Garmin | AIS™ 300 Blackbox Receiver | Installation guide | Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Installationsvejledning

Garmin AIS™ 300 Blackbox Receiver Installationsvejledning
Installationsvejledning til AIS 300
Brug disse instruktioner til at installere Garmin® AIS 300 marine-AIS (Automatic Identification System) klasse B modtager-enheden.
Sammenlign indholdet i denne pakke med pakkelisten på kassen. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Brug de følgende instruktioner til at installere AIS 300-enheden. Der findes detaljer for de følgende trin i dette dokument:
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg placeringer for AIS-komponenter.
Monter AIS 300-modtagerboksen.
Tilslut AIS 300 til strømmen.
Tilslut AIS 300 til en VHF-antenne og eventuelt til en VHF-radio (valgfrit) (side 4).
Tilslut AIS 300 til et NMEA 2000-netværk eller til en NMEA 0183-kompatibel plotter (valgfrit - side 4).
 ADVARSEL
Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde de angivelser, der vises på enheden, med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a.
oplysninger fra synsindtryk, lokale regler for vandveje og kort. Du skal for sikkerhedens skyld altid afklare eventuelle uoverensstemmelser
eller spørgsmål, før du fortsætter navigationen.
Brug kun denne enhed som en navigationshjælp. Brug ikke enheden til formål, der kræver præcise målinger af retning, afstand, position
eller topografi.
Dette produkt, dets indpakning og de forskellige komponenter indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien ved,
forårsager kræft, fosterskader eller reproduktionsskader. Denne oplysning gives i overensstemmelse med Californiens Proposition 65.
Se www.garmin.com/prop65 for at få yderligere oplysninger.
 Forsigtig
Bær beskyttelsesbriller og støvmaske, når du borer, saver eller sliber.
Sikkerhedsafstand for kompas
Sørg for at installere AIS 300-modtagerboksen mindst 15 3/4 tommer (40 cm) fra kompasset. Test kompasset for at kontrollere, at det
fungerer korrekt, når AIS 300 er i drift.
Valg af placeringer for AIS 300-komponenterne
Brug de diagrammer over ledningsføring, der starter på side 2, til at bestemme, hvordan du bedst placerer AIS 300-komponenterne
på din båd. Sørg for, at kablerne når ud til alle komponenterne, før du monterer en komponent permanent.
Montering af AIS 300-modtagerboksen
Installer AIS 300-modtagerboksen under dækket på et skot. Vælg en placering, der er tør og beskyttet mod vandsprøjt. Sørg for,
at der er god ventilation på placeringen, og at den er på afstand af genstande, der genererer varme. Sørg for, at modtagerboksen
er mindst 15 3/4 tommer (40 cm) væk fra kompasset for at undgå interferens.
Nødvendigt værktøj
• Bor og borehoveder
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
Sådan monterer du modtagerboksen:
1. Sørg for, at den valgte placering er tør, beskyttet mod vandsprøjt og godt ventileret.
2. Brug modtagerboksen som skabelon, og marker hullerne i de fire hjørner med en blyant. Bor ikke igennem modtagerboksen.
3. Bor fire 1/8 tommers (3 mm) forboringshuller.
4. Monter modtagerboksen med de medfølgende 20 mm M 3,5-skruer. Du kan også bruge bolte, pakskiver og møtrikker (medfølger ikke)
til at montere modtagerboksen, hvis monteringsoverfladen er passende.
Februar 2010
190-01178-76 Rev. A
Trykt i Kina
Diagram over ledningsføring for AIS 300: AIS 300 tilsluttet til en Garmin-plotter
via NMEA 2000
AIS 300-modtagerboks
RF-kabel til VHF-antenne
(medfølger ikke)
RF-interconnect-kabel
(medfølger)
NMEA 2000-netværk -side 4
NMEA 2000-dropkabel
(medfølger)
Strøm til NMEA 2000-netværk
(medfølger ikke)
Plotter
(ekstraudstyr medfølger ikke)
Strøm-/datakabel til AIS 300
Strøm til
plotter
Strøm til VHF-radio
VHF-radio*
(ekstraudstyr medfølger ikke)
12 eller 24 V DC
* AIS 300 behøver ikke at være installeret sammen med en VHF-radio, men enhederne kan dele den samme VHF-antenne, hvis de
begge er installeret på båden.
Installationsvejledning til AIS 300
Diagram over ledningsføring for AIS 300: AIS 300 tilsluttet til en Garmin-plotter
via NMEA 0183
VHF-radio*
(ekstraudstyr medfølger ikke)
RF-interconnectkabel (medfølger)
Ledningsfarve [funktion]
> Grå [Tx A (+)]
> Lyserød [Tx B (-)]
Strøm til VHF-radio
Strøm-/datakabel til AIS 300
RF-kabel til VHF-antenne
(medfølger ikke)
AIS 300-modtagerboks
Gul
[strømafbryder]
Ledningsfarve [funktion]**
Hvid [Rx A (+)]
>
Orange/hvid [Rx B (-)]
>
Orange
[Tilbehør til]
Strøm til plotter
Garmin NMEA 0183kompatibel plotter
(ekstraudstyr - medfølger ikke)
12 eller 24 V DC
* AIS 300 behøver ikke at være installeret sammen med en VHF-radio, men enhederne kan dele den samme VHF-antenne, hvis
de begge er installeret på båden.
** De angivne ledningsfarver er for NMEA 0183 Port 1-indgangen på en plotter i serien Garmin GPSMAP 4000/5000 eller GPSMAP
6000/7000. Se den installationsvejledning, der følger med Garmin-plotteren, hvis du vil tilslutte AIS 300 til en Garmin-plotter af en
anden model eller til en anden NMEA 0183-port på en plotter i serien GPSMAP 4000/5000 eller GPSMAP 6000/7000.
Hvis du tilslutter AIS 300 til en plotter, der ikke er fra Garmin, skal du se side 5 for detaljerede oplysninger om ledningsføring.
Installationsvejledning til AIS 300
Tilslutning af modtagerboksen til strøm
Brug AIS 300-strøm-/datakablet til at tilslutte modtagerboksen til et batteri på 12 eller 24 V DC.
Noter:
•
•
•
•
Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
Udskiftningssikringen på strøm/dataledningsnettet er en 5 A hurtigvirkende sikring.
Hvis det er nødvendigt at forlænge strømledningerne, skal du bruge en ledning på 16 AWG eller derover.
Hvis din båd har et elektrisk system, kan du muligvis tilslutte din AIS 300 direkte til en ubrugt plads på din nuværende sikringsholder.
Hvis du tilslutter AIS 300 til sikringsblokken, skal du fjerne den in-line sikringsholder, der fulgte med strøm-/datakablet.
Installation af AIS 300-strømafbryderen
AIS 300 kan tændes og slukkes på 3 måder:
• Hvis AIS 300 er tilsluttet til et NMEA 2000-netværk, tændes og slukkes enheden sammen med NMEA 2000-netværket.
Bemærk: AIS 300 modtager ikke strøm fra NMEA 2000-netværket, men enheden tændes, når den registrerer,
at NMEA 2000-netværket tændes. Du skal både tilslutte AIS 300 til strøm og til NMEA 2000-netværket.
• Hvis AIS 300 tilsluttes til en Garmin-plotter ved hjælp af NMEA 0183, skal du tilslutte den gule ledning fra AIS 300-strøm-/datakablet
til Tilbehør til-ledningen på plotteren. AIS 300 tændes og slukkes derefter sammen med Garmin-plotteren.
• Hvis AIS 300 tilsluttes til en NMEA 0183-plotter, der ikke er fra Garmin, eller slet ikke tilsluttes til en plotter, skal du installere
en strømafbryder til at tænde og slukke enheden med.
◦ Tilslut den gule ledning fra AIS 300-strøm-/datakablet til en terminal på en enpolet afbryder (medfølger ikke), og tilslut den
anden afbryderterminal til den negative (-) batteriterminal.
◦ Når du lukker afbryderen, tændes AIS 300. Når du åbner afbryderen, slukkes AIS 300.
Tilslutning af VHF-antennen til AIS 300
AIS 300 skal være tilsluttet til en VHF-antenne (medfølger ikke) for at kunne sende og modtage AIS-information.
Tilslut en marine-VHF-antenne til AIS 300 via antenneporten på enheden. Hvis du har en VHF-radio på båden, skal du tilslutte
VHF-radioen til AIS 300 ved hjælp af det medfølgende RF-interconnect-kabel i overensstemmelse med de diagrammer over
ledningsføring, der starter på side 2.
Monter antennen i overensstemmelse med den installationsvejledning, der fulgte med antennen.
Tilslutning af AIS 300 til et NMEA 2000-netværk (valgfrit)
Du kan tilslutte AIS 300 til en NMEA 2000-kompatibel plotter via det eksisterende NMEA 2000-netværk, eller du kan opbygge
et grundlæggende NMEA 2000-netværk, hvis du ikke har et på din båd. Gå til www.garmin.com for at få yderligere oplysninger
om NMEA 2000 og købe de nødvendige kabler og stik.
Diagrammet over ledningsføring for AIS 300 på side 2 indeholder et eksempel, hvor AIS 300 er tilsluttet til en Garmin-plotter
via et NMEA 2000-netværk.
Bemærk: Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, kan du læse kapitlet “Grundlæggende om NMEA 2000-netværk” i Teknisk
reference for Garmin NMEA 2000-produkter for at få flere oplysninger. Gå ind på www.garmin.com/products/AIS300/, og klik på
“Manuals” (Vejledninger) på siden AIS 300.
Installationsvejledning til AIS 300
Tilslutning af AIS 300 til en NMEA 0183-enhed (valgfrit)
Du kan tilslutte AIS 300 til en NMEA 0183-kompatibel plotter ved hjælp af de blottede ledninger i AIS 300-strøm-/datakablet. Tilslut
de blottede ledninger fra NMEA 0183 til en Garmin-plotter som angivet i diagrammet over ledningsføring på side 3. Se diagrammet
nedenfor, hvis du vil tilslutte AIS 300 til en plotter, der ikke er fra Garmin. Brug 22 AWG-ledning, hvis der er brug for længere ledninger
til NMEA 0183. Hvis det er nødvendigt at forlænge strømledningerne, skal du bruge en ledning på 16 AWG eller derover.
AIS 300
modtagerboks
+
Ledningsfarve
[funktion]
-
Batteri 12 eller
24 V DC
Sikring 5A Rød [strøm (+)]
Sort [jord (-)]
Gul
[strømafbryder - side 4]
Lednings­
funktion
Strøm +
Jord -
NMEA 0183kompatibel plotter
>
> Grå [Tx A (+)]
Lyserød [Tx B (-)]
Orange/hvid
[hastighedsvalg]
Rx/A (+)
Rx/B (-)
>
>
Ikke tilsluttet = 38400 (høj hastighed)
Tilsluttet til batteriets negative pol (-) = 4800 (standard hastighed)
Tilslutning af AIS 300 til en NMEA 0183-enhed, der ikke er fra Garmin
Noter:
• Se installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere modtagerledningerne (RX) A(+) og B(-).
• Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtagerledning (Rx), skal den tilsluttes til den grå ledning [Tx A (+)],
der udgår fra AIS 300, og den lyserøde ledning [Tx B (-)] skal ikke tilsluttes.
• AIS 300 kan sende NMEA 0183-data ved 38400 baud (standard) eller 4800 baud. Tilslut den orange/hvide ledning fra
AIS 300-strøm-/datakablet til den negative (-) batteriterminal, hvis du vil begrænse udgangshastigheden til 4800 baud.
Du kan se den korrekte NMEA 0183-baudhastighed i den dokumentation, der fulgte med plotteren.
Brug af AIS 300
Hvis du har tilsluttet AIS 300 til en plotter via NMEA 2000 eller NMEA 0183, skal du se den brugervejledning, der fulgte med plotteren,
for at få oplysninger om brug af plotterens AIS-specifikke funktioner.
Hvis du ikke har tilsluttet AIS 300 til en Garmin-plotter, skal du sørge for, at du har tilsluttet en strømafbryder med den gule ledning
i AIS 300-strøm-/datakablet (se side 4). Luk afbryderen, når du vil tænde AIS 300. Åbn afbryderen, når du vil slukke AIS 300.
Installationsvejledning til AIS 300
Appendiks
5 17/32 tommer
(140,6 mm)
Specifikationer
Mål: B × H × D: 8 5/32 × 5 17/32 × 1 25/32 tommer (207 × 140,6 × 45,7 mm)
Vægt: 1 lb. 7,6 oz. (670 g)
Temperaturområde: fra -20ºC til 70ºC (-4ºF til 158ºF)
Sikkerhedsafstand for kompas: 15 3/4 tommer (40 cm)
Vandtæthed: IEC 60529 IPX7 (nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter)
Strøm
8 5/32 tommer
(207 mm)
Kilde: 9,6–31,2 V DC (bådens batteri 12 V DC eller 24 V DC)
Drift: maks. 2,5 W
Sikring: 5 A hurtigvirkende
Strømforbrug for NMEA 2000: LEN=2
Antenne
Antennestik: PL259
Antenneportimpedans: 50 Ω
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA anmodning/kommando/anerkendelse af
gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
PGN-liste
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798
AIS SAR fly position
129802
AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129809
AIS Klasse B “CS” rapport om statiske data, Del A
129810
AIS Klasse B “CS” rapport om statiske data, Del B
Garmin AIS 300 er NMEA 2000-certificeret.
Kommunikationsoplysninger for NMEA 0183
Når AIS 300 tilsluttes til en NMEA 0183-enhed, transmitterer den VDM-sætningen.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af AIS 300. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til
www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support
i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.
Installationsvejledning til AIS 300
Overholdelse af FCC
Dette apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed
må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage
uønsket funktion.
Dette udstyr er blevet testet og overholder afsnit 15 af FCC-regulativerne for digitale enheder i klasse B. Disse begrænsninger har
til formål at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende
ind i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr har en
skadelig indvirkning på radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre
forholdene på én eller flere af følgende måder:
• Juster eller flyt modtagerantennen.
• Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som GPS-enheden er tilsluttet til.
• Kontakt en radio-/tv-forhandler, hvis intet af dette hjælper.
Produktet indeholder ingen dele, der kan udskiftes af brugeren. Reparation bør kun foretages af et autoriseret Garmin-servicecenter.
Uautoriserede reparationer eller ændringer kan resultere i permanent beskadigelse af udstyret samt gøre garantien ugyldig, og du kan
miste retten til at betjene dette udstyr iht. afsnit 15-regulativerne.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at denne AIS 300 overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet: www.garmin.com.
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
Ifølge California Electronic Waste Recycling Act of 2003 kræves det, at visse elektroniske dele genbruges. Se www.erecycle.org,
hvis du ønsker yderligere oplysninger om genbrugskrav til dette produkt.
Begrænset garanti
Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode
vil Garmin efter eget valg reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne reparationer eller
udskiftninger foretages uden beregning for kunden, hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle
transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke: (i) kosmetiske skader som f.eks. ridser, skrammer og buler; (ii) forbrugsartikler som
f.eks. batterier, medmindre der er opstået produktskader pga. en defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader forårsaget af ulykker, forkert
brug, misbrug, vand, oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer eller udefrakommende årsager; (iv) skader pga. service, der er
udført af en person, som ikke er en autoriseret serviceudbyder for Garmin; eller (v) skader på et produkt, som er blevet modificeret eller
ændret uden skriftlig tilladelse fra Garmin. Garmin forbeholder sig desuden ret til at afvise garantikrav angående produkter eller tjenester,
der erhverves og/eller bruges i modstrid med lovgivningen i noget land.
Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget formål, som kræver nøjagtig
måling af retning, afstand, position eller topografi. Garmin udsteder ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige eller komplette.
DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE
GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR
SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES
LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM
KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER,
INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE
EVNE TIL BRUG AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET. NOGLE LANDE TILLADER IKKE
UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER
GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
Garmin forbeholder sig den fulde ret til efter eget skøn at reparere eller udskifte enheden eller softwaren (med et nyt eller nyligt grundigt
efterset erstatningsprodukt) eller tilbyde fuld refundering af købsprisen. DEN VALGTE LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ
ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.
Installationsvejledning til AIS 300
Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice, eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruk­
tioner og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden sikkert ind, og vedlæg en kopi af den originale faktura, der kræves som bevis for
købet, med henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med
forudbetalt fragt til en af Garmins garantiservicestationer.
Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er købt gennem onlineauktioner, berettiger ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmins
garantidækning. Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra forhandleren
(eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes muligvis en separat garanti af internationale forhandlere for enheder, som er købt uden for USA
afhængigt af landet. Hvis en sådan garanti findes, gives den af den lokale forhandler i landet, og denne forhandler yder lokal service til
din enhed. Forhandlergarantier gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller Canada, skal returneres
til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller Taiwan for service.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA 2000®- og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2010
Delnummer 190-01178-76 Rev. A
Trykt i Kina
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising