Garmin | echoMAP™ 43dv | Garmin echoMAP™ 43dv Asennusohjeet

Garmin echoMAP™ 43dv Asennusohjeet
Huomioitavaa kiinnitettäessä
echoMAP™ 40/50 sarja asennusohjeet
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Laitteen voi kiinnittää mukana toimitetulla telineellä, tai sen voi
upottaa kojelautaan asianmukaisella tasokiinnityssarjalla
(mahdollisesti lisävaruste).
Määritä kaikkien osien paikat, ennen kuin asennat mitään
laitteen osia pysyvästi.
• Paikassa näet laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita
kätevästi.
• Asennuspaikan on kestettävä laitteen ja telineen paino.
• Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja
virtalähteeseen.
• Kaapelit voi ohjata sankatelineen alta tai laitteen takaa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
Laitteen tasokiinnitys
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta. Käytä mahdollisuuksien
mukaan muovista työkalua.
Voit kiinnittää laitteen kojelautaan tasokiinnitysmallin ja
tarvikkeiden avulla.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
Kiinnitä
malli vaittuun asennuspaikkaan.
2
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuvio- tai pyörösahalla.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
7 HUOMAUTUS: kaikissa laitteissa ei ole suojuksia.
Kankea suojusten kulmat À varovasti irti työkalulla, kuten
muovinpalasella tai ruuvitaltalla ja irrota suojukset
liu'uttamalla työkalu keskelle Á.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
merivedenkestävää tiivistysainetta
3/ tuuman ruuvi- tai hylsyavain
8
maalarinteippiä
kiertokiinnitystelineen tarvikkeet (ei mukana)
◦ lieriökantaisia puuruuveja tai pultteja, koko 8 tai
halkaisijaltaan 4 mm (5/32 tuumaa)
◦ sopivia aluslaattoja ja muttereita (jos käytät pultteja)
◦ sopiva poranterä aloitusreiän poraamiseen
Elokuu 2015
8 Varmista, että laitteen kiinnitysreiät osuvat mallin
aloitusreikien kohtaan.
9 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
aloitusrei'ille uudet paikat.
10 Poraa aloitusreiät 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
11 Irrota malli kiinnityspinnasta.
12 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi suojuksilla.
Painettu Taiwanissa
190-01834-77_0B
13 Asenna kumitiivisteet karttaplotterin taakse.
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
5 Poraa kolme aloitusreikää sopivan kokoisella poranterällä.
6 Poraa 16 mm:n (5/8 tuuman) poranterällä reikä vaiheessa 4
merkitsemääsi kiinnityspinnan kohtaan.
14 Aseta laite telakkaan.
15 Kiinnitä kaapelit tukevasti telakan portteihin.
16 Aseta lukitsin kaapelien päälle.
17 Aseta laite aukkoon.
18 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
19 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
Kiertokiinnitystelineen kiinnittäminen, kun kaapeleita
ei ole ohjattu telineen läpi
Toimi näin ainoastaan, jos et ohjaa virtajohtoa ja kaikuanturin
kaapelia kiinnityspinnan alta ja kiertokiinnitystelineen alustan
läpi.
1 Aseta alusta À kiinnityspinnalle ja kiinnitä se asianmukaisilla
ruuveilla tai pulteilla Á.
reunoihin.
Kiertokiinnitystelineen asentaminen
Valmistautuminen ohjaamaan kaapelit kiinnityspinnan
alta
ILMOITUS
Kiinnitä kiertokiinnitystelineen alusta lieriökantaisilla ruuveilla tai
pulteilla. Uppokantaiset ruuvit tai pultit vahingoittavat alustaa.
Ennen kuin voit valmistella kiertokiinnitystelineen alustan, valitse
telineen asennuspaikka ja kiinnitystarvikkeiksi ruuvit tai pultit.
1 Irrota 10 mm:n M6x1-ristipääruuvi À ja irrota
kiertokiinnitysteline Á alustasta Â.
2 Käännä alusta siten, että pujotusreiät à osoittavat
haluamaasi suuntaan.
3 Merkitse aloitusreikien paikat Ä alustan reikien avulla.
4 Merkitse kaapelin ohjausreikä Å.
2 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle ja kiinnitä 10 mm:n M6×1ristipääruuvi takaisin.
3 Tiivistä kaapelinreiät merivedenkestävällä tiivistysaineella.
Kiertokiinnitystelineen kiinnittäminen, kun kaapelit on
ohjattu telineen läpi
Toimi näin ainoastaan, kun ohjaat virtajohdon ja kaikuanturin
kaapelin kiinnityspinnan alta ja kiertokiinnitystelineen alustan
läpi.
1 Pujota kaapelit 16 mm:n (5/8 tuuman) keskireiästä, jonka
porasit valmistautuessasi ohjaamaan kaapelit kiinnityspinnan
alta.
2 Aseta alusta kiinnityspinnalle.
3 Ohjaa kaapelit niiden rei'istä.
4 Kiinnitä alusta löysästi asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
5 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle, mutta älä kiinnitä sitä.
6 Aseta telakka tai laite kiertokiinnitystelineeseen (Laitteen
asentaminen telakkaan, sivu 3 ).
7 Vedä virtajohtoa ja kaikuanturin kaapelia sen verran löysälle,
että telinettä voidaan kääntää haluttuun asentoon, kun
kaapelit on kiinnitetty.
8 Irrota telakka ja kiertokiinnitysteline alustasta.
9 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta 16 mm:n
(5/8 tuuman) keskireikään ja kaapelinreikiin.
10 Kiinnitä alusta tukevasti asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
11 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle ja kiinnitä se mukana
toimitetulla 10 mm:n M6×1-ristipääruuvilla.
Telakan asentaminen telineeseen
1 Vedä lukitusvarsi À ylös.
2
echoMAP 40/50 sarja asennusohjeet
2 Aseta telakka kiertokiinnitystelineeseen Á.
3 Kallista teline haluamaasi katselukulmaan.
4 Paina lukitusvarsi alas.
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
Liittäminen virtalähteeseen
1 Ohjaa virtajohto kiertotelineestä veneen akkuun tai
sulakerasiaan.
2 Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka koko on
vähintään .52 mm2 (20 AWG).
3 Liitä punainen johto akun tai sulakerasian plusnapaan ja
musta miinusnapaan.
Lukituspidike napsahtaa paikalleen.
Laitteen asentaminen telakkaan
Jos laitetta käytetään telakassa ja olet liittänyt kaapelit
telakkaan, voit asettaa laitteen nopeasti telakkaan liittämättä
kaapeleita.
1 Aseta laitteen alaosa telakan alaosaan.
2 Kallista laitetta telakkaa kohti, kunnes se kiinnittyy.
Laite napsahtaa paikalleen telakkaan.
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan vapautusvipua À, kunnes laite irtoaa.
Laitteen liittäminen kaikuanturiin
HUOMAUTUS: laite siirtyy simulaattoritilaan, jos laitteen ja
kaikuanturin välinen yhteys ei ole vakaa.
Määritä sopiva kaikuanturi osoitteessa www.garmin.com tai kysy
lisätietoja paikalliselta Garmin kauppiaalta.
1 Asenna kaikuanturi veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.
2 Ohjaa kaikuanturin kaapeli laitteen taakse siten, että sen
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä kaikuanturin kaapeli laitteen asianmukaiseen porttiin.
Kaapelien liittäminen telakkaan
Kaapelien liittimet sopivat ainoastaan oikeaan laitteen tai telakan
porttiin. Liitetyt kaapelit pysyvät paikoillaan lukitsimella.
1 Irrota kaapelien lukitsin telakasta.
2 Vertaa kaapeliliittimiä À kuhunkin porttiin, jotta tiedät, mikä
kaapeli vastaa mitäkin porttia.
2 Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telakasta.
Johdinsarja
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen ja NMEA 0183
laitteisiin.
• Laitteessa on yksi sisäinen NMEA 0183 portti, johon voi liittää
NMEA 0183 yhteensopivia laitteita.
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava,
käytä .52 mm2 (20 AWG) kaapelia tai paksumpaa.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä
0,33 mm2:n (22 AWG:n) kaapelia.
®
3 Liitä kaikki kaapelit tukevasti porttiin.
4 Aseta lukitsin Á kaapelien päälle ja lukitse kaapelit
paikoilleen painamalla lukitsinta alaspäin.
Kohde
À
Á
Â
Ã
echoMAP 40/50 sarja asennusohjeet
Johtimen toiminto
Johdon väri
Sisäinen NMEA 0183 portti Rx (tulo)
Ruskea
Sisäinen NMEA 0183 portti Tx (lähtö)
Sininen
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Musta
Virta
Punainen
3
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Kompassin turvaväli
75 cm (29,5 tuumaa)
Kaikki mallit Suositeltu käyttölämpötila
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Lähetysteho (RMS)**
500 W
Enimmäissyvyys***
701 m (2300 jalkaa), 77 kHz
Taajuudet****
• Perinteinen: 50,77 tai
200 kHz
• DownVü: 260 tai 455 kHz.
NMEA 0183 ‑kytkentäkaavio
+
Kohde
-
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
**Määräytyy kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.
***Enimmäissyvyys, määräytyy kaikuanturin, veden
suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
****Määräytyy echoMAP mallin mukaan.
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Johdinsarja
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Kohde Garmin-johtimen Garmintarkoitus
johtimen väri
Ê
Ë
Ì
Í
NMEA 0183 ‑laitteen
johtimen toiminto
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin
hallinnan (automaattiohjaus)
määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit
näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSSkohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden
ja maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
Mittatiedot
PGRMZ
Z: korkeus
10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x 6,6 x
1,8 tuumaa)
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
5,4 x 9,5 cm (2,1 x
3,7 tuumaa)
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
RMC/GGA/GLL
GPS-sijainti
VHW
Nopeus veteen ja suunta
9 x 9 cm (3,54 x 3,54 tuumaa)
WPL
Reittipisteen sijainti
Paino
0,58 kg (1,28 paunaa)
DSC
Virrantulo
10 - 20 Vdc
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
Virran enimmäiskäyttö
7,1 W
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx
Sininen
Rx/A (+)
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.
5 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tekniset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
echoMAP 40 Mitat (L x K x S)
Näytön koko (L x K)
Paino
0,4 kg (0,9 paunaa)
Virrantulo
10 - 18 Vdc
Virran enimmäiskäyttö
5W
Kompassin turvaväli
20 cm (8 tuumaa)
echoMAP 50 Mitat (L x K x S)
Näytön koko (L x K)
4
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81 x
5,35 x 1,73 tuumaa)
Vastaanotto
echoMAP 40/50 sarja asennusohjeet
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echoMAP™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
NMEA on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki.
®
echoMAP 40/50 sarja asennusohjeet
5
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising