Garmin | PRO 550 Plus | User manual | Garmin PRO 550 Plus Felhasználói kézikönyv

Garmin PRO 550 Plus Felhasználói kézikönyv
PRO 550 PLUS
Felhasználói kézikönyv
© 2018 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
A Garmin , a ANT+ és a Garmin logó a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.A Garmin Express™, a Garmin DriveTrack™ és a TT™
a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
®
®
A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.A Mac az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült államokban és más
országokban. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.
®
®
Tartalomjegyzék
Első lépések.................................................................... 1
Az Pro 550 Plus rendszer beállítása .......................................... 1
A készülékek áttekintése ............................................................ 1
Pro 550 Plus kézi készülék .................................................... 1
A kézi készülék képernyője ............................................... 1
Kutyanyakörv-készülék .......................................................... 1
A kézi készülék töltése ............................................................... 1
A nyakörvkészülék töltése .......................................................... 2
A készülék bekapcsolása ........................................................... 2
A készülék kikapcsolása ........................................................ 2
A nyelv kiválasztása ................................................................... 2
Műholdas jelek keresése ............................................................ 2
Nyakörvkészülék ......................................................................... 2
A kutyanyakörv és a kézi készülék párosítása ...................... 2
A nyakörvkészülék kiválasztása ............................................ 3
A nyakörv felhelyezése a kutyára ............................................... 3
Kommunikáció a nyakörvvel ....................................................... 3
A kutya tréningezése..................................................... 3
Rádióinterferencia ....................................................................... 3
Az érintkezési pontok kiválasztása és felhelyezése ................... 3
Az érintkezési pontok eltávolítása .......................................... 4
Tréningezési módszerek ............................................................. 4
Intenzitási szintek ................................................................... 4
A megfelelő intenzitási szint kiválasztása .............................. 4
Az intenzitási szint módosítása ......................................... 4
A tréninggombok funkciói ........................................................... 4
A tréninggombok lezárása és feloldása ................................. 4
A lámpa használata .................................................................... 4
"Eszközadatok".............................................................. 4
Támogatás és frissítések ............................................................ 4
Termékfrissítések ................................................................... 4
A Garmin Express beállítása ............................................. 5
A nyakörvkészülék szoftverének frissítése ............................ 5
Készülék karbantartása .............................................................. 5
Az eszköz tisztítása ............................................................... 5
A kézi készülék iránytűjének kalibrálása .................................... 5
Pro 550 Plus kézi készülék specifikációi .................................... 5
TT™ 15 A nyakörvkészülék specifikációi ................................... 5
TT 15 Mini A nyakörvkészülék specifikációi ............................... 5
A kézi készülék akkumulátor-töltöttségének ellenőrzése ........... 5
A nyakörvkészülék akkumulátor-töltöttségének ellenőrzése ...... 6
A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez ..................... 6
A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez ............................. 6
További információk beszerzése ................................................ 6
Függelék.......................................................................... 6
A My Device a „Várjon a nyakörvre” üzenetet jeleníti meg. ........ 6
A készülék újraindítása ............................................................... 6
ANT+® kapcsolatok .................................................................... 6
A Pro 550 Plus kézi készülék alkatrészei ................................... 6
Az Pro 550 Plus kézi készülék akkumulátorának cseréje .......... 6
TT 15Utasítások a TT 15 akkumulátorának cseréjéhez ............. 7
TT 15A TT 15 alkotóelemei .................................................... 7
A régi akkumulátor eltávolítása .............................................. 7
Új akkumulátor behelyezése .................................................. 7
A TT 15 Mini kutyanyakörv telepének cseréje ............................ 8
A nyakörv szíjának cseréje ......................................................... 8
A kézi készülék alapértelmezett beállításainak visszaállítása .... 8
Tárgymutató.................................................................... 9
Tartalomjegyzék
i
Első lépések
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában találhatóFontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
Az Pro 550 Plus rendszer beállítása
Az Pro 550 Plus rendszer használata előtt be kell állítania a
készülékeket.
1 Töltse fel a kézi készüléket (A kézi készülék töltése,
1. oldal).
Töltse
fel a nyakörvkészüléket (A nyakörvkészülék töltése,
2
2. oldal).
3 Kapcsolja be a készülékeket (A készülék bekapcsolása,
2. oldal).
4 Válasszon nyelvet (A nyelv kiválasztása, 2. oldal).
5 Szükség esetén párosítsa a nyakörvkészüléket a kézi
készülékkel (A kutyanyakörv és a kézi készülék párosítása,
2. oldal).
Szükség
esetén végezze el az iránytű kalibrálását a kézi
6
készüléken (A kézi készülék iránytűjének kalibrálása,
5. oldal).
A készülékek áttekintése
Pro 550 Plus kézi készülék
A jelenleg kiválasztott kutya. A választókapcsolóval jelenleg
kiválasztott nyakörvkészüléket jelzi.
Ha a kutya mozgásban van, semmilyen ikon nem jelenik meg.
A kutya megállt.
A nyakörvkészülék nem rendelkezik GPS-jellel.
MEGJEGYZÉS: ha a kézi készülék és a nyakörvkészülék
közötti kommunikáció megszakad, a
és
ikon jelenik meg.
Északi irány jelző.
MEGJEGYZÉS: ha a jelző nem északra mutat, előfordulhat,
hogy kalibrálnia kell a kézi készüléket (A kézi készülék iránytűjének kalibrálása, 5. oldal).
A nyakörvkészülék akkumulátorának töltöttsége.
Ismeretlen akkumulátorállapot. Azt jelzi, hogy a kézi készülék
nem tudja megállapítani a nyakörvkészülék akkumulátorának
állapotát.
A jelenleg kiválasztott nyakörvkészülék iránya.
MEGJEGYZÉS: ha a nyíl nem pontosan a párosított nyakörvkészülékekre mutat, előfordulhat, hogy kalibrálnia kell a kézi
készüléket (A kézi készülék iránytűjének kalibrálása, 5. oldal).
A jelenleg kiválasztott nyakörvkészülék távolsága.
A háttérvilágítás be- és kikapcsolása
• A háttérvilágítást a bekapcsológomb segítségével
kapcsolhatja be- és ki.
MEGJEGYZÉS: a háttérvilágítás 30 másodperc után
automatikusan kikapcsol.
Kutyanyakörv-készülék
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörvkészülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.
Intenzitási szint és tréningmód beállítására szolgáló tárcsa
Akkumulátorszint-jelző
Hangjelzés gomb
A nyakörvkészülék választókapcsolója
VHF antenna
Módválasztó kapcsoló
GPS-antenna
Tréninggombok
bekapcsológomb
Bekapcsológomb
Érintkezési pontok
Állapotjelző LED és villogó LED jelzőfények
A kézi készülék képernyője
A kézi készülék töltése
ÉRTESÍTÉS
A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az
USB-portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy
számítógéphez való csatlakoztatás előtt.
Az első használat előtt, illetve ha a készülék akkumulátorának
töltöttsége alacsony, töltse fel teljesen az akkumulátort (A
nyakörvkészülék akkumulátor-töltöttségének ellenőrzése,
6. oldal). Ha a készülék nincs használatban, az akkumulátor
Első lépések
1
normál esetben körülbelül egy év alatt lemerül. Egy teljesen
lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.
MEGJEGYZÉS: aC hálózati adapter használata esetén a
készülék töltés közben is teljes mértékben működőképes. A
töltési hőmérséklet-tartományon kívül eső hőmérsékleten a
készülék nem tölt (Pro 550 Plus kézi készülék specifikációi,
5. oldal).
1 Emelje fel a védőfedelet .
A készülék kikapcsolása
• Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját.
• Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját,
amíg az állapotjelző LED színe pirosra nem változik.
A nyelv kiválasztása
2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a készülék
MEGJEGYZÉS: ez a lehetőség nem minden modellnél érhető
el.
Az első bekapcsoláskor ki kell választania a készüléken
használt nyelvet.
1 Az elérhető nyelvek között a tréninggombok segítségével
léptethet.
2 A nyelv kiválasztásához nyomja meg a zöld hangjelzés
gombot.
3 A kiválasztott nyelv megerősítéséhez nyomja meg a felső
tréninggombot.
MEGJEGYZÉS: ha az első beállítás után módosítania kell a
nyelvet, vissza kell állítania a készülék gyári beállításait (A kézi
készülék alapértelmezett beállításainak visszaállítása,
8. oldal).
3 Illessze a tápkábel másik végét egy áramforrásba.
Műholdas jelek keresése
mini-USB portjába
.
Ha a készülék töltés alatt áll, a LED folyamatos piros fénnyel
világít.
4 Ha az állapotjelző LED folyamatos zöld fénnyel kezd
világítani, húzza ki a tápkábelt a készülékből.
A nyakörvkészülék töltése
ÉRTESÍTÉS
A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása
előtt teljesen szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a
környező területet.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörvkészülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.
Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül öt órát
vesz igénybe.
1 Pattintsa a töltőcsipeszt a készülékre .
MEGJEGYZÉS: ez a készülék kizárólag kültéri használatra
alkalmas. A műholdas jelek fogadásához a készüléknek tiszta
rálátással kell rendelkeznie az égre. A készülék beltéri
használata hatással lehet a GPS pontosságára.
Mielőtt a nyakörvkészüléket a kutyára adná, a
nyakörvkészüléknek és a kézi készüléknek egyaránt műholdas
jeleket kell fognia. A műholdjelek befogása eltarthat néhány
percig.
1 Menjen kültéri, nyílt területre.
2 Kapcsolja be mindkét készüléket (A készülék bekapcsolása,
2. oldal).
A
3 választókapcsoló segítségével válasszon ki egy párosított
nyakörvet a kézi készüléken.
Amikor a nyakörvkészülék műholdas jeleket fog, az állapotjelző
LED dupla vagy tripla zöld villanással reagál. Amikor a kézi
készülék műholdas jeleket fog és kommunikál egy párosított
nyakörvkészülékkel, megjeleníti az adott nyakörvkészülék
állapotára vonatkozó információkat (A kézi készülék képernyője,
1. oldal).
Nyakörvkészülék
Egyetlen kézi készülékkel akár 3 nyakörvkészüléket is
használhat.
Használat előtt minden nyakörvkészüléket párosítani kell a kézi
készülékhez. A párosítás során az egyes nyakörvkészülékeket
különböző színekhez kell rendelnie a kézi készüléken.
A kutyanyakörv és a kézi készülék párosítása
2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a töltőcsipesz
kábelén lévő mini-USB portba.
3 Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz.
Ha a nyakörv töltés alatt áll, a LED folyamatos piros fénnyel
világít.
4 Amikor az állapotjelző LED folyamatos zöld fényre vált,
távolítsa el a töltőcsipeszt a nyakörvről.
A készülék bekapcsolása
• Nyomja meg a kézi készülék bekapcsológombját.
• Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját,
amíg az állapotjelző LED villogni, a nyakörv pedig sípolni
nem kezd.
2
MEGJEGYZÉS: amennyiben a kézi készülék és a
nyakörvkészülék egyazon csomagban volt, a készülékek már
párosítva vannak.
1 Kapcsolja be a kézi készüléket (A készülék bekapcsolása,
2. oldal).
Válasszon
egy színt a választókapcsoló segítségével.
2
A nyakörvkészülék ehhez a színhez lesz hozzárendelve.
3 Állítsa az intenzitás beállítására szolgáló kapcsolót az N
jelzéshez.
4 Válassza ki a zöld hangjelzés gombot.
5 Válassza ki a felső tréninggombot.
6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki
az autó, fa vagy pont jelzést a nyakörvet viselő kutya
típusához.
Első lépések
A kézi készülék képernyőjén a
ikon jelenik meg. A kézi
készülék készen áll a párosításra. A párosítást a zöld
hangjelzés gombbal szakíthatja meg.
7 Ha a nyakörvkészülék be van kapcsolva, kapcsolja ki (A
készülék kikapcsolása, 2. oldal).
8 Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját,
amíg a nyakörvkészülék két sípolássorozatot nem ad ki (kb.
2 másodperc), majd engedje fel a bekapcsológombot.
Az állapotjelző LED gyorsan és zölden villog. Most már
párosíthatja a nyakörvkészüléket és a kézi készüléket.
A készülékek sikeres párosításakor a kézi készülék rezegni
kezd, a képernyőjén pedig egy pipa jelenik meg.
TIPP: ahhoz, hogy a kézi készülék megjelenítse a
nyakörvkészülék akkumulátorának állapotát, a távolságot és az
irányt, mindkét készüléknek GPS-jeleket kell fogadnia
(Műholdas jelek keresése, 2. oldal).
A nyakörvkészülék kiválasztása
Egy nyakörvkészülék kiválasztásához és vezérléséhez
párosítania kell a nyakörvkészüléket a kézi készülékkel (A
kutyanyakörv és a kézi készülék párosítása, 2. oldal).
A nyakörvkészülék választókapcsolója segítségével válassza
ki a kívánt nyakörvkészülékhez tartozó színt.
A kiválasztott színhez tartozó nyakörvkészüléket a
tréninggombok segítségével vezérelheti.
A nyakörv felhelyezése a kutyára
VIGYÁZAT!
Az érintkezőpontok által okozott irritáció elkerülése érdekében
24 óránként vegye le a nyakörvet legalább nyolc órára.
A készülék emberi használatra nem alkalmas. Ne próbálja
embereken használni.
Ne permetezzen erős vegyszereket (beleértve többek között a
bolha- vagy kullancsirtó spray-ket is) a készülékre vagy a
nyakörvre. Mindig ügyeljen arra, hogy a kutyára permetezett
bolha- vagy kullancsirtó spray teljesen megszáradjon, mielőtt a
kutyára adná a nyakörvet. Az erős vegyszerek még kis
mennyiségben is kárt okozhatnak a műanyag alkatrészekben és
a nyakörv rétegeiben.
A kutya megfelelő fegyelmezése érdekében a nyakörvnek és a
készüléknek megfelelően kell illeszkednie a kutyára. Ha a
nyakörv túl laza vagy nem megfelelően helyezkedik el,
előfordulhat, hogy a fegyelmezés inkonzisztenssé válik. Ez
késleltetheti vagy megakadályozhatja a tréningezés
sikerességét.
1 Igazítsa a készüléket a kutya nyakának elülső részére úgy,
hogy az állapotjelző LED a kutya álla felé nézzen, az
érintkezési pontok pedig a torkához illeszkedjenek.
2 Szorítsa meg a szíjat, hogy szorosan körbevegye a kutya
nyakát, majd húzza meg a kapcsot.
MEGJEGYZÉS: a nyakörvnek szorosan kell illeszkednie, és
úgy kell beállítani, hogy ne fordulhasson el vagy
csúszkálhasson a kutya nyakán. A kutyának képesnek kell
lennie az étel és a víz szokásos módon történő lenyelésére.
Figyelje kutyája viselkedését, hogy meggyőződjön róla, nem
túl szoros-e a nyakörv.
3 Mozgassa meg az eszközt, hogy az érintkezési pontok
átmenjenek a kutya bundáján.
MEGJEGYZÉS: a hatékony működéshez az érintkezési
pontoknak érintkezniük kell a kutya bőrével.
4 Amennyiben a szíj túl hosszúnak bizonyul, vágja le a
felesleget, de hagyjon meg legalább plusz 8 cm-t (3 hüvelyk).
TIPP: a csat meghúzásakor használt lyukat megjelölheti a
későbbi használathoz.
Kommunikáció a nyakörvvel
Az optimális kommunikáció érdekében gondoskodjon róla, hogy
a kézi készülék tisztán rálásson a nyakörvkészülékre. Ehhez a
legjobb, ha a környék legmagasabb pontjára megy (pl.:
dombtető).
Legjobb
Jó
Gyenge
A kutya tréningezése
Kutassa fel azokat a tréningezési módszereket, amelyek a
leginkább megfelelnek Önnek, kutyájának és az igényeinek.
Megfelelő használat esetén a Pro 550 Plus képzési rendszer
rendkívül hatékony eszközként segíti Önt abban, hogy előhozza
a kutyájában rejlő képességeket. A képzési rendszer
alkalmazása egy átfogó képzési program részeként ajánlott.
Rádióinterferencia
Ha a kézi készüléknél egy másik jeladó interferenciát okoz, a
tréninggombok megnyomásakor a LED sárgán villog.
TIPP: amennyiben gyakran tapasztal interferenciát, a
nyakörvkészülék és a hozzárendelt szín ismételt újrapárosítása
megoldást jelenthet a problémára. Az újrapárosítás módosítja a
kézi készülék által a nyakörvkészülékkel való kommunikációhoz
használt frekvenciát.
Az érintkezési pontok kiválasztása és
felhelyezése
A legjobb eredmény érdekében a kutya bundája alapján
válassza ki a megfelelő érintkezési pontokat.
A kutya tréningezése
3
1 Válassza ki az érintkezési pont hosszát, amely megfelel a
kutya bundájának:
• Vastagabb bundával rendelkező kutyák esetében a
hosszabb érintkezési pontokat használja.
• Rövidebb szőrű kutyák esetében a rövidebb érintkezési
pontokat használja.
2 Szükség esetén használja a mellékelt csavarkulcsot az
érintkezési pontok eltávolításához.
3 Csavarja az érintkezési pontokat a nyakörvbe.
4 Húzza meg őket a mellékelt csavarkulccsal, de ne húzza túl.
Amikor a kutyára adja a nyakörvet, győződjön meg róla, hogy az
érintkezési pontok szorosan illeszkednek a kutya nyakához.
Az érintkezési pontok eltávolítása
Amennyiben nem a tréninggombok használatával tréningezi
kutyáját, távolítsa el az érintkezési pontokat.
1 Használja a mellékelt csavarkulcsot az érintkezési pontok
eltávolításához.
2 Helyezze a fedelet az érintkezési pontok nyílásaira.
Tréningezési módszerek
Pillanatnyi stimuláció: rövid stimulációt fejt ki a tréninggomb
lenyomásakor, a nyomva tartás időtartamától függetlenül.
Folyamatos stimuláció: stimulációt fejt ki a kutyára a gomb
nyomva tartásának teljes időtartama alatt, legfeljebb 10
másodpercig. A stimulációnak általánosságban 10
másodpercnél sokkal rövidebbnek kell lennie.
Hangjelzés: a stimuláció helyett egy hangjelzés aktiválódik. A
hangjelzés a képzési programtól függően pozitív és negatív
jel is lehet.
Rezgés: a stimuláció helyett rezgést fejt ki a kutyára a gomb
nyomva tartásának teljes időtartama alatt, legfeljebb 10
másodpercig. A rezgés hatékonysága a kutya természetétől
és tapasztalatától függően eltérő lehet.
Az egyes intenzitási szinteken belül a tréninggombok
segítségével alacsony, közepes és magas stimulációs szintek
közül választhat (A tréninggombok funkciói, 4. oldal).
A megfelelő intenzitási szint kiválasztása
1 Állítsa az intenzitást a legalacsonyabb szintre (Az intenzitási
szint módosítása, 4. oldal).
2 Válasszon egy tréninggombot.
3 Figyelje meg a kutya reakcióját, hogy például megrázza-e a
fejét, megmozdul-e a nyaka vagy akár csak megváltozik-e az
arckifejezése.
A kutyák néha hangok kiadásával reagálnak az őket
meglepetésként érő elektromos stimulációra. Ha a kutya
többször is hangot ad ki, az intenzitási szint túl magas a
kezdő szintű tréningezéshez.
4 Ha a kutya nem reagál, növelje egy szinttel az intenzitási
szintet, míg a kutya apró, de észrevehető reakcióval felel a
stimulációra.
Az apró, de felismerhető reakciót kiváltó intenzitási szint képezi
a kutya kezdő szintű edzéséhez megfelelő alapszintet. Nem
szükséges és nem szabad megismételnie az intenzitás
kiválasztására szolgáló tesztet.
A tréning megkezdését követően a kutya teljesítménye irányítja
az intenzitási szintek megválasztását. Ahogy kutyája egyre
jobban fejlődik, előfordulhat, hogy az adott képzési szituációtól
függően módosítania kell az intenzitási szintet.
Az intenzitási szint módosítása
Lehetősége van arra, hogy minden nyakörvkészülékhez
különböző intenzitási szintet állítson be.
1 Válasszon ki egy nyakörvkészüléket (A nyakörvkészülék
kiválasztása, 3. oldal).
Az
intenzitási szintet a tárcsa segítségével növelheti vagy
2
csökkentheti.
Intenzitási szintek
Az Pro 550 Plus rendszer 6 stimulációs intenzitási szintet
biztosít, amelyek erőssége 1 és 6 között lépésenként változik.
A tréninggombok funkciói
Az Pro 550 Plus számos különböző tréningmódot kínál, amelyek a pillanatnyi és a folyamatos stimuláció különféle kombinációit,
valamint a tréninggombokhoz tartozó hangjelzéseket határozzák meg. A módválasztó kapcsoló mellett függőlegesen elhelyezkedő
három betű a tréninggombok funkcióinak felel meg, felülről lefelé.
Gomb
Pillanatnyi (M)
Kiegészítő (A)
Folyamatos (C)
Hangjelzés gomb
Hangjelzés
Hangjelzés
Hangjelzés
Felső tréninggomb
Pillanatnyi stimuláció vagy rezgés (közepes)
Lámpa be
Folyamatos stimuláció vagy rezgés (közepes)
Alsó tréninggomb
Pillanatnyi stimuláció vagy rezgés (alacsony)
Lámpa ki
Folyamatos stimuláció vagy rezgés (alacsony)
Mindkét tréninggomb
Pillanatnyi stimuláció vagy rezgés (magas)
Nem alkalmazható
Folyamatos stimuláció vagy rezgés (magas)
A tréninggombok lezárása és feloldása
A tréninggombok lezárásával megakadályozhatja a gombok
nem szándékos megnyomását.
• A tréninggombok lezárásához állítsa az intenzitás
beállítására szolgáló kapcsolót az N jelzéshez.
• A tréninggombok feloldásához állítsa az intenzitás
beállítására szolgáló kapcsolót egy másik jelzéshez.
A lámpa használata
A készülék lámpa funkciójának segítségével ellenőrizheti a
párosítást, könnyebben megtalálhatja, éjszaka pedig
biztonságban tudhatja kutyáját.
1 Válasszon ki egy nyakörvkészüléket (A nyakörvkészülék
kiválasztása, 3. oldal).
Állítsa
a módválasztó kapcsolót az A jelzéshez.
2
4
3 A lámpa bekapcsolásához válassza a felső tréninggombot.
4 A lámpa kikapcsolásához válassza az alsó tréninggombot.
"Eszközadatok"
Támogatás és frissítések
• A kézi készüléken és a mini nyakörvkészüléken található
szoftver frissítését a Garmin Express™ segítségével
végezheti el.
• A nyakörvkészülék szoftverének frissítését a Garmin
WebUpdater segítségével végezheti el (csak személyi
számítógép).
®
Termékfrissítések
A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást
(www.garmin.com/express).
"Eszközadatok"
Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a
Garmin készülékek számára:
• Szoftverfrissítések
• Termékregisztráció
A Garmin Express beállítása
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel
használatával.
2 Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A nyakörvkészülék szoftverének frissítése
A nyakörvkészülék szoftverének frissítéséhez csatlakoztatnia
kell a készüléket egy számítógéphez (A nyakörv csatlakoztatása
a számítógéphez, 6. oldal).
MEGJEGYZÉS: csak személyi számítógép. A szoftver
frissítésével az adatok és beállítások nem kerülnek törlésre.
1 Lépjen a www.garmin.com/products/webupdater weboldalra.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Készülék karbantartása
Pro 550 Plus kézi készülék specifikációi
Akkumulátor típusa
Újratölthető, cserélhető lítiumion
Akkumulátor üzemideje
60 óra átlagos használat mellett
Üzemi hőmérséklet-tartomány
-20° és 60°C között (-4° és 140°F
között)
Töltési hőmérséklet
0° és 40°C között (32° és 104°F
között)
Tárolási hőmérséklet-tartomány -20° és 50°C között (-4° és 122°F
(1 hónapnál rövidebb ideig)
között)
Tárolási hőmérséklet-tartomány -20° és 40°C között (-4° és 104°F
(3 hónapnál rövidebb ideig)
között)
Tárolási hőmérséklet-tartomány -20° és 20°C között (-4° és 68°F
(1 évnél rövidebb ideig)
között)
Vezeték nélküli frekvencia/
protokoll
162 MHz @ 31.70 dBm, 2.4 GHz @
6.97 dBm
Vízbehatolás elleni védelem
IEC 60529 IPX71
Vezeték nélküli tartomány
14,5 km (9 mi.)
TT™ 15 A nyakörvkészülék specifikációi
Akkumulátor típusa
Újratölthető, cserélhető lítiumion
Akkumulátor üzemideje
20 és 40 óra között
Az akkumulátor üzemidejét a használatban lévő kézi készülék határozza meg.
Üzemi hőmérséklettartomány
-20° és 60°C között (-4° és 140°F között)
Töltési hőmérséklet
0° és 40°C között (32° és 104°F között)
ANT vezeték nélküli
tartomány
Akár 10 m (32,8 láb)
Az eszköz tisztítása
1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal
VHF rádió tartománya
Akár 14,48 km (9 mérföld)
2 Törölje szárazra.
Vízbehatolás elleni védelem 1 ATM2
ÉRTESÍTÉS
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Kerülje a vegyi tisztítószerek, oldószerek és rovarirtószerek
használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.
Az USB-port károsodásának elkerülése érdekében a védőfedő
mindig legyen szorosan a helyén.
átitatott ronggyal.
Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.
A kézi készülék iránytűjének kalibrálása
A készülék rendelkezik egy 3 tengelyes elektronikus iránytűvel.
Ha a kézi készüléket valamilyen járműben használja, mágnes
hatásának teszi ki, valamint hőmérséklet-változás esetén
előfordulhat, hogy kalibrálnia kell az iránytűt.
ÉRTESÍTÉS
Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási
pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe,
amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például
járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.
1 Állítsa az intenzitás beállítására szolgáló kapcsolót az N
2
3
4
5
jelzéshez.
Válassza ki a hangjelzés gombot.
Válassza ki az alsó tréninggombot.
Irányítsa a készüléket észak felé.
Fordítsa el a készüléket a képernyőn látható módon.
A kalibrálás befejeztével a készülék rezeg, és a képernyőn
egy pipa jelenik meg.
®
Vezeték nélküli frekvenciák/ 169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16
protokollok
dBm
TT 15 Mini A nyakörvkészülék specifikációi
Akkumulátor típusa
Újratölthető, cserélhető lítiumion
Akkumulátor üzemideje
Akár 16-30 óra, átlagos használat
mellett
Üzemi hőmérséklet-tartomány
-20° és 60°C között (-4° és 140°F
között)
Töltési hőmérséklet
5° és 40°C között (41° és 104°F
között)
ANT vezeték nélküli tartomány
Akár 5 m (16,4 láb)
VHF rádió tartománya
Akár 6,44 km (4 mérföld)
Vezeték nélküli frekvenciák/
protokollok
155 MHz @ 32.93 dBm, 2.4 GHz @
1.82 dBm
Vízbehatolás elleni védelem
1 ATM3
A kézi készülék akkumulátor-töltöttségének
ellenőrzése
1 Kapcsolja be a kézi készüléket (A készülék bekapcsolása,
2. oldal).
2 Állítsa az intenzitás beállítására szolgáló tárcsát a V
jelzéshez vagy egy számozott ponthoz.
3 Nyomjon meg egy tréninggombot.
Az akkumulátor töltöttségét jelző LED világítani kezd. A LED
színe az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.
1
2
3
A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.
A készülék 10 méteres vízmélységben jelen lévő nyomásnak képes ellenállni. További részletekért látogasson el a
www.garmin.com/waterrating weboldalra.
A készülék 10 méteres vízmélységben jelen lévő nyomásnak képes ellenállni. További részletekért látogasson el a
www.garmin.com/waterrating weboldalra.
"Eszközadatok"
5
Zöld
Az akkumulátor töltöttsége megfelelő.
Sárga
Az akkumulátort hamarosan fel kell tölteni.
Piros
Az akkumulátor töltöttsége nagyon alacsony; azonnal fel
kell tölteni.
Villogó piros Az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni. A készülék
nem fog működni.
A nyakörvkészülék akkumulátortöltöttségének ellenőrzése
1 Ha a nyakörvkészülék nincs párosítva, párosítsa a
nyakörvkészüléket a kézi készülékkel (A kutyanyakörv és a
kézi készülék párosítása, 2. oldal).
2 A választókapcsoló segítségével válassza ki a párosított
nyakörvet a kézi készüléken.
A nyakörvkészülék akkumulátorának töltöttsége megjelenik a
kézi készülék képernyőjén.
A kézi készülék csatlakoztatása a
számítógéphez
ÉRTESÍTÉS
A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az
USB-portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy
számítógéphez való csatlakoztatás előtt.
1 Emelje fel a védőfedelet
.
Függelék
A My Device a „Várjon a nyakörvre” üzenetet
jeleníti meg.
Ha a nyakörvkészülék elveszti a GPS-jeleket vagy nem tud
kommunikálni a kézi készülékkel, a kézi készülék képernyőjén a
Várjon a nyakörvre üzenet jelenik meg. Ha a probléma
tartósan fennáll, próbálja ki az alábbi megoldásokat.
• Győződjön meg arról, hogy a nyakörvkészülék fogja-e a
műholdas jeleket (Műholdas jelek keresése, 2. oldal).
• Győződjön meg arról, hogy a kézi készülék és a
nyakörvkészülék megfelelő rálátással rendelkezik-e
egymásra (Kommunikáció a nyakörvvel, 3. oldal).
A készülék újraindítása
Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 8 másodpercig.
A készülék újraindul, majd megjeleníti a kézi készülék
szoftververzióját és ESN számát.
ANT+ kapcsolatok
®
A kézi készülék ANT+ használatával osztja meg a kutya
helyadatait a Garmin DriveTrack™ készülékekkel és a
kompatibilis, szabadtéri használatra szánt karórákkal. A kézi
készülék egyszerre több készülék számára is képes adatokat
továbbítani. A kutya helyadatainak egyéb készülékekkel való
megosztására vonatkozó további információkért tekintse meg a
készülék felhasználói kézikönyvét.
MEGJEGYZÉS: a kézi készüléken az ANT+ továbbítás mindig
be van kapcsolva.
A Pro 550 Plus kézi készülék alkatrészei
2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a készülék
mini-USB portjába
.
3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egy
szabad USB-portjába.
A Sajátgép ablakban készüléke Windows számítógépek
esetén cserélhető meghajtóként, Mac számítógépek esetén
csatlakoztatott meghajtóként jelenik meg.
®
®
A nyakörv csatlakoztatása a számítógéphez
ÉRTESÍTÉS
A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása
előtt szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a környező
területet.
1 Pattintsa a töltőcsipeszt a nyakörvre.
2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a
Biztosítócsavarok
Hátlap
töltőcsipesz kábelén lévő mini-USB portba.
3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép
USB-portjába.
Akkumulátor
További információk beszerzése
Tömítés
További információkat találhat a termékről a Garmin weboldalán.
• További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért
látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
• Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó
információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy
forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
6
Akkumulátor-csatlakozó
Előlap
Az Pro 550 Plus kézi készülék akkumulátorának cseréje
Az akkumulátor cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből. A cseréhez
egy kisméretű csillagcsavarhúzóra, illetve az akkumulátorcserekészletben található biztonsági csavarhúzóra is szüksége lesz.
Függelék
1 Távolítsa el a készülék hátulján található nyolc
biztosítócsavart.
2 Emelje fel a hátlapot.
3 Fogja meg az akkumulátor-csatlakozó vezetékeit a
csatlakozóhoz közel, majd húzza meg a csatlakozót az
áramköri lapra merőlegesen, ezzel leválasztva az
akkumulátor-csatlakozót a készülékről.
4 Fogja meg a forgókapcsoló-csatlakozó vezetékeit a
csatlakozóhoz közel, majd húzza meg a csatlakozót az
áramköri lapra merőlegesen, ezzel leválasztva a
forgókapcsoló-csatlakozót a készülékről.
5 Távolítsa el az akkumulátorlemez két csavarját.
6 Emelje fel az akkumulátorlemezt.
7 Távolítsa el a régi akkumulátort a hátlapból, megfigyelve az
akkumulátor tájolását.
Az akkumulátor szorosan illeszkedik. Előfordulhat, hogy ki
kell feszítenie az akkumulátort a hátlapból egy tompa, nem
fémből készült tárgy segítségével.
8 A régi akkumulátor tájolásának megfelelően helyezze az új
akkumulátort a hátlapba, címkével felfelé.
Az akkumulátor tájolását egy, a hátlapon belül található ábra
is jelzi.
9 Helyezze vissza az akkumulátorlemezt az eredeti helyére.
10 Helyezze vissza és húzza meg az akkumulátorlemez
csavarjait.
11 Az új akkumulátor behelyezését követően csatlakoztassa az
akkumulátor-csatlakozót a készülékhez.
Megfelelő behelyezés esetén a csatlakozódugó a helyére
pattan a portban.
12 Csatlakoztassa a forgókapcsoló-csatlakozót a készülékhez.
Megfelelő behelyezés esetén a csatlakozódugó a helyére
pattan a portban.
13 Ellenőrizze, hogy a tömítés sértetlen-e, valamint teljes
mértékben illeszkedik-e a készülék elülső felén található
vájatba.
Tartsa
szorosan egymáshoz a hátlapot és a készüléket, és
14
helyezze vissza (de ne húzza meg) a nyolc biztosítócsavart.
A művelet közben ügyeljen arra, hogy az akkumulátor és a
forgókapcsoló vezetékei ne csípődjenek be.
15 Ellenőrizze, hogy a hátlap és a készülék résmentesen
illeszkedik-e egymáshoz.
16 Húzza meg egyenletesen a csavarokat.
17 Ellenőrizze, hogy a tömítés nem lóg-e ki a készülékből.
Használat előtt teljesen töltse fel a készüléket. Szükség esetén
végezze el az iránytű kalibrálását (A kézi készülék iránytűjének
kalibrálása, 5. oldal).
Függelék
TT 15Utasítások a TT 15 akkumulátorának
cseréjéhez
TT 15A TT 15 alkotóelemei
Hátlap
bekapcsológomb
Akkumulátorfedél
Csatlakozók
Akkumulátor
A régi akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátor cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből. Emellett
rendelkeznie kell egy kisméretű Phillips csavarhúzóval is.
1 Távolítsa el a hátlap külső szélein található 6 csavart.
MEGJEGYZÉS: a két belső csavart hagyja a helyén.
2 Vegye le a hátlapot.
3 Válassza le az akkumulátor-csatlakozót és a tápcsatlakozót.
4 Távolítsa el az akkumulátor fedelét tartó csavarokat.
5 Távolítsa el az akkumulátor fedelét és az akkumulátort.
Jegyezze meg az akkumulátor tájolását. Ugyanígy kell
behelyeznie az új akkumulátort.
A régi akkumulátor eltávolítása után vegye fel a kapcsolatot a
helyi hulladékfeldolgozó intézménnyel az akkumulátor megfelelő
újrahasznosítása érdekében.
Új akkumulátor behelyezése
Az akkumulátor cseréje előtt el kell távolítania a régi
akkumulátort (A régi akkumulátor eltávolítása, 7. oldal). Emellett
rendelkeznie kell egy kisméretű Phillips csavarhúzóval is.
Tovább egy kisméretű, lapos fejű csavarhúzóra is szüksége
lesz.
1 Helyezze be az új akkumulátort a régi akkumulátor
tájolásával megegyező irányban.
A csatlakozónak
a bekapcsológombhoz közelebbi oldal
felé, a vezetékek és az akkumulátor csatlakozásánál lévő
dudornak
pedig a töltőcsipesz-érintkezőkkel ellátott oldal
felé kell néznie.
7
2 Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.
3 Helyezze vissza a csavarokat az akkumulátor fedelének
rögzítéséhez.
4 Csatlakoztassa az akkumulátor-csatlakozót és a
tápcsatlakozót.
Előfordulhat, hogy egy lapos fejű csavarhúzóra lesz
szüksége a csatlakozók rögzítéséhez.
5 Nyomja le a bekapcsológombot a csatlakozók
ellenőrzéséhez.
Amennyiben megfelelően csatlakoznak, egy hangjelzés
hallatszik, és az állapotjelző LED zölden villog.
6 Kapcsolja ki a készüléket.
7 Ellenőrizze, hogy az alsó burkolat belső részében található
tömítés tökéletesen illeszkedik-e a helyére.
8 Helyezze vissza a hátlapot.
9 Helyezze vissza a 6 csavart a hátlap rögzítéséhez.
Az új akkumulátor behelyezését követően töltse fel teljesen a
nyakörvet.
A TT 15 Mini kutyanyakörv telepének cseréje
A telep cseréje előtt távolítson el minden szennyeződést, vizet
és törmeléket a készülékből. A cseréhez egy kisméretű
csillagcsavarhúzóra, illetve az akkumulátorcsere-készletben
található biztonsági csavarhúzóra is szüksége lesz.
1 Távolítsa el a VHF-antennát fedő L-alakú fedélen lévő
csavarokat.
2 Vegye le az L-alakú fedelet.
3 Távolítsa el a hátlap külső szélein található csavarokat.
4 Vegye le a hátlapot.
5 Fogja meg az akkumulátor-csatlakozó vezetékeit a
csatlakozóhoz közel, majd húzza meg a csatlakozót az
áramköri lapra merőlegesen, ezzel leválasztva az
akkumulátor-csatlakozót a készülékről.
6 Fogja meg a tápcsatlakozó vezetékeit a csatlakozóhoz közel,
majd húzza meg a csatlakozót az áramköri lappal
párhuzamosan, ezzel leválasztva a tápcsatlakozót a
készülékről.
7 Távolítsa el az akkumulátorlemez csavarjait.
8 Távolítsa el az akkumulátorlemezt.
9 Távolítsa el az akkumulátort.
Az akkumulátor szorosan illeszkedik. Előfordulhat, hogy ki
kell feszítenie az akkumulátort a hátlapból egy tompa, nem
fémből készült tárgy segítségével.
10 Helyezze be az új akkumulátort a burkolat elülső részébe
úgy, hogy az akkumulátor címkével ellátott oldala felfelé
nézzen, az elülső éle pedig az eszköz töltőérintkezőkkel
ellátott széle alá kerüljön.
Helyezze
vissza az akkumulátorlemezt, majd helyezze vissza
11
és húzza meg a két csavart.
8
12 Ellenőrizze, hogy a tömítés nem sérült-e meg, illetve teljes
mértékben illeszkedik-e a vájatba.
13 Csatlakoztassa az akkumulátor-csatlakozót és a
tápcsatlakozót a készülékhez.
Megfelelő behelyezés esetén a csatlakozódugók a helyükre
pattannak a portokban.
14 Helyezze vissza a hátlapot, majd helyezze vissza és húzza
meg a csavarokat a hátlap rögzítéséhez.
15 Helyezze vissza az L-alakú fedelet, majd helyezze vissza és
húzza meg a csavarokat az L-alakú fedél rögzítéséhez.
16 Ellenőrizze, hogy a tömítés nem lóg-e ki a készülékből.
A nyakörv szíjának cseréje
A nyakörv szíjának cseréje előtt távolítson el minden
szennyeződést, vizet és törmeléket a készülékből (Az eszköz
tisztítása, 5. oldal).
1 Húzza ki a nyakörv szíját a GPS-antennából, az
antennatartóból és a kutyakészülékből.
Előfordulhat, hogy a megfelelő eltávolítás érdekében meg
kell nyomnia és húznia a nyakörv szíját. Előfordulhat, hogy
meg kell lazítania a GPS-antenna burkolatán lévő
csavarokat, de ne távolítsa el őket.
2 Vezesse át az új szíjat a kutyakészüléken, az antennatartón
és a GPS-antennán.
3 Szükség esetén húzza meg a GPS-antenna burkolatát tartó
csavarokat.
A kézi készülék alapértelmezett
beállításainak visszaállítása
MEGJEGYZÉS: ez a művelet eltávolít minden párosított
nyakörvkészüléket a kézi készülékről. A kézi készülék
visszaállítása után ismét párosítania kell minden nyakörvet.
Lehetősége van a kézi készülék alapértelmezett állapotának
visszaállítására.
1 Csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez (A kézi
készülék csatlakoztatása a számítógéphez, 6. oldal).
A kézi készülék képernyőjén az jelenik meg.
2 Állítsa a készülék mindkét választókapcsolóját a középső
pozícióba.
3 Állítsa az intenzitás beállítására szolgáló kapcsolót az N
jelzéshez.
4 Tartsa lenyomva 5 másodpercig a hangjelzés gombot és az
alsó tréninggombot.
A kézi készülék képernyőjén a Gyári visszaállítás kész
üzenet jelenik meg, és a készülék újraindul.
Függelék
Tárgymutató
A
a készülék regisztrálása 4
a készülék tisztítása 5
adatok, átvitel 6
adatok tárolása 6
akadálymentes rádiókommunikáció 3
akkumulátor 5
csere 6, 7
töltés 1
üzemidő 6
ANT+ 6
szoftver
frissítés 4, 5
frissítések 4
verzió 6
T
bekapcsológomb 2
telep, csere 8
térképek, frissítés 4
termékregisztráció 4
töltés
kézi készülék 1
nyakörv 2
tréning 4
hangjelzés 4
módok 4
rezgés 4
stimuláció 4
E
V
B
eszköz, karbantartás 5
visszaállítás 8
F
frissítések, szoftver 4, 5
G
Garmin Express 5
a készülék regisztrálása 4
szoftver frissítése 4
gombok 1
képernyő 4
H
háttérvilágítás 1
hibaelhárítás 6
I
ikonok 1
intenzitás 4
intenzitási szint
csere 4
kiválasztás 4
iránytű 5
ismerős, pontok 3
K
kalibrálás 5
képernyő 1
kezdeti beállítás 2
kiegészítők 6
kutya
edzés 3
tréningezés alapjai 3
tréningintenzitási szintek 4
M
műholdas jelek, keresés 2
Ny
nyakörv 3
akkumulátor cseréje 7
akkumulátorcsere 7
érintkezési pontok 3, 4
felhelyezés 3
lámpa 4
párosítás 2
szíj cseréje 8
töltés 2
VHF antenna 1
nyakörvkészülék 2, 3
P
párosítás, nyakörv 2
pótalkatrészek 7, 8
R
rádió, interferencia 3
rádiókommunikáció 3
S
specifikációk 5
Sz
számítógép, csatlakozás 6
Tárgymutató
9
support.garmin.com
2019. Június
190-02400-10_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising