Garmin | echoMAP™ 43dv | Garmin echoMAP™ 43dv Pokyny pro instalaci

Garmin echoMAP™ 43dv Pokyny pro instalaci
◦ Příslušné podložky a matice (v případě šroubů)
◦ Vrták vhodného průměru pro vyvrtání vodicího otvoru
Pokyny pro instalaci echoMAP™ Řada
40/50
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyhnout se
poškození lodi, nainstalujte zařízení podle těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin .
®
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyhnout se
poškození lodi, nainstalujte zařízení podle těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení podpory produktů společnosti Garmin.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support.
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Zařízení lze připevnit pomocí přiloženého otočného držáku nebo
jej lze zapustit do palubní desky pomocí montážní sady (může
se prodávat samostatně).
Před provedením permanentní instalace jakékoli části zařízení
byste měli naplánovat rozmístění všech komponent.
• Místo instalace by mělo poskytovat nezastíněný výhled na
displej a volný přístup k tlačítkům na zařízení.
• Místo instalace musí být dostatečně pevné, aby uneslo
zařízení a jeho držák.
• Kabely musejí být dostatečně dlouhé pro propojení
jednotlivých komponentů a připojení napájení.
• Kabely je možné vést pod závěsným držákem nebo za
zařízením.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
Zapuštěná montáž zařízení
POZNÁMKA
Při řezání otvoru pro zapuštěnou montáž zařízení dávejte pozor.
Mezi pouzdrem a montážními otvory je jen malá mezera a
vyřezání příliš velkých otvorů může narušit stabilitu zařízení po
montáži.
Použití kovového nástroje, například šroubováku, jako páčidla
může poškodit ozdobné kryty a zařízení. Používejte pokud
možno plastové páčidlo.
Šablonu pro zapuštěnou montáž a instalační materiál lze použít
k montáži zařízení do palubní desky.
1 Seřízněte šablonu a ujistěte se, že se hodí na místo, kde
chcete provést montáž zařízení.
2 Šablonu pevně připevněte na instalačním místě.
3 Pomocí 9,5mm (3/8palcového) vrtáku vyvrtejte jeden nebo
více otvorů uvnitř rohů plné čáry na šabloně a připravte
montážní plochu na řezání.
4 Pomocí vykružovačky nebo rotačního řezného nástroje
vyřízněte montážní plochu podél vnitřní plné čáry označené
na šabloně.
Umístěte
zařízení do výřezu a ověřte, zda má výřez
5
vyhovující velikost.
6 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost otvoru pomocí
pilníku a smirkového papíru.
7 POZNÁMKA: Ne všechna zařízení mají ozdobné kryty.
Pomocí páčidla, jako je například plochý plast nebo
šroubovák, opatrně vypačte rohy ozdobných krytů À, zasuňte
páčidlo do středu Á a odstraňte ozdobné kryty.
Potřebné nástroje
•
•
•
•
•
•
Vrtačka a spirálové vrtáky
Šroubovák Phillips číslo 2
Tmel na lodě
Stranový nebo nástrčný klíč 3/8 palce
Maskovací páska
Spojovací materiál pro montáž otočného držáku (není
součástí balení)
◦ Samořezné vruty s čočkovitou hlavou nebo šrouby
s čočkovitou hlavou, rozměr #8 nebo průměr 5/32 palce
(4 mm)
Srpen 2015
8 Montážní otvory na zařízení musejí být zarovnány s vodicími
otvory na šabloně.
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01834-81_0B
9 Pokud nejsou montážní otvory na zařízení zarovnány,
označte nová místa pro vodicí otvory.
10 Pomocí 3,2 mm (1/8 palcového) vrtáku vyvrtejte vodicí otvory.
11 Odstraňte šablonu z montážní plochy.
12 Pokud po montáži nebudete mít přístup k zadní straně
zařízení, připojte k zařízení všechny potřebné kabely ještě
před vložením zařízení do výřezu.
POZNÁMKA: Abyste zabránili korozi kovových kontaktů,
zakryjte nepoužité konektory ochrannými krytkami.
13 Nainstalujte kousky pryžového těsnění na zadní stranu
zařízení.
Kousky pryžového těsnění jsou na zadní straně opatřeny
lepidlem. Než je nainstalujete na zařízení, nezapomeňte
sundat ochrannou vrstvu.
2 Nastavte otočnou základnu tak, aby otvory pro kabely Ã
mířily požadovaným směrem.
3 Otočnou základnu využijte jako šablonu a označte umístění
hlavních otvorů Ä.
4 Označte otvor pro vedení kabelu Å.
14 Vložte zařízení do kolébky.
15 Kabely bezpečně zapojte do portu na kolébce.
16 Nad kabely umístěte zajišťovací držák.
17 Vložte zařízení do výřezu.
18 Upevněte zařízení na montážní ploše pomocí přiložených
šroubů.
19 Nainstalujte ozdobné kryty zaklapnutím na místo okolo okrajů
zařízení.
Instalace otočné základny
Příprava na protažení kabelů pod montážním
povrchem
POZNÁMKA
Pro uchycení otočné základny použijte vruty s čočkovitou hlavou
nebo šrouby. Vruty se zapuštěnou hlavou mohou základnu
poškodit.
5 S použitím vrtáku odpovídajícího průměru vyvrtejte otvory.
6 Vrtákem 5/8 palce (16 mm) vyvrtejte v montážním povrchu
otvor označený v kroku 4.
Připevnění otočné základny bez protažení kabelů
držákem.
Tento postup zvolte pouze pokud nechcete vést kabel napájení
a převodníku pod montážním povrchem a skrz otočný držák.
1 Umístěte základnu À na montážní povrch a připevněte ji
vhodnými vruty nebo šrouby Á.
Před úpravou otočné základny musíte zvolit místo instalace a
rozhodnout se, zda ji připevníte pomocí šroubů nebo vrutů.
1 Vyšroubujte křížový šroub M6×1 10 mm À a sejměte otočný
držák Á ze základny Â.
2 Na základnu nasaďte otočný držák a připevněte křížovým
šroubem M6×1 10 mm.
3 Otvory pro průchod kabelů utěsněte tmelem na lodě.
Připevnění otočné základny a protažení kabelů
držákem.
Tento postup zvolte pouze při vedení kabelu napájení a sondy
pod montážním povrchem a skrz otočný držák.
1 Protáhněte kabely středovým otvorem 16 mm (5/8 palce),
který jste vyvrtali při přípravě držáku pro vedení kabelů pod
montážním povrchem.
2 Umístěte základnu na montážním povrchu.
2
echoMAP Řada 40/50Pokyny pro instalaci zařízení echoMAP Řada 40/50
3 Kabely veďte skrz průchozí otvory.
4 Připevněte základnu volně na montážní povrch vhodnými
vruty nebo šrouby.
5 Na základnu nasaďte otočný držák, ale nepřipevňujte jej.
6 Umístěte do otočného držáku kolébku nebo zařízení
(Instalace zařízení do kolébky, strana 3).
7 Kabel napájení a sondy dostatečně povytáhněte, aby se
držák mohl bez omezení naklonit do požadované polohy i
s připojenými kabely.
8 Vyjměte kolébku a otočný držák ze základny.
9 Středový otvor 16 mm (5/8 palce) a průchozí otvory pro
kabely utěsněte tmelem na lodě.
10 Základnu bezpečně připevněte vhodnými vruty nebo šrouby.
11 Na základnu nasaďte otočný držák a připevněte jej
přiloženým křížovým šroubem M6×1 10 mm.
3 Kabely bezpečně zapojte do příslušných portů.
4 Zajišťovací držák Á navlečte přes kabely a jeho posunutím
dolů kabely připevněte.
Instalace kolébky do držáku
1 Zvedněte zajišťovací rameno À.
Správné zajištění držáku je indikováno slyšitelným
zaklapnutím.
Instalace zařízení do kolébky
2 Umístěte kolébku do otočného držáku Á.
3 Nakloňte držák do požadovaného pozorovacího úhlu.
4 Stiskněte zajišťovací rameno dolů.
Instalace kabelů a konektorů
Napájecí kabely
1 Napájecí kabel veďte z otočného držáku k akumulátoru nebo
bloku pojistek lodi.
2 Napájecí kabel lze prodloužit vodičem o průřezu .52 mm2
(20 AWG) nebo větším.
3 Červený vodič připojte ke kladnému vývodu akumulátoru
nebo bloku pojistek a černý vodič k zápornému vývodu.
Pokud vaše zařízení používá kolébku a kabely jsou zapojeny do
kolébky, můžete zařízení rychle umístit do kolébky bez nutnosti
zapojovat kabely.
1 Vložte základnu zařízení do dolní části kolébky.
2 Naklánějte zařízení směrem do kolébky, dokud nezapadne
na své místo.
Správné zajištění zařízení v kolébce je indikováno slyšitelným
zaklapnutím.
Vysunutí zařízení z kolébky
1 Stisknutím páčku pro uvolnění À na kolébce zařízení
uvolníte.
Připojení zařízení k převodníku
POZNÁMKA: Pokud není zajištěno spojení mezi zařízením a
převodníkem, přejde zařízení do režimu simulace.
Vhodný typ převodníku pro vaše potřeby najdete na webu
www.garmin.com, případně se obraťte na místního prodejce
Garmin.
1 Při instalaci převodníku na loď postupujte podle pokynů u něj
uvedených.
2 Kabel převodníku veďte k zadní straně zařízení mimo zdroje
elektrického rušení.
3 Kabel převodníku připojte k příslušnému portu na svém
zařízení.
Připojení kabelů ke kolébce
Konektory na kabelech mají speciální tvar, aby je bylo možné
zapojit jen do odpovídajících portů na zařízení nebo kolébce.
Připojené kabely jsou připevněny zajišťovacím držákem.
1 Odpojte kabel zajišťovacího držáku od kolébky.
2 Porovnáním tvaru drážek À na konektorech kabelů a portech
určete, který konektor patří do kterého portu.
echoMAP Řada 40/50Pokyny pro instalaci zařízení echoMAP Řada 40/50
2 Nakloňte zařízení dopředu a vyjměte jej z kolébky.
Svazek kabelů
• Svazek kabelů připojuje zařízení k napájení a NMEA
zařízením 0183.
®
3
• Zařízení má jeden interní port NMEA 0183, který se používá
k připojování zařízení kompatibilních se standardem NMEA
0183.
• Pokud je nutné prodloužení napájecích kabelů a kabelů pro
ukostření, musíte použít kabel .52 mm2 (20 AWG) nebo větší.
• Pokud je nutné prodloužení kabelů NMEA 0183 nebo alarmu,
musíte použít kabel 33 mm2 (22 AWG).
Položka
À
Á
Â
Ã
Funkce vodiče
Barva vodiče
NMEA 0183 interní port Rx (vstup)
Hnědá
NMEA 0183 interní port Tx (výstup)
Modrá
Ukostření (napájení a NMEA 0183)
Černá
Napájení
Červená
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Technické údaje
Zařízení
Technické údaje
Rozměry
echoMAP 40
Rozměry
(Š × V × H)
10,2 × 16,8 × 4,6 cm
(4 × 6,6 × 1,8 palců)
Velikost displeje
(Š × V)
5,4 × 9,5 cm (2,1 × 3,7 palců)
Hmotnost
0,4 kg (0,9 libry)
Vstup napájení
Od 10 do 18 V stejnosměrné
Maximální spotřeba 5 W
energie
echoMAP 50
Připojení svazku kabelů k napájení
1 Veďte svazek kabelů ke zdroji napájení a k zařízení.
2 Připojte červený vodič ke kladnému (+) vývodu baterie a
připojte černý vodič k zápornému (-) vývodu baterie.
Všechny
modely
Zapojovací schéma zařízení NMEA 0183
+
Položka
-
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Svazek kabelů
Zařízení vyhovující formátu NMEA 0183
Položka Funkce vodiče
Garmin
Ì
Í
17,3 × 13,5 × 4,4 cm
(6,81 × 5,35 × 1,73 palců)
Velikost displeje
(Š × V)
9 × 9 cm (3,54 × 3,54 palců)
Hmotnost
0,58 kg (1,28 libry)
Vstup napájení
Od 10 do 20 V stejnosměrné
Bezpečná
vzdálenost od
kompasu
75 cm (29,5 palce)
Rozsah teplot
Od -15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
Materiál
Polykarbonátový plast
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7
Přenosový výkon
(RMS)**
500 W
Maximální
hloubka***
701 m (2300 stop) při 77 kHz
Frekvence****
• Tradiční: 50,77 nebo 200 kHz
• DownVü: 260 nebo 455 kHz.
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
**Závisí na jmenovitém výkonu a hloubce sondy.
***Maximální hloubka, závisí na typu sondy, salinitě a dalších
vlastnostech vody.
****Závisí na echoMAP modelu.
Barva vodiče
Garmin
Funkce vodiče zařízení
NMEA 0183
Napájení
Červená
Napájení
Ukostření
Černá
Uzemnění datového
přenosu
Tx
Modrá
Rx/A (+)
NMEA Informace 0183
Rx
Hnědá
Tx/A (+)
Typ
Věta
Popis
Přenos
GPAPB
APB: Ovladač směru pohybu
nebo trasy (autopilot) věta „B“
GPBOD
BOD: Směr (počátek k cíli)
GPBWC
BWC: Směr a vzdálenost
k trasovému bodu
GPGGA
GGA: Opravná data systému
GPS
GPGLL
GLL: Zeměpisná poloha (délka a
šířka)
GPGSA
GSA: GNSS DOP a aktivní
satelity
GPGSV
GSV: Satelity GNSS v dohledu
GPRMB
RMB: Doporučené minimální
navigační informace
GPRMC
RMC: Doporučená minimální
specifická data GNSS
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1 Zapněte kreslič map.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
Po dokončení procesu aktualizace softwaru se zařízení vrátí
k normálnímu provozu.
5 Vyjměte paměťovou kartu.
4
Rozměry
(Š × V × H)
Popis
À
Á
Â
Ê
Ë
20 cm (8 palců)
Maximální spotřeba 7,1 W
energie
NMEA Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení
0183
• Pokyny k instalaci dodané spolu se zařízením NMEA
vyhovujícím formátu 0183 by měly obsahovat informace
nutné k identifikaci vodičů pro přenos (Tx) a příjem (Rx)
vodičů A (+) a B (-).
Bezpečná
vzdálenost od
kompasu
echoMAP Řada 40/50Pokyny pro instalaci zařízení echoMAP Řada 40/50
Typ
Přijmout
Věta
Popis
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurz nad zemí a rychlost
nad zemí
GPWPL
WPL: Poloha trasového bodu
GPXTE
XTE: Chyba křížení trasy
PGRME
E: Odhadovaná chyba
PGRMM
M: Datum mapy
PGRMZ
Z: Nadmořská výška
SDDBT
DBT: Hloubka pod převodníkem
SDDPT
DPT: Hloubka
SDMTW
MTW: Teplota vody
SDVHW
VHW: Rychlost a směr proudění
vody
DPT
Hloubka
DBT
Hloubka pod převodníkem
MTW
Teplota vody
RMC/GGA/GLL
Pozice GPS
VHW
Rychlost a směr proudění vody
WPL
Poloha trasového bodu
DSC
Informace digitálního selektivního
volání
DSE
Rozšířené digitální selektivní
volání
HDG
Směr, odchylka a variace
HDM
Směr, magnetický
MWD
Směr a rychlost větru
MDA
Meteorologický kompozit
MWV
Rychlost a úhel větru
VDM
Zpráva datového připojení AIS
VHF
Úplné informace o formátu a větách asociace NMEA (National Marine
Electronics Association) lze zakoupit od organizace: NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. echoMAP™ je
ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
NMEA je registrovaná ochranná známka asociace National Marine Electronics
Association.
®
echoMAP Řada 40/50Pokyny pro instalaci zařízení echoMAP Řada 40/50
5
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising