Garmin | T 5 Dog Device | Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Priročnik za uporabo

Garmin T 5 Dog Device Alpha 100 T5/T5 mini Priročnik za uporabo
Alpha 100 s T5/T5 mini
®
Priročnik za uporabo
Julij 2015
Natisnjeno na Tajvanu
190-01771-43_0B
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, Alpha , ANT+ , BlueChart , City Navigator in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA
in drugih državah. BaseCamp™, Garmin Express™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows in Windows NT sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft
Corporation v ZDA in drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.
®
®
Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Nastavitev sistema Alpha ........................................................... 1
Pregled naprav ........................................................................... 1
Alpha Ročna naprava 100 ..................................................... 1
Naprava na pasji ovratnici ...................................................... 1
Pridobivanje dodatnih informacij ................................................. 1
Registracija naprave ................................................................... 1
Nameščanje kompleta baterij ..................................................... 1
Polnjenje ročne naprave ............................................................. 1
Polnjenje naprave na pasji ovratnici ........................................... 2
Vklop naprav ............................................................................... 2
Izklapljanje naprav ................................................................. 2
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 2
Uporaba zaslona na dotik ........................................................... 2
Zaklepanje zaslona na dotik ....................................................... 2
Odklepanje zaslona na dotik .................................................. 2
Nastavitev naprave na pasji ovratnici .......................... 2
Načini dodajanje naprave na pasji ovratnici v ročno
napravo ....................................................................................... 2
Informacije o radijski povezavi VHF ....................................... 3
Dodajanje psa z brezžičnim združevanjem ............................ 3
Dodajanje psa s kodami za sledenje in urjenje ...................... 3
Brezžična izmenjava psa ....................................................... 3
Urejanje informacij o psu ............................................................ 3
Ponastavitev statistike in sledi psa ........................................ 3
Spreminjanje trajanja prikazovanja sledi psa ......................... 3
Spreminjanje imena psa ........................................................ 3
Sprememba barve sledi psa .................................................. 3
Spreminjanje vrste psa .......................................................... 3
Spreminjanje ID-ja psa ........................................................... 3
Nastavitev opozoril o psih ...................................................... 4
Odstranitev psa ...................................................................... 4
Namestitev ovratnice na psa ...................................................... 4
Omogočanje zaznavanja lajanja ................................................. 4
Komunikacija z ovratnico ............................................................ 4
Vklop načina mirovanja ............................................................... 4
Izklop načina mirovanja .............................................................. 4
Sledenje psom................................................................ 4
Sledenje vašemu psu na zemljevidu .......................................... 4
Sledenje in urjenje enega psa naenkrat ..................................... 5
Ikone stanja psov ........................................................................ 5
Kompas za sledenje psom .......................................................... 5
Navigacija do vašega psa ........................................................... 5
Sledenje s funkcijo BaseStation programa BaseCamp™ .......... 5
Začasna zaustavitev sledenja psu .............................................. 5
Začasna zaustavitev sledenja vsem psom ................................. 5
Opozorila o lokacijah .................................................................. 5
Nastavitev opozorila o geografskem območju ....................... 5
Nastavitev opozorila o polmeru .............................................. 5
Urejanje opozoril o lokacijah .................................................. 6
Urjenje psov.................................................................... 6
Načini urjenja .............................................................................. 6
Nastavitev tipk za urjenje za enega psa ..................................... 6
Prilagajanje tipk za urjenje .......................................................... 6
Sledenje stikom.............................................................. 6
Dodajanje stika prek radijske povezave MURS/VHF ................. 6
Dodajanje stika z njegovim ID-jem ............................................. 6
Sprožitev opozorila v sili ............................................................. 6
Pošiljanje sporočil stikom ............................................................ 7
Sledenje stiku ............................................................................. 7
Iskanje svojega ID-ja stika .......................................................... 7
Spreminjanje svojega ID-ja stika ................................................ 7
Posodabljanje ID-ja stika ............................................................ 7
Kazalo vsebine
Lov s sistemom Alpha ................................................... 7
Označevanje lokacije vozila ........................................................ 7
Označevanje jate ........................................................................ 7
Vklop lučke na ovratnici .............................................................. 7
Vklop reševalnega načina .......................................................... 7
Točke poti, načrtovane poti in sledi............................. 7
Točke poti ................................................................................... 7
Označevanje vaše trenutne lokacije ...................................... 7
Označitev točke poti na zemljevidu ........................................ 7
Urejanje točke poti ................................................................. 7
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo ................. 8
Premikanje točke poti na zemljevidu ...................................... 8
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti ......................... 8
Projekcija točke poti ............................................................... 8
Brisanje točke poti .................................................................. 8
Načrtovane poti ........................................................................... 8
Ustvarjanje načrtovane poti ................................................... 8
Urejanje imena načrtovane poti ............................................. 8
Navigacija po shranjeni načrtovani poti ................................. 8
Urejanje načrtovane poti ........................................................ 8
Obračanje načrtovane poti ..................................................... 8
Ogled načrtovane poti na zemljevidu ..................................... 8
Ogled aktivne načrtovane poti ............................................... 8
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 8
Sledi ............................................................................................ 8
Beleženje dnevnikov sledi ...................................................... 8
Ogled podrobnosti o sledi ...................................................... 9
Ogled izrisa višine sledi ......................................................... 9
Navigacija do začetka sledi .................................................... 9
Spreminjanje barve sledi ........................................................ 9
Shranjevanje trenutne sledi ................................................... 9
Shranjevanje lokacije na sledi ............................................... 9
Čiščenje trenutne sledi ........................................................... 9
Brisanje sledi .......................................................................... 9
Arhiviranje shranjene sledi ..................................................... 9
Samodejno arhiviranje sledi ................................................... 9
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov .............................. 9
Navigacija ........................................................................ 9
Zemljevid .................................................................................... 9
Merjenje razdalje na zemljevidu ................................................. 9
Kompas ....................................................................................... 9
Umerjanje kompasa ............................................................... 9
Navigacija s kurzorjem smeri ............................................... 10
Smerni kurzor ....................................................................... 10
Meni Kam? ................................................................................ 10
Iskanje točke poti po imenu ................................................. 10
Iskanje točke poti blizu druge točke poti .............................. 10
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ......................................... 10
Začrtana višina ......................................................................... 10
Umerjanje barometričnega višinomera ................................ 10
Navigacija do točke na izrisu ............................................... 10
Spreminjanje vrste izrisa ...................................................... 10
Ponastavitev izrisa višine ..................................................... 10
Potovalni računalnik .................................................................. 10
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 10
Programi ........................................................................ 10
Nastavitev opozorila o bližini .................................................... 10
Izračun velikosti območja .......................................................... 10
Ogled koledarja in almanahov .................................................. 11
Nastavljanje alarma .................................................................. 11
Odpiranje štoparice ................................................................... 11
Stran s sateliti ........................................................................... 11
Spreminjanje pogleda satelitov ............................................ 11
Izklop GPS ........................................................................... 11
Simuliranje lokacije .............................................................. 11
i
Daljinski upravljalnik za VIRB® ................................................ 11
Upravljanje športne kamere VIRB z ročno napravo ............. 11
Upravljanje športne kamere VIRB z napravo na pasji
ovratnici ................................................................................ 11
Prilagajanje naprave.................................................... 11
Prilagajanje glavnega menija .................................................... 11
Prilagajanje polj podatkov ......................................................... 11
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida ........................... 11
Nastavitve sistema .................................................................... 11
Nastavitve psov ........................................................................ 12
Nastavitve stikov ....................................................................... 12
Nastavitve zaslona .................................................................... 12
Umerjanje zaslona na dotik .................................................. 12
Nastavitve videza ...................................................................... 12
Nastavitev zvokov naprave ....................................................... 12
Nastavitve zemljevida ............................................................... 12
Dodatne nastavitve zemljevida ............................................ 12
Nastavitve sledi ......................................................................... 12
Nastavitve za usmerjanje .......................................................... 12
Spreminjanje merskih enot ....................................................... 12
Časovne nastavitve .................................................................. 13
Nastavitve zapisa položaja ....................................................... 13
Nastavitve smeri ....................................................................... 13
Nastavitve višinomera ............................................................... 13
Nastavitve pomorskih zemljevidov ............................................ 13
Informacije o napravi................................................... 13
Ogled informacij o napravi ........................................................ 13
Podpora in posodobitve ............................................................ 13
Podpora in posodobitve ....................................................... 13
Posodabljanje programske opreme ..................................... 13
Nega naprave ........................................................................... 13
Čiščenje naprave ................................................................. 13
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 14
Specifikacije .............................................................................. 14
Alpha 100 – specifikacije ročne naprave ............................. 14
Specifikacije naprave na pasji ovratnici T5 .......................... 14
Specifikacije naprave na pasji ovratnici T5 mini .................. 14
Informacije o bateriji .................................................................. 14
Dolgoročno shranjevanje ..................................................... 14
Podaljševanje trajanja baterije ............................................. 14
Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave ....................... 15
Upravljanje podatkov ................................................................ 15
Vrste datotek ........................................................................ 15
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 15
Priklop ročne naprave na računalnik ................................... 15
Priklop ovratnice na računalnik ............................................ 16
Prenos sledi psa v BaseCamp ............................................. 16
Brisanje datotek ................................................................... 16
Izključitev kabla USB ........................................................... 16
Dodatek ......................................................................... 16
Dodatna oprema in nadomestni deli ......................................... 16
Nakup dodatne opreme ....................................................... 16
Senzorji ANT+ ...................................................................... 16
T5 Navodila za zamenjavo baterije ...................................... 16
Zamenjava baterije v napravi na pasji ovratnici ................... 17
Zamenjava paščka ovratnice ............................................... 17
Zamenjava antene VHF v napravi na pasji ovratnici ........... 17
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ..................... 18
Možnosti podatkovnih polj ........................................................ 18
Kazalo ............................................................................ 20
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Nastavitev sistema Alpha
OBVESTILO
V bližini naprave ne uporabljate močnih radijskih signalov
(močnejših od 5 W). Napravo lahko nepopravljivo poškodujete.
Preden lahko začnete uporabljati ročno napravo Alpha in
napravo na pasji ovratnici T5, morate napravi nastaviti.
1 V ročno napravo vstavite baterijo (Nameščanje kompleta
baterij, stran 1).
2 Napolnite ročno napravo (Polnjenje ročne naprave,
stran 1).
3 Napolnite napravo na pasji ovratnici (Polnjenje naprave na
pasji ovratnici, stran 2).
4 Vklopite napravi (Vklop naprav, stran 2).
5 Če je treba, ročni napravi dodajte napravo na pasji ovratnici
(Dodajanje psa z brezžičnim združevanjem, stran 3).
6 Pridobite satelitske signale (Pridobivanje satelitskih signalov,
stran 2).
Pritrdite
ovratnico (Namestitev ovratnice na psa, stran 4).
7
Pregled naprav
Alpha Ročna naprava 100
À
Á
Â
Ã
Antena VHF
Antena GPS
Tipka za vklop/izklop
Lučka LED stanja in utripajoče signalne lučke LED
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin .
• Obiščite www.garmin.com/alpha.
• Obiščite www.garmin.com/outdoor.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave na
pasji ovratnici.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
®
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo.
• Obiščite garmin.com/express.
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.
Nameščanje kompleta baterij
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Poiščite kovinske stike na koncu litij-ionske baterije.
3 Baterijo vstavite v njen prostor s stiki naprej.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Antena GPS
Radijska antena VHF
Tipke za urjenje
Tipka za vklop/izklop
Hrbtni del za namestitev
Reža za pomnilniško kartico microSD™ (pod baterijo)
Obroček vratc za baterijo
Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Naprava na pasji ovratnici
OPOMBA: vaša naprava na pasji ovratnici se lahko razlikuje od
naprave na sliki.
4 Baterijo pritisnite na mesto.
5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Polnjenje ročne naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Preden napravo uporabite prvič, popolnoma napolnite baterijo.
Polnjenje prazne baterije traja približno dve uri.
Uvod
1
OPOMBA: naprava se ne bo polnila zunaj temperaturnega
obsega od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F).
1 Dvignite zaščitni pokrovček À.
Pridobivanje satelitskih signalov
Preden ovratnico namestite na psa, morata ovratnica in ročna
naprava pridobiti satelitske signale. Pridobivanje satelitskega
signala lahko traja nekaj minut.
1 Pojdite na prosto.
2 Vklopite obe napravi (Vklop naprav, stran 2).
3 Pritisnite tipko za vklop/izklop na ročni napravi.
prikazuje moč signala GPS.
Ikona
Ko ovratnica pridobi satelitske signale, lučka LED stanja zeleno
utripne dvakrat ali trikrat.
Uporaba zaslona na dotik
2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v priključek miniUSB Á na napravi.
3 Drug konec napajalnega kabla priklopite v ustrezen vir
napajanja.
Zaslon LCD na ročni napravi prikazuje trenutno stanje
napolnjenosti baterije. Polnjenje je končano, ko ikona za stanje
napolnjenosti baterije neha utripati.
Polnjenje naprave na pasji ovratnici
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred priklopom na zaponko za
polnjenje temeljito posušite stike na ovratnici in okolico.
OPOMBA: vaša naprava na pasji ovratnici se lahko razlikuje od
naprave na sliki.
Preden napravo uporabite prvič, popolnoma napolnite baterijo.
Polnjenje prazne baterije traja približno pet ur.
1 Zaponko za polnjenje À pripnite na napravo Á.
• Če želite odpreti predal s programi, izberite
.
• Če želite odpreti meni, izberite .
• Če želite zapreti trenutno stran in se vrniti na prejšnjo,
izberite .
• Če ste od domačega zaslona oddaljeni več kot en meni, za
vrnitev na domači zaslon izberite in pridržite .
• Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
• Za pomikanje izberite in .
• Za iskanje po imenu izberite .
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
1 Izberite tipko za vklop/izklop.
2 Izberite .
Odklepanje zaslona na dotik
1 Izberite tipko za vklop/izklop.
2 Izberite .
Nastavitev naprave na pasji ovratnici
Načini dodajanje naprave na pasji ovratnici v
ročno napravo
2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v vrata mini-USB
na kablu zaponke za polnjenje.
3 Napajalni kabel vklopite v vir napajanja.
Lučka LED stanja sveti rdeče, ko se ovratnica polni.
4 Ko začne lučka LED stanja svetiti zeleno, zaponko za
polnjenje odstranite z ovratnice.
Vklop naprav
• Na ročni napravi držite tipko za vklop/izklop, dokler se ne
vklopi zaslon LCD.
• Na napravi na pasji ovratnici držite tipko za vklop/izklop,
dokler lučka LED stanja ne utripa in ovratnica zapiska.
Izklapljanje naprav
• Na ročni napravi držite tipko za vklop/izklop, dokler se zaslon
LCD ne izklopi.
• Na napravi na pasji ovratnici držite tipko za vklop/izklop,
dokler lučka LED stanja ne zasveti rdeče.
2
Če ste napravo na pasji ovratnici in ročno napravo kupili
posebej, morate napravo na pasji ovratnici dodati v ročno
napravo. V eno ročno napravo lahko dodate največ 20 naprav
na pasjih ovratnicah.
Prek radijske povezave MURS/VHF: omogoča, da napravo na
pasji ovratnici dodate tako, da po postavitvi te naprave v
način združevanja pritisnete tipko za vklop.
Ta način je priporočljiv, če želite pred odhodom na lov dodati
novo ovratnico v sistem (Dodajanje psa z brezžičnim
združevanjem, stran 3).
Vnašanje kod za sledenje in urjenje: omogoča vam, da
dodate napravo na pasji ovratnici, ki ni vaša, in ni v vaši
bližini. Lastnik psa se mora odločiti, ali lahko psu le sledite ali
ga lahko tudi urite. Pri tem načinu mora lastnik psa poiskati
kode in jih sporočiti osebi, ki dodaja napravo na pasji
ovratnici.
Ta način je priporočljiv, ko želite napravo na pasji ovratnici
dodati med lovom, vendar niste blizu psa. V svojo ročno
napravo želite na primer dodati napravo na pasji ovratnici
drugega lovca v vaši skupini, vendar niste lastnik te naprave
(Dodajanje psa s kodami za sledenje in urjenje, stran 3).
OPOMBA: ta funkcija je odvisna od vrste naprave na pasji
ovratnici in razpoložljivosti funkcije na vašem območju.
Prosite lahko le za kode za sledenje ali kode za sledenje in
urjenje.
Nastavitev naprave na pasji ovratnici
Brezžična izmenjava prek povezave ANT+ : omogoča vam, da
dodate napravo na pasji ovratnici, ki ni vaša, in ni v vaši
bližini. Lastnik psa se mora odločiti, ali lahko psu le sledite ali
ga lahko tudi urite. Pri tem načinu lastniku psa ni treba
poiskati kod in jih sporočiti osebi, ki dodaja napravo na pasji
ovratnici. Pri tem načinu se med prenosom iz pošiljateljeve v
vašo ročno napravo dodajo tudi informacije o psu, na primer
ime psa, komunikacijske nastavitve in začetni položaj. Za
brezžično izmenjavo podatkov sta lahko napravi oddaljeni
največ 10 m (3 čevlje).
Ta način je priporočljiv, ko želite napravo na pasji ovratnici
dodati med lovom, vendar niste blizu psa. Na primer: psi so
spuščeni, vi pa ste blizu lastnika psa, ki ga lahko izmenja
brezžično (Brezžična izmenjava psa, stran 3).
®
Informacije o radijski povezavi VHF
Ta izdelek lahko uporabljate le na določenih radijskih
frekvencah, ki se razlikujejo glede na državo uporabe. Na ročno
napravo in napravo za pse lahko uporabnik namesti drugo
anteno. Z drugo anteno lahko dosežete boljši sprejem radijskih
signalov in višjo oddajno moč. Naprave ni dovoljeno uporabljati
z antenami drugih proizvajalcev ali antenami, ki jih ni odobril
Garmin. Za več podrobnosti o zmogljivosti in radijski frekvenci
tega izdelka, z zakonom dovoljeni dodatni opremi in omejitvah
moči v različnih državah obiščite www.garmin.com/trackinglegal.
Dodajanje psa z brezžičnim združevanjem
1 Če je naprava na pasji ovratnici vklopljena, jo izklopite
2
3
4
5
(Izklapljanje naprav, stran 2).
Držite , dokler naprava na pasji ovratnici ne odda dveh
nizov piskov (približno 2 sekundi) in spustite .
Lučka LED stanja začne hitro utripati zeleno. Naprava na
pasji ovratnici je pripravljena za povezavo, ali združitev, z
ročno napravo.
Na ročni napravi izberite Seznam psov > Dodaj psa.
Napravo na pasji ovratnici približajte ročni napravi in izberite
Da.
Ko uspešno dodate napravo na pasji ovratnici, vnesite ime
psa in izberite
> V redu.
Dodajanje psa s kodami za sledenje in urjenje
OPOMBA: ta funkcija je odvisna od vrste naprave na pasji
ovratnici in razpoložljivosti funkcije na vašem območju.
Preden lahko psa dodate s kodami za sledenje in urjenje, jih
mora lastnik psa poiskati (Iskanje ID-ja psa ter kod za sledenje
in urjenje, stran 3) in vam jih zaupati.
Če niste blizu psa, ki ga želite dodati, ali ovratnice ne morete
postaviti v način združevanja, lahko psa dodate s kodami za
sledenje in urjenje.
1 Izberite Dodaj psa.
2 Ko vas naprava vpraša, ali ste blizu ovratnice, izberite Ne.
3 Ko vas vpraša, ali poznate kode za sledenje in urjenje,
izberite Da.
4 Vnesite kodo za sledenje ali urjenje ovratnice in izberite .
Koda psa za sledenje vam omogoča, da sledite psu. Koda
psa za urjenje vam omogoča, da psu sledite in ga urite.
5 Vnesite ime psa in izberite > V redu.
Iskanje ID-ja psa ter kod za sledenje in urjenje
Kodo za sledenje psa lahko delite z drugimi, da si lahko
ogledajo lokacijo psa na zemljevidu in kompasu za sledenje
psom. Prav tako lahko delite kodo za urjenje psa, da lahko drugi
sledijo vašemu psu in ga urijo (popravljajo njegovo obnašanje).
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije.
Nastavitev naprave na pasji ovratnici
Brezžična izmenjava psa
Preden lahko podatke brezžično izmenjujete prek povezave
ANT+, morate svojo ročno napravo Alpha drugi ročni napravi
približati na največ 3 m (10 čevljev).
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa, ki ga želite izmenjati.
3 Izberite Brezžična skupna raba.
4 Izberite možnost:
• Če želite drugi osebi dovoliti le, da sledi lokaciji psa na
zemljevidu in kompasu za sledenje psom, izberite Samo
sledi.
• Če želite drugi osebi dovoliti, da sledi psu in popravlja
njegovo obnašanje, izberite Sledenje in dresiranje.
5 Na drugi ročni napravi izberite Seznam psov > >
Prejemaj brezžično.
Urejanje informacij o psu
Ponastavitev statistike in sledi psa
Pred novim lovom lahko počistite statistiko in sled psa.
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije > Ponastavi > Da.
Spreminjanje trajanja prikazovanja sledi psa
Prilagodite lahko, koliko časa so sledi psa prikazane na
zemljevidu. Če je na zemljevidu prikazanih manj sledi, je lahko
pogled zemljevida preglednejši. Spreminjanje časa prikazovanja
sledi na zemljevidu ne vpliva na sledi, shranjene v notranjem
pomnilniku.
1 Izberite Nastavitev > Psi > Sledenje psu na zemljevidu.
2 Izberite možnost za prikaz več ali manj sledi na zemljevidu.
Spreminjanje imena psa
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije.
4 Izberite ime psa.
5 Vnesite ime in izberite > V redu.
Sprememba barve sledi psa
Barvo sledi psa lahko spremenite. Priročno je, da se barva sledi
ujema z barvo paščka ovratnice, če je to mogoče.
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije.
4 Izberite barvni kvadrat poleg imena psa.
5 Izberite barvo.
Spreminjanje vrste psa
Preden lahko spremenite vrsto psa, mora biti ovratnica
vklopljena in v dosegu ročne naprave.
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije > > Spremeni vrsto psa.
4 Izberite vrsto psa.
Spreminjanje ID-ja psa
Preden lahko spremenite ID psa, mora biti ovratnica vklopljena
in v dosegu ročne naprave.
Če opazite motnje zaradi drugih ovratnic ali ročnih naprav na
območju, boste morda morali spremeniti ID psa.
1 Izberite Seznam psov.
3
2
3
4
5
Izberite psa.
Izberite Prikaži informacije.
> Spreminjanje ID-ja.
Izberite
Izberite razpoložljiv ID.
Če psu sledi druga ročna naprava, priporočamo, da psa
odstranite iz naprave in ga znova dodate tako, da uporabite kodi
za sledenje in urjenje (Dodajanje psa s kodami za sledenje in
urjenje, stran 3) ali ga brezžično delite prek povezave ANT+
(Brezžična izmenjava psa, stran 3).
Nastavitev opozoril o psih
Nastavite lahko način, na katerega vas ročna naprava opozarja
na določena dejanja psa.
1 Izberite Nastavitev > Psi > Opozorila o psih.
2 Izberite opozorilo.
3 Izberite delovanje ročne naprave ob določenem opozorilu.
4 Po potrebi ponovite koraka 2 in 3.
Odstranitev psa
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Odstrani.
Namestitev ovratnice na psa
POZOR
Po napravi ali ovratnici ne razpršite grobih kemikalij, med drugim
razpršil proti bolham ali klopom. Preden namestite ovratnico na
psa, se vedno prepričajte, da je razpršilo proti bolham ali klopom
na psu popolnoma suho. Majhne količine grobih kemikalij lahko
poškodujejo plastične dele in plasti ovratnice.
Preden lahko namestite ovratnico na psa, jo morate združiti z
ročno napravo (Dodajanje psa z brezžičnim združevanjem,
stran 3) in pridobiti satelitske signale (Pridobivanje satelitskih
signalov, stran 2).
1 Ovratnico namestite tako, da sta anteni VHF in GPS obrnjeni
navzgor, lučke LED pa naprej.
2 Ovratnico namestite na sredino vratu psa.
3 Pašček zategnite tako, da se bo tesno prilegal vratu psa.
OPOMBA: ovratnica se mora tesno prilegati. Ne sme jo biti
mogoče vrteti ali premikati po vratu psa. Ovratnica psa ne
sme ovirati pri jedi in pitju. Opazujte vedenje psa in se
prepričajte, da ovratnica ni pretesna.
Ko je naprava na pasji ovratnici aktivna in ustrezno nameščena
na psa (Namestitev ovratnice na psa, stran 4), samodejno zazna
lajanje. Ko omogočite zaznavanje lajanja, lahko nastavite
opozorilo o lajanju (Nastavitev opozoril o psih, stran 4).
Komunikacija z ovratnico
Za najboljši komunikacijski signal naj bosta ročna naprava in
naprava na pasji ovratnici ves čas v ravni črti brez ovir. Da bo
črta čim ravnejša in čim manj ovirana, pojdite na najvišjo točko
na območju (na primer na vrh hriba).
Najboljše
Dobro
Slabo
Vklop načina mirovanja
Pred vklopom načina mirovanja morate z napravo na pasji
ovratnici T5 mini slediti lokaciji psa.
Ko je naprava na pasji ovratnici T5 mini povezana z ročno
napravo Alpha, jo lahko preklopite v način mirovanja in varčujete
z baterijo, če psu ne sledite aktivno.
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije > > Način mirovanja
ovratnice > Mirovanje.
Na strani z informacijami o psih se Pogostost posodabljanja
preklopi v Način mirovanja.
Izklop načina mirovanja
V napravi na pasji ovratnici T5 mini lahko izklopite način
mirovanja, kadar psu ne sledite aktivno.
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije > > Način mirovanja
ovratnice > Bujenje.
Na strani z informacijami o psih se Način mirovanja preklopi v
način Pogostost posodabljanja.
Sledenje psom
Na ročni napravi lahko s kompasom ali zemljevidom sledite
psom. Na zemljevidu so prikazane vaša lokacija ter lokacija in
sledi vašega psa. Kazalec kompasa prikazuje smer trenutne
lokacije psa.
Sledenje vašemu psu na zemljevidu
4 Če je pašček predolg, odrežite odvečni del in pustite vsaj
7,62 cm (3 palce) rezerve.
Omogočanje zaznavanja lajanja
Preden lahko psu sledite na zemljevidu, ga morate dodati v
ročno napravo (Dodajanje psa z brezžičnim združevanjem,
stran 3).
Lokacijo psa si lahko ogledate na zemljevidu.
1 Na domačem zaslonu izberite .
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Izberite Nastavitev > Psi > Zaznavanje lajanja.
Na strani za sledenje psom in strani z zemljevidom se prikaže
ikona za lajanje.
4
Sledenje psom
Navigacija do vašega psa
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije > Pojdi.
Odpre se zemljevid.
4 Sledite vijolični črti do psa.
5 Po potrebi izberite za sledenje psu s kompasom za
sledenje psom.
Sledenje s funkcijo BaseStation programa
BaseCamp™
2 Če je treba, izberite
in za povečavo oziroma
pomanjšavo zemljevida.
NAMIG: po potrebi izberite za sledenje psu s kompasom za
sledenje psom (Kompas za sledenje psom, stran 5).
Sledenje in urjenje enega psa naenkrat
OPOMBA: funkcija je na voljo le pri napravah na pasji ovratnici
s funkcijami urjenja.
Ko sledite in urite več psov, lahko omogočite, da naprava
prikazuje le enega psa naenkrat. Tako lahko zagotovite, da je
pes, ki ga spremljate na kompasu tisti, ki ga urite.
1 Izberite > > Sinhronizacija seznama je vklopljena.
2 Med psi se premikate s tipkama in .
Preden lahko sledite svojim psom in stikom s programom
BaseCamp, morate program BaseCamp prenesti v računalnik
(www.garmin.com/basecamp).
Funkcija BaseStation programa BaseCamp omogoča, da svojim
psom in stikom sledite na računalniku v realnem času. Za več
informacij o uporabi programa BaseCamp si oglejte pomoč v
aplikaciji.
1 Izberite Nastavitev > Sistem > BaseCamp BaseStation >
Ob pozivu.
2 Odprite BaseCamp.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Začasna zaustavitev sledenja psu
Sedenje
Med lovom lahko začasno zaustavite sledenje enemu psu. To je
koristno, če pes počiva.
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije > > Zaustavi sledenje.
Tek
Začasna zaustavitev sledenja vsem psom
Ikone stanja psov
Če med lovom pse premaknete in ne želite zabeležiti njihovega
transporta, lahko začasno prekinete sledenje vsem psom.
1 Izberite .
2 Izberite > Začasno zaustavi vse sledenje.
Na točki
Pod drevesom
Neznano*
*Ikona za neznano stanje kaže, da ovratnica ni pridobila
satelitskega signala in da ročna naprava ne more določiti
lokacije psa.
Kompas za sledenje psom
Če želite odpreti kompas za sledenje psom, izberite
.
Opozorila o lokacijah
Opozorila o lokacijah vas obvestijo, ko psi ali stiki vstopijo na
določeno lokacijo ali izstopijo iz nje. Ustvarite lahko geografsko
območje po meri ali uporabite polmer okoli trenutne lokacije.
Geografsko območje je nevidna meja okoli območja in se ustvari
s točkami na zemljevidu. Virtualne meje geografskega območje
so natančne do približno 3 m (10 čevljev). Geografska območje
se najbolje obnesejo, ko pokrivajo območje, ki je veliko približno
kot povprečen vrt (približno ¼ akre).
Nastavitev opozorila o geografskem območju
Okoli območja lahko nastavite nevidno mejo. Ko pes ali stik
vstopi v to območje ali izstopi iz njega, prejmete opozorilo.
1 Izberite Nastavitev > Opozorila o lokacijah > Dodaj
opozorilo > Geografsko območje.
2 Izberite točko na zemljevidu in nato Uporabi.
3 Ponovite 2. korak, da določite geografsko območje z največ
10 točkami.
4 Izberite Končano.
Nastavitev opozorila o polmeru
S kompasom za sledenje psom si lahko ogledate smer in
razdaljo do psa. Kompas za sledenje psom prikazuje tudi stanje
psa, na primer ali pes teče ali je na točki (Ikone stanja psov,
stran 5). Barva kazalca ustreza barvi sledi psa.
Kompas za sledenje psom je najbolj natančen, ko je pes
oddaljen več kot 9,1 m (30 čevljev). Ko je pes oddaljen manj kot
9,1 m (30 čevljev), je prikazan napis "Blizu".
Sledenje psom
Opozorilo lahko prejmete, ko pes ali stik pride bližje ali dlje od
določene razdalje od vas.
1 Izberite Nastavitev > Opozorila o lokacijah > Dodaj
opozorilo > Polmer.
2 Izberite mersko enoto.
3 Vnesite razdaljo za polmer in izberite .
5
Urejanje opozoril o lokacijah
1 Izberite Nastavitev > Opozorila o lokacijah.
2 Izberite opozorilo.
3 Izberite možnost:
• Če želite obvestila za to opozorilo izklopiti, izberite
Onemogoči.
• Če želite nastaviti način, na katerega vas naprava obvesti
o tem opozorilu, izberite Nastavitev vrste opozorila.
• Če želite obvestilo nastaviti tako, da predvaja zvok ob
izstopu, vstopu ali obeh, izberite Nastavitev načina
opozorila.
• Če želite opozorilo odstraniti, izberite Izbriši.
Urjenje psov
Poiščite in raziščite načine urjenja, ki so najbolj primerni za vas,
vašega psa in vaše zahteve. V tem priročniku je nekaj osnovnih
smernic za urjenje, vendar ima vsak pes edinstvene potrebe po
urjenju.
Če ga uporabljate pravilno, je sistem urjenja Alpha zelo
učinkovito orodje, ki pomaga psu, da izpolni svoj potencial.
Uporaba sistema urjenja mora biti del splošnega programa za
urjenje.
Psa začnite uriti na povodcu brez sistema urjenja Alpha. Psa
naučite, da se postavi ob vas, se usede in pride k vam. Ko pes
razume te tri osnovne ukaze, ga lahko začnete uriti z napravo
na pasji ovratnici in povodcem. Ko pes dosledno uboga ukaze s
povodcem in ovratnico, lahko odstranite povodec in ga urite
samo z napravo na pasji ovratnici.
Načini urjenja
Ton: namesto stimulacije predvaja zvočni ton. Ton lahko glede
na program urjenja uporabljate kot pozitivni ali negativni
impulz.
Vibriranje: namesto stimulacije se na psu ves čas, ko držite
tipko pritisnjeno, najdlje pa 8 sekund, uporablja vibriranje.
Učinkovitost vibriranja je lahko odvisna od značaja in izkušenj
psa.
Nastavitev tipk za urjenje za enega psa
OPOMBA: funkcije urjenja za sledenje ovratnicam niso na voljo
na vseh območjih.
Preden lahko tipke za urjenje dodelite psu, ga morate dodati v
ročno napravo (Dodajanje psa z brezžičnim združevanjem,
stran 3).
Privzeto je vsaka tipka za urjenje nastavljena na ton (T),
vibriranje (V) ali lučko (L). Ta način je najbolj koristen, ko urite
enega psa. Pri urjenju več psov bo morda bolj koristno, da tipko
za urjenje dodelite vsakemu psu in načinu urjenja (Prilagajanje
tipk za urjenje, stran 6).
1 Izberite Nastavitev > Dresiranje > Gumbi za urjenje.
2 Izberite območje na vrhu zaslona tik pod tipkami.
3 Izberite .
V tem načinu leva tipka predvaja ton, desna pa vibrira.
Prilagajanje tipk za urjenje
OPOMBA: funkcije urjenja za sledenje ovratnicam niso na voljo
na vseh območjih.
Preden lahko tipke za urjenje dodelite psu, ga morate dodati v
ročno napravo (Dodajanje psa z brezžičnim združevanjem,
stran 3).
Vsaki tipki za urjenje lahko dodelite določen način urjenja psa.
Dodate lahko več strani nastavitev tipk za urjenje. Ta način je
najbolj koristen, ko urite več psov.
6
1 Izberite Nastavitev > Dresiranje > Gumbi za urjenje >
2
3
4
5
6
7
Spreminjanje načina.
Izberite pod tipko, ki jo prilagajate.
Izberite psa, ki ga želite uriti s to tipko.
Izberite ton (T), vibriranje (V) ali lučko (L).
Ponovite korake 2-4 za vse tri tipke.
Če za urjenje potrebujete več kot tri tipke, izberite
stran in programirajte dodatne tipke.
Izberite .
> Vstavi
Sledenje stikom
Druge lovce lahko spremljate, da boste vedno vedeli, kje so.
Stikom lahko tudi pošiljate sporočila. Ena ročna naprava Alpha
lahko sledi največ 20 napravam, vključno z združljivimi
napravami na pasjih ovratnicah in ročnimi napravami Alpha.
Dodajanje stika prek radijske povezave
MURS/VHF
Preden lahko stik dodate prek radijske povezave MURS/VHF,
morate biti blizu stika in vklopiti oddajnik (Vklop oddajnika,
stran 15).
Druge lovce lahko dodate v ročno napravo, da jim sledite na
zemljevidu (Sledenje stiku, stran 7) in pošiljate sporočila
(Pošiljanje sporočil stikom, stran 7).
> Kontakti > Dodaj.
1 V ročni napravi izberite
2 Približajte obe ročni napravi in v svoji izberite Da.
> Kontakti > Združevanje.
3 V ročni napravi stika izberite
4 V svoji ročni napravi vnesite ime stika in izberite > V redu.
Stik se doda v ročno napravo.
Če želite svoj ID stika dodati v napravo drugega lovca, lahko
postopek ponovite v njej.
Dodajanje stika z njegovim ID-jem
Preden lahko lovca dodate z ID-jem stika, ga mora ta poiskati
(Iskanje svojega ID-ja stika, stran 7) in vam ga poslati. Prav
tako morate vklopiti oddajnik (Vklop oddajnika, stran 15).
Če niste blizu lovca, ki ga želite dodati, ga lahko dodate z ID-jem
stika.
> Kontakti > Dodaj.
1 V ročni napravi izberite
2 Ko vas naprava vpraša, ali ste blizu druge ročne naprave,
izberite Ne.
3 Ko vas vpraša, ali poznate ID stika, izberite Da.
4 Izberite ID stika, ki ga želite dodati.
5 Vnesite ime stika in izberite > V redu.
Stik se doda v ročno napravo.
Če želite svoj ID stika dodati v napravo drugega lovca, lahko
postopek ponovite v njej.
Sprožitev opozorila v sili
Preden lahko sprožite opozorilo v sili, morate vklopiti oddajnik
(Vklop oddajnika, stran 15).
Preden lahko nekdo drug sprejme vaše opozorilo v sili, vas
mora dodati kot stik (Dodajanje stika prek radijske povezave
MURS/VHF, stran 6).
Opozorilo v sili lahko uporabite, ko potrebujete takojšnjo pomoč
in niste blizu skupine.
> Kontakti >
> Da.
Izberite
Ko stik sprejme vašo zahtevo po opozorilu v sili, se na
napravi prikaže sporočilo, da je stik začel z navigacijo do
vaše lokacije.
Urjenje psov
Ko stiki prejmejo opozorilo, lahko začnejo navigacijo do vaše
lokacije.
Pošiljanje sporočil stikom
Pošiljate in prejemate lahko samodejna sporočila. Izbirate lahko
med 18 sporočili, na primer "Na pomoč" in "Prihajam".
> Kontakti > Sporočilo.
1 Izberite
2 Izberite sporočilo.
Stiki sporočilo prejmejo tako, da je pred njim prikazano vaše
ime. Poročilo prejmejo vsi, ki sledijo vaši ročni napravi.
Sledenje stiku
Lokacijam stika lahko sledite na zemljevidu.
Izberite .
Iskanje svojega ID-ja stika
Izberite Nastavitev > Kontakti > Nastavitev združevanja.
ID stika vaše ročne naprave je naveden pod možnostjo ID.
Spreminjanje svojega ID-ja stika
Če opazite motnje zaradi drugih ovratnic ali ročnih naprav na
območju, boste morda morali spremeniti ID svoje ročne
naprave.
1 Izberite Nastavitev > Kontakti > Nastavitev združevanja >
ID.
2 Izberite ID stika, ki še ni dodeljen drugi napravi v tem
območju.
Če ste izbrali ID stika, ki moti naprave na območju, izberite
nov ID stika.
Vsakič, ko stik spremeni svoj ID, morate posodobiti ID stika v
svoji ročni napravi (Posodabljanje ID-ja stika, stran 7).
Posodabljanje ID-ja stika
Če je stik spremenil svoj ID (Spreminjanje svojega ID-ja stika,
stran 7), lahko ID stika v napravi hitro posodobite.
> Kontakti.
1 Izberite
2 Izberite stik.
3 Izberite Prikaži informacije.
4 Izberite > Spreminjanje ID-ja.
5 Izberite ID stika, ki se ujema z novim ID-jem stika.
Lov s sistemom Alpha
S sistemom Alpha lahko izvajate veliko opravil, ki so zelo
koristna med lovom.
• Označite lokacijo svojega vozila (Označevanje lokacije
vozila, stran 7).
• Sledite svojim psom (Sledenje vašemu psu na zemljevidu,
stran 4).
• Sledite drugim lovcem (Sledenje stiku, stran 7).
• Označite lokacijo jate (Označevanje jate, stran 7).
• Pošiljate sporočila drugim lovcem (Pošiljanje sporočil stikom,
stran 7).
• Vklopite lučko na ovratnici (Vklop lučke na ovratnici,
stran 7).
• Preklopite ovratnico v reševalni način, da varčujete z energijo
baterije (Vklop reševalnega načina, stran 7).
• Začasno ustavite sledenje, ko premikate pse (Začasna
zaustavitev sledenja psu, stran 5).
Označevanje lokacije vozila
Označite lahko lokacijo svojega vozila, da lahko po lovu
uporabite navigacijo nazaj do svojega vozila.
1 Izberite Nov lov.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Označevanje jate
Označite lahko lokacijo jate ter vnesete ocenjeno število
splašenih ptic in število ulovljenih ptic.
1 Izberite Označi.
2 Izberite Mladiči.
3 Vnesite število splašenih ptic.
4 Vnesite število ulovljenih ptic.
5 Izberite V redu.
Vklop lučke na ovratnici
Ponoči lahko vklopite lučke LED na ovratnici, ki vam pomagajo
poiskati psa ali opozarjajo voznike, če se pes približa cesti.
Lučka je vidna z razdalje največ 91 m.
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije.
4 Izberite > Prilagajanje lučke ovratnice.
5 Izberite Neprekinjeno, Počasno utripanje ali Hitro
utripanje.
NAMIG: za vsakega psa lahko nastavite drugačno lučko.
Tako jih na terenu hitro prepoznate brez težav.
Vklop reševalnega načina
Reševalni način lahko vklopite za varčevanje z energijo baterije
ob koncu dolgega lova ali če pes zaide izven dosega.
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije > > Reševalni način.
Ko vklopite reševalni način, ostane vklopljen, dokler ga ne
izklopite.
Ko raven baterije ovratnice pade pod 25 %, se podatki ovratnice
posodobijo le vsaki dve minuti.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Označevanje vaše trenutne lokacije
1 Izberite Označi.
2 Izberite možnost:
• Izberite Novo.
• Izberite ime privzete lokacije, kot je Tovornjak ali Kamp.
3 Izberite Shrani.
Označitev točke poti na zemljevidu
1 Izberite .
2 Izberite lokacijo na zemljevidu.
3 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
4 Izberite > V redu.
Urejanje točke poti
Pred urejanjem točke poti morate točko poti ustvariti.
> Upravitelj točk poti.
1 Izberite
Izberite
točko
poti.
2
Lov s sistemom Alpha
7
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije.
5 Izberite .
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo
Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete
svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.
> Upravitelj točk poti.
1 Izberite
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Prestavi sem.
Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.
Premikanje točke poti na zemljevidu
> Upravitelj točk poti.
1 Izberite
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Premakni točko poti.
4 Izberite novo lokacijo na zemljevidu.
5 Izberite Premakni.
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti
Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri
povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja
povprečno vrednost za natančnejšo določitev.
> Upravitelj točk poti.
1 Izberite
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Povprečni položaj.
4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
5 Izberite Začni.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od 4 do 8 vzorcev točke poti, med
katerimi počakajte vsaj 90 minut.
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
> Upravitelj točk poti.
1 Izberite
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Predvidena točka poti.
4 Vnesite smer in izberite .
5 Izberite mersko enoto.
6 Vnesite razdaljo in izberite .
7 Izberite Shrani.
Brisanje točke poti
> Upravitelj točk poti.
1 Izberite
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Izbriši > Da.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti
> Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot >
1 Izberite
2
3
4
5
6
8
Izberite prvo točko.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Izberite Uporabi > Izberite naslednjo točko.
Izberite točko.
Ponovite korake od 3 do 6, da dodate vse vmesne točke v
načrtovani poti.
Urejanje imena načrtovane poti
> Načrtovalnik poti.
1 Izberite
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Spremeni ime.
4 Vnesite novo ime in izberite .
Navigacija po shranjeni načrtovani poti
> Načrtovalnik poti.
1 Izberite
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid > Pojdi.
4 Navigacijo lahko izvajate s kompasom (Navigacija s
kurzorjem smeri, stran 10) ali zemljevidom (Zemljevid,
stran 9).
Urejanje načrtovane poti
> Načrtovalnik poti.
1 Izberite
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite točko.
5 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati točko na zemljevidu, izberite Pregled.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol.
• če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vstavi.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
• če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani.
Obračanje načrtovane poti
> Načrtovalnik poti.
1 Izberite
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Obrni načrtovano pot.
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
> Načrtovalnik poti.
1 Izberite
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
Ogled aktivne načrtovane poti
> Aktivna načrtovana pot.
1 Izberite
2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne
podrobnosti.
Brisanje načrtovane poti
> Načrtovalnik poti.
1 Izberite
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši načrtovano pot > Da.
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke.
Beleženje dnevnikov sledi
> Nastavitev > Sledi > Dnevnik sledi.
1 Izberite
2 Izberite Zabeleži, ne pokaži ali Zabeleži, pokaži na
zemljevidu.
Če izberete Zabeleži, pokaži na zemljevidu, sled označuje
črta na zemljevidu.
3 Izberite Način beleženja.
4 Izberite možnost:
• Če želite sledi beležiti s spremenljivo hitrostjo, ki ustvarja
najboljšo predstavitev sledi, izberite Samodejno.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
• Če želite sledi beležiti na določeni razdalji, izberite
Razdalja.
• Če želite sledi beležiti ob določenem času, izberite Čas.
5 Izberite Interval.
6 Storite naslednje:
• Če ste za Način beleženja izbrali Samodejno, izberite
možnost za bolj ali manj pogosto beleženje sledi.
OPOMBA: Z uporabo možnosti Najbolj pogosto bodo sledi
najbolj podrobne, vendar se bo pomnilnik naprave hitreje
napolnil.
• Če ste za Način beleženja izbrali Razdalja ali Čas,
vnesite vrednost in izberite .
Ko se premikate z vklopljeno napravo, se ustvari dnevnik sledi.
Ogled podrobnosti o sledi
> Upravitelj sledi.
1 Izberite
2 Izberite sled.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
Začetek in konec sledi sta označena z zastavicama.
4 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Navedene so informacije o sledi.
Ogled izrisa višine sledi
> Upravitelj sledi.
1 Izberite
2 Izberite sled.
3 Izberite Izris višine.
Navigacija do začetka sledi
Začnete lahko navigacijo do začetka sledi. To je lahko koristno,
ko želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.
> Upravitelj sledi > Trenutna pot > Prikaži
1 Izberite
zemljevid.
2 Izberite TracBack.
Odpre se stran z zemljevidom, na katerem je načrtovana pot
narisana kot vijolična črta.
3 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Zemljevid,
stran 9) ali kompasom (Navigacija s kurzorjem smeri,
stran 10).
Spreminjanje barve sledi
> Upravitelj sledi.
1 Izberite
2 Izberite sled.
3 Izberite Nastavi barvo.
4 Izberite barvo.
Shranjevanje trenutne sledi
> Upravitelj sledi.
1 Izberite
2 Izberite sled.
3 Izberite možnost:
• če želite shraniti celotno sled, izberite Shrani skladbo;
• če želite shraniti del sledi, izberite Shrani del in izberite
del, ki ga želite shraniti.
Shranjevanje lokacije na sledi
> Upravitelj sledi.
1 Izberite
2 Izberite sled.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
4 Izberite lokacijo na sledi.
5 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
6 Izberite .
7 Izberite V redu.
Navigacija
Čiščenje trenutne sledi
Izberite
> Upravitelj sledi > Trenutna pot > Počisti
trenutno progo.
Brisanje sledi
> Upravitelj sledi.
1 Izberite
2 Izberite sled.
3 Izberite Izbriši > Da.
Arhiviranje shranjene sledi
Shranjene sledi lahko arhivirate, da prihranite prostor
pomnilnika.
> Upravitelj sledi.
1 Izberite
2 Izberite shranjeno sled.
3 Izberite Arhiv.
Samodejno arhiviranje sledi
1 Izberite Nastavitev > Sledi > Samodejno arhiviranje.
2 Izberite možnost.
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov
Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 m (10 čevljev).
Brezžično lahko izmenjujete točke poti, zbirke Geocache,
načrtovane poti in sledi.
> Brezžična skupna raba.
1 Izberite
2 izberite Pošlji ali Sprejmi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Navigacija
Izvajate lahko navigacijo po načrtovanih poteh in sledeh, do
točke poti, zbirke Geocache, fotografije ali katere koli druge
lokacije, shranjene v napravi. Za navigacijo do cilja lahko
uporabite zemljevid ali kompas.
Zemljevid
kaže vaš položaj na zemljevidu. Ko potujete, se ikona premika
in beleži dnevnik sledi (pot). Na zemljevidu se prikažejo imena in
simboli. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot
označena z vijolično črto na zemljevidu.
Če je usmerjenost zemljevida nastavljena na Sled gor, se objekti
na zemljevidu vrtijo okoli vašega položaja. Ko se premikate, se
celoten zemljevid usmerja glede na smer, v katero ste obrnjeni.
Predmete lahko stabilizirate tako, da nastavite usmeritev Sever
zgoraj (Nastavitve zemljevida, stran 12).
Za odpiranje zemljevida izberite .
Merjenje razdalje na zemljevidu
Izmerite lahko razdaljo med dvema točkama.
1 Na zemljevidu izberite lokacijo.
2 Izberite > Merjenje razdalj > Uporabi.
3 Premaknite žebljiček na drugo lokacijo na zemljevidu.
Kompas
Ročna naprava ima 3-osni kompas z izravnavanjem nagiba. Za
navigacijo do cilja lahko uporabite kurzor smeri ali kurzor proge.
Umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
9
Kompas umerite, ko se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih
temperaturnih spremembah ali po zamenjavi baterije.
> Kompas >
> Umeri kompas > Začni.
1 Izberite
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Navigacija s kurzorjem smeri
Med navigacijo do cilja kaže proti cilju ne glede na smer, v
katero se premikate.
> Kompas.
1 Med navigacijo do cilja izberite
2 Obračajte se, dokler ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa
se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Smerni kurzor
Kurzor proge je najbolj uporaben, če izvajate navigacijo na vodi
ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se
izognete nevarnostim na obeh straneh poti, na primer plitvinam
ali potopljenim skalam.
Če želite omogočiti kurzor proge, na kompasu izberite
>
Nastavitev naslova > Pojdi na vrstico/kurzor > Proga (CDI).
Če želite odpreti izris višine, izberite
> Izris višine.
Umerjanje barometričnega višinomera
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
> Izris višine >
> Umeri višinomer.
2 Izberite
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Navigacija do točke na izrisu
> Izris višine.
1 Izberite
2 Izberite posamezno točko na izrisu.
3
4
5
6
Podrobnosti o točki se prikažejo v zgornjem levem kotu
izrisa.
> Prikaži zemljevid.
Izberite
Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Izberite Pojdi.
Navigacijo lahko izvajate s kompasom (Navigacija s
kurzorjem smeri, stran 10) ali zemljevidom (Zemljevid,
stran 9).
Spreminjanje vrste izrisa
Izris višine lahko spremenite tako, da sta tlak in nadmorska
višina prikazana glede na čas ali razdaljo.
> Izris višine >
> Spremeni vrsto risanja.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
Kurzor smeri À prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do
cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) Á prikazuje zamik
(desno ali levo) od proge. Merilo  se nanaša na razdaljo med
pikami à na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove,
kako daleč od proge ste.
Ponastavitev izrisa višine
Meni Kam?
Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno
hitrost, najvišjo hitrost, merilnik prevožene poti in drugo koristno
statistiko. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in
podatkovna polja potovalnega računalnika (Prilagajanje polj
podatkov, stran 11).
Če želite odpreti potovalni računalnik, izberite
> Potovalni
računalnik.
Z menijem Kam? lahko poiščete cilj, do katerega želite začeti
navigacijo. Vse kategorije možnosti Kam? niso na voljo na vseh
območjih in zemljevidih.
Iskanje točke poti po imenu
> Kam? > Točke poti >
1 Izberite
črkovanjem.
2 Vnesite ime.
3 Izberite .
> Iskanje s
Iskanje točke poti blizu druge točke poti
> Upravitelj točk poti.
1 Izberite
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Najdi bližnje.
4 Izberite kategorijo.
Na seznamu so prikazane točke poti v bližini izvirne točke poti.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in
začnete navigacijo do njega.
> Poglej in pojdi.
1 Izberite
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi smer.
4 Navigacijo lahko izvajate s kompasom (Navigacija s
kurzorjem smeri, stran 10) ali zemljevidom (Zemljevid,
stran 9).
Začrtana višina
Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino za pretekli čas.
Prilagodite lahko izris (Spreminjanje vrste izrisa, stran 10) in
podatkovna polja (Prilagajanje polj podatkov, stran 11).
10
Izberite
> Izris višine >
trenutno progo > Da.
> Ponastavi > Počisti
Potovalni računalnik
Ponastavitev potovalnega računalnika
Če želite natančne informacije o potovanju, pred začetkom
ponastavite potovalni računalnik.
Izberite
> Potovalni računalnik >
> Ponastavi >
Ponastavi podatke o poti > Da.
Programi
Nastavitev opozorila o bližini
Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste vi ali vaš pes na določeni
razdalji od določene lokacije. Ko vstopite na določeno območje,
se oglasi zvočno opozorilo.
> Opozorila o bližini.
1 Izberite
2 Izberite Ustvari opozorilo.
3 Izberite kategorijo.
4 Izberite lokacijo.
5 Izberite Uporabi.
6 Vnesite polmer.
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja
zvok.
Izračun velikosti območja
> Izračun območja > Začni.
1 Izberite
2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
Programi
3 Ko končate, izberite Izračunaj.
Ogled koledarja in almanahov
Ogledate si lahko dejavnost naprave, kot je na primer čas
shranitve točke poti, informacije iz almanahov o soncu in luni ter
informacije o lovu in ribolovu.
1 Izberite .
2 Izberite možnost:
• Za ogled dejavnosti naprave na določene dneve izberite
Koledar.
• Za ogled časov sončnega vzhoda in zahoda ter luninega
vzhoda in zahoda izberite Sonce in luna.
• Za ogled predvidenih najboljših časov za lov in ribolov
izberite Lov in ribarjenje.
3 Po potrebi izberite ali za ogled drugega dneva.
Nastavljanje alarma
1
2
3
4
Izberite
> Budilka.
Izberite in , da nastavite uro.
Izberite Vklopi alarm.
Izberite možnost.
Alarm se vklopi ob izbranem času. Če je ob času vklopa alarma
naprava izklopljena, se vklopi in sproži alarm.
Odpiranje štoparice
Izberite
> Štoparica.
Stran s sateliti
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost
GPS-a, položaje satelitov in moč signala.
Spreminjanje pogleda satelitov
Privzeto je pri pogledu satelitov sever zgoraj. Usmerjenost
pogleda satelitov lahko spremenite tako, da je na vrhu zaslona
trenutna sled.
> Satelit > .
1 Izberite
Izberite
Sled
gor.
2
Izklop GPS
Izberite
> Satelit >
> Z izklopljenim GPS-om.
Simuliranje lokacije
> Satelit >
> Z izklopljenim GPS-om.
1 Izberite
2 Izberite > Nastavi lokacijo na zemljevidu.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
Daljinski upravljalnik za VIRB
®
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje športne kamere VIRB z ročno napravo
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB v ročni
napravi, morate v kameri VIRB omogočiti daljinsko upravljanje.
Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik kamere VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
> Daljinski upravljalnik za VIRB.
2 V ročni napravi izberite
3 Počakajte, da ročna naprava vzpostavi povezavo s kamero
VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti in nehati snemati video, izberite REC.
• Če želite zajeti fotografijo, izberite .
Prilagajanje naprave
Upravljanje športne kamere VIRB z napravo na pasji
ovratnici
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB v ročni
napravi, morate v kameri VIRB omogočiti daljinsko upravljanje.
Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik kamere VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 Na ročni napravi izberite Seznam psov.
3 Izberite psa, ki ima nameščeno kamero VIRB.
4 Izberite Prikaži informacije.
5 Izberite Upravljanje kamere Virb.
Naprava na pasji ovratnici se poveže s kamero VIRB in odpre
se stran za upravljanje kamere VIRB.
6 Izberite možnost:
• Za začetek snemanja izberite Začni.
• Za konec snemanja izberite Ustavi.
• Za konec snemanja izberite Fotografije.
Prilagajanje naprave
Prilagajanje glavnega menija
Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in
brišete.
1 V glavnem meniju izberite Nastavitev > Glavni meni.
2 Izberite element v meniju.
3 Izberite možnost:
• če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite
Pomik navzgor ali Pomik navzdol.
• če želite izbrisati element s seznama, izberite Odstrani.
• Če želite element postaviti na seznam po tem, ko ga
odstranite, izberite Dodaj stran.
• Če želite ponastaviti vrstni red vseh elementov v meniju,
izberite
> Ponastavi privzete vrednosti.
Prilagajanje polj podatkov
Pred prilagajanjem podatkovnih polj na zemljevidu morate
omogočiti podatkovna polja (Omogočanje podatkovnih polj
zemljevida, stran 11).
Prilagodite lahko podatkovna polja in nadzorne plošče
zemljevida, kompasa, izrisa višine in potovalnega računalnika.
1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
2 Izberite podatkovno polje, ki ga želite prilagoditi.
3 Izberite novo podatkovno polje.
Opise podatkovnih polj si lahko ogledate v razdelku Možnosti
podatkovnih polj, stran 18.
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida
Izberite
>
> Nastavitve zemljevida > Nadzorna
plošča > Majhna podatkovna polja.
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitev > Sistem.
GPS: nastavi GPS na Normalno, WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service) ali Predstavitveni način (izklopljen GPS). Za
več informacij o storitvi WAAS obiščite
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
BaseCamp BaseStation: določa način, na katerega se naprava
poveže s programom BaseCamp, ko je priključena na
računalnik.
11
Nastavitve psov
Izberite Nastavitev > Psi.
Sledenje psu na zemljevidu: nastavi dolžino (trajanje v
minutah ali urah) sledi psa na zemljevidu. Če skrajšate čas
prikazovanja sledi, lahko povečate preglednost zemljevida.
Približaj zemljevid psom: samodejno poveča zemljevid, da se
prikažejo vse lokacije psov in vaša lokacija, razen če ročno
obračate zemljevid.
Opozorila o psih: določa način, na katerega vas naprava
opozarja na določena dejanja (Nastavitev opozoril o psih,
stran 4).
Zaznavanje lajanja: omogoči funkcijo zaznavanja lajanja. Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Nastavitve stikov
Izberite Nastavitev > Kontakti.
Sledenje stiku na zemljevidu: nastavi dolžino (trajanje v
minutah ali urah) sledi stika na zemljevidu.
Približaj zemljevid stikom: samodejno poveča zemljevid, da se
prikažejo vse lokacije stikov in vaša lokacija, razen če ročno
obračate zemljevid.
Opozorila o sporočilih: nastavi opozorila o sporočilih na
možnosti Ton, Vibriranje, Ton in vibriranje ali Samo sporočilo.
Nastavitev združevanja: nastavi možnosti, ki jih naprava
uporablja za sledenje in komunikacijo z drugimi napravami.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitev > Zaslon.
Časovna omejitev osvetlitve: prilagodi trajanje, preden se
izklopi osvetlitev zaslona.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve (Vklop načina varčevanja z baterijo ročne
naprave, stran 15).
Umerjanje zaslona: poravna zaslon tako, da se ustrezno odziva
na dotike (Umerjanje zaslona na dotik, stran 12).
Umerjanje zaslona na dotik
Če menite, da zaslon ne odziva ustrezno, ga lahko umerite.
1 Izberite Nastavitev > Zaslon > Umerjanje zaslona.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitve videza
Izberite Nastavitev > Videz.
Način: nastavi svetlo ali temno ozadje ali samodejno preklaplja
med obema glede na čas sončnega vzhoda ali zahoda na
trenutni lokaciji.
Ozadje: nastavi sliko ozadja.
Dnevna barva poudarkov: nastavi barvo izbir v dnevnem
načinu.
Nočna barva poudarkov: nastavi barvo izbir v nočnem načinu.
Nastavitev zvokov naprave
Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila in alarme.
1 Izberite Nastavitev > Zvoki.
2 Izberite zvok za vsako vrsto.
Nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitev > Zemljevid.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Sever
zgoraj prikaže sever na vrhu strani. Sled gor prikaže vašo
12
trenutno smer potovanja proti vrhu strani. Avtomobilski način
prikaže perspektivo avtomobila s smerjo potovanja na vrhu.
Besedilno vodenje: nastavi, kdaj se na zemljevidu prikaže
besedilo vodenja.
Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na
zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne
informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.
Informacije o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide,
ki so trenutno naloženi v napravo.
Hitrost na zemljevidu: prilagodi hitrost risanja zemljevidov.
Hitrejše risanje zemljevidov skrajša trajanje baterije.
Dodatne nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitev > Zemljevid > Dodatna nastavitev.
Samodejna povečava: samodejno nastavi raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Če izberete Izklopi, morate
zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.
Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Vozilo: omogoča, da izberete ikono, ki prikazuje vaš položaj na
zemljevidu.
Ravni povečave: nastavi raven povečave elementov
zemljevida. Elementi zemljevida ne bodo prikazani, ko bo
raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.
Velikost besedila: nastavi velikost besedila elementov
zemljevida.
Nastavitve sledi
Izberite Nastavitev > Sledi.
Dnevnik sledi: vklopi ali izklopi snemanje sledi.
Način beleženja: nastavi način snemanja sledi. Samodejno
beleži sledi z različnimi hitrostmi, da bi ustvaril optimalno
predstavitev vaših sledi.
Interval: nastavi pogostost snemanja dnevnika poti. Pogostejše
beleženje točk ustvari podrobnejšo sled, vendar hitreje
zapolni dnevnik sledi.
Samodejno arhiviranje: nastavi način samodejnega arhiviranja
za organizacijo sledi. Sledi se samodejno shranijo in počistijo
glede na nastavitev uporabnika.
Barva: nastavi barvo črte sledi na zemljevidu.
Nastavitve za usmerjanje
Naprava izračunava načrtovane poti, optimirate za vrsto
dejavnosti, ki jo izvajate. Razpoložljive nastavitve za usmerjanje
so odvisne od izbrane dejavnosti.
Izberite Nastavitev > Usmerjanje.
Dejavnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava
izračunava načrtovane poti, optimirate za vrsto dejavnosti, ki
jo izvajate.
Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene
točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo
samo za nekatere dejavnosti. Razdalja vas začne usmerjati
do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene
razdalje od trenutne točke.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo in pritisk.
1 Izberite Nastavitev > Merske enote.
Prilagajanje naprave
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.
Časovne nastavitve
Izberite Nastavitev > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Nastavitve zapisa položaja
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki določa drug zapis položaja.
Izberite Nastavitev > Zapis položaja.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa položaja z informacijami o
lokaciji.
Geodetski referenčni sistem: nastavi koordinatni sistem, na
katerem temelji zemljevid.
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
Nastavitve smeri
Nastavitve kompasa lahko prilagodite.
Izberite Nastavitev > Smer gibanja.
Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.
Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na
kompasu.
Pojdi na vrstico/kurzor: nastavi obnašanje kazalca, ki je
prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Proga (CDI)
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.
Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na
kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.
Umeri kompas: umeri kompas (Umerjanje kompasa, stran 9).
Nastavitve višinomera
Izberite Nastavitev > Višinomer.
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
vklopu naprave.
Način barometra: nastavi, kako naprava meri barometrične
podatke. Spremenljiva višina omogoča barometru, da meri
spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina
predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se
barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.
Trendi tlaka: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku.
Vedno shrani shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko
koristno, ko iščete vremenske fronte.
Vrsta risanja: nastavi vrsto podatkov, ki se beležijo in
prikazujejo na izrisu. Beleži spremembe višine v določen
časovnem obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v
določenem časovnem obdobju ali beleži spremembe
okoljskega tlaka v določenem časovnem obdobju.
Umeri višinomer: umeri višinomer.
Nastavitve pomorskih zemljevidov
Izberite Nastavitev > Pomorski.
Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava
uporablja. Pomorske prikazuje značilnosti zemljevida v
različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in
da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov
(zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna
in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za
najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.
Informacije o napravi
Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na
zemljevidu.
Nastavitev pomorskih alarmov: nastavi alarme, ko presežete
navedeno razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za
navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno
globino.
Informacije o napravi
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme in
licenčno pogodbo.
Izberite Nastavitev > Vizitka.
Podpora in posodobitve
• Programsko opremo in zemljevide za ročno napravo lahko
posodobite s programom Garmin Express™.
• Programsko opremo naprave na pasji ovratnici lahko
posodobite s programom Garmin WebUpdater.
Podpora in posodobitve
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Posodabljanje programske opreme
Da boste lahko posodobili programsko opremo dlančne naprave
ali ovratnice, morate dlančno napravo (Priklop ročne naprave na
računalnik, stran 15) ali ovratnico (Priklop ovratnice na
računalnik, stran 16) povezati z računalnikom.
Programsko opremo v dlančni napravi in ovratnici morate
posodobiti ločeno.
OPOMBA: s posodobitvijo programske opreme ne izbrišete
podatkov ali nastavitev.
1 Obiščite www.garmin.com/products/webupdater.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
13
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Specifikacije
Alpha 100 – specifikacije ročne naprave
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska, ki jo je
mogoče zamenjati
Življenjska doba baterije
Do 20 ur
Obseg delovne temperature
Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 40°C (od 32 do 104 °F)
Temperaturni obseg za
dolgoročno shranjevanje
Od 0 do 25 °C (od 32 do 77 °F)
Doseg brezžičnega signala
VHF
Največ 9 milj
Doseg brezžične povezave
ANT+ z nizko močjo
Približno 3 m (10 čevljev)
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije naprave na pasji ovratnici T5
Vrsta baterije
Notranja litij-ionska baterija za
polnjenje
Življenjska doba baterije
Od 20 do 40 ur.
Temperaturni obseg delovanja Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Doseg brezžične povezave
ANT
Do 10 m (32,8 čevlja)
Doseg radia VHF
Do 14,48 km (9 milj)
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
®
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije naprave na pasji ovratnici T5 mini
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska, ki jo je mogoče
zamenjati
Življenjska doba baterije
Do 16 oziroma 30 ur, običajna uporaba
Temperaturni obseg
delovanja
Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 5 do 40 °C (od 41 do 104 °F)
Doseg brezžične povezave
ANT
Do 5 m (16,4 čevlja)
Doseg radia VHF
Do 6,44 km (4 milje)
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Informacije o bateriji
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
14
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
Dolgoročno shranjevanje
OBVESTILO
Izpostavljenost višjim temperaturam lahko pospeši običajno
dolgoročno zmanjševanje polnilne zmogljivosti litij-ionskih
baterij. Če popolnoma napolnjeno napravo shranite na mesto s
temperaturo zunaj temperaturnega območja za dolgoročno
shranjevanje, se lahko polnilna zmogljivost naprave znatno
zmanjša.
Ko ročne naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati,
odstranite baterijo. Ko odstranite baterijo, se shranjeni podatki
ne izgubijo.
Ko ovratnice nekaj mesecev ne nameravate uporabljati, baterijo
napolnite do približno 50 %. Napravo hranite v hladnem in
suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni
značilnega gospodinjstva. Po hrambi morate ovratnico
popolnoma napolniti, preden jo uporabite.
Podaljševanje trajanja baterije
Trajanje baterije v ročni napravi in ovratnici lahko podaljšate na
več načinov.
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve (Prilagajanje svetlosti
osvetlitve, stran 14).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve (Prilagajanje časa
osvetlitve zaslona, stran 14).
• Izberite manjšo pogostost posodabljanja (Spreminjanje
pogostosti posodabljanje ročne naprave, stran 15).
• Izklopite oddajnik (Izklop oddajnika, stran 15).
• Uporabite način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo ročne naprave, stran 15)
• Znižate hitrost risanja zemljevida (Prilagajanje hitrosti risanja
zemljevidov, stran 15).
• Napravo na pasji ovratnici postavite v reševalni način (Vklop
reševalnega načina, stran 7), da varčujete z baterijo
ovratnice.
• Nastavite manjšo pogostost posodabljanja ovratnice
(Spreminjanje pogostosti posodabljanje naprave na pasji
ovratnici, stran 14), da varčujete z baterijo ovratnice.
Prilagajanje svetlosti osvetlitve
Pogosta uporaba osvetlitve zaslona lahko močno skrajša
trajanje baterije. Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da
podaljšate trajanje baterije.
OPOMBA: svetlost osvetlitve je lahko pri nizki ravni
napolnjenosti baterije omejena.
1 Izberite .
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Ko je nastavitev osvetlitve visoka, je lahko naprava topla na otip.
Prilagajanje časa osvetlitve zaslona
Čas osvetlitve zaslona lahko zmanjšate, da podaljšate
življenjsko dobo baterije.
1 Izberite Nastavitev > Zaslon > Časovna omejitev
osvetlitve.
2 Izberite možnost.
Spreminjanje pogostosti posodabljanje naprave na pasji
ovratnici
Preden lahko spremenite pogostost posodabljanja ovratnice,
mora biti ta vklopljena in v dosegu ročne naprave.
Izberete lahko manjšo pogostost posodabljanja in tako varčujete
z baterijo.
Informacije o napravi
1 Izberite Seznam psov.
2 Izberite psa.
3 Izberite Prikaži informacije >
> Spreminjanje
pogostosti posodobitev.
Spreminjanje pogostosti posodabljanje ročne naprave
Izberete lahko manjšo pogostost posodabljanja in tako varčujete
z baterijo.
1 Izberite Nastavitev > Kontakti > Nastavitev združevanja >
Pogostost posodabljanja.
2 Izberite novo pogostost posodabljanja.
Vklop načina varčevanja z baterijo ročne naprave
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
Izberite Nastavitev > Zaslon > Varčevanje baterije >
Vklopi.
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve.
• Datoteke zbirk Geocache GPX. Obiščite
www.geocaching.com/play.
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products
/poiloader.
Nameščanje pomnilniške kartice
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne
uporabljajte ostrih predmetov.
V ročno napravo lahko za dodaten pomnilnik ali prednaložene
zemljevide vstavite pomnilniško kartico microSD.
1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Odstranite baterijo.
3 Nosilec kartice potisnite na levo in ga dvignite.
Prilagajanje hitrosti risanja zemljevidov
Hitrost risanja zemljevidov lahko znižate in tako varčujete z
baterijo.
Izberite Nastavitev > Zemljevid > Hitrost na zemljevidu >
Normalno.
Vklop oddajnika
Preden lahko dodate stik ali sprožite opozorilo v sili, se morate
prepričati, da je oddajnik omogočen.
OPOMBA: če oddajate pri nizkih temperaturah in nizki ravni
baterije, se lahko naprava izklopi.
Izberite Nastavitev > Kontakti > Nastavitev združevanja >
Pošiljanje > Vklopi.
Izklop oddajnika
Oddajnik lahko onemogočite in tako varčujete z baterijo ročne
naprave, ko ne komunicirate s stiki.
OPOMBA: Če oddajate pri nizkih temperaturah in nizki ravni
baterije, se lahko naprava izklopi.
Izberite Nastavitev > Kontakti > Nastavitev združevanja >
Pošiljanje > Izklopi.
Ko je oddajnik izklopljen, stikom ne morete pošiljati lokacije ali
sporočil.
Varčevanje z energijo med polnjenjem
naprave
4 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki
obrnjeni navzdol.
5 Zaprite ležišče kartice.
6 Nosilec kartice potisnite na desno, da ga pritrdite.
7 Ponovno namestite baterije in pokrov.
Priklop ročne naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Dvignite zaščitni pokrovček À.
Med polnjenjem lahko izklopite zaslon naprave in vse ostale
funkcije.
1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.
Prikaže se preostala zmogljivost baterije.
2 Držite tipko za vklop/izklop od 4 do 5 sekund.
Zaslon se izklopi, naprava pa preide v način nizke porabe in
polnjenja baterije.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Vrste datotek
Ročna naprava podpira te vrste datotek.
• Datoteke iz programa BaseCamp. Obiščite www.garmin.com
/trip_planning.
• Datoteke fotografij JPEG.
Informacije o napravi
2 Manjši konec kabla USB priklopite v priključek mini-USB Á
na napravi.
3 Drugi konec kabla USB priklopite v prosta vrata USB
računalnika.
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.
15
Priklop ovratnice na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred priklopom na zaponko za
polnjenje posušite stike na ovratnici in okolico.
Če želite ovratnico uporabljati s programi, kot je BaseCamp, jo
lahko priklopite na računalnik. Ovratnica ni naprava za množično
shranjevanje.
1 Zaponko za polnjenje pripnite na napravo.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB na kablu
zaponke za polnjenje.
3 Drugi konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Prenos sledi psa v BaseCamp
Sledi psa lahko prenesete v program BaseCamp.
1 Ovratnico priklopite na računalnik (Priklop ovratnice na
računalnik, stran 16).
Ovratnica se samodejno vklopi.
2 Izberite .
3 Odprite BaseCamp.
Program BaseCamp prepozna in prenese notranji dnevnik
sledi ovratnice.
Uporaba izbirne dodatne opreme za vadbo
1 Napravo postavite na razdaljo manj kot 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
2 Izberite Nastavitev > Senzorji ANT.
3 Izberite Merilnik srčnega utripa, Senzor kadence kolesa
ali Senzor tempe.
4 Izberite Vklopi, Izklopi ali Išči novo.
5 Če si želite ogledati podatke o srčnem utripu ali kadenci,
prilagodite podatkovna polja (Prilagajanje polj podatkov,
stran 11).
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
tempe™
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
T5 Navodila za zamenjavo baterije
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Sestavni deli T5
Dodatek
Dodatna oprema in nadomestni deli
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http://buy.garmin.com.
Izbirni zemljevidi
Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so
satelitski posnetki BirdsEye ter podrobna zemljevida BlueChart
g2, in City Navigator . Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo
dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za
več informacij obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na
prodajalca Garmin.
®
®
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
16
À
Á
Hrbtna ploščica
Tipka za vklop/izklop
Dodatek
Â
Ã
Ä
Å
Priključek baterije
Pokrovček baterije
Baterija
Napajalni priključek
Odstranitev stare baterije
Pred zamenjavo baterije morate z naprave odstraniti vso
umazanijo, vodo in obloge. Potrebujete tudi majhen izvijač
Phillips.
1 Odvijte šest vijakov na zunanjih robovih hrbtne ploščice.
OPOMBA: ne odstranite dveh notranjih vijakov.
2 Privzdignite in snemite hrbtno ploščico.
3 Priključek baterije odklopite z napajalnega priključka.
4 Odvijte vijake, s katerimi je pritrjen pokrovček baterije.
5 Odstranite pokrovček baterije in baterijo.
Zapomnite si položaj polov baterije. Novo baterijo morate
namestiti na enak način.
Po odstranitvi stare baterije se za pravilno recikliranje baterije
obrnite na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov.
5 Žice priključka za baterijo primite blizu priključka in povlecite
priključek pravokotno na ploščo tiskanega vezja, da ga
odklopite iz naprave.
6 Žice napajalnega priključka primite blizu priključka in
povlecite priključek vzporedno s ploščo tiskanega vezja, da
ga odklopite iz naprave.
7 Odvijte vijake s ploščice za baterijo.
8 Odstranite ploščico za baterijo.
9 Odstranite baterijo.
Baterija se tesno prilega. Morda jo boste morali privzdigniti iz
hrbtne ploščice s topim, nekovinskim predmetom.
10 Namestite novo baterijo v sprednje ohišje, pri čemer naj bo
stran baterije z nalepko obrnjena navzgor, vodilni rob baterije
pa pod robom polnilnega stika naprave.
11 Ponovno namestite ploščico za baterijo in privijte vijaka.
Namestitev nove baterije
Pred zamenjavo baterije morate odstraniti staro baterijo
(Odstranitev stare baterije, stran 17). Potrebujete tudi majhen
izvijač Phillips. Morda boste potrebovali majhen ploščati izvijač.
1 Pri namestitvi nove baterije uporabite enak položaj polov kot
pri stari bateriji.
Priključek À mora biti obrnjen proti koncu, na katerem je
tipka za vklop/izklop, izboklina Á, pri kateri so žice
priključene na baterijo, pa mora biti obrnjena proti strani, na
kateri so stiki zaponke za polnjene.
12 Prepričajte se, da tesnilo ni poškodovano in je popolnoma
vstavljeno v utor.
13 Priključek baterije in napajalni priključek priklopite na
2 Ponovno namestite pokrovček baterije.
3 Privijte vijake za pritrditev pokrovčka baterije.
4 Priključek baterije priklopite na napajalni priključek.
Pri pritrditvi priključkov si boste morda morali pomagati s
ploščatim izvijačem.
5 Izberite tipko za vklop/izklop, da preskusite povezave.
Če je povezava pravilna, se oglasi zvočno opozorilo in lučka
LED stanja utripa v zeleni barvi.
6 Izklopite napravo.
7 Preverite, ali je tesnilo na spodnjem pokrovčku v celoti
nameščeno.
8 Ponovno namestite hrbtno ploščico.
9 Privijte šest vijakov za pritrditev hrbtne ploščice.
Po namestitvi nove baterije ovratnico popolnoma napolnite.
Zamenjava baterije v napravi na pasji ovratnici
Pred zamenjavo baterije morate z naprave odstraniti vso
umazanijo, vodo in obloge. Potrebujete tudi majhen križni izvijač
in varnostni izvijač, vključen v komplet za zamenjavo baterije.
1 S pokrovčka v obliki črke L nad anteno VHF odvijte vijake.
2 Privzdignite in snemite pokrovček v obliki črke L.
3 Odvijte vijake na zunanjih robovih hrbtne ploščice.
4 Privzdignite in snemite hrbtno ploščico.
Dodatek
napravo.
Vtiči priključkov so pravilno nameščeni, če se zataknejo v
vrata.
14 Ponovno namestite hrbtno ploščico in privijte vijake za
pritrditev hrbtne ploščice.
15 Ponovno namestite ploščico v obliki črke L in privijte vijake za
pritrditev ploščice v obliki črke L.
16 Prepričajte se, da tesnilo ne gleda iz naprave.
Zamenjava paščka ovratnice
Pred zamenjavo paščka ovratnice morate z naprave odstraniti
vso umazanijo, vodo in obloge (Čiščenje naprave, stran 13).
1 Pašček ovratnice izvlecite iz antene GPS, vodila antene VHF
in naprave za pse.
Pašček ovratnice boste morda morali potiskati in vleči, da ga
boste povsem odstranili. Morda boste morali nekoliko odviti
vijake na ohišju antene GPS, vendar jih ne odstranite.
2 Novi pašček ovratnice vstavite skozi napravo za pse, vodilo
antene VHF in anteno GPS.
3 Po potrebi zategnite vijake, s katerimi je pritrjeno ohišje
antene GPS.
Zamenjava antene VHF v napravi na pasji ovratnici
OBVESTILO
Traku, ki povezuje ohišje glavne naprave z anteno GPS, ne
upogibajte premočno.
Po odstranitvi pokrovčka se ne dotikajte tesnilne mase nasproti
antene VHF, ker lahko poškodujete vodoodporno tesnilo
naprave na pasji ovratnici.
17
Pred zamenjavo antene VHF morate z naprave odstraniti vso
umazanijo, vodo in obloge. Potrebujete tudi majhen izvijač
Phillips.
1 S pokrovčka nad anteno VHF odvijte 4 vijake À.
OPOMBA: zapomnite si položaj kratkega vijaka Á.
2 Privzdignite in snemite pokrovček.
3 Odvijte vijak Â, s katerim je antena VHF pritrjena na hrbtno
4
5
6
7
8
ploščico.
Izvlecite anteno iz vodila antene, da odstranite staro anteno.
Zasukajte vodilo antene okoli paščka ovratnice in skozi vodilo
vtaknite novo anteno VHF.
S tem pomagate zagotoviti, da je antena obrnjena navzgor.
Privijte vijak, s katerim je antena VHF pritrjena na hrbtno
ploščico.
Ponovno namestite pokrovček nad anteno VHF.
Privijte 4 vijake na pokrovčku in privijte kratki vijak na pravo
mesto.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odklenete jo tako, da končni del À zasukate za 90 stopinj v
nasprotni smeri urinega kazalca.
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri
urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila
Ã.
Možnosti podatkovnih polj
Barometer: Umerjen trenutni tlak.
Čas do cilja: Predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
18
Čas do naslednje: Predviden preostali čas do naslednje točke
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja
od zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – skupaj: Trenutni izračun skupnega časa
premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.
Do proge: Smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano
pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Hitrost: Trenutna hitrost potovanja.
Hitrost do cilja: Hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost – najvišja: Največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
Hitrost – povprečna pri premikanju: povprečna hitrost med
premikanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost – skupna povprečna: Povprečna hitrost med
premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.
Igrišče: Smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko
ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Ime naslednje točke poti: Naslednja točka na načrtovani poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Iz smeri: Razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Kadenca: število obratov gonilke ali korakov na minuto. Če
želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana
z dodatno opremo za merjenje kadence.
Kurzor: Puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Merilnik opravljene poti: Trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
od zadnje ponastavitve.
Moč signala GPS: Moč satelitskega signala GPS.
Napolnjenost baterije: Preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 3,65 m (12 čevljev).
Navpična hitrost: Hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost do cilja: Hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Okoljski tlak: neumerjen okoljski tlak.
Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na
voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske
omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.
Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in
dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Položaj (izbran): Trenutni položaj glede na izbrano nastavitev
oblike zapisa položaja.
Predvideni čas do naslednje: Predvideni čas, ko boste dosegli
naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti).
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do cilja: Preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Dodatek
Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Smer: Smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: Smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Spust – največji: Največja hitrost spusta v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Spust – skupaj: Skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Točka poti na cilju: Zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Ura: trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Višina: Višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina – najnižja: Najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Višina – najvišja: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot do cilja: Vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vzpon – največji: Največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Vzpon – skupaj: Skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Zavoj: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Dodatek
19
Kazalo
A
alarmi
bližina 10
pomorstvo 13
ura 11
zvoki 12
almanah 11
ANT+ senzorji, združevanje 16
Antena VHF 1, 17
B
BaseCamp 5, 11, 15, 16
baterija 14, 16
menjava 17
nameščanje 1
podaljševanje 7, 12, 14, 15
polnjenje 1, 15
shranjevanje 14
zamenjava 17
življenjska doba 12
brisanje, vsi uporabniški podatki 16
Č
časi sončnega vzhoda in zahoda 11
časi za lov in ribarjenje 11
časovne nastavitve 13
čiščenje naprave 13, 14
čiščenje zaslona na dotik 14
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 11
datoteke, prenašanje 15
dodatna oprema 1, 16
G
Garmin Express 13
posodabljanje programske opreme 13
registracija naprave 13
geografska območja 5, 6
glavni meni, prilagajanje 11
GPS 11
nastavitve 11
I
ID naprave 13
ikone 5
izmenjava podatkov 9
Izračun območja 10
J
jata, označevanje 7
K
kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
Kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 11
kompas 5, 9, 10
nastavitve 13
navigacija 10
umerjanje 9
kurzor smeri 10
L
lovec 6
M
merjenje razdalj 9
merske enote 12
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 8
brisanje 8
nastavitve 12
navigacija 8
ogled na zemljevidu 8
20
urejanje 8
ustvarjanje 8
nadomestni deli 16, 17
napajalni kabli, menjava varovalke 18
naprava
nega 13
registracija 1
nastavitve 11–13
navigacija 5, 9, 10
višinomer 10
snemanje 8
specifikacije 14
sporočila 7
stik 6, 7, 15
dodajanje 6
ID 7
nastavitve 12
ogled na zemljevidu 7
pogostost posodobitev 15
O
štoparica 11
odpravljanje težav 1
opozorila 6
lokacija 5, 6
pes 4
opozorila o bližini 10
osvetlitev ozadja 12, 14, 15
ovratnica 4
Antena VHF 1, 17
lučka 7
menjava baterije 17
namestitev 4
polnjenje 2
zamenjava paščka 17
P
pes 4
dodajanje 2, 3
ID 3
informacije 3
kode za sledenje in urjenje 3
nastavitve 12
navigacija do 5
opozorila 4
osnove urjenja 6
ovratnica 7
pogostost posodobitev 14
sledenje 4, 5
sledi 3, 16
statistika 3
urjenje 6
vrsta 3
podatki, izmenjevanje 9
podatki o potovanju
ogled 10
ponovni zagon 10
podatkovna polja 11
Poglej in pojdi 10
polnjenje 15
ovratnica 2
ročna naprava 1
pomnilniška kartica 1, 15
pomorstvo, nastavitev alarmov 13
posodobitve, programska oprema 13
povečevanje, zemljevidi 4
prenašanje
datoteke 15
sledi 16
proga, kurzor 10
programska oprema
posodabljanje 13
posodobitve 13
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 15, 16
radijska komunikacija 4
radijska komunikacija v ravni črti 4
radijske frekvence 3
registracija izdelka 1, 13
registracija naprave 1, 13
reševalni način 7
Š
T
tempe 16
temperatura 16
tipka za vklop/izklop 1, 2
tipke 1
urjenje 6
tipke na zaslonu 2
točke poti 7, 10
brisanje 8
projekcija 8
shranjevanje 7
urejanje 7, 8
TracBack 9
U
umerjanje
višinomer 10
zaslon 12
uporabniški podatki, brisanje 16
urjenje
ton 6
vibriranje 6
USB
način množičnega shranjevanja 15
prekinitev povezave 16
prenašanje datotek 15
USB 1
V
varovalka, menjava 18
višina 9, 10
risanje 10
višinomer 13
umerjanje 10
W
WAAS 11
Z
začasna zaustavitev sledenja psom 5
zaklepanje, zaslon 2
zaslon
nastavitve 12
zaklepanje 2
zaznavanje lajanja 4
združevanje, ANT+ senzorji 16
zemljevidi 7, 9
izbirno 16
merjenje razdalj 9
nastavitve 12, 13, 15
navigacija 9
orientacija 9, 12
podatkovna polja 11
posodabljanje 13
povečava 4, 12
zvoki 12
S
satelitski signali 11
pridobivanje 2
senzorji ANT+ 16
signal 7
sledi 3, 8, 9
nastavitve 12
navigacija 9
Kazalo
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising