Garmin | T 5 Dog Device | Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Användarhandbok

Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Användarhandbok
Alpha 100 med T5/T5 mini
®
Användarhandbok
Juli 2015
Tryckt i Taiwan
190-01771-39_0B
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, Alpha , ANT+ , BlueChart , City Navigator och VIRB är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är
registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, Garmin Express™ och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
®
microSD™ och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., registrerat i USA och andra länder.
®
®
Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Ställa in Alpha systemet ............................................................. 1
Översikt över enheterna ............................................................. 1
Alpha 100 handenhet ............................................................. 1
Hundhalsbandsenhet ............................................................. 1
Mer information ........................................................................... 1
Registrera enheten ..................................................................... 1
Installera batteriet ....................................................................... 1
Ladda handenheten .................................................................... 1
Ladda hundhalsbandsenheten ................................................... 2
Slå på enheterna ........................................................................ 2
Stänga av enheterna ............................................................. 2
Söka satellitsignaler .................................................................... 2
Använda pekskärmen ................................................................. 2
Låsa pekskärmen ....................................................................... 2
Låsa upp pekskärmen ............................................................ 2
Jakt med Alpha systemet .............................................. 7
Markera lastbilens plats .............................................................. 7
Markera en flock ......................................................................... 7
Slå på halsbandets ljus ............................................................... 7
Starta räddningsläget .................................................................. 7
Waypoints, rutter och spår............................................ 8
Metoder för att lägga till en halsbandsenhet i en handenhet ...... 2
VHF-radioinformation ............................................................. 3
Lägga till en hund med hjälp av trådlös ihopparning ............. 3
Lägga till en hund med spår- och träningskoder .................... 3
Dela en hund trådlöst ............................................................. 3
Redigera hundinformation .......................................................... 3
Återställa en hunds statistik och spår .................................... 3
Ändra längden på hundens spår ............................................ 3
Ändra hundens namn ............................................................. 3
Ändra färg på hundens spår .................................................. 3
Ändra hundtyp ........................................................................ 3
Byta hund-ID .......................................................................... 4
Ställa in hundlarm .................................................................. 4
Ta bort en hund ...................................................................... 4
Sätta på halsbandet på hunden .................................................. 4
Aktivera skallavkänning .............................................................. 4
Kommunikation med halsbandet ................................................ 4
Gå in i viloläge ............................................................................ 4
Avsluta viloläge ........................................................................... 4
Waypoints ................................................................................... 8
Markera din aktuella position ................................................. 8
Markera en waypoint med hjälp av kartan ............................. 8
Redigera en waypoint ............................................................ 8
Återställa positionen för en waypoint på din aktuella
plats ....................................................................................... 8
Flytta en waypoint på kartan .................................................. 8
Öka träffsäkerheten för en waypointposition ......................... 8
Beräkna en waypoint ............................................................. 8
Ta bort en waypoint ............................................................... 8
Rutter .......................................................................................... 8
Skapa en rutt .......................................................................... 8
Redigera namnet på en rutt ................................................... 8
Navigera i en sparad rutt ........................................................ 8
Redigera en rutt ..................................................................... 8
Vända en rutt ......................................................................... 8
Visa en rutt på kartan ............................................................. 8
Visa aktiv rutt ......................................................................... 9
Ta bort en rutt ........................................................................ 9
Spår ............................................................................................ 9
Spela in spårloggar ................................................................ 9
Visa detaljer om spåret .......................................................... 9
Visa höjdprofil för ett spår ...................................................... 9
Navigera till början av ett spår ............................................... 9
Ändra spårfärg ....................................................................... 9
Spara aktuellt spår ................................................................. 9
Markera en position på ett spår ............................................. 9
Rensa aktuellt spår ................................................................ 9
Ta bort ett spår ....................................................................... 9
Arkivera ett sparat spår .......................................................... 9
Arkivera spår automatiskt ...................................................... 9
Sända och ta emot data trådlöst ................................................. 9
Hundspårning................................................................. 5
Navigering....................................................................... 9
Inställning av hundhalsbandsenheten......................... 2
Spåra hunden på kartan ............................................................. 5
Spåra och träna en hund åt gången ........................................... 5
Ikoner för hundstatus .................................................................. 5
Hundspårningskompass ............................................................. 5
Navigera till hunden .................................................................... 5
Spåra med BaseCamp™ BaseStation ....................................... 5
Pausa hundspårningen ............................................................... 5
Pausa all hundspårning .............................................................. 5
Platsvarningar ............................................................................. 5
Ställa in en geoområdesvarning ............................................ 6
Ställa in en radievarning ........................................................ 6
Redigera platsvarningar ......................................................... 6
Hundträning.................................................................... 6
Träningsmetoder ......................................................................... 6
Ställa in träningsknappar för en hund ......................................... 6
Anpassa träningsknapparna ....................................................... 6
Kontaktspårning ............................................................. 6
Lägga till en kontakt via MURS/VHF .......................................... 6
Lägga till en kontakt med hjälp av ett kontakt-ID ........................ 7
Initiera ett nödlarm ...................................................................... 7
Skicka ett meddelande till dina kontakter ................................... 7
Spåra en kontakt ......................................................................... 7
Hitta ditt kontakt-ID ..................................................................... 7
Ändra kontakt-ID ......................................................................... 7
Uppdatera ett kontakt-ID ............................................................. 7
Innehållsförteckning
Karta ........................................................................................... 9
Mäta avstånd på kartan ............................................................ 10
Kompass ................................................................................... 10
Kalibrera kompassen ........................................................... 10
Navigera med bäringspekaren ............................................. 10
Kurspekare ........................................................................... 10
Menyn Vart? ............................................................................. 10
Söka efter en waypoint efter namn ...................................... 10
Söka efter en waypoint nära en annan waypoint ................. 10
Navigera med Sikta och kör ...................................................... 10
Höjdprofil ................................................................................... 10
Kalibrera den barometriska höjdmätaren ............................. 10
Navigera till en punkt på profilen ......................................... 10
Ändra plottyp (höjdprofil) ...................................................... 10
Återställa höjdprofilen .......................................................... 10
Färddator .................................................................................. 10
Nollställa färddatorn ............................................................. 10
Tillämpningar................................................................ 11
Ställa in positionslarm ............................................................... 11
Beräkna ett områdes storlek ..................................................... 11
Visa kalender och almanacka ................................................... 11
Ställa in larm ............................................................................. 11
Öppna stoppuret ....................................................................... 11
Satellitsida ................................................................................ 11
Ändra satellitvisning ............................................................. 11
Stänga av GPS .................................................................... 11
i
Simulera en position ............................................................ 11
VIRB® fjärrkontroll .................................................................... 11
Styra en VIRB actionkamera med handenheten ................. 11
Styra en VIRB actionkamera med
hundhalsbandsenheten ....................................................... 11
Anpassa enheten.......................................................... 11
Anpassa huvudmenyn .............................................................. 11
Anpassa datafälten ................................................................... 11
Aktivera kartans datafällt ...................................................... 12
Systeminställningar ................................................................... 12
Hundinställningar ...................................................................... 12
Kontaktinställningar .................................................................. 12
Skärminställningar .................................................................... 12
Kalibrera pekskärmen .......................................................... 12
Utseendeinställningar ............................................................... 12
Ställa in enhetssignaler ............................................................ 12
Kartinställningar ........................................................................ 12
Avancerade kartinställningar ................................................ 12
Spårinställningar ....................................................................... 12
Ruttinställningar ........................................................................ 12
Ändra måttenheterna ................................................................ 13
Tidsinställningar ........................................................................ 13
Inställningar för positionsformat ................................................ 13
Riktningsinställningar ................................................................ 13
Höjdmätarinställningar .............................................................. 13
Marina kartinställningar ............................................................. 13
Enhetsinformation........................................................ 13
Visa enhetsinformation ............................................................. 13
Support och uppdateringar ....................................................... 13
Support och uppdateringar .................................................. 13
Uppdatera programvaran ..................................................... 13
Skötsel av enheten ................................................................... 13
Rengöra enheten ................................................................. 14
Rengöra pekskärmen ........................................................... 14
Specifikationer .......................................................................... 14
Alpha 100 handenhet – specifikationer ................................ 14
T5 hundhalsbandsenhet – specifikationer ........................... 14
T5 mini hundhalsbandsenhet – specifikationer .................... 14
Batteriinformation ...................................................................... 14
Långtidsförvaring ................................................................. 14
Maximera batteriets livslängd .............................................. 14
Spara energi medan du laddar enheten ................................... 15
Datahantering ........................................................................... 15
Filtyper ................................................................................. 15
Installera ett minneskort ....................................................... 15
Ansluta den handhållna enheten till en dator ....................... 15
Ansluta halsbandet till en dator ............................................ 15
Överföra hundspår till BaseCamp ........................................ 16
Ta bort filer ........................................................................... 16
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 16
Bilaga............................................................................. 16
Tillbehör och utbytesdelar ......................................................... 16
Köpa tillbehör ....................................................................... 16
ANT+ sensorer ..................................................................... 16
T5 – instruktioner för batteribyte .......................................... 16
Byta batteri på hundhalsbandsenheten ............................... 17
Byta halsbandsrem .............................................................. 17
Byta VHF-antennen i hundhalsbandsenheten ..................... 17
Byta säkring i 12 V-strömkabeln .......................................... 18
Alternativ för datafält ................................................................. 18
Index.............................................................................. 20
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Ställa in Alpha systemet
MEDDELANDE
Undvik att använda en radio med hög effekt (mer än 5 watt) i
närheten av enheten. Den kan orsaka permanent skada på
enheten.
Innan du kan använda Alpha handenheten och T5
hundhalsbandsenheten måste du ställa in enheterna.
1 Sätt i batteriet i handenheten (Installera batteriet, sidan 1).
2 Ladda handenheten (Ladda handenheten, sidan 1).
3 Ladda hundhalsbandsenheten (Ladda
hundhalsbandsenheten, sidan 2).
4 Slå på enheterna (Slå på enheterna, sidan 2).
5 Om det behövs lägger du till hundhalsbandsenheten till
handenheten (Lägga till en hund med hjälp av trådlös
ihopparning, sidan 3).
6 Hämta satellitsignaler (Söka satellitsignaler, sidan 2).
7 Sätt fast halsbandet (Sätta på halsbandet på hunden,
sidan 4).
Översikt över enheterna
Alpha 100 handenhet
À
Á
Â
Ã
VHF-antenn
GPS-antenn
Strömknapp
Statuslysdiod och blinkande signallysdioder
Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin
webbplatsen.
• Gå till www.garmin.com/alpha.
• Gå till www.garmin.com/outdoor.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Mer information om hundhalsbandsenheten finns i
användarhandboken.
• Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till garmin.com/express.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Installera batteriet
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets ände.
3 Sätt in batteriet i facket med kontakterna först.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
GPS-antenn
VHF-radioantenn
Träningsknappar
Strömknapp
Bältesklämma
microSD™ kortplats (under batteriet)
Batterilock med D-ring
Mini-USB-port (under väderskyddet)
Hundhalsbandsenhet
OBS! Din hundhalsbandsenhet kan se annorlunda ut än
enheten på bilden.
4 Tryck batteriet på plats.
5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.
Ladda handenheten
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Du bör ladda batteriet helt innan du använder enheten första
gången. Det tar ungefär 2 timmar att ladda ett urladdat batteri.
OBS! Enheten laddas inte utanför temperaturområdet 0 till
40 °C (32 till 104 °F).
Komma igång
1
1 Lyft på väderkåpan À.
Söka satellitsignaler
Både halsbandet och handenheten måste ta emot
satellitsignaler innan du sätter på halsbandet på hunden. Det
kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
2 Slå på de två enheterna (Slå på enheterna, sidan 2).
3 Tryck på strömknappen på handenheten.
visar GPS-signalstyrkan.
När halsbandet har hittat satellitsignaler blinkar lysdioden grönt
två eller tre gånger.
Använda pekskärmen
2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till mini-USB-porten
Á på enheten.
3 Anslut den andra änden av strömkabeln till en lämplig
strömkälla.
LCD-skärmen på handenheten visar den aktuella batterinivån.
Laddningen är klar när ikonen för batterinivå slutar blinka.
Ladda hundhalsbandsenheten
MEDDELANDE
För att förhindra korrosion bör du noggrant torka av kontakterna
på halsbandet och området omkring dem innan du ansluter
laddningsfästet.
OBS! Din hundhalsbandsenhet kan se annorlunda ut än
enheten på bilden.
Du bör ladda batteriet helt innan du använder enheten första
gången. Det tar ungefär fem timmar att ladda ett urladdat batteri.
1 Knäpp fast laddningsfästet À på enheten Á.
•
•
•
•
•
•
•
•
Välj
för att öppna programlådan.
Välj
för att öppna en meny.
Välj för att stänga sidan och återgå till föregående sida.
Om du är mer än en meny bort från hemskärmen kan du
hålla ned om du vill återgå till hemskärmen.
Välj för att återgå till föregående sida.
Välj
för att spara ändringar och stänga sidan.
Välj och för att bläddra.
Välj
för att söka efter namn.
Låsa pekskärmen
Lås skärmen för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.
1 Välj strömknappen.
2 Välj .
Låsa upp pekskärmen
1 Välj strömknappen.
2 Välj .
Inställning av hundhalsbandsenheten
Metoder för att lägga till en halsbandsenhet i
en handenhet
2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till mini-USB-porten
på kabeln till laddningsfästet.
3 Anslut strömkabeln till en strömkälla.
Statuslysdioden lyser med ett fast rött ljus medan enheten
laddas.
4 När statuslysdioden börjar lysa med ett fast grönt sken kan
du ta bort laddningsfästet från halsbandet.
Slå på enheterna
• Tryck in strömknappen på handenheten tills LCD-skärmen
slås på.
• Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten tills
statuslysdioden blinkar och halsbandet piper.
Stänga av enheterna
• Tryck in strömknappen på handenheten tills LCD-skärmen
stängs av.
• Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten tills
statuslysdioden lyser rött.
2
Om du har köpt hundhalsbandsenheten och handenheten
separat måste du lägga till hundhalsbandsenheten i
handenheten. Du kan lägga till upp till 20 hundhalsbandsenheter
i en handenhet.
Använda MURS/VHF: Gör att du kan lägga till en
hundhalsbandsenhet efter att du ställt
hundhalsbandsenheten i ihopparningsläge genom att trycka
på strömknappen.
Den här metoden är användbar när du lägger till ett nytt
tillbehörshalsband i systemet innan du går iväg på jakt
(Lägga till en hund med hjälp av trådlös ihopparning,
sidan 3).
Ange spår- och träningskoder: Gör att du kan lägga till en
hundhalsbandsenhet som du inte äger och som inte finns i
området. Hundens ägare måste bestämma om du bara kan
spåra hunden eller spåra och träna hunden. Den här
metoden kräver att hundens ägare hittar och meddelar
koderna till den person som lägger till
hundhalsbandsenheten.
Metoden är praktisk när du vill lägga till en
hundhalsbandsenhet under jakt, men du inte är i närheten av
hunden. Du lägger till exempel till en hundhalsbandsenhet för
en annan medlem i jaktlaget i din handenhet, men du äger
inte hundhalsbandsenheten (Lägga till en hund med spåroch träningskoder, sidan 3).
OBS! Den här funktionen varierar beroende på typ av
hundhalsbandsenhet och funktionstillgänglighet i ditt område.
Inställning av hundhalsbandsenheten
Det kan hända att du ser enbart spårkoder eller spår- och
träningskoder.
Dela trådlöst med hjälp av trådlös ANT+ teknik: Gör att du
kan lägga till en hundhalsbandsenhet som du inte äger och
som inte finns i området. Hundens ägare måste bestämma
om du bara kan spåra hunden eller spåra och träna hunden.
Den här metoden kräver inte att hundens ägare hittar och
meddelar koderna till den person som lägger till
hundhalsbandsenheten. Metoden lägger också till
hundinformation, t.ex. hundens namn,
kommunikationsinställningar och ursprunglig position, från
den sändande handenheten i din enhet. De två
handenheterna måste vara inom 3 m (10 fot) från varandra
för att dela data trådlöst.
Metoden är praktisk när du vill lägga till en
hundhalsbandsenhet under jakt, men du inte är i närheten av
hunden. Hundarna har till exempel redan släppts lösa och du
är i närheten av hundens ägare som kan dela hunden
trådlöst (Dela en hund trådlöst, sidan 3).
®
VHF-radioinformation
Den här produkten får endast användas på specifika
radiofrekvenser, vilka varierar beroende på användningsland.
Den handhållna enheten och hundenheten gör det möjligt för
användaren att installera en annan antenn. Byte av antenn kan
resultera i förbättrade radioprestanda och högre strålningseffekt.
Du får inte använda enheten med en antenn från tredje part eller
en antennen som inte är godkända av Garmin. Gå till
www.garmin.com/tracking-legal för att läsa mer om den här
produktens prestanda och radiofrekvens, lagliga tillbehör och
strömbegränsning för olika länder.
Lägga till en hund med hjälp av trådlös ihopparning
1 Om hundhalsbandsenheten är på stänger du av den (Stänga
2
3
4
5
av enheterna, sidan 2).
Håll intryckt tills hundhalsbandsenheten ger ifrån sig två
serier av ljudsignaler (ca 2 sekunder). Släpp sedan .
Statuslysdioden blinkar snabbt i grönt.
Hundhalsbandsenheten är nu redo att kopplas till eller paras
ihop med en handenhet.
På handenheten väljer du Hundlista > Lägg till hund.
Placera hundhalsbandsenheten nära handenheten och välj
Ja.
När du har lagt till hundhalsbandsenheten skriver du in
namnet på hunden och trycker sedan på
> OK.
Lägga till en hund med spår- och träningskoder
OBS! Den här funktionen varierar beroende på typ av
hundhalsbandsenhet och funktionstillgänglighet i ditt område.
Innan du kan lägga till en hund med spår- och träningskoder
måste hundens ägare hitta spår- och träningskoderna (Hitta
hundens ID och spår- och träningskoder, sidan 3) och tala
om dem för dig.
Om du inte är i närheten av hunden som du vill lägga till eller du
inte kan sätta halsbandet i ihopparningsläge kan du lägga till
hunden med hjälp av spår- och träningskoder.
1 Välj Lägg till hund.
2 När du får frågan om du är i närheten av halsbandet väljer du
Nej.
3 När du får frågan om du känner till spår- och träningskoderna
väljer du Ja.
4 Ange spår- eller träningskoden för halsbandet och välj .
Med hundens spårkod kan du spåra hunden. Med hundens
träningskod kan du både spåra och träna hunden.
5 Ange hundens namn och välj > OK.
Inställning av hundhalsbandsenheten
Hitta hundens ID och spår- och träningskoder
Du kan dela en hunds spårkod så att en annan person kan se
hundens plats med kartan och hundspårningskompassen. Du
kan även dela en hunds träningskod så att en annan person kan
spåra din hund och träna (korrigera) hunden.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info.
Dela en hund trådlöst
Innan du kan dela data trådlöst via ANT+ måste du flytta din
Alpha handenhet inom 3 m (10 fot) från den andra handenheten.
1 Välj Hundlista.
2 Välj den hund du vill dela.
3 Välj Dela trådlöst.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill att den andra personen bara ska kunna spåra
din hunds plats med kartan och hundspårningskompassen
väljer du Endast spårning.
• Om du vill att den andra personen ska kunna spåra din
hund och korrigera hundens beteende väljer du Spårning
& träning.
5 På den andra handenheten väljer du Hundlista > > Ta
emot trådlöst.
Redigera hundinformation
Återställa en hunds statistik och spår
Du kanske vill rensa hundens statistik och spår före en ny jakt.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > Nollställa > Ja.
Ändra längden på hundens spår
Du kan justera längden på hundens spår som visas på kartan.
Om färre spår visas på kartan kan kartvyn bli tydligare. Om
längden på spåret som visas på kartan ändras påverkas inte de
spår som finns lagrade i internminnet.
1 Välj Inställning > Hundar > Hundspår på karta.
2 Välj ett alternativ för att visa mer eller mindre av spåren på
kartan.
Ändra hundens namn
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info.
4 Välj hundens namn.
5 Ange namnet och välj > OK.
Ändra färg på hundens spår
Du kan ändra hundens spårfärg. Det är praktiskt att ha samma
färg på spåret som på halsbandsremmen, om möjligt.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info.
4 Välj den färgade fyrkanten bredvid hundens namn.
5 Välj en färg.
Ändra hundtyp
Innan du kan ändra hundtyp måste halsbandet vara påslaget
och inom räckhåll för handenheten.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > > Ändra hundtyp.
3
4 Välj hundtyp.
Byta hund-ID
Innan du kan byta hund-ID måste halsbandet vara påslaget och
inom räckhåll för handenheten.
Om du upplever störningar från andra halsband eller
handenheter i området kan du behöva byta ID-nummer för
hunden.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info.
4 Välj > Byt ID.
5 Välj ett tillgängligt ID.
Om en annan handenhet spårar den här hunden bör du för
bästa resultat ta bort hunden från enheten och använda
spårnings- och träningskoderna (Lägga till en hund med spåroch träningskoder, sidan 3) eller dela trådlöst via ANT+ (Dela en
hund trådlöst, sidan 3) och lägga till hunden igen.
Ställa in hundlarm
4 Om remmen är för lång kan du skära bort den överflödiga
biten, men se till att spara minst 7,62 cm (3 tum).
Aktivera skallavkänning
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställning > Hundar > Skallavkänning.
En skallikon visas på hundspårningssidan och kartsidan.
När hundhalsbandsenheten är aktiv och ordentligt justerad på
hunden (Sätta på halsbandet på hunden, sidan 4) känner den
automatiskt av skall. När skallavkänningen har aktiverats kan du
ställa in en skallvarning (Ställa in hundlarm, sidan 4).
Du kan ändra hur enheten meddelar dig om vissa av hundens
handlingar.
1 Välj Inställning > Hundar > Hundvarning.
2 Välj en varning.
3 Välj handenhetens åtgärd för det specifika larmet.
4 Upprepa steg 2 och 3 efter behov.
Kommunikation med halsbandet
Ta bort en hund
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Ta bort.
Du bör hålla siktlinjen fri mellan handenheten och
hundhalsbandsenheten för att få bästa möjliga
kommunikationssignal. Bästa siktlinjeförhållande får du om du
förflyttar dig till den högsta punkten i området (t.ex. toppen av en
kulle).
Bäst
Sätta på halsbandet på hunden
VARNING
Spreja inte enheten med starka kemikalier, t.ex. medel mot
loppor och fästingar. Se alltid till att eventuella medel mot loppor
och fästingar som du använder på hunden har torkat helt innan
du sätter på halsbandet på hunden. Små mängder starka
kemikalier kan skada plastkomponenterna och halsbandets
ytmaterial.
Innan du sätter på hunden halsbandet måste du para ihop
handenheten och halsbandet med varandra (Lägga till en hund
med hjälp av trådlös ihopparning, sidan 3) och hämta
satellitsignaler (Söka satellitsignaler, sidan 2).
1 Placera halsbandet så att VHF-antennen pekar uppåt, GPSantennen är vänd uppåt och lysdioderna är vända framåt.
2 Placera halsbandet mitt på hundens hals.
3 Dra åt remmen så att den sitter tätt runt hundens hals.
OBS! Halsbandet ska sitta åt så att det inte kan rotera eller
glida på hundens hals. Hunden måste kunna svälja mat och
vatten normalt. Du bör iaktta hundens beteende för att
kontrollera att halsbandet inte sitter för hårt.
Bra
Dåligt
Gå in i viloläge
Innan du kan aktivera viloläget måste du spåra din hunds plats
med T5 mini hundhalsbandsenheten.
När den är ansluten till Alpha handenheten går det att försätta
hundhalsbandsenheten T5 mini i viloläge för att spara på
batteriet när du inte aktivt spårar din hund.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > > Viloläge för hundhalsband >
Viloläge.
På hundinformationssidan ändras Uppd.frekv. till Viloläge.
Avsluta viloläge
Du kan stänga av viloläget på hundhalsbandsenheten T5 mini
när du inte aktivt spårar din hund.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > > Viloläge för hundhalsband > Stäng
av viloläge.
På hundinformationssidan ändras Viloläge till Uppd.frekv..
4
Inställning av hundhalsbandsenheten
Hundspårning
Med handenheten kan du spåra din hund med hjälp av
spårningskompass eller karta. Kartan visar var du och din hund
befinner er, samt hundens spår. Kompassnålen anger riktningen
för hundens aktuella position.
Spåra hunden på kartan
Innan du kan spåra en hund på kartan måste du lägga till den i
handenheten (Lägga till en hund med hjälp av trådlös
ihopparning, sidan 3).
Du kan visa hundens sparade spår på kartan.
1 På hemskärmen väljer du .
Du kan använda hundspårningskompassen för att visa riktning
och avstånd till din hund. Hundspårningskompassen visar också
hundens status, till exempel om den springer eller har fått upp
ett spår (Ikoner för hundstatus, sidan 5). Färgen på pekaren
motsvarar färgen på hundspåret.
Hundspårningskompassen är mest exakt när hunden är längre
bort än 9,1 m (30 fot). När hunden är närmare än 9,1 m (30 fot)
bort visas ”Nära”.
Navigera till hunden
1 Välj Hundlista.
2 Välj hunden.
3 Välj Visa info > Kör.
2 Om det behövs väljer du
och för att zooma in och ut på
kartan.
TIPS: Om det behövs väljer du för att spåra hunden med hjälp
av hundspårningskompassen (Hundspårningskompass,
sidan 5).
Spåra med BaseCamp™ BaseStation
Spåra och träna en hund åt gången
OBS! Den här funktionen gäller endast hundhalsbandsenheter
med träningsfunktioner.
När du spårar och tränar flera hundar kan du ställa in enheten
så att den visar endast en hund i taget, och du kan säkerställa
att hunden som visas på kompassen är den hund som tränas.
1 Välj > > Listsynk. på.
2 Välj och för att bläddra igenom hundarna.
Ikoner för hundstatus
Sitter
Innan du kan spåra dina hundar och kontakter med hjälp av
BaseCamp, måste du hämta BaseCamp till din dator
(www.garmin.com/basecamp).
Med BaseStation-funktionen i BaseCamp kan du spåra dina
hundar och kontakter i realtid på en dator. Mer information om
hur BaseCamp används finns i hjälpen i programmet.
1 Välj Inställning > System > BaseCamp BaseStation >
Vald.
2 Öppna BaseCamp.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Pausa hundspårningen
Springer
Du kan pausa spårningen av en enskild hund under jakten.
Detta kan vara användbart om hunden tar en paus.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > > Avbryt spårning.
Ståndar
Resning
Okänd*
*Statusikonen Okänd anger att halsbandet inte hämtat någon
satellitsignal och att handenheten inte kan fastställa hundens
position.
Hundspårningskompass
Öppna hundspårningskompassen genom att välja
Kartan öppnas.
4 Följ den magentafärgade linjen till hunden.
5 Om det behövs väljer du för att spåra hunden med hjälp av
hundspårningskompassen.
.
Pausa all hundspårning
Om du flyttar hundarna under en jakt och du inte vill spela in
transporten av hundarna kan du pausa spårningen av alla
hundar.
1 Välj .
2 Välj > Pausa all spårning.
Platsvarningar
Platsvarningar aviserar dig när dina hundar eller kontakter
kommer till eller lämnar en viss plats. Du kan skapa ett anpassat
geoområde eller använda en radie runt din aktuella plats.
Hundspårning
5
Ett geoområde är en osynlig gräns runt ett område och skapas
med punkter på kartan. De virtuella gränserna för ett geoområde
är exakta upp till cirka 3 m (10 fot). Geoområden fungerar bäst
när de täcker en yta motsvarande en genomsnittlig trädgård
(cirka ¼ hektar).
Ställa in en geoområdesvarning
Du kan ställa in en osynlig gräns runt ett område och få en
varning när en hund eller kontakt kommer in i eller lämnar
området.
1 Välj Inställning > Platsvarningar > Lägg till varning >
Geoområde.
2 Välj en punkt på kartan och välj Använd.
3 Upprepa steg 2 för att definiera ett geoområde med upp till
10 punkter.
4 Välj Klar.
Ställa in en radievarning
Du kan få en varning när en hund eller kontakt kommer innanför
eller utanför ett visst avstånd från dig.
1 Välj Inställning > Platsvarningar > Lägg till varning >
Radie.
2 Välj måttenhet.
3 Ange radieavståndet och välj .
Redigera platsvarningar
1 Välj Inställning > Platsvarningar.
2 Välj en varning.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Avaktivera för att stänga av aviseringar för den här
varningen.
• Välj Ange varningstyp för att ange hur enheten aviserar
dig för den här varningen.
• Välj Ange varningsläge för att ange vilken avisering som
ska avges vid utträde, inträde eller båda.
• Välj Ta bort för att ta bort varningen.
Hundträning
Du bör undersöka vilka träningsmetoder som lämpar sig bäst för
dig, din hund och dina behov. I den här användarhandboken
presenteras några grundläggande riktlinjer för träning, men varje
hund har unika träningsbehov.
När Alpha träningssystemet används på rätt sätt är det ett
mycket effektivt träningsverktyg för att hjälpa hunden att nå sin
fulla potential. Användningen av träningssystemet bör vara en
del av ett övergripande träningsprogram.
Börja med att träna hunden i koppel, utan Alpha
träningssystemet. Du bör lära hunden att gå fot, sitta och
komma till dig. När hunden förstår dessa tre grundläggande
kommandon kan du börja träna med hundhalsbandsenheten
och koppel. Slutligen, när hunden konsekvent lyder kommandon
med koppel och halsband kan du eventuellt ta bort kopplet och
träna med bara hundhalsbandsenheten.
Träningsmetoder
Ljud: Aktiverar en ljudsignal istället för stimulering. Ett ljud kan
användas antingen som positiv eller negativ
träningsuppmaning, beroende på träningsprogram.
Vibration: Ger vibration istället för stimulering hela tiden du
trycker på träningsknappen, i högst 8 sekunder. Effekten av
vibrationen kan variera beroende på hundens temperament
och erfarenhet.
6
Ställa in träningsknappar för en hund
OBS! Träningsfunktioner är inte tillgängliga i alla områden för
spårningshalsband.
Innan du kan tilldela träningsknappar för en hund måste du
lägga till hunden i handenheten (Lägga till en hund med hjälp av
trådlös ihopparning, sidan 3).
Som standard är träningsknapparna inställda på ljud (T),
vibration (V) eller ljus (L) för varje knapp. Det här läget är mest
användbart när du tränar bara en hund. När du tränar flera
hundar kan det vara bra att anpassa en träningsknapp för varje
hund och för varje träningsmetod (Anpassa träningsknapparna,
sidan 6).
1 Välj Inställning > Träning > Träningsknappar.
2 Välj området längst upp på skärmen direkt nedanför
knapparna.
3 Välj .
I det här läget ger vänster knapp ett ljud. Höger knapp ger en
vibration.
Anpassa träningsknapparna
OBS! Träningsfunktioner är inte tillgängliga i alla områden för
spårningshalsband.
Innan du kan tilldela träningsknappar för en hund måste du
lägga till en hund i handenheten (Lägga till en hund med hjälp
av trådlös ihopparning, sidan 3).
Du kan tilldela en specifik hundträningsmetod för varje
träningsknapp. Du kan lägga till flera sidor av inställningar för
träningsknappen. Det här läget är mest användbart när du tränar
flera hundar.
1 Välj Inställning > Träning > Träningsknappar > Ändra
läge.
2 Välj nedanför den knapp du anpassar.
3 Välj den hund du ska träna med den här knappen.
4 Välj ljud (T), vibration (V) eller ljus (L).
5 Upprepa steg 2–4 för alla tre knappar.
6 Om du behöver träna med mer än tre knappar väljer du >
Infoga sida och programmerar ytterligare knappar.
7 Välj .
Kontaktspårning
Du kan spåra andra jägare så att du hela tiden vet var de är. Du
kan också skicka meddelanden till dina kontakter. En Alpha
handenhet kan spåra upp till 20 enheter, bland annat kompatibla
hundhalsbandsenheter och Alpha handenheter.
Lägga till en kontakt via MURS/VHF
Innan du kan lägga till en kontakt med MURS/VHF bör du vara
nära kontakten, och du måste slå på sändaren (Slå på
sändaren, sidan 15).
Du kan lägga till medjägare till din handenhet så att du kan
spåra dem på kartan (Spåra en kontakt, sidan 7) och skicka
meddelanden till dem (Skicka ett meddelande till dina kontakter,
sidan 7).
> Kontakter > Lägg till.
1 På handenheten väljer du
2 För de två handenheterna nära varandra och välj Ja på din
handenhet.
På
kontaktens handenhet väljer du
> Kontakter > Para.
3
4 På din handenhet anger du kontaktens namn och väljer >
OK.
Kontakten läggs till i din handenhet.
Du kan upprepa proceduren med en annan jägares handenhet
för att lägga till ditt kontakt-ID i den enheten.
Hundträning
Lägga till en kontakt med hjälp av ett
kontakt-ID
Innan du kan lägga till en jägare med ett kontakt-ID måste
jägaren hitta kontakt-ID:t (Hitta ditt kontakt-ID, sidan 7) och
skicka det till dig. Du måste också slå på sändaren (Slå på
sändaren, sidan 15).
Om du inte är i närheten av den jägare du vill lägga till kan du
lägga till jägaren med ett kontakt-ID.
> Kontakter > Lägg till.
1 På handenheten väljer du
När
du
får
frågan
om
du
är
i
närheten
av handenheten väljer
2
du Nej.
3 När du får frågan om du känner till kontakt-ID:t väljer du Ja.
4 Välj kontakt-ID:t för den kontakt som du vill lägga till.
5 Ange kontaktens namn och välj > OK.
Kontakten läggs till i din handenhet.
Du kan upprepa proceduren med en annan jägares handenhet
för att lägga till ditt kontakt-ID i den enheten.
Initiera ett nödlarm
Innan du kan initiera ett nödlarm måste du slå på sändaren (Slå
på sändaren, sidan 15).
Innan någon kan ta emot ditt nödlarm måste de lägga till dig
som kontakt (Lägga till en kontakt via MURS/VHF, sidan 6).
Du kan använda ett nödlarm när du behöver omedelbar hjälp
och du är borta från jaktlaget.
Välj
> Kontakter >
> Ja.
När kontakten accepterar din nödlarmsbegäran visas ett
meddelande på skärmen som talar om att kontakten har
börjat navigera till din plats.
Efter att kontakterna tagit emot larmet kan de navigera till din
plats.
Skicka ett meddelande till dina kontakter
Du kan skicka och ta emot automatiska meddelanden. Det finns
18 meddelanden att välj mellan, till exempel "Hjälp" och "Jag
kommer".
> Kontakter > Meddelande.
1 Välj
2 Välj ett meddelande.
Meddelandet skickas till dina kontakter med ditt namn före
meddelandet. Alla som spårar din handenhet tar emot
meddelandet.
Spåra en kontakt
Du kan hålla reda på kontakters positioner med kartan.
Välj .
Hitta ditt kontakt-ID
Välj Inställning > Kontakter > Ihopparningsinst..
Handenhetens kontakt-ID står under id.
Ändra kontakt-ID
Om du upplever störningar från andra halsband eller
handenheter i området kan du behöva ändra kontakt-ID för din
handenhet.
1 Välj Inställning > Kontakter > Ihopparningsinst. > id.
2 Välj ett kontakt-ID som ännu inte är tilldelat till en annan
enhet i området.
Om du väljer ett kontakt-ID som stör enheter i området bör du
välja ett nytt kontakt-ID.
Varje gång en kontakt ändrar sitt kontakt-ID måste du uppdatera
kontakt-ID:t i din handenhet(Uppdatera ett kontakt-ID,
sidan 7).
Jakt med Alpha systemet
Uppdatera ett kontakt-ID
Om en kontakt har ändrat sitt kontakt-ID (Ändra kontakt-ID,
sidan 7) kan du snabbt uppdatera kontakt-ID:t i din handenhet.
> Kontakter.
1 Välj
Välj
kontakten.
2
3 Välj Visa info.
4 Välj > Byt ID.
5 Välj det kontakt-ID som matchar kontaktens nya kontakt-ID.
Jakt med Alpha systemet
Med Alpha systemet kan du utföra många uppgifter som är
mycket praktiska när du är på jakt.
• Markera lastbilens plats (Markera lastbilens plats,
sidan 7).
• Spåra dina hundar (Spåra hunden på kartan, sidan 5).
• Spåra medjägare (Spåra en kontakt, sidan 7).
• Markera flockpositionen (Markera en flock, sidan 7).
• Skicka meddelanden till medjägare (Skicka ett meddelande
till dina kontakter, sidan 7).
• Slå på halsbandets ljus (Slå på halsbandets ljus, sidan 7).
• Sätt halsbandet i räddningsläge för att spara på batteriet
(Starta räddningsläget, sidan 7).
• Pausa spårningen medan du flyttar hundarna (Pausa
hundspårningen, sidan 5).
Markera lastbilens plats
Du kan markera lastbilens plats så att du kan navigera tillbaka
dit efter jakten.
1 Välj Ny jakt.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Markera en flock
Du kan markera en flockposition och ange det uppskattade
antalet fåglar som skrämts upp och antalet fåglar som tagits.
1 Välj Markera waypoint.
2 Välj Flock.
3 Ange antalet fåglar som skrämts upp.
4 Ange antalet fåglar som tagits.
5 Välj OK.
Slå på halsbandets ljus
Du kan slå på lysdioderna på halsbandet på natten för att hitta
en hund eller varna förare om en hund rör sig nära en väg.
Ljuset är synligt upp till 91 meter.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info.
4 Välj > Halsbandets ljus.
5 Välj Kontinuerligt, Blinka långsamt eller Blinka snabbt.
TIPS: Välj olika ljusinställningar för varje hund för att
underlätta identifieringen av hundar på fältet.
Starta räddningsläget
Du kan starta räddningsläget för att spara på batteriet i slutet av
en lång jakttur eller om hunden riskerar att hamna utanför
räckvidden.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > > Räddningsläge.
7
När du har startat räddningsläget är det igång tills du stänger av
det.
När halsbandets batterinivå kommer under 25 % uppdateras
halsbandsdata bara varannan minut.
Waypoints, rutter och spår
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet.
Markera din aktuella position
1 Välj Markera waypoint.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Ny.
• Välj ett standardpositionsnamn, som Lastbil eller Läger.
3 Välj Spara.
Markera en waypoint med hjälp av kartan
1 Välj .
2 Välj platsen på kartan.
3 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
4 Välj > OK.
Redigera en waypoint
Innan du kan redigera en waypoint måste du skapa en waypoint.
Välj
> Waypointhanteraren.
Välj en waypoint.
Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.
Ange ny information.
Välj .
1
2
3
4
5
Återställa positionen för en waypoint på din aktuella
plats
Du kan ändra position för en waypoint. Om du t.ex. flyttar
fordonet kan du ändra positionen till aktuell position.
> Waypointhanteraren.
1 Välj
2 Välj en waypoint.
3 Välj > Återställ position här.
Waypointens plats ändras till din aktuella plats.
Flytta en waypoint på kartan
> Waypointhanteraren.
1 Välj
2 Välj en waypoint.
3 Välj > Flytta waypoint.
4 Välj den nya platsen på kartan.
5 Välj Flytta.
Öka träffsäkerheten för en waypointposition
Du kan förfina en waypointplats för större noggrannhet. Vid
medelvärdesberäkning gör enheten flera avläsningar på samma
plats och använder medelvärdet för större noggrannhet.
> Waypointhanteraren.
1 Välj
2 Välj en waypoint.
3 Välj > Medelposition.
4 Förflytta dig till waypointplatsen.
5 Välj Start.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
7 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du Spara.
Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för
en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.
8
Beräkna en waypoint
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från en markerad plats till en ny plats.
> Waypointhanteraren.
1 Välj
2 Välj en waypoint.
3 Välj > Projicera waypoint.
4 Ange bäring och välj .
5 Välj en måttenhet.
6 Ange distans och välj .
7 Välj Spara.
Ta bort en waypoint
> Waypointhanteraren.
1 Välj
2 Välj en waypoint.
3 Välj > Ta bort > Ja.
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller positioner som leder
dig till slutmålet.
Skapa en rutt
> Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första
1 Välj
2
3
4
5
6
position.
Välj en kategori.
Välj den första punkten på rutten.
Välj Använd > Välj nästa punkt.
Välj en punkt.
Upprepa stegen 3 till 6 för att lägga till alla positioner i rutten.
Redigera namnet på en rutt
> Ruttplanerare.
1 Välj
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra namn.
4 Ange det nya namnet och välj
.
Navigera i en sparad rutt
> Ruttplanerare.
1 Välj
2 Välj en rutt.
3 Välj Visa kartan > Kör.
4 Navigera med kompassen (Navigera med bäringspekaren,
sidan 10) eller kartan (Karta, sidan 9).
Redigera en rutt
> Ruttplanerare.
1 Välj
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt.
4 Välj en punkt.
5 Välj ett alternativ:
• Visa punkten på kartan genom att välja Granska.
• Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer
du Flytta uppåt eller Flytta nedåt.
• Om du vill infoga en ytterligare punkt på rutten väljer du
Infoga.
Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
• Om du vill ta bort punkten från rutten väljer du Ta bort.
Vända en rutt
> Ruttplanerare.
1 Välj
2 Välj en rutt.
3 Välj Vänd på rutt.
Visa en rutt på kartan
> Ruttplanerare.
1 Välj
Waypoints, rutter och spår
2 Välj en rutt.
3 Välj Visa kartan.
3 Välj Ställ in färg.
4 Välj en färg.
Visa aktiv rutt
> Aktiv rutt.
1 Välj
2 Välj en punkt på rutten för att visa mer information.
Spara aktuellt spår
> Spårhanterare.
1 Välj
2 Välj ett spår.
3 Välj ett alternativ:
Ta bort en rutt
> Ruttplanerare.
1 Välj
2 Välj en rutt.
3 Välj Ta bort rutt? > Ja.
Spår
Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information
om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och
höjd för varje punkt.
Spela in spårloggar
> Inställning > Spår > Spårlogg.
1 Välj
2 Välj Spela in, visa inte eller Spela in, visa på karta.
Om du väljer Spela in, visa på karta visas en linje på kartan
som anger ditt spår.
3 Välj Inspelningsläge.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Auto för att spela in spåren i variabel takt och skapa
en optimal återgivning.
• Välj Distans för att spela in spåren på ett visst avstånd.
• Välj Tid för att spela in spåren vid en viss tid.
5 Välj Intervall.
6 Slutför en åtgärd:
• Om du valt Auto som Inspelningsläge väljer du ett
alternativ för att spela in spår mer eller mindre ofta.
OBS! Om du använder intervallet Mestadels får du mest
spårinformation, men enhetens minne fylls fortare.
• Om du valt Distans eller Tid som Inspelningsläge anger
du ett värde och väljer sedan .
När du förflyttar dig med enheten påslagen skapas en spårlogg.
Visa detaljer om spåret
> Spårhanterare.
1 Välj
2 Välj ett spår.
3 Välj Visa kartan.
I början och slutet av spåret finns en markeringsflagga.
4 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
Information om spåret visas.
Visa höjdprofil för ett spår
> Spårhanterare.
1 Välj
Välj
ett
spår.
2
3 Välj Höjdprofil.
Navigera till början av ett spår
Du kan navigera tillbaka till början av din rutt. Det är praktiskt
när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.
> Spårhanterare > Aktuellt spår > Visa kartan.
1 Välj
2 Välj TracBack.
När kartan öppnas är rutten markerad som en röd linje.
3 Navigera med hjälp av kartan (Karta, sidan 9) eller
kompassen (Navigera med bäringspekaren, sidan 10).
Ändra spårfärg
> Spårhanterare.
1 Välj
2 Välj ett spår.
Navigering
• Om du vill spara hela spåret väljer du Spara spår.
• Om du vill spara en del av spåret väljer du Spara del och
väljer den del du vill spara.
Markera en position på ett spår
> Spårhanterare.
1 Välj
2 Välj ett spår.
3 Välj Visa kartan.
4 Välj en position längs spåret.
5 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
6 Välj .
7 Välj OK.
Rensa aktuellt spår
Välj
spår.
> Spårhanterare > Aktuellt spår > Rensa aktuellt
Ta bort ett spår
> Spårhanterare.
1 Välj
2 Välj ett spår.
3 Välj Ta bort > Ja.
Arkivera ett sparat spår
Du kan arkivera sparade spår i ett minne.
> Spårhanterare.
1 Välj
2 Välj ett sparat spår.
3 Välj Arkivera.
Arkivera spår automatiskt
1 Välj Inställning > Spår > Automatisk arkivering.
2 Välj ett alternativ.
Sända och ta emot data trådlöst
För att kunna dela data trådlöst måste du befinna dig inom 3 m
(10 fot) från en kompatibel Garmin enhet.
Du kan dela waypoints, geocacher, rutter och spår trådlöst.
> Dela trådlöst.
1 Välj
2 Välj Skicka eller Ta emot.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Navigering
Du kan navigera längs rutter och spår samt till en waypoint, en
geocache, ett foto eller en valfri sparad position i enheten. Med
hjälp av kartan eller kompassen kan du navigera till din
destination.
Karta
betecknar din plats på kartan. När du färdas förflyttas ikonen
och lämnar ett spårregister (spår) efter sig. Waypointnamn och symboler visas på kartan. När du navigerar till en destination
visas rutten med en röd linje på kartan.
När kartorienteringen är Spår uppåt tycks objekt på kartan rotera
runt din position. När du rör dig orienteras hela kartan om i den
riktning du är vänd. Du kan stabilisera objekten genom att ställa
in orienteringen på Norr uppåt (Kartinställningar, sidan 12).
Om du vill öppna kartan väljer du .
9
Mäta avstånd på kartan
Du kan mäta avståndet mellan två punkter.
1 Välj en plats på kartan.
2 Välj > Mäta distans > Använd.
3 Flytta flaggan till en annan plats på kartan.
Kompass
Handenheten har en elektronisk lutningskompenserad kompass
med tre axlar. Med hjälp av en bärings- eller kurspekare kan du
navigera till din destination.
Kalibrera kompassen
MEDDELANDE
Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära
objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.
Du bör kalibrera kompassen om du har förflyttat dig en längre
sträcka, om temperaturen har förändrats eller om du har tagit ur
batteriet.
> Kompass >
> Kalibrera kompass > Start.
1 Välj
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Navigera med bäringspekaren
När du navigerar till en destination, pekar mot din destination
oavsett i vilken riktning du rör dig.
> Kompass.
1 När du navigerar till en destination, väljer du
2 Vänd dig tills pekar mot toppen av kompassen och fortsätt
att förflytta dig i den riktningen mot destinationen.
Kurspekare
Kurspekaren är mest användbar när du navigerar på vatten eller
där det inte finns några stora hinder i din väg. Funktionen hjälper
dig även att undvika faror vid sidan av kursen, t.ex. grund eller
undervattensstenar.
Om du vill aktivera kurspekaren väljer du från kompassen
>
Riktningsinställningar > Gå till-linje/pekare > Kurs (CDI).
4 Välj en kategori.
I listan visas waypoints nära ursprungswaypointen.
Navigera med Sikta och kör
Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den
riktningen och navigera till objektet.
> Sikta och kör.
1 Välj
2 Rikta enheten mot ett objekt.
3 Välj Låsriktning > Ställ in kurs.
4 Navigera med kompassen (Navigera med bäringspekaren,
sidan 10) eller kartan (Karta, sidan 9).
Höjdprofil
Höjdprofilen är som standard inställd på att visa höjden för en tid
som passerat. Du kan anpassa profilen (Ändra plottyp
(höjdprofil), sidan 10) och datafälten (Anpassa datafälten,
sidan 11).
Om du vill öppna höjdprofilen väljer du
> Höjdprofil.
Kalibrera den barometriska höjdmätaren
Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt
höjd och korrekt lufttryck.
1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.
> Höjdprofil >
> Kalibrera höjdmätare.
2 Välj
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Navigera till en punkt på profilen
> Höjdprofil.
1 Välj
2 Välj en individuell punkt på profilen.
3
4
5
6
Information om punkten visas högst upp till vänster i profilen.
Välj
> Visa kartan.
Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
Välj Kör.
Navigera med kompassen (Navigera med bäringspekaren,
sidan 10) eller kartan (Karta, sidan 9).
Ändra plottyp (höjdprofil)
Du kan ändra höjdprofilen så att den visar tryck och höjd över tid
eller över ett avstånd.
> Höjdprofil >
> Byt plottyp.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
Återställa höjdprofilen
Kurspekaren À anger ditt förhållande till en kurslinje som leder
till destinationen. Kursavvikelseindikatorn (CDI) Á ger en
indikation om avdrift (åt höger eller vänster) från kursen. Skalan
 betecknar avståndet mellan punkterna à på
kursavvikelseindikatorn som talar om för dig hur mycket ur kurs
du är.
Menyn Vart?
Du kan använda menyn Vart? för att hitta en destination att
navigera till. Alla Vart?-kategorier är inte tillgängliga i alla
områden och på alla kartor.
Söka efter en waypoint efter namn
> Vart? > Waypoints >
> Sök stavning.
1 Välj
Ange
namnet.
2
3 Välj .
Välj
> Höjdprofil >
spår > Ja.
> Nollställa > Rensa aktuellt
Färddator
Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet,
maxhastighet, trippmätare och annan användbar information. Du
kan anpassa färddatorns utseende, instrumentbräda och
datafält (Anpassa datafälten, sidan 11).
Öppna färddatorn genom att välja
> Färddator.
Nollställa färddatorn
Du bör återställa färddatorn innan du påbörjar en färd så att den
visar rätt trippinformation.
Välj
> Färddator >
> Nollställa > Nollst trippdata >
Ja.
Söka efter en waypoint nära en annan waypoint
> Waypointhanteraren.
1 Välj
2 Välj en waypoint.
3 Välj > Sök nära här.
10
Navigering
Tillämpningar
Ställa in positionslarm
Positionslarmen signalerar att du eller dina hundar befinner sig
inom ett definierat avstånd från en viss plats. En ljudsignal hörs
när du kommer in i den angivna radien.
> Positionslarm.
1 Välj
2 Välj Skapa larm.
3 Välj en kategori.
4 Välj en plats.
5 Välj Använd.
6 Ange en radie.
När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten ifrån
sig en ton.
Beräkna ett områdes storlek
> Områdesberäkning > Start.
1 Välj
2 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.
3 Välj Räkn. när du är klar.
Visa kalender och almanacka
Du kan visa aktiviteter i enheten, till exempel när en waypoint
sparades, almanacksinformation om solen och månen samt jaktoch fisketider.
1 Välj .
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kalender för att visa enhetsaktiviteter för specifika
dagar.
• Välj Sol och måne för att visa tider för när solen och
månen går upp och ner.
• Välj Jakt och fiske för att visa den bästa tiden för jakt och
fiske.
3 Om det behövs väljer du eller för att visa en annan dag.
3 Välj en plats.
4 Välj Använd.
VIRB fjärrkontroll
®
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Styra en VIRB actionkamera med handenheten
Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB på handenheten
måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer
information finns i användarhandboken till VIRB kameran.
1 Slå på VIRB kameran.
> VIRB-fjärrkontr..
2 På handenheten väljer du
3 Vänta medan handenheten ansluter till din VIRB kamera.
4 Välj ett alternativ:
• Välj REC för att starta och stoppa videoinspelningen.
• Välj
för att ta ett foto.
Styra en VIRB actionkamera med hundhalsbandsenheten
Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB på handenheten
måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer
information finns i användarhandboken till VIRB kameran.
1 Slå på VIRB kameran.
2 På handenheten väljer du Hundlista.
3 Välj den hund som använder VIRB kameran.
4 Välj Visa info.
5 Välj VIRB-styrning.
Hundhalsbandsenheten ansluts till VIRB och VIRB
kontrollsidan öppnas.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Start för att starta inspelningen.
• Välj Stopp för att stoppa inspelningen.
• Välj Foto för att stoppa inspelningen.
Ställa in larm
1
2
3
4
Välj
> Klocklarm.
Välj och för att ställa in tiden.
Välj Sätt på larm.
Välj ett alternativ.
Larmet ljuder vid den valda tidpunkten. Om enheten är avstängd
vid larmtidpunkten, sätts den på och larmet ljuder.
Öppna stoppuret
Välj
> Stoppur.
Satellitsida
På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet,
satellitpositioner och signalstyrka.
Ändra satellitvisning
Som standard visas satellitvisningen med norr överst. Du kan
ändra satellitvisningen så att den är orienterad efter ditt aktuella
spår upptill på skärmen.
> Satellit > .
1 Välj
2 Välj Spår uppåt.
Stänga av GPS
Välj
> Satellit >
> Anv med GPS från.
Simulera en position
> Satellit >
> Anv med GPS från.
1 Välj
2 Välj > Ställ in position på karta.
Tillämpningar
Anpassa enheten
Anpassa huvudmenyn
Du kan flytta, lägga till och ta bort objekt på huvudmenyn.
1 På huvudmenyn väljer du Inställning > Huvudmenyn.
2 Välj ett menyobjekt.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Flytta uppåt eller Flytta nedåt för att ändra plats i
listan för objektet.
• Välj Ta bort för att ta bort ett objekt från listan.
• Välj Lägg till sida för att placera ett objekt på listan efter
att du har tagit bort det.
• Välj
> Återst. standardinst. om du vill återställa
ordningen för alla objekt på menyn.
Anpassa datafälten
Innan du kan anpassa datafälten på kartan måste du aktivera
datafälten (Aktivera kartans datafällt, sidan 12).
Du kan anpassa datafälten och instrumentbrädorna för kartan,
kompassen, höjdprofilen och färddatorn.
1 Öppna sidan där du vill ändra datafälten.
2 Välj ett datafält som du vill anpassa.
3 Välj det nya datafältet.
För datafältsbeskrivningar, se Alternativ för datafält,
sidan 18.
11
Aktivera kartans datafällt
Välj
>
> Kartinställningar > Översikt > Små datafält.
Systeminställningar
Välj Inställning > System.
GPS: Ställer in GPS på Normal, WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service) eller Demoläge (GPS av). Mer information
om WAAS finns på http://www.garmin.com/aboutGPS/waas
.html.
BaseCamp BaseStation: Ställer in hur enheten ansluts till
BaseCamp när enheten ansluts till datorn.
Hundinställningar
Välj Inställning > Hundar.
Hundspår på karta: Ställer in längden (i minuter eller timmar)
för hundspårningen på kartan. Om varaktighet för spåret som
visas minskas kan störningar på kartan minska.
Zooma efter hundar: Zoomar automatiskt kartan för att visa alla
hundars positioner och din position, såvida du inte manuellt
panorerar kartan.
Hundvarning: Ställer in hur du meddelas om vissa åtgärder
(Ställa in hundlarm, sidan 4).
Skallavkänning: Aktiverar funktionen för skallavkänning. Den
här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Kontaktinställningar
Välj Inställning > Kontakter.
Kontaktspår på karta: Ställer in längden (i minuter eller timmar)
för kontaktspårningen på kartan.
Zooma efter kontakt: Zoomar automatiskt kartan för att visa
alla kontakters positioner och din position, såvida du inte
panorerar kartan manuellt.
Meddelandevarning: Ställer in meddelandevarningar på Endast
ljudsignal, Endast vibrator, Ljud och vibrator eller Endast
meddelande.
Ihopparningsinst.: Ställer in alternativen som enheten
använder för att spåra och kommunicera med andra enheter.
Skärminställningar
Välj Inställning > Skärm.
Tidsgräns för belysning: Anpassar tiden innan
bakgrundsbelysningen släcks.
Skärmavbildning: Spara bilden på enhetens skärm.
Batterisparläge: Sparar batterikapacitet och förlänger batteriets
livslängd genom att stänga av skärmen när
bakgrundsbelysningen släcks (Slå på handenhetens
batterisparläge, sidan 15).
Kalibrera skärm: Här kan du justera skärmen så att den
fungerar ordentligt vid tryckningar (Kalibrera pekskärmen,
sidan 12).
Kalibrera pekskärmen
Du kan kalibrera skärmen om den inte verkar fungera som den
ska.
1 Välj Inställning > Skärm > Kalibrera skärm.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Utseendeinställningar
Välj Inställning > Utseende.
Läge: Ställer in en ljus bakgrund, en mörk bakgrund eller växlar
automatiskt mellan de två alternativen beroende på tiderna
för soluppgång och solnedgång för din aktuella position.
Bakgrund: Ställer in bakgrundsbilden.
12
Markeringsfärg, dag: Ställer in färgen för alternativ som du
valde i dagläget.
Markeringsfärg, natt: Ställer in färgen för alternativ som du
valde i nattläget.
Ställa in enhetssignaler
Du kan anpassa signaler för meddelanden, knappar, varningar
och larm.
1 Välj Inställning > Ljud.
2 Välj en signal för varje ljudtyp.
Kartinställningar
Välj Inställning > Karta.
Orientering: Justerar hur kartan visas på sidan. Norr uppåt visar
norr överst på sidan. Spår uppåt visar den aktuella kursen
uppåt på sidan. Fordonsläge visar färdriktningen ur ett
bilperspektiv med färdriktningen överst.
Guidningstext: Ställer in när guidningstext visas på kartan.
Översikt: Ställer in inforutor som visas på kartan. I varje inforuta
visas olika uppgifter om din rutt eller plats.
Kartinformation: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för
närvarande är inlästa i enheten.
Karthastighet: Anpassar hastigheten för kartritningen. En högre
hastighet minskar batteriets livslängd.
Avancerade kartinställningar
Välj Inställning > Karta > Avancerade inställningar.
Autozoom: Ställer automatiskt in rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. Om du har valt Av måste du zooma in
och ut manuellt.
Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om
kartan.
Skuggad relief: Visar detaljerad relief på kartan (om den är
tillgänglig) eller stänger av skuggning.
Fordon: Här kan du välja en positionsikon som markerar din
position på kartan.
Zoomnivåer: Ställer in zoomnivån där kartobjekt visas.
Kartobjekt visas inte om kartans zoomnivå är högre än den
inställda nivån.
Textstorlek: Ställer in textstorlek för kartobjekt.
Spårinställningar
Välj Inställning > Spår.
Spårlogg: Sätter på och stänger av spårinspelning.
Inspelningsläge: Ställer in en metod för spårinspelning. Auto
spelar in spåren i variabel takt och skapar en optimal
återgivning av dina spår.
Intervall: Ställer in en hastighet för inspelning av spårregister.
Om du spelar in punkter oftare skapas ett mer detaljerat spår,
men spårregistret fylls snabbare.
Automatisk arkivering: Ställer in en automatisk
arkiveringsmetod för att organisera dina spår. Spår sparas
och rensas automatiskt baserat på användarinställningarna.
Färg: Ställer in färgen på det aktiva spåret på kartan.
Ruttinställningar
Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du
ägnar dig åt. Vilka ruttinställningar som är tillgängliga beror på
vilken aktivitet som är vald.
Välj Inställning > Rutt.
Aktivitet: Ställer in en aktivitet för rutten. Enheten beräknar
optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.
Anpassa enheten
Ruttövergångar: Ställer in hur enheten tar sig från en punkt
längs rutten till nästa. Den här inställningen är endast
tillgänglig för vissa aktiviteter. Distans leder dig till nästa
punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från
den aktuella punkten.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd och hastighet, höjd,
djup, temperatur och tryck.
1 Välj Inställning > Enheter.
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet för inställningen.
Tidsinställningar
Välj Inställning > Tid.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars
eller 24-timmars format.
Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten. Automatisk ställer in
tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.
viss sträcka, spelar in barometriskt tryck under en viss tid
eller spelar in omgivningstryck under en viss tid.
Kalibrera höjdmätare: Kalibrerar höjdmätaren.
Marina kartinställningar
Välj Inställning > Marint.
Sjökortsläge: Ställer in typen av sjökort som används för
enheten. Nautiska visar olika kartfunktioner i olika färger,
vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare att tyda och
gör att kartan efterliknar visningen på papperskartor. Fiske
(kräver marina kartor) visar en detaljerad översikt över
bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är enklare och
en mycket bra hjälp vid fisketurer.
Utseende: Ställer in utseendet för marina navigationshjälpmedel
på kartan.
Inställning för sjövarningar: Ställer in larm som avges när du
överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner
dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i
vatten med ett visst djup.
Enhetsinformation
Inställningar för positionsformat
Visa enhetsinformation
OBS! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för
kartreferenssystem om du använder en karta eller ett sjökort
med ett annat positionsformat.
Välj Inställning > Positionsformat.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet för
positionsinformationen.
Kartreferens: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder.
Standardkoordinatsystem är WGS 84.
Du kan visa enhets-ID, programversion och licensavtal.
Välj Inställning > Om.
Riktningsinställningar
Du kan anpassa kompassinställningarna.
Välj Inställning > Riktning.
Skärm: Ställer in typen av riktningsvisning som visas på
kompassen.
Nordlig referens: Ställer in nord som kursreferens för
kompassen.
Gå till-linje/pekare: Ställer in hur pekaren som visas på kartan
beter sig. Bäring pekar i destinationens riktning. Kurs (CDI)
visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.
Kompass: Växlar automatiskt från elektronisk kompass till GPSkompass när du färdas med högre hastighet under en viss
tid.
Kalibrera kompass: Kalibrerar kompassen (Kalibrera
kompassen, sidan 10).
Höjdmätarinställningar
Välj Inställning > Höjdmätare.
Autokalibrering: Kalibrerar automatiskt höjdmätaren varje gång
enheten slås på.
Barometerläge: Ställer in hur enheten mäter barometrisk
information. Varierande höjd gör att barometern kan mäta
höjdförändringar när du är i rörelse. Konstant höjd förutsätter
att enheten är stationär på en konstant höjd och att det
barometriska trycket därför endast förändras av vädret.
Trycktrend: Ställer in hur enheten spelar in tryckdata. Spara
alltid spelar in alla tryckdata, som kan vara till hjälp när du
söker efter tryckfronter.
Plottyp: Ställer in typen av data som spelas in och visas i
profilen. Spelar in höjdförändringar under en viss tid eller en
Enhetsinformation
Support och uppdateringar
• Du kan uppdatera programvara och kartor för handenheten
med hjälp av Garmin Express™.
• Du kan uppdatera programvara för hundhalsbandsenheten
med hjälp av Garmin WebUpdater.
Support och uppdateringar
Garmin Express (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst
till de här tjänsterna för Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Uppdateringar av kartor, diagram och banor
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdatera programvaran
Innan du kan uppdatera programvaran på handenheten eller
halsbandet måste du ansluta enheten (Ansluta den handhållna
enheten till en dator, sidan 15) eller halsbandet (Ansluta
halsbandet till en dator, sidan 15) till datorn.
Du måste uppdatera programvaran på handenheten och på
halsbandet separat.
OBS! Inga data eller inställningar tas bort när du uppdaterar
programvaran.
1 Gå till www.garmin.com/products/webupdater.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
13
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
MEDDELANDE
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Specifikationer
Alpha 100 handenhet – specifikationer
Batterityp
Laddningsbart, utbytbart litiumjonbatteri
Batteritid
Upp till 20 timmar
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Temperaturområde för långtids- Från 0 till 25 °C (från 32 till 77 °F)
förvaring
Trådlös räckvidd för VHF
Upp till 9 miles
ANT+ trådlös räckvidd vid låg
strömnivå
Ca 3 m (10 fot)
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
T5 hundhalsbandsenhet – specifikationer
Batterityp
Internt uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteritid
Från 20 till 40 timmar
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60°C (från -4 till 140°F)
Laddningstemperaturområde Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
ANT , trådlös räckvidd
Upp till 10 m (32,8 fot)
VHF-radioräckvidd
Upp till 14,48 km (9 mile)
Vattenklassning
1 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
T5 mini hundhalsbandsenhet – specifikationer
Batterityp
Laddningsbart, utbytbart litiumjonbatteri
Batteritid
Upp till 16–30 timmar, normal användning
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60°C (från -4 till 140°F)
Laddningstemperaturområde
Från 5 till 40 °C (från 41 till 104 °F)
ANT, trådlös räckvidd
Upp till 5 m (16,4 fot)
VHF-radioräckvidd
Upp till 6,44 km (4 mile)
Vattenklassning
1 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
14
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.
VARNING
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna.
Långtidsförvaring
2 Torka enheten torr.
®
Batteriinformation
MEDDELANDE
Den normala långsiktiga minskningen av litiumjonbatteriets
uppladdningskapacitet kan öka om enheten utsätts för förhöjda
temperaturer. Om du förvarar en fulladdad enhet på en plats
med en temperatur utanför temperaturintervallet för långvarig
förvaring kan det minska uppladdningskapaciteten avsevärt.
När du planerar att inte använda handenheten under flera
månader bör du ta ut batteriet. Lagrade data går inte förlorade
när batteriet tas ut.
När du inte tänker använda halsbandet på flera månader bör
batteriet laddas till cirka 50 %. Enheten bör förvaras på en sval,
torr plats i normal rumstemperatur. Efter förvaringen ska
halsbandet laddas upp helt före användning.
Maximera batteriets livslängd
Livslängden på batterierna i handenheten och halsbandet kan
förlängas på flera olika sätt.
• Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (Justera
bakgrundsbelysningens ljusstyrka, sidan 14).
• Minska tidsgränsen för bakgrundsbelysningen (Justera
tidsgräns för bakgrundsbelysning, sidan 14).
• Välj en längre tid för handenhetens uppdateringsfrekvens
(Ändra handenhetens uppdateringsfrekvens, sidan 15).
• Stäng av sändaren (Stänga av sändaren, sidan 15).
• Använd batterisparläget (Slå på handenhetens
batterisparläge, sidan 15)
• Minska kartritningshastigheten (Justera
kartritningshastigheten, sidan 15).
• Ställ hundhalsbandsenheten i räddningsläge (Starta
räddningsläget, sidan 7) för att spara på halsbandets batteri.
• Förläng tiden för halsbandets uppdateringsfrekvens (Ändra
hundhalsbandsenhetens uppdateringsfrekvens, sidan 15)
för att spara på halsbandets batteri.
Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka
Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta
batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera
bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera
batterilivslängden.
OBS! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när
batterikapaciteten är låg.
1 Välj .
2 Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka med hjälp av
skjutreglaget.
Enheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd
på hög.
Justera tidsgräns för bakgrundsbelysning
Du kan förkorta bakgrundsbelysningens tidsgräns för att
maximera batterilivslängden.
1 Välj Inställning > Skärm > Tidsgräns för belysning.
2 Välj ett alternativ.
Enhetsinformation
Ändra hundhalsbandsenhetens uppdateringsfrekvens
Innan du kan ändra halsbandets uppdateringsfrekvens måste
halsbandet slås på och vara inom räckhåll för handenheten.
Du kan välja en längre tid för uppdateringsfrekvensen för att
spara på batteriet.
1 Välj Hundlista.
2 Välj en hund.
3 Välj Visa info > > Ändra uppd.frekv..
Ändra handenhetens uppdateringsfrekvens
Du kan välja en längre tid för uppdateringsfrekvensen för att
spara på batteriet.
1 Välj Inställning > Kontakter > Ihopparningsinst. >
Uppd.frekv..
2 Välj en ny uppdateringsfrekvens.
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader. Gå till www.garmin.com/products/poiloader.
Installera ett minneskort
VARNING
Använd inte vassa föremål till att ta bort batterier som kan bytas
ut av användaren.
Du kan installera ett microSD minneskort i den handhållna
enheten om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa
kartor.
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Ta bort batteriet.
3 Skjut korthållaren åt vänster och lyft upp den.
Slå på handenhetens batterisparläge
Du kan använda batterisparläget till att förlänga
batterilivslängden.
Välj Inställning > Skärm > Batterisparläge > På.
I batterisparläget stängs skärmen av när tidsgränsen för
bakgrundsbelysningen nås.
Justera kartritningshastigheten
Du kan minska kartritningshastigheten för att spara på batteriet.
Välj Inställning > Karta > Karthastighet > Normal.
Slå på sändaren
Innan du kan lägga till en kontakt eller initiera ett nödlarm måste
du se till att sändaren är aktiverad.
OBS! Vid låga temperaturer och om du sänder när batteriet är
svagt kan enheten stängas av.
Välj Inställning > Kontakter > Ihopparningsinst. > Sända >
På.
Stänga av sändaren
Du kan avaktivera sändning för att spara på batteriet på
handenheten när du inte kommunicerar med kontakter.
OBS! Vid låga temperaturer och om du sänder när batteriet är
svagt kan enheten stängas av.
Välj Inställning > Kontakter > Ihopparningsinst. > Sända >
Av.
När sändaren är avstängd kan du inte skicka din position eller
meddelanden till kontakter.
4
5
6
7
Sätt i minneskortet med guldkontakten vänd nedåt.
Stäng korthållaren.
Skjut korthållaren åt höger för att låsa den på plats.
Sätt tillbaka batteriet och luckan.
Ansluta den handhållna enheten till en dator
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft på väderkåpan À.
Spara energi medan du laddar enheten
Du kan stänga av enhetens skärm och övriga funktioner medan
du laddar enheten.
1 Anslut enheten till en extern strömkälla.
Återstående batterikapacitet visas.
2 Håll strömknappen nedtryckt i 4–5 sekunder.
Skärmen stängs av och enheten försätts i ett
batteriladdningsläge med låg strömförbrukning.
3 Ladda enheten helt.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Filtyper
Den handhållna enheten stöder följande filtyper:
• Filer från BaseCamp. Gå till www.garmin.com/trip_planning.
• JPEG-bildfiler.
• GPX-geocachefiler. Gå till www.geocaching.com/play.
Enhetsinformation
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till mini-USBanslutningen Á på enheten.
3 Anslut den andra kontakten på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter
under Den här datorn på Windows datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac datorer.
Ansluta halsbandet till en dator
MEDDELANDE
För att förhindra korrosion bör du torka av kontakterna på
halsbandet och området omkring dem innan du ansluter
laddningsfästet.
15
Du kan ansluta halsbandet till datorn för att använda det med
program som BaseCamp. Halsbandet är inte en
masslagringsenhet.
1 Knäpp fast laddningsfästet på halsbandet.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till mini-USBporten på kabeln till laddningsfästet.
3 Anslut den andra kontakten på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
Överföra hundspår till BaseCamp
Du kan överföra hundspår till BaseCamp.
1 Anslut halsbandet till datorn (Ansluta halsbandet till en dator,
sidan 15).
Halsbandet sätts igång automatiskt.
2 Välj .
3 Öppna BaseCamp.
BaseCamp identifierar och överför halsbandets interna
spårlogg.
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med
din enhet för att visa temperaturdata från tempe.
Använda valfria träningstillbehör
1 Flytta enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+
2
3
4
5
tillbehöret.
Välj Inställning > ANT-sensorer.
Välj Pulsmätare, Cykelns kadenssensor eller tempesensor.
Välj På, Av eller Sök igen.
Du kan anpassa datafälten till att visa puls- eller kadensdata
(Anpassa datafälten, sidan 11).
Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet
• Kontrollera att ANT+ tillbehöret är kompatibelt med Garmin
enheten.
• Innan du parar ihop ANT+ tillbehöret med Garmin enheten
flyttar du dig 10 m (32,9 fot) bort från andra ANT+ tillbehör.
• Flytta Garmin enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+
tillbehöret.
• När du har parat ihop enheterna första gången känner
Garmin enheten automatiskt igen ANT+ tillbehöret varje gång
det aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på
Garmin enheten och tar bara några sekunder när tillbehören
aktiveras och fungerar som de ska.
• När Garmin enheten väl har parats ihop med ett tillbehör tar
den endast emot data från det tillbehöret och du kan utan
problem vara i närheten av andra tillbehör.
T5 – instruktioner för batteribyte
T5 komponenter
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Bilaga
Tillbehör och utbytesdelar
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Kartor som tillval
Du kan använda ytterligare kartor med enheten, t.ex. BirdsEye
satellitbilder, BlueChart g2 och City Navigator detaljerade
kartor. Detaljerade kartor kan innehålla fler intressanta platser,
t.ex. restauranger eller marina tjänster. Mer information finns på
http://buy.garmin.com och hos din Garmin återförsäljare.
®
®
ANT+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta
sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
16
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Bakre platta
Strömknapp
Batterikontakt
Batterilock
Batteri
Strömkontakt
Bilaga
Avlägsna det gamla batteriet
Innan du byter batteriet måste du ta bort smuts och vatten från
enheten. Du behöver också en liten kryssmejsel.
1 Ta bort de sex skruvarna från de yttre kanterna av den bakre
plattan.
OBS! Du bör lämna kvar de två inre skruvarna.
2 Bänd försiktigt loss den bakre plattan.
3 Koppla ifrån batterianslutningen och strömanslutningen.
4 Ta bort skruvarna som håller batterilocket på plats.
5 Ta bort locket och batteriet.
Notera batteriets orientering. Man måste installera det nya
batteriet på samma sätt.
Efter att det gamla batteriet tagits bort, kontakta en lokal
återvinningscentral för att batteriet ska återvinnas på rätt sätt.
7 Ta bort skruvarna från batteriplattan.
8 Ta bort batteriplattan.
9 Ta bort batteriet.
Batteriet sitter fast ordentligt. Du kan behöva bända loss
batteriet ur den bakre plattan med ett föremål som inte får
vara vasst eller av metall.
10 Sätt i det nya batteriet på den främre platsen med batteriets
etikettsida riktad uppåt och batteriets främre kant placerad
under laddningskontaktens utskjutning på enheten.
11 Sätt tillbaka batteriplattan och sätt tillbaka och dra åt de två
skruvarna.
Installera det nya batteriet
Innan du byter ut batteriet måste du ta bort det gamla batteriet
(Avlägsna det gamla batteriet, sidan 17). Du måste också ha en
liten kryssmejsel. Du kan behöva en liten spårskruvmejsel.
1 Sätt i det nya batteriet åt samma håll som det gamla batteriet.
Kontakten À bör vara riktad mot änden närmast
strömknappen, och utbuktningen Á där ledningarna ansluter
till batteriet ska riktas mot sidan med laddningsfästets
kontakter.
12 Kontrollera att packningen inte är skadad och att den sitter
2 Sätt tillbaka batteriluckan.
3 Fäst batterilocket genom att skruva tillbaka skruvarna.
4 Anslut batterikontakten och strömanslutningen.
Du kan behöva använda en spårskruvmejsel för att säkra
anslutningarna.
5 Välj strömknappen för att testa anslutningarna.
När de är rätt anslutna hörs en ton och status-lysdioden
blinkar grön.
6 Stäng av enheten.
7 Kontrollera packningen på insidan av den undre kåpan sitter
ordentligt på plats.
8 Byt ut den bakre plattan.
9 Sätt tillbaka de sex skruvarna för att fästa den bakre plattan.
När du har satt i ett nytt batteri laddar du halsbandet helt.
Byta batteri på hundhalsbandsenheten
Innan du byter batteriet måste du ta bort smuts och vatten från
enheten. Du behöver också ha en liten stjärnskruvmejsel och
låsskruvmejsel som ingår i batteribytessatsen.
1 Ta bort skruvarna från det L-formade locket ovanpå VHFantennen.
2 Bänd loss det L-formade locket.
3 Ta bort skruvarna från de yttre kanterna av den bakre plattan.
4 Bänd försiktigt loss den bakre plattan.
5 Fatta tag i batterikontaktledningarna nära kontakten och dra i
kontakten vinkelrätt mot kretskortet för att koppla bort
batterikontakten från enheten.
6 Fatta tag i strömkontaktledningarna nära kontakten och dra i
kontakten parallellt med kretskortet för att koppla bort
strömkontakten från enheten.
Bilaga
ordentligt i spåret.
13 Anslut batterikontakten och strömkontakten till enheten.
När de är rätt isatta snäpper kontakterna fast i portarna.
14 Sätt tillbaka den bakre plattan och sätt tillbaka och dra åt
skruvarna för att fästa den bakre plattan.
15 Sätt tillbaka det L-formade locket och sätt tillbaka och dra åt
skruvarna för att fästa den L-formade plattan.
16 Kontrollera att packningen inte sticker ut ur enheten.
Byta halsbandsrem
Innan du byter halsbandsremmen måste du ta bort all smuts,
vatten och skräp från enheten (Rengöra enheten, sidan 14).
1 Dra ut halsbandsremmen från GPS-antennen, VHFantennledaren och hundenheten.
Eventuellt måste du trycka och dra i halsbandsremmen för att
ta bort den på rätt sätt. Du kan behöva lossa skruvarna på
GPS-antennhöljet, men ta inte bort dem.
Trä
den nya halsbandsremmen genom hundenheten, VHF2
antennledaren och GPS-antennen.
3 Om det behövs drar du åt skruvarna som håller fast GPSantennhöljet.
Byta VHF-antennen i hundhalsbandsenheten
MEDDELANDE
Böj inte bandet som förbinder huvudenhetens hölje och GPSantennen.
När locket är borttaget ska du inte röra tätningsmedlet mittemot
VHF-antennen, eftersom detta kan skada den vattentäta
packningen på hundhalsbandsenheten.
Innan du byter VHF-antennen måste du ta bort smuts och vatten
från enheten. Du behöver även en liten kryssmejsel.
1 Ta bort de 4 skruvarna À från locket ovanpå VHF-antennen.
OBS! Du bör notera placeringen av den korta skruven Á.
17
2 Bänd loss locket.
3 Ta bort skruven  som fäster VHF-antennen mot den bakre
4
5
6
7
8
plattan.
Dra ut hela antennen ur styrningen för att ta bort den gamla
antennen.
Linda antennstyrningen runt halsbandsremmen och trä den
nya VHF-antennen genom styrningen.
Detta hjälper till att rikta antennen uppåt.
Sätt tillbaka skruven som fäster VHF-antennen mot den
bakre plattan.
Sätt tillbaka luckan över VHF-antennen.
Sätt tillbaka de 4 skruvarna på luckan, och sätt den korta
skruven på rätt plats.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12 V-strömkabeln fungerar inte om
den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À 90 grader moturs för att låsa upp det.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa
det i 12 V-strömkabeln à igen.
Alternativ för datafält
Avstånd till destination: Återstående sträcka till
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Avstånd till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Bana: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan
visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
18
Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa
data visas bara under navigering.
Barometer: Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når
slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.
ETA vid nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
Faktisk fart mot dest: Hastigheten med vilken du närmar dig en
destination längs en rutt. Dessa data visas bara under
navigering.
Fartgräns: Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen.
Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid
hastighetsanvisningar på vägskyltar.
Glidförhåll.: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka
och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande t. dest.: Det glidförhållande som krävs för att
sjunka från din aktuella position till destinationens höjd.
Dessa data visas bara under navigering.
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel:
Din GPS-plats är exakt +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS – signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Hastighet: Den aktuella färdhastigheten.
Högsta höjd över havet: Den högsta höjd som nåtts sedan den
senaste återställningen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Kadens: Antal varv för vevarmen eller antal steg per minut.
Enheten måste vara ansluten till ett kadenstillbehör för att de
här data ska visas.
Klocka: Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Lägsta höjd över havet: Den lägsta höjd som nåtts sedan den
senaste återställningen.
Lufttryck: Okalibrerat omgivande tryck.
Max fart: Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste
återställningen.
Max sänkning: Den maximala höjdminskningshastigheten i fot
per minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Max stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per
minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Medelfart under rörelse: Medelhastigheten i rörelse sedan den
senaste återställningen.
Medelsänkning: Den lodräta medelsträckan för
höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan
den senaste återställningen.
Pekare: En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng.
Dessa data visas bara under navigering.
Position (lat/long): Den aktuella positionen i latitud och longitud
oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Position (vald): Den aktuella positionen med hjälp av den valda
inställningen för positionsformat.
Puls: Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Restid under förflyttn.: En fortgående uppräkning av den tid
som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Slutdestination: Den sista punkten på en rutt till destinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Bilaga
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Stillestånd: En fortgående uppräkning av den tid som
tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.
Sväng: Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till
destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska
svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger.
Dessa data visas bara under navigering.
Tid till destination: Den beräknade tiden innan du når
destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Till kurs: Den riktning du måste färdas i för att återvända till
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Total distans: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.
Total höjdminskning: Den totala höjdminskningen sedan den
senaste återställningen.
Total medelfart: Medelhastigheten i rörelse och vid stopp
sedan den senaste återställningen.
Total restid: En fortgående uppräkning av den tid som
tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste
återställningen.
Total stigning: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trippmätare: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan sedan den senaste återställningen.
Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från
den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under
navigering.
Vertikal fart: Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Vertikal fart mot dest.: Stigningens eller sänkningens hastighet
i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara
under navigering.
Waypoint vid nästa: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas
bara under navigering.
Bilaga
19
Index
A
almanacka 11
ANT+ sensorer 16
ihopparning 16
användardata, ta bort 16
B
bakgrundsbelysning 12, 14, 15
bana, pekare 10
BaseCamp 5, 12, 15, 16
batteri 14, 16
byta 17
ersätta 17
förvaring 14
installera 1
ladda 1, 15
livslängd 12
maximera 7, 12, 14, 15
maximerar 14
bäringspekare 10
D
data, dela 9
datafält 11, 12
dator, ansluta 15
dela data 9
E
enhet
registrering 1
skötsel 13
enhets-ID 13
F
felsökning 1
filer, överföra 15
flock, markera 7
G
Garmin Express 13
registrera enheten 13
uppdatera programvaran 13
geoområden 5, 6
GPS 11
inställningar 12
H
halsband 4
byta batteri 17
byta rem 17
ladda 2
ljus 7
sätta på 4
VHF-antenn 1, 17
hund 4
grundläggande om träning 6
halsband 7
ID 3, 4
information 3, 4
inställningar 12
lägga till 2, 3
navigera till 5
spår 3, 16
spår- och träningskoder 3
spåra 5
statistik 3
träning 6
typ 3
uppdateringshastighet 15
varningar 4
huvudmeny, anpassa 11
höjd 9, 10
profil 10
höjdmätare 13
kalibrera 10
I
ihopparning, ANT+ sensorer 16
ikoner 5
20
inställningar 12, 13
J
jakt- och fisketider 11
jägare 6
K
kalender 11
kalibrera
höjdmätare 10
skärm 12
kartor 8, 9
datafält 12
inställningar 12, 13, 15
mäta avstånd 10
navigering 9
orientering 9, 12
uppdatera 13
valfritt 16
zoom 5, 12
knappar 1
träning 6
kompass 5, 10
inställningar 13
kalibrera 10
navigera 10
kontakt 6, 7, 15
ID 7
inställningar 12
lägga till 6, 7
uppdateringshastighet 15
visa på kartan 7
L
ladda 15
halsband 2
handenhet 1
larm
klocka 11
larmgräns 11
ljud 12
marint 13
ljud 12
låsa, skärm 2
M
marint, larminställning 13
meddelanden 7
microSD kort. Se minneskort
microSD-kort. Se minneskort
minneskort 1, 15
måttenheter 13
mäta avstånd 10
N
navigering 5, 9, 10
höjdmätare 10
O
områdesberäkning 11
P
pausa hundspårning 5
positionslarm 11
produktregistrering 1, 13
programvara
uppdatera 13
uppdateringar 13
R
radiofrekvenser 3
radiokommunikation 4
registrera enheten 1, 13
rengöra enheten 14
rengöra pekskärmen 14
reseplanerare. Se rutter
reservdelar 16, 17
rutter 8, 9
inställningar 12
navigera 8
redigera 8
skapa 8
ta bort 9
visa på kartan 8
räddningsläge 7
S
satellitsignaler 11
söka 2
signal 7
Sikta och kör 10
siktlinje-radiokommunikation 4
skallavkänning 4
skärm
inställningar 12
låsa 2
skärmknappsats 2
soluppgång och solnedgång 11
specifikationer 14
spår 3, 9
inspelning 9
inställningar 12
navigera 9
stoppur 11
strömkablar, byta säkringen 18
strömknapp 1, 2
säkring, byta 18
T
ta bort, alla användardata 16
tempe 16
temperatur 16
tidsinställningar 13
tillbehör 1, 16
TracBack 9
trippinformation
visa 10
återställa 10
träning
signal 6
vibration 6
U
uppdateringar, programvara 13
USB
kontakt 1
koppla bort 16
masslagringsläge 15
överföra filer 15
V
varningar 7
hund 4
position 5, 6
VHF-antenn 1, 17
VIRB fjärrkontroll 11
W
WAAS 12
waypoints 8, 10
beräkna 8
redigera 8
spara 7, 8
ta bort 8
Z
zooma, kartor 5
Ö
överföra
filer 15
spår 16
Index
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising