Garmin | echoMAP™ 43dv | User manual | Garmin echoMAP™ 43dv Korisnički priručnik

Garmin echoMAP™ 43dv Korisnički priručnik
echoMAP™ serije 40 / 50 / 70 / 90
Korisnički priručnik
Veljača 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01834-46_0A
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, BlueChart , g2 Vision i Ultrascroll trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama.‍ echoMAP™, HomePort™ i LakeVü™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica.‍ Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
®
®
®
®
microSD™ i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC.‍ NMEA registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics
Association.‍ Windows registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.‍ Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi
pripadaju njihovim vlasnicima.‍
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled sprijeda .......................................................................... 1
Tipke uređaja ......................................................................... 1
Preuzimanje priručnika ............................................................... 1
Standardi u priručniku ................................................................. 1
Dodatne informacije .................................................................... 1
Umetanje memorijskih kartica ..................................................... 1
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu ...................... 1
Ažuriranje softvera uređaja ......................................................... 1
Signali GPS satelita .................................................................... 2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 2
Podešavanje rada boja ............................................................... 2
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 2
Karte i 3D prikazi karte ................................................... 2
Navigacijska karta i ribolovna karta ............................................ 2
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem ........................ 2
Pomicanje karte pomoću tipki ................................................ 2
Odabir stavke na karti pomoću tipki uređaja .......................... 2
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 2
Simboli karte .......................................................................... 2
Kretanje prema odredištu na karti .......................................... 3
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti ...................... 3
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama ..................... 3
Premium karte ............................................................................ 3
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena .. 3
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti .......................... 4
Pregled fotografija orijentira iz zraka ..................................... 4
Sustav za automatsko identificiranje .......................................... 4
Simboli određivanja AIS cilja .................................................. 4
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva .......................... 4
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte .................. 5
Aktivacija cilja za AIS plovilo .................................................. 5
Prikaz popisa AIS prijetnji ...................................................... 5
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni ........................ 5
AIS signali pomoći ................................................................. 5
Isključivanje AIS prijema ........................................................ 5
Postavka karte i 3D prikaza karte ............................................... 6
Postavke za navigacijsku i ribolovnu kartu ............................ 6
Postavke tragova i točaka na kartama i prikazima karte ....... 6
Postavke prikaza brojeva ....................................................... 6
Prikaz navigacijskog umetka .................................................. 6
Postavke izgleda karte ........................................................... 6
Postavljanje smjera i kopnenog kursa ................................... 7
Postavke za druga plovila na kartama i prikazima karata ...... 7
Postavke karte Fish Eye 3D ................................................... 7
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje.................. 7
Osnovna pitanja o navigaciji ....................................................... 8
Odredišta .................................................................................... 8
Pretraživanje odredišta prema nazivu ................................... 8
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte ......................... 8
Pretraživanje odredišta pomoću korisničkih podataka ........... 8
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga ............................. 8
Staze ...........................................................................................8
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi
na ........................................................................................... 8
Zaustavljanje navigacije .............................................................. 9
Međutočke .................................................................................. 9
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke ..................... 9
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji ................................. 9
Označavanje lokacije SOS ili MOB poziva ............................ 9
Pregled popisa svih međutočaka ........................................... 9
Uređivanje spremljene međutočke ........................................ 9
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke ............. 9
Sadržaj
Brisanje međutočke ili točke MOB ......................................... 9
Brisanje svih međutočaka ...................................................... 9
Rute ............................................................................................ 9
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije .............. 9
Stvaranje i spremanje rute ..................................................... 9
Prikaz popisa ruta .................................................................. 9
Uređivanje spremljene rute .................................................... 9
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ..................... 10
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom rutom . 10
Brisanje spremljene rute ...................................................... 10
Brisanje svih spremljenih ruta .............................................. 10
Trase .........................................................................................10
Prikaz trasa .......................................................................... 10
Postavljanje boje aktivne trase ............................................ 10
Spremanje aktivne trase ...................................................... 10
Prikaz popisa spremljenih trasa ........................................... 10
Uređivanje spremljene trase ................................................ 10
Spremanje trase kao rute ..................................................... 10
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom ................... 10
Brisanje spremljene trase .................................................... 11
Brisanje svih spremljenih trasa ............................................ 11
Ponovno trasiranje aktivne trase ......................................... 11
Brisanje aktivne trase ........................................................... 11
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja ... 11
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase ................ 11
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................. 11
Automatsko Navođenje ............................................................ 11
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko navođenje ...... 11
Stvaranje puta automatskog navođenja .............................. 11
Filtriranje popisa ruta i putova automatskog navođenja ...... 11
Pregledavanje puta automatskog navođenja ....................... 11
Prilagođavanje puta automatskog navođenja ...................... 11
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u tijeku ... 11
Postavljanje vremena dolaska ............................................. 11
Prilagođavanje udaljenosti od obale .................................... 12
Konfiguracija linije automatskog navođenja ......................... 12
Kombinacije.................................................................. 12
Odabir kombinacije ................................................................... 12
Prilagodba kombiniranog zaslona ............................................ 12
Dodavanje prilagođenog kombiniranog zaslona ....................... 13
Sonar............................................................................. 13
Prikazi sonara ........................................................................... 13
Prikaz sonara preko cijelog zaslona .................................... 13
DownVü prikaz sonara ......................................................... 13
SideVü prikaz sonara ........................................................... 13
Prikazi sonara na podijeljenom zaslonu .............................. 14
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem ............................. 14
Prikaz sonara podijeljene frekvencije .................................. 14
Odabir vrste sonde ................................................................... 14
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću tipki uređaja ........ 14
Pauziranje prikaza sonara ........................................................ 14
Pregled povijesti sonara ........................................................... 14
Prilagođavanje prikaza brojeva ................................................ 14
Podešavanje razine detalja ...................................................... 14
Prilagođavanje intenziteta boje ................................................. 14
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine ........................... 15
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara .................... 15
Postavljanje brzine pomicanja .................................................. 15
Frekvencije sonara ................................................................... 15
Odabir frekvencija ................................................................ 15
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije ............................... 15
Uključivanje značajke A-Scope ................................................ 15
Postavke sonara ....................................................................... 15
Postavke sonara .................................................................. 15
Postavke izgleda sonara ...................................................... 16
Napredne postavke sonara .................................................. 16
i
Postavke instalacije sonara ................................................. 16
Postavke alarma sonara ...................................................... 16
Snimke sonara .......................................................................... 16
Snimanje prikaza sonara ..................................................... 16
Zaustavljanja snimanja sonara ............................................ 16
Brisanje snimke sonara ........................................................ 16
Reprodukcija snimki sonara ................................................. 16
Mjerači i podaci almanaha ........................................... 17
Čitanje kompasa ....................................................................... 17
Pregled mjerača puta ................................................................ 17
Ponovno postavljanje mjerača puta ..................................... 17
Morske mijene, struje i informacije o nebu ............................... 17
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena ............. 17
Informacije stanice za mjerenje morskih struja .................... 17
Informacije o nebu ............................................................... 17
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za
mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi
datum ................................................................................... 17
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerenje
morskih struja ....................................................................... 17
Postavke navigacije .................................................................. 21
Ostale postavke plovila ............................................................. 21
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje .... 22
Dodatak ......................................................................... 22
Registriranje uređaja ................................................................. 22
Čišćenje zaslona .......................................................................22
Snimke zaslona ........................................................................ 22
Snimanje zaslona ................................................................. 22
Kopiranje snimki zaslona na računalo ................................. 22
Rješavanje problema ................................................................ 22
Uređaj ne prima GPS signal ................................................ 22
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje .......................... 22
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................. 22
NMEA 0183 - informacije .......................................................... 22
Licencni ugovor za softver ........................................................ 23
Indeks............................................................................ 24
Digitalno selektivno pozivanje.................................... 17
Ploter i funkcija NMEA® 0183 VHF radija ................................ 17
Uključivanje DSC-a ................................................................... 17
DSC popis .................................................................................17
Pregled DSC popisa ............................................................ 17
Dodavanje DSC kontakta .................................................... 17
Dolazni pozivi u pomoć ............................................................. 18
Kretanje prema plovilu u nevolji ........................................... 18
Praćenje položaja ..................................................................... 18
Pregled izvješća o položaju ................................................. 18
Kretanje prema praćenom plovilu ........................................ 18
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila ............ 18
Uređivanje informacija u izvješću o položaju ....................... 18
Brisanje poziva za izvješće o položaju ................................ 18
Staze plovila na karti ............................................................ 18
Pojedinačni rutinski pozivi ......................................................... 18
Odabir DSC kanala .............................................................. 18
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva .......................... 18
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju ............ 18
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje............ 19
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort u ploter ............... 19
Kopiranje podataka s memorijske kartice ................................. 19
Kopiranje točaka, ruta i tragova na memorijsku karticu ............ 19
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih proizvođača ........ 19
Dijeljenje točaka u ruta između više uređaja ............................ 19
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu ...................... 19
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo ............................ 19
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter ........................ 19
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu ......... 19
Konfiguracija uređaja................................................... 19
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje ....................... 19
Postavke sustava ......................................................................20
Postavke zaslona ................................................................. 20
GPS postavke ...................................................................... 20
Prikaz zapisa događaja ........................................................ 20
Prikaz informacija o softveru sustava .................................. 20
Postavke za moje plovilo .......................................................... 20
Postavljanje dubine kobilice ................................................. 20
Postavljanje pomaka temperature vode .............................. 20
Komunikacijske postavke ......................................................... 20
NMEA 0183 .......................................................................... 21
Postavljanje alarma .................................................................. 21
Navigacijski alarmi ............................................................... 21
Alarmi sustava ..................................................................... 21
Postavke jedinica ...................................................................... 21
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Pregled sprijeda
Slike u ovom priručniku služe isključivo za referencu i mogu se
razlikovati od vašeg uređaja.‍
Dodatne informacije
Ako imate pitanja o uređaju, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.‍
Web-stranica www.garmin.com/‍support nudi mnoge različite
savjete za rješavanje većine problema i odgovore na većinu
pitanja.‍
• Česta pitanja
• Ažuriranja softvera
• Priručnici za korisnike i za montažu
• Servisna upozorenja
• Video
• Brojevi i adrese za kontakt
®
Umetanje memorijskih kartica
À
Á
Â
Ã
Tipka napajanja
Tipke uređaja
U uređaju za iscrtavanje možete koristiti dodatne memorijske
kartice.‍ Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i
zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka
interesa u visokoj rezoluciji.‍ Možete koristiti prazne memorijske
kartice za snimanje podataka sonara i prijenos podataka poput
međutočaka, ruta i trasa do drugog kompatibilnog Garmin
uređaja za iscrtavanje ili računala.‍
1 Otvorite poklopac na prednjoj strani plotera.‍
Utor za microSD™ memorijsku karticu
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Tipke uređaja
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.‍
Ako se brzo pritisne i otpusti, služi za podešavanje
pozadinskog osvjetljenja i načina rada boja.‍
Smanjivanje karte ili prikaza.‍
Povećavanje karte ili prikaza.‍
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.‍
SELECT
Potvrđivanje poruka i odabir opcija.‍
BACK
Povratak na prethodni zaslon.‍
MARK
Spremanje trenutne lokacije kao međutočke.‍
HOME
Povratak na početni zaslon.‍
MENU
Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je
primjenjivo.‍
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.‍
Preuzimanje priručnika
Na Internetu možete pronaći najnoviji korisnički priručnik i
prijevode priručnika.‍
1 Posjetite www.garmin.com/‍support.‍
2 Odaberite Priručnici.‍
3 Slijedite upute na zaslonu i preuzmite priručnik za svoj
proizvod.‍
Standardi u priručniku
U ovom priručniku pojam “odabir” koristi se za opis sljedećih
radnji.‍
• Označavanje stavke izbornika putem gumba sa strelicama,
nakon čega slijedi pritisak na SELECT (samo za uređaje s
tipkama).‍
• Pritisak na tipku kao što je SELECT ili MENU.‍
Kad trebate odabrati nekoliko stavki zaredom, u tekstu je to
prikazano malim strelicama.‍ Na primjer, "odaberite MENU >
Dodaj" znači da prvo trebate odabrati stavku ili tipku MENU, a
zatim odabrati stavku Dodaj.‍
Uvod
2 Umetnite memorijsku karticu.‍
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.‍
4 Zatvorite vrata.‍
Učitavanje novog softvera na memorijsku
karticu
1
2
3
4
5
6
7
Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.‍
Idite na www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
Odaberite Preuzmi pored "Chartplotters with SD card.‍".‍
Pročitajte i prihvatite uvjete.‍
Odaberite Preuzmi.‍
Odaberite Pokreni.‍
Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.‍
Ažuriranje softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.‍
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.‍
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.‍
NAPOMENA: Kako bi se pojavile upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice uređaj mora biti u potpunosti
pokrenut.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
1
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.‍
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s
normalnim radom.‍
Izvadite memorijsku karticu.‍
5
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego što
se uređaj u potpunosti ponovo pokrene, ažuriranje softvera
neće biti potpuno.‍
Signali GPS satelita
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.‍ Kada uređaj za
iscrtavanje primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
prikazuje se
.‍ Kada uređaj za iscrtavanje izgubi satelitski
signal,
nestaje i na karti iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.‍
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozad.‍
osvjetljenje.‍
SAVJET: Za otvaranje postavki pozadinskog osvjetljenja
pritisnite na bilo kojem zaslonu.‍
2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.‍
mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i
izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.‍
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.‍
Fish Eye 3D: Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna
prema informacijama s karte.‍ Kada je priključena sonda
sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su
crvenim, zelenim i žutim krugovima.‍ Crvena boja označava
najveća jata, a zelena najmanja.‍
Ribolovna karta: Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerenja
dubine na karti.‍ Ova karta uklanja navigacijske podatke s
karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise
dna radi očitavanja dubine.‍ Ova karta najbolja je za ribolov
na pučini, u dubokom moru.‍
Navigacijska karta i ribolovna karta
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
Navigacijska i ribolovna karta omogućuje vam planiranje kursa,
pregled informacija karte i praćene rute.‍ Ribolovna karta služi za
ribolov na pučini.‍
Za otvaranje navigacijske karte odaberite Karte > Navigacijske
karte.‍
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Način rada boja.‍
SAVJET: Za pristup postavkama boja pritisnite
kojem zaslonu.‍
2 Odaberite opciju.‍
na bilo
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.‍
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.‍
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.‍
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.‍
Karte i 3D prikazi karte
Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i
dodacima koji se koriste.‍
Karte i 3D prikaze karata možete otvoriti odabirom opcije Karte.‍
Navigacijska karta: Prikazuje podatke o navigaciji koji su
dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama,
ako su dostupne.‍ Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele,
mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih
mijena u zračnom prikazu.‍
Perspective 3D: Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu)
i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo.‍ Ovaj je prikaz
koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane
sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili
sidrišta.‍
Mariner’s Eye 3D: Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz
odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno
navigacijsko sredstvo.‍ Ovaj je prikaz koristan prilikom
navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene,
2
Za otvaranje ribolovne karte odaberite Karte > Ribolovna karta.‍
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Razina zumiranja označena je brojem mjerila pri dnu karte.‍
Traka ispod broja mjerila predstavlja udaljenost na karti.‍
• Odaberite za smanjivanje prikaza.‍
• Odaberite za povećavanje prikaza.‍
Pomicanje karte pomoću tipki
Kartu možete pomicati kako biste pregledali područje koje nije
vaša trenutna lokacija.‍
1 Na karti koristite strelice.‍
2 Odaberite BACK kako biste zaustavili pomicanje i vratili
zaslon na trenutnu lokaciju.‍
NAPOMENA: Za pomicanje s kombiniranog zaslona
odaberite SELECT.‍
Odabir stavke na karti pomoću tipki uređaja
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite , , ili kako biste
pomaknuli pokazivač.‍
2 Odaberite SELECT.‍
Mjerenje udaljenosti na karti
Odaberite Izmjeri udaljenost.‍
Na zaslonu će se prikazati pribadača koja označava vašu
trenutačnu lokaciju.‍ Udaljenost i kut od pribadače prikazat će
se u kutu.‍
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pokazivača odaberite SELECT.‍
Simboli karte
Ova tablica sadrži neke uobičajene simbole koje možete vidjeti
na detaljnim kartama.‍
Karte i 3D prikazi karte
Ikona
Opis
Plutača
Informacije
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje morskih mijena
Trenutna stanica
Dostupna fotografija iz zraka
Dostupna fotografija iz iste perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije
konture dubine, pojaseve morskih mijena, podatke o dubini
(opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva i
simbole te područja s preprekama i kabelima.‍
Kretanje prema odredištu na karti
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.‍
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode.‍ Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.‍
2 Prema potrebi odaberite SELECT.‍
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.‍
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.‍
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.‍
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje.‍ To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.‍
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Možete pregledati informacije o lokaciji ili objektu na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
1 Odaberite lokaciju ili objekt s navigacijske ili ribolovne karte.‍
Uz desnu stranu karte prikazat će se popis opcija.‍ Prikazane
opcije mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.‍
2 Odaberite opciju:
• Za navigaciju do odabrane lokacije odaberite Navigiraj
do.‍
• Za označavanje točke na lokaciji pokazivača odaberite
Nova točka.‍
• Za pregled udaljenosti i smjera objekta sa svoje trenutne
lokacije odaberite Izmjeri udaljenost.‍
Karte i 3D prikazi karte
Na zaslonu će se prikazati udaljenost i smjer.‍ Odaberite
SELECT za mjerenje s lokacije koja nije vaša trenutna
lokacija.‍
• Za prikaz morskih mijena, struja, neba, napomena na karti
ili informacija o lokalnim uslugama blizu pokazivača
odaberite Informacije.‍
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim vrstama
navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i
prepreke.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.‍
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite navigacijsku oznaku.‍
2 Odaberite naziv navigacijske oznake.‍
Premium karte
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.‍
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli sve karte.‍
Dodatne premium karte, kao što su BlueChart g2 Vision ,
omogućuju vam iskorištavanje vašeg uređaja za iscrtavanje u
potpunosti.‍ Osim detaljnog prikaza pomorskih karata, premium
karte mogu sadržavati sljedeće značajke, koje su dostupne u
određenim područjima.‍
Mariner’s Eye 3D: Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza
plovila za trodimenzionalnu pomoć u navigaciji.‍
Fish Eye 3D: Donosi vizualni trodimenzionalni prikaz morskog
dna prema informacijama s karte.‍
Ribolovne karte: Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura
dna i bez navigacijskih podataka.‍ Ova karta najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.‍
Satelitske slike visoke rezolucije: Donose satelitske slike
visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih
površina na navigacijskoj karti (Prikaz satelitskih slika na
navigacijskoj karti).‍
Fotografije iz zraka: Prikaz marina i drugih zračnih fotografija
značajnih za navigaciju koje vam pomažu vizualizirati okolinu
(Pregled fotografija orijentira iz zraka).‍
Detaljne informacije o cestama i točkama interesa: Prikaz
detaljnih podataka i cestama i točkama interesa, uključujući
iznimno detaljizirane obalne ceste i točke interesa kao što su
restorani, konačišta i lokalne atrakcije.‍
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o sigurnoj
dubini i visini te podatke karte radi određivanja najboljeg
kursa do odredišta.‍ Automatsko navođenje dostupno je
prilikom navigacije do odredišta pomoću naredbe Vodi do.‍
®
®
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena
na karti označava stanice za predviđanje morskih mijena.‍
Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje
morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu morske
mijene u različitim trenucima ili u različite dane.‍
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.‍
1 Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.‍
3
Smjer morske mijene i informacije o razini morske mijene
prikazat će se pokraj ikone .‍
2 Odaberite naziv stanice.‍
Animirani indikatori morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.‍
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za
predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera
struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.‍ U postavkama karte
morate omogućiti animirane ikone (Prikaz i konfiguriranje
morskih mijena i struja).‍
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se
na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom.‍ Crvena strelica
okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast.‍ Nakon
što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat
će se visina plime u stanici.‍
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti.‍
Smjer svake od strelica označava smjer struje na određenoj
lokaciji na karti.‍ Boja strelice struje označava raspon brzine
struje na toj lokaciji.‍ Nakon što premjestite pokazivač preko
pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera prikazat će
se specifična brzina struje na toj lokaciji.‍
Boja
Trenutni raspon brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Narančasta
1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Prikaz i konfiguriranje morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.‍
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati statičke ili
animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i
smjera struje.‍
1 Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Postavljanje karte > Morske mijene i struje.‍
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz pokazivača stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Uključeno.‍
• Za prikaz animiranih stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Animirano.‍
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.‍
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba
dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije.‍
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke
rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja.‍ Ako
ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem opcionalnom
području karte, možete odabrati za povećanje prikaza.‍
Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti
zumiranja na karti.‍
1 Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Postavljanje karte
> Satelitske fotografije.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo kopno za prikaz standardnih
kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim
fotografijama.‍
• Odaberite Prekrivanje foto-karte za prikaz fotografija na
vodi i kopnu uz određeno zatamnjenje.‍ Zatamnjenje
fotografije podesite pomoću klizača.‍ Što je postotak veći,
više će satelitskih fotografija pokrivati i kopno i vodu.‍
4
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Ako na navigacijskoj karti želite pregledavati fotografije iz zraka,
u postavkama karte morate uključiti opciju Fotografija.‍
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.‍
Možete koristiti fotografije orijentira, marina i luka iz zraka kako
biste se orijentirali ili upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.‍
1 Na navigacijskoj karti odaberite ikonu fotoaparata:
• Za prikaz fotografije iz zraka odaberite
.‍
• Za prikaz fotografije iz iste perspektive odaberite
.‍
Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u
kojem pokazuje stožac.‍
2 Odaberite Zračna fotografija.‍
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućuje vam
identifikaciju i praćenje drugih plovila i upozorava vas na promet
u području.‍ Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, ploter će
moći prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se
nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja
aktivno emitiraju AIS informacije.‍
Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet
pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS
smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.‍
Neki modeli plotera podržavaju i praćenje vojnih snaga pomoću
sustava Blue Force Tracking.‍ Plovila koja se prate pomoću
sustava Blue Force Tracking na ploteru su prikazana plavozelenom bojom.‍
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol Opis
AIS plovilo.‍ Plovilo prijavljuje AIS informacije.‍ Smjer u kojemu
trokut pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.‍
Cilj je odabran.‍
Cilj je aktiviran.‍ Cilj izgleda veći na karti.‍ Zelena linija
pridružena cilju označava smjer cilja.‍ Ako su postavke
pojedinosti podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila
prikazuju se ispod cilja.‍ Ako je izgubljen AIS prijenos od
plovila, prikazat će se poruka.‍
Cilj je izgubljen.‍ Zeleni X označava kako je AIS prijenos s
plovila izgubljen, a ploter prikazuje natpis poruke s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti.‍ Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.‍
Opasni cilj u dometu.‍ Cilj treperi dok se oglašava alarm i
prikazuje se poruka.‍ Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni
trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i
smjer cilja.‍ Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj
će treperiti, ali zvučni se alarm neće oglasiti i natpis alarma
neće se prikazati.‍ Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila,
prikazat će se poruka.‍
Opasni cilj je izgubljen.‍ Crveni X označava kako je AIS
prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje poruku s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti.‍ Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.‍
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja
opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do
najbliže točke približavanja tom cilju.‍
NAPOMENA: Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force
Tracking označena su plavo-zelenom bojom neovisno o
njihovom statusu.‍
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i
kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja.‍ Linija
smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.‍
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku
isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte.‍ Dužina planirane
Karte i 3D prikazi karte
linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera.‍
Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini ili se plovilo ne
pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati.‍ Podaci o
promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja koje
emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.‍
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu
iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja.‍ Smjer
kojim cilj skreće, a koji se također temelji na podacima o brzini
skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera.‍
Dužina zavoja se ne mijenja.‍
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS
cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs
cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.‍
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte
Prije korištenja AIS plovila, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s vanjskim AIS uređajem i primiti aktivni signal
transpondera s drugih plovila.‍
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D
prikazu karte.‍ Raspon prikaza konfiguriran za jednu kartu ili
jedan 3D prikaz karte primjenjuje se samo na tu kartu ili na taj
3D prikaz karte Pojedinosti, planirani smjer i postavke staza
konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju
se na sve karte i na sve 3D prikaze karte.‍
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> Postavljanje zaslona.‍
2 Odaberite opciju:
• Kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila odaberite Raspon prikaza i zatim
odaberite udaljenost.‍
• Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS
odaberite Pojedinosti > Prikaži.‍
• Za postavljanje planiranog smjera plavila s aktivacijom
AIS odaberite Planirani smjer, a zatim unesite vrijeme.‍
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze i zatim
odaberite duljinu trase prikazane pomoću staze.‍
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.‍
2 Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.‍
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS
smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.‍
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.‍
2 Odaberite AIS plovilo.‍
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.‍
2 Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj cilj.‍
Prikaz popisa AIS prijetnji
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> AIS lista.‍
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Za postavljanje alarma za sudar s AIS uređajem mora biti
povezan kompatibilan uređaj za iscrtavanje.‍
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS.‍ Sigurna
zona koristi se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.‍
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS > AIS alarm >
Uključeno.‍
Karte i 3D prikazi karte
2
3
4
5
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u područje sigurne zone
oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se
alarm.‍ Objekt je i na zaslonu označen kao opasan.‍ Kad je
alarm isključen, natpis poruke i zvučni signal su isključeni, ali
je objekt na zaslonu još uvijek označen kao opasan.‍
Odaberite Domet.‍
Odaberite udaljenost za radijus sigurne zone oko plovila.‍
Odaberite Vrijeme.‍
Odaberite vrijeme u koje će se alarm oglasiti ako se ustanovi
da će objekt ući u sigurnu zonu.‍
Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta
ranije, postavite Vrijeme na 10, a alarm će se oglasiti 10
minuta prije nego što objekt uđe u sigurnu zonu.‍
AIS signali pomoći
Kad se aktiviraju, samostalni uređaji za AIS signale pomoći
emitiraju izvješća o položaju u slučaju nužde.‍ Uređaj za
iscrtavanje može primiti signale s odašiljača za potragu i
spašavanje (SART), radio signalizacije za označavanje položaja
(EPIRB) i drugih MOB signala.‍ Signali pomoći razlikuju se od
standardnih AIS signala pa izgledaju drugačije na uređaju za
iscrtavanje.‍ Umjesto praćenja signala pomoći kako biste izbjegli
sudar, pratite ih za lociranje i pomoć plovilu ili osobi.‍
Navigiranje do signala pomoći
Kad primite signal pomoći, pojavit će se alarm signala pomoći.‍
Odaberite Pregledaj > Idi na kako biste započeli navigaciju
do signala.‍
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći
Simbol Opis
Emitiranje AIS uređaja za signale pomoći.‍ Odaberite za
pregled više podataka o emitiranju i početku navigacije.‍
Signal je izgubljen.‍
Testiranje signala.‍ Javlja se kad plovilo započne ispitivanje
uređaja za signale pomoći i ne predstavlja stvarnu opasnost.‍
Probni signal je izgubljen.‍
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na
ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
možete odabrati da primate ili ignorirate testne poruke AIS
odašiljača.‍ Ako želite ispitati AIS uređaj za hitne slučajeve,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju
za iscrtavanje.‍
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS.‍
2 Odaberite opciju:
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Radio
signalizacije za označavanje položaja u hitnim slučajevima
odaberite AIS-EPIRB test.‍
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Čovjek u moru
(MOB) odaberite AIS-MOB test.‍
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Odašiljač za
potragu i spašavanje (SART) odaberite Isp.‍ AIS SART
odašilj.‍.‍
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.‍
Odaberite Postavke > Druga plovila > AIS > Isključi.‍
Sve AIS funkcije onemogućene su na svim kartama i 3D
prikazima karti.‍ To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i
određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS
plovilima.‍
5
Postavka karte i 3D prikaza karte
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte.‍ Za neke su opcije potrebne premium karte ili
priključeni dodaci.‍
Ove se postavke odnose na karte i 3D prikaze karte, osim karte
Fish Eye 3D (Postavke karte Fish Eye 3D).‍
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU.‍
Točke i tragovi: Pogledajte Postavke tragova i točaka na
kartama i prikazima karte.‍
Druga plovila: Pogledajte Postavke za druga plovila na kartama
i prikazima karata.‍
Navigacijske oznake: Prikazuje navigacijske oznake na
Ribolovnoj karti.‍
Postavljanje karte: Pogledajte Postavke za navigacijsku i
ribolovnu kartu.‍
Prikaz brojeva: Pogledajte Postavke prikaza brojeva.‍ To se
može prikazati u izborniku Postavljanje karte.‍
Izgled karte: Pogledajte Postavke izgleda karte.‍ To se može
prikazati u izborniku Postavljanje karte.‍
Postavke za navigacijsku i ribolovnu kartu
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte.‍ Neke postavke zahtijevaju vanjske dodatke ili
odgovarajuće premium karte.‍
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Postavljanje karte.‍
Satelitske fotografije: Prikazuje satelitske slike visoke
rezolucije na dijelovima kopna ili na dijelovima kopna i mora
na navigacijskoj karti ako se koriste određene premium karte
(Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti).‍
Maska za vodu: Omogućuje sjenčanje reljefa koje prikazuje
gradijent dna sa sjenčanjem ili slike sonara koje pomažu u
određivanju gustoće dna.‍ Ova je značajka dostupna samo s
nekim premium kartama.‍
Morske mijene i struje: Prikazuje indikatore stanica za
mjerenje i predviđanje morskih mijena na karti (Prikaz i
konfiguriranje morskih mijena i struja) i omogućuje klizač
plime i struje koji postavlja vrijeme prijave plime i struja na
karti.‍
Ruže: Prikazuje ružu kompasa oko plovila koji označava smjer
kompas okrenut u smjeru plovila.‍ Smjer stvarnog ili
manifesnog vjetra prikazat će se ako je uređaj za iscrtavanje
priključen na kompatibilni pomorski senzor vjetra.‍ U načinu
rada za jedrenje na ruži vjetrova prikazuju se stvarni i
manifesni vjetar.‍
Razina jezera: Postavlja trenutnu razinu vode jezera.‍ Ova je
značajka dostupna samo s nekim premium kartama.‍
Prikaz brojeva: Pogledajte Postavke prikaza brojeva.‍
Izgled karte: Pogledajte Postavke izgleda karte.‍
Postavke tragova i točaka na kartama i prikazima
karte
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Točke i tragovi.‍
Trase: Prikazuje tragove na karti ili 3D prikazu karte.‍
Točke: Prikazuje popis točaka (Pregled popisa svih
međutočaka).‍
Nova točka: Stvara novu točku.‍
Prikaz točke: Postavlja način prikaza točaka na karti.‍
Aktivni tragovi: Prikazuje izbornik s opcijama aktivnog traga.‍
Spremljene trase: Prikazuje popis spremljenih tragova (Prikaz
popisa spremljenih trasa).‍
Prikaz trasa: Postavlja koji će se tragovi prikazati na karti na
temelju boje traga.‍
6
Postavke prikaza brojeva
Uređivanje izgleda: Postavlja izgled prikaza podataka ili
podatkovnih polja.‍ Možete odabrati podatke koji će se
prikazivati unutar svakog podatkovnog polja.‍
Navigacijski umetak: Prikazuje navigacijske umetke kada
plovilo navigira prema odredištu.‍
Postavke navigacijskog umetka: Omogućuje vam
konfiguriranje navigacijskog umetka kako bi se prikazali
Detalji dionice rute i za kontrolu prikaza umetka prije
skretanja ili odredišta.‍
Vrpca kompasa: Prikazuje podatkovnu traku vrpce kompasa
kada plovilo navigira prema odredištu.‍
Uređivanje podatkovnih polja
Možete mijenjati podatke koji će se prikazivati u prikazu brojeva
na kartama i drugim zaslonima.‍
1 Na zaslonu koji podržava prikaz brojeva odaberite MENU.‍
2 Po potrebi odaberite Postavljanje karte.‍
3 Odaberite Prikaz brojeva > Uređivanje izgleda.‍
4 Odaberite izgled.‍
5 Odaberite podatkovno polje.‍
6 Odaberite vrstu podataka prikazanih u polju.‍
Dostupne podatkovne opcije ovise o ploteru.‍
Prikaz navigacijskog umetka
Možete kontrolirati hoće li se navigacijski umetak prikazivati na
određenim prikazima karte.‍ Navigacijski umetak prikazuje se
samo kada plovilo navigira prema odredištu.‍
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU.‍
2 Po potrebi odaberite Postavljanje karte.‍
3 Odaberite Prikaz brojeva > Navigacijski umetak >
Automatski.‍
4 Odaberite Postavke navigacijskog umetka.‍
5 Dovršenje postupka:
• Za prikaz ispravljene brzine za međutočku prilikom
navigacije rutom s više od jedne dionice odaberite Detalji
dionice rute > Uključeno.‍
• Za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju
udaljenosti odaberite Sljed.‍ skretanje > Udaljenost.‍
• Za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju
vremea odaberite Sljed.‍ skretanje > Doba dana.‍
• Za označavanje načina prikazivanja podataka o odredištu
odaberite Odredište i zatim odaberite opciju.‍
Postavke izgleda karte
Možete podesiti izgled različitih prikaza karte i 3D prikaza karte.‍
Svaka je postavka posebna za kartu ili prikaz karte koji se
koristi.‍
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karti te modele uređaja za iscrtavanje.‍ Za neke su opcije
potrebne premium karte ili priključeni dodaci.‍
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Postavljanje
karte > Izgled karte.‍
Orijentacija: Postavlja perspektivu karte.‍
Pojedinost: Podešava količinu pojedinosti koje se prikazuju na
karti pri različitim razinama zumiranja.‍
Linija smjera: Prikazuje i podešava pramčanicu, odnosno liniju
nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru kretanja i
postavlja izvor podataka za pramčanicu.‍
Karta svijeta: Koristi osnovnu kartu svijeta ili kartu osjenčanog
reljefa.‍ Ove su razlike vidljive samo kad je karta previše
udaljena da bi se vidjela detaljna karta.‍
Karte i 3D prikazi karte
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu.‍ Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.‍
Sigurnosno sjenčanje: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.‍
Sjenčanje raspona dubina: Određuje gornju i donju dubinu za
sjenčanje između njih.‍
Simboli: Prikazuje i konfigurira izgled raznih simbola na karti,
kao što su ikona plovila, simboli navigacijskih sredstava,
kopnene točke interesa i sektori svjetla.‍
Stil: Postavlja izgled karte na 3D terenu.‍
Boje opasnosti: Plitku vodu i kopno prikazuje u različitim
bojama.‍ Plava predstavlja duboku vodu, žuta plitku, a crvena
vrlo plitku vodu.‍
Sigurna dubina: Postavlja izgled sigurne dubine za prikaz karte
Mariner’s Eye 3D.‍
NAPOMENA: Ova postavka utječe samo na izgled boja
opasnosti na prikazu karte Mariner’s Eye 3D.‍ Ona ne utječe
na postavku automatskog navođenja za dubinu sigurne vode
ili na postavku sonara za alarm za plitku vodu.‍
Prsteni dometa: Prikazuje i konfigurira izgled prstenova
dometa, što vam pomaže u vizualizaciji udaljenosti u nekim
prikazima karte.‍
Širina prometnice: Označava širinu navigacijske linije, odnosno
grimizne linije koja u nekim prikazima karte označava kurs do
odredišta.‍
Postavljanje smjera i kopnenog kursa
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).‍
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja.‍ Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.‍
1 Na prikazu karte odaberite MENU > Postavljanje karte >
Izgled karte > Linija smjera.‍
2 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Automatski.‍
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).‍
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Smjer.‍
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.‍
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.‍
Odaberite
Zaslon i odaberite opciju:
3
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.‍
• Odaberite Doba dana > Doba dana i unesite vrijeme koje
će se koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo
prijeći trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.‍
Postavke za druga plovila na kartama i prikazima
karata
NAPOMENA: Za ove opcije potrebno je priključiti dodatnu
opremu kao što je AIS prijemnik ili VHF radio uređaj.‍
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila.‍
AIS lista: Prikazuje AIS listu (Prikaz popisa AIS prijetnji).‍
DSC popis: Prikazuje DSC popis (DSC popis).‍
Postavljanje zaslona: Vidi Postavke AIS prikaza.‍
DSC staze: Prikazuje trase DSC plovila i odabire duljinu trase
prikazane pomoću staze.‍
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar u sigurnoj zoni
(Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni).‍
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
Postavke AIS prikaza
NAPOMENA: AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i
aktivnih signala transpondera s drugih plovila.‍
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila >
Postavljanje zaslona.‍
Raspon AIS prikaza: Označava udaljenost od vaše lokacije na
kojoj se prikazuju AIS plovila.‍
Pojedinosti: Prikazuje pojedinosti o plovilima koja imaju
aktiviran AIS.‍
Planirani smjer: Postavlja vrijeme za planirani smjer za plovila
koja imaju aktiviran AIS.‍
Staze: Prikazuje staze AIS plovila i odabire duljinu trase
prikazane pomoću staze.‍
Postavke karte Fish Eye 3D
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.‍
Na prikazu karte Fish Eye 3D odaberite MENU.‍
Prikaži: Postavlja perspektivu 3D prikaza karte.‍
Trase: Prikazuje trase.‍
Sonarni stožac: Prikazuje stožac koji označava područje
pokriveno sondom.‍
Simboli riba: Prikazuje pronađene ribe.‍
Navigacija pomoću uređaja za
iscrtavanje
OPREZ
Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko
kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon
autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.‍
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.‍
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode.‍ Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.‍
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu.‍ Kurs ili rutu možete pratiti na
navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.‍
Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri
načina: Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje.‍
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta.‍ Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta.‍ Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije.‍ Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.‍
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja.‍ Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.‍
Automatsko navođenje: Stvara put do odredišta pomoću
automatskog navođenja.‍ Ova je mogućnost dostupna samo
uz upotrebu kompatibilne premium karte na kompatibilnom
ploteru.‍ Stvara liniju navigacije skretanje-po-skretanje
izbjegavajući kopno i druge prepreke.‍ Linija navigacije temelji
7
se na podacima karte i sigurnoj dubini, sigurnoj visini i
postavkama plotera za udaljenost od obale koje postavlja
korisnik.‍ Ploter pomoću ovih postavki i podataka karte stvara
liniju navigacije koja zaobilazi sva područja između
trenutačne lokacije i odredišta kroz koja se ne može proći.‍
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Odgovor
Kako postići da me uređaj za Krećite se pomoću opcije Idi na.‍
iscrtavanje usmjeri kamo
Pogledajte Postavljanje i praćenje
želim ići?
izravnog kursa pomoću opcije Idi na.‍
Kako postići da me uređaj
navodi ravnom linijom
(umanjujući odstupanja na
minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od
trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i
krećite se njome pomoću opcije Ruta
do.‍ Pogledajte Stvaranje rute i
navigiranje s vaše trenutne lokacije.‍
Kako postići da me uređaj
Odredite rutu s više dionica i krećite se
navodi do lokacije zaobilazeći njome pomoću opcije Ruta do.‍
pritom ucrtane prepreke?
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije.‍
Može li uređaj stvoriti putanju Ako imate premium karte koje
za mene?
podržavaju automatsko navođenje i
nalazite se u području pokrivenom
značajkom automatskog navođenja,
možete navigirati pomoću automatskog
navođenja.‍ Pogledajte Postavljanje i
praćenje puta za Automatsko
navođenje.‍
Kako promijeniti postavke
automatskog navođenja za
svoje plovilo?
Pogledajte Konfiguracija linije
automatskog navođenja.‍
Odredišta
Odredišta možete odabrati pomoći raznih karti i 3D prikaza karte
ili pomoću popisa.‍
Pretraživanje odredišta prema nazivu
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga
možete pretraživati prema nazivu.‍
1 Odaberite Navigacijske informacije > Traži po nazivu.‍
2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.‍
3 Po potrebi odaberite Gotovo.‍
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju
kriterijima vašeg pretraživanja.‍
4 Odaberite odredište.‍
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
Na navigacijskoj karti odaberite odredište.‍
Pretraživanje odredišta pomoću korisničkih podataka
1 Odaberite Korisnički podaci.‍
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz popisa prethodno učitanih lokacija i prethodno
označenih lokacija odaberite Točke.‍
• Za prikaz popisa prethodno spremljenih ruta odaberite
Rute.‍
• Za prikaz popisa spremljenih trasa odaberite Trase.‍
• Za prikaz vezova, sidrišta i ostalih točaka interesa na
pučini odaberite Usluge na pučini.‍
• Za prikaz popisa marina i ostalih točaka interesa na kopnu
odaberite Usluge na kopnu.‍
• Za pretraživanje odredišta po nazivu Traži po nazivu.‍
3 Odaberite odredište.‍
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.‍
8
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na
kojima se nude pomorske usluga.‍
1 Odaberite Navigacijske informacije.‍
2 Odaberite Usluge na pučini ili Usluge na kopnu.‍
3 Po potrebi odaberite kategoriju pomorske usluge.‍
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis najbližih lokacija te
udaljenost i smjer do svake od njih.‍
4 Odaberite odredište.‍
Možete odabrati ili za prikaz dodatnih informacija ili prikaz
lokacije na karti.‍
Staze
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.‍
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode.‍ Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.‍
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
OPREZ
Tvrtka Garmin preporučuje korištenje značajke Vodi do samo za
vrijeme rada motora.‍ Korištenje značajke Vodi do prilikom
jedrenja može dovesti do naglog okretanja niz vjetar i tako
uzrokovati oštećenja jedrilice.‍ Pri neočekivanom okretanju niz
vjetar jedra i snasti koja nisu pod nadzorom mogu se oštetiti ili
ozlijediti članove posade ili putnike.‍
Možete postaviti i slijediti kurs prema odredištu koristeći neku od
ove tri metode: Idi na, Ruta do ili Vodi do.‍
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta.‍ Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta.‍ Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije.‍ Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.‍
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja.‍ Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.‍
Automatsko navođenje: Stvara put do odredišta pomoću
automatskog navođenja.‍ Ova je mogućnost dostupna samo
uz upotrebu kompatibilne premium karte na kompatibilnom
ploteru.‍ Stvara liniju navigacije skretanje-po-skretanje
izbjegavajući kopno i druge prepreke.‍ Linija navigacije temelji
se na podacima karte i sigurnoj dubini, sigurnoj visini i
postavkama plotera za udaljenost od obale koje postavlja
korisnik.‍ Ploter pomoću ovih postavki i podataka karte stvara
liniju navigacije koja zaobilazi sva područja između
trenutačne lokacije i odredišta kroz koja se ne može proći.‍
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije
Idi na
OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode.‍ Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.‍
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije
do odabranog odredišta.‍
1 Odaberite odredište (Odredišta).‍
2 Odaberite Navigiraj do > Idi na.‍
Prikazat će se grimizna linija.‍ U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
vaše trenutne lokacije do odredišta.‍ Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.‍
3 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
4 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.‍
Zaustavljanje navigacije
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Zaustavi navigaciju.‍
Međutočke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.‍
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite MARK.‍
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke > Nova točka.‍
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje međutočke na temelju koordinata odaberite
Upiši koordinate i unesite koordinate.‍
• Za stvaranje međutočke pomoću karte odaberite Koristi
kartu, odaberite lokaciju i odaberite SELECT.‍
Označavanje lokacije SOS ili MOB poziva
Na početnom zaslonu odaberite Čovjek u moru > Da.‍
Međunarodni MOB simbol (čovjek u moru) označava aktivnu
MOB točku i ploter određuje izravan kurs natrag do označene
lokacije.‍
Pregled popisa svih međutočaka
Odaberite Korisnički podaci > Točke.‍
Uređivanje spremljene međutočke
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.‍
2 Odaberite točku.‍
3 Odaberite Uredi točku.‍
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.‍
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.‍
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.‍
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.‍
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.‍
• Za pomicanje položaja međutočke odaberite Pomakni.‍
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.‍
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode.‍ Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.‍
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
Za navigiranje do međutočke morate ju prvo stvoriti.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.‍
2 Odaberite točku.‍
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.‍
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.‍
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.‍
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje.‍ To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.‍
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Brisanje međutočke ili točke MOB
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.‍
2 Odaberite međutočku ili MOB.‍
3 Odaberite Izbriši.‍
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve.‍
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.‍
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati.‍ Ovaj postupak ne sprema rutu ili
podatke o međutočki.‍
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.‍
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.‍
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.‍
4 Pratite upute na zaslonu.‍
5 Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 te dodajte još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.‍
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije.‍ To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.‍
6 Po potrebi odaberite MENU.‍
7 Odaberite Navigiraj rutom.‍
8 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
9 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće međutočke.‍
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute > Nova ruta > Koristi
kartu.‍
2 Odaberite početnu točku rute.‍
3 Za dodavanje skretanja pratite upute na zaslonu.‍
4 Po potrebi ponovite korak 3 kako biste dodali još skretanja.‍
5 Odaberite krajnje odredište.‍
Prikaz popisa ruta
Odaberite Korisnički podaci > Rute.‍
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.‍
9
2 Odaberite rutu.‍
3 Odaberite Uredi rutu.‍
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.‍
• Za odabir međutočke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
međutočku s popisa.‍
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi kartu i odaberite lokaciju na karti.‍
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.‍
2 Odaberite rutu.‍
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Unaprijed.‍
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.‍
Prikazat će se grimizna linija.‍ U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta.‍ Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.‍
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.‍
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).‍
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.‍
2 Odaberite rutu.‍
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući
je za određenu udaljenost.‍
5 Naznačite kako navigirati rutom:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne
rute odaberite Naprijed - lijevo.‍
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do desne strane originalne
rute odaberite Naprijed - desno.‍
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane
originalne rute odaberite Unatrag - lijevo.‍
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do desne strane
originalne rute odaberite Unatrag - desno.‍
Prikazat će se grimizna linija.‍ U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta.‍ Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.‍
6 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
10
7 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.‍
8 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).‍
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute.‍
2 Odaberite rutu.‍
3 Odaberite Izbriši.‍
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Rute.‍
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila.‍ Trasa koja se trenutno
snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti.‍ Trase
možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.‍
Prikaz trasa
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Točke i
tragovi > Trase > Uključeno.‍
Linija na karti označava vašu trasu.‍
Postavljanje boje aktivne trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne
trase > Boja trase.‍
2 Odaberite boju trase.‍
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremi aktivnu
trasu.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.‍
• Odaberite Cijeli zapisnik.‍
Prikaz popisa spremljenih trasa
Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.‍
Uređivanje spremljene trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.‍
2 Odaberite trag.‍
3 Odaberite Uredi trasu.‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv i unesite novi naziv.‍
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.‍
Spremanje trase kao rute
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.‍
2 Odaberite trag.‍
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi rutu.‍
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa tragova i
navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jedan trag
(Trase).‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.‍
2 Odaberite trag.‍
3 Odaberite Prati trasu.‍
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao početna odaberite Unaprijed.‍
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao odredišna odaberite Unatrag.‍
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
5 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.‍
6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli
kopno, plitku vodu i ostale prepreke.‍
Brisanje spremljene trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.‍
2 Odaberite trag.‍
3 Odaberite Izbriši.‍
Brisanje svih spremljenih trasa
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Spremljene trase.‍
Ponovno trasiranje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Prati aktivnu trasu.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.‍
• Odaberite Cijeli zapisnik.‍
3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.‍
4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Brisanje aktivne trase
Odaberite Korisnički podaci > Trase > Očisti aktivnu
trasu.‍
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati
zabilježena.‍
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom
snimanja
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne
trase.‍
2 Odaberite Način snimanja.‍
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.‍
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.‍
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
trase.‍ Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju.‍ Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne
trase > Interval snimanja > Interval.‍
2 Odaberite opciju:
• Za bilježenje trase na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Udaljenost > Promijeni i unesite udaljenost.‍
• Za bilježenje trase na temelju vremenskog intervala
odaberite Doba dana > Promijeni i unesite vremenski
interval.‍
• Za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od
kursa odaberite Rezolucija > Promijeni i unesite
maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke
trase.‍
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Sve > OK.‍
Automatsko Navođenje
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.‍
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
Najbolji put do odredišta možete izračunati pomoću funkcije
Automatsko navođenje.‍ Automatsko navođenje pomoću plotera
skenira kartografske podatke kao što su dubina vode i poznate
prepreke i predlaže put.‍ Put možete prilagoditi za vrijeme
navigacije.‍
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko
navođenje
1 Odaberite odredište (Odredišta).‍
2 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.‍
3 Pregledajte put koji je označen grimiznom linijom.‍
4 Odaberite Pokreni navigaciju.‍
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje.‍ To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.‍
Stvaranje puta automatskog navođenja
1 Odaberite Navigacija > Rute i putovi aut.‍ navođ.‍ > Nova
ruta > Automatsko navođenje.‍
2 Odaberite SELECT i odaberite odredišnu točku.‍
Filtriranje popisa ruta i putova automatskog
navođenja
Popis ruta i putova automatskog navođenja možete filtrirati kako
biste brzo pronašli spremljeno odredište.‍
1 Odaberite MENU > Filtar.‍
2 Odaberite opciju.‍
Pregledavanje puta automatskog navođenja
1 Na navigacijskoj karti odaberite put.‍
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz opasnosti i prilagođavanje opasnog puta
odaberite Pregledavanje opasnosti.‍
• Za promjenu naziva puta ili prilagođavanje ili ponovno
izračunavanje puta odaberite Uredi.‍
• Za brisanje puta odaberite Izbriši.‍
• Za navigaciju odabranim putom odaberite Navigiraj do.‍
Prilagođavanje puta automatskog navođenja
1 Na navigacijskoj karti pratite upute na zaslonu ili pomoću tipki
sa strelicama pomaknite odredišnu točku na novu lokaciju.‍
2 Odaberite SELECT > Pomakni točku.‍
3 Odaberite BACK za povratak na navigacijski zaslon.‍
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u
tijeku
Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Odustani.‍
SAVJET: Možete odabrati BACK za brzo poništavanje
izračuna.‍
Postavljanje vremena dolaska
Ako funkciju Vrijeme dolaska primijenite na rutu ili put
automatskog navođenja, dobit ćete informaciju o vremenu
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
11
dolaska na odabranu točku.‍ To vam omogućuje da odredite
vrijeme dolaska na lokaciju, na primjer, na podizanje mosta ili
startnu liniju utrke.‍
1 Na navigacijskoj karti odaberite MENU.‍
2 Po potrebi odaberite Opcije za navigaciju.‍
3 Odaberite Određeno vrijeme dolaska.‍
SAVJET: Izbornik funkcije Određeno vrijeme dolaska brzo
možete otvoriti odabirom točke na putu automatskog
navođenja.‍
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje.‍ Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije.‍ Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne.‍ Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.‍
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.‍
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Automatsko
navođenje > Udaljenost od obale > Normalno.‍
3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.‍
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.‍
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.‍
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite MENU > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.‍
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Daleko.‍
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.‍
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.‍
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže.‍ Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.‍
8 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite MENU > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.‍
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najdalje.‍
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.‍
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.‍
12
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže.‍ Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.‍
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.‍
Konfiguracija linije automatskog navođenja
OPREZ
Postavke za sigurnu dubinu i sigurnu visinu utječu na način na
koji uređaj za iscrtavanje izračunava liniju automatskog
navođenja.‍ Ako u određenom području nije poznata dubina vode
ili visina prepreke, za to područje neće se izračunati linija
automatskog navođenja.‍ Ako je područje na početku ili na kraju
linije automatskog navođenja pliće od sigurne dubine vode ili
niže od sigurne visine prepreke, za to područje neće se
izračunati linija automatskog navođenja.‍ Na karti se kurs kroz ta
područja prikazuje kao siva linija.‍ Nakon što vaše plovilo uđe na
jedno od tih područja, prikazat će se poruka upozorenja.‍
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
Možete postaviti parametre koje će uređaj za iscrtavanje koristiti
prilikom izračuna linije automatskog navođenja.‍
Sigurna dubina: Postavlja minimalnu dubinu (odnosi se na
dubinu datuma na karti) koju uređaj za iscrtavanje koristi za
izračun linije automatskog navođenja.‍
NAPOMENA: Minimalna sigurna dubina za premium karte je
90 cm (3 stope).‍ Ako unesete vrijednost sigurne dubine
manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute za
automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).‍
Sigurna visina: Postavlja minimalnu visinu (odnosi se na visinu
datuma na karti) mosta ispod kojeg vaše plovilo može
sigurno proći.‍
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
linija automatskog navođenja postavi.‍ Linija automatskog
navođenja može se pomaknuti ako promijenite ovu postavku
tijekom navigacije.‍ Dostupne vrijednosti za ovu postavku su
relativne, a ne apsolutne.‍ Kako biste bili sigurni da je linija
automatskog navođenja postavljena na odgovarajućoj
udaljenosti od obale, smještaj linije automatskog navođenja
možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih odredišta
koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove
(Prilagođavanje udaljenosti od obale).‍
Kombinacije
Kombinirani zaslon istovremeno prikazuje kombinaciju različitih
zaslona.‍ Broj dostupnih opcija na kombiniranom zaslonu ovisi o
dodatnim uređajima koje ste povezali s uređajem za iscrtavanje
te o tome koristite li premium karte.‍
Odabir kombinacije
1 Odaberite Kombinacije.‍
2 Odaberite kombinaciju.‍
Prilagodba kombiniranog zaslona
1
2
3
4
Odaberite Kombinacije.‍
Pomoću strelica označite zaslon Kombinacije.‍
Odaberite MENU > Konfiguriraj kombinaciju.‍
Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite novi naziv.‍
Kombinacije
• Za promjenu rasporeda informacija na zaslonu odaberite
Promijeni izgled i odaberite novi izgled.‍
• Za promjenu informacija prikazanih na zaslonu odaberite
Promijeni funkciju i odaberite nove podatke.‍
• Za prilagođavanje podataka prikazanih na zaslonu
odaberite Prikaz brojeva (Postavke prikaza brojeva).‍
• Za promjenu veličine područja s informacijama na zaslonu
odaberite Prom.‍ vel.‍ komb.‍ zasl.‍.‍
Dodavanje prilagođenog kombiniranog
zaslona
Možete stvoriti osobni prilagođeni kombinirani zaslon koji
odgovara vašim potrebama.‍
1 Odaberite Kombinacije > MENU > Dodaj kombinaciju.‍
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv, unesite novi naziv i
odaberite Gotovo.‍
• Za promjenu broja prikazanih funkcija odaberite funkcije i
odaberite broj.‍
• Za promjenu funkcije dijela zaslona odaberite područje
koje želite promijeniti i odaberite funkciju na popisu koji se
nalazi na desnoj strani.‍
• Za promjenu okomite ili vodoravne orijentacije
višefunkcijskog zaslona odaberite Podijeli i odaberite
opciju.‍
• Za promjenu načina prikaza podataka na stranici
odaberite Prikaz brojeva i odaberite opciju.‍
• Za promjenu vrste prikazanih podataka odaberite Prikaz
brojeva, odaberite podatkovno polje i odaberite novu
vrstu podataka.‍
Sonar
Kada je ispravno povezan s kompatibilnom sondom, ploter
možete koristiti kao fishfinder uređaj.‍ Različiti prikazi sonara
pomažu u prikazu riba u trenutnom području.‍
Podešavanja koja možete napraviti na svakom prikazu sonara
ovise o aktivnom prikazu te o priključenom modelu plotera i
sondi.‍
À
Á
Â
Informacije o dubini
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
DownVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli DownVü tehnologiju
sonara i sondi.‍
NAPOMENA: Za primanje DownVü sonara sa skeniranjem
trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili Fishfinder te
kompatibilna sonda.‍
DownVü sonar visoke frekvencije pruža jasniju sliku ispod
plovila i daje detaljnije prikaze strukture iznad kojih plovilo
prolazi.‍
Tradicionalne sonde emitiraju stožasti snop.‍ Tehnologija sonara
sa skeniranjem DownVü emitira uski snop oblikom sličan snopu
u uređaju za kopiranje.‍ Taj snop omogućuje jasniju sliku onoga
što se nalazi pod plovilom više nalik na fotografiju.‍
SideVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli SideVü sonar i sonde
za skeniranje.‍
NAPOMENA: Za primanje SideVü sonara za skeniranje,
potrebni su vam kompatibilan ploter i sonda.‍
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila.‍ Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.‍
Prikazi sonara
Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i opcijskom
sonarnom modulu koji su povezani s uređajem za iscrtavanje.‍
Na primjer, prikaz podijeljene frekvencije dostupan je samo ako
ste povezani sa sondom dvostruke frekvencije.‍
Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na
cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više
prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene
frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije.‍ Možete
prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu.‍ Na primjer,
gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati
osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.‍
Prikaz sonara preko cijelog zaslona
Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o
priključenoj opremi.‍ Prikazi sonara preko cijelog zaslona
prikazuju veliku sliku očitanja sonara sa sonde.‍ Mjerilo dosega s
desne strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok
se zaslon pomiče zdesna ulijevo.‍
Sonar
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
SideVü/DownVü tehnologija skeniranja
Umjesto uobičajenog stožastog snopa, sonde SideVü/DownVü
koriste plosnati snop za skeniranje vode i tla na bočnim
stranama plovila.‍
13
Pregled povijesti sonara
Kretanjem po prikazu sonara možete pregledati povijesne
podatke sonara.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Pauziraj sonar.‍
2 Koristite tipke sa strelicama.‍
Prilagođavanje prikaza brojeva
Prikazi sonara na podijeljenom zaslonu
Prikazi sonara na podijeljenom zaslonu omogućuju vam da
istovremeno pregledavate različite kombinacije podataka
sonara.‍ Na primjer, na jednom zaslonu možete pregledavati
podatke tradicionalnog i DownVü sonara.‍ Izgled prikaza sonara
na podijeljenom zaslonu možete urediti kako biste promijenili
veličinu prozora i promijenili redoslijed podataka.‍
Brzine pomicanja tradicionalnog i DownVü prikaza sonara
sinkronizirane su radi lakšeg pregledavanja podataka na
podijeljenom zaslonu.‍
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon
preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu.‍
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Kod prikaza sonara podijeljene frekvencije, jedna strana
prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s podacima sonara
visoke frekvencije, a druga strana prikazuje grafikon preko
cijelog zaslona s podacima sonara niže frekvencije.‍
NAPOMENA: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva
korištenje sonde dvostruke frekvencije.‍
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.‍
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz uređaj za
iscrtavanje, možda ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi
sonar pravilno radio.‍ Ta se opcija neće prikazati ako je uređaj
automatski prepoznao vašu sondu.‍
1 U prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Instalacija > Vrsta sonde.‍
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostruka zraka (200/77 kHz).‍
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostruka frekvencija (200/50
kHz).‍
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.‍
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću
tipki uređaja
1 Na prikazu sonara pomoću strelica odaberite lokaciju za
spremanje.‍
2 Odaberite SELECT.‍
3 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.‍
Pauziranje prikaza sonara
Na prikazu sonara odaberite MENU > Pauziraj sonar.‍
14
Na nekim modelima plotera možete prilagoditi podatke koji se
prikazuju na zaslonu sonara.‍
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
modelima.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Prikaz brojeva.‍
2 Po potrebi odaberite brojeve koje želite prilagoditi.‍
3 Pomoću tipke za prebacivanje odaberite hoće li podatak biti
prikazan ili skriven.‍
4 Odaberite BACK za prilagođavanje drugih podataka.‍
NAPOMENA: Vrpcu kompasa i navigacijski umetak također
možete prikazati ili sakriti.‍
5 Odaberite Gotovo.‍
Podešavanje razine detalja
Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara
možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na
tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na DownVü i
SideVü/DownVü sondama.‍
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg
intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti
povratne signale manjeg intenziteta i šum.‍ Želite li vidjeti sve
povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te
tako prikazati više informacija na zaslonu.‍ Time se uklanja i
šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih
signala.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU.‍
2 Odaberite Osjetljivost ili Svjetlina.‍
3 Odaberite opciju:
• Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili
svjetlinu, odaberite Gore ili Dolje.‍
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju
Automatski.‍
Prilagođavanje intenziteta boje
Možete podešavati intenzitet boja i isticati područja interesa na
zaslonu sonara, podešavanjem osjetljivosti boje na
tradicionalnim sondama ili kontrasta na DownVü i SideVü/
DownVü sondama.‍ Ova postavka najbolje funkcionira nakon
podešavanja razine detalja koji se prikazuju na zaslonu
postavljanjem osjetljivosti ili svjetline.‍
Želite li istaknuti manje skupine riba ili stvoriti veći intenzitet
prikaza objekta, možete povećati postavku osjetljivosti boja ili
kontrasta.‍ To će dovesti do gubitka diferencijacije povratnih
signala velikog intenziteta na dnu.‍ Želite li smanjiti intenzitet
povratnog signala, možete smanjiti osjetljivost boja ili kontrast.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU.‍
2 Odaberite opciju:
• U prikazu sonara DownVü ili SideVü odaberite Kontrast.‍
• Ako se nalazite u nekom drugom prikazu sonara,
odaberite Postavke sonara > Napredno > Osjetljivost
boje.‍
3 Odaberite opciju:
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje intenziteta boja
odaberite Gore ili Dolje.‍
Sonar
• Za korištenje zadane postavke odaberite Zadano.‍
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine
Možete podešavati domet mjerila dubine na tradicionalnim i
DownVü prikazima sonara te domet mjerila širine na SideVü
prikazu sonara.‍
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će
se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.‍
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice.‍ Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste
postavili.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Domet.‍
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje dometa, odaberite Automatski.‍
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
Gore ili Dolje.‍
SAVJET: Na zaslonu sonara možete odabrati ili ako
želite ručno podesiti domet.‍
SAVJET: Kada pregledavate više zaslona sonara, odaberite
SELECT za odabir aktivnog zaslona.‍
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu
sonara
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Zumiranje.‍
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje podataka sonara s dubine dna odaberite
Fiksirano dno.‍
NAPOMENA: Kada je omogućena značajka fiksirano dno,
značajka Domet mijenja se u Raspon.‍
• Za ručno postavljanje raspona dubina povećanog
područja odaberite Ručno, zatim odaberite Pregled
prema gore ili Pregled prema dolje za postavljanje
raspona dubina povećanog područja i odaberite Povećaj
ili Smanji za povećavanje ili smanjivanje povećanog
područja.‍
• Za automatsko postavljanje dubine i povećanja odaberite
Automatski.‍
• Kako biste otkazali povećanje, odaberite Bez zumiranja.‍
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu.‍ Veća brzina pomicanja omogućuje više detalja,
posebno prilikom pomicanja ili kretanja.‍ Manja brzina pomicanja
omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu.‍ Brzina
pomicanja postavljena na jednom prikazu sonara primjenjuje se
na sve prikaze sonara.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Brzina pomicanja.‍
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine ili brzine kroz vodu odaberite
Automatski.‍
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja.‍ Prilikom pregledavanja DownVü ili SideVü
prikaza sonara, preporučuje se odabir postavke
Automatski.‍
• Ako želite izrazito brzo pomicanje, odaberite Ultrascroll®.‍
Sonar
Opcija Ultrascroll omogućuje brzo kretanje kroz nove
podatke sonara, ali uz smanjenu kvalitetu slike.‍ Postavka
Brzo u većini je slučajeva dobar omjer između brzine
pomicanja i izobličenosti ciljeva.‍
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o sondi koja se koristi.‍
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.‍
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru.‍ Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.‍
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje pokrivaju veće
područje i ribarima prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu
generirati više površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna
na nemirnom moru.‍ Veće širine snopa stvaraju veće lukove za
primanje signala riba pa su idealne za pronalaženje riba.‍ Veće
širine snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.‍ Mogu se koristiti za
traženje struktura poput nakupina na dnu.‍
Odabir frekvencija
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.‍
Možete odrediti koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Frekvencija.‍
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.‍
Više informacija o frekvencijama: Frekvencije sonara.‍
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.‍
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Frekvencija.‍
2 Odaberite Dodaj.‍
3 Unesite frekvenciju.‍
Uključivanje značajke A-Scope
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim prikazima
sonara.‍
A-scope je okomita bljeskalica s desne strane prikaza sonara
preko cijelog zaslona.‍ Ova značajka proširuje posljednje
primljene podatke sonara radi lakšeg pregleda.‍ Pomaže i pri
otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.‍
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Izgled > A-Scope.‍
Postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.‍
Postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.‍
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara.‍
Linija dubine: Prikazuje brzu referentnu liniju dubine.‍
Brzina pomicanja: Određivanje brzine kojom će se sonar
pomicati zdesna nalijevo.‍
U plitkoj vodi dobro je smanjiti brzinu pomicanja kako bi se
produljilo vrijeme prikaza informacija na zaslonu.‍ U dubljoj
vodi možete povećati brzinu pomicanja.‍
15
Linije dometa: Prikazuje okomite linije koje naznačuju
udaljenost od desne i lijeve strane plovila.‍ Postavka je
dostupna samo za SideVü prikaz sonara.‍
Shema boja: Služi za postavljanje sheme boja za prikaz sonara.‍
Ta postavka može biti dostupna u izborniku Izgled.‍
Sheme boja s visokim kontrastom omogućavaju dodjelu
tamnijih boja povratnim signalima niskog intenziteta.‍ Sheme
boja s niskim kontrastom omogućavaju dodjelu boja
povratnim signalima niskog intenzitete koji su slični boji
pozadine.‍
Izgled: Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke
izgleda sonara.‍
Prikaz brojeva: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu
sonara.‍
Napredno: Dodatne informacije potražite u odjeljku Napredne
postavke sonara.‍
Instalacija: Vraćanje zadanih postavki sonara.‍
Postavke izgleda sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.‍
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Izgled.‍
Shema boja: Postavlja shemu boja.‍
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.‍
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.‍
Napredna slika: Omogućava slici sonara brže kretanje tako da
se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca podataka za
svaki stupac primljenih podataka sonara.‍ To je naročito
korisno ako sonar koristite u dubokoj vodi jer signal sonara
dulje putuje do dna i natrag do sonde.‍
Postavka 1/1 na zaslonu iscrtava jedan stupac informacija po
skupu povratnih podataka sa sonde.‍ Postavka 2/1 na zaslonu
iscrtava dva stupca informacija po skupu povratnih podataka
sa sonde, a broj stupaca se mijenja na isti način za postavke
4/1 i 8/1.‍
Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne
objekte.‍
Napredne postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.‍
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Napredno.‍
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora buke.‍
Za uklanjanje smetnji sa zaslona treba upotrijebiti najnižu
postavku smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje.‍
Najbolji način uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih
problema koji uzrokuju smetnje.‍
Šum površine: Sakriva šum površine kako bi se smanjila buka.‍
Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati više
objekata, ali i generirati veći šum površine.‍
Osjetljivost boje: Pogledajte Podešavanje razine detalja.‍
TVG: Prilagođava izgled povratnih signala radi kompenzacije
oslabljenih signala sonara u dubljoj vodi te smanjuje
pojavljivanje šuma blizu površne.‍ Ako se vrijednost ove
postavke poveća, boje pridružene šumu niske razine i ribama
konzistentnije se prikazuju u različitim dubinama vode.‍ Ova
postavka smanjuje i šum blizu površine vode.‍
16
Postavke instalacije sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele i sonde.‍
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Instalacija.‍
Vrati zadane vrijednosti sonara: Vraća zadane tvorničke
postavke prikaza sonara.‍
Vrsta sonde: Omogućava odabir vrste sonde koja je povezana
s uređajem.‍
Promjena: Omogućuje postavljanje raspona dubina na koje se
sonar fokusira.‍ To omogućuje zumiranje na područje u
fokusiranoj dubini.‍
Okreni lijevo/desno: Mijenja orijentaciju prikaza sonara SideVü
ako je sonda usmjerena unatrag.‍
Postavke alarma sonara
NAPOMENA: Za neke postavke potrebni su vanjski dodaci.‍
Odaberite Postavke > Alarmi > Sonar.‍
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.‍
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.‍
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 1,1°C (2°F) viša ili niža od
navedene temperature.‍
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.‍
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.‍
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.‍
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.‍
Snimke sonara
Snimanje prikaza sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli snimanje sonara.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
2 Na prikazu sonara odaberite MENU > Snimka sonara >
Snimanje sonara.‍
15 minuta snimanja sonara zauzima otprilike 200 MB
prostora na umetnutoj memorijskoj kartici.‍ Sonar možete
snimati dokle god na kartici ima mjesta.‍
Zaustavljanja snimanja sonara
Prije zaustavljanja snimanja sonara, morate ga početi snimati
(Snimanje prikaza sonara).‍
Na prikazu sonara odaberite MENU > Snimka sonara >
Zaustavi snimanje.‍
Brisanje snimke sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
2 Odaberite Sonar > Snimke sonara > Prikaz snimki.‍
3 Odaberite snimku.‍
4 Odaberite Izbriši.‍
Reprodukcija snimki sonara
Prije reprodukcije snimki sonara morate preuzeti i instalirati
aplikaciju HomePort™ i na memorijsku karticu snimiti podatke
sonara.‍
1 Iz uređaja izvadite memorijsku karticu.‍
2 Memorijsku karticu umetnite u čitač kartica koji je spojen s
računalom.‍
3 Otvorite aplikaciju HomePort.‍
Sonar
4 S popisa uređaja odaberite snimku sonara.‍
5 Desnom tipkom miša odaberite snimku sonara u donjem
oknu.‍
6 Odaberite Reprodukcija.‍
Mjerači i podaci almanaha
Mjerači daju razne informacije o putu, okruženju i vjetru.‍ Za
neke je podatke potrebna veza s kompatibilnim senzorima.‍
Uređaji za iscrtavanje daju i podatke almanaha, to jest,
informacije o plimi i oseci, strujama, suncu i mjesecu (na primjer,
vrijeme izlaska i zalaska sunca).‍
Čitanje kompasa
Pomoću kompasa možete vidjeti informacije o azimutu, smjeru i
ruti.‍
Odaberite Mjerači > Kompas.‍
Pregled mjerača puta
Mjerači puta prikazuju informacije za odometar, brzinu, vrijeme i
gorivo vašeg trenutnog puta.‍
Odaberite Mjerači > Podaci o putu.‍
Ponovno postavljanje mjerača puta
1 Odaberite Navigacijske informacije > Put i grafikoni >
Podaci o putu.‍
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Informacije o nebu.‍
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice
za mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za
drugi datum
1 Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i
struje.‍
2 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.‍
3 Odaberite opciju.‍
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promijeni
datum > Ručno i unesite datum.‍
• Za prikaz informacija za danas odaberite Promijeni
datum > Trenutno.‍
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan nakon
prikazanog datuma odaberite Sljedeći dan.‍
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan prije
prikazanog datuma odaberite Prethodni dan.‍
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili
mjerenje morskih struja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i
struje.‍
2 Odaberite Morske mijene ili Struje.‍
3 Odaberite Stanice u blizini.‍
4 Odaberite stanicu.‍
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje očitanja trenutnog puta na nulu odaberite
Ponovo postavi put.‍
• Za postavljanje očitanja maksimalne brzine na nulu
odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu.‍
• Za postavljanje očitanja brojača kilometara na nulu
odaberite Ponovno postavi brojač kilometara.‍
• Za postavljanje svih očitanja na nulu odaberite Ponovo
postavi sve.‍
Morske mijene, struje i informacije o nebu
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih
mijena za određeni datum i vrijeme, uključujući razinu plime i
vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke.‍ Uređaj za
iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje informacije o
morskim mijenama za posljednju promatranu stanicu za
predviđanje morskih mijena, za današnji datum i trenutno
vrijeme.‍
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Morske mijene.‍
Informacije stanice za mjerenje morskih struja
NAPOMENA: Informacije stanice za mjerenje morskih struja
dostupne su s određenim detaljnim kartama.‍
Možete vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja za
određeni datum i vrijeme, uključujući brzinu i razinu struje.‍
Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje
informacije o strujama za posljednju promatranu stanicu za
mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.‍
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Struje.‍
Informacije o nebu
Možete vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/
zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom položaju
sunca i mjeseca na nebu.‍ Sredina zaslona predstavlja nebeski
svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont.‍ Prema
zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije
o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.‍
Mjerači i podaci almanaha
Digitalno selektivno pozivanje
Ploter i funkcija NMEA 0183 VHF radija
®
Kad je ploter povezan s NMEA 0183 VHF radijem, ove funkcije
su omogućene.‍
• Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj na
radio.‍ Ako to vaš radio uređaj može, informacije o GPS
položaju odašilju se putem DSC poziva.‍
• Uređaj za iscrtavanje može primiti digitalni selektivni poziv
(DSC) poziv u pomoć i informacije o položaju s radio uređaja.‍
• Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila koja šalju
izvješća o položaju.‍
Uključivanje DSC-a
Odaberite Postavke > Druga plovila > DSC.‍
DSC popis
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih
DSC kontakata.‍ DSC popis može sadržavati do 100 unosa.‍
DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila.‍ Ako je drugi
poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu
poziva.‍
Pregled DSC popisa
Prije pregledavanja DSC popisa, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.‍
Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
Dodavanje DSC kontakta
Na svoj DSC popis možete dodati plovilo.‍ DSC kontaktu možete
upućivati pozive s uređaja za iscrtavanje.‍
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis > Dodaj kontakt.‍
2 Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.‍
3 Unesite naziv plovila.‍
17
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su kompatibilni ploter i VHF radio povezani putem NMEA
0183 ploter vas upozorava kada VHF radio primi DSC poziv u
pomoć.‍ Ako su s pozivom u pomoć poslani podaci o položaju, i ti
će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.‍
označava poziv u pomoć na DSC popisu označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.‍
Kretanje prema plovilu u nevolji
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.‍
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.‍
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.‍
Praćenje položaja
Kada svoj uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radio uređajem
pomoću protokola NMEA 0183, možete pratiti plovila koja šalju
izvješća o položajima.‍
Svaki poziv kojim je prijavljeno izvješće o položaju bilježi se u
DSC popisu (DSC popis).‍
Pregled izvješća o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.‍
3 Odaberite opciju:
• Za prebacivanje na pojedinosti izvješća o položaju
odaberite .‍
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite .‍
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite Sljedeća stranica.‍
• Za pregled pojedinosti izvješća o položaju odaberite
Prethodna stranica.‍
Kretanje prema praćenom plovilu
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.‍
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.‍
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.‍
3 Odaberite Nova točka.‍
Uređivanje informacija u izvješću o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
Odaberite poziv za izvješće o položaju.‍
2
3 Odaberite Uredi.‍
• Za unos naziva plovila odaberite Naziv.‍
• Za unos novog simbola odaberite Simbol ako je
dostupno.‍
• Za unos komentara odaberite Komentar.‍
• Ako vaš radio prati položaj plovila, za prikaz linije plovila
odaberite Staza.‍
• Za odabir boje linije staze odaberite Linija staze.‍
18
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.‍
3 Odaberite Uredi > Očisti izvješće.‍
Staze plovila na karti
Na nekim prikazima karte možete vidjeti staze za sva praćena
plovila.‍ Prema zadanim postavkama, crna linija označava stazu
plovila, crna točka označava svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a plava zastava označava posljednji prijavljeni
položaj plovila.‍
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> DSC staze.‍
2 Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na
karti.‍
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila
prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.‍
Pojedinačni rutinski pozivi
Kada spojite uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF radijem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje
pojedinačnog rutinskog poziva.‍
Prilikom postavljanja pojedinačnog rutinskog poziva s uređaja za
iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite
komunicirati.‍ Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim
pozivom.‍
Odabir DSC kanala
NAPOMENA: Odabir DSC kanala ograničen je na kanale koji su
dostupni u svim frekvencijskim opsezima.‍ Zadani kanal je 72.‍
Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristit će taj
kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog
kanala.‍
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.‍
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja > Kanal.‍
4 Odaberite dostupni kanal.‍
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za
iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu
nije programiran MMSI broj.‍
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.‍
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.‍
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja.‍
4 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.‍
5 Odaberite Pošalji.‍
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.‍
6 Na VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.‍
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS cilj.‍
2 Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja.‍
3 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.‍
4 Odaberite Pošalji.‍
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.‍
5 Na VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.‍
Digitalno selektivno pozivanje
Upravljanje podacima uređaja za
iscrtavanje
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort
u ploter
Prije kopiranja podataka u ploter morate imati najnoviju verziju
programa HomePort učitanu u vaše računalo, a u ploter mora
biti postavljena memorijska kartica.‍
Kopirajte podatke iz HomePort na pripremljenu memorijsku
karticu.‍
Dodatne informacije potražite u datoteci pomoći HomePort.‍
Kopiranje podataka s memorijske kartice
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
2 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku
karticu
Možete kopirati karte s plotera na memorijsku karticu za
upotrebu uz HomePort.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
2 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Prijenos podataka.‍
3 Odaberite Kopiraj ugrađenu kartu.‍
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
2 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Prijenos podataka > Spremi na karticu.‍
3 Odaberite naziv datoteke s popisa ili odaberite Dodaj novu
datoteku.‍
Prijenos podataka.‍
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.‍
4 Odaberite opciju:
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima odaberite
Spoji s kartice.‍
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
zamjenu postojećih korisničkih podataka odaberite
Zamijeni s kartice.‍
5 Odaberite naziv datoteke.‍
4 Odaberite Spremi na karticu.‍
Kopiranje točaka, ruta i tragova na
memorijsku karticu
je povezan s računalom.‍
2 Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na
memorijsku karticu u mapu pod nazivom Garmin\UserData.‍
3 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
4 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
2 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Prijenos podataka > Spremi na karticu.‍
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.‍
4 Odaberite opciju:
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu
datoteku i unesite naziv.‍ Naziv datoteke spremit će se uz
ekstenziju .‍adm.‍
• Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite
datoteku s popisa.‍
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih
proizvođača
Točke i rute možete uvesti s uređaja drugih proizvođača.‍
1 Odaberite Korisnički podaci > Prijenos podataka > Vrsta
datoteke.‍
2 Odaberite GPX.‍
Za ponovni prijenos podataka putem Garmin uređaja odaberite
vrstu datoteke ADM.‍
Dijeljenje točaka u ruta između više uređaja
Za dijeljenje točaka i ruta najprije morate povezati uređaje
kabelom za dijeljenje podataka.‍ Kabel za dijeljenje podataka
dodatak je koji možete nabaviti zasebno.‍
Možete dijeliti podatke o točkama i rutama između dva
kompatibilna plotera na plovilu.‍ Za dijeljenje podataka potrebno
je uključiti dijeljenje korisničkih podataka na oba uređaja.‍
Na oba uređaja odaberite Korisnički podaci > Dijeljenje
korisničkih podataka > Uključeno.‍
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .‍adm.‍
5 Izvadite memorijsku karticu i umetnite je u čitač podatkovne
kartice koji je povezan s računalom.‍
6 Otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.‍
7 Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje
mjesto na računalu.‍
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na
ploter
1 Umetnite memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji
Spremanje informacija o sustavu na
memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u
obliku alata za rješavanje problema.‍ Predstavnik korisničke
podrške mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi
učitavanja podataka o mreži.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
2 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Uređaji tvrtke Garmin > Spremi na karticu.‍
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se spremiti informacije sustava.‍
4 Izvadite memorijsku karticu.‍
Konfiguracija uređaja
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje
Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se automatski
uključuje prilikom priključivanja na napajanje.‍ U suprotnom ga
morate uključiti pritiskom na .‍
Odaberite Postavke > Sustav > Autom.‍ uključivanje.‍
NAPOMENA: Kad je Autom.‍ uključivanje postavljeno na
Uključeno, a isključili ste uređaj za iscrtavanje pomoću
gumba te ste isključili napajanje i ponovo ga priključili za
manje od dvije minute, možda ćete morati pritisnuti kako bi
se uređaj za iscrtavanje ponovo pokrenuo.‍
19
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.‍
Zaslon: Prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i shemu
boja.‍
Generator zvuč.‍ sign.‍: Uključuje i isključuje ton odabran za
alarme i odabire.‍
GPS: Daje informacije o položaju i postavkama GPS satelita
(GPS postavke).‍
Autom.‍ uključivanje: Automatski uključuje uređaj prilikom
priključivanja na napajanje (Automatsko uključivanje uređaja
za iscrtavanje ).‍
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.‍
Brzina - izvori: Postavlja izvor za podatke o brzini koji se koriste
za izračun stvarne brzine vjetra ili potrošnje goriva.‍ Brzina
kroz vodu je očitanje brzine sa senzora brzine kroz vodu, a
GPS brzina izračunava se s GPS položaja.‍
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.‍
Simulator: Uključuje simulator i omogućava postavljanje brzine i
simulirane lokacije.‍
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za površinsko
očitanje za dubinu kobilice pa na taj način omogućujete mjerenje
dubine od dna kobilice umjesto od lokacije sonde.‍ Unesite
pozitivan broj za dubinu kobilice.‍ Za velika plovila koja mogu
gaziti nekoliko metara možete unijeti i negativan broj.‍
1 Dovršite postupak na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À, izmjerite
udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila.‍ Unesite tu
vrijednost u koracima 3 i 4 kao pozitivan broj.‍
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, izmjerite
udaljenost od sonde do razine vode.‍ Unesite tu vrijednost
u koracima 3 i 4 kao negativan broj.‍
Postavke zaslona
Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.‍
Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon.‍
Pozadinsko osvjetljenje: Postavlja razinu pozadinskog
osvjetljenja.‍
Način rada boja: Postavlja uređaj za prikaz dnevnih ili noćnih
boja.‍
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.‍
GPS postavke
Odaberite Postavke > Sustav > GPS.‍
Prikaz neba: Prikazuje relativan položaj GPS satelita na nebu.‍
WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS (u Sjevernoj
Americi) ili EGNOS (u Europi) koji mogu dati preciznije
podatke o GPS položaju.‍ Kad koristite WAAS ili EGNOS,
uređaju treba dulje vrijeme za pronalaženje satelita.‍
Filtar brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom
vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile
ujednačenije.‍
Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS-a.‍
Prikaz zapisa događaja
Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.‍
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Zapis događaja.‍
Prikaz informacija o softveru sustava
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Informacije o softveru.‍
Postavke za moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.‍
Odaberite Postavke > Moje plovilo.‍
Dubina kobilice: Prilagođava očitanja dubine kobilice, tako da
se dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije
sonde (Postavljanje dubine kobilice).‍
Pomak temperature: Kompenzira očitanja temperature vode iz
NMEA 0183 senzora temperature vode ili sonde koja ima
mogućnost mjerenja temperature (Postavljanje pomaka
temperature vode).‍
Vrsta plovila: Omogućava određene značajke uređaja za
iscrtavanje na temelju vrste plovila.‍
20
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.‍
3 Odaberite ili na osnovi lokacije sonde.‍
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.‍
Postavljanje pomaka temperature vode
Za postavljanje pomaka temperature vode morate imati NMEA
0183 senzor temperature vode ili sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature.‍
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa
senzora temperature.‍
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i povezana
je s uređajem za iscrtavanje.‍
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora
temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.‍
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.‍
Ovo je pomak temperature.‍ Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona
zaista jest.‍ Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku
negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona
zaista jest.‍
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temperature.‍
5 Unesite pomak temperature izračunat u koraku 3.‍
Komunikacijske postavke
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.‍
Odaberite Postavke > Komunikacije.‍
Serijski priključak 1: Postavlja format ulaza/izlaza koji će se
koristiti za serijski priključak prilikom povezivanja plotera na
vanjske NMEA uređaje, računala ili druge Garmin uređaje.‍
Konfiguracija uređaja
Postavljanje NMEA 0183: Postavlja na koji način uređaj za
iscrtavanje vidi izlazne poruke iz NMEA 0183, koliko će se
decimalnih mjesta emitirati u NMEA izlazu i kako se
identificiraju međutočke (Postavke za NMEA 0183).‍
NMEA 0183
Uređaji za iscrtavanje podržavaju standard NMEA 0183 koji se
koristi za povezivanje raznih NMEA 0183 uređaja kao što su
VHF radio-prijemnici, NMEA instrumenti, automatski piloti,
senzori vjetra i senzori smjera.‍
Za povezivanje uređaja za iscrtavanje s dodatnim NMEA 0183
uređajima pogledajte upute za montažu uređaja za iscrtavanje.‍
Odobreni NMEA 0183 izvodi za uređaj za iscrtavanje su
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE i
vlasnički izvodi tvrtke Garmin PGRME, PGRMM te PGRMZ.‍
Ovaj uređaj za iscrtavanje uključuje i podršku za WPL izvod,
DSC i NMEA 0183 sonarni ulaz s podrškom za izvode DPT
(dubina) ili DBT, MTW (temperatura vode) i VHW (temperatura
vode, brzina i smjer).‍
Postavke za NMEA 0183
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
0183.‍
Sonar: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za sonar (ako je
moguće).‍
Ruta: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za rute.‍
Sustav: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za informacije o
sustavu.‍
Garmin: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za vlasničke
izvode tvrtke Garmin.‍
Preciznost položaja: Prilagođava broj znamenaka s desne
strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.‍
ID oznake točaka: Postavlja uređaj na emitiranje naziva
međutočaka i brojeva putem NMEA 0183 za vrijeme
navigacije.‍ Upotrebom brojeva mogli bi se razriješiti problemi
s kompatibilnosti sa starijim NMEA 0183 automatskim
pilotima.‍
Dijagnostika: Prikazuje dijagnostičke informacije za NMEA
0183.‍
Zadane postavke: Vraća izvorne tvorničke postavke za NMEA
0183.‍
Postavljanje alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.‍
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.‍
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.‍
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.‍
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.‍
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.‍
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.‍
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Jedinice.‍
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.‍
Konfiguracija uređaja
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.‍
Smjer: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti
u izračunavanju smjera.‍ Pravi postavlja geografski sjever kao
referentni sjever.‍ Mreža postavlja mrežni sjever kao
referentni sjever (000º).‍ Magnetski postavlja magnetski sjever
kao referentni sjever.‍
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije.‍ Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.‍
Geodet.‍ datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se
temelji karta.‍ Ovu postavku treba mijenjati samo ako koristite
kartu za koju je naveden drugi geodetski datum karte.‍
Refer.‍ vrijeme tlaka: Postavlja referentno vrijeme koje se koristi
za izračun trenda barometra.‍ Ovaj je trend prikazan u polju
barometra.‍
Format za vrijeme: Odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.‍
Vremenska zona: Postavlja vremensku zonu ili omogućuje
automatski odabir na temelju GPS lokacije.‍
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.‍
Odaberite Postavke > Navigacija.‍
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.‍
Automatsko navođenje: Postavlja mjere za opcije Sigurna
dubina, Sigurna visina i Udaljenost od obale prilikom
korištenja nekih premium karata.‍
Aktiv.‍ prijelaza skret.‍: Postavlja temelj izračuna prijelaza za
skretanje na vrijeme ili udaljenost.‍
Vrij.‍ skret.‍ – prijelaza: Postavlja koliko ćete vremena prije
skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Doba dana odabrana u opciji Aktiv.‍ prijelaza skret.‍.‍ Povećate
li ovu vrijednost, možete poboljšati preciznost sustava
autopilota prilikom navigacije rutom ili linijom za automatsko
navođenje s više skretanja ili pri većim brzinama.‍ Kod ruta
koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost sustava
autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.‍
Aktiv.‍ prijelaza skret.‍: Postavlja koliko ćete daleko prije
skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Udaljenost odabrana u opciji Aktiv.‍ prijelaza skret.‍.‍ Povećate
li ovu vrijednost, možete poboljšati preciznost sustava
autopilota prilikom navigacije rutom ili linijom za automatsko
navođenje s više skretanja ili pri većim brzinama.‍ Kod ruta
koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost sustava
autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.‍
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom.‍
Ostale postavke plovila
Kad je kompatibilni uređaj za iscrtavanje povezan s AIS
uređajem ili VHF radijem, možete postaviti način na koji se
druga plovila prikazuju na uređaju za iscrtavanje.‍
Odaberite Postavke > Druga plovila.‍
AIS: Omogućuje i onemogućuje primanje AIS signala.‍
DSC: Omogućuje i onemogućuje digitalno selektivno pozivanje
(DSC).‍
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar (Postavljanje alarma za
sudar u sigurnoj zoni i Omogućivanje upozorenja na
ispitivanje AIS odašiljača).‍
21
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
uređaja za iscrtavanje
NAPOMENA: Ovo će izbrisati sve podatke za postavke koje ste
unijeli.‍
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Tvorničke postavke.‍
Dodatak
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Čišćenje zaslona
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.‍
To možete provjeriti na nekoliko načina.‍ Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.‍
• Provjerite osigurač kabela napajanja.‍
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja.‍ U ovom kabelu napajanja nalazi se
osigurač od 3 A.‍ Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja.‍ Osigurač možete testirati
pomoću multimetra.‍ Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.‍
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 V, iako se
preporučuje 12 V.‍
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima 8 (napajanje) i 2 (uzemljenje) kabela za
napajanje.‍ Ako je napon manji od 10 V, uređaj se ne može
uključiti.‍
• Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne
uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin na adresi www.garmin.com/‍support.‍
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
zaslona > Uključeno.‍
3 Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.‍
4 Držite HOME najmanje šest sekundi.‍
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno.‍ Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.‍
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu.‍ Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.‍
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje.‍ Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.‍
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.‍
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
su korišteni prilikom njene izrade.‍ Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.‍
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite
2 Na ploteru odaberite Postavke > Jedinice.‍
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na ulja, vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.‍
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.‍
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.‍
Snimke zaslona
Snimku bilo kojeg zaslona na vašem uređaju za iscrtavanje
možete spremiti kao (.‍bmp) datoteku.‍ Snimku zaslona možete
prenijeti na računalo.‍
Snimanje zaslona
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.‍
2 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Snimanje
je u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.‍
2 Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na
memorijskoj kartici.‍
3 Kopirajte .‍bmp datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju
lokaciju na računalu.‍
®
Rješavanje problema
Uređaj ne prima GPS signal
Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal.‍
Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal
prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko
tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske
signale.‍
• Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija
softvera.‍ Ako to nije tako, nadogradite softver uređaja
(Ažuriranje softvera uređaja).‍
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje
Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda
postoji problem s napajanjem.‍ Pokušajte riješiti problem
primjenom uputa u nastavku.‍
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.‍
22
položaja.‍
4 Ponovno stvorite točku.‍
NMEA 0183 - informacije
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trasu (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno
pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
Dodatak
Tip
Primi
Poruka
Opis
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija međutočke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetsko
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER.‍ PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.‍
Tvrtka Garmin Ltd.‍ i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda.‍ Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.‍
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava.‍ Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane.‍ Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru.‍ Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.‍
Dodatak
23
Indeks
A
AIS 4, 5, 7
alarm 5
određivanje cilja 4, 5
plovila 5
prijetnje 5
SART 5
uključivanje 21
uređaj za signale pomoći 5
alarm vučenja sidra 21
alarm za dolazak 21
alarm za skretanje s kursa 21
alarm za sudar 5
alarm za sudar u sigurnoj zoni 5
alarmi 21
dolazak 21
duboka voda 16
navigacija 21
plitka voda 16
sonar 16
sudar 5
temperatura vode 16
van kursa 21
vučenje sidra 21
animirane struje, morske mijene 4
automatsko navođenje 7, 11
putovi 11
rute 11
udaljenost od obale 12
Automatsko navođenje 21
linija 12
ažuriranja, softver 1
B
boje opasnosti 6
brisanje, svi korisnički podaci 11
Č
čovjek u moru 9
D
digitalno selektivno pozivanje 17, 18
kanali 18
kontakti 17
pojedinačni rutinski poziv 18
uključivanje 17, 21
DownVü 13
druga plovila
AIS 7
staze 7
DSC. Vidi digitalno selektivno pozivanje
dubina kobilice 20
E
EGNOS 20
EPIRB 5
F
Fish Eye 3D
podvodni objekti 7
sonarni stožac 7
trase 7
fotografije, zračni 4
fotografije iz zraka 4
G
Garmin služba za korisničku
podršku, informacije za kontakt 1
GPS 22
EGNOS 20
signali 2
WAAS 20
I
ID jedinice 20
Idi na 8
informacije o nebu 17
informacije o sustavu 19, 20
izvješće o položaju 18
24
J
jezik 20
K
karte 2, 4, 6
izgled 6
mjerenje udaljenosti 2
navigacija 3, 4
pojedinosti 3
pomicanje 2
simboli 2
smjer, linija 6
kombinacije 12
odabir 12
prilagođavanje 12, 13
kompas 17
podatkovna traka 14
ruža 6
korisnički podaci, brisanje 11
L
licencni ugovor za softver 23
M
međutočke 9
praćeno plovilo 18
stvaranje 9
memorijska kartica 19
detaljne karte 19
umetanje 1
utor 1
mjerači, put 17
mjerači puta 17
mjerenje udaljenosti, karte 2
mjerne jedinice 21
MOB, uređaj 5
N
nadograđivanje, softver 1
napon 21
navigacijska karta 2, 4, 8
fotografije iz zraka 6
pomicanje 2
pomorske servisne točke 8
postavljanje 6
staze plovila 7, 18
navigacijske oznake 3
navigacijski alarmi 21
navigacijski umetak 6, 14
NMEA 0183 17, 20–22
O
odabir boja 2
odredišta
navigacijska karta 8
odabir 8
označavanje lokacije 9
P
planer puta. Vidi rute
početni zaslon, prilagođavanje 2
podaci
kopiranje 19
sigurnosno kopiranje 19
podatkovna polja 6
podvodni objekti 7
Položaj, praćenje 18
pomoć. Vidi služba za korisničku podršku
pomorske usluge 8
postavke 19–21
informacije o sustavu 20
postavke zaslona 20
povećavanje, karta 2
pozadinsko osvjetljenje 2
poziv u pomoć 18
preciznost GPS-a 21
premium karte 3, 4, 6
Fish Eye 3D 7
fotografije iz zraka 4
indikatori morskih mijena i struja 4
prikaz brojeva 6, 14
prsteni dometa 6
R
registracija proizvoda 22
registriranje uređaja 22
ribolovna karta 2
pomicanje 2
postavljanje 6
rješavanje problema 22
Ruta do 7, 8
rute 9
brisanje 10
dijeljenje 19
kopiranje 19
navigacija 9, 10
paralelna navigacija 10
prikaz popisa 9
stvaranje 9
točke 19
uređivanje 9
S
SART 5
sat 21
alarm 21
satelitske slike 4
satelitski signali, primanje 2
SideVü 13
sigurna dubina 21
sigurna visina 21
simboli 4
služba za korisničku podršku 1
informacije za kontakt 1
smjer, linija 7
snimke zaslona 22
snimanje 22
softver
ažuriranje 1
nadograđivanje 1
sonar 13, 14
a-scope 15, 16
alarmi 16
brojevi 14
brzina pomicanja 15
buka 14, 16
DownVü 13
dubina 15
fiksirano dno 15
frekvencije 15
izgled 16
linija dubine 15
mjerilo dubine 15
odbacivanje boje 16
osjetljivost 14
osjetljivost boje 14
podvodni objekti 16
prikaz brojeva 15
prikazi 13, 14
SideVü 13
smetnje 16
snimanje 16
stožac 7
šum 14
šum površine 16
točka 14
whiteline 16
zumiranje 15
sonda 13, 14, 16
SOS 9
stanice za mjerenje morskih struja 17
mjerači 4
stanice za plimu 3, 17
mjerači 4
stanice za predviđanje morskih mijena 17
staze 7, 8
staze plovila 7, 18
Š
širina prometnice 6
Indeks
T
tipka napajanja 1, 19
tipke 1
napajanje 1
točke 22
brisanje 9
čovjek u moru 9
dijeljenje 19
kopiranje 19
kretanje prema 9
prikaz 6
prikaz popisa 9
sonar 14
stvaranje 9
uređivanje 9
tragovi
aktivne 10
brisanje 11
kopiranje 19
navigacija 10, 11
popis 10
prikaz 6
snimanje 11
spremanje 10
spremanje u obliku rute 10
uređivanje 10
trase 10
prikaz 10
tvorničke postavke 22
sonar 16
U
udaljenost od obale 12
upravljanje podacima 19
uređaj
čišćenje 22
registracija 22
tipke 1, 2
uređaj za signale pomoći 5
V
VHF radio 17
DSC kanal 18
pojedinačni rutinski poziv 18
pozivanje AIS cilja 18
pozivi u pomoć 18
voda, pomak temperature 20
Vodi do 8
W
WAAS 20
Z
zapis događaja 20
zaslon, svjetlina 2
zumiranje, sonar 15
Indeks
25
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising