Garmin | T 5 Dog Device | Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Korisnički priručnik

Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Korisnički priručnik
Alpha 100 s ogrlicom T5/T5 mini
®
Korisnički priručnik
Srpanj 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01771-46_0B
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, Alpha , ANT+ , BlueChart , City Navigator i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u
i drugim državama. BaseCamp™, Garmin Express™ i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
microSD™ i logotip microSDXC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows i Windows NT trgovački su znakovi tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Mac zaštitni je znak tvrtke Apple Computer, Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama.
®
®
Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Postavljanje Alpha sustava ......................................................... 1
Pregledi uređaja .......................................................................... 1
Ručni uređaj Alpha 100 .......................................................... 1
Ogrlica za psa ........................................................................ 1
Dodatne informacije .................................................................... 1
Registriranje uređaja ................................................................... 1
Umetanje baterije ........................................................................ 1
Punjenje ručnog uređaja ............................................................. 1
Punjenje ogrlice za psa ............................................................... 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Isključivanje uređaja ............................................................... 2
Primanje satelitskih signala ........................................................ 2
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir ......................................... 2
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir ................................. 2
Otključavanje dodirnog zaslona ............................................. 2
Ažuriranje ID broja kontakta ....................................................... 7
Lov pomoću Alpha sustava........................................... 7
Označavanje lokacije kamiona ................................................... 7
Označavanje skupine ................................................................. 7
Uključivanje svjetla na ogrlici ...................................................... 7
Uključivanje načina spašavanja .................................................. 7
Međutočke, rute i trase .................................................. 7
Načini dodavanja ogrlice za psa ručnom uređaju ....................... 2
VHF radijske informacije ........................................................ 3
Dodavanje psa bežičnim uparivanjem ................................... 3
Dodavanje psa pomoću šifri za praćenje i treniranje ............. 3
Bežično dijeljenje podataka o psu ......................................... 3
Uređivanje podataka o psu ......................................................... 3
Ponovno postavljanje statističkih podataka i traga psa ......... 3
Promjena duljine traga psa .................................................... 3
Promjena imena psa .............................................................. 3
Promjena boje traga psa ........................................................ 3
Promjena vrste psa ................................................................ 3
Promjena ID broja psa ........................................................... 3
Postavljanje upozorenja za pse ............................................. 4
Uklanjanje psa ....................................................................... 4
Postavljanje ogrlice na psa ......................................................... 4
Omogućavanje otkrivanja laveža ................................................ 4
Komunikacija s ogrlicom ............................................................. 4
Prelazak u način rada mirovanja ................................................ 4
Izlaz iz načina rada mirovanja .................................................... 4
Međutočke .................................................................................. 7
Označavanje trenutne lokacije ............................................... 8
Označavanje točke pomoću karte .......................................... 8
Uređivanje točke .................................................................... 8
Premještanje točke na trenutnu lokaciju ................................ 8
Pomicanje točke na karti ........................................................ 8
Povećanje preciznosti lokacije točke ..................................... 8
Projekcija točke ...................................................................... 8
Brisanje točke ........................................................................ 8
Rute ............................................................................................ 8
Stvaranje rute ......................................................................... 8
Uređivanje naziva rute ........................................................... 8
Navigacija spremljenom rutom ............................................... 8
Uređivanje rute ....................................................................... 8
Preokretanje rute ................................................................... 8
Pregled rute na karti ............................................................... 8
Pregled aktivne rute ............................................................... 8
Brisanje rute ........................................................................... 8
Trase ........................................................................................... 9
Snimanje zapisnika traga ....................................................... 9
Pregled pojedinosti o tragu .................................................... 9
Pregledavanje grafikona nadmorske visine traga .................. 9
Navigiranje do početka traga ................................................. 9
Promjena boje traga ............................................................... 9
Spremanje trenutnog traga .................................................... 9
Spremanje lokacije na tragu .................................................. 9
Čišćenje trenutnog traga ........................................................ 9
Brisanje traga ......................................................................... 9
Arhiviranje spremljenog traga ................................................ 9
Automatsko arhiviranje tragova ............................................. 9
Bežično slanje i primanje podataka ............................................ 9
Praćenje psa................................................................... 4
Navigacija........................................................................ 9
Praćenje psa na karti .................................................................. 4
Praćenje i treniranje samo jednog psa ....................................... 5
Ikone statusa psa ........................................................................ 5
Kompas za praćenje psa ............................................................ 5
Navigacija do psa ....................................................................... 5
Praćenje pomoću značajke BaseStation u aplikaciji
BaseCamp™ .............................................................................. 5
Pauziranje praćenja psa ............................................................. 5
Pauziranje praćenja svih pasa .................................................... 5
Upozorenja na lokaciju ............................................................... 5
Upozorenja za virtualne zemljopisne granice ........................ 5
Postavljanje upozorenja o radijusu ........................................ 5
Uređivanje upozorenja na lokaciju ......................................... 6
Metode treniranja ........................................................................ 6
Postavljanje tipki za treniranje za jednog psa ............................. 6
Prilagođavanje tipki za treniranje ................................................ 6
Karta ........................................................................................... 9
Mjerenje udaljenosti na karti ....................................................... 9
Kompas .....................................................................................10
Kalibracija kompasa ............................................................. 10
Navigiranje pomoću pokazivača smjera .............................. 10
Pokazivač kursa ................................................................... 10
Izbornik Kamo? ......................................................................... 10
Pronalaženje točke po nazivu .............................................. 10
Pronalaženje točke u blizini druge točke ............................. 10
Navigacija sa značajkom Sight 'N Go ....................................... 10
Grafikon nadmorske visine ....................................................... 10
Kalibracija barometarskog visinomjera ................................ 10
Kretanje prema točki na grafikonu ....................................... 10
Promjena vrste grafikona ..................................................... 10
Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine .............. 10
Putno računalo .......................................................................... 10
Ponovno postavljanje putnog računala ................................ 10
Praćenje kontakata ......................................................... 6
Aplikacije ....................................................................... 11
Postavljanje ogrlice za psa............................................ 2
Treniranje psa................................................................. 6
Dodavanje kontakta pomoću MURS/VHF frekvencijskog
područja ...................................................................................... 6
Dodavanje kontakta pomoću ID broja kontakta .......................... 6
Pokretanje upozorenja na hitan slučaj ........................................ 7
Slanje poruke kontaktima ........................................................... 7
Praćenje kontakta ....................................................................... 7
Pronalaženje ID broja kontakta .................................................. 7
Promjena ID broja kontakta ........................................................ 7
Sadržaj
Postavljanje alarma približavanja ............................................. 11
Izračun površine područja ......................................................... 11
Pregledavanje kalendara i almanaha ....................................... 11
Postavljanje alarma .................................................................. 11
Pokretanje štoperice ................................................................. 11
Stranica satelita ........................................................................ 11
Promjena satelitskog prikaza ............................................... 11
Isključivanje GPS-a .............................................................. 11
i
Simuliranje lokacije .............................................................. 11
VIRB® daljinski upravljač ......................................................... 11
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću ručnog
uređaja ................................................................................. 11
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću ogrlice za
psa ....................................................................................... 11
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 11
Prilagođavanje glavnog izbornika ............................................. 11
Prilagođavanje podatkovnih polja ............................................. 11
Omogućavanje podatkovnih polja karte ............................... 12
Postavke sustava ...................................................................... 12
Postavke za psa ....................................................................... 12
Postavke kontakata .................................................................. 12
Postavke zaslona ...................................................................... 12
Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir ............................... 12
Postavke izgleda ....................................................................... 12
Postavljanje tonova uređaja ..................................................... 12
Postavke karte .......................................................................... 12
Napredne postavke karte ..................................................... 12
Postavke traga .......................................................................... 12
Postavke izrade rute ................................................................. 13
Mijenjanje mjernih jedinica ........................................................ 13
Postavke vremena .................................................................... 13
Postavljanje formata položaja ................................................... 13
Postavke smjera ....................................................................... 13
Postavke visinomjera ................................................................ 13
Postavke nautičke karte ............................................................ 13
Informacije o uređaju................................................... 13
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 13
Podrška i nadogradnja .............................................................. 13
Podrška i nadogradnja ......................................................... 13
Ažuriranje softvera ............................................................... 13
Postupanje s uređajem ............................................................. 14
Čišćenje uređaja .................................................................. 14
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 14
Specifikacije .............................................................................. 14
Specifikacije ručnog uređaja Alpha 100 ............................... 14
T5 ogrlica za psa – specifikacije .......................................... 14
T5 mini ogrlica za psa – specifikacije ................................... 14
Informacije o bateriji .................................................................. 14
Dugotrajna pohrana ............................................................. 14
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije ................................. 14
Štednja energije tijekom punjenja uređaja ................................ 15
Upravljanje podacima ............................................................... 15
Vrste datoteka ...................................................................... 15
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 15
Povezivanje ručnog uređaja s računalom ............................ 15
Povezivanje ogrlice s računalom ......................................... 16
Prijenos tragova psa na BaseCamp .................................... 16
Brisanje datoteka ................................................................. 16
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 16
Dodatak ......................................................................... 16
Dodaci i zamjenski dijelovi ........................................................ 16
Kupnja opreme ..................................................................... 16
ANT+ senzori ....................................................................... 16
Upute za zamjenu baterije T5 uređaja ................................. 17
Zamjena baterije ogrlice za psa ........................................... 17
Zamjena trake ogrlice .......................................................... 18
Zamjena VHF antene u ogrlici za pse .................................. 18
Promjena osigurača kabela napajanja vozila ...................... 18
Opcije podatkovnih polja .......................................................... 18
Indeks............................................................................ 20
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Postavljanje Alpha sustava
OBAVIJEST
Ne koristite radio velike snage (veće od 5 vata) u neposrednoj
blizini uređaja. To može uzrokovati nepovratno oštećenje
uređaja.
Kako biste ih mogli koristiti, Alpha ručni uređaj i T5 ogrlicu za
psa prvo morate postaviti.
1 U ručni uređaj umetnite bateriju (Umetanje baterije,
stranica 1).
2 Napunite ručni uređaj (Punjenje ručnog uređaja,
stranica 1).
3 Napunite ogrlicu za psa (Punjenje ogrlice za psa,
stranica 2).
4 Uključite uređaje (Uključivanje uređaja, stranica 2).
5 Ako je potrebno, ogrlicu za psa dodajte ručnom uređaju
(Dodavanje psa bežičnim uparivanjem, stranica 3).
6 Pronađite satelitski signal (Primanje satelitskih signala,
stranica 2).
Stavite
ogrlicu na psa (Postavljanje ogrlice na psa,
7
stranica 4).
Pregledi uređaja
Ručni uređaj Alpha 100
À
Á
Â
Ã
VHF antena
GPS antena
Tipka napajanja
LED indikator statusa i bljeskajući LED indikatori
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin .
• Posjetite www.garmin.com/alpha.
• Posjetite www.garmin.com/outdoor.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku ogrlice
za psa.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite garmin.com/express.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Umetanje baterije
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Pronađite metalne kontakte na kraju litij-ionske baterije.
3 Umetnite bateriju u odjeljak s kontaktima prema naprijed.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
GPS antena
Antena VHF radija
Tipke za treniranje
Tipka napajanja
Poleđina
Utor za microSD™ memorijsku karticu (ispod baterije)
D-prsten poklopca baterija
Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
Ogrlica za psa
NAPOMENA: Vaša ogrlica za psa može izgledati drugačije od
ogrlice na slici.
4 Pritisnite bateriju na mjesto.
5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Punjenje ručnog uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Prije prvog korištenja uređaja potpuno napunite bateriju.
Punjenje potpuno prazne baterije traje približno 2 sata.
Početak rada
1
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan raspona
temperature od 0 ° do 40 °C (32 ° do 104 °F).
1 Podignite zaštitni poklopac À.
• Na ogrlici za psa držite tipku napajanja dok LED indikator
statusa ne počne svijetliti crveno.
Primanje satelitskih signala
I ogrlica i ručni uređaj moraju primiti satelitske signale prije
postavljanja ogrlice na psa. Traženje satelitskih signala može
potrajati nekoliko minuta.
1 Izađite van na otvoreno područje.
2 Uključite oba uređaja (Uključivanje uređaja, stranica 2).
3 Odaberite tipku za napajanje na ručnom uređaju.
prikazuje snagu GPS signala.
Nakon što ogrlica primi satelitske signale, LED indikator statusa
treperit će u nizovima od dva ili tri treptaja.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u mini-USB
priključak Á na uređaju.
3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u odgovarajući izvor
napajanja.
Na LCD zaslonu ručnog uređaja prikazuje se trenutna razina
baterije. Baterija je potpuno puna kada ikona razine punjenja
baterije prestane treperiti.
Punjenje ogrlice za psa
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju metalnih spojeva, prije priključivanja
spojnice za punjenje potpuno osušite kontakte na ogrlici i okolno
područje.
NAPOMENA: Vaša ogrlica za psa može izgledati drugačije od
ogrlice na slici.
Prije prvog korištenja uređaja potpuno napunite bateriju.
Punjenje potpuno prazne baterije traje oko pet sati.
1 Pričvrstite spojnicu za punjenje À na uređaj Á.
• Odaberite
za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije.
• Odaberite
za otvaranje izbornika.
• Odaberite kako biste zatvorili stranicu i vratili se na
prethodnu stranicu.
• Ako ste više izbornika udaljeni od početnog zaslona,
odaberite i držite kako biste se vratili na početni zaslon.
• Odaberite za povratak na prethodnu stranicu.
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
• Odaberite i za pomicanje.
• Odaberite
za traženje po nazivu.
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.
1 Odaberite tipku Napajanje.
2 Odaberite .
Otključavanje dodirnog zaslona
1 Odaberite tipku Napajanje.
2 Odaberite .
Postavljanje ogrlice za psa
Načini dodavanja ogrlice za psa ručnom
uređaju
2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u mini-USB
priključak na kabelu napajanja s čeljustima.
3 Priključite kabel za napajanje u strujnu utičnicu.
LED indikator statusa svijetli crveno tijekom punjenja ogrlice.
4 Nakon što LED indikator statusa započne svijetlili zelenom
bojom, skinite spojnicu za punjenje s ogrlice.
Uključivanje uređaja
• Na ručnom uređaju držite tipku napajanja dok se ne uključi
LCD zaslon.
• Na ogrlici za psa držite tipku napajanja dok ne zatrepere LED
indikatori i ogrlica ne oglasi zvučni signal.
Isključivanje uređaja
• Na ručnom uređaju držite tipku napajanja dok se ne isključi
LCD zaslon.
2
Ako ste ogrlicu za psa i ručni uređaj kupili odvojeno, ogrlicu za
psa morate dodati ručnom uređaju. Jednom ručnom uređaju
možete dodati najviše 20 ogrlica za pse.
Korištenje MURS/VHF frekvencijskog područja: Omogućuje
dodavanje ogrlice za psa pritiskanjem tipke napajanja nakon
što ste ogrlicu za psa postavili u način rada za uparivanje.
Ovaj je način praktičan kada novu ogrlicu dodajete prije
odlaska u lov (Dodavanje psa bežičnim uparivanjem,
stranica 3).
Unos šifri za praćenje i treniranje: Omogućuje dodavanje
ogrlice za psa koja nije vaša i koja se ne nalazi u području.
Vlasnik psa određuje možete li samo pratiti psa ili ga možete
i pratiti i trenirati. Za ovaj način dodavanja vlasnik psa mora
pronaći šifre i dati ih osobi koja dodaje ogrlicu za psa.
Ovaj je način praktičan kada ogrlicu za psa želite dodati
tijekom lova, ali se ne nalazite u njegovoj blizini. Na primjer,
kada svom ručnom uređaju dodajete ogrlicu za psa člana
svoje lovačke družine, ali niste njen vlasnik (Dodavanje psa
pomoću šifri za praćenje i treniranje, stranica 3).
NAPOMENA: Ova funkcija ovisi o vrsti ogrlice za psa i
dostupnosti funkcije u području u kojem se nalazite. Možda
možete vidjeti samo šifre za praćenje ili šifre za praćenje i
treniranje.
Postavljanje ogrlice za psa
Bežično dijeljenje putem ANT+ bežične tehnologije:
Omogućuje dodavanje ogrlice za psa koja nije vaša i koja se
ne nalazi u području. Vlasnik psa određuje možete li samo
pratiti psa ili ga možete i pratiti i trenirati. Za ovaj način
dodavanja vlasnik psa ne mora pronaći šifre i dati ih osobi
koja dodaje ogrlicu za psa. Na ovaj se način s ručnog uređaja
koji šalje podatke na vaš ručni uređaj dodaju i podaci o psu
kao što su njegovo ime, komunikacijske postavke i početni
položaj. Za bežično dijeljenje podataka uređaji moraju biti na
udaljenosti manjoj od 3 m (10 ft).
Ovaj je način praktičan kada ogrlicu za psa želite dodati
tijekom lova, ali se ne nalazite u njegovoj blizini. Na primjer,
psi su pušteni, a vi se nalazite u blizini vlasnika psa koji
bežičnim putem može dijeliti podatke o psu (Bežično
dijeljenje podataka o psu, stranica 3).
®
VHF radijske informacije
Ovaj se proizvod može koristiti samo na određenim radijskim
frekvencijama, koje se razlikuju ovisno o državi u kojoj se koristi.
Ručni uređaj i ogrlica za psa korisniku omogućuju montiranje
druge antene. Zamjena antene može uzrokovati bolje radijske
performanse i veću snagu odašiljanja. Uređaj ne smijete koristiti
s antenom drugog proizvođača ili s antenom koju nije odobrila
tvrtka Garmin. Pojedinosti o performansama i radijskoj
frekvenciji uređaja, dodatnoj opremi u skladu sa zakonom i
ograničenju snage odašiljanja u pojedinim državama potražite
na web-mjestu www.garmin.com/tracking-legal.
Dodavanje psa bežičnim uparivanjem
1 Ako je ogrlica za psa uključena, isključite je (Isključivanje
uređaja, stranica 2).
dok se ogrlica za psa dvaput ne oglasi zvučnim
signalom (oko 2 sekunde), a zatim otpustite .
LED žaruljica statusa treperi zelenom bojom. Ogrlica za psa
sada je spremna za povezivanje ili uparivanje s ručnim
uređajem.
3 Na ručnom uređaju odaberite Popis pasa > Dodaj psa.
4 Približite ogrlicu za psa ručnom uređaju i odaberite Da.
5 Nakon uspješnog dodavanja ogrlice za psa unesite ime psa i
odaberite
> OK.
2 Držite
Dodavanje psa pomoću šifri za praćenje i treniranje
NAPOMENA: Ova funkcija ovisi o vrsti ogrlice za psa i
dostupnosti funkcije u području u kojem se nalazite.
Kako biste mogli dodati psa pomoću šifri za praćenje i treniranje,
vlasnik psa ih mora pronaći (Pronalaženje ID broja psa i šifri za
praćenje i treniranje, stranica 3) i podijeliti ih s vama.
Ako se ne nalazite u blizini psa kojeg želite dodati ili ogrlicu ne
možete staviti u način rada za uparivanje, psa možete dodati
pomoću šifri za praćenje i treniranje.
1 Odaberite Dodaj psa.
2 Na pitanje nalazite li se u blizini ogrlice odgovorite Ne.
3 Na pitanje znate li šifre za praćenje i treniranje odgovorite
Da.
4 Unesite šifre za praćenje i treniranje i odaberite .
Šifra za praćenje omogućuje vam praćenje psa. Šifra za
treniranje omogućuje vam i praćenje i treniranje psa.
5 Unesite ime psa i odaberite > OK.
Pronalaženje ID broja psa i šifri za praćenje i treniranje
Šifru za praćenje psa možete podijeliti s drugom osobom koja
onda pomoću karte i kompasa za praćenje može vidjeti lokaciju
vašeg psa. S drugom osobom možete podijeliti i šifru za
treniranje i omogućiti joj da prati i trenira (ispravlja) vašeg psa.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija.
Postavljanje ogrlice za psa
Bežično dijeljenje podataka o psu
Za bežično dijeljenje podataka putem ANT+ veze, svoj Alpha
ručni uređaj prvo morate postaviti na udaljenost manju od 3 m
(10 ft) od drugog ručnog uređaja.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa čije podatke želite podijeliti.
3 Odaberite Podijeli bežično.
4 Odaberite opciju:
• Ako drugoj osobi želite omogućiti da prati lokaciju vašeg
psa pomoću karte i kompasa za praćenje psa, odaberite
Samo prati.
• Ako drugoj osobi želite omogućiti da prati lokaciju vašeg
psa i ispravlja njegovo ponašanje, odaberite Praćenje i
treniranje.
5 Na drugom ručnom uređaju odaberite Popis pasa > >
Primaj bežično.
Uređivanje podataka o psu
Ponovno postavljanje statističkih podataka i traga
psa
Prije novog lova dobro je ponovno postaviti statističke podatke i
trag psa.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija > Ponovno postavljanje >
Da.
Promjena duljine traga psa
Možete prilagoditi duljinu tragova psa koji se prikazuju na karti.
Prikazivanje manje tragova psa na karti smanjuje zakrčenost
karte. Promjena duljine traga psa koja se prikazuje na karti ne
utječe na tragove spremljene u internoj memoriji.
1 Odaberite Postavke > Psi > Praćenje psa na karti.
2 Odaberite prikaz duljeg ili kraćeg traga na karti.
Promjena imena psa
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija.
4 Odaberite ime psa.
5 Unesite ime i odaberite > OK.
Promjena boje traga psa
Možete promijeniti boju traga psa. Ako je moguće, praktično je
da boja traga psa odgovara boji ogrlice psa.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija.
4 Odaberite obojani kvadrat pred imena psa.
5 Odaberite boju.
Promjena vrste psa
Prije promjene vrste psa, morate uključiti ogrlicu i postaviti je
unutar dometa ručnog uređaja.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija > > Promijeni vrstu psa.
4 Odaberite vrstu psa.
Promjena ID broja psa
Prije promjene ID broja psa, morate uključiti ogrlicu i postaviti je
unutar dometa ručnog uređaja.
3
Ako dođe do smetnji zbog drugih ogrlica ili ručnih uređaja u
području, možda ćete morati promijeniti ID broj psa.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija.
4 Odaberite > Promijeni ID.
5 Odaberite slobodan ID broj.
Ako drugi ručni uređaj prati psa, najbolje ćete rezultate postići
tako da psa uklonite s uređaja te za ponovno dodavanje psa
koristite šifre za praćenje i treniranje (Dodavanje psa pomoću
šifri za praćenje i treniranje, stranica 3) ili bežično dijelite putem
ANT+ uređaja (Bežično dijeljenje podataka o psu, stranica 3).
Postavljanje upozorenja za pse
Možete prilagoditi način na koji vas ručni uređaj upozorava na
određene postupke psa.
1 Odaberite Postavke > Psi > Upozorenja za pse.
2 Odaberite upozorenje.
3 Odaberite što će ručni uređaj napraviti u slučaju određenog
upozorenja.
4 Po potrebi ponovite korake 2 i 3.
Uklanjanje psa
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Ukloni.
Omogućavanje otkrivanja laveža
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
Odaberite Postavke > Psi > Otkrivanje laveža.
Ikona laveža pojavljuje se na stranici praćenja psa i stranici
karte.
Ako je ogrlica za psa aktivna i ispravno pričvršćena na psa
(Postavljanje ogrlice na psa, stranica 4), automatski će otkrivati
lavež. Nakon što ste omogućili otkrivanje laveža, možete
postaviti upozorenje za lavež (Postavljanje upozorenja za pse,
stranica 4).
Komunikacija s ogrlicom
Radi postizanja najboljeg komunikacijskog signala, između
ručnog uređaja i ogrlice za psa ne smije se nalaziti ništa što bi
moglo ometati pravocrtnu komunikaciju. Za postizanje najboljih
uvjeta za pravocrtnu komunikaciju trebate se premjestiti na
najvišu točku u okolini (npr. vrh brda).
Najbolje
Dobro
Loše
Postavljanje ogrlice na psa
OPREZ
Uređaj ili ogrlicu ne prskajte agresivnim kemikalijama, npr.
sprejem protiv buha ili krpelja. Prije postavljanja ogrlice na psa,
sprej protiv buha ili krpelja kojim ste naprskali psa mora se
potpuno osušiti. Agresivne kemikalije i u malim količinama mogu
oštetiti plastične dijelove i laminat na ogrlici.
Prije nego što postavite ogrlicu na psa, s ogrlicom morate upariti
ručni uređaj (Dodavanje psa bežičnim uparivanjem, stranica 3)
te primiti satelitske signale (Primanje satelitskih signala,
stranica 2).
1 Postavite ogrlicu s VHF antenom okrenutom prema gore,
GPS antenom okrenutom prema gore i LED indikatorima
okrenutima prema naprijed.
2 Stavite ogrlicu oko sredine vrata psa.
3 Zategnite traku tako da se priljubi uz vrat psa.
NAPOMENA: Ogrlica treba čvrsto prianjati i ne smije se
okretati ili kliziti po vratu psa. Pas mora moći normalno gutati
hranu i vodu. Promotrite psa kako biste provjerili je li ogrlica
presnažno stegnuta.
Prelazak u način rada mirovanja
Prije prelaska u način rada mirovanja morate pratiti lokaciju psa
pomoću T5 mini ogrlice za psa.
Kada je povezana s Alpha ručnim uređajem, T5 mini ogrlica za
psa može se postaviti u način rada mirovanja kako se baterija
ne bi trošila dok psa ne pratite aktivno.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija > > Način rada mirovanja
ogrlice > Mirovanje.
Na stranici s informacijama o psu način rada Brzina ažuriranja
prebacuje se u Stanje mirovanja.
Izlaz iz načina rada mirovanja
Kada psa ne pratite aktivno, na T5 mini ogrlici za psa možete
isključiti način rada mirovanja.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija > > Način rada mirovanja
ogrlice > Izlaz iz stanja mirovanja.
Na stranici s informacijama o psu Stanje mirovanja prebacuje se
u način rada Brzina ažuriranja.
Praćenje psa
Ručni uređaj omogućuje praćenje psa pomoću kompasa za
praćenje psa ili karte. Karta prikazuje vašu lokaciju te lokaciju i
trase vašeg psa. Pokazivač na kompasu naznačuje smjer
trenutačne lokacije psa.
4 Ako je traka predugačka, odrežite višak i ostavite najmanje
7,62 cm (3 in) slobodne trake.
4
Praćenje psa na karti
Kako biste mogli pratiti psa na karti, psa prvo morate dodati
ručnom uređaju (Dodavanje psa bežičnim uparivanjem,
stranica 3).
Praćenje psa
Na karti možete vidjeti lokaciju na kojoj se pas nalazi.
.
1 Na početnom zaslonu odaberite
Kompas za praćenje psa najprecizniji je kada je pas udaljen više
od 9,1 m (30 ft). Ako se pas nalazi na udaljenosti manjoj od
9,1 m (30 ft), pojavljuje se poruka "U blizini".
Navigacija do psa
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija > Idi.
Otvara se karta.
4 Kako biste došli do psa, pratite grimiznu liniju.
5 Po potrebi odaberite kako biste psa pratili pomoću
kompasa za praćenje psa.
Praćenje pomoću značajke BaseStation u
aplikaciji BaseCamp™
2 Po potrebi odaberite
i
za povećavanje ili smanjivanje
karte.
SAVJET: Po potrebi odaberite kako biste psa pratili pomoću
kompasa za praćenje (Kompas za praćenje psa, stranica 5).
Praćenje i treniranje samo jednog psa
NAPOMENA: Ova značajka odnosi se samo na ogrlice za pse
koje imaju značajke treniranja.
Ako pratite i trenirate više pasa, možete postaviti uređaj da u
određenom trenutku prikazuje samo jednog psa te osigurati da
je pas koji je prikazan na kompasu pas kojeg trenirate.
1 Odaberite > > Sinkronizacija popisa uključena.
2 Odaberite i za kretanje kroz popis pasa.
Ikone statusa psa
Sjedenje
Trčanje
Pauziranje praćenja psa
Za vrijeme lova možete pauzirati praćenje jednog psa. Ovo
može biti korisno ako se pas odmara.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija > > Zaustavi praćenje.
Pauziranje praćenja svih pasa
U zasjedi
Stjerano na stablo
Nepoznato*
*Ikona statusa psa Nepoznato pokazuje da ogrlica za psa nije
pronašla satelitski signal i da ručni uređaj ne može odrediti
lokaciju psa.
Kompas za praćenje psa
Za otvaranje kompasa za praćenje psa odaberite
Kako biste pomoću aplikacije BaseCamp mogli pratiti svog psa i
svoje kontakte, na svoje računalo prvo morate preuzeti
aplikaciju BaseCamp (www.garmin.com/basecamp).
Pomoću značajke BaseStation u aplikaciji BaseCamp svog psa i
svoje kontakte možete na računalu pratiti u stvarnom vremenu.
Dodatne informacije o korištenju aplikacije BaseCamp potražite
u datoteci pomoći u aplikaciji.
1 Odaberite Postavke > Sustav > BaseCamp BaseStation >
S upitom.
2 Otvorite BaseCamp.
3 Slijedite upute na zaslonu.
.
Ako za vrijeme lova premještate pse i ne želite zabilježiti njihovo
premještanje, možete pauzirati praćenje svih pasa.
1 Odaberite .
2 Odaberite > Pauziraj sva praćenja.
Upozorenja na lokaciju
Upozorenja na lokaciju obavještavaju vas da se vaši psi ili
kontakti nalaze na određenoj lokaciji ili da su je napustili. Oko
vaše trenutne lokacije možete stvoriti prilagođenu virtualnu
zemljopisnu granicu ili oko nje postaviti radijus.
Virtualna zemljopisna granica oko područja stvara se pomoću
točaka na karti. Virtualne zemljopisne granice točne su do
približno 3 m (10 ft). Virtualne zemljopisne granice najbolje se
ponašaju kada je pokriveno područje veličine prosječnog
dvorišta (približno ¼ jutra).
Upozorenja za virtualne zemljopisne granice
Pomoću kompasa za praćenje psa možete vidjeti smjer i
udaljenost na kojoj se nalazi vaš pas. Kompas za praćenje psa
prikazuje i status psa, na primjer trčanje ili u zasjedi (Ikone
statusa psa, stranica 5). Boja pokazivača odgovara boji traga
psa.
Praćenje psa
Oko područja možete postaviti nevidljivu granicu i primiti
upozorenje ako pas ili kontakt uđu i izađu iz tog područja.
1 Odaberite Postavke > Upozorenja na lokaciju > Dodaj
upozorenje > Virtualna zemljopisna granica.
2 Odaberite točku na karti i odaberite Koristi.
3 Ponavljajte točku 2 kako biste definirali do 10 točaka virtualne
zemljopisne granice.
4 Odaberite Gotovo.
Postavljanje upozorenja o radijusu
Možete primiti upozorenje ako se pas ili kontakt nađu na
udaljenosti većoj ili manjoj od postavljene.
5
1 Odaberite Postavke > Upozorenja na lokaciju > Dodaj
upozorenje > Radijus.
2 Odaberite mjernu jedinicu.
3 Unesite duljinu radijusa i odaberite
.
Uređivanje upozorenja na lokaciju
1 Odaberite Postavke > Upozorenja na lokaciju.
2 Odaberite upozorenje.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Onemogući za isključivanje obavijesti za ovo
upozorenje.
• Odaberite Postavi vrstu upozorenja za postavljanje
načina na koji vas uređaj obavještava o ovom upozorenju.
• Odaberite Postavi način upozorenja za postavljanje
zvučne obavijesti prilikom ulaska, izlaska ili oboje.
• Odaberite Izbriši za brisanje upozorenja.
Treniranje psa
Trebali biste istražiti i ispitati metode treniranja koje najbolje
odgovaraju vama, vašem psu i vašim potrebama. U ovom
priručniku možete pronaći osnovne smjernice o treniranju, no
svaki pas ima jedinstvene potrebe.
Ako se pravilno upotrebljava, Alpha sustav za treniranje vrlo je
učinkovit alat za treniranje koji može pomoći vašem psu da
ostvari svoj puni potencijal. Upotreba sustava za treniranje
trebala bi biti dio cjelovitog programa za treniranje.
Psa prvo trenirajte na povodcu, bez Alpha sustava za treniranje.
Psa trebate naučiti da stoji/hoda uz vas, sjedne i dođe. Nakon
što svlada ove tri osnovne naredbe, psa možete početi trenirati
pomoću ogrlice za psa i povodca. I na kraju, kada pas bez
iznimke izvršava naredbe uz pomoć povodca i ogrlice, možete
ga početi trenirati samo pomoću ogrlice.
Metode treniranja
Ton: Umjesto stimulacije odašilje se zvučni signal. Ovisno o
vašem programu treniranja, ton može biti nagrada ili kazna.
Vibracija: Umjesto stimulacije, za vrijeme cijelog trajanja pritiska
na tipku za treniranje ogrlica vibrira, ali najviše 8 sekundi.
Učinkovitost vibriranja može se razlikovati ovisno o
temperamentu psa i njegovom iskustvu.
Postavljanje tipki za treniranje za jednog psa
NAPOMENA: Metode treniranja za ogrlice za praćenje nisu
dostupne u svim područjima.
Kako biste tipke za treniranje dodijelili psu, psa prvo morate
dodati ručnom uređaju (Dodavanje psa bežičnim uparivanjem,
stranica 3).
Tipke za treniranje zadano su postavljene na ton (T), vibriranje
(V) ili svjetlo (L) za svaku tipku. Ovaj je način najučinkovitiji kada
trenirate samo jednog psa. Ako trenirate više pasa, bolje bi bilo
da za svakog psa i svaku metodu treniranja prilagodite tipku za
treniranje (Prilagođavanje tipki za treniranje, stranica 6).
1 Odaberite Postavke > Treniranje > Gumbi za treniranje.
2 Odaberite područje na vrhu zaslona točno ispod tipki.
3 Odaberite .
U ovom načinu rada lijeva tipka daje ton. Desna tipka pokreće
vibriranje.
Prilagođavanje tipki za treniranje
NAPOMENA: Metode treniranja za ogrlice za praćenje nisu
dostupne u svim područjima.
6
Kako biste tipke za treniranje dodijelili psu, psa prvo morate
dodati ručnom uređaju (Dodavanje psa bežičnim uparivanjem,
stranica 3).
Svakoj tipki za treniranje možete dodijeliti drugu metodu
treniranja. Možete dodati i više stranica s postavkama tipki za
treniranje. Ovaj je način najučinkovitiji kada trenirate više pasa.
1 Odaberite Postavke > Treniranje > Gumbi za treniranje >
Promjena načina rada.
2 Odaberite ispod tipke koju prilagođavate.
3 Odaberite psa kojeg ćete trenirati pomoću ove tipke.
4 Odaberite ton (T), vibriranje (V) ili svjetlo (L).
5 Za sve tri tipke ponovite korake od 2 do 4.
6 Ako vam je za treniranje potrebno više od tri tipke, odaberite
> Umetni stranicu i programirajte dodatne tipke.
7 Odaberite .
Praćenje kontakata
Možete pratiti druge lovce te u svakom trenutku znati gdje se
nalaze. Također možete slati poruke kontaktima. Jedan Alpha
ručni uređaj može pratiti do 20 uređaja, uključujući kompatibilne
ogrlice za pse i Alpha ručne uređaje.
Dodavanje kontakta pomoću MURS/VHF
frekvencijskog područja
Kako biste pomoću MURS/VHF frekvencijskog područja dodali
kontakt, morate mu biti blizu i morate uključiti odašiljač
(Uključivanje odašiljača, stranica 15).
Kolege lovce možete dodati svom ručnom uređaju kako biste ih
mogli pratiti na karti (Praćenje kontakta, stranica 7) i slati im
poruke (Slanje poruke kontaktima, stranica 7).
> Kontakti > Dodaj.
1 Na ručnom uređaju odaberite
2 Ručne uređaje stavite jedan blizu drugog i na svom ručnom
uređaju odaberite Da.
> Kontakti >
3 Na ručnom uređaju kontakta odaberite
Uparivanje.
4 Na svom ručnom uređaju unesite ime kontakta i odaberite
> OK.
Kontakt je dodan vašem ručnom uređaju.
Ovaj postupak možete ponoviti korištenjem ručnog uređaja
drugog lovca i svoj ID broj dodati tom uređaju.
Dodavanje kontakta pomoću ID broja
kontakta
Kako biste lovca dodali pomoću ID broja kontakta, lovac prvo
mora pronaći ID broj (Pronalaženje ID broja kontakta,
stranica 7) i poslati vam ga. Morate i uključiti odašiljač
(Uključivanje odašiljača, stranica 15).
Ako niste u blizini lovca kojeg želite dodati, možete ga dodati
pomoću njegovog ID broja.
> Kontakti > Dodaj.
1 Na ručnom uređaju odaberite
2 Na pitanje nalazite li se u blizini drugog ručnog uređaja
odgovorite Ne.
3 Na pitanje znate li ID broj kontakta odgovorite Da.
4 Odaberite ID broj kontakta koji želite dodati.
5 Unesite ime kontakta i odaberite > OK.
Kontakt je dodan vašem ručnom uređaju.
Ovaj postupak možete ponoviti korištenjem ručnog uređaja
drugog lovca i svoj ID broj dodati tom uređaju.
Treniranje psa
Pokretanje upozorenja na hitan slučaj
Prije pokretanja upozorenja na hitan slučaj morate uključiti
odašiljač (Uključivanje odašiljača, stranica 15).
Vaše upozorenje na hitan slučaj može primiti samo osoba koja
vas je dodala kao kontakt (Dodavanje kontakta pomoću
MURS/VHF frekvencijskog područja, stranica 6).
Upozorenje na hitan slučaj možete aktivirati kada vam je hitno
potrebna pomoć, a nalazite se daleko od svoje grupe.
> Kontakti >
> Da.
Odaberite
Kada vaš kontakt prihvati vaš zahtjev za upozorenjem na
hitan slučaj, uređaj će prikazati poruku da se vaš kontakt
kreće prema vašoj lokaciji.
Vaši kontakti po primitku upozorenja mogu navigirati do vaše
lokacije.
Slanje poruke kontaktima
Možete slati i primati automatizirane poruke. Možete odabrati
između 18 poruka, kao što su "Pomoć" i "Stižem".
> Kontakti > Poruka.
1 Odaberite
2 Odaberite poruku.
Poruka se šalje vašim kontaktima, a vaše se ime nalazi ispred
teksta poruke. Svi koji prate vaš ručni uređaj primit će poruku.
Praćenje kontakta
Pomoću karte možete pratiti lokacije na kojima se nalaze vaši
kontakti.
Odaberite .
Pronalaženje ID broja kontakta
Odaberite Postavke > Kontakti > Postavljanje uparivanja.
ID broj kontakta vašeg ručnog uređaja na popisu se nalazi
pored ikone ID.
Promjena ID broja kontakta
Ako dođe do smetnji zbog drugih ogrlica ili ručnih uređaja u
području, možda ćete morati promijeniti ID broj kontakta ručnog
uređaja.
1 Odaberite Postavke > Kontakti > Postavljanje uparivanja
> ID.
2 Odaberite ID broj kontakta koji nije dodijeljen drugom uređaju
u ovom području.
Ako odaberete ID broj kontakta koji je u sukobu s drugim
ručnim uređajima koji se nalaze na istom području, odaberite
novi ID broj kontakta.
Svaki put kada kontakt promijeni svoj ID broj, morate ga ažurirati
na svom ručnom uređaju (Ažuriranje ID broja kontakta,
stranica 7).
Ažuriranje ID broja kontakta
Ako je vaš kontakt promijenio svoj ID broj (Promjena ID broja
kontakta, stranica 7), ID broj u ručnom uređaju možete brzo
ažurirati.
> Kontakti.
1 Odaberite
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Prikaz informacija.
4 Odaberite > Promijeni ID.
5 Odaberite ID broj koji odgovara novom ID broju kontakta.
Lov pomoću Alpha sustava
Prilikom lova pomoću Alpha sustava možete izvršiti mnogo
korisnih zadataka.
Lov pomoću Alpha sustava
• Označiti lokaciju kamiona (Označavanje lokacije kamiona,
stranica 7).
• Pratiti pse (Praćenje psa na karti, stranica 4).
• Pratiti kolege lovce (Praćenje kontakta, stranica 7).
• Označiti lokaciju jata (Označavanje skupine, stranica 7).
• Poslati poruke kolegama lovcima (Slanje poruke kontaktima,
stranica 7).
• Uključiti svjetlo na ogrlici (Uključivanje svjetla na ogrlici,
stranica 7).
• Postaviti ogrlicu u način spašavanja kako biste sačuvali
bateriju (Uključivanje načina spašavanja, stranica 7).
• Zaustaviti praćenje za vrijeme pomicanja pasa (Pauziranje
praćenja psa, stranica 5).
Označavanje lokacije kamiona
Označite lokaciju kamiona kako biste se nakon lova mogli vratiti
do svog kamiona.
1 Odaberite Novi lov.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Označavanje skupine
Možete označiti lokaciju skupine i unijeti procjenu broja istjeranih
i ulovljenih ptica.
1 Odaberite Označavanje putne točke.
2 Odaberite Skupina.
3 Unesite broj istjeranih ptica.
4 Unesite broj ulovljenih ptica.
5 Odaberite OK.
Uključivanje svjetla na ogrlici
Kako biste si noću olakšali pronalaženje psa ili upozorili vozače
da je pas u blizini ceste, možete uključiti LED indikatore na
ogrlici. Svjetlo je vidljivo na udaljenosti do približno 91 m (100
jarda).
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija.
4 Odaberite > Podesi svjetlo na ogrlici.
5 Odaberite Neprekidno, Sporo treperenje ili Brzo
treperenje.
SAVJET: Za svakog psa odaberite drugu postavku svjetla
kako biste ih na terenu lakše razlikovali.
Uključivanje načina spašavanja
Kako biste sačuvali bateriju na kraju dugog lova ili ako mislite da
će vaš pas izaći izvan dometa, možete uključiti način
spašavanja.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija > > Način rada za
spašavanje.
Način spašavanja ostaje uključen dok ga ne isključite.
Kada razina baterije ogrlice padne ispod 25 %, podaci ogrlice
ažuriraju se jednom svake 2 minute.
Međutočke, rute i trase
Međutočke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.
7
Označavanje trenutne lokacije
1 Odaberite Označavanje putne točke.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Novo.
• Odaberite zadani naziv lokacije, kao što je Kamion ili
Kamp.
Odaberite
Spremi.
3
Označavanje točke pomoću karte
1 Odaberite .
2 Odaberite lokaciju na karti.
3 Odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona.
4 Odaberite > OK.
Uređivanje točke
Prije uređivanja točke morate je najprije stvoriti.
> Upravitelj točkama.
Odaberite
Odaberite točku.
Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
Unesite nove informacije.
Odaberite .
1
2
3
4
5
Premještanje točke na trenutnu lokaciju
Možete promijeniti položaj točke. Na primjer, ako pomaknete
svoje vozilo, možete promijeniti lokaciju na svoj trenutni položaj.
> Upravitelj točkama.
1 Odaberite
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Premjesti ovamo.
Lokacija točke mijenja se na vašu trenutačnu lokaciju.
Pomicanje točke na karti
> Upravitelj točkama.
1 Odaberite
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Pomakni točku.
4 Odaberite novu lokaciju na karti.
5 Odaberite Pomakni.
Povećanje preciznosti lokacije točke
Lokaciju točke možete dodatno prilagoditi radi veće preciznosti.
Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko očitanja na
istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.
> Upravitelj točkama.
1 Odaberite
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Prosječna lokacija.
4 Pomaknite se na lokaciju točke.
5 Odaberite Početak.
6 Slijedite upute na zaslonu.
7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite
Spremi.
Za najbolje rezultate prikupite 4 do 8 uzoraka za točku čekajući
najmanje 90 minuta između uzoraka.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
> Upravitelj točkama.
1 Odaberite
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Projekcija točke.
4 Unesite smjer i odaberite .
5 Odaberite mjernu jedinicu.
6 Unesite udaljenost i odaberite .
8
7 Odaberite Spremi.
Brisanje točke
> Upravitelj točkama.
1 Odaberite
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Izbriši > Da.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute
> Planer rute > Stvori rutu > Odabir prve
1 Odaberite
2
3
4
5
6
točke.
Odaberite kategoriju.
Odaberite prvu točku na ruti.
Odaberite Koristi > Odabir sljedeće točke.
Odaberite točku.
Za dodavanje svih točaka na ruti ponovite korake od 3 do 6.
Uređivanje naziva rute
> Planer rute.
1 Odaberite
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Promijeni naziv.
4 Unesite novi naziv i odaberite
.
Navigacija spremljenom rutom
> Planer rute.
1 Odaberite
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregled karte > Idi.
4 Navigirajte pomoću kompasa (Navigiranje pomoću
pokazivača smjera, stranica 10) ili karte (Karta,
stranica 9).
Uređivanje rute
> Planer rute.
1 Odaberite
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite točku.
5 Odaberite opciju:
• Za prikaz točke na karti odaberite Pregled.
• Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite Pomakni
gore ili Pomakni dolje.
• Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite Umetni.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
• Za uklanjanje točke iz rute odaberite Ukloni.
Preokretanje rute
> Planer rute.
1 Odaberite
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Obrni rutu.
Pregled rute na karti
> Planer rute.
1 Odaberite
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregled karte.
Pregled aktivne rute
> Aktivna ruta.
1 Odaberite
2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.
Brisanje rute
> Planer rute.
1 Odaberite
2 Odaberite rutu.
Međutočke, rute i trase
3 Odaberite Izbriši rutu > Da.
Trase
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i
visinu svake točke.
Snimanje zapisnika traga
> Postavke > Tragovi > Zapisnik traga.
1 Odaberite
2 Odaberite Snimaj, nemoj prikazivati ili Snimaj, prikaži na
karti.
Ako odaberete Snimaj, prikaži na karti, linija na karti
označava vaš trag.
3 Odaberite Metoda snimanja.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje tragova promjenjivom stopom koja će na
najbolji način predstavljati vaš trag odaberite Automatski.
• Za snimanje traga na određenoj udaljenosti odaberite
Udaljenost.
• Za snimanje traga u određeno vrijeme odaberite Vrijeme.
5 Odaberite Interval.
6 Dovršenje postupka:
• Ako ste odabrali vrijednost Automatski za opciju Metoda
snimanja, odaberite koliko često želite snimanje traga.
NAPOMENA: Vrijednost intervala postavljena na Najčešće
daje najviše detalja o tragu, ali brzo iskorištava memoriju
uređaja.
• Ako ste odabrali Udaljenost ili Vrijeme za opciju Metoda
snimanja, unesite vrijednost i odaberite .
Zapisnik traga stvara se kako se krećete s uključenim uređajem.
Pregled pojedinosti o tragu
> Upravitelj tragovima.
1 Odaberite
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Pregled karte.
Početak i kraj traga označeni su zastavicama.
4 Odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Prikazuje se popis s informacijama o tragu.
Pregledavanje grafikona nadmorske visine traga
> Upravitelj tragovima.
1 Odaberite
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Iscrtavanje nadmorske visine.
Navigiranje do početka traga
Možete se vratiti natrag na početak traga. To može biti korisno
kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.
> Upravitelj tragovima > Trenutni trag >
1 Odaberite
Pregled karte.
2 Odaberite TracBack.
Otvara se stranica s kartom na kojoj je vaša ruta označena
grimiznom bojom.
3 Navigirajte pomoću karte (Karta, stranica 9) ili kompasa
(Navigiranje pomoću pokazivača smjera, stranica 10).
Promjena boje traga
> Upravitelj tragovima.
1 Odaberite
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Postavi boju.
4 Odaberite boju.
Spremanje trenutnog traga
> Upravitelj tragovima.
1 Odaberite
2 Odaberite trag.
Navigacija
3 Odaberite opciju:
• Za spremanje cijelog traga odaberite Spremi trag.
• Za spremanje dijela traga odaberite Spremi dio i
odaberite dio traga za spremanje.
Spremanje lokacije na tragu
> Upravitelj tragovima.
1 Odaberite
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Pregled karte.
4 Odaberite lokaciju na tragu.
5 Odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona.
6 Odaberite .
7 Odaberite OK.
Čišćenje trenutnog traga
Odaberite
> Upravitelj tragovima > Trenutni trag >
Očisti trenutni trag.
Brisanje traga
> Upravitelj tragovima.
1 Odaberite
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Izbriši > Da.
Arhiviranje spremljenog traga
Spremljene tragove možete arhivirati kako biste oslobodili
memorijski prostor.
> Upravitelj tragovima.
1 Odaberite
2 Odaberite spremljeni trag.
3 Odaberite Arhiviraj.
Automatsko arhiviranje tragova
1 Odaberite Postavke > Tragovi > Automatsko arhiviranje.
2 Odaberite opciju.
Bežično slanje i primanje podataka
Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od
3 m (10 stopa) od kompatibilnog Garmin uređaja.
Bežično možete dijeliti točke, Geocache stavke, rute i tragove.
> Podijeli bežično.
1 Odaberite
2 Odaberite Pošalji ili Primi.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Navigacija
Navigirati možete rutama i tragovima, do točke, Geocache
stavke, fotografije ili bilo koje druge lokacije spremljene na
uređaju. Za kretanje do odredišta možete koristiti kartu ili
kompas.
Karta
predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete, ikona se
pomiče i ostavlja zapis traga (stazu). Na karti se prikazuju nazivi
i simboli točaka. Kada se krećete prema odredištu, vaša je ruta
na karti označena grimiznom crtom.
Ako je orijentacija karte postavljena na Trag gore, može
izgledati kao da se objekti na karti okreću oko vašeg položaja.
Kako se krećete, cijela se karta okreće prema smjeru u kojem
ste okrenuti. Pomicanje objekata možete zaustaviti
postavljanjem orijentacije na Sjever gore (Postavke karte,
stranica 12).
Za otvaranje karte odaberite .
Mjerenje udaljenosti na karti
Možete izmjeriti udaljenost između dvije točke.
9
1 Na karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite > Izmjeri udaljenost > Koristi.
3 Pomaknite oznaku na drugu lokaciju na karti.
Kompas
Ručni uređaj opremljen je kompasom s 3 osi koji se prilagođava
nagibu. Za navigiranje do svog odredišta možete koristiti
pokazivač smjera ili pokazivač kursa.
Kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Kalibracija elektroničkog kompasa na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Kalibrirajte kompas nakon prelaska velikih udaljenosti, velikih
promjena u temperaturi ili uklanjanja baterije.
> Kompas >
> Kalibracija kompasa >
1 Odaberite
Početak.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Navigiranje pomoću pokazivača smjera
Prilikom kretanja prema odredištu pokazuje na vaše odredište
bez obzira u kojem se smjeru krećete.
> Kompas.
1 Dok se krećete prema odredištu, odaberite
2 Okrećite se sve dok ne pokazuje prema vrhu kompasa i do
odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je prilikom navigacije na vodi ili u
slučaju da nema velikih prepreka na putu. Pomaže i u
izbjegavanju opasnosti s obje strane zacrtanog kursa, primjerice
pješčanih sprudova i podvodnih stijena.
Za omogućavanje pokazivača kursa na kompasu odaberite
>
Postavljanje smjera > Prelazak na liniju/pokazivač > Kurs
(CDI).
Na popisu se prikazuju točke u blizini originalne točke.
Navigacija sa značajkom Sight 'N Go
Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer
i zatim se kretati prema objektu.
> Sight 'N Go.
1 Odaberite
Usmjerite
uređaj
prema objektu.
2
3 Odaberite Drži odredište > Postavljanje kursa.
4 Navigirajte pomoću kompasa (Navigiranje pomoću
pokazivača smjera, stranica 10) ili karte (Karta, stranica 9).
Grafikon nadmorske visine
Grafikon nadmorske visine zadano prikazuje nadmorsku visinu u
proteklom vremenu. Možete prilagoditi grafikon (Promjena vrste
grafikona, stranica 10) i podatkovna polja (Prilagođavanje
podatkovnih polja, stranica 11).
Za otvaranje grafikona nadmorske visine odaberite
>
Iscrtavanje nadmorske visine.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
> Iscrtavanje nadmorske visine >
>
2 Odaberite
Kalibracija visinomjera.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kretanje prema točki na grafikonu
> Iscrtavanje nadmorske visine.
1 Odaberite
2 Odaberite pojedinačnu točku na grafikonu.
3
4
5
6
Detalji o točki pojavljuju se u gornjem lijevom kutu grafikona.
Odaberite
> Pregled karte.
Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Odaberite Idi.
Navigirajte pomoću kompasa (Navigiranje pomoću
pokazivača smjera, stranica 10) ili karte (Karta, stranica 9).
Promjena vrste grafikona
Pokazivač kursa À označava vaš odnos prema liniji kursa koja
vodi do odredišta. Indikator skretanja s kursa (CDI) Á pokazuje
skretanje (ulijevo ili udesno) s kursa. Mjerilo  prikazuje
udaljenost između točaka à na indikatoru skretanja s kursa koja
naznačuje koliko ste daleko skrenuli s kursa.
Izbornik Kamo?
Pomoću izbornika Kamo? možete pronaći odredište do kojeg
želite navigirati. Na svim područjima i kartama nisu dostupne
sve kategorije izbornika Kamo?.
Pronalaženje točke po nazivu
> Kamo? > Točke >
1 Odaberite
slovkanjem.
2 Unesite naziv.
3 Odaberite .
> Pretraživanje sa
Pronalaženje točke u blizini druge točke
> Upravitelj točkama.
1 Odaberite
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Traži najbliže.
4 Odaberite kategoriju.
10
Grafikon nadmorske visine možete promijeniti tako da prikazuje
tlak i nadmorsku visinu tijekom vremena ili određene udaljenosti.
> Iscrtavanje nadmorske visine >
>
1 Odaberite
Promijeni vrstu iscrtavanja.
2 Odaberite opciju.
Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine
Odaberite
> Iscrtavanje nadmorske visine >
>
Ponovno postavljanje > Očisti trenutni trag > Da.
Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu,
maksimalnu brzinu, putni brojač kilometara i druge korisne
statističke podatke. Možete prilagoditi izgled putnog računala,
upravljačku ploču i podatkovna polja (Prilagođavanje
podatkovnih polja, stranica 11).
Za otvaranje putnog računala odaberite
> Putno računalo.
Ponovno postavljanje putnog računala
Za precizne putne informacije ponovno postavite putne
informacije prije polaska.
Odaberite
> Putno računalo >
> Ponovno
postavljanje > Ponovno postavi podatke puta > Da.
Navigacija
Aplikacije
Postavljanje alarma približavanja
Alarmi približavanja upozoravaju vas da se vi ili vaši psi nalazite
unutar dometa određene lokacije. Uređaj se oglašava kada se
nađete u postavljenom radijusu.
> Alarmi približavanja.
1 Odaberite
2 Odaberite Stvori alarm.
3 Odaberite kategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
5 Odaberite Koristi.
6 Unesite radijus.
Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom
približavanja.
Izračun površine područja
> Izračun površine > Početak.
1 Odaberite
2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
3 Po dovršetku pritisnite Izračunaj.
Pregledavanje kalendara i almanaha
Možete pregledati aktivnosti uređaja, kao što je vrijeme
spremanja točke, i podatke almanaha za sunce i mjesec te lov i
ribolov.
1 Odaberite .
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje aktivnosti uređaja u određene dane
odaberite Kalendar.
• Kako biste vidjeli podatke o izlasku i zalasku sunca,
izlasku i zalasku mjeseca, odaberite Sunce i mjesec.
• Kako biste vidjeli najbolja predviđena vremena za lov i
ribolov, odaberite Lov i ribolov.
3 Po potrebi odaberite ili kako biste vidjeli drugi dan.
Postavljanje alarma
1
2
3
4
Odaberite
> Alarm sata.
Za postavljanje vremena odaberite i .
Odaberite Uključi alarm.
Odaberite opciju.
Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to
vrijeme isključen, uključit će se i alarm će se oglasiti.
Pokretanje štoperice
Odaberite
> Štoperica.
Stranica satelita
Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost
GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.
Promjena satelitskog prikaza
Na zadanom satelitskom prikazu sjever se nalazi na vrhu.
Satelitski prikaz možete promijeniti tako da se na vrhu zaslona
nalazi vaš trenutni trag.
> Satelit > .
1 Odaberite
2 Odaberite Trag gore.
Isključivanje GPS-a
Odaberite
> Satelit >
> Koristi uz isključeni GPS.
Simuliranje lokacije
> Satelit >
> Koristi uz isključeni GPS.
1 Odaberite
2 Odaberite > Postavi lokaciju na karti.
Aplikacije
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
VIRB daljinski upravljač
®
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću ručnog
uređaja
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije na ručnom uređaju,
morate omogućiti daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku za VIRB kameru.
1 Uključite VIRB kameru.
> Daljinski upravljač
2 Na ručnom uređaju odaberite
VIRB.
3 Pričekajte da se ručni uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite opciju:
• Za pokretanje i zaustavljanje snimanja videozapisa
odaberite REC.
• Za snimanje fotografije odaberite .
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom pomoću ogrlice
za psa
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije na ručnom uređaju,
morate omogućiti daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku za VIRB kameru.
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na ručnom uređaju odaberite Popis pasa.
3 Odaberite psa koji nosi VIRB kameru.
4 Odaberite Prikaz informacija.
5 Odaberite Virb upravljanje.
Ogrlica za psa povezuje se s VIRB kamerom i otvara se
stranica za upravljanje VIRB kamerom.
Odaberite
opciju:
6
• Za početak snimanja odaberite Početak.
• Za kraj snimanja odaberite Zaustavi.
• Za kraj snimanja odaberite Fotografija.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Prilagođavanje glavnog izbornika
U glavnom izborniku možete premještati, dodavati ili brisati
stavke.
1 U glavnom izborniku odaberite Postavke > Glavni izbornik.
2 Odaberite stavku izbornika.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pomakni gore ili Pomakni dolje kako biste
promijenili lokaciju stavke na popisu.
• Odaberite Ukloni kako biste izbrisali stavku s popisa.
• Odaberite Dodaj stranicu kako biste na popis dodali
stavku koju ste prethodno uklonili.
• Odaberite
> Vraćanje zadanih postavki kako biste
ponovno postavili redoslijed svih stavki u izborniku.
Prilagođavanje podatkovnih polja
Kako biste mogli prilagođavati podatkovna polja, najprije ih
morate omogućiti (Omogućavanje podatkovnih polja karte,
stranica 12).
Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte,
kompasa, grafikona nadmorske visine i putnog računala.
11
1 Otvorite stranicu za koju želite promijeniti podatkovna polja.
2 Odaberite podatkovno polje koje želite prilagoditi.
3 Odaberite novo podatkovno polje.
Opise podatkovnih polja potražite u odjeljku Opcije
podatkovnih polja, stranica 18.
Omogućavanje podatkovnih polja karte
Odaberite
>
> Podešavanje karte > Upravljačka
ploča > Mala podatkovna polja.
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
GPS: Postavljanje GPS sustava na Normalno, WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System / European Geostationary
Navigation Overlay Service) ili Demo način rada (GPS
isključen). Više informacija o WAAS-u potražite na
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
BaseCamp BaseStation: Postavlja način na koji se uređaj
povezuje sa softverom BaseCamp kad je uređaj povezan s
računalom.
Postavke za psa
Odaberite Postavke > Psi.
Praćenje psa na karti: Postavljanje duljine traga psa na karti
(trajanje izraženo u minutama ili satima). Smanjivanjem
trajanja prikazivanja traga možete poboljšati preglednost
karte.
Zumiraj karte na pse: Automatsko zumiranje karte radi prikaza
lokacije pasa i vaše lokacije, osim ako kartu ne pomičete
ručno.
Upozorenja za pse: Postavljanje načina na koji vas se
upozorava na određene radnje pasa (Postavljanje
upozorenja za pse, stranica 4).
Otkrivanje laveža: Omogućuje značajku otkrivanja laveža. Ova
značajka nije dostupna u svim područjima.
Postavke kontakata
Odaberite Postavke > Kontakti.
Praćenje kontakta na karti: Postavljanje duljine traga kontakta
karti (trajanje izraženo u minutama ili satima).
Zumiranje karte na kontakte: Automatsko zumiranje karte radi
prikaza lokacije kontakta i vaše lokacije, osim ako kartu ne
pomičete ručno.
Upozorenja na poruku: Postavljanje upozorenja na poruku na
Ton, Vibriranje, Ton i vibriranje ili Samo poruka.
Postavljanje uparivanja: Postavljanje opcija koje vaš uređaj
koristi za traženje drugih uređaja i komuniciranje s njima.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Prikaz.
Isključivanje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođava trajanje
vremena prije negoli se pozadinsko osvjetljenje isključi.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Ušteda energije baterije: Štednja energije baterije i
produživanje trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon
isključivanja pozadinskog osvjetljenja (Uključivanje načina
rada za štednju baterije ručnog uređaja, stranica 15).
Kalibracija zaslona: Podešavanje zaslona za pravilno
odgovaranje na dodire (Kalibriranje zaslona osjetljivog na
dodir, stranica 12).
Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir
Ako zaslon ne odgovara ispravno na dodir, možete ga kalibrirati.
1 Odaberite Postavke > Prikaz > Kalibracija zaslona.
12
2 Slijedite upute na zaslonu.
Postavke izgleda
Odaberite Postavke > Izgled.
Način rada: Postavljanje svijetle ili tamne pozadine ili
automatskog prebacivanja između njih ovisno o vremenu
izlaska i zalaska sunca na lokaciji na kojoj se nalazite.
Pozadina: Postavljanje pozadinske slike.
Boja isticanja za dan: Postavljanje boje za odabire napravljene
u dnevnom načinu rada.
Boja isticanja za noć: Postavljanje boje za odabire napravljene
u noćnom načinu rada.
Postavljanje tonova uređaja
Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja i alarme.
1 Odaberite Postavke > Tonovi.
2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.
Postavke karte
Odaberite Postavke > Karta.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Sjever gore prikazuje sjever na vrhu stranice.
Trag gore prikazuje trenutni smjer kretanja na gornjem dijelu
stranice. Cestovni način rada daje cestovnu perspektivu sa
smjerom putovanja na vrhu.
Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja
prikazati na karti.
Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti.
Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj
ruti ili lokaciji.
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže
iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.
Napredne postavke karte
Odaberite Postavke > Karta > Napredno postavljanje.
Automatsko zumiranje: Automatski odabir razine zumiranja za
optimalno korištenje karte. Kada je odabrana opcija Isključi,
morate ručno zumirati kartu.
Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta
prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo
ponovno iscrtavanje karte.
Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan)
ili isključivanje sjenčanja.
Vozilo: Omogućuje odabir ikone položaja koja označava vaš
položaj na karti.
Razine zumiranja: Postavljanje razine zumiranja na kojoj će se
prikazati stavke karte. Stavke karte ne prikazuju se kada je
kad razina zumiranja karte veća od odabrane razine.
Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.
Postavke traga
Odaberite Postavke > Tragovi.
Zapisnik traga: Uključivanje ili isključivanje zapisivanja traga.
Metoda snimanja: Odabir metode za snimanje traga.
Automatski snima tragove promjenjivom stopom koja će na
najbolji način predstavljati vaše tragove.
Interval: Postavljanje stope snimanja zapisnika traga. Češće
snimanje točaka stvara trag s više pojedinosti, ali brže puni
zapisnik traga.
Automatsko arhiviranje: Postavljanje metode automatskog
arhiviranja za organiziranje tragova. Tragovi se automatski
spremaju i čiste na temelju korisničke postavke.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Boja: Postavljanje boje linije traga na karti.
Postavke izrade rute
Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se
bavite. Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj
aktivnosti.
Odaberite Postavke > Izrada rute.
Aktivnost: Postavljanje aktivnosti za rutu. Uređaj izračunava
optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.
Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne
točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za
neke aktivnosti. Udaljenost vas vodi do sljedeće točke na ruti
kada se nalazite unutar određene udaljenosti od trenutne
točke.
Usmjeri na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja označava
vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu i tlak.
1 Odaberite Postavke > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.
Postavke vremena
Odaberite Postavke > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju
vašeg GPS položaja.
Postavljanje formata položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte
koordinatnog sustava osim ako koristite kartu koja koristi drugi
format položaja.
Odaberite Postavke > Format položaja.
Format položaja: Postavlja format položaja za informacije o
lokaciji.
Datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji
karta.
Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani
koordinatni sustav je WGS 84.
Postavke smjera
Možete prilagoditi postavke kompasa.
Odaberite Postavke > Smjer.
Prikaz: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na
kompasu.
Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na
kompasu.
Prelazak na liniju/pokazivač: Postavljanje ponašanja
pokazivača koji se prikazuje na karti. Smjer pokazuje smjer u
kojem se nalazi vaše odredište. Kurs (CDI) označava vaš
odnos prema liniji kursa koji vodi do odredišta.
Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na
GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom
brzinom.
Kalibracija kompasa: Kalibriranje kompasa (Kalibracija
kompasa, stranica 10).
Postavke visinomjera
Odaberite Postavke > Visinomjer.
Informacije o uređaju
Automatska kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri
svakom uključivanju uređaja.
Način rada barometra: Postavljanje načina na koji uređaj mjeri
barometarske podatke. Promijenjena visina pomoću
barometra mjeri promjene nadmorske visine dok se krećete.
Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan na fiksnoj
nadmorskoj visini, što znači da se barometarski tlak mijenja
samo ovisno o vremenu.
Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema
podatke o tlaku. Uvijek spremi sprema sve podatke o tlaku,
što može biti korisno kad se očekuju fronte.
Vrsta iscrtavanja: Postavljanje vrste podataka koja se bilježi i
prikazuje na grafikonu. Spremanje promjena u nadmorskoj
visini u nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje
barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje
promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.
Kalibracija visinomjera: Kalibriranje visinomjera.
Postavke nautičke karte
Odaberite Postavke > Nautički.
Način nautičkog grafikona: Postavljanje vrste grafikona koji
uređaj koristi. Nautički prikazuje razne značajke karte u
različitim bojama tako da su nautičke točke interesa vidljivije i
tako da karta odražava način crtanja papirnatih karata.
Ribolov (zahtijeva nautičke karte) prikazuje detaljan pregled
kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje prikaz karte
za optimalno korištenje u ribolovu.
Izgled: Postavljanje izgleda nautičkih navigacijskih pomagala na
karti.
Postavke nautičkog alarma: Postavljanje alarma prilikom
prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za
određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do
određene dubine vode.
Informacije o uređaju
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i licencni ugovor.
Odaberite Postavke > O.
Podrška i nadogradnja
• Možete nadograditi softver i karte za ručni uređaj pomoću
softvera Garmin Express™.
• Možete nadograditi softver ogrlice za psa pomoću softvera
Garmin WebUpdater.
Podrška i nadogradnja
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogućuje
jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnja karte ili staze
Postavljanje Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Ažuriranje softvera
Prije ažuriranja softvera ručnog uređaja ili ogrlice potrebno je
povezati ručni uređaj (Povezivanje ručnog uređaja s računalom,
stranica 15) ili ogrlicu (Povezivanje ogrlice s računalom,
stranica 16) s računalom.
Softver ručnog uređaja i ogrlice mora se ažurirati zasebno.
13
NAPOMENA: Ažuriranje softvera neće izbrisati vaše podatke ili
postavke.
1 Idite na www.garmin.com/products/webupdater.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Specifikacije
Specifikacije ručnog uređaja Alpha 100
Vrsta baterije
Zamjenjiva punjiva litij-ionska
Trajanje baterije
Do 20 sati
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 60 °C (-4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje
Od 0 ° do 40 °C (32 ° do 104 °F)
Raspon temperature za dugotrajno
skladištenje
Od 0 ° do 25 °C (32 ° do 77 °F)
Raspon bežičnog VHF-a
Do 9 milja
Raspon za bežični ANT+ niske
snage
Približno 3 m (10 ft)
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
T5 ogrlica za psa – specifikacije
Vrsta baterije
Unutarnja punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Od 20 do 40 sati
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 104 °F)
ANT bežični domet
Do 10 m (32,8 ft)
Domet VHF radija
Do 14,48 km (9 mi)
Vodootpornost
1 ATM*
®
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
14
T5 mini ogrlica za psa – specifikacije
Vrsta baterije
Zamjenjiva punjiva litij-ionska
Trajanje baterije
Najviše 16 do 30 sati, uobičajeno
korištenje
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za
punjenje
Od 5 ° do 40 °C (od 41 ° do 104 °F)
ANT bežični domet
Do 5 m (16,4 ft)
Domet VHF radija
Do 6,44 km (4 mi)
Vodootpornost
1 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Informacije o bateriji
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
Dugotrajna pohrana
OBAVIJEST
Izlaganjem litij-ionskih baterija povišenim temperaturama može
doći do uobičajenog smanjenja kapaciteta punjenja baterije.
Pohranom potpuno napunjenog uređaja na lokaciji s
temperaturom izvan temperaturnog raspona za dugotrajnu
pohranu može doći do znatnog smanjenja kapaciteta ponovnog
punjenja.
Kada nekoliko mjeseci ne namjeravate koristiti ručni uređaj,
izvadite bateriju iz njega. Pohranjeni se podaci ne gube
uklanjanjem baterije.
Kada nekoliko mjeseci ne namjeravate koristiti ogrlicu, neka
baterija bude napunjena otprilike 50 %. Uređaj treba pohraniti na
hladnom i suhom mjestu uobičajene sobne temperature. Ogrlicu
je nakon pohrane potrebno potpuno napuniti prije ponovnog
korištenja.
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije
Trajanje baterije ručnog uređaja i ogrlice možete produžiti na
nekoliko načina.
• Smanjivanjem pozadinskog osvjetljenja (Prilagođavanje
svjetline pozadinskog osvjetljenja, stranica 15).
• Smanjivanjem trajanja pozadinskog osvjetljenja
(Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog osvjetljenja,
stranica 15).
• Postavljanjem brzine ažuriranja ručnog uređaja na veću
vrijednost (Promjena brzine ažuriranja ručnog uređaja,
stranica 15).
• Isključivanjem odašiljača (Isključivanje odašiljača,
stranica 15).
• Korištenjem načina rada za štednju baterije (Uključivanje
načina rada za štednju baterije ručnog uređaja, stranica 15)
• Smanjivanjem brzine iscrtavanja karte (Podešavanje brzine
iscrtavanja karte, stranica 15).
• Prebacivanjem ogrlice za psa u način spašavanja
(Uključivanje načina spašavanja, stranica 7) kako bi se
produžilo trajanje baterije ogrlice.
Informacije o uređaju
• Povećavanjem brzine ažuriranja ogrlice na veću vrijednost
(Promjena brzine ažuriranja ogrlice za psa, stranica 15)
kako bi se produžilo trajanje baterije ogrlice.
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja
Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može
značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja
baterije.
NAPOMENA: Kad je razina napunjenosti baterije niska, može
doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.
1 Odaberite .
2 Koristite klizač za podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
Uređaj se može zagrijati ako postavite pozadinsko osvjetljenje
na visoko.
Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog osvjetljenja
Možete skratiti vrijeme do isteka pozadinskog osvjetljenja kako
biste produžili vijek trajanja baterije.
1 Odaberite Postavke > Prikaz > Isključivanje pozadinskog
osvjetljenja.
2 Odaberite opciju.
Promjena brzine ažuriranja ogrlice za psa
Prije promjene brzine ažuriranja ogrlice za psa, morate uključiti
ogrlicu i postaviti je unutar dometa ručnog uređaja.
Ako želite sačuvati bateriju, brzinu ažuriranja postavite na veću
vrijednost.
1 Odaberite Popis pasa.
2 Odaberite psa.
3 Odaberite Prikaz informacija > > Promijeni brzinu
ažuriranja.
Promjena brzine ažuriranja ručnog uređaja
Ako želite sačuvati bateriju, brzinu ažuriranja postavite na veću
vrijednost.
1 Odaberite Postavke > Kontakti > Postavljanje uparivanja
> Brzina ažuriranja.
2 Odaberite novu brzinu ažuriranja.
Uključivanje načina rada za štednju baterije ručnog uređaja
Možete koristiti način rada za štednju baterije kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
Odaberite Postavke > Prikaz > Ušteda energije baterije >
Uključi.
Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti
nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja.
Ako je odašiljač isključen, kontaktima ne možete slati podatke o
lokaciji na kojoj se nalazite ili poruke.
Štednja energije tijekom punjenja uređaja
Tijekom punjenja možete isključiti zaslon uređaja i sve ostale
značajke.
1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
Prikazat će se preostali kapacitet baterije.
2 Držite tipku napajanja 4 do 5 sekundi.
Zaslon će se isključiti i uređaj će se prebaciti u način rada za
punjenje sa smanjenom potrošnjom energije.
3 Napunite uređaj do kraja.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
®
®
Vrste datoteka
Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka.
• Datoteke iz usluge BaseCamp. Idite na www.garmin.com/trip
_planning.
• JPEG datoteke fotografija.
• GPX geocache datoteke. Idite na www.geocaching.com/play.
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
Postavljanje memorijske kartice
UPOZORENJE
Baterije koje korisnik može zamijeniti nemojte vaditi pomoću
oštrih predmeta.
Možete instalirati microSD memorijsku karticu u ručni uređaj za
dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 Gurnite držač kartice ulijevo u podignite ga.
Podešavanje brzine iscrtavanja karte
Ako želite sačuvati energiju baterije, smanjite brzinu iscrtavanja
karte.
Odaberite Postavke > Karta > Brzina karte > Normalno.
Uključivanje odašiljača
Prije dodavanja kontakta ili uključivanja upozorenja na hitan
slučaj morate uključiti odašiljač.
NAPOMENA: Ako odašiljete pri niskoj temperaturi i niskoj razini
napunjenosti baterije, uređaj će se možda isključiti.
Odaberite Postavke > Kontakti > Postavljanje uparivanja
> Odašiljanje > Uključi.
Isključivanje odašiljača
Kada ne komunicirate s kontaktima, isključite odašiljač kako
biste sačuvali bateriju ručnog uređaja.
NAPOMENA: Ako odašiljete pri niskoj temperaturi i niskoj razini
napunjenosti baterije, uređaj će se možda isključiti.
Odaberite Postavke > Kontakti > Postavljanje uparivanja
> Odašiljanje > Isključi.
Informacije o uređaju
4 Stavite memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutim
prema dolje.
5 Zatvorite držač kartice.
6 Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
7 Vratite bateriju i poklopac.
Povezivanje ručnog uređaja s računalom
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
15
1 Podignite zaštitni poklopac À.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Dodatak
Dodaci i zamjenski dijelovi
Kupnja opreme
Idite na http://buy.garmin.com.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak Á na
uređaju.
3 Priključite drugi kraj USB kabela u dostupni USB priključak
na računalu.
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Povezivanje ogrlice s računalom
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju metalnih spojeva, prije priključivanja
spojnice za punjenje osušite kontakte na ogrlici i okolno
područje.
Ogrlicu možete povezati s računalom te je koristiti s programima
kao što je BaseCamp. Ogrlica ne služi kao uređaj za masovno
spremanje podataka.
1 Spojnicu za punjenje postavite na ogrlicu.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak na
kabelu napajanja s čeljustima.
3 Priključite drugi kraj USB kabela u USB priključak na
računalu.
Prijenos tragova psa na BaseCamp
Tragove psa možete prenijeti na BaseCamp.
1 Povežite ogrlicu s računalom (Povezivanje ogrlice s
računalom, stranica 16).
Ogrlica se automatski uključuje.
2 Odaberite .
3 Otvorite BaseCamp.
BaseCamp prepoznaje i prenosi interni zapis tragova s
ogrlice.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Dodatne karte
S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su BirdsEye
satelitske slike, BlueChart g2 i City Navigator detaljne karte.
Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr.
restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu http://buy.garmin.com ili se
obratite zastupniku tvrtke Garmin.
®
®
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Korištenje neobaveznih dodataka za fitness
1 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od ANT+ dodatka.
2 Odaberite Postavke > ANT senzori.
3 Odaberite Monitor pulsa, Senzor kadence bicikla ili
Senzor tempe.
4 Odaberite Uključi, Isključi ili Traži novi.
5 Prilagodite podatkovna polja za prikaz pulsa ili podataka o
kadenci (Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 11).
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (32,9 ft.) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
16
Dodatak
Upute za zamjenu baterije T5 uređaja
T5 komponente
2 Vratite poklopac baterije.
3 Vratite vijke kako biste pričvrstili poklopac baterije.
4 Spojite priključak baterije i priključak napajanja.
Za pričvršćivanje priključaka možda će vam trebati plosnati
odvijač.
5 Dodirnite tipku napajanja kako biste provjerili jesu li priključci
dobro spojeni.
Kada su priključci ispravno spojeni, oglašava se zvučni signal
i LED indikator statusa svijetli zeleno.
6 Isključite uređaj.
7 Provjerite je li brtva u donjem poklopcu na svom mjestu.
8 Vratite stražnju ploču.
9 Vratite šest vijaka kako biste pričvrstili stražnju ploču.
Nakon postavljanja nove baterije napunite ogrlicu do kraja.
Zamjena baterije ogrlice za psa
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Stražnja ploča
Tipka napajanja
Priključak baterije
Poklopac ležišta baterije
Baterija
Priključak napajanja
Uklanjanje stare baterije
S uređaja prije zamjene baterije morate ukloniti svu prljavštinu,
vodu i sitne čestice. Trebat će vam i mali križni odvijač.
1 Skinite šest vijaka s vanjskih rubova stražnje ploče.
NAPOMENA: Dva vijka na unutrašnjem dijelu ploče ostavite
na mjestu.
2 Odvojite stražnju ploču.
3 Odvojite priključak baterije i priključak napajanja.
4 Uklonite vijke koji pričvršćuju poklopac ležišta baterije.
5 Skinite poklopac ležišta baterije i izvadite bateriju.
Zapamtite kako je baterija položena. Novu bateriju morate
postaviti na isti način.
Nakon uklanjanja stare baterije za ispravnu reciklažu baterija
obratite se lokalnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
S uređaja prije zamjene baterije morate ukloniti svu prljavštinu,
vodu i sitne čestice. Trebat će vam mali križni odvijač i odvijač
za pričvršćivanje priložen u kompletu za zamjenu baterije.
1 Skinite vijke s poklopca u obliku slova "L" iznad VHF antene.
2 Odvojite poklopac u obliku slova "L".
3 Skinite vijke s vanjskih rubova stražnje ploče.
4 Odvojite stražnju ploču.
5 Kako biste priključak baterije odvojili od uređaja, primite žice
priključka baterije blizu priključka i povucite priključak okomito
na sklopovsku pločicu.
6 Kako biste priključak za napajanje odvojili od uređaja, primite
žice priključka za napajanje blizu priključka i povucite
priključak paralelno sa sklopovskom pločicom.
7 Uklonite vijke s pločice baterije.
8 Uklonite pločicu baterije.
9 Izvadite bateriju.
Baterija je čvrsto uglavljena. Možda ćete je trebati odvojiti od
stražnje ploče pomoću predmeta koji nije oštar i metalan.
10 Postavite bateriju u prednji dio kućišta tako da je naljepnicom
okrenuta prema gore, a prednji rub baterije postavljen ispod
stranice s kontaktima za punjenje na uređaju.
11 Vratite pločicu baterije, a zatim ponovo postavite i zategnite
dva vijka.
Postavljanje nove baterije
Prije zamjene baterije morate ukloniti staru bateriju (Uklanjanje
stare baterije, stranica 17). Trebat će vam i mali križni odvijač.
Možda će vam trebati mali plosnati odvijač.
1 Novu bateriju položite onako kako je bila položena stara
baterija.
Priključak À treba biti okrenut prema strani koja je najbliže
tipki napajanja, a izbočenje Á na kojem se žice povezuju s
baterijom treba biti okrenuto prema strani na kojoj se nalaze
kontakti spojnice za punjenje.
Dodatak
17
12 Provjerite da brtva nije oštećena i da je potpuno sjela u utor.
13 Spojite priključak baterije i priključak za napajanje na uređaj.
Ako je dobro postavljen, utikači priključka sjest će na mjesto
u utore.
14 Vratite stražnju ploču, a zatim ponovo postavite i zategnite
vijke kako biste pričvrstili stražnju ploču.
15 Vratite poklopac u obliku slova "L", a zatim ponovo postavite i
zategnite vijke kako biste pričvrstili poklopac u obliku slova
"L".
16 Provjerite da brtva ne viri iz uređaja.
Zamjena trake ogrlice
S uređaja prije zamjene trake ogrlice morate ukloniti svu
prljavštinu, vodu i sitne čestice (Čišćenje uređaja, stranica 14).
1 Traku ogrlice izvucite iz GPS antene, vodilice VHF antene i
ogrlice za pse.
Za ispravno uklanjanje trake ogrlice možda ćete je trebati
gurati i povlačiti. Možda će biti potrebno otpustiti vijke na
kućištu GPS antene, ali nemojte ih uklanjati.
2 Provucite novu traku kroz ogrlicu, vodilicu VHF antene i GPS
antenu.
3 Po potrebi zategnite vijke na kućištu GPS antene.
Zamjena VHF antene u ogrlici za pse
2 Odvojite poklopac.
3 Uklonite vijak  koji VHF antenu pričvršćuje na stražnju
4
5
6
7
8
Promjena osigurača kabela napajanja vozila
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak À 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu kako biste ga otključali.
OBAVIJEST
Ne savijajte traku koja povezuje kućište glavnog uređaja s GPS
antenom.
Kada skinete poklopac ne dirajte brtvilo koje se nalazi nasuprot
VHF antene jer to može prouzročiti oštećenje vodootporne brtve
ogrlice za pse.
S uređaja prije zamjene VHF antene morate ukloniti svu
prljavštinu, vodu i sitne čestice. Trebat će vam i mali križni
odvijač.
1 Skinite 4 vijka À s poklopca VHF antene.
NAPOMENA: Zapamtite lokaciju jednog kratkog vijka Á.
ploču.
Izvucite antenu iz vodilice kako biste uklonili staru antenu.
Vodilicu antene omotajte oko trake ogrlice i zatim provucite
novu VHF antenu kroz vodilicu.
Antena će se na taj način usmjeriti prema gore.
Vratite vijak koji VHF antenu pričvršćuje na stražnju ploču.
Vratite poklopac VHF antene.
Vratite 4 vijka na poklopac, a zatim vratite kratki vijak na
ispravno mjesto.
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na
satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila
Ã.
Opcije podatkovnih polja
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.
Barometar: Kalibrirani trenutačni tlak.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sva
putovanja. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za putovanje.
Brzina: Trenutačna stopa kretanja.
Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od posljednjeg
ponovnog postavljanja.
18
Dodatak
Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i
zaustavljanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za
trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno
vrijeme).
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na
primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 stopa).
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Broj okretaja pedale ili koraka po minuti. Za
prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na
opremu za mjerenje takta.
Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Lokacija (geografska širina/dužina): Trenutačni položaj
prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na
odabranu postavku formata položaja.
Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema
odabranoj postavci formata položaja.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili
ispod razine mora.
Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na
rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu.
Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna
ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do odredišta: Omjer klizanja potreban da biste
se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku
visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili
skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Putni brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Razina baterija: Prestali kapacitet baterije.
Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg
odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate
skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Stvarna brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Točka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati
da bi se ovaj podatak pojavio.
Dodatak
Točka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Van kursa: Udaljenost koja pokazuje koliko ste ulijevo ili udesno
skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spuštanja
do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme dolaska na odredište: Procijenjeno doba dana kada
ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom
vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta – ukupno: Ukupan zbroj vremena provedenog u
kretanju i mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
19
Indeks
A
alarmi
blizina 11
nautički 13
sat 11
tonovi 12
alarmi približavanja 11
almanah 11
ANT+ senzori 16
uparivanje 16
ažuriranja, softver 13
B
BaseCamp 5, 12, 15, 16
baterija 14, 17
maksimaliziranje 15
maksimiziranje 7, 12, 14, 15
memorija 14
punjenje 1, 15
trajanje 12
umetanje 1
zamjena 17
brisanje, svi korisnički podaci 16
Č
čišćenje dodirnog zaslona 14
čišćenje uređaja 14
D
datoteke, prijenos 15
dijeljenje podataka 9
dodaci 16
dodatna oprema 1, 16
G
Garmin Express 13
nadogradnja softvera 13
registriranje uređaja 13
glavni izbornik, prilagođavanje 11
GPS 11
postavke 12
gumbi na zaslonu 2
I
ID jedinice 13
ikone 5
informacije o putu
ponovno postavljanje 10
prikaz 10
izračun površine 11
K
kabeli napajanja, promjena osigurača 18
kalendar 11
kalibracija
visinomjer 10
zaslon 12
karte 8, 9
dodatno 16
mjerenje udaljenosti 9
nadogradnja 13
navigacija 9
orijentacija 9, 12
podatkovna polja 12
postavke 12, 13, 15
zumiranje 4, 12
kompas 5, 10
kalibracija 10
navigacija 10
postavke 13
kontakt 6, 7, 15
brzina ažuriranja 15
dodavanje 6
ID 7
postavke 12
prikaz na karti 7
korisnički podaci, brisanje 16
kurs, pokazivač 10
20
L
S
lovac 6
satelitski signali 11
primanje 2
Sight 'N Go 10
signalno svjetlo 7
skupina, označavanje 7
softver
ažuriranje 13
nadogradnja 13
nadogradnje 13
specifikacije 14
M
međutočke 7
memorijska kartica 1, 15
microSD kartica. Vidi memorijska kartica
MicroSD kartica. Vidi memorijska kartica
mjerenje udaljenosti 9
mjerne jedinice 13
N
način spašavanja 7
nadmorska visina 9, 10
grafikon 10
nadogradnje, softver 13
nautički, postavljanje alarma 13
navigacija 5, 9, 10
visinomjer 10
O
ogrlica 4
postavljanje 4
punjenje 2
svjetlo 7
VHF antena 1, 18
zamjena baterije 17
zamjena trake 18
oprema 16
osigurač, promjena 18
otkrivanje laveža 4
P
pas 4
brzina ažuriranja 15
dodavanje 2, 3
ID 3
informacije 3
kretanje prema 5
ogrlica 7
osnove treniranja 6
postavke 12
praćenje 4, 5
statistika 3
šifre za praćenje i treniranje 3
tragovi 3, 16
treniranje 6
upozorenja 4
vrsta 3
pauziranje praćenja pasa 5
planer puta. Vidi rute
podaci, dijeljenje 9
podatkovna polja 11, 12
pokazivač smjera 10
poruke 7
postavke 12, 13
postavke vremena 13
pozadinsko osvjetljenje 12, 15
pravocrtna radijska komunikacija 4
prijenos
datoteke 15
tragovi 16
punjenje 15
ogrlica 2
ručni 1
R
računalo, povezivanje 15, 16
radijska komunikacija 4
radijske frekvencije 3
registracija proizvoda 1, 13
registriranje uređaja 1, 13
rješavanje problema 1
rute 8
brisanje 8
navigacija 8
postavke 13
prikaz na karti 8
stvaranje 8
uređivanje 8
Š
štoperica 11
T
tempe 16
temperatura 16
tipka napajanja 1, 2
tipke 1
treniranje 6
točke 10
brisanje 8
projekcija 8
spremanje 7, 8
uređivanje 8
tonovi 12
TracBack 9
tragovi 3, 9
navigacija 9
postavke 12
snimanje 9
trase 9
treniranje
ton 6
vibracija 6
U
uparivanje, ANT+ senzori 16
upozorenja 7
lokacija 5, 6
pas 4
uređaj
postupanje 14
registracija 1
USB
način rada za masovno skladištenje 15
prekid veze 16
prijenos datoteka 15
priključak 1
V
VHF antena 1, 18
VIRB daljinski upravljač 11
VIRB daljinski upravljač 11
virtualne zemljopisne granice 5, 6
visinomjer 13
kalibracija 10
vrijeme izlaska i zalaska sunca 11
vrijeme za lov i ribolov 11
W
WAAS 12
Z
zaključavanje, zaslon 2
zamjenski dijelovi 16–18
zaslon
postavke 12
zaključavanje 2
zumiranje, karte 4
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising