Garmin | echoMAP™ 43dv | User guide | Garmin echoMAP™ 43dv Käyttöopas

Garmin echoMAP™ 43dv Käyttöopas
echoMAP™ 40/50/70/90 sarja
Käyttöopas
Helmikuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01834-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , yhtiön Garmin logo, BlueChart , g2 Vision ja Ultrascroll ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.‍ echoMAP™, HomePort™ ja LakeVü™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.‍
®
®
®
®
microSD™ ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä.‍ NMEA on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki.‍ Windows on
Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.‍
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Näkymä edestä ........................................................................... 1
Laitteen painikkeet ................................................................. 1
Oppaiden lataaminen ................................................................. 1
Oppaan merkintätavat ................................................................ 1
Lisätietojen saaminen ................................................................. 1
Muistikorttien asettaminen .......................................................... 1
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille .............................. 1
Laitteen ohjelmiston päivittäminen ............................................. 1
GPS-satelliittisignaalit ................................................................. 2
Taustavalon säätäminen ............................................................ 2
Väritilan säätäminen ................................................................... 2
Aloitusnäytön mukauttaminen .................................................... 2
Kartat ja 3D-karttanäkymät ............................................ 2
Merikartta ja avomeren kalastuskartta ........................................ 2
Kartan lähentäminen ja loitontaminen ................................... 2
Kartan panoroiminen painikkeilla ........................................... 2
Kohteen valitseminen kartassa laitteen painikkeilla ............... 2
Etäisyyden mittaaminen kartalla ............................................ 2
Karttamerkit ............................................................................ 2
Navigoiminen kartan pisteeseen ............................................ 3
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa ...................... 3
Merimerkkien tietojen näyttäminen ........................................ 3
Premium-kartat ........................................................................... 3
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen .......................... 3
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa ............................. 4
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen ............................ 4
Automaattinen tunnistusjärjestelmä ............................................ 4
AIS-kohdesymbolit ................................................................. 4
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu reitti . 4
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3D-karttanäkymässä .. 5
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi ............................................ 5
AIS-uhkaluettelon näyttäminen .............................................. 5
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle ................. 5
AIS-hätäsignaalit .................................................................... 5
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä ................................. 5
Kartan ja 3D-karttanäkymän asetukset ...................................... 6
Meri- ja kalastuskartan määritys ............................................ 6
Reittipisteiden ja jälkien asetukset kartoissa ja
karttanäkymissä ..................................................................... 6
Päällekkäisten numeroiden asetukset ................................... 6
Navigoinnin liitekartan näyttäminen ....................................... 6
Kartan ulkoasuasetukset ....................................................... 6
Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden -viivan
määrittäminen ........................................................................ 7
Muiden alusten asetukset kartoissa ja karttanäkymissä ........ 7
Fish Eye 3D -asetukset .......................................................... 7
Navigointi käyttäen karttaplotteria............................... 7
Perustietoa navigoinnista ........................................................... 8
Määränpäät .................................................................................8
Määränpään hakeminen nimellä ............................................ 8
Määränpään valitseminen merikartasta ................................. 8
Määränpään hakeminen käyttäjätietojen avulla ..................... 8
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen ..................................... 8
Reitit ............................................................................................8
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla .............................................................................. 8
Navigoinnin lopettaminen ........................................................... 9
Reittipisteet ................................................................................. 9
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi .................... 9
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin ................................. 9
Mies yli laidan- tai SOS-sijainnin merkitseminen ................... 9
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä ......................... 9
Sisällysluettelo
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen ............................... 9
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen ............................................................................ 9
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen ............................ 9
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ....................................... 9
Reitit ............................................................................................ 9
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista ......... 9
Reitin luominen ja tallentaminen ............................................ 9
Reittiluettelon tarkasteleminen ............................................. 10
Tallennetun reitin muokkaaminen ........................................ 10
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä ................. 10
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin mukaan .... 10
Tallennetun reitin poistaminen ............................................. 10
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen ......................... 10
Jäljet ......................................................................................... 10
Jälkien näyttäminen ............................................................. 10
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen .................................... 10
Aktiivisen jäljen tallentaminen .............................................. 10
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen ................................. 10
Tallennetun jäljen muokkaaminen ....................................... 10
Jäljen tallentaminen reitiksi .................................................. 10
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan ................................................................................ 11
Tallennetun jäljen poistaminen ............................................ 11
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen ......................... 11
Aktiivisen jäljen seuraaminen .............................................. 11
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen ............................................. 11
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana ..................... 11
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen .............................. 11
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien
poistaminen .............................................................................. 11
Automaattinen opastus ............................................................. 11
Automaattinen opastus määrittäminen ja noudattaminen .... 11
Automaattisen opastusreitin luominen ................................. 11
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
suodattaminen ..................................................................... 11
Automaattisen opastuksen radan tarkistaminen .................. 11
Automaattisen opastuksen radan säätäminen ..................... 11
Meneillään olevan Automaattinen opastus laskennan
peruuttaminen ...................................................................... 12
Ajoitetun saapumisen asettaminen ...................................... 12
Rantaviivaetäisyyden säätäminen ....................................... 12
Automaattisen opastuksen reitin määritykset ...................... 12
Yhdistelmät................................................................... 12
Yhdistelmän valitseminen ......................................................... 12
Yhdistelmänäytön mukauttaminen ........................................... 12
Mukautetun yhdistelmänäytön lisääminen ................................ 13
Luotain.......................................................................... 13
Luotainnäkymät ........................................................................ 13
Koko näytön luotainnäkymä ................................................. 13
DownVü luotainnäkymä ....................................................... 13
SideVü luotainnäkymä ......................................................... 13
Jaetun näytön luotainnäkymät ............................................. 14
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä ...................................... 14
Jaetun taajuuden luotainnäkymä ......................................... 14
Kaikuanturin tyypin valitseminen .............................................. 14
Reittipisteen luominen luotainnäytössä käyttämällä laitteen
painikkeita ................................................................................. 14
Luotainnäytön tauon määrittäminen ......................................... 14
Luotainhistorian tarkasteleminen .............................................. 14
Päällekkäisten numeroiden mukauttaminen ............................. 14
Yksityiskohtien määrän säätäminen ......................................... 14
Värien voimakkuuden säätäminen ........................................... 14
Syvyys- tai leveysasteikon alueen säätäminen ........................ 15
Luotainnäytön näkymän zoomaustason määrittäminen ........... 15
Kaikunopeuden määrittäminen ................................................. 15
i
Luotaintaajuudet ....................................................................... 15
Taajuuksien valitseminen ..................................................... 15
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi ............................ 15
A-Scopen käynnistäminen ........................................................ 15
Luotainasetus ........................................................................... 15
Luotainasetukset .................................................................. 15
Luotaimen ulkoasun asetukset ............................................ 16
Luotaimen lisäasetukset ...................................................... 16
Luotaimen asennusasetukset .............................................. 16
Luotainhälytyksen asetukset ................................................ 16
Luotaintallenteet ....................................................................... 16
Luotainnäytön tallentaminen ................................................ 16
Luotaintallennuksen lopettaminen ....................................... 16
Luotaintallennuksen poistaminen ........................................ 16
Luotaintallenteiden toistaminen ........................................... 16
Mittari- ja kalenteritiedot .............................................. 17
Kompassin näyttäminen ........................................................... 17
Matkamittareiden näyttäminen ................................................. 17
Matkamittarien nollaaminen ................................................. 17
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot ............................. 17
Vuorovesiasemien tiedot ..................................................... 17
Virtausaseman tiedot ........................................................... 17
Tiedot taivaankappaleista .................................................... 17
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-, virtausasema- tai
taivaankappaletietojen tarkasteleminen ............................... 17
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman tietojen
tarkasteleminen .................................................................... 17
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen ........ 20
Oman veneen asetukset ........................................................... 20
Köliasetuksen määrittäminen ............................................... 20
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen ........................ 20
Yhteysasetukset ....................................................................... 20
NMEA 0183 .......................................................................... 20
Hälytysten määrittäminen ......................................................... 21
Navigointihälytykset ............................................................. 21
Järjestelmähälytykset ........................................................... 21
Yksikköasetukset ...................................................................... 21
Navigointiasetukset ................................................................... 21
Muiden alusten asetukset ......................................................... 21
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen .. 21
Liite................................................................................ 21
Laitteen rekisteröiminen ............................................................ 21
Näytön puhdistaminen .............................................................. 21
Kuvaotokset .............................................................................. 21
Kuvaotoksen ottaminen ....................................................... 21
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen ................................. 21
Vianmääritys ............................................................................. 22
Laite ei hae GPS-signaaleja ................................................ 22
Laite ei käynnisty tai sammuu jatkuvasti .............................. 22
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin ............................. 22
NMEA 0183 ‑tiedot ................................................................... 22
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ............................................ 22
Hakemisto ..................................................................... 24
DSC (Digital Selective Calling).................................... 17
Karttaplotterin NMEA® 0183 VHF radion toiminnot ................. 17
DSC:n käynnistäminen ............................................................. 17
DSC-luettelo ............................................................................. 17
DSC-luettelon tarkasteleminen ............................................ 17
DSC-yhteystiedon lisääminen .............................................. 17
Tulevat hätäkutsut .................................................................... 17
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo ................... 18
Sijainnin seuranta ..................................................................... 18
Sijaintiraportin näyttäminen ................................................. 18
Navigointi jäljitettyyn alukseen ............................................. 18
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen
sijainnista ............................................................................. 18
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen ................................ 18
Sijaintiraporttikutsun poistaminen ........................................ 18
Alusten jälkien näyttäminen kartassa .................................. 18
Erilliset rutiinikutsut ................................................................... 18
DSC-kanavan valitseminen .................................................. 18
Erillinen rutiinikutsu .............................................................. 18
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle ....................................... 18
Karttaplotterin tietojen hallinta................................... 18
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen kohteesta
HomePort karttaplotteriin .......................................................... 18
Tietojen kopiointi muistikortilta .................................................. 18
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen muistikortille ...... 19
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja reittien tiedostotyypin
valitseminen .............................................................................. 19
Reittipisteiden ja reittien jakaminen eri laitteiden välillä ............ 19
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille ................................. 19
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen ......................... 19
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin ...... 19
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille ............................... 19
Laitteen määrittäminen ................................................ 19
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti ........................ 19
Järjestelmäasetukset ................................................................ 19
Näyttöasetukset ................................................................... 19
GPS-asetukset ..................................................................... 19
Tapahtumalokin tarkasteleminen ......................................... 20
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.‍
Näkymä edestä
Lisätietojen saaminen
Jos sinulla on kysyttävää laitteesta, voit ottaa yhteyden Garmin
tuotetukeen.‍
Sivustossa osoitteessa www.garmin.com/‍support on runsaasti
vianmääritysvinkkejä, joiden avulla voit ratkaista ongelmia, sekä
vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.‍
• Usein kysytyt kysymykset
• Ohjelmistopäivitykset
• Käyttö- ja asennusoppaat
• Huoltohälytykset
• Video
• Puhelinnumerot ja osoitteet
®
Muistikorttien asettaminen
Voit käyttää karttaplotterissa valinnaisia muistikortteja.‍
Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voit
tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista,
venesatamista ja muista kohdepisteistä.‍ Tyhjän muistikortin
avulla voit tallentaa luotaintietoja ja siirtää esimerkiksi
reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen yhteensopivaan Garmin
karttaplotteriin tai tietokoneeseen.‍
1 Avaa karttaplotterin etupuolella korttipaikan kansi.‍
À
Á
Â
Ã
Virtapainike
Laitteen painikkeet
microSD™ muistikorttipaikka
Automaattinen taustavalotunnistin
Laitteen painikkeet
Pitkä painallus kytkee tai katkaisee laitteen virran.‍
Lyhyt painallus säätää taustavaloa ja väritilaa.‍
Loitontaa karttaa tai näkymää.‍
Lähentää karttaa tai näkymää.‍
Vierittää näkymää, korostaa asetuksia ja siirtää kohdistinta.‍
SELECT
Kuittaa ilmoituksia ja valitsee asetuksia.‍
BACK
Palaa edelliseen näyttöön.‍
MARK
Tallentaa nykyisen sijainnin reittipisteeksi.‍
HOME
Palaa aloitusnäyttöön.‍
MENU
Avaa avoimena olevan sivun asetusvalikon, jos
käytettävissä.‍
Sulkee valikon, jos käytettävissä.‍
Oppaiden lataaminen
Saat uusimman käyttöoppaan ja sen käännetyt versiot verkosta.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support.‍
2 Valitse Oppaat.‍
3 Lataa tuotteen opas näytön ohjeiden mukaisesti.‍
Oppaan merkintätavat
Tässä oppaassa valitsemisella tarkoitetaan seuraavia toimia.‍
• Valikkokohdan korostaminen nuolipainikkeilla ja painamalla
SELECT (vain laitteet, joissa on painikkeita).‍
• Painikkeen painaminen, esimerkiksi SELECT tai MENU.‍
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, tekstissä näkyy pieniä nuolia.‍ Jos oppaassa lukee
esimerkiksi "valitse MENU > Lisää", sillä kehotetaan
valitsemaan MENU-kohta tai Menu-painike ja valitsemaan
Lisää-kohta.‍
Tämän oppaan kuvat ovat viitteellisiä eivätkä välttämättä vastaa
laitetta tarkasti.‍
Johdanto
2 Aseta muistikortti.‍
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
4 Sulje kansi.‍
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.‍
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine
3
4
5
6
7
.html.‍
Valitse "Chartplotters with SD card.‍" -kohdassa Lataa.‍
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.‍
Valitse Lataa.‍
Valitse Suorita.‍
Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.‍
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.‍
1 Käynnistä karttaplotteri.‍
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.‍
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.‍
5 Poista muistikortti.‍
1
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite
on käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.‍
GPS-satelliittisignaalit
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
avulla.‍ Kun karttaplotteri löytää satelliittisignaaleja, -kuvake
näkyy aloitusnäytön yläreunassa.‍ Kun karttaplotteri kadottaa
satelliittisignaalin,
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan -merkin päälle.‍
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.‍
VIHJE: voit avata taustavalon asetukset painamalla missä
tahansa näytössä -painiketta.‍
2 Säädä taustavalo.‍
vihreinä ja keltaisina ympyröinä.‍ Punainen osoittaa
suurimmat kohteet ja vihreä pienimmät.‍
Kalastuskartta: näyttää pohjan muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisesti kartassa.‍ Näyttää kartan ilman
navigointitietoja, näyttää yksityiskohtaiset syvyysmittaustiedot
ja korostaa pohjan muodot ja syvyysluotaukset.‍ Tämä kartta
soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen syvemmissä
vesissä.‍
Merikartta ja avomeren kalastuskartta
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
Meri- ja kalastuskartassa voit suunnitella reitin, näyttää kartan
tiedot ja seurata reittiä.‍ Kalastuskartta on tarkoitettu avomeren
kalastukseen.‍
Avaa merikartta valitsemalla Kartat > Merikartta.‍
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.‍
VIHJE: voit avata väriasetukset painamalla missä tahansa
näytössä -painiketta.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
Aloitusnäytön mukauttaminen
Aloitusnäyttöön voi lisätä kohteita ja niitä voi järjestää uudelleen.‍
1 Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit järjestää kohteen uudelleen valitsemalla Järjestä
uudelleen, valitsemalla siirrettävän kohteen ja
valitsemalla uuden sijainnin.‍
• Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää ja
valitsemalla uuden kohteen.‍
• Voit poistaa aloitusnäyttöön lisäämäsi kohteen
valitsemalla Poista ja valitsemalla kohteen.‍
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Käytettävissä olevat kartat ja 3D-karttanäkymät määräytyvät
käytettyjen karttatietojen ja lisävarusteiden mukaan.‍
Voit tarkastella karttoja ja 3D-karttanäkymiä valitsemalla Kartat.‍
Merikartta: näyttää navigointitiedot, jotka ovat käytettävissä
esiladatuissa kartoissa ja mahdollisissa lisäkartoissa.‍ Kortti
sisältää tiedot poijuista, loistoista, kaapeleista,
syvyysluotaukset sekä venesatamat ja vuorovesiasemat
ylhäältäpäin.‍
Perspective 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi.‍ Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä
yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai
ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.‍
Mariner’s Eye 3D: yksityiskohtainen, kolmiulotteinen näkymä
takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi.‍ Näkymä
on hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja,
riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa
vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja
lähtöväyliä.‍
HUOMAUTUS: mariner's Eye 3D- ja Fish Eye 3D
‑karttanäkymät ovat käytettävissä Premium-kartoissa joillakin
alueilla.‍
Fish Eye 3D: vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.‍ Kun kaikuanturi on
liitetty, vedenalaiset kohteet (kuten kalat) näkyvät punaisina,
2
Avaa kalastuskartta valitsemalla Kartat > Kalastuskartta.‍
Kartan lähentäminen ja loitontaminen
Zoomaustaso näkyy kartan alareunassa.‍ Luvun alapuolella
oleva palkki osoittaa etäisyyden kartassa.‍
• Loitonna valitsemalla .‍
• Lähennä valitsemalla .‍
Kartan panoroiminen painikkeilla
Voit tarkastella muita alueita kuin nykyistä sijaintiasi siirtämällä
karttaa.‍
1 Käytä nuolipainikkeita kartassa.‍
2 Valitsemalla BACK voit lopettaa panoroinnin ja palauttaa
näytön nykyiseen sijaintiisi.‍
HUOMAUTUS: voit panoroida yhdistelmänäytössä
valitsemalla SELECT.‍
Kohteen valitseminen kartassa laitteen painikkeilla
1 Siirrä kohdistinta valitsemalla kartassa tai 3Dkarttanäkymässä , ,
tai
.‍
2 Valitse SELECT.‍
Etäisyyden mittaaminen kartalla
Valitse Laske etäisyys.‍
Näyttöön tulee karttaneula nykyiseen sijaintiisi.‍ Etäisyys ja
kulma tästä neulasta näytetään näytön kulmassa.‍
VIHJE: nollaa neulan sijainti ja etäisyys osoittimen nykyisestä
sijainnista valitsemalla SELECT.‍
Karttamerkit
Tämä taulukko sisältää yleisiä symboleita, joita voi esiintyä
yksityiskohtaisissa kartoissa.‍
Kuvake
Kuvaus
Poiju
Tiedot
Veneilypalvelut
Vuorovesiasema
Virtausasema
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kuvake
Kuvaus
Ylhäältä päin otettu kuva käytettävissä
Perspektiivivalokuva käytettävissä
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat
syvyyskäyräviivat, vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet,
syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan),
navigointiohjeet ja -symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla
on kaapeleita.‍
Navigoiminen kartan pisteeseen
VAROITUS
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.‍
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.‍ Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.‍
2 Valitse tarvittaessa SELECT.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.‍
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.‍
• Jos haluat käyttää Automaattinen opastus ‑toimintoa,
valitse Opastus.‍
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.‍
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta.‍ Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.‍
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa
Voit näyttää meri- tai kalastuskartassa tietoja sijainnista tai
kohteesta.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
1 Valitse sijainti tai kohde meri- tai kalastuskartassa.‍
Kartan oikeaan reunaan tulee vaihtoehtojen luettelo.‍
Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä
sijainnin tai kohteen valitsit.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi valittuun sijaintiin valitsemalla Navigoi.‍
• Merkitse reittipiste kohdistimen sijaintiin valitsemalla Uusi
reittipiste.‍
• Valitse Laske etäisyys, jos haluat nähdä etäisyyden ja
suunnan kohteeseen nykyisestä sijainnista.‍
Matka ja suuntima näkyvät näytössä.‍ Valitsemalla
SELECT voit laskea etäisyyden jostakin muusta paikasta
kuin nykyisestä sijainnista.‍
Kartat ja 3D-karttanäkymät
• Voit näyttää tiedot vuorovesistä, virtauksista,
taivaankappaleista, karttamerkinnöistä tai kohdistimen
lähellä olevista paikallisista palveluista valitsemalla
Tiedot.‍
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Merikartta-, Kalastuskartta-, Perspective 3D- ja Mariner’s Eye
3D -karttanäkymissä voi tarkastella tietoja erilaisista
merimerkeistä, esimerkiksi majakoista, loistoista ja esteistä.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
HUOMAUTUS: mariner's Eye 3D- ja Fish Eye 3D
‑karttanäkymät ovat käytettävissä Premium-kartoissa joillakin
alueilla.‍
1 Valitse merimerkki kartassa tai 3D-karttanäkymässä.‍
2 Valitse merimerkin nimi.‍
Premium-kartat
VAROITUS
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.‍
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue kaikkia karttoja.‍
Voit tehostaa karttaplotterin käyttöä hankkimalla valinnaisia
Premium-karttoja, kuten BlueChart g2 Vision .‍
Yksityiskohtaisten merikarttojen lisäksi Premium-kartat voivat
sisältää näitä ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä joillakin
alueilla.‍
Mariner’s Eye 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi.‍
Fish Eye 3D: vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.‍
Kalastuskartat: kartan näyttäminen ilman navigointitietoja
pohjan muodot korostettuina.‍ Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.‍
Tarkat satelliittikuvat: tarkkojen satelliittikuvien avulla maa- ja
vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti merikartassa
(Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa).‍
Ilmakuvat: venesatamista ja muista veneilyn kannalta
merkittävistä kohteista otettujen ilmakuvien avulla saat
paremman käsityksen ympäristöstä (Maamerkkien
ilmavalokuvien näyttäminen).‍
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot: sisältää tietoja teistä ja
kohdepisteistä, kuten rannikkoteistä ja ravintoloista,
yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.‍
Auto Guidance: päättelee määritettyjen turvallisen syvyyden ja
korkeuden sekä karttatietojen avulla parhaan reitin
määränpäähän.‍ Auto Guidance on käytettävissä, kun navigoit
kohteeseen Opastus-toiminnolla.‍
®
®
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
kartassa osoittaa vuorovesiaseman.‍ Vuorovesiaseman
yksityiskohtaisen kaavion avulla voit ennustaa vuoroveden tasoa
eri kellonaikoina tai eri päivinä.‍
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
1 Valitse vuorovesiasema meri- tai kalastuskartassa.‍
Vuoroveden suunta- ja korkeustiedot näkyvät kuvakkeen
lähellä.‍
2 Valitse aseman nimi.‍
3
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina
merikartassa tai kalastuskartassa.‍ Myös animoidut kuvakkeet on
otettava käyttöön kartan asetuksista (Vuorovesi- ja
virtaustietojen näyttäminen ja määrittäminen).‍
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella varustettuna
pystysuuntaisena palkkina.‍ Alaspäin osoittava punainen nuoli
tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava punainen nuoli
nousuvettä.‍ Kun siirrät kohdistimen vuorovesiaseman symbolin
päälle, sen yläpuolelle tulee tieto vuoroveden korkeudesta
kyseisen aseman luona.‍
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina.‍ Kunkin
nuolen suunta näyttää virtauksen suunnan kartan tietyssä
kohdassa.‍ Virtausnuolen väri näyttää virtauksen nopeuden
kyseisessä kohdassa.‍ Kun siirrät kohdistimen virtauksen
suunnan symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee virran nopeus
kyseisessä kohdassa.‍
1 Valitse merikartassa kamerakuvake:
• Näytä ylhäältä päin otettu kuva valitsemalla
.‍
• Näytä perspektiivivalokuva valitsemalla
.‍ Kuva on
otettu kameran sijainnista kartion osoittamaan suuntaan.‍
2 Valitse Ilmavalokuva.‍
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
Väri
Nykyinen nopeusalue
Keltainen
0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
AIS (Automatic Identification System) -järjestelmällä voit
tunnistaa ja jäljittää muita aluksia.‍ Lisäksi saat hälytyksiä alueen
liikenteestä.‍ Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen
karttaplotteri voi näyttää joitakin AIS-tietoja muista alueella
olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIStietoja aktiivisesti.‍
Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus
(Maritime Mobile Service Identity), sijainti, GPS-nopeus, GPSsuunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä raportoinnista on
kulunut, lähin sijainti omaan veneeseen nähden ja siihen kuluva
aika.‍
Jotkin karttaplotterimallit tukevat myös Blue Force Tracking paikkatietojärjestelmää.‍ Blue Force Tracking -järjestelmällä
seurattavat alukset merkitään karttaplotterissa sinivihreällä
värillä.‍
Punainen
Vähintään 2 solmua
AIS-kohdesymbolit
Vuorovesi- ja virtaustietojen näyttäminen ja määrittäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
Voit näyttää vuorovesi- ja virtausasemien tiedot staattisina tai
animoituina merikartassa tai kalastuskartassa.‍
1 Valitse meri- tai kalastuskartassa MENU > Kartta-asetus >
Vuorovedet ja virt.‍.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Käytössä, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat kartassa.‍
• Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat animoituina kartassa.‍
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
Voit näyttää tarkkoja satelliittikuvia merikartan maa-alueiden tai
sekä maa- että merialueen päällä.‍
HUOMAUTUS: tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan
käytettäessä matalaa zoomaustasoa.‍ Jos tarkat kuvat eivät näy
valinnaisella kartta-alueella, voit lähentää valitsemalla .‍ Voit
myös lisätä yksityiskohtien määrää muuttamalla kartan
zoomausta.‍
1 Valitse merikartassa MENU > Kartta-asetus >
Satelliittikuvat.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain maata, jos haluat näyttää veden kohdassa
kartan vakiotiedot ja maan päällä valokuvia.‍
• Valitse Valokuvakartan yhdistelmä, jos haluat näyttää
veden ja maan päällä valokuvia, joiden läpinäkyvyys on
määritettävissä.‍ Säädä valokuvan läpinäkyvyyttä
liukusäätimellä.‍ Satelliittikuvat peittävät maata ja vettä sitä
enemmän, mitä suuremmaksi prosenttiluku määritetään.‍
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen
Ilmakuvien näyttäminen merikartassa edellyttää, että Valokuvaasetus on otettu käyttöön kartta-asetuksista.‍
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
Maamerkkien, venesatamien ja muiden satamien ilmavalokuvien
avulla voit määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua
venesatamaan tai satamaan ennen saapumista.‍
4
Symboli Kuvaus
AIS-alus.‍ Alus lähettää AIS-tietoja.‍ Suunta, johon kolmio
osoittaa, näyttää AIS-aluksen kulkusuunnan.‍
Kohde on valittu.‍
Kohde on aktivoitu.‍ Kohde näkyy kartassa suurempana.‍
Kohteessa kiinni oleva vihreä viiva näyttää sen
kulkusuunnan.‍ Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta
näkyvät kohteen alla, jos yksityiskohta-asetuksena on Näytä.‍
Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee
tähän liittyvä ilmoitus.‍
Kohde on menetetty.‍ Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AISlähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön
tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen
jäljittämistä.‍ Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen
kohteen symboli poistuu kartasta tai 3D-karttanäkymästä.‍
Vaarallinen kohde alueella.‍ Kohteen symboli vilkkuu,
laitteesta kuuluu äänimerkki, ja näyttöön tulee varoitus.‍ Kun
hälytys on kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen
kiinteä kolmio näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan.‍ Jos
törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä on Pois, kohde
vilkkuu, mutta äänimerkki ei kuulu eikä varoitusta näytetä.‍
Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee
tähän liittyvä ilmoitus.‍
Vaarallinen kohde on menetetty.‍ Punainen X tarkoittaa, että
aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin
näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa
aluksen jäljittämistä.‍ Jos et jatka aluksen jäljittämistä,
kadonneen vaarallisen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.‍
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen
lähimmän lähestymispisteen, ja symbolin vieressä olevat
numerot näyttävät kulkuajan tähän pisteeseen.‍
HUOMAUTUS: blue Force Tracking -järjestelmällä seurattavat
alukset merkitään sinivihreällä värillä niiden tilasta riippumatta.‍
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja
projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan
pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät kartassa
AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana.‍ Keulaviiva
ei näy 3D-karttanäkymässä.‍
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana
kartassa tai 3D-karttanäkymässä.‍ Projisoidun navigointiviivan
pituus perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon.‍ Jos
aktivoitu AIS-kohde ei lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku,
projisoitu navigointiviiva ei näy.‍ Muutokset nopeudessa,
Kartat ja 3D-karttanäkymät
suuntaviivassa pohjaan nähden tai kääntymistiedot, joita alus
lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan laskentaan.‍
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden,
kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista.‍
Suunta, johon kohde on kääntymässä, mikä perustuu myös
saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan päässä
näkyvällä väkäsellä.‍ Väkäsen pituus ei muutu.‍
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden
ja kulkusuunnan, mutta ei ROT-tietoja, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden.‍
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3Dkarttanäkymässä
AIS edellyttää, että karttaplotteri on liitetty ulkoiseen AISlaitteeseen ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja
muista aluksista.‍
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät kartassa tai 3Dkarttanäkymässä.‍ Näyttöalue, joka on määritetty yhdelle kartalle
tai 3D-karttanäkymälle, koskee vain kyseistä karttaa tai 3Dkarttanäkymää.‍ Tiedot, projisoitu kulkusuunta ja
jäljitysasetukset, jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3Dkarttanäkymälle, koskevat kaikkia karttoja tai kaikkia 3Dkarttanäkymiä.‍
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut
alukset > Näytön asetukset.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka sisällä
AIS-alukset näkyvät, valitsemalla Näyttöalue ja
valitsemalla etäisyyden.‍
• Voit näyttää AIS-aktivoitujen alusten tiedot valitsemalla
Tiedot > Näytä.‍
• Voit määrittää AIS-aktivoitujen alusten projisoidun
suunnan ajan valitsemalla Projisoitu suunta ja antamalla
ajan.‍
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse
polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus.‍
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.‍
2 Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.‍
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPSnopeus ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta AIS-aluksesta
raportoitavia tietoja.‍
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.‍
2 Valitse AIS-alus.‍
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.‍
2 Valitse AIS-alus > Poista kohde käytöstä.‍
AIS-uhkaluettelon näyttäminen
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut
alukset > AIS-luettelo.‍
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS > AIS-hälytys >
2
3
4
5
Käytössä.‍
Kun AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle
turvavyöhykkeelle, näyttöön tulee varoitus.‍ Lisäksi kohde
merkitään näytössä vaaralliseksi.‍ Kun hälytys ei ole
käytössä, ilmoitus ja äänimerkki eivät ole käytössä, mutta
kohde merkitään silti vaaralliseksi näytössä.‍
Valitse Alue.‍
Valitse alusta ympäröivän turva-alueen säde.‍
Valitse Aika.‍
Valitse aika, jolloin laite antaa äänimerkin, jos laite havaitsee,
että kohde osuu turvavyöhykkeelle.‍
Jos haluat ilmoituksen tulevasta risteävyydestä esimerkiksi
10 minuuttia ennen todennäköistä kohtaamista, valitse Aikakohdassa 10.‍ Laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen kuin
alus osuu turva-alueelle.‍
AIS-hätäsignaalit
Itsenäiset AIS-hätäsignaalilaitteet lähettävät aktivoituina
hätäsijaintiraportteja.‍ Karttaplotteri pystyy vastaanottamaan
haku- ja pelastuslähettimien (SART) ja EPIRB-lähettimien
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) lähettämiä
signaaleja sekä muita mies yli laidan -signaaleja.‍
Hätäsignaalilähetykset poikkeavat AIS-vakiolähetyksistä, joten
ne näyttävät karttaplotterissa erilaisilta.‍ Sen sijaan, että käyttäisit
laitetta hätäsignaalilähetyksen jäljittämiseen törmäyksen
estämistä varten, voit jäljittää hätäsignaalilähetyksen ja etsiä ja
auttaa alusta tai henkilöä.‍
Navigointi hätäsignaalin lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa hätäsignaalilähetyksen, hätäsignaali
tulee näkyviin.‍
Voit aloittaa navigoinnin hätäsignaalin lähetyspaikkaan
valitsemalla Katso > Mene.‍
AIS-hätäsignaalilaitteen kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
AIS-hätäsignaalilaitteen lähetys.‍ Valitsemalla tämän voit
näyttää lisätietoja lähetyksestä ja aloittaa navigoinnin.‍
Lähetys on katkennut.‍
Lähetystesti.‍ Näkyy, kun alus aloittaa hätäsignaalilaitteen
testin.‍ Se ei merkitse todellista hätätilannetta.‍
Lähetystesti on katkennut.‍
AIS-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Jos haluat välttää testilähetykset ja -symbolit ruuhkaisilla
alueilla, esimerkiksi venesatamissa, voit halutessasi joko
vastaanottaa tai ohittaa AIS-testiviestit.‍ Jos haluat testata AIShätälaitetta, karttaplotteri on otettava käyttöön, jotta
testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.‍
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vastaanottaa tai ohittaa EPRIB (Emergency Position
Indicating Radio Beacon) ‑testisignaalit valitsemalla AISEPIRB-testi.‍
• Voit vastaanottaa tai ohittaa MOB (Man Overboard)
‑testisignaalit valitsemalla AIS-MOB-testi.‍
• Voit vastaanottaa tai ohittaa SART (Search and Rescue
Transponder) ‑testisignaalit valitsemalla AIS-SART-testi.‍
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
Turva-alueen törmäyshälytyksen määrittämiseen tarvitset
yhteensopivan karttaplotterin, joka on liitetty AIS-laitteeseen.‍
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain
AIS-järjestelmän kanssa.‍ Turva-aluetta käytetään törmäyksen
estämiseksi, ja sen voi mukauttaa.‍
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.‍
Valitse Asetukset > Muut alukset > AIS > Pois päältä.‍
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot
poistetaan käytöstä.‍ Tämä sisältää AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen, törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen perusteella lasketaan, ja AIS-alusten tietojen
näyttämisen.‍
Kartat ja 3D-karttanäkymät
5
Kartan ja 3D-karttanäkymän asetukset
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä.‍ Jotkin asetukset edellyttävät Premiumkarttoja tai liitettyjä lisävarusteita.‍
Nämä asetukset koskevat karttoja ja 3D-karttanäkymiä, paitsi
Fish Eye 3D ‑näkymää (Fish Eye 3D -asetukset).‍
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU.‍
Reittipisteet & jäljet: katso kohtaa Reittipisteiden ja jälkien
asetukset kartoissa ja karttanäkymissä.‍
Muut alukset: katso kohtaa Muiden alusten asetukset kartoissa
ja karttanäkymissä.‍
Merimerkit: näyttää navigointiapumerkit kalastuskartassa.‍
Kartta-asetus: katso kohtaa Meri- ja kalastuskartan määritys.‍
Päällekk.‍ numerot: katso kohtaa Päällekkäisten numeroiden
asetukset.‍ Tämä saattaa olla Kartta-asetus-valikossa.‍
Kartan ulkoasu: katso kohtaa Kartan ulkoasuasetukset.‍ Tämä
saattaa olla Kartta-asetus-valikossa.‍
Meri- ja kalastuskartan määritys
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä.‍ Jotkin asetukset edellyttävät ulkoisia
lisävarusteita tai asianmukaisia Premium-karttoja.‍
Valitse meri- tai kalastuskartassa MENU > Kartta-asetus.‍
Satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat merikartan
maaosuuden tai sekä maa- että meriosuuden päällä, kun
käytetään tiettyjä Premium-karttoja (Satelliittikuvien
näyttäminen merikartassa).‍
Veden päällekk.‍näyttö: ottaa käyttöön korkeuserojen
varjostuksen, joka näyttää pohjan muutokset varjostuksella,
tai luotainkuvat, jotka auttavat pohjan tiheyden
määrittämisessä.‍ Tämä toiminto on käytettävissä vain
joissakin Premium-kartoissa.‍
Vuorovedet ja virt.‍: näyttää virtausasemat ja vuorovesiasemat
kartassa (Vuorovesi- ja virtaustietojen näyttäminen ja
määrittäminen) ja ottaa käyttöön vuorovesi- ja
virtausliukusäätimen, jolla asetetaan aika, jolta vuorovedet ja
virtaukset ilmoitetaan kartassa.‍
Ruusut: näyttää veneen ympärillä kompassiruusun, joka
osoittaa kompassisuunnan veneen kulkusuuntaan nähden.‍
Todellisen tuulen tai suhteellisen tuulen suuntaosoitin näkyy,
jos laite on liitetty yhteensopivaan tuulianturiin.‍
Purjehdustilassa tosituuli ja suhteellinen tuuli näkyvät
tuuliruusussa.‍
Järven taso: asettaa järven nykyisen veden tason.‍ Tämä
toiminto on käytettävissä vain joissakin Premium-kartoissa.‍
Päällekk.‍ numerot: katso kohtaa Päällekkäisten numeroiden
asetukset.‍
Kartan ulkoasu: katso kohtaa Kartan ulkoasuasetukset.‍
Reittipisteiden ja jälkien asetukset kartoissa ja
karttanäkymissä
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Reittipisteet
& jäljet.‍
Jäljet: näyttää jäljet kartassa tai 3D-karttanäkymässä.‍
Reittipisteet: näyttää luettelon reittipisteistä (Luettelon
näyttäminen kaikista reittipisteistä).‍
Uusi reittipiste: luo uuden reittipisteen.‍
Reittipisteen näyttö: määrittää reittipisteiden näyttötavan
kartassa.‍
Aktiiviset jäljet: näyttää aktiivisen jäljen asetusvalikon.‍
Tallennetut jäljet: näyttää luettelon tallennetuista jäljistä
(Tallennettujen jälkien tarkasteleminen).‍
Jälkinäyttö: määrittää jäljen värin perusteella, mitkä jäljet
näkyvät kartassa.‍
6
Päällekkäisten numeroiden asetukset
Muokkaa asettelua: määrittää päällekkäisten tietojen tai
tietokenttien asettelun.‍ Voit valita, mitkä tiedot näkyvät
missäkin tietokentässä.‍
Navigoinnin liitekartta: näyttää navigoinnin liitekartan, kun alus
navigoi määränpäähän.‍
Navigoinnin liitekartan määritys: voit määrittää navigoinnin
liitekartan näyttämään Reittietapin tiedot ja hallita liitekartan
näyttämistä ennen käännöstä tai määränpäätä.‍
Kompassinauha: näyttää kompassinauhan tietopalkin, kun alus
navigoi määränpäähän.‍
Tietokenttien muokkaaminen
Voit muuttaa karttojen ja muiden näyttöjen päällä näkyvien
numeroiden tietoja.‍
1 Valitse päällekkäisiä numeroita tukevassa näytössä MENU.‍
2 Valitse tarvittaessa Kartta-asetus.‍
3 Valitse Päällekk.‍ numerot > Muokkaa asettelua.‍
4 Valitse asettelu.‍
5 Valitse tietokenttä.‍
6 Valitse kentässä näytettävän tiedon tyyppi.‍
Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat karttaplotterin mukaan.‍
Navigoinnin liitekartan näyttäminen
Voit määrittää, näkyykö navigoinnin liitekarta joissakin
karttanäkymissä.‍ Navigoinnin liitekartta näkyy ainoastaan, kun
vene on matkalla määränpäähän.‍
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU.‍
2 Valitse tarvittaessa Kartta-asetus.‍
3 Valitse Päällekk.‍ numerot > Navigoinnin liitekartta >
Automaattinen.‍
4 Valitse Navigoinnin liitekartan määritys.‍
5 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Voit näyttää reittipisteen nopeuden edut (VMG), kun
navigoit monen etapin reittiä, valitsemalla Reittietapin
tiedot > Käytössä.‍
• Voit näyttää seuraavan käännöksen tiedot matkan
perusteella valitsemalla Seur.‍ käännös > Matka.‍
• Voit näyttää seuraavan käännöksen tiedot ajan
perusteella valitsemalla Seur.‍ käännös > Aika.‍
• Voit määrittää, miten määränpään tiedot näkyvät,
valitsemalla Määränpää ja valitsemalla vaihtoehdon.‍
Kartan ulkoasuasetukset
Karttanäkymien ja 3D-karttanäkymien ulkoasua voi muuttaa.‍
Asetukset ovat karttakohtaisia tai karttanäkymäkohtaisia.‍
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä ja karttaplotterimalleja.‍ Jotkin asetukset
edellyttävät Premium-karttoja tai liitettyjä lisävarusteita.‍
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Kartta-asetus
> Kartan ulkoasu.‍
Suuntaus: määrittää perspektiivin kartassa.‍
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää eri
zoomaustasoilla.‍
Otsikkorivi: keulaviivan ja sen tietolähteen näyttäminen ja
muuttaminen.‍ Keulaviiva jatkaa veneen keulaa
matkustussuuntaan.‍
Maailmankartta: käyttää kartassa joko maailman
peruskuvakarttaa tai varjostettua korkokarttaa.‍ Nämä erot
ovat näkyvissä ainoastaan, kun karttoja on loitonnettu niin
kauas, että yksityiskohtaiset kartat eivät näy.‍
Pistesyvyydet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden.‍ Vaarallista
Kartat ja 3D-karttanäkymät
syvyyttä matalammat ja yhtä syvät pistesyvyydet näkyvät
punaisella tekstillä.‍
Turvavarjostus: määrittää varjostuksen rantaviivasta
määritettyyn syvyyteen.‍
Syvyysalueen varjostus: määrittää suuremman ja pienemmän
syvyyden, joiden väli varjostetaan.‍
Symbolit: näyttää ja määrittää kartan symbolien (kuten
aluskuvakkeen, merimerkkisymbolien, maalla olevien
POI:den ja valosektorien) ulkoasun.‍
Tyyli: määrittää kartan ulkoasun 3D-maastossa.‍
Vaaran värit: osoittaa matalat vesialueet ja maa-alueet väreillä.‍
Sininen merkitsee syvää vettä, keltainen matalaa vettä ja
punainen erittäin matalaa vettä.‍
Turvasyvyys: määrittää turvallisen syvyyden ulkoasun
Mariner’s Eye 3D -karttanäkymässä.‍
HUOMAUTUS: tämä asetus vaikuttaa vain vaaran värien
ulkoasuun Mariner’s Eye 3D -karttanäkymässä.‍ Se ei vaikuta
turvallisen syvyyden automaattisen opastuksen asetukseen
tai luotaimen matalanveden hälytyksen asetukseen.‍
Aluerenkaat: näyttää ja määrittää aluerenkaiden ulkoasun.‍
Aluerenkaat helpottavat etäisyyksien visualisointia joissakin
karttanäkymissä.‍
Väylän leveys: määrittää navigointiväylän leveyden.‍ Se on
joissakin karttanäkymissä käytettävä magentan värinen viiva,
joka osoittaa reitin määränpäähän.‍
Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden -viivan
määrittäminen
Keulaviivan ja COG (course over ground) -viivan voi näyttää
kartassa.‍
COG tarkoittaa liikkeen suuntaa.‍ Kulkusuunta on suunta, johon
veneen keula osoittaa, kun suuntatunnistin on liitetty.‍
1 Valitse karttanäkymässä MENU > Kartta-asetus > Kartan
ulkoasu > Otsikkorivi.‍
2 Valitse tarvittaessa Lähde ja valitse vaihtoehto:
• Käytä käytettävissä olevaa lähdettä automaattisesti
valitsemalla Automaattinen.‍
• Käytä GPS-antennisuuntaa COG-viivaa varten
valitsemalla GPS-suunta (COG).‍
• Valitse liitetyn suuntatunnistimen tietoja valitsemalla
Kulkusuunta.‍
• Käytä sekä liitetyn suuntatunnistimen että GPS-antennin
tietoja valitsemalla COG ja kulkusuunta.‍
Sekä keulaviiva että COG-viiva näytetään kartassa.‍
3 Valitse Näyttö ja vaihtoehto:
• Valitse Matka > Matka ja määritä kartassa näkyvän viivan
pituus.‍
• Valitse Aika > Aika ja määritä kulunut aika, jotta laite
laskee matkan, jonka vene kulkee määritetyssä ajassa
nykyisellä nopeudella.‍
Muiden alusten asetukset kartoissa ja
karttanäkymissä
HUOMAUTUS: nämä vaihtoehdot edellyttävät liitettyjä
lisävarusteita, kuten AIS-vastaanotinta tai VHF-radiota.‍
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut alukset.‍
AIS-luettelo: näyttää AIS-luettelon (AIS-uhkaluettelon
näyttäminen).‍
DSC-luettelo: näyttää DSC-luettelon (DSC-luettelo).‍
Näytön asetukset: katso kohtaa AIS-näyttöasetukset.‍
DSC-jäljet: näyttää DSC-alusten jäljet ja valitsee polkua
käytettäessä näkyvän jäljen pituuden.‍
AIS-hälytys: määrittää turva-alueen törmäyshälytykselle (Turvaalueen määrittäminen törmäyshälytykselle).‍
Navigointi käyttäen karttaplotteria
AIS-näyttöasetukset
HUOMAUTUS: AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AISlaite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja
muista aluksista.‍
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut alukset
> Näytön asetukset.‍
AIS-näyttöalue: osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka
sisällä AIS-alukset näkyvät.‍
Tiedot: näyttää tietoja AIS-aktivoiduista aluksista.‍
Projisoitu suunta: määrittää AIS-aktivoitujen alusten
projisoidun suunnan ajan.‍
Polut: näytä AIS-alusten jäljet ja valitse polkua käytettäessä
näkyvän jäljen pituus.‍
Fish Eye 3D -asetukset
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
Valitse Fish Eye 3D -karttanäkymässä MENU.‍
Tarkista: määrittää 3D-karttanäkymän perspektiivin.‍
Jäljet: näyttää jäljet.‍
Kaikukeila: näyttää kaikuanturin kattaman alueen keilan.‍
Kalasymboli: näyttää vedenalaiset kohteet.‍
Navigointi käyttäen karttaplotteria
VAROITUS
Jos aluksessa on automaattiohjausjärjestelmä, jokaiseen
ohjausruoriin on asennettava oma automaattiohjauksen
hallintanäyttö, jotta automaattiohjaus voidaan poistaa käytöstä.‍
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.‍
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.‍ Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.‍
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
HUOMAUTUS: mariner's Eye 3D- ja Fish Eye 3D
‑karttanäkymät ovat käytettävissä Premium-kartoissa joillakin
alueilla.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
Navigointi edellyttää määränpään valintaa, suunnan tai reitin
määrittämistä ja suunnan tai reitin seuraamista.‍ Voit noudattaa
suuntaa tai reittiä, joka näkyy meri- tai kalastuskartassa,
Perspective 3D -karttanäkymässä tai Mariner’s Eye 3D karttanäkymässä.‍
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa
seuraavilla valinnoilla: Mene, Reitti tai Opastus.‍
Mene: johtaa suoraan määränpäähän.‍ Tämä on vakiovaihtoehto
määränpäähän navigoimiseen.‍ Karttaplotteri luo suoran
kurssin tai navigointilinjan määränpäähän.‍ Reitti voi kulkea
maalla tai sillä voi olla muita esteitä.‍
Reitti: luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän.‍ Voit lisätä
käännöksiä matkan varrella.‍ Vaihtoehto luo suoran kurssin
määränpäähän, mutta voit lisätä reittiin käännöksiä maaalueiden ja muiden esteiden kiertämistä varten.‍
Opastus: luo reitin määränpäähän Automaattisen opastuksen
avulla.‍ Vaihtoehto on käytettävissä vain käytettäessä
yhteensopivaa Premium-karttaa yhteensopivassa
karttaplotterissa.‍ Opastus luo käännöskohtaisen
7
navigointilinjan määränpäähän välttäen maa-alueita ja muita
esteitä.‍ Navigointilinja perustuu karttatietoihin, turvasyvyys- ja
turvakorkeustietoihin, rantaviivan etäisyyteen ja käyttäjän
määrittämiin karttaplotteriasetuksiin.‍ Karttaplotteri luo
asetusten ja karttatietojen avulla navigointilinjan, joka kiertää
kaikki nykyisen sijainnin ja määränpään välillä olevat
navigointiin sopimattomat alueet.‍
Perustietoa navigoinnista
Kysymys
Vastaus
Kuinka saan karttaplotterin
osoittamaan suunnan, johon
haluan mennä (suuntiman)?
Navigoi Siirry-toiminnolla.‍ Katso
kohtaa Suoran reitin määrittäminen ja
noudattaminen Siirry-toiminnolla.‍
Kuinka saan laitteen
opastamaan minut suoraa
reittiä pitkin (mahdollisimman
vähän jäljen ylitystä)
kohteeseen mahdollisimman
lyhyttä reittiä pitkin nykyisestä
sijainnista?
Muodosta yhden etapin reitti ja navigoi
sitä pitkin Siirry-toiminnolla.‍ Katso
kohtaa Reitin luominen ja
navigoiminen nykyisestä sijainnista.‍
Kuinka saan laitteen
opastamaan minut kohteeseen
välttäen samalla karttaan
merkittyjä esteitä?
Muodosta monen etapin reitti ja
navigoi sitä pitkin Siirry-toiminnolla.‍
Katso kohtaa Reitin luominen ja
navigoiminen nykyisestä sijainnista.‍
Voiko laite luoda minulle reitin? Jos käytät Premium-karttoja, jotka
tukevat automaattista opastusta, ja
olet alueella, jolla voit käyttää
automaattista opastusta, käytä sitä
navigointiin.‍ Katso kohtaa Automaattinen opastus määrittäminen
ja noudattaminen.‍
Miten muutan veneeni
automaattisen opastuksen
asetukset?
Katso kohtaa Automaattisen
opastuksen reitin määritykset.‍
Määränpäät
Voit valita määränpäitä kartoissa, 3D-karttanäkymissä ja
luetteloissa.‍
Määränpään hakeminen nimellä
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä,
tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.‍
1 Valitse Navigointitiedot > Etsi nimellä.‍
2 Kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.‍
3 Valitse tarvittaessa Valmis.‍
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.‍
4 Valitse määränpää.‍
Määränpään valitseminen merikartasta
Valitse määränpää merikartasta.‍
Määränpään hakeminen käyttäjätietojen avulla
1 Valitse Käyttäjätiedot.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää luettelon esiladatuista sijainneista ja
aikaisemmin merkitsemistäsi sijainneista valitsemalla
Reittipisteet.‍
• Voit näyttää luettelon aiemmin tallennetuista reiteistä
valitsemalla Reitit.‍
• Voit näyttää luettelon tallennetuista jäljistä valitsemalla
Jäljet.‍
• Voit näyttää luettelon veneluiskista, kiinnityspaikoista ja
muista kohdepisteistä merialueilla valitsemalla
Avomeripalvelut.‍
• Voit näyttää luettelon venesatamista ja muista sisämaan
kohdepisteistä valitsemalla Sisämaan palvelut.‍
• Voit hakea määränpäätä nimellä valitsemalla Etsi
nimellä.‍
8
3 Valitse määränpää.‍
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja
tarjoavista kohteista.‍
1 Valitse Navigointitiedot.‍
2 Valitse Avomeripalvelut tai Sisämaan palvelut.‍
3 Valitse tarvittaessa veneilypalvelujen luokka.‍
Karttaplotteri näyttää lähimmät sijainnit ja etäisyyden niihin.‍
4 Valitse määränpää.‍
Valitsemalla tai voit tarkastella lisätietoja tai näyttää
sijainnin kartassa.‍
Reitit
VAROITUS
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.‍
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.‍ Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.‍
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
VAROITUS
Garmin suosittelee käyttämään Opastus-toimintoa vain
moottorilla ajettaessa.‍ Opastus-toiminnon käyttäminen
purjehtiessa voi aiheuttaa odottamattomia jiippejä ja vaurioittaa
purjevenettä.‍ Valvomattomat purjeet ja rikit voivat vaurioitua tai
aiheuttaa vammoja miehistölle tai matkustajille odottamattoman
jiipin aikana.‍
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa
seuraavilla valinnoilla: Siirry, Reitti tai Opastus.‍
Mene: johtaa suoraan määränpäähän.‍ Tämä on vakiovaihtoehto
määränpäähän navigoimiseen.‍ Karttaplotteri luo suoran
kurssin tai navigointilinjan määränpäähän.‍ Reitti voi kulkea
maalla tai sillä voi olla muita esteitä.‍
Reitti: luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän.‍ Voit lisätä
käännöksiä matkan varrella.‍ Vaihtoehto luo suoran kurssin
määränpäähän, mutta voit lisätä reittiin käännöksiä maaalueiden ja muiden esteiden kiertämistä varten.‍
Opastus: luo reitin määränpäähän automaattisen opastuksen
avulla.‍ Vaihtoehto on käytettävissä vain käytettäessä
yhteensopivaa Premium-karttaa yhteensopivassa
karttaplotterissa.‍ Opastus luo käännöskohtaisen
navigointilinjan määränpäähän välttäen maa-alueita ja muita
esteitä.‍ Navigointilinja perustuu karttatietoihin, turvasyvyys- ja
turvakorkeustietoihin, rantaviivan etäisyyteen ja käyttäjän
määrittämiin karttaplotteriasetuksiin.‍ Karttaplotteri luo
asetusten ja karttatietojen avulla navigointilinjan, joka kiertää
kaikki nykyisen sijainnin ja määränpään välillä olevat
navigointiin sopimattomat alueet.‍
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla
VAROITUS
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.‍ Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.‍
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Voit määrittää suoran reitin kohteeseen ja noudattaa sitä
nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.‍
1 Valitse määränpää (Määränpäät).‍
2 Valitse Navigoi > Mene.‍
Näyttöön tulee magentan värinen viiva.‍ Magentanvärisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen.‍ Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.‍
3 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
4 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).‍
Navigoinnin lopettaminen
Valitse meri- tai kalastuskartassa MENU > Lopeta
navigointi.‍
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.‍
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä MARK.‍
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.‍
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse sitten SELECT.‍
Mies yli laidan- tai SOS-sijainnin merkitseminen
Valitse aloitusnäytössä Mies yli laidan > Kyllä.‍
Kansainvälinen mies yli laidan (MOB) -symboli merkitsee
aktiivisen MOB-pisteen, ja karttaplotteri määrittää suoran reitin
takaisin merkittyyn sijaintiin.‍
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.‍
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.‍
2 Valitse reittipiste.‍
3 Valitse Muokkaa reittipistettä.‍
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
•
•
Lisää nimi valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla nimi.‍
Voit vaihtaa symbolin valitsemalla Symboli.‍
Voit vaihtaa syvyyttä valitsemalla Syvyys.‍
Voit vaihtaa veden lämpöä valitsemalla Veden lämpö.‍
Voit muuttaa kommenttia valitsemalla Kommentti.‍
Voit siirtää reittipistettä valitsemalla Siirrä.‍
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen
VAROITUS
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.‍
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.‍ Tarkkaile
Navigointi käyttäen karttaplotteria
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.‍
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
Reittipiste on luotava, ennen kuin siihen voi navigoida.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.‍
2 Valitse reittipiste.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.‍
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.‍
• Jos haluat käyttää Automaattinen opastus ‑toimintoa,
valitse Opastus.‍
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.‍
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta.‍ Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.‍
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.‍
2 Valitse reittipiste tai MOB-piste.‍
3 Valitse Poista.‍
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Pyyhi käyttäjän
tiedot > Reittipisteet > Kaikki.‍
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.‍
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista
Voit luoda reitin navigointi- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen
heti.‍ Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.‍
1 Valitse määränpää navigointikartassa tai kalastuskartassa.‍
2 Valitse Navigoi > Reitti.‍
3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäätä.‍
4 Seuraa näytön ohjeita.‍
5 Voit tarvittaessa lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 3 ja 4.‍
Aloita määränpäästä ja siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.‍
Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi
nykyisen sijaintisi jälkeen.‍ Sen pitäisi olla alusta lähimpänä
oleva käännös.‍
6 Valitse tarvittaessa MENU.‍
7 Valitse Navigoi reitti.‍
8 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.‍
9 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet.‍
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi reitti > Käytä karttaa.‍
2 Valitse reitin aloitussijainti.‍
3 Lisää käännös näyttöön tulevien ohjeiden avulla.‍
4 Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaihetta 3.‍
9
5 Valitse määränpää.‍
Reittiluettelon tarkasteleminen
Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.‍
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.‍
2 Valitse reitti.‍
3 Valitse Muokkaa reittiä.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
nimen.‍
• Voit valita reittipisteen käännösluettelosta valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä käännösluetteloa ja
valitsemalla reittipisteen luettelosta.‍
• Voit valita käännöksen kartan avulla valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä karttaa ja valitsemalla
sijainnin kartasta.‍
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.‍
2 Valitse reitti.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.‍
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.‍
Näyttöön tulee magentan värinen viiva.‍ Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen.‍ Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.‍
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.‍
6 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.‍
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.‍
7 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).‍
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin
mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.‍
2 Valitse reitti.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta
tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.‍
5 Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin vasemmalla puolella.‍
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin oikealla puolella.‍
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.‍
10
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.‍
Näyttöön tulee magentan värinen viiva.‍ Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen.‍ Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.‍
6 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.‍
7 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.‍
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.‍
8 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).‍
Tallennetun reitin poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.‍
2 Valitse reitti.‍
3 Valitse Poista.‍
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Pyyhi käyttäjän
tiedot > Reitit.‍
Jäljet
Jälki on veneen kulkeman matkan tallenne.‍ Parhaillaan
tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin.‍ Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3Dkarttanäkymässä.‍
Jälkien näyttäminen
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU >
Reittipisteet & jäljet > Jäljet > Käytössä.‍
Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.‍
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset
> Jäljen väri.‍
2 Valitse jäljen väri.‍
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.‍
• Valitse Koko loki.‍
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.‍
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.‍
2 Valitse jälki.‍
3 Valitse Muokkaa jälkeä.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi ja kirjoita uusi nimi.‍
• Valitse Jäljen väri ja valitse väri.‍
Jäljen tallentaminen reitiksi
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.‍
2 Valitse jälki.‍
3 Valitse Muokkaa jälkeä > Tallenna reitti.‍
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan,
sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi jälki (Jäljet).‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.‍
2 Valitse jälki.‍
3 Valitse Seuraa jälkeä.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.‍
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.‍
5 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.‍
6 Seuraa viivaa reitin jokaisessa etapissa.‍ Ohjaa siten, että
vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.‍
Tallennetun jäljen poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.‍
2 Valitse jälki.‍
3 Valitse Poista.‍
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Pyyhi käyttäjän
tiedot > Tallennetut jäljet.‍
Aktiivisen jäljen seuraaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.‍
• Valitse Koko loki.‍
3 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.‍
4 Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä
ja muita esteitä.‍
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tyhjennä aktiivinen jälki.‍
Jälkimuisti tyhjennetään ja aktiivisen jäljen tallennusta
jatketaan.‍
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset.‍
2 Valitse Tallennustila.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti
on täynnä, valitse Täytä.‍
• Kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla
vanhimmat jälkitiedot uusimmilla, valitse Kierrä.‍
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan.‍
Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan,
mutta se myös täyttyy nopeammin.‍ Tarkkuusväli käyttää muistia
tehokkaimmin.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset
> Tallennusväli > Väli.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan
valitsemalla Matka > Vaihda ja määrittämällä etäisyyden.‍
• Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla Aika >
Vaihda ja määrittämällä aikavälin.‍
• Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan
valitsemalla Tarkkuus > Vaihda ja määrittämällä
Navigointi käyttäen karttaplotteria
suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen
kuin laite tallentaa jälkipisteen.‍
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Pyyhi käyttäjän
tiedot > Kaikki > OK.‍
Automaattinen opastus
VAROITUS
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.‍
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
Automaattisella opastuksella voit suunnitella parhaan reitin
määränpäähän.‍ Automaattinen opastus lukee karttaplotterin
avulla karttatiedot, kuten veden syvyyden ja tunnetut esteet, ja
laskee reittiehdotuksen.‍ Voit muuttaa reittiä navigoinnin aikana.‍
Automaattinen opastus määrittäminen ja
noudattaminen
1 Valitse määränpää (Määränpäät).‍
2 Valitse Navigoi > Opastus.‍
3 Tarkista magentalla värillä merkitty rata.‍
4 Valitse Aloita navigointi.‍
5 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta.‍ Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.‍
Automaattisen opastusreitin luominen
1 Valitse Navigointi > Reitit ja automaattisen opastuksen
radat > Uusi reitti > Automaattinen opastus.‍
2 Valitse SELECT ja määritä määränpää.‍
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
suodattaminen
Voit löytää nopeasti tallennetun määränpään käyttämällä reittien
ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon suodatusta.‍
1 Valitse MENU > Suodatin.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
Automaattisen opastuksen radan tarkistaminen
1 Valitse reitti merikartasta.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella vaaroja ja säätää vaarareittiä valitsemalla
Vaaran tarkistus.‍
• Voit muuttaa reitin nimeä, säätää sitä tai laskea sen
uudelleen valitsemalla Muokkaa.‍
• Reitin voi poistaa valitsemalla Poista.‍
• Navigoi valittuun reittiin valitsemalla Navigoi.‍
Automaattisen opastuksen radan säätäminen
1 Noudata merikartan näytön ohjeita tai siirrä määränpääpiste
uuteen sijaintiin nuolinäppäimillä.‍
2 Valitse SELECT > Siirrä piste.‍
3 Palaa navigointinäyttöön valitsemalla BACK.‍
11
Meneillään olevan Automaattinen opastus laskennan
peruuttaminen
Valitse merikartassa MENU > Peruuta.‍
VIHJE: voit peruuttaa laskennan nopeasti valitsemalla BACK.‍
Ajoitetun saapumisen asettaminen
Reitin tai automaattisen opastuksen radan ajoitetun saapumisen
toiminnolla voit saada tietoja valittuun pisteeseen
saapumisajasta.‍ Tämän tiedon avulla voit ennakoida
saapumisen esimerkiksi avautuvalle sillalle tai
tapahtumapaikalle.‍
1 Valitse merikartassa MENU.‍
2 Valitse tarvittaessa Navigointiasetukset.‍
3 Valitse Ajoitettu saapuminen.‍
VIHJE: voit avata Ajoitettu saapuminen valikon nopeasti
valitsemalla pisteen automaattisen opastuksen radalta.‍
Rantaviivaetäisyyden säätäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle
rantaviivaa Automaattinen opastus reitti sijoitetaan.‍
Automaattinen opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta
navigoinnin aikana.‍ Rantaviivan etäisyys ‑asetuksen
käytettävissä olevat arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.‍
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja voit arvioida
Automaattinen opastus sijoittelua käyttämällä tutumpia
määränpäitä, joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.‍
1 Aja laituriin tai pudota ankkuri.‍
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen opastus >
Rantaviivan etäisyys > Normaali.‍
3 Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.‍
4 Valitse Navigoi > Opastus.‍
5 Tarkista automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä,
väistääkö se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen
käännökset tehokkaan matkanteon.‍
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse MENU > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.‍
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Kaukana.‍
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen
opastus > Rantaviivan etäisyys > Hae läheltä.‍.‍.‍.‍
7 Jos valitsit vaiheessa 6 Hae läheltä.‍.‍.‍ tai Kaukana, tarkista
automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.‍
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Hae läheltä.‍.‍.‍ tai Lähin.‍ Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.‍
8 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse MENU > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.‍
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Kauimmaisin.‍
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen
opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.‍
12
9 Jos valitsit vaiheessa 8 Lähin tai Kauimmaisin, tarkista
Automaattinen opastus reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.‍
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Hae läheltä.‍.‍.‍ tai Lähin.‍ Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.‍
10 Toista vaiheet 3-9 vielä vähintään kerran käyttämällä joka
kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan
etäisyys ‑asetus toimii.‍
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
VAROITUS
Turvasyvyys- ja Turvakorkeus-asetukset vaikuttavat siihen,
kuinka karttaplotteri laskee automaattisen opastuksen reitin.‍ Jos
alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei tunneta,
järjestelmä ei laske automaattisen opastuksen reittiä kyseiseltä
alueelta.‍ Jos automaattisen opastuksen reitin alussa tai lopussa
olevalla alueella on matalampaa kuin asetuksena oleva veden
minimiturvasyvyys, tai asetettu esteen minimikorkeus ei siellä
riitä, järjestelmä ei laske automaattisen opastuksen reittiä
kyseiseltä alueelta.‍ Kartassa kyseiset alueet läpäisevä reitti
näkyy harmaana viivana.‍ Kun vene tulee tällaiselle alueelle,
näyttöön tulee varoitus.‍
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
Voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan
automaattisen opastuksen reittiä.‍
Turvasyvyys: määrittää vähimmäissyvyyden (kartan
syvyystiedon), jota karttaplotteri käyttää automaattisen
opastuksen reitin laskennassa.‍
HUOMAUTUS: premium-karttojen vähimmäisturvasyvyys on
0,91 metriä (3 jalkaa).‍ Jos määrität turvasyvyyden arvoksi
alle 0,91 metriä (3 jalkaa), kartoissa käytetään automaattisen
opastuksen reittilaskentaan ainoastaan 0,91 metrin (3 jalan)
syvyyttä.‍
Turvakorkeus: määrittää sellaisen sillan vähimmäiskorkeuden
(kartan korkeustiedot), jonka alitse vene voi kulkea
turvallisesti.‍
Rantaviivan etäisyys: määrittää, miten lähelle rantaviivaa
automaattisen opastuksen viiva sijoitetaan.‍ Automaattisen
opastuksen viiva voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta
navigoinnin aikana.‍ Asetuksen arvot ovat suhteellisia, eivät
ehdottomia.‍ Voit varmistaa, että automaattisen opastuksen
viiva sijoitetaan sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja voit
arvioida viivan sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä,
joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta
(Rantaviivaetäisyyden säätäminen).‍
Yhdistelmät
Yhdistelmänäytössä voit tarkastella samanaikaisesti useita
näyttöjä.‍ Yhdistelmänäytössä mahdollisten vaihtoehtojen määrä
määräytyy sen mukaan, miten monta valinnaista laitetta
karttaplotteriin on liitetty, ja onko käytössä Premium-karttoja.‍
Yhdistelmän valitseminen
1 Valitse Yhdistelmät.‍
2 Valitse yhdistelmä.‍
Yhdistelmänäytön mukauttaminen
1 Valitse Yhdistelmät.‍
2 Korosta nuolipainikkeilla yhdistelmänäyttö.‍
3 Valitse MENU > Määritä yhdistelmä.‍
Yhdistelmät
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
uuden nimen.‍
• Voit muuttaa tietojen asettelua näytössä valitsemalla
Muuta asettelua ja valitsemalla uuden asettelun.‍
• Voit vaihtaa näytössä näkyviä tietoja valitsemalla Vaihda
toimintoa ja valitsemalla uudet tiedot.‍
• Voit mukauttaa näytön tietoja valitsemalla Päällekk.‍
numerot (Päällekkäisten numeroiden asetukset).‍
• Voit muuttaa näytön tietoalueiden kokoa valitsemalla
Muuta yhdistelmän kokoa.‍
À
Á
Â
Syvyystiedot
Vedenalaiset kohteet tai kalat
Veden pohja
Mukautetun yhdistelmänäytön lisääminen
DownVü luotainnäkymä
Voit luoda mukautetun yhdistelmänäytön tarpeisiisi.‍
1 Valitse Yhdistelmät > MENU > Lisää yhdistelmä.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimeä valitsemalla Nimi, kirjoittamalla uuden
nimen ja valitsemalla Valmis.‍
• Voit muuttaa näytettävien toimintojen lukumäärän
valitsemalla Toiminnot ja valitsemalla numeron.‍
• Voit vaihtaa näytön osan toiminnon valitsemalla
muutettavan alueen ja valitsemalla toiminnon oikealla
olevasta luettelosta.‍
• Voit muuttaa monitoiminäytön vaaka- tai pystyjaon
asettelua valitsemalla Halkaise ja valitsemalla
vaihtoehdon.‍
• Voit muuttaa sivulla näkyvien tietojen näyttötavan
valitsemalla Päällekk.‍ numerot ja valitsemalla
vaihtoehdon.‍
• Voit vaihtaa näkyvien tietojen tyypin valitsemalla Päällekk.‍
numerot, valitsemalla tietokentän ja valitsemalla uusien
tietojen tyypin.‍
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue DownVü luotaintekniikkaa
ja kaikuantureita.‍
HUOMAUTUS: DownVü luotaintietojen vastaanottamiseen
tarvitaan yhteensopiva karttaplotteri tai kalastustutka sekä
yhteensopiva kaikuanturi.‍
Korkeataajuuksinen DownVü luotain näyttää veneen alapuolella
olevat kohteet ja rakenteet tavallista yksityiskohtaisemmin ja
selkeämmin.‍
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen.‍ DownVü
luotaimen keila on kapea.‍ Se muistuttaa kopiokoneen valokeilan
muotoa.‍ Tämä keila tuottaa tavallista selkeämmän kuvan
veneen alapuolella olevista kohteista.‍
SideVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue SideVü luotaimia ja
kaikuantureita.‍
HUOMAUTUS: SideVü luotaintietojen vastaanottamiseen
tarvitaan yhteensopiva karttaplotteri sekä yhteensopiva
kaikuanturi.‍
SideVü luotaimen hakutekniikka näyttää, mitä veneen sivuilla
on.‍ Tekniikan avulla voi etsiä vedenalaisia kohteita ja kaloja.‍
Luotain
Kun karttaplotteri on liitetty yhteensopivaan kaikuanturiin oikein,
karttaplotteria voi käyttää kalastustutkana.‍ Voit tarkastella
alueella olevia kaloja luotainnäytöissä.‍
Luotainnäyttöjen mahdolliset muutokset vaihtelevat näkymän,
karttaplotterin mallin ja liitetyn kaikuanturin mukaan.‍
Luotainnäkymät
Käytettävissä olevat luotainnäkymät vaihtelevat kaikuanturin
tyypin ja karttaplotteriin liitetyn luotainmoduulin mukaan.‍ Voit
näyttää esimerkiksi kahden taajuuden näkymän vain, jos
liitettynä on kaksitaajuuksinen kaikuanturi.‍
Käytettävissä on neljä luotainnäkymien perustyyliä: koko näytön
näkymä, jaetun näytön näkymä, joka sisältää vähintään kaksi
näkymää, ja jaettu taajuusnäkymä, jossa näkyy kaksi eri
taajuutta.‍ Kunkin näytön näkymän asetuksia voi mukauttaa.‍ Jos
käytät esimerkiksi jaettua taajuusnäkymää, voit muuttaa kunkin
taajuuden herkkyyttä erikseen.‍
Koko näytön luotainnäkymä
Käytettävissä on liitettyjen laitteiden mukaan useita koko näytön
näkymiä.‍ Koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin
lähettämät luotainlukemat suurena.‍ Näytön oikeassa reunassa
näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun
näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle.‍
Luotain
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Veneen vasen kylki
Veneen oikea kylki
Veneen kaikuanturi
Puita
Vanhoja renkaita
Halkoja
Etäisyys veneen kylkeen
SideVü/DownVü hakutekniikka
Yleisemmän kartiomaisen keilan sijasta SideVü/DownVü
kaikuanturi käyttää litteää keilaa tutkiessaan veneen sivuilla
olevaa vettä ja maata.‍
13
1 Valitse luotainnäytössä MENU > Luotaimen tauko.‍
2 Käytä nuolipainikkeita.‍
Päällekkäisten numeroiden mukauttaminen
Jaetun näytön luotainnäkymät
Jaetun näytön luotainnäkymissä voit tarkastella erilaisia
luotaintietojen yhdistelmiä samanaikaisesti.‍ Voit esimerkiksi
tarkastella perinteisen luotaimen ja DownVü luotaimen näkymää
yhdessä näytössä.‍ Voit muokata jaetun näytön luotainnäkymää
muuttamalla ikkunan kokoa ja järjestelemällä tietoja.‍
Perinteisen luotaimen ja DownVü luotaimen kaikunopeudet
synkronoituvat, jotta jaetun näytön tietoja on helpompi lukea.‍
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Luotainnäkymän jaettu zoomaus näyttää luotainlukemat koko
näytön kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennetun
osan samassa näytössä.‍
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Jaetun taajuuden luotainnäkymän toisessa reunassa näkyy koko
näytön kokoinen kaavio korkean taajuuden luotaintiedoista ja
toisessa reunassa koko näytön kokoinen kaavio matalan
taajuuden luotaintiedoista.‍
HUOMAUTUS: jaetun taajuuden luotainnäkymä edellyttää
kaksoistaajuuksisen kaikuanturin käyttöä.‍
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Sinun on tiedettävä kaikuanturisi tyyppi, jotta voit valita sen.‍
Jos liität muuta kaikuanturia kuin karttaplotterin mukana
toimitettua, sinun on ehkä määritettävä kaikuanturin tyyppi, jotta
luotain toimii oikein.‍ Jos laite havaitsi kaikuanturin
automaattisesti, tämä vaihtoehto ei näy.‍
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Asennus > Kaikuanturin tyyppi.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät 200/77 kHz:n kaksikeilaista kaikuanturia, valitse
Kaksoiskeila (200/77 kHz).‍
• Jos käytät 200/50 kHz:n kaksitaajuuksista kaikuanturia,
valitse Kaksoistaajuus (200/50 kHz).‍
• Jos käytät muuntyyppistä kaikuanturia, valitse se
luettelosta.‍
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
käyttämällä laitteen painikkeita
1 Valitse tallennettava sijainti luotainnäkymässä
nuolinäppäimillä.‍
2 Valitse SELECT.‍
3 Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.‍
Luotainnäytön tauon määrittäminen
Valitse luotainnäytössä MENU > Luotaimen tauko.‍
Joissakin karttaplotterimalleissa on mahdollista mukauttaa
luotaimen näytössä näkyviä tietoja.‍
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa malleissa.‍
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Päällekk.‍ numerot.‍
2 Valitse tarvittaessa mukautettavat numerot.‍
3 Napsauttamalla voit näyttää tai piilottaa kunkin tietokohteen.‍
4 Valitse BACK, kun haluat mukauttaa muita tietoja.‍
HUOMAUTUS: voit myös näyttää tai piilottaa
kompassinauhan ja navigoinnin liitekartan.‍
5 Valitse Valmis.‍
Yksityiskohtien määrän säätäminen
Voit hallita luotainnäytössä näkyvien yksityiskohtien määrää ja
kohinaa muuttamalla perinteisten kaikuantureiden herkkyyttä tai
muuttamalla DownVü ja SideVü/DownVü kaikuanturien
kirkkautta.‍
Jos haluat näyttää vain voimakkaimmat signaalit näytössä, voit
vähentää heikompien signaalien ja kohinan määrää
vähentämällä herkkyyttä tai kirkkautta.‍ Jos haluat näyttää kaikki
signaalitiedot, voit lisätä näytössä näkyvien tietojen määrää
lisäämällä herkkyyttä tai kirkkautta.‍ Tämä lisää myös kohinaa,
mikä saattaa vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistamista.‍
1 Valitse luotainnäkymässä MENU.‍
2 Valitse Herkkyys tai Kirkkaus.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää herkkyyttä tai kirkkautta
manuaalisesti valitsemalla Ylös tai Alas.‍
• Valitse automaattinen vaihtoehto, jos haluat, että
karttaplotteri säätää herkkyyttä tai kirkkautta
automaattisesti.‍
Värien voimakkuuden säätäminen
Voit säätää värien voimakkuutta ja korostaa kiinnostavia alueita
luotainnäytössä muuttamalla herkkyyttä perinteisissä
kaikuantureissa tai kontrastia DownVü ja SideVü/DownVü
kaikuantureissa.‍ Tämä asetus toimii parhaiten, kun olet säätänyt
näytössä näkyvien yksityiskohtien määrää herkkyys- tai
kirkkausasetuksista.‍
Jos haluat korostaa pienempiä kalakohteita tai näyttää kohteen
voimakkaampana, voit lisätä värien herkkyys- tai
kontrastiasetusta.‍ Tämä heikentää pohjan voimakkaiden
signaalien erottelua.‍ Jos haluat vähentää signaalin
voimakkuutta, voit vähentää värien herkkyyttä tai kontrastia.‍
1 Valitse luotainnäkymässä MENU.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse DownVü tai SideVü luotainnäkymässä Kontrasti.‍
• Jos olet muussa luotainnäkymässä, valitse Luotainasetus
> Lisäasetukset > Värin vahvistus.‍
Valitse
vaihtoehto:
3
• Voit lisätä tai vähentää värien voimakkuutta manuaalisesti
valitsemalla Ylös tai Alas.‍
• Voit käyttää oletusasetusta valitsemalla Oletus.‍
Luotainhistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella luotaimen historiatietoja vierittämällä
luotainnäyttöä.‍
14
Luotain
Syvyys- tai leveysasteikon alueen
säätäminen
Voit säätää syvyysasteikon aluetta perinteisessä ja DownVü
luotainnäkymässä sekä leveysasteikon aluetta SideVü
luotainnäkymässä.‍
Kun määrität laitteen säätämään alueen automaattisesti, pohja
pysyy luotainnäkymän alimmassa tai uloimmassa
kolmanneksessa, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa,
jonka muodoissa on vähän tai keskitasoisesti vaihtelua.‍
Säätämällä aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä
aluetta, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka
muodoissa on suuria vaihteluja, kuten kielekkeitä.‍ Pohja voi
näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy määrittämälläsi
alueella.‍
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Alue.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos annat karttaplotterin säätää alueen automaattisesti,
valitse Automaattinen.‍
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
Ylös tai Alas.‍
VIHJE: voit säätää aluetta manuaalisesti valitsemalla
luotainnäytössä tai .‍
VIHJE: kun tarkastelet useita luotainnäyttöjä, voit valita
aktiivisen näytön valitsemalla SELECT.‍
Luotainnäytön näkymän zoomaustason
määrittäminen
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Zoomaa.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä luotaintietoihin pohjan syvyydestä valitsemalla
Pohjan lukitus.‍
HUOMAUTUS: kun pohjaan lukitus on käytössä, Aluetoiminto muuttuu Väli-toiminnoksi.‍
• Määritä suurennetun alueen syvyysalue manuaalisesti
valitsemalla Manuaalinen, määritä suurennetun alueen
syvyysalue valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas ja lisää
tai vähennä suurennetun alueen suurennusta valitsemalla
Lähennä tai Loitonna.‍
• Voit määrittää syvyyden ja zoomauksen automaattisesti
valitsemalla Automaattinen.‍
• Voit peruuttaa zoomauksen valitsemalla Ei zoomia.‍
Kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla kaikuluotaimen kuva liikkuu
näytössä.‍ Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia
erityisesti, kun vene on liikkeellä tai kalastat vetouistelemalla.‍
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin.‍ Kaikunopeuden määrittäminen yhdessä
luotainnäkymässä vaikuttaa kaikkiin luotainnäkymiin.‍
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Kaikunopeus.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää kaikunopeutta automaattisesti maanopeuden
tai vesinopeuden mukaan valitsemalla Automaattinen.‍
Auto-vaihtoehto valitsee veneen nopeutta vastaavan
kaikunopeuden, joten vedessä olevat kohteet piirtyvät
oikeassa kuvasuhteessa ja vääristyvät vähemmän.‍ Kun
katsellaan luotainnäkymiä DownVü tai SideVü, Autovaihtoehdon käyttö on suositeltavaa.‍
• Kaikunopeus on erittäin nopea, kun valittuna on
vaihtoehto Ultrascroll®.‍
Ultrascroll vaihtoehdon ollessa valittuna luotainnäkymä
vierittyy nopeasti, mutta kuvatarkkuus on alhainen.‍ Fastvaihtoehdolla saavutetaan useimmissa tilanteissa hyvä
Luotain
tasapaino nopeasti vierittyvän näkymän ja kohteiden
vähäisen vääristymän välillä.‍
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät
käytettävän kaikuanturin mukaan.‍
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.‍
Keila on sitä kapeampi, mitä korkeampaa taajuutta käytetään.‍
Kapea keila soveltuu erinomaisesti nopeaan käyttöön ja kovaan
merenkäyntiin.‍ Korkea taajuus saattaa parantaa pohjan
muotojen tunnistusta ja termokliinin määritystä.‍
Matalilla taajuuksilla keilat ovat leveämpiä ja kattavat tavallista
laajemman alueen.‍ Tämä saattaa lisätä näkyvien kohteiden
määrää, mutta myös pintakohinaa, ja heikentää pohjasta
heijastuvan signaalin eheyttä, kun merenkäynti on kovaa.‍ Leveä
keila muodostaa tavallista suuremman kaaren kalakohteiden
tunnistusta varten, joten leveä keila soveltuu erinomaisesti
kalastukseen.‍ Lisäksi leveä keila toimii syvässä vedessä kapeaa
paremmin, koska alempi taajuus kulkee vedessä paremmin.‍ Sen
avulla voidaan etsiä rakenteita, kuten kasvustoa.‍
Taajuuksien valitseminen
HUOMAUTUS: kaikkien luotainnäkymien ja kaikuanturien
taajuutta ei voi muuttaa.‍
Voit määrittää, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä.‍
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Taajuus.‍
2 Valitse taajuus tarpeen ja veden syvyyden mukaan.‍
Lisätietoja taajuuksista on kohdassa Luotaintaajuudet.‍
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi
HUOMAUTUS: ei käytettävissä kaikissa kaikuantureissa.‍
Luomalla esiasetuksen voit tallentaa tietyn luotaintaajuuden,
jotta voit vaihtaa taajuutta nopeasti.‍
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Taajuus.‍
2 Valitse Lisää.‍
3 Anna taajuus.‍
A-Scopen käynnistäminen
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
luotainnäkymissä.‍
A-Scope on luotaimen koko näytön näkymän oikeassa reunassa
näkyvä vilkkuva pystytunnistin Tässä näkymässä uusimmat
luotaintiedot näkyvät laajennettuina, joten niiden
tarkasteleminen on helppoa.‍ Myös lähellä pohjaa olevien kalojen
havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.‍
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Ulkoasu > A-Scope.‍
Luotainasetus
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.‍
Luotainasetukset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.‍
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus.‍
Syvyysviiva: näyttää syvyysviivan pikaviitteen.‍
Kaikunopeus: määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy
oikealta vasemmalle.‍
Matalassa vedessä kaikunopeutta kannattaa ehkä vähentää,
jotta tiedot näkyvät näytössä mahdollisimman pitkään.‍
Syvässä vedessä voit lisätä kaikunopeutta.‍
15
Alueviivat: näyttää pystyviivat, jotka osoittavat etäisyyden
veneen oikealle ja vasemmalle puolelle.‍ Tämä ominaisuus on
käytettävissä ainoastaan SideVü luotainnäkymässä.‍
Värikaavio: määrittää luotainnäkymän värikaavion.‍ Tämä
asetus saattaa olla käytettävissä Ulkoasu-valikossa.‍
Jyrkkäkontrastisissa värikaavioissa heikoimmat signaalit
näkyvät tummempina.‍ Pienikontrastisissa värikaavioissa
heikoimmat signaalit näkyvät saman värisinä kuin taustaväri.‍
Ulkoasu: katso kohtaa Luotaimen ulkoasun asetukset.‍
Päällekk.‍ numerot: määrittää luotainnäytössä näytettävät
tiedot.‍
Lisäasetukset: katso kohtaa Luotaimen lisäasetukset.‍
Asennus: palauttaa luotaimen oletusasetukset.‍
Luotaimen ulkoasun asetukset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.‍
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus > Ulkoasu.‍
Värikaavio: määrittää värikaavion.‍
Reuna: määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai
pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.‍
A-Scope: näyttää näytön oikeassa reunassa vilkkuvan
pystytunnistimen, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.‍
Kuvansiirto: nopeuttaa luotaimen kuvan siirtämistä piirtämällä
näyttöön useita tietosarakkeita kutakin vastaanotettua
kaikuluotaimen tietosaraketta kohti.‍ Tämä on erityisen
hyödyllistä, kun kaikuluotainta käytetään syvässä vedessä,
koska luotainsignaalin matka pohjaan ja takaisin kaikuanturiin
kestää tavallista kauemmin.‍
Asetus 1/1 piirtää näyttöön yhden tietosarakkeen saatuja
kaikuluotaintietoja kohti.‍ Asetus 2/1 piirtää näyttöön kaksi
tietosaraketta saatuja kaikuluotaintietoja kohti, ja asetukset
4/1 ja 8/1 toimivat vastaavalla tavalla.‍
Kalasymboli: määrittää, miten laite tulkitsee vedenalaiset
kohteet.‍
Luotaimen lisäasetukset
HUOMAUTUS: Kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.‍
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Lisäasetukset.‍
Häiriö: säätää herkkyyttä läheisten häiriölähteiden aiheuttaman
häiriön vähentämiseksi.‍
Käytä näytön häiriöiden poistamiseen pienintä mahdollista
häiriöasetusta, joka riittää haluamaasi parannukseen.‍ Paras
tapa poistaa häiriöitä on korjata asennusongelmat, jotka
aiheuttavat häiriöitä.‍
Pintakohina: vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla
pintakohinan.‍ Tavallista leveämpi keila (matalilla taajuuksilla)
saattaa lisätä näkyvien kohteiden määrää, mutta myös
pintakohinaa.‍
Värin vahvistus: katso kohtaa Yksityiskohtien määrän
säätäminen.‍
TVG: säätää signaalien ulkoasua heikentyneiden
luotainsignaalien kompensoimiseksi syvässä vedessä ja
vähentää näkyviä häiriöitä lähellä pintaa.‍ Kun tämän
asetuksen arvoa lisätään, vähäisen häiriön ja kalakohteiden
värit näkyvät tavallista yhdenmukaisempina eri syvyyksillä.‍
Lisäksi tämä asetus vähentää kohinaa vedenpinnan lähellä.‍
Luotaimen asennusasetukset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.‍
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus > Asennus.‍
16
Palauta luotaimen oletukset: palauttaa luotainnäkymän
oletusasetukset.‍
Kaikuanturin tyyppi: voit valita laitteeseen liitetyn kaikuanturin
tyypin.‍
Siirto: voit määrittää syvyysalueen, johon luotain tarkentaa.‍
Tämän jälkeen voit lähentää tarkennettua syvyyttä.‍
Käännä vasen/oikea: vaihtaa SideVü luotainnäkymän suuntaa,
kun kaikuanturi on asennettu taaksepäin.‍
Luotainhälytyksen asetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset edellyttävät ulkoisia
lisävarusteita.‍
Valitse Asetukset > Hälytykset > Luotain.‍
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.‍
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.‍
Veden lämpö: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.‍
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.‍
Luotaintallenteet
Luotainnäytön tallentaminen
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue luotaintallennusta.‍
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
2 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotaintallennus >
Tallenna luotain.‍
15 minuutin mittainen luotaintallennus käyttää noin 200 Mt
tallennustilaa muistikortilta.‍ Voit jatkaa luotaintallennusta,
kunnes muistikortti on täysi.‍
Luotaintallennuksen lopettaminen
Aloita luotaintallennus, jotta voit lopettaa sen (Luotainnäytön
tallentaminen).‍
Valitse luotainnäytössä MENU > Luotaintallennus > Lopeta
tallennus.‍
Luotaintallennuksen poistaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
2 Valitse Luotain > Luotaintallenteet > Näytä tallenteet.‍
3 Valitse tallenne.‍
4 Valitse Poista.‍
Luotaintallenteiden toistaminen
Ennen luotaintallenteiden toistamista on ladattava sovellus
HomePort™ ja tallennettava luotaintietoja muistikortille.‍
1 Poista muistikortti laitteesta.‍
2 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.‍
3 Avaa HomePort sovellus.‍
4 Valitse luotaintallenne laitteen luettelosta.‍
5 Napsauta luotaintallennetta hiiren kakkospainikkeella
alemmassa ruudussa.‍
6 Valitse Toisto.‍
Luotain
Mittari- ja kalenteritiedot
Mittarit näyttävät monenlaisia tietoja matkasta, ympäristöstä ja
tuulesta.‍ Joidenkin tietojen näyttäminen edellyttää, että laite on
yhdistetty yhteensopiviin antureihin.‍
Lisäksi karttaplotterit näyttävät tietoja vuorovedestä, virtauksista
sekä auringosta ja kuusta, esimerkiksi auringon nousu- ja
laskuajoista.‍
Kompassin näyttäminen
Kompassin avulla voit tarkastella suuntiman, kulkusuunnan ja
reitin tietoja.‍
Valitse Mittarit > Kompassi.‍
Matkamittareiden näyttäminen
Matkamittareissa näkyvät nykyisen matkan matkamittari-,
nopeus-, aika- ja polttoainetiedot.‍
Valitse Mittarit > Matkatiedot.‍
Matkamittarien nollaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Matka ja kaaviot > Matkatiedot.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää kaikki nykyisen matkan lukemat nollaksi
valitsemalla Nollaa osamatka.‍
• Voit määrittää enimmäisnopeuslukeman nollaksi
valitsemalla Nollaa maksiminopeus.‍
• Voit määrittää matkamittarin lukeman nollaksi valitsemalla
Nollaa matkamittari.‍
• Voit määrittää kaikki lukemat nollaksi valitsemalla Nollaa
kaikki.‍
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot
Vuorovesiasemien tiedot
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja tietylle
päivämäärälle ja kellonajalle, mukaan lukien vuoroveden
korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden ajankohta.‍
Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti vuorovesitiedot viimeksi
näytetyn aseman ja kuluvan päiväyksen ja kellonajan osalta.‍
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virt.‍ > Vuorovedet.‍
Virtausaseman tiedot
HUOMAUTUS: virtausasematiedot ovat käytettävissä tietyissä
yksityiskohtaisissa kartoissa.‍
Voit tarkastella vuorovesiaseman tietoja tietyn päiväyksen ja
kellonajan osalta.‍ Tietoihin sisältyy myös virtauksen nopeus ja
pinnan taso.‍ Karttaplotteri näyttää oletuksena virtaustiedot
viimeksi näytetyn virtausaseman ja kuluvan päiväyksen ja
kellonajan osalta.‍
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virt.‍ > Virtaukset.‍
Tiedot taivaankappaleista
• Voit tarkastella jonkin muun päiväyksen tietoja
valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen ja valitsemalla
päiväys.‍
• Voit näyttää tämän päivän tiedot valitsemalla Muuta päivä
> Nykyinen.‍
• Jos näkyvän päiväyksen jälkeisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Seuraava
päivä.‍
• Jos näkyvää päiväystä edellisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Edellinen
päivä.‍
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman tietojen
tarkasteleminen
1 Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virt.‍.‍
2 Valitse Vuorovedet tai Virtaukset.‍
3 Valitse Asemia lähistöllä.‍
4 Valitse asema.‍
DSC (Digital Selective Calling)
Karttaplotterin NMEA 0183 VHF radion
toiminnot
®
Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä, jos karttaplotteri on
liitetty NMEA 0183 VHF radioon.‍
• Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi radioon.‍ GPSsijaintitiedot lähetetään DSC-kutsuissa, jos radio tukee sitä.‍
• Karttaplotteri voi vastaanottaa DSC-hätäkutsuja ja
sijaintitietoja radiosta.‍
• Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja lähettävien
alusten sijaintia.‍
DSC:n käynnistäminen
Valitse Asetukset > Muut alukset > DSC.‍
DSC-luettelo
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSCyhteystietojen loki.‍ DSC-luettelossa voi olla enintään 100
merkintää.‍ DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä.‍ Jos
samasta veneestä tulee toinen kutsu, se korvaa ensimmäisen
kutsun luettelossa.‍
DSC-luettelon tarkasteleminen
DSC-luettelon näyttäminen edellyttää karttaplotterin liittämistä
VHF-radioon, joka tukee DSC:tä.‍
Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
DSC-yhteystiedon lisääminen
Voit lisätä aluksen omaan DSC-luetteloosi.‍ Voit soittaa DSCyhteyshenkilölle karttaplotterista.‍
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo >
Lisää yhteys.‍
2 Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service
Identity).‍
3 Anna aluksen nimi.‍
Voit tarkastella kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen,
kuunkierron sekä auringon ja kuun sijaintiarviotietoja taivaalla.‍
Näytön keskikohta näyttää yläpuolella olevan taivaan ja
uloimmat renkaat horisontin.‍ Karttaplotteri näyttää
oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista kuluvan päivän ja
kellonajan osalta.‍
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virt.‍ > Kierto.‍
Tulevat hätäkutsut
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-,
virtausasema- tai taivaankappaletietojen
tarkasteleminen
1 Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virt.‍.‍
2 Valitse Vuorovedet, Virtaukset tai Kierto.‍
3 Valitse vaihtoehto.‍
Jos yhteensopiva karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA
0183 verkon kautta, karttaplotteri hälyttää, kun VHF-radio
vastaanottaa DSC-hätäkutsun.‍ Jos hätäkutsun mukana
lähetettiin sijaintitietoja, myös ne ovat käytettävissä ja ne
tallennetaan kutsun kanssa.‍
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.‍
Mittari- ja kalenteritiedot
17
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.‍
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse Mene tai Reitti.‍
Sijainnin seuranta
Kun liität karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 verkon kautta,
voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä aluksia.‍
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon
(DSC-luettelo).‍
Sijaintiraportin näyttäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtyä sijaintiraportin tietoihin valitsemalla .‍
• Voit siirtyä merikartan merkintäkohtaan valitsemalla .‍
• Voit siirtyä merikartan merkintäkohtaan valitsemalla
Seuraava sivu.‍
• Voit näyttää sijaintiraportin tiedot valitsemalla Edellinen
sivu.‍
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse Mene tai Reitti.‍
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen
aluksen sijainnista
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.‍
3 Valitse Uusi reittipiste.‍
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.‍
3 Valitse Muokkaa.‍
•
•
•
•
Anna aluksen nimi valitsemalla Nimi.‍
Valitse tarvittaessa uusi symboli valitsemalla Symboli.‍
Kirjoita kommentti valitsemalla Kommentti.‍
Voit näyttää aluksen polun, mikäli radiosi jäljittää aluksen
sijaintia, valitsemalla Polku.‍
• Voit valita polkuviivan värin valitsemalla Polkuviiva.‍
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.‍
3 Valitse Muokkaa > Tyhjennä raportti.‍
Alusten jälkien näyttäminen kartassa
Voit näyttää kaikkien seurattujen alusten jäljet joissakin
karttanäkymissä.‍ Oletuksena musta viiva osoittaa aluksen jäljen,
mustat pisteet osoittavat seuratun aluksen aikaisemmin
ilmoitetut sijainnit ja sininen lippu osoittaa aluksen viimeisimmän
ilmoitetun sijainnin.‍
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut
alukset > DSC-jäljet.‍
2 Valitse, miten monen tunnin ajan seuratut alukset näkyvät
kartassa.‍
18
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat
jäljet näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.‍
Erilliset rutiinikutsut
Kun liität karttaplotterin Garmin VHF-radioon, voit aloittaa
erillisen rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä.‍
Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita
käytettävän DSC-kanavan.‍ Radio lähettää tämän pyynnön
kutsussa.‍
DSC-kanavan valitseminen
HUOMAUTUS: yleensä DSC-kanavan voi valita niiden kanavien
joukosta, jotka ovat käytettävissä kaikilla taajuuskaistoilla.‍
Oletuskanava on 72.‍ Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten
jonkin toisen kanavan.‍
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.‍
3 Valitse Soita radion kautta > Kanava.‍
4 Valitse vapaa kanava.‍
Erillinen rutiinikutsu
HUOMAUTUS: kun kutsu tehdään karttaplotterista, mutta
radiolla ei ole ohjelmoitua MMSI-numeroa, radio ei ota
kutsutietoja vastaan.‍
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.‍
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.‍
3 Valitse Soita radion kautta.‍
4 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.‍
5 Valitse Lähetä.‍
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.‍
6 Valitse Garmin VHF ‑radiossa Soitto.‍
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle
1 Valitse AIS-kohde kartasta tai 3D-karttanäkymästä.‍
2 Valitse AIS-alus > Soita radion kautta.‍
3 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.‍
4 Valitse Lähetä.‍
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.‍
5 Valitse Garmin VHF ‑radiossa Soitto.‍
Karttaplotterin tietojen hallinta
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen
kohteesta HomePort karttaplotteriin
Jotta voit kopioida tietoja karttaplotteriin, tietokoneessa on oltava
HomePort ohjelmiston uusin versio ja karttaplotterissa on oltava
muistikortti.‍
Kopioi tiedot kohteesta HomePort valmistellulle muistikortille.‍
Lisätietoja on HomePort ohjetiedostossa.‍
Tietojen kopiointi muistikortilta
1
2
3
4
Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto.‍
Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.‍
Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja yhdistää
ne aiempiin käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin
tiedot.‍
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja korvata
aiemmat käyttäjätiedot valitsemalla Korvaa kortin
tiedoilla.‍
Karttaplotterin tietojen hallinta
5 Valitse tiedostonimi.‍
4 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto >
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen
muistikortille
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
2 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto >
Tallenna kortille.‍
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit luoda uuden tiedoston valitsemalla Lisää uusi
tiedosto ja kirjoittamalla nimen.‍ Tiedosto
tallennetaan .‍adm-muotoon.‍
• Voit lisätä tiedot valmiiseen tiedostoon valitsemalla
tiedoston luettelosta.‍
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja
reittien tiedostotyypin valitseminen
Voit tuoda ja viedä reittipisteitä ja reittejä kolmansien osapuolten
laitteista ja laitteisiin.‍
1 Valitse Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Tiedostotyyppi.‍
2 Valitse GPX.‍
Kun haluat siirtää tietoja taas Garmin laitteiden välillä, valitse
tiedostotyypiksi ADM.‍
Reittipisteiden ja reittien jakaminen eri
laitteiden välillä
Reittipisteiden ja reittien jakaminen edellyttää laitteiden
kytkemistä datakaapelilla.‍ Datakaapeli valinnainen lisävaruste.‍
Voit jakaa reittipisteitä ja reittejä veneeseen asennetun kahden
yhteensopivan karttaplotterien välillä.‍ Käyttäjätietojen jako on
otettava käyttöön molemmissa laitteissa tietojen jakoa varten.‍
Valitse molemmissa laitteissa Käyttäjätiedot >
Käyttäjätietojen jako > Käytössä.‍
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille
Voit kopioida karttoja karttaplotterista muistikortille HomePort
käyttöä varten.‍
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
2 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto.‍
3 Valitse Kopioi sisäinen kartta.‍
Tietojen varmuuskopioiminen
tietokoneeseen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
2 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto >
3
4
5
6
7
Tallenna kortille.‍
Valitse tiedostonimi luettelosta tai valitse Lisää uusi
tiedosto.‍
Valitse Tallenna kortille.‍
Tiedosto tallennetaan .‍adm-muotoon.‍
Poista muistikortti ja aseta se tietokoneen kortinlukijaan.‍
Avaa muistikortin kansio Garmin\UserData.‍
Kopioi varmuuskopiotiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi
kansioon tietokoneessa.‍
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen
karttaplotteriin
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.‍
2 Kopioi varmuuskopiotiedosto tietokoneesta muistikortin
Garmin\UserData-kansioon.‍
3 Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
Laitteen määrittäminen
Korvaa kortin tiedoilla.‍
Voit tallentaa järjestelmätiedot muistikortille mahdollista
vianmääritystä varten.‍ Tuotetuen edustaja voi pyytää saada
käyttää näitä tietoja verkon tietojen lataamiseksi.‍
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Garmin-laitteet > Tallenna kortille.‍
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle järjestelmätiedot
tallennetaan.‍
4 Irrota muistikortti.‍
Laitteen määrittäminen
Karttaplotterin käynnistäminen
automaattisesti
Voit määrittää karttaplotterin käynnistymään automaattisesti,
kun se saa virtaa.‍ Muutoin karttaplotteri käynnistetään
painamalla -painiketta.‍
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Autom.‍ käynnistys.‍
HUOMAUTUS: kun Autom.‍ käynnistys on Käytössä,
karttaplotteri sammutetaan -painikkeesta ja virransaanti
katkaistaan ja kytketään uudelleen alle kahden minuutin
kuluttua, karttaplotterin uudelleenkäynnistys saattaa
edellyttää -painikkeen painamista.‍
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.‍
Näyttö: säätää taustavalon kirkkautta ja värejä.‍
Hälytin: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytys- ja
valintaäänet.‍
GPS: näyttää tietoja GPS-satelliittiasetuksista ja
paikannuksesta.‍
Autom.‍ käynnistys: käynnistää laitteen automaattisesti, kun
virta kytketään (Karttaplotterin käynnistäminen
automaattisesti ).‍
Tekstin kieli: näyttökielen määritys.‍
Nopeuslähteet: asettaa nopeuden tietolähteen, jonka
perusteella lasketaan tuulen todellinen nopeus tai
polttoainehinta.‍ Nopeus veteen -tieto on veden
nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus
lasketaan veneen GPS-sijainnin perusteella.‍
Järjestelmätiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.‍
Simulaattori: ottaa käyttöön simulaattorin, ja voit määrittää
nopeuden sekä simuloidun sijainnin.‍
Näyttöasetukset
Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.‍
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.‍
Taustavalo: määrittää taustavalon kirkkauden.‍
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.‍
Kuvaotos: sallii laitteen tallentaa näyttökuvia.‍
GPS-asetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS.‍
Taivasnäkymä: näyttää GPS-satelliittien suhteellisen sijainnin
taivaalla.‍
WAAS/EGNOS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WAASjärjestelmän (Pohjois-Amerikassa) tai EGNOS-järjestelmän
(Euroopassa), mikä voi parantaa GPS-sijaintitietojen
19
tarkkuutta.‍ Käytettäessä WAAS- tai EGNOS-ominaisuutta
satelliittihaku saattaa kestää tavallista kauemmin.‍
Nopeussuodatin: laskee aluksen nopeuskeskiarvon lyhyellä
aikavälillä nopeusarvojen tasaamiseksi.‍
Lähde: asetuksen avulla voit valita sopivan GPS-lähteen.‍
Tapahtumalokin tarkasteleminen
Tapahtumalokissa näkyy järjestelmän tapahtumien luettelo.‍
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tapahtumaloki.‍
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen
tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Ohjelmiston tiedot.‍
Oman veneen asetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.‍
Valitse Asetukset > Oma vene.‍
Köliasetus: määrittää pintalukeman tasoituksen kölin syvyyden
mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta
kaikuanturin sijainnin sijasta (Köliasetuksen määrittäminen).‍
Lämpötilapoikkeama: kompensoi veden NMEA 0183 lämpötilatunnistimen tuottamaa lämpötilalukemaa (Veden
lämpötilapoikkeaman määrittäminen).‍
Aluksen tyyppi: ottaa käyttöön jotkin karttaplotterin
ominaisuudet veneen tyypin mukaan.‍
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi pintalukeman kölin syvyyden mukaan,
jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin sijainnin
sijasta.‍ Antamalla positiivisen luvun voit määrittää kölin
tasoituksen.‍ Syöttämällä negatiivisen luvun voit kompensoida
suuren uppouman alusta, joka saattaa uida muutaman metrinkin
syvyydessä.‍
1 Valitse toimenpide anturin sijaintipaikan perusteella:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan À, mittaa etäisyys
anturin sijaintipaikasta veneen köliin.‍ Anna tämä arvo
vaiheissa 3 ja 4 positiivisena numerona.‍
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan Á, mittaa etäisyys
anturista vesilinjaan.‍ Anna tämä arvo vaiheissa 3 ja 4
negatiivisena numerona.‍
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.‍
3 Valitse tai anturin sijaintipaikan perusteella.‍
4 Anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys.‍
20
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Veden lämpötilapoikkeaman määrittämiseen tarvitaan veden
NMEA 0183 -lämpötilatunnistinta tai lämpötilan mittaavaa
kaikuanturia.‍
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman
lämpötilalukeman.‍
1 Mittaa veden lämpötila karttaplotteriin liitetyllä
lämpötilatunnistimella tai lämpötilan mittaavalla kaikuanturilla.‍
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen toista, tarkaksi tiedettyä
lämpötilatunnistinta tai lämpömittaria.‍
Vähennä
vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
3
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.‍
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama.‍ Anna tämä arvo
vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos karttaplotteriin liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi.‍ Anna
tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena numerona, jos
karttaplotteriin liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.‍
4 Valitse Asetukset > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.‍
5 Anna vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama.‍
Yhteysasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.‍
Valitse Asetukset > Viestintä.‍
Sarjaportti 1: määrittää portin käyttämän liitäntämuodon, kun
karttaplotteri liitetään ulkoisiin NMEA laitteisiin, tietokoneisiin
tai muihin Garmin laitteisiin.‍
NMEA 0183 ‑asetus: määrittää karttaplotterin lähettämät NMEA
0183 -lähetyslauseet, miten monta desimaalia NMEA-lähetys
sisältää ja miten reittipisteet tunnistetaan (NMEA 0183
asetukset).‍
NMEA 0183
Karttaplotterit tukevat NMEA 0183 -standardia, jota käytetään
liitettäessä erilaisia NMEA 0183 -laitteita, kuten VHF-radioita,
NMEA välineitä, automaattiohjauksia, tuuliantureita ja
suuntatunnistimia.‍
Lisätietoja karttaplotterin liittämisestä valinnaisiin NMEA 0183 laitteisiin on karttaplotterin asennusohjeissa.‍
Karttaplotterin hyväksytyt NMEA 0183 -määritykset ovat
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL ja GPXTE sekä
Garminin määritykset PGRME, PGRMM ja PGRMZ.‍
Lisäksi karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä
luotaimen NMEA 0183 -syöttöä ja DPT (syvyys)- tai DBT-, MTW
(veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeua ja suunta) määrityksiä.‍
NMEA 0183 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 0183 ‑asetus.‍
Kaikuluotain: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet
kaikuluotainta (jos käytettävissä) varten.‍
Reitti: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet reittejä varten.‍
Järjestelmä: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet
järjestelmätietoja varten.‍
Garmin: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet omia
Garmin lähetyslauseita varten.‍
Sijaintitarkkuus: säätää NMEA lähetyksen desimaalien
määrää.‍
Reittipisteen ID: määrittää laitteen lähettämään reittipisteiden
nimet tai numerot NMEA 0183 verkon kautta navigoinnin
aikana.‍ Numeroiden käyttäminen saattaa ratkaista
yhteensopivuusongelmat vanhempien NMEA 0183
automaattiohjausten kanssa.‍
Diagnostiikka: näyttää NMEA 0183 diagnostiikkatiedot.‍
Laitteen määrittäminen
Oletukset: palauttaa alkuperäiset NMEA 0183 asetukset.‍
Hälytysten määrittäminen
Navigointihälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi.‍
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä tai
määränpäästä.‍
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.‍
Suuntapoikkeama: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyn matkan päässä reitiltä.‍
Järjestelmähälytykset
Herätyskello: määrittää kellohälytyksen.‍
Laitteen jännite: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun
varaustila saavuttaa määritetyn matalan tason.‍
GPS-tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPSsijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.‍
Yksikköasetukset
Valitse Asetukset > Yksikkö.‍
Järjestelmän yksiköt: määrittää laitteen yksikkömuodon.‍
Eranto: määrittää nykyisen sijainnin magneettisen deklinaation
eli magneettisen ja todellisen pohjoisen välisen kulman.‍
Kulkusuunta: määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan.‍ Tosi määrittää
maantieteellisen pohjoisen pohjoisen viitteeksi.‍ Ruudukko
määrittää pohjoisen viitteeksi pohjoisgridin (000º).‍
Magneettinen määrittää pohjoisen viitteeksi magneettisen
pohjoisen.‍
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy.‍ Muuta asetusta vain, jos käyttämässäsi
kartassa tarvitaan jotakin tiettyä sijaintimuotoa.‍
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.‍ Muuta asetusta vain,
jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
karttadatumia.‍
Paineviitteen aika: määrittää viiteajan, jonka perusteella
ilmanpainemittarin kehitys lasketaan.‍ Kehitys näkyy
ilmanpainemittarikentässä.‍
Ajan esitys: valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.‍
Aikavyöhyke: määrittää aikavyöhykkeen ja mahdollistaa
automaattisen valinnan GPS-sijainnin perusteella.‍
Navigointiasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.‍
Valitse Asetukset > Navigointi.‍
Reittimerkinnät: määrittää tunnustyypin, joka näkyy reitin
käännöksen yhteydessä kartassa.‍
Automaattinen opastus: määrittää joissakin Premium-kartoissa
käytettävät mitat Turvasyvyys-, Turvakorkeus- ja Rantaviivan
etäisyys -asetuksia varten.‍
Käännössiirron aktiv.‍: määrittää, lasketaanko käännössiirto
ajan vai matkan mukaan.‍
Käännössiirron aika: määrittää, miten monta minuuttia ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktiv.‍ -kohdassa on valittu Aika.‍ Tämän arvon lisääminen voi
parantaa automaattiohjauksen tarkkuutta navigoitaessa reittiä
tai automaattiohjausviivaa, jolla on usein käännöksiä, tai
suurella nopeudella.‍ Jos reitti on suora tai nopeus hitaampi,
tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.‍
Liite
Käännössiirron matka: määrittää, miten paljon ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktiv.‍ -kohdassa on valittu Matka.‍ Tämän arvon lisääminen
voi parantaa automaattiohjauksen tarkkuutta navigoitaessa
reittiä tai automaattiohjausviivaa, jolla on usein käännöksiä,
tai suurella nopeudella.‍ Jos reitti on suora tai nopeus
hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.‍
Reitin alku: valitsee aloituspisteen reittinavigointia varten.‍
Muiden alusten asetukset
Kun yhteensopiva karttaplotteri on liitetty AIS-laitteeseen tai
VHF-radioon, voit määrittää, miten muut alukset näkyvät
karttaplotterissa.‍
Valitse Asetukset > Muut alukset.‍
AIS: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä AIS-signaalin
vastaanoton.‍
DSC: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä DSC (digital selective
calling) -kutsut.‍
AIS-hälytys: määrittää törmäyshälytyksen (Turva-alueen
määrittäminen törmäyshälytykselle and AISlähetystestihälytysten ottaminen käyttöön).‍
Karttaplotterin alkuperäisten
tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot.‍
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tehdasasetukset.‍
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Näytön puhdistaminen
ILMOITUS
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat
häikäisynestopinnoitetta.‍
Laitteen pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
hyvin herkkä ihon rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille.‍
1 Kostuta liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on
määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille.‍
Puhdista
näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla
2
liinalla.‍
Kuvaotokset
Mistä tahansa karttaplotterin näytöstä voi tallentaa kuvaotoksen
bittikarttatiedostona (.‍bmp).‍ Kuvaotoksen voi siirtää
tietokoneeseen.‍
Kuvaotoksen ottaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.‍
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Kuvaotos >
Käytössä.‍
3 Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat siepata.‍
4 Paina HOME-painiketta vähintään kuusi sekuntia.‍
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen
1 Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen
muistikortinlukijaan.‍
21
2 Avaa Windows Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin
®
\scrn-kansio.‍
3 Kopioi .‍bmp-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon
tietokoneessa.‍
NMEA 0183 ‑tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
Vianmääritys
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
Laite ei hae GPS-signaaleja
GPBWC
BWC: suuntima ja matka
reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) ‑sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
VHW
Nopeus veteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Jos laite ei hae satelliittisignaaleja, syitä voi olla muutama.‍ Jos
laitetta on siirretty pitkä matka siitä, kun se edellisen kerran haki
satelliittisignaaleja tai se on ollut pois päältä useita viikkoja tai
kuukausia, satelliittisignaalien hakeminen ei välttämättä toimi
oikein.‍
• Varmista, että laitteistossa on uusin ohjelmisto.‍ Päivitä
laitteiston ohjelmisto tarvittaessa (Laitteen ohjelmiston
päivittäminen).‍
Laite ei käynnisty tai sammuu jatkuvasti
Jos laite sammuu satunnaisesti tai ei käynnisty, ongelma voi olla
laitteen virransyötössä.‍ Tarkista seuraavat virransyötön seikat.‍
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.‍
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla.‍ Tarkista esimerkiksi
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.‍
• Tarkista virtajohdon sulake.‍
Sulake on yleensä pidikkeessä, joka on virtajohdon
punaisessa johdossa.‍ Virtajohdossa käytetään 3 ampeerin
sulaketta.‍ Tarkista, että sulake on ehjä.‍ Voit testata
sulakkeen yleismittarilla.‍ Jos sulake on ehjä, multimittarin
lukema on 0 ohmia.‍
• Varmista, että laite saa vähintään 10 voltin jännitteen.‍
Suositeltava jännite on kuitenkin 12 volttia.‍
Tarkista jännite mittaamalla naarasliittimet (8, virta) ja (2,
maa) DC-jännitteen virtajohdosta.‍ Jos jännite on alle 10
volttia, laite ei käynnisty.‍
• Jos laite saa tarpeeksi virtaa, mutta ei käynnisty, ota yhteyttä
Garmin tuotetukeen osoitteessa www.garmin.com/‍support.‍
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin
Voit merkitä manuaalisesti reittipisteen sijainnin, jotta tietoja
voidaan jakaa ja siirtää eri laitteiden välillä.‍ Jos olet merkinnyt
reittipisteen manuaalisesti käyttämällä koordinaatteja ja pisteen
sijainti ei ole oikea, laitteen karttadatum ja sijaintimuoto voivat
poiketa reittipisteen merkitsemiseen käytetyistä asetuksista.‍
Sijaintimuoto tarkoittaa tapaa, jolla GPS-vastaanottimen sijainti
näytetään näytössä.‍ Näyttötapana on yleensä leveys/
pituusasteet ja minuutit.‍ Lisäksi käytettävissä on vaihtoehtoja,
joissa näytetään asteet, minuutit ja sekunnit, vain asteet tai jokin
käytettävissä olevista ruudukkomuodoista.‍
Karttadatum on matemaattinen malli, jolla kuvataan osa maan
pinnasta.‍ Paperikarttojen pituus- ja leveysasteet viittaavat
tiettyyn karttadatumiin.‍
1 Selvitä, mitä karttadatumia ja sijaintimuotoa käytettiin
alkuperäisen reittipisteen luomisessa.‍
Jos alkuperäinen reittipiste otettiin kartasta, siinä yleensä
kerrotaan käytettävä karttadatum ja sijaintimuoto.‍ Tiedot ovat
yleensä kartan selitteen lähellä.‍
2 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Yksikkö.‍
3 Valitse oikeat karttadatum- ja sijaintimuotoasetukset.‍
4 Luo reittipiste uudelleen.‍
22
Vastaanotto
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA
Seven Riggs Avenue Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.‍ LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.‍
Garmin Ltd.‍ ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä.‍ Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.‍
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama.‍ Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
Liite
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena.‍ Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.‍
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.‍
Liite
23
Hakemisto
A
AIS 4, 5, 7
alukset 5
hälytys 5
hätäsignaalilaite 5
kohde 5
käynnistäminen 21
SART 5
tähtääminen 4, 5
uhat 5
aloitusnäyttö, mukauttaminen 2
aluerenkaat 6
alusten jäljet 18
alusten polut 7
animoidut virtaukset, vuorovesitiedot 4
ankkurihälytys 21
asetukset 19–21
järjestelmätiedot 20
Automaattinen opastus 7, 11, 12, 21
radat 11
rantaviivan etäisyys 12
reitit 11
viiva 12
D
digital selective calling 17, 18
erillinen rutiinikutsu 18
kanavat 18
käynnistäminen 17, 21
yhteystiedot 17
DownVü 13
DSC. Katso digital selective calling
E
EGNOS 19
EPIRB 5
etäisyyden mittaaminen, kartat 2
F
Fish Eye 3D
jäljet 7
kaikukeila 7
vedenalaiset kohteet 7
G
Garmin tuotetuki, yhteystiedot 1
GPS 22
EGNOS 19
signaalit 2
WAAS 19
GPS-tarkkuus 21
H
hälytykset 21
ankkurin laahaus 21
luotain 16
matala vesi 16
navigointi 21
saapuminen 21
suuntapoikkeama 21
syvä vesi 16
törmäys 5
veden lämpötila 16
hätäkutsu 17, 18
hätäsignaalilaite 5
I
ilmakuvat 4
J
jäljet 10
aktiivinen 10
kopiointi 18, 19
luettelo 10
muokkaaminen 10
navigointi 11
näyttäminen 6, 10
poistaminen 11
tallentaminen 10, 11
24
tallentaminen reitiksi 10
tyhjentäminen 11
jännite 21
järjestelmätiedot 19, 20
K
kaikuanturi 13, 14, 16
kalastuskartta 2
määrittäminen 6
vieritys 2
kartat 2, 4, 6
etäisyyden mittaaminen 2
navigointi 3, 4
suunta, viiva 6
symbolit 2
tiedot 3
ulkoasu 6
vieritys 2
kello 21
hälytys 21
kieli 19
kompassi 17
ruusu 6
tietopalkki 14
kuvaotokset 21
ottaminen 21
käyttäjätiedot, poistaminen 11
köliasetus 20
L
laite
painikkeet 1, 2
puhdistaminen 21
rekisteröinti 21
laitteen rekisteröiminen 21
laitteen tunnus 20
luotain 13, 14
a-scope 15, 16
DownVü 13
herkkyys 14
häiriö 16
hälytykset 16
kaikunopeus 15
keila 7
kohina 14, 16
numerot 14
näkymät 13, 14
pintakohina 16
pohjaan lukitus 15
päällekkäiset numerot 15
reittipiste 14
SideVü 13
syvyys 15
syvyysasteikko 15
syvyysviiva 15
taajuudet 15
tallentaminen 16
ulkoasu 16
vedenalaiset kohteet 16
whiteline 16
värin poisto 16
värin vahvistus 14
zoomaa 15
M
matkamittarit 17
matkasuunnittelu. Katso reitit
Mene 8
merikartta 2, 4, 8
alusten jäljet 18
alusten polut 7
ilmakuvat 6
määrittäminen 6
veneilypalvelupisteet 8
vieritys 2
merimerkit 3
merkitse sijainti 9
mies yli laidan 9
mittarit, matka 17
mittayksiköt 21
MOB, laite 5
muistikortti 19
asettaminen 1
paikka 1
yksityiskohtaiset kartat 19
muut alukset
AIS 7
polut 7
määränpäät
merikartta 8
valitseminen 8
N
navigoinnin liitekartta 6, 14
navigointihälytykset 21
NMEA 0183 17, 20, 22
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 19
O
ohje. Katso tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 1
päivitykset 1
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 22
Opastus 8
P
painikkeet 1
virta 1
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 11
Premium-kartat 3, 4, 6
Fish Eye 3D 7
ilmakuvat 4
vuorovesi- ja virtaustiedot 4
päivitykset, ohjelmisto 1
päällekkäiset numerot 6, 14
R
rantaviivan etäisyys 12
reitit 7–9
jakaminen 19
kopiointi 18, 19
luettelon näyttäminen 10
luominen 9
muokkaaminen 10
navigointi 9, 10
navigointi reitin mukaan 10
poistaminen 10
reittipisteet 19
Reitti 7, 8
reittipisteet 9, 22
jakaminen 19
jäljitettävä alus 18
kopiointi 19
luettelon näyttäminen 9
luominen 9
luotain 14
mies yli laidan 9
muokkaaminen 9
navigointi kohteeseen 9
näyttäminen 6
poistaminen 9
S
saapumishälytys 21
SART 5
satelliittikuvat 4
satelliittisignaalit, etsiminen 2
SideVü 13
Siirry 8
sijainti, seuranta 18
sijaintiraportti 18
SOS 9
suunta, viiva 7
suuntapoikkeamahälytys 21
symbolit 4
T
tapahtumaloki 20
taustavalo 2
Hakemisto
tehdasasetukset 21
luotain 16
tiedot
kopiointi 18
varmuuskopio 19
tiedot taivaankappaleista 17
tietojen hallinta 18
tietokentät 6
tuotetuki 1
yhteystiedot 1
tuotteen rekisteröiminen 21
turva-alue törmäyshälytykselle 5
turvakorkeus 21
turvasyvyys 21
törmäyshälytys 5
V
vaaran värit 6
valokuvat, ilma 4
vedenalaiset kohteet 7
venepalvelut 8
vesi, lämpötilapoikkeama 20
VHF-radio 17
AIS-kohteen kutsuminen 18
DSC-kanava 18
erillinen rutiinikutsu 18
hätäkutsut 17, 18
vianmääritys 22
virtapainike 1, 19
virtausasemat 17
ilmaisimet 4
vuorovesiasemat 3, 17
ilmaisimet 4
väritila 2
väylän leveys 6
W
WAAS 19
Y
yhdistelmät 12
mukauttaminen 12, 13
valitseminen 12
Z
zoomaa
kartta 2
luotain 15
Hakemisto
25
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising