Garmin | echoMAP™ 50s | Garmin echoMAP™ 50s Priročnik za uporabo

Garmin echoMAP™ 50s Priročnik za uporabo
GPSMAP® serije 500/700 in
echoMAP™ serije 50/70
Navodila za uporabo
November 2013
190-01556-20_0A
Vse pravice pridržane. Teh navodil ali katerega koli dela teh navodil se ne sme kopirati brez pisnega dovoljenja Garmin, kot
narekuje avtorsko pravo. Garmin si pridržuje pravico do sprememb ali posodobitev svojih izdelkov in sprememb vsebine teh
navodil brez obveznosti obvestila katere koli osebe ali organizacije o teh spremembah ali posodobitvah. Obiščite www.garmin.com
za aktualne posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka.
Garmin®, logotip Garmin, BlueChart®, g2 Vision®, GPSMAP® in MapSource® so blagovne znamke podjetja Garmin Ltd. ali njegovih
hčerinskih družb, registriranih v ZDA in drugih državah. echoMAP®, GXM™ in HomePort™ so blagovne znamke podjetja Garmin
Ltd. Teh blagovnih znamk se ne sme uporabljati brez izrecnega dovoljenja Garmin.
Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so v lasti Bluetooth SIG Inc., kakršna koli uporaba teh znamk s strani Garmin pa je
licencirana. iOS® je registrirana blagovna znamka Cisco Systems Inc., uporabljena pod licenco s strani Apple Inc. microSD™ je
blagovna znamka SD-3C LLC. Logotipi NMEA®, NMEA 2000® in NMEA 2000 so registrirane blagovne znamke NMEA (National
Marine Electronics Association). SiriusXM™ je registrirana blagovna znamka SiriusXM Radio Inc. Vse druge blagovne znamke in
avtorske pravice so last njihovih zadevnih lastnikov. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih zadevnih lastnikov.
Kazalo
Uvod ............................................................. 1
Pregled naprave ................................................................... 1
Nasveti in bližnjice ............................................................... 1
Signali satelita GPS .............................................................. 1
Nastavitev osvetlitve ............................................................ 1
Nastavitev barvnega načina ................................................. 1
Prilagajanje domačega zaslona ........................................... 1
Vstavljanje pomnilniške kartice ............................................ 2
Karte in 3D ogledi kart .................................. 2
Navigacijske in ribolovne karte ............................................... 2
Samodejni identifikacijski sistem (AIS) ................................ 4
Nastavitve kart in 3D ogleda kart ............................................ 6
Navigacija s ploterjem ................................... 8
Vprašanja o osnovni navigaciji .............................................. 8
Destinacije .............................................................................. 8
Poti .......................................................................................... 8
Zaustavitev navigacije ........................................................... 9
Točke poti ............................................................................... 9
Načrtovane poti ...................................................................... 10
Sledi ...................................................................................... 11
Brisanje vseh shranjenih točk poti, poti in sledi .................. 12
Kombinacije ............................................... 12
Izbira kombinacije ............................................................... 12
Prilagajanje zaslona Combinations .................................... 12
Števci in informacije almanaha ................. 12
Prikaz kompasa .................................................................... 12
Prikaz števcev potovanja ...................................................... 12
Prikaz števcev motorja in goriva .......................................... 12
Prikaz števcev za veter ........................................................ 13
Prikaz števcev okolja ........................................................... 13
Informacije o plimi, toku in nebu ........................................... 14
Sonar ......................................................... 14
Celozaslonski prikaz sonarja .............................................
Razdeljen približan prikaz sonarja .....................................
Razdeljen frekvenčni prikaz sonarja ....................................
Premor prikaza sonarja ......................................................
Ustvarjanje točke poti na zaslonu Sonar ............................
Nastavitev porasti na zaslonu Sonar ..................................
Nastavitev razpona skale globine .......................................
Nastavitev ravni približanja na zaslonu Sonar ....................
Izbira frekvenc .....................................................................
Vklop A-Scope .....................................................................
Nastavitev sonarja ...............................................................
Snemanje prikaza sonarja ...................................................
Grafi globine in temperature vode .......................................
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
Radar .......................................................... 16
Načini prikaza radarja .........................................................
Oddajanje radarskih signalov .............................................
Nastavitev skale približanja na zaslonu radarja ..................
Način Sentry Mode .............................................................
VRM in EBL ........................................................................
Radar Overlay .....................................................................
Kazalo
16
16
16
17
17
18
Zaustavitev oddajanja radarskih signalov ........................... 18
Optimizacija prikaza radarja ............................................... 18
Digitalni selektivni klic (DSC) .................. 20
Delovanje omrežnega ploterja in VHF radia .......................
Dohodni klici v sili ...............................................................
Sledenje položaju ...............................................................
Posamezni rutinski klici ......................................................
20
20
20
21
Prikaz videa ............................................... 21
Nastavitev prikaza videa .................................................... 21
SiriusXM™ ................................................. 22
Zahteve opreme in naročnine SiriusXM .............................
Objavljanje podatkov o vremenu ........................................
Prikaz informacij o padavinah .............................................
Informacije o nevihtnih celicah in strelah ............................
Informacije o orkanih ..........................................................
Vremenska opozorila in vremenske objave ........................
Informacije o napovedi ......................................................
Prikaz morskih pogojev ......................................................
Višina valov, čas valov in smer valov ..................................
Prikaz informacij za ribolov ..................................................
Informacije o vidljivosti .......................................................
Prikaz poročil boj ...............................................................
Ustvarjanje točke poti na vremenski karti ...........................
Prekrivanje vremena .........................................................
Prikaz informacij o vremenski naročnini ...........................
Radio SiriusXM .................................................................
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
Konfiguracija naprave ............................. 25
Samodejni vklop ploterja ..................................................
Nastavitve sistema ............................................................
Nastavitve mojega plovila ................................................
Nastavitve komunikacij ......................................................
Nastavitev alarmov ............................................................
Nastavitev enot .................................................................
Nastavitve navigacije ........................................................
Nastavitve drugih plovil ......................................................
Prikaz informacij o sistemski programski opremi ................
Povrnitev izvirnih tovarniških nastavitev ploterja ................
25
25
26
26
27
28
28
29
29
29
Upravljanje podatkov ploterja ................. 29
Kopiranje točk poti, poti in sledi na ploter .......................... 29
Kopiranje podatkov s pomnilniške kartice .......................... 29
Kopiranje točk poti, poti in sledi na pomnilniško kartico ....... 29
Kopiranje točk poti, poti in sledi na ali z vseh ploterjev na
omrežju NMEA 2000 ........................................................... 29
Kopiranje vgrajenih zemljevidov na pomnilniško kartico ..... 30
Varnostna kopija podatkov na računalnik ........................... 30
Povrnitev varnostne kopije na ploter ................................... 30
Shranjevanje sistemskih informacij na pomnilniško kartico .. 30
Dodatek ...................................................... 30
Registriranje naprave ........................................................
Kalibriranje zaslona na dotik .............................................
Posodobitev programske opreme naprave ........................
Zaslonski posnetki ...............................................................
Informacije NMEA 0183 ......................................................
Informacije PGN NMEA 2000 .............................................
30
30
30
30
31
31
i
Uvod
Tipke naprave
Držite, da vklopite ali izklopite napravo.
Nastavite osvetlitev in barvni način.
Pomanjšanje karte ali pogleda.
POZOR!
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Povečanje karte ali pogleda.
Pomikanje, možnosti označevanje in premikanje
kazalca.
Pregled naprave
echoMAP serije 70 in GPSMAP serije 700
Select
Back
Mark
Home
Menu
Potrditev sporočila in izbira možnosti.
Povratek na prejšnji zaslon.
Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
Povratek na domači zaslon.
Odpiranje menija možnosti za stran, ko je to
mogoče.
Zapiranje menija, ko je to mogoče.
Nasveti in bližnjice




Tipka za vklop
Samodejni osvetlitveni senzor
Zaslon na dotik
Reža za pomnilniško kartico microSD™
Uporaba zaslona na dotik
• Pritisnite zaslon, da izberete predmet.
• Vlecite ali potegnite prst čez zaslon za premikanje ali
brskanje.
• Povlecite dva prsta skupaj, da pomanjšate.
• Povlecite dva prsta narazen, da povečate.
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon na dotik lahko zaklenete, da preprečite neželeno
dotikanje zaslona.
1 Izberite .
2 Izberite Lock Touchscreen.
echoMAP serije 50 in GPSMAP serije 500
• Izberite Home na katerem koli zaslonu, da se vrnete na
domači zaslon.
• Izberite Menu na katerem koli glavnem zaslonu za dostop
do dodatnih nastavitev tega zaslona.
• Pritisnite za nastavitev osvetlitve in zaklepanje zaslona.
• Držite za vklop ali izklop ploterja.
Signali satelita GPS
Ko vklopite ploter, mora sprejemnik GPS sprejeti satelitske
podatke in vzpostaviti trenutno lokacijo. Ko ploter pridobi
satelitski signal, se na vrhu domačega zaslona prikaže
.
Ko ploter izgubi satelitski signal,
izgine, nad na karti pa
se prikaže utripajoč vprašaj.
Za več informacij o GPS obiščite stran www.garmin.com/
aboutGPS.
Nastavitev osvetlitve
1 Izberite Settings > System > Display > Backlight.
NASVET: Pritisnite na katerem koli zaslonu za dostop do
nastavitev osvetlitve.
2 Izberite možnost:
• Nastavite jakosti osvetlitve.
• Izberite Enable Auto Backlight ali Auto.
Nastavitev barvnega načina
1 Izberite Settings > System > Display > Color Mode.
2 Izberite možnost.
Prilagajanje domačega zaslona




1
Samodejni osvetlitveni senzor
Tipka za vklop
Tipke naprave
Reža za pomnilniško kartico microSD™
Na domači zaslon lahko dodajate predmete in jih preurejate.
1 Na domačem zaslonu izberite Menu.
2 Izberite možnost:
• Za premikanje predmeta izberite Rearrange, izberite
predmet, ki ga želite premakniti, in izberite novo mesto
zanj.
• Da dodate predmet na domači zaslonu, izberite Add in
izberite nov predmet, ki ga želite dodati.
• Da odstranite predmet, ki ste ga dodali na domači
zaslon, izberite Remove in izberite predmet, ki ga želite
odstraniti.
Uvod
Vstavljanje pomnilniške kartice
V ploterju lahko uporabite pomnilniške kartice. Kartice s
kartami vam omogočajo ogled satelitskih slik v visoki ločljivosti
in referenčnih slik pristanišč, luk, marin in drugih določenih
točk iz zraka. Uporabite prazne pomnilniške kartice za prenos
podatkov, kot so točke poti, poti in sledi v druge združljive
ploterje Garmin ali v računalnik.
1 Odprite vratca  na sprednji strani ploterja.
OPOMBA: Fishing Chart je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Radar Overlay: Prikazuje radarske informacije ene nad
drugimi na Navigation Chart ali na Fishing Chart, ko je ploter
priključen na radar. Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.
Navigacijske in ribolovne karte
OPOMBA: Fishing Chart je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Navigacijske (Navigation Chart) in ribolovne karte (Fishing
Chart) omogočajo načrtovanje nove poti, ogled informacij karte
ter sledenje poti. Fishing Chart je namenjen ribolovu ob obali.
Da odprete Navigation Chart, izberite Charts > Navigation
Chart.
2 Vstavite pomnilniško kartico  tako, da oznaka gleda na
desno.
3 Potisnite kartico, da se zaskoči.
4 Zaprite vratca.
Karte in 3D ogledi kart
Ploterji imajo osnovno slikovno karto. Karte in 3D ogledi kart,
navedeni spodaj, so na voljo na vašem ploterju. Karte in ogledi,
ki so na voljo, so odvisni od podatkov karte in uporabljenih
dodatkov.
Do kart in ogledov kart dostopate z izbiro Charts.
Navigation Chart: Prikaže navigacijske podatke, ki so na voljo
na vaših prednaloženih kartah in dodatnih kartah, če so te
na voljo. Podatki zajemajo boje, svetilnike, kable, izmerjene
globine, marine in pomorske postaje v navpičnem pogledu.
Perspective 3D: Omogoča pogled od zgoraj in za plovilom
(glede na vašo smer) ter nudi vizualno pomoč pri navigaciji.
Ta ogled je priročen pri navigaciji ob težavnih plitvinah,
grebenih, mostovih ali kanalih in je koristen pri določanju
vstopnih ali izstopnih poti v neznanih pristaniščih ali
sidriščih.
Mariner’s Eye 3D: Prikazuje podroben, tridimenzionalni
pogled od zgoraj in za plovilom (glede na vašo smer) ter
nudi vizualno pomoč pri navigaciji. Ta ogled je priročen
pri navigaciji ob težavnih plitvinah, grebenih, mostovih ali
kanalih in je koristen pri določanju vstopnih ali izstopnih poti
v neznanih pristaniščih ali sidriščih.
OPOMBA: Ogleda kart Mariner’s Eye 3D in Fish Eye 3D
sta, na nekaterih območjih, na voljo z vrhunskimi kartami.
Fish Eye 3D: Omogoča podvodni ogled, ki vizualno prikazuje
morsko dno glede na podatke karte. Ko je priključen
sonarski pretvornik, so globinske trače (kot ribe) prikazane
z rdečimi, zelenimi in rumenimi krogi. Rdeča prikazuje
največje tarče, zelena pa najmanjše.
OPOMBA: Ogleda kart Mariner’s Eye 3D in Fish Eye 3D
sta, na nekaterih območjih, na voljo z vrhunskimi kartami.
Fishing chart: Omogoča podroben ogled obrisov dna
in izmerjene globine na karti. Ta karta ne prikazuje
navigacijskih podatkov, omogoča pa podrobne batimetrične
podatke in izboljša obrise dna za določanje globine. Ta karta
je najprimernejša za globokomorski ribolov ob obali.
Karte in 3D ogledi kart
Da odprete Fishing Chart, izberite Charts > Fishing Chart.
Približevanje in oddaljevanje pogleda karte
Merilo prikazuje številka skale na dnu karte. Vrstica pod
številko skale prikazuje razdaljo na karti.
• Pritisnite za oddaljitev pogleda.
• Pritisnite za približanje pogleda.
Premikanje karte
Karto lahko premikate, da si ogledate območje, ki ni del vaše
trenutne lokacije.
1 Na karti povlecite navigacijski zaslon ali uporabite smerne
tipke.
2 Izberite Stop Panning ali Back, da ustavite premikanje in
se vrnete na zaslon vaše trenutne lokacije.
Izbira predmeta na karti s tipkami naprave
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite , , ali
premaknete kazalec.
2 Izberite Select.
, da
Simboli karte
Ta razpredelnica vsebuje nekatere pogoste simbole, ki jih vidite
na podrobnih kartah.
Ikona
Opis
Boja
Informacije
Storitve v marini
Pomorska postaja
Trenutna postaja
Na voljo je fotografija od zgoraj.
Na voljo je fotografija s perspektive.
2
Druge funkcije, ki so pogoste pri večini kart, so izobate
(globoka voda je prikazana z belo), plimna območja, globine
(kot na originalnih papirnatih zemljevidih), navigacijski
pripomočki in simboli, ovire ter območja kablov.
Navigacija do točke na karti
POZOR!
Funkcija Auto Guidance deluje na podatkih elektronske karte.
Ti podatki ne zagotavljajo varne razdalje do ovir in dna.
Pazljivo primerjajte pot z vsemi vizualnimi opažanji ter se
izogibajte kopnemu, plitkim vodam ter drugim oviram, ki so
lahko na vaši poti.
Ko uporabljate Go To, lahko neposredna pot in popravljena pot
prečkata kopno ali plitko vodo. Uporabite vizualno opažanje in
krmiljenje, da se izognete kopnemu, plitkim vodam in drugim
nevarnim oviram.
OPOMBA: Fishing Chart je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
OPOMBA: Auto Guidance je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
1
2
3
4
• Za ogled razdalje in smeri predmeta od vaše trenutne
lokacije izberite Measure Distance.
Na zaslonu se prikažeta razdalja in smer. Izberite Set
Reference, da izmerite z lokacije, ki ni vaša trenutna
lokacija.
• Za ogled opomb o plimi, toku, nebu in karti ali informacij o
lokalnih storitvah v bližini kazalca izberite Information.
Ogled informacij o navigacijskih pripomočkih
V pogledu kart Navigation Chart, Fishing Chart in Perspective
3D ali ogledu karte Mariner’s Eye 3D si lahko ogledate
podrobnosti o različnih vrstah navigacijskih pripomočkov,
vključno s svetlobnimi signali, svetilniki in ovirami.
OPOMBA: Fishing Chart je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
OPOMBA: Ogleda kart Mariner’s Eye 3D in Fish Eye 3D sta,
na nekaterih območjih, na voljo z vrhunskimi kartami.
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite navigacijski pripomoček.
2 Po potrebi izberite Review.
3 Izberite ime navigacijskega pripomočka.
Izberite lokacijo na Navigation Chart ali Fishing Chart.
Po potrebi izberite Select.
Izberite Navigate To.
Izberite možnost:
• Za neposredno navigacijo do lokacije izberite Go To.
• Za ustvarjanje poti do lokacije, vključno z zavoji, izberite
Route To.
• Izberite Guide To, da uporabite Auto Guidance.
5 Preglejte pot, ki je označena s škrlatno barvo.
OPOMBA: Ko uporabljate Auto Guidance, siv del na
katerem koli delu škrlatne linije pomeni, da Auto Guidance
ne more izračunati dela linije Auto Guidance. To je zaradi
nastavitev minimalne varne globine vode in minimalne varne
višine ovir.
6 Sledite škrlatni liniji, krmilite tako, da se izognete kopnemu,
plitkim vodam in drugim oviram.
Vrhunske karte
Ogled informacij o lokaciji in predmetu na karti
Fish Eye 3D: Omogoča podvodni, tridimenzionalni pogled, ki
vizualno prikaže dno morja glede na informacije na karti.
Ogledate si lahko informacije o lokaciji ali predmetu na karti
Navigation Chart ali Fishing Chart.
OPOMBA: Karta Fishing Chart je, na nekaterih območjih, na
voljo z vrhunskimi kartami.
1 V Navigation Chart ali Fishing Chart izberite lokacijo ali
predmet.
Na desni strani karte se prikaže seznam možnosti.
Prikazane možnosti se razlikujejo glede na izbrano lokacijo
ali predmet.
2 Izberite možnost:
• Za ogled podrobnosti predmeta v bližini kazalca izberite
Review.
OPOMBA: Review se ne prikaže, če kazalec ni blizu
predmeta. Če je kazalec blizu le enega predmeta, se
prikaže ime predmeta.
• Za navigacijo do izbrane lokacije izberite Navigate To.
• Da ustvarite točko poti na mestu kazalca, izberite Create
Waypoint.
3
POZOR!
Funkcija Auto Guidance deluje na podatkih elektronske karte.
Ti podatki ne zagotavljajo varne razdalje do ovir in dna.
Pazljivo primerjajte pot z vsemi vizualnimi opažanji ter se
izogibajte kopnemu, plitkim vodam ter drugim oviram, ki so
lahko na vaši poti.
Izbirne vrhunske karte, kot so BlueChart® g2 Vision®, vam
omogočajo, da čim bolj izkoristite svoj ploter. Poleg podrobnih
navtičnih kart, vrhunske karte lahko vsebujejo te funkcije, ki so
na voljo na nekaterih območjih.
Mariner’s Eye 3D: Omogoča pogled od zgoraj in za plovilom
za tridimenzionalno pomoč pri navigaciji.
Fishing Charts: Prikazuje karto z izboljšanimi obrisi dna, brez
navigacijskih podatkov. Ta karta je odlična za globokomorski
ribolov ob obali.
High Resolution Satellite Imagery: Omogoča satelitske slike
visoke ločljivosti za realističen videz kopnega in morja na
Navigation Chart (stran 4).
Aerial Photos: Prikazuje marine in druge navigacijsko
pomembne slike iz zraka, da si lažje vizualno predstavljate
okolico (stran 4).
Detailed Roads and POI data: Prikazuje podrobne podatke
o cestah in interesnih točkah (POI), ki zajemajo izredno
podrobne obalne ceste in POI, kot so restavracije,
prenočišča in lokalne atrakcije.
Karte in 3D ogledi kart
Auto Guidance: Uporablja določeno varno globino, varno
višino in podatke karta, da določi najboljšo pot do vašega
cilja. Auto Guidance je na voljo, ko navigirate do cilja z
Guide To.
Prikaz informacij postaj za opazovanje plime
OPOMBA: Ikone postaj za opazovanje plime so, na nekaterih
območjih, na voljo z vrhunskimi kartami.
na karti označuje postajo za opazovanje plime. Za pomoč
pri napovedi višine plime ob različnih časih ali različnih dnevih
si lahko ogledate podroben graf za postajo za opazovanje
plime.
OPOMBA: Ta funkcija je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
1 V Navigation Chart ali Fishing Chart izberite postajo za
opazovanje plime.
Smer plime  in podatki o ravni plime  se prikažejo ob .
2 Izberite možnost za ogled dodatnih podatkov o postaji:
• Izberite gumb z imenom postaje .
• Če je v bližini več predmetov, izberite Review in izberite
gumb z imenom postaje.
Indikatorji animirane plime in toka
OPOMBA: Ta funkcija je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Indikatorji za animirano postajo za opazovanje plime in smer
toka si lahko ogledate v Navigation Chart ali Fishing Chart. V
nastavitvah kart morate tudi omogočiti animirane ikone (stran
4).
Indikator za postajo za opazovanje plime se prikaže na karti
kot navpični graf v stolpcih s puščico. Rdeča puščica, ki kaže
navzdol, prikazuje padanje plime, modra puščica, ki kaže
navzgor, pa kaže dvigovanje plime. Ko premaknete kazalec
nad indikator postaje za opazovanje plime, se nad indikatorjem
postaje pojavi višina plime na postaji.
Indikatorji smeri toka so prikazani kot puščice na karti. Smer
vsake puščice prikazuje smer toka na določeni lokaciji na
karti. Barva puščice toka prikazuje hitrost toka na tej lokaciji.
Ko premaknete kazalec nad indikator smeri toka, se nad
indikatorjem smeri prikaže hitrost določenega toka na lokaciji.
Barva
Hitrost toka
Rumena
0 do 1 vozel
Oranžna
1 do 2 vozla
Rdeča
2 ali več vozlov
Prikaz in prilagajanje plime in toka
OPOMBA: Ta funkcija je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Karte in 3D ogledi kart
Indikatorje postaje za statično ali animirano plimo in tok lahko
prikažete v Navigation Chart ali Fishing Chart.
1 V Navigation Chart ali Fishing Chart izberite Menu > Chart
Setup > Tides & Currents.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz indikatorjev postaje za tok in plimo na karti
izberite On.
• Za prikaz indikatorjev postaje za animirano plimo in
animirano smer toka na karti izberite Animated.
Prikaz satelitskih slik v Navigation Chart
OPOMBA: Ta funkcija je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Satelitske slike visoke ločljivosti lahko prekrijete na kopno ali
na kopno in morje v Navigation Chart.
OPOMBA: Ko so satelitske slike visoke ločljivosti omogočene,
so na volji le na nižji ravni približanja. Če ne vidite slik visoke
ločljivosti v območju vaše karte, lahko izberete , da približate.
Raven podrobnosti lahko povišate tudi s spremenitvijo
podrobnosti približanja karte.
1 Izberite Charts > Navigation Chart > Menu > Navigation
Chart Setup > Photos.
2 Izberite možnost:
• Izberite Land Only za prikaz standardnih informacij karte
na vodi s slikami, ki prekrivajo kopno.
• Izberite Photo Map Blend za prikaz slik na vodi in na
kopni z določeno prosojnostjo. Uporabite drsnik, da
nastavite prosojnost slik. Višji je odstotek, več satelitskih
slik prekriva kopno in vodo.
Prikaz fotografij znamenitosti iz zraka
Pred ogledom fotografij iz zraka v Navigation Chart morate
vklopiti nastavitev Photo v nastavitvi karte.
OPOMBA: Ta funkcija je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Uporabite lahko fotografije znamenitosti, marin in pristanišč
iz zraka, da se lažje orientirate v okolici ali da se seznanite z
marino ali pristaniščem pred prihodom.
1 V Navigation Chart izberite ikono fotoaparata:
• Za ogled fotografije iz zraka izberite
.
• Za ogled fotografije s perspektive izberite
.
Fotografija je nastala na mestu fotoaparata, usmerjena pa
je v smer stožca.
2 Izberite Review > Aerial Photo.
Samodejni identifikacijski sistem (AIS)
Automatic Identification System (AIS) oz. avtomatski
identifikacijski sistem vam omogoča prepoznavo in sledenje
drugih plovil ter vas opozarja na promet na območju. Ko
je ploter priklopljen na zunanjo napravo AIS, lahko prikaže
nekatere informacije AIS o drugih plovilih v dosegu, ki so
opremljena s transponderjem in aktivno oddajajo informacije
AIS. Informacije vsakega plovila vključujejo Maritime Mobile
Service Identity (MMSI), lokacijo, GPS hitrost, GPS smer,
pretečen čas od zadnjega poročila o lokaciji plovila, najbližji
dostop in čas do najbližjega dostopa.
4
Simboli cilja AIS
Simbol Opis
Plovilo AIS. Plovilo poroča informacije AIS. Smer, v
katero kaže trikotnik, prikazuje smer gibanja plovila
AIS.
Cilj je izbran.
Cilj je aktiviran. Cilj je na karti prikazan večji.
Zelena linija ob cilju prikazuje smer cilja. MMSI,
hitrost in smer plovila so prikazani pod ciljem, če so
nastavitve podrobnosti nastavljene na Show. Če je
prenos AIS s plovila izgubljen, se prikaže sporočilo.
Cilj je izgubljen. Zelen X pomeni, da je prenos AIS
s plovila izgubljen, ploter pa prikaže sporočilo, ali
želite nadaljevati s sledenjem plovila. Če prenehate
s sledenjem plovila, simbol izgubljenega cilja izgine
s karte ali 3D ogleda karte.
Nevaren cilj v dosegu. Cilj utripa, sliši se alarm in
prikaže se sporočilo. Ko je alarm potrjen, poln rdeč
trikotnik z rdečo linijo prikazuje lokacijo in smer
cilja. Če je alarm trka varnega območja nastavljen
na Off, cilj utripa, zvočni alarm pa ni aktiviran in
sporočilo se tudi ne prikaže. Če je prenos AIS s
plovila izgubljen, se prikaže sporočilo.
Nevaren cilj je izgubljen. Rdeč X pomeni, da je
prenos AIS s plovila izgubljen, ploter pa prikaže
sporočilo, ali želite nadaljevati s sledenjem
plovila. Če prenehate s sledenjem plovila, simbol
izgubljenega cilja izgine s karte ali 3D ogleda karte.
Lokacija tega simbola prikazuje najbližjo točko
dostopa do nevarnega cilja , število ob simbolu pa
prikazuje čas do najbližje točke dostopa do tega
cilja.
Smer in načrtovana pot aktiviranih ciljev AIS
Ko sta podana smer in pot nad informacijami tal s strani
aktiviranega cilja AIS, je smer cilja na karti prikazana kot polna
linija ob simbolu cilja AIS. Linija smeri ni prikazana na 3D
ogledu karte.
Načrtovana pot aktiviranega cilja AIS je prikazana kot črtkana
linija na karti ali 3D ogledu karte. Dolžina linije načrtovane
poti je podana na vrednosti nastavitve načrtovane smeri. Če
aktiviran cilj AIS ne oddaja informacij o hitrosti ali če se plovilo
ne premika, linija načrtovane poti ni prikazana. Spremembe
hitrosti, opravljena pot ali stopnja obračanja, ki jih oddaja
plovilo, lahko vplivajo na izračun linije načrtovane poti.
Ko informacije poti, smeri in stopnje obračanja poda aktiviran
cilj AIS, se načrtovana pot cilja izračunana na podlagi
informacij o poti in stopnji obračanja. Smer, v katero cilj obrača,
ki je prav tako osnovana na informaciji stopnje obračanja, je
prikazana s smerjo zazobka na koncu linije smeri. Dolžina
zazobka se ne spreminja.
5
Ko aktiviran cilj AIS podaja informacije o poti in smeri, a ne
podaja stopnje obračanja, se načrtovana pot cilja izračuna na
podlagi informacije poti.
Prikaz plovil AIS na karti ali 3D ogledu karte
Preden lahko uporabljate AIS, morate priklopiti ploter na
zunanjo napravo AIS in sprejeti aktivne transponderske signale
drugih plovil.
Prikaz plovil na karti ali na 3D ogledu karte lahko prilagodite.
Prikaz za eno karto ali en 3D ogled karte velja le za tisto
karto ali tisti 3D ogled karte. Podrobnosti, načrtovana smer
in nastavitve sledi, konfigurirane za eno karto ali en 3D ogled
karte, veljajo za vse karte in vse 3D oglede kart.
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite Menu > Other Vessels
> AIS Display Setup.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz razdalje od vaše lokacije, na kateri so prikazana
plovila AIS, izberite Display Range in izberite razdaljo.
• Za prikaz podrobnosti o aktiviranih AIS plovilih izberite
Details > Show.
• Za nastavitev čas načrtovane smeri za aktivirana AIS
plovila, izberite Projected Heading in vnesite čas.
• Za prikaz sledi plovil AIS izberite Trails in izberite dolžino
sledi, ki se prikaže z uporabo sledi.
Aktiviranje cilja za plovilo AIS
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite AIS Vessel > Activate Target.
Ogled informacij o ciljnem plovilu AIS
Ogledate si lahko stanje signala AIS, MMSI, hitrost GPS, smer
GPS in druge informacije, ki so na voljo o ciljnem plovilu AIS.
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite AIS Vessel.
Izklop cilja za plovilo AIS
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite AIS Vessel > Deactivate.
Ogled seznama groženj AIS
Na karti ali 3D ogledu karte izberite Menu > Other Vessels
> AIS List.
Nastavitev alarma trka varnega območja
Preden lahko nastavite alarm trka varnega območja, mora biti
združljiv ploter biti priključen na napravo AIS.
Alarm trka varnega območja se uporablja le z AIS. Varno
območje se uporablja za izogibanje trkom in se ga lahko
prilagodi.
1 Izberite Settings > Alarms > AIS > AIS Alarm > On.
Prikaže se sporočilo, skupaj z zvočnim alarmom, ko
aktivirano plovilo AIS vstopi v varno območje vašega
plovila. Predmet je na zaslonu označen tudi kot nevaren.
Ko je alarm izklopljen, sta sporočilo in zvočni alarm
onemogočena, predmet pa je na zaslonu še vedno označen
kot nevaren.
2 Izberite Range.
3 Izberite razdaljo za polmer varnega območja okoli vašega
plovila.
Karte in 3D ogledi kart
4 Izberite Time To.
5 Izberite čas, ob katerem se oglasi alarm, če cilj vstopi v
varno območje.
Na primer, da ste o morebitnem vstopu obveščeni 10 minut
preden se lahko zgodi, nastavite Time To na 10, alarm pa se
bo oglasil 10 minut preden plovilo vstopi v varno območje.
Klic v sili AIS
Samoreševalne naprave AIS za klic v sili oddajajo poročilo o
položaju v sili, ko so aktivirane. Ploter lahko sprejme signale
od Search and Rescue Transmitters (SART), Emergency
Position Indicating Radio Beacons (EPIRB) in drugih signalov
za človeka v vodi. Oddajanje klicev v sili je drugačno od
standardnega oddajanja AIS, zato je tudi prikazano drugače
na ploterju. Namesto, da bi sledili oddajanju klica v sili za
izogibanje trku, sledite oddajanju klica v sili, da locirate in
pomagate plovilu ali osebi.
Navigacija do oddajanja klica v sili
Ko sprejmete oddajanje klica v sili, se prikaže alarm klica v sili.
Izberite Review > Go To, da začnete navigacijo do
oddajanja.
Simboli cilja naprave AIS klica v sili
Simbol
Opis
Oddajanje klica v sili naprave AIS. Izberite, da
prikažete več informacij o oddajanju in pričnete
navigacijo.
Izgubljeno oddajanje.
Preizkus oddajanja. Prikaže se, ko plovilo
sproži preizkus svoje naprave za klic v sili in ne
predstavlja resne nevarnosti.
Izgubljen preizkus oddajanja.
Omogočanje opozorila preizkusa oddajanja AIS
Da preprečite veliko število opozoril in simbolov o preizkusih
na gostih območjih, kot so marine, lahko izberete ali prejemate
ali prezirate preizkusna sporočila AIS. Za preizkus naprave
za nevarnost AIS morate omogočiti ploterju, da sprejema
preizkusna opozorila.
1 Izberite Settings > Alarms > AIS.
2 Izberite možnost:
• Za sprejem ali preziranje preizkusnih signalov Emergency
Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) izberite AISEPIRB Test.
• Za sprejem ali preziranje preizkusnih signalov Man
Overboard (MOB) izberite AIS-MOB Test.
• Za sprejem ali preziranje preizkusnih signalov Search and
Rescue Transponder (SART) izberite AIS-SART Test.
Izklop sprejema AIS
Sprejem signala AIS je vklopljen kot privzeto.
Izberite Settings > Other Vessels > AIS > Off.
Celotno delovanje AIS na vseh kartah in 3D ogledih kart
je onemogočeno. To zajema ciljanje in sledenje plovil AIS,
alarme trka, ki so posledica ciljanja in sledenja plovil AIS, in
prikaz informacij o plovilih AIS.
Karte in 3D ogledi kart
Nastavitve kart in 3D ogleda kart
OPOMBA: Vse nastavitve ne veljajo za vse karte in vse 3D
oglede kart. Nekatere možnosti zahtevajo vrhunske karte ali
priključene pripomočke, kot je radar.
Te nastavitve veljajo za karte in 3D oglede kart, razen Radar
Overlay in Fish Eye 3D (stran 8).
Na karti ali 3D ogledu karte izberite Menu.
Waypoints & Tracks: Glejte stran 6.
Other Vessels: Glejte stran 7
Surface Radar: Prikazuje podrobnosti površinskega radarja na
Perspective 3D ali Mariner’s Eye 3D ogledu karte.
Weather Radar: Prikazuje vremenske radarske slike na
Perspective 3D ali Mariner’s Eye 3D ogledu karte.
Navaids: Prikazuje navigacijske pripomočke na Fishing Chart.
Chart Setup: Glejte stran 6.
Overlay Numbers: Glejte stran 7. To se lahko prikaže v meniju
Chart Setup.
Chart Appearance: Glejte stran 7. To se lahko prikaže v
meniju Chart Setup.
Nastavitev Navigation Chart in Fishing Chart
OPOMBA: Vse nastavitve ne veljajo za vse karte in vse
3D oglede kart. Nekatere nastavitve potrebujejo zunanje
pripomočke ali ustrezne vrhunske karte.
V Navigation Chart ali Fishing Chart izberite Menu > Chart
Setup.
Photos: Prikazuje ikone fotoaparata na nekaterih območjih,
ko uporabljate vrhunske karte. To vam omogoča pogled
znamenitosti iz zraka (stran 4).
Tides & Currents: Prikazuje indikatorje postaj za tok in plimo
na karti (stran 4).
Service Points: Prikazuje lokacije, kjer je na voljo navtično
vzdrževanje in servisiranje.
Roses: Prikazuje rožo kompasa okoli vašega plovila s smerjo
kompasa orientirano glede na smer plovila. Indikator
resnične smeri vetra ali indikator navidezne smeri vetra se
prikaže, če je ploter priključen na združljiv navtični senzor
za veter.
Weather: Nastavi, kateri vremenski predmeti so prikazani
na karti, če je ploter priključen na združljiv vremenski
sprejemnik z aktivno naročnino.
Lake Level: Omogoča vnos trenutne ravni jezera.
Overlay Numbers: Glejte stran 7.
Chart Appearance: Glejte stran 7.
Nastavitve točk poti in sledi na kartah in ogledih kart
Na karti izberite Menu > Waypoints & Tracks.
Tracks: Prikaže sledi na karti ali 3D ogledu karte.
Waypoints: Prikaže seznam točk poti (stran 9).
New Waypoint: Ustvari novo točko poti.
Waypoint Display: Nastavitev prikaza točk poti na karti ali 3D
ogledu karte.
Active Tracks: Prikaže meni možnosti aktivne sledi.
Saved Tracks: Prikaže seznam shranjenih sledi (stran 11).
Tracks Display: Nastavitev izbire prikaza določenih sledi na
karti ali 3D ogledu karte glede na barvo sledi.
6
Nastavitev prekrivanja številk
Na karti, 3D ogledu karte, zaslonu Radar ali zaslonu
Combinations izberite Menu > Overlay Numbers.
Edit Layout: Nastavite razporeditev prekrivanja podatkov ali
polja podatkov. Izberete lahko podatke, ki bodo prikazani v
posameznem podatkovnem polju.
Navigation Inset: Prikaže navigacijski vstavek, ko plovilo
navigira do cilja.
Navigation Inset Setup: Omogoča prilagoditev navigacijskega
vstavka, da prikaže Route Leg Details, in nadzor prikaz
vstavka pred zavojem ali ciljem.
Compass Tape: Prikazuje podatkovni stolpec traka kompasa,
ko plovilo navigira do cilja.
Urejanja podatkovnih polj
Podatke, prikazane v prekrivanju številk na kartah, 3D ogledih
kart, zaslonih Combinations, zaslonih Sonar in zaslonih Radar,
lahko spremenite.
1 V meniju, ki podpira prekrivanje številk, izberite Menu >
Overlay Numbers > Edit Layout.
2 Po potrebi izberite Chart Setup.
3 Izberite Overlay Numbers > Edit Layout.
4 Izberite razpored.
5 Izberite podatkovno polje.
6 Izberite vrsto podatkov, prikazanih v polju.
Možnosti podatkov, ki so na voljo, se razlikujejo glede na
ploter in omrežno konfiguracijo.
Prikaz navigacijskega vstavka
Odločite lahko ali se navigacijski vstavek prikazuje na
nekaterih ogledih kart. Navigacijski vstavek je prikazan le, ko
plovilo navigira do cilja.
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite Menu.
2 Po potrebi izberite Chart Setup.
3 Izberite Overlay Numbers > Navigation Inset > Auto.
4 Izberite Navigation Inset Setup.
5 Dokončajte dejanje:
• Za prikaz prave hitrosti (VMG) točke poti, ko navigirate
pot z več kot enim odsekom izberite Route Leg Details >
On.
• Za prikaz podatkov o naslednjem zavoju glede na
razdaljo izberite Next Turn > Distance.
• Za prikaz podatkov o naslednjem zavoju glede na čas
izberite Next Turn > Time.
• Za določitev prikaza podatkov cilja izberite Destination in
izberite možnost.
Nastavitve videza karte
Nastavite lahko videz različnih ogledov karte. Vsaka nastavitev
je specifična za vrsto ogleda karte, v katerem ste.
OPOMBA: Vse nastavitve ne veljajo za vse karte in 3D
oglede kart ter modele ploterjev. Nekatere možnosti zahtevajo
vrhunske karte ali priključene pripomočke, kot je radar.
Na karti ali 3D ogledu karte izberite Menu > Chart Setup >
Chart Appearance.
Orientation: Nastavite perspektivo karte.
Detail: Nastavite količino podrobnosti, prikazanih na karti, pri
različnih ravneh približanja, za karto.
7
Heading Line: Prikaže in nastavi linijo smeri, ki je linija,
narisana na karti od premca plovila v smeri premikanja, in
podatkovni vir za linijo smeri.
World Map: Uporablja osnovni zemljevid sveta ali senčni
reliefni zemljevid na karti. Te razlike so vidne le, ko oddaljite
pogled predaleč, da vidite podrobne karte.
Spot Depths: Vklopi globino in nastavi nevarno globino.
Globine, ki so enake ali plitvejše od nevarne globine, so
prikazane z rdečo pisavo.
Safety Shading: Nastavi videz senčenja globine.
Depth Range Shading: Nastavi videz senčenja razpona
globine.
Symbols: Prikaže in prilagodi videz različnih simbolov na
karti, kot so ikona plovila, simboli navigacijskih pripomočkov,
kopenske POI ter svetlobna območja.
Style: Nastavi videz karte na 3D terenu.
Hazard Colors: Prikazuje plitke vode in kopno z barvno skalo.
Modra prikazuje globoko vodo, rumena plitko vodo, rdeča pa
izredno plitko vodo.
Safe Depth: Nastavi videz varne globine za Mariner’s Eye 3D.
OPOMBA: Ta nastavitev vpliva le na videz barv nevarnosti
v Mariner’s Eye 3D. Ne vpliva na nastavitev Auto Guidance
za varno globino vode ali nastavitev alarma sonarja za plitko
vodo.
Range Rings: Prikazuje in prilagodi videz obročev razdalja,
ki vam pomagajo vizualizirati razdalje na nekaterih ogledih
kart.
Lane Width: Določi širino navigacijskega pasu, ki je na
nekaterih ogledih kart škrlatna linija, ki prikazuje pot do
vašega cilja.
Nastavitve drugih plovil na kartah in ogledih kart
OPOMBA: Te možnosti zahtevajo priključene pripomočke, kot
sta sprejemnik AIS ali VHF radio.
Na karti ali 3D ogledu karte izberite Menu > Other Vessels.
AIS List: Prikaže seznam AIS (stran 5).
DSC List: Prikaže seznam DSC (stran 20).
AIS Display Setup: Glejte stran 7.
DSC Trails: Prikazuje sledi plovil DSC in izbere dolžino sledi,
ki se prikaže s sledjo.
AIS Alarm: Nastavi alarm trka varnega območja (stran 5).
Nastavitve prikaza AIS
OPOMBA: AIS zahteva uporabo zunanje naprave AIS in
aktivne transponderske signale drugih plovil.
Na karti ali 3D ogledu karte izberite Menu > Other Vessels >
AIS Display Setup.
AIS Display Range: Prikazuje razdaljo od vaše lokacije,
znotraj katere se pojavijo plovila AIS.
Details: Prikazuje podrobnosti o aktiviranih plovilih AIS.
Projected Heading: Nastavi čas načrtovane poti za aktivirana
plovila AIS.
Trails: Prikazuje sledi plovil AIS in izbere dolžino sledi, ki se
prikaže s sledjo.
Karte in 3D ogledi kart
Nastavitve Fish Eye 3D
OPOMBA: Ta funkcija je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
V ogledu karte Fish Eye 3D izberite Menu.
View: Nastavi perspektivo za 3D ogled karte.
Tracks: Prikaže sledi.
Sonar Cone: Prikaže stožec, ki označuje območje, ki ga
pokriva pretvornik.
Fish Symbols: Prikaže potopljene cilje.
Navigacija s ploterjem
POZOR!
Funkcija Auto Guidance deluje na podatkih elektronske karte.
Ti podatki ne zagotavljajo varne razdalje do ovir in dna.
Pazljivo primerjajte pot z vsemi vizualnimi opažanji ter se
izogibajte kopnemu, plitkim vodam ter drugim oviram, ki so
lahko na vaši poti.
Za navigacijo morate izbrati cilj, nastavi pot ali ustvarit pot ter
sledi poti. Poti lahko sledite na Navigation Chart, Fishing Chart,
Perspective 3D ali Mariner’s Eye 3D.
OPOMBA: Auto Guidance je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
OPOMBA: Mariner’s Eye 3D in Fish Eye 3D sta, na nekaterih
območjih, na voljo z vrhunskimi kartami.
OPOMBA: Fishing Chart je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Vprašanja o osnovni navigaciji
Vprašanje
Kako naj pripravim ploter, dame
usmeri v smer, v katero želim?
Kako naj pripravim napravo, da
me vodi v ravni liniji (minimalno
odstopanje) do lokacije z
najkrajšo razdaljo od trenutne
razdalje?
Kako naj pripravim napravo,
da me vodi do lokacij z
izogibanjem znanih ovir?
Kako naj pripravim napravo,
da krmili mojega avtomatskega
pilota?
Ali lahko napravo ustvari pot
zame?
Kako spremenim nastavitve
Auto Guidance za moje plovilo?
Odgovor
Navigirajte z Go To. Glejte
stran 9.
Naredite pot z enim
odsekom in navigirajte z
Route To. Glejte stran 10.
Naredite pot z več odseki
in navigirajte z Route To.
Glejte stran 10.
Navigirajte z Route To.
Glejte stran 10.
Če imate vrhunske
karte, ki podpirajo Auto
Guidance, in ste na
območju, ki ga pokriva
Auto Guidance, navigirajte
z Auto Guidance. Glejte
stran 9.
Glejte stran 28.
Destinacije
Destinacije lahko izberete z različnimi kartami in 3D ogledi kart
ali s seznamom.
Iskanje destinacije po imenu
Po imenu lahko iščete shranjene točke poti, shranjene poti,
shranjene sledi in navtične storitve.
1 Izberite Nav Info > Search By Name.
Navigacija s ploterjem
2 Vnesite vsaj del imena svoje destinacije.
3 Po potrebi izberite Done.
Prikaže se 50 najbližjih destinacij, ki ustrezajo vašim
iskalnim kriterijem.
4 Izberite lokacijo.
Izbira destinacije z Navigation Chart
V Navigation Chart izberite destinacijo.
Iskanje destinacije z Nav Info
1 Izberite Nav Info.
• Za ogled seznama prednaloženih lokacij in prej označenih
lokacij izberite Waypoints.
• Za ogled seznama prej shranjenih poti izberite Routes.
• Za ogled seznama zabeleženih sledi izberite Tracks.
• Za ogled seznama marin in drugih priobalnih interesnih
točk izberite Offshore Services.
• Za ogled seznama marin in drugih kopenskih interesnih
točk izberite Inland Services.
• Za iskanje destinacije po imenu izberite Search By
Name.
2 Izberite destinacijo.
Iskanje destinacije navtičnih storitev
OPOMBA: Ta funkcija je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Ploter vsebuje informacije o več tisoč destinacijah, ki nudijo
navtične storitve.
1 Izberite Nav Info.
2 Izberite Offshore Services ali Inland Services.
3 Po potrebi izberi kategorijo navtičnih storitev.
Ploter prikaže seznam najbližjih lokacij in razdaljo ter smer
do vsake.
4 Izberite destinacijo.
Izberite < ali > za ogled dodatnih informacij ali za prikaz
lokacije na karti.
Poti
POZOR!
Funkcija Auto Guidance deluje na podatkih elektronske karte.
Ti podatki ne zagotavljajo varne razdalje do ovir in dna.
Pazljivo primerjajte pot z vsemi vizualnimi opažanji ter se
izogibajte kopnemu, plitkim vodam ter drugim oviram, ki so
lahko na vaši poti.
Ko uporabljate Go To, lahko neposredna pot in popravljena pot
prečkata kopno ali plitko vodo. Uporabite vizualno opažanje in
krmiljenje, da se izognete kopnemu, plitkim vodam in drugim
nevarnim oviram.
OPOMBA: Auto Guidance je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Z naslednjimi tremi metodami lahko nastavite pot in ji sledite
do destinacije: Go To, Route To ali Guide To.
Go To: Pelje vas neposredno do destinacije.
Route To: Ustvari pot od vaše lokacije do destinacije in
omogoča dodajanje zavojev med potjo.
Guide To: Ustvari pot do destinacije z Auto Guidance.
8
Nastavitev in sledenje neposredni poti z Go To
POZOR!
Ko uporabljate Go To, lahko neposredna pot in popravljena pot
prečkata kopno ali plitko vodo. Uporabite vizualno opažanje in
krmiljenje, da se izognete kopnemu, plitkim vodam in drugim
nevarnim oviram.
Nastavite in sledite lahko neposredni poti od vaše trenutne
lokacije do izbrane destinacije.
1 Izberite destinacijo (stran 8).
2 Izberite Navigate To > Go To.
Prikaže se škrlatna črta. V sredini škrlatne črte je tanjša
vijolična črta, ki predstavlja popravljeno pot od vaše lokacije
do destinacije. Popravljena pot je dinamična in se premika z
vašim plovilom, ko ste izven poti.
3 Sledite škrlatni črti in krmilite tako, da se izogibate kopnemu,
plitkim vodam in drugim oviram.
4 Če ste izven poti, sledite vijolični črti (popravljena pot)
do vaše destinacije ali zavijte nazaj do škrlatne črte
(neposredna pot).
Nastavitev in sledenje neposredni poti z Auto
Guidance
POZOR!
Funkcija Auto Guidance deluje na podatkih elektronske karte.
Ti podatki ne zagotavljajo varne razdalje do ovir in dna.
Pazljivo primerjajte pot z vsemi vizualnimi opažanji ter se
izogibajte kopnemu, plitkim vodam ter drugim oviram, ki so
lahko na vaši poti.
OPOMBA: Auto Guidance je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
1 Izberite destinacijo (stran 8).
2 Izberite Navigate To > Guide To.
3 Preglejte pot, ki je prikazana s škrlatno črto Auto Guidance.
4 Sledite škrlatni črti in krmilite tako, da se izogibate kopnemu,
plitkim vodam in drugim oviram.
OPOMBA: Ko uporabljate Auto Guidance, siv del na
katerem koli delu škrlatne črte pomeni, da Auto Guidance
ne more izračunati dela črte Auto Guidance. To je zaradi
nastavitev minimalne varne globine vode in minimalne varne
višine ovir.
Navigacija avtopilota
Ko zaženete navigacijo (Go To, Route To ali Guide To), če ste
priključeni preko omrežja NMEA 2000® na združljiv avtopilot
Garmin®, vas naprava pozove, da vklopite avtopilota.
Zaustavitev navigacije
V Navigation Chart ali Fishing Chart izberite Menu > Stop
Navigation.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Označevanje trenutne lokacije kot točke poti
Na katerem koli zaslonu izberite Mark.
9
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji
1 Izberite Nav Info > Waypoints > Create Waypoint.
2 Izberite možnost:
• Za ustvarjanje točke poti z vnosom koordinat položaja
izberite Enter Coordinates in vnesite koordinate.
• Za ustvarjanje točke poti s karto izberite Use Chart,
izberite lokacijo in izberite Move Waypoint.
Označevanje in navigacija do lokacije MOB
Ko označite točko poti, jo lahko določite kot lokacijo človeka v
vodi (MOB).
Izberite možnost:
• Na katerem koli zaslonu izberite Mark > Man Overboard
> Yes.
• Na domačem zaslonu izberite Man Overboard > Yes.
Mednarodni simbol MOB označuje aktivno točko MOB, ploter
pa nastavi neposredno pot do označene lokacije.
Ogled seznama vseh točk poti
Izberite Nav Info > Waypoints.
Urejanje shranjene točke poti
1 Izberite Nav Info > Waypoints.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Edit Waypoint.
4 Izberite možnost:
•
•
•
•
•
•
Za dodajanje imena izberite Name in vnesite ime.
Za spreminjanje simbola izberite Symbol.
Za spreminjanje globine izberite Depth.
Za spreminjanje temperature vode izberite Water Temp.
Za spreminjanje komentarja izberite Comment.
Za premikanje položaja točke poti izberite Position.
Premikanje shranjene točke poti
1 Izberite Nav Info > Waypoints.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Edit Waypoint > Position.
4 Določite novo lokacijo točke poti:
• Da premaknete točko poti med ogledom karte, izberite
Use Chart, izberite novo lokacijo na karti in izberite Move
Waypoint.
• Da premaknete točko poti s koordinatami, izberite Enter
Coordinates in vnesite nove koordinate.
Brskanje po in navigacija do shranjene točke poti
POZOR!
Funkcija Auto Guidance deluje na podatkih elektronske karte.
Ti podatki ne zagotavljajo varne razdalje do ovir in dna.
Pazljivo primerjajte pot z vsemi vizualnimi opažanji ter se
izogibajte kopnemu, plitkim vodam ter drugim oviram, ki so
lahko na vaši poti.
Ko uporabljate Go To, lahko neposredna pot in popravljena pot
prečkata kopno ali plitko vodo. Uporabite vizualno opažanje in
krmiljenje, da se izognete kopnemu, plitkim vodam in drugim
nevarnim oviram.
Navigacija s ploterjem
OPOMBA: Auto Guidance je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Preden lahko navigirate do točke poti, morate ustvariti točko
poti.
1 Izberite Nav Info > Waypoints.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Navigate To.
4 Izberite možnost:
• Za neposredno navigacijo do lokacije izberite Go To.
• Za ustvarjanje poti do lokacije, vključno z zavoji, izberite
Route To.
• Za uporabo Auto Guidance izberite Guide To.
5 Preglejte pot, ki je prikazana s škrlatno črto.
OPOMBA: Ko uporabljate Auto Guidance, siv del na
katerem koli delu škrlatne črte pomeni, da Auto Guidance
ne more izračunati dela črte Auto Guidance. To je zaradi
nastavitev minimalne varne globine vode in minimalne varne
višine ovir.
6 Sledite škrlatni črti in krmilite tako, da se izogibate kopnemu,
plitkim vodam in drugim oviram.
Brisanje točke poti ali MOB
1 Izberite Nav Info > Waypoints.
2 Izberite točko poti ali MOB.
3 Izberite Delete.
Brisanje vseh točk poti
Izberite Nav Info > Manage data > Clear User Data >
Waypoints > All.
Načrtovane poti
Ustvarjanje in navigacija poti od vaše trenutne
lokacije
Pot lahko ustvarite in takoj navigirate na Navigation Chart ali
Fishing Chart. Ta postopek ne shrani poti ali točk poti.
OPOMBA: Fishing Chart je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
1 Izberite destinacijo na Navigation Chart ali Fishing Chart.
2 Izberite Navigate To > Route To.
3 Izberite lokacijo zadnjega zavoja pred destinacijo.
4 Izberite Add Turn.
5 Po potrebi ponovite korak 3 in 4, da dodate dodatne zavoje
– dodajajte jih vzvratno od destinacije do trenutne lokacije
vašega plovila.
Zadnji zavoj, ki ga dodate, je prvi zavoj, ki ga opravite, z
začetkom na vaši trenutni lokaciji. To je zavoj, ki je najbliže
vašemu plovilu.
6 Po potrebi izberite Menu.
7 Izberite Navigate Route.
8 Preglejte pot, ki je prikazana s škrlatno črto.
9 Sledite škrlatni črti in krmilite tako, da se izogibate kopnemu,
plitkim vodam in drugim oviram.
Ustvarjanje in shranjevanje poti
Ta postopek shrani pot in vse njene točke poti. Začetna točka
je lahko vaša trenutna lokacija ali druga lokacija.
Navigacija s ploterjem
1
2
3
4
5
Izberite Nav Info > Routes > New Route > Use Chart.
Izberite začetno lokacijo poti.
Izberite Add Turn.
Izberite lokacijo naslednjega zavoja na karti.
Izberite Add Turn.
Ploter označi lokacijo zavoja s točko poti.
6 Po potrebi ponovite korak 4 in 5, da dodate več zavojev.
7 Izberite končno destinacijo.
Ogled seznama poti
Izberite Nav Info > Routes.
Urejanje shranjene poti
Spremenite lahko ime poti ali zavoje, ki jih vsebuje pot.
1 Izberite Nav Info > Routes.
2 Izberite pot.
3 Izberite Edit Route.
4 Izberite možnost:
• Da spremenite ime, izberite Name in vnesite ime.
• Da izberete točko poti s seznama zavojev, izberite Edit
Turns > Use Turn List in izberite točko poti s seznama.
Brskanje po in navigacija shranjene poti
Preden lahko brskate po seznamu poti in navigirate do ene
izmed njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno pot.
1 Izberite Nav Info > Routes.
2 Izberite pot.
3 Izberite Navigate To.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo poti od začetne točke, uporabljene ob
nastanku poti, izberite Forward.
• Za navigacijo poti od točke destinacije, uporabljene ob
nastanku poti, izberite Backward.
Prikaže se škrlatna črta. V sredini škrlatne črte je tanjša
vijolična črta, ki predstavlja popravljeno pot od vaše lokacije
do destinacije. Popravljena pot je dinamična in se premika z
vašim plovilom, ko ste izven poti.
5 Preglejte pot, ki jo prikazuje škrlatna črta.
6 Sledite škrlatni črti na vsakem odseku poti in krmilite tako,
da se izogibate kopnemu, plitkim vodam in drugim oviram.
7 Če ste izven poti, sledite vijolični črti (popravljena pot)
do vaše destinacije ali zavijte nazaj do škrlatne črte
(neposredna pot).
Brskanje po in navigacija vzporedno s shranjeno
potjo
Preden lahko brskate po seznamu poti in navigirate do ene
izmed njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno pot.
1 Izberite Nav Info > Routes.
2 Izberite pot.
3 Izberite Navigate To.
4 Izberite Offset za navigacijo, vzporedno s potjo,
odmaknjeno od nje z določeno razdaljo.
5 Izberite način navigacije poti:
• Za navigacijo poti od začetne točke, uporabljene ob
nastanku poti, na levo od originalne poti izberite Forward
– Port.
10
6
7
8
9
• Za navigacijo poti od začetne točke, uporabljene ob
nastanku poti, na desno od originalne poti izberite
Forward – Starboard.
• Za navigacijo poti od točke destinacije, uporabljene
ob nastanku poti, na levo od originalne poti izberite
Backward – Port.
• Za navigacijo poti od točke destinacije, uporabljene
ob nastanku poti, na desno od originalne poti izberite
Backward – Starboard.
Po potrebi izberite Done.
Prikaže se škrlatna črta. V sredini škrlatne črte je tanjša
vijolična črta, ki predstavlja popravljeno pot od vaše lokacije
do destinacije. Popravljena pot je dinamična in se premika z
vašim plovilom, ko ste izven poti.
Preglejte pot, ki jo prikazuje škrlatna črta.
Sledite škrlatni črti na vsakem odseku poti in krmilite tako,
da se izogibate kopnemu, plitkim vodam in drugim oviram.
Če ste izven poti, sledite vijolični črti (popravljena pot)
do vaše destinacije ali zavijte nazaj do škrlatne črte
(neposredna pot).
Brisanje shranjene poti
1 Izberite Nav Info > Routes.
2 Izberite pot.
3 Izberite Delete.
Brisanje vseh shranjenih poti
Izberite Nav Info > Clear User Data > Routes.
Sledi
Sled je posnetek poti vašega plovila. Sled, ki se trenutno
beleži, se imenuje aktivna sled in se lahko shrani. Sledi lahko
prikažete na vsaki karti ali 3D ogledu karte.
Prikaz sledi
Na kateri koli karti ali 3D ogledu smeri izberite Menu >
Waypoints & Tracks > Tracks > On.
Črta sledi na karti prikazuje vašo sled.
Nastavitev barve aktivne sledi
1 Izberite Nav Info > Tracks > Active Track Options > Track
Color.
2 Izberite barvo sledi.
Shranjevanje aktivne sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite Nav Info > Tracks > Save Active Track.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas, ko se je začela aktivna sled.
• Izberite Entire Log.
3 Izberite Save.
Ogled seznama shranjenih sledi
Izberite Nav Info > Tracks > Saved Tracks.
Urejanje shranjene sledi
1 Izberite Nav Info > Tracks > Saved Tracks.
11
2 Izberite sled.
3 Izberite Edit Track.
4 Izberite možnost:
• Izberite Name in vnesite novo ime.
• Izberite Track Color in izberite barvo.
Shranjevanje sledi kot poti
1 Izberite Nav Info > Tracks > Saved Tracks.
2 Izberite sled.
3 Izberite Edit Track > Save Route.
Brskanje po in navigacija zabeležene sledi
Preden lahko brskate po seznamu sledi in navigirate do njih,
morate zabeležiti in shraniti vsaj eno sled (stran 11).
1 Izberite Nav Info > Tracks.
2 Izberite sled.
3 Izberite Follow Track.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo sledi od začetne točke, uporabljene ob
nastanku sledi, izberite Forward.
• Za navigacijo sledi od točke destinacije, uporabljene ob
nastanku sledi, izberite Backward.
5 Preglejte pot, ki jo prikazuje barvna črta.
6 Sledite črti na vsakem odseku poti in krmilite tako, da se
izogibate kopnemu, plitkim vodam in drugim oviram.
Brisanje shranjene sledi
1 Izberite Nav Info > Tracks > Saved Tracks.
2 Izberite sled.
3 Izberite Delete.
Brisanje vseh shranjenih sledi
Izberite Nav Info > Manage Data > Clear User Data >
Saved Tracks.
Ponovno sledenje aktivne sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite Nav Info > Tracks > Follow Active Track.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Entire Log.
3 Preglejte pot, ki jo prikazuje barvna črta.
4 Sledite črti na vsakem odseku poti in krmilite tako, da se
izogibate kopnemu, plitkim vodam in drugim oviram.
Čiščenje aktivne sledi
Izberite Nav Info > Tracks > Clear Active Track.
Pomnilnik sledi je počiščen, aktivna sled pa se beleži.
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med
beleženjem
1 Izberite Nav Info > Tracks > Active Track Options.
2 Izberite Record Mode.
3 Izberite možnost:
• Za beleženje dnevnika sledi, dokler pomnilnik sledi ni
poln, izberite Fill.
Navigacija s ploterjem
• Za stalno beleženje dnevnika sledi, z zamenjavo
podatkov starejših sledi z novimi podatki, izberite Wrap.
Prilagoditev intervala beleženja dnevnika sledi
Pogostost, s katero se sled beleži, lahko določite. Beleženje
pogostejših sledi je natančnejše, a hitreje zapolni dnevnik
sledi. Interval Resolution je priporočljiv za najučinkovitejšo
uporabo pomnilnika.
1 Izberite Nav Info > Tracks > Active Track Options >
Record Interval > Interval.
2 Izberite možnost:
• Za beleženje sledi glede na razdaljo med točkami izberite
Distance > Change in vnesite razdaljo.
• Za beleženje sledi glede na časovni interval izberite Time
> Change in vnesite časovni interval.
• Za beleženje sledi glede na odstopanje od vaše poti
izberite Resolution > Change in vnesite največjo
dovoljeno napako od prave poti pred beleženjem točke
sledi.
Brisanje vseh shranjenih točk poti, poti in
sledi
Izberite Nav Info > Manage Data > Clear User Data > All >
OK.
Kombinacije
Zaslone kombinacij (Combinations) prikazuje kombinacijo
različnih zaslonov istočasno. Število možnosti, ki so na voljo
na zaslonu Combinations, je odvisno od izbirnih naprav, ki so
priključene na vaš ploter, in ali uporabljate vrhunske karte.
Izbira kombinacije
1 Izberite Combinations.
2 Izberite kombinacijo.
Prilagajanje zaslona Combinations
1
2
3
4
Izberite Combinations.
Izberite kombinacijo.
Izberite Menu.
Izberite možnost:
• Za spremembo imena izberite Name in vnesite novo ime.
• Za prilagajanje podatkov, prikazanih na zaslonu, izberite
Overlay Numbers (stran 7).
Števci in informacije almanaha
Števci dajejo različne informacije o potovanju, motorju, okolju
in vetru ter so na voljo na vseh modelih ploterjev. Števci za
veter in okolje potrebujejo podatke o vetru iz omrežja NMEA®
0183 ali NMEA 2000. Števci motorja potrebujejo povezavo z
omrežjem NMEA 2000 in tako niso na voljo na vseh modelih
ploterjev.
Ploterji omogočajo tudi informacije almanaha o plimi, toku ter
soncu in luni, kot sta čas vzhoda in zahoda.
Kombinacije
Prikaz kompasa
Informacije o smeri in poti si lahko ogledate s kompasom.
Izberite Gauges > Compass.
Prikaz števcev potovanja
Števci potovanja kažejo informacije glede razdalje, hitrosti,
časa in goriva vašega trenutnega potovanja.
Izberite Gauges > Trip.
Ponastavitev števcev potovanja
1 Izberite Gauges > Trip > Menu.
2 Izberite možnost:
• Za nastavitev vseh odčitkov trenutnega potovanja na ničlo
izberite Reset Trip.
• Za nastavitev odčitka maksimalne hitrosti na ničlo izberite
Reset Maximum Speed.
• Za nastavitev odčitka razdalje na ničlo izberite Reset
Odometer.
• Za nastavitev vseh odčitkov na ničlo izberite Reset All.
Prikaz števcev motorja in goriva
Preden lahko prikaže števce motorja in goriva, morate biti
priključeni na omrežje NMEA 2000, ki lahko zaznava podatke o
motorju in gorivu. Za podrobnosti glejte navodila za namestitev.
Izberite Gauges > Engine.
Prilagajanje omejitev števca motorja in števca goriva
Prilagajte lahko zgornjo in spodnjo omejitev ter razpon
želenega standardnega delovanja števca. Ko vrednost presega
razpon standardnega delovanja, se števec obarva rdeče.
OPOMBA: Vse možnosti niso na voljo za vse števce.
1 Izberite Gauges > Engine > Menu > Gauge Setup > Set
Gauge Limits.
2 Izberite števec.
3 Izberite Gauge Limits > Custom > Edit Limits.
4 Izberite možnost:
• Za nastavitev minimalne vrednosti razpona standardnega
delovanja izberite Rated Min.
• Za nastavitev maksimalne vrednosti razpona
standardnega delovanja izberite Rated Max.
• Za nastavitev spodnje omejitve števca, nižje od
nazivnega minimuma, nastavite Scale Min.
• Za nastavitev zgornje omejitve števca, višje od nazivnega
maksimuma, nastavite Scale Max.
5 Izberite vrednost omejitve.
6 Ponovite koraka 4 in 5 za nastavitev dodatnih omejitev
števca.
Omogočanja alarmov statusa za števce motorja
Omogočite lahko prikaz alarmov statusa motorja.
Izberite Gauges > Engine > Menu > Gauge Setup >
Status Alarms > On.
Ko pride do alarma motorja, se prikaže sporočilo števcu alarma
statusa, števec pa se lahko obarva rdeče glede na vrsto
alarma.
12
Omogočanje nekaterih alarmov statusa števca
motorja
1 Izberite Gauges > Engine > Menu > Gauge Setup >
Status Alarms > Custom.
2 Izberite enega ali več alarmov števca motorja, da jih vklopite
ali izklopite.
Izbira števila prikazanih motorjev na števcih
Prikazujete lahko informacije za največ štiri motorje.
1 Izberite Gauges > Engine > Menu > Gauge Setup >
Engine Selection > Number of Engines.
2 Izberite možnost:
• Izberite število motorjev.
• Izberite Auto Configure za samodejno zaznavanje
števila motorjev.
Prilagajanje motorjev, prikazanih na števcih
Pred prilagajanjem, kako so motorji prikazani na števcih,
morate ročno izbrati število motorjev (stran 13).
1 Izberite Gauges > Engine > Menu > Gauge Setup >
Engine Selection > Edit Engines.
2 Izberite First Engine.
3 Izberite motor za prikaz na prvem števcu.
4 Ponovite koraka 2 in 3 za ostale stolpce motorjev.
Prilagajanje prikaza števcev za gorivo
Preden lahko prilagodite in prikažete ravni goriva, je na
omrežje NMEA 2000 potrebno priključiti združljivi senzor
pretoka goriva ali senzorje ravni rezervoarja.
Skupno količino goriva na krovu lahko prikažete kot številski
prikaz, ki prikazuje skupno gorivo, ali kot grafični prikaz, ki
prikazuje raven v vsakem rezervoarju za gorivo.
1 Izberite Gauges > Engine > Menu > Gauge Setup > Fuel
Display.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz številske vrednosti skupne ravni goriva v vseh
rezervoarjih izberite Use Total Fuel Onboard.
• Za prikaz grafične predstavitve količine goriva v vsakem
rezervoarju izberite Use Fuel Tank Levels.
Nastavitev prostornine goriva plovila
1 Izberite Settings > My Vessel > Fuel Capacity.
2 Vnesite združeno skupno prostornino rezervoarjev za
gorivo.
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim
gorivom plovila
Ravni goriva lahko v ploterju sinhronizirate z dejanskim
gorivom na vašem plovilu, ko dodate gorivo v vaše plovilo.
1 Izberite Gauges > Engine > Menu.
2 Izberite možnost:
• Ko ste napolnili vse rezervoarje za gorivo na plovilu,
izberite Fill Up All Tanks. Raven goriva se ponastavi na
največjo prostornino.
• Ko ste dodali manj goriva, kot je največ mogoče, izberite
Add Fuel to Boat in vnesite dodano količino.
• Da določite skupno gorivo v rezervoarjih plovila, izberite
Set Total Fuel Onboard in vnesite skupno količino goriva
v rezervoarjih.
13
Nastavitev alarma goriva
Preden lahko nastavite alarm ravni goriva, je na omrežje
NMEA 2000 potrebno priključiti združljiv senzor pretoka goriva.
Sprožitev alarma lahko nastavite tako, da se sproži, ko skupna
količina preostanka goriva na krovu doseže določeno raven.
1 Izberite Settings > Alarms > Fuel > Fuel Alarm > On.
2 Vnesite preostalo količino goriva, ki sproži alarm.
Prikaz števcev za veter
Preden si lahko ogledate informacije o vetru, morate na ploter
priključiti senzor za veter.
Izberite Gauges > Wind.
Prilagajanje vira hitrosti
Določite lahko, ali so podatki o hitrosti plovila, prikazani na
števcu in uporabljeni za izračun vetra, osnovani na podlagi
hitrosti na vodi ali hitrosti GPS.
1 Izberite Gauges > Wind > Menu > Speed Display.
2 Izberite možnost:
• Za izračun hitrosti plovila glede na podatke iz senzorja
hitrosti na vodi izberite Water Speed.
• Za izračun hitrosti plovila glede na podatke GPS izberite
GPS Speed.
Prilagajanje vira smeri števca za veter
Določite lahko vir smeri, ki je prikazan na števcu za veter.
Magnetna smer so podatki o smeri, ki so prejeti iz senzorja
smeri, smer GPS pa izračuna GPS vašega ploterja (hitrost nad
tlemi).
1 Izberite Gauges > Wind > Menu > Heading Source.
2 Izberite GPS Hdg ali Magnetic.
Izbira razpona števca za veter za ostro proti vetru
Določite lahko razpon števca za veter za ostro proti vetru za
skalo proti vetru ali skalo v smeri vetra.
1 Izberite Gauges > Wind > Menu.
2 Izberite možnost:
• Za nastavitev maksimalnih in minimalnih vrednosti,
prikazanih, ko se prikaže števec za veter za proti vetru,
izberite Change Upwind Scale in nastavite kote.
• Za nastavitev maksimalnih in minimalnih vrednosti,
prikazanih, ko se prikaže števec za veter za v smeri vetra,
izberite Change Downwind Scale in nastavite kote.
Prikaz števcev okolja
Izberite Gauges > Environment.
Prilagajanje poravnave števca za veter
Na števcih okolja lahko določite poravnavo števca za veter.
1 Izberite Gauges > Environment > Menu > Alignment.
2 Izberite možnost:
• Za nastavitev vrha števca za veter v smeri severa izberite
North Up.
• Za obračanje števca, da je smer premikanja na vrhu,
izberite Head Up.
Števci in informacije almanaha
Prilagajanje vira smeri števca okolja
Določite lahko vir smeri, ki je prikazan na števcu okolja.
Magnetna smer so podatki o smeri, ki so prejeti iz senzorja
smeri, smer GPS pa izračuna GPS vašega ploterja (hitrost nad
tlemi).
1 Izberite Gauges > Environment > Menu > Heading
Source.
2 Izberite GPS Hdg ali Magnetic.
Nastavitev referenčnega časa barometra
Določite lahko referenčni čas, ki se uporablja za izračun trenda
barometra. Trend je prikazan v polju barometra.
1 Izberite Gauges > Environment > Menu > Pressure
Reference Time.
2 Izberite možnost.
Informacije o plimi, toku in nebu
Podatki postaje za plimo
Ogledate si lahko podatke postaje za plimo za določen datum
in čas, vključno z višino plime in kdaj bo naslednja visoka in
nizka plima. Ploter, kot privzeto, prikazuje informacije o plimi za
nazadnje gledano postajo za plimo in za trenuten čas in datum.
Izberite Nav Info > Tides & Currents > Tides.
2 Izberite Tides ali Currents.
3 Izberite Nearby Stations.
4 Izberite postajo.
Ogled informacij almanaha iz Navigation Chart
1 Izberite Charts > Navigation Chart.
2 Izberite območje na zemljevidu.
3 Izberite Information.
4 Izberite Tides, Currents ali Celestial.
Sonar
Ko je pravilno priključen na izbirni sonarni modul Garmin in
pretvornik, se lahko vaš združljiv ploter uporablja kot iskalnik
rib. Na voljo so trije različni prikazi sonarja za prikaz rib na
območju: celozaslonski prikaz, razdeljen približan prikaz in
razdeljen frekvenčni prikaz.
Celozaslonski prikaz sonarja
Celozaslonski prikaz sonarja prikazuje veliko sliko odčitkov
sonarja iz pretvornika. Skala razpona na desni strani zaslona
prikazuje globino zaznanih predmetov, ko se zaslon premika z
desne v levo.
Izberite Sonar > Full Screen.
Podatki postaje za tok
OPOMBA: Informacije postaje za tok so na voljo z določenimi
podrobnimi zemljevidi.
Ogledate si lahko podatke postaje za tok za določen datum
in čas, vključno s trenutno hitrostjo in ravnijo toka. Ploter, kot
privzeto, prikazuje informacije o toku za nazadnje gledano
postajo za tok in za trenuten čas in datum.
Izberite Nav Info > Tides & Currents > Currents.
Informacije o nebu
Ogledate si lahko informacije o sončnem vzhodu in zahodu,
vzhodu in zahodu lune, luninih fazah ter približen nebesni
prikaz lokacije sonca in lune. Središče zaslona predstavlja
nebo nad glavo, zunanji obroči pa predstavljajo horizont.
Ploter, kot privzeto, prikazuje informacije o nebu za trenuten
čas in datum.
Izberite Nav Info > Tides & Currents > Celestial.
Ogled informacij postaje za plimo, postaje za tok ali
nebo za drug datum
1 Izberite Nav Info > Tides & Currents.
2 Izberite Tides, Currents ali Celestial.
3 Izberite možnost:
• Za ogled informacij za drug datum izberite Change Date
> Manual in vnesite datum.
• Za ogled informacij za danes izberite Change Date >
Current.
• Za ogled, če je na voljo, informacij za dan, ki sledi
prikazanemu datumu, izberite Next Day.
• Za ogled, če je na voljo, informacij za dan pred
prikazanim datumom izberite Previous Day.
Ogled informacij za drugo postajo za plimo ali tok
1 Izberite Nav Info > Tides & Currents.
Sonar






Nadzor nastavitve razpona
Informacije o položaju
Potopljeni cilji ali ribe
Dno vodnega telesa
Razpon ali globina vode
Frekvenca pretvornika
Razdeljen približan prikaz sonarja
Razdeljen približan prikaz sonarja prikazuje celoten prikaz
grafa odčitkov sonarja in poveča del tega grafa na istem
zaslonu.
Izberite Sonar > Split Zoom.
Razdeljen frekvenčni prikaz sonarja
V razdeljenem frekvenčnem prikazu sonarja je na eni
strani zaslona prikazan celoten prikaz grafa podatkov
visokofrekvenčnega sonarja, na drugi strani zaslona pa je
prikazan celoten prikaz grafa podatkov nizkofrekvenčnega
sonarja.
OPOMBA: Razdeljen frekvenčni prikaz sonarja zahteva
uporabo pretvornika z dvojno frekvenco.
Izberite Sonar > Split Frequency.
14
Premor prikaza sonarja
Na prikazu Sonar izberite Menu > Pause Sonar.
Ustvarjanje točke poti na zaslonu Sonar
1 V prikazu Sonar izberite Menu > Pause Sonar.
2 Izberite lokacijo točke poti.
3 Izberite Mark ali New Waypoint.
Nastavitev porasti na zaslonu Sonar
Nastavite lahko občutljivost sprejemnika sonarja. Za ogled več
podrobnosti povišajte porast. Če je zaslon preveč nagneten,
znižajte porast.
1 V prikazu Sonar izberite Menu > Gain.
2 Izberite možnost:
• Za povišanje ali znižanje porasti ročno izberite Up ali
Down.
• Da ploter samodejno nastavi porast, izberite možnost
samodejno.
Nastavitev razpona skale globine
Nastavite lahko razpon skale globine, ki se prikaže na desni
strani zaslona.
1 V prikazu Sonar izberite Menu > Range.
2 Izberite možnost:
• Za samodejno nastavitev skale globine s strani ploterja
izberite Auto.
• Za povečanje ali zmanjšanje razpona skale globine ročno
izberite Up ali Down.
NASVET: Na zaslonu Sonar lahko izberete ali za
ročno nastavitev razpona skale globine.
Nastavitev ravni približanja na zaslonu
Sonar
1 V prikazu Sonar izberite Menu > Zoom.
2 Izberite možnost:
• Za približanje podatkov sonarja z globine dna izberite
Bottom Lock.
• Za nastavitev razpona globine približanega območja
ročno izberite Set Zoom, izberite View Up ali View
Down, da nastavite razpon globine približanega območja,
in izberite Zoom In ali Zoom Out, da povečate ali
zmanjšate približanje približanega območja.
• Za nastavitev globine in približanja samodejno izberite
Set Zoom > Auto.
Izbira frekvenc
Določite lahko, katere frekvence so prikazane na zaslonu
sonarja, ko uporabljate pretvornik z dvojno frekvenco.
1 V prikazu sonar izberite Menu > Frequency.
2 Izberite možnost:
• Za odčitek vsakega pulza skozi razpon frekvenc za
ločevanje tarč, kot v plitki vodi, pri izjemno velikih globinah
in nizkih frekvencah izberite Chirp. To je uporabno
predvsem za izredno globoke vode in pri ciljanju nekaterih
vrst rib.
• Za prikaz podatkov iz 200 kHz signala sonarja izberite
200 kHz. To je uporabno predvsem za plitkejše, obalne
vode.
15
• Za prikaz podatkov iz 77 kHz signala sonarja izberite
77 kHz. To je uporabno predvsem za globlje vode in za
prikaz boljših lokov rib v plitkih vodah.
• Za izbiro določene frekvence izberite Add in vnesite
frekvenco.
Vklop A-Scope
A-Scope je navpično utripanje na desni strani celozaslonskega
prikaza sonarja. Ta funkcija razširi nazadnje prejete sonarske
podatke, da si jih je lažje ogledati. Uporabna je lahko tudi za
zaznavanje rib blizu dna.
V prikazu Sonar izberite Menu > Sonar Setup >
Appearance > A-Scope.
Nastavitev sonarja
Nastavitve sonarja
V prikazu Sonar izberite Menu > Sonar Setup.
Depth Line: Prikazuje hitro referenčno linijo globine.
Scroll Speed: Nastavi stopnjo, pri kateri sonar brska od desne
proti levi.
On-screen Control: Nastavi nadzor na zaslonu sonarja za
nadzor porasti ali razpona. To je na voljo za naprave z
zaslonom na dotik.
Appearance: Glejte stran 15.
Overlay Numbers: Glejte stran 7.
Advanced: Glejte stran 15.
Nastavitve videza sonarja
V prikazu Sonar izberite Menu > Sonar Setup >
Appearance.
Color Scheme: Nastavi barvno shemo.
Whiteline: Poudari najmočnejši signal z dna, da pomaga
določiti trdoto ali mehkobo signala.
A-Scope: Prikaže navpično utripanje na desni strani zaslona,
ki takoj prikaže razpon do tarč na skali.
Pic. Advance: Omogoča napredovanje slike sonarja hitreje
z risanjem več kot enega stolpca podatkov na zaslonu za
vsak stolpec prejetih sonarskih podatkov. To je posebej
uporabno, ko uporabljate sonar v globoki vode, saj signal
sonarja potrebuje več časa za pot do dna vode in nazaj do
pretvornika.
Nastavitev 1/1 riše en stolpec informacij na zaslon za
povratek sonarja. Nastavitev 2/1 riše dva stolpca informacij
na zaslon za povratek sonarja in tako naprej za nastavitvi
4/1 in 8/1.
Fish Symbols: Nastavi, kako sonar prepoznava potopljene
tarče.
Napredne nastavitve sonarja
V prikazu Sonar izberite Menu > Sonar Setup > Advanced.
Interference: Nastavi občutljivost, da se zmanjša učinek
motenj bližnjih virov hrupa.
Surface Noise: Skrije površinski hrup, da je manj zmede.
Color Gain: Nastavi barvo povratkov sonarja.
Nastavitve alarma sonarja
OPOMBA: Nekatere nastavitve zahtevajo zunanje pripomočke.
Izberite Settings > Alarms > Sonar.
Sonar
Shallow Water: Nastavi sprožitev alarma, ko je globina
manjša od določene vrednosti.
Deep Water: Nastavi sprožitev alarma, ko je globina večja od
določene vrednosti.
Water Temp.: Nastavi sprožitev alarma, ko pretvornik sporoči
temperaturo, ki je 1,1 °C nad ali pod določeno temperaturo.
Ko priklopite vaš združljiv ploter na izbirni navtični radar
Garmin, kot je GMR™ 1206 xHD ali GMR 24 HD, lahko
prikažete več informacij o svoji okolici.
GMR oddaja ozek snop mikrovalovne energije, ko se obrača v
360° vzorcu. Ko oddana energija pride v stik s tarčo, se del te
energije odbije nazaj v radar.
Snemanje prikaza sonarja
Načini prikaza radarja
OPOMBA: Vsi modeli ne podpirajo snemanja sonarja.
1 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
2 V prikazu Sonar izberite Menu > Record Sonar.
Zaustavitev snemanja sonarja
Preden lahko zaustavite snemanje sonarja, morate začeti
snemanje (stran 16).
V prikazu Sonar izberite Menu > Stop Recording.
Grafi globine in temperature vode
Če uporabljate globinsko zmogljiv pretvornik ali če sprejemate
informacije o globini vode preko NMEA 0183 ali NMEA 2000,
si lahko ogledate grafični zapis odčitkov globine skozi čas. Če
uporabljate temperaturno zmogljiv pretvornik ali če sprejemate
informacije o temperaturi vode preko NMEA 0183 ali NMEA
2000, si lahko ogledate grafični zapis odčitkov temperature
skozi čas.
Grafi se ob prejemu informacij premikajo proti levi.
Izberite Sonar > Data Graphs.
Nastavitev razpona grafov in časovnih skal za
globino in temperaturo vode
Določite lahko količino časa in razpon globine, ki sta prikazana
v grafih globine in temperature vode.
1 Izberite Sonar > Data Graphs > Menu.
2 Izberite Depth Graph Settings ali Temperature Graph
Settings.
3 Izberite možnost:
• Da nastavite skalo pretečenega časa, izberite Duration.
Privzeta nastavitev je 10 minut. Če povečate skalo
pretečenega časa, lahko vidite spremembe v daljšem
časovnem razponu. Če zmanjšate skalo pretečenega
časa, lahko vidite več podrobnosti v krajšem časovnem
razponu.
• Za nastavitev skale razpona globine ali razpona
temperature izberite Scale. Če povečate skalo, se v
odčitkih prikaže več sprememb. Če zmanjšate skalo, se v
spremembah prikaže več podrobnosti.
Radar
OPOZORILO
Navtični radar oddaja mikrovalovno energijo, ki je lahko
nevarna ljudem in živalim. Pred začetkom oddajanja radarja
preverite, da je območje okoli radarja prazno. Radar oddaja
snop približno 12° nad in pod linijo, horizontalno iz središča
radarja. Ne glejte neposredno v radar, saj so oči najobčutljivejši
del telesa.
OPOMBA: Vsi modeli na podpirajo radarja.
Radar
OPOMBA: Vsi modeli niso na voljo z vsemi radarskimi
napravami in vsemi ploterji.
Izberite Radar in izberite način.
Cruising Mode: Prikazuje celozaslonsko sliko zbranih
radarskih informacij.
Harbor Mode: Namenjen za uporabo v priobalnih vodah. Ta
način deluje najboljše s signali s kratkim dometom (2 nm ali
manj).
Offshore Mode: Namenjen za uporabo v odprtih vodah. Ta
način deluje najboljše s signali z dolgim dometom.
Sentry Mode: Omogoča nastavitev radarja v način časovno
določenega oddajanja, kjer lahko določite oddajanje cikel
oddajanja in pripravljenosti radarja, da varčujete z energijo.
V tem načinu lahko omogočite tudi zaščitno območje, ki
določa varno območje okoli vašega plovila. Če preklopite
iz načina Sentry Mode v drug način, se radar preklopi na
oddajanje celoten čas in onemogoči vsa zaščitna območja.
Radar Overlay Mode: Prikazuje celozaslonsko sliko
zbranih radarskih informacij na vrhu Navigation Chart.
Radar Overlay prikazuje podatke na podlagi zadnjega
uporabljenega načina radarja.
Oddajanje radarskih signalov
OPOMBA: Kot varnostna funkcija, radar preide v stanje
pripravljenosti, ko se ogreje. Tako lahko preverite, da je
območje okoli radarja prazno, preden pričnete z oddajanjem
radarja.
1 Ko je ploter izklopljen, priklopite radar, kot je opisano v
navodilih za namestitev radarja.
2 Vklopite ploter.
Radar se segreje, odštevanje pa vam sporoči, ko je radar
pripravljen.
3 Izberite Radar.
4 Izberite način radarja.
Ko se radar zaganja, se prikaže sporočilo z odštevanjem.
5 Izberite Menu > Transmit Radar.
Nastavitev skale približanja na zaslonu
radarja
Skala približanja radarja, imenovana tudi domet signala
radarja, predstavlja razdaljo od vašega položaja (središča) do
skrajnega zunanjega kroga.
Na zaslonu Radar izberite ali .
Vsak krog predstavlja enak del skale približanja.
Na primer, če je skala približanja nastavljena na 3 milje,
vsak krog predstavlja 1 miljo od središča.
Nasveti za izbiro skale približanja radarja
Skala približanja radarja ali domet signala radarja prikazuje
dolžino pulznega signala, oddanega in sprejetega z radarjem.
Ko se razpon poveča, radar oddaja daljše pulze, da doseže
16
bolj oddaljene tarče. Bližje tarče, še posebej dež in valovi,
prav tako odbijajo daljše pulze, kar lahko doda šum na zaslon
Radar. Ogled informacij o tarčah na daljšem dometu lahko tudi
zmanjša količino prostora, ki je na voljo na zaslonu Radar za
ogled informacij o tarčah na krajšem dometu.
• Določite, katere informacije želite videti na zaslonu Radar.
Na primer, ali potrebujete informacije o bližnjih vremenskih
pogojih ali tarčah in prometu ali pa vas bolj zanimajo bolj
oddaljeni vremenski pogoji?
• Ocenite okoljske pogoje na mestu uporabe radarja.
Še posebej v ostrem vremenu, radarski signali daljšega
dometa lahko povečajo zmedo na zaslonu Radar in otežijo
ogled informacij o tarčah krajšega dometa. V dežju lahko
radarski signali krajšega dometa omogočijo učinkovitejši
ogled informacij o bližnjih predmetih, če je nastavitev za dež
nastavljena pravilno.
• Izberite najkrajši učinkovit domet glede na vaš razlog za
uporabo radarje in trenutne okoljske pogoje.
Način Sentry Mode
Način Sentry Mode omogoča nastavitev radarja v časovno
določen način časovno določenega oddajanja, kjer lahko
določite oddajanje cikel oddajanja in pripravljenosti radarja,
da varčujete z energijo. V tem načinu lahko omogočite tudi
zaščitno območje, ki določa varno območje okoli vašega plovila
in sproži alarm, ko predmet vstopi v območje. Sentry Mode
deluje z vsemi modeli GMR radarjev Garmin.
Omogočanje časovno določenega oddajanja
Izberite Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > Timed
Xmit > On.
Nastavitev časa pripravljenosti in oddajanja
Preden lahko nastavite čas pripravljenosti in oddajanja, morate
omogočiti časovno določeno oddajanje (stran 17).
Za prihranek energije lahko določite čas pripravljenosti in čas
oddajanja radarja na periodično oddajanje radarskega signala
ob določenih intervalih.
1 Izberite Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup.
2 Izberite Stdby Time.
3 Vnesite časovni interval med oddajanji radarskega signala.
4 Izberite Xmit Time.
5 Vnesite trajanje vsakega oddajanja radarskega signala.
Omogočanje zaščitnega območja
Izberite Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > Enable
Guard Zone.
Določanje krožnega zaščitnega območja
Preden lahko določite meje zaščitnega območja, morate
omogočiti zaščitno območje (stran 17).
Določite lahko krožno zaščitno območje, ki v celoti zaokroža
vaše plovilo.
1 Izberite Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > Adjust
Guard Zone > Move Radar Guard Zone > Circle.
2 Izberite lokacijo zunanjega kroga zaščitnega območja.
3 Izberite lokacijo notranjega kroga zaščitnega območja, da
določite širino zaščitnega območja.
17
Določanje delnega zaščitnega območja
1 Izberite Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > Adjust
Guard Zone > Move Radar Guard Zone > Corner 1.
2 Dotaknite se in povlecite lokacijo zunanjega kota zaščitnega
območja .
3 Izberite Corner 2.
4 Dotaknite se lokacije notranjega kota zaščitnega območja
, da določite širino zaščitnega območja.
Označevanje točke poti na zaslonu Radar
1 Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite lokacijo.
2 Izberite Create Waypoint.
Prikaz seznama groženj AIS
Na katerem koli zaslonu Radar ali Radar Overlay si lahko
ogledate in prilagodite videz seznama groženj AIS.
Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Other
Vessels > AIS List.
Prikaz plovil AIS na zaslonu Radar
AIS zahteva uporabo zunanje naprave AIS in aktivne
transponderske signale drugih plovil.
Videz drugih plovil na zaslonu Radar lahko prilagodite. Če
katero koli nastavitev (razen razpona prikaza AIS) prilagodite
za en način radarja, nastavitev velja za vse načine radarja.
Nastavitve podrobnosti in načrtovane smeri, določene za
en način radarja, velja za vse druge načine radarja in Radar
Overlay.
1 Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Other
Vessels > AIS Display Setup.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz razdalje od vaše lokacije, na kateri so prikazana
plovila AIS, izberite AIS Display Range in izberite
razdaljo.
• Za prikaz podrobnosti o aktiviranih AIS plovilih izberite
Details > Show.
• Za nastavitev časa načrtovane smeri za aktivirana AIS
plovila, izberite Projected Heading in vnesite čas.
• Za prikaz sledi plovil AIS izberite Trails in izberite dolžino
sledi, ki se prikaže z uporabo sledi.
VRM in EBL
Oznaka spremenljivega dometa (VRM) in elektronska linija
smeri (EBL) merita razdaljo in smer od vašega plovila do
ciljnega predmeta. Na zaslonu Radar je VRM prikazan kot
krog s središčem na trenutni lokaciji vašega plovila, EBL pa je
prikazan kot linija, ki se začne na trenutni lokaciji in seka VRM.
Točka preseka je tarča VRM in EBL.
Radar
Prikaz VRM in EBL
VRM in EBL, nastavljena za en način, veljata za vse druge
načine radarja.
Na zaslonu Radar izberite Menu > Show VRM/EBL.
Nastavitev VRM in EBL
Preden lahko nastavite VRM in EBL, ju morate prikazati na
zaslonu Radar (stran 18).
Premer VRM in kot EBL lahko nastavite, zaradi česar
se premakne točka preseka VRM in EBL. VRM in EBL,
nastavljena za en način, veljata za vse druge načine radarja.
1 Na zaslonu Radar izberite novo lokacijo za točko preseka
VRM in EBL.
2 Izberite Drop VRM/EBL.
3 Izberite Stop Pointing.
Merjenje dometa in smeri do ciljnega predmeta
Preden lahko nastavite VRM in EBL, ju morate prikazati na
zaslonu Radar (stran 18).
1 Na zaslonu Radar izberite ciljno lokacijo.
2 Izberite Measure Distance.
Domet in smer do ciljne lokacije se prikažeta v zgornjem
levem kotu zaslona.
Radar Overlay
Ko priklopite ploter na izbirni navtični radar Garmin, lahko
uporabite Radar Overlay za prikaz radarskih informacij na
Navigation Chart ali Fishing Chart.
Radar Overlay prikaže radarske informacije nad Navigation
Chart ali Fishing Chart. Podatki se prikažejo na Radar Overlay
glede na zadnji uporabljen način radarja (npr. Harbor, Offshore
ali Sentry), vse nastavitve Radar Overlay pa veljajo tudi za
zadnji uporabljen način radarja. Na primer, če uporabljate
način Harbor Mode in preklopite na Radar Overlay, Radar
Overlay prikazuje radarske podatke načina Harbor Mode. Če
spremenite nastavitev porasta v meniju Radar Overlay, se
nastavitev porasti za način Harbor Mode spremeni samodejno.
Radar Overlay in poravnava podatkov karte
Ko uporabljate Radar Overlay, ploter poravna radarske
podatke s podatki karte glede na smer plovila, ki je, kot
privzeto, na osnovi podatkov iz magnetna senzorja za smer,
priključenega z omrežjem NMEA 0183 ali NMEA 2000. Če
senzor smeri ni na voljo, je smer plovila določena glede na
podatke sledenja GPS.
Podatki sledenja GPS prikazujejo smer premikanja plovila, ne
smeri, v katero je plovilo obrnjeno. Če plovilo pluje vzvratno
ali bočno zaradi toka ali vetra, se Radar Overlay morda ne bo
popolno poravnal s podatki karte. Tej situaciji se izognete z
uporabo podatkov smeri plovila iz elektronskega kompasa.
Če je smer plovila osnovana na podatkih iz magnetnega
senzorja smeri ali avtomatskega pilota, so podatki o smeri
lahko nepravilni zaradi nepravilne nastavitve, mehanske
okvare, magnetnih motenj ali drugih dejavnikov. Če so podatki
smeri nepravilni, se Radar Overlay morda ne bo popolno
poravnal s podatki karte.
Radar
Prikaz Radar Overlay
Radar Overlay prikazuje podatke glede na zadnji uporabljen
način radarja.
Izberite Radar > Radar Overlay.
Prikaže se oranžna radarska slika in prekrije Navigation
Chart.
Zaustavitev oddajanja radarskih signalov
Na zaslonu Radar izberite Menu > Radar to Standby.
Optimizacija prikaza radarja
Nastavitve prikaza radarja lahko prilagodite, da je manj zmede
in večja natančnost.
OPOMBA: Prikaz radarja lahko optimizirate za vsak način
radarja.
1 Izberite domet radarja (stran 18).
2 Povrnite privzeto vrednost nastavitve porasta (stran 18).
3 Ročno prilagodite nastavitev porasta (stran 18).
Domet radarskih signalov
Domet radarskega signala pomeni dolžino pulznega signala, ki
ga odda in sprejme radar. S povečanjem dometa, radar oddaja
daljše pulze, da doseže bolj oddaljene tarče. Bližje tarče, še
posebej dež in valovi, prav tako odbijajo daljše pulze, kar
lahko doda šum na zaslon Radar. Ogled informacij o tarčah na
daljšem dometu lahko tudi zmanjša količino prostora, ki je na
voljo na zaslonu Radar za ogled informacij o tarčah na krajšem
dometu.
Porast in zmeda radarja
Samodejna prilagoditev porasti na zaslonu Radar
Privzeta nastavitev porasti je samodejno. Samodejna
nastavitev porasti za vsak način radarja je optimizirana
za posamezen način in se lahko razlikuje od nastavitve
samodejne porasti, uporabljene v drugem načinu.
OPOMBA: Glede na uporabljen radar, nastavitev porasti za en
način radarja lahko, ali tudi ne, velja za druge načine radarja ali
Radar Overlay.
Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Gain >
Auto.
Ploter enkrat samodejno nastavi porast glede na povprečne
pogoje, domet radarskega signala in izbran način radarja.
Ploter ne nastavlja porasti ponovno samodejno ob
spreminjanju pogojev.
Ročna prilagoditev porasti na zaslonu Radar
Za najboljše delovanje radarja, ki upošteva dejanske pogoje,
lahko ročno nastavite porast.
OPOMBA: Glede na uporabljen radar, nastavitev porasti za en
način radarja lahko, ali tudi ne, velja za druge načine radarja ali
Radar Overlay.
1 Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Gain.
2 Izberite Up za povečanje porasti, da se na zaslonu Radar
pojavijo svetlobne pike.
18
3
4
5
6
7
Podatki na zaslonu Radar se osvežujejo vsakih nekaj
sekund. Zaradi tega učinki ročne nastavitve porasti morda
niso vidni takoj. Porast nastavite počasi.
Izberite Down za zmanjšanje porasti, dokler pike ne
izginejo.
Če so v dometu plovila, kopno ali drugi cilji, izberite Down
za zmanjšanje porasti, da cilji pričnejo utripati.
Izberite Up za povečanje porasti, da plovila, kopno ali drugi
cilji stalno gorijo na zaslonu Radar.
Po potrebi zmanjšajte prikaz bližnjih večjih predmetov.
Po potrebi zmanjšajte prikaz stranskih odmevov.
Zmanjšanje motenj bližnjih večjih predmetov
Večji bližnji cilji, kot so nasipi, lahko prikažejo zelo svetlo sliko
cilja na zaslonu Radar. Ta slika lahko zakrije manjše cilje ob
njej.
OPOMBA: Glede na uporabljen radar, nastavitev porasti za en
način radarja lahko, ali tudi ne, velja za druge načine radarja ali
Radar Overlay.
1 Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Gain.
2 Izberite Down za zmanjšanje porasti, dokler manjši cilji niso
jasno vidni na zaslonu Radar.
Zmanjšanje porasti za odstranjevanje motenj bližnjih večjih
predmetov lahko povzroči, da manjši ali bolj oddaljeni cilji
utripajo ali izginejo z zaslona Radar.
Zmanjšanje stranskih motenj predmetov
Stranske motnje so prikazane kot črte iz cilja v polkrožnem
vzorcu. Stranske učinke lahko preprečite z zmanjšanjem
porasti ali zmanjšanjem dometa radarja.
OPOMBA: Glede na uporabljen radar, nastavitev porasti za en
način radarja lahko, ali tudi ne, velja za druge načine radarja ali
Radar Overlay.
1 Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Gain.
2 Izberite Down za zmanjšanje porasti, dokler polkrožni,
črtasti vzorci izginejo z zaslona Radar.
Zmanjšanje porasti za odstranjevanje stranskih motenj lahko
povzroči, da manjši ali bolj oddaljeni cilji utripajo ali izginejo
z zaslona Radar.
Nastavitev morske zmede na zaslonu Radar
Prikaz zmede, ki jo povzročijo razburkani morski pogoji, lahko
nastavite. Nastavitev morske zmede vpliva na prikaz bližnje
zmede in ciljev bolj kot vpliva na prikaz daljne zmede in ciljev.
Višja nastavitev morske zmede zmanjša prikaz zmede, ki jo
povzročajo bližnji valovi, lahko pa tudi zmanjša ali odstrani
prikaz bližnjih ciljev.
OPOMBA: Glede na uporabljen radar, nastavitev porasti za en
način radarja lahko, ali tudi ne, velja za druge načine radarja ali
Radar Overlay.
1 Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Noise
Rejection > Sea Clutter > Presets.
2 Izberite nastavitev, ki ustreza trenutnim pogojem na morju.
3 Izberite Menu > Noise Rejection > Sea Clutter.
4 Izberite Up ali Down za nastavitev prikaza morske zmede,
dokler drugi cilji niso jasno vidni na zaslonu Radar.
Zmeda zaradi morskih pogojev je lahko še vedno vidna.
19
Nastavitev dežne zmede na zaslonu Radar
Prikaz zmede, ki jo povzroči dež, lahko nastavite. Zmanjšanje
dometa radarja lahko zmanjša dežno zmedo (stran 16).
Nastavitev dežne zmede vpliva na prikaz bližnje zmede in
ciljev bolj kot vpliva na prikaz daljne zmede in ciljev. Višja
nastavitev dežne zmede zmanjša prikaz zmede, ki jo povzroča
bližnji dež, lahko pa tudi zmanjša ali odstrani prikaz bližnjih
ciljev.
OPOMBA: Glede na uporabljen radar, nastavitev porasti za en
način radarja lahko, ali tudi ne, velja za druge načine radarja ali
Radar Overlay.
1 Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Noise
Rejection > Rain Clutter.
2 Izberite Up ali Down za nastavitev prikaza dežne zmede,
dokler drugi cilji niso jasno vidni na zaslonu Radar.
Zmeda zaradi dežnih pogojev je lahko še vedno vidna.
Zmanjšanje zmede nasprotne komunikacije na
zaslonu Radar
Prikaz zmede zaradi motenj iz drugega bližnjega radarskega
vira lahko zmanjšate, ko je vklopljena nastavitev Cross Talk
Reject.
OPOMBA: Glede na uporabljen radar, nastavitev porasti za en
način radarja lahko, ali tudi ne, velja za druge načine radarja ali
Radar Overlay.
Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Noise
Rejection > Cross Talk Reject.
Nastavitve prikaza radarja
Na katerem koli zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite
Menu > Radar Setup.
Orientation: Nastavitev perspektive prikaza radarja.
Nastavitev orientacije velja za vse načine radarja. Ta
nastavitev ne velja za Radar Overlay.
Appearance: Nastavitev barvne sheme, hitrosti pogleda naprej
in videza navigacije.
Front of Boat: Kompenzira za fizično lokacijo radarskega
skenerja na plovilu, če se radarski skener ne poravna z osjo
premca-krme.
Nastavitve videza radarja
Na zaslonu Radar izberite Menu > Radar Setup >
Appearance.
OPOMBA: Te nastavitve ne veljajo za Radar Overlay.
Color Scheme: Nastavitev barvne sheme.
Look-Ahead Speed: Premakne vašo trenutno lokacijo na
dno zaslona samodejno s povečanjem hitrosti. Za najboljše
rezultate vnesite najvišjo hitrost.
Heading Line: Prikaže podaljšek s premca plovila v smeri poti
na zaslonu radarja.
Rings: Prikaže kroge domet, ki vam pomagajo pri vizualizaciji
razdalj na zaslonu radarja.
Nav. Lines: Prikazuje navigacijske črte, ki kažejo pot, ki ste jo
nastavili z Route To, Guide To ali Go To.
Waypoints: Prikazuje točke poti na zaslonu radarja.
Radar
Odmik sprednjega dela plovila
Odmik sprednjega dela plovila kompenzira za fizično lokacijo
radarskega skenerja na plovilu, če se radarski skener ne
poravna z osjo premca-krme.
1 Z magnetnim kompasom opravite optično smer
nepremičnega cilja, lociranega v vidnem dometu.
2 Izmerite smer cilja na radarju.
3 Če je odstopanje smeri več kot +/- 1°, nastavite odmik
sprednjega dela plovila.
Nastavitev odmika sprednjega dela plovila
Preden lahko nastavite odmik sprednjega dela plovila, morate
izmeriti morebitni odmik sprednjega dela plovila.
Nastavitev odmika sprednjega dela plovila, nastavljena za
uporabo v enem načinu radarja, velja za vse druge načine
radarja in Radar Overlay.
1 Na zaslonu Radar ali Radar Overlay izberite Menu > Radar
Setup > Front of Boat.
2 Izberite Up ali Down za nastavitev odmika.
Digitalni selektivni klic (DSC)
Delovanje omrežnega ploterja in VHF radia
Če je na vaš ploter priključen radio NMEA 0183 VHF ali radio
NMEA 2000 VHF, so omogočene te funkcije:
• Ploter lahko prenese vaš GPS položaj na vaš radio. Če je
radio primeren, se informacije o GPS položaju oddajajo s
klici DSC.
• Ploter lahko sprejema digitalne selektivne klice (DSC) v sili
in informacije o položaju preko radia.
• Ploter lahko sledi položajem plovil, ki pošiljajo sporočila o
položaju.
Če je na vaš ploter priključen radio Garmin NMEA 2000 VHF,
so omogočene tudi te funkcije:
• Ploter omogoča hitro nastavitev in pošiljanje posameznih
rutinskih klicnih podrobnosti na vaš radio Garmin VHF.
• Ko sprožite klic v sili za človeka v vodi s svojega radia,
ploter prikaže zaslon človeka v vodi in vas pozove, da
navigirate do lokacije človeka v vodi.
• Ko sprožite klic v sili za človeka v vodi s svojega ploterja,
radio prikaže stran klica v sili, da se sproži klic v sili za
človeka v vodi.
Vklop DSC
Izberite Settings > Other Vessels > DSC.
Seznam DSC
Seznam DSC je zapis zadnjih klicev DSC in drugih kontaktov
DSC, ki ste jih vnesli. Seznam DSC lahko vsebuje do 100
vnosov. Seznam DSC prikazuje zadnje klice s plovila. Če je z
istega plovila sprejet drugi klic, zamenja prvi klic na seznamu
klicev.
Prikaz seznama DSC
Pred prikazom seznama DSC je potrebno priključiti ploter na
VHF radio, ki podpira DSC.
Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
Dodajanje kontakta DSC
Na svoj seznam DSC lahko dodate plovilo. S ploterjem lahko
kličete kontakt DSC.
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List > Add
Contact.
2 Vnesite Maritime Mobile Service Identity (MMSI) plovila.
3 Vnesite ime plovila.
Dohodni klici v sili
Če sta vaš ploter Garmin in VHF radio povezana z NMEA 0183
ali NMEA 2000, vas ploter opozori, ko vaš VHF radio sprejme
klic v sili DSC. Če so s klicem v sili bile poslane informacije o
položaju, so te informacije na voljo in zabeležene s klicem.
označujte klic v sili na seznamu DSC in označuje položaj
plovila na Navigation Chart v času klica v sili DSC.
Navigacija do plovila v sili
označujte klic v sili na seznamu DSC in označuje položaj
plovila na Navigation Chart v času klica v sili DSC.
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
2 Izberite klic poročila položaja.
3 Izberite Navigate To.
4 Izberite Go To ali Route To.
Klici v sili za človeka v vodi, sproženi preko VHF
radia
Ko je vaš ploter povezan z Garmin NMEA 2000 združljivim
radiem in sprožite klic v sili DSC za človeka v vodi s svojega
radia, vaš ploter Garmin prikaže zaslon človeka v vodi in
vas pozove k navigaciji do položaja človeka v vodi. Če je na
omrežje priključen sistem avtopilota Garmin, vas ploter pozove
k obratu Williamson do položaja človeka v vodi.
Če prekličete klic v sili za človeka v vodi na radiu, zaslon
ploterja z opozorilom za navigacijo do položaja človeka v vodi
izgine.
Klici v sili za človeka v vodi, sproženi preko ploterja
Ko je vaš ploter povezan z Garmin NMEA 2000 združljivim
radiem in aktivirate navigacijo do položaja človeka v vodi, radio
prikaže stran klica v sili, da lahko hitro sprožite klic v sili za
človeka v vodi.
Za informacije o klicih v sili s svojega radia si oglejte navodila
za uporabo VHF radia. Za informacije o označevanju MOB
glejte stran 9.
Sledenje položaju
Ko povežete svoj ploter Garmin z VHF radiem z NMEA 0183,
lahko sledite plovilom, ki pošiljajo poročila o položaju. Ta
funkcija je na voljo tudi z NMEA 2000, ko plovilo pošlje pravilne
podatke PGN (PGN 129808; klicne informacije DSC).
Vsak sprejet klic poročila položaja je zabeležen na seznamu
DSC (stran 20).
Digitalni selektivni klic
20
Prikaz poročila položaja
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
2 Izberite klic poročila položaja.
3 Izberite možnost:
• Za preklop na podrobnosti poročila položaja izberite >.
• Za preklop na Navigation Chart z oznako položaja izberite
<.
Navigacija do sledenja plovila
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
2 Izberite klic poročila položaja.
3 Izberite Navigate To.
4 Izberite Go To ali Route To.
Ustvarjanje točke poti na položaju sledenja plovila
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
2 Izberite klic poročila položaja.
3 Izberite Create Waypoint.
Urejanje informacij v poročilu položaja
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
2 Izberite klic poročila položaja.
3 Izberite Edit.
Za vnos imena plovila izberite Name.
Za vnos novega simbola izberite Symbol.
Za vnos komentarja izberite Comment.
Za prikaz linije sledi za plovilo, če vaš radio sledi položaju
plovila, izberite Trail > Show.
• Za izbiro barve linije sledi izberite Trail Line.
•
•
•
•
Brisanje poročila položaja
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
2 Izberite klic poročila položaja.
3 Izberite Edit > Clear Report.
Prikaz sledi plovila na karti
Sledi vseh sledenj plovil lahko prikažete na nekaterih ogledih
kart. Kot privzeto, črna linija prikazuje pot plovila, črna pika
prikazuje vsak predhodno sporočen položaj sledenja plovila,
modra zastavica pa prikazuje zadnji sporočen položaj plovila.
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite Menu > Other Vessels
> DSC Trails.
2 Izberite število ur za prikaz sledenj plovil na karti.
Na primer, če izberete 4 hours, bodo vse točke sledi,
novejše kot štiri ure, prikazane za vsa sledenja plovil.
Posamezni rutinski klici
Ko svoj ploter Garmin povežete z Garmin VHF radiem preko
omrežja NMEA 2000 ali NMEA 0183, lahko uporabite vmesnik
ploter za vzpostavitev posameznega rutinskega klica.
Pri vzpostavitvi posameznega rutinskega klica iz svojega
ploterja lahko izberete kanal DSC, na katerem želite
komunicirati. Radio oddaja to zahtevo z vašim klicem.
21
Izbira kanala DSC
OPOMBA: Izbira kanala DSC je omejena na kanale, ki so
na voljo v vseh frekvenčnih pasovih. Privzeti kanal je 72. Če
izberete drug kanal, ploter uporabi ta kanal za vse prihodnje
klice, dokler ne izberete drugega kanala.
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
2 Izberite plovilo ali postajo za klic.
3 Izberite Call with Radio > Channel.
Opravljanje posameznega rutinskega klica
OPOMBA: Če, ob vzpostavitvi klica s ploterja, radio nima
programirane številke MMSI, radio ne bo sprejel klicnih
informacij.
1 Izberite Nav Info > Other Vessels > DSC List.
2 Izberite plovilo ali postajo za klic.
3 Izberite Call with Radio.
4 Po potrebi izberite Channel in izberite nov kanal.
5 Izberite Send.
Ploter pošlje informacije o klicu na radio.
6 Na svojem Garmin VHF radiu izberite Call.
Opravljanje posameznega rutinskega klica k cilju AIS
1 Na karti ali 3D ogledu karte izberite cilj AIS.
2 Izberite AIS Vessel > Call with Radio.
3 Po potrebi izberite Channel in izberite nov kanal.
4 Izberite Send.
Ploter pošlje informacije o klicu na radio.
5 Na svojem Garmin VHF radiu izberite Call.
Prikaz videa
Pred prikazom videa morate priklopiti združljiv ploter na
analogni vir videa.
OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo z vsemi modeli.
Izberite Video.
Nastavitev prikaza videa
1 Izberite Video > Menu.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz videa z raztegnjenim razmerjem slike izberite
Aspect > Stretch. Videa ni mogoče raztegniti preko mer,
ki jih omogoča priklopljena video naprava, in morda ne
zapolni celotnega zaslona.
• Za prikaz videa s standardnim razmerjem slike izberite
Aspect > Standard.
• Za nastavitev svetlosti izberite Brightness in izberite Up,
Down ali Auto.
• Za nastavitev barvne nasičenosti izberite Saturation in
izberite Up, Down ali Auto.
• Za nastavitev kontrasta izberite Contrast in izberite Up,
Down ali Auto.
• Da ploter samodejno izbere format vira, izberite Standard
> Auto.
Prikaz videa
SiriusXM™
POZOR!
Podatki o vremenu, ki jih nudi ta izdelek, so predmet prekinitev
v storitvi in lahko vsebujejo napake, netočnosti ali zastarele
informacije ter se, posledično, ni mogoče nanašati izključno na
njih. Vedno uporabite zdravo pamet, ko vozite ali navigirate,
in preverite druge vire podatkov o vremenu pred odločitvami,
ki vplivajo na varnost. Sprejemate in se strinjate, da ste
sami odgovorni za uporabo podatkov o vremenu in sprejete
odločitve glede vožnje ali navigacije v vremenu. Garmin ni
odgovoren za kakršne koli posledice uporabe podatkov o
vremenu.
OPOMBA: Podatki SiriusXM niso na voljo na vseh območjih.
Satelitski vremenski sprejemnik in antena Garmin
SiriusXM sprejema satelitske podatke o vremenu XM WX
in jih prikazujeta na različnih napravah Garmin, vključno
z Navigation Chart na združljivem ploterju. Podatki o
vremenu za vsako lastnost prihajajo iz priznanih centrov
za podatke o vremenu, kot so National Weather Service in
Hydrometeorological Prediction Center. Za več informacij
obiščite www.xmwxweather.com.
Zahteve opreme in naročnine SiriusXM
Za uporabo satelitskega vremena XM WX morate imeti
združljiv satelitski vremenski sprejemnik. Za uporabo
satelitskega radia SiriusXM morate imeti združljiv satelitski
radijski sprejemnik. Za sprejemanje satelitskega vremena in
radia morate imeti tudi veljavno naročnino. Za več informacij
glejte navodila za vašo satelitsko vremensko in radijsko
opremo.
Objavljanje podatkov o vremenu
Satelitski podatki o vremenu XM WX se objavljajo v
petminutnih intervalih. Ko je sprejemnik Garmin vključen ali ko
je izbrana druga vremenska funkcija, mora sprejemnik sprejeti
nove podatke, preden so lahko prikazani. Pred prikazom
podatkov o vremenu ali drugih lastnosti na karti lahko pride do
zakasnitve.
OPOMBA: Katera koli vremenska lastnost se lahko spremeni
na prikazu, če se spremeni vir, ki nudi informacije.
Prikaz informacij o padavinah
Padavine, od rahlega dežja in snega do močnih neviht,
so prikazane z različnimi odtenki in barvami. Padavine so
prikazane samostojno ali z drugimi podatki o vremenu.
Izberite Weather > Precipitation.
Časovni žig v zgornjem levem kotu zaslona prikazuje
pretečen čas od zadnje posodobitve podatkov o vremenu s
strani ponudnika.
Prikazi padavin
Izberite Weather > Precipitation > Menu.
Radar Loop: Prikazuje informacije o padavinah kot sliko
zadnje posodobitve ali kot animirane zanke zadnjih
posodobitev. Časovni žig prikazuje pretečen čas od
stvaritve vremenske radarske slike ponudnika, ki je trenutno
prikazana na zaslonu.
Cloud Cover: Prikazuje podatke o stopnji oblačnosti.
SiriusXM
Satellite IR: Prikazuje infrardeče satelitske podatke, ki
prikazujejo oblake glede na temperature na vrhu oblakov.
Temnejši odtenki sive predstavljajo hladnejše oblake, ki
so navadno povezani z mrenastimi ali nevihtnimi oblaki.
Svetlejši odtenki ali pomanjkanje odtenka pomeni toplejše
oblake, ki so navadno povezani nizkimi oblaki ali meglo.
Waypoints: Prikaz točk poti.
Legend: Prikaz vremenske legende.
Informacije o nevihtnih celicah in strelah
Ikone nevihtnih celic
na vremenski karti Precipitation Chart
prikazujejo trenutni položaj nevihte in predvideno pot te nevihte
v bližnji prihodnosti.
Ob ikoni nevihtne celice se prikažejo rdeči stožci, najširši
del vsakega stožca pa je usmerjen v smer predvidene poti
nevihtne celice. Rdeče črte v vsakem stožcu prikazujejo, kje
bo nevihta najverjetneje v prihodnosti. Vsaka črta predstavlja
15 minut.
Strele so prikazane z . Strela se prikaže na vremenski karti
Precipitation Chart, če so bile zaznane strele v zadnjih sedmih
minutah. Omrežje za zaznavanje strel na kopnem zaznave le
strele iz oblakov na kopno.
Informacije o orkanih
Vremenska karta Precipitation Chart lahko prikaže trenutni
položaj orkana , tropsko nevihto ali tropsko depresijo. Rdeča
črta, ki gre iz ikone orkana, prikazuje predvideno pot orkana.
Potemnjene pike na rdeči črti prikazujejo predvidene lokacije,
ki jih bo prečkal orkan, kot so prejete od ponudnika podatkov
o vremenu.
Vremenska opozorila in vremenske objave
Ko je izdano navtično vremensko opozorilo, vremenska
pazljivost, vremensko priporočilo, vremenska objava ali druga
vremenska izjava, odtenki prikazujejo območje, na katerega
se nanašajo informacije. Modrozelene črte na karti prikazujejo
meje navtičnih napovedi, obalnih napovedi in morskih
napovedi. Vremenske objave lahko vsebujejo vremenske
pazljivosti ali vremenska priporočila.
Za ogled informacij o opozorilu ali objavi izberite senčeno
območje.
Barva
Svetlo
modra
Temno
modra
Navtična
Vremenske podkategorije
vremenska
skupina
Povodenj
Poplave
Rumena Navtično/
veter
Območne poplave, obalne
poplave, tok ostankov, visok nivo
vode, hidrološki, jezerske obalne
poplave, nevihtne poplave
Svež veter, ekstremen veter,
zmrzujoče pršenje, viharni veter,
nevarno morje, visoki valovi, močan
veter, orkanski veter, jezerski veter,
veter Les Suêtes, nizka voda,
navtično vreme, močno plimovanje,
manjša plovila, nevarno morje za
manjša plovila, težek vstop za
manjša plovila, veter za manjša
plovila, posebno navtično, sunki
vetra, nevihta, močan veter,
cunami, vodni tornado, veter, veter,
ki uničuje hiše
22
Barva
Navtična
Vremenske podkategorije
vremenska
skupina
Roza
Razno
Kakovost zraka, stagnacija zraka,
padanje pepela, pihanje prahu,
izjemna vročina, požarno vreme,
vročina, visoka vročina in vlaga,
indeks vlage, indeks vlage in
zdravje, dež, posebno vreme,
vreme
Oranžna Močna
nevihta
Rdeča
Tornado
Vijolična Tropsko
Orkan, kopenski orkan, kopenska
tropska nevihta, tropska nevihta,
tajfun
Temno
Vidljivost
Gosta megla, gost dim, peščena
siva
nevihta, smog
Bela
Zima
Arktični iztek, plaz, snežni vihar,
pihanje sneg, mrzli val, ekstremen
mraz, močna zmrzal, zmrzal,
zmrzujoč pršec, zmrzujoča megla,
zmrzujoč dež, slana, trda zmrzal,
močno zmrzujoče pršenje, močno
sneženje, ledene nevihte, jezerski
učinek pihanja snega, sodra,
sneg, sneg in pihajoč sneg, snežni
sunki, sneženje, zmrzovanje vetra,
zimska nevihta, zimsko vreme
Simbol fronte
Območje nizkega zračnega
pritiska
Simboli središč pritiska so navadno prikazani z vremenskimi
frontami.
Simbol
središča
pritiska
Prikazuje središče nizkega pritiska, kar je
območje z relativno nižjim pritiskom. Odmikanje
od središča nizkega pritiska poveča pritisk.
Veter kroži v nasprotni smeri urinega kazalca
okoli središč nizkega pritiska na severni polobli.
Prikazuje središče visokega pritiska, kar je
območje z relativno višjim pritiskom. Odmikanje
od središča visokega pritiska zmanjša pritisk.
Veter kroži v smeri urinega kazalca okoli središč
visokega pritiska na severni polobli.
Mestne napovedi so prikazane kot vremenski simboli. Napoved
je prikazana v 12-urnih razdelkih.
Simbol Vreme
Delno oblačno
Oblačno
Vetrovno
Prikaz informacij o napovedi za drugo časovno
obdobje
1 Izberite Weather > Forecast.
2 Izberite možnost:
• Za ogled vremenske napovedi za naslednjih 12 ur izberite
Next Forecast ali , za ogled napovedi do 48 ur, v
12-urnih razdelkih, ponovno izberite Next Forecast ali .
• Za ogled vremenske napovedi za preteklih 12 ur izberite
Previous Forecast ali , za ogled prejšnjih napovedi
do 48 ur nazaj, v 12-urnih razdelkih, ponovno izberite
Previous Forecast ali .
Prikaz navtične napovedi ali morske napovedi
1 Izberite Weather > Forecast.
2 Premaknite karto na morsko lokacijo.
Navtična napoved ali morska napoved sta prikazani, ko so
na voljo informacije o napovedi.
3 Izberite Marine Forecast ali Offshore Forecast.
Vremenske fronte in središča pritiska
Vremenske fronte so prikazane kot črte, ki prikazujejo vodilni
rob zračne mase.
Opis
Hladna fronta
Topla fronta
Stacionarna fronta
Simbol Vreme
Jasno (sončno,
vroče, čisto)
Dež (pršec, sodra,
plohe)
Megleno
Nevihte
Forecast Chart prikazuje napovedi za mesta, navtične
napovedi, opozorila, opozorila za orkane, METARS, okrožna
opozorila, vremenske fronte in središča pritiska, površinski
pritisk in boje WX.
23
Opis
Mestne napovedi
Informacije o napovedi
Simbol fronte
Opis
Zaprta fronta
Sneg (snežne plohe,
nenadni meteži,
snežni viharji,
pihanje snega,
sodra, zmrzujoč dež,
zmrzujoč pršec)
Dim (prašen,
meglen)
Prikaz morskih pogojev
Karta Sea Conditions prikazuje informacije o površinskih
pogojih, vključno z vetrom, višino valov, časom valov in smerjo
valov.
Izberite Weather > Sea Conditions.
Površinski vetrovi
Vektorji površinskega vetra se prikažejo na karti Sea
Conditions z zazobki, ki prikazujejo smer, iz katere piha veter.
Vetrovnik zazobek je krog z repom. Črta ali zastavice na
repu vetrovnega zazobka prikazuje hitrost vetra. Kratka črta
predstavlja 5 vozlov, dolga črta predstavlja 10 vozlov, trikotnik
pa predstavlja 50 vozlov.
Vetrovni
zazobek
Hitrost vetra
Mirno
Vetrovni
zazobek
Hitrost vetra
20 vozlov
5 vozlov
50 vozlov
10 vozlov
65 vozlov
15 vozlov
Višina valov, čas valov in smer valov
Višine valov za območje so prikazane kot različne barve.
Različne barve prikazujejo različne višine valov, kot je
prikazano v legendi.
SiriusXM
Čas valov prikazuje čas (v sekundah) med zaporednimi valovi.
Črte časa valov prikazujejo območja, ki imajo isti čas valov.
Smer valov je na karti prikazani z rdečimi puščicami. Smer
kazalca vsake puščice prikazuje smer premikanja valov.
Prikaz informacij napovedi morskih pogojev za
drugo časovno obdobje
1 Izberite Weather > Sea Conditions.
2 Izberite možnost:
• Za ogled napovedi morskih pogojev za naslednjih 12 ur
izberite Next Forecast ali , za ogled napovedi do 48 ur, v
12-urnih razdelkih, ponovno izberite Next Forecast ali .
• Za ogled napovedi morskih pogojev za preteklih 12 ur
izberite Previous Forecast ali , za ogled prejšnjih
napovedi do 48 ur nazaj, v 12-urnih razdelkih, ponovno
izberite Previous Forecast ali .
Prikaz informacij za ribolov
Vremenska karta Fishing prikazuje trenutno temperaturo vode,
trenutne pogoje površinskega pritiska in napovedi za ribolov.
Izberite Weather > Fishing.
Podatki o površinskem pritisku in temperaturi vode
Podatki o površinskem pritisku so prikazani kot izobare pritiska
in središča pritiska. Izobare povezujejo točke enakega pritiska.
Odčitki pritiska lahko pomagajo pri določanju vremenskih in
vetrovnih pogojev. Območja visokega pritiska so navadno
povezana z jasnim vremenom. Območja nizkega pritiska so
navadno povezana z oblaki in možnostjo padavin. Izobare, ki
so tesno skupaj, prikazujejo močan padec pritiska. Močni padci
pritiska so povezani z območji močnega vetra.
Enote pritiska so prikazane v milibarih (mb), palcih živega
srebra (inHg) ali hektopascalih (hPa).
Barvni odtenki prikazujejo površinsko temperaturo vode, kot je
prikazana na legendi v kotu prikaza.
Napoved lokacij za ribolov
Prikažete lahko območja, ki imajo optimalne vremenske pogoje
za določeno vrsto rib.
1 Izberite Weather > Fishing > Menu > Fish Species.
2 Izberite vrsto rib.
3 Izberite On.
4 Ponovite koraka 2 in 3 za prikaz območij z optimalnimi
vremenskimi pogoji za dodatne vrste rib.
Senčena območja prikazujejo optimalna območja za ribolov.
Če ste izbrali več kot eno vrsto rib, lahko izberete senčeno
območje, da si ogledate vrste rib, ki so del senčenega
območja.
Informacije o vidljivosti
Vidljivost je napoved največje vodoravne razdalje, ki jo je
mogoče videti na površini, kot je prikazano na legendi na levi
strani zaslona. Spremembe v odtenku vidljivosti prikazujejo
spremembo napovedi površinske vidljivosti.
Izberite Weather > Visibility.
Prikaz informacij napovedi vidljivosti za drugo
časovno obdobje
1 Izberite Weather > Visibility.
SiriusXM
2 Izberite možnost:
• Za ogled napovedi vidljivosti za naslednjih 12 ur izberite
Next Forecast ali , za ogled napovedi do 48 ur, v
12-urnih razdelkih, ponovno izberite Next Forecast ali .
• Za ogled napovedi vidljivosti za preteklih 12 ur izberite
Previous Forecast ali , za ogled prejšnjih napovedi do 48
ur nazaj, v 12-urnih razdelkih, ponovno izberite Previous
Forecast ali .
Prikaz poročil boj
Odčitki poročil so zbrani z boj in obalnih opazovalnih postaj. Ti
odčitki se uporabljajo za določanje temperature zraka, rosišča,
temperature vode, plime, višine in časa valov, smeri in hitrosti
vetra, vidljivosti in barometrskega pritiska.
1 Na vremenski karti izberite .
2 Izberite Review > Buoy.
Review se ne prikaže, če kazalec ni blizu predmeta. Če je
kazalec le nad enim predmetom, se prikaže ime boje.
Prikaz lokalnih vremenskih podatkov blizu boje
Za prikaz podatkov napovedi lahko izberete območje blizu
boje.
1 Na vremenski karti izberite lokacijo na karti.
2 Izberite Local Weather.
3 Izberite možnost:
• Za prikaz trenutnih vremenskih pogojev z lokalne
vremenske storitve izberite Current Cond.
• Za prikaz lokalne vremenske napovedi izberite Forecast.
• Za prikaz informacij o površinskih vetrovih in
barometrskem pritisku izberite Sea Surface.
• Za prikaz informacij o vetru in valovih izberite Marine
Bulletin.
Ustvarjanje točke poti na vremenski karti
1 Izberite lokacijo na vremenski karti.
2 Izberite Create Waypoint.
Prekrivanje vremena
Prekrivanje vremena postavi vreme in vremenske informacije
na vrh Navigation Chart, Fishing Chart in ogleda karte
Perspective 3D. Navigation Chart in Fishing Chart lahko
prikaže radar WX, višino vrhov oblakov, strele, boje WX,
okrožna opozorila in opozorila o orkanih. Ogled karte
Perspective 3D lahko prikaže radar WX.
Nastavitve prekrivanja vremena, prilagojene za uporabo na eni
karti, ne veljajo za druge karte. Nastavitve prekrivanja vremena
je potrebno nastaviti za vsako karto posebej.
OPOMBA: Fishing Chart je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Vklop prekrivanja vremena na karti
V Navigation Chart ali Fishing Chart izberite Menu > Chart
Setup > Weather > Weather > On.
Nastavitve prekrivanja vremena na Navigation Chart
Pred spremembami nastavitev prekrivanja vremena na
Navigation Chart morate najprej vklopiti prekrivanje vremena
(stran 24).
24
V Navigation Chart izberite Menu > Weather.
WX RADAR: Prikaže radar WX.
Cloud Cover: Prikaže infrardeče satelitske podatke, ki
prikazujejo oblake glede na temperature na vrhu oblakov.
Temnejši odtenki sive predstavljajo hladnejše oblake, ki
so navadno povezani z mrenastimi ali nevihtnimi oblaki.
Svetlejši odtenki ali pomanjkanje odtenka pomeni toplejše
oblake, ki so navadno povezani nizkimi oblaki ali meglo.
Visibility: Prikaže podatke o vidljivosti.
WX Buoys: Prikaže boje.
Legend: Prikaže vremensko legendo.
Nastavitve prekrivanja vremena na Fishing Chart
Pred spremembami nastavitev prekrivanja vremena na Fishing
Chart morate najprej vklopiti prekrivanje vremena (stran 24).
V Fishing Chart izberite Menu > Weather.
WX RADAR: Prikaže radar WX.
Sea Temperature: Prikaže podatke o temperaturi morja.
WX Buoys: Prikaže boje.
Legend: Prikaže vremensko legendo.
Prikaz informacij o vremenski naročnini
Ogledate si lahko informacije o vremenskih storitvah, na
katere ste naročeni, in koliko minut je preteklo od posodobitve
podatkov posamezne storitve.
Izberite Weather > Weather Subscription.
Radio SiriusXM
Ko je sprejemnik Garmin SiriusXM priključen na ploter, lahko
dostopate do satelitskega radia SiriusXM, odvisno od vaše
naročnine.
Prilagajanje vodiča kanalov
Radijski kanali SiriusXM so združeni v kategorije. Izberete
lahko kategorijo kanalov, ki je prikazana v vodiču kanalov.
1 Izberite Media > Menu > Category.
2 Izberite kategorijo.
Shranjevanje kanala SiriusXM na seznam
prednastavitev
Svoje priljubljene kanale lahko shranite na seznam
prednastavitev.
1 Izberite Media.
2 Izberite kanal, ki ga želite shraniti kot prednastavitev.
3 Izberite Menu > Presets > Add Current Channel.
Nastavitev glasnosti satelitskega radia SiriusXM
1 Izberite Media > Menu.
2 Izberite ali .
Konfiguracija naprave
Samodejni vklop ploterja
Ploter lahko nastavite, da se vklopi samodejno, ko ima
napajanje. V nasprotnem primeru morate vklopiti ploter s
pritiskom na .
Izberite Settings > System > Auto Power.
25
OPOMBA: Ko je Auto Power nastavljen na On in se ploter
izklopi z ter odklopi napajanje in ga ponovno priklopi v manj
kot dveh minutah, je morda potrebno pritisniti za ponovni
zagon ploterja.
Nastavitve sistema
Izberite Settings > System.
Display: Nastavi svetlost osvetlitve in barvno shemo.
Beeper: vklopi in izklopi zvok za alarme in izbiro.
Auto Power: Samodejno vklopi napravo ob napajanju (stran
25).
Keyboard Layout: Nastavi razporeditev tipkovnice na
abecedno razporeditev ali razporeditev računalniške
tipkovnice.
Language: Nastavi jezik besedila na zaslonu.
Speed Sources: Nastavi vir podatkov o hitrosti, ki se
uporabljajo za izračun dejanske hitrosti vetra in porabe
goriva. Hitrost vode je odčitek hitrosti iz senzorja hitrosti
vode, hitrost GPS pa je izračunana glede na vaš položaj
GPS.
System Information: Prikazuje informacije o napravah v
omrežju in različico programske opreme.
Simulator: Vklopi ali izklopi simulator in vam omogoča
nastavitev časa, datuma hitrosti in simulirane lokacije.
GPS: prikaže informacije o satelitskih nastavitvah GPS (stran
25).
Nastavitve GPS
Izberite Settings > System > GPS.
Skyview: Prikazuje relativni položaj satelitov GPS na nebu.
GLONASS: Vklopi ali izklopi uporabo GLONASS (ruski
satelitski sistem). Ko uporabljate sistem pri slabi vidljivosti
neba, lahko to konfiguracijo uporabite skupaj z GPS za
natančnejše informacije o položaju.
WAAS/EGNOS: Vklopi ali izklopi WAAS (v Severni Ameriki) ali
EGNOS (v Evropi), kar omogoča natančnejše informacije
položaja GPS. Ko uporabljate WAAS ali EGNOS, lahko
naprava potrebuje več časa za pridobitev satelitov.
Speed Filter: Povprečna hitrost vašega plovila v krajšem
časovnem obdobju za enakomernejše vrednosti hitrosti.
Initialize Position: Zažene sprejemnik GPS in prične zbirati
nove podatke almanaha iz satelitov.
Prikaz dnevnika dogodkov
Dnevnik dogodkov prikazuje seznam sistemskih dogodkov.
Izberite Settings > System > System Information > Event
Log.
Prikaz informacij o programski opremi sistema
Ogledate si lahko različico programske opreme, različico
osnovnega zemljevida, kakršne koli dodatne informacije o
zemljevidih (če so na voljo), različico programske opreme za
izbirni radar Garmin (če je na voljo) in ID številko naprave.
Te informacije boste morda potrebovali za posodobitev
programske opreme sistema ali za nakup dodatnih informacij
podatkov zemljevidov.
Izberite Settings > System > System Information >
Software Information.
Konfiguracija naprave
Nastavitve mojega plovila
OPOMBA: Nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Settings > My Vessel.
Keel Offset: Odmik površinskega odčitka za globino kobilice,
da je mogoče meriti globiti od dna kobilice in ne od lokacije
pretvornika (stran 26).
Temperature Offset: Kompenzacija odčitka temperature
vode iz senzorja za temperaturo vode NMEA 0183 ali
temperaturno zmogljivega pretvornika (stran 26).
Calibrate Water Speed: Kalibrira pretvornik ali senzor za
zaznavanje hitrosti (stran 26).
Fuel Capacity: Nastavi združeno prostornino goriva vseh
rezervoarjev za gorivo na vašem plovilu (stran 13).
Fill Up All Tanks: Nastavi ravni rezervoarjev na polno (stran
13).
Add Fuel to Boat: Omogoča vnos količine goriva, ki je
bilo dodano v rezervoar, če niste popolnoma napolnili
rezervoarja (stran 13).
Set Total Fuel Onboard: Nastavi združeno količino goriva v
vseh rezervoarjih za gorivo na vašem plovilu (stran 13).
Set Gauge Limits: Nastavi zgornje in spodnje omejitve
različnih števcev (stran 12).
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice, da kompenzirate površinske
odčitek za globino kobilice, da je mogoče izmeriti globino od
dna kobilice namesto od lokacije pretvornika. Vnesite pozitivno
število za odmik kobilice. Vnesete lahko negativno število za
kompenzacijo pri večjem plovilu, ki lahko potegne več metrov
vode.
1 Dokončajte dejanje glede na lokacijo pretvornika:
• Le je pretvornik nameščen na ravni vode , izmerite
razdaljo od lokacije pretvornika do kobilice plovila.
Vnesite to vrednost v koraku 3 in 4 kot pozitivno število.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice , izmerite
razdaljo od pretvornika do ravni vode. Vnesite to vrednost
v koraku 3 in 4 kot negativno število.
Kalibracija naprave za hitrost vode
Če je pretvornik za zaznavanje hitrosti priključen na ploter,
lahko kalibrirate napravo za zaznavanje hitrosti, da izboljšate
natančnosti podatkov hitrosti vode, ki jih prikazuje ploter.
1 Izberite Settings > My Vessel > Calibrate Water Speed.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Če se plovilo ne premika dovolj hitro ali če senzor hitrosti ne
zaznava hitrosti, se prikaže sporočilo.
3 Izberite OK in varno povečajte hitrost plovila.
4 Če se sporočilo pojavi ponovno, zaustavite plovilo in
zagotovite, da kolo senzorja za hitrost ni zagozdeno.
5 Če se kolo vrti prosto, preverite kabelske priključke.
6 Če se sporočilo še vedno prikazuje, stopite v stik s podporo
za izdelke Garmin.
Nastavitev odmika temperature vode
Preden lahko nastavite odmik temperature vode morate
imeti senzor temperature vode NMEA 0183 ali temperaturno
zmogljiv pretvornik za merjenje temperature vode.
Odmik temperature kompenzira odčitek temperature iz
senzorja temperature.
1 Izmerite temperaturo vode s senzorjem temperature ali
temperaturno zmogljivim pretvornikom, ki je priklopljen na
ploter.
2 Izmerite temperaturo vode z drugim senzorjem temperature
ali termometrom, za katerega veste, da je natančen.
3 Odštejte temperaturo vodo, izmerjeno v koraku 1, od
temperature vode, izmerjene v koraku 2.
To je odmik temperature. Vnesite to vrednost v koraku 5
kot pozitivno vrednost, če senzor, ki je priključen na ploter,
meri temperaturo vode, da je hladnejša, kakor je dejansko.
Vnesite to vrednost v koraku 5 kot negativno vrednost, če
senzor, ki je priključen na ploter, meri temperaturo vode, da
je toplejša, kakor je dejansko.
4 Izberite Settings > My Vessel > Temperature Offset.
5 Vnesite odmik temperature, ki ste ga izračunali v koraku 3.
Nastavitve komunikacij
OPOMBA: Nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Settings > Communications.
Serial Port 1: Nastavi vhodni/izhodni format za vrata 1 za
uporabo pri priklopu ploterja na zunanje naprave NMEA,
računalnike ali druge naprave Garmin.
Serial Port 2: Nastavi vhodni/izhodni format za vrata 2 za
uporabo pri priklopu ploterja na zunanje naprave NMEA,
računalnike ali druge naprave Garmin.
NMEA 0183 Setup: Nastavi stavke NMEA 0183, ki jih pošilja
ploter, koliko števk desno od decimalne vejice se prenese v
izhod NMEA in kako so določene točke poti (stran 27).
NMEA 2000 Setup: Omogoča prikaz in označevanje naprav
na omrežju NMEA 2000 (stran 27).
Wireless Devices: Omogoča nastavitev brezžičnih naprav
(stran 27).
2 Izberite Settings > My Vessel > Keel Offset.
3 Izberite ali glede na lokacijo pretvornika.
4 Vnesite razdaljo, izmerjeno v koraku 1.
Konfiguracija naprave
26
NMEA 2000 in NMEA 0183
Ploterji GPSMAP serije 500 in GPSMAP serije 700 lahko
sprejemajo podatke iz naprav NMEA 0183 in določenih naprav
NMEA 2000, priključenih na obstoječe omrežje NMEA 2000 na
vašem plovilu.
Ploterji echoMAP serije 50 in echoMAP serije 70 lahko
sprejemajo podatke iz NMEA 0183 združljivih naprav.
NMEA 0183
Ploterji podpirajo standard NMEA 0183, ki se uporablja
za priklop različnih naprav NMEA 0183, kot so VHF radii,
instrumenti NMEA, avtopiloti, senzorji vetra in senzorji smeri.
Za priklop ploterja na izbirne naprave NMEA 0183 glejte
navodila za namestitev ploterja.
Odobreni stavki NMEA 0183 za ploter so GPAPB, GPBOD,
GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB,
GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE in lastniški stavki
Garmin PGRME,
PGRMM in PGRMZ.
Ta ploter podpira tudi stavek WPL, DSC in vhod sonarja
NMEA 0183 s podporo za stavke DPT (globina) ali DBT, MTW
(temperatura vode) in VHW (temperatura vode, hitrost in
smer).
Nastavitve NMEA 0183
Izberite Settings > Communications > NMEA 0183 Setup.
Route: Omogoči izhodne stavke NMEA 0183 za poti.
System: Omogoči izhodne stavke NMEA 0183 za sistemske
informacije.
Garmin: Omogoči izhodne stavke NMEA 0183 za lastniške
stavke Garmin.
Sounder: Omogoči izhodne stavke NMEA 0183 za sonar (če
je na voljo).
Posn Precision: Nastavi število števk na desno od decimalne
vejice za prenos izhoda NMEA.
Waypoint IDs: Nastavi napravo na oddajanje imen ali številk
točk poti preko NMEA 0183 med navigacijo. Uporaba številk
lahko reši težave z združljivostjo s starejšimi avtopiloti
NMEA 0183.
Defaults: Povrne nastavitve NMEA 0183 na izvirne tovarniške
nastavitve.
NMEA 2000
Ploterji GPSMAP serije 500 in 700 so certificirani NMEA
2000 in lahko sprejemajo podatke iz omrežja NMEA 2000,
nameščenega na plovilu, za prikaz določenih informacij, kot
so globina, hitrost, temperatura vode, hitrost in smer vetra ter
podatki o motorju.
Svoje motorje in rezervoarje lahko tudi poimenujete, da lažje
določite njihov položaj na plovilu.
Za priklop ploterja GPSMAP na obstoječe omrežje NMEA 2000
in prikaz seznam podprtih NMEA 2000 številk PGN, glejte
navodila za namestitev ploterja.
Prikaz seznama naprav omrežja NMEA 2000
Ogledate si lahko naprave, priključene v omrežje NMEA 2000.
Izberite Settings > Communications > NMEA 2000 Setup
> Device List.
Komunikacija z brezžičnimi napravami
Ploterji lahko vzpostavijo brezžično omrežje, na katerega
lahko povežete brezžične naprave. Nekateri modeli se lahko
27
tudi povežejo z brezžičnimi napravami Bluetooth® s profilom
AVRCP.
Priklop brezžične naprave Bluetooth
Ploter lahko brezžično povežete z napravo Bluetooth.
1 Postavite napravo Bluetooth v domet 10 m ploterja.
2 Izberite Settings > Communications > Wireless Devices
> Bluetooth Devices > Bluetooth.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Odklop brezžične naprave Bluetooth
Ploter lahko brezžično povežete z napravo Bluetooth.
1 Postavite napravo Bluetooth v domet 10 m ploterja.
2 Izberite napravo.
3 Izberite Forget Device.
Vzpostavitev brezžičnega omrežja
Ko prvič dostopite do nastavitev brezžičnega omrežja, ste
pozvani, da namestite omrežje.
1 Izberite Settings > Communications > Wireless Devices
> Wireless Network > On.
2 Vnesite ime za to brezžično omrežje.
3 Vnesite geslo.
To geslo boste potrebovali za dostop do brezžičnega
omrežja z brezžične naprave.
Priklop brezžične naprave na ploter
Pred priklopom brezžične naprave na brezžično omrežje
ploterja morate konfigurirati brezžično omrežje ploterja (stran
27).
Na ploter lahko priklopite brezžično napravo za skupno rabo
podatkov. Na primer, na ploter lahko priklopite napravo iOS® za
skupno rabo podatkov BlueChart Mobile.
1 Na napravi iOS izberite Settings > Wi-Fi.
2 Izberite ime brezžičnega omrežja, ki ste ga vnesli za
omrežje ploterja (stran 27).
3 Vnesite geslo, ki ste ga vnesli ob namestitvi ploterja kot
brezžično omrežje.
Nastavitev alarmov
Alarmi navigacije
Izberite Settings > Alarms > Navigation.
Arrival: Nastavitev alarma, ki se oglasi, ko ste znotraj
določene razdalje ali časa od zavoja ali cilja.
Anchor Drag: Nastavitev alarma, ki se oglasi, ko presežete
določeno razdaljo premikanja, ko ste zasidrani.
Off Course: Nastavitev alarma, ki se oglasi, ko ste izven poti
za določeno razdaljo.
Alarmi sistema
Alarm Clock: Nastavitev budilko.
Device Voltage: Nastavitev alarma, ki se oglasi, ko baterija
doseže določeno nizko napetost.
GPS Accuracy: Nastavitev alarma, ki se oglasi, ko je
natančnost lokacije GPS izven določene vrednosti s strani
uporabnika.
Nastavitev alarma goriva
Preden lahko nastavite alarm goriva je na omrežje NMEA 2000
potrebno priključiti združljiv senzor pretoka goriva.
Konfiguracija naprave
Alarm lahko nastavite, da se oglasi, ko skupna količina
preostalega goriva na plovilu doseže raven, ki jo določite.
1 Izberite Settings > Alarms > Fuel > Fuel Alarm > On.
2 Vnesite preostalo količino goriva, ki sproži alarm.
Nastavitev alarmov vremena
Preden lahko nastavite alarme vremena morate združljiv ploter
priključiti na vremensko napravo, kot je naprava GXM™, ion
imeti veljavno vremensko naročnino.
1 Izberite Settings > Alarms > Weather.
2 Vklopite alarme za določene vremenske dogodke.
Nastavitev enot
Izberite Settings > Units.
System Units: Nastavitev formata enot za napravo.
Heading: Nastavitev referenc smeri, uporabljenih pri izračunu
informacij smeri. Auto Mag Var (avtomatska magnetna
variacija) nastavi magnetno odstopanje za vašo lokacijo
samodejno. True nastavi pravi sever kot referenco cmeri.
Grid nastavi mrežo severa kot referenco smeri (000%).
User Mag Var vam omogoča ročni vnos vrednosti magnetne
variacije.
Position Format: Nastavitev formata položaja, v katerem je
prikazan odčitek lokacije. Te nastavitve ne spreminjajte,
če ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa drugačen
format položaja.
Map Datum: Nastavitev koordinatnega sistema, na katerem
je zasnovan zemljevid. Te nastavitve ne spreminjajte, če ne
uporabljate zemljevida ali karte, ki določa drugačne podatke
zemljevida.
Pressure Reference Time: Nastavitev referenčnega časa
za izračun barometrskega trenda. Trend je prikazan v
barometrskem polju.
Time Format: Nastavitev 12-urnega, 24-urnega ali UTC
časovnega formata.
Time Zone: Nastavitev časovnega pasu ali omogočanje
samodejne izbire glede na lokacijo GPS.
Nastavitve navigacije
OPOMBA: Nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Settings > Navigation.
Route Labels: Nastavitev vrste oznak, prikazanih z zavoji poti
na zemljevidu.
Auto Guidance: Nastavitev meritev za Safe Depth, Safe
Height in Shoreline Distance, ko uporabljate nekatere
vrhunske karte.
Turn Transition Activation: Nastavitev izračuna prehoda
zavoja na podlagi časa ali razdalje.
Turn Transition Time: Nastavitev, koliko minut pred obratom
pred prehodom na anslednji odsek, ko je za Turn Transition
Activation izbrano Time. To vrednost lahko povečate, da
izboljšate natančnost avtopilota pri navigaciji poti ali linije
Auto Guidance z mnogo pogostimi zavoji ali pri visoki
hitrosti. Za bolj ravne poti ali počasnejše hitrosti, znižajte to
vrednost, da izboljšate natančnost avtopilota.
Turn Transition Distance: Nastavitev, kako daleč pred
obratom pred prehodom na anslednji odsek, ko je za Turn
Transition Activation izbrano Distance. To vrednost lahko
povečate, da izboljšate natančnost avtopilota pri navigaciji
poti ali linije Auto Guidance z mnogo pogostimi zavoji ali
Konfiguracija naprave
pri visoki hitrosti. Za bolj ravne poti ali počasnejše hitrosti,
znižajte to vrednost, da izboljšate natančnost avtopilota.
Route Start: Izbira začetne točke za navigacijo poti.
Konfiguracije linije Auto Guidance
POZOR!
Nastavitvi varne globine (Safe Depth) in varne višine (Safe
Height) vplivata na izračun linije Auto Guidance. Če ima
območje neznano globino vode ali neznano višino ovire, se
linija Auto Guidance na tem območju ne računa. Če je območje
na začetku ali koncu linije Auto Guidance plitkejše, kot je
varna globina vode, ali nižje od varne višine ovir, se linija Auto
Guidance na tem območju ne računa. Na karti je pot skozi
ta območja prikazana kot siva črta. Ko vaše plovilo vstopi na
takšno območje, se prikaže opozorilno sporočilo.
OPOMBA: Auto Guidance je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Parametre, ki jih ploter uporablja za izračun linije Auto
Guidance, lahko nastavite.
Safe Depth: Nastavitev minimalne globine (podatki karte o
globini), ki jo ploter uporablja pri izračunu linije Auto Guidance.
Safe Height: Nastavitev minimalne višine (podatki karte o
višini) mostu, pod katerim lahko vaše plovilo varno pluje.
Shoreline Distance: Nastavitev, kako blizu želite, da je
postavljena linija Auto Guidance. Linija Auto Guidance se
lahko premakne, če med navigacijo spremenite to nastavitev.
Vrednosti, ki so na voljo za to nastavitev, so relativne, ne
absolutne. Da je linija Auto Guidance zagotovo na primerni
razdalji od obale, lahko ocenite postavitev linije Auto Guidance
z enim ali več znanimi cilji, ki zahtevajo navigacijo skozi ozke
vodne poti (stran 28).
Nastavitev razdalje od obale
POZOR!
Funkcija Auto Guidance deluje na podatkih elektronske karte.
Ti podatki ne zagotavljajo varne razdalje do ovir in dna.
Pazljivo primerjajte pot z vsemi vizualnimi opažanji ter se
izogibajte kopnemu, plitkim vodam ter drugim oviram, ki so
lahko na vaši poti.
OPOMBA: Auto Guidance je, na nekaterih območjih, na voljo z
vrhunskimi kartami.
Nastavitev Shoreline Distance določa, kako blizu obale želite,
da je linija Auto Guidance postavljena. Linija Auto Guidance se
lahko premakne, če med navigacijo spremenite to nastavitev.
Vrednosti, ki so na voljo za Shoreline Distance, so relativne,
ne absolutne. Da je linija Auto Guidance zagotovo na primerni
razdalji od obale, lahko ocenite postavitev linije Auto Guidance
z enim ali več znanimi cilji, ki zahtevajo navigacijo skozi ozke
vodne poti.
1 Pristanite ali spustite sidro.
2 Izberite Settings > Navigation > Auto Guidance >
Shoreline Distance > Normal.
3 Izberite cilj, na katere ste že navigirali.
4 Izberite Navigate To > Guide To.
5 Preglejte postavitev linije Auto Guidance in določite ali se
liniji varno izogne znanim oviram in ali zavoji zagotavljajo
učinkovito pot.
28
6 Izberite možnost:
• Če je postavitev linije Auto Guidance zadovoljiva, izberite
Menu > Stop Navigation in nadaljujte na korak 10.
• Če je linija Auto Guidance preblizu znanim oviram,
izberite Settings > Navigation > Auto Guidance >
Shoreline Distance > Far.
• Če so zavoji na liniji Auto Guidance preširoki, izberite
Settings > Navigation > Auto Guidance > Shoreline
Distance > Near.
7 Če ste v koraku 6 izbrali Near ali Far, preglejte postavitev
linije Auto Guidance in določite ali se linija varno izogne
znanim oviram in ali zavoji zagotavljajo učinkovito pot.
Auto Guidance ohranja širok odmik od ovir v odprtih vodah,
tudi če nastavite Shoreline Distance na Near ali Nearest.
Zaradi tega ploter morda ne premakne linije Auto Guidance,
razen če izbran cilj zahteva navigacijo skozi ozko vodno pot.
8 Izberite možnost:
• Če je postavitev linije Auto Guidance zadovoljiva, izberite
Menu > Stop Navigation in nadaljujte na korak 10.
• Če je linija Auto Guidance preblizu znanim oviram,
izberite Settings > Navigation > Auto Guidance >
Shoreline Distance > Farthest.
• Če so zavoji na liniji Auto Guidance preširoki, izberite
Settings > Navigation > Auto Guidance > Shoreline
Distance > Nearest.
9 Če ste v koraku 6 izbrali Nearest ali Farthest, preglejte
postavitev linije Auto Guidance in določite ali se linija varno
izogne znanim oviram in ali zavoji zagotavljajo učinkovito
pot.
Auto Guidance ohranja širok odmik od ovir v odprtih vodah,
tudi če nastavite Shoreline Distance na Near ali Nearest.
Zaradi tega ploter morda ne premakne linije Auto Guidance,
razen če izbran cilj zahteva navigacijo skozi ozko vodno pot.
10 Ponovite korake od 3 do 9 vsaj še enkrat, vsakič z drugimi
cilji, da se seznanite z delovanjem nastavitve Shoreline
Distance.
Nastavitve drugih plovil
Ko je vaš združljiv ploter priključen na napravo AIS ali VHF
radio, lahko nastavite, kako so druga plovila prikazana na
ploterju.
Izberite Settings > Other Vessels.
AIS: Omogočitev in onemogočitev sprejema signala AIS.
DSC: Omogočitev in onemogočitev digitalnega selektivnega
klica (DSC).
AIS Alarm: Nastavitev alarma trka (stran 5 in 6).
Prikaz informacij o sistemski programski
opremi
Ogledate si lahko različico programske opreme, različico
osnovnega zemljevida, kakršne koli dodatne informacije o
zemljevidih (če so na voljo), različico programske opreme za
izbirni radar Garmin (če je na voljo) in ID številko naprave.
Te informacije boste morda potrebovali za posodobitev
programske opreme sistema ali za nakup dodatnih informacij
podatkov zemljevidov.
Izberite Settings > System > System Information >
Software Information.
29
Povrnitev izvirnih tovarniških nastavitev
ploterja
OPOMBA: S tem boste izbrisali vse informacije o nastavitvah,
ki ste jih vnesli.
Izberite Settings > System > System Information >
Factory Settings.
Upravljanje podatkov ploterja
Kopiranje točk poti, poti in sledi na ploter
Preden lahko kopirate podatke na ploter morate imeti
naloženo zadnjo različico programske opreme MapSource® ali
HomePort™ na svojem računalniku, na ploterju pa nameščeno
pomnilniško kartico.
Izberite možnost:
• Kopiranje podatkov iz HomePort na pripravljeno
pomnilniško kartico.
Za več informacij glejte datoteko za pomoč HomePort.
• Kopiranje podatkov iz MapSource na pripravljeno
pomnilniško kartico.
Za več informacij glejte datoteko za pomoč MapSource.
Kopiranje podatkov s pomnilniške kartice
1 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
2 Izberite Nav Info > Manage Data > Data Transfer > Card.
3 Izberite možnost:
• Za prenos podatkov s pomnilniške kartice na ploter in
združitvijo z obstoječimi uporabniškimi podatki izberite
Merge From Card.
• Za prenos podatkov s pomnilniške kartice na ploter in
prepisom obstoječih uporabniških podatkov izberite
Replace From Card.
4 Izberite ime datoteke.
Kopiranje točk poti, poti in sledi na
pomnilniško kartico
1 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
2 Izberite Nav Info > Manage Data > Data Transfer > Card >
Save to Card.
3 Izberite možnost:
• Za ustvarjanje nove datoteke izberite Add New File in
vnesite ime.
• Za dodajanje informacij k obstoječi datoteki izberite
datoteko s seznama.
Ime datoteke je shranjeno s končnico .adm.
Kopiranje točk poti, poti in sledi na ali z
vseh ploterjev na omrežju NMEA 2000
Informacije o točkah poti, poteh in sledeh lahko prenesete z
enega ploterja, priključenega v omrežje NMEA 2000, na kateri
koli drug ploter, ki je priključen v omrežje. Prenos lahko traja
nekaj časa, odvisno od števila točk poti, ki jih prenašate.
Upravljanje podatkov ploterja
Dodatek
1 Izberite Nav Info > Manage Data > Data Transfer > NMEA
2000.
2 Izberite možnost:
• Za prenos podatkov s ploterja na druge ploterje,
priključene v omrežje, izberite Clone User Data.
Obstoječi podatki na teh ploterjih so prepisani.
• Za prenos podatkov med vsemi ploterji v omrežju izberite
Merge User Data. Edinstveni podatki se združijo z
obstoječimi podatki na vsakem ploterju.
Kopiranje vgrajenih zemljevidov na
pomnilniško kartico
Zemljevide lahko kopirate s ploterja na pomnilniško kartico za
uporabo s HomePort.
1 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
2 Izberite Nav Info > Manage Data > Data Transfer > Card.
3 Za kopiranje zemljevidov, ki so naloženi na vašem ploterju,
na pomnilniško kartico izberite Copy Built-In Map.
Varnostna kopija podatkov na računalnik
1 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
2 Izberite Nav Info > Manage Data > Data Transfer > Card >
3
4
5
6
7
Save to Card.
Izberite ime datoteke s seznama ali izberite Add New File.
Izberite Save to Card.
Ime datoteke se shrani s končnico .adm.
Odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v čitalnik kartic,
ki je priključen na računalnik.
Odprite mapo Garmin\UserData na pomnilniški kartici.
Kopirajte varnostno kopijo na kartici in jo prilepite na katero
koli mesto na računalniku.
Povrnitev varnostne kopije na ploter
1 Vstavite pomnilniško kartico v čitalnik kartic, ki je priključen
na računalnik,
Registriranje naprave
Pomagajte nam nuditi boljšo podporo tako, da še danes
izpolnite našo spletno registracijo.
• Obiščite http://my.garmin.com.
• Shranite originalni račun ali kopijo na varno mesto.
Kalibriranje zaslona na dotik
Zaslon lahko kalibrirate, če se ne odziva pravilno na dotik.
Zaslon ploterja navadno ne potrebuje kalibracije.
1 Izberite Settings > System > Display > Calibrate
Touchscreen.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Posodobitev programske opreme naprave
Naprava lahko vsebuje pomnilniško kartico za posodobitev
programske opreme. Če je tako, sledite navodilom, ki so
priložena kartici.
Če kartica za posodobitev programske opreme ni priložena,
obiščite www.garmin.com in preverite ali je programska
oprema vaše naprave posodobljena.
1 Po potrebi naložite posodobitev programske opreme
na pomnilniško kartico na računalniku, tako da sledite
navodilom na www.garmin.com.
2 Vklopite ploter.
3 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Zaslonski posnetki
Ustvarite lahko zaslonski posnetek katerega koli zaslona, ki je
prikazan na vašem ploterju, kot bitno sliko (.bmp). zaslonski
posnetek lahko prenesete na računalnik.
kartico v mapo Garmin\UserData.
Zajemanje zaslonskih posnetkov
1 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
2 Izberite Settings > System > Display > Screenshot
Replace From Card.
3 Pojdite na zaslon, ki ga želite zajeti.
4 Držite Home vsaj šest sekund.
2 Kopirajte varnostno kopijo z računalnika na pomnilniško
3 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
4 Izberite Nav Info > Manage Data > Data Transfer > Card >
Shranjevanje sistemskih informacij na
pomnilniško kartico
Sistemske informacije lahko shranite na pomnilniško kartico kot
orodje za odpravljanje težav. Predstavnik podpore za izdelke
vas lahko naprosi, da uporabite te informacije za povrnitev
podatkov o omrežju.
1 Vstavite pomnilniško kartico v režo za kartice.
2 Izberite Settings > System > System Information >
Garmin Devices > Save to Card.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
Dodatek
Capture > On.
Kopiranje zaslonskega posnetka na računalnik
1 Odstranite pomnilniško kartico iz ploterja in jo vstavite v
čitalnik kartic, ki je priključen na računalnik.
2 V Raziskovalcu odprite mapo Garmin\scrn na pomnilniški
kartici.
3 Kopirajte datoteko .bmp s kartice in jo prilepite na katero koli
mesto na računalniku.
30
Informacije NMEA 0183
Vrsta
Oddajanje
Opis
APB: stavek “B” nadzora smeri
ali sledi (avtopilot)
GPBOD
BOD: smer (začetek do cilja)
GPBWC
BWC: smer in razdalja do
točke poti
GPGGA
GGA: fiksni podatki sistema za
globalno pozicioniranje
GPGLL
GLL: geografski položaj
(zemljepisna širina in dolžina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP in aktivni
sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti vidni
GPRMB
RMB: priporočene minimalne
informacije za navigacijo
GPRMC
RMC: priporočeni minimalni
specifični podatki GNSS
GPRTE
RTE: poti
GPVTG
VTG: pot nad tlemi in hitrost tal
GPWPL
WPL: lokacija točke poti
GPXTE
XTE: napaka nasprotne sledi
PGRME
E: ocenjena napaka
PGRMM
M: podatki zemljevida
PGRMZ
Z: Višina
SDDBT
DBT: globina pod pretvornikom
SDDPT
DPT: globina
SDMTW
MTW: temperatura vode
SDVHW
VHW: hitrost vode in smer
Sprejemanje DPT
Globina
DBT
Globina pod pretvornikom
MTW
Temperatura vode
VHW
Hitrost vode in smer
WPL
Lokacija točke poti
DSC
Informacije digitalnega
selektivnega klica
DSE
Razširjeni digitalni selektivni
klic
HDG
Smer, odstopanje in variacija
HDM
Smer, magnetna
MWD
Smer in hitrost vetra
MDA
Meteorološki kompozit
MWV
Hitrost in kot vetra
VDM
Sporočilo podatkovne
povezave AIS VHF
Vse informacije o formatu in stavkih National Marine
Electronics Association (NMEA) lahko kupite pri: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 ZDA.
(www.nmea.org)
31
Stavek
GPAPB
Informacije PGN NMEA 2000
Vrsta
Oddajanje in
sprejemanje
PGN
059392
059904
060928
126208
Opis
Potrditev ISO
Zahteva ISO
Zahtevek naslova ISO
NMEA: ukaz, zahteva in potrditev
funkcije skupine
126464
Oddajanje in sprejemanje
funkcije skupine seznama PGN
126996
Informacije o izdelku
127250
Smer plovila
128259
Hitrost: vodna referenca
128267
Globina vode
130306
Vetrovni podatki
130312
Temperatura
Oddajanje
127258
Magnetna variacija
129025
Položaj: hitra posodobitev
129026
COG in SOG: hitra posodobitev
129029
Podatki položaja GNSS
129283
Napaka nasprotne sledi
129284
Navigacijski podatki
129285
Informacije navigacijske poti in
točk poti
128539
GNSS DOP
129540
GNSS sateliti vidni
Sprejemanje 127245
Krmilo
127250
Smer plovila
127488
Parametri motorja: hitra
posodobitev
127489
Parametri motorja: dinamično
127493
Parametri prenosa: dinamično
127498
Parametri motorja statično
127505
Raven tekočine
129038
Poročilo položaja AIS razreda A
129039
Poročilo položaja AIS razreda B
129040
Razširjeno poročilo položaja AIS
razreda B
129794
Statični in s potovanjem povezani
podatki AIS razreda A
129798
Poročilo položaja letala AIS SAR
129799
Radijska frekvenca, način in moč
129802
Varnostno sporočilo AIS
129808
Informacije klica DSC
130310
Okoljski parametri
130311
Okoljski parametri (zastareli)
130313
Vlažnost
130314
Dejanski pritisk
130576
Stanje manjšega plovila
Ti podatki veljajo le za združljive izdelke NMEA 2000
Dodatek
GARMIN, d.o.o.
Poslovna cona A 22
4208 ŠENČUR
tel.: 04/27-92-500
www.garmin.si
GARANCIJSKI LIST
Model:__________________________________________
Serijska številka:__________________________________
Datum prodaje:___________________________________
Datum izročitve:___________________________________
Prodajalec (podpis in žig):___________________________
Pooblaščeni servis:
Garmin d.o.o., Poslovna cona A 22, 4208 ŠENČUR, tel: 04/27-92-500
GARANCIJSKA IZJAVA
Garmin International Inc. (v nadaljevanju proizvajalec) jamči za kakovost oziroma brezhibno
delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja
na geografskem območju Republike Slovenije.
Pri oddaji aparata na servisno popravilo mora kupec priložiti pravilno izpolnjen
garancijski list ali dodatno ustrezno dokazilo o nakupu ter kode dodatno nameščenih
kart.
Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku, v svojem pooblaščenem servisu
strokovno odpravil napake ali tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale ob pravilni uporabi naprave.
Proizvajalec jamči, da rok popravila ne bo daljši od 45 dni od dneva, ko je proizvajalec,
prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak. Izdelek, ki
ne bo popravljen v roku 45 dni, bo servis zamenjal z novim brezhibnim izdelkom. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Proizvajalec (Garmin International Inc., 1200 E. Street, Olathe, Kansas, USA) se obvezuje,
da bo zagotavljal vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 6 let po pretečenem
garancijskem roku.
V stroške upravičenega garancijskega popravila so všteti tudi stroški poštnine za pošiljke
poslane izključno s Pošto Slovenije in označene kot PPN.
GARANCIJA VELJA 24 MESECEV OD DATUMA IZROČITVE BLAGA!
Garancija ne pokriva napak, ki so nastale:
- pri nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni v skladu s priloženimi navodili
- pri uporabi neustrezne (neoriginalne) dodatne opreme
- pri nestrokovni montaži
- pri nepooblaščenem posegu v napravo (fizično ali programsko)
- z mehanskimi poškodbami
- zaradi visokonapetostnih sunkov, izpostavitve kemikalijam
- zaradi drugih višjih sil
Garancija prav tako ne pokriva normalne izrabe potrošnega materiala (baterije, zunanje
antene, priložene dodatne opreme…).
Garmin d.o.o
Issued:
30/03/2007
Revised:
Page:
1 of 1
DECLARATION of CONFORMITY
Application of Council Directive:
1999/5/EC, 2004/108/EC
Standard to which Conformity is Declared:
Communications
EN 60945: 2002 Maritime Navigation and Radio
Equipment – General Requirements
EN 60950-1:2001 Safety of Information Technology
Equipment
Manufactured by:
GARMIN International
Manufacture’s Address:
1200 E. 151st Street
Authorised Representative:
&
GARMIN Corporation
No.68, Jangshu 2nd Rd.,
Olathe, Kansas 66062
Shijr, Taipei County,
U.S.A
TAIWAN, R.O.C.
GARMIN (Europe) Ltd, The Quadrangle,
Abbey Park Ind. Estate, Romsey, Hampshire,
SO51 9DL, U.K.
Type of Equipment:
Marine Navigation Equipment (Global Positioning System Receiver)
Model Number(s):
GPSMAP 5x0
The undersigned does hereby declare that the equipment complies to the above Directives
Paul Morrow
Quality Manager
GARMIN (Europe) Ltd
Date: 30th March 2007
Issued: 23/02/10
Revised:
Page: 1 of 1
DECLARATION of CONFORMITY
Application of Council Directive:
1999/5/EC
Standard to which Conformity is Declared:
EN 55022:1998 (CISPR 22) – Information Technology
Equipment: Radio Disturbance Characteristics
EN 60945: 2002 Maritime Navigation and Radio
Communications Equipment – General Requirement
EN 60950-1:2006 Safety of Information Technology
Equipment
Manufactured by:
GARMIN International
Manufacture’s Address:
1200 E. 151st Street
No.68, Jangshu 2nd Rd.,
Olathe, Kansas 66062
Sijhih, Taipei Country
U.S.A
TAIWAN, R.O.C.
Authorised Representative:
&
GARMIN Corporation
GARMIN (Europe) Ltd, Liberty house,
Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, U.K
Type of Equipment:
Marine Navigation Equipment (Global Positioning System Receiver)
Model Number(s):
GPSMap 7X0 (X may be any numeral 0-9 or letter A-Z)
The undersigned does hereby declare that the equipment complies to the above Directives.
Dan Payne
Quality Representative
GARMIN (Europe) Ltd
Date: 15th February 2010
Issued: 5/4/2013
Revised:
Page: 1 of 1
DECLARATION of CONFORMITY
Application of Council Directive:
1999/5/EC, 2011/65/EU
Standard to which conformity is declared:
IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+1:2009 Information technology equipment - Safety -- Part 1: General requirements
IEC 60945 Emissions/Immunity Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – General requirements
EN 300 328 V1.8.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data
transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering
the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
EN 300 440-2 v1.4.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be
used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE
Directive
EN 301 489-3/-17 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services
Manufactured by:
Manufacturer's Address:
GARMIN International
st
1200 E. 151 Street
Olathe, Kansas 66062
U.S.A
&
GARMIN Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd..,
Xizhi Dist., New Taipei City 221,
TAIWAN, R.O.C.
Authorised Representative:
GARMIN (Europe) Ltd. Liberty House,
Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, U.K.
Type of Equipment:
Marine Navigation Equipment (Global Positioning System Receiver)
Model Number(s):
Echomap 50s
The undersigned does hereby declare that the equipment complies with the above Directives
Jamie Wiltshire
Quality Supervisor
Garmin (Europe) Ltd.
th
Date: 5 April 2013
This Slovenian version of the GPSMAPechoMAP 5xx7 English manual (Garmin part number 190-01556-00 revision A)
is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the
operation and use of the GPSMAPechoMAP 5xx7.
GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS SLOVENIAN MANUAL AND DISCLAIMS ANY
LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.
Za najnovejše brezplačne dodatke k programski opremi (razen kart), se lahko kadar koli obrnete
na spletno stran www.garmin.com.
Čestitamo! Sedaj veste vse, kar bi morali vedeti o napravi.
V primeru okvare naprave ne popravljajte sami, ampak se obrnite na Vašega prodajalca ali pooblaščenega
distributerja naprave GARMIN.
Distributer za Slovenijo:
Garmin, d.o.o.
Poslovna cona A 22
4208 Šenčur
Tel: 04/27-92-500
Fax: 04/27-92-501
www.garmin.si
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising