Garmin | AIS™ 300 Blackbox Receiver | Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Installatie-instructies

Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Installatie-instructies
AIS 300 - Installatie-instructies
Volg deze instructies om de Garmin AIS 300-ontvanger (Automatic Identification System), klasse B, te installeren. Vergelijk de inhoud
van deze verpakking met de verpakkingslijst op de doos. Als er onderdelen ontbreken, neem dan direct contact op met uw Garmin-dealer.
®
Volg onderstaande aanwijzingen om de AIS 300 te installeren. In dit document vindt u uitvoerige informatie voor de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
De locaties voor de AIS-onderdelen kiezen.
Bevestig de AIS 300-ontvanger.
Sluit de AIS 300 aan op de voeding.
De AIS 300 aansluiten op een VHF-antenne en optioneel op een marifoon (pagina 4).
De AIS 300 aansluiten op een NMEA 2000-netwerk of een NMEA 0183-compatibele kaartplotter (optioneel - pagina 4).
 WAARSCHUWING
Vergelijk tijdens het navigeren de informatie die het toestel geeft met alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief informatie van visuele
waarnemingen, uit lokale voorschriften en beperkingen voor waterwegen, en van kaarten. Los voor uw eigen veiligheid eventuele
verschillen of onzekerheden altijd op voor u verder navigeert.
Gebruik dit toestel uitsluitend als navigatiehulpmiddel. Gebruik het toestel niet voor enig doel waarbij precieze bepalingen van richting,
afstand, locatie of topografie zijn vereist.
Dit product, de verpakking en de onderdelen ervan bevatten chemische stoffen waarvan de staat Californië heeft vastgesteld dat deze
kanker, aangeboren afwijkingen bij baby’s en schade aan voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Deze waarschuwing wordt vermeld
in overeenstemming met Proposition 65 van Californië. Zie www.garmin.com/prop65 voor meer informatie.
 Let op
Draag een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
Kompasveilige afstand
Zorg ervoor dat u de AIS 300-ontvanger minimaal 40 cm (15 3/4 inch) van het kompas installeert. Test het kompas om te controleren of deze
op de juiste wijze werkt, als de AIS 300 in gebruik is.
Locaties voor de AIS 300-onderdelen kiezen
Bepaal aan de hand van het bedradingsschema vanaf pagina 2 hoe u de AIS 300-onderdelen het beste op uw schip kunt plaatsen. Zorg
ervoor dat de kabels tot alle onderdelen reiken alvorens onderdelen definitief te bevestigen.
Bevestig de AIS 300-ontvanger
Installeer de AIS 300-ontvanger benedendeks op een schot. Kies een locatie die droog is en vrij is van spatwater. Zorg ervoor dat de locatie
goed geventileerd is en niet in de buurt van voorwerpen die warmte afgeven. Zorg ervoor dat de ontvanger minimaal 40 cm (15 3/4 inch)
van het kompas is verwijderd om interferentie te voorkomen.
Benodigd gereedschap
• Boor en boorijzers
• Kruiskopschroevendraaier, nr. 2
De ontvanger bevestigen:
1. Zorg ervoor dat de gekozen locatie droog, beschermd tegen water en goed geventileerd is.
2. Gebruik de ombouw van de ontvanger als sjabloon en markeer de vier te boren gaten in de hoeken met een potlood. Boor niet door de
ontvanger heen.
3. Boor vier gaten van 3 mm (1/8 inch).
4. Bevestig de ontvanger met de meegeleverde schroeven van 20 mm (M 3,5). U kunt de ontvanger ook met bouten, ringen en moeren
(niet meegeleverd) bevestigen als het oppervlak daarvoor geschikt is.
Februari 2010
190-01178-75 Rev. A
Gedrukt in China
AIS 300-bedradingsschema: AIS 300 aangesloten op een Garmin-kaartplotter
Via NMEA 2000
AIS 300-ontvanger
RF-kabel naar VHF-antenne
(niet meegeleverd)
NMEA 2000-netwerkkabel
(meegeleverd)
NMEA 2000-netwerk — pagina 4
RF-verbindingskabel
(meegeleverd)
Voeding voor NMEA 2000netwerk (niet meegeleverd)
Kaartplotter
(optioneel - niet
meegeleverd)
AIS 300-voedings-/gegevenskabel
Voeding voor
kaartplotter
Voeding voor marifoon
Marifoon*
(optioneel - niet
meegeleverd)
12 of 24 V,
gelijkspanning
* De AIS 300 hoeft niet naast een marifoon te worden geïnstalleerd, maar ze kunnen wel beide gebruikmaken van dezelfde VHF-antenne
als beide toestellen in uw schip zijn geïnstalleerd.
AIS 300 - Installatie-instructies
AIS 300-bedradingsschema: AIS 300 aangesloten op een Garmin-kaartplotter
Via NMEA 0183
Marifoon*
(optioneel - niet
meegeleverd)
RF-verbindingskabel
(meegeleverd)
>
>
Voeding voor marifoon
AIS 300-voedings-/gegevenskabel
RF-kabel naar VHF-antenne
(niet meegeleverd)
AIS 300-ontvanger
Kleur van draad [functie]
Kleur van draad [functie]**
Grijs [Tx A (+)]
Wit [Rx A (+)]
Roze [Tx B (-)]
Oranje/wit [Rx B (-)]
Geel
[voedingsschakelaar]
Oranje
[Accessoire ingeschakeld]
>
>
Voeding voor kaartplotter
Garmin NMEA 0183-compatibele
kaartplotter
(optioneel - niet meegeleverd)
12 of 24 V,
gelijkspanning
* De AIS 300 hoeft niet naast een marifoon te worden geïnstalleerd, maar ze kunnen wel beide gebruikmaken van dezelfde VHF-antenne
als beide toestellen in uw schip zijn geïnstalleerd.
** De vermelde kleuren gelden voor de ingang van NMEA 0183-poort 1 op een kaartplotter uit de Garmin GPSMAP 4000/5000 of
GPSMAP 6000/7000-serie. Raadpleeg de installatie-instructies die met uw Garmin-kaartplotter zijn meegeleverd als u de AIS 300 op
een ander model Garmin-kaartplotter wilt aansluiten of op een andere NMEA 0183-poort op een kaartplotter uit de GPSMAP 4000/5000
of GPSMAP 6000/7000-serie wilt aansluiten.
Als u de AIS 300 aansluit op een kaartplotter die niet van Garmin is, raadpleeg dan pagina 5 voor het aanbrengen van de bedrading.
AIS 300 - Installatie-instructies
De ontvanger aansluiten op de voeding
Sluit de ontvanger met behulp van de voedings-/gegevenskabel voor de AIS 300 aan op de accu van 12 of 24 V gelijkspanning.
Opmerkingen:
•
•
•
•
Sluit de rode draad aan op de positieve aansluiting van de accu en de zwarte draad op de negatieve aansluiting van de accu.
De vervangbare zekering in de voedings-/gegevenskabel is een snel reagerende zekering van 5 A.
Als u de voedingsdraden dient te verlengen, gebruik dan bedrading van het type 16 AWG of groter.
Als uw schip een elektrisch systeem heeft, kunt u de AIS 300 mogelijk rechtsreeks aansluiten op een ongebruikte houder in de
zekeringenkast. Als u de bedrading van de AIS 300 naar het zekeringenblok leidt, verwijder dan de zekeringhouder die bij de
voedings-/gegevenskabel wordt geleverd.
De AIS 300-voedingsschakelaar installeren
De AIS 300 kan op 3 manieren worden in- en uitgeschakeld:
• Als de AIS 300 op een NMEA 2000-netwerk is aangesloten, wordt de AIS 300 samen met het NMEA 2000-netwerk in- en
uitgeschakeld.
Opmerking: de AIS 300 wordt niet door het NMEA 2000-netwerk gevoed, maar wordt wel ingeschakeld als er spanning in het
NMEA 2000-netwerk wordt gedetecteerd. U dient de AIS 300 aan te sluiten op de stroomvoorziening en op het NMEA 2000-netwerk.
• Als de AIS 300 met NMEA 0183 is aangesloten op een Garmin-kaartplotter, sluit dan de gele draad van de AIS 300-voedings/gegevenskabel aan op de accessoirekabel van de kaartplotter. De AIS 300 wordt dan samen met de Garmin-kaartplotter in- en
uitgeschakeld.
• Als de AIS 300 is aangesloten op een andere NMEA 0183-kaartplotter dan die van Garmin of helemaal niet op een kaartplotter is
aangesloten, dient u een schakelaar te installeren waarmee u het toestel kunt in- en uitschakelen.
◦ Sluit de gele draad van de AIS 300-voedings-/gegevenskabel aan op een aansluitpunt van een enkelpolige aan-uitschakelaar
(niet meegeleverd) en verbindt het andere aansluitpunt met het negatieve (-) aansluitpunt van de accu.
◦ Als u het circuit met de schakelaar sluit, wordt de AIS 300 ingeschakeld. Als u het circuit met de schakelaar opent, wordt de
AIS 300 uitgeschakeld.
Een VHF-antenne aansluiten op de AIS 300
Als u AIS-informatie wilt zenden en ontvangen, dient de AIS 300 te zijn aangesloten op een VHF-antenne (niet meegeleverd).
Sluit een nautische VHF-antenne aan op de antennepoort van de AIS 300. Als u een marifoon aan boord van uw schip hebt, sluit de
marifoon dan met de meegeleverde RF-verbindingskabel aan op de AIS 300. Volg hiertoe de aanwijzingen in het bedradingsschema op
pagina 2.
Bevestig de antenne volgens de installatie-instructies die met de antenne zijn meegeleverd.
De AIS 300 aansluiten op een NMEA 2000-netwerk (optioneel)
U kunt de AIS 300 aansluiten op een NMEA 2000-compatibele kaartplotter in uw bestaande NMEA 2000-netwerk, of een NMEA 2000basisnetwerk maken als u die nog niet in uw schip hebt. Ga voor meer informatie over NMEA 2000 en over de aanschaf van de vereiste
kabels en connectors naar www.garmin.com.
In het bedradingsschema voor de AIS 300 op pagina 2 staat een voorbeeld van de AIS 300 die via een NMEA 2000-netwerk is aangesloten
op een Garmin-kaartplotter.
Opmerking: als u onbekend bent met NMEA 2000, raadpleeg dan het hoofdstuk over de basisbeginselen van NMEA 2000-netwerken
in Technische handleiding voor Garmin NMEA 2000-producten voor meer informatie. Ga naar www.garmin.com/products/AIS300/ en klik
op Manuals op de pagina over de AIS 300.
AIS 300 - Installatie-instructies
De AIS 300 aansluiten op een NMEA 0183-toestel (optioneel)
U kunt de AIS 300 met de kale draden van de AIS 300-voedings-/gegevenskabel op een NMEA 0183-compatibele kaartplotter aansluiten.
Sluit de kale draden van de NMEA 0183 zoals aangegeven in het bedradingsschema op pagina 3 aan op een Garmin-kaartplotter. Raadpleeg
onderstaand schema om de AIS 300 op een kaartplotter van een ander merk dan van Garmin aan te sluiten. Gebruik 22 AWG-draden als u
langere NMEA 0183-verbindingen moet maken. Als u de voedingsdraden dient te verlengen, gebruik dan bedrading van het type 16 AWG
of groter.
AIS 300ontvanger
+
Kleur van draad
[functie]
Zekering van 5A Rood [voeding (+)]
Zwart [aarde (-)]
>
>
-
Accu
12 of 24 V,
gelijkspanning
Functie van
draad
Voeding +
NMEA 0183compatibele
kaartplotter
Aarde -
Geel
[aan-uitknop — pagina 4]
Grijs [Tx A (+)]
Rx A (+)
Roze [Tx B (-)]
Rx B (-)
Oranje/wit
[snelheidselectie]
>
>
Niet aangesloten = 38400 (hoge snelheid)
Aangesloten op negatieve pool van accu (-) = 4800 (standaardsnelheid)
De AIS 300 aansluiten op een NMEA 0183-toestel dat niet van Garmin is
Opmerkingen:
• Raadpleeg de installatie-instructies voor uw NMEA 0183-compatibele toestel en bepaal wat de ontvangende (RX) A(+) en B(-)
draden zijn.
• Als uw NMEA 0183-compatibele toestel slechts één ontvangende draad (Rx) heeft, sluit deze dan aan op de grijze draad [Tx A (+)]
van de AIS 300 en laat de roze draad [Tx B (-)] onaangesloten.
• De AIS 300 kan NMEA 0183-gegevens zenden met een snelheid van 38400 baud (standaard) of 4800 baud. Sluit de oranje/witte
draad van de AIS 300-voedings-/gegevenskabel aan op de negatieve (-) accuaansluiting als u de zendsnelheid wilt beperken tot
4800 baud. Raadpleeg de documentatie van uw kaartplotter om de juiste NMEA 0183-baudsnelheid te bepalen.
De AIS 300 gebruiken
Als u de AIS 300 met een NMEA 2000 of NMEA 0183 op een kaartplotter hebt aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van
uw kaartplotter voor informatie over het gebruik van AIS-specifieke functies van de kaartplotter.
Als u de AIS 300 niet op een kaartplotter hebt aangesloten, zorg er dan voor dat u een schakelaar hebt aangesloten op de gele draad van de
AIS 300-voedings-/gegevenskabel (zie pagina 4). Als u de AIS 300 wilt inschakelen, dient u het circuit te sluiten. Als u de AIS 300 wilt
uitschakelen, dient u het circuit te openen.
AIS 300 - Installatie-instructies
Appendix
5 17/32 inch
(140,6 mm)
Specificaties
Afmetingen: B × H × D: 207 × 140,6 × 45,7 mm
(8 5/32 × 5 17/32 × 1 25/32 inch)
Gewicht: 670 g (1 lb. 7,6 oz.)
Temperatuurbereik: van -20 ºC tot 70 ºC (-4 ºF tot 158 ºF)
Kompasveilige afstand: 40 cm (15 3/4 inch)
Waterbestendigheidsclassificatie: IEC 60529 IPX7 (onderdompeling in
1 meter stilstaand water van 30 minuten)
Voeding
8 5/32 inch
(207 mm)
Bron: 9,6 tot 31,2 Vdc (12 Vdc of 24 Vdc van de scheepsaccu)
Verbruik: 2,5 W max
Zekering: 5A, snel reagerend
Verbruik van NMEA 2000: LEN=2
Antenne
Antenneaansluiting: PL259
Impedantie van antennepoort: 50 Ω
NMEA 2000 PGN-informatie
Ontvangen
Zenden
059392
ISO Bevestiging
059392
ISO Bevestiging
059904
ISO Aanvraag
060928
ISO Adresreservering
060928
ISO Adresreservering
126208
NMEA Aanvraag/Opdracht/Bevestiging (groepfunctie)
126208
NMEA - Opdracht/Aanvraag/Bevestiging (groepfunctie)
126464
PGN-lijst
126992
Systeemtijd
126996
Productinformatie
129038
AIS, klasse A, positierapport
129039
AIS, klasse B, positierapport
129040
AIS, klasse B, uitgebreid positierapport
129794
AIS, klasse A, vaste gegevens en vaargegevens
129798
AIS, SAR, positierapport voor vliegtuigen
129802
AIS, veiligheidgerelateerd uitgezonden bericht
129809
AIS, klasse B, “CS”, rapport met vaste gegevens, deel A
129810
AIS, klasse B, “CS”, rapport met vaste gegevens, deel B
De Garmin AIS 300 is
NMEA 2000-gecertificeerd.
NMEA 0183-communicatie-informatie
Als de AIS 300 is aangesloten op een NMEA 0183-toestel, zendt de AIS 300 het volgende telegram uit: VDM.
Productregistratie
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen. Ga naar http://my.garmin.com. Bewaar uw originele
aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.
Contact opnemen met Garmin
Neem contact op met de technische ondersteuning van Garmin als u tijdens het gebruik van de AIS 300 vragen hebt. Ga in de VS naar
www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Neem in het VK contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch
contact op met Garmin (Europe) Ltd. op +44 (0) 870.8501241.
AIS 300 - Installatie-instructies
Overeenstemming met FCC-regelgeving
Dit toestel voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regelgeving. Gebruik is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) dit toestel mag
geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet alle ontvangen interferentie accepteren, ook als dat ten koste gaat van de
werking van het toestel.
Dit toestel is getest en voldoet aan de grenzen voor een digitaal toestel van Klasse B, in overeenstemming met onderdeel 15 van de
FCC-regelgeving. Deze grenzen zijn bedoeld om een redelijke mate van veiligheid te bieden tegen schadelijke interferentie in
woonomgevingen. Dit toestel genereert, gebruikt en straalt mogelijkerwijs radiofrequente energie uit en kan schadelijke storing van
radiocommunicatie veroorzaken wanneer het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen. Er is echter
geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal worden veroorzaakt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie van radioof televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden
de interferentie op te heffen door een van de volgende maatregelen te nemen:
• Richt de ontvangende antenne anders of plaats die op een andere positie.
• Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
• Sluit het toestel aan op een stopcontact van een andere groep dan het GPS-toestel.
• Roep de hulp in van de dealer of een ervaren radio/tv-monteur.
Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden. Alle reparaties dienen te worden
verricht door een erkende serviceafdeling van Garmin. Reparaties en wijzigingen van het toestel, uitgevoerd door onbevoegden, kunnen
leiden tot blijvende schade aan het toestel, de garantie doen vervallen en het recht tenietdoen om dit toestel te gebruiken conform de regels
van de FCC, Part 15.
Conformiteitverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat de AIS 300 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Voor de volledige conformiteitverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.
Californische wet van 2003 op de recycling van elektronisch afval
De Californische wet van 2003 op de recycling van elektronisch afval vereist recycling van bepaalde elektronische componenten.
Zie www.erecycle.org voor meer informatie of deze wet op dit product van toepassing is.
Beperkte garantie
Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen
deze periode zal Garmin alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor
dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat
de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Deze garantie is niet van toepassing op: (i) cosmetische schade, zoals
krassen, sneden en deuken; (ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen, tenzij productschade het gevolg is van defect materiaal of ondeugdelijk
vakmanschap; (iii) schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, water, overstroming, brand of andere natuurrampen
of externe oorzaken; (iv) schade als gevolg van onderhoud uitgevoerd door personen die niet door Garmin bevoegd zijn verklaard tot het
uitvoeren van onderhoud; of (v) schade aan een product dat is veranderd zonder de schriftelijke toestemming van Garmin. Bovendien
behoudt Garmin zich het recht voor garantieclaims af te wijzen voor producten of diensten die zijn verkregen en/of gebruikt in strijd met de
wetten van een land.
Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en mag niet worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze
metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. Garmin geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid
van de kaartgegevens in dit product.
DE GENOEMDE GARANTIES EN HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE
GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE
GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK OF ANDERS. DEZE
GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIËREN.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF
GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT
TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT. IN BEPAALDE STATEN IS DE UITSLUITING VAN INCIDENTELE
OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN
TOEPASSING.
Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het toestel of de software te repareren, of vervangen (door een
nieuw of gereviseerd vervangend product) of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden. EEN DERGELIJKE
HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET
WORDT GERESPECTEERD.
AIS 300 - Installatie-instructies
Neem contact op met een gecertificeerde Garmin-dealer voor garantieservices, of neem telefonisch contact op met Garmin
Productondersteuning voor verzendinstructies en een RMA-trackingnummer. Verpak het toestel deugdelijk en voeg een kopie van de
oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk
op de buitenkant van de verpakking. Verzend het toestel naar een garantieservicestation van Garmin. De vrachtkosten moeten vooruit zijn
betaald.
Aankopen via onlineveilingen: producten die zijn aangekocht via onlineveilingen komen volgens de garantie niet in aanmerking voor
kortingen en andere aanbiedingen van Garmin. Bevestigingen van onlineveilingen worden niet geaccepteerd als bewijs dat u recht hebt op
garantie. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel
waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via een onlineveiling.
Internationale aankopen: distributeurs buiten de Verenigde Staten verstrekken mogelijk een aparte garantie voor toestellen die buiten
de Verenigde Staten zijn aangeschaft. Dit kan per land verschillen. Indien van toepassing wordt deze garantie verstrekt door de lokale
binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het toestel verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied
waarvoor de distributie is bedoeld. Toestellen die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden geretourneerd
naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan.
© 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin®, het Garmin-logo en GPSMAP® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
NMEA 2000® en het NMEA 2000-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de National Marine Electronics Association.
Ga voor de laatste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de hele levensduur
van uw Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2010
Onderdeelnummer 190-01178-75 Rev. A
Gedrukt in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising