Garmin | echoMAP™ 50s | User manual | Garmin echoMAP™ 50s Korisnički priručnik

Garmin echoMAP™ 50s Korisnički priručnik
GPSMAP serije 500/700 i echoMAP™ serije
50/70
®
Korisnički priručnik
Ožujak 2016
190-01556-46_0E
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , MapSource i Ultrascroll trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani
u SAD-u i drugim državama. echoMAP™, Garmin Helm™, GMR™, GSD™, GXM™, HomePort™ i Meteor™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Riječ Bluetooth i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke
Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. FUSION-Link™ trgovački je znak tvrtke Fusion Electronics Ltd. iOS trgovački je znak tvrtke Cisco Systems, Inc. i
koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. iPod trgovački je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama. microSD™ i logotip microSDHC
trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi udruženja National Marine Electronics Association.
SiriusXM registrirani je trgovački znak tvrtke SiriusXM Radio Inc. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak udruženja Wi-Fi Alliance. Windows zaštićen je trgovački
znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
echoMAP serije 70 i GPSMAP serije 700 ................................... 1
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .................................... 1
echoMAP serije 50 i GPSMAP serije 500 ................................... 1
Tipke uređaja ......................................................................... 1
Preuzimanje priručnika ............................................................... 1
Standardi u priručniku ................................................................. 1
Dodatne informacije .................................................................... 1
Umetanje memorijskih kartica ..................................................... 1
Nadogradnja softvera ................................................................. 2
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu .................. 2
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu .................. 2
Nadogradnja softvera uređaja ............................................... 2
Signali GPS satelita .................................................................... 2
Odabir izvora GPS-a .............................................................. 2
Prilagođavanje plotera................................................... 2
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 2
Postavljanje vrste plovila ............................................................ 2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 2
Podešavanje rada boja ............................................................... 2
Sakrivanje i prikazivanje trake s izbornicima .............................. 2
Komunikacija s bežičnim uređajima............................. 3
Postavljanje Wi‑Fi® bežične mreže ............................................ 3
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom .................................. 3
Promjena bežičnog kanala ......................................................... 3
Upotreba aplikacije Garmin Helm s ploterom ............................. 3
Spajanje bežičnog uređaja Bluetooth ......................................... 3
Isključivanje bežičnog uređaja Bluetooth .................................... 3
Karte i 3D prikazi karte ................................................... 3
Navigacijska karta i ribolovna karta ............................................ 3
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem ........................ 4
Pomicanje karte ..................................................................... 4
Odabir stavke na karti pomoću tipki uređaja .......................... 4
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 4
Simboli karte .......................................................................... 4
Kretanje prema odredištu na karti .......................................... 4
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti ...................... 4
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama ..................... 4
Odabir karte ........................................................................... 4
Linija smjera i oznake kutova ................................................. 5
Premium karte ............................................................................ 5
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena .................................................................................... 5
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti .......................... 6
Pregled fotografija orijentira iz zraka ...................................... 6
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw™
Contours ..................................................................................... 6
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin
Quickdraw Contours .............................................................. 6
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu ..... 6
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours .................... 6
Sustav za automatsko identificiranje .......................................... 6
Simboli određivanja AIS cilja .................................................. 6
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva .......................... 7
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte ................... 7
Aktivacija cilja za AIS plovilo .................................................. 7
Prikaz popisa AIS prijetnji ...................................................... 7
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni ........................ 7
AIS signali pomoći ................................................................. 7
Isključivanje AIS prijema ........................................................ 8
Postavka karte i 3D prikaza karte ............................................... 8
Postavke za navigacijsku i ribolovnu kartu ............................ 8
Postavke tragova i točaka na kartama i prikazima karte ....... 8
Sadržaj
Postavke layline linija ............................................................. 8
Postavke prikaza brojeva ....................................................... 8
Prikaz navigacijskog umetka .................................................. 9
Postavke izgleda karte ........................................................... 9
Postavljanje smjera i kopnenog kursa ................................... 9
Postavke za druga plovila na kartama i prikazima karata ...... 9
Postavke karte Fish Eye 3D ................................................. 10
Navigacija pomoću plotera.......................................... 10
Osnovna pitanja o navigaciji ..................................................... 10
Odredišta .................................................................................. 10
Pretraživanje odredišta prema nazivu ................................. 10
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte ....................... 10
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga ........................... 10
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 10
Međutočke ................................................................................ 10
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke ................... 11
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji ............................... 11
Označavanje i početak navigacije do MOB lokacije ............ 11
Pregled popisa svih međutočaka ......................................... 11
Uređivanje spremljene međutočke ....................................... 11
Pomicanje spremljene međutočke ....................................... 11
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke ........... 11
Brisanje međutočke ili točke MOB ....................................... 11
Brisanje svih međutočaka .................................................... 11
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi
na ......................................................................................... 11
Rute .......................................................................................... 11
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije ............ 11
Stvaranje i spremanje rute ................................................... 12
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja ........... 12
Uređivanje spremljene rute .................................................. 12
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ..................... 12
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom .................................................................................... 12
Brisanje spremljene rute ...................................................... 12
Brisanje svih spremljenih ruta .............................................. 12
Automatsko Navođenje ............................................................. 12
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko navođenje ...... 12
Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje ........ 13
Prilagođavanje puta automatskog navođenja ...................... 13
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u tijeku ... 13
Postavljanje vremena dolaska ............................................. 13
Konfiguracija putanje automatskog navođenja .................... 13
Trase ......................................................................................... 14
Prikaz trasa .......................................................................... 14
Postavljanje boje aktivne trase ............................................ 14
Spremanje aktivne trase ...................................................... 14
Prikaz popisa spremljenih trasa ........................................... 14
Uređivanje spremljene trase ................................................ 14
Spremanje trase kao rute ..................................................... 14
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom .................... 14
Brisanje spremljene trase .................................................... 14
Brisanje svih spremljenih trasa ............................................ 14
Ponovno trasiranje aktivne trase ......................................... 14
Brisanje aktivne trase ........................................................... 14
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja ... 14
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase ................ 14
Granice ..................................................................................... 15
Stvaranje granice ................................................................. 15
Pretvaranje rute u granicu .................................................... 15
Pretvaranje traga u granicu .................................................. 15
Uređivanje granice ............................................................... 15
Postavljanje alarma granice ................................................. 15
Brisanje granice ................................................................... 15
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 15
i
Sinkronizacija korisničkih podataka u pomorskoj mreži tvrtke
Garmin ...................................................................................... 15
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................. 15
Kombinacije.................................................................. 15
Odabir kombinacije ................................................................... 15
Prilagodba kombiniranog zaslona ............................................ 15
Dodavanje prilagođenog kombiniranog zaslona ....................... 16
Sonar............................................................................. 16
Prikazi sonara ........................................................................... 16
Prikaz Standardni sonara ..................................................... 16
DownVü prikaz sonara ......................................................... 16
SideVü prikaz sonara ........................................................... 16
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem ............................. 16
Prikaz sonara podijeljene frekvencije .................................. 16
Prikazi Panoptix sonara ....................................................... 17
Promjena prikaza sonara ..................................................... 17
Odabir vrste sonde ................................................................... 17
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću zaslona osjetljivog
na dodir ..................................................................................... 18
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću tipki uređaja ........ 18
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara ................................... 18
Pauziranje prikaza sonara ........................................................ 18
Pregled povijesti sonara ........................................................... 18
Dijeljenje sonara ....................................................................... 18
Odabir izvora sonara ............................................................ 18
Promjena naziva izvora sonara ............................................ 18
Prilagođavanje prikaza brojeva ................................................ 18
Podešavanje razine detalja ...................................................... 18
Prilagođavanje intenziteta boje ................................................. 18
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine ........................... 19
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara .................... 19
Postavljanje brzine pomicanja .................................................. 19
Frekvencije sonara ................................................................... 19
Odabir frekvencija ................................................................ 19
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije ............................... 20
Prilagođavanje prikaza Panoptix sonara .................................. 20
Kalibracija kompasa ............................................................. 20
Prilagođavanje izgleda prikaza LiveVü sonara .................... 20
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü sonde ......................... 20
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja ..... 20
Prilagođavanje izgleda prikaza RealVü sonara ................... 20
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü ....................... 20
Uključivanje značajke A-Scope ................................................. 20
Postavke sonara ....................................................................... 20
Postavke sonara .................................................................. 20
Postavljanje RealVü sonara ................................................. 21
Postavljanje LiveVü sonara ................................................. 21
Postavke izgleda sonara ...................................................... 21
Napredne postavke sonara .................................................. 21
Postavke alarma sonara ...................................................... 21
Postavke instalacije sonde ................................................... 21
Snimke sonara .......................................................................... 22
Snimanje prikaza sonara ..................................................... 22
Zaustavljanje snimanja sonara ............................................ 22
Brisanje snimke sonara ........................................................ 22
Reprodukcija snimki sonara ................................................. 22
Grafikoni dubine i temperature vode ........................................ 22
Postavljanje raspona grafikona dubine i temperature vode i
vremenskih mjerila ............................................................... 22
Radar ............................................................................. 22
Načini prikaza radara ................................................................ 22
Emitiranje radarskih signala ...................................................... 22
Prilagođavanje dometa radarskih signala ................................. 23
Savjeti za odabir radarskog dometa .................................... 23
Prilagođavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu ........... 23
ii
Označavanje međutočke na radarskom zaslonu ...................... 23
Način rada Straža ..................................................................... 23
Omogućavanje tempiranog emitiranja ................................. 23
Postavljanje vremena mirovanja i emitiranja ........................ 23
Omogućavanje zone pod nadzorom .................................... 23
Definiranje kružne zone pod nadzorom ............................... 23
Definiranje djelomične zone pod nadzorom ......................... 23
Prikaz popisa AIS prijetnji .................................................... 23
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu ............................. 23
VRM i EBL ................................................................................ 24
Prikaz za VRM i EBL ............................................................ 24
Prilagođavanje VRM-a i EBL-a ............................................ 24
Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta .................. 24
Radarsko prekrivanje ................................................................ 24
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte ............. 24
Prikaz radarskog prekrivanja ............................................... 24
Postavljanje prilagođenog položaja za zaustavljanje ............... 24
Omogućavanje i prilagođavanje radarske zone bez
odašiljanja ................................................................................. 24
Prekid emitiranja radarskih signala ........................................... 24
Optimizacija radarskog prikaza ................................................. 24
Osjetljivost radara i smetnje ................................................. 25
Tragovi odjeka ..................................................................... 26
Postavke radarskog prikaza ................................................. 26
Postavke izgleda radara ...................................................... 26
Pomak prednjeg dijela plovila .............................................. 26
Mjerači i podaci almanaha ........................................... 26
Čitanje kompasa ....................................................................... 26
Pregled mjerača puta ................................................................ 26
Ponovno postavljanje mjerača puta ..................................... 27
Prikaz mjerača goriva i motora ................................................. 27
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva ................................................................................... 27
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada motora ..... 27
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva .......... 27
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima ..................... 27
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima ................. 27
Konfiguriranje prikaza mjerača goriva .................................. 27
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo ............................. 27
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom količinom
goriva u plovilu ..................................................................... 27
Postavljanje alarma za gorivo .............................................. 27
Prikaz mjerača vjetra ................................................................ 27
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje ............................ 27
Konfiguriranje izvora brzine ................................................. 28
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra ...................... 28
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar .................................................................................... 28
Prikaz mjerača okoliša .............................................................. 28
Konfiguriranje poravnanja mjerača vjetra ............................ 28
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač okoliša .................... 28
Postavljanje referentnog vremena barometra ...................... 28
Morske mijene, struje i informacije o nebu ............................... 28
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena ............. 28
Informacije stanice za mjerenje morskih struja .................... 28
Informacije o nebu ............................................................... 28
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za
mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi
datum ................................................................................... 28
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerenje
morskih struja ....................................................................... 28
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj karti ................ 29
Digitalno selektivno pozivanje.................................... 29
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio uređaja ... 29
Uključivanje DSC-a ................................................................... 29
DSC popis ................................................................................. 29
Sadržaj
Pregled DSC popisa ............................................................ 29
Dodavanje DSC kontakta ..................................................... 29
Dolazni pozivi u pomoć ............................................................. 29
Kretanje prema plovilu u nevolji ........................................... 29
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija .... 29
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi upućeni s
plotera .................................................................................. 29
Praćenje položaja ..................................................................... 29
Pregled izvješća o položaju ................................................. 29
Kretanje prema praćenom plovilu ........................................ 29
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila ............ 30
Uređivanje informacija u izvješću o položaju ....................... 30
Brisanje poziva za izvješće o položaju ................................ 30
Staze plovila na karti ............................................................ 30
Pojedinačni rutinski pozivi ......................................................... 30
Odabir DSC kanala .............................................................. 30
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva .......................... 30
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju ............ 30
Media Player................................................................. 30
Otvaranje Media playera ........................................................... 30
Ikone .................................................................................... 30
Odabir izvora medija ................................................................. 30
Priključivanje Bluetooth bežičnog uređaja na Media
Player ................................................................................... 30
Reprodukcija glazbe ................................................................. 31
Traženje glazbe ................................................................... 31
Postavljanje pjesme na ponavljanje ..................................... 31
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje ........................... 31
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju ............... 31
Slušanje radija ..................................................................... 31
Otvaranje MTP izvora .......................................................... 31
Podešavanje glasnoće ............................................................. 31
Omogućavanje i onemogućavanje zona .............................. 31
Isključivanje zvuka medija .................................................... 31
Skeniranje VHF kanala ............................................................. 31
Prilagođavanje VHF blokade .................................................... 31
Postavljanje naziva uređaja ...................................................... 31
SiriusXM® satelitski radio ......................................................... 31
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija ................................. 31
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio .................................. 31
Prilagođavanje vodiča kroz kanale ...................................... 32
Spremanje SiriusXM kanala na popis .................................. 32
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju ......... 32
Pregled videozapisa..................................................... 32
Konfiguriranje prikaza videozapisa ........................................... 32
SiriusXM vrijeme.......................................................... 32
SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu ................................ 32
Odašiljanje meteoroloških podataka ......................................... 33
Pregled podataka o padalinama ............................................... 33
Prikazi padalina .................................................................... 33
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini ................................................. 33
Podaci o uraganu ..................................................................... 33
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća ................... 33
Podaci o prognozi ..................................................................... 33
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period ..... 33
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu ............ 33
Vremenske fronte i područja tlaka ....................................... 33
Prognoze za grad ................................................................. 34
Pregled uvjeta za more ............................................................. 34
Vjetrovi na površini ............................................................... 34
Visina vala, period vala i smjer vala ..................................... 34
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi
vremenski period .................................................................. 34
Pregled ribolovnih informacija ................................................... 34
Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode ............... 34
Sadržaj
Prognoza lokacija riba .......................................................... 34
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora ....... 34
Informacije o vidljivosti .............................................................. 34
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period .... 34
Pregled izvješća plutače ........................................................... 34
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače ........ 35
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti ............................ 35
Prekrivanje vremenskom prognozom ....................................... 35
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na karti ....... 35
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
navigacijskoj karti ................................................................. 35
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na ribolovnoj
karti ...................................................................................... 35
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu ............. 35
Konfiguracija uređaja................................................... 35
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje ....................... 35
Postavke sustava ...................................................................... 35
Postavke zaslona ................................................................. 35
GPS postavke ...................................................................... 35
Prikaz zapisa događaja ........................................................ 36
Prikaz informacija o softveru sustava .................................. 36
Postavke za moje plovilo .......................................................... 36
Postavljanje dubine kobilice ................................................. 36
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu ............... 36
Postavljanje pomaka temperature vode .............................. 36
Komunikacijske postavke ......................................................... 37
NMEA 0183 .......................................................................... 37
NMEA 2000 postavke .......................................................... 37
Postavljanje alarma .................................................................. 37
Navigacijski alarmi ............................................................... 37
Alarmi sustava ..................................................................... 37
Postavljanje alarma za gorivo .............................................. 37
Postavljanje meteoroloških alarma ...................................... 37
Postavke jedinica ...................................................................... 37
Postavke navigacije .................................................................. 38
Konfiguracija putanje automatskog navođenja .................... 38
Prilagođavanje udaljenosti od obale .................................... 38
Ostale postavke plovila ............................................................. 39
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje .... 39
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje ............ 39
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort u ploter ............... 39
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih proizvođača ........ 39
Kopiranje podataka s memorijske kartice ................................. 39
Kopiranje točaka, ruta i tragova na memorijsku karticu ............ 39
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu ...................... 39
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo ............................ 39
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter ........................ 39
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu ......... 40
Dodatak ......................................................................... 40
Registriranje uređaja ................................................................. 40
Čišćenje zaslona ....................................................................... 40
Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir ................................... 40
Snimke zaslona ........................................................................ 40
Snimanje zaslona ................................................................. 40
Kopiranje snimki zaslona na računalo ................................. 40
Rješavanje problema ................................................................ 40
Uređaj ne prima GPS signal ................................................ 40
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje .......................... 40
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................. 40
Zaslon osjetljiv na dodir ne reagira na dodir ........................ 41
NMEA 0183 – informacije ......................................................... 41
NMEA 2000 PGN – informacije ................................................ 41
Licencni ugovor za softver ........................................................ 41
Indeks............................................................................ 43
iii
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
echoMAP serije 70 i GPSMAP serije 700
Povećavanje karte ili prikaza.
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.
SELECT
Potvrđivanje poruka i odabir opcija.
BACK
Povratak na prethodni zaslon.
MARK
Spremanje trenutne lokacije kao međutočke.
HOME
Povratak na početni zaslon.
MENU
Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je
primjenjivo.
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.
Preuzimanje priručnika
Na Internetu možete pronaći najnoviji korisnički priručnik i
prijevode priručnika.
1 Posjetite www.garmin.com/support.
2 Odaberite Priručnici.
3 Slijedite upute na zaslonu i preuzmite priručnik za svoj
proizvod.
Tipka napajanja
À
Á
Â
Ã
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Zaslon osjetljiv na dodir
Utori za microSD memorijsku karticu
™
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
•
•
•
•
Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
Za kretanje povucite prst preko zaslona.
Za smanjivanje približite dva prsta.
Za povećavanje raširite dva prsta.
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Zaslon osjetljiv na dodir možete zaključati kako biste spriječili
slučajno dodirivanje zaslona.
1 Odaberite .
2 Odaberite Zaključaj dodirni zaslon.
echoMAP serije 50 i GPSMAP serije 500
Standardi u priručniku
U ovom priručniku pojam “odabir” koristi se za opis sljedećih
radnji.
• Dodirivanje stavke na zaslonu (samo kod uređaja s dodirnim
zaslonima).
• Označavanje stavke izbornika putem gumba sa strelicama,
nakon čega slijedi pritisak na SELECT (samo za uređaje s
tipkama).
• Pritisak na tipku kao što je SELECT ili MENU.
Kad trebate odabrati nekoliko stavki zaredom, u tekstu je to
prikazano malim strelicama. Na primjer, "odaberite Izbornik >
Dodaj" znači da prvo trebate odabrati stavku ili tipku Izbornik, a
zatim odabrati stavku Dodaj.
Slike u ovom priručniku služe isključivo za referencu i mogu se
razlikovati od vašeg uređaja.
Dodatne informacije
Ako imate pitanja o uređaju, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.
Web-stranica www.garmin.com/support nudi mnoge različite
savjete za rješavanje većine problema i odgovore na većinu
pitanja.
• Česta pitanja
• Ažuriranja softvera
• Priručnici za korisnike i za montažu
• Servisna upozorenja
• Video
• Brojevi i adrese za kontakt
®
Umetanje memorijskih kartica
À
Á
Â
Ã
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Tipka napajanja
Tipke uređaja
Utori za microSD memorijsku karticu
Tipke uređaja
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.
Ako se brzo pritisne i otpusti, služi za podešavanje
pozadinskog osvjetljenja i načina rada boja.
U uređaju za iscrtavanje možete koristiti dodatne memorijske
kartice. Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i
zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka
interesa u visokoj rezoluciji. Možete koristiti prazne memorijske
kartice za snimanje podataka sonara i prijenos podataka poput
međutočaka, ruta i trasa do drugog kompatibilnog Garmin
uređaja za iscrtavanje ili računala.
1 Otvorite pristupni poklopac ili vratašca na prednjoj strani
plotera.
2 Umetnite memorijsku karticu.
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
Smanjivanje karte ili prikaza.
Uvod
1
Signali GPS satelita
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kada uređaj za
iscrtavanje primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
. Kada uređaj za iscrtavanje izgubi satelitski
prikazuje se
signal,
nestaje i na karti iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
Odabir izvora GPS-a
4 Zatvorite vrata.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored softverskog paketa za vaš uređaj.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Po potrebi odaberite Pokreni.
7 Ako bude potrebno, odaberite pogon koji označava
memorijsku karticu i odaberite Sljedeće > Završi.
®
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored echoMAP serija sa SD karticom.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Odaberite Pokreni.
7 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
2
Ako vam je dostupno više izvora GPS-a, možete odabrati
preferirani izvor za GPS podatke.
1 Odaberite Postavke > Sustav > GPS > Izvor.
2 Odaberite izvor GPS podataka.
Prilagođavanje plotera
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozad.
osvjetljenje.
SAVJET: Za otvaranje postavki pozadinskog osvjetljenja
pritisnite na bilo kojem zaslonu.
2 Odaberite opciju:
• Podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.
• Odaberite Auto pozadinsko osvjetljenje.
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Način rada boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja pritisnite
kojem zaslonu.
2 Odaberite opciju.
na bilo
Sakrivanje i prikazivanje trake s izbornicima
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
plotera.
Možete postaviti automatsko sakrivanje trake s izbornicima kako
biste povećali prostor za prikaz na zaslonu.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Prikaz trake s
izbornicima > Automatski sakrij.
Nakon nekog vremena na glavnoj stranici, na primjer na
stranici karte, traka s izbornicima sakrit će se prema dolje.
Prilagođavanje plotera
2 Za ponovni prikaz trake s izbornicima povucite preko zaslona
odozdo prema gore.
Komunikacija s bežičnim uređajima
Uređaj za iscrtavanje može stvoriti bežičnu mrežu na koju
možete priključiti bežične uređaje.
Neki se modeli mogu povezati s Bluetooth bežičnim uređajima
putem AVRCP profila.
Ako povežete bežične uređaje, možete koristiti Garmin
aplikacije, uključujući BlueChart Mobile i Garmin Helm™. Više
informacija potražite na stranici www.garmin.com.
®
®
2 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Bluetooth uređaji > Bluetooth.
3 Ako je potrebno, unesite naziv bežične mreže.
4 Ako je potrebno, unesite lozinku.
Ta će vam lozinka biti potrebna da pristupite bežičnoj mreži s
bežičnog uređaja. Lozinka razlikuje mala i velika slova.
Isključivanje bežičnog uređaja Bluetooth
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Bluetooth uređaji > Popis uređaja.
2 Odaberite uređaj.
3 Odaberite Zaboravi uređaj.
Postavljanje Wi‑Fi bežične mreže
®
Ploter može stvoriti Wi‑Fi mrežu na koju možete priključiti
bežične uređaje. Prvi put kada pristupite postavkama bežične
mreže, pojavljuje se odzivnik koji traži postavljanje mreže.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Wi-Fi® mreža > Wi-Fi® > Uključi > OK.
2 Ako je potrebno, unesite naziv za bežičnu mrežu.
3 Unesite lozinku.
Ta će vam lozinka biti potrebna da pristupite bežičnoj mreži s
bežičnog uređaja. Lozinka razlikuje mala i velika slova.
Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom
Prije povezivanja bežičnog uređaja na bežičnu mrežu plotera
morate konfigurirati bežičnu mrežu plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 3).
S ploterom možete spojiti više bežičnih uređaja kako bi dijelili
podatke.
1 Na bežičnom uređaju uključite Wi‑Fi i pokrenite traženje
bežičnih mreža.
2 Odaberite naziv bežične mreže plotera (Postavljanje Wi‑Fi
bežične mreže, stranica 3).
3 Unesite lozinku mreže.
®
®
Promjena bežičnog kanala
Ako nailazite na poteškoće u pronalaženju ili priključivanju
uređaja, ili ako dolazi do smetnji, možete promijeniti bežični
kanal.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Wi-Fi® mreža > Napredno > Wi-Fi® kanal.
2 Unesite novi kanal.
Ne trebate mijenjati bežični kanal na uređajima koji su povezani
s tom mrežom.
Upotreba aplikacije Garmin Helm s ploterom
Kako biste aplikacijom Garmin Helm mogli upravljati ploterom,
prvo morate preuzeti i instalirati aplikaciju te povezati ploter i
mobilni uređaj (Povezivanje bežičnog uređaja s ploterom,
stranica 3).
1 Odaberite Postavke > Komunikacije > Bežični uređaji >
Aplikacija Helm.
2 Odaberite opciju.
3 Pomoću ove aplikacije možete prikazati ploter te njime
upravljati.
Spajanje bežičnog uređaja Bluetooth
NAPOMENA: Tehnologija Bluetooth nije dostupna na svim
modelima uređaja za iscrtavanje.
Uređaj za iscrtavanje možete bežično spojiti s Bluetooth
uređajem.
1 Postavite uređaj Bluetooth unutar 10 m (33 stope) od uređaja
za iscrtavanje.
Komunikacija s bežičnim uređajima
Karte i 3D prikazi karte
Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i
dodacima koji se koriste.
Kartama i 3D prikazima karte možete pristupiti odabirom stavke
Karte.
Navigacijska karta: Prikazuje podatke o navigaciji koji su
dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama,
ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele,
mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih
mijena u zračnom prikazu.
Perspective 3D: Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu)
i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz
koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane
sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili
sidrišta.
Mariner’s Eye 3D: Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz
odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno
navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom
navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene,
mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i
izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.
Fish Eye 3D: Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna
prema informacijama s karte. Kada je priključena sonda
sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su
crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava
najveća jata, a zelena najmanja.
Ribolovna karta: Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerenja
dubine na karti. Ova karta uklanja navigacijske podatke s
karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise
dna radi očitavanja dubine. Ova karta najbolja je za ribolov
na pučini, u dubokom moru.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s
premium kartama, u određenim područjima.
Radarsko prekrivanje: Dodaje radarske informacije na
navigacijsku ili ribolovnu kartu na navigacijskoj ili ribolovnoj
karti, kada je na radar priključen uređaj za iscrtavanje. Ova
značajka nije dostupna za sve modele.
Navigacijska karta i ribolovna karta
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
Navigacijska i ribolovna karta omogućuje vam planiranje kursa,
pregled informacija karte i praćene rute. Ribolovna karta služi za
ribolov na pučini.
Za otvaranje navigacijske karte odaberite Karte > Navigacijske
karte.
3
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
Za otvaranje ribolovne karte odaberite Karte > Ribolovna karta.
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Razina zumiranja označena je brojem mjerila pri dnu karte.
Traka ispod broja mjerila predstavlja udaljenost na karti.
• Odaberite za smanjivanje prikaza.
• Odaberite za povećavanje prikaza.
Pomicanje karte
Kartu možete pomicati kako biste pregledali područje koje nije
vaša trenutna lokacija.
1 Na karti povucite navigacijski zaslon ili koristite strelice na
tipkovnici.
2 Odaberite Zaustavi pomicanje ili Natrag kako biste
zaustavili pomicanje i vratili zaslon na trenutnu lokaciju.
Odabir stavke na karti pomoću tipki uređaja
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite , , ili kako biste
pomaknuli pokazivač.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Prema potrebi odaberite SELECT.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
2 Odaberite SELECT.
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Mjerenje udaljenosti na karti
1 Na karti ili radarskom prekrivanju odaberite lokaciju.
2 Odaberite Izmjeri udaljenost.
Trenutna stanica
Možete pregledati informacije o lokaciji ili objektu na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite lokaciju ili objekt s navigacijske ili ribolovne karte.
Uz desnu stranu karte prikazat će se popis opcija. Prikazane
opcije mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.
2 Odaberite opciju:
• Za navigaciju do odabrane lokacije odaberite Navigiraj
do.
• Za označavanje točke na lokaciji pokazivača odaberite
Nova točka.
• Za pregled udaljenosti i smjera objekta sa svoje trenutne
lokacije odaberite Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati udaljenost i smjer. Odaberite
Odaberi za mjerenje s lokacije koja nije vaša trenutna
lokacija.
• Za prikaz morskih mijena, struja, neba, napomena na karti
ili informacija o lokalnim uslugama blizu pokazivača
odaberite Informacije.
Dostupna fotografija iz zraka
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na zaslonu će se prikazati pribadača koja označava vašu
trenutačnu lokaciju. Udaljenost i kut od pribadače prikazat će
se u kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pokazivača odaberite Odaberi.
Simboli karte
Ova tablica sadrži neke uobičajene simbole koje možete vidjeti
na detaljnim kartama.
Ikona
Opis
Plutača
Informacije
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje morskih mijena
Dostupna fotografija iz iste perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije
konture dubine, pojaseve morskih mijena, podatke o dubini
(opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva i
simbole te područja s preprekama i kabelima.
Kretanje prema odredištu na karti
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
4
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim vrstama
navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i
prepreke.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite navigacijsku oznaku.
2 Odaberite naziv navigacijske oznake.
Odabir karte
Ako vaš proizvod ima ugrađene BlueChart g2 i Garmin LakeVü™
HD karte, možete odabrati koju ćete kartu koristiti. Nemaju svi
modeli obje vrste ugrađenih karti.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Ugrađena karta.
Karte i 3D prikazi karte
2 Odaberite opciju:
• Ako se nalazite na kopnenom jezeru, odaberite LakeVü™
HD.
• Ako se nalazite na pučini, odaberite BlueChart® g2.
Linija smjera i oznake kutova
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Postavljanje smjera i kopnenog kursa
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na prikazu karte odaberite Izbornik > Postavljanje karte >
Izgled karte > Linija smjera.
2 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Automatski.
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Smjer.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
3 Odaberite Zaslon i odaberite opciju:
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Doba dana > Doba dana i unesite vrijeme koje
će se koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo
prijeći trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
Uključivanje oznaka kutova
Uz liniju smjera na karti možete dodati oznake kutova. Oznake
kutova mogu biti korisne pri bacanju mamca u ribolovu.
1 Postavite liniju smjera (Postavljanje smjera i kopnenog kursa,
stranica 5).
2 Odaberite Oznake kutova.
Premium karte
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli sve karte.
Dodatne premium karte, kao što su BlueChart g2 Vision ,
omogućuju vam iskorištavanje vašeg plotera u potpunosti. Osim
detaljnog prikaza nautičkih karata, premium karte mogu
sadržavati sljedeće funkcije dostupne u određenim područjima.
Mariner’s Eye 3D: Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza
plovila za trodimenzionalnu pomoć u navigaciji.
Fish Eye 3D: Donosi vizualni trodimenzionalni prikaz morskog
dna prema informacijama s karte.
Ribolovne karte: Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura
dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.
Satelitske slike visoke rezolucije: Donose satelitske slike
visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih
®
Karte i 3D prikazi karte
površina na navigacijskoj karti (Prikaz satelitskih slika na
navigacijskoj karti, stranica 6).
Fotografije iz zraka: Prikaz marina i drugih zračnih fotografija
značajnih za navigaciju koje vam pomažu vizualizirati okolinu
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 6).
Detaljne informacije o cestama i točkama interesa: Prikaz
detaljnih podataka o cestama i točkama interesa, uključujući
iznimno detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su
restorani, prenoćišta i lokalne atrakcije.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena
na karti označava stanice za predviđanje morskih mijena.
Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje
morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu morske
mijene u različitim trenucima ili u različite dane.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
1 Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Smjer morske mijene i informacije o razini morske mijene
prikazat će se pokraj ikone .
2 Odaberite naziv stanice.
Animirani indikatori morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za
predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera
struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. U postavkama karte
morate omogućiti animirane ikone (Prikaz indikatora morskih
mijena i struja, stranica 5).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se
na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom. Crvena strelica
okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon
što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat
će se visina plime u stanici.
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti.
Smjer svake od strelica označava smjer struje na određenoj
lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine
struje na toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko
pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera prikazat će
se specifična brzina struje na toj lokaciji.
Boja
Trenutni raspon brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Narančasta
1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Prikaz indikatora morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati statičke ili
animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i
smjera struje.
1 Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite Izbornik >
Postavljanje karte > Morske mijene i struje.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz pokazivača stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Uključi.
5
• Za prikaz animiranih stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Animirano.
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba
dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke
rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja. Ako
ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem opcionalnom
području karte, možete odabrati za povećanje prikaza.
Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti
zumiranja na karti.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Postavljanje
karte > Satelitske fotografije.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo kopno za prikaz standardnih
kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim
fotografijama.
• Za prikaz fotografija na vodi i kopnu uz određeno
zatamnjenje odaberite Prekrivanje foto-karte.
Zatamnjenje fotografije podesite pomoću klizača. Što je
postotak veći, više će satelitskih fotografija pokrivati i
kopno i vodu.
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Ako na navigacijskoj karti želite pregledavati fotografije iz zraka,
u postavkama karte morate uključiti opciju Satelitske fotografije.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete koristiti fotografije orijentira, marina i luka iz zraka kako
biste se orijentirali ili upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
1 Na navigacijskoj karti odaberite ikonu fotoaparata:
• Za prikaz fotografije iz zraka odaberite
.
• Za prikaz fotografije iz iste perspektive odaberite
.
Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u
kojem pokazuje stožac.
2 Odaberite Zračna fotografija.
Izrada karata pomoću softvera Garmin
Quickdraw™ Contours
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i
oznakama dubine za svaku vodenu površinu.
Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila
nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu
veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.
Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i dobar GPS položaj.
Crveni krug ukazuje da nisu dostupni podaci ili o dubini ili o GPS
položaju.
Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom
zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.
Količina spremljenih podataka ovisi o veličini vaše memorijske
kartice, izvoru sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok bilježite
podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje ćete moći
bilježiti podatke. Na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB može
se snimiti otprilike 1500 sati podataka.
Kada podatke bilježite na memorijsku karticu u ploteru, novi se
podaci dodaju postojećoj Garmin Quickdraw Contours karti i
spremaju se na memorijsku karticu. Ako umetnete novu
memorijsku karticu, postojeći se podaci ne prebacuju na novu
karticu.
6
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije
Garmin Quickdraw Contours
Za korištenje funkcije Garmin Quickdraw Contours potrebni su
podržani ploter s nadograđenim softverom, dubina sonara, vaš
GPS položaj i memorijska kartica sa slobodnim prostorom.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.
1 Na prikazu karte odaberite Izbornik > Quickdraw Contours
> Pokreni snimanje.
2 Kad snimanje završi, odaberite Zaustavi snimanje.
3 Odaberite Upravljanje > Naziv i unesite naziv karte.
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours
kartu
Možete dodati oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu
kako biste označili opasnosti ili točke interesa.
1 Na navigacijskoj karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite Dodaj Quickdraw oznaku.
3 Unesite tekst oznake i odaberite Gotovo.
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours
Na karti odaberite Izbornik > Quickdraw Contours >
Postavke.
Snimanje pomaka: Postavlja udaljenost između dubine sonara i
dubine na kojoj se bilježe konture. Primjerice, dubina sonara
od 3,6 m (12 ft) s pomakom od -0,5 m (-1,5 ft) stvara konture
na dubini od 3,1 m (10,5 ft).
Pomak prikaza: Postavlja razlike između dubine kontura i
oznaka dubine na Garmin Quickdraw Contours karti kako bi
se nadoknadile promjene u razini vode vodene površine ili
pogreške dubine snimljenih karata.
Boje karte: Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw
Contours. Ako je postavka uključena, uspješno snimljena
područja bit će prikazana zelenom, a neuspješno snimljena
područja crvenom bojom. Ako je postavka isključena,
područja kontura obojana su uobičajenim bojama karte.
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućuje vam
identifikaciju i praćenje drugih plovila i upozorava vas na promet
u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, ploter će
moći prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se
nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja
aktivno emitiraju AIS informacije.
Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet
pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS
smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
Neki modeli plotera podržavaju i praćenje vojnih snaga pomoću
sustava Blue Force Tracking. Plovila koja se prate pomoću
sustava Blue Force Tracking na ploteru su prikazana plavozelenom bojom.
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu
trokut pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija
pridružena cilju označava smjer cilja. Ako su postavke
pojedinosti podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila
prikazuju se ispod cilja. Ako je izgubljen AIS prijenos od
plovila, prikazat će se poruka.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s
plovila izgubljen, a ploter prikazuje natpis poruke s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Karte i 3D prikazi karte
Simbol Opis
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i
prikazuje se poruka. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni
trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj
će treperiti, ali zvučni se alarm neće oglasiti i natpis alarma
neće se prikazati. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila,
prikazat će se poruka.
Opasni cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS
prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje poruku s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja
opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do
najbliže točke približavanja tom cilju.
NAPOMENA: Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force
Tracking označena su plavo-zelenom bojom neovisno o
njihovom statusu.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i
kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija
smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku
isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane
linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera.
Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini ili se plovilo ne
pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o
promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja koje
emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu
iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer
kojim cilj skreće, a koji se također temelji na podacima o brzini
skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera.
Dužina zavoja se ne mijenja.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS
smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj cilj.
Prikaz popisa AIS prijetnji
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Druga
plovila > AIS lista.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Za postavljanje alarma za sudar s AIS uređajem mora biti
povezan kompatibilan uređaj za iscrtavanje.
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS. Sigurna
zona koristi se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS > AIS alarm > Uključi.
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u područje sigurne zone
oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se
alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Kad je
alarm isključen, natpis poruke i zvučni signal su isključeni, ali
je objekt na zaslonu još uvijek označen kao opasan.
2 Odaberite Domet.
3 Odaberite udaljenost za radijus sigurne zone oko plovila.
4 Odaberite Vrijeme.
5 Odaberite vrijeme u koje će se alarm oglasiti ako se ustanovi
da će objekt ući u sigurnu zonu.
Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta
ranije, postavite Vrijeme na 10, a alarm će se oglasiti 10
minuta prije nego što objekt uđe u sigurnu zonu.
AIS signali pomoći
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS
cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs
cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte
Prije korištenja AIS plovila, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s vanjskim AIS uređajem i primiti aktivni signal
transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D
prikazu karte. Raspon prikaza konfiguriran za jednu kartu ili
jedan 3D prikaz karte primjenjuje se samo na tu kartu ili na taj
3D prikaz karte Pojedinosti, planirani smjer i postavke staza
konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju
se na sve karte i na sve 3D prikaze karte.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Druga
plovila > Postavljanje zaslona.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila odaberite Raspon prikaza i zatim
odaberite udaljenost.
• Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS
odaberite Pojedinosti > Prikaži.
• Za postavljanje planiranog smjera plavila s aktivacijom
AIS odaberite Planirani smjer, a zatim unesite vrijeme.
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze i zatim
odaberite duljinu trase prikazane pomoću staze.
Karte i 3D prikazi karte
Kad se aktiviraju, samostalni uređaji za AIS signale pomoći
emitiraju izvješća o položaju u slučaju nužde. Uređaj za
iscrtavanje može primiti signale s odašiljača za potragu i
spašavanje (SART), radio signalizacije za označavanje položaja
(EPIRB) i drugih MOB signala. Signali pomoći razlikuju se od
standardnih AIS signala pa izgledaju drugačije na uređaju za
iscrtavanje. Umjesto praćenja signala pomoći kako biste izbjegli
sudar, pratite ih za lociranje i pomoć plovilu ili osobi.
Navigiranje do signala pomoći
Kad primite signal pomoći, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregledaj > Idi na kako biste započeli navigaciju
do signala.
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći
Simbol Opis
Emitiranje AIS uređaja za signale pomoći. Odaberite za
pregled više podataka o emitiranju i početku navigacije.
Signal je izgubljen.
Testiranje signala. Javlja se kad plovilo započne ispitivanje
uređaja za signale pomoći i ne predstavlja stvarnu opasnost.
Probni signal je izgubljen.
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na
ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
možete odabrati da primate ili ignorirate testne poruke AIS
odašiljača. Ako želite ispitati AIS uređaj za hitne slučajeve,
7
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju
za iscrtavanje.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS.
2 Odaberite opciju:
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Radio
signalizacije za označavanje položaja u hitnim slučajevima
odaberite AIS-EPIRB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Čovjek u moru
(MOB) odaberite AIS-MOB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Odašiljač za
potragu i spašavanje (SART) odaberite Ispit. AIS SART
odašilj..
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Odaberite Postavke > Druga plovila > AIS > Isključi.
Sve AIS funkcije onemogućene su na svim kartama i 3D
prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i
određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS
plovilima.
Postavka karte i 3D prikaza karte
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte. Za neke opcije potrebne su premium karte ili
priključeni dodaci, kao što je radar.
Ove se postavke odnose na karte i 3D prikaze karte, osim
radarskog preklapanja i karte Fish Eye 3D (Postavke karte Fish
Eye 3D, stranica 10).
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik.
Točke i tragovi: Pogledajte Postavke tragova i točaka na
kartama i prikazima karte, stranica 8.
Druga plovila: Pogledajte Postavke za druga plovila na kartama
i prikazima karata, stranica 9.
Quickdraw Contours: Uključuje iscrtavanje kontura dna i
omogućuje stvaranje oznaka za ribolovne karte.
Površinski radar: Prikazuje detalje površinskog radara na
prikazu karte Perspective 3D ili Mariner's Eye 3D.
Meteorološki radar: Prikazuje detalje meteorološkog radara na
prikazu karte Perspective 3D ili Mariner's Eye 3D.
Navigacijske oznake: Prikazuje navigacijske oznake na
Ribolovnoj karti.
Jedrenje: U načinu rada za jedrenje podesite layline linije
(Postavke layline linija, stranica 8) i pomoć do startne
linije.
Postavljanje karte: Pogledajte Postavke za navigacijsku i
ribolovnu kartu, stranica 8.
Prikaz brojeva: Pogledajte Postavke prikaza brojeva,
stranica 8. To se može prikazati u izborniku Postavljanje
karte.
Izgled karte: Pogledajte Postavke izgleda karte, stranica 9.
To se može prikazati u izborniku Postavljanje karte.
Postavke za navigacijsku i ribolovnu kartu
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte. Neke postavke zahtijevaju vanjske dodatke ili
odgovarajuće premium karte.
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite Izbornik >
Postavljanje karte.
Satelitske fotografije: Prikazuje satelitske slike visoke
rezolucije na dijelovima kopna ili na dijelovima kopna i mora
na navigacijskoj karti ako se koriste određene premium karte
(Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti, stranica 6).
Maska za vodu: Omogućuje sjenčanje reljefa koje prikazuje
gradijent dna sa sjenčanjem ili slike sonara koje pomažu u
8
određivanju gustoće dna. Ova je značajka dostupna samo s
nekim premium kartama.
Morske mijene i struje: Prikazuje indikatore stanica za
mjerenje i predviđanje morskih mijena na karti (Prikaz
indikatora morskih mijena i struja, stranica 5) i omogućuje
klizač plime i struje koji postavlja vrijeme prijave plime i struja
na karti.
Ruže: Prikazuje ružu kompasa oko plovila koji označava smjer
kompas okrenut u smjeru plovila. Smjer stvarnog ili
manifesnog vjetra prikazat će se ako je uređaj za iscrtavanje
priključen na kompatibilni pomorski senzor vjetra. U načinu
rada za jedrenje na ruži vjetrova prikazuju se stvarni i
manifesni vjetar.
Razina jezera: Postavlja trenutnu razinu vode jezera. Ova je
značajka dostupna samo s nekim premium kartama.
Prikaz brojeva: Pogledajte Postavke prikaza brojeva,
stranica 8.
Vrijeme: Određuje koje će se vremenske stavke prikazivati na
karti kada je uređaj za iscrtavanje priključen na kompatibilni
meteorološki prijemnik s aktivnom pretplatom. Potrebna je
kompatibilna, priključena antena i aktivna pretplata.
Izgled karte: Pogledajte Postavke izgleda karte, stranica 9.
Postavke tragova i točaka na kartama i prikazima
karte
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Točke i
tragovi.
Trase: Prikazuje tragove na karti ili 3D prikazu karte.
Točke: Prikazuje popis točaka (Pregled popisa svih
međutočaka, stranica 11).
Nova točka: Stvara novu točku.
Prikaz točke: Postavlja način prikaza točaka na karti.
Aktivni tragovi: Prikazuje izbornik s opcijama aktivnog traga.
Spremljene trase: Prikazuje popis spremljenih tragova (Prikaz
popisa spremljenih trasa, stranica 14).
Prikaz trasa: Postavlja koji će se tragovi prikazati na karti na
temelju boje traga.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
U načinu rada za jedrenje (Postavljanje vrste plovila, stranica 2)
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Jedrenje > Layline
linije.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Postavke prikaza brojeva
Na karti, 3D prikazu karte, radarskom zaslonu ili kombiniranom
zaslonu odaberite Izbornik > Prikaz brojeva.
Uredi izgled: Postavlja izgled prikaza podataka ili podatkovnih
polja. Možete odabrati podatke koji će se prikazivati unutar
svakog podatkovnog polja.
Navigacijski umetak: Prikazuje navigacijske umetke kada
plovilo navigira prema odredištu.
Postavke navigacijskog umetka: Omogućuje vam
konfiguriranje navigacijskog umetka kako bi se prikazali
Karte i 3D prikazi karte
Detalji dionice rute i za kontrolu prikaza umetka prije
skretanja ili odredišta.
Vrpca kompasa: Prikazuje podatkovnu traku vrpce kompasa
kada plovilo navigira prema odredištu.
Uređivanje podatkovnih polja
Možete mijenjati podatke koji će se prikazivati u prikazu brojeva
na kartama i drugim zaslonima.
1 Na zaslonu koji podržava prikaz brojeva odaberite Izbornik.
2 Po potrebi odaberite Postavljanje karte.
3 Odaberite Prikaz brojeva > Uredi izgled.
4 Odaberite izgled.
5 Odaberite podatkovno polje.
6 Odaberite vrstu podataka prikazanih u polju.
Dostupne se podatkovne opcije mijenjaju u skladu s
konfiguracijom uređaja za iscrtavanje i mreže.
Prikaz navigacijskog umetka
Možete kontrolirati hoće li se navigacijski umetak prikazivati na
određenim prikazima karte. Navigacijski umetak prikazuje se
samo kada plovilo navigira prema odredištu.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik.
2 Po potrebi odaberite Postavljanje karte.
3 Odaberite Prikaz brojeva > Navigacijski umetak >
Automatski.
4 Odaberite Postavke navigacijskog umetka.
5 Dovršenje postupka:
• Za prikaz ispravljene brzine za međutočku prilikom
navigacije rutom s više od jedne dionice odaberite Detalji
dionice rute > Uključi.
• Za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju
udaljenosti odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost.
• Za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju
vremea odaberite Sljedeće skretanje > Doba dana.
• Za označavanje načina prikazivanja podataka o odredištu
odaberite Odredište i zatim odaberite opciju.
Postavke izgleda karte
Možete podesiti izgled različitih prikaza karte i 3D prikaza karte.
Svaka je postavka posebna za kartu ili prikaz karte koji se
koristi.
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karti te modele uređaja za iscrtavanje. Za neke su opcije
potrebne premium karte ili priključeni dodaci.
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Postavljanje
karte > Izgled karte.
Orijentacija: Postavlja perspektivu karte.
Pojedinost: Podešava količinu pojedinosti koje se prikazuju na
karti pri različitim razinama zumiranja.
Linija smjera: Prikazuje i podešava pramčanicu, odnosno liniju
nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru kretanja i
postavlja izvor podataka za pramčanicu.
Panoptix područje: Prikazuje i sakriva područje koje se skenira
Panoptix™ sondom. Referentni sustav za pozicioniranje i
smjer (AHRS) potrebno je kalibrirati pomoću ove funkcije
(Kalibracija kompasa, stranica 20).
Karta svijeta: Koristi osnovnu kartu svijeta ili kartu osjenčanog
reljefa. Ove su razlike vidljive samo kad je karta previše
udaljena da bi se vidjela detaljna karta.
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.
Sjenčanje plitke vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.
Karte i 3D prikazi karte
Sjenčanje raspona dubina: Određuje gornju i donju dubinu za
sjenčanje između njih.
Simboli: Prikazuje i konfigurira izgled raznih simbola na karti,
kao što su ikona plovila, simboli navigacijskih sredstava,
kopnene točke interesa i sektori svjetla.
Stil: Postavlja izgled karte na 3D terenu.
Boje opasnosti: Plitku vodu i kopno prikazuje u različitim
bojama. Plava predstavlja duboku vodu, žuta plitku, a crvena
vrlo plitku vodu.
Preferirana dubina: Postavlja izgled sigurne dubine za prikaz
karte Mariner’s Eye 3D.
NAPOMENA: Ova postavka utječe samo na izgled boja
opasnosti na prikazu karte Mariner’s Eye 3D. Ona ne utječe
na postavku automatskog navođenja za dubinu sigurne vode
ili na postavku sonara za alarm za plitku vodu.
Prsteni dometa: Prikazuje i konfigurira izgled prstenova
dometa, što vam pomaže u vizualizaciji udaljenosti u nekim
prikazima karte.
Širina prometnice: Označava širinu navigacijske linije, odnosno
grimizne linije koja u nekim prikazima karte označava kurs do
odredišta.
Postavljanje smjera i kopnenog kursa
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na prikazu karte odaberite Izbornik > Postavljanje karte >
Izgled karte > Linija smjera.
2 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Automatski.
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Smjer.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
Odaberite
Zaslon i odaberite opciju:
3
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Doba dana > Doba dana i unesite vrijeme koje
će se koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo
prijeći trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
Postavke za druga plovila na kartama i prikazima
karata
NAPOMENA: Za ove opcije potrebno je priključiti dodatnu
opremu kao što je AIS prijemnik ili VHF radio uređaj.
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Druga plovila.
AIS lista: Prikazuje AIS listu (Prikaz popisa AIS prijetnji,
stranica 7).
DSC popis: Prikazuje DSC popis (DSC popis, stranica 29).
Postavljanje zaslona: Vidi Postavke AIS prikaza, stranica 9.
DSC staze: Prikazuje trase DSC plovila i odabire duljinu trase
prikazane pomoću staze.
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar u sigurnoj zoni
(Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni, stranica 7).
Postavke AIS prikaza
NAPOMENA: AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i
aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
9
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Druga plovila
> Postavljanje zaslona.
Raspon AIS prikaza: Označava udaljenost od vaše lokacije na
kojoj se prikazuju AIS plovila.
Pojedinosti: Prikazuje pojedinosti o plovilima koja imaju
aktiviran AIS.
Planirani smjer: Postavlja vrijeme za planirani smjer za plovila
koja imaju aktiviran AIS.
Staze: Prikazuje staze AIS plovila i odabire duljinu trase
prikazane pomoću staze.
Postavke karte Fish Eye 3D
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na prikazu karte Fish Eye 3D odaberite Izbornik.
Prikaži: Postavlja perspektivu 3D prikaza karte.
Trase: Prikazuje tragove.
Sonarni stožac: Prikazuje stožac koji označava područje
pokriveno sondom.
Simboli riba: Prikazuje pronađene ribe.
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Kako postići da me uređaj
Krećite se pomoću opcije Idi na.
za iscrtavanje usmjeri kamo Pogledajte Postavljanje i praćenje
želim ići?
izravnog kursa pomoću opcije Idi na,
stranica 11.
Kako postići da me uređaj
navodi ravnom linijom
(umanjujući odstupanja na
minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od
trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite
se njome pomoću opcije Ruta do.
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije, stranica 11.
Kako postići da me uređaj
navodi do lokacije
zaobilazeći pritom ucrtane
prepreke?
Odredite rutu s više dionica i krećite se
njome pomoću opcije Ruta do.
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije, stranica 11.
Kako postići da uređaj
upravlja automatskim
pilotom?
Krećite se pomoću opcije Ruta do.
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije, stranica 11.
Može li uređaj stvoriti
putanju za mene?
Ako imate premium karte koje podržavaju
automatsko navođenje i nalazite se u
području pokrivenom značajkom
automatskog navođenja, možete
navigirati pomoću automatskog
navođenja. Pogledajte Postavljanje i
praćenje puta za Automatsko navođenje,
stranica 12.
Kako promijeniti postavke
automatskog navođenja za
svoje plovilo?
Pogledajte Konfiguracija putanje
automatskog navođenja, stranica 13.
Navigacija pomoću plotera
OPREZ
Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko
kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon
autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Neki prikazi karata dostupni su s premium
kartama u određenim područjima.
Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu. Kurs ili rutu možete pratiti na
navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri
načina: Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje.
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
Ova je mogućnost dostupna samo uz upotrebu kompatibilne
premium karte na kompatibilnom ploteru. Stvara putanju
navigacije skretanje-po-skretanje izbjegavajući kopno i druge
prepreke (Automatsko Navođenje, stranica 12).
Ako koristite kompatibilan Garmin autopilot povezan s
ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000 , autopilot će
slijediti rutu za automatsko navođenje.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Odgovor
Odredišta
Odredišta možete odabrati pomoći raznih karti i 3D prikaza karte
ili pomoću popisa.
Pretraživanje odredišta prema nazivu
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga
možete pretraživati prema nazivu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Traži po nazivu.
2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju
kriterijima vašeg pretraživanja.
4 Odaberite odredište.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
Na navigacijskoj karti odaberite odredište.
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na
kojima se nude pomorske usluga.
1 Odaberite Navigacijske informacije.
2 Odaberite Usluge na pučini ili Usluge na kopnu.
3 Po potrebi odaberite kategoriju pomorske usluge.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis najbližih lokacija te
udaljenost i smjer do svake od njih.
4 Odaberite odredište.
Možete odabrati ili za prikaz dodatnih informacija ili prikaz
lokacije na karti.
®
Zaustavljanje navigacije
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite Izbornik >
Zaustavi navigaciju.
Međutočke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.
10
Navigacija pomoću plotera
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite Označi.
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje međutočke na temelju koordinata odaberite
Upiši koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje međutočke pomoću karte odaberite Koristi
kartu, odaberite lokaciju i odaberite Odaberi.
Označavanje i početak navigacije do MOB lokacije
Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju čovjeka
u moru (MOB).
Odaberite opciju:
• Na bilo kojem zaslonu odaberite Označi > Čovjek u
moru.
• Na početnom zaslonu odaberite Čovjek u moru > Da.
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj
za iscrtavanje određuje izravan kurs natrag do označene
lokacije.
Pregled popisa svih međutočaka
Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
Uređivanje spremljene međutočke
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Uredi točku.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
• Za promjenu temperature vode odaberite Temp. vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
• Za pomicanje položaja međutočke odaberite Pomakni.
Pomicanje spremljene međutočke
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Uredi točku > Pomakni.
4 Naznačite novu lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli međutočku
dok koristite kartu, odaberite novu lokaciju na karti i zatim
odaberite Pomakni točku.
• Odaberite Upiši koordinate kako biste premjestili
međutočku upotrebom koordinata i unesite nove
koordinate.
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Za navigiranje do međutočke morate ju prvo stvoriti.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
Navigacija pomoću plotera
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
• Za upotrebu automatskog navođenja odaberite
Automatsko navođenje.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje međutočke ili točke MOB
1 Odaberite Navigacijske informacije > Točke.
2 Odaberite međutočku ili MOB.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije
Idi na
OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije
do odabranog odredišta.
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 10).
2 Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
3 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
4 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Rute
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati. Ovaj postupak ne sprema rutu ili
podatke o međutočki.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.
4 Odaberite Dodaj skretanje.
5 Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 te dodajte još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije. To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.
11
6
7
8
9
Po potrebi odaberite Izbornik.
Odaberite Navigiraj rutom.
Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće točke.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute > Nova ruta >
Ruta do.
2 Odaberite početnu točku rute.
3 Odaberite Dodaj skretanje.
4 Na karti odaberite lokaciju sljedećeg skretanja.
5 Odaberite Dodaj skretanje.
Ploter položaj skretanja označava točkom.
6 Prema potrebi ponovite korake 4 i 5 kako biste dodali još
skretanja.
7 Odaberite krajnje odredište.
Prikaz popisa ruta i putova automatskog navođenja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Po potrebi odaberite Filtar kako bi se prikazale samo rute ili
putovi automatskog navođenja.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
• Za odabir međutočke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
međutočku s popisa.
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi kartu i odaberite lokaciju na karti.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Unaprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
12
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući
je za određenu udaljenost.
5 Naznačite kako navigirati rutom:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne
rute odaberite Naprijed - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do desne strane originalne
rute odaberite Naprijed - desno.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane
originalne rute odaberite Unatrag - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do desne strane
originalne rute odaberite Unatrag - desno.
6 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
7 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
8 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
9 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregledaj > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Rute.
Automatsko Navođenje
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Najbolji put do odredišta možete izračunati pomoću funkcije
Automatsko navođenje. Automatsko navođenje pomoću plotera
skenira kartografske podatke kao što su dubina vode i poznate
prepreke i predlaže put. Put možete prilagoditi za vrijeme
navigacije.
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko
navođenje
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 10).
2 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
Navigacija pomoću plotera
3 Pregledajte put koji je označen grimiznom linijom.
4 Odaberite Pokreni navigaciju.
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
Stvaranje i spremanje puta za Automatsko navođenje
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute > Nova ruta >
Automatsko navođenje.
2 Odaberite početnu točku pa odaberite Sljedeće.
3 Odaberite odredište, a potom odaberite Sljedeće.
4 Odaberite opciju:
• Za prikaz opasnosti i prilagođavanje puta koji vodi kroz
opasno područje odaberite Pregled. opasnosti.
• Za prilagođavanje puta odaberite Prilagodi put i pratite
upute na zaslonu.
• Za brisanje puta odaberite Otkaži automatsko
navođenje.
• Za spremanje puta odaberite Gotovo.
Prilagođavanje puta automatskog navođenja
1 Na navigacijskoj karti pratite upute na zaslonu ili pomoću tipki
sa strelicama pomaknite odredišnu točku na novu lokaciju.
2 Odaberite Odaberi > Pomakni točku.
3 Odaberite Natrag za povratak na navigacijski zaslon.
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u
tijeku
Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Odustani.
SAVJET: Možete odabrati Natrag za brzo poništavanje
izračuna.
Postavljanje vremena dolaska
Ako ovu funkciju primijenite na rutu ili put izračunat pomoću
funkcije Automatsko navođenje, dobit ćete informaciju o
vremenu dolaska na odabranu točku. To vam omogućuje da
odredite vrijeme dolaska na lokaciju, na primjer, na podizanje
mosta ili startnu liniju utrke.
1 Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik.
2 Po potrebi odaberite Opcije za navigaciju.
3 Odaberite Određeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Izbornik funkcije Određeno vrijeme dolaska brzo
možete otvoriti odabirom točke na putu ili ruti.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na
način na koji ploter izračunava putanju za Automatsko
navođenje. Ako u određenom području nije poznata dubina vode
ili visina prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za
Automatsko navođenje. Ovisno o kartografskim podacima, ako
je područje na početku ili na kraju putanje za Automatsko
navođenje pliće nego što je postavljeno u opciji Preferirana
dubina ili manje nego što je postavljeno u opciji Vertikalna
udaljenost, putanja za Automatsko navođenje za to se područje
može, ali ne mora izračunati. Na karti se kurs kroz ta područja
prikazuje kao siva linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija.
Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će
se poruka upozorenja.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Navigacija pomoću plotera
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Automatsko navođenje.
Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad
koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o
dubini s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja za
Automatsko navođenje možda će se pomaknuti ako ovu
postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne
vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne.
Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja
postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj
putanje za Automatsko navođenje možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju
kroz uske vodene putove (Prilagođavanje udaljenosti od
obale, stranica 13).
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje. Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Automatsko
navođenje > Udaljenost od obale > Normalno.
Odaberite
odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
3
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
13
8 Odaberite opciju:
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi rutu.
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Trase
Brisanje svih spremljenih trasa
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno
snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti. Trase
možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz trasa
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Točke i
tragovi > Trase > Uključi.
Linija na karti označava vašu trasu.
Postavljanje boje aktivne trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga > Boja trase.
2 Odaberite boju trase.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremi
aktivni trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Odaberite Spremi.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
Uređivanje spremljene trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Uredi trasu.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.
Spremanje trase kao rute
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
14
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa trasa i
navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jednu trasu
(Trase, stranica 14).
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Prati trasu.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao početna odaberite Unaprijed.
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao odredišna odaberite Unatrag.
5 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli
kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Brisanje spremljene trase
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Spremljene
trase.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Izbriši.
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Spremljene
trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Prati
aktivnu trasu.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje aktivne trase
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Trase > Očisti aktivnu trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati
zabilježena.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom
snimanja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga.
2 Odaberite Način snimanja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase > Opcije
aktivnog traga > Interval snimanja > Interval.
Navigacija pomoću plotera
2 Odaberite opciju:
• Za bilježenje trase na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Udaljenost > Promijeni i unesite udaljenost.
• Za bilježenje trase na temelju vremenskog intervala
odaberite Doba dana > Promijeni i unesite vremenski
interval.
• Za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od
kursa odaberite Rezolucija > Promijeni i unesite
maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke
trase.
Granice
Granice vam omogućuju da ostanete u određenim područjima
na vodenoj površini ili ih izbjegnete. Možete postaviti alarm koji
vas upozorava kad uđete unutar granice ili izađete izvan nje.
Pomoću karte možete stvoriti ograničena područja, linije i
krugove. Spremljene tragove i rute možete pretvoriti u granice.
Pomoću točaka možete stvoriti ograničeno područje tako da iz
točaka stvorite rutu i zatim pretvorite rutu u granicu.
Možete odabrati granicu koja će služiti kao aktivna granica.
Podatkovnim poljima na karti možete dodati podatke o aktivnoj
granici.
Stvaranje granice
1 Odaberite Navigacijske informacije > Granice > Nova
granica.
2 Odaberite oblik granice.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pretvaranje rute u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je stvoriti i spremiti
barem jednu rutu (Stvaranje i spremanje rute, stranica 12).
1 Odaberite Navigacijske informacije > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu > Spremi kao granicu.
Pretvaranje traga u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je zabilježiti i spremiti
barem jedan trag (Spremanje aktivne trase, stranica 14).
1 Odaberite Navigacijske informacije > Trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi kao granicu.
Uređivanje granice
1 Odaberite Navigacijske informacije > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Uređivanje granica.
4 Odaberite opciju:
• Za uređivanje izgleda granice na karti odaberite Opcije
prikaza.
• Za promjenu granica ili naziva granica odaberite
Uređivanje granica.
• Za uređivanje alarma granice odaberite Alarm.
Postavljanje alarma granice
Alarmi granice upozoravaju vas da se nalazite unutar određene
udaljenosti od postavljene granice.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Alarm > Uključi.
4 Unesite udaljenost.
5 Odaberite opciju.
• Kako biste postavili alarm da se oglasi kad se plovilo nađe
na određenoj udaljenosti od granice područja unutar
kojega želite ostati, odaberite Izlazak.
Kombinacije
• Kako biste postavili alarm da se oglasi kad se plovilo nađe
na određenoj udaljenosti od granice područja koje želite
izbjeći, odaberite Ulazak.
Brisanje granice
1 Odaberite Navigacijske informacije > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Uređivanje granica > Izbriši.
Zaustavljanje navigacije
Prilikom navigacije s navigacijske ili ribolovne karte odaberite
opciju:
• Odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju.
• Prilikom navigiranja putem automatskog navođenja
odaberite Izbornik > Opcije za navigaciju > Zaustavi
navigaciju.
Sinkronizacija korisničkih podataka u
pomorskoj mreži tvrtke Garmin
OBAVIJEST
Prije sinkronizacije korisničkih podataka u mreži korisničke
podatke trebate sigurnosno kopirati kako biste spriječili gubitak
podataka. Pogledajte Sigurnosno kopiranje podataka na
računalo, stranica 39.
Automatski možete dijeliti međutočke, trase i rute sa svim
kompatibilnim uređajima povezanim u pomorsku mrežu tvrtke
Garmin (Ethernet).
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Dijeljenje korisn. pod. > Uključi.
Ako se neka međutočka, trasa ili ruta na uređaju za iscrtavanje
promijeni, ti se podaci automatski sinkroniziraju na svim
uređajima za iscrtavanje u Ethernet mreži.
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Brisanje korisničkih podataka > Sve > OK.
Kombinacije
Kombinirani zaslon istovremeno prikazuje kombinaciju različitih
zaslona. Broj dostupnih opcija na kombiniranom zaslonu ovisi o
dodatnim uređajima koje ste povezali s uređajem za iscrtavanje
te o tome koristite li premium karte.
Odabir kombinacije
1 Odaberite Kombinacije.
2 Odaberite kombinaciju.
Prilagodba kombiniranog zaslona
Sve opcije nisu dostupne na svim ploterima.
1 Odaberite Kombinacije.
2 Odaberite kombinaciju.
3 Odaberite Izbornik > Konfiguriraj kombinaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Za promjenu prikazanog sadržaja, broja prozora i izgleda
odaberite Promijeni izgled i slijedite upute na zaslonu.
• Za promjenu podataka prikazanih u kombinaciji odaberite
Uredi kombinaciju, odaberite zaslon koji želite promijeniti
i odaberite nove podatke.
15
• Za promjenu veličine prozora odaberite Uredi
kombinaciju i povucite strelice.
• Za prilagođavanje brojeva prikazanih na zaslonu odaberite
Prikaz brojeva.
Odaberite
Gotovo.
5
Dodavanje prilagođenog kombiniranog
zaslona
Možete stvoriti osobni prilagođeni kombinirani zaslon koji
odgovara vašim potrebama.
1 Odaberite Kombinacije > Izbornik > Dodaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Tradicionalne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem DownVü emitira uski snop oblikom sličan snopu
u uređaju za kopiranje. Taj snop omogućuje jasniju sliku onoga
što se nalazi pod plovilom više nalik na fotografiju.
SideVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli SideVü sonar i sonde
za skeniranje.
NAPOMENA: Kako biste mogli primati signale sonara za
skeniranje SideVü, potreban vam je kompatibilan uređaj za
iscrtavanje, kompatibilan sonarni modul i kompatibilna sonda.
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
Sonar
Kada je povezan s neobaveznim sonarnim modulom Garmin i
sondom, svoj uređaj za iscrtavanje možete koristiti kao tragač za
ribom. Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u
trenutnom području.
Podešenja moguća na svakom prikazu sonara ovise o aktivnom
prikazu i o modelu uređaja za iscrtavanje te priključenom
modelu sonara i sonde.
Prikazi sonara
Dostupni prikazi sonara ovise o vrsti sonde i opcijskom
sonarnom modulu koji su povezani s uređajem za iscrtavanje.
Na primjer, prikaz podijeljene frekvencije dostupan je samo ako
ste povezani sa sondom dvostruke frekvencije.
Dostupna su četiri osnovna stila prikaza sonara: Prikaz na
cijelom zaslonu, podijeljeni prikaz koji kombinira dva ili više
prikaza, podijeljeni zumirani prikaz i prikaz podijeljene
frekvencije koji prikazuje dvije različite frekvencije. Možete
prilagođavati postavke za svaki prikaz na zaslonu. Na primjer,
gledate li prikaz podijeljene frekvencije, možete podešavati
osjetljivost za svaku frekvenciju zasebno.
Prikaz Standardni sonara
Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o
priključenoj opremi.
Prikazi Standardni sonara preko cijelog zaslona prikazuju veliku
sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne strane
zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon
pomiče zdesna ulijevo.
À
Á
Â
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Voda između plovila i dna
SideVü/DownVü tehnologija skeniranja
Umjesto uobičajenog stožastog snopa, sonde SideVü/DownVü
koriste plosnati snop za skeniranje vode i dna na bočnim
stranama plovila.
Informacije o dubini
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
DownVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli DownVü tehnologiju
sonara i sondi.
NAPOMENA: Za primanje DownVü sonara sa skeniranjem
trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili Fishfinder te
kompatibilna sonda.
DownVü sonar visoke frekvencije pruža jasniju sliku ispod
plovila i daje detaljnije prikaze strukture iznad kojih plovilo
prolazi.
16
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon
preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu.
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Kod prikaza sonara podijeljene frekvencije, jedna strana
prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s podacima sonara
visoke frekvencije, a druga strana prikazuje grafikon preko
cijelog zaslona s podacima sonara niže frekvencije.
NAPOMENA: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva
korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Sonar
Prikazi Panoptix sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli Panoptix sonde.
Za primanje Panoptix sonara potrebni su vam kompatibilan
ploter i sonda.
Prikazi Panoptix sonara omogućuju vam pregled svega što se
nalazi oko plovila u stvarnom vremenu. Također možete gledati
mamac pod vodom i jata ribe koja plivaju za mamcem ispred ili
ispod vašeg plovila.
Prikazi LiveVü sonara daju vam pregled kretanja ispred ili ispod
vašeg plovila u stvarnom vremenu. Zaslon se ažurira veoma
brzo i pruža prikaze sonara uz koje ćete imati osjećaj da gledate
videozapis uživo.
Prikazi RealVü 3D sonara pružaju trodimenzionalni pregled
svega što se nalazi ispred ili ispod vašeg plovila. Zaslon se
ažurira nakon svakog odašiljanja sonde.
Za pregled svih pet prikaza Panoptix sonara potrebna vam je
jedna sonda za prikaz ispod plovila i druga sonda za prikaz
ispred plovila.
Za pristup prikazima Panoptix sonara odaberite Sonar i zatim
odaberite prikaz.
Prikaz donjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred sonde. Ovaj prikaz možete koristiti kad se plovilo
ne kreće i kada trebate vidjeti dno i ribu koja se približava
plovilu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda boja
Plovilo
Ping indikator
Ribolovno područje
Dno
Raspon
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod sonde i može se koristiti kada se plovilo ne kreće i
kada želite vidjeti što se nalazi oko plovila.
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi iza plovila koje se kreće i prikazuje čitav 3D potez vode
od dna do površine. Ovaj se prikaz koristi za pronalaženje ribe.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Povijesni prikaz donjeg Panoptix sonara uz kretanje prikazom
sonara
Plovilo
Raspon
Tragovi
"Drop shot" mamac
Dno
Prikaz prednjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda boja
Plovilo
Raspon
Dno
Struktura
Riba
Promjena prikaza sonara
1 Na kombiniranom zaslonu sa sonarom odaberite Izbornik >
Uredi kombinaciju.
2 Odaberite prozor koji želite mijenjati.
3 Odaberite prikaz sonara.
À
Á
Â
Ã
Ä
Sonar
Plovilo
Raspon
Ribolovno područje
Tragovi
Dno
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz uređaj za
iscrtavanje, možda ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi
sonar pravilno radio. Ta se opcija neće prikazati ako je uređaj
automatski prepoznao vašu sondu.
1 U prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Instalacija > Vrsta sonde.
17
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostruka zraka (200/77 kHz).
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostruka frekv. (200/50 kHz).
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću
zaslona osjetljivog na dodir
1 Na prikazu sonara odaberite lokaciju.
2 Odaberite .
3 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Stvaranje točke na zaslonu sonara pomoću
tipki uređaja
1 Na prikazu sonara pomoću strelica odaberite lokaciju za
spremanje.
2 Odaberite SELECT.
3 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Mjerenje udaljenosti na zaslonu sonara
Udaljenost između dviju točaka na SideVü prikazu sonara
možete izmjeriti.
1 Na SideVü prikazu sonara odaberite lokaciju na zaslonu.
2 Odaberite .
Na karti će se prikazati pribadača koja označava odabranu
lokaciju.
3 Odaberite drugu lokaciju.
Udaljenost i kut od pribadače prikazat će se u gornjem
lijevom kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pribadače odaberite .
Pauziranje prikaza sonara
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Pauziraj sonar.
Pregled povijesti sonara
Kretanjem po prikazu sonara možete pregledati povijesne
podatke sonara.
NAPOMENA: Ne spremaju sve sonde povijesne podatke
sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Pauziraj sonar.
2 Koristite tipke sa strelicama.
Dijeljenje sonara
Ova funkcija nije dostupna na svim modelima plotera.
Možete pregledavati podatke sonara drugih plotera s ugrađenim
sonarnim modulom koji su povezani na brodsku mrežu Garmin
Marine Network.
Svaki ploter u mreži može prikazivati podatke sonara svakog
kompatibilnog sonarnog modula i sonde u mreži, neovisno o
tome gdje su ploteri i sonde montirane na plovilu. Na primjer, sa
sonde s DownVü montirane na stražnjem dijelu plovila možete
pregledavati podatke sonara pomoću GPSMAP 741 uređaja
montiranog na prednjoj strani plovila.
Prilikom dijeljenja podataka sonara, vrijednosti nekih postavki
sonara kao što su Domet i Osjetljivost sinkroniziraju se na svim
uređajima u mreži. Vrijednosti drugih postavki sonara kao što je
Izgled ne sinkroniziraju se i treba ih postaviti na svakom
pojedinom uređaju. Uz to, brzina pomicanja prikaza podataka
različitih tradicionalnih i DownVü sonara sinkronizira se kako bi
podijeljeni prikazi bili bolje povezani.
18
NAPOMENA: Istovremeno korištenje više sondi može
uzrokovati preklapanje signala koje se može ukloniti
prilagođavanjem postavke Smetnje na sonaru.
Odabir izvora sonara
Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Ako za određeni prikaz sonara koristite više od jednog izvora
podataka sonara, možete odabrati izvor koji će se koristiti za taj
prikaz sonara. Na primjer, ako imate dva izvora s tehnologijom
DownVü, na prikazu sonara s tehnologijom DownVü možete
odabrati izvor.
1 Otvorite prikaz sonara kojem želite promijeniti izvor.
2 Odaberite Izbornik > Postavke sonara > Izvor.
3 Odaberite izvor za ovaj prikaz sonara.
Promjena naziva izvora sonara
Kako biste jednostavno mogli odrediti izvor sonara, možete mu
promijeniti naziv. Na primjer, "Pramac" može biti naziv sonde
koja se nalazi na pramcu vašeg plovila.
Promjena naziva izvora vrijedi samo za trenutni prikaz. Na
primjer, ako želite promijeniti izvor sonara s tehnologijom
DownVü, morate otvoriti prikaz sonara s tehnologijom DownVü.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Izvor > Promijeni naziv izvora.
2 Unesite naziv.
Prilagođavanje prikaza brojeva
Na nekim modelima plotera možete prilagoditi podatke koji se
prikazuju na zaslonu sonara.
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
modelima.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Prikaz brojeva.
2 Po potrebi odaberite brojeve koje želite prilagoditi.
3 Pomoću tipke za prebacivanje odaberite hoće li podatak biti
prikazan ili skriven.
4 Odaberite Natrag za prilagođavanje drugih podataka.
NAPOMENA: Vrpcu kompasa i navigacijski umetak također
možete prikazati ili sakriti.
5 Odaberite Gotovo.
Podešavanje razine detalja
Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara
možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na
tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na DownVü
sondama.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg
intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti
povratne signale manjeg intenziteta i šum. Želite li vidjeti sve
povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te
tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i
šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih
signala.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik.
2 Odaberite Osjetljivost ili Svjetlina.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili svjetlinu,
odaberite Gore ili Dolje.
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju
Automatski.
Prilagođavanje intenziteta boje
Možete podešavati intenzitet boja i isticati područja interesa na
zaslonu sonara, podešavanjem osjetljivosti boje na
Sonar
tradicionalnim sondama ili kontrasta na DownVü i SideVü/
DownVü sondama. Ova postavka najbolje funkcionira nakon
podešavanja razine detalja koji se prikazuju na zaslonu
postavljanjem osjetljivosti ili svjetline.
Želite li istaknuti manje skupine riba ili stvoriti veći intenzitet
prikaza objekta, možete povećati postavku osjetljivosti boja ili
kontrasta. To će dovesti do gubitka diferencijacije povratnih
signala velikog intenziteta na dnu. Želite li smanjiti intenzitet
povratnog signala, možete smanjiti osjetljivost boja ili kontrast.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik.
2 Odaberite opciju:
• U prikazu sonara DownVü ili SideVü odaberite Kontrast.
• U prikazu Panoptix LiveVü sonara odaberite Osjetljivost
boje.
• Ako se nalazite u nekom drugom prikazu sonara,
odaberite Postavke sonara > Napredno > Osjetljivost
boje.
3 Odaberite opciju:
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje intenziteta boja
odaberite Gore ili Dolje.
• Za korištenje zadane postavke odaberite Zadano.
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine
Možete podešavati domet mjerila dubine na tradicionalnim i
DownVü prikazima sonara te domet mjerila širine na SideVü
prikazu sonara.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će
se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste
postavili.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Domet.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje dometa, odaberite Automatski.
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
Gore ili Dolje.
SAVJET: Na zaslonu sonara možete odabrati ili ako
želite ručno podesiti domet.
SAVJET: Kada pregledavate više zaslona sonara, možete
odabrati Odaberi kako biste odabrali aktivni zaslon.
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu
sonara
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Zumir..
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje podataka sonara s dubine dna odaberite
Fiksirano dno.
• Za ručno postavljanje raspona dubina povećanog
područja odaberite Ručno, zatim odaberite Pregled
prema gore ili Pregled prema dolje za postavljanje
raspona dubina povećanog područja i odaberite Povećaj
ili Smanji za povećavanje ili smanjivanje povećanog
područja.
• Za automatsko postavljanje dubine i povećanja odaberite
Automatski.
• Kako biste otkazali povećanje, odaberite Bez zumiranja.
Sonar
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja omogućuje više detalja,
posebno prilikom pomicanja ili kretanja. Manja brzina pomicanja
omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu. Brzina
pomicanja postavljena na jednom prikazu sonara primjenjuje se
na sve prikaze sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Brzina pomicanja.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine ili brzine kroz vodu odaberite
Automatski.
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja DownVü ili SideVü
prikaza sonara, preporučuje se odabir postavke
Automatski.
• Ako želite izrazito brzo pomicanje, odaberite Ultrascroll®.
Opcija Ultrascroll omogućuje brzo kretanje kroz nove
podatke sonara, ali uz smanjenu kvalitetu slike. Postavka
Brzo u većini je slučajeva dobar omjer između brzine
pomicanja i izobličenosti ciljeva.
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o uređaju za
iscrtavanje, sonarnim modulima i sondama koji se koriste.
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru. Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje ribarima
prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu generirati više
površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna na nemirnom
moru. Veće širine snopa stvaraju veće lukove za primanje
signala riba pa su idealne za pronalaženje riba. Veće širine
snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.
CHIRP frekvencije omogućavaju odašiljanje svakog impulsa
kroz raspon frekvencije, što rezultira boljim razdvajanjem
objekata u dubokoj vodi. CHIRP se može koristiti za jasno
identificiranje objekata, poput pojedinačnih riba u jatu, i u
dubokoj vodi. CHIRP općenito daje bolje rezultate od primjena s
jednom frekvencijom. Budući da se neki objekti riba mogu bolje
prikazati pomoću fiksne frekvencije, kad koristite CHIRP
frekvencije trebali biste razmotriti svoje ciljeve i uvjete u vodi.
Neke sonarske crne kutije i sonde omogućavaju i prilagodbu
unaprijed postavljenih frekvencija za svaki element sonde, što
omogućava brzo mijenjanje frekvencija korištenjem unaprijed
postavljenih vrijednosti u slučaju promjena u vodi i promjena
ciljeva.
Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s
podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje
pomoću signala niže frekvencije i da istovremeno vidite
detaljnije pomoću signala više frekvencije.
Odabir frekvencija
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odrediti koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Frekvencija.
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
19
Više informacija o frekvencijama: Frekvencije sonara,
stranica 19.
• Za smanjivanje spojite dva prsta.
Prilagođavanje izgleda prikaza RealVü sonara
1 Na prikazu RealVü sonara odaberite Izbornik.
2 Odaberite opciju:
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Frekvencija.
2 Odaberite Dodaj.
3 Unesite frekvenciju.
• Za prilagođavanje dubine na kojoj paleta boja ponovno
započinje odaberite Dubina palete i odaberite opciju.
• Za odabir druge palete boja za točke odašiljanja signala
sonara odaberite Postavke sonara > Boje točaka i
odaberite opciju.
• Za odabir druge palete boja za dno odaberite Postavke
sonara > Boje dna i odaberite opciju.
• Za odabir drugog stila dna odaberite Postavke sonara >
Stil dna i odaberite opciju.
• Za prikazivanje ili skrivanje legende boja na bočnoj strani
zaslona odaberite Postavke sonara > Legenda boja.
Prilagođavanje prikaza Panoptix sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli Panoptix sonde.
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana dovoljno
daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne magnetska
interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu. Kalibracija mora
biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Kalibracija kompasa moguća je samo za sonde s
ugrađenim kompasom.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na stranici sonara LiveVü Forward odaberite Izbornik >
Postavke sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS.
3 Odaberite Kalibracija kompasa.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü
Možete odrediti brzinu kojom sonda odašilje prema naprijed i
natrag. Brže odašiljanje daje manje preciznu sliku, ali se zaslon
brže osvježava. Sporije odašiljanje daje detaljniju sliku, ali se
zaslon sporije osvježava.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za Povijesni RealVü
3D prikaz sonara.
1 Na prikazu RealVü sonara odaberite Izbornik > Brzina
odašiljanja.
2 Odaberite opciju.
Uključivanje značajke A-Scope
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim prikazima
sonara.
A-scope je okomita bljeskalica s desne strane prikaza sonara
preko cijelog zaslona. Ova značajka proširuje posljednje
primljene podatke sonara radi lakšeg pregleda. Pomaže i pri
otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Izgled > A-Scope.
Prilagođavanje izgleda prikaza LiveVü sonara
1 Na prikazu LiveVü sonara odaberite Izbornik > Postavke
sonara.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu boja prikaza sonara odaberite Shema boja i
odaberite opciju.
• Za prilagođavanje duljine tragova koje prikazuju kretanje
ciljnog sadržaja odaberite Staze i odaberite opciju.
• Kako bi se dno razlikovalo od vode po smeđoj boji dna,
odaberite Popunjavanje dna.
• Za prikazivanje ili skrivanje rešetke linija raspona
odaberite Prekrivanje rešetke.
• Za prikazivanje ili skrivanje povijesti na bočnoj strani
zaslona odaberite Povijest pomicanja.
Postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Postavke sonara
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü sonde
Možete promijeniti kut odašiljanja LiveVü sonde kako biste
sondu usmjerili prema određenom području interesa. Primjerice,
sondu možete usmjeriti da slijedi mamac ili da se fokusira na
drvo pored kojeg prolazite.
1 Na prikazu LiveVü sonara odaberite Izbornik > Kut
prijenosa.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine
zumiranja
Možete promijeniti kut gledanja za prikaze RealVü sonara.
Prikaz možete i povećati i smanjiti.
Na prikazu RealVü sonara odaberite opciju:
• Za dijagonalno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
• Za vodoravno prilagođavanje kuta gledanja odaberite
.
• Za okomito prilagođavanje kuta gledanja odaberite .
• Za prilagođavanje kuta gledanja povucite po zaslonu u
bilo kojem smjeru.
• Za povećavanje raširite dva prsta.
20
.
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara.
Linija dubine: Prikazuje brzu referentnu liniju dubine.
Brzina pomicanja: Određivanje brzine kojom će se sonar
pomicati zdesna nalijevo.
U plitkoj vodi dobro je smanjiti brzinu pomicanja kako bi se
produljilo vrijeme prikaza informacija na zaslonu. U dubljoj
vodi možete povećati brzinu pomicanja.
Kontrole na zaslonu: Služi za postavljanje kontrola na zaslonu
sonara koje su dodijeljene gumbima. Ovo je dostupno na
uređajima sa zaslonima osjetljivima na dodir.
Linije dometa: Prikazuje okomite linije koje naznačuju
udaljenost od desne i lijeve strane plovila. Postavka je
dostupna samo za SideVü prikaz sonara.
Shema boja: Služi za postavljanje sheme boja za prikaz sonara.
Ta postavka može biti dostupna u izborniku Izgled.
Sheme boja s visokim kontrastom omogućavaju dodjelu
tamnijih boja povratnim signalima niskog intenziteta. Sheme
boja s niskim kontrastom omogućavaju dodjelu boja
povratnim signalima niskog intenzitete koji su slični boji
pozadine.
Sonar
Izgled: Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke
izgleda sonara, stranica 21.
Prikaz brojeva: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu
sonara.
Napredno: Dodatne informacije potražite u odjeljku Napredne
postavke sonara, stranica 21.
Instalacija: Vraćanje zadanih postavki sonara.
Postavljanje RealVü sonara
Na prikazu RealVü sonara odaberite Izbornik > Postavke
sonara.
Boje točaka: Postavlja različite palete boja za točke odašiljanja
signala sonara.
Stil dna: Postavlja stil dna. Kada se nalazite u dubokim
vodama, ovu postavku možete postaviti na Točke i ručno
postaviti raspon plitke vode.
Boje dna: Postavlja shemu boja za dno.
Legenda boja: Pokazuje dubine označene bojama.
Zaslonske kontrole: Služi za postavljanje kontrola na zaslonu
sonara koje su dodijeljene gumbima. Ovo je dostupno na
uređajima sa zaslonima osjetljivima na dodir.
Prikaz brojeva: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu
sonara.
Instalacija: Konfigurira sondu (Postavke instalacije sonde,
stranica 21).
Postavljanje LiveVü sonara
Na prikazu LiveVü sonara odaberite Izbornik > Postavke
sonara.
Shema boja: Postavlja paletu boja.
Popunjavanje dna: Dno se boja u smeđu boju kako bi se
razlikovalo od povratnog signala vode.
Staze: Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na
zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.
Prekrivanje rešetke: Prikazuje rešetku linija raspona.
Odbijanje buke: Smanjuje smetnje i količinu buke prikazanu na
zaslonu sonara.
Povijest pomicanja: Prikazuje povijest sonara na prikazu
standardnog sonara.
Prikaz brojeva: Postavlja podatke prikazane na zaslonu sonara
(Prilagođavanje prikaza brojeva, stranica 18).
Instalacija: Konfigurira sondu (Kalibracija kompasa,
stranica 20).
Postavke izgleda sonara
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Izgled.
Shema boja: Postavlja shemu boja.
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.
Napredna slika: Omogućava slici sonara brže kretanje tako da
se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca podataka za
svaki stupac primljenih podataka sonara. To je naročito
korisno ako sonar koristite u dubokoj vodi jer signal sonara
dulje putuje do dna i natrag do sonde.
Postavka 1/1 na zaslonu iscrtava jedan stupac informacija po
skupu povratnih podataka sa sonde. Postavka 2/1 na zaslonu
iscrtava dva stupca informacija po skupu povratnih podataka
sa sonde, a broj stupaca se mijenja na isti način za postavke
4/1 i 8/1.
Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne
objekte.
Sonar
Napredne postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Napredno.
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora buke.
Za uklanjanje smetnji sa zaslona treba upotrijebiti najnižu
postavku smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje.
Najbolji način uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih
problema koji uzrokuju smetnje.
Šum površine: Sakriva šum površine kako bi se smanjila buka.
Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati više
objekata, ali i generirati veći šum površine.
Osjetljivost boje: Pogledajte Podešavanje razine detalja,
stranica 18.
TVG: Prilagođava izgled povratnih signala radi kompenzacije
oslabljenih signala sonara u dubljoj vodi te smanjuje
pojavljivanje šuma blizu površne. Ako se vrijednost ove
postavke poveća, boje pridružene šumu niske razine i ribama
konzistentnije se prikazuju u različitim dubinama vode. Ova
postavka smanjuje i šum blizu površine vode.
Postavke alarma sonara
NAPOMENA: Za neke postavke potrebni su vanjski dodaci.
Odaberite Postavke > Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
Temp. vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda
prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Ribe: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj otkrije
ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Postavke instalacije sonde
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Instalacija.
Vrati zadane vrijednosti sonara: Vraća zadane tvorničke
postavke prikaza sonara.
Vrsta sonde: Omogućava odabir vrste sonde koja je povezana
s uređajem.
Shift: Omogućuje postavljanje raspona dubina na koje se sonar
fokusira. To omogućuje zumiranje na područje u fokusiranoj
dubini.
Okreni lijevo/desno: Mijenja orijentaciju prikaza sonara SideVü
ako je sonda usmjerena unatrag.
Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je
montirana sonda čiji su kabeli okrenuti prema lijevoj strani
plovila.
Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde.
Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i dalje. Šira zraka
omogućuje vam pregled veće površine.
Koristi AHRS: Dozvoljava internom referentnom sustavu za
pozicioniranje i smjer (AHRS) da otkrije kut pod kojim je
21
montirana Panoptix sonda. Ako je ova postavka isključena,
pretpostavlja se da je sonda montirana pod kutom od 45
stupnjeva.
Snimke sonara
Radar
Snimanje prikaza sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli snimanje sonara.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Snimka sonara > Snimanje sonara.
15 minuta snimanja sonara zauzima otprilike 200 MB
prostora na umetnutoj memorijskoj kartici. Sonar možete
snimati dokle god na kartici ima mjesta.
Zaustavljanje snimanja sonara
Prije zaustavljanja snimanja sonara, morate ga početi snimati
(Snimanje prikaza sonara, stranica 22).
Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Snimka sonara > Zaustavi snimanje.
Brisanje snimke sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite Izbornik > Postavke sonara >
Snimke sonara > Prikaz snimki.
UPOZORENJE
Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti
opasna za ljude i životinje. Prije početka radarskog odašiljanja,
provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje
zraku 12° iznad i ispod linije koja je vodoravni produžetak iz
središta radara.
Za vrijeme odašiljanja signala radara nemojte iz blizine gledati
izravno u antenu. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na
elektromagnetsku energiju.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli radar.
Kada svoj kompatibilni ploter povežete s dodatnim Garmin
nautičkim radarom kao što su GMR™ 1226 xHD2 ili GMR 24 HD,
vidjet ćete više informacija o svojoj okolini.
Uređaj GMR odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se
rotira za 360°. Kad odaslana energije dostigne cilj, dio te
energije vraća se radaru.
Načini prikaza radara
3 Odaberite snimku.
4 Odaberite Izbriši.
Reprodukcija snimki sonara
Prije reprodukcije snimki sonara morate preuzeti i instalirati
aplikaciju HomePort™ i na memorijsku karticu snimiti podatke
sonara.
1 Iz uređaja izvadite memorijsku karticu.
2 Memorijsku karticu umetnite u čitač kartica koji je spojen s
računalom.
Otvorite
aplikaciju HomePort.
3
4 S popisa uređaja odaberite snimku sonara.
5 Desnom tipkom miša odaberite snimku sonara u donjem
oknu.
6 Odaberite Reprodukcija.
Grafikoni dubine i temperature vode
Ako koristite sondu koja može mjeriti dubine ili primate
informacije o dubini vode od uređaja NMEA 0183 ili NMEA
2000, možete vidjeti grafički zapisnik očitanja dubine. Ako
koristite sondu koja može mjeriti temperaturu ili primate
informacije o temperaturi vode od uređaja NMEA 0183 ili NMEA
2000, možete vidjeti grafički zapisnik očitanja temperature.
Grafikoni se pomiču nalijevo primajući nove informacije.
Odaberite Sonar > Podatkovni grafikoni.
®
Postavljanje raspona grafikona dubine i temperature
vode i vremenskih mjerila
Možete naznačiti vrijeme i raspon dubine koje će prikazivati u
grafikonu dubine i temperature vode.
1 Odaberite Sonar > Podatkovni grafikoni > Izbornik.
2 Odaberite Postavke grafikona dubine ili Postavke
grafikona temperat..
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje mjerila proteklog vremena odaberite
Trajanje. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem
mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja u
dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanjem mjerila
proteklog vremena možete vidjeti više pojedinosti u
kraćem vremenskom razdoblju.
22
• Za postavljanje mjerila raspona dubine ili raspona
temperature odaberite Mjerilo. Povećanjem mjerila
možete vidjeti više odstupanja u očitanjima. Smanjivanjem
mjerila možete vidjeti više detalja u odstupanjima.
NAPOMENA: Svi načini rada nisu dostupni na svim radarima i
ploterima.
Odaberite Radar.
Način rada Krstarenje: Prikazuje prikupljene radarske
informacije preko cijelog zaslona.
Način rada Luka: Namijenjen za upotrebu samo na kopnenim
vodama, ovaj način rada najbolje funkcionira s radarskim
signalima kratkog dometa (2 nm ili manje).
Način rada Pučina: Namijenjen za upotrebu na otvorenim
vodama, ovaj način rada najbolje funkcionira s radarskim
signalima dugog dometa.
Način rada Straža: Omogućuje postavljanje radara u način rada
tempiranog emitiranja u kojemu možete konfigurirati radarsko
odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U ovom
načinu rada možete omogućiti zonu pod nadzorom i na taj
način identificirati sigurnu zonu oko plovila. Ako iz načina
rada Straža prijeđete u neki drugi, radar će prijeći u način
rada za stalni prijenos i onemogućiti sve zone pod nadzorom.
Način rada Radarsko prekrivanje: Prikazuje prikupljene
radarske informacije preko cijelog zaslona navigacijske karte.
Radarsko prekrivanje prikazuje podatke na temelju zadnjeg
korištenog načina rada radara.
Emitiranje radarskih signala
NAPOMENA: Radar nakon zagrijavanja prelazi u način
mirovanja, što je sigurnosna značajka. To vam omogućuje da
provjerite je li područje oko radara slobodno prije početka
radarskog odašiljanja.
1 Dok je uređaj za iscrtavanje isključen spojite radar kao što je
opisano u uputama za montažu radara.
2 Uključite uređaj za iscrtavanje.
Radar se zagrijava i počinje odbrojavanje do upozorenja o
spremnosti radara.
3 Odaberite Radar.
4 Odaberite način rada radara.
Dok se radar zagrijava prikazuje se poruka o odbrojavanju.
5 Odaberite Izbornik > Radarsko odašiljanje.
Radar
Prilagođavanje dometa radarskih signala
Domet radarskih signala označava duljinu pulsirajućih signala
koje radar odašilje i prima. Povećanjem dometa radar odašilje
dulje impulse kako bi dosegao udaljene ciljeve. Bliži ciljevi,
naročito kiša i valovi, također reflektiraju dulje impulse što može
uzrokovati šum na radarskom zaslonu. Pregled informacija o
ciljevima duljeg dometa može smanjiti količinu prostora
dostupnog na radarskom zaslonu za pregled informacija o
ciljevima kraćeg dometa.
• Odaberite za smanjenje dometa.
• Odaberite za povećanje dometa.
Savjeti za odabir radarskog dometa
• Odredite koje informacije želite vidjeti na radarskom zaslonu.
Na primjer, trebaju li vam informacije o uvjetima u vodi oko
vas ili o ciljevima i prometu, ili vas pak više zanimaju udaljeni
vremenski uvjeti?
• Procijenite uvjete okruženja u kojemu koristite radar.
U surovim vremenskim uvjetima, radarski signali duljeg
dometa mogu povećati smetnje na radarskom zaslonu i
otežati pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa. U
kišnim uvjetima, radarski signali kraćeg dometa mogu vam
omogućiti učinkovitiji pregled informacija o objektima u blizini
ako su postavke za smetnje zbog kiše optimalno
konfigurirane.
• Odaberite najkraći učinkoviti raspon, s obzirom na razlog
upotrebe radara i trenutne uvjete okruženja.
Prilagođavanje skale zumiranja na
radarskom zaslonu
Skala zumiranja radara, što se naziva i domet radarskog
signala, predstavlja udaljenost od vašeg položaja (središte) do
krajnjeg vanjskog prstena.
Na radarskom zaslonu odaberite ili .
Svaki prsten predstavlja ravnomjerni dio skale zumiranja.
Na primjer, ako je skala zumiranja postavljena na tri milje,
svaki prsten predstavlja jednu milju od središta.
3 Unesite vremenski interval između emitiranja radarskih
signala.
4 Odaberite Vrijeme odašiljanja.
5 Unesite duljinu emitiranja svih radarskih signala.
Omogućavanje zone pod nadzorom
Na zaslonu straže odaberite Izbornik > Postavke straže >
Omogući zonu pod nadzorom.
Definiranje kružne zone pod nadzorom
Prije definiranja granica zone pod nadzorom, morate omogućiti
zonu pod nadzorom (Omogućavanje zone pod nadzorom,
stranica 23).
Možete definirati kružnu zonu pod nadzorom koja u potpunosti
obuhvaća plovilo.
1 Na zaslonu straže odaberite Izbornik > Postavke straže >
Prilagodi zonu pod nadzorom > Pomakni zonu pod
nadzorom radara > Krug.
2 Odaberite lokaciju vanjske granice kružne zone pod
nadzorom.
3 Odaberite lokaciju unutarnje granice kružne zone pod
nadzorom kako biste definirali njezinu širinu.
Definiranje djelomične zone pod nadzorom
Možete definirati granice zone pod nadzorom koja ne obuhvaća
plovilo u cjelini.
1 Na zaslonu straže odaberite Izbornik > Postavke straže >
Prilagodi zonu pod nadzorom > Pomakni zonu pod
nadzorom radara > Ugao 1.
2 Dodirnite i povucite lokaciju vanjskog ugla À zone pod
nadzorom.
Označavanje međutočke na radarskom
zaslonu
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
lokaciju.
2 Odaberite Nova točka.
Način rada Straža
Način rada Straža omogućava postavljanje radara u način rada
tempiranog emitiranja u kojemu možete konfigurirati radarsko
odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U ovom
načinu rada možete omogućiti i zonu pod nadzorom koja
označava sigurnu zonu oko plovila i oglašava alarm kad objekt
očitan radarom uđe u zonu. Način rada Straža radi s nekim
Garmin GMR modelima radara.
Omogućavanje tempiranog emitiranja
Na zaslonu straže odaberite Izbornik > Postavke straže >
Tempirano emitiranje > Uključi.
Postavljanje vremena mirovanja i emitiranja
Za postavljanje vremena mirovanja i emitiranja morate omogućiti
tempirano emitiranje (Omogućavanje tempiranog emitiranja,
stranica 23).
Kako biste uštedjeli energiju, možete označiti vrijeme mirovanja
radara i vrijeme odašiljanja za primjenu periodičnog emitiranja
radarskih signala u određenim intervalima.
1 Na zaslonu straže odaberite Izbornik > Postavke straže.
2 Odaberite Vrijeme mirovanja.
Radar
3 Odaberite Ugao 2.
4 Dodirnite lokaciju unutarnjeg ugla Á zone pod nadzorom
kako biste definirali njezinu širinu.
Prikaz popisa AIS prijetnji
Na bilo kojem radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju
možete prikazati i prilagoditi izgled popisa AIS prijetnji.
Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Druga plovila > AIS lista.
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala
transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom
zaslonu. Ako se bilo koja postavka (osim postavke Raspon AIS
prikaza) konfigurira za jedan način rada radara, ta će se
postavka primijeniti i na sve druge načine rada radara.
Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfigurirane za jedan
način rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada
radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
23
2 Odaberite opciju:
• Za određivanje udaljenosti od svoje lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila, odaberite Raspon AIS prikaza, a
zatim odaberite udaljenost.
• Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS
odaberite Pojedinosti > Prikaži.
• Za postavljanje planiranog smjera plavila s aktivacijom
AIS odaberite Planirani smjer, a zatim unesite vrijeme.
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze, a zatim
odaberite duljinu staze koja će se pojaviti.
VRM i EBL
Označavanje raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera
(EBL) mjere udaljenost i smjer od vašeg plovila do ciljnog
objekta. Na radarskom zaslonu VRM se prikazuje kao krug koji
okružuje trenutnu lokaciju plovila, a EBL se prikazuje kao linija
koja započinje na trenutnoj lokaciji vašeg plovila i križa se s
VRM-om. Križanje je cilj za VRM i EBL.
Prikaz za VRM i EBL
VRM i EBL konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na
druge načine rada radara.
NAPOMENA: VRM i EBL ne mogu se mijenjati u načinu rada
Straža.
Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Prikaži VRM/
EBL.
Prilagođavanje VRM-a i EBL-a
Prije prilagođavanja VRM-a i EBL-a, morate ih prikazati na
radarskom zaslonu (Prikaz za VRM i EBL, stranica 24).
Možete prilagoditi promjer za VRM i kut za EBL, čime ćete
pomaknuti točku križanja VRM-a i EBL-a. VRM i EBL
konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale
načine rada radara.
1 Na radarskom zaslonu odaberite novu točku križanja VRM-a i
EBL-a.
2 Odaberite Ispusti VRM/EBL.
3 Odaberite Zaustavi pomicanje.
Mjerenje udaljenosti i smjera do ciljnog objekta
Prije prilagođavanja VRM-a i EBL-a morate ih prvo prikazati na
radarskom zaslonu (Prikaz za VRM i EBL, stranica 24).
1 Na radarskom zaslonu odaberite lokaciju cilja.
2 Odaberite Izmjeri udaljenost.
Udaljenost i smjer do ciljne lokacije prikazuju se u gornjem
lijevom kutu zaslona.
Radarsko prekrivanje
Kad svoj uređaj za iscrtavanje povežete s dodatnim pomorskim
radarom Garmin, moći ćete koristiti radarsko prekrivanje za
prekrivanje informacija radara na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Radarsko prekrivanje dodaje radarske informacije na
navigacijsku ili ribolovnu kartu. Podaci se u radarskom
prekrivanju prikazuju na temelju nedavno korištenog načina rada
radara (kao što je Luka, Pučina ili Straža), a sve konfiguracijske
postavke primijenjene na radarsko prekrivanje primjenjuju se i
na posljednji korišteni način rada radara. Na primjer, ako
koristite način rada Luka, a zatim prijeđete na radarsko
prekrivanje, radarsko prekrivanje prikazat će podatke radara za
način rada Luka. Ako ste promijenili postavku osjetljivosti
pomoću izbornika Radarsko prekrivanje, postavka osjetljivosti za
način rada Luka promijenit će se automatski.
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte
Koristite li radarsko prekrivanje, uređaj za iscrtavanje poravnat
će podatke radara s podacima karte na temelju smjera plovila,
koji se prema zadanim postavkama temelji na podacima
senzora magnetskog smjera koji je povezan putem NMEA 0183
24
ili mreže NMEA 2000. Ako senzor smjera nije dostupan, smjer
plovila temeljit će se na podacima GPS praćenja.
Podaci GPS praćenja upućuju na smjer kojim se plovilo kreće,
ali ne i smjer u kojem je plovilo usmjereno. Ako se plovilo zanosi
unatrag ili bočno zbog struje ili vjetra, radarsko prekrivanje
možda se neće savršeno poravnati s podacima karte. Ovu bi
situaciju trebalo izbjeći upotrebom podataka za usmjerenje
plovila s elektroničkog kompasa.
Ako se smjer plovila temelji na podacima sa senzora
magnetskog smjera ili automatskog pilota, podaci o smjeru
mogli bi biti kompromitirani zbog neodgovarajućih postavki,
mehaničkog kvara, magnetskih smetnji ili drugih faktora. Ako su
podaci smjera kompromitirani, radarsko prekrivanje možda se
neće savršeno poravnati s podacima karte.
Prikaz radarskog prekrivanja
Radarsko preklapanje prikazuje podatke na temelju zadnjeg
korištenog načina rada radara.
Odaberite Karte > Radarsko prekrivanje.
Radarska slika prikazuje se u narančastoj boji i preklapa
navigacijsku kartu.
Postavljanje prilagođenog položaja za
zaustavljanje
Ako na plovilu imate više od jednog radara, morate gledati u
zaslon radara koji želite podesiti.
Antena se zadano zaustavlja okomito na postolje kada se ne
okreće. Taj položaj možete podesiti.
1 Na zaslonu radara odaberite Izbornik > Postavljanje radara
> Instalacija > Konfiguracija antene > Položaj
zaustavljanja.
2 Pomoću klizača podesite položaj antene kada je zaustavljena
i zatim odaberite Natrag.
Omogućavanje i prilagođavanje radarske
zone bez odašiljanja
Možete naznačiti područje unutar kojega radarski skener neće
odašiljati signale.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima
radara i plotera.
1 Na radarskom zaslonu odaberite Izbornik > Postavljanje
radara > Omogući zonu bez odašiljanja.
Zona bez odašiljanja na zaslonu radara naznačena je kao
osjenčano područje.
2 Odaberite Prilagodi zonu bez odašiljanja > Pomakni zonu
bez odašiljanja.
3 Odaberite Kut 1 i odaberite novu lokaciju za prvi kut.
4 Odaberite Kut 2 i odaberite novu lokaciju za drugi kut.
5 Odaberite Gotovo.
Prekid emitiranja radarskih signala
Na zaslonu radara odaberite Izbornik > Radar u mirovanju.
SAVJET: Pritisnite na bilo kojem prozoru kako biste brzo
zaustavili radarski prijenos.
Optimizacija radarskog prikaza
Možete prilagoditi postavke radarskog prikaza kako biste
smanjili smetnje i povećali preciznost.
NAPOMENA: Moguće je optimizirati radarski prikaz za sve
načine rada radara.
1 Odaberite radarski domet (Prilagođavanje dometa radarskih
signala, stranica 23).
Radar
2 Vratite zadanu vrijednost postavke osjetljivosti (Automatsko
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 25).
3 Ručno prilagodite postavku osjetljivosti (Ručno
prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu,
stranica 25).
Osjetljivost radara i smetnje
Automatsko prilagođavanje osjetljivosti na radarskom
zaslonu
Automatska postavka osjetljivosti za svaki od načina rada
radara optimizirana je za taj način rada i može se razlikovati od
automatske postavke osjetljivosti koja se koristi za drugi način
rada.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim
modelima radara i plotera.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Osjetljivost.
2 Odaberite primjenjivu opciju za priključeni radar:
• Za automatsko postavljanje osjetljivosti (jedanput) na
temelju prosječnih uvjeta, dometa radarskih signala i
odabranog načina rada radara odaberite Automatski.
Ploter neće automatski podesiti osjetljivost kao odgovor
na uvjete koji se mijenjaju.
• Za automatsko podešavanje osjetljivosti za uvjete koji se
mijenjaju odaberite Autom. nisko ili Autom. visoko.
• Za automatsko podešavanje osjetljivosti za prikaz ptica na
površni vode odaberite Automatsko ptice.
Ručno prilagođavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Kako biste postigli optimalne radne značajke radara, možete
ručno podesiti osjetljivost.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Osjetljivost.
2 Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost, sve dok se
na radarskom zaslonu ne prikažu svjetalca.
Podaci na radarskom zaslonu osvježavaju se svakih nekoliko
sekundi. Zbog toga se učinci ručnog podešavanja osjetljivosti
možda neće pojaviti odmah. Osjetljivost podešavajte polako.
3 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
svjetalca ne nestanu.
4 Ako se plovila, kopno ili drugi ciljevi nalaze unutar dometa,
odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok ciljevi
ne počnu treperiti.
5 Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost sve dok se
plovila, kopno ili drugi ciljevi ne prikažu jasno osvijetljeni na
radarskom zaslonu.
6 Prema potrebi smanjite prikaz velikih objekata u blizini.
7 Prema potrebi smanjite prikaz smetnji s bočne strane.
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini
Ciljevi značajne veličine u blizini, kao što su zidovi pristaništa,
mogu uzrokovati vrlo svijetlu sliku cilja na radarskom zaslonu.
Ova slika može prikriti manje mete koje se nalaze u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
Radar
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Osjetljivost.
2 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok manji
ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji zbog velikih
objekata u blizini manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili
nestati s radarskog zaslona.
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu
Smetnje s bočne strane mogu izgledati kao crte koje se šire
prema van iz cilja u obliku polukruga. Efekte s bočne strane
možete izbjeći smanjivanjem osjetljivosti ili radarskog dometa.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Osjetljivost.
2 Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
polukružni, iscrtani uzorak ne nestane sa zaslona radara.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji s bočne
strane manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili nestati s
radarskog zaslona.
Automatsko prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu
Ploter možete postaviti tako da automatski podešava izgled
morskih smetnji uzrokovanih nemirnim morem.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim
modelima radara i plotera.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Odbijanje buke > Morske smetnje.
Odaberite
Postavke ili Automatski.
2
3 Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru.
Kad se koristi kompatibilan model radara, ploter automatski
prilagođava morske smetnje ovisno o uvjetima u moru.
Ručno prilagođavanje morskih smetnji na radarskom
zaslonu
Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih nemirnim
morem. Postavka za morske smetnje utječe na pojavljivanje
obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje
udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka za morske smetnje
smanjuje pojavljivanje morskih smetnji uzrokovanih valovima u
blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko preklapanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Odbijanje buke > Morske smetnje.
2 Odaberite Gore ili Dolje za podešavanje prikaza morskih
smetnji sve dok drugi ciljevi ne budu jasno vidljivi na
radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane uvjetima na moru mogle bi još uvijek biti
vidljive.
Prilagođavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu
Možete prilagoditi pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom.
Smanjivanjem radarskog dometa možete umanjiti smetnje zbog
kiše (Prilagođavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu,
stranica 23).
Postavka za smetnje zbog kiše utječe na pojavljivanje obližnjih
smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih
25
smetnji i ciljeva. Viša postavka za smetnje zbog kiše smanjuje
pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom u blizini, ali može i
smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za
smetnje zbog kiše konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada
radara ili na radarsko prekrivanje.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše.
2 Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje
pojavljivanja smetnji zbog kiše u blizini sve dok drugi ciljevi
ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane kišom mogle bi još uvijek biti vidljive.
Smanjivanje buke unakrsnog razgovara na radarskom
zaslonu
Možete smanjiti količinu buke koju uzrokuju smetnje iz drugog
obližnjeg radarskog izvora ako je postavka odbacivanja
unakrsnog razgovora uključena.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka
odbacivanja unakrsnog razgovora konfigurirana za upotrebu u
jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na
ostale načine rada radara ili na radarsko preklapanje.
Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Odbijanje buke > Odbijanje unakrsnog
razgovora.
Tragovi odjeka
Tragovi odjeka omogućuju praćenje kretanja drugih plovila na
zaslonu radara. Možete promijeniti vrijeme prikazivanja traga.
NAPOMENA: Ovisno o tome koji radar koristite, postavke
konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara mogu se
i ne moraju primijeniti na ostale načine rada radara ili na
radarsko preklapanje.
NAPOMENA: Nisu sve opcije i postavke dostupne na svim
modelima radara i plotera.
Uključivanje tragova odjeka
Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Tragovi odjeka > Zaslon.
Prilagođavanje trajanja prikaza tragova odjeka
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Tragovi odjeka > Doba
dana.
2 Odaberite vrijeme prikaza tragova.
Brisanje tragova odjeka
Za smanjivanje smetnji sa zaslona radara možete ukloniti
tragove odjeka.
Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Tragovi odjeka >
Brisanje staze.
Postavke radarskog prikaza
Na bilo kojem radarskom zaslonu ili radarskom prekrivanju
odaberite Izbornik > Postavljanje radara.
Orijentacija: Postavlja perspektivu radarskog prikaza. Postavka
orijentacije odnosi se na sve načine rada radara. Ova se
postavka ne primjenjuje na radarsko prekrivanje.
Izgled: Postavlja shemu boja, brzinu predviđanja i izgled
navigacijske karte.
Prednji dio plovila: Kompenzira fizičku lokaciju radarskog
uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj za
skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Postavke izgleda radara
Na zaslonu radara odaberite Izbornik > Postavljanje radara >
Izgled.
26
NAPOMENA: Ove postavke neće se primijeniti na radarsko
preklapanje.
Pozadinska boja: Postavlja boju pozadine.
Boja prednjeg plana: Postavlja shemu boja za povrat radara.
Brzina predviđanja: Automatski pomiče vašu trenutačnu
lokaciju prema dnu zaslona sukladno povećanju brzine
kretanja. Za najbolje rezultate unesite najveću brzinu.
Linija smjera: Na radarskom zaslonu prikazuje produžetak od
pramca plovila u smjeru putovanja.
Prsteni dometa: Prikazuje prstene dometa koji pomažu u
vizualizaciji udaljenosti na radarskom zaslonu.
Prsten smjera: Prikazuje smjer u odnosu na vaš smjer ili
raspon koji se temelji na referentnom sjeveru kako biste
lakše odredili smjer prema objektu koji se prikazuje na
radarskom zaslonu.
Navigacijske linije: Prikazuje navigacijske linije koje
označavaju kurs koji ste postavili pomoću opcija Ruta do,
Automatsko navođenje ili Idi na.
Točke: Prikazuje točke na radarskom zaslonu.
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju
radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
1 Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer
stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2 Izmjerite smjer cilja na radaru.
3 Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak
prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila,
potrebno je izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela plovila.
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za
upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1 Na radarskom zaslonu ili radarskom preklapanju odaberite
Izbornik > Postavljanje radara > Instalacija > Prednji dio
plovila.
2 Za podešavanje pomaka odaberite Gore ili Dolje.
Mjerači i podaci almanaha
Mjerači daju razne informacije o putu, motoru, okolišu i vjetru i
dostupni su na svim modelima uređaja za iscrtavanje. Mjerači
Brojevi, Kompas i Put dostupni su na svim uređajima za
iscrtavanje. Za mjerače Vjetar i Okoliš potrebni su podaci iz
mreže NMEA 0183 ili NMEA 2000. Za mjerače motora potrebna
je veza s mrežom NMEA 2000 pa nisu dostupni na svim
modelima uređaja za iscrtavanje.
Uređaji za iscrtavanje daju i podatke almanaha, to jest,
informacije o plimi i oseci, strujama, suncu i mjesecu (na primjer,
vrijeme izlaska i zalaska sunca).
Čitanje kompasa
Pomoću kompasa možete vidjeti informacije o azimutu, smjeru i
ruti.
Odaberite Mjerači > Kompas.
Pregled mjerača puta
Mjerači puta prikazuju informacije za odometar, brzinu, vrijeme i
gorivo vašeg trenutnog puta.
Mjerači i podaci almanaha
Odaberite Mjerači > Podaci o putu.
Ponovno postavljanje mjerača puta
1 Odaberite Mjerači > Podaci o putu > Izbornik.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje očitanja trenutnog puta na nulu odaberite
Ponovo postavi put.
• Za postavljanje očitanja maksimalne brzine na nulu
odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu.
• Za postavljanje očitanja brojača kilometara na nulu
odaberite Ponovno postavi brojač km.
• Za postavljanje svih očitanja na nulu odaberite Ponovo
postavi sve.
Prikaz mjerača goriva i motora
Za prikaz mjerača goriva i motora morate biti povezani s
mrežom NMEA 2000 koja prima podatke o motoru i gorivu.
Detalje potražite u uputama za instalaciju.
Odaberite Mjerači > Motor.
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva
Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon željenog
standardnog rada mjerača. Kad vrijednost prekorači raspon
standardnog rada, mjerač će pocrveniti.
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.
1 Odaberite mjerač.
2 Odaberite Ograničenja mjerača > Korisnički definirano >
Uređivanje ograničenja.
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani minimum.
• Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani maksimum.
• Za postavljanje donje granice mjerača niže od
deklariranog minimuma odaberite Minimalno mjerilo.
• Za postavljanje gornje granice mjerača više od
deklariranog maksimuma odaberite Maksimalno mjerilo.
4 Odaberite graničnu vrijednost.
5 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite
korake 4 i 5.
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada
motora
Na uređaju za iscrtavanje možete omogućiti prikaz alarma sa
statusom motora.
Na zaslonu mjerača motora odaberite Izbornik > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Uključi.
Kad se aktivira alarm za motor, prikazat će se poruka s alarmom
za status mjerača, a mjerač može pocrveniti, ovisno o vrsti
alarma.
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite Izbornik > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Korisnički definirano.
2 Odaberite jedan ili više alarma za mjerač motora koje treba
uključiti ili isključiti.
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima
Mogu se prikazivati informacije za najviše četiri motora.
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite Izbornik > Postavke
mjerača > Odabir motora > Broj motora.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite broj motora.
Mjerači i podaci almanaha
• Odaberite Automatska konfiguracija kako bi se broj
motora automatski prepoznao.
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima
Prije prilagođavanja načina na koji je motori prikazuju u
mjeračima, morate ručno odabrati broj motora (Odabir broja
motora prikazanih na mjeračima, stranica 27).
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite Izbornik > Postavke
mjerača > Odabir motora > Uređivanje motora.
Odaberite
Prvi motor.
2
3 Odaberite motor koji će se prikazivati u prvom mjeraču.
4 Ponovite za preostale trake motora.
Konfiguriranje prikaza mjerača goriva
Prije postavljanja i prikazivanja razine goriva morate priključiti
kompatibilan motor, senzor protoka goriva ili senzor razine
spremnika na NMEA 2000 mrežu.
Ukupnu količinu goriva možete prikazati kao numeričku
vrijednost koja prikazuje ukupno gorivo ili kao grafički prikaz koji
prikazuje razinu goriva u svakom spremniku.
1 Odaberite Mjerači > Motor > Izbornik > Postavke mjerača
> Prikaz goriva.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz ukupne vrijednosti za gorivo u spremnicima
odaberite Koristi ukupno gorivo na plovilu.
• Za prikaz količine goriva u svakom spremniku odaberite
Koristi razine spremnika goriva.
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2 Unesite zajednički ukupni kapacitet spremnika za gorivo.
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom
količinom goriva u plovilu
Razine goriva u ploteru možete sinkronizirati sa stvarnom
razinom goriva u plovilu kad u plovilo dodajete gorivo.
1 Odaberite Mjerači > Motor > Izbornik.
2 Odaberite opciju:
• Kad napunite sve spremnike za gorivo na plovilu odaberite
Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno
postavlja na maksimalni kapacitet.
• Ako spremnik niste napunili do kraja odaberite Dodaj
gorivo plovilu i unesite dodanu količinu.
• Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila
odaberite Postavi ukupno gorivo i unesite ukupnu
količinu goriva u spremnicima.
Postavljanje alarma za gorivo
Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni
senzor protoka goriva mora se povezati s mrežom NMEA 2000.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo > Alarm za gorivo >
Uključi.
2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm.
Prikaz mjerača vjetra
Za prikaz informacija o vjetru s uređajem za iscrtavanje mora biti
povezan senzor za vjetar.
Odaberite Mjerači > Vjetar.
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje
Mjerač vjetra za jedrenje možete konfigurirati tako da pokazuje
brzinu i kut stvarnog ili manifestnog vjetra.
27
1 Na mjeraču vjetra odaberite Izbornik > Mjerač vjetra za
jedrenje.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz kuta stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite
Igla i zatim odaberite opciju.
• Za prikaz brzine stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite
Brzina vjetra i zatim odaberite opciju.
Konfiguriranje izvora brzine
Možete odrediti hoće li temelj za podatke o brzini plovila koji se
prikazuju na mjeraču i koriste u izračunima vjetra biti brzina kroz
vodu ili brzina GPS-a.
1 Na mjeraču vjetra odaberite Izbornik > Mjerač kompasa >
Prikaz brzine.
2 Odaberite opciju:
• Za izračun brzine plovila na temelju podataka senzora
brzine kroz vodu odaberite Brzina kroz vodu.
• Za izračun brzine plovila na temelju GPS podataka
odaberite GPS brzina.
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra
Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču vjetra.
Magnetski smjer predstavlja podatke o smjeru primljene iz
senzora smjera, a podatke GPS smjera izračunava GPS ploter
(kopneni kurs).
1 Na mjeraču vjetra odaberite Izbornik > Mjerač kompasa >
Smjer - izvor.
2 Odaberite GPS smjer ili Magnetski.
NAPOMENA: Pri kretanju manjim brzinama ili u mirovanju,
magnetski izvor smjera točniji je od GPS smjera.
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar
Možete specificirati raspon mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar za mjerilo uz vjetar i za mjerilo niz vjetar.
1 Na mjeraču vjetra odaberite Izbornik > Mjerač kompasa >
Podesi vrstu mjerača > Mjer.kod plov.oštro uz vjet..
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje
se prikazuju kad i mjerač vjetra uz vjetar kod plovidbe
oštro uz vjetar odaberite Promijeni mjerilo - uz vjetar i
postavite kutove.
• Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje
se prikazuju kad i mjerač vjetra niz vjetar kod plovidbe
oštro uz vjetar odaberite Promijeni mjerilo – niz vjetar i
postavite kutove.
• Za prikaz stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite Vjetar i
zatim odaberite opciju.
Prikaz mjerača okoliša
Odaberite Mjerači > Okoliš.
Konfiguriranje poravnanja mjerača vjetra
Možete specificirati poravnanje mjerača vjetra na mjeračima za
okoliš.
1 Odaberite Mjerači > Okoliš > Izbornik > Poravnanje.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje vrha mjerača vjetra prema sjeveru
odaberite Sjever gore.
• Za rotiranje mjerača tako da na vrhu bude smjer u kojem
se krećete odaberite Smjer prema.
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač okoliša
Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču okoliša.
Magnetski smjer predstavlja podatke o smjeru primljene iz
senzora smjera, a podatke GPS smjera izračunava GPS uređaj
za iscrtavanje (kopneni kurs).
28
1 Odaberite Mjerači > Okoliš > Izbornik > Smjer - izvor.
2 Odaberite GPS smjer ili Magnetski.
Postavljanje referentnog vremena barometra
Možete specificirati referentno vrijeme korišteno za
izračunavanje trenda barometra. Ovaj je trend prikazan u polju
barometra.
1 Odaberite Mjerači > Okoliš > Izbornik > Referent. vrijeme
tlaka.
2 Odaberite opciju.
Morske mijene, struje i informacije o nebu
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih
mijena za određeni datum i vrijeme, uključujući razinu plime i
vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Uređaj za
iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje informacije o
morskim mijenama za posljednju promatranu stanicu za
predviđanje morskih mijena, za današnji datum i trenutno
vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Morske mijene.
Informacije stanice za mjerenje morskih struja
NAPOMENA: Informacije stanice za mjerenje morskih struja
dostupne su s određenim detaljnim kartama.
Možete vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja za
određeni datum i vrijeme, uključujući brzinu i razinu struje.
Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje
informacije o strujama za posljednju promatranu stanicu za
mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Struje.
Informacije o nebu
Možete vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/
zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom položaju
sunca i mjeseca na nebu. Sredina zaslona predstavlja nebeski
svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont. Prema
zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije
o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i struje
> Informacije o nebu.
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice
za mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za
drugi datum
1 Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i
struje.
2 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
3 Odaberite opciju.
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promijeni
datum > Ručno i unesite datum.
• Za prikaz informacija za danas odaberite Promijeni
datum > Trenutno.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan nakon
prikazanog datuma odaberite Sljedeći dan.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan prije
prikazanog datuma odaberite Prethodni dan.
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili
mjerenje morskih struja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Morske mijene i
struje.
2 Odaberite Morske mijene ili Struje.
3 Odaberite Stanice u blizini.
Mjerači i podaci almanaha
4 Odaberite stanicu.
Kretanje prema plovilu u nevolji
Prikaz podataka almanaha na navigacijskoj karti
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite lokaciju.
2 Odaberite Informacije.
3 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Digitalno selektivno pozivanje
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija
VHF radio uređaja
Ako imao NMEA 0183 VHF radio uređaj ili NMEA 2000 VHF
radio uređaj povezan s vašim uređajem za iscrtavanje, ove
značajke su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj na
radio. Ako to vaš radio uređaj može, informacije o GPS
položaju odašilju se putem DSC poziva.
• Uređaj za iscrtavanje može primiti digitalni selektivni poziv
(DSC) poziv u pomoć i informacije o položaju s radio uređaja.
• Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila koja šalju
izvješća o položaju.
Ako imate Garmin NMEA 2000 VHF radio uređaj povezan s
vašim uređajem za iscrtavanje, i ove značajke su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje omogućuje vam da brzo postavite i
pošaljete pojedinosti pojedinačnog rutinskoj poziva na svoj
Garmin VHF radio uređaj.
• Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru, uređaj
za iscrtavanje će prikazati zaslon za čovjeka u moru i od vas
zatražiti prelazak na točku s čovjekom na moru.
• Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru s
uređaja za iscrtavanje, radio će prikazati stranicu Poziv u
pomoć kako biste uputili poziv u pomoć za čovjeka u moru.
Uključivanje DSC-a
Odaberite Postavke > Druga plovila > DSC.
DSC popis
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih
DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100 unosa.
DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi
poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu
poziva.
Pregled DSC popisa
Prije pregledavanja DSC popisa, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
Dodavanje DSC kontakta
Na svoj DSC popis možete dodati plovilo. DSC kontaktu možete
upućivati pozive s uređaja za iscrtavanje.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis > Dodaj kontakt.
Unesite
identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.
2
3 Unesite naziv plovila.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su vaš uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani pomoću
protokola NMEA 0183 ili NMEA 2000, uređaj za iscrtavanje
upozorit će vas kada VHF primi DSC poziv u pomoć. Ako su s
pozivom u pomoć poslani podaci o položaju, i ti će podaci biti
dostupni i zabilježeni s pozivom.
označava poziv u pomoć na DSC popisu označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
Digitalno selektivno pozivanje
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF
radija
Kada je uređaj za iscrtavanje povezan s kompatibilnim VHF
radio uređajem s protokolom NMEA 2000 i uputite DSC poziv u
pomoć za čovjeka u moru s radio uređaja, uređaj za iscrtavanje
prikazat će zaslon s čovjekom u moru i od vas zatražiti prelazak
na točku s čovjekom u moru. Ako imate sustav autopilota
povezan s mrežom, uređaj za iscrtavanje od vas će zatražiti
pokretanje Williamsonovog skretanja prema točki s čovjekom u
moru.
Ako poništite poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radija,
zaslon uređaja za iscrtavanje koji od vas traži aktivaciju
navigacije do lokacije s čovjekom u moru prestat će se
prikazivati.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru i SOS pozivi
upućeni s plotera
Nakon što ploter povežete s Garmin NMEA 2000 kompatibilnim
radio uređajem i označite lokaciju SOS poziva ili lokaciju s
čovjekom u moru, radio uređaj prikazat će stranicu Poziv u
pomoć kako biste brzo mogli uputiti poziv u pomoć.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s radio uređaja
potražite u korisničkom priručniku za VHF radio uređaj.
Informacije o označavanju lokacije s čovjekom u moru ili lokaciju
SOS poziva potražite u odjeljku (Označavanje i početak
navigacije do MOB lokacije, stranica 11).
Praćenje položaja
Kada svoj uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radio uređajem
pomoću protokola NMEA 0183, možete pratiti plovila koja šalju
izvješća o položajima.
Ova značajka dostupna je i za NMEA 2000, uz uvjet da plovilo
šalje ispravne PGN podatke (PGN 129808; informacije o DSC
pozivima).
Svaki poziv kojim je prijavljeno izvješće o položaju bilježi se u
DSC popisu (DSC popis, stranica 29).
Pregled izvješća o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite opciju:
• Za prebacivanje na pojedinosti izvješća o položaju
odaberite .
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite .
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite Sljedeća stranica.
• Za pregled pojedinosti izvješća o položaju odaberite
Prethodna stranica.
Kretanje prema praćenom plovilu
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
Odaberite
poziv za izvješće o položaju.
2
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
29
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Nova točka.
Uređivanje informacija u izvješću o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Uredi.
• Za unos naziva plovila odaberite Naziv.
• Za unos novog simbola odaberite Simbol ako je
dostupno.
• Za unos komentara odaberite Komentar.
• Ako vaš radio prati položaj plovila, za prikaz linije plovila
odaberite Staza.
• Za odabir boje linije staze odaberite Linija staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Uredi > Očisti izvješće.
Staze plovila na karti
2
3
4
5
Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
Odaberite Poziv pomoću radio uređaja.
Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
6 Na VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS cilj.
2 Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja.
3 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
4 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
5 Na VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.
Media Player
NAPOMENA: Značajka Media Player nije kompatibilna sa svim
uređajima za iscrtavanje.
Ako imate stereo opremljen funkcijom FUSION-Link™ povezan
sa NMEA 2000 mrežom, stereom možete upravljati pomoću
plotera. Uređaj za iscrtavanje trebao bi automatski prepoznati
media player kod prvog povezivanja.
Medije možete reproducirati iz izvora povezanih s media
playerom i izvora povezanih s NMEA 2000 mrežom. Ploter i
iPod mogu se povezati putem sterea opremljenog funkcijom
FUSION-Link.
Na nekim prikazima karte možete vidjeti staze za sva praćena
plovila. Prema zadanim postavkama, crna linija označava stazu
plovila, crna točka označava svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a plava zastava označava posljednji prijavljeni
položaj plovila.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Druga
plovila > DSC staze.
Odaberite
koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na
2
karti.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila
prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Otvaranje Media playera
Pojedinačni rutinski pozivi
Ikona
Kada spojite uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF radijem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje
pojedinačnog rutinskog poziva.
Prilikom postavljanja pojedinačnog rutinskog poziva s uređaja za
iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite
komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim
pozivom.
Odabir DSC kanala
NAPOMENA: Odabir DSC kanala ograničen je na kanale koji su
dostupni u svim frekvencijskim opsezima. Zadani kanal je 72.
Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristit će taj
kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog
kanala.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
Odaberite
plovilo ili stanicu za pozivanje.
2
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja > Kanal.
4 Odaberite dostupni kanal.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za
iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu
nije programiran MMSI broj.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
30
®
Prije otvaranja media playera kompatibilan uređaj mora biti
povezan s ploterom.
Odaberite Mediji.
Ikone
NAPOMENA: Ove ikone ne postoje na svim uređajima.
Opis
Sprema ili briše memorirani kanal
Ponavlja sve pjesme
Ponavlja jednu pjesmu
Traži stanice
Pretražuje stanice ili preskače pjesme
Nasumično reproducira
Odabir izvora medija
Kad je s mrežom kao što je NMEA 2000 mreža povezano više
medijskih uređaja, možete odabrati koji izvor medija želite
kontrolirati putem uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Medije možete reproducirati samo s izvora koji su
priključeni na uređaj.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi izvori medija sve značajke.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Izvor.
NAPOMENA: Izbornik izvora prikazuje se samo za uređaje
koji podržavaju više izvora medija.
2 Odaberite izvor.
Priključivanje Bluetooth bežičnog uređaja na Media
Player
Bluetooth uređaj možete bežično povezati s kompatibilnim
Media Playerom.
Media Player
1 Postavite uređaj Bluetooth unutar 10 m (33 ft) od Media
Playera.
2 Na zaslonu s medijima odaberite Bluetooth uređaji ili
Bluetooth uređaji.
3 Na Bluetooth uređaju omogućite način rada za otkrivanje.
Prikazat će se popis uređaja.
4 U opcijama na Bluetooth uređaju odaberite Media Player.
Reprodukcija glazbe
Traženje glazbe
1 Na zaslonu s medijima odaberite Pretraži ili Izbornik >
Pretraži.
Odaberite
Odaberi ili odaberite opciju.
2
Omogućavanje pretraživanja po abecedi
Možete omogućiti značajku pretraživanja po abecedi kako biste
na velikom popisu našli pjesmu ili album.
Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Instalacija >
Alfa pretraživanje.
Postavljanje pjesme na ponavljanje
1 Dok se pjesma reproducira odaberite Izbornik >
Ponavljanje.
2 Ako bude potrebno odaberite Pojedinačni.
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje
Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Ponavljanje >
Sve.
2 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Izvor > MTP.
Podešavanje glasnoće
Omogućavanje i onemogućavanje zona
Ako ste zvučnike grupirali u zone, možete omogućiti potrebne
zone i onemogućiti zone koje se ne koriste.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Zvučne razine
> Omogući/onemogući zone.
2 Odaberite zonu.
Isključivanje zvuka medija
1 Na zaslonu s medijima odaberite .
2 Ako bude potrebno, odaberite Odaberi.
Skeniranje VHF kanala
Za skeniranje VHF kanala prvo morate postaviti izvor na VHF.
Možete nadgledati ima li aktivnosti na VHF kanalima
spremljenima u memoriju i automatski prebaciti na aktivni kanal.
Na zaslonu s VHF medijima odaberite Izbornik >
Skeniranje.
Prilagođavanje VHF blokade
NAPOMENA: Kako bi ova značajka radila, vaš media player
mora podržavati VHF radio.
1 Na stranici za VHF odaberite Izbornik > Sklopka.
2 VHF blokadu podesite pomoću klizača.
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Nasumično.
2 Ako je potrebno, odaberite opciju.
Postavljanje naziva uređaja
Slušanje radija
2 Unesite naziv uređaja.
3 Odaberite Odaberi ili Gotovo.
Memoriranje kanala
Možete memorirati najviše 15 AM stanica i 15 FM stanica.
1 Na stranici AM, FM ili VHF namjestite uređaj na kanal.
2 Odaberite Izbornik > Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Uklanjanje memoriranog kanala
1 Namjestite uređaj na kanal.
2 Odaberite Izbornik > Postavke > Ukloni trenutni kanal.
Promjena načina podešavanja
Možete promijeniti način odabira stanice za neke vrste medija,
na primjer FM ili AM radio.
NAPOMENA: Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve
izvore medija.
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Način
podešavanja.
2 Odaberite opciju.
3 Ako bude potrebno, odaberite Odaberi.
Postavljanje regije tunera
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite opciju.
Otvaranje MTP izvora
Prije otvaranja MTP izvora morate priključiti MTP uređaj na
kompatibilni medijski uređaj.
Možete pristupiti glazbi putem Media Transfer Protocol (MTP)
uređaja kao što je uređaj sa sustavom Android™. Isto tako,
telefon ili uređaj za reprodukciju možete puniti dok je priključen i
reproducira glazbu.
1 Priključite MTP izvor putem USB veze kao što je stereo,
vanjski USB priključak ili vanjska stanica.
Media Player
1 Na zaslonu s medijima odaberite Izbornik > Instalacija >
Postavite naziv uređaja.
SiriusXM satelitski radio
®
Ako su stereo opremljen funkcijom FUSION-Link i SiriusXM
Connect Tuner instalirani i povezani s ploterom, moći ćete,
ovisno o pretplati, pristupiti SiriusXM satelitskom radiju.
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija
Za aktiviranje SiriusXM pretplate potreban vam je ID broj
SiriusXM tunera za povezivanje.
ID broj SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani
SiriusXM tunera za povezivanje, na stražnjoj strani njegove
ambalaže ili podešavanjem plotera na kanal 0.
1 Odaberite Mediji > Izvor > SiriusXM.
2 Odaberite kanal 0.
ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S ili F.
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio
Prije aktiviranja pretplate za SiriusXM radio morate pronaći ID
radija (Pronalaženje ID broja SiriusXM radija, stranica 31).
1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite
antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte
ponovno.
2 Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
3 Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite
SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349
ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.com/activatenow. Za
pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877)
438-9677 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.ca
/activatexm.
4 Unesite ID radija.
31
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i
do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku,
SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primati SiriusXM
signal.
5 Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite
web-mjesto http://care.siriusxm.com/refresh ili se obratite
tvrtki SiriusXM na broj telefona 1-855-MYREFRESH
(697-3373).
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
SiriusXM kanali radija grupirani su u kategorije. Možete odabrati
kategorije kanala koje se prikazuju u vodiču kroz kanale.
Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Mediji > Pretraži > Kanal.
• Ako je multimedijski uređaj GXM™ antena, odaberite
Mediji > Izbornik > Kategorija.
Spremanje SiriusXM kanala na popis
Svoje omiljene kanale možete spremiti u popis kanala.
1 Odaberite Mediji.
2 Odaberite kanal koji želite spremiti na popis.
3 Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Pretraži > Postavke.
• Ako je multimedijski uređaj GXM antena, odaberite
Izbornik > Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Otključaj.
2 Unesite lozinku.
Zadana lozinka je 0000.
Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim
kanalima
Roditeljsku zaštitu prije postavljanja morate otključati.
Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo
kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za
odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup
zaključanim kanalima morate unijeti lozinku.
Odaberite Pretraži > Roditeljsko > Zaključaj/otključaj.
Prikazat će se popis kanala. Pored zaključanih kanala nalazi
se kvačica.
NAPOMENA: Kada gledate kanale na kojima ste postavili
roditeljsku zaštitu, prikaz se mijenja:
•
označava zaključani kanal.
•
označava otključani kanal.
Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM radiju
Prije promjene lozinke morate otključati roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Promjena PIN-a.
2 Unesite lozinku i odaberite Gotovo.
3 Unesite novu lozinku.
4 Potvrdite novu lozinku.
Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske zaštite
Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Kada postavke roditeljske zaštite vraćate na njihove zadane
vrijednosti, lozinka se ponovno postavlja na vrijednost 0000.
1 Na izborniku media player odaberite Instalacija > Tvornički
zadane vrijednosti.
2 Odaberite Da.
32
Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju
Prije čišćenja svih zaključanih kanala morate otključati
roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Očisti sve zaključano.
2 Unesite lozinku.
Pregled videozapisa
Prije pregledavanja videozapisa morate kompatibilni uređaj za
iscrtavanje povezati s analognim izvorom videozapisa.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za sve modele.
Odaberite Video.
Konfiguriranje prikaza videozapisa
NAPOMENA: Nisu sve opcije raspoložive u svim modelima
kamere i uređaja za iscrtavanje.
1 Na zaslonu za prikaz videozapisa odaberite Izbornik >
Postavljanje videa.
2 Odaberite opciju:
• Za prikazivanje videozapisa u razvučenom omjeru
odaberite Omjer > Razvlačenje. Videozapis ne možete
razvući preko dimenzija koje nudi povezani video uređaj i
možda neće ispuniti čitav zaslon.
• Za prikazivanje videozapisa u standardnom omjeru
odaberite Omjer > Standardni.
• Za prilagođavanje svjetline odaberite Svjetlina, a zatim
odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Za prilagođavanje zasićenosti boja odaberite Zasićenost,
a zatim odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Za prilagođavanje kontrasta odaberite Kontrast, a zatim
odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Ako želite uređaju za iscrtavanje dopustiti da automatski
odabere izvor formata, odaberite Standardni >
Automatski.
SiriusXM vrijeme
UPOZORENJE
Vremenska prognoza koju osigurava ovaj proizvod podložna je
prekidima usluge i može sadržavati pogreške, netočne ili
zastarjele informacije pa se stoga nemojte oslanjati isključivo na
nju. Tijekom navigiranja obavezno koristite zdrav razum i
provjerite vremensku prognozu iz drugih izvora prije nego što
donesete odluke o sigurnosti. Suglasni ste i prihvaćate kako
sami snosite odgovornost za korištenje meteoroloških podataka
i za sve ostale odluke koje donesete, a koje se odnose na
navigaciju prema vremenskoj prognozi. Garmin se ne smatra
odgovornim ni za kakve posljedice nastale radi korištenja
SiriusXM vremenske prognoze.
NAPOMENA: SiriusXM podaci nisu dostupni u svim područjima.
Garmin SiriusXM satelitski prijemnik za vremensku prognozu i
antena primaju meteorološke podatke i prikazuju ih na različitim
Garmin uređajima, uključujući navigacijsku kartu na
kompatibilnom ploteru. Meteorološke podatke za svaku
značajku osiguravaju renomirani meteorološki zavodi kao što su
Državni meteorološki zavod (National Weather Service) i Centar
za klimatska predviđanja (Hydrometeorological Prediction
Center). Više informacija potražite na www.siriusxm.com
/sxmmarine.
SiriusXM – zahtjevi za opremu i pretplatu
Želite li koristiti uslugu satelitske vremenske prognoze, morate
imati kompatibilni satelitski prijemnik za vremensku prognozu.
Želite li koristiti satelitski radio SiriusXM, morate imate
Pregled videozapisa
kompatibilni satelitski radio prijemnik. Dodatne informacije
potražite na www.garmin.com. Za primanje satelitske vremenske
prognoze i radija morate imati valjanu pretplatu. Više informacija
potražite u uputama za vašu opremu za satelitsku vremensku
prognozu i radio.
pomorce, obalnih prognoza ili prognoza za pučinu. Izvješća o
prognozi mogu sadržavati meteorološka promatranja ili
preporuke.
Za pregled podataka o upozorenju ili izvješću, odaberite
osjenčano područje.
Odašiljanje meteoroloških podataka
Boja
Skupina meteoroloških pojava na moru
Cijan
Bujice
Plava
Poplava
Crvena
Vremenske pojave na moru
Žuta
Snažna oluja
Crvena
Tornado
Meteorološki se podaci za svaku meteorološku značajku
odašilju u različitim intervalima. Na primjer, podaci radara
odašilju se u intervalima od pet minuta. Kada je Garmin
prijemnik uključen ili ako odaberete drugačiju vremensku
značajku, prijemnik mora primiti nove podatke prije nego ih
prikaže. Postoji mogućnost odgode prije prikaza meteoroloških
podataka ili drugačije značajke na karti.
NAPOMENA: Izgled bilo koje meteorološke značajke može se
promijeniti ako se promijeni izvor koji pruža podatke.
Pregled podataka o padalinama
Padaline od lagane kiše i snijega do jakih olujnih nevremena
označuju se različitim nijansama i bojama. Padaline se prikazuju
ili zasebno ili zajedno s drugim meteorološkim podacima.
Odaberite Vrijeme > Padaline.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava
proteklo vrijeme od posljednjeg ažuriranja vremenske
prognoze od strane davatelja tih podataka.
Prikazi padalina
Podaci o prognozi
Meteorološka karta prikazuje gradske prognoze, pomorske
prognoze, upozorenja, upozorenja o uraganu, METAR izvješća,
lokalna upozorenja, vremenske fronte i područja tlaka, tlak
površine i meteorološke plutače.
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski
period
1 Odaberite Vrijeme > Prognoza.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz vremenske prognoze za sljedećih 48 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljedeća prognoza ili
nekoliko puta.
• Za prikaz vremenske prognoze proteklih 48 sati u
koracima od 12 sati odaberite Prethodna prognoza ili
nekoliko puta.
Na početnom zaslonu odaberite Izbornik.
Radarska petlja: Prikazuje podatke o padalinama kao sliku
posljednjeg ažuriranja ili animirane petlje posljednjih
ažuriranja. Vremenska oznaka označava proteklo vrijeme od
kad je davatelj usluge izradio snimku radara prognoze koji se
trenutno prikazuje na zaslonu.
Naoblaka: Prikazuje podatke o naoblaci.
Točke: Prikazuje točke.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu
1 Odaberite Vrijeme > Prognoza.
2 Povucite kartu na lokaciju na pučini.
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini
Vremenske fronte i područja tlaka
na meteorološkoj karti
Ćelije oluje prikazane su pomoću
padalina. Označavaju i trenutan položaj oluje i projiciranju
putanju te oluje u neposrednoj budućnosti
Crveni stošci prikazuju se zajedno s ikonom ćelije oluje, a najširi
dio stošca usmjeren je prema projiciranoj putanji ćelije oluje.
Crvene linije na svakom stošcu označavaju najvjerojatniju
lokaciju oluje u bliskoj budućnosti. Svaka linija predstavlja 15
minuta.
Udare groma prikazuju . Grom se prikazuje na meteorološkoj
karti padalina ako su udari otkriveni u posljednjih sedam minuta.
Kopnena mreža otkrivanja gromova otkriva jedino gromove od
oblaka do tla.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
Vremenske fronte prikazuju se kao linije koje označavaju vodeći
rub zračne mase.
Podaci o uraganu
Meteorološka karta padalina može prikazati trenutan položaj
uragana , tropske oluje ili tropske depresije. Crvena linija koja
proizlazi iz ikone uragana označava projiciranu putanju uragana.
Zatamnjene točke na crvenoj liniji označavaju projicirane
lokacije kroz koje će uragan proći prema podacima davatelja
meteoroloških podataka.
Meteorološka upozorenja i meteorološka
izvješća
Nakon izdavanja upozorenja o vremenu za pomorce,
meteoroloških promatranja ili preporuka te bilo kakvog izvješća
o vremenu, sjenčanjem se označava područje na koje se podaci
odnose. Linije po vodi na karti označavaju granice prognoza za
SiriusXM vrijeme
Opcije Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu javljaju se
samo ako su dostupni meteorološki podaci.
3 Odaberite Pomorska prognoza ili Prognoza za pučinu.
Simbol fronte
Opis
Hladna fronta
Topla fronta
Stacionarna fronta
Fronta okluzije
Područje relativno niskog atmosferskog tlak a
Simboli područja tlaka često se javljaju u blizini vremenskih
fronti.
Simbol
područja
tlaka
Opis
Označava centar niskog tlaka, odnosno područje
relativno nižeg tlaka. Udaljavanje od područja niskog
tlaka rezultira povećanim tlakom. U sjevernim
hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu u područjima niskog tlaka.
Označava područje visokog tlaka, odnosno područje
relativno višeg tlaka. Udaljavanje od područja visokog
tlaka rezultira smanjenim tlakom. U sjevernim
hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru kazaljke na satu
u područjima visokog tlaka.
33
Prognoze za grad
Prognoze za grad javljaju se u obliku vremenskih simbola.
Prognoza se pregledava u intervalima od 12 sati.
Simbol Vrijeme
Simbol Vrijeme
Djelomično oblačno
Vedro (sunčano, vruće, bez
oblaka)
Oblačno
Kiša (sitna kiša, susnježica,
pljuskovi)
Vjetrovito
Maglovito
Grmljavinske oluje
Snijeg (snježne mećave,
naleti, mećava, snježni zapusi,
susnježica, ledena kiša,
ledena kišica)
Dim (prašina,
izmaglica)
Pregled uvjeta za more
Funkcija Uvjeti na moru prikazuje podatke o uvjetima na
površini, uključujući vjetrove, te visinu vala, period vala i smjer
vala.
Odaberite Vrijeme > Uvjeti na moru.
Vjetrovi na površini
Vektori vjetrova na površini na karti uvjeta na moru prikazuju se
u obliku grafikona vjetra koji označava smjer iz kojeg puše
vjetar. Grafikon vjetra je krug s repom. Crta ili zastavica
pričvršćena za rep grafikona vjetra označava brzinu vjetra.
Kratka crta predstavlja 5 čvorova, duga crta predstavlja 10
čvorova, a trokut predstavlja 50 čvorova.
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Mirno
20 čvorova
5 čvorova
50 čvorova
10 čvorova
65 čvorova
15 čvorova
Visina vala, period vala i smjer vala
Visine valova za određeno područje prikazuju se u varijacijama
boje. Različite boje označavaju različite visine valova, kao što je
prikazano na legendi.
Period vala označava vrijeme (u sekundama) između
uzastopnih valova. Crte perioda vala označavaju područja s
istim periodom vala.
Smjer valova na karti je prikazan pomoću crvenih strelica.
Usmjerenost svake strelice označava smjer u kojem se val
kreće.
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi
vremenski period
1 Odaberite Vrijeme > Uvjeti na moru.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz prognoze uvjeta na moru za sljedećih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljedeća prognoza ili
nekoliko puta.
• Za prikaz prognoze uvjeta na moru za proteklih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Prethodna prognoza ili
nekoliko puta.
Pregled ribolovnih informacija
Vremenska ribolovna karta prikazuje trenutnu temperaturu vode,
uvjete tlaka na površini i ribolovne prognoze.
Odaberite Vrijeme > Ribolov.
Informacije o tlaku na površini i temperaturi vode
Informacije o tlaku na površini prikazuju se kao izobare tlaka i
područja tlaka. Izobare spajaju točke jednakog tlaka. Očitanja
34
tlaka mogu pomoći u određivanju vremenskih uvjeta i vjetra.
Područja visokog tlaka uglavnom se pridružuju vedrom
vremenu. Područja niskog tlaka uglavnom uključuju oblake i
mogućnost padalina. Blisko postavljene izobare pokazuju
snažan gradijent tlaka. Snažni gradijenti tlaka pridružuju se
područjima s jakim vjetrovima.
Jedinice tlaka prikazuju se u milibarima (mb), inčima žive (inHg)
ili hektopaskalima (hPa).
Sjenčanje u boji označava temperaturu vode na površini, kao
što prikazuje legenda u kutu zaslona.
Prognoza lokacija riba
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim
vremenskim uvjetima za određene vrste riba.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
1 Na prognostičarskoj ribolovnoj karti odaberite Vrijeme >
Ribolov > Izbornik > Vrste riba.
2 Odaberite vrstu riba.
3 Odaberite Uključi.
4 Ponovite korake 2 i 3 ako želite prikazati područja s
optimalnim vremenskim uvjetima za dodatne vrste riba.
Zasjenčana područja označuju optimalna područja za ribolov.
Odaberete li više od jedne vrste riba, možete odabrati i
zasjenčano područje za prikaz vrsta riba koje se nalaze u
tom zasjenčanom području.
Promjena raspona boja za temperaturu površine mora
Raspon boja možete mijenjati dinamički kako biste dobili
očitanja površine mora u višoj rezoluciji.
1 Na prognostičkoj ribolovnoj karti odaberite Izbornik >
Temperatura mora.
2 Odaberite opciju:
• Kako bi uređaj za iscrtavanje automatski podešavao
raspon temperatura, odaberite Automatska
konfiguracija.
Uređaj za iscrtavanje automatski pronalazi donje i gornje
ograničenje za trenutni zaslon i ažurira mjerilo boja za
temperaturu.
• Kako biste unijeli donje i gornje ograničenje za raspon
temperatura, odaberite Donja granica ili Gornja granica i
zatim unesite donju i gornju granicu.
Informacije o vidljivosti
Vidljivost je maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće
vidjeti na površini, kao što prikazuje legenda s lijeve strane
zaslona. Promjene u sjenčanju vidljivosti prikazuju promjenu
prognoze u vidljivosti na površini.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim uređajima ni
na svim pretplatama.
Odaberite Vrijeme > Vidljivost.
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski
period
1 Odaberite Vrijeme > Vidljivost.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz prognoze vidljivosti za sljedećih 36 sati u
koracima od 12 sati odaberite Sljedeća prognoza ili
nekoliko puta.
• Za prikaz prognoze vidljivosti proteklih 36 sati u koracima
od 12 sati odaberite Prethodna prognoza ili nekoliko
puta.
Pregled izvješća plutače
Očitanja za izvješća preuzeta su s plutača i obalnih stanica za
promatranje. Ta se očitanja koriste za određivanje temperature
SiriusXM vrijeme
zraka, rosišta, temperature vode, morskih mijena, visine i
perioda vala, smjera i brzine vjetra, vidljivosti te barometrijskog
tlaka.
1 Na meteorološkoj karti odaberite .
2 Odaberite Pregledaj > Plutača.
Pregledaj se neće pojaviti ako se pokazivač ne nalaz u blizini
objekta. Ako se pokazivač nalazi u blizini samo jednog
objekta, prikazat će se naziv plutače.
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače
Možete odabrati područje u blizini plutače za pregled podataka o
prognozi.
1 Na meteorološkoj karti odaberite željenu lokaciju.
2 Odaberite Lokalno vrijeme.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta od lokalne
vremenske usluge odaberite Trenutno stanje.
• Za prikaz lokalne vremenske prognoze odaberite
Prognoza.
• Za pregled vjetrova na površini i barometrijskog tlaka
odaberite Površina mora.
• Za pregled podataka o vjetru i valovima odaberite
Pomorsko izvješće.
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti
1 Odaberite lokaciju na meteorološkoj karti.
2 Odaberite Nova točka.
Prekrivanje vremenskom prognozom
Prekrivanje vremenskom prognozom dodaje vrijeme i
informacije o vremenu na navigacijsku kartu, ribolovnu kartu i
Perspective 3D kartu. Navigacijska karta i ribolovna karta mogu
prikazivati meteorološki radar, visinu vrha oblaka, gromove,
meteorološke plutače, lokalna upozorenja i upozorenja o
uraganu. Na karti Perspective 3D može se prikazati
meteorološki radar.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom koje su
konfigurirane za jednu kartu ne primjenjuju se na drugu kartu.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom potrebno je
zasebno konfigurirati za svaku kartu.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na
karti
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite Izbornik >
Postavljanje karte > Vrijeme > Vrijeme > Uključi.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
navigacijskoj karti
Na navigacijskoj karti odaberite Izbornik > Postavljanje karte >
Vrijeme.
Vrijeme: Uključuje i isključuje prekrivanje vremenskom
prognozom.
Padaline: Prikazuje podatke o padalinama.
Naoblaka: Prikazuje podatke o naoblaci.
Podaci o plutači: Prikazuje meteorološke plutače.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom na
ribolovnoj karti
Na ribolovnoj karti odaberite Izbornik > Postavljanje karte >
Vrijeme.
Padaline: Prikazuje podatke o padalinama.
Temperatura mora: Prikazuje podatke o temperaturi mora.
Konfiguracija uređaja
Podaci o plutači: Prikazuje meteo-plutače.
Legenda: Prikazuje legendu vremenske prognoze.
Pregled podataka o pretplati na vremensku
prognozu
Možete pregledati podatke o uslugama vremenske prognoze na
koje ste se pretplatili kao i podatak o minutama proteklim nakon
posljednjeg ažuriranja podataka za svaku uslugu.
Odaberite Vrijeme > Pretplata na vremensku prognozu.
Konfiguracija uređaja
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje
Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se automatski
uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom ga
morate uključiti pritiskom na .
Odaberite Postavke > Sustav > Autom. uključivanje.
NAPOMENA: Kad je Autom. uključivanje postavljeno na
Uključi, a isključili ste uređaj za iscrtavanje pomoću gumba
te ste isključili napajanje i ponovo ga priključili za manje od
dvije minute, možda ćete morati pritisnuti kako bi se uređaj
za iscrtavanje ponovo pokrenuo.
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zaslon: Prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i shemu
boja.
Generator zvučnog signala: Uključuje i isključuje ton odabran
za alarme i odabire.
GPS: Daje informacije o položaju i postavkama GPS satelita
(GPS postavke).
Autom. uključivanje: Automatski uključuje uređaj prilikom
priključivanja na napajanje (Automatsko uključivanje uređaja
za iscrtavanje, stranica 35).
Izgled tipkovnice: Postavlja tipkovnicu na abecedni ili računalni
izgled.
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.
Brzina - izvori: Postavlja izvor za podatke o brzini koji se koriste
za izračun stvarne brzine vjetra ili potrošnje goriva. Brzina
kroz vodu je očitanje brzine sa senzora brzine kroz vodu, a
GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Simulator: Uključuje simulator i omogućava postavljanje brzine i
simulirane lokacije.
Postavke zaslona
Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.
Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon.
Pozadinsko osvjetljenje: Postavlja razinu pozadinskog
osvjetljenja.
Način rada boja: Postavlja uređaj za prikaz dnevnih ili noćnih
boja.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Prikaz trake s izbornicima: Prikazuje traku s izbornicima ili je
automatski sakriva ako nije potrebna.
GPS postavke
Odaberite Postavke > Sustav > GPS.
Prikaz neba: Prikazuje relativan položaj GPS satelita na nebu.
35
GLONASS: Uključuje ili isključuje upotrebu GLONASS-a
(ruskog satelitskog sustava). Kad se sustav koristi u
situacijama gdje je vidljivost neba loša, ova konfiguracija
može se koristiti u kombinaciji s GPS-om kako biste dobili
preciznije podatke o položaju.
WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS (u Sjevernoj
Americi) ili EGNOS (u Europi) koji mogu dati preciznije
podatke o GPS položaju. Kad koristite WAAS ili EGNOS,
uređaju treba dulje vrijeme za pronalaženje satelita.
Filtar brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom
vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile
ujednačenije.
Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS-a.
1 Dovršite postupak na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À, izmjerite
udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila. Unesite tu
vrijednost u koracima 3 i 4 kao pozitivan broj.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, izmjerite
udaljenost od sonde do razine vode. Unesite tu vrijednost
u koracima 3 i 4 kao negativan broj.
Prikaz zapisa događaja
Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Zapis događaja.
Prikaz informacija o softveru sustava
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve
informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju
dodatnog Garmin radara (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam
informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili
za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Informacije o softveru.
Postavke za moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Dubina kobilice: Prilagođava očitanja dubine kobilice, tako da
se dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije
sonde (Postavljanje dubine kobilice, stranica 36).
Pomak temperature: Kompenzira očitanja temperature vode iz
NMEA 0183 senzora temperature vode ili sonde koja ima
mogućnost mjerenja temperature (Postavljanje pomaka
temperature vode, stranica 36).
Kalibriraj brzinu kroz vodu: Kalibrira sondu koja ima
mogućnost mjerenja brzine ili senzor brzine (Kalibriranje
uređaja za mjerenje brzine kroz vodu, stranica 36).
Kapacitet goriva: Postavlja kombinirani kapacitet goriva za sve
spremnike goriva na plovilu ( Postavljanje kapaciteta goriva
za plovilo, stranica 27).
Vrsta plovila: Omogućava određene značajke uređaja za
iscrtavanje na temelju vrste plovila.
Napuni sve spremnike: Postavlja vrijednosti tako da prikazuju
pune spremnike (Sinkroniziranje podataka o gorivu sa
stvarnom količinom goriva u plovilu, stranica 27).
Dodaj gorivo plovilu: Omogućuje unos količine goriva koju ste
ulili u spremnik kad ga niste napunili do kraja (Sinkroniziranje
podataka o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu,
stranica 27).
Postavi ukupno gorivo: Postavlja kombiniranu količinu goriva
za sve spremnike goriva na plovilu (Sinkroniziranje podataka
o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu, stranica 27).
Postavljanje ograničenja mjerača: Postavlja gornju i donju
granicu za razne mjerače (Prilagođavanje ograničenja
mjerača motora i mjerača goriva, stranica 27).
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za površinsko
očitanje za dubinu kobilice pa na taj način omogućujete mjerenje
dubine od dna kobilice umjesto od lokacije sonde. Unesite
pozitivan broj za dubinu kobilice. Za velika plovila koja mogu
gaziti nekoliko metara možete unijeti i negativan broj.
36
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ili na osnovi lokacije sonde.
4 Unesite udaljenost izmjerenu u koraku 1.
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Ako je s uređajem za iscrtavanje povezana sonda koja ima
mogućnost mjerenja brzine, možete ju kalibrirati tako da se
poboljša preciznost podataka o brzini kroz vodu koje uređaj za
iscrtavanje prikazuje.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kalibriraj brzinu kroz
vodu.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne
očitava brzinu, prikazat će se poruka.
3 Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila.
4 Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite
nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.
5 Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli
dobro spojeni.
6 Ako nastavite dobivati poruku, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.
Postavljanje pomaka temperature vode
Za postavljanje pomaka temperature vode morate imati NMEA
0183 senzor temperature vode ili sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa
senzora temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i povezana
je s uređajem za iscrtavanje.
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora
temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona
zaista jest. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku
negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za
Konfiguracija uređaja
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona
zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temperature.
5 Unesite pomak temperature izračunat u koraku 3.
Komunikacijske postavke
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Komunikacije.
Serijski priključak 1: Postavlja format ulaza/izlaza koji će se
koristiti za priključak 1 prilikom povezivanja uređaja za
iscrtavanje na vanjske uređaje NMEA, računala ili druge
Garmin uređaje.
Serijski priključak 2: Postavlja format ulaza/izlaza koji će se
koristiti za priključak 1 prilikom povezivanja uređaja za
iscrtavanje na vanjske uređaje NMEA, računala ili druge
Garmin uređaje.
Postavljanje NMEA 0183: Postavlja na koji način uređaj za
iscrtavanje vidi izlazne poruke iz NMEA 0183, koliko će se
decimalnih mjesta emitirati u NMEA izlazu i kako se
identificiraju međutočke (Postavke za NMEA 0183,
stranica 37).
Postavljanje NMEA 2000: Omogućuje pregledavanje i
označavanje uređaja na mreži NMEA 2000 (NMEA 2000
postavke, stranica 37).
Pomorska mreža: Omogućava prikaz uređaja s kojima dijelite
karte, sonarske ili radarske podatke. Nije dostupno na svim
modelima uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Podatke s mreže možete vidjeti samo na
modelima koji podržavaju te podatke. Na primjer, ne možete
gledati umreženi radar na modelu koji ne podržava radare.
Bežični uređaji: Omogućuje postavljanje bežičnih uređaja
(Komunikacija s bežičnim uređajima, stranica 3). Nije
dostupno na svim modelima uređaja za iscrtavanje.
Wi-Fi® mreža: Omogućuje postavljanje Wi‑Fi mreže
(Komunikacija s bežičnim uređajima, stranica 3).
NMEA 0183
Uređaji za iscrtavanje podržavaju standard NMEA 0183 koji se
koristi za povezivanje raznih NMEA 0183 uređaja kao što su
VHF radio-prijemnici, NMEA instrumenti, automatski piloti,
senzori vjetra i senzori smjera.
Za povezivanje uređaja za iscrtavanje s dodatnim NMEA 0183
uređajima pogledajte upute za montažu uređaja za iscrtavanje.
Odobreni NMEA 0183 izvodi za uređaj za iscrtavanje su
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE i
vlasnički izvodi tvrtke Garmin PGRME, PGRMM te PGRMZ.
Ovaj uređaj za iscrtavanje uključuje i podršku za WPL izvod,
DSC i NMEA 0183 sonarni ulaz s podrškom za izvode DPT
(dubina) ili DBT, MTW (temperatura vode) i VHW (temperatura
vode, brzina i smjer).
Postavke za NMEA 0183
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
0183.
Sonar: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za sonar (ako je
moguće).
Ruta: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za rute.
Sustav: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za informacije o
sustavu.
Garmin: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za vlasničke
izvode tvrtke Garmin.
Preciznost položaja: Prilagođava broj znamenaka s desne
strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.
Konfiguracija uređaja
ID oznake točaka: Postavlja uređaj na emitiranje naziva
međutočaka i brojeva putem NMEA 0183 za vrijeme
navigacije. Upotrebom brojeva mogli bi se razriješiti problemi
s kompatibilnosti sa starijim NMEA 0183 automatskim
pilotima.
Dijagnostika: Prikazuje dijagnostičke informacije za NMEA
0183.
Zadane postavke: Vraća izvorne tvorničke postavke za NMEA
0183.
NMEA 2000 postavke
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
2000.
Popis uređaja: Prikazuje uređaje priključene na mrežu.
Označi uređaje: Mijenja oznake za dostupne priključene
uređaje.
Prikaz popisa uređaja na mreži NMEA 2000
Možete vidjeti koji su sve uređaji povezani s mrežom NMEA
2000.
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
2000 > Popis uređaja.
Postavljanje alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Postavljanje alarma za gorivo
Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni
senzor protoka goriva mora se povezati s mrežom NMEA 2000.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo > Alarm za gorivo >
Uključi.
2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm.
Postavljanje meteoroloških alarma
Za postavljanje meteoroloških alarma kompatibilni uređaj za
iscrtavanje mora biti povezan s meteorološkim uređajem kao što
je GXM i trebate imati valjanu pretplatu na vremensku prognozu.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Vrijeme.
2 Uključite alarme za određene vremenske uvjete.
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.
37
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Pravi postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodetski datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako
koristite kartu za koju je naveden drugi geodetski datum
karte.
Referent. vrijeme tlaka: Postavlja referentno vrijeme koje se
koristi za izračun trenda barometra. Ovaj je trend prikazan u
polju barometra.
Format za vrijeme: Odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.
Vremenska zona: Postavlja vremensku zonu ili omogućuje
automatski odabir na temelju GPS lokacije.
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Navigacija.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Automatsko navođenje: Postavlja parametre koje ploter koristi
prilikom izračuna putanje za Automatsko navođenje kada
koristite neke premium karte.
Aktiv. skret. – prijelaza: Postavlja temelj izračuna prijelaza za
skretanje na vrijeme ili udaljenost.
Vrij. skretanja – prijel.: Postavlja koliko ćete vremena prije
skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Doba dana odabrana za postavku Aktiv. skret. – prijelaza.
Povećate li ovu vrijednost, možete poboljšati preciznost
sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili putanjom za
Automatsko navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama.
Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost
sustava autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove
vrijednosti.
Udalj. skret. – prijelaza: Postavlja koliko ćete daleko prije
skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Udaljenost odabrana za postavku Aktiv. skret. – prijelaza.
Povećate li ovu vrijednost, možete poboljšati preciznost
sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili putanjom za
Automatsko navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama.
Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost
sustava autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove
vrijednosti.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Preferirana dubina i Vertikalna udaljenost utječu na
način na koji ploter izračunava putanju za Automatsko
navođenje. Ako u određenom području nije poznata dubina vode
ili visina prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za
Automatsko navođenje. Ovisno o kartografskim podacima, ako
je područje na početku ili na kraju putanje za Automatsko
navođenje pliće nego što je postavljeno u opciji Preferirana
dubina ili manje nego što je postavljeno u opciji Vertikalna
udaljenost, putanja za Automatsko navođenje za to se područje
može, ali ne mora izračunati. Na karti se kurs kroz ta područja
prikazuje kao siva linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija.
Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će
se poruka upozorenja.
38
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Automatsko navođenje.
Preferirana dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad
koje vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o
dubini s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja za
Automatsko navođenje možda će se pomaknuti ako ovu
postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne
vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne.
Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja
postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj
putanje za Automatsko navođenje možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju
kroz uske vodene putove (Prilagođavanje udaljenosti od
obale, stranica 13).
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje. Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Automatsko
navođenje > Udaljenost od obale > Normalno.
3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
Konfiguracija uređaja
8 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Ostale postavke plovila
Kad je kompatibilni uređaj za iscrtavanje povezan s AIS
uređajem ili VHF radijem, možete postaviti način na koji se
druga plovila prikazuju na uređaju za iscrtavanje.
Odaberite Postavke > Druga plovila.
AIS: Omogućuje i onemogućuje primanje AIS signala.
DSC: Omogućuje i onemogućuje digitalno selektivno pozivanje
(DSC).
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar (Postavljanje alarma za
sudar u sigurnoj zoni, stranica 7 i Omogućivanje upozorenja
na ispitivanje AIS odašiljača, stranica 7).
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
uređaja za iscrtavanje
NAPOMENA: Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje
ste unijeli.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Tvorničke postavke.
Upravljanje podacima uređaja za
iscrtavanje
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort
u ploter
Prije kopiranja podataka u ploter morate imati najnoviju verziju
programa HomePort učitanu u vaše računalo, a u ploter mora
biti postavljena memorijska kartica.
Kopirajte podatke iz HomePort na pripremljenu memorijsku
karticu.
Dodatne informacije potražite u datoteci pomoći HomePort.
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih
proizvođača
Točke i rute možete uvesti i izvesti s uređaja drugih
proizvođača.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Navigacijske
informacije > Prijenos podataka > Vrsta datoteke.
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje
2 Odaberite GPX.
Za ponovni prijenos podataka putem Garmin uređaja odaberite
vrstu datoteke ADM.
Kopiranje podataka s memorijske kartice
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za podatkovnu karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima odaberite
Spoji s kartice.
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
zamjenu postojećih korisničkih podataka odaberite
Zamijeni s kartice.
5 Odaberite naziv datoteke.
Kopiranje točaka, ruta i tragova na
memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
Odaberite
opciju:
4
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu
datoteku i unesite naziv.
• Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite
datoteku s popisa.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku
karticu
Možete kopirati karte s plotera na memorijsku karticu za
upotrebu uz HomePort.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka.
Odaberite
Kopiraj ugrađenu kartu.
3
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3 Odaberite naziv datoteke s popisa ili odaberite Dodaj novu
datoteku.
4 Odaberite Spremi na karticu.
5 Izvadite memorijsku karticu i umetnite je u čitač podatkovne
kartice koji je povezan s računalom.
6 Otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
7 Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje
mjesto na računalu.
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na
ploter
1 Umetnite memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji
je povezan s računalom.
2 Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na
memorijsku karticu u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
3 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
39
4 Odaberite Navigacijske informacije > Upravljanje
podacima > Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.
Spremanje informacija o sustavu na
memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u
obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke
podrške mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi
učitavanja podataka o mreži.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Uređaji tvrtke Garmin > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se spremiti informacije sustava.
4 Izvadite memorijsku karticu.
Dodatak
Rješavanje problema
Uređaj ne prima GPS signal
Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal.
Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal
prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko
tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske
signale.
• Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija
softvera. Ako to nije tako, nadogradite softver uređaja
(Nadogradnja softvera uređaja, stranica 2).
• Uređaj postavite ga tako da ima neometan pogled na nebo
kako bi antena mogla primiti GPS signal. Ako je montiran u
kabini, trebao bi se nalaziti blizu prozora kako bi mogao
primiti GPS signal.
• Ako uređaj koristi vanjsku GPS antenu, provjerite je li antena
priključena na ploter ili NMEA mrežu.
• Ako uređaj ima više od jedne GPS antene, odaberite drugu
antenu (Odabir izvora GPS-a, stranica 2).
Registriranje uređaja
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite http://my.garmin.com .
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda
postoji problem s napajanjem. Pokušajte riješiti problem
primjenom uputa u nastavku.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 V, iako se
preporučuje 12 V.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 V, uređaj se ne može
uključiti.
• Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne
uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin na adresi www.garmin.com/support.
Čišćenje zaslona
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na ulja, vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.
Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir
Ako zaslon ne reagira na dodire kako treba, možete ga
kalibrirati. Zaslon osjetljiv na dodir uređaja za iscrtavanje obično
nije potrebno kalibrirati.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Kalibriraj dodirni
zaslon.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Snimke zaslona
Snimku bilo kojeg zaslona na vašem uređaju za iscrtavanje
možete spremiti kao (.bmp) datoteku. Snimku zaslona možete
prenijeti na računalo.
Snimanje zaslona
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Snimanje
zaslona > Uključi.
3 Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
4 Držite Početni zaslon najmanje šest sekundi.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite
je u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.
2 Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na
memorijskoj kartici.
3 Kopirajte .bmp datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju
lokaciju na računalu.
40
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
Dodatak
su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.
2 Na ploteru odaberite Postavke > Jedinice.
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
PGN
Opis
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
položaja.
4 Ponovno stvorite točku.
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija
potvrđivanja grupe
Zaslon osjetljiv na dodir ne reagira na dodir
Ako zaslon ne odgovara ispravno na dodir, trebate ga kalibrirati.
Pogledajte odjeljak Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir,
stranica 40. Dodirni zaslon plotera obično nije potrebno
kalibrirati.
126996 Podaci o proizvodu
NMEA 0183 – informacije
129539 GNSS DOP-ovi
Tip
Poruka
Odašiljanje GPAPB
Prijem
128259 Brzina: Na vodi
128267 Dubina vode
129799 Napajanje, način rada i frekvencija radio
uređaja
Opis
APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili
trag (autopilot)
130306 Podaci o vjetru
130312 Temperatura
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do točke
127258 Magnetsko odstupanje
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka sustava
za globalno pozicioniranje
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj (zemljopisna
širina i dužina)
129029 Podaci o GNSS položaju
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
129283 Pogreška unakrsne trase
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
129284 Navigacijski podaci
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i
međutočkama
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
Odašiljanje
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
127245 Kormilo
GPRTE
RTE: Rute
127250 Smjer plovila
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
GPWPL
WPL: Lokacija točke
127489 Parametri motora: Dinamično
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsnog traga
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
PGRME
E: Procjena pogreške
127498 Parametri motora: Statično
PGRMM
M: Datum karte
127505 Razina tekućine
PGRMZ
Z: Visina
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
SDDPT
DPT: Dubina
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
DPT
Dubina
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
DBT
Dubina ispod sonde
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
MTW
Temperatura vode
129808 Informacije o DSC pozivu
VHW
Brzina i smjer na vodi
130310 Parametri okoliša
WPL
Lokacija točke
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
130313 Vlažnost
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
130314 Trenutačni tlak
130576 Status malog plovila
Ovi podaci primjenjivi su samo na proizvode koji su kompatibilni s
NMEA 2000.
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetski sjever
MWD
Smjer i brzina vjetra
Licencni ugovor za softver
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS VHF
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potpune informacije o National Marine Electronics
Association (NMEA - Nacionalno udruženje za pomorsku
elektroniku) oblikovanjima i porukama možete naručiti na
adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
Dodatak
127250 Smjer plovila
41
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
42
Dodatak
Indeks
Simboli
3D perspektiva 35
A
AIS 6, 8, 9
alarm 7
određivanje cilja 6, 7
plovila 7
prijetnje 7, 23
radar 23
SART 7
uključivanje 39
uređaj za signale pomoći 7
alarm vučenja sidra 37
alarm za dolazak 37
alarm za gorivo 27, 37
alarm za skretanje s kursa 37
alarm za sudar 7
alarm za sudar u sigurnoj zoni 7
alarmi 15, 37
dolazak 37
duboka voda 21
mjerači 27
motor 27
navigacija 37
plitka voda 21
sonar 21
sudar 7
temperatura vode 21
van kursa 37
vrijeme 37
vučenje sidra 37
animirane struje, morske mijene 5
antena, GPS 2
aplikacija helm 3
automatsko navođenje 12, 13
putovi 13
udaljenost od obale 13, 38
Automatsko navođenje 10, 13, 38
B
bežični uređaji 3
Bluetooth uređaji 30
konfiguracija mreže 3
povezivanje bežičnog uređaja 3, 30
Uređaji Bluetooth 3
Bluetooth uređaji 30
boje opasnosti 9
brisanje, svi korisnički podaci 15
Č
čovjek u moru 11, 29
D
digitalno selektivno pozivanje 29, 30
kanali 30
kontakti 29
pojedinačni rutinski poziv 30
uključivanje 29, 39
DownVü 16
druga plovila
AIS 9
staze 9
DSC. Vidi digitalno selektivno pozivanje
dubina kobilice 36
E
EBL 24
mjerenje 24
prikaz 24
prilagođavanje 24
EGNOS 35
EPIRB 7
F
Fish Eye 3D
podvodni objekti 10
sonarni stožac 10
Indeks
tragovi 10
fotografije, zračni 6
fotografije iz zraka 6
G
Garmin služba za korisničku
podršku, informacije za kontakt 1
gliser 2
GLONASS 35
GPS 40
EGNOS 35
GLONASS 35
izvor 2
signali 2
WAAS 35
granica 15
granice 15
I
ID jedinice 36
Idi na 11
informacije o nebu 28, 29
informacije o sustavu 36, 40
izvješća plutače 34
izvješće o položaju 29, 30
J
jedrenje 8
jedrilica 2
jezik 35
K
kapacitet goriva 27, 36
karte 3, 5, 6, 8. Vidi karte
izgled 9
mjerenje udaljenosti 4
navigacija 4, 6
odabir 4
pojedinosti 4
pomicanje 4
quickdraw 6
simboli 4
smjer, linija 9
ugrađeno 4
kombinacije 15
odabir 15
prilagođeno 15, 16
kompas 26
podatkovna traka 18
ruža 8
korisnički podaci
brisanje 15
sinkronizacija 15
praćeno plovilo 29, 30
prikaz popisa 11
radar 23
sinkronizacija 15
stvaranje 11, 35
uređivanje 11
vrijeme 35
memorijska kartica 39, 40
detaljne karte 39
umetanje 1
utor 1
mjerači
alarmi statusa 27
gorivo 27
motor 27
ograničenja 27
okoliš 28
podaci za okoliš 28
put 26, 27
vjetar 27, 28
mjerači goriva 27
alarm statusa 27, 37
konfiguriranje 27
sinkroniziranje sa stvarnim gorivom 27
mjerači motora 27
alarmi statusa 27
konfiguriranje 27
mjerači okoliša 28
mjerači puta 26, 27
mjerači vjetra 27, 28
mjerači za jedrenje 27
mjerenje udaljenosti 18
karte 4
mjerne jedinice 37
MOB, uređaj 7
N
licencni ugovor za softver 41
način rada Straža 23
tempirano emitiranje 23
zona pod nadzorom 23
nadograđivanje, softver 2
nadogradnje, softver 2
napon 37
navigacijska karta 3, 6, 10, 35
fotografije iz zraka 8
pomicanje 4
pomorske servisne točke 10
postavljanje 8, 38
radarsko prekrivanje 24
staze plovila 9, 30
navigacijske oznake 4
navigacijski alarmi 37
navigacijski umetak 8, 9, 18
NMEA 0183 29, 37, 41
NMEA 2000 29, 37, 41
M
O
L
media player 30, 31
FUSION-Link 30, 31
iPod 30
isključivanje zvuka 31
izvor 30
kanal 31
MTP 31
način podešavanja 31
nasumična reprodukcija 31
naziv uređaja 31
ponavljanje 31
pretraživanje po abecedi 31
radio 31, 32
regija tunera 31
SiriusXM satelitski radio 31
uređaj Android 31
VHF 31
Windows telefon 31
zone 31
međutočke 10
brisanje 11
čovjek u moru 11
kretanje prema 11
odabir boja 2
odredišta
navigacijska karta 10
odabir 10
označavanje lokacije 11
P
player glazbe 30–32. Vidi media player
početni zaslon, prilagođavanje 2
podaci
kopiranje 39
sigurnosno kopiranje 39
podatkovna polja 8, 9
podvodni objekti 10
Položaj, praćenje 29
pomak, prednji dio plovila 26
pomoć. Vidi služba za korisničku podršku
Pomorska mreža tvrtke Garmin 15, 37
pomorske usluge 10
ponovno postavljanje, postavke 32
postavke 6, 35–38
informacije o sustavu 36
prikaz radara 26
43
postavke zaslona 35
povećavanje, karta 4
pozadinsko osvjetljenje 2
poziv u pomoć 29
preciznost GPS-a 37
premium karte 5, 6, 8
Fish Eye 3D 10
fotografije iz zraka 6
indikatori morskih mijena i struja 5
prikaz brojeva 8, 9, 18
prsteni dometa 9
R
radar 22, 24
AIS 23
buka 25, 26
domet 23
emitiranje 22
međutočke 23
način rada Straža 23
optimizacija prikaza 25
osjetljivost 25
polje prikaza 26
pomak prednjeg dijela plovila 26
prilagođeni položaj za zaustavljanje 24
prsteni dometa 26
shema boja 26
skala zumiranja 23
tempirano emitiranje 23
točke 8, 26
tragovi, Fish Eye 3D 8
tragovi odjeka 26
traženje ptica 25
zaslon s prekrivanjem 24
radarsko prekrivanje 24
radio, SiriusXM 31, 32
registracija proizvoda 40
registriranje uređaja 40
ribolovna karta 3, 35
granica 8
pomicanje 4
postavljanje 8
rješavanje problema 40
Ruta do 10
rute 15
brisanje 12
kopiranje 39
navigacija 12
paralelna navigacija 12
prikaz popisa 12
sinkronizacija 15
stvaranje 11, 12
točke 39
uređivanje 12
S
SART 7
sat 37
alarm 37
satelitske slike 6
satelitski signali, primanje 2
SideVü 16
simboli 6
sinkronizacija, korisnički podaci 15
SiriusXM 32
Satelitski radio 31
SiriusXM satelitski radio 31, 32
služba za korisničku podršku 1
informacije za kontakt 1
smjer, linija 5, 9
snimke zaslona 40
snimanje 40
softver
nadograđivanje 2
nadogradnja 2
nadogradnja u tijeku 2
sonar 16, 18
a-scope 20, 21
alarmi 21
brojevi 18
44
brzina pomicanja 20
buka 18, 21
dijeljenje 18
DownVü 16
dubina 19
fiksirano dno 19
frekvencije 19, 20
izgled 21
izvor 18
linija dubine 20
mjerenje udaljenosti 18
mjerilo dubine 19
odbacivanje boje 21
osjetljivost 18
osjetljivost boje 18
Panoptix 17, 20, 21
podvodni objekti 21
prikaz brojeva 20
prikazi 16, 17
SideVü 16
smetnje 21
snimanje 22
stožac 10
šum površine 21
točka 18
whiteline 21
zumiranje 19
sonda 16, 17, 21
SOS 11, 29
stanice za mjerenje morskih struja 28, 29
mjerači 5
stanice za plimu 5, 28, 29
mjerači 5
stanice za predviđanje morskih mijena 28
staze 10
staze plovila 9, 30
Š
širina prometnice 9
T
tipka napajanja 1, 35
tipke 1
napajanje 1
točke 40
kopiranje 39
prikaz 8
sonar 18
tragovi 15
kopiranje 39
prikaz 8
traka s izbornicima 2
trase 14
brisanje 14
navigacija 14
popis 14
prikaz 14
snimanje 14
spremanje 14
spremanje u obliku rute 14
uređivanje 14
tvorničke postavke 39
sonar 21
video 32
konfiguriranje 32
voda
brzina 36
pomak temperature 36
vrijeme 8, 32, 33
alarmi 37
informacije o valovima 34
karte 35
navigacijska karta 35
odašiljanja 33
padaline 33
prekrivanje 35
pretplata 32, 35
prognoza 33–35
ribolov 34
ribolovna karta 35
temperatura vode 34
tlak na površini 34
uvjeti na moru 34
vidljivost 34
vjetrovi 34
VRM 24
mjerenje 24
prikaz 24
prilagođavanje 24
W
WAAS 35
Wi‑Fi tehnologija 3, 37
Z
zaključavanje, zaslon 1
zapis događaja 36
zapisnik dubine 22
zapisnik temperature vode 22
zaslon
svjetlina 2
zaključavanje 1
zaslon osjetljiv na dodir 1
kalibracija 40
zumiranje
radar 23
sonar 19
U
udaljenost od obale 13, 38
umrežavanje. Vidi Pomorska mreža tvrtke
upravljanje podacima 39
uređaj
čišćenje 40
registracija 40
tipke 1, 4
uređaj za signale pomoći 7
V
VHF radio 29
DSC kanal 30
pojedinačni rutinski poziv 30
pozivanje AIS cilja 30
pozivi u pomoć 29
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising