Garmin | AIS™ 300 Blackbox Receiver | Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Installeringsinstruksjoner

Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Installeringsinstruksjoner
AIS 300 Installeringsinstruksjoner
Følg instruksjonene for å installere Garmin® AIS 300 Automatic Identification System (AIS) klasse B mottaker-enhet. Sammenlign
innholdet i pakken med innholdslisten på esken. Hvis det mangler deler, må du ta kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart.
Bruk følgende instruksjoner for å installere AIS 300-enheten. Detaljer om følgende trinn er inkludert i dette dokumentet:
1.
2.
3.
4.
5.
Velg plassering for AIS-komponentene.
Monter mottakerboksen for AIS 300.
Koble AIS 300-enheten til strøm.
Koble AIS 300 til en VHF-antenne og til en valgfri VHF-radio (side 4).
Koble AIS 300 til et NMEA 2000-nettverk eller til en NMEA 0183-kompatibel kartplotter (valgfritt – side 4).
 ADVARSEL
Under navigeringen må du sammenligne informasjon som gis av enheten med alle tilgjengelige navigasjonskilder nøye, inkludert
informasjon fra egne observasjoner, lokale bestemmelser og begrensninger for vannveier, og kart. Av sikkerhetsgrunner må du alltid
finne ut av avvik eller andre spørsmål før du fortsetter å navigere.
Bruk denne enheten utelukkende som navigeringshjelp. Ikke bruk enheten til andre formål som krever nøyaktig måling av retning,
avstand, beliggenhet eller topografi.
Dette produktet med tilhørende emballasje og komponenter inneholder kjemikalier som myndighetene i California vet kan
forårsake kreft, fødselsskader eller redusert reproduksjonsevne. Denne informasjonen gis i samsvar med California Proposition 65.
Se www.garmin.com/prop65 hvis du vil ha mer informasjon.
 Forsiktig
Bruk alltid vernebriller og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
Trygg avstand fra et kompass
Sørg for at du monterer mottakerboksen for AIS 300 minst 40 cm (15 3/4 tommer) fra nærmeste kompass. Kontroller at kompasset ditt
fungerer som det skal når AIS 300-enheten er i drift.
Velge plasseringer for AIS 300-komponentene
Bruk diagrammene for tilkoblingsoppsettet som begynner på side 2 for å finne ut hvordan du best kan plassere AIS 300-komponentene
på båten din. Sørg for at kablene når alle komponentene før komponentene monteres permanent.
Montere mottakerboksen for AIS 300
Installer mottakerboksen for AIS 300 på et skott under dekk. Velg et sted som er tørt og beskyttet mot vann og sjøsprøyt. Sørg for
at plasseringen er godt ventilert og har god klaring til gjenstander som genererer varme. Sørg for at mottakerboksen er minst 40 cm
(15 3/4 tommer) unna nærmeste kompass for å unngå interferens.
Nødvendige verktøy:
• Boremaskin og borbits
• Stjerneskrutrekker, nummer 2
Slik monterer du mottakerboksen:
1. Sørg for at den valgte plasseringen er tørr, beskyttet og godt ventilert.
2. Bruk mottakerboksen som mal, og merk de fire hullene i hjørnene med en blyant. Ikke bor gjennom mottakerboksen.
3. Bor fire styrehullene på 3 mm (1/8 tommer).
4. Monter mottakerboksen med 20 mm M 3,5-skruene som følger med. Hvis monteringsoverflaten egner seg, kan du også bruke bolter,
skiver og muttere (ikke inkludert) for å montere mottakerboksen.
Februar 2010
190-01178-78 Rev. A
Trykt i Kina
Tilkoblingsoppsett for AIS 300: AIS 300 koblet til en kartplotter fra Garmin gjennom
NMEA 2000
Mottakerboks for AIS 300
RF-kabel til VHF-antenne
(ikke inkludert)
RF-sammenkoblingskabel
(inkludert)
NMEA 2000-nettverk – side 4
NMEA 2000 droppkabel
(inkludert)
NMEA 2000-nettverksstrøm
(ikke inkludert)
Kartplotter
(valgfritt – ikke inkludert)
Strøm-/datakabelen for AIS 300
Kartplotterstrøm
VHF-radiostrøm
VHF-radio*
(valgfritt – ikke
inkludert)
12 eller 24 VDC
* AIS 300 trenger ikke å installeres sammen med en VHF-radio, men de kan dele den samme VHF-antennen hvis begge er installert på
båten din.
AIS 300 Installeringsinstruksjoner
Tilkoblingsoppsett for AIS 300: AIS 300 koblet til en kartplotter fra Garmin gjennom
NMEA 0183
Mottakerboks for AIS 300
RFsammenkoblingskabel
(inkludert)
>
>
VHF-radiostrøm
Strøm-/datakabelen for AIS 300
RF-kabel til VHF-antenne
(ikke inkludert)
VHF-radio*
(valgfritt – ikke inkludert)
Ledningsfarge [funksjon]
Ledningsfarge [funksjon]**
Grå [Tx A (+)]
Hvit [Rx A (+)]
Rosa [Tx B (-)]
Oransje/hvit [Rx B (-)]
Gul
[strømbryter]
Oransje
[Tilbehør på]
>
>
Kartplotterstrøm
Kartplotter som samsvarer med
Garmin NMEA 0183
(valgfritt – ikke inkludert)
12 eller 24 VDC
* AIS 300 trenger ikke å installeres sammen med en VHF-radio, men de kan dele den samme VHF-antennen hvis begge er installert
på båten din.
** De viste ledningsfargene er for NMEA 0183 Port 1-inngang på en kartplotter i serien Garmin GPSMAP 4000/5000 eller GPSMAP
6000/7000. Se installeringsinstruksjonene som følger med Garmin-kartplotteren, hvis du vil koble AIS 300 til en annen Garminkartplottermodell eller til en annen NMEA 0183-port på en kartplotter i serien GPSMAP 4000/5000 eller GPSMAP 6000/7000.
Hvis du kobler AIS 300 til en kartplotter som ikke er fra Garmin, kan du se side 5 for å få detaljerte koblingsanvisninger.
AIS 300 Installeringsinstruksjoner
Koble mottakerboksen til strøm
Koble mottakerboksen til et 12 eller 24 VDC-batteri med strøm-/datakabelen for AIS 300.
Merknader:
•
•
•
•
Koble den røde ledningen til den positive batteriterminalen og den sorte ledningen til den negative batteriterminalen.
Den utbyttbare sikringen på strøm-/dataledningsnettet er en 5 A hurtigsikring.
Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene, bruker du en 16 AWG- eller større ledning.
Hvis båten din er utstyrt med et elektrisk system, er det mulig at du kan koble AIS 300 direkte til en ubrukt holder på sikringsblokken.
Hvis du kobler AIS 300 til sikringsblokken, må du fjerne den innebygde sikringsholderen som leveres med strøm-/datakabelen.
Installere AIS 300-strømbryteren
AIS 300 kan slås på og av på én av tre måter:
• Hvis AIS 300 er koblet til et NMEA 2000-nettverk, vil den slås av og på med NMEA 2000-nettverket.
Merk: AIS 300 får ikke strøm fra NMEA 2000-nettverket, men vil likevel slå seg på når den sporer strøm på NMEA 2000-nettverket.
Du må koble AIS 300 til både strøm og NMEA 2000-nettverket.
• Hvis AIS 300 er koblet til en Garmin-kartplotter som bruker NMEA 0183, kobler du den gule ledningen fra AIS 300 strøm-/datakabelen
til Tilbehør på-ledningen fra kartplotteren. AIS 300 vil deretter slås av eller på med Garmin-kartplotteren.
• Hvis AIS 300 er koblet til en kartplotter som ikke er en Garmin NMEA 0183, eller ikke er koblet til en kartplotter i det hele tatt, må du
installere en bryter for å slå enheten av og på.
◦ Koble den gule ledningen fra strøm-/datakabelen for AIS 300 til en terminal på en enpolet bryter med én strømretning (ikke
inkludert), og koble den andre terminalen til den negative (-) batteriterminalen.
◦ Når du lukker bryteren, slår AIS 300 seg på. Når du åpner bryteren, slår AIS 300 seg av.
Koble en VHF-antenne til AIS 300
For å kunne sende og motta AIS-informasjon må AIS 300 være koblet til en VHF-antenne (ikke inkludert).
Koble en maritim VHF-antenne til AIS 300 ved bruk av antenneuttaket på enheten. Hvis du har VHF-radio på båten din, kobler du den
til AIS 300 med sammenkoblingskabelen for RF i henhold til diagrammene for tilkoblingsoppsettet som begynner på side 2.
Monter antennen i henhold til installeringsinstruksjonene som følger med antennen.
Koble AIS 300 til et NMEA 2000-nettverk (valgfritt)
Du kan koble AIS 300 til en kartplotter som er i samsvar med NMEA 2000, ved hjelp av det NMEA 2000-nettverket, eller du kan bygge et
enkelt NMEA 2000-nettverk hvis du ikke har et på båten. Hvis du ønsker mer informasjon om NMEA 2000 og vil kjøpe nødvendige kabler
og kontakter, kan du gå til www.garmin.com.
Diagrammet for tilkoblingsoppsettet for AIS 300 på side 2 inneholder et eksempel der AIS 300 er koblet til en Garmin kartplotter via et
NMEA 2000-nettverk.
Merk: Hvis du ikke er kjent med NMEA 2000, kan du få mer informasjon i kapittelet Grunnleggende informasjon for NMEA 2000nettverk i Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter. Gå til www.garmin.com/products/AIS300/, og trykk på Manuals på
AIS 300-siden.
AIS 300 Installeringsinstruksjoner
Koble AIS 300 til en NMEA 0183-enhet (valgfritt)
Du kan koble AIS 300 til en kartplotter som er i samsvar med NMEA 0183, ved hjelp av de uisolerte ledningene på strøm-/datakabelen for
AIS 300. Koble de uisolerte NMEA 0183-ledningene til en Garmin kartplotter som vist i diagrammet for tilkoblingsoppsettet på side 3.
Rådfør deg med diagrammet nedenfor for å koble AIS 300 til en kartplotter som ikke er fra Garmin. Bruk 22 AWG-ledning til å forlenge
NMEA 0183-ledningen om nødvendig. Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene, bruker du en 16 AWG- eller større ledning.
Mottakerboks
for AIS 300
+
Ledningsfarge
[funksjon]
Sikring 5 A Rød [strøm (+)]
Svart [jord (-)]
>
>
-
Batteri
12 eller 24 VDC
Lednings­
funksjon
Strøm +
Kartplotter som
samsvarer med
NMEA 0183
Jord -
Gul
[strømbryter – side 4]
Grå [Tx A (+)]
Rx A (+)
Rosa [Tx B (-)]
Rx B (-)
Oransje/hvit
[hastighetsvalg]
>
>
Frakoblet = 38 400 (høy hastighet)
Koblet til negativ batteripol (-) = 4800 (standard hastighet)
Koble AIS 300 til en NMEA 0183-enhet som ikke er fra Garmin
Merknader:
• Se i installeringsinstruksjonene for enheten som er i samsvar med NMEA 0183, for å identifisere mottakskablene (RX) A (+) og B (-).
• Hvis enheten som er i samsvar med NMEA 0183, bare har én mottakskabel (Rx), kobler du den til den grå ledningen [Tx A (+)] fra
AIS 300 og lar den rosa ledningen [Tx B (-)] være frakoblet.
• AIS 300 kan sende NMEA 0183-data med enten 38 400 baud (standard) eller 4800 baud. Hvis du vil begrense utgangshastigheten
til 4800 baud, kan du koble den oransje / hvite ledningen fra AIS 300 strøm-/datakabelen til den negative (-) batteriterminalen. For å
finne den riktige overføringshastigheten til NMEA 0183 kan du se i dokumentasjonen som følger med kartplotteren.
Bruke AIS 300
Hvis du koblet AIS 300 til en kartplotter enten ved hjelp av NMEA 2000 eller NMEA 0183, kan du se i brukerveiledningen som følger med
kartplotteren din for å få informasjon om bruk av kartplotterens AIS-spesifikke funksjoner.
Hvis du koblet AIS 300 til en kartplotter som ikke er fra Garmin, må du sørge for at du koblet til en strømbryter med den gule ledningen på
strøm/datakabelen for AIS 300 (Hvis du vil ha mer informasjon kan du se side 4). Lukk bryteren når du vil slå på AIS 300. Åpne bryteren
når du vil slå av AIS 300.
AIS 300 Installeringsinstruksjoner
Tillegg
140,6 mm
(5 17/32 tommer)
Spesifikasjoner
Mål: B × H × D: 207 × 140,6 × 45,7 mm (8 5/32 × 5 17/32 × 1 25/32 tommer)
Vekt: 670 g (1 pund 7,6 unser)
Temperaturområde: fra -20 ºC til 70 ºC (-4 ºF til 158 ºF)
Trygg kompassavstand: 40 cm (15 3/4 tommer)
Vanntetthet: IEC 60529 IPX7 (Nedsenkning i 1 meter med stillestående
vann i 30 minutter)
Strøm
207 mm
(8 5/32 tommer)
Kilde: 9,6–31,2 VDC (12 VDC eller 24 VDC båtbatteri)
Bruk: maks. 2,5 W
Sikring: 5 A hurtigsikring
NMEA 2000 strømforbruk: LEN=2
Antenne
Antennekontakt: PL259
Impedans for antenneuttak: 50 Ω
NMEA 2000 PGN-informasjon
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – forespør/kommander/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
PGN Liste
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802
AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129809
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
129810
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
Garmin AIS 300 er NMEA 2000-sertifisert.
NMEA 0183 kommunikasjonsinformasjon
AIS 300 sender VDM-utdatasetning når du er koblet til en NMEA 0183-enhet.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til http://my.garmin.com. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker AIS 300. USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt
Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin
(Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.
AIS 300 Installeringsinstruksjoner
FCC-samsvar
Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglementet. Bruk av denne enheten er underlagt følgende forutsetninger: (1) Denne enheten
må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne godta all interferens som mottas, inkludert interferens som kan
resultere i uønsket drift.
Dette utstyret er blitt testet og er i overensstemmelse med begrensningene for digitalapparater, klasse-B, i henhold til del 15 i FCCreglementet. Disse begrensningene er opprettet for å sikre en rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligområder. Dette utstyret
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon hvis det ikke
installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en installasjon.
Hvis dette utstyret forårsaker interferens i radiomottak eller TV-mottak, noe som kan oppdages ved å skru utstyret av og på, anbefales det at
brukeren prøver å rette opp interferensen med ett av følgende tiltak:
• Forandre på retningen til mottakerantennen eller flytt den.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til et uttak som er på en annen krets enn GPS-enheten.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radiotekniker/TV-tekniker for å få hjelp.
Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Reparasjoner skal bare utføres av et autorisert Garmin-servicesenter.
Uautoriserte reparasjoner eller endringer kan resultere i varige skader på utstyret og kan gjøre garantien og din rett til å bruke utstyret under
bestemmelsene i del 15 ugyldig.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at AIS 300 samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til websidene for ditt produkt på
Garmins webområde: www.garmin.com.
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
California Electronic Waste Recycling Act of 2003 krever at visse elektroniske produkter resirkuleres. Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet, kan du gå til www.erecycle.org.
Begrenset garanti
Dette Garmin-produktet garanteres å være feilfritt med hensyn til materiell og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil
Garmin etter eget valg reparere eller skifte ut enhver komponent som ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger
utføres kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader.
Denne garantien gjelder ikke: (i) kosmetiske skader, for eksempel riper, hakk og bulker; (ii) forbruksdeler, for eksempel batterier, med
mindre produktet har blitt skadet på grunn av en defekt i materialet eller utførelsen; (iii) skade som skyldes uhell, misbruk, vann, flom,
brann eller andre naturhendelser eller eksterne årsaker; (iv) skade som skyldes service som er utført av personer som ikke er autoriserte
serviceleverandører for Garmin, eller (v) skade på et produkt som har blitt endret uten skriftlig tillatelse fra Garmin. I tillegg forbeholder
Garmin seg retten til å nekte garantikrav mot produkter eller tjenester som er innhentet og/eller som brukes i strid med lovene i et hvilket
som helst land.
Dette produktet er bare beregnet på å brukes som en reisehjelp, og skal ikke brukes til eventuelle formål som krever nøyaktig måling av
retning, distanse, sted eller topografi. Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til kartdataene i produktet.
DE GARANTIER OG RETTSMIDLER SOM ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM
OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGTE
ELLER ANDRE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL
LAND.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE
TILFELDIGE, SPESIELLE, ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG
BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. NOEN STATER/LAND TILLATER
IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE VED TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT
BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Garmin forbeholder seg retten til, etter egen vurdering, å reparere eller erstatte (med et nytt eller nylig reparert produkt) enheten eller
programvaren, eller tilby full refusjon av kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE
RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE GARANTIBRUDD.
AIS 300 Installeringsinstruksjoner
Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste autoriserte Garmin-forhandler eller ringe Garmins produktsupport for å
få instruksjoner om frakt og et RMA-sporingsnummer. Pakk inn enheten godt, og legg ved en kopi av kvitteringen, som kreves som
kjøpsbevis for å kunne motta garantiservice. Skriv sporingsnummeret tydelig på utsiden av pakken. Send enheten med betalt porto til et
hvilket som helst Garmin-verksted som tilbyr garantiservice.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre spesialtilbud
fra Garmins garantidekning. Bekreftelser fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves en original
eller kopi av kvitteringen fra det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte
manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt via en auksjon på Internett.
Internasjonale kjøp: En separat garanti kan gis av internasjonale distributører for enheter som er kjøpt utenfor USA, avhengig av landet.
Hvis aktuelt, gis denne garantien av den lokale distributøren, og denne distributøren utfører lokal service på enheten. Distributørgarantier
er bare gyldige i området for tiltenkt distribusjon. Enheter som er kjøpt i USA eller Canada, må returneres til Garmin-servicesenteret i
Storbritannia, USA, Canada eller Taiwan.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Maritime Electronics Association.
Hvis du vil laste ned de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene dine, kan du gå til Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2010
Delenummer 190-01178-78 Rev. A
Trykket i Kina
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising