Garmin | T 5 Dog Device | Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Käyttöopas

Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Käyttöopas
Alpha 100 ja T5 / T5 mini
®
Käyttöopas
Heinäkuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01771-37_0B
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, Alpha , ANT+ , BlueChart , City Navigator ja VIRB ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™, Garmin Express™ ja tempe™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei
saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac on Apple Computer Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Alpha järjestelmän määrittäminen .............................................. 1
Laitteiden yleiskuvaus ................................................................. 1
Alpha 100 käsilaite ................................................................. 1
Lähetinkaulapanta ................................................................. 1
Lisätietojen saaminen ................................................................. 1
Laitteen rekisteröiminen .............................................................. 1
Akun asentaminen ...................................................................... 1
Käsilaitteen lataaminen ............................................................... 1
Lähetinkaulapannan lataaminen ................................................. 2
Laitteiden käynnistäminen .......................................................... 2
Laitteiden sammuttaminen ..................................................... 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 2
Kosketusnäytön käyttäminen ...................................................... 2
Kosketusnäytön lukitseminen ..................................................... 2
Kosketusnäytön avaaminen ................................................... 2
Lähetinkaulapannan asetusten määrittäminen........... 2
Lähetinkaulapannan lisääminen käsilaitteeseen ........................ 2
VHF-radiotiedot ...................................................................... 3
Koiran lisääminen langattoman pariliitoksen avulla ............... 3
Koiran lisääminen jäljitys- ja koulutuskoodien avulla ............. 3
Koiran tietojen jakaminen langattomasti ................................ 3
Koiran tietojen muokkaaminen ................................................... 3
Koiran tilastojen ja jäljen nollaaminen .................................... 3
Koiran jäljen pituuden muuttaminen ...................................... 3
Koiran nimen muuttaminen .................................................... 3
Koiran jäljen värin muuttaminen ............................................. 3
Koiran tyypin muuttaminen .................................................... 3
Koiran tunnuksen vaihtaminen .............................................. 3
Koirahälytysten asettaminen .................................................. 4
Koiran poistaminen ................................................................ 4
Kaulapannan sovittaminen koiralle ............................................. 4
Haukuntunnistuksen ottaminen käyttöön .................................... 4
Yhteys kaulapantaan .................................................................. 4
Siirtyminen lepotilaan .................................................................. 4
Poistuminen lepotilasta ............................................................... 4
Koiran seuranta.............................................................. 4
Koiran jäljittäminen kartalla ......................................................... 4
Yhden koiran jäljitys ja kouluttaminen ........................................ 5
Koiran tilakuvakkeet .................................................................... 5
Koiranseurantakompassi ............................................................ 5
Navigointi koiran luo ................................................................... 5
Jäljitys BaseCamp™ BaseStationin avulla ................................. 5
Koiran jäljityksen keskeyttäminen ............................................... 5
Kaikkien koirien jäljityksen keskeyttäminen ................................ 5
Sijaintihälytykset ......................................................................... 5
Geoaitahälytyksen asettaminen ............................................. 5
Etäisyyshälytyksen asettaminen ............................................ 5
Sijaintihälytysten muokkaaminen ........................................... 6
Koiran koulutus.............................................................. 6
Koulutusmenetelmät ................................................................... 6
Koulutusnäppäimien määrittäminen yhdelle koiralle .................. 6
Koulutuspainikkeiden mukauttaminen ........................................ 6
Yhteyshenkilön jäljittäminen......................................... 6
Yhteystiedon lisääminen MURS/VHF-tekniikalla ........................ 6
Yhteystiedon lisääminen yhteystietotunnuksen avulla ............... 6
Hälytyksen käynnistäminen ........................................................ 7
Viestin lähettäminen yhteyshenkilöille ........................................ 7
Yhteyshenkilön jäljittäminen ....................................................... 7
Yhteystietotunnuksen etsiminen ................................................. 7
Yhteystietotunnuksen vaihtaminen ............................................. 7
Yhteystietotunnuksen päivittäminen ........................................... 7
Sisällysluettelo
Metsästys Alpha järjestelmän avulla ............................ 7
Ajoneuvon sijainnin merkitseminen ............................................ 7
Parven merkitseminen ................................................................ 7
Kaulapannan merkkivalon sytyttäminen ..................................... 7
Pelastustilan ottaminen käyttöön ................................................ 7
Reittipisteet, reitit ja jäljet.............................................. 7
Reittipisteet ................................................................................. 7
Nykyisen sijainnin merkitseminen .......................................... 7
Reittipisteen merkitseminen kartassa .................................... 8
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 8
Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiisi ......................... 8
Reittipisteen siirtäminen kartalla ............................................ 8
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen ..................................... 8
Reittipisteen projisointi ........................................................... 8
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 8
Reitit ............................................................................................ 8
Reitin luominen ...................................................................... 8
Reitin nimen muokkaaminen .................................................. 8
Tallennetun reitin navigoiminen ............................................. 8
Reitin muokkaaminen ............................................................ 8
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 8
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 8
Aktiivisen reitin tarkasteleminen ............................................. 8
Reitin poistaminen ................................................................. 8
Jäljet ........................................................................................... 8
Jälkilokien tallentaminen ........................................................ 9
Jäljen tietojen tarkastelu ........................................................ 9
Jäljen korkeuskäyrän tarkasteleminen ................................... 9
Navigointi jäljen alkuun .......................................................... 9
Jäljen värin vaihtaminen ........................................................ 9
Nykyisen jäljen tallentaminen ................................................. 9
Jäljen sijainnin tallentaminen ................................................. 9
Nykyisen jäljen tyhjentäminen ................................................ 9
Jäljen poistaminen ................................................................. 9
Tallennetun jäljen arkistoiminen ............................................. 9
Jälkien arkistoiminen automaattisesti .................................... 9
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti .......... 9
Navigointi........................................................................ 9
Kartta .......................................................................................... 9
Etäisyyden mittaaminen kartassa ............................................... 9
Kompassi .................................................................................. 10
Kompassin kalibroiminen ..................................................... 10
Navigoiminen suuntiman osoittimen avulla .......................... 10
Suuntaosoitin ....................................................................... 10
Minne?‑valikko .......................................................................... 10
Reittipisteen etsiminen nimellä ............................................ 10
Reittipisteen etsiminen toisen reittipisteen läheltä ............... 10
Navigoiminen Sight 'N Go -toiminnolla ..................................... 10
Korkeuskäyrä ............................................................................ 10
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen ........................ 10
Navigoiminen pisteeseen käyrällä ....................................... 10
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen ...................................... 10
Korkeuskäyrän nollaaminen ................................................. 10
Ajotietokone .............................................................................. 10
Matkatietokoneen nollaaminen ............................................ 10
Sovellukset................................................................... 10
Läheisyyshälytyksen asettaminen ............................................ 10
Alueen suuruuden laskeminen ................................................. 11
Kalenteritietojen tarkasteleminen ............................................. 11
Hälytyksen määrittäminen ........................................................ 11
Sekuntikellon avaaminen .......................................................... 11
Satelliittisivu .............................................................................. 11
Satelliittinäkymän muuttaminen ........................................... 11
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä .................................. 11
Sijainnin simuloiminen ......................................................... 11
i
VIRB® etäkäyttö ....................................................................... 11
VIRB toimintakameran ohjaaminen käsilaitteella ................. 11
VIRB toimintakameran ohjaaminen lähetinkaulapannalla ... 11
Laitteen mukauttaminen.............................................. 11
Päävalikon mukauttaminen ...................................................... 11
Tietokenttien mukauttaminen ................................................... 11
Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen .............................. 11
Järjestelmäasetukset ................................................................ 12
Koira-asetukset ......................................................................... 12
Yhteystietoasetukset ................................................................. 12
Näyttöasetukset ........................................................................ 12
Kosketusnäytön kalibroiminen ............................................. 12
Ulkoasuasetukset ..................................................................... 12
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ...................................... 12
Kartta-asetukset ........................................................................ 12
Kartan lisäasetukset ............................................................. 12
Jälkien asetukset ...................................................................... 12
Reititysasetukset ....................................................................... 12
Mittayksiköiden muuttaminen ................................................... 13
Aika-asetukset .......................................................................... 13
Sijaintimuotoasetukset .............................................................. 13
Kulkusuunta-asetukset ............................................................. 13
Korkeusmittariasetukset ........................................................... 13
Merikartan asetukset ................................................................ 13
Laitteen tiedot............................................................... 13
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 13
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 13
Tuki ja päivitykset ................................................................. 13
Ohjelmiston päivittäminen .................................................... 13
Laitteen huoltaminen ................................................................ 13
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 14
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 14
Tekniset tiedot .......................................................................... 14
Alpha 100 käsilaitteen tekniset tiedot .................................. 14
Koiran T5 lähetinkaulapannan tekniset tiedot ...................... 14
T5 mini lähetinkaulapannan tekniset tiedot .......................... 14
Akun tiedot ................................................................................ 14
Pitkäaikaissäilytys ................................................................ 14
Akun käyttöiän maksimoiminen ........................................... 14
Virran säästäminen laitetta ladatessa ....................................... 15
Tietojen hallinta .........................................................................15
Tiedostotyypit ....................................................................... 15
Muistikortin asettaminen ...................................................... 15
Käsilaitteen liittäminen tietokoneeseen ................................ 15
Pannan liittäminen tietokoneeseen ...................................... 15
Koiran jälkien siirtäminen kohteeseen BaseCamp .............. 15
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 16
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 16
Liite................................................................................ 16
Lisävarusteet ja varaosat .......................................................... 16
Lisävarusteiden ostaminen .................................................. 16
ANT+ anturit ......................................................................... 16
T5 Akun vaihto-ohjeet .......................................................... 16
Lähetinkaulapannan akun vaihtaminen ............................... 17
Pannan hihnan vaihtaminen ................................................ 17
Lähetinkaulapannan VHF-antennin vaihtaminen ................. 17
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen .................... 18
Tietokenttien asetukset ............................................................. 18
Hakemisto ..................................................................... 20
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Alpha järjestelmän määrittäminen
ILMOITUS
Älä käytä laitteen lähellä tehokasta radiota (yli 5 wattia). Se voi
vahingoittaa laitetta pysyvästi.
Ennen Alpha käsilaitteen ja T5-lähetinkaulapannan käyttämistä
sinun täytyy määrittää laitteiden asetukset.
1 Aseta käsilaitteeseen akku (Akun asentaminen, sivu 1 ).
2 Lataa kämmenlaite (Käsilaitteen lataaminen, sivu 1 ).
3 Lataa lähetinkaulapanta (Lähetinkaulapannan lataaminen,
sivu 2 ).
4 Käynnistä laitteet (Laitteiden käynnistäminen, sivu 2 ).
5 Lisää lähetinkaulapanta tarvittaessa käsilaitteeseen (Koiran
lisääminen langattoman pariliitoksen avulla, sivu 3 ).
6 Hae satelliittisignaaleja (Satelliittisignaalien etsiminen,
sivu 2 ).
7 Kiinnitä kaulapanta (Kaulapannan sovittaminen koiralle,
sivu 4 ).
À
Á
Â
Ã
VHF-antenni
GPS-antenni
Virtapainike
Tilan merkkivalo ja vilkkuvat huomiovalot
Lisätietojen saaminen
Laitteiden yleiskuvaus
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/alpha.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Lisätietoja on lähetinkaulapannan käyttöoppaassa.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Alpha 100 käsilaite
Laitteen rekisteröiminen
®
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Akun asentaminen
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
3 Aseta akku lokeroon liitinpinnat edellä.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
GPS-antenni
VHF-radioantenni
Harjoituspainikkeet
Virtapainike
Kiinnityskohta
microSD muistikorttipaikka (akun alla)
™
Akkulokeron kannen D-rengas
Mini-USB-liitäntä (suojuksen alla)
Lähetinkaulapanta
HUOMAUTUS: oma lähetinkaulapantasi saattaa näyttää
erilaiselta kuin kuvassa oleva laite.
4 Paina akku paikalleen.
5 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Käsilaitteen lataaminen
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Lataa akku täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin kaksi tuntia.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on alle tai yli 0 40 °C (32 - 104 °F).
1 Nosta suojusta À.
Aloitus
1
1 Mene ulos aukealle paikalle.
2 Käynnistä molemmat laitteet (Laitteiden käynnistäminen,
sivu 2 ).
3 Valitse GPS-käsilaitteen virtapainike.
osoittaa GPS-signaalin voimakkuuden.
Kun lähetinkaulapanta on löytänyt satelliittisignaaleja, tilan
merkkivalo välähtää kaksi tai kolme kertaa vihreänä.
Kosketusnäytön käyttäminen
2 Liitä virtajohdon pienempi pää laitteen mini-USB-liitäntään Á.
3 Liitä virtajohdon toinen pää virtalähteeseen.
Käsilaitteen LCD-näyttö osoittaa akun lataustason. Akku on
täynnä, kun akun lataustason merkkivalo ei enää vilku.
Lähetinkaulapannan lataaminen
ILMOITUS
Estä korroosiota kuivaamalla kaulapannan liitinpinnat ja niitä
ympäröivä alue huolellisesti ennen latauspidikkeen liittämistä.
HUOMAUTUS: oma lähetinkaulapantasi voi näyttää erilaiselta
kuin kuvassa oleva laite.
Lataa akku täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
Täysin tyhjän akun lataaminen kestää noin viisi tuntia.
1 Napsauta latauspidike À kiinni laitteeseen Á.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avaa sovellussäiliö valitsemalla
.
Avaa valikko valitsemalla .
Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
Jos olet yli yhden valikon päässä aloitusnäytöstä, palaa
aloitusnäyttöön valitsemalla ja pitämällä painettuna painiketta
.
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
Vieritä valitsemalla ja .
Hae nimellä valitsemalla .
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
1 Paina virta painiketta.
2 Valitse .
Kosketusnäytön avaaminen
1 Paina virta painiketta.
2 Valitse .
Lähetinkaulapannan asetusten
määrittäminen
Lähetinkaulapannan lisääminen käsilaittee­
seen
2 Liitä virtajohdon pienempi pää latauspidikkeen kaapelin miniUSB-liitäntään.
3 Liitä virtajohto virtalähteeseen.
Tilan merkkivalo palaa punaisena, kun lähetinkaulapanta
latautuu.
4 Kun tilan merkkivalo muuttuu vihreäksi, irrota latauspidike
pannasta.
Laitteiden käynnistäminen
• Paina käsilaitteen virtapainiketta, kunnes LCD-näyttö syttyy.
• Paina koiran lähetinkaulapannan virtapainiketta, kunnes tilan
merkkivalo välähtää ja pannasta kuuluu merkkiääni.
Laitteiden sammuttaminen
• Paina käsilaitteen virtapainiketta, kunnes LCD-näyttö
sammuu.
• Paina lähetinkaulapannan virtapainiketta, kunnes tilan
merkkivalo muuttuu punaiseksi.
Satelliittisignaalien etsiminen
Sekä lähetinkaulapannan että GPS-käsilaitteen on löydettävä
satelliittisignaaleja, ennen kuin puet pannan koiralle. Satelliittien
löytämiseen voi mennä muutama minuutti.
2
Jos olet ostanut lähetinkaulapannan ja käsilaitteen erikseen,
kaulapanta täytyy lisätä käsilaitteeseen. Voit lisätä
käsilaitteeseen enintään 20 lähetinkaulapantaa.
MURS/VHF­tekniikan käyttäminen: voit lisätä
lähetinkaulapannan asetettuasi sen pariliitostilaan painamalla
virtapainiketta.
Tämä tapa on hyödyllinen, kun lisäät uutta
lähetinkaulapantaa järjestelmään ennen metsästysretkelle
lähtemistä (Koiran lisääminen langattoman pariliitoksen
avulla, sivu 3 ).
Jäljitys­ ja koulutuskoodien syöttäminen: voit lisätä
lähetinkaulapannan, jota et omista ja joka ei ole alueellasi.
Koiran omistaja päättää, voitko vain jäljittää koiraa vai sekä
jäljittää että kouluttaa sitä. Tätä tapaa käytettäessä koiran
omistajan täytyy selvittää koodit ja antaa ne henkilölle, joka
lisää lähetinkaulapannan käsilaitteeseen.
Tästä tavasta on hyötyä, kun haluat lisätä
lähetinkaulapannan ajon aikana mutta koira ei ole lähistöllä.
Voit esimerkiksi lisätä seurueen toisen jäsenen koiran
lähetinkaulapannan omaan käsilaitteeseesi, vaikka et
omistaisikaan lähetinkaulapantaa (Koiran lisääminen jäljitysja koulutuskoodien avulla, sivu 3 ).
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus vaihtelee
lähetinkaulapannan tyypin sekä sen mukaan, voiko kyseistä
ominaisuutta käyttää alueellasi. Näkyvissä saattavat olla vain
jäljityskoodit tai sekä jäljitys- että koulutuskoodit.
Langaton jakaminen langattomalla ANT+ tekniikalla: voit
lisätä lähetinkaulapannan, jota et omista ja joka ei ole
alueellasi. Koiran omistaja päättää, voitko vain jäljittää koiraa
®
Lähetinkaulapannan asetusten määrittäminen
vai sekä jäljittää että kouluttaa sitä. Tätä tapaa käytettäessä
koiran omistajan ei tarvitse etsiä koodeja ja antaa niitä
henkilölle, joka lisää lähetinkaulapannan käsilaitteeseen.
Tämä tapa lisää myös koiran tiedot, kuten nimen,
viestintäasetukset ja alkuperäisen sijainnin, lähettävästä
käsilaitteesta sinun laitteeseesi. Käsilaitteiden täytyy olla
3 m:n (10 jalan) etäisyydellä toisistaan, jotta langaton
tiedonsiirto toimii.
Tästä tavasta on hyötyä, kun haluat lisätä
lähetinkaulapannan ajon aikana mutta koira ei ole lähistöllä.
Koirat voivat esimerkiksi olla jo irrallaan ja lähistöllä on koiran
omistaja, joka voi jakaa koiran tiedot langattomasti (Koiran
tietojen jakaminen langattomasti, sivu 3 ).
VHF­radiotiedot
Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan tietyillä radiotaajuuksilla,
jotka vaihtelevat käyttömaan mukaan. Käyttäjä voi asentaa
käsilaitteeseen ja koiralaitteeseen eri antennin. Antennin
vaihtaminen saattaa parantaa radion toimintaa ja lisätä
säteilytehoa. Älä käytä laitteessa kolmannen osapuolen
antennia tai muuta antennia, jota Garmin ei ole hyväksynyt.
Katso osoitteesta www.garmin.com/tracking-legal lisätietoja
tuotteen suorituskyvystä ja radiotaajuudesta, laillisista
lisävarusteista ja eri maiden tehorajoituksista.
Koiran lisääminen langattoman pariliitoksen avulla
1 Jos koiran lähetinkaulapanta on käynnissä, sammuta se
2
3
4
5
(Laitteiden sammuttaminen, sivu 2 ).
Paina -painiketta, kunnes lähetinkaulapannasta kuuluu
kaksi merkkiäänisarjaa (noin 2 sekuntia), ja vapauta .
Tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä.
Lähetinkaulapanta on nyt valmis liitettäväksi eli
pariliitettäväksi käsilaitteeseen.
Valitse käsilaitteessa Koiraluettelo > Lisää koira.
Tuo lähetinkaulapanta käsilaitteen lähelle ja valitse Kyllä.
Kun olet lisännyt lähetinkaulapannan, anna koiran nimi ja
valitse
> OK.
Koiran lisääminen jäljitys­ ja koulutuskoodien avulla
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus vaihtelee lähetinkaulapannan
tyypin sekä sen mukaan, voiko kyseistä ominaisuutta käyttää
alueellasi.
Jos haluat lisätä koiran jäljitys- ja koulutuskoodien avulla,
tarvitset koodit koiran omistajalta (Koiran tunnuksen sekä
jäljitys- ja koulutuskoodien etsiminen, sivu 3 ).
Jos lisättävä koira ei ole lähistöllä tai et voi siirtää kaulapantaa
pariliitostilaan, voit lisätä koiran jäljitys- ja koulutuskoodien
avulla.
1 Valitse Lisää koira.
2 Kun laite kysyy, oletko kaulapannan lähistöllä, valitse Ei.
3 Kun laite kysyy, tiedätkö jäljitys- ja koulutuskoodit, valitse
Kyllä.
4 Anna kaulapannan jäljitys- ja koulutuskoodi ja valitse .
Jäljityskoodi helpottaa koiran jäljityksessä. Koulutuskoodin
avulla voit sekä jäljittää että kouluttaa koiraa.
5 Kirjoita koiran nimi ja valitse > OK.
Koiran tunnuksen sekä jäljitys- ja koulutuskoodien
etsiminen
Voit antaa koirasi jäljityskoodin toiselle henkilölle, jotta hän voi
tarkastella koirasi sijaintia kartalla ja jäljityskompassissa. Voit
antaa myös koirasi koulutuskoodin, jos haluat, että joku toinen
voi jäljittää koiraasi ja kouluttaa (käskeä) sitä.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot.
Lähetinkaulapannan asetusten määrittäminen
Koiran tietojen jakaminen langattomasti
Jos käytössä on ANT+, voit jakaa tietoja langattomasti vain, jos
käsilaitteesi Alpha on 3 m (10 jalan) etäisyydellä toisesta
käsilaitteesta.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira, jonka tiedot haluat jakaa.
3 Valitse Langaton jako.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että toinen henkilö voi vain jäljittää koirasi
sijainnin kartan ja jäljityskompassin avulla, valitse Vain
jäljitys.
• Jos haluat, että toinen henkilö voi jäljittää koirasi ja käskeä
sitä, valitse Jäljitys ja harjoitus.
5 Valitse toisessa käsilaitteessa Koiraluettelo > >
Langaton vastaanotto.
Koiran tietojen muokkaaminen
Koiran tilastojen ja jäljen nollaaminen
Haluat ehkä tyhjentää koiran tilastot ja jäljen ennen uutta ajoa.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > Nollaa > Kyllä.
Koiran jäljen pituuden muuttaminen
Voit muuttaa kartalla näkyvien koiran jälkien pituutta. Voit
selkiyttää karttanäkymää vähentämällä kartalla näkyviä jälkiä.
Kartalla näkyvän jäljen pituuden muuttaminen ei vaikuta
sisäiseen muistiin tallennettuihin jälkiin.
1 Valitse Asetus > Koirat > Koiran jälki kartassa.
2 Määritä kartalla näkyvien jälkien lukumäärä valitsemalla
vaihtoehto.
Koiran nimen muuttaminen
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot.
4 Valitse koiran nimi.
5 Anna nimi ja valitse > OK.
Koiran jäljen värin muuttaminen
Voit vaihtaa koiran jäljen värin. Jäljen väri kannattaa määrittää
mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kaulapannan väriä.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot.
4 Valitse koiran nimen vierellä oleva värillinen neliö.
5 Valitse väri.
Koiran tyypin muuttaminen
Ennen kuin voit vaihtaa koiran tyyppiä, käynnistä
lähetinkaulapanta ja tuo se käsilaitteen toiminta-alueelle.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > > Vaihda koiratyyppi.
4 Valitse koiran tyyppi.
Koiran tunnuksen vaihtaminen
Ennen kuin voit vaihtaa koiran tunnusta, käynnistä
lähetinkaulapanta ja tuo se käsilaitteen toiminta-alueelle.
Jos lähistöllä olevat toiset kaulapannat tai käsilaitteet aiheuttavat
häiriötä, sinun täytyy mahdollisesti muuttaa koiran tunnusta.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3
3 Valitse Näytä tiedot.
4 Valitse > Vaihda tunnus.
5 Valitse saatavilla oleva tunnus.
Jos koiraa jäljitetään jollain muulla käsilaitteella, parhaan
tuloksen saamiseksi poista koiran tunnus laitteesta ja lisää
koiran tunnus uudestaan käyttämällä jäljitys- tai harjoituskoodeja
(Koiran lisääminen jäljitys- ja koulutuskoodien avulla, sivu 3 ) tai
jakamalla tiedot langattomasti yhteydellä ANT+ (Koiran tietojen
jakaminen langattomasti, sivu 3 ).
Koirahälytysten asettaminen
Voit määrittää, miten käsilaite hälyttää tietyistä koiran toimista.
1 Valitse Asetus > Koirat > Koirahälytykset.
2 Valitse hälytys.
3 Valitse tietyn hälytyksen toiminto käsilaitetta varten.
4 Toista vaiheet 2 ja 3 tarvittaessa.
Koiran poistaminen
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Poista.
Kaulapannan sovittaminen koiralle
VAROITUS
Älä ruiskuta laitteeseen tai pantaan vahvoja kemikaaleja kuten
kirppu- tai punkkikarkotetta. Varmista aina, että koiraan
ruiskutettu kirppu- tai punkkikarkote on täysin kuivunut, ennen
kuin kiinnität pannan koiran kaulaan. Vahvat kemikaalit voivat
vahingoittaa muoviosia ja pannan päällystettä pieninäkin
määrinä.
Ennen kuin puet kaulapannan koiralle, pariliitä käsilaite ja
lähetinkaulapanta (Koiran lisääminen langattoman pariliitoksen
avulla, sivu 3 ) ja etsi satelliittisignaaleja (Satelliittisignaalien
etsiminen, sivu 2 ).
1 Aseta kaulapanta siten, että VHF-piiska-antenni ja GPSantenni osoittavat ylöspäin ja merkkivalot eteenpäin.
2 Aseta panta koiran kaulan keskikohtaan.
3 Kiristä hihna sopivan tiukalle.
HUOMAUTUS: kaulapannan pitäisi olla kiinni niin tiukasti,
että se ei pääse liikkumaan koiran kaulassa. Koiran on silti
voitava syödä ja juoda normaalisti. Tarkkaile koiran käytöstä
sen varalta, että panta on liian tiukalla.
Kun lähetinkaulapanta on aktiivinen ja puettu koiralle oikein
(Kaulapannan sovittaminen koiralle, sivu 4 ), se tunnistaa haukut
automaattisesti. Kun haukuntunnistus on käytössä, voit
määrittää haukkuhälytyksen (Koirahälytysten asettaminen,
sivu 4 ).
Yhteys kaulapantaan
Signaali toimii parhaiten, kun käsilaitteen ja lähetinkaulapannan
välillä on esteetön näköyhteys. Voit taata parhaat mahdolliset
viestintäolosuhteet siirtymällä alueen korkeimmalle paikalle
(esimerkiksi kukkulan laelle).
Paras
Hyvä
Heikko
Siirtyminen lepotilaan
Sinun on paikannettava koira T5 mini lähetinkaulapannalla,
ennen kuin voit siirtää laitteen lepotilaan.
Akun säästämistä varten Alpha käsilaitteeseen liitetyn T5 mini
lähetinkaulapannan voi asettaa lepotilaan, kun et aktiivisesti
seuraa koiraasi.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > > Pannan lepotila > Lepotila.
Koiran tiedot -sivulla Päivitystahti-tila muuttuu Lepotila.
Poistuminen lepotilasta
Voit poistaa T5 mini lähetinkaulapannan lepotilan käytöstä, kun
et seuraa koiraasi aktiivisesti.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > > Pannan lepotila > Herätys.
Koiran tiedot -sivulla Lepotila muuttuu Päivitystahti-tilaksi.
Koiran seuranta
Käsilaitteella voit seurata koiraasi seurantakompassin tai kartan
avulla. Kartassa näkyvät koiran sijainti, oma sijaintisi ja jäljet.
Kompassin osoitin näyttää koiran nykyisen sijainnin suunnan.
Koiran jäljittäminen kartalla
Ennen kuin voit seurata koiraa kartalla, sinun on lisättävä se
käsilaitteeseen (Koiran lisääminen langattoman pariliitoksen
avulla, sivu 3 ).
Voit tarkastella koiran sijaintia kartalla.
1 Valitse aloitusnäytössä .
4 Jos hihna on liian pitkä, leikkaa pois sen verran, että
ylimääräistä hihnaa jää jäljelle vähintään 7,62 cm (3 tuumaa).
Haukuntunnistuksen ottaminen käyttöön
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Valitse Asetus > Koirat > Haukuntunnistus.
Haukunta-kuvake ilmestyy koiranseurantasivulle ja karttasivulle.
4
Koiran seuranta
Koiranseurantakompassi toimii tehokkaimmin, kun koira on yli
9,1 metrin (30 jalan) päässä. Kun koira on alle 9,1 metrin (30
jalan) päässä, näytössä näkyy teksti Lähellä.
Navigointi koiran luo
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > Mene.
Kartta avautuu.
4 Seuraa magentanväristä viivaa koiran luo.
5 Valitsemalla tarvittaessa voit seurata koiraa
koiranseurantakompassin avulla.
2 Voit tarvittaessa lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla
ja .
VIHJE: valitsemalla tarvittaessa voit seurata koiraa
koiranseurantakompassin avulla (Koiranseurantakompassi,
sivu 5 ).
Yhden koiran jäljitys ja kouluttaminen
HUOMAUTUS: tätä toimintoa voi käyttää vain
lähetinkaulapannoissa, joissa on koulutusominaisuus.
Jos jäljität ja koulutat useaa koiraa yhtä aikaa, voit asettaa
laitteen näyttämään vain yhden koiran kerrallaan. Näin voit
varmistaa, että kompassissa näytettävä koira on koulutettava
koira.
1 Valitse > > Luettelon synkronointi käytössä.
2 Selaa koiria valitsemalla tai .
Koiran tilakuvakkeet
Istuu
Juoksee
Ennen kuin voit jäljittää koiria ja yhteyshenkilöitä BaseCamp
ohjelmalla, sinun on ladattava BaseCamp tietokoneeseen
(www.garmin.com/basecamp).
BaseCamp ohjelmiston BaseStation-toiminnolla voit seurata
koiria ja yhteyshenkilöitä reaaliaikaisesti tietokoneella.
Lisätietoja BaseCamp ohjelmiston käyttämisestä on sovelluksen
ohjetiedostossa.
1 Valitse Asetus > Järjestelmä > BaseCamp BaseStation >
Nopea.
2 Avaa BaseCamp.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Koiran jäljityksen keskeyttäminen
Voit keskeyttää yksittäisen koiran jäljityksen metsästyksen
aikana. Tästä on hyötyä, jos koiran annetaan levätä välillä.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > > Lopeta jäljitys.
Kaikkien koirien jäljityksen keskeyttäminen
Seisoo
Jos siirrät koiria metsästyksen aikana etkä halua kirjata
siirtämistä, voit keskeyttää kaikkien koirien jäljityksen.
1 Valitse .
2 Valitse > Keskeytä jäljitys.
Ajanut puuhun
Tuntematon*
*Tuntematon-tilakuvake osoittaa, että lähetinkaulapanta ei ole
löytänyt satelliittisignaalia eikä käsilaite voi määrittää koiran
sijaintia.
Koiranseurantakompassi
Avaa koiranseurantakompassi valitsemalla
Jäljitys BaseCamp™ BaseStationin avulla
.
Sijaintihälytykset
Sijaintihälytykset ilmoittavat, milloin koirat tai yhteyshenkilöt
tulevat tietylle alueelle tai poistuvat siltä. Voit luoda mukautetun
geoaidan tai määrittää nykyisen sijaintisi ympärille
etäisyyssäteen.
Geoaita on aluetta ympäröivä näkymätön raja, joka luodaan
karttapisteiden avulla. Voit määrittää geoaitojen virtuaalisten
rajojen tarkkuuden noin 3 m (10 jalan) tarkkuudella. Geoaidat
toimivat parhaiten, kun ne määritetään keskimääräisen pihan
kokoiseksi (noin 10 aaria eli ¼ eekkeriä).
Geoaitahälytyksen asettaminen
Voit käyttää koiranseurantakompassia koiran kulkusuunnan ja
etäisyyden tarkasteluun. Koiranseurantakompassi näyttää myös
koiran tilan, kuten juokseeko koira vai onko se paikallaan
(Koiran tilakuvakkeet, sivu 5 ). Osoittimen väri vastaa koiran
jäljen väriä.
Koiran seuranta
Voit määrittää alueen ympärille näkymättömän rajan ja saada
hälytyksen, kun koira tai yhteyshenkilö tulee alueelle ja poistuu
sieltä.
1 Valitse Asetus > Sijaintihälytykset > Lisää hälytys >
Geoaita.
2 Valitse piste kartasta ja valitse Käytä.
3 Määritä geoaita enintään 10 pisteellä toistamalla vaihetta 2.
4 Valitse Valmis.
Etäisyyshälytyksen asettaminen
Voit saada hälytyksen, kun koira tai yhteyshenkilö tulee tietylle
etäisyydelle sinusta tai poistuu tietyltä etäisyydeltä.
1 Valitse Asetus > Sijaintihälytykset > Lisää hälytys > Säde.
5
2 Valitse mittayksikkö.
3 Anna etäisyys ja valitse
.
Sijaintihälytysten muokkaaminen
1 Valitse Asetus > Sijaintihälytykset.
2 Valitse hälytys.
3 Valitse vaihtoehto:
• Poista hälytyksen ilmoitukset käytöstä valitsemalla Ei
käytössä.
• Määritä tapa, jolla laite ilmoittaa hälytyksestä, valitsemalla
Aseta hälytystyyppi.
• Määritä ilmoitus kuulumaan poistumisen, saapumisen tai
molempien yhteydessä valitsemalla Aseta hälytystila.
• Poista hälytys valitsemalla Poista.
Koiran koulutus
Ota etukäteen selvää sinulle, koirallesi ja tarpeisiisi parhaiten
sopivista koulutusmenetelmistä. Tässä oppaassa on selostettu
joitakin koulutuksen perusohjeita, mutta jokaisella koiralla on
omat koulutustarpeensa.
Oikein käytettynä Alpha koulutusjärjestelmä on erittäin tehokas
koulutustyökalu, jonka avulla koirasi oppimistulos on paras
mahdollinen. Koulutusjärjestelmää tulee käyttää yleisen
koulutuksen osana.
Aloita koiran kouluttaminen hihnassa ilman Alpha
koulutusjärjestelmää. Opeta koira seuraamaan, istumaan ja
tulemaan luo. Kun koira osaa nämä kolme peruskäskyä, voit
aloittaa koulutuksen käyttämällä lähetinkaulapantaa ja hihnaa.
Kun koira tottelee käskyjä johdonmukaisesti hihnassa ollessaan,
voit ehkä irrottaa hihnan ja kouluttaa koiraa pelkän
lähetinkaulapannan avulla.
Koulutusmenetelmät
Vain ääni: tuottaa stimuloinnin sijaan merkkiäänen. Ääntä
voidaan käyttää joko positiivisena tai negatiivisena
palautteena koulutusohjelman mukaan.
Vain värinä: tuottaa stimuloinnin sijaan värinää koko
koulutuspainikkeen painamisen ajan, enintään 8 sekuntia.
Värinän teho voi vaihdella koiran luonteen ja kokemuksen
mukaan.
Koulutusnäppäimien määrittäminen yhdelle
koiralle
HUOMAUTUS: koulutustoimintoja ei voi käyttää kaikilla alueilla
kaulapantojen jäljittämiseen.
Ennen kuin määrität koiralle koulutuspainikkeita, lisää koira
käsilaitteeseen (Koiran lisääminen langattoman pariliitoksen
avulla, sivu 3 ).
Koulutuspainikkeille on oletusarvoisesti määritetty merkkiääni
(T), värinä (V) tai merkkivalo (L). Tämä tila on hyödyllisin silloin,
kun koulutettavana on vain yksi koira. Jos koulutat useita koiria,
kutakin koiraa ja koulutusmenetelmää varten kannattaa ehkä
mukauttaa oma koulutuspainike (Koulutuspainikkeiden
mukauttaminen, sivu 6 ).
1 Valitse Asetus > Harjoittelu > Harjoituspainikkeet.
2 Valitse näytön yläreunassa painikkeiden alla oleva alue.
3 Valitse .
Tässä tilassa vasemmanpuoleinen painike tuottaa merkkiäänen.
Oikeanpuoleinen painike tuottaa värinän.
Koulutuspainikkeiden mukauttaminen
HUOMAUTUS: koulutustoimintoja ei voi käyttää kaikilla alueilla
kaulapantojen jäljittämiseen.
6
Ennen kuin määrität koiralle koulutuspainikkeita, lisää koira
käsilaitteeseen (Koiran lisääminen langattoman pariliitoksen
avulla, sivu 3 ).
Voit määrittää kullekin koulutuspainikkeelle tietyn
koulutusmenetelmän. Voit lisätä useita sivuja
koulutuspainikeasetuksille. Tämä tila on hyödyllisin silloin, kun
koulutettavana on useita koiria.
1 Valitse Asetus > Harjoittelu > Harjoituspainikkeet >
Vaihda tilaa.
2 Valitse mukautettavan painikkeen alta .
3 Valitse koira, jota tällä painikkeella koulutetaan.
4 Valitse merkkiääni (T), värinä (V) tai merkkivalo (L).
5 Toista vaiheet 2–4 kullekin painikkeelle.
6 Jos tarvitset koulutukseen enemmän kuin kolme painiketta,
valitse > Lisää sivu ja ohjelmoi lisää painikkeita.
7 Valitse .
Yhteyshenkilön jäljittäminen
Voit seurata muiden metsästysseurueen jäsenten sijaintia. Voit
myös lähettää viestejä yhteyshenkilöille. Yhdellä Alpha
käsilaitteella voi seurata enintään 20 laitetta, kuten
yhteensopivia lähetinkaulapantoja ja Alpha käsilaitteita.
Yhteystiedon lisääminen MURS/VHF­
tekniikalla
Voit lisätä yhteystiedon MURS/VHF-yhteydellä vain, jos olet
lähellä kyseistä yhteyshenkilöä ja lähettimen virta on kytketty
(Lähettimen käynnistäminen, sivu 15 ).
Voit lisätä käsilaitteeseen muita metsästysseurueen jäseniä ja
seurata heitä kartalla (Yhteyshenkilön jäljittäminen, sivu 7 )
sekä lähettää heille viestejä (Viestin lähettäminen
yhteyshenkilöille, sivu 7 ).
> Yhteystiedot > Lisää.
1 Valitse käsilaitteessa
2 Tuo käsilaitteet lähelle toisiaan ja valitse omassa
käsilaitteessasi Kyllä.
> Yhteystiedot >
3 Valitse yhteyshenkilön käsilaitteessa
Pariliitä.
4 Kirjoita käsilaitteeseen yhteyshenkilön nimi ja valitse >
OK.
Yhteystieto lisätään käsilaitteeseesi.
Voit lisätä oman yhteystietotunnuksesi toisen henkilön
käsilaitteeseen toistamalla nämä vaiheet.
Yhteystiedon lisääminen yhteystietotun­
nuksen avulla
Jos haluat lisätä toisen metsästäjän yhteystietotunnuksen
avulla, kyseisen henkilön täytyy etsiä tunnuksensa
(Yhteystietotunnuksen etsiminen, sivu 7 ) ja lähettää se
sinulle. Sinun täytyy lisäksi käynnistää lähetin (Lähettimen
käynnistäminen, sivu 15 ).
Jos lisättävä henkilö ei ole lähistöllä, voit lisätä hänet
yhteystietotunnuksen avulla.
> Yhteystiedot > Lisää.
1 Valitse käsilaitteessa
2 Kun laite kysyy, oletko toisen käsilaitteen lähistöllä, valitse Ei.
3 Kun laite kysyy, tiedätkö yhteystietotunnuksen, valitse Kyllä.
4 Valitse lisättävän yhteyshenkilön yhteystietotunnus.
5 Kirjoita yhteyshenkilön nimi ja valitse > OK.
Yhteystieto lisätään käsilaitteeseesi.
Voit lisätä oman yhteystietotunnuksesi toisen henkilön
käsilaitteeseen toistamalla nämä vaiheet.
Koiran koulutus
Hälytyksen käynnistäminen
Voit käynnistää hälytyksen vain, jos lähettimen virta on kytketty
(Lähettimen käynnistäminen, sivu 15 ).
Hälytyksen voivat vastaanottaa vain henkilöt, jotka ovat
lisänneet sinut yhteyshenkilöksi (Yhteystiedon lisääminen
MURS/VHF-tekniikalla, sivu 6 ).
Voit antaa hälytyksen, jos olet esimerkiksi kaukana muusta
ryhmästä ja tarvitset välittömästi apua.
> Yhteystiedot >
> Kyllä.
Valitse
Kun yhteyshenkilösi hyväksyy hälytyspyyntösi, laitteessa
näkyy ilmoitus siitä, että yhteyshenkilö on alkanut navigoida
sijaintiisi.
Yhteyshenkilöt voivat navigoida sijaintiisi saatuaan hälytyksen.
Viestin lähettäminen yhteyshenkilöille
Voit lähettää ja vastaanottaa automaattiviestejä. Valittavana on
18 viestiä, kuten "Apua" ja "Olen tulossa".
> Yhteystiedot > Viesti.
1 Valitse
2 Valitse viesti.
Viesti lähetetään yhteyshenkilöillesi, ja nimesi näkyy sen
edessä. Kaikki käsilaitettasi seuraavat yhteyshenkilöt saavat
viestin.
Yhteyshenkilön jäljittäminen
Voit seurata yhteyshenkilöiden sijaintia kartalla.
Valitse .
Yhteystietotunnuksen etsiminen
Valitse Asetus > Yhteystiedot > Pariliitoksen määritys.
Käsilaitteesi yhteystietotunnus näkyy kohdassa ID.
Yhteystietotunnuksen vaihtaminen
Jos muut samalla alueella olevat kaulapannat tai käsilaitteet
aiheuttavat häiriöitä, sinun täytyy ehkä vaihtaa käsilaitteesi
yhteystietotunnus.
1 Valitse Asetus > Yhteystiedot > Pariliitoksen määritys >
ID.
2 Valitse yhteystietotunnus, joka ei vielä ole toisen samalla
alueella olevan laitteen käytössä.
Jos valitsemasi yhteystietotunnus on jo käytössä, valitse
toinen tunnus.
Aina kun joku yhteyshenkilö vaihtaa yhteystietotunnustaan,
sinun täytyy päivittää se käsilaitteeseesi (Yhteystietotunnuksen
päivittäminen, sivu 7 ).
Yhteystietotunnuksen päivittäminen
Jos joku yhteyshenkilö on vaihtanut yhteystietotunnuksensa
(Yhteystietotunnuksen vaihtaminen, sivu 7 ), voit päivittää
tunnuksen nopeasti käsilaitteeseesi.
> Yhteystiedot.
1 Valitse
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Näytä tiedot.
4 Valitse > Vaihda tunnus.
5 Valitse yhteystietotunnus, joka vastaa yhteyshenkilön uutta
tunnusta.
Metsästys Alpha järjestelmän avulla
Kun metsästät Alpha järjestelmän avulla, voit suorittaa monia
hyödyllisiä tehtäviä.
• Merkitse ajoneuvon sijainti (Ajoneuvon sijainnin
merkitseminen, sivu 7 ).
Metsästys Alpha järjestelmän avulla
• Jäljitä koirat (Koiran jäljittäminen kartalla, sivu 4 ).
• Jäljitä metsästysseurueen jäsenet (Yhteyshenkilön
jäljittäminen, sivu 7 ).
• Merkitse lintuparven sijainti (Parven merkitseminen,
sivu 7 ).
• Lähetä viestejä muille metsästysseurueen jäsenille (Viestin
lähettäminen yhteyshenkilöille, sivu 7 ).
• Sytytä kaulapannan merkkivalo (Kaulapannan merkkivalon
sytyttäminen, sivu 7 ).
• Aseta panta pelastustilaan akkuvirran säästämiseksi
(Pelastustilan ottaminen käyttöön, sivu 7 ).
• Keskeytä jäljitys siirtäessäsi koiria (Koiran jäljityksen
keskeyttäminen, sivu 5 ).
Ajoneuvon sijainnin merkitseminen
Voit merkitä ajoneuvon sijainnin, jotta löydät takaisin sen luo
ajon jälkeen.
1 Valitse Uusi ajo.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Parven merkitseminen
Voit merkitä parven sijainnin ja arvioida lentoon ajettujen ja
otettujen lintujen määrän.
1 Valitse Merkitse reittipiste.
2 Valitse Parvi.
3 Anna lentoon ajettujen lintujen määrä.
4 Anna otettujen lintujen määrä.
5 Valitse OK.
Kaulapannan merkkivalon sytyttäminen
Voit sytyttää kaulapannan LED-valot hämärän tai pimeän
aikaan, jotta koira on helpompi löytää ja autoilijat huomaavat
tien lähistöllä liikkuvan koiran. Valo näkyy enintään 91 m
päähän.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot.
4 Valitse > Säädä pannan valoa.
5 Valitse Jatkuva, Hidas vilkunta tai Nopea vilkunta.
VIHJE: valitse eri valoasetukset kullekin koiralle, jotta erotat
koirat toisistaan.
Pelastustilan ottaminen käyttöön
Voit ottaa pelastustilan käyttöön akun säästämiseksi pitkän
metsästyksen lopussa tai jos koirasi saattaa poistua kantamaalueelta.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > > Pelastustila.
Pelastustila on käytössä, kunnes poistat sen käytöstä.
Kun pannan akussa on alle 25 % virtaa jäljellä, pannan tiedot
päivittyvät vain 2 minuutin välein.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Nykyisen sijainnin merkitseminen
1 Valitse Merkitse reittipiste.
7
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Uusi.
• Valitse oletusarvoinen sijainnin nimi, kuten Auto tai Leiri.
3 Valitse Tallenna.
Reittipisteen merkitseminen kartassa
1 Valitse .
2 Valitse sijainti kartalla.
3 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
4 Valitse > OK.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.
Valitse
> Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
Kirjoita uudet tiedot.
Valitse .
1
2
3
4
5
Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiisi
3 Valitse
> Poista > Kyllä.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
> Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse 1.
1 Valitse
2
3
4
5
6
piste.
Valitse luokka.
Valitse reitin ensimmäinen piste.
Valitse Käytä > Valitse seuraava piste.
Valitse piste.
Lisää kaikki reitin pisteet toistamalla vaiheita 3 - 6.
Reitin nimen muokkaaminen
> Reittisuunnittelu.
1 Valitse
2 Valitse reitti.
3 Valitse Vaihda nimi.
4 Kirjoita uusi nimi ja valitse .
Voit muuttaa reittipisteen sijainnin. Jos esimerkiksi siirrät
ajoneuvoa, voit vaihtaa nykyisen sijainnin sen sijainniksi.
> Reittipisteet.
1 Valitse
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Siirrä tähän.
Reittipisteen sijainniksi muuttuu nykyinen sijaintisi.
Tallennetun reitin navigoiminen
> Reittisuunnittelu.
1 Valitse
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso karttaa > Mene.
4 Navigoi kompassin (Navigoiminen suuntiman osoittimen
Reittipisteen siirtäminen kartalla
> Reittipisteet.
1 Valitse
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Siirrä reittipiste.
4 Valitse sijainti kartasta.
5 Valitse Siirrä.
Reitin muokkaaminen
> Reittisuunnittelu.
1 Valitse
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse piste.
5 Valitse vaihtoehto:
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
> Reittipisteet.
1 Valitse
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Keskimääräinen sijainti.
4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
5 Valitse Aloita.
6 Seuraa näytön ohjeita.
7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4–8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
> Reittipisteet.
1 Valitse
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Laadi reittipiste.
4 Anna suuntima ja valitse .
5 Valitse mittayksikkö.
6 Anna etäisyys ja valitse .
7 Valitse Tallenna.
Reittipisteen poistaminen
> Reittipisteet.
1 Valitse
2 Valitse reittipiste.
8
avulla, sivu 10 ) tai kartan (Kartta, sivu 9 ) avulla.
• Näytä piste kartalla valitsemalla Tarkista.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirrä
ylös tai Siirrä alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
> Reittisuunnittelu.
1 Valitse
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
Reitin näyttäminen kartassa
> Reittisuunnittelu.
1 Valitse
Valitse
reitti.
2
3 Valitse Katso karttaa.
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
> Aktiivinen reitti.
1 Valitse
2 Voit näyttää lisätietoja valitsemalla jonkin pisteen reitiltä.
Reitin poistaminen
> Reittisuunnittelu.
1 Valitse
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti > Kyllä.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Jälkilokien tallentaminen
> Asetus > Jäljet > Jälkiloki.
1 Valitse
2 Valitse Tallenna, älä näytä tai Tallenna, näytä kartassa.
Jos valitset Tallenna, näytä kartassa, jälki näkyy kartassa
viivana.
3 Valitse Tallennustapa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jälkipisteitä vaihtelevaan tahtiin valitsemalla
Automaattinen.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein etäisyyden mukaan
valitsemalla Etäisyys.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein ajan mukaan
valitsemalla Aika.
5 Valitse Väli.
6 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Automaattinen,
valitse haluamasi jälkien tallennusväli.
HUOMAUTUS: Jos valitset Useimmin, laite tallentaa eniten
jälkitietoja, mutta sen muisti täyttyy nopeammin.
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Etäisyys tai Aika,
anna arvo ja valitse sitten .
Jälkiloki luodaan, kun lähdet liikkeelle laite käynnissä.
Jäljen tietojen tarkastelu
> Jälkienhallinta.
1 Valitse
2 Valitse jälki.
3 Valitse Katso karttaa.
Jäljen alku ja loppu merkitään lipulla.
4 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Jäljen tiedot näytetään.
Jäljen korkeuskäyrän tarkasteleminen
> Jälkienhallinta.
1 Valitse
2 Valitse jälki.
3 Valitse Korkeuskäyrä.
Navigointi jäljen alkuun
Voit navigoida takaisin jäljen alkuun. Tämä voi olla kätevää, kun
haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.
> Jälkienhallinta > Nykyinen jälki > Katso
1 Valitse
karttaa.
2 Valitse TracBack.
Karttasivu avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena
viivana.
Navigoi
kartan (Kartta, sivu 9 ) tai kompassin
3
(Navigoiminen suuntiman osoittimen avulla, sivu 10 )
avulla.
Jäljen värin vaihtaminen
> Jälkienhallinta.
1 Valitse
2 Valitse jälki.
3 Valitse Aseta väri.
4 Valitse väri.
Nykyisen jäljen tallentaminen
> Jälkienhallinta.
1 Valitse
2 Valitse jälki.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tallentaa koko jäljen, valitse Tallenna jälki.
• Jos haluat tallentaa osan jäljestä, valitse Tallenna osa ja
valitse sitten tallennettava osa.
Navigointi
Jäljen sijainnin tallentaminen
> Jälkienhallinta.
1 Valitse
2 Valitse jälki.
3 Valitse Katso karttaa.
4 Valitse jokin sijainti jäljen reitillä.
5 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
6 Valitse .
7 Valitse OK.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
Valitse
> Jälkienhallinta > Nykyinen jälki > Tyhjennä
nykyinen jälki.
Jäljen poistaminen
> Jälkienhallinta.
1 Valitse
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista > Kyllä.
Tallennetun jäljen arkistoiminen
Voit säästää muistitilaa arkistoimalla tallennettuja jälkiä.
> Jälkienhallinta.
1 Valitse
2 Valitse tallennettu jälki.
3 Valitse Arkistoi.
Jälkien arkistoiminen automaattisesti
1 Valitse Asetus > Jäljet > Automaattinen arkistointi.
2 Valitse vaihtoehto.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
langattomasti
Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva Garmin laite on enintään 3 m (10 jalan) päässä.
Voit jakaa langattomasti reittipisteitä, geokätköjä, reittejä ja
jälkiä.
> Langaton jako.
1 Valitse
2 Valitse Lähetä tai Vastaanota.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Navigointi
Voit navigoida reittejä ja jälkiä, reittipisteeseen, geokätkölle,
valokuvaan tai mihin tahansa laitteeseen tallennettuun sijaintiin.
Voit navigoida määränpäähän kartan tai kompassin avulla.
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sijaintikuvake liikkuu
vastaavasti ja jättää jäljen (polku). Myös reittipisteiden nimet ja
symbolit näkyvät kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti
näkyy kartassa purppuranpunaisena viivana.
Kun kartan suunta on Jälki ylös, kartassa olevat kohteet
näyttävät kiertävän ympärilläsi. Kun liikut, koko kartan suunta
muuttuu sen mukaan, mihin suuntaan kuljet. Voit vakauttaa
kohteet valitsemalla suunnaksi Pohjoinen ylös (Kartta-asetukset,
sivu 12 ).
Voit avata kartan valitsemalla .
Etäisyyden mittaaminen kartassa
Voit mitata kahden pisteen välisen etäisyyden.
1 Valitse sijainti kartassa.
2 Valitse > Laske matka > Käytä.
3 Siirrä nasta johonkin toiseen pisteeseen kartassa.
9
Kompassi
Navigoiminen Sight 'N Go ­toiminnolla
Käsilaitteessa on kolmiakselinen, kallistuksen kompensointia
käyttävä kompassi. Voit navigoida määränpäähän suuntiman
osoittimen tai suuntaosoittimen avulla.
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
> Tähtää ja mene.
1 Valitse
Osoita
laitteella
jotakin kohdetta.
2
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta suunta.
4 Navigoi kompassin (Navigoiminen suuntiman osoittimen
avulla, sivu 10 ) tai kartan (Kartta, sivu 9 ) avulla.
Kompassin kalibroiminen
ILMOITUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Korkeuskäyrä
Kalibroi kompassi, kun olet liikkunut pitkiä matkoja tai irrottanut
akun tai lämpötila on muuttunut.
> Kompassi >
> Kalibroi kompassi > Aloita.
1 Valitse
2 Seuraa näytön ohjeita.
Korkeuskäyrä näyttää oletusarvoisesti korkeuden menneeltä
ajalta. Voit mukauttaa käyrää (Korkeuskäyrän tyypin
vaihtaminen, sivu 10 ) ja tietokenttiä (Tietokenttien
mukauttaminen, sivu 11 ).
Avaa korkeuskäyrä valitsemalla
> Korkeuskäyrä.
Navigoiminen suuntiman osoittimen avulla
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
> Kompassi.
1 Kun navigoit määränpäähän, valitse
2 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos
tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
> Korkeuskäyrä >
> Kalibroi korkeusmittari.
2 Valitse
3 Seuraa näytön ohjeita.
Suuntaosoitin
Navigoiminen pisteeseen käyrällä
> Korkeuskäyrä.
1 Valitse
2 Valitse yksittäinen käyrän piste.
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit vesillä tai
paikassa, jossa reitillä ei ole suuria esteitä. Sen avulla voit myös
välttää reitin lähellä olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai
vedenalaisia kareja.
Ota suuntaosoitin käyttöön valitsemalla kompassissa
>
Määritä kulkusuunta > Viiva määränpäähän/osoitin > Suunta
(CDI).
3
4
5
6
Pisteen tiedot näkyvät käyrän vasemmassa yläkulmassa.
Valitse
> Katso karttaa.
Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Valitse Mene.
Navigoi kompassin (Navigoiminen suuntiman osoittimen
avulla, sivu 10 ) tai kartan (Kartta, sivu 9 ) avulla.
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen
Suuntaosoitin À näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI) Á
näyttää, miten paljon olet ajautunut reitiltä (oikealle tai
vasemmalle). Mittakaava  viittaa kurssilta
poikkeamisosoittimen pisteiden à väliseen etäisyyteen.
Minne?‑valikko
Minne?-valikon avulla voit etsiä määränpään, johon haluat
navigoida. Kaikki Minne?-luokat eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa kartoissa.
Reittipisteen etsiminen nimellä
> Minne? > Reittipisteet >
1 Valitse
2 Anna nimi.
3 Valitse .
> Kirjoitushaku.
Reittipisteen etsiminen toisen reittipisteen läheltä
> Reittipisteet.
1 Valitse
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Etsi läheltä tätä paikkaa.
4 Valitse luokka.
Alkuperäisen reittipisteen lähellä olevat reittipisteet näkyvät
luettelossa.
10
Voit määrittää korkeuskäyrän näyttämään paineen ja korkeuden
ajan tai etäisyyden perusteella.
> Korkeuskäyrä >
> Vaihda käyrätyyppi.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto.
Korkeuskäyrän nollaaminen
Valitse
> Korkeuskäyrä >
nykyinen jälki > Kyllä.
> Nollaa > Tyhjennä
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden,
enimmäisnopeuden, matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja. Voit mukauttaa matkatietokoneen asettelua,
kojelautaa ja tietokenttiä (Tietokenttien mukauttaminen,
sivu 11 ).
Avaa matkatietokone valitsemalla
> Ajotietokone.
Matkatietokoneen nollaaminen
Nollaa matkatiedot aina ennen matkan aloittamista, jotta saat
tarkat tiedot.
Valitse
> Ajotietokone >
> Nollaa > Nollaa
matkatiedot > Kyllä.
Sovellukset
Läheisyyshälytyksen asettaminen
Läheisyyshälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
tietystä sijainnista. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun saavut
määritetylle alueelle.
> Lähestymishälytykset.
1 Valitse
Sovellukset
2
3
4
5
6
Valitse Luo hälytys.
Valitse luokka.
Valitse sijainti.
Valitse Käytä.
Määritä säde.
Kun saavut alueelle, jolla on läheisyyshälytys, laitteesta kuuluu
merkkiääni.
Alueen suuruuden laskeminen
> Pinta­alamittaus > Aloita.
1 Valitse
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
3 Kun olet valmis, valitse Laske.
Kalenteritietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen toimintoja, esim. reittipisteen
tallennusaikaa sekä auringon ja kuun, metsästyksen ja
kalastuksen kalenteritietoja.
1 Valitse .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella laitteen toimintoja tiettyinä päivinä
valitsemalla Kalenteri.
• Voit tarkastella auringon ja kuun nousu- ja laskutietoja
valitsemalla Aurinko ja kuu.
• Voit tarkastella parhaiden metsästys- ja kalastusaikojen
ennusteita valitsemalla Metsästys ja kalastus.
3 Jos haluat tarkastella jonkin toisen päivän tietoja, valitse
tai .
Hälytyksen määrittäminen
1
2
3
4
Valitse
> Kellohälytys.
Aseta aika ja painikkeella.
Valitse Hälytys käyttöön.
Valitse vaihtoehto.
Hälytys soi valittuna aikana. Jos laite ei ole käynnissä
hälytysaikana, se käynnistyy ja soittaa hälytyksen.
Sekuntikellon avaaminen
Valitse
> Sekuntikello.
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Satelliittinäkymän muuttaminen
Satelliittinäkymässä pohjoinen on oletusarvoisesti ylhäällä. Voit
muuttaa satelliittinäkymän suuntaa siten, että nykyinen jälki on
näytön yläreunaa kohti.
> Satelliitti > .
1 Valitse
2 Valitse Jälki ylös.
VIRB toimintakameran ohjaaminen käsilaitteella
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa käsilaitteessa,
sinun on otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa.
Lisätietoja on VIRB kameran käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
> VIRB­etäkäyttö.
2 Valitse käsilaitteessa
3 Odota, kunnes käsilaite on muodostanut yhteyden VIRB
kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit aloittaa ja lopettaa videokuvan tallentamisen
valitsemalla REC.
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla .
VIRB toimintakameran ohjaaminen lähetinkaulapan­
nalla
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa käsilaitteessa,
sinun on otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa.
Lisätietoja on VIRB kameran käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Valitse käsilaitteessa Koiraluettelo.
3 Valitse koira, jolla on VIRB kamera.
4 Valitse Näytä tiedot.
5 Valitse VIRB­ohjaus.
Lähetinkaulapanta muodostaa yhteyden VIRB kameraan, ja
VIRB ohjaussivu avautuu.
6 Valitse jokin vaihtoehto:
• Aloita tallennus valitsemalla Aloita.
• Lopeta tallennus valitsemalla Pysäytä.
• Lopeta tallennus valitsemalla Valokuva.
Laitteen mukauttaminen
Päävalikon mukauttaminen
Voit siirtää, lisätä ja poistaa päävalikon kohteita.
1 Valitse päävalikosta Asetus > Päävalikko.
2 Valitse valikkokohde.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas, jos haluat muuttaa
kohteiden järjestystä.
• Valitsemalla Poista voit poistaa kohteen luettelosta.
• Valitsemalla Lisää sivu voit siirtää poistamasi kohteen
luetteloon.
• Valitsemalla
> Palauta oletusarvot voit palauttaa
valikon kohteiden järjestyksen.
Tietokenttien mukauttaminen
Sijainnin simuloiminen
> Satelliitti >
> Käytä, GPS pois.
1 Valitse
Valitse
>
Aseta
sijainti
kartassa.
2
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
Ennen kuin voit mukauttaa kartan tietokenttiä, sinun on otettava
tietokentät käyttöön (Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen,
sivu 11 ).
Voit mukauttaa kartan, kompassin, korkeuskäyrän ja
ajotietokoneen tietokentät ja kojelaudat.
1 Avaa sivu, jonka tietokenttiä aiot muuttaa.
2 Valitse mukautettava tietokenttä.
3 Valitse uusi tietokenttä.
Tietokenttien kuvaukset ovat kohdassa Tietokenttien
asetukset, sivu 18 .
VIRB etäkäyttö
Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen
GPS­toiminnon poistaminen käytöstä
Valitse
> Satelliitti >
> Käytä, GPS pois.
®
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa
laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB
actionkameran.
Laitteen mukauttaminen
Valitse
>
tietokentät.
> Määritä kartta > Kojelauta > Pienet
11
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetus > Järjestelmä.
GPS: määrittää GPS-asetukseksi Normaali, WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) tai Esittelytila (GPS ei käytössä).
Lisätietoja WAAS-ominaisuudesta on osoitteessa
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
BaseCamp BaseStation: määrittää, miten laite yhdistää
kohteeseen BaseCamp, kun laite on liitetty tietokoneeseen.
Koira­asetukset
Valitse Asetus > Koirat.
Koiran jälki kartassa: määrittää koiran jäljen pituuden (keston
minuutteina tai tunteina) kartassa. Saat kartasta selkeämmän
lyhentämällä jäljen kestoa.
Zoomaa kartta koiriin: zoomaa kartan automaattisesti siten,
että näet kaikkien koirien sijainnit ja oman sijaintisi, ellet
panoroi karttaa manuaalisesti.
Koirahälytykset: määrittää, millaisen hälytyksen saat tietyistä
toimista (Koirahälytysten asettaminen, sivu 4 ).
Haukuntunnistus: ottaa haukuntunnistuksen käyttöön. Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Yhteystietoasetukset
Valitse Asetus > Yhteystiedot.
Yhteyshenkilön jälki kartassa: määrittää yhteyshenkilön jäljen
pituuden (keston minuutteina tai tunteina) kartassa.
Zoomaa kartta yhteyshenkilöihin: zoomaa kartan
automaattisesti siten, että näet kaikkien yhteyshenkilöiden
sijainnit ja oman sijaintisi, ellet panoroi karttaa manuaalisesti.
Viestihälytykset: määrittää viestihälytysten tilaksi Vain ääni,
Vain värinä, Ääni ja värinä tai Vain viesti.
Pariliitoksen määritys: määrittää asetukset, joiden mukaan
laitteesi jäljittää muita laitteita ja viestii niiden kanssa.
Näyttöasetukset
Valitse Asetus > Näyttö.
Taustavalon aikakatkaisu: säätää aikaa, jonka kuluttua
taustavalo sammuu.
Kuvan sieppaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön, kun taustavalo aikakatkeaa
(Käsilaitteen akunsäästötilan käyttöön ottaminen, sivu 15 ).
Näytön kalibrointi: kohdistaa näytön siten, että se vastaa
kosketukseen oikein (Kosketusnäytön kalibroiminen,
sivu 12 ).
Kosketusnäytön kalibroiminen
Jos näyttö ei vastaa komentoihin kunnolla, voit kalibroida sen.
1 Valitse Asetus > Näyttö > Näytön kalibrointi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ulkoasuasetukset
Valitse Asetus > Ulkonäkö.
Tila: määrittää vaalean tai tumman taustan tai vaihtaa taustaa
automaattisesti nykyisen sijainnin auringonnousu- ja laskuajan mukaan.
Tausta: määrittää taustakuvan.
Päivätilan korostusväri: määrittää valintojen värin päivätilassa.
Yötilan korostusväri: määrittää valintojen värin yötilassa.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien, näppäinten, varoitusten ja hälytysten
merkkiääniä.
12
1 Valitse Asetus > Äänet.
2 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Kartta­asetukset
Valitse Asetus > Kartta.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös
näyttää pohjoisen aina sivun yläreunassa. Jälki ylös näyttää
nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunaa kohti. Ajoneuvotila
näyttää autoperspektiivin ja ajosuunnan näytön yläreunassa.
Opasteteksti: voit valita, milloin opasteteksti näkyy kartassa.
Kojelauta: valitse kartassa näytettävä kojelauta. Kussakin
kojelaudassa näkyy eri tietoja reitistä tai sijainnista.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan nopeus: säädä kartan piirtonopeutta. Akun virta kuluu
sitä nopeammin, mitä nopeammin kartta piirretään.
Kartan lisäasetukset
Valitse Asetus > Kartta > Lisämääritys.
Automaattinen zoom: valitsee zoomaustason automaattisesti
niin, että kartan käyttö on optimaalista. Kun Ei käytössä on
valittuna, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Ajoneuvo: voit valita sijaintikuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa.
Zoomaustasot: määrittää zoomaustason, jolla karttakohteet
näkyvät. Karttakohteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on
valittua tasoa korkeampi.
Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Jälkien asetukset
Valitse Asetus > Jäljet.
Jälkiloki: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jälkitallennuksen.
Tallennustapa: määrittää jälkien tallennustavan. Automaattinen
tallentaa jälkiä vaihtelevassa tahdissa jälkien esittämiseksi
parhaalla mahdollisella tavalla.
Väli: määrittää jälkilokin tallennustahdin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
Automaattinen arkistointi: asettaa automaattisen
arkistointitavan jälkien järjestämistä varten. Jäljet
tallennetaan ja tyhjennetään automaattisesti käyttäjän
määrittämien asetusten mukaan.
Väri: määrittää jälkiviivan värin kartassa.
Reititysasetukset
Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi toiminnon tyypin
mukaan. Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat
valitun toiminnon mukaan.
Valitse Asetus > Reititys.
Toiminto: määrittää toiminnon reititystä varten. Laite optimoi
laskemansa reitit valitsemasi toiminnon tyypin mukaan.
Reitin siirtymät: määrittää, miten laite luo reitin pisteestä
toiseen. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan joidenkin
toimintojen yhteydessä. Etäisyys reitittää reitin seuraavaan
pisteeseen, kun olet tietyn etäisyyden päässä nykyisestä
pisteestä.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Laitteen mukauttaminen
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan ja paineen mittayksiköitä.
1 Valitse Asetus > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Aika­asetukset
Valitse Asetus > Aika.
Aikamuoto: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse Asetus > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintitietojen sijainnin muodon.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Kulkusuunta­asetukset
Voit mukauttaa kompassiasetuksia.
Valitse Asetus > Kulkusuunta.
Näyttö: asettaa kompassissa näkyvän liikesuunnan tyypin.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
Viiva määränpäähän/osoitin: määrittää kartassa näkyvän
osoittimen toiminnan. Suuntima osoittaa määränpään
suunnan. Suunta (CDI) näyttää sijaintisi suhteessa
määränpäähän johtavaan suuntaviivaan.
Kompassi: siirtyy automaattisesti sähköisestä kompassista
GPS-kompassiin, kun kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan.
Kalibroi kompassi: kalibroi kompassin (Kompassin
kalibroiminen, sivu 10 ).
Korkeusmittariasetukset
Valitse Asetus > Korkeusmittari.
Automaattinen kalibrointi: kalibroi korkeusmittarin
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.
Ilmanpainemittaritila: määrittää tavan, jolla laite mittaa
ilmanpainetta. Muuttuva korkeus määrittää ilmanpainemittarin
mittaamaan korkeusmuutoksia liikkuessasi. Kiinteä korkeus
olettaa, että laite on paikallaan kiinteässä korkeudessa, joten
ilmanpaineen pitäisi muuttua ainoastaan sään vuoksi.
Painetrendit: määrittää, miten laite tallentaa painetietoja.
Tallenna aina tallentaa kaikki painetiedot, mikä voi olla
hyödyllistä, kun tarkkailet painerintamia.
Käyrätyyppi: määrittää käyrään tallennettavien ja siinä
näytettävien tietojen tyypin. Tallentaa korkeuden muutokset
tietyltä ajalta tai matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai
ympäröivän paineen muutoksia tietyltä ajalta.
Kalibroi korkeusmittari: kalibroi korkeusmittarin.
merenkulkukohdepisteet näkyvät paremmin ja kartta vastaa
paperikarttojen piirtotapaa. Kalastus (edellyttää merikarttoja)
näyttää pohjan muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisessa näkymässä ja yksinkertaistaa kartan
esitystapaa optimaalista kalastuskäyttöä varten.
Ulkonäkö: määrittää kartassa näkyvien navigointiapumerkkien
ulkoasun.
Merihälytysasetukset: voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa ollessaan tietyn
laahausetäisyyden, kun olet tietyn matkan päässä poissa
suunnalta ja kun vesi muuttuu tietyn syvyiseksi.
Laitteen tiedot
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse Asetus > Tiedot.
Tuki ja päivitykset
• Voit päivittää käsilaitteen ohjelmiston ja kartat Garmin
Express™ sovelluksella.
• Voit päivittää lähetinkaulapannan ohjelmiston Garmin
WebUpdater sovelluksella.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää käsilaitteen tai lähetinkaulapannan
ohjelmiston, sinun on liitettävä käsilaite (Käsilaitteen liittäminen
tietokoneeseen, sivu 15 ) tai panta (Pannan liittäminen
tietokoneeseen, sivu 15 ) tietokoneeseen.
Käsilaitteen ja pannan ohjelmistot on päivitettävä erikseen.
HUOMAUTUS: ohjelmiston päivittäminen ei poista lisäämiäsi
tietoja tai tekemiäsi asetuksia.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/products/webupdater.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Merikartan asetukset
Valitse Asetus > Merenkulku.
Merikarttatila: määrittää laitteen käyttämän karttatyypin.
Merenkulku näyttää kartan ominaisuuksia eri väreillä, jotta
Laitteen tiedot
13
Laitteen puhdistaminen
Pitkäaikaissäilytys
ILMOITUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
ILMOITUS
Altistuminen korkeille lämpötiloille saattaa nopeuttaa
litiumioniakkujen latauskapasiteetin heikentymistä, joka on
muutoin normaalia pitkän ajan kuluessa. Täyteen ladatun
laitteen säilyttäminen paikassa, jonka lämpötila ylittää tai alittaa
pitkäaikaisen säilytyksen suosituslämpötilan, voi heikentää
laitteen latauskapasiteettia merkittävästi.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Akun käyttöiän maksimoiminen
Tekniset tiedot
Alpha 100 käsilaitteen tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava, vaihdettava litiumioni
Akunkesto
Enintään 20 h
Käyttölämpötila
-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Latauslämpötila
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Pitkäaikaisen säilytyksen lämpötila
0 - 25 °C (32 - 77 °F)
Langaton VHF-käyttöalue
Enintään 14,48 km (9 mailia)
Pienitehoinen langaton ANT+ alue
Noin 3 m (10 jalkaa)
Vesiluokitus
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Koiran T5 lähetinkaulapannan tekniset tiedot
Akun tyyppi
Sisäinen ladattava litiumioniakku
Akunkesto
20 - 40 h
Käyttölämpötila
-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Latauslämpötila
0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Langaton käyttöalue ANT
Enintään 10 m (32,8 jalkaa)
VHF-radioalue
Enintään 14,48 km (9 mailia)
Vesitiiviys
1 ATM*
®
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
T5 mini lähetinkaulapannan tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava, vaihdettava litiumioni
Akunkesto
Enintään 16 - 30 h, normaali käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Latauslämpötila
5° - 40 °C (41° - 104 °F)
Langaton käyttöalue ANT
Enintään 5 m (16,4 jalkaa)
VHF-radioalue
Enintään 6,44 km (4 mailia)
Vesitiiviys
1 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Akun tiedot
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
VAROITUS
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
14
Jos et aio käyttää GPS-käsilaitetta moneen kuukauteen, irrota
akku. Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akku poistetaan.
Jos et aio käyttää lähetinkaulapantaa moneen kuukauteen, lataa
akkuun noin 50 % virtaa koko kapasiteetista. Säilytä laitetta
viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista
huoneenlämpöä. Lataa lähetinkaulapanta säilytyksen jälkeen
täyteen ennen käyttöä.
Käsilaitteen ja kaulapannan akun käyttöikää voi pidentää
monella tavalla.
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon kirkkauden
säätäminen, sivu 14 ).
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Taustavalon
aikakatkaisun säätäminen, sivu 14 ).
• Määritä käsilaitteelle pitempi päivitysväli (Kämmenlaitteen
päivitysvälin muuttaminen, sivu 14 ).
• Sammuta lähetin (Lähettimen sammuttaminen, sivu 15 ).
• Käytä akunsäästötilaa (Käsilaitteen akunsäästötilan käyttöön
ottaminen, sivu 15 ).
• Pienennä kartan piirtonopeutta (Kartan piirtonopeuden
säätäminen, sivu 15 ).
• Aseta lähetinkaulapanta pelastustilaan (Pelastustilan
ottaminen käyttöön, sivu 7 ) kaulapannan akun
säästämiseksi.
• Pidennä kaulapannan päivitysväliä (Lähetinkaulapannan
päivitysvälin muuttaminen, sivu 14 ) kaulapannan akun
säästämiseksi.
Taustavalon kirkkauden säätäminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa
merkittävästi. Voit maksimoida akunkeston säätämällä
taustavalon kirkkautta.
HUOMAUTUS: taustavalo saattaa hämärtyä, kun akun virta on
vähissä.
1 Valitse .
2 Muuta taustavalon kirkkautta liukusäätimellä.
Laite saattaa tuntua lämpimältä, kun taustavaloasetus on suuri.
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
Voit maksimoida akunkeston vähentämällä taustavalon
aikakatkaisun arvoa.
1 Valitse Asetus > Näyttö > Taustavalon aikakatkaisu.
2 Valitse vaihtoehto.
Lähetinkaulapannan päivitysvälin muuttaminen
Kaulapannan päivitysväliä voi muuttaa vain, jos pannan virta on
kytketty ja se on käsilaitteen käyttöetäisyydellä.
Voit säästää akkuvirtaa valitsemalla pitemmän päivitysvälin.
1 Valitse Koiraluettelo.
2 Valitse koira.
3 Valitse Näytä tiedot > > Muuta päivitystahtia.
Kämmenlaitteen päivitysvälin muuttaminen
Voit säästää akkuvirtaa valitsemalla pitemmän päivitysvälin.
1 Valitse Asetus > Yhteystiedot > Pariliitoksen määritys >
Päivitystahti.
Laitteen tiedot
2 Valitse uusi päivitysväli.
Käsilaitteen akunsäästötilan käyttöön ottaminen
Akun käyttöikää voi pidentää akunsäästötilan avulla.
Valitse Asetus > Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Akunsäästötilassa näyttö sammuu, kun taustavalo
aikakatkaistaan.
2 Irrota akku.
3 Työnnä korttipidike vasemmalle ja nosta sitä ylöspäin.
Kartan piirtonopeuden säätäminen
Voit säästää akkuvirtaa pienentämällä kartan piirtonopeutta.
Valitse Asetus > Kartta > Kartan nopeus > Normaali.
Lähettimen käynnistäminen
Varmista ennen yhteystiedon lisäämistä tai hälytyksen
käynnistämistä, että lähettimen virta on kytketty.
HUOMAUTUS: jos käytät lähetintä kylmällä säällä akun
varauksen ollessa vähissä, laite voi sammua.
Valitse Asetus > Yhteystiedot > Pariliitoksen määritys >
Lähettää > Käytössä.
Lähettimen sammuttaminen
Voit säästää käsilaitteen akkuvirtaa poistamalla lähettimen
käytöstä, jos et tarvitse sitä viestintään yhteyshenkilöiden
kanssa.
HUOMAUTUS: Jos käytät lähetintä kylmällä säällä akun
varauksen ollessa vähissä, laite voi sammua.
Valitse Asetus > Yhteystiedot > Pariliitoksen määritys >
Lähettää > Ei käytössä.
Kun lähetin on sammutettu, et voi lähettää sijaintiasi tai viestejä
yhteyshenkilöille.
4
5
6
7
Aseta muistikortti kullanväriset liitinpinnat alaspäin.
Sulje korttipidike.
Lukitse korttipidike työntämällä se oikealle.
Aseta akku ja kansi paikoilleen.
Käsilaitteen liittäminen tietokoneeseen
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Nosta suojusta À.
Virran säästäminen laitetta ladatessa
Voit sammuttaa laitteen näytön ja ottaa muut toiminnot pois
käytöstä latauksen ajaksi.
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
Akun jäljellä oleva lataustaso tulee näkyviin.
2 Pidä virtapainiketta painettuna 4–5 sekuntia.
Näyttö sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostotyypit
Käsilaite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• BaseCamp tiedostot. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/trip_planning.
• JPEG-valokuvatiedostot.
• GPX-geokätkötiedostot. Siirry osoitteeseen
www.geocaching.com/play.
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/poiloader.
Muistikortin asettaminen
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa paristoa terävällä esineellä.
Käsilaitteeseen voi lisätä microSD muistikortin lisätilaksi tai
esiladattuja karttoja varten.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
Laitteen tiedot
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää laitteen mini-USB-liitäntään
Á.
3 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Pannan liittäminen tietokoneeseen
ILMOITUS
Estä korroosiota kuivaamalla kaulapannan liitinpinnat ja niitä
ympäröivä alue ennen latauspidikkeen liittämistä.
Voit liittää pannan tietokoneeseen ja käyttää sitä ohjelmissa,
kuten BaseCamp. Panta ei ole massamuistilaite.
1 Napsauta latauspidike pantaan.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää latauspidikkeen kaapelin
mini-USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
Koiran jälkien siirtäminen kohteeseen BaseCamp
Voit siirtää koiran jälkiä kohteeseen BaseCamp.
1 Liitä panta tietokoneeseen (Pannan liittäminen
tietokoneeseen, sivu 15 ).
Panta käynnistyy automaattisesti.
15
2 Valitse .
3 Avaa BaseCamp.
BaseCamp tunnistaa ja siirtää pannan sisäisen jälkilokin.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
T5 Akun vaihto­ohjeet
T5-osat
USB­kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Liite
Lisävarusteet ja varaosat
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Valinnaiset kartat
Laitteessa voi käyttää lisäkarttoja, kuten BirdsEye satelliittikuvia,
BlueChart g2 ‑karttoja ja yksityiskohtaisia City Navigator
karttoja. Yksityiskohtaiset kartat saattavat sisältää tavallista
enemmän kohdepisteitä, kuten ravintoloita tai venepalveluja.
Saat lisätietoja osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin
myyjältä.
®
®
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Valinnaisten kuntoilulisävarusteiden käyttäminen
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
2 Valitse Asetus > ANT­anturit.
3 Valitse Sykemittari, Pyörän poljinanturi tai tempe­anturi.
4 Valitse Käytössä, Ei käytössä tai Etsi uusi.
5 Mukauta tietokenttiä syke- tai poljinnopeustietojen
näyttämiseksi (Tietokenttien mukauttaminen, sivu 11 ).
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
16
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Taustalevy
Virtapainike
Akkuliitin
Akkupaikan kansi
Akku
Virtaliitin
Vanhan akun poistaminen
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat akun.
Tarvitset myös pienen ristipääruuvitaltan.
1 Irrota taustalevyn ulkoreunoilla olevat kuusi ruuvia.
HUOMAUTUS: jätä kaksi sisintä ruuvia paikoilleen.
2 Irrota taustalevy.
3 Irrota akun ja virran liitin.
4 Irrota akkulokeron kannen kiinnitysruuvit.
5 Irrota akkulokeron kansi ja akku.
Muista akun suunta. Uusi akku on asetettava samalla tavalla.
Kun olet irrottanut vanhan akun, ota yhteys paikalliseen
jätehuoltoon akun kierrätystä varten.
Liite
Uuden akun asentaminen
Poista vanha akku, ennen kuin asetat uuden paikalleen (Vanhan
akun poistaminen, sivu 16 ). Tarvitset myös pienen
ristipääruuvitaltan. Saatat tarvita pienen tasapäisen ruuvitaltan.
1 Asenna uusi akku samansuuntaisesti kuin vanha.
Liittimen À pitäisi olla virtapainiketta lähimpänä olevaa päätä
kohti ja kohdan Á, jossa johdot yhdistyvät akkuun, pitäisi olla
sitä sivua kohti, jossa latauspidikkeen liitännät sijaitsevat.
12 Varmista, että tiiviste on kunnossa ja paikallaan urassa.
13 Kiinnitä akun liitin ja virtaliitin laitteeseen.
2 Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.
3 Kiinnitä akkulokeron kansi takaisin ruuveilla.
4 Liitä akun ja virran liitin.
Tarvitset ehkä tasapäisen ruuvitaltan liitinten kiinnittämiseen.
5 Testaa liitännät valitsemalla virtapainike.
Kun liitännät toimivat, laitteesta kuuluu äänimerkki ja tilan
merkkivalo välähtää vihreänä.
6 Sammuta laite.
7 Varmista, että alakannen sisällä oleva tiiviste on täysin
paikallaan.
8 Kiinnitä taustalevy takaisin.
9 Kiinnitä taustalevy takaisin kuudella ruuvilla.
Kun olet asentanut uuden akun, lataa lähetinkaulapanta täyteen.
Lähetinkaulapannan akun vaihtaminen
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat akun.
Tarvitset myös pienen ristipääruuvitaltan ja akunvaihtosarjan
mukana toimitetun ruuvitaltan.
1 Irrota VHF-antennin L-kirjaimen muotoisen suojuksen ruuvit.
2 Irrota L-kirjaimen muotoinen suojus.
3 Irrota taustalevyn ulkoreunoilla olevat ruuvit.
4 Irrota taustalevy.
5 Tartu akun kaapeleihin liittimen läheltä ja irrota akun liitin
laitteesta vetämällä kohtisuoraan piirilevyyn nähden olevasta
liittimestä.
6 Tartu virtajohtoihin liittimen läheltä ja irrota virtaliitin laitteesta
vetämällä piirilevyn suuntaisesta liittimestä.
7 Irrota ruuvit akkulevystä.
8 Irrota akkulevy.
9 Irrota akku.
Akku on tiukasti paikallaan. Tarvittaessa akun irrottamiseen
voi käyttää esineellä, joka ei ole terävä eikä metallinen.
10 Aseta uusi akku etulokeroon etikettipuoli ylöspäin ja akun
etureuna laitteen akkuliitännän reunan alle.
11 Aseta akkulevy paikalleen ja kiinnitä ja kiristä sen ruuvit.
Oikein asennetut liitinpistokkeet napsahtavat kiinni portteihin.
14 Aseta taustalevy paikalleen ja kiinnitä ja kiristä sen ruuvit.
15 Aseta L-kirjaimen muotoinen suojus paikalleen ja kiinnitä ja
kiristä sen ruuvit.
16 Varmista, että tiiviste ei työnny ulos laitteesta.
Pannan hihnan vaihtaminen
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat pannan
hihnan (Laitteen puhdistaminen, sivu 14 ).
1 Vedä pannan hihna ulos GPS-antennista, VHF-antennin
ohjaimesta ja koiralaitteesta.
Joudut ehkä työntämään sitä edestakaisin, jotta se irtoaa.
Joudut ehkä löysäämään GPS-antennin kotelon ruuveja,
mutta älä irrota niitä.
2 Pujota uusi hihna koiralaitteen, VHF-antennin ohjaimen ja
GPS-antennin läpi.
3 Kiristä GPS-antennin kotelon ruuvit tarvittaessa.
Lähetinkaulapannan VHF­antennin vaihtaminen
ILMOITUS
Älä taivuta liikaa hihnaa, joka yhdistää päälaitteen kotelon GPSantenniin.
Kun suojus on irti, älä kosketa VHF-antennia vastaapätä olevaa
tiivisteainetta, koska muutoin lähetinkaulapanta ei ehkä pysy
vesitiiviinä.
Puhdista laite liasta ja vedestä, ennen kuin vaihdat VHFantennin. Tarvitset lisäksi pienen ristipääruuvitaltan.
1 Irrota VHF-antennin suojuksen 4 ruuvia À.
HUOMAUTUS: huomioi lyhyen ruuvin Á sijainti.
2 Irrota suojus.
Liite
17
3 Irrota ruuvi Â, joka kiinnittää VHF-antennin taustalevyyn.
4 Irrota vanha antenni vetämällä se kokonaan irti antennin
ohjaimesta.
5 Kierrä antennin ohjain lähetinkaulapannan ympärille ja pujota
uusi VHF-antenni ohjaimeen.
Tämä helpottaa antennin suuntaamista ylöspäin.
6 Kiinnitä ruuvi 3, joka kiinnittää VHF-antennin taustalevyyn.
7 Kiinnitä VHF-antennin suojus takaisin.
8 Kiinnitä suojuksen 4 ruuvia ja varmista, että kiinnität lyhyen
ruuvin oikeaan reikään.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä 90 astetta vastapäivään.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
3 Aseta paikalleen samankokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä 90 astetta myötäpäivään.
Tietokenttien asetukset
Aika: nykyinen kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seuraavalle: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etäisyys seuraavalle: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
GPS­signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS­tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 metriä (12 jalkaa).
Harjoitus: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Ilmanpaine: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Käänny: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeus ­ pienin: matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
18
Korkeus ­ suurin: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Lasku ­ keskimääräinen: keskimääräinen laskuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Lasku ­ kokonais: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde määränpäähän: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Lasku ­ suurin: maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus ­ kokonaiskeskimäärä: keskimääräinen nopeus
edellisen nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.
Nopeus ­ liike keskimäärin: keskimääräinen kulkunopeus
edellisen nollauksen jälkeen.
Nopeus ­ maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Nopeusrajoitus: tien ilmoitettu nopeusrajoitus. Ei käytettävissä
kaikissa kartoissa ja kaikilla alueilla. Tarkista todelliset
nopeusrajoitukset aina liikennemerkeistä.
Nousu ­ keskimääräinen: keskimääräinen nousuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Nousu ­ kokonais: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Nousu ­ suurin: maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Osa­aika ­ kokonais: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä
oltu kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
Osa­aika ­ liikkeellä: muuttuva luku, liikkeelläoloaika edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa­aika ­ pysähdyksissä: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu
aika edellisen nollauksen jälkeen.
Osamatka: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen
jälkeen.
Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen
suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Poikkeama: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljinnopeus: poljinkammen kierrosten tai askelten määrä
minuutissa. Laite on liitettävä poljinnopeutta tai juoksurytmiä
mittaavaan lisävarusteeseen, jotta nämä tiedot näkyvät.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus määränpäähän: nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Reittipiste, määränpää: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Reittipiste, seuraava: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Saapumisaika: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Liite
Saapumisaika ­ perillä: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti (leveyspiiri/pituuspiiri): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja
pituuspiiri valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Takaisin suunnalle: suunta, johon kulkemalla palaat reitille.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ympäröivä ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine.
Liite
19
Hakemisto
A
aika-asetukset 13
akku 14, 16
asentaminen 1
käyttöikä 12
lataaminen 1, 15
maksimoiminen 7, 12, 14, 15
vaihtaminen 16, 17
varastointi 14
ANT+ anturit 16
ANT+ tunnistimet, pariliitos 16
asetukset 12, 13
auringonnousu- ja -laskuajat 11
B
BaseCamp 5, 12, 15
E
etäisyyden mittaaminen 9
G
Garmin Express 13
laitteen rekisteröiminen 13
ohjelmiston päivittäminen 13
geoaidat 5, 6
GPS 11
asetukset 12
H
harjoitus
värinä 6
ääni 6
haukuntunnistus 4
huomiohälytykset 10
hälytykset 7
huomiopiste 10
kello 11
koira 4
meri 13
sijainti 5, 6
äänet 12
J
jäljet 3, 8, 9
asetukset 12
navigointi 9
tallentaminen 9
K
kalenteri 11
kalibroiminen
korkeusmittari 10
näyttö 12
kartat 8, 9
asetukset 12, 13, 15
etäisyyden mittaaminen 9
navigointi 9
päivittäminen 13
suuntaus 9, 12
tietokentät 11
valinnainen 16
zoomaa 4, 12
koira 4
asetukset 12
hälytykset 4
jäljet 3, 15
jäljitys 4, 5
jäljitys- ja koulutuskoodit 3
koulutus 6
lisääminen 2, 3
navigointi kohteeseen 5
panta 7
perustietoja koulutuksesta 6
päivitystahti 14
seuranta 4, 5
tiedot 3
tilastot 3
tunnus 3
20
Tunnus 3
tyyppi 3
koiran jäljityksen keskeyttäminen 5
kompassi 5, 10
asetukset 13
kalibroiminen 10
navigointi 10
korkeus 9, 10
käyrä 10
korkeusmittari 13
kalibroiminen 10
kosketusnäytön puhdistaminen 14
kuvakkeet 5
käyttäjätiedot, poistaminen 16
L
laite
huolto 13
rekisteröinti 1
laitteen puhdistaminen 14
laitteen rekisteröiminen 1, 13
laitteen tunnus 13
lataaminen 15
kannettava laite 1
panta 2
lisävarusteet 1, 16
lukitseminen, näyttö 2
lämpötila 16
M
matkan tiedot
nollaaminen 10
tarkasteleminen 10
matkasuunnittelu. Katso reitit
meri, hälytysten asetukset 13
metsästys- ja kalastusajat 11
metsästäjä 6
microSD kortti. Katso muistikortti
MicroSD-kortti. Katso muistikortti
mittayksiköt 13
muistikortti 1, 15
N
navigointi 5, 9, 10
korkeusmittari 10
näkökenttäyhteys 4
näyttö
asetukset 12
lukitseminen 2
näytön painikkeet 2
O
ohjelmisto
päivittäminen 13
päivitykset 13
P
painikkeet 1
koulutus 6
panta 4
akun vaihtaminen 16, 17
hihnan vaihtaminen 17
lataaminen 2
sovittaminen 4
valo 7
VHF-antenni 1, 17
pariliitos, ANT+ tunnistimet 16
parvi, merkitseminen 7
pelastustila 7
pinta-alamittaus 11
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 16
päivitykset, ohjelmisto 13
päävalikko, mukauttaminen 11
muokkaaminen 8
navigointi 8
näyttäminen kartassa 8
poistaminen 8
reittipisteet 7, 10
muokkaaminen 8
poistaminen 8
projisoiminen 8
tallentaminen 7, 8
S
satelliittisignaalit 11
etsiminen 2
sekuntikello 11
Sight 'N Go 10
siirtäminen
jäljet 15
tiedostot 15
sulake, vaihtaminen 18
suunta, osoitin 10
suuntiman osoitin 10
T
taustavalo 12, 14, 15
tekniset tiedot 14
tempe 16
tiedostot, siirtäminen 15
tiedot, jakaminen 9
tietojen jakaminen 9
tietokentät 11
tietokone
liittäminen 15
yhdistäminen 15
TracBack 9
tuotteen rekisteröiminen 1, 13
U
USB
irrottaminen 16
liitin 1
massamuistitila 15
tiedostojen siirtäminen 15
V
varaosat 16, 17
VHF-antenni 1, 17
vianmääritys 1
viestit 7
VIRB etäkäyttö 11
virtajohdot, sulakkeen vaihtaminen 18
virtapainike 1, 2
W
WAAS 12
Y
yhteystieto 6, 7, 15
asetukset 12
lisääminen 6
näyttäminen kartassa 7
päivitystahti 14
tunnus 7
Z
zoomaaminen, kartat 4
Ä
äänet 12
R
radiomajakka 7
radiotaajuudet 3
radioyhteys 4
reitit 8
asetukset 12
luominen 8
Hakemisto
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising