Garmin | echoMAP™ 43dv | User manual | Garmin echoMAP™ 43dv Brugervejledning

Garmin echoMAP™ 43dv Brugervejledning
echoMAP™ 40/50/70/90 serien
Brugervejledning
Februar 2015
Trykt i Taiwan
190-01834-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, BlueChart , g2 Vision og Ultrascroll er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande.‍ echoMAP™, HomePort™ og LakeVü™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
®
®
®
®
microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.‍ NMEA er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics
Association.‍ Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍ Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.‍
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Forsiden ...................................................................................... 1
Enhedstaster .......................................................................... 1
Download manualer .................................................................... 1
Generelt om brugervejledningen ................................................ 1
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 1
Isættelse af hukommelseskort .................................................... 1
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort ................... 1
Opdatering af enhedens software .............................................. 1
GPS-satellitsignaler .................................................................... 2
Justering af baggrundslys ........................................................... 2
Justering af farvevalg .................................................................. 2
Tilpasning af skærmen Hjem ...................................................... 2
Kort og 3D-kortvisninger............................................... 2
Navigationskort og kort til dybhavsfiskeri .................................... 2
Zoom ind og ud på kortet ....................................................... 2
Panorering på kortet med tasterne ........................................ 2
Sådan vælges et element på kortet vha.‍ tasterne på
enheden ................................................................................. 2
Måling af en afstand på kortet ............................................... 2
Kortsymboler .......................................................................... 2
Navigation til en destination på kortet .................................... 3
Visning af positions- og objektinformation på et kort ............. 3
Visning af detaljer om navigationssymboler .......................... 3
Højkvalitetskort ........................................................................... 3
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer ........................ 3
Visning af satellitbilleder på navigationskortet ....................... 4
Visning af luftfotos af landmærker ......................................... 4
Automatisk identifikationssystem ................................................ 4
AIS-markeringssymboler ........................................................ 4
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål ....................... 4
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller 3D-kortvisning ............ 5
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj ....................................... 5
Visning af en liste over AIS-trusler ......................................... 5
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone .............................. 5
AIS-nødsignaler ..................................................................... 5
Deaktivering af AIS-modtagelse ............................................ 5
Indstillinger for kort og 3D-kortvisning ........................................ 6
Opsætning af navigations- og fiskekort ................................. 6
Indstillinger for spor og waypoints på kort og kortvisninger ... 6
Indstillinger for datafelter ........................................................ 6
Visning af et navigationsoversigtskort ................................... 6
Indstillinger for kortets udseende ........................................... 6
Sådan indstilles linjerne for kurs og kurs over grunden ......... 7
Andre skibsindstillinger på kortene og kortvisninger .............. 7
Indstillinger for Fish Eye 3D ................................................... 7
Navigation med en plotter ............................................. 7
Grundlæggende spørgsmål om navigation ................................ 8
Destinationer ...............................................................................8
Søgning efter en destination efter navn ................................. 8
Valg af en destination vha.‍ navigationskortet ........................ 8
Søgning efter en destination vha.‍ brugerdata ........................ 8
Søgning efter en marineservicedestination ........................... 8
Ruter ........................................................................................... 8
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved hjælp af Go
To ........................................................................................... 8
Afbrydelse af navigation ............................................................. 9
Waypoints ................................................................................... 9
Markering af din nuværende position som et waypoint ......... 9
Oprettelse af et waypoint på en anden position ..................... 9
Markering af en MOB- eller SOS-position .............................. 9
Visning af en liste over alle waypoints ................................... 9
Redigering af et gemt waypoint ............................................. 9
Indholdsfortegnelse
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det ........... 9
Sletning af et waypoint eller MOB .......................................... 9
Sådan sletter du alle waypoints ............................................. 9
Ruter ........................................................................................... 9
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position ...................................................................................9
Sådan opretter og gemmer du en rute ................................... 9
Visning af en liste over ruter ................................................ 10
Redigering af en gemt rute .................................................. 10
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den .................. 10
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt rute .... 10
Sletning af en gemt rute ....................................................... 10
Sletning af alle gemte ruter .................................................. 10
Spor .......................................................................................... 10
Visning af spor ..................................................................... 10
Indstilling af farven på det aktive spor ................................. 10
Sådan gemmer du det aktive spor ....................................... 10
Visning af en liste over gemte spor ...................................... 10
Redigering af et gemt spor .................................................. 10
Sådan gemmer du sporet som en rute ................................ 10
Sådan finder og navigerer du et registreret spor ................. 10
Sletning af et gemt spor ....................................................... 11
Sletning af alle gemte spor .................................................. 11
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen ....................... 11
Rydning af det aktive spor ................................................... 11
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering ....... 11
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval ............... 11
Sletning af alle waypoints, ruter og spor ................................... 11
Auto Guidance .......................................................................... 11
Sådan opretter og følger du en Auto guidning rute .............. 11
Sådan opretter du en Auto Guidance rute ........................... 11
Filtrering af en liste over ruter og Auto Guidance ruter ........ 11
Sådan gennemser du en Auto Guidance rute ..................... 11
Justering af en Auto Guidance rute ..................................... 11
Annullering af en Auto guidning beregning, som er under
udførsel ................................................................................ 11
Indstilling af tidsbestemt ankomst ........................................ 11
Indstilling af afstand fra kysten ............................................ 12
Konfigurationer af Automatisk guidelinje ............................. 12
Kombinationer.............................................................. 12
Valg af en kombination ............................................................. 12
Tilpasning af en kombinationsskærm ....................................... 12
Tilføjelse af en brugerdefineret kombinationsskærm ................ 13
Ekkolod......................................................................... 13
Ekkolodsvisninger ..................................................................... 13
Ekkolodsvisning på fuld skærm ........................................... 13
DownVü Ekkolodvisning ...................................................... 13
SideVü Ekkolodvisning ........................................................ 13
Ekkolodsvisning på delt skærm ........................................... 14
Ekkolodsvisning med split zoom .......................................... 14
Ekkolodsvisning med splitfrekvens ...................................... 14
Valg af transducertype .............................................................. 14
Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod ved hjælp af
enhedens taster ........................................................................ 14
Pause i ekkolodsvisningen ....................................................... 14
Visning af ekkolodshistorik ....................................................... 14
Tilpasning af datafelter ............................................................. 14
Justering af detaljeniveauet ...................................................... 14
Justering af farveintensiteten .................................................... 14
Justering af området for dybde- eller breddeskala ................... 14
Indstilling af zoomniveauet på visningen på
ekkolodsskærmen ..................................................................... 15
Indstilling af rullehastigheden ................................................... 15
Ekkolodfrekvenser .................................................................... 15
Valg af frekvenser ................................................................ 15
Sådan forudindstiller du en frekvens ................................... 15
i
Aktivering af A-Scope ............................................................... 15
Ekkolodsopsætning .................................................................. 15
Ekkolodsindstillinger ............................................................ 15
Indstillinger for ekkolods udseende ..................................... 16
Avancerede ekkolodsindstillinger ........................................ 16
Indstillinger ved ekkolodsinstallation .................................... 16
Indstillinger for ekkolodsalarm ............................................. 16
Ekkolodsregistreringer .............................................................. 16
Registrering af ekkolodsvisningen ....................................... 16
Stop ekkolodsregistrering .................................................... 16
Sådan slettes en ekkolodsregistrering ................................. 16
Afspilning af ekkolodsregistreringer ..................................... 16
Data fra målere og almanak ......................................... 16
Visning af kompasset ................................................................ 16
Visning af turmålere .................................................................. 17
Nulstilling af turmålere ......................................................... 17
Oplysninger om tidevand, strømforhold og himmellegemer ..... 17
Oplysninger om tidevandsstation ......................................... 17
Oplysninger om strømforholdsstation .................................. 17
Oplysninger om himmellegemer .......................................... 17
Visning af tidevandsstation, strømstation eller oplysninger om
himmellegemer for en anden dato ....................................... 17
Visning af oplysninger for en anden tidevands- eller
strømstation ......................................................................... 17
Kommunikationsindstillinger ..................................................... 20
NMEA 0183 .......................................................................... 20
Indstilling af alarmer .................................................................. 21
Navigationsalarmer .............................................................. 21
Systemalarmer ..................................................................... 21
Enhedsindstillinger ....................................................................21
Navigationsindstillinger ............................................................. 21
Indstillinger for andre fartøjer .................................................... 21
Gendannelse af plotterens oprindelige fabriksindstillinger ....... 21
Appendiks..................................................................... 21
Registrering af din enhed ......................................................... 21
Rengøring af skærmen ............................................................. 22
Skærmprint ............................................................................... 22
Optagelse af screenshot ...................................................... 22
Kopiering af screenshots til en computer ............................. 22
Fejlfinding ................................................................................. 22
Enheden modtager ikke GPS-signaler ................................ 22
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at slukke .... 22
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige position .... 22
NMEA 0183 oplysninger ........................................................... 22
Softwarelicensaftale .................................................................. 23
Indeks............................................................................ 24
Digitalt selektivt opkald............................................... 17
Plotter og NMEA® 0183 VHF-radiofunktionalitet ...................... 17
Aktivering af DSC ..................................................................... 17
DSC-liste ................................................................................... 17
Visning af DSC-listen ........................................................... 17
Tilføjelse af en DSC-kontakt ................................................ 17
Indgående nødopkald ............................................................... 17
Navigering til et fartøj i nød .................................................. 17
Positionssporing ....................................................................... 18
Visning af en positionsrapport ............................................. 18
Navigering til et sporet fartøj ................................................ 18
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet fartøj . 18
Redigering af oplysninger i en positionsrapport ................... 18
Sletning af et positionsrapportopkald ................................... 18
Visning af fartøjsstier på navigationskortet .......................... 18
Individuelle rutineopkald ........................................................... 18
Valg af en DSC-kanal .......................................................... 18
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald .................... 18
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AISmål ....................................................................................... 18
Styring af plotterdata................................................... 18
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra HomePort til en
plotter ........................................................................................ 18
Kopiering af data fra et hukommelseskort ................................ 18
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et hukommelseskort .. 19
Valg af filtype til waypoints og ruter fra tredjepart ..................... 19
Deling af waypoints og ruter mellem enheder .......................... 19
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort ............... 19
Sikkerhedskopiering af data til en pc ........................................ 19
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en plotter ..................... 19
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort ............. 19
Enhedskonfiguration................................................... 19
Automatisk aktivering af plotteren ............................................ 19
Systemindstillinger .................................................................... 19
Displayindstillinger ............................................................... 19
GPS-indstillinger .................................................................. 20
Visning af hændelsesloggen ................................................ 20
Visning af oplysninger om systemsoftware .......................... 20
Indstilinger for mit skib .............................................................. 20
Indstilling af køl offset .......................................................... 20
Indstilling af vandtemperatur offset ...................................... 20
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Forsiden
Billederne i denne brugervejledning gælder kun som referencer
og viser muligvis ikke din enhed helt nøjagtigt.‍
Sådan får du flere oplysninger
Hvis du har spørgsmål angående din enhed, kan du kontakte
Garmin produktsupport.‍
Webstedet, www.garmin.com/‍support, tilbyder mange forskellige
tip til fejlfinding, som kan afhjælpe de fleste problemer og
besvare de fleste spørgsmål.‍
• Ofte stillede spørgsmål
• Softwareopdateringer
• Bruger- og installationsvejledninger
• Servicemeddelelser
• Video
• Kontaktnumre og -adresser
®
Isættelse af hukommelseskort
À
Á
Â
Ã
Tænd/sluk-knap
Du kan bruge valgfrie hukommelseskort i plotteren.‍ Kortene
giver dig mulighed for at se satellitbilleder i høj opløsning samt
luftfotos af havne, marinaer og andre bestemmelsessteder.‍ Du
kan bruge tomme hukommelseskort for at overføre data, f.‍eks.‍
waypoints, ruter og spor til en anden kompatibel Garmin plotter
eller en computer.‍
1 Åbn lågen foran på plotteren.‍
Enhedstaster
microSD™ hukommelseskort slot
Automatisk belysningssensor
Enhedstaster
Tænder og slukker enheden, når den holdes nede.‍
Tryk kort for at justere baggrundsbelysning og farvevalg.‍
Zoomer ud af et kort eller en visning.‍
Zoomer ind på et kort eller en visning.‍
Ruller, fremhæver funktioner og flytter markøren.‍
SELECT
Anerkender meddelelser og vælger funktioner.‍
BACK
Vender tilbage til forrige skærm.‍
MARK
Gemmer nuværende position som et waypoint.‍
HOME
Vender tilbage til skærmen Hjem.‍
MENU
Åbner en menu med funktioner for siden, hvor det er
relevant.‍
Lukker en menu, hvor det er relevant.‍
Download manualer
Du kan finde de nyeste brugervejledninger og oversættelser af
manualer på webstedet.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Vælg Vejledninger.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen for at downloade manualen
til dit produkt.‍
Generelt om brugervejledningen
I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende
handlinger.‍
• Bruge piletasterne til at markere et menupunkt og herefter
trykke på SELECT (kun til enheder med taster).‍
• Trykke på en tast, f.‍eks.‍ SELECT eller MENU.‍
Når du bliver bedt om at vælge flere punkter i en rækkefølge,
vises små pile i teksten.‍ For eksempel angiver "vælg MENU >
Tilføj," at du skal vælge punktet eller tasten MENU og herefter
vælge punktet Tilføj.‍
Introduktion
2 Isæt hukommelseskort.‍
3 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.‍
4 Luk lågen.‍
Indlæsning af nyt software på et
hukommelseskort
1
2
3
4
5
6
7
Indsæt et hukommelseskort i kort slotten på computeren.‍
Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
Vælg Download ved siden af "Chartplotters with SD card.‍".‍
Læs og accepter betingelserne.‍
Vælg Download.‍
Vælg Løb.‍
Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.‍
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.‍
1 Slå plotteren til.‍
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.‍
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.‍
1
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.‍
5 Fjern hukommelseskortet.‍
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.‍
GPS-satellitsignaler
Når du tænder for plotteren, skal GPS-modtageren indsamle
satellitdata og bestemme den nuværende position.‍ Når plotteren
indsamler satellitsignaler, lyser
øverst på skærmen Hjem.‍
Når plotteren mister satellitsignaler, forsvinder
, og et
blinkende spørgsmålstegn vises over på kortet.‍
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Justering af baggrundslys
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Baggrundslys.‍
TIP: Tryk på på et hvilket som helst skærmbillede for at
åbne indstillingerne for baggrundsbelysning.‍
2 Juster baggrundslys.‍
tilslutning af en ekkolodstransducer vises ikke-bundfaste mål,
f.‍eks.‍ fisk, med røde, grønne og gule kugler.‍ Rød indikerer de
største mål, mens grøn indikerer de mindste.‍
Fiskekort: Giver en detaljeret visning af bundkonturerne og
dybdespotningerne på kortet.‍ Dette kort fjerner
navigationsdata fra kortet, giver detaljerede
dybhavsmålingsdata og forstærker bundkonturer, hvilket
letter dybdegenkendelsen.‍ Dette kort er bedst til
dybhavsfiskeri på åbent hav.‍
Navigationskort og kort til dybhavsfiskeri
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
Navigations- og fiskekortene gør det muligt at planlægge din
kurs, se kortoplysninger og følge en rute.‍ Fiskekortet er til
dybhavsfiskeri.‍
For at åbne navigationskortet skal du vælge Kort >
Navigationskort.‍
Justering af farvevalg
1 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Farvevalg.‍
TIP: Tryk på på et hvilken som helst skærmbillede for at få
adgang til farvevalg.‍
2 Vælg en funktion.‍
For at åbne fiskekortet skal du vælge Kort > Fiskekort.‍
Tilpasning af skærmen Hjem
Zoom ind og ud på kortet
Du kan tilføje og omarrangere emner fra skærmen Hjem.‍
1 Vælg fra skærmen Hjem Tilpas Hjem.‍
2 Vælg en funktion:
• For at omarrangere et element skal du vælge
Omarranger, vælge det element, der skal flyttes, og
vælge den nye placering.‍
• For at tilføje et element til skærmen Hjem skal du vælge
Tilføj og vælge det nye element.‍
• For at fjerne et element, du har tilføjet på skærmen Hjem,
skal du vælge Fjern og vælge elementet.‍
Zoomniveauet er angivet af skalatallet nederst på kortet.‍ Linjen
under skalatallet angiver distancen på kortet.‍
• Vælg for at zoome ud.‍
• Vælg for at zoome ind.‍
Kort og 3D-kortvisninger
Hvilke kort og 3D-kortvisninger, der er tilgængelige, afhænger af
kortdataene og det anvendte tilbehør.‍
Du kan åbne kortene og 3D-kortvisningerne ved at vælge Kort.‍
Navigationskort: Viser navigationsdata, der er tilgængelige på
dine forudindlæste kort og fra eventuelle supplerende kort.‍
Dataene inkluderer bøjer, fyr, kabler, dybdespotninger,
marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra.‍
Perspective 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.‍
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler.‍ Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.‍
Mariner’s Eye 3D: Giver en visning fra oven og bag din båd (i
henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp.‍
Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede
områder, rev, broer eller kanaler.‍ Den er også nyttig, når du
skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne
og ankerpladser.‍
BEMÆRK: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kortvisninger
er tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.‍
Fish Eye 3D: Giver en undervandsvisning, der visuelt
repræsenterer havbunden iht.‍ kortoplysningerne.‍ Ved
2
Panorering på kortet med tasterne
Du kan flytte kortet for at få vist et andet område end din
aktuelle position.‍
1 Brug piletasterne på kortet.‍
2 Vælg BACK for at stoppe panorering og vende tilbage til
skærmen med din nuværende position.‍
BEMÆRK: Du kan panorere fra et
kombinationsskærmbillede ved at vælge SELECT.‍
Sådan vælges et element på kortet vha.‍ tasterne på
enheden
1 Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge , , eller
for at flytte markøren.‍
2 Vælg SELECT.‍
Måling af en afstand på kortet
Vælg Mål distance.‍
Der vises en knappenål på skærmen på din nuværende
position.‍ Afstanden og vinklen fra knappenålen er vist i
hjørnet.‍
TIP: Hvis du vil nulstille knappenålen og måle fra markørens
aktuelle position, skal du vælge SELECT.‍
Kortsymboler
Denne tabel indeholder nogle af de almindelige symboler, du
kan få vist på de detaljerede kort.‍
Ikon
Beskrivelse
Bøje
Oplysninger
Marineservice
Kort og 3D-kortvisninger
Ikon
Beskrivelse
Tidevandsstation
Strømforholdsstation
Foto fra oven tilgængeligt
Perspektivfoto tilgængeligt
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter
dybdekonturlinjer, tidevandszoner, spotdybde (som illustreret på
oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler,
forhindringer og kabelområder.‍
Navigation til en destination på kortet
ADVARSEL
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger.‍ Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand.‍ Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.‍
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand.‍ Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.‍
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
1 Vælg en position fra navigationskortet eller fiskekortet.‍
2 Vælg SELECT, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg Naviger til.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.‍
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.‍
• Vælg Guide til for at bruge Auto Guidance.‍
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.‍
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen.‍ Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.‍
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
Visning af positions- og objektinformation på et kort
Du kan få vist information om en position eller et objekt på
navigationskortet eller fiskekortet.‍
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
1 Vælg en position eller et objekt på navigationskortet eller
fiskekortet.‍
En liste over muligheder vises i højre side af kortet.‍ De
muligheder, der vises, varierer ud fra den position eller det
objekt, du har valgt.‍
2 Vælg en funktion:
• For at navigere til den valgte position skal du vælge
Naviger til.‍
• For at markere et waypoint ved markørpositionen skal du
vælge Nyt waypoint.‍
• For at få vist afstanden og pejlingen for objektet fra din
nuværende position skal du vælge Mål distance.‍
Kort og 3D-kortvisninger
Distancen og pejlingen vises på skærmen.‍ Vælg SELECT
for at måle fra en anden position end din nuværende
position.‍
• For at få vist oplysninger om tidevand, strømforhold,
himmellegemer, kortnoter eller lokale tjenester i nærheden
af markøren skal du vælge Information.‍
Visning af detaljer om navigationssymboler
Fra navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D-kortvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen kan du få vist detaljer om
forskellige typer navigationssymboler, herunder signaler, fyr og
forhindringer.‍
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
BEMÆRK: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kortvisninger er
tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.‍
1 På et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge et
navigationssymbol.‍
2 Vælg et navn til navigationssymbolet.‍
Højkvalitetskort
ADVARSEL
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger.‍ Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand.‍ Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.‍
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter alle kort.‍
Valgfrie højkvalitetskort som f.‍eks.‍ BlueChart g2 Vision giver
dig mulighed for at få det optimale ud af din plotter.‍ Ud over
detaljeret marinekortlægning kan højkvalitetskort indeholde
disse funktioner, som er tilgængelige i nogle områder.‍
Mariner’s Eye 3D: Leverer en visning fra oven og bag din båd
som en tredimensionel navigationshjælp.‍
Fish Eye 3D: Giver en tredimensionel undervandsvisning, der
visuelt repræsenterer havbunden iht.‍ kortoplysningerne.‍
Fiskekort: Viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata.‍ Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på
åbent hav.‍
Satellitbilleder i høj opløsning: Giver satellitbilleder i høj
opløsning til en realistisk visning af land og vand på
navigationskortet (Visning af satellitbilleder på
navigationskortet).‍
Luftfotos: Viser marinaer og andre navigationsmæssigt vigtige
luftfotos for at hjælpe dig med at visualisere dine omgivelser
(Visning af luftfotos af landmærker).‍
Detaljerede data om veje og interessepunkter (POI): Viser
detaljerede data om veje og interessepunkter (POI), herunder
meget detaljerede kystveje og POI'er som f.‍eks.‍ restauranter,
overnatningsmuligheder og lokale seværdigheder.‍
Auto Guidance: Bruger specifikke data om sikker dybde, sikker
højde og kortdata til at bestemme den bedste rute til din
destination.‍ Auto Guidance er kun tilgængeligt, når du
navigerer til en destination ved hjælp af Guide til.‍
®
®
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
på kortet angiver en tidevandsstation.‍ Du kan få vist en
detaljeret graf for en tidevandsstation som en hjælp til at
forudsige tidevandsniveauet på forskellige tidspunkter eller på
forskellige dage.‍
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
1 Vælg en tidevandsstation fra navigationskortet eller
fiskekortet.‍
3
Oplysningerne om tidevandsretningen og tidevandsniveauet
vises i nærheden af .‍
2 Vælg stationsnavn.‍
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
Du kan få vist indikatorer for animeret tidevandsstation og
strømretning på navigationskortet eller fiskekortet.‍ Du skal også
aktivere animerede ikoner i kortindstillingerne (Visning og
konfiguration af tidevand og strømforhold).‍
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet som en
lodret søjlegraf med en pil.‍ En rød pil, der peger nedad, angiver
faldende tidevand, og en blå pil, der peger opad, angiver
stigende tidevand.‍ Når du flytter markøren hen over indikatoren
for tidevand, vises højden for tidevandet ved stationen oven
over indikatoren for tidevandsstationen.‍
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet.‍
Retningen for hver pil angiver retningen for strømmen ved en
bestemt position på kortet.‍ Farven på pilen angiver hastigheden
på strømmen for den pågældende position.‍ Når du bevæger
markøren hen over indikatoren for strømretning, vises den
specifikke hastighed for strømmen ved positionen oven over
indikatoren for retning.‍
Farve
Aktuelt hastighedsområde
Gul
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Visning og konfiguration af tidevand og strømforhold
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
Du kan få vist statiske eller animerede indikatorer for tidevandsog strømforholdsstationer på navigations- eller fiskekortet.‍
1 På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Tidev.‍ og strømforh.‍
2 Vælg en funktion:
• For at få vist indikatorerne for strømforholds- og
tidevandsstationerne på kortet skal du vælge Til.‍
• For at få vist animerede indikatorer for tidevands- og
strømforholdsstationer skal du vælge Animeret.‍
Visning af satellitbilleder på navigationskortet
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
Du kan lægge satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet.‍
BEMÆRK: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj
opløsning kun ved lavere zoomniveauer.‍ Hvis du ikke kan se
billederne i høj opløsning på din valgfrie kortregion, kan du
vælge for at zoome ind.‍ Du kan også indstille en højere
detaljeringsgrad ved at ændre kortzoomdetaljerne.‍
1 På navigationskortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Satellitfotos.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun land for at få vist standardkortoplysninger om
vandet med fotos, der er lagt oven over landområdet.‍
• Vælg Fotokortsblanding for at få vist fotos på både vand
og land med en angivet uklarhed.‍ Brug bjælken til at
justere uklarheden for fotos.‍ Jo højere du sætter
procenten, jo flere satellitfotos dækker både vand og land.‍
Visning af luftfotos af landmærker
Inden du kan se luftfotos på navigationskortet, skal du aktivere
indstillingen Foto i kortopsætningen.‍
4
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
Du kan bruge luftfotos af landemærker, marinaer og havne som
en hjælp til at orientere dig efter omgivelserne eller til at gøre dig
bekendt med en marina eller en havn, inden du ankommer.‍
1 Vælg et kameraikon på navigationskortet:
• Vælg
for at få vist et foto ovenfra.‍
• Vælg
for at få vist et perspektivfoto.‍ Fotoet blev taget
fra kameraets placering og peger i retning af keglen.‍
2 Vælg Luftfoto.‍
Automatisk identifikationssystem
Det automatiske identifikationssystem (AIS) gør det muligt at
identificere og spore andre fartøjer og giver dig advarsler om
trafik i området.‍ Når plotteren er tilsluttet en ekstern AIS-enhed,
kan den vise AIS-oplysninger om andre fartøjer, der er inden for
området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger.‍
De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-hastighed,
GPS-kurs, den tid, der er gået, siden den sidste position, hvor
fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til
den nærmeste indsejling.‍
Nogle plottermodeller understøtter også Blue Force Tracking.‍
Fartøjer, som spores med Blue Force Tracking, er vist på
plotteren med en blågrøn farve.‍
AIS-markeringssymboler
Symbol Beskrivelse
AIS-fartøj.‍ Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger.‍ Den retning,
som trekanten peger, angiver den retning, som AIS-fartøjet
bevæger sig i.‍
Mål er valgt.‍
Mål er aktiveret.‍ Målet virker større på kortet.‍ En grøn linje,
der er tilknyttet målet, angiver målets kurs.‍ Fartøjets MMSI,
hastighed og retning vises under målet, hvis
detaljeindstillingerne er blevet angivet til Vis.‍ Hvis AIStransmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.‍
Mål er tabt.‍ Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra
fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores.‍ Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for tabt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.‍
Farligt mål inden for området.‍ Målet blinker, mens en alarm
udløses, og en besked vises.‍ Når alarmen er blevet
registreret, angives positionen og målets kurs af en helt rød
trekant med en rød linje tilknyttet.‍ Hvis kollisionsalarmen i
sikker zone er blevet indstillet til Fra, blinker målet, men
lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden vises ikke.‍ Hvis
AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.‍
Farligt mål er tabt.‍ Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen
fra fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der
spørger, om fartøjet fortsat skal spores.‍ Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra
kortet eller 3D-kortvisningen.‍
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste
indsejlingspunkt til et farligt mål, og tallet i nærheden af
symbolet angiver tiden til den nærmeste indsejling til det
pågældende mål.‍
BEMÆRK: Fartøjer, som spores med funktionen Blue Force
Tracking, vises med en blågrøn farve uanset status.‍
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et
aktiveret AIS-mål, vises kursen for målet på et kort som en linje,
der er knyttet til AIS-målsymbolet.‍ En kurslinje vises ikke på en
3D-kortvisning.‍
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kort eller en 3D-kortvisning.‍ Længden af den
beregnede kurslinje er baseret på værdien af den beregnede
Kort og 3D-kortvisninger
kursindstilling.‍ Hvis et aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger
om hastighed, eller hvis fartøjet ikke bevæger sig, vises der ikke
en beregnet kurslinje.‍ Oplysninger om ændringer i hastighed,
kurs over grunden eller drejehastighed, der udsendes af fartøjet,
kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.‍
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed
er angivet af et aktiveret AIS-mål, beregnes den beregnede kurs
for målet ud fra oplysninger om kurs over grunden samt
drejehastighed.‍ Den retning, som målet drejer, som også er
baseret på oplysningerne om drejehastigheden, er angivet af
krogens retning for enden af kurslinjen.‍ Længden af krogen
ændrer sig ikke.‍
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs er angivet af et
aktiveret AIS-mål, men der ikke er angivet oplysninger om
drejehastighed, er den beregnede kurs for målet beregnet ud fra
oplysninger om kurs over grunden.‍
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller 3D-kortvisning
Før du kan bruge AIS, skal du tilslutte plotteren til en ekstern
AIS-enhed og modtage aktive transpondersignaler fra andre
fartøjer.‍
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på et kort eller
en 3D-kortvisning.‍ Det visningsområde, der er konfigureret for ét
kort eller én 3D-kortvisning, gælder kun for det pågældende kort
eller den pågældende 3D-kortvisning.‍ Detaljer, beregnet kurs og
stiindstillinger, der er konfigureret for ét kort eller én 3Dkortvisning, gælder for alle kort og alle 3D-kortvisninger.‍
1 Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > Displaykonfiguration.‍
2 Vælg en funktion:
• For at indikere afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer
bliver vist, skal du vælge Visningsområde og vælge en
afstand.‍
• For at få vist oplysninger om AIS-aktiverede fartøjer skal
du vælge Oplysninger > Vis.‍
• For at indstille den beregnede tid for kurs for AISaktiverede fartøjer skal du vælge Beregnet kurs og
indtaste tiden.‍
• For at få vist sporene for AIS-fartøjer skal du vælge Stier
og vælge længden af viste spor vha.‍ en sti.‍
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS > AIS-alarm > Til.‍
2
3
4
5
En besked vises, og alarmen udløses, når et AIS-aktiveret
fartøj kommer ind i sikkerhedszonen (området rundt om
båden).‍ Objektet bliver også angivet som farligt på skærmen.‍
Når alarmen er slået fra, er beskeden og den hørlige alarm
deaktiveret, men objektet vises stadig som farligt på
skærmen.‍
Vælg Område.‍
Vælg en afstand for radius for sikkerhedszonen omkring dit
fartøj.‍
Vælg Tid.‍
Vælg et tidspunkt, hvor alarmen skal lyde, hvis et mål
forventes at komme ind i sikkerhedszonen.‍
Hvis du f.‍eks.‍ vil have besked om en kommende krydsning,
10 minutter før den forventes, skal du indstille Tid til 10.‍
Alarmen lyder i så fald, 10 minutter før fartøjet kommer ind i
sikkerhedszonen.‍
AIS-nødsignaler
Uafhængige AIS-nødsignalenheder sender
nødpositionsrapporter, når de aktiveres.‍ Plotteren kan modtage
SART-signaler (Search and Rescue Transmitters), EPIRBsignaler (Emergency Position Indicating Radio Beacons) og
andre MOB-signaler (Mand over bord).‍ Udsendelser af
nødsignaler er forskellige fra AIS-standardudsendelser, og
derfor vises de på en anden måde på plotteren.‍ I stedet for at
spore et nødsignal for at undgå kollision kan du spore et
nødsignal for at finde og hjælpe et fartøj eller en person.‍
Navigation til et nødsignal
Når du modtager et nødsignal, vises der en nødsignalalarm.‍
Vælg Evaluer > Gå til for at begynde navigationen til
udsendelsen.‍
Målsymboler for AIS-nødsignalenhed
Symbol Beskrivelse
Udsendelse fra AIS-nødsignalenhed.‍ Vælg for at se flere
oplysninger om udsendelsen og begynde navigationen.‍
Udsendelse tabt.‍
Udsendelsestest.‍ Vises, når et fartøj starter en test af deres
nødsignalenhed, og det repræsenterer ikke en sand
nødsituation.‍
Udsendelsestest tabt.‍
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.‍
2 Vælg AIS skib > Deaktiver mål.‍
Aktivering af AIS-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder
med mange både, f.‍eks.‍ marinaer, kan du vælge at modtage
eller ignorere AIS-testmeddelelser.‍ For at teste en AISnødenhed skal du aktivere plotteren til at modtage testadvarsler.‍
1 Vælg Indstillinger > Alarmer > AIS.‍
2 Vælg en funktion:
• For at modtage eller ignorere EPIRB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) skal du
vælge AIS-EPIRB-test.‍
• For at modtage eller ignorere MOB-testsignaler (Mand
over bord) skal du vælge AIS-MOB-test.‍
• For at modtage eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder) skal du vælge AIS SART Test.‍
Visning af en liste over AIS-trusler
Deaktivering af AIS-modtagelse
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
1 Vælg et AIS-fartøj fra et kort eller en 3D-kortvisning.‍
2 Vælg AIS skib > Aktiver mål.‍
Visning af oplysninger om et AIS-skib, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPSkurs og andre oplysninger, der bliver rapporteret som et AISfartøj, der er sat som mål.‍
1 Vælg et AIS-fartøj på et kort eller en 3D-kortvisning.‍
2 Vælg AIS skib.‍
Deaktivering af et mål for et AIS-skib
Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > AIS-liste.‍
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Før du kan indstille en kollisionsalarm, skal du have en
kompatibel plotter sluttet til en AIS-enhed.‍
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS.‍ Den sikre
zone bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses.‍
Kort og 3D-kortvisninger
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.‍
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > AIS > Sluk.‍
Alle AIS-funktioner på alle kort og 3D-kortvisninger
deaktiveres.‍ Dette inkluderer AIS-fartøjs-målsporing og
sporing, kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjsmålsporing, og visningen af oplysninger om AIS-fartøjer.‍
5
Indstillinger for kort og 3D-kortvisning
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og 3Dkortvisninger.‍ Nogle indstillinger kræver højkvalitetskort eller
tilsluttet tilbehør.‍
Disse indstillinger gælder for kortene og 3D-kortvisningerne
undtagen Fish Eye 3D (Indstillinger for Fish Eye 3D).‍
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU.‍
Waypoints og spor: Se Indstillinger for spor og waypoints på
kort og kortvisninger.‍
Andre fartøjer: Se Andre skibsindstillinger på kortene og
kortvisninger.‍
Navigationspunkter: Viser navigationshjælp på fiskekortet.‍
Kort opsætning: Se Opsætning af navigations- og fiskekort.‍
Datafelter: Se Indstillinger for datafelter.‍ Dette kan være vist i
menuen Kort opsætning.‍
Kortets udseende: Se Indstillinger for kortets udseende.‍ Dette
kan være vist i menuen Kort opsætning.‍
Opsætning af navigations- og fiskekort
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort og 3Dkortvisninger.‍ Nogle indstillinger kræver eksternt tilbehør eller
relevante højkvalitetskort.‍
På navigations- eller fiskekortet skal du vælge MENU > Kort
opsætning.‍
Satellitfotos: Viser satellitbilleder i høj kvalitet oven over
landområderne eller både land- og havområderne på
navigationskortet, når du benytter visse højkvalitetskort
(Visning af satellitbilleder på navigationskortet).‍
Vandoverlay: Giver mulighed for reliefskygning, der viser
bundens hældning med skygger, eller ekkolodsbilleder, som
er med til at identificere bundens densitet.‍ Denne funktion fås
kun til nogle af de bedste kort.‍
Tidev.‍ og strømforh: Viser strøm- og tidevandsindikatorer på
kortet (Visning og konfiguration af tidevand og strømforhold)
og aktiverer tidevands- og strømskyderen, som indstiller det
tidspunkt, hvor tidevand og strømforhold registreres på
kortet.‍
Roser: Viser en kompasrose omkring din båd, som indikerer
kompasretningen i forhold til bådens retning.‍ En indikator for
sand vindretning eller relativ vindretning vises, hvis plotteren
er tilsluttet en kompatibel marinevindsensor.‍ I sejletilstand
vises sand og relativ vind på vindrosen.‍
Søniveau: Indstiller det aktuelle vandniveau i søen.‍ Denne
funktion fås kun til nogle af de bedste kort.‍
Datafelter: Se Indstillinger for datafelter.‍
Kortets udseende: Se Indstillinger for kortets udseende.‍
Indstillinger for spor og waypoints på kort og
kortvisninger
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU >
Waypoints og spor.‍
Spor: Viser spor på kortet eller 3D-kortvisningen.‍
Waypoints: Viser listen over waypoints (Visning af en liste over
alle waypoints).‍
Nyt waypoint: Opretter et nyt waypoint.‍
Waypoint-display: Angiver, hvordan waypoints vises på kortet.‍
Aktive spor: Viser menuen med indstillinger for aktive spor.‍
Gemte spor: Viser listen over gemte spor (Visning af en liste
over gemte spor).‍
Spor-display: Angiver, hvilke spor der skal vises på kortet,
baseret på sporfarve.‍
Indstillinger for datafelter
Nav.‍oversigtskort: Viser navigationsoversigtskortet, når fartøjet
navigerer til en destination.‍
Klarg.‍ af nav.‍oversigtskort: Giver dig mulighed for at
konfigurere navigationsoversigtskortet til at vise Oplysn.‍ om
ruteben og kontrollere, hvornår oversigtskortet vises før en
drejning eller destination.‍
Kompastape: Viser datafeltet for kompastape, når fartøjet
navigerer til en destination.‍
Redigering af datafelterne
Du kan ændre de data, som vises i datafelterne på kortene og
andre skærmbilleder.‍
1 På et skærmbillede, der understøtter datafelter, skal du
vælge MENU.‍
2 Om nødvendigt skal du vælge Kort opsætning.‍
3 Vælg Datafelter > Rediger layout.‍
4 Vælg et layout.‍
5 Vælg et datafelt.‍
6 Vælg den type data, der vises i feltet.‍
De tilgængelige datavalgmuligheder varierer afhængigt af
plotteren.‍
Visning af et navigationsoversigtskort
Du kan kontrollere, om et navigationsoversigskort skal vises på
visse kortvisninger.‍ Navigationsoversigtskortet vises kun, når
båden navigerer til en destination.‍
1 Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU.‍
2 Om nødvendigt skal du vælge Kort opsætning.‍
3 Vælg Datafelter > Nav.‍oversigtskort > Automatisk.‍
4 Vælg Klarg.‍ af nav.‍oversigtskort.‍
5 Fuldfør en handling:
• For at få vist waypoint VMG (Velocity Made Good) ved
navigation på en rute med mere end ét slag skal du vælge
Oplysn.‍ om ruteben > Til.‍
• For at få vist data om næste drejning baseret på afstand
skal du vælge Næste drej > Distance.‍
• For at få vist data om næste drejning baseret på tid skal
du vælge Næste drej > Klokkeslæt.‍
• For at angive, hvordan destinationsdata vises, skal du
vælge Destination og vælge en indstilling.‍
Indstillinger for kortets udseende
Du kan justere udseendet af de forskellige kort og 3Dkortvisninger.‍ Hver indstilling er specifik for det kort eller den
kortvisning, der anvendes.‍
BEMÆRK: Ikke alle indstillinger gælder for alle kort, 3Dkortvisninger og plottermodeller.‍ Nogle indstillinger kræver
højkvalitetskort eller tilsluttet tilbehør.‍
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU > Kort
opsætning > Kortets udseende.‍
Retning: Indstiller perspektivet for kortet.‍
Detalje: Justerer antallet af detaljer, der vises på kortet ved
forskellige zoomniveauer.‍
Kurslinje: Viser og justerer kurslinjen, som er en linje på kortet,
der tegnes fra bådens forstavn i sejlretningen, og indstiller
datakilden for kurslinjen.‍
Verdenskort: Bruger enten et grundlæggende verdenskort eller
et reliefkort med skyggelægning på kortet.‍ Disse forskelle er
kun synlige, når der er zoomet så langt ud, at detaljerne ikke
kan ses.‍
Spotdybder: Aktiverer spotdybder og angiver en farlig dybde.‍
Spotdybder, der svarer til eller er lavere end den farlige
dybde, angives med rødt.‍
Rediger layout: Angiver layoutet for datafelterne.‍ Du kan
vælge, hvilke data der skal vises i hvert enkelt datafelt.‍
6
Kort og 3D-kortvisninger
Sikkerhedsregulering: Indstiller skygger fra kystlinjen til en
angivet dybde.‍
Skyggelægning i dybdeområde: Angiver en øvre og nedre
dybde, der skal skyggelægges imellem.‍
Symboler: Viser og konfigurerer udseendet af forskellige
symboler på kortet som f.‍eks.‍ fartøjsikonet, symboler for
navigationshjælp, interessepunkter på land og fyrvinkler.‍
Type: Indstiller, hvordan kortet vises over 3D-terræn.‍
Farefarver: Viser lavt vand og land med en farveskala.‍ Blå
angiver dybt vand, gul angiver lavt vand, og rødt angiver
meget lavt vand.‍
Sikker dybde: Du kan indstille udseendet for en sikker dybde
for Mariner's Eye 3D-kortvisning.‍
BEMÆRK: Denne indstilling påvirker kun udseendet af
farefarver i Mariner's Eye 3D-kortvisning.‍ Den påvirker ikke
Auto Guidance-indstillingen for sikker vanddybde eller
ekkolodsindstillingen for lavt vand.‍
Områderinge: Viser og konfigurerer udseendet af områderinge,
som hjælper dig med at visualisere afstande i visse
kortvisninger.‍
Rutebredde: Angiver bredden af navigationsruten, som er den
magentarøde linje på visse kort, der indikerer kursen til din
destination.‍
Sådan indstilles linjerne for kurs og kurs over
grunden
Du kan få vist kurslinjen og linjen for kurs over grunden (COG)
på kortet.‍
COG er den retning, du bevæger dig i.‍ Kursen er den retning,
bådens forstavn peger mod, når der er tilsluttet en kurssensor.‍
1 Fra en kortvisning skal du vælge MENU > Kort opsætning >
Kortets udseende > Kurslinje.‍
2 Vælg om nødvendigt Kilde, og vælg en indstilling:
• Hvis du automatisk vil bruge den tilgængelige kilde, skal
du vælge Automatisk.‍
• Hvis du vil bruge GPS-antenneretningen til COG, skal du
vælge GPS kurs (COG).‍
• Hvis du vil bruge data fra en tilsluttet kurssensor, skal du
vælge Kurs.‍
• Hvis du vil bruge data fra både en tilsluttet kurssensor og
GPS-antennen, skal du vælge COG og kurs.‍
Dette viser både kurslinjen og COG-linjen på kortet.‍
Vælg
Skærm, og vælg en indstilling:
3
• Vælg Distance > Distance, og indtast længden af den
linje, der vises på kortet.‍
• Vælg Klokkeslæt > Klokkeslæt, og indtast den tid, der
skal bruges til at beregne den afstand, båden vil
tilbagelægge i løbet af den angivne tid med den aktuelle
hastighed.‍
Andre skibsindstillinger på kortene og kortvisninger
BEMÆRK: Disse indstillinger kræver tilsluttet tilbehør, f.‍eks.‍ en
AIS-modtager eller en VHF-radio.‍
Fra et kort eller en 3D-kortvisning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer.‍
AIS-liste: Viser AIS-listen (Visning af en liste over AIS-trusler).‍
DSC-liste: Viser DSC-listen (DSC-liste).‍
Displaykonfiguration: Se AIS-displayindstillinger.‍
DSC-spor: Viser sporene for DSC-fartøjer, og vælg en
sporlængde, der vises når sporet anvendes.‍
AIS-alarm: Indstiller en kollisionsalarm for en sikkerhedszone
(Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone).‍
Navigation med en plotter
AIS-displayindstillinger
BEMÆRK: AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive
transpondersignaler fra andre fartøjer.‍
Fra et kort eller en 3D-visning skal du vælge MENU > Andre
fartøjer > Displaykonfiguration.‍
AIS-displayområde: Angiver den afstand fra din position, hvor
AIS-fartøjer vises.‍
Oplysninger: Viser oplysninger om AIS-aktiverede fartøjer.‍
Beregnet kurs: Angiver den beregnede tid for kurs for AISaktiverede fartøjer.‍
Stier: Viser sporene for AIS-fartøjer, og vælger en sporlængde,
der vises, når sporet anvendes.‍
Indstillinger for Fish Eye 3D
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
I kortvisningen Fish Eye 3D skal du vælge MENU.‍
Vis: Angiver 3D-kortvisningens perspektiv.‍
Spor: Vis spor.‍
Ekkolods kegle: Viser en kegle, der angiver det område, som
er dækket af transduceren.‍
Fiskesymbol: Viser ikke-bundfaste mål.‍
Navigation med en plotter
ADVARSEL
Hvis dit fartøj har autopilotsystem, skal der installeres et
dedikeret autopilotstyredisplay ved hvert ror, hvor
autopilotsystemet kan deaktiveres.‍
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger.‍ Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand.‍ Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.‍
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand.‍ Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.‍
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
BEMÆRK: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kortvisninger er
tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.‍
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
For at navigere skal du vælge en destination, angive en kurs
eller oprette en rute og følge kursen eller ruten.‍ Du kan følge
kursen eller ruten på navigationskortet, fiskekortet, Perspective
3D- eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen.‍
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af
en af tre metoder: Gå til, Lav rute til eller Guide til.‍
Gå til: Fører dig direkte til destinationen.‍ Dette er
standardindstillingen for at navigere til en destination.‍
Plotteren opretter en kurs på en lige linje eller en
navigationslinje til destinationen.‍ Ruten kan føre over land og
andre hindringer.‍
Lav rute til: Opretter en rute fra din position til en destination og
giver dig mulighed for at tilføje drejninger til ruten.‍ Denne
mulighed giver en kurs på en lige linje til destinationen, men
du har mulighed for at tilføje sving på ruten, der undgår land
og andre hindringer.‍
Guide til: Opretter en rute til en destination vha.‍ Auto Guidance.‍
Muligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et kompatibelt
højkvalitetskort i en kompatibel plotter.‍ Den giver en svingfor-sving-navigationslinje til destinationen, som undgår land
7
og andre forhindringer.‍ Navigationslinjen er baseret på de
brugerdefinerede plotterindstillinger for kortdata, sikker
dybde, sikker højde og afstand til kystlinje.‍ Ved hjælp af disse
indstillinger og kortdata, opretter plotteren en navigationslinje,
der undgår alle områder, hvor man ikke kan navigere på
ruten mellem den aktuelle position og destinationen.‍
Grundlæggende spørgsmål om navigation
Spørgsmål
Svar
Hvordan får jeg plotteren til at Naviger ved hjælp af Go To.‍ Se Sådan
pege i den ønskede retning
indstiller og følger du en direkte kurs
(pejling)?
ved hjælp af Go To.‍
Hvordan får jeg enheden til at
guide mig langs en lige linje
(ved at minimere krydsspor)
til en position ved hjælp af
den korteste afstand fra den
nuværende position?
Lav en rute med ét slag, og naviger ved
hjælp af Lav rute til.‍ Se Oprettelse og
navigering af en rute fra din nuværende
position.‍
Hvordan får jeg enheden til at Lav en rute med flere slag, og naviger
guide mig til en position, så
ved hjælp af Lav rute til.‍ Se Oprettelse
jeg undgår forhindringer?
og navigering af en rute fra din
nuværende position.‍
Kan enheden oprette en vej
for mig?
Hvis du har højkvalitetskort, der
understøtter Auto Guidance, og
befinder dig i et område, der er dækket
af Auto Guidance, kan du navigere vha.‍
Auto Guidance.‍ Se Sådan opretter og
følger du en Auto guidning rute.‍
Hvordan ændrer jeg
indstillingerne for Auto
Guidance for min båd?
Se Konfigurationer af Automatisk
guidelinje.‍
Destinationer
Du kan vælge destinationer vha.‍ forskellige kort og 3Dkortvisninger eller vha.‍ listerne.‍
Søgning efter en destination efter navn
Du kan søge efter gemte waypoints, gemte ruter, gemte spor og
marineservicedestinationer efter navn.‍
1 Vælg Navigationsoplysninger > Søg efter navn.‍
2 Indtast som minimum en del af navnet på din destination.‍
3 Vælg evt.‍ Udført.‍
De 50 nærmeste destinationer, som indeholder dine
søgekriterier, vises.‍
Vælg destinationen.‍
4
Valg af en destination vha.‍ navigationskortet
Vælg en destination på navigationskortet.‍
Søgning efter en destination vha.‍ brugerdata
1 Vælg Brugerdata.‍
2 Vælg en funktion:
• For at få vist en liste over forudindlæste positioner og
tidligere markerede positioner skal du vælge Waypoints.‍
• For at få vist en liste over tidligere gemte ruter skal du
vælge Ruter.‍
• For at få vist en liste over registrerede spor skal du vælge
Spor.‍
• For at få vist en liste over beddinger, ankerpladser og
andre interessepunkter ved kysten skal du vælge
Offshore service.‍
• For at få vist en liste over marinaer og andre
interessepunkter på land skal du vælge Service på land.‍
• For at søge efter en destination vha.‍ navnet skal du vælge
Søg efter navn.‍
3 Vælg en destination.‍
8
Søgning efter en marineservicedestination
BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer,
der tilbyder marineservice.‍
1 Vælg Navigationsoplysninger.‍
2 Vælg Offshore service eller Service på land.‍
3 Om nødvendigt skal du vælge en marineservicekategori.‍
Plotteren viser en liste over de nærmeste positioner samt
afstand og pejling hen til dem.‍
4 Vælg en destination.‍
Du kan vælge eller for at få vist yderligere oplysninger
eller for at få vist positionen på et kort.‍
Ruter
ADVARSEL
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger.‍ Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand.‍ Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.‍
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand.‍ Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.‍
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
ADVARSEL
Garmin anbefaler, at du kun benytter Guide til, når du sejler for
motorkraft.‍ Brug af Guide til, mens du sejler for sejl, kan
forårsage uventet bomning, hvilket kan beskadige din sejlbåd.‍
Ikke-overvågede sejl og rigning kan blive beskadigede og
forårsage kvæstelser på mandskab og passagerer i forbindelse
med en uventet bomningsmanøvre.‍
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af
en af tre metoder: Go To, Lav rute til eller Guide til.‍
Gå til: Fører dig direkte til destinationen.‍ Dette er
standardindstillingen for at navigere til en destination.‍
Plotteren opretter en kurs på en lige linje eller en
navigationslinje til destinationen.‍ Ruten kan føre over land og
andre hindringer.‍
Lav rute til: Opretter en rute fra din position til en destination og
giver dig mulighed for at tilføje drejninger til ruten.‍ Denne
mulighed giver en kurs på en lige linje til destinationen, men
du har mulighed for at tilføje sving på ruten, der undgår land
og andre hindringer.‍
Guide til: Opretter en rute til en destination vha.‍ Auto Guidance.‍
Muligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et kompatibelt
højkvalitetskort i en kompatibel plotter.‍ Den giver en svingfor-sving-navigationslinje til destinationen, som undgår land
og andre forhindringer.‍ Navigationslinjen er baseret på de
brugerdefinerede plotterindstillinger for kortdata, sikker
dybde, sikker højde og afstand til kystlinje.‍ Ved hjælp af disse
indstillinger og kortdata, opretter plotteren en navigationslinje,
der undgår alle områder, hvor man ikke kan navigere på
ruten mellem den aktuelle position og destinationen.‍
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved
hjælp af Go To
ADVARSEL
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand.‍ Anvend visuelle
Navigation med en plotter
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.‍
Du kan indstille og følge en direkte kurs fra din nuværende
position til en valgt destination.‍
1 Vælg en destination (Destinationer).‍
2 Vælg Naviger til > Gå til.‍
En magentarød linje vises.‍ På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.‍
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.‍
3 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
4 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).‍
Afbrydelse af navigation
Vælg MENU > Stop navigation fra navigationskortet eller
fiskekortet.‍
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
Markering af din nuværende position som et waypoint
Vælg MARK fra et hvilket som helst skærmbillede.‍
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1 Vælg Brugerdata > Waypoints > Nyt waypoint.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.‍
• Vælg Brug kort, vælg positionen, og vælg SELECT for at
oprette et waypoint via et kort.‍
Markering af en MOB- eller SOS-position
På skærmen Hjem skal du vælge Mand over bord > Ja.‍
Et internationalt mand-over-bord-symbol (MOB) markerer det
aktive MOB-punkt, og plotteren sætter en direkte kurs til den
markerede position.‍
Visning af en liste over alle waypoints
Vælg Brugerdata > Waypoints.‍
Redigering af et gemt waypoint
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.‍
2 Vælg et waypoint.‍
3 Vælg Rediger waypoint.‍
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
•
•
Tilføj et navn ved at vælge Navn, og indtast et navn.‍
Skift symbol ved at vælge Symbol.‍
Rediger dybde ved at vælge Dybde.‍
Rediger vandtemperaturen ved at vælge Vandtemp.‍.‍
Rediger kommentaren ved at vælge Kommentar.‍
Flyt waypointets placering ved at vælge Flyt.‍
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det
ADVARSEL
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger.‍ Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand.‍ Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.‍
Navigation med en plotter
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand.‍ Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.‍
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
Før du kan navigere til et waypoint, skal du oprette et waypoint.‍
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.‍
2 Vælg et waypoint.‍
3 Vælg Naviger til.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.‍
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.‍
• Vælg Guide til for at bruge Auto Guidance.‍
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.‍
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen.‍ Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.‍
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
Sletning af et waypoint eller MOB
1 Vælg Brugerdata > Waypoints.‍
2 Vælg et waypoint eller MOB.‍
3 Vælg Slet.‍
Sådan sletter du alle waypoints
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Waypoints > Alle.‍
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.‍
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på
navigations- eller fiskekortet.‍ Med denne fremgangsmåde
gemmes ruten eller waypoint-dataene ikke.‍
1 Vælg en destination fra navigationskortet eller fiskekortet.‍
2 Vælg Naviger til > Lav rute til.‍
3 Vælg positionen for det sidste drej inden destinationen.‍
4 Følg vejledningen på skærmen.‍
5 Gentag eventuelt trin 3 og 4 for at tilføje yderligere drej, idet
du arbejder dig baglæns fra destinationen til fartøjets
nuværende position.‍
Det sidste drej, du tilføjer, skal være det første drej, du
foretager ud fra din nuværende position.‍ Det skal være drejet
tættest på dit fartøj.‍
6 Vælg MENU, hvis det er nødvendigt.‍
7 Vælg Naviger ruten.‍
8 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.‍
9 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
Sådan opretter og gemmer du en rute
Denne fremgangsmåde gemmer ruten og alle de tilhørende
waypoints.‍ Startpunktet kan være din nuværende position eller
en anden position.‍
1 Vælg Brugerdata > Ruter > Ny rute > Brug kort.‍
9
2
3
4
5
Vælg rutens startposition.‍
Følg vejledningen på skærmen for at tilføje et drej.‍
Gentag eventuelt trin 3 for at tilføje yderligere drej.‍
Vælg den endelige destination.‍
Visning af en liste over ruter
Vælg Brugerdata > Ruter.‍
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten
indeholder.‍
1 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Rediger rute.‍
4 Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn og indtaste navnet.‍
• Vælg et waypoint på drejlisten ved at vælge Rediger drej
> Brug drejliste, og vælg et waypoint på listen.‍
• Du kan vælge et drej ved hjælp af kortet ved at vælge
Rediger drej > Brug kort og vælge en position på kortet.‍
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.‍
1 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Naviger til.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der
blev brugt, da ruten blev oprettet.‍
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.‍
En magentarød linje vises.‍ På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.‍
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.‍
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.‍
6 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.‍
7 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).‍
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt
rute
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af
dem, skal du oprette og gemme mindst én rute.‍
1 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Naviger til.‍
4 Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten,
forskudt fra den af en specifik afstand.‍
5 Angiv, hvordan ruten skal navigeres:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.‍
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.‍
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til venstre
for den oprindelige rute.‍
10
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det
startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til højre
for den oprindelige rute.‍
En magentarød linje vises.‍ På midten af den magentarøde
linje er der en tyndere lilla linje, som repræsenterer den
korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.‍
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med
båden, når du afviger fra kursen.‍
6 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.‍
7 Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten,
så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.‍
8 Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje
(korrigeret kurs) for at nå til din destination eller styre tilbage
til den magentarøde linje (direkte kurs).‍
Sletning af en gemt rute
1 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
2 Vælg en rute.‍
3 Vælg Slet.‍
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Ruter.‍
Spor
Et spor er en registrering af bådens vej.‍ Det spor, der aktuelt
registreres, kaldes det aktive spor, og det kan gemmes.‍ Du kan
få vist spor i hvert kort eller i hver 3D-kortvisning.‍
Visning af spor
Fra en kort- eller 3D-kortvisning skal du vælge MENU >
Waypoints og spor > Spor > Til.‍
En stilinje på kortet viser dit spor.‍
Indstilling af farven på det aktive spor
1 Vælg Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Spor farve.‍
2 Vælg en sporfarve.‍
Sådan gemmer du det aktive spor
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.‍
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gem aktivt spor.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.‍
• Vælg Hele log.‍
Visning af en liste over gemte spor
Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.‍
Redigering af et gemt spor
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.‍
2 Vælg et spor.‍
3 Vælg Rediger spor.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Navn, og indtast derefter navnet.‍
• Vælg Spor farve, og vælg en farve.‍
Sådan gemmer du sporet som en rute
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.‍
2 Vælg et spor.‍
3 Vælg Rediger spor > Gem rute.‍
Sådan finder og navigerer du et registreret spor
Før du kan gennemse en liste over spor og navigere dem, skal
du registrere og gemme mindst ét spor (Spor).‍
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.‍
2 Vælg et spor.‍
Navigation med en plotter
3 Vælg Følg spor.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Forlæns for at navigere sporet fra det startpunkt,
der blev brugt, da sporet blev oprettet.‍
• Vælg Baglæns for at navigere sporet fra det
destinationspunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.‍
5 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.‍
6 Følg linjen, der er på hvert ben af ruten, så du undgår at styre
mod land, lavt vand og andre forhindringer.‍
Sletning af et gemt spor
1 Vælg Brugerdata > Spor > Gemte spor.‍
2 Vælg et spor.‍
3 Vælg Slet.‍
Sletning af alle gemte spor
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data >
Gemte spor.‍
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.‍
1 Vælg Brugerdata > Spor > Følg aktivt spor.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg tidspunktet for, hvornår det aktive spor begyndte.‍
• Vælg Hele log.‍
3 Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.‍
4 Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.‍
Rydning af det aktive spor
Vælg Brugerdata > Spor > Ryd aktivt spor.‍
Sporhukommelsen ryddes, og det aktive spor registreres
fortsat.‍
Håndtering af sporloghukommelsen under
registrering
1 Vælg Brugerdata > Spor > Aktive spor valg.‍
2 Vælg Optage metode.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil
sporhukommelsen er fuld.‍
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du
overskriver de ældste spordata med nye data.‍
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver
registreret.‍ Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater,
men det fylder hurtigere sporloggen op.‍ Intervallet Opløsning
anbefales for mest effektiv udnyttelse af hukommelsen.‍
1 Vælg Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Optage
interval > Interval.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Distance > Skift, og indtast afstanden for at
registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter.‍
• Vælg Klokkeslæt > Skift, og indtast tidsintervallet for at
registrere sporet baseret på et tidsinterval.‍
• Vælg Opløsning > Skift, og den maksimale afvigelse, der
er tilladt fra den sande kurs, inden registrering af et
sporpunkt for at registrere sporloggen baseret på en
varians fra din kurs.‍
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg Brugerdata > Håndter data > Ryd bruger data > Alle
> OK.‍
Navigation med en plotter
Auto Guidance
ADVARSEL
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger.‍ Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand.‍ Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.‍
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
Du kan bruge Auto Guidance til at registrere den bedste vej til
din destination.‍ Auto Guidance bruger plotteren til at scanne
kortdata, f.‍eks.‍ vanddybde og kendte forhindringer, for at
beregne en foreslået rute.‍ Du kan justere ruten under sejlads
langs ruten.‍
Sådan opretter og følger du en Auto guidning rute
1 Vælg en destination (Destinationer).‍
2 Vælg Naviger til > Guide til.‍
3 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.‍
4 Vælg Start navigation.‍
5 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen.‍ Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.‍
Sådan opretter du en Auto Guidance rute
1 Vælg Navigation > Ruter og Auto Guidance ruter > Ny
rute > Auto guidning.‍
2 Vælg SELECT, og vælg et destinationspunkt.‍
Filtrering af en liste over ruter og Auto Guidance ruter
Du kan filtrere en liste over ruter og Auto Guidance ruter for
hurtigt at finde en gemt destination.‍
1 Vælg MENU > Filter.‍
2 Vælg en funktion.‍
Sådan gennemser du en Auto Guidance rute
1 Vælg en rute på navigationskortet.‍
2 Vælg en funktion:
• For at få vist en fare og tilpasse farestien skal du vælge
Farevurdering.‍
• Du kan ændre rutenavnet eller justere eller genberegne
ruten ved at vælge Rediger.‍
• Du kan slette en rute ved at vælge Slet.‍
• Du kan navigere ad den valgte rute ved at vælge Naviger
til.‍
Justering af en Auto Guidance rute
1 Fra navigationskortet skal du følge vejledningen på skærmen
eller bruge piletasterne til at flytte destinationspunktet til en
ny position.‍
2 Vælg SELECT > Flyt punkt.‍
3 Vælg BACK for at gå tilbage til navigationsskærmen.‍
Annullering af en Auto guidning beregning, som er
under udførsel
Vælg MENU > Annuller på navigationskortet.‍
TIP: Du kan vælge BACK for hurtigt at annullere
beregningen.‍
Indstilling af tidsbestemt ankomst
Du kan anvende funktionen til tidsbestemt ankomst på en rute
eller en Auto Guidance rute for at få feedback om, hvornår du
11
anslås at ankomme til et valgt punkt.‍ Dette giver dig mulighed
for at ankomme til en position på et forudbestemt tidspunkt, som
f.‍eks.‍ en broåbning eller startlinjen i en kapsejlads.‍
1 Fra navigationskortet vælges MENU.‍
2 Vælg om nødvendigt Navigationsmuligheder.‍
3 Vælg Tidsbestemt ankomst.‍
TIP: Du kan hurtigt åbne menuen for Tidsbestemt ankomst
ved at vælge et punkt på Auto Guidance ruten.‍
Indstilling af afstand fra kysten
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du
ønsker, at Auto guidning skal placeres.‍ Linjen til Auto guidning
kan muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under
navigationen.‍ De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til
kystlinje er relative, ikke absolutte.‍ Hvis du vil sikre, at linjen til
Auto guidning er placeret i passende afstand fra kysten, kan du
vurdere placeringen af linjen til Auto guidning ved hjælp af en
eller flere velkendte destinationer, der kræver navigation
igennem et smalt sejlbart farvand.‍
1 Læg båden i havn, eller kast anker.‍
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Normal.‍
3 Vælg en destination, som du tidligere har navigeret til.‍
4 Vælg Naviger til > Guide til.‍
5 Gennemgå placeringen af linjen for auto guidning, og
bestem, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer,
og om drej giver en effektiv sejlads.‍
6 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Stop navigation og der fortsættes til trin
10.‍
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer vælges Indstillinger > Navigation > Auto
guidning > Afstand til kystlinje > Langt.‍
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Nær.‍
7 Hvis du valgte Nær eller Langt i trin 6 skal du gennemse
placeringen af den automatiske guidelinje og bestemme, om
linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej
giver en effektiv sejlads.‍
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmeste.‍ Som resultat deraf ændrer plotteren
muligvis ikke Auto guidning linjen, medmindre den
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.‍
8 Vælg en funktion:
• Hvis placering af automatisk guidelinje er tilfredsstillende
vælges MENU > Stop navigation og der fortsættes til trin
10.‍
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte
forhindringer, skal du vælge Indstillinger > Navigation >
Auto guidning > Afstand til kystlinje > Længst.‍
• Hvis drejene i den automatiske guidelinje er for brede
vælges Indstillinger > Navigation > Auto guidning >
Afstand til kystlinje > Nærmeste.‍
9 Hvis du valgte Nærmeste eller Længst i trin 8, skal du
gennemse placeringen af Auto guidning ruten, og
bestemme, om linjen på sikker vis undgår kendte
forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.‍
Auto guidning bevarer en stor afstand til forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til
Nær eller Nærmeste.‍ Som resultat deraf anbringer plotteren
muligvis ikke linjen til Auto guidning igen, medmindre den
12
destination, der er valgt, kræver navigering igennem et smalt
sejlbart farvand.‍
10 Gentag trin 3–9 mindst én gang mere ved brug af en
forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt med
funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.‍
Konfigurationer af Automatisk guidelinje
ADVARSEL
Indstillingerne for Sikker højde og Sikker dybde påvirker,
hvordan plotteren beregner den automatisk guidelinje.‍ Hvis et
område har en ukendt vanddybde eller en ukendt højde på
forhindringer, bliver den automatiske guidelinje ikke beregnet i
det pågældende område.‍ Hvis et område i starten eller
slutningen af en automatisk guidelinje har mindre dybde end
den sikre vanddybde eller er lavere end den sikre højde på
forhindringer, bliver den automatiske guidelinje ikke beregnet i
det pågældende område.‍ Kursen igennem disse områder vises
som en grå linje på kortet.‍ Når din båd kommer ind i et af disse
områder, vises en advarselsmeddelelse.‍
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
Du kan indstille de parametre, som plotteren bruger ved
beregning af en automatisk guidelinje.‍
Sikker dybde: Angiver den minimumsdybde (kortfikspunkt for
dybde), plotteren bruger ved beregning af en automatisk
guidelinje.‍
BEMÆRK: Minimum sikker dybde for højkvalitetskort er 1
meter (3 fod).‍ Hvis du indtaster en sikker dybdeværdi på
mindre end 1 meter (3 fod), kan kortene kun bruge dybder på
1 meter (3 fod) til Auto Guidance-ruteberegninger.‍
Sikker højde: Angiver minimumshøjden (refererende til
højdedatum på søkortet) på en bro, som båden kan sejle
sikkert under.‍
Afstand til kystlinje: Angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at
den automatiske guidelinje skal placeres.‍ Den automatiske
guidelinje kan flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling
under navigering.‍ De tilgængelige værdier for denne
indstilling er realtive, ikke absolutte.‍ Hvis du vil sikre, at den
automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra
kysten, kan du vurdere placeringen af den automatiske
guidelinje ved hjælp af en eller flere velkendte destinationer,
der kræver navigation igennem et smalt sejlbart farvand
(Indstilling af afstand fra kysten).‍
Kombinationer
Kombinationsskærmen viser en kombination af forskellige
skærme på samme tid.‍ Antallet af muligheder på
kombinationsskærmen afhænger af de valgfri enheder, som du
har sluttet til din plotter, og af, om du bruger betalingskort.‍
Valg af en kombination
1 Vælg Kombinationer.‍
2 Vælg en kombination.‍
Tilpasning af en kombinationsskærm
1
2
3
4
Vælg Kombinationer.‍
Brug piletasterne til at fremhæve en kombinationsskærm.‍
Vælg MENU > Konfigurer kombination.‍
Vælg en funktion:
• Rediger navnet ved at vælge Navn, og indtaste et nyt
navn.‍
• Hvis du vil ændre opsætningen af skærmbilledet, skal du
vælge Skift layout og vælge et nyt layout.‍
Kombinationer
• Hvis du vil ændre opsætningen af skærmbilledet, skal du
vælge Skift funktion og vælge nye oplysninger.‍
• Du kan tilpasse de viste data ved at vælge Datafelter
(Indstillinger for datafelter).‍
• Hvis du vil ændre størrelsen på de informationsområder,
der vises på skærmen, skal du vælge Skift størrelse for
kombination.‍
Tilføjelse af en brugerdefineret
kombinationsskærm
Du kan oprette en brugerdefineret kombinationsskærm, der
passer til dine behov.‍
1 Vælg Kombinationer > MENU > Tilføj kombinationsenhed.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du skal ændre navnet, skal du vælge Navn, indtaste
et nyt navn og vælge Udført.‍
• Hvis du skal ændre antallet af funktioner, der vises, skal
du vælge Funktioner, og vælge et antal.‍
• Hvis du skal ændre funktionen for den pågældende del af
skærmen, skal du vælge det område, der skal ændres, og
vælge en funktion på listen til højre.‍
• Hvis du skal ændre visningen til lodret eller vandret
opdeling på et multifunktionsdisplay, skal du vælge Split
og vælge en indstilling.‍
• Hvis du skal ændre, hvordan data vises på siden, skal du
vælge Datafelter og vælge en indstilling.‍
• Hvis du skal ændre den type data, der vises, skal du
vælge Datafelter, vælge et datafelt og vælge det nye
datatype.‍
À
Á
Â
Dybdeoplysninger
Ikke-bundfaste mål eller fisk
Bund af vandlegeme
DownVü Ekkolodvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter DownVü
ekkolodteknologi og transducere.‍
BEMÆRK: For at modtage DownVü scanningekkolod, skal du
have en kompatibel plotter eller fishfinder og en kompatibel
transducer.‍
DownVü ekkolod med høj frekvens leverer et klart billede af
området under båden for en mere detajeret visning af de
strukturer, båden sejler hen over.‍
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.‍
DownVü scanningekkolodteknologien udsender en smal stråle,
der minder om formen på strålen i en kopimaskine.‍ Denne stråle
giver et klarere, fotolignende billede af, hvordan området under
båden ser ud.‍
SideVü Ekkolodvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter SideVü ekkolod og
scanningstransducere.‍
BEMÆRK: For at modtage SideVü scanningekkolod, skal du
have en kompatibel plotter og en kompatibel transducer.‍
SideVü scanningsekkolodsteknologien viser et billede af, hvad
der ligger ved siden af båden.‍ Du kan bruge det som et
søgeværktøj til at finde strukturer og fisk.‍
Ekkolod
Når du slutter din plotter til en kompatibel transducer, kan din
plotter bruges som fishfinder.‍ Forskellige ekkolodsvisninger kan
hjælpe dig med at se fiskene i området.‍
De justeringer, du kan foretage for hver enkelt sonarvisning,
afhænger af hvilken visning, du er i, samt hvilken plotter-,
ekkolodsmodul- og transducermodel, du har tilsluttet.‍
Ekkolodsvisninger
De tilgængelige ekkolodsvisninger varierer alt efter hvilken type
transducer og ekkolodsmodul (ekstraudstyr), der er tilsluttet til
plotteren.‍ Du kan for eksempel kun få vist splitfrekvensen, hvis
du har tilsluttet en transducer med dobbeltfrekvens.‍
Der er fire grundlæggende ekkolodsvisninger tilgængelige: En
visning på fuld skærm, en visning på delt skærm, som
kombinerer to eller flere visninger, en splitfrekvensvisning, som
viser to forskellige frekvenser.‍ Du kan tilpasse indstillingerne for
hver visning på skærmen.‍ Hvis du f.‍eks.‍ er i
splitfrekvensvisningen, kan du indstille gain for hver frekvens.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Venstre side af båden
Højre side af båden
Transduceren på fartøjet
Træer
Gamle dæk
Træstykker
Afstand fra bådens side
SideVü/DownVü scanningsteknologi
I stedet for en mere almindelig kegleformet stråle anvender
SideVü/DownVü transduceren en flad stråle til at scanne vandet
og grunden på begge sider af båden.‍
Ekkolodsvisning på fuld skærm
Der er flere tilgængelige visninger på fuld skærm, afhængigt af
det tilsluttede udstyr.‍ Ekkolodsvisningerne på fuld skærm viser
et større billede af ekkolodsaflæsningerne fra en transducer.‍
Rækkevidden for dybdeskalaen langs højre side af skærmen
viser dybden af de fundne objekter, når skærmen ruller fra højre
mod venstre.‍
Ekkolod
13
Ekkolodsvisning på delt skærm
Ekkolodsvisning på delt skærm giver dig mulighed for at se
forskellige kombinationer af ekkolodsdata samtidigt.‍ Du kan for
eksempel se traditionel ekkolodsvisning og DownVü
ekkolodsvisning på én skærm.‍ Du kan redigere opsætningen af
ekkolodsvisning på delt skærm for at ændre størrelse på vinduet
og rykke rundt på data.‍
Rullehastighederne for traditionelle og DownVü
ekkolodsvisninger synkroniseres for at gøre visningen på delt
skærm nemmere at aflæse.‍
Ekkolodsvisning med split zoom
Ekkolodsvisningen med opdelt zoom viser en graf i fuld visning
af ekkolodsaflæsninger og en forstørret del af grafen på den
samme skærm.‍
Ekkolodsvisning med splitfrekvens
I ekkolodsvisningen med split frekvens viser den ene side af
skærmen en graf i fuld visning med ekkolodsdata, mens den
anden side af skærmen viser en graf i fuld visning med
ekkolodsdata.‍
BEMÆRK: Ekkolodsvisningen med split frekvens kræver brug
af en transducer med dobbeltfrekvens.‍
Valg af transducertype
Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.‍
Hvis du vil tilslutte en transducer, som ikke fulgte med plotteren,
skal du muligvis indstille transducertypen, for at ekkoloddet kan
fungere korrekt.‍ Hvis enheden automatisk registrerede din
transducer, vises denne mulighed ikke.‍
1 I en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolods
opsætning > Installation > Transducertype.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle (200/77 kHz).‍
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens (200/50
kHz).‍
• Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den
på listen.‍
Oprettelse af et waypoint på skærmen
Ekkolod ved hjælp af enhedens taster
1 Fra en ekkolodsvisning kan du bruge piletasterne til at vælge
en position, du vil gemme.‍
2 Vælg SELECT.‍
3 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.‍
Pause i ekkolodsvisningen
Vælg MENU > Ekkolod pause fra en ekkolodsvisning.‍
Visning af ekkolodshistorik
Du kan rulle i ekkolodsvisningen for at se historiske
ekkolodsdata.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolod
pause.‍
2 Brug piletasterne.‍
Tilpasning af datafelter
Du kan tilpasse de data, der vises på ekkolodsskærmen på
nogle plottermodeller.‍
BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle
modeller.‍
14
1 Fra en ekkolodsvisning vælger du MENU > Ekkolods
2
3
4
5
opsætning > Datafelter.‍
Om nødvendigt vælger du de numre, du vil tilpasse.‍
Du kan skifte mellem at vise og skjule hver dataenhed.‍
Vælg BACK for at tilpasse flere data.‍
BEMÆRK: Du kan også vise eller skjule kompastape og
navigationsoversigtskort.‍
Vælg Udført.‍
Justering af detaljeniveauet
Du kan kontrollere, hvor mange detaljer og hvor meget støj, der
vises på ekkolodsskærmen, enten ved at justere gain for
traditionelle transducere eller ved at justere lysstyrken for
DownVü og SideVü/DownVü transducere.‍
Hvis du vil have vist et signal med højeste intensitet på
skærmen, kan du mindske gain eller lysstyrke for at fjerne støj
og signaler med mindre intensitet.‍ Hvis du vil have vist alle
signaloplysninger, kan du øge gain eller lysstyrke for at se flere
oplysninger på skærmen.‍ Dette øger også støjen og kan gøre
det sværere at genkende faktiske signaler.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skan du vælge MENU.‍
2 Vælg Gain eller Lysstyrke.‍
3 Vælg en funktion:
• Forøg eller reducer gain eller lysstyrke manuelt ved at
vælge Op eller Ned.‍
• Vælg en automatisk valgmulighed for at lade plotteren
justere gain eller lysstyrke automatisk.‍
Justering af farveintensiteten
Du kan justere farveintensiteten og fremhæve interesseområder
på ekkolodsskærmen ved at justere farve-gain for traditionelle
transducere eller kontrasten for DownVü og SideVü/DownVü
transducere.‍ Denne indstilling fungerer bedst, efter du har
justeret det detaljeniveau, der vises på skærmen, vha.‍
indstillingerne for gain eller lysstyrke.‍
Hvis du vil fremhæve mindre fiskemål eller vise et mål med
højere intensitet, kan du øge indstillingen for farve-gain eller
kontrast.‍ Dette medfører mindre differentiering for signaler med
høj intensitet på bunden.‍ Hvis du vil reducere signalets
intensitet, kan du reducere farve-gain eller kontrasten.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU.‍
2 Vælg en funktion:
• Mens du er i DownVü eller SideVü ekkolodsvisningen,
skal du vælge Kontrast.‍
• Mens du er i en anden ekkolodsvisning, skal du vælge
Ekkolods opsætning > Avanceret > Farve-gain.‍
3 Vælg en funktion:
• Forøg eller reducer farveintensiteten manuelt ved at
vælge Op eller Ned.‍
• Hvis du vil bruge standardindstillingen, skal du vælge
Standard.‍
Justering af området for dybde- eller
breddeskala
Du kan justere området for dybdeskalaen for traditionelle og
DownVü ekkolodsvisninger og området for breddeskalaen for
SideVü ekkolodsvisningen.‍
Når enheden får tilladelse til at justere området automatisk,
holdes bunden inden for den nedre eller yderste tredjedel af
ekkolodsskærmen.‍ Det kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har minimale eller moderate terrænændringer.‍
En manuel justering af området giver dig mulighed for at se et
bestemt område, hvilket kan være nyttigt ved registrering af en
bund, som har store terrænændringer, f.‍eks.‍ huller eller klipper.‍
Ekkolod
Bunden vises på skærmen, så længe den er inden for det
område, du har indstillet.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Område.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Automatisk, hvis plotteren skal justere området
automatisk.‍
• Vælg Op eller Ned for at øge eller reducere områdets
rækkevidde manuelt.‍
TIP: Fra skærmen Ekkolod kan du vælge eller for
manuelt at justere områdets rækkevidde.‍
TIP: Når du får vist flere ekkolodsskærme, kan du vælge
SELECT for at vælge det aktive skærmbillede.‍
Indstilling af zoomniveauet på visningen på
ekkolodsskærmen
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Zoom.‍
2 Vælg en funktion:
• Du kan zoome ind på ekkolodsdata fra bunddybden ved at
vælge Bundlås.‍
BEMÆRK: Når funktionen Bundlås er aktiveret, skifter
funktionen Område til Interval.‍
• Du kan indstille dybdeområdet for det forstørrede område
manuelt ved at vælge Manuel, vælge Vis opad eller Vis
nedad for at indstille dybdeområdet for det forstørrede
område, og vælge Zoom ind eller Zoom ud for at øge
eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område.‍
• Angiv dybde og zoom automatisk ved at vælge
Automatisk.‍
• Hvis du vil annullere zoom, skal du vælge Ingen zoom.‍
Indstilling af rullehastigheden
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkolodsbilledet bevæger
sig hen over skærmen.‍ Brug en højere rullehastigheden til at se
flere detaljer, især ved bevægelse eller trolling.‍ En lavere
rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere
tid.‍ Indstilling af rullehastigheden på én ekkolodsvisning,
anvendes også på alle andre ekkolodsvisninger.‍
1 Fra en ekkolodsvisning vælger du MENU > Ekkolods
opsætning > Rullehastighed.‍
2 Vælg en funktion:
• Du kan justere rullehastigheden automatisk ved hjælp af
hastighed over grunden eller fart gennem vand ved at
vælge Automatisk.‍
Indstillingen Auto vælger en rullehastighed, der passer til
bådens hastighed, så mål i vandet tegnes i det korrekte
formatforhold og ser mindre forvrængede ud.‍ Når du får
vist DownVü eller SideVü ekkolodsvisninger, anbefales
det at bruge indstillingen Auto.‍
• Hvis du ønsker en meget hurtig rullehastighed, skal du
vælge Ultrascroll®.‍
Indstillingen Ultrascroll ruller hurtigt igennem nye
ekkolodsdata, men med reduceret billedkvalitet.‍ I de fleste
situationer giver den hurtige indstilling en god balance
mellem en hurtig billedrulning og mål, der er mindre
forvrængede.‍
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken
transducer der anvendes.‍
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.‍
Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til
anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold.‍
Ekkolod
Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en
højere frekvens.‍
Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der dækker et
større område og gør det muligt for fiskeren at se flere mål, men
det kan også generere mere overfladestøj og reducere
kontinuiteten på bundsignalet ved barske havforhold.‍ Bredere
strålebredder genererer større ekkostyrke for fiskebuer, hvilket
er ideelt ved lokalisering af fisk.‍ Bredere strålebredder er også
bedre ved store vanddybder, da den lave frekvens trænger
bedre ned på større dybder.‍ De kan også anvendes til søgning
efter strukturer som grenbunker.‍
Valg af frekvenser
BEMÆRK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkolodsvisninger og transducere.‍
Du kan angive, hvilke frekvenser der skal vises på
ekkolodsskærmen.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Frekvens.‍
2 Vælg en frekvens, som passer til dine behov og vanddybden.‍
Du kan få flere oplysninger ved at se Ekkolodfrekvenser.‍
Sådan forudindstiller du en frekvens
BEMÆRK: Ikke tilgængeligt på alle transducere.‍
Du kan oprette en forudindstilling for at gemme en specifik
ekkolodsfrekvens, hvilket gør det muligt at ændre frekvens
hurtigt.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Frekvens.‍
2 Vælg Tilføj.‍
3 Angiv en frekvens.‍
Aktivering af A-Scope
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle
ekkolodsvisninger.‍
A-scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af
fuldskærmsviningen af ekkolod.‍ Visningen udvider de senest
modtagne ekkolodsdata, så de bliver tydeligere.‍ Den kan også
være nyttig ved registrering af fisk tæt på havbunden.‍
I en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolods
opsætning > Udseende > A-Scope.‍
Ekkolodsopsætning
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller og transducere.‍
Ekkolodsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller, ekkolodsmoduler og transducere.‍
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolods
opsætning.‍
Dybde linje: Viser en dybdelinje til hurtig reference.‍
Rullehastighed: Du kan indstille hastigheden, hvormed
ekkoloddet ruller fra højre til venstre.‍
På lavt vand kan det være en god idé at mindske
rullehastigheden for at få oplysningerne til at stå på skærmen
i længere tid.‍ På dybere vand kan du øge rullehastigheden.‍
Områdelinjer: Viser de lodrette linjer, som angiver afstanden til
højre og til venstre for båden.‍ Denne indstilling er tilgængelig
for SideVü ekkolodsvisning.‍
Farveskala: Angiver farveskemaet for ekkolodsvisningen.‍
Denne indstilling kan være tilgængelig i menuen Udseende.‍
Farveskemaet med høj kontrast tildeler mørkere farver til
signaler med svag intensitet.‍ Farveskemaet med lav kontrast
tildeler signaler med lav intensitet farver, som svarer til
baggrundsfarven.‍
Udseende: Se Indstillinger for ekkolods udseende.‍
15
Datafelter: Indstiller de data, der vises på skærmen Ekkolod.‍
Avanceret: Se Avancerede ekkolodsindstillinger.‍
Installation: Gendanner ekkoloddets standardindstillinger.‍
Indstillinger for ekkolods udseende
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller og transducere.‍
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolods
opsætning > Udseende.‍
Farveskala: Indstiller farveskalaen.‍
Edge: Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at
få hjælp til at definere signalets hårdhed eller blødhed.‍
A-Scope: Viser et lodret blinklys langs højre side af skærmen,
der med det samme viser rækkevidden til mål langs en skala.‍
Billedfremføring: Gør det muligt at fremføre ekkolodsbillederne
hurtigere ved at trække mere end én datakolonne på
skærmen for hver kolonne med modtagne ekkolodsdata.‍ Det
er specielt nyttigt, hvis du bruger ekkolod på dybt vand, fordi
ekkolodssignalet skal have længere tid til at bevæge sig til
havbunden og tilbage til transduceren.‍
Indstillingen 1/1 trækker en kolonne oplysninger på skærmen
pr.‍ ekkolod.‍ Indstillingen 2/1 trækker to kolonner oplysninger
til skærmen, og så fremdeles for indstillingerne 4/1 og 8/1.‍
Fiskesymbol: Angiver, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikkebundfaste mål.‍
Avancerede ekkolodsindstillinger
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller og transducere.‍
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolods
opsætning > Avanceret.‍
Interferens: Justerer følsomheden med henblik på at reducere
effekterne fra interferens fra støjkilder i nærheden.‍
Du bør bruge den laveste interferensindstilling, som opnår
den ønskede forbedring, for at fjerne interferens fra
skærmen.‍ Den bedste metode til at eliminere interferens er at
løse de installationsproblemer, som forårsager støj.‍
Overflade støj: Skjuler overfladestøj for at undgå rod.‍ Bredere
strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere mål, men kan
generere mere overfladestøj.‍
Farve-gain: Se Justering af detaljeniveauet.‍
TVG: Justerer udseendet af signaler for at kompensere for
svage ekkolodssignaler på dybere vand og reducerer
fremkomsten af støj tæt på overfladen.‍ Når værdien af denne
indstilling øges, bliver de farver, som er tilknyttet
lavniveaustøj og fiskemål, mere ensartede gennem
forskellige vanddybder.‍ Denne indstilling reducerer også
støjen tæt på vandets overflade.‍
Indstillinger ved ekkolodsinstallation
BEMÆRK: Ikke alle muligheder og indstillinger er gældende for
alle modeller og transducere.‍
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Ekkolods
opsætning > Installation.‍
Gendan fabriksinds.‍ for ekkolod: Gendanner
standardfabriksindstillingerne for ekkolodsvisningen.‍
Transducertype: Giver dig mulighed for at vælge hvilken type
transducer, der er tilsluttet til enheden.‍
Skift: Giver dig mulighed for at indstille det dybdeområde, som
ekkoloddet er fokuseret på.‍ Dette giver dig mulighed for at
zoome ind på et område i den fokuserede dybde.‍
Vip til venstre/højre: Ændrer retningen for SideVü
ekkolodsvisningen, når transduceren er installeret bagvendt.‍
Indstillinger for ekkolodsalarm
BEMÆRK: Visse indstillinger kræver eksternt udstyr.‍
16
Vælg Indstillinger > Alarmer > Ekkolod.‍
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.‍
Dybvand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.‍
Vandtemp.‍: Indstiller en alarm til at lyde, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 1,1 °C (2 °F) over eller
under den angivne temperatur.‍
Fisk: Indstiller en alarm til at lyde, når enheden registrerer et
ikke-bundfast mål.‍
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.‍
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.‍
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.‍
Ekkolodsregistreringer
Registrering af ekkolodsvisningen
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter registrering af
ekkolodsvisningen.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten.‍
2 Vælg MENU > Ekkolodsregistrering > Registrer ekkolod
fra en ekkolodsvisning.‍
15 minutters ekkolodsregistrering bruger ca.‍ 200 MB plads
på det isatte hukommelseskort.‍ Du kan registrere
ekkolodsdata, indtil kortet er fyldt op.‍
Stop ekkolodsregistrering
Før du kan stoppe ekkolodsregistrering, skal du have sat den i
gang (Registrering af ekkolodsvisningen).‍
Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsregistrering > Stop registrering.‍
Sådan slettes en ekkolodsregistrering
1 Indsæt et hukommelseskort i kort slotten.‍
2 Vælg Ekkolod > Ekkolodsregistreringer > Vis optagelser.‍
3 Vælg en registrering.‍
4 Vælg Slet.‍
Afspilning af ekkolodsregistreringer
Før du kan afspille ekkolodsregistreringer, skal du downloade og
installere HomePort™ programmet og registrere ekkolodsdata på
et hukommelseskort.‍
1 Fjern hukommelseskortet fra enheden.‍
2 Sæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet en
computer.‍
3 Åbn HomePort programmet.‍
4 Vælg en ekkolodsregistrering fra din enhedsliste.‍
5 Højreklik på ekkolodsregistreringen i den nederste rude.‍
6 Vælg "Afspilning".‍
Data fra målere og almanak
Målere giver forskellige oplysninger om turen, omgivelserne og
vindforholdene.‍ Nogle data kræver tilslutning til kompatible
sensorer.‍
Kortplotteren leverer også almanakoplysninger om tidevand,
strøm, sol og måne såsom op- og nedgangssider.‍
Visning af kompasset
Du kan få vist oplysninger om din pejling, kurs og rute ved brug
af kompasset.‍
Data fra målere og almanak
Vælg Målere > Kompas.‍
Visning af turmålere
Turmålere viser oplysninger om triptæller, hastighed, tid og
brændstof for din aktuelle tur.‍
Vælg Målere > Tripdata.‍
Nulstilling af turmålere
1 Vælg Navigationsoplysninger > Tripdata og grafer >
Tripdata.‍
2 Vælg en funktion:
• Du kan nulstille alle udlæsninger fra det aktuelle trip ved at
vælge Nulstil triptæller.‍
• Du kan nulstille den maksimale fartudlæsning ved at
vælge Nulstil maksimumhastighed.‍
• Du kan nulstille afstandsmåleren ved at vælge Nulstil
kilometertæller.‍
• Du kan nulstille alle udlæsninger ved at vælge Nulstil alt.‍
Oplysninger om tidevand, strømforhold og
himmellegemer
Oplysninger om tidevandsstation
Du kan få vist oplysninger om en tidevandsstation for en
bestemt dato og et bestemt tidspunkt, inklusive højden på
tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande.‍ Som
standard viser plotteren oplysninger for den senest viste
tidevandsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle
tidspunkt.‍
Vælg Navigationsoplysninger > Tidev.‍ og strømforh >
Tidevand.‍
Oplysninger om strømforholdsstation
BEMÆRK: Oplysninger om strømforholdsstationer er
tilgængelige sammen med visse detaljerede kort.‍
Du kan få vist oplysninger om en strømforholdsstation for en
specifik dato og et specifikt klokkeslæt, herunder den aktuelle
hastighed og det aktuelle strømniveau.‍ Som standard viser
plotteren strømoplysninger for den senest viste
strømforholdsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle
tidspunkt.‍
Vælg Navigationsoplysninger > Tidev.‍ og strømforh >
Strøm.‍
Oplysninger om himmellegemer
Du kan få vist oplysninger om solopgang, solnedgang,
måneopgang, månenedgang, månefaser og den omtrentlige
position for solen og månen på himlen.‍ Skærmens midte
repræsenterer himlen over det aktuelle sted, og de yderste ringe
repræsenterer horisonten.‍ Som standard viser plotteren
oplysninger om himmellegemer for den aktuelle dato og det
aktuelle tidspunkt.‍
Vælg Navigationsoplysninger > Tidev.‍ og strømforh >
Himmel.‍
Visning af tidevandsstation, strømstation eller
oplysninger om himmellegemer for en anden dato
1 Vælg Navigationsoplysninger > Tidev.‍ og strømforh.‍
2 Vælg Tidevand, Strøm eller Himmel.‍
3 Vælg en funktion.‍
• Du kan få vist oplysninger for en anden dato ved at vælge
Skift dato > Manuel, og indtast en dato.‍
• Du kan få vist oplysninger for i dag ved at vælge Skift
dato > Aktuel.‍
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen efter
den viste dato, skal du vælge Næste dag.‍
Digitalt selektivt opkald
• Hvis funktionen til visning af oplysninger for dagen før den
viste dato, skal du vælge Forrige dag.‍
Visning af oplysninger for en anden tidevands- eller
strømstation
1 Vælg Navigationsoplysninger > Tidev.‍ og strømforh.‍
2 Vælg Tidevand eller Strøm.‍
3 Vælg Tætteste station.‍
4 Vælg en station.‍
Digitalt selektivt opkald
Plotter og NMEA 0183 VHFradiofunktionalitet
®
Når din plotter er sluttet til en NMEA 0183 VHF-radio, er disse
funktioner aktiveret.‍
• Plotteren kan overføre din GPS-position til din radio.‍ Hvis din
radio er kompatibel, overføres GPS-positionsoplysningerne
sammen med DSC-opkald.‍
• Plotteren kan modtage DSC-nødopkald og
positionsoplysninger fra radioen.‍
• Plotteren kan spore positionen for fartøjer, der udsender
positionsrapporter.‍
Aktivering af DSC
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer > DSC.‍
DSC-liste
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige
DSC-kontakter, du har indtastet.‍ DSC-listen kan indeholde op til
100 poster.‍ DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd.‍ Hvis
der modtages et andet opkald fra samme båd, erstatter det det
første opkald i opkaldslisten.‍
Visning af DSC-listen
Før du kan få vist DSC-listen, skal plotteren være tilsluttet en
VHF-radio, der understøtter DSC.‍
Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.‍
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan tilføje et fartøj til din DSC-liste.‍ Du kan foretage opkald til
en DSC-kontakt fra plotteren.‍
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-liste
> Tilføj kontakt.‍
2 Angiv fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).‍
3 Angiv navnet på fartøjet.‍
Indgående nødopkald
Hvis din kompatible plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA
0183, advarer din plotter dig, når din VHF-radio modtager et
DSC-nødopkald.‍ Hvis der er blevet sendt positionsoplysninger
sammen med nødopkaldet, vil disse oplysninger også være
tilgængelige og optages sammen med opkaldet.‍
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet på det tidspunkt, hvor DSCnødopkaldet blev sendt.‍
Navigering til et fartøj i nød
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet, når et DSC-nødopkald sendes.‍
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.‍
2 Vælg et positionsrapportopkald.‍
3 Vælg Naviger til.‍
17
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.‍
Positionssporing
Når du slutter plotteren til en VHF-radio ved hjælp af NMEA
0183, kan du spore fartøjer, der sender positionsrapporter.‍
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på
DSC-listen (DSC-liste).‍
Visning af en positionsrapport
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
liste.‍
Vælg et positionsrapportopkald.‍
2
3 Vælg en funktion:
• Vælg for at skifte til positionsrapportoplysninger.‍
• Skift til et navigationskort, der markerer positionen, ved at
vælge .‍
• Skift til et navigationskort, der markerer positionen, ved at
vælge Næste side.‍
• Hvis du vil vise positionsrapportoplysninger, skal du vælge
Forrige side.‍
Navigering til et sporet fartøj
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.‍
2 Vælg et positionsrapportopkald.‍
3 Vælg Naviger til.‍
4 Vælg Gå til eller Lav rute til.‍
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet
fartøj
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.‍
2 Vælg et positionsrapportopkald.‍
3 Vælg Nyt waypoint.‍
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.‍
2 Vælg et positionsrapportopkald.‍
3 Vælg Rediger.‍
• Indtast navnet på fartøjet ved at vælge Navn.‍
• Vælg et nyt symbol ved at vælge Symbol, hvis det er
tilgængeligt.‍
• Indtast en kommentar ved at vælge Kommentar.‍
• Du kan få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio sporer
fartøjets position, ved at vælge Sti.‍
• Vælg en farve til stilinjen ved at vælge Stilinje.‍
Sletning af et positionsrapportopkald
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSC-
liste.‍
2 Vælg et positionsrapportopkald.‍
3 Vælg Rediger > Ryd rapport.‍
Visning af fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på visse kort.‍ Som
standard viser en sort linje, som indikerer fartøjets rute, en sort
prik for hver tidligere rapporteret position for et sporet fartøj,
mens et blåt flag indikerer den sidst rapporterede position for
fartøjet.‍
1 Vælg MENU > Andre fartøjer > DSC-spor fra kort- eller 3Dkortvisning.‍
2 Tryk på antallet af timer for at få vist sporede fartøjer på
kortet.‍
18
Hvis du f.‍eks.‍ vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er
mindre end fire timer gamle, for alle sporede fartøjer.‍
Individuelle rutineopkald
Når du slutter plotteren til en Garmin VHF-radio kan du bruge
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald.‍
Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra din plotter, kan
du vælge den DSC-kanal, som du vil kommunikere på.‍ Radioen
sender denne forespørgsel sammen med dit opkald.‍
Valg af en DSC-kanal
BEMÆRK: Udvalget af DSC-kanaler er begrænset til de
kanaler, der er tilgængelige på alle frekvensbånd.‍
Standardkanalen er 72.‍ Hvis du vælger en anden kanal,
anvender plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du
ringer ved brug af en anden kanal.‍
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.‍
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.‍
3 Vælg Opkald med radio > Kanal.‍
4 Vælg en tilgængelig kanal.‍
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
BEMÆRK: Når du iværksætter et opkald fra plotteren, modtager
radioen ikke oplysninger om opkaldet, hvis ikke radioen er kodet
med et MMSI-nummer.‍
1 Vælg Navigationsoplysninger > Andre fartøjer > DSCliste.‍
2 Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.‍
3 Vælg Opkald med radio.‍
4 Vælg evt.‍ Kanal, og vælg en ny kanal.‍
5 Vælg Send.‍
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.‍
6 På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.‍
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et
AIS-mål
1 Vælg et AIS-mål fra en kort- eller 3D-kortvisning.‍
2 Vælg AIS skib > Opkald med radio.‍
3 Vælg evt.‍ Kanal, og vælg en ny kanal.‍
4 Vælg Send.‍
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.‍
5 På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.‍
Styring af plotterdata
Kopiering af waypoints, ruter og spor fra
HomePort til en plotter
Før du kan kopiere data til plotteren, skal du have den nyeste
version af softwareprogrammet HomePort indlæst på din
computer samt et hukommelseskort isat i plotteren.‍
Kopier dataene fra HomePort til det forberedte
hukommelseskort.‍
Der findes yderligere oplysninger i HomePort hjælpefilen.‍
Kopiering af data fra et hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.‍
2 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel.‍
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal kopieres data til.‍
Styring af plotterdata
4 Vælg en funktion:
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
kombiner dem med eksisterende brugerdata ved at vælge
Hent data fra kassette.‍
• Overfør data fra hukommelseskortet til plotteren, og
overskriv eksisterende brugerdata ved at vælge Erstat fra
hukommelseskort.‍
5 Vælg filnavnet.‍
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et
hukommelseskort
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.‍
2 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel > Gem
på hukommelseskort.‍
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal kopieres data til.‍
4 Vælg en funktion:
• Opret en ny fil ved at vælge Tilføj ny fil, og indtast et
navn.‍ Filnavnet gemmes som .‍adm.‍
• Du kan føje yderligere oplysninger til en eksisterende fil
ved at vælge den på listen.‍
Valg af filtype til waypoints og ruter fra
tredjepart
Du kan importere og eksportere waypoints og ruter fra enheder
fra tredjepart.‍
1 Vælg Brugerdata > Dataoverførsel > Filtype.‍
2 Vælg GPX.‍
Hvis du vil overføre data med Garmin enheder igen, skal du
vælge filtypen ADM.‍
Deling af waypoints og ruter mellem enheder
Før du kan dele waypoints og ruter, skal du forbinde enhederne
ved hjælp af et datadelingskabel.‍ Datadelingskablet er
ekstraudstyr, som du kan købe separat.‍
Du kan dele waypoint- og rutedata mellem to kompatible
plottere, der er installeret på din båd.‍ Du skal aktivere deling af
brugerdata på begge enheder for at dele data.‍
Vælg Brugerdata > Deling af brugerdata > Til på begge
enheder.‍
Kopiering af indbyggede kort til et
hukommelseskort
Du kan kopiere kort fra plotteren til et hukommelseskort til brug
med HomePort.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.‍
2 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel.‍
3 Vælg Kopier indbygget kort.‍
Sikkerhedskopiering af data til en pc
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.‍
2 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel > Gem
3
4
5
6
7
på hukommelseskort.‍
Vælg et filnavn på listen, eller vælg Tilføj ny fil.‍
Vælg Gem på hukommelseskort.‍
Filnavnet gemmes som .‍adm.‍
Fjern hukommelseskortet, og sæt det i en kortlæser, der er
tilsluttet en computer.‍
Åbn mappen Garmin\UserData på hukommelseskortet.‍
Kopier den pågældende sikkerhedskopifil på kortet, og sæt
den ind et sted på computeren.‍
Enhedskonfiguration
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en
plotter
1 Indsæt hukommelseskortet i en kortlæser, der er tilsluttet din
computer.‍
Kopier
en sikkerhedskopifil fra computeren til
2
hukommelseskortet til en mappe med navnet Garmin
\UserData.‍
3 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.‍
4 Vælg Brugerdata > Håndter data > Dataoverførsel >
Erstat fra hukommelseskort.‍
Lagring af systeminformation på et
hukommelseskort
Du kan gemme systeminformation på et hukommelseskort som
et fejlfindingsværktøj.‍ En repræsentant fra produktsupport vil
muligvis bede dig om at bruge denne information til at hente
data om netværket.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.‍
2 Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Garmin-enheder > Gem på hukommelseskort.‍
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge det hukommelseskort,
der skal gemmes systemoplysninger til.‍
4 Fjern hukommelseskortet.‍
Enhedskonfiguration
Automatisk aktivering af plotteren
Du kan indstille plotteren til at tænde automatisk, når der
tændes for strømmen.‍ Ellers skal du selv tænde for plotteren
ved at trykke på .‍
Vælg Indstillinger > System > Auto tænding.‍
BEMÆRK: Hvis Auto tænding er slået Til, og der slukkes for
plotteren ved hjælp af , og der slukkes og tændes for
strømmen i løbet af mindre end to minutter, skal du muligvis
trykke på for at starte plotteren igen.‍
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.‍
Skærm: Ændrer baggrundslysstyrken og farveskalaen.‍
Signaltone: Aktiverer og deaktiverer den tone, der lyder for
alarmer og valg.‍
GPS: Viser oplysninger om GPS-satellitindstillinger og forbindelse.‍
Auto tænding: Tænder automatisk for enheden, når strømmen
tilsluttes (Automatisk aktivering af plotteren ).‍
Tekst sprog: Indstiller tekstsproget på skærmen.‍
Kilder til hastighed: Indstiller kilden for de hastighedsdata, der
benyttes til at beregne den sande vindhastighed eller
brændstoføkonomien.‍ Fart gennem vandet er
hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og
GPS-hastigheden er beregnet ud fra din GPS-position.‍
Systemoplysninger: Leverer oplysninger om enheden og
softwareversionen.‍
Simulator: Tænder simulatoren og tillader indstilling af
hastighed og simuleret position.‍
Displayindstillinger
Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige på alle modeller.‍
Vælg Indstillinger > System > Skærm.‍
Baggrundslys: Indstiller niveauet for baggrundsbelysningen.‍
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.‍
19
Gem screenshot: Gør enheden i stand til at gemme billeder af
skærmen.‍
GPS-indstillinger
Vælg Indstillinger > System > GPS.‍
Satellitvisning: Viser de relative positioner for GPS-satellitter
på himlen.‍
WAAS/EGNOS: Aktiverer eller deaktiverer WAAS (i
Nordamerika) eller EGNOS (i Europa), som kan give mere
nøjagtige GPS-positionsoplysninger.‍ Når WAAS eller
EGNOS anvendes, kan enheden være længere tid om at
oprette satellitforbindelse.‍
Fartfilter: Beregner en gennemsnitshastighed for fartøjet over
en kort periode, hvilket giver jævnere hastighedsværdier.‍
Kilde: Giver dig mulighed for at vælge den foretrukne kilde til
GPS.‍
Visning af hændelsesloggen
Hændelsesloggen viser en liste over systemhændelser.‍
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Hændelseslog.‍
Visning af oplysninger om systemsoftware
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Softwareoplysninger.‍
Indstilinger for mit skib
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.‍
Vælg Indstillinger > Mit fartøj.‍
Køl offset: Kompenserer udlæsning af dybden fra
havoverfladen med størrelsen af kølenaf en køl, så du kan
måle dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra
transducerens placering (Indstilling af køl offset).‍
Temperatur offset: Kompenserer for
vandtemperaturaflæsningen fra en NMEA 0183vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle
temperatur (Indstilling af vandtemperatur offset).‍
Fartøjets type: Aktiverer visse plotterfunktioner baseret på
bådtypen.‍
Indstilling af køl offset
Du kan angive en køl offset for at kompensere
overfladeaflæsningen for køldybden, så det bliver muligt at måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for fra transducerens
placering.‍ Indtast et positivt tal til køl offset.‍ Du kan indtaste et
negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan
trække flere meter vand.‍
1 Fuldfør en handling baseret på transducerens placering:
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen À, skal du
måle afstanden fra transducerens placering til bådens køl.‍
Angiv denne værdi i trin 3 og 4 som et positivt tal.‍
• Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen Á, skal
du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen.‍ Angiv
denne værdi i trin 3 og 4 som et negativt tal.‍
2 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Køl offset.‍
3 Vælg eller , afhængigt af transducerens placering.‍
4 Angiv den afstand, der blev målt i trin 1.‍
Indstilling af vandtemperatur offset
Før du kan indstille vandtemperatur offset, skal du have en
NMEA 0183-vandtemperatursensor eller en transducer, der kan
måle temperaturer, for at måle vandtemperaturen.‍
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra
en temperatursensor.‍
1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller
en transducer, der kan måle temperatur, og som er tilsluttet
plotteren.‍
2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en anden
temperatursensor eller et termometer, som du ved måler
nøjagtigt.‍
3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den
vandtemperatur, du målte i trin 2.‍
Dette er tallet for temperatur offset.‍ Angiv denne værdi i trin 5
som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet plotteren,
måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig
er.‍ Angiv denne værdi i trin 5 som et negativt tal, hvis
sensoren, som er tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen
til at være varmere, end den egentlig er.‍
4 Vælg Indstillinger > Mit fartøj > Temperatur offset.‍
5 Angiv den temperatur offset, der blev beregnet i trin 3.‍
Kommunikationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.‍
Vælg Indstillinger > Kommunikation.‍
Seriel port 1: Angiver det input-/outputformat, som den serielle
port skal bruge, når plotteren sluttes til eksterne NMEA
enheder, computere eller andre Garmin enheder.‍
NMEA 0183-opsætning: Angiver, hvordan plotteren sender
NMEA 0183-sætninger, hvor mange cifre til højre for
decimaltegnet der sendes i NMEA-output, og hvor mange
waypoints der identificeres (NMEA 0183 indstillinger).‍
NMEA 0183
Plotterne understøtter NMEA 0183-standarden, som bruges til at
tilslutte forskellige NMEA 0183-enheder, for eksempel VHFradioer, NMEA instrumenter, autopiloter, vindsensorer og
kurssensorer.‍
Hvis du vil slutte plotteren til valgfri NMEA 0183-enheder, skal
du se i installationsvejledningen til plotteren.‍
20
Enhedskonfiguration
De godkendte NMEA 0183-sætninger for plotteren er GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og de
Garmin-navnebeskyttede sætninger PGRME, PGRMM og
PGRMZ.‍
Denne plotter inkluderer også support til WPL-sætning, DSC og
ekkolods- NMEA 0183-input med support af sætningerne DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vandtemperatur) og VHW
(vandtemperatur, hastighed og kurs).‍
NMEA 0183 indstillinger
Vælg Indstillinger > Kommunikation > NMEA 0183opsætning.‍
Ekkolod: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for et eventuelt
ekkolod.‍
Rute: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for ruter.‍
System: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for
systemoplysninger.‍
Garmin: Aktiverer NMEA 0183 outputsætninger for Garmin
navnebeskyttede sætninger.‍
Pos.‍nøjagtighed: Justerer antallet af cifre til højre for kommaet
ved overførsel af NMEA output.‍
Waypoint ID'er: Angiver den enhed, der skal overføre waypointnavne eller -numre via NMEA 0183 under navigation.‍ Brug af
numre kan løse kompatibilitetsproblemer med ældre NMEA
0183 autopiloter.‍
Diagnostik: Viser NMEA diagnostiske oplysninger for 0183.‍
Standard: Gendanner NMEA 0183 indstillingerne til de
oprindelige fabriksindstillinger.‍
Indstilling af alarmer
Navigationsalarmer
Vælg Indstillinger > Alarmer > Navigation.‍
Ankomst: Indstiller en alarm til at lyde, når du er inden for en
specificeret afstand eller tid til et drej eller en destination.‍
Anker vagt: Indstiller en alarm til at lyde, når du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.‍
Afvigelse: Indstiller en alarm til at lyde, når du når en
kursafvigelse på en specificeret afstand.‍
Systemalarmer
Alarm: Indstiller et alarmur.‍
Enhedsspænd.‍: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
batteriet når en specificeret lav spænding.‍
GPS-nøjagtighed: Indstiller en alarm til at blive udløst, når
GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den
brugerdefinerede værdi.‍
Enhedsindstillinger
Vælg Indstillinger > Enheder.‍
Systemenheder: Angiver enhedsformatet til enheden.‍
Varians: Indstiller den magnetiske deklination, vinklen mellem
magnetisk nord og geografisk nord, for din aktuelle position.‍
Kurs: Angiver de retningsreferencer, der benyttes til at beregne
kursoplysninger.‍ Sand vælger geografisk nord som
nordreference.‍ Gitter vælger gitternord som nordreference
(000º).‍ Magnetisk vælger magnetisk nord som nordreference.‍
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.‍ Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du bruger et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.‍
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.‍ Du må ikke ændre denne indstilling,
medmindre du anvender et kort, der angiver en anden
kortdatum.‍
Appendiks
Trykreference Tid: Angiver den referencetid, der benyttes til at
beregne barometertendensen.‍ Tendensen angives i
barometerfeltet.‍
Tidsformat: Angiver tidsformatet til 12 timer, 24 timer eller UTC.‍
Tidszone: Angiver tidszonen eller muliggør automatisk valg
baseret på GPS-position.‍
Navigationsindstillinger
BEMÆRK: Nogle indstillinger og valgmuligheder kræver
yderligere kort eller hardware.‍
Vælg Indstillinger > Navigation.‍
Ruteetiketter: Du kan vælge typen af etiketter, der vises med
rutedrej på kortet.‍
Auto guidning: Indstiller målene for Sikker dybde, Sikker højde
og Afstand til kystlinje, når du benytter visse højkvalitetskort.‍
Akt.‍ af drejn.‍overgang: Indstiller den drejningsovergang, der
skal beregnes, ud fra tid eller afstand.‍
Tid til drej: Indstiller, hvor mange minutter før drejningen du
skifter til den som det næste ruteslag, når Klokkeslæt er valgt
for Akt.‍ af drejn.‍overgang.‍ Du kan forøge denne værdi for at
forbedre autopilotens præcision, når du navigerer en rute
eller en automatisk guidelinje med mange sving eller ved høj
hastighed.‍ Det kan forbedre autopilotens præcision at sænke
denne værdi på mere lige ruter eller ved lavere hastigheder.‍
Distance til drej.‍: Angiver, hvor lang tid før drejningen du skifter
til den som det næste ruteslag, når Distance er valgt for Akt.‍
af drejn.‍overgang.‍ Du kan forøge denne værdi for at forbedre
autopilotens præcision, når du navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje med mange sving eller ved høj
hastighed.‍ Det kan forbedre autopilotens præcision at sænke
denne værdi på mere lige ruter eller ved lavere hastigheder.‍
Start på rute: Vælger et startsted for rutenavigering.‍
Indstillinger for andre fartøjer
Når din kompatible plotter er sluttet til en AIS-enhed eller VHFradio, kan du indstille, hvordan andre fartøjer skal vises på
plotteren.‍
Vælg Indstillinger > Andre fartøjer.‍
AIS: Aktiverer og deaktiverer AIS-signalmodtagelse.‍
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (digitalt selektivt kald).‍
AIS-alarm: Indstiller kollisionsalarmen (Indstilling af
kollisionsalarm i sikker zone og Aktivering af AISudsendelsestestadvarsler).‍
Gendannelse af plotterens oprindelige
fabriksindstillinger
BEMÆRK: Dette vil slette alle indstillinger, du har foretaget.‍
Vælg Indstillinger > System > Systemoplysninger >
Fabriks opsætning.‍
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
21
Rengøring af skærmen
BEMÆRK
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget.‍
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er
meget følsomt over for hudfedt, voks og skuremidler.‍
1 Anvend en brillerens, som er angivet som værende sikker til
rengøring af anti-refleks-flader.‍
2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.‍
Skærmprint
Du kan optage et skærmprint af et hvilket som helst
skærmbillede på din kortplotter og gemme det som en bitmap-fil
(.‍bmp).‍ Derefter kan du overføre dit skærmprint til din computer.‍
Optagelse af screenshot
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket.‍
2 Vælg Indstillinger > System > Skærm > Gem screenshot
> Til.‍
3 Gå til det skærmbillede, du vil optage.‍
4 Tryk på HOME i mindst seks sekunder.‍
Kopiering af screenshots til en computer
1 Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en
kortlæser, der er sluttet til en computer.‍
2 Fra Windows Explorer kan du åbne mappen Garmin\scrn på
®
hukommelseskortet.‍
3 Kopier en .‍bmp-fil fra kortet, og indsæt den på en vilkårlig
placering på computeren.‍
Fejlfinding
Enheden modtager ikke GPS-signaler
Hvis enheden ikke modtager satellitsignaler, kan der være
forskellige årsager.‍ Hvis enheden er blevet flyttet langt væk,
siden den sidst modtog satellitter, eller den har været slukket i
længere tid end et par uger eller måneder, modtager enheden
muligvis ikke satellitterne korrekt.‍
• Sørg for, at enheden bruger den nyeste software.‍ Hvis den
ikke gør, skal du opdatere enhedens software (Opdatering af
enhedens software).‍
• Hvis enheden modtager tilstrækkelig strøm, men ikke kan
tændes, skal du kontakte Garmin produktsupport på
www.garmin.com/‍support.‍
Enheden opretter ikke waypoints på den rigtige
position
Du kan indtaste en waypointposition manuelt for at overføre og
dele data fra en enhed til en anden.‍ Hvis du har indtastet et
waypoint manuelt vha.‍ koordinater, og punktets position ikke
vises på det sted, hvor det burde være, er enhedens
kortdatums- og positionsformat muligvis ikke det samme som
det kortdatums- og positionsformat, der oprindeligt blev brugt til
at markere waypointet.‍
Positionsformatet er den måde, GPS-modtagerens position
vises på skærmen.‍ Det vises normalt som længde-/
breddegrader i grader og minutter med mulighed for at få vist
grader, minutter og sekunder, kun grader eller en af flere
forskellige gitterformater.‍
Kortdatum er en matematisk model, som afbilder en del af
jordens overflade.‍ Længde- og breddegradslinjer på et papirkort
refererer til et specifikt kortdatum.‍
1 Find ud af, hvilket kortdatums- og positionsformat der blev
brugt, da det oprindelige waypoint blev oprettet.‍
Hvis det oprindelige waypoint stammede fra et kort, burde
der være en forklaring på kortet, der angiver det kortdatumsog positionsformat, der blev brugt til at oprette det
pågældende kort.‍ Denne forklaring er ofte placeret tæt på
kortnøglen.‍
2 På plotteren skal du vælge Indstillinger > Enheder.‍
3 Vælg de rigtige indstillinger for kortdatums- og
positionsformat.‍
4 Opret waypointet igen.‍
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddegrad/
længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: Synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for
navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over grunden og grundhastighed
GPWPL
WPL: Waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
DBT
Dybde under transducer
MTW
Vandtemperatur
Enheden kan ikke tændes eller bliver ved med at
slukke
Enheder, som tænder og slukker på utilregnelig vis, kan indikere
et problem med strømtilførslen til enheden.‍ Kontroller disse
punkter for at forsøge at finde frem til årsagen til
strømproblemet.‍
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.‍
Det kan du undersøge på flere måder.‍ Du kan f.‍eks.‍
undersøge, om andre enheder, som får strøm fra samme
kilde, fungerer.‍
• Kontroller sikringen i strømkablet.‍
Sikringen bør være placeret i en holder, der er en del af den
røde ledning i strømkablet.‍ Dette strømkabel bruger en
sikring på 3 ampere.‍ Kontroller sikringen for at sikre, at der
stadig er forbindelse inde i sikringen.‍ Du kan teste sikringen
med et multimeter.‍ Hvis sikringen fungerer, skal multimeteret
vise 0 ohm.‍
• Kontroller, at enheden modtager mindst 10 volt, men den
anbefalede værdi er 12 volt.‍
For at kontrollere spændingen skal du måle
jævnstrømsspændingen på hunstik 8 (strøm) og 2 (jord) på
strømkablet.‍ Hvis spændingen er under 10 volt, kan enheden
ikke tændes.‍
22
Modtag
Appendiks
Type
Sætning
Beskrivelse
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
MDA
Meteorologisk composite
MWV
Vindhastighed og -vinkel
VDM
AIS VHF datalink-besked
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA format og -sætninger
(National Marine Electronics Association) hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.‍ LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.‍
Garmin Ltd.‍ og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet.‍ Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.‍
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret.‍ Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom.‍ Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.‍ Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.‍
Appendiks
23
Indeks
A
afstand til kystlinje 12
AIS 4, 5, 7
aktivere 21
alarm 5
fartøjer 5
nødsignalenhed 5
SART 5
sporing 4, 5
trusler 5
alarmer 21
ankervagt 21
ankomst 21
dybt vand 16
ekkolod 16
kollision 5
kursafvigelse 21
lavt vand 16
navigation 21
vandtemperatur 16
andre fartøjer
AIS 7
stier 7
animerede strømforhold, tidevand 4
ankervagt alarm 21
ankomstalarm 21
Auto Guidance 7, 11
afstand til kystlinje 12
ruter 11
Auto guidning 21
Automatisk guide, linje 12
B
baggrundslys 2
baner 7
brugerdata, slette 11
D
data
kopiere 18
sikkerhedskopier 19
datafelter 6, 14
datahåndtering 18
destinationer
navigationskort 8
vælge 8
digitalt selektivt kald 17, 18
aktivere 17, 21
individuelt rutineopkald 18
kanaler 18
kontakter 17
DownVü 13
DSC. Se digitalt selektivt kald
E
EGNOS 20
ekkolod 13, 14
a-scope 15, 16
alarmer 16
bundlås 15
datafelter 15
DownVü 13
dybde 15
dybdelinje 15
dybdeskala 14
farve-gain 14
farveafvisning 16
frekvenser 15
gain 14
hvidlinje 16
ikke-bundfaste mål 16
interferens 16
kegle 7
optage 16
overfladestøj 16
rullehastighed 15
SideVü 13
støj 14, 16
24
tal 14
udseende 16
visninger 13, 14
waypoint 14
zoom 15
enhed
registrering 21
rengøring 22
taster 1, 2
enheds-ID 20
EPIRB 5
F
fabriksindstillinger 21
ekkolod 16
farefarver 6
fartøjsstier 7, 18
farvevalg 2
fejlfinding 22
Fish Eye 3D
ekkolodskegle 7
ikke-bundfaste mål 7
spor 7
fiskekort 2
opsætte 6
panorere 2
fotos, luft 4
G
Garmin produktsupport, kontaktoplysninger 1
Go To 8
GPS 22
EGNOS 20
signaler 2
WAAS 20
GPS-nøjagtighed 21
Guide til 8
H
hjælp. Se produktsupport
hukommelseskort 19
detaljerede kort 19
installere 1
kortlæser 1
hændelseslog 20
højkvalitetskort 3, 4, 6
Fish Eye 3D 7
indikatorer for tidevand og strøm 4
luftfotos 4
I
ikke-bundfaste mål 7
indstillinger 19–21
systeminformation 20
K
kollisionsalarm 5
kombinationer 12
tilpasse 12, 13
vælge 12
kompas 16
datafelt 14
rose 6
kort 2, 4, 6
detaljer 3
kurs, linje 6
måling af afstand 2
navigation 3, 4
panorere 2
symboler 2
udseende 6
kurs, linje 7
kursafvigelsesalarm 21
køl offset 20
L
Lav rute til 7, 8
luftfotos 4
M
mand over bord 9
marineservice 8
marker position 9
MOB, enhed 5
måleenheder 21
målere, tur 17
måling af afstand, kort 2
N
navigationsalarmer 21
navigationskort 2, 4, 8
fartøjsstier 7, 18
luftfotos 6
marineservicepunkter 8
opsætte 6
panorere 2
navigationsoversigtskort 6, 14
navigationssymboler 3
NMEA 0183 17, 20–22
nødopkald 17
nødsignalenhed 5
nøjagtighed, måling 18
O
områderinge 6
opdateringer, software 1
oplysninger om himmellegemer 17
P
positionsrapport 18
produktregistrering 21
produktsupport 1
kontaktoplysninger 1
R
registrering af enheden 21
rutebredde 6
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 8, 9
deling 19
kopiere 18, 19
navigere parallelt med 10
navigering 9, 10
oprette 9
redigere 10
slette 10
vise liste over 10
waypoints 19
S
SART 5
satellitbilleder 4
satellitsignaler, opfange 2
screenshots, optage 22
SideVü 13
sikker dybde 21
sikker højde 21
sikker zone kollisionsalarm 5
skærm, lysstyrke 2
skærmindstillinger 19
skærmprint 22
optage 22
slette, alle brugerdata 11
software
opdatere 1
opdateringer 1
softwarelicensaftale 23
SOS 9
spor 10
aktive 10
gemme 10
gemme som rute 10
kopiere 18, 19
liste 10
navigering 10, 11
optage 11
redigere 10
rydde 11
slette 11
vise 6, 10
sprog 19
spænding 21
Indeks
startskærm, tilpasse 2
strømforholdsstationer 17
indikatorer 4
symboler 4
systeminformation 19, 20
T
taster 1
tænd/sluk 1
tidevandsstationer 3, 17
indikatorer 4
transducer 13, 14, 16
turmålere 17
tænd/sluk-knap 1, 19
U
ur 21
alarm 21
V
vand, temperatur offset 20
VHF-radio 17
DSC-kanal 18
individuelt rutineopkald 18
nødopkald 17
opkald til et AIS-mål 18
W
waypoints 9, 22
deling 19
ekkolod 14
kopiere 19
mand over bord 9
navigere til 9
oprette 9
redigere 9
slette 9
sporet fartøj 18
vise 6
vise liste over 9
WAAS 20
Z
zoom
ekkolod 15
kort 2
Indeks
25
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising