ale
dispozitivului dvs. Garmin DriveTrack la un ceas Garmin
compatibil cu Connect IQ.
NOTĂ: această funcţie necesită un ceas Garmin care poate rula
aplicaţii Connect IQ şi un smartphone.
Găsire Destinaţia mea: vă ghidează către destinaţia dvs.
utilizând ecranul ceasului. Această funcţie este extrem de
utilă atunci când trebuie să parcaţi departe de destinaţie şi să
încheiaţi drumul pe jos (Găsirea destinaţiei utilizând ceasul
Garmin, pagina 4).
Localizare Maşina mea: vă îndrumă către ultimul loc de
parcare înregistrat pentru vehiculul dvs. (Căutarea ultimului
loc de parcare, pagina 5).
Avertismente şofer: ceasul vibrează atunci când dispozitivul
afişează o alertă pentru şofer şi arată o pictogramă de alertă
pe ecranul ceasului (Primirea alertelor pentru şofer pe ceas,
pagina 17).
Configurarea Watch Link
Înainte de a putea configura Watch Link, trebuie să realizaţi
următoarele sarcini:
• Asociaţi dispozitivul Garmin DriveTrack cu aplicaţia
Smartphone Link de pe smartphone (Asocierea cu telefonul
dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
• Asociaţi ceasul Garmin compatibil la aplicaţia Garmin
Connect™ Mobile de pe smartphone. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare al ceasului dvs.
Funcţia Watch Link utilizează smartphone-ul pentru a trimite
informaţii de la dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack la aplicaţia
Watch Link de pe ceasul Connect IQ compatibil.
1 Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
pentru a deschide meniul, în funcţie de
2 Selectaţi sau
sistemul de operare al smartphone-ului dvs.
3 Selectaţi Conectare IQ™ Store.
4 Căutaţi aplicaţia Watch Link şi selectaţi Descărcare.
Aplicaţia Connect IQ Watch Link este instalată pe ceas.
5 Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Smartphone Link.
6 Selectaţi Watch Link.
SUGESTIE: ar putea fi nevoie să glisaţi spre stânga sau spre
dreapta pentru a găsi opţiunea Watch Link.
7 Alegeţi ceasul dvs. din listă şi selectaţi Continue.
8 La finalizarea configurării, selectaţi OK.
Atunci când telefonul dvs. se conectează la dispozitivul Garmin
DriveTrack, aplicaţia Watch Link este pornită automat pe ceasul
dvs.
Primirea alertelor pentru şofer pe ceas
Înainte de a putea utiliza această funcţie, trebuie să configuraţi
Watch Link (Configurarea Watch Link, pagina 17).
Ceasul dvs. Garmin compatibil poate afişa alerte specificate
pentru şofer de la dispozitivul Garmin DriveTrack. Puteţi alege
ce alerte să apară pe ceas.
Utilizarea aplicaţiilor
1 De pe dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack selectaţi Aplicații
> Watch Link.
2 Selectaţi fiecare tip de alertă pe care doriţi să îl primiţi pe
ceas.
3 De pe ceasul dvs., porniţi aplicaţia Watch Link şi selectaţi
opţiunea Avertismente şofer.
Atunci când navigaţi cu ajutorul dispozitivului Garmin
DriveTrack, ceasul vibrează şi afişează alertele pentru şofer
specificate pe măsură ce acestea apar.
LiveTrack
ATENŢIE
Intră în responsabilitatea utilizatorului să fie prudent atunci când
partajaţi informaţii despre locaţie cu ceilalţi. Asiguraţi-vă
întotdeauna că ştiţi cu cine partajaţi informaţiile despre locaţie şi
nu vă deranjează.
Funcţia LiveTrack vă permite să partajaţi călătoria dvs. cu
contactele de pe smartphone şi din conturile dvs. de reţele
sociale, precum Facebook şi Twitter. Atunci când partajaţi,
vizualizatorii pot urmări în timp real locaţia dvs. curentă, locaţiile
vizitate de curând şi traseul călătoriilor recente.
Această funcţie necesită un smartphone care rulează aplicaţia
Smartphone Link.
Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea vizualizatorilor
Prima dată când folosiţi funcţia LiveTrack, trebuie să o
configuraţi şi să invitaţi vizualizatori.
1 Conectaţi-vă dispozitivul la Smartphone Link (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
2 Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack.
3 Introduceţi un nume de utilizator şi selectaţi Next.
4 Introduceţi unu sau mai multe contacte de invitat.
Puteţi introduce numele contactului sau adresa de e-mail.
5 Selectaţi Start LiveTrack.
Aplicaţia începe să partajeze datele LiveTrack. Vizualizatorii
invitaţi primesc un e-mail cu un link în care pot vizualiza
datele dvs. LiveTrack.
6 Selectaţi pentru a transmite link-ul LiveTrack folosind o
reţea de socializare, o aplicaţie de mesagerie sau altă
aplicaţie de partajare de conţinut (opţional).
Începerea partajării LiveTrack
ATENŢIE
Intră în responsabilitatea utilizatorului să utilizeze cu prudenţă
partajarea informaţiilor despre locaţie cu ceilalţi. Asiguraţi-vă
întotdeauna că ştiţi şi nu vă deranjează cu cine partajaţi
informaţiile dvs. despre locaţie.
Pentru a putea începe partajarea, trebuie să configuraţia funcţia
LiveTrack (Configurarea partajării LiveTrack şi invitarea
vizualizatorilor, pagina 17).
Puteţi începe partajarea datelor LiveTrack cu ajutorul
dispozitivului dvs. Garmin DriveTrack sau al aplicaţiei
Smartphone Link.
• De pe dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack, selectaţi Aplicații
> LiveTrack > Începere LiveTrack.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack > Începere LiveTrack.
Un link pentru vizualizarea datelor LiveTrack este postat pe
conturile activate din reţelele de socializare şi un e-mail cu linkul
este trimis contactelor invitate. În timpul partajării, vizualizatorii
pot face clic pe link pentru a vă urmări în timp real locaţia
curentă, locaţiile vizitate recent şi itinerariul călătoriilor recente.
17
apare în bara de stare Garmin DriveTrack când LiveTrack
este activ. Apare şi numărul de vizualizatori invitaţi.
SUGESTIE: ca setare implicită, sesiunea de partajare LiveTrack
se încheie automat după 24 de ore. În aplicaţia Smartphone
Link, puteţi selecta LiveTrack > Extend LiveTrack pentru a
prelungi sesiunea de partajare LiveTrack sau puteţi opri oricând
partajarea.
Oprirea partajăriiLiveTrack
Puteţi opri oricând partajarea LiveTrack cu ajutorul dispozitivului
dvs. Garmin DriveTrack sau al aplicaţiei Smartphone Link.
• De pe dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack, selectaţi Aplicații
> LiveTrack > Op. apl. LiveTrack.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi LiveTrack > Op. apl. LiveTrack.
Vizualizatorii primesc un mesaj în care sunt anunţaţi că
sesiunea LiveTrack s-a încheiat şi nu vă mai pot urmări locaţia.
Vizualizarea prognozei meteo
Înainte de a folosi această funcţie, dispozitivul trebuie să
primească datele meteo. Puteţi conecta dispozitivul la aplicaţia
Smartphone Link pentru a primi date meteo (Asocierea cu
telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone Link, pagina 12).
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
Dispozitivul arată condiţiile meteo actuale şi o prognoză a
următoarelor câteva zile.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi Aplicații > Vreme > Locaţie curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Vizualizarea radarului meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
Puteţi vizualiza o hartă radar animată şi codată pe culori a
condiţiilor meteo curente, precum şi o pictogramă meteo pe
hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afişa datele
despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă şi furtuni.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Radar meteo.
Vizualizarea alertelor meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
unui oraş selectat.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo.
Verificarea condiţiilor de drum
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Condiții drum.
18
Planificator de călătorii
Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteţi crea şi salva o rută,
pe care puteţi naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru
planificarea unei rute de livrare, a unei vacanţe sau a unei
călătorii cu maşina. Puteţi edita o călătorie salvată pentru a o
personaliza ulterior, puteţi inclusiv reordona locaţii, optimiza
ordinea opririlor, adăuga atracţii recomandate şi adăuga puncte
de modelare.
De asemenea, puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă
edita şi salva ruta activă.
Planificarea unei călătorii
O călătorie poate include multe locaţii şi trebuie să includă cel
puţin o locaţie de pornire şi o destinaţie. Locaţia iniţială este
locaţia de la care planificaţi să vă începeţi călătoria. Dacă
începeţi călătoria de la o locaţie diferită, dispozitivul vă oferă
opţiunea de a duce ruta mai întâi la locaţia dvs. iniţială. Pentru o
călătorie în circuit, locaţia iniţială şi destinaţia pot fi aceleaşi.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorie
nouă.
2 Alegeţi Selectare locație de pornire.
3 Alegeţi o locaţie pentru punctul iniţial şi alegeţi Selectare.
4 Alegeţi Selectare destinaţie.
5 Alegeţi o locaţie pentru o destinaţie şi alegeţi Selectare.
6 Selectaţi Adăugare locaţie pentru a adăuga mai multe locaţii
(opţional).
7 După ce aţi adăugat toate locaţiile necesare, selectaţi
Următor > Salvare.
Introduceţi
un nume şi selectaţi Finalizare.
8
Editarea şi reordonarea locaţiilor dintr-o călătorie
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a muta o locaţie în sus sau în jos, selectaţi şi
trageţi locaţia într-o poziţie nouă din călătorie.
• Pentru a adăuga o locaţie nouă după locaţia selectată,
alegeţi .
• Pentru a şterge locaţia, alegeţi .
Optimizarea ordinii destinaţiilor într-o călătorie
Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinaţiilor
din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă şi mai eficientă.
Punctul iniţial şi destinaţia nu se modifică atunci când optimizaţi
ordinea.
În timp ce editaţi o călătorie, selectaţi
> Optimizare
ordine.
Descoperirea atracţiilor pe parcursul călătoriei
Dispozitivul poate sugera atracţii interesante sau populare pe
care le puteţi adăuga călătoriei dvs.
1 Atunci când editaţi o călătorie, selectaţi > Setări călătorie
> Sugerare Atracţii.
2 Selectaţi o atracţie pentru a vedea mai multe informaţii.
3 Selectaţi Selectare pentru a adăuga atracţia la călătoria dvs.
Modificarea opţiunilor de stabilire a rutei pentru o
călătorie
Puteţi personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta
atunci când porniţi călătoria.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi > Setări călătorie.
Utilizarea aplicaţiilor
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs.,
selectaţi Modelare rută, apoi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran (Modelarea rutei dvs., pagina 5).
• Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectaţi
Preferință rută (Schimbarea modului de calculare a
rutelor, pagina 5).
Navigarea utilizând o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Călătorii
salvate.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi prima locaţie de navigare, apoi selectaţi Start.
Dispozitivul calculează o rută de la locaţia dvs. curentă către
locaţia selectată şi apoi vă ghidează către destinaţiile
rămase, în ordine.
Editarea şi salvarea rutei dvs. active
Dacă o rută este activă, puteţi utiliza planificatorul de călătorii
pentru a vă edita şi salva ruta ca o călătorie.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea
activă.
2 Editaţi-vă ruta utilizând oricare dintre funcţiile planificatorului
de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceţi o
modificare.
3 Selectaţi Salvare pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o
puteţi naviga din nou ulterior (opţional).
Camerele video de supraveghere a traficului
photoLive
Pentru a putea folosi această funcţie, trebuie să vă conectaţi la
Smartphone Link şi trebuie să aveţi abonament la serviciul
photoLive (Abonarea la Serviciile în timp real Garmin,
pagina 12).
Camerele video de supraveghere a traficului photoLive
furnizează imagini în timp real ale condiţiilor de trafic pe
drumurile sau în intersecţiile principale.
Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.
Vizualizarea şi salvarea camerelor de supraveghere a
traficului photoLive
Puteţi vizualiza imagini în direct de pe camerele de
supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteţi
salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care
călătoriţi frecvent.
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pentru adăug..
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o locaţie cu cameră video de supraveghere a
traficului.
Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră
alături de o hartă a locaţiei camerei. Puteţi selecta
previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.
5 Selectaţi Salvare pentru a salva camera (opţional).
O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată
pe ecranul principal al aplicaţiei photoLive.
Vizualizarea camerelor video de supraveghere a
traficului photoLive pe hartă
Harta photoLive afişează camerele de supraveghere a traficului
pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 De pe hartă, selectaţi > photoLive.
Setări Garmin DriveTrack
Dispozitivul afişează imaginea în direct preluată de la cea
mai apropiată cameră de supraveghere a traficului şi distanţa
până la cameră. Atunci când treceţi pe lângă cameră,
dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea
cameră de pe şosea.
2 Dacă acesta nu găseşte camere pe şosea, selectaţi Găsire
camere pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere
a traficului din apropiere (opţional).
Salvarea unei camere video de supraveghere a
traficului
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pentru adăug..
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o intersecţie.
5 Selectaţi Salvare.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 21).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicații > Locuri vizitate.
Setări Garmin DriveTrack
Setările pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Hartă și vehicul.
Etichete câini: configurează etichetele care apar lângă locaţia
câinelui de pe hartă.
Dimensiune etichetă câine: setează dimensiunea etichetelor
pentru câini de pe hartă.
Dimensiune pictogramă câine: setează dimensiunea
pictogramelor pentru câini de pe hartă.
Trasee câini: afişează istoricul traseelor câinilor pe hartă.
Alerte sonore câine: activează alertele sonore pentru
modificările survenite în starea câinilor.
Vehicul: setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă.
Orientare: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente de pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 11).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi harta manual.
Hărţi configurare: stabileşte ce hărţi instalate utilizează
dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Hărţi configurare.
2 Selectaţi o hartă.
19
Setările de navigare
Setări pentru Asistenţă şofer
SelectaţiSetări > Navigare.
Previzualizare rută: afişează o previzualizare a principalelor
drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeţi navigarea.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Zone cu emisii reduse: setează preferinţele de evitare pentru
zonele cu restricţii legate de protecţia mediului sau de emisii
care se pot aplica vehiculului dvs.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită o
atenţie semnificativă din partea operatorului.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Selectaţi Setări > Asistenţă şofer.
Alerte audio şofer: activează o alertă sonoră pentru fiecare tip
de alertă şofer (Funcţii şi alerte de informare a şoferului,
pagina 2).
Avertisment de oboseală: vă avertizează atunci când aţi
condus pentru o perioadă lungă de timp fără să fi luat o
pauză.
Alerte de proximitate: vă alertează atunci când vă apropiaţi de
radarele fixe şi de camerele de la semafoare.
Setări mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanță mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Simularea locaţiei curente
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a planifica rute de la
o locaţie simulată.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5 Selectaţi Setare locație.
Setările reţelelor wireless
Setările pentru reţelele wireless vă permit să gestionaţi reţelele
Wi‑Fi , dispozitivele Bluetooth asociate şi funcţiile Bluetooth.
Selectaţi Setări > Reţele wireless.
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Nume dispozitiv asociat: numele dispozitivelor Bluetooth
asociate apar în meniu. Puteţi selecta numele unui dispozitiv
pentru a schimba setările funcţiei Bluetooth pentru
dispozitivul respectiv.
Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Wi-Fi: activează radioul Wi‑Fi.
Reţele salvate: vă permite să editaţi sau să eliminaţi reţele
salvate.
Căutare reţele: caută reţele Wi‑Fi din apropiere (Conectarea la
o reţea Wi‑Fi, pagina 21).
®
20
Setările afişajului
Selectaţi Setări > Afișare.
Mod culoare: vă permite să selectaţi modul culoare pentru zi
sau noapte. Dacă selectaţi opţiunea Automat, dispozitivul
comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcţie
de momentul zilei.
Luminozitate: vă permite să reglaţi luminozitatea afişajului.
Stingere ecran: vă permite să setaţi durata perioadei de
inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu
utilizarea energiei bateriei.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele
de trafic. Opţiunea Automat selectează automat cele mai
bune date de trafic disponibile.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
Optimizare rută: activează dispozitivul pentru a utiliza automat
sau la cerere rute alternative optimizate (Evitarea întârzierilor
în trafic pe ruta dvs., pagina 6).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina de setări pentru Unităţi şi oră, din
meniul principal, selectaţi Setări > Unități și oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziție: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă și tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
Setări Garmin DriveTrack
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Setările pentru alertele de proximitate
NOTĂ: trebuie să vă asiguraţi că punctele de interes
personalizate (POI) sunt încărcate pentru afişarea alertelor
pentru punctele de proximitate.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă în toate zonele.
Selectaţi Setări > Alerte de proximitate.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi
de puncte de proximitate.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt
redate alerte.
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Selectaţi Setări > Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Normative: afişează marcaje şi informaţii de reglementare
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime
pentru a îmbunătăţi dispozitivul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Informaţii dispozitiv
Vizualizarea informaţiilor despre
reglementare şi conformitate
1 Din meniul de setări, glisaţi până la sfârşitul meniului.
2 Selectaţi Dispozitiv > Normative.
Specificaţii
Interval de temperatură De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
optimă de funcţionare
Interval de temperatură De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
de încărcare
Intrare alimentare
Alimentare de la vehicul utilizând cablul de
alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu
c.a. utilizând un accesoriu opţional (numai
pentru utilizare acasă şi la birou).
Tip baterie
Litiu-ion reîncărcabilă
Informaţii dispozitiv
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de
pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci
când este conectat la un adaptor terţ.
Întreţinere dispozitiv
Garmin Centrul de asistenţă
Accesaţi support.garmin.com pentru asistenţă şi informaţii, cum
ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video şi
serviciul de asistenţă clienţi.
Actualizări pentru hărţi şi software
Pentru cea mai bună experienţă de navigare, este recomandat
să păstraţi actualizate hărţile şi software-ul de pe dispozitiv.
Actualizările de hărţi oferă cele mai recente modificări
disponibile cu privire la drumurile şi locaţiile de pe hărţile
utilizate de dispozitivul dvs. Dacă menţineţi hărţile actualizate,
vă ajutaţi dispozitivul să găsească locaţii adăugate recent şi să
calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărţi sunt de mari
dimensiuni şi finalizarea acestora poate să dureze mai multe
ore.
Actualizările software oferă modificări şi îmbunătăţiri ale
funcţiilor şi ale utilizării dispozitivului. Actualizările software sunt
de mici dimensiuni şi finalizarea acestora durează câteva
minute.
Vă puteţi actualiza dispozitivul utilizând două metode.
• Puteţi conecta dispozitivul la o reţea Wi‑Fi pentru a efectua
actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această
opţiune vă permite să actualizaţi dispozitivul cu uşurinţă, fără
a-l conecta la un computer.
• Puteţi conecta dispozitivul la un computer şi îl puteţi actualiza
utilizând aplicaţia Garmin Express (garmin.com/express).
Această opţiune vă permite să instalaţi date cartografice pe
cardul de memorie, dacă hărţile actualizate sunt prea mari
pentru a încăpea pe stocarea internă.
Conectarea la o reţea Wi‑Fi
La prima pornire a dispozitivului, vi se solicită să vă conectaţi la
o reţea Wi‑Fi şi să înregistraţi dispozitivul. Vă puteţi conecta la o
reţea Wi‑Fi şi din meniul de setări.
1 Selectaţi Setări > Reţele wireless.
2 Dacă este necesar, selectaţi Wi-Fi pentru a activa tehnologia
Wi‑Fi.
3 Selectaţi Căutare reţele.
Dispozitivul afişează o listă cu reţelele Wi‑Fi din apropiere.
4 Selectaţi o reţea.
5 Dacă este cazul, introduceţi parola pentru reţea şi selectaţi
Finalizare.
Dispozitivul se conectează la reţea şi reţeaua este adăugată la
lista cu reţele salvate. Dispozitivul se reconectează automat la
reţea atunci când se află în raza de acoperire a acesteia.
21
Actualizarea hărţilor şi software-ului utilizând o reţea
Wi‑Fi
ATENŢIONARE
Actualizările de hărţi şi software ar putea implica descărcarea
unor fişiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obişnuite
ale furnizorului dvs. de servicii Internet. Contactaţi furnizorul de
servicii Internet pentru informaţii suplimentare despre limitele de
date sau tarifele valabile.
Puteţi actualiza hărţile şi software-ul conectând dispozitivul la o
reţea Wi‑Fi care furnizează acces la Internet. Aceasta vă
permite să vă păstraţi dispozitivul actualizat fără a-l conecta la
un computer.
1 Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi‑Fi (Conectarea la o reţea
Wi‑Fi, pagina 21).
Atunci când este conectat la o reţea Wi‑Fi, dispozitivul caută
actualizări disponibile. Atunci când există o actualizare
disponibilă, apare pe pictograma Setări din meniul
principal.
2 Selectaţi Setări > Actualizări.
Dispozitivul caută actualizări disponibile. Atunci când există o
actualizare disponibilă, Actualizări disponibile apare sub
Hartă sau Software.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectaţi
Instalare toate.
• Pentru a instala numai actualizările de hărţi, selectaţi
Hartă > Instalare toate.
• Pentru a instala numai actualizările software, selectaţi
Software > Instalare toate.
4 Citiţi acordul de licenţă şi selectaţi Acceptare toate pentru a
accepta toate acordurile.
NOTĂ: dacă nu sunteţi de acord cu termenii de licenţă, puteţi
selecta Refuzare. Acest lucru opreşte procesul de
actualizare. Nu puteţi instala actualizări până nu acceptaţi
acordurile de licenţă.
5 Utilizând cablul USB inclus, conectaţi dispozitivul la o sursă
de alimentare externă şi selectaţi Continuare (Încărcarea
dispozitivului, pagina 21).
Pentru rezultate optime, este recomandat un încărcător USB
prin priză de perete cu ieşire de cel puţin 1 A. Multe
adaptoare de alimentare cu USB pentru smartphone-uri,
tablete sau dispozitive media portabile ar putea fi
compatibile.
6 Menţineţi dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă
şi în raza de acoperire a reţelei Wi‑Fi până la finalizarea
procesului de actualizare.
SUGESTIE: dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau
anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date
cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă,
trebuie să actualizaţi din nou hărţile utilizând Wi‑Fi sau Garmin
Express.
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza aplicaţia Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs.
1 Dacă nu aveţi aplicaţia Garmin Express instalată pe
computerul dvs., accesaţi garmin.com/express şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a o instala (Instalare Garmin
Express, pagina 22).
2 Deschideţi aplicaţia Garmin Express.
3 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu miniUSB.
22
Capătul mic al cablului se conectează la portul mini-USB À
din dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack, iar capătul mare se
conectează la un port USB disponibil din computerul dvs.
4 Atunci când dispozitivul Garmin DriveTrack vă solicită să
activaţi modul pentru transferul de fişiere, selectaţi Da.
5 În aplicaţia Garmin Express, faceţi clic pe Adăugare
dispozitiv.
Aplicaţia Garmin Express caută dispozitivul dvs. şi afişează
numele şi numărul de serie al dispozitivului.
6 Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicaţia Garmin
Express.
Când configurarea este finalizată, aplicaţia Garmin Express
afişează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.
7 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o anumită actualizare, faceţi clic pe
Vizualizare detalii şi faceţi clic pe Instalare din dreptul
actualizării pe care o doriţi.
Aplicaţia Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar
acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de
internet mai lente.
NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru
spaţiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar
putea solicita să instalaţi un card microSD pe dispozitiv
pentru a suplimenta spaţiul de stocare (Instalarea unui card
de memorie pentru hărţi şi date, pagina 24).
8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran din timpul procesului de
actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.
De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicaţia
Garmin Express vă poate instrui să deconectaţi şi să
reconectaţi dispozitivul.
®
Instalare Garmin Express
Aplicaţia Garmin Express este disponibilă pentru computerele
Windows şi Mac .
1 Din computerul dvs., accesaţi garmin.com/express.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza cerinţele de sistem şi pentru a verifica
dacă aplicaţia Garmin Express este compatibilă cu
computerul dvs., selectaţi Cerinţe de sistem.
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi
Descărcare pentru Mac.
®
®
Întreţinere dispozitiv
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Întreţinere dispozitiv
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului de vehicul.
1 Rotiţi capacul À în sens antiorar pentru a-l debloca.
ecran pentru a finaliza instalarea.
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Nu expuneţi dispozitivul la acţiunea apei.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin
Express (garmin.com/express).
Resetarea dispozitivului
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu Á şi siguranţa Â.
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă cu acelaşi
curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
5 Împingeţi capacul şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l fixa din nou
în cablul de alimentare pentru vehicul Ã.
Depanare
Câinii nu apar pe ecran
• Verificaţi dacă dispozitivul de mână se află la o distanţă mai
mică de 3 m (10 ft.) de dispozitivul dvs. Garmin DriveTrack.
• Verificaţi dacă opţiunea de transmitere este activată pe
dispozitivul dvs. de mână (Primirea datelor de pe dispozitivul
dvs. de mână, pagina 2).
• Verificaţi dacă zgărzile sunt pornite şi conectate la
dispozitivul dvs. de mână.
Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al
dispozitivului dvs. de mână.
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz
1 Curăţaţi ventuza de prindere şi parbrizul cu spirt medicinal.
2 Ştergeţi cu o lavetă curată şi uscată.
3 Montaţi ventuza de prindere (Montarea şi alimentarea
dispozitivului Garmin DriveTrack în vehicul, pagina 1).
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
• Verificaţi ca funcţia de simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 20).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Demontarea dispozitivului din suport
1 Apăsaţi butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
2 Întoarceţi în sus partea de jos a dispozitivului şi ridicaţi
dispozitivul de pe suport.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
pentru vehicul
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Depanare
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare pentru vehicul,
pagina 23).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi dacă temperatura interioară a vehiculului se
încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în
specificaţii.
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 20).
23
• Scurtaţi durata de afişare (Setările afişajului, pagina 20).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 2).
• Dezactivaţi receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizaţi (Setările
reţelelor wireless, pagina 20).
• Comutaţi dispozitivul în modul economisire energie atunci
când nu îl utilizaţi (Pornirea sau oprirea dispozitivului,
pagina 1).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Dispozitivul meu nu se conectează la telefon
sau Smartphone Link
• Selectaţi Setări > Reţele wireless.
Opţiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
• Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
plasaţi-l la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
• Pe smartphone, deschideţi aplicaţia Smartphone Link şi
selectaţi > pentru a reporni serviciile din fundal
Smartphone Link.
• Verificaţi dacă telefonul este compatibil.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com
/bluetooth.
• Reluaţi procesul de asociere.
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulaţi
asocierea telefonului cu dispozitivul (Ştergerea unui telefon
asociat, pagina 15) şi să finalizaţi procesul de asociere
(Asocierea cu telefonul dvs. şi conectarea la Smartphone
Link, pagina 12).
Aplicaţia Smartphone Link afectează nivelul
de încărcare a bateriei smartphone-ului meu.
Aplicaţia Smartphone Link utilizează tehnologia wireless
Bluetooth pentru a trimite date către şi primi date de la
dispozitiv. Este normal ca o conexiune Bluetooth activă să
consume baterie. De asemenea, aplicaţia caută periodic
actualizări la serviciile disponibile, ceea ce ar putea consuma şi
mai multă baterie.
Puteţi modifica setările de utilizare a bateriei din aplicaţia
Smartphone Link pentru a reduce cantitatea de energie a
bateriei pe care o utilizează aplicaţia.
1 Din aplicaţia Smartphone Link de pe smartphone, selectaţi
.
2 Derulaţi la secţiunea Battery Usage şi selectaţi Settings.
3 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Debifaţi caseta de selectare Bluetooth Auto-Connect.
Dezactivarea acestei opţiuni poate economisi o cantitate
redusă din energia bateriei, dar previne conectarea
automată a aplicaţiei la dispozitivul dvs. Garmin
DriveTrack. Atunci când această opţiune este dezactivată,
trebuie să selectaţi din meniul principal Smartphone
Link de fiecare dată când vreţi să conectaţi dispozitivul la
Smartphone Link.
• Debifaţi caseta Live Services Check.
Pe unele smartphone-uri, dezactivarea acestei opţiuni
poate reduce semnificativ cantitatea de energie a bateriei
pe care o utilizează aplicaţia. Atunci când această opţiune
este dezactivată, trebui să reactualizaţi manual meniul
principal Smartphone Link pentru a primi în timp real
informaţii actualizate despre serviciile disponibile.
Anexă
Instalarea unui card de memorie pentru hărţi
şi date
Puteţi introduce un card de memorie pentru a creşte spaţiul de
stocare a hărţilor şi altor date pe dispozitiv. Puteţi achiziţiona
carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteţi
accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziţiona un card de
memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat.
Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de
la 4 până la 32 GB.
1 Localizaţi slotul pentru cardul de memorie pentru hărţi şi date
de pe dispozitivul dvs. (Garmin DriveTrack 71 Prezentare
generală a dispozitivului, pagina 1).
2 Introduceţi un card de memorie în slot.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni anterioare.
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
3 Atunci când dispozitivul Garmin DriveTrack vă solicită să
activaţi modul pentru transferul de fişiere, selectaţi Da.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau
volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
6
la computer, pagina 24).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
24
Anexă
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
garmin.com.
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi garmin.com/accessories.
Anexă
25
Index
A
abonamente, Servicii în timp real Garmin 12
acasă
apelare 14
deplasare 4
editarea locaţiei 4
număr de telefon 14
accesorii 25
Acorduri EULA 21
actualizare
hărţi 21, 22
software 21, 22
adrese, căutare 8
agendă telefonică 14
alerte 2
audio 20
puncte de proximitate 20
alerte pentru punctele de proximitate, setări 21
alerte pentru şofer 2, 3, 17
apeluri 14
acasă 14
contacte 14
efectuare 14
formare număr 14
răspuns la apel 14
registru 14
apeluri telefonice 14
apelare vocală 14
dezactivare sonor 14
formare număr 14
răspuns la apel 14
apeluri telefonice prin hands-free 12, 14, 15
asistenţă pentru produse 17
asociere 2
ceas 17
deconectare 15
telefon 12, 24
audio, puncte de proximitate 20, 21
B
bară de căutare 7
baterie
încărcare 1, 21, 23
maximizare 23
probleme 23
butoane de pe ecran 2
C
cablul de alimentare pentru vehicul 1
cabluri de alimentare 21
înlocuirea siguranţei 23
vehicul 1
camere
semafor 3
viteză 3
camere la semafoare 3
camere video de supraveghere a
traficului, vizualizare 19
card de memorie 1, 24
instalare 24
card microSD 1
Card microSD 24
Căutare rapidă 7
câine, monitorizare 2
comandă vocală 16
activare 16
frază de activare 16
navigare cu 16
sfaturi pentru utilizare 16
combustibil, benzinării 9
computer, conectare 24
condiţii de drum, vreme 18
conectare 21
control vocal 16
sugestii 16
coordonate 9
curăţarea dispozitivului 23
26
curăţarea ecranului tactil 23
D
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 15
demontarea suportului 23
depanare 23, 24
deplasarea la locul de reşedinţă 4
destinaţii 19. Consultaţi locaţii
sosire 4
dezactivare sonor, audio 16
E
ecran, luminozitate 2
editare, călătorii salvate 18
evitări 6
caracteristici de drum 6
dezactivare 6
drum 6
ştergere 6
taxe 6
zonă 6
F
fişiere, transfer 24
formare număr 14
Foursquare 9
furt, evitare 23
G
Garmin Connect 12
Garmin Express 22
actualizare software 22
GarminServicii în timp real 12
găsirea locaţiilor. 7–9, 13 Consultaţi de
asemenea locaţii
adrese 8
coordonate 9
intersecţii 8
oraşe 9
găsirea locurilor, categorii 7
geocaching 9
ghidare pe bandă activă 4
GPS 1, 25
H
hărţi 3, 10, 11, 19
achiziţionare 25
actualizare 21, 22
câmp de date 4, 11, 12
instrumente 2, 10, 11
nivel de detalii 19
simboluri 4
straturi 11
temă 19
vizualizare rute 2, 4
I
ID unitate 21
informaţii călătorie 11
vizualizare 11
Informaţii călătorie, resetare 11
instantanee 20
instrucţiuni 4
instrucţiuni de orientare 4
instrumente, hărţi 10, 11
intersecţii, căutare 8
istoric călătorii 21
înainte 11
personalizare 11
încărcare dispozitiv 1, 21, 23
întreţinere dispozitiv 23
J
locaţie 8
locaţie curentă 9
locaţii 8, 19
apelare 14
căutare 7, 8
curente 9, 10
găsite recent 9
locuri de întâlnire 7
salvare 10
simulate 20
locaţii găsite recent 9
locaţii salvate 19
categorii 10
editare 10
ştergere 10
locuri de întâlnire 7
locuri simulate 20
luminozitate 2
M
manual de utilizare 17
meteo 18
mod de inactivitate 1
modelarea unei rute 5
montarea dispozitivului
automobil 1
demontare de pe suport 23
ventuză 1, 23
myTrends, rute 6
N
navigare 4, 7
off-road 7
setări 20
navigare off-road 7
notificări 12–15
număr ID 21
O
ocoliri 5
P
parcare 4, 7, 8
ultimul loc 5
partajare, LiveTrack 17, 18
photoLive 19
pictograme 2
bară de stare 1
planificator de călătorii 18, 19
editarea unei călătorii 18
puncte de modelare 18
puncte de interes (POI) 7, 9
locuri de întâlnire 7
R
radare fixe 3
răspuns la apeluri 14
recunoaştere vorbire 16
resetare
Datele călătoriei 11
dispozitiv 23
restabilire setări 21
rute 3
adăugarea unui punct 5, 19
calculare 5
iniţiere 3, 7, 8
mod de calcul 18, 20
modelare 5
myTrends 6
oprire 6
sugerate 6
vizualizare pe hartă 4
jurnal de călătorie, vizualizare 11
S
L
salvare, locaţie curentă 10
schimbarea zonei de căutare 8
scurtături
adăugare 9
ştergere 10
semnale de la sateliţi
recepţionare 1
latitudine şi longitudine 9
limbă
tastatură 20
voce 20
listă de viraje 4
LiveTrack 17, 18
Index
vizualizare 25
servicii de urgenţă 9
Servicii în timp real Garmin, abonare la 12
setări 20, 21
setări afişaj 20
setări pentru oră 20
siguranţă, înlocuire 23
Smartphone Link 12–15
conectare 12, 14, 15
dezactivare apeluri 14, 15
software
actualizare 21, 22
versiune 21
specificaţii 21
straturi hartă, personalizare 11
suport, demontare 23
ştergere
călătorii 18
dispozitiv Bluetooth asociat 15
T
tastatură
aspect 20
limbă 20
tastă de pornire 1
taxe, evitare 6
tehnologie Bluetooth 12, 14, 24
asocierea unui telefon 12
deconectarea unui dispozitiv 15
setări 20
Tehnologie Bluetooth 12
administrarea telefoanelor 14
dezactivare apeluri 14, 15
gestionarea telefoanelor 15
telefon
asociere 12, 24
deconectare 15
trafic 11, 15, 16, 20
adăugarea abonamentelor 16
camere 19
căutare întârzieri 11, 16
hartă 11, 16
incidente 11, 16
receptor 15
rută alternativă 6
TripAdvisor 9
U
Unde mă aflu? 9, 10
următorul viraj 4
USB, deconectare 24
V
ventuză 23
vizualizare hartă
2-D 12
3-D 12
vizualizare hartă 2-D 12
vizualizare hartă 3-D 12
volum, reglare 2
volum automat, activare 2
vreme
condiţii de drum 18
radar 18
W
Watch Link 4, 17
Wi‑Fi 20–22
Index
27
support.garmin.com
Iulie 2018
190-02434-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising