Garmin | echoMAP™ 43dv | Garmin echoMAP™ 43dv Upute za instalaciju

Garmin echoMAP™ 43dv Upute za instalaciju
◦ Odgovarajuće svrdlo za bušenje probne rupe
Preporuke za montažu
Upute za montiranje uređaja
echoMAP™ serije 40/50
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku
podršku
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Uređaj možete montirati pomoću isporučenog nosača za
montažu ili ga možete montirati na upravljačku ploču pomoću
odgovarajućeg kompleta za ugradbenu montažu (možda se
prodaje odvojeno).
Prije trajne ugradnje bilo kojeg dijela uređaja trebali biste
isplanirati ugradnju, odnosno odrediti mjesto za montiranje
različitih komponenti.
• Mjesto za montiranje mora omogućavati nesmetan pogled na
zaslon i pristup tipkama na uređaju.
• Mjesto za montiranje mora biti dovoljno čvrsto da može
podnijeti težinu uređaja i nosača.
• Kabeli moraju biti dovoljno dugački za povezivanje
komponenti te za njihovo ukapčanje u napajanje.
• Kabeli mogu biti provedeni ispod nosača ili iza uređaja.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Metalni alati za odvajanje poput odvijača mogu oštetiti rubnu
traku i uređaj. Ako je moguće, upotrijebite plastični odvijač.
Priložena šablona i pribor za ugradbenu montažu omogućuju
vam montažu uređaja na vašu upravljačku ploču.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
2 Pričvrstite šablonu na odabrano mjesto za montiranje.
3 Pomoću svrdla veličine 9,5 mm (3/8 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima čvrste trake šablone kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane pune crte označene na šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 NAPOMENA: Nemaju svi uređaji rubnu traku.
Pomoću alata za odvajanje poput plosnatog komada plastike
ili odvijača pažljivo odvojite kutove rubne trake À i alat
pomaknite u sredinu Á kako biste uklonili rubnu traku.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Brtvilo za plovila
Ključ ili nasadni odvijač veličine 3/8 inča
Traka za maskiranje
Pribor za nagibni nosač (nije priložen)
◦ Samonarezni drveni vijci s uvučenom glavom veličine #8
ili promjera 4 mm (5/32 inča)
◦ Odgovarajuće podloške i matice (ako odaberete
svornjake)
Kolovoz 2015
8 Provjerite jesu li rupe za montažu na uređaju poravnate s
probnim rupama na šabloni.
9 Ako nije moguće poravnati te rupe s rupama za montažu na
uređaju, označite nova mjesta za rupe.
Tiskano u Tajvanu
190-01834-86_0B
10 Pomoću svrdla veličine 3,2 mm (1/8 in) probušite probne
rupe.
11 Maknite šablonu s površine za montiranje.
12 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u uređaj prije negoli
ga smjestite u izrezanu šablonu.
NAPOMENA: Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva,
neiskorištene priključke prekrijte zaštitnim kapicama.
13 Postavite gumenu brtvu na stražnju stranu uređaja.
Komadi gumene brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
2 Zakretnu podlogu postavite tako da su rupe à usmjerene u
željenom smjeru.
3 Koristeći zakretnu podlogu kao šablonu označite mjesta za
probne rupe Ä.
4 Označite rupu za provođenje kabela Å.
5 Pomoću odgovarajućeg svrdla probušite tri probne rupe.
6 Pomoću bušilice od 16 mm (5/8 inča) izbušite rupu na površini
za montiranje na mjestu koje ste označili u koraku 4.
Pričvršćivanje nagibnog nosača bez provođenja
kabela kroz nosač
14 Postavite uređaj u bazu.
15 Dobro priključite svaki kabel u ulaz na bazi.
16 Blokadni nosač postavite preko kabela.
17 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.
18 Pričvrstite uređaj za površinu za montiranje pomoću
Ovaj postupak trebate izvršiti samo ako niste proveli kabele za
napajanje i sondu ispod površine za montiranje i kroz zakretnu
podlogu za montiranje.
1 Postavite podlogu À na površinu za montiranje i pričvrstite ju
pomoću odgovarajućih vijaka ili svornjaka Á.
isporučenih vijaka.
19 Postavite rubnu traku i pritisnite je tako da sjedne na mjesto
oko rubova uređaja.
Ugradnja zakretne podloge
Priprema za provođenje kabela ispod površine za
montiranje
OBAVIJEST
Prilikom pričvršćivanja zakretne podloge za montiranje koristite
samonarezne vijke ili svornjake. Vijci ili svornjaci s ispupčenom
glavom mogu oštetiti podlogu.
Prije pripreme zakretne podloge za montiranje morate odabrati
mjesto za ugradnju nosača i odlučiti hoćete li nosač pričvrstiti
pomoću vijaka ili svornjaka.
1 Uklonite križni vijak M6x1 od 10 mm À i odvojite nagibni
nosač Á od podloge Â.
2
2 Postavite nagibni nosač na podlogu i vratite križni vijak M6×1
od 10 mm na mjesto.
3 Zabrtvite rupe za kabel pomoću brtvila za plovila.
Pričvršćivanje nagibnog nosača kroz koji su
provedeni kabeli
Ovaj postupak trebate izvršiti samo ako ste proveli kabele za
napajanje i sondu ispod površine za montiranje i kroz podlogu
nagibnog nosača.
1 Provedite kabel kroz središnju rupu od 16 mm (5/8 in) koju ste
izbušili prilikom pripreme za provođenje kabela ispod
površine za montiranje.
2 Postavite podlogu na površinu za montiranje.
3 Provedite kabele kroz rupe za kabele.
4 Provizorno pričvrstite podlogu pomoću odgovarajućih vijaka
ili svornjaka.
5 Postavite nagibni nosač na podlogu, no nemojte ga pričvrstiti.
6 Postavite bazu ili uređaj u nagibni nosač (Ugradnja uređaja u
bazu, stranica 3).
7 Izvucite dovoljno kabela za napajanje i sondu kako bi se
nosač mogao u potpunosti zakretati u željene položaje kad
su kabeli priključeni.
8 Skinite bazu i nagibni nosač s podloge.
9 Nanesite brtvilo za plovila u središnju rupu od 16 mm (5/8 in) i
u rupe za provođenje kabela.
echoMAP serije 40/50Upute za montažu uređaja echoMAP serije 40/50
10 Dobro pričvrstite podlogu pomoću odgovarajućih vijaka ili
svornjaka.
11 Postavite nagibni nosač na podlogu i pričvrstite ga pomoću
isporučenog križnog vijka M6×1 od 10 mm.
4 Postavite blokadni nosač Á preko kabela i pomaknite ga
prema dolje kako bi kabeli ostali pričvršćeni na tom mjestu.
Postavljanje baze u nosač
1 Povucite ručicu za zaključavanje prema gore À.
Nakon ispravnog postavljanja blokadnog nosača začut ćete
zvuk sjedanja na mjesto.
Ugradnja uređaja u bazu
2 Postavite bazu u nagibni nosač Á.
3 Nagnite nosač do željenog kuta gledanja.
4 Pritisnite ručicu za zaključavanje prema dolje.
Postavljanje kabela i priključaka
Ožičenje napajanja
1 Provedite kabel za napajanje od nagibnog nosača do
akumulatora plovila ili bloka osigurača.
2 Po potrebi produžite žicu pomoću žice od .52 mm2 (20 AWG)
ili veće žice.
3 Crvenu žicu spojite s pozitivnim priključnim polom
akumulatora ili bloka osigurača, a crnu žicu spojite s
negativnim priključnim polom.
Ako uređaj sadrži bazu i ako ste u bazu priključili kabele, možete
brzo postaviti uređaj u bazu bez priključivanja ikakvih kabela.
1 Postavite podlogu uređaja u dno baze.
2 Naginjite uređaj prema bazi sve dok se ne sjedne na mjesto.
Nakon postavljanja uređaja u bazu začut ćete zvuk sjedanja na
mjesto.
Vađenje uređaja iz baze
1 Pritišćite ručicu za oslobađanje À na bazi sve do oslobađanja
uređaja.
Povezivanje uređaja sa sondom
NAPOMENA: Uređaj prelazi u način rada simulatora ako veza
između uređaja i sonde nije sigurna.
Idite na www.garmin.com ili se obratite lokalnom zastupniku
tvrtke Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu sonde za
vaše potrebe.
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.
3 Priključite kabel sonde u odgovarajući ulaz na uređaju.
Priključivanje kabela na bazu
Priključci na kabelima imaju poseban oblik zbog kojeg pristaju
samo u odgovarajuće ulaze na uređaju ili bazi. Priključeni su
kabeli pričvršćeni pomoću blokadnog nosača.
1 Iz baze izvadite blokadni nosač za kabele.
2 Usporedite utore À na svakom priključku kabela s oblikom
svakog ulaza kako biste odredili koji kabel odgovara kojem
ulazu.
2 Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz baze.
Razvodni kabel
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem i NMEA 0183
uređajima.
• Uređaj ima jedan interni NMEA 0183 priključak koji se koristi
za povezivanje s kompatibilnim NMEA 0183 uređajima.
• Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od .52 mm2 (20 AWG) ili veću žicu.
• Ako je potrebno produžiti NMEA 0183 kabel ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm2 (22 AWG).
®
3 Dobro priključite svaki kabel u ulaz.
echoMAP serije 40/50Upute za montažu uređaja echoMAP serije 40/50
3
Element
À
Á
Â
Ã
Funkcija žice
Boja žice
NMEA 0183, interni priključak Rx (ulaz)
Smeđa
NMEA 0183, interni priključak Tx (izlaz)
Plava
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Crna
Napajanje
Crvena
Uređaj
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
NMEA Preporuke za povezivanje uređaja 0183
Svi modeli
Dijagram za povezivanje uređaja NMEA 0183
+
Element
-
Razvodni kabel
Uređaj kompatibilan s NMEA 0183
Element Funkcija Garmin Boja Garmin
žice
žice
Funkcija žice uređaja
NMEA 0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
Crna
Uzemljenje podataka
Tx
Plava
Rx/A (+)
Rx
Smeđa
Tx/A (+)
Ažuriranje softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se pojavile upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice uređaj mora biti u potpunosti
pokrenut.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s
normalnim radom.
5 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego što
se uređaj u potpunosti ponovo pokrene, ažuriranje softvera
neće biti potpuno.
Specifikacije
Uređaj
Specifikacija
echoMAP 40 Dimenzije (Š × V × D)
4
5W
Sigurna udaljenost od
kompasa
20 cm (8 in)
Mjere
10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x 6,6 x
1,8 in)
17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81 x
5,35 x 1,73 in)
Veličina zaslona (Š × V)
9 x 9 cm (3,54 x 3,54 in)
Težina
0,58 kg (1,28 lbs)
Izvor napajanja
Od 10 do 20 Vdc
Maksimalna potrošnja
energije
7,1 W
Sigurna udaljenost od
kompasa
75 cm (29,5 in)
Temperaturni raspon
Od -15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
Materijal
Polikarbonatna plastika
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7
Snaga emitiranja
(RMS)**
500 W
Maksimalna dubina***
701 m (2300 ft) pri 77 kHz
Frekvencije****
• Standardni: 50, 77 ili
200 kHz
• DownVü: 260 ili 455 kHz.
Opis
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
À
Á
Â
Ê
Ë
Ì
Í
Mjere
echoMAP 50 Dimenzije (Š × V × D)
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
• Upute za instalaciju koje ste dobili s vašim uređajem
kompatibilnim s NMEA 0183 trebaju uključivati informacije
pomoću kojih ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem
(Rx) A (+) i B (-).
Specifikacija
Maksimalna potrošnja
energije
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
**Ovisno o klasi i dubini sonde.
***Maksimalna dubina ovisi o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i
drugim uvjetima u vodi.
****Ovisi o echoMAP modelu.
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trasu (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno
pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
Veličina zaslona (Š × V)
5,4 x 9,5 cm (2,1 x 3,7 in)
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
Težina
0,4 kg (0,9 lbs)
SDDPT
DPT: Dubina
Izvor napajanja
Od 10 do 18 Vdc
SDMTW
MTW: Temperatura vode
echoMAP serije 40/50Upute za montažu uređaja echoMAP serije 40/50
Tip
Prijem
Poruka
Opis
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
RMC/GGA/GLL
GPS pozicija
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija međutočke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetsko
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. echoMAP™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
NMEA registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association.
®
echoMAP serije 40/50Upute za montažu uređaja echoMAP serije 40/50
5
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising