Garmin | AIS™ 300 Blackbox Receiver | Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Asennusohjeet

Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Asennusohjeet
AIS 300 -asennusohjeet
Näiden ohjeiden avulla voit asentaa luokan B Garmin® AIS 300 (Automatic Identification System) -vastaanotinlaitteen. Vertaa pakkauksen
sisältöä pakkausluetteloon. Jos osia puuttuu, ota heti yhteys Garmin-myyjään.
Asenna AIS 300 -laite seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tämä asiakirja sisältää seuraavien vaiheiden tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse AIS-osien paikat.
Kiinnitä AIS 300 -vastaanotin.
Liitä AIS 300 virtalähteeseen.
Liitä AIS 300 VHF-antenniin ja valinnaiseen VHF-radioon (sivu 4).
Liitä AIS 300 NMEA 2000 -verkkoon tai NMEA 0183 -yhteensopivaan karttaplotteriin (valinnainen - sivu 4).
 VAROITUS
Vertaa laitteen antamia tietoja navigoinnin aikana kaikkiin muihin mahdollisiin navigointikeinoihin, kuten visuaaliset kohteet, paikalliset
vesitiesäännöt ja kartat. Turvallisuussyistä kaikki eroavuudet ja epäselvyydet on selvitettävä ennen navigoinnin jatkamista.
Järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan avustamaan navigoinnissa. Älä yritä käyttää laitetta mihinkään käyttötarkoitukseen, joka edellyttää
tarkkaa suunnan, etäisyyden, paikan tai topografian mittausta.
Tämä tuote, sen pakkausmateriaalit ja osat sisältävät kemiallisia aineita, joiden Kalifornian osavaltio on todennut aiheuttavan syöpää
ja syntymävikoja sekä heikentävän lisääntymiskykyä. Tämä huomautus on Kalifornian 65. lakiehdotuksen mukainen. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/prop65.
 Varoitus
Pidä turvalaseja ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.
Kompassin turvaväli
Varmista, että asennat AIS 300 -vastaanottimen vähintään 40 cm:n (15 3/4 tuuman) päähän kaikista kompasseista. Testaa, että kompassi
toimii oikein, kun AIS 300 -laite on toiminnassa.
AIS 300 -osien paikkojen valitseminen
Määritä sivulta 2 alkavien kytkentäkaavioiden avulla AIS 300 -osien parhaat paikat veneessä. Varmista, että kaapelit ulottuvat kaikkiin
osiin, ennen kuin kiinnität mitään osia pysyvästi.
AIS 300 -vastaanottimen kiinnittäminen
Asenna AIS 300 -vastaanotin kannen alle laipioon. Valitse kuiva paikka, johon ei vuoda mistään vettä. Varmista, että paikka on hyvin
ilmastoitu ja sen lähellä ei ole lämmönlähteitä. Varmista, että vastaanotin on vähintään 40 cm:n (15 3/4 tuuman) päässä kompasseista
häiriöiden välttämiseksi.
Tarvittavat työkalut
• Pora ja poranteriä
• Ristipääruuvitaltta (nro 2)
Vastaanottimen kiinnittäminen:
1. Varmista, että valitsemasi paikkaan ei vuoda mistään vettä ja se on hyvin ilmastoitu.
2. Käytä vastaanotinta mallina ja merkitse sen kulmien reiät lyijykynällä. Älä poraa vastaanottimen läpi.
3. Poraa neljä 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikää.
4. Kiinnitä vastaanotin sen mukana toimitetuilla 20 mm:n M 3,5 -ruuveilla. Voit kiinnittää vastaanottimen myös pulteilla, aluslaatoilla
ja muttereilla (lisävarusteita), jos kiinnityspinta soveltuu siihen.
Helmikuu 2010
190-01178-77 Rev. A
Painettu Kiinassa
AIS 300 -kytkentäkaavio: AIS 300 liitettynä Garmin-karttaplotteriin NMEA 2000
-verkon kautta
AIS 300 -vastaanotin
RF-kaapeli VHF-antenniin
(lisävaruste)
NMEA 2000 -yhteyskaapeli
(vakiovaruste)
NMEA 2000 -verkko—sivu 4
RF-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
Karttaplotteri
(valinnainen - lisävaruste)
NMEA 2000 -verkon virta
(lisävaruste)
Karttaplotterin
virta
AIS 300 -virta/-datakaapeli
VHF-radion virta
VHF-radio*
(valinnainen lisävaruste)
12 tai 24 Vdc
* AIS 300 -laitetta ei tarvitse asentaa VHF-radion kanssa, mutta jos veneessä on molemmat, ne voivat käyttää samaa VHF-antennia.
AIS 300 -asennusohjeet
AIS 300 -kytkentäkaavio: AIS 300 liitettynä Garmin-karttaplotteriin NMEA 0183
-verkon kautta
AIS 300 -vastaanotin
RF-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
>
>
VHF-radion virta
AIS 300 -virta/-datakaapeli
RF-kaapeli VHF-antenniin
(lisävaruste)
VHF-radio*
(valinnainen - lisävaruste)
Johtimen väri [toiminto]
Johdon väri [toiminto]**
Harmaa [Tx A (+)]
Valkoinen [Rx A (+)]
Vaaleanpunainen [Tx B (-)]
Oranssi/valkoinen [Rx B (-)]
Keltainen
[virtakytkin]
Oranssi
[Lisävarusteliitäntä]
>
>
Karttaplotterin virta
Garmin NMEA 0183
-yhteensopiva karttaplotteri
(valinnainen - lisävaruste)
12 tai 24 Vdc
* AIS 300 -laitetta ei tarvitse asentaa VHF-radion kanssa, mutta jos veneessä on molemmat, ne voivat käyttää samaa VHF-antennia.
** Luettelon johdinten värit koskevat NMEA 0183 -portin 1 tuloa Garmin GPSMAP 4000/5000- tai 6000/7000-sarjan karttaplotterissa.
Katso lisätietoja Garmin-karttaplotterin asennusohjeista, jos haluat kytkeä AIS 300 -laitteen johonkin toiseen Garmin-karttaplotterimalliin
tai johonkin toiseen NMEA 0183 -porttiin GPSMAP 4000/5000- tai 6000/7000-sarjan karttaplotterissa.
Jos liität AIS 300 -laitteen muun valmistajan karttaplotteriin, katso kytkennät sivulta 5.
AIS 300 -asennusohjeet
Vastaanottimen liittäminen virtalähteeseen
Liitä vastaanotin AIS 300 -laitteen virta-/datakaapelilla 12 tai 24 Vdc:n akkuun.
Huomautukset:
•
•
•
•
Liitä punainen johto akun plusnapaan ja musta johto akun miinusnapaan.
Virta-/datajohdinsarjan vaihtosulake on 5 ampeerin nopea sulake.
Jos virtakaapeleita on jatkettava, käytä vähintään 16 AWG -kaapelia.
Jos veneessä on sähköjärjestelmä, voit ehkä kytkeä AIS 300 -laitteen suoraan sulakerasian vapaaseen pidikkeeseen. Jos kytket
AIS 300 -laitteen sulakerasiaan, irrota virta-/datakaapelin mukana toimitettu sisäinen sulakepidike.
AIS 300 -virtakytkimen asentaminen
AIS 300 voidaan käynnistää ja sammuttaa 3 tavalla:
• Jos AIS 300 on liitetty NMEA 2000 -verkkoon, se käynnistyy ja sammuu NMEA 2000 -verkon kanssa.
Huomautus: AIS 300 ei saa virtaa NMEA 2000 -verkosta, vaikka se käynnistyy havaitessaan virtaa NMEA 2000 -verkossa.
AIS 300 on liitettävä sekä virtalähteeseen että NMEA 2000 -verkkoon.
• Jos AIS 300 on kytketty Garmin-karttaplotteriin NMEA 0183 -verkon kautta, liitä AIS 300 -virta-/datakaapelin keltainen johdin
karttaplotterin lisävarusteliitäntään. Tämän jälkeen AIS 300 käynnistyy ja sammuu Garmin-karttaplotterin kanssa.
• Jos AIS 300 on kytketty jonkin muun valmistajan NMEA 0183 -karttaplotteriin tai sitä ei ole kytketty karttaplotteriin, on asennettava
erillinen virtakytkin.
◦ Liitä AIS 300 -virta-/datakaapelin keltainen johdin SPST (single-pole, single-throw) -kytkimen (lisävaruste) napaan ja toinen
napa akun negatiiviseen (-) napaan.
◦ Kun suljet kytkimen, AIS 300 käynnistyy. Kun avaat kytkimen, AIS 300 sammuu.
VHF-antennin liittäminen AIS 300 -laitteeseen
AIS-tietojen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi AIS 300 on liitettävä VHF-antenniin (lisävaruste).
Liitä VHF-veneilyantenni AIS 300 -laitteen antenniliitäntään. Jos veneessä on VHF-radio, liitä se AIS 300 -laitteeseen RF-liitäntäkaapelilla
sivulta 2 alkavan kytkentäkaavion mukaisesti.
Kiinnitä antenni sen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
AIS 300 -laitteen liittäminen NMEA 2000 -verkkoon (valinnainen)
Voit liittää AIS 300 -laitteen NMEA 2000 -yhteensopivaan karttaplotteriin käyttämällä nykyistä NMEA 2000 -verkkoa. Vaihtoehtoisesti
voit muodostaa NMEA 2000 -perusverkon, jos sellaista ei vielä ole veneessä. Lisätietoja NMEA 2000 -verkosta sekä tarvittavista
kaapeleista ja liittimistä on osoitteessa www.garmin.com.
AIS 300 -kytkentäkaavio sivulla 2 sisältää esimerkin AIS 300 -laitteesta, joka on liitetty Garmin-karttaplotteriin NMEA 2000 -verkon
kautta.
Huomautus: Jos NMEA 2000 on sinulle uusi asia, lisätietoja on Technical Reference for Garmin NMEA 2000 Products -oppaan
kohdassa NMEA 2000 Network Fundamentals. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/products/AIS300/ ja valitse AIS 300 -sivulla Manuals.
AIS 300 -asennusohjeet
AIS 300 -laitteen liittäminen NMEA 0183 -laitteeseen (valinnainen)
Voit liittää AIS 300 -laitteen NMEA 0183 -yhteensopivaan karttaplotteriin käyttämällä AIS 300 -virta-/datakaapelin paljaita johtimia. Liitä
NMEA 0183 -laitteen paljaat johtimet Garmin-karttaplotteriin sivulla 3 olevan kytkentäkaavion mukaisesti. Katso seuraavasta kaaviosta
lisätietoja AIS 300 -laitteen liittämisestä muun valmistajan karttaplotteriin. Voit jatkaa NMEA 0183 -kaapeleita tarvittaessa 22 AWG
-kaapelilla. Jos virtakaapeleita on jatkettava, käytä vähintään 16 AWG -kaapelia.
AIS 300
-vastaanotin
+
Johtimen väri
[toiminto]
Sulake 5 A
>
>
Akku
12 tai 24 Vdc
-
Johtimen
toiminto
Punainen [virta (+)]
Virta +
Musta [maadoitus (-)]
Maadoitus -
NMEA 0183
-yhteensopiva
karttaplotteri
Keltainen
[virtakytkin—sivu 4]
Harmaa [Tx A (+)]
Rx A (+)
Vaaleanpunainen [Tx B (-)]
Rx B (-)
Oranssi/valkoinen
[nopeuden valinta]
>
>
Ei liitetty = 38400 (nopea)
Liitetty akun negatiiviseen napaan (-) = 4800 (vakionopeus)
AIS 300 -laitteen liittäminen muun valmistajan NMEA 0183 -laitteeseen
Huomautukset:
• Tarkista NMEA 0183 -yhteensopivan laitteen asennusohjeista vastaanottavat (RX) A(+)- ja B(-)-johtimet.
• Jos NMEA 0183 -yhteensopivassa laitteessa on vain yksi vastaanottava johdin (Rx), liitä se AIS 300 -laitteen harmaaseen johtimeen
[Tx A (+)] ja jätä vaaleanpunainen johdin [Tx B (-)] liittämättä.
• AIS 300 voi lähettää NMEA 0183 -tietoja 38400 baudin (oletus) tai 4800 baudin siirtonopeudella. Liitä AIS 300 -virta/-datakaapelin
oranssi/valkoinen johdin akun negatiiviseen (-) napaan, jos haluat käyttää 4800 baudin siirtonopeutta. Tarkista oikea NMEA 0183
-siirtonopeus karttaplotterin oppaista.
AIS 300 -laitteen käyttäminen
Jos olet liittänyt AIS 300 -laitteen karttaplotteriin NMEA 2000- tai NMEA 0183 -verkon kautta, katso karttaplotterin käyttöoppaasta
lisätietoja karttaplotterin AIS-kohtaisten ominaisuuksien käyttämisestä.
Jos et ole liittänyt AIS 300 -laitetta Garmin-karttaplotteriin, varmista että olet kytkenyt virtakytkimen käyttämällä AIS 300
-virta/-datakaapelin keltaista johdinta (katso sivua 4). Kun haluat käynnistää AIS 300 -laitteen, sulje kytkin. Kun haluat sammuttaa
AIS 300 -laitteen, avaa kytkin.
AIS 300 -asennusohjeet
Liite
140,6 mm
(5 17/32 tuumaa)
Mitat: L × K × S: 207 × 140,6 × 45,7 mm (8 5/32 × 5 17/32 × 1 25/32 tuumaa)
Paino: 670 g (1 pauna 7,6 unssia)
Lämpötila-alue: -20–70 ºC (-4–158 ºF)
Kompassin turvaväli: 40 cm (15 3/4 tuumaa)
Vedenpitävyys: IEC 60529 IPX7 (upotettuna 1 metrin syvyiseen seisovaan
veteen 30 minuutiksi)
Virtalähde: 9,6–31,2 Vdc (veneen akku 12 Vdc tai 24 Vdc)
Käyttö: enintään 2,5 W
Sulake: nopea, 5 A
NMEA 2000 -virrankulutus: LEN=2
Antenni
207 mm
(8 5/32 tuumaa)
Tekniset tiedot
Antenniliitäntä: PL259
Antenniportin impedanssi: 50 Ω
NMEA 2000 PGN -tiedot
Vastaanotto
Lähetys
059392
ISO-kuittaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA-pyyntö/-komento/-kuittausryhmätoiminto
126208
NMEA - komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126464
PGN-luettelo
126992
Järjestelmän aika
126996
Tuotetiedot
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798
AIS SAR -lentokonesijaintiraportti
129802
AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129809
AIS-luokan B staattisten “CS”-tietojen raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten “CS”-tietojen raportti, osa B
Garmin AIS 300 -laitteella on NMEA 2000
-sertifiointi.
NMEA 0183 -tiedonsiirtotiedot
Kun AIS 300 on liitetty NMEA 0183 -laitteeseen, se lähettää VDM-määritystä.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti
tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja AIS 300 -laitteen käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin
(Garmin USA): (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit
soittaa numeroon +44 (0) 870.8501241 (Garmin Europe Ltd.).
AIS 300 -asennusohjeet
FCC-yhteensopivuus
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Laitetta koskevat seuraavat käyttösäännöt: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista säteilyä,
ja (2) laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanottamansa säteily, mukaan lukien säteily, joka voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Tämä tuote on testattu, ja sen on todettu olevan luokan B digitaalilaitteiden FCC-säteilyrajoitusten osan 15 mukainen. Rajoituksilla
pyritään parantamaan suojausta haitalliselta säteilyltä asuinalueilla. Laite tuottaa ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa ja saattaa häiritä
radioliikennettä, jos laitetta ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti. Minkään asennuksen häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata.
Jos laite häiritsee radio- tai televisioliikennettä, mikä voidaan määrittää katkaisemalla laitteen virta ja kytkemällä se uudelleen, käyttäjä voi
yrittää korjata häiriön seuraavasti:
• Suuntaa tai aseta vastaanottoantenni uudelleen.
• Vie laite kauemmaksi vastaanottimesta.
• Liitä laite pistorasiaan, joka ei ole samassa virtapiirissä kuin GPS-laite.
• Kysy lisätietoja myyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.
Tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjaustoimia saa tehdä ainoastaan Garmin-huoltokeskuksen henkilökunta.
Luvattomat korjaukset tai muutokset saattavat vahingoittaa laitetta pysyvästi ja mitätöidä takuun ja käyttöoikeutesi laitteeseen
osan 15 säädösten mukaan.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä AIS 300 -laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa www.garmin.com.
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
California Electronic Waste Recycling Act of 2003 edellyttää tiettyjen elektroniikkalaitteiden kierrätystä. Lisätietoja säädöksen
vaikutuksesta tähän tuotteeseen on osoitteessa www.erecycle.org.
Rajoitettu takuu
Myönnämme tämän Garmin-tuotteen materiaaleille ja työlle yhden vuoden virheettömyystakuun ostopäivästä alkaen. Tämän jakson aikana
Garmin valintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa osat, jotka vioittuvat normaalissa käytössä. Nämä korjaukset ja vaihdot ovat asiakkaalle
maksuttomia osien ja työn osalta. Asiakas on vastuussa kuljetuskuluista. Tämä takuu ei koske (i) kosmeettisia vaurioita, kuten naarmut,
kolhut ja lommot, (ii) kuluvia osia, kuten akut, ellei vaurio ole aiheutunut materiaali- tai valmistusviasta, (iii) vahinkoja, jotka aiheutuvat
onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä tai veden, tulvan, tulen tai muun luonnonilmiön aiheuttamista vaurioista, (iv)
vaurioita, jotka aiheutuvat muun kuin valtuutetun Garmin-huoltohenkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä tai (v) ilman Garminin kirjallista
lupaa muokattuun tai muutettuun tuotteeseen aiheutuneita vaurioita. Lisäksi Garmin pidättää oikeuden hylätä takuuvaatimukset sellaisten
tuotteiden tai palveluiden kohdalla, jotka on hankittu ja/tai joita on käytetty minkä tahansa valtion lakien vastaisesti.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain matkustamisen apuna eikä sitä tule käyttää mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää
tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai topografian mittausta. Garmin ei takaa tuotteen karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.
TÄSSÄ ESITETYT TAKUUT JA HYVITYKSET OVAT POISSULKEVIA JA NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET,
OLETETUT JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, ESIMERKIKSI TAKUUN, JOKA AIHEUTUU VASTUUSTA TUOTTEEN
MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄMÄ TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE
TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN JA MAITTAIN.
GARMIN EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI
SEURANNAISISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ,
VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ, TAITAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ VAI TUOTTEEN PUUTTEISTA. JOTKIN
VALTIOT EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAI SEURANNAISTEN VAHINKOJEN POIS RAJAAMISTA TAI RAJOITTAMISTA,
JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.
Garmin pidättää yksinomaisen oikeuden korjata tai vaihtaa järjestelmän (uuteen tai huollettuun korvaavaan tuotteeseen) tai ohjelmiston
tai palauttaa ostohinnan kokonaisuudessaan yksinomaisen harkintansa mukaisesti. TÄMÄ HYVITYS ON AINOA KÄYTTÄJÄN SAAMA
HYVITYS TAKUURIKKOMUKSESTA.
AIS 300 -asennusohjeet
Saat takuuhuoltoa ottamalla yhteyden paikalliseen Garminin valtuutettuun myyjään tai pyytämällä lähetysohjeet ja RMA-seurantanumeron
Garminin puhelintuesta. Pakkaa laite ja alkuperäisen ostokuitin kopio huolellisesti. Kuitti tarvitaan ostotodistukseksi takuukorjauksia
varten. Kirjoita seurantanumero selkeästi paketin ulkopintaan. Lähetä laite rahtikulut maksettuina mihin tahansa Garminin
takuuhuoltokeskukseen.
Verkkohuutokauppaostokset: verkkohuutokaupoista ostetut tuotteet eivät ole ostohyvitysten tai muiden Garminin takuiden
erikoistarjousten piirissä. Verkkohuutokauppojen vahvistukset eivät käy takuukuitista Takuupalvelun saamisen ehtona on
vähittäismyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti tai sen kopio. Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta hankituista pakkauksista
puuttuvia osia.
Kansainväliset ostot: Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä ostettuja järjestelmiä varten voi maan mukaan
olla erillinen takuu. Mahdollisen takuun myöntää paikallinen maakohtainen jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa laitteelle.
Jakelijan takuut ovat voimassa ainoastaan aiotulla jakelualueella. Yhdysvalloissa tai Kanadassa ostetut laitteet on palautettava
Garminin huoltokeskukseen Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Taiwanissa.
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin®, Garmin-logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
NMEA 2000® ja NMEA 2000 -logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Viimeisimmät maksuttomat ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin tuotteiden
käyttöiän aikana ovat saatavissa Garminin sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Helmikuu 2010
Osanumero 190-01178-77 Rev. A
Painettu Kiinassa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising