Garmin | echoMAP™ 50s | User guide | Garmin echoMAP™ 50s Käyttöopas

Garmin echoMAP™ 50s Käyttöopas
GPSMAP 500/700 sarja ja echoMAP™ 50/70
sarja
®
Käyttöopas
Maaliskuu 2016
190-01556-37_0E
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, BlueChart , g2 Vision , GPSMAP , MapSource ja Ultrascroll ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echoMAP™, Garmin Helm™, GMR™, GSD™, GXM™, HomePort™ ja Meteor™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Bluetooth sana ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön.
FUSION-Link™ on Fusion Electronics Ltd:n tavaramerkki. iOS on Cisco Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n luvalla. iPod on
Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™ ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. NMEA , NMEA 2000
ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. SiriusXM on SiriusXM Radio Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Wi‑Fi on W-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
echoMAP 70 -sarja ja GPSMAP 700 -sarja ................................ 1
Kosketusnäytön käyttäminen ................................................. 1
echoMAP 50 -sarja ja GPSMAP 500 -sarja ................................ 1
Laitteen painikkeet ................................................................. 1
Oppaiden lataaminen ................................................................. 1
Oppaan merkintätavat ................................................................ 1
Lisätietojen saaminen ................................................................. 1
Muistikorttien asettaminen .......................................................... 1
Ohjelmistopäivitys ....................................................................... 2
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille .......................... 2
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille .......................... 2
Laitteen ohjelmiston päivittäminen ......................................... 2
GPS-satelliittisignaalit ................................................................. 2
GPS-lähteen valitseminen ..................................................... 2
Karttaplotterin mukauttaminen..................................... 2
Aloitusnäytön mukauttaminen .................................................... 2
Aluksen tyypin määrittäminen ..................................................... 2
Taustavalon säätäminen ............................................................. 2
Väritilan säätäminen ................................................................... 2
Valikkorivin näyttäminen ja piilottaminen .................................... 2
Tiedonsiirto langattomien laitteiden kanssa............... 2
Wi‑Fi® langattoman verkon määrittäminen ................................ 3
Langattoman laitteen yhdistäminen karttaplotteriin .................... 3
Langattoman kanavan vaihtaminen ............................................ 3
Garmin Helm sovelluksen käyttö karttaplotterin kanssa ............. 3
Langattoman Bluetooth laitteen yhdistäminen ............................ 3
Langattoman Bluetooth laitteen yhteyden katkaiseminen .......... 3
Kartat ja 3D-karttanäkymät ............................................ 3
Merikartta ja avomeren kalastuskartta ........................................ 3
Kartan lähentäminen ja loitontaminen ................................... 4
Kartan panorointi .................................................................... 4
Kohteen valitseminen kartassa laitteen painikkeilla ............... 4
Etäisyyden mittaaminen kartalla ............................................ 4
Karttamerkit ............................................................................ 4
Navigoiminen kartan pisteeseen ............................................ 4
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa ...................... 4
Merimerkkien tietojen näyttäminen ........................................ 4
Kartan valitseminen ............................................................... 4
Keulaviiva ja kulmamerkit ...................................................... 5
Premium-kartat ........................................................................... 5
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen .......................... 5
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa ............................. 5
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen ............................ 6
Garmin Quickdraw™ Contours kartat ......................................... 6
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw Contours
toiminnolla .............................................................................. 6
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw Contours
karttaan .................................................................................. 6
Garmin Quickdraw Contours asetukset ................................. 6
Automaattinen tunnistusjärjestelmä ............................................ 6
AIS-kohdesymbolit ................................................................. 6
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu
reitti ........................................................................................ 7
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3Dkarttanäkymässä .................................................................... 7
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi ............................................ 7
AIS-uhkaluettelon näyttäminen .............................................. 7
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle .................. 7
AIS-hätäsignaalit .................................................................... 7
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä ................................. 8
Kartan ja 3D-karttanäkymän asetukset ...................................... 8
Meri- ja kalastuskartan määritys ............................................ 8
Sisällysluettelo
Reittipisteiden ja jälkien asetukset kartoissa ja
karttanäkymissä ..................................................................... 8
Laylinien asetukset ................................................................ 8
Päällekkäisten numeroiden asetukset ................................... 8
Navigoinnin liitekartan näyttäminen ....................................... 9
Kartan ulkoasuasetukset ........................................................ 9
Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden -viivan
määrittäminen ........................................................................ 9
Muiden alusten asetukset kartoissa ja karttanäkymissä ........ 9
Fish Eye 3D -asetukset ........................................................ 10
Navigointi käyttäen karttaplotteria ............................. 10
Perustietoa navigoinnista ......................................................... 10
Määränpäät ............................................................................... 10
Määränpään hakeminen nimellä .......................................... 10
Määränpään valitseminen merikartasta ............................... 10
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen ................................... 10
Navigoinnin lopettaminen ......................................................... 11
Reittipisteet ............................................................................... 11
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi .................. 11
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin ............................... 11
MOB-sijainnin merkitseminen ja navigoinnin aloittaminen
siihen .................................................................................... 11
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä ....................... 11
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen ............................. 11
Tallennetun reittipisteen siirtäminen .................................... 11
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen .......................................................................... 11
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen .......................... 11
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ..................................... 11
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla ............................................................................ 11
Reitit .......................................................................................... 11
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista ....... 11
Reitin luominen ja tallentaminen .......................................... 12
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
näyttäminen ......................................................................... 12
Tallennetun reitin muokkaaminen ........................................ 12
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä ................. 12
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin mukaan .... 12
Tallennetun reitin poistaminen ............................................. 12
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen ......................... 12
Automaattinen opastus ............................................................. 12
Automaattinen opastus määrittäminen ja noudattaminen .... 13
Automaattinen opastus radan luominen ja tallentaminen .... 13
Automaattisen opastuksen radan säätäminen ..................... 13
Meneillään olevan Automaattinen opastus laskennan
peruuttaminen ...................................................................... 13
Ajoitetun saapumisen asettaminen ...................................... 13
Automaattisen opastuksen reitin määritykset ...................... 13
Jäljet ......................................................................................... 14
Jälkien näyttäminen ............................................................. 14
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen .................................... 14
Aktiivisen jäljen tallentaminen .............................................. 14
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen ................................. 14
Tallennetun jäljen muokkaaminen ....................................... 14
Jäljen tallentaminen reitiksi .................................................. 14
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan ................................................................................ 14
Tallennetun jäljen poistaminen ............................................ 14
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen ......................... 14
Aktiivisen jäljen seuraaminen ............................................... 14
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen ............................................. 14
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana ..................... 14
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen .............................. 14
Rajaviivat .................................................................................. 15
Rajaviivan luominen ............................................................. 15
i
Reitin muuntaminen rajaviivaksi .......................................... 15
Jäljen muuntaminen rajaviivaksi .......................................... 15
Rajaviivan muokkaaminen ................................................... 15
Rajaviivan hälytyksen asettaminen ...................................... 15
Rajaviivan poistaminen ........................................................ 15
Navigoinnin lopettaminen ......................................................... 15
Käyttäjätietojen synkronoiminen Garmin Marine
Networkissa .............................................................................. 15
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien
poistaminen .............................................................................. 15
Yhdistelmät................................................................... 15
Yhdistelmän valitseminen ......................................................... 15
Yhdistelmänäytön mukauttaminen ........................................... 15
Mukautetun yhdistelmänäytön lisääminen ................................ 16
Luotain.......................................................................... 16
Luotainnäkymät ........................................................................ 16
Perinteinen luotainnäkymä .................................................. 16
DownVü luotainnäkymä ....................................................... 16
SideVü luotainnäkymä ......................................................... 16
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä ...................................... 16
Jaetun taajuuden luotainnäkymä ......................................... 16
Panoptix luotainnäkymät ...................................................... 17
Luotainnäkymän vaihtaminen .............................................. 17
Kaikuanturin tyypin valitseminen .............................................. 17
Reittipisteen luominen luotainnäytössä käyttämällä
kosketusnäyttöä ........................................................................ 18
Reittipisteen luominen luotainnäytössä käyttämällä laitteen
painikkeita ................................................................................. 18
Etäisyyden mittaaminen luotainnäytössä ................................. 18
Luotainnäytön tauon määrittäminen ......................................... 18
Luotainhistorian tarkasteleminen .............................................. 18
Luotaimen jakaminen ................................................................ 18
Luotainlähteen valitseminen ................................................ 18
Luotainlähteen nimeäminen uudelleen ................................ 18
Päällekkäisten numeroiden mukauttaminen ............................. 18
Yksityiskohtien määrän säätäminen ......................................... 18
Värien voimakkuuden säätäminen ........................................... 18
Syvyys- tai leveysasteikon alueen säätäminen ........................ 19
Luotainnäytön näkymän zoomaustason määrittäminen ........... 19
Kaikunopeuden määrittäminen ................................................. 19
Luotaintaajuudet ....................................................................... 19
Taajuuksien valitseminen ..................................................... 19
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi ............................ 19
Panoptix luotainnäkymien mukauttaminen ............................... 20
Kompassin kalibroiminen ..................................................... 20
LiveVü luotainnäkymien ulkoasun muuttaminen .................. 20
LiveVü kaikuanturin lähetyskulman määrittäminen .............. 20
RealVü katselukulman ja zoomaustason säätäminen ......... 20
RealVü luotainnäkymien ulkoasun muuttaminen ................. 20
RealVü pyyhkäisynopeuden säätäminen ............................. 20
A-Scopen käynnistäminen ........................................................ 20
Luotainasetus ........................................................................... 20
Luotainasetukset .................................................................. 20
RealVü luotainasetukset ...................................................... 21
LiveVü luotainasetukset ....................................................... 21
Luotaimen ulkoasun asetukset ............................................ 21
Luotaimen lisäasetukset ...................................................... 21
Luotainhälytyksen asetukset ................................................ 21
Kaikuanturin asennusasetukset ........................................... 21
Luotaintallenteet ....................................................................... 22
Luotainnäytön tallentaminen ................................................ 22
Luotaintallennuksen lopettaminen ....................................... 22
Luotaintallennuksen poistaminen ........................................ 22
Luotaintallenteiden toistaminen ........................................... 22
Syvyys- ja veden lämpö ‑kaaviot .............................................. 22
ii
Syvyys- ja Veden lämpö ‑kaavioiden alueen ja aikaskaalan
määrittäminen ...................................................................... 22
Tutka.............................................................................. 22
Tutkanäyttötilat ......................................................................... 22
Tutkan signaalien lähettäminen ................................................ 22
Tutkan alueen säätäminen ....................................................... 22
Tutkan kantaman valintaa koskevia vihjeitä ........................ 23
Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä .............................. 23
Reittipisteen merkintä tutkanäytössä ........................................ 23
Sentry-tila .................................................................................. 23
Ajastetun lähetyksen ottaminen käyttöön ............................ 23
Valmius- ja lähetysaikojen määrittäminen ............................ 23
Hälytysalueen ottaminen käyttöön ....................................... 23
Pyöreän hälytysalueen määrittäminen ................................. 23
Osittaisen hälytysalueen määrittäminen .............................. 23
AIS-uhkaluettelon näyttäminen ............................................ 23
AIS-alusten näyttäminen tutkanäytössä .............................. 23
VRM ja EBL .............................................................................. 23
VRM- ja EBL-tietojen näyttäminen ....................................... 23
VRM- ja EBL-tietojen muokkaaminen .................................. 24
Etäisyyden ja suuntiman mittaus kohteeseen ...................... 24
Päällekkäistutka ........................................................................ 24
Päällekkäistutkan ja karttatietojen kohdistus ....................... 24
Päällekkäistutkan näyttäminen ............................................ 24
Mukautetun pysäytysasennon asettaminen ............................. 24
Tutkan lähetyksettömän alueen ottaminen käyttöön ja
säätäminen ............................................................................... 24
Tutkan signaalien lähetyksen lopettaminen .............................. 24
Tutkanäytön optimointi .............................................................. 24
Tutkan herkkyys ja välke ...................................................... 24
Kaikuvanat ........................................................................... 25
Tutkanäyttöasetukset ........................................................... 26
Tutkan ulkoasuasetukset ..................................................... 26
Veneen keulan poikkeama-arvo .......................................... 26
Mittari- ja kalenteritiedot .............................................. 26
Kompassin näyttäminen ........................................................... 26
Matkamittareiden näyttäminen .................................................. 26
Matkamittarien nollaaminen ................................................. 26
Moottori- ja polttoainemittarien tarkasteleminen ....................... 26
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen ...... 26
Moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto ..................... 26
Joidenkin moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto .... 27
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän
valitseminen ......................................................................... 27
Mittareissa näytettävien moottoreiden mukauttaminen ....... 27
Polttoainemittarien näyttömääritykset .................................. 27
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen .................... 27
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen polttoaineen
kanssa .................................................................................. 27
Polttoainehälytyksen määrittäminen .................................... 27
Tuulimittareiden tarkasteleminen .............................................. 27
Purjehduksen tuulimittarin määrittäminen ............................ 27
Nopeuslähteen määrittäminen ............................................. 27
Tuulimittarin suuntalähteen määrittäminen .......................... 27
Luovikulmamittarin mukauttaminen ..................................... 27
Ympäristömittareiden tarkasteleminen ..................................... 27
Tuulimittarin kohdistuksen määrittäminen ............................ 28
Ympäristömittarin suuntalähteen määrittäminen ................. 28
Ilmanpainemittarin viiteajan asettaminen ............................. 28
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot ............................. 28
Vuorovesiasemien tiedot ...................................................... 28
Virtausaseman tiedot ........................................................... 28
Tiedot taivaankappaleista .................................................... 28
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-, virtausasema- tai
taivaankappaletietojen tarkasteleminen ............................... 28
Sisällysluettelo
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman tietojen
tarkasteleminen .................................................................... 28
Kalenteritietojen tarkasteleminen merikartasta .................... 28
DSC (Digital Selective Calling).................................... 28
Verkotetun karttaplotterin ja VHF-radion käyttäminen .............. 28
DSC:n käynnistäminen ............................................................. 28
DSC-luettelo ............................................................................. 28
DSC-luettelon tarkasteleminen ............................................ 28
DSC-yhteystiedon lisääminen .............................................. 28
Tulevat hätäkutsut .................................................................... 29
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo ................... 29
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta ............................. 29
Mies yli laidan- ja SOS-hätäkutsut karttaplotterista ............. 29
Sijainnin seuranta ..................................................................... 29
Sijaintiraportin näyttäminen .................................................. 29
Navigointi jäljitettyyn alukseen ............................................. 29
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen
sijainnista ............................................................................. 29
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen ................................ 29
Sijaintiraporttikutsun poistaminen ........................................ 29
Alusten jälkien näyttäminen kartassa .................................. 29
Erilliset rutiinikutsut ................................................................... 29
DSC-kanavan valitseminen .................................................. 29
Erillinen rutiinikutsu .............................................................. 29
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle ........................................ 29
Mediasoitin.................................................................... 30
Mediasoittimen avaaminen ....................................................... 30
Kuvakkeet ............................................................................ 30
Medialähteen valitseminen ....................................................... 30
Langattoman Bluetooth laitteen liittäminen
mediasoittimeen ................................................................... 30
Musiikin toistaminen ................................................................. 30
Musiikin selaaminen ............................................................. 30
Kappaleen määrittäminen toistettavaksi .............................. 30
Kaikkien kappaleiden määrittäminen toistettaviksi .............. 30
Kappaleiden satunnaistoiston määrittäminen ...................... 30
Radion kuunteleminen ......................................................... 30
MTP-lähteen avaaminen ...................................................... 30
Äänenvoimakkuuden säätäminen ............................................ 30
Vyöhykkeiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 30
Mediatiedostojen äänen mykistäminen ................................ 30
VHF-kanavien haku .................................................................. 31
VHF-vaimennustason säätäminen ........................................... 31
Laitteen nimen määrittäminen .................................................. 31
SiriusXM® Satellite Radio ........................................................ 31
SiriusXM radiotunnuksen sijainti .......................................... 31
SiriusXM tilauksen aktivoiminen .......................................... 31
Kanavaoppaan mukauttaminen ........................................... 31
SiriusXM kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon .......... 31
SiriusXM lapsilukon avaaminen ........................................... 31
Videokuvan katsominen.............................................. 31
Videon ulkoasun määrittäminen ............................................... 32
SiriusXM sää................................................................. 32
SiriusXM laitteet ja tilausvaatimukset ....................................... 32
Säätietolähetykset .................................................................... 32
Sadetietojen tarkasteleminen ................................................... 32
Sadenäkymät ....................................................................... 32
Myrskysolu- ja salamatiedot ..................................................... 32
Hirmumyrskytiedot .................................................................... 32
Säävaroitukset ja -tiedotteet ..................................................... 32
Ennustetiedot ............................................................................ 32
Jonkin toisen ajanjakson ennustetietojen
tarkasteleminen .................................................................... 33
Meri- tai avomeriennusteen tarkasteleminen ....................... 33
Sisällysluettelo
Säärintamat ja painekeskukset ............................................ 33
Kaupunkiennusteet .............................................................. 33
Meriolosuhteiden tarkasteleminen ............................................ 33
Pinnan tuulet ........................................................................ 33
Aallon korkeus, aaltojakso ja aallon suunta ......................... 33
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen meren olosuhdetietojen
tarkasteleminen .................................................................... 33
Kalastustietojen tarkasteleminen .............................................. 33
Pinnan painetiedot ja veden lämpötilatiedot ........................ 33
Kalasijaintien ennustaminen ................................................ 33
Merenpinnan lämpötilan värialueen muuttaminen ............... 34
Näkyvyystiedot .......................................................................... 34
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen näkyvyystietojen
tarkasteleminen .................................................................... 34
Poijuraporttien näyttäminen ...................................................... 34
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä ........ 34
Reittipisteen luominen sääkarttaan .......................................... 34
Sään peittokuva ........................................................................ 34
Sään peittokuvan ottaminen käyttöön kartassa ................... 34
Sään peittokuva-asetukset merikartassa ............................. 34
Sään peittokuva-asetukset kalastuskartassa ....................... 34
Säätilaustietojen tarkasteleminen ............................................. 34
Laitteen määrittäminen ................................................ 34
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti ........................ 34
Järjestelmäasetukset ................................................................ 34
Näyttöasetukset ................................................................... 35
GPS-asetukset ..................................................................... 35
Tapahtumalokin tarkasteleminen ......................................... 35
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen ........ 35
Oman veneen asetukset ........................................................... 35
Köliasetuksen määrittäminen ............................................... 35
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi ....................................... 35
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen ........................ 36
Yhteysasetukset ....................................................................... 36
NMEA 0183 .......................................................................... 36
NMEA 2000 asetukset ......................................................... 36
Hälytysten määrittäminen ......................................................... 36
Navigointihälytykset ............................................................. 36
Järjestelmähälytykset ........................................................... 36
Polttoainehälytyksen määrittäminen .................................... 36
Säähälytysten määrittäminen ............................................... 37
Yksikköasetukset ...................................................................... 37
Navigointiasetukset ................................................................... 37
Automaattisen opastuksen reitin määritykset ...................... 37
Rantaviivaetäisyyden säätäminen ....................................... 37
Muiden alusten asetukset ......................................................... 38
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten
palauttaminen ........................................................................... 38
Karttaplotterin tietojen hallinta................................... 38
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen kohteesta
HomePort karttaplotteriin .......................................................... 38
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja reittien tiedostotyypin
valitseminen .............................................................................. 38
Tietojen kopiointi muistikortilta .................................................. 38
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen muistikortille ...... 38
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille ................................. 38
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen ......................... 38
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin ...... 38
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille ............................... 39
Liite................................................................................ 39
Laitteen rekisteröiminen ............................................................ 39
Näytön puhdistaminen .............................................................. 39
Kosketusnäytön kalibroiminen .................................................. 39
Kuvaotokset .............................................................................. 39
Kuvaotoksen ottaminen ....................................................... 39
iii
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen ................................. 39
Vianmääritys ............................................................................. 39
Laite ei hae GPS-signaaleja ................................................ 39
Laite ei käynnisty tai sammuu jatkuvasti .............................. 39
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin ............................. 39
Kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen .............................. 39
NMEA 0183 -tiedot ................................................................... 40
NMEA 2000 PGN-tiedot ............................................................ 40
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ............................................ 40
Hakemisto ..................................................................... 41
iv
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
echoMAP 70 -sarja ja GPSMAP 700 -sarja
Vierittää näkymää, korostaa asetuksia ja siirtää kohdistinta.
SELECT
Kuittaa ilmoituksia ja valitsee asetuksia.
BACK
Palaa edelliseen näyttöön.
MARK
Tallentaa nykyisen sijainnin reittipisteeksi.
HOME
Palaa aloitusnäyttöön.
MENU
Avaa avoimena olevan sivun asetusvalikon, jos käytettävissä.
Sulkee valikon, jos käytettävissä.
Oppaiden lataaminen
Saat uusimman käyttöoppaan ja sen käännetyt versiot verkosta.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support.
2 Valitse Oppaat.
3 Lataa tuotteen opas näytön ohjeiden mukaisesti.
Oppaan merkintätavat
À
Á
Â
Ã
Virtapainike
Automaattinen taustavalotunnistin
Kosketusnäyttö
microSD™ muistikorttipaikat
Kosketusnäytön käyttäminen
•
•
•
•
Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit estää tahattomat kosketukset lukitsemalla kosketusnäytön.
1 Valitse .
2 Valitse Lukitse kosketusnäyttö.
echoMAP 50 -sarja ja GPSMAP 500 -sarja
Tässä oppaassa valitsemisella tarkoitetaan seuraavia toimia.
• Kohteen koskettaminen näytössä (vain laitteet, joissa on
kosketusnäyttö).
• Valikkokohdan korostaminen nuolipainikkeilla ja painamalla
SELECT (vain laitteet, joissa on painikkeita).
• Painikkeen painaminen, esimerkiksi SELECT tai MENU.
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, tekstissä näkyy pieniä nuolia. Jos oppaassa lukee
esimerkiksi "valitse Valikko > Lisää", sillä kehotetaan
valitsemaan Valikko-kohta tai Menu-painike ja valitsemaan
Lisää-kohta.
Tämän oppaan kuvat ovat viitteellisiä eivätkä välttämättä vastaa
laitetta tarkasti.
Lisätietojen saaminen
Jos sinulla on kysyttävää laitteesta, voit ottaa yhteyden Garmin
tuotetukeen.
Sivustossa osoitteessa www.garmin.com/support on runsaasti
vianmääritysvinkkejä, joiden avulla voit ratkaista ongelmia, sekä
vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.
• Usein kysytyt kysymykset
• Ohjelmistopäivitykset
• Käyttö- ja asennusoppaat
• Huoltohälytykset
• Video
• Puhelinnumerot ja osoitteet
®
Muistikorttien asettaminen
À
Á
Â
Ã
Automaattinen taustavalotunnistin
Virtapainike
Laitteen painikkeet
microSD muistikorttipaikat
Voit käyttää karttaplotterissa valinnaisia muistikortteja.
Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voit
tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista,
venesatamista ja muista kohdepisteistä. Tyhjän muistikortin
avulla voit tallentaa luotaintietoja ja siirtää esimerkiksi
reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen yhteensopivaan Garmin
karttaplotteriin tai tietokoneeseen.
1 Avaa karttaplotterin etupuolella korttipaikan läppä tai kansi.
2 Aseta muistikortti paikalleen.
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Laitteen painikkeet
Pitkä painallus kytkee tai katkaisee laitteen virran.
Lyhyt painallus säätää taustavaloa ja väritilaa.
Loitontaa karttaa tai näkymää.
Lähentää karttaa tai näkymää.
Johdanto
1
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
satelliittisignaalin,
kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan -merkin päälle.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
GPS-lähteen valitseminen
Voit valita ensisijaisen GPS-tietojen lähteen, jos käytettävissä on
useita GPS-lähteitä.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS > Lähde.
2 Valitse GPS-tietojen lähde.
4 Sulje kansi.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse Lataa laitettasi vastaavan ohjelmistopaketin vierestä.
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
5 Valitse Lataa.
6 Valitse tarvittaessa Suorita.
7 Valitse tarvittaessa muistikortin asema ja valitse Seuraava >
Valmis.
®
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
3
4
5
6
7
.html.
Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse Suorita.
Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
Seuraa
näytön ohjeita.
3
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
GPS-satelliittisignaalit
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
avulla. Kun karttaplotteri löytää satelliittisignaaleja,
-kuvake
näkyy aloitusnäytön yläreunassa. Kun karttaplotteri kadottaa
2
Karttaplotterin mukauttaminen
Aloitusnäytön mukauttaminen
Aloitusnäyttöön voi lisätä kohteita ja niitä voi järjestää uudelleen.
1 Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit järjestää kohteen uudelleen valitsemalla Järjestä
uudelleen, valitsemalla siirrettävän kohteen ja
valitsemalla uuden sijainnin.
• Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää ja
valitsemalla uuden kohteen.
• Voit poistaa aloitusnäyttöön lisäämäsi kohteen
valitsemalla Poista ja valitsemalla kohteen.
Aluksen tyypin määrittäminen
Valitsemalla veneen tyypin voit määrittää karttaplotterin
asetukset ja käyttää veneen tyypin mukaisia ominaisuuksia.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Aluksen tyyppi.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.
VIHJE: voit avata taustavalon asetukset painamalla missä
tahansa näytössä -painiketta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä taustavalon tasoa.
• Valitse Automaattinen taustavalo.
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.
VIHJE: voit avata väriasetukset painamalla missä tahansa
näytössä -painiketta.
2 Valitse vaihtoehto.
Valikkorivin näyttäminen ja piilottaminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa
karttaplotterimalleissa.
Voit piilottaa valikkorivin automaattisesti, kun haluat näyttöön
lisää tilaa.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Valikkorivin
näyttö > Piilota automaattisesti.
Valikkorivi poistuu näkyvistä pääsivulla hetken kuluessa,
esimerkiksi karttanäkymässä.
2 Saat valikkorivin takaisin näkyviin pyyhkäisemällä näyttöä
alhaalta ylöspäin.
Tiedonsiirto langattomien laitteiden
kanssa
Karttaplotterit voivat luoda langattoman verkon, johon voit
yhdistää langattomia laitteita.
Karttaplotterin mukauttaminen
Lisäksi jotkin mallit voivat yhdistää langattomiin Bluetooth
laitteisiin AVRCP-profiilin avulla.
Yhdistämällä langattomia laitteita voit käyttää Garmin
sovelluksia, kuten BlueChart Mobile ja Garmin Helm™.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com.
®
Tarvitset tätä salasanaa langattoman verkon käyttämiseksi
langattomasta laitteesta. Salasanan kirjainkoko on
merkitsevä.
®
Wi‑Fi langattoman verkon määrittäminen
®
Karttaplotterit voivat luoda Wi‑Fi verkon, johon voit yhdistää
langattomia laitteita. Kun avaat langattoman verkon asetukset
ensimmäisen kerran, saat kehotteen määrittää verkon.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet > WiFi®-verkko > Wi-Fi® > Käytössä > OK.
2 Anna langattomalle verkolle nimi tarvittaessa.
3 Anna salasana.
Tarvitset tätä salasanaa langattoman verkon käyttämiseksi
langattomasta laitteesta. Salasanan kirjainkoko on
merkitsevä.
Langattoman laitteen yhdistäminen karttaplotteriin
Määritä karttaplotterin langaton verkko, jotta voit yhdistää
langattoman laitteen karttaplotterin langattomaan verkkoon
(Wi‑Fi langattoman verkon määrittäminen, sivu 3).
Karttaplotteriin voi yhdistää useita langattomia laitteita tietojen
jakamiseksi.
1 Ota langattomassa laitteessa Wi‑Fi käyttöön ja hae
langattomia verkkoja.
2 Valitse karttaplotterin langattoman verkon nimi (Wi‑Fi
langattoman verkon määrittäminen, sivu 3).
3 Anna verkon salasana.
®
®
Langattoman kanavan vaihtaminen
Voit vaihtaa langatonta kanavaa, jos et löydä laitetta, et saa
siihen yhteyttä tai havaitset häiriöitä.
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet > WiFi®-verkko > Lisäasetukset > Wi-Fi®-kanava.
2 Määritä uusi kanava.
Langatonta kanavaa ei tarvitse vaihtaa kyseiseen verkkoon
liitetyissä laitteissa.
Garmin Helm sovelluksen käyttö karttaplotterin kanssa
Ennen kuin karttaplotteria voi hallita Garmin Helm sovelluksella,
sovellus on ladattava ja asennettava ja karttaplotteri on liitettävä
mobiililaitteeseen (Langattoman laitteen yhdistäminen
karttaplotteriin, sivu 3).
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
Helm-sovellus.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Käytä sovellusta karttaplotterin katseluun tai hallintaan.
Langattoman Bluetooth laitteen
yhdistäminen
HUOMAUTUS: Bluetooth tekniikka ei ole käytettävissä kaikissa
karttaplotterimalleissa.
Voit yhdistää karttaplotterin langattomasti Bluetooth laitteeseen.
1 Tuo Bluetooth laite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
karttaplotterista.
2 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
Bluetooth-laitteet > Bluetooth.
3 Anna langattomalle verkolle nimi tarvittaessa.
4 Kirjoita tarvittaessa salasana.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Langattoman Bluetooth laitteen yhteyden
katkaiseminen
1 Valitse Asetukset > Viestintä > Langattomat laitteet >
Bluetooth-laitteet > Laiteluettelo.
2 Valitse laite.
3 Valitse Unohda laite.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Käytettävissä olevat kartat ja 3D-karttanäkymät määräytyvät
käytettyjen karttatietojen ja lisävarusteiden mukaan.
Voit käyttää karttoja ja 3D-karttanäkymiä valitsemalla Kartat.
Merikartta: näyttää navigointitiedot, jotka ovat käytettävissä
esiladatuissa kartoissa ja mahdollisissa lisäkartoissa. Kortti
sisältää tiedot poijuista, loistoista, kaapeleista,
syvyysluotaukset sekä venesatamat ja vuorovesiasemat
ylhäältäpäin.
Perspective 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä
yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai
ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Mariner’s Eye 3D: yksityiskohtainen, kolmiulotteinen näkymä
takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. Näkymä
on hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja,
riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa
vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja
lähtöväyliä.
HUOMAUTUS: mariner's Eye 3D- ja Fish Eye 3D
‑karttanäkymät ovat käytettävissä Premium-kartoissa joillakin
alueilla.
Fish Eye 3D: vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti. Kun kaikuanturi on
liitetty, vedenalaiset kohteet (kuten kalat) näkyvät punaisina,
vihreinä ja keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa
suurimmat kohteet ja vihreä pienimmät.
Kalastuskartta: näyttää pohjan muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisesti kartassa. Näyttää kartan ilman
navigointitietoja, näyttää yksityiskohtaiset syvyysmittaustiedot
ja korostaa pohjan muodot ja syvyysluotaukset. Tämä kartta
soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen syvemmissä
vesissä.
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Päällekkäistutka: näyttää tutkatiedot meri- tai kalastuskartan
päällä, kun karttaplotteri on liitetty tutkaan. Tämä ominaisuus
ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Merikartta ja avomeren kalastuskartta
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Meri- ja kalastuskartassa voit suunnitella reitin, näyttää kartan
tiedot ja seurata reittiä. Kalastuskartta on tarkoitettu avomeren
kalastukseen.
Avaa merikartta valitsemalla Kartat > Merikartta.
3
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Avaa kalastuskartta valitsemalla Kartat > Kalastuskartta.
Kartan lähentäminen ja loitontaminen
Zoomaustaso näkyy kartan alareunassa. Luvun alapuolella
oleva palkki osoittaa etäisyyden kartassa.
• Loitonna valitsemalla .
• Lähennä valitsemalla .
Kartan panorointi
Voit tarkastella muita alueita kuin nykyistä sijaintiasi siirtämällä
karttaa.
1 Vedä navigointinäyttöä tai käytä nuolinäppäimiä kartassa.
2 Valitsemalla Lopeta vieritys tai Takaisin voit lopettaa
panoroinnin ja palauttaa näytön nykyiseen sijaintiisi.
Kohteen valitseminen kartassa laitteen painikkeilla
1 Siirrä kohdistinta valitsemalla kartassa tai 3Dkarttanäkymässä , ,
tai
.
2 Valitse SELECT.
Etäisyyden mittaaminen kartalla
1 Valitse kartasta tai päällekkäistutkasta sijainti.
2 Valitse Laske etäisyys.
Näyttöön tulee karttaneula nykyiseen sijaintiisi. Etäisyys ja
kulma tästä neulasta näytetään näytön kulmassa.
VIHJE: nollaa neulan sijainti ja etäisyys osoittimen nykyisestä
sijainnista valitsemalla Valitse.
Karttamerkit
Tämä taulukko sisältää yleisiä symboleita, joita voi esiintyä
yksityiskohtaisissa kartoissa.
Kuvake
Kuvaus
Poiju
Tiedot
Veneilypalvelut
Vuorovesiasema
Virtausasema
Ylhäältä päin otettu kuva käytettävissä
Perspektiivivalokuva käytettävissä
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.
2 Valitse tarvittaessa SELECT.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.
• Jos haluat käyttää Automaattinen opastus ‑toimintoa,
valitse Automaattinen opastus.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa
Voit näyttää meri- tai kalastuskartassa tietoja sijainnista tai
kohteesta.
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse sijainti tai kohde meri- tai kalastuskartassa.
Kartan oikeaan reunaan tulee vaihtoehtojen luettelo.
Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä
sijainnin tai kohteen valitsit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi valittuun sijaintiin valitsemalla Navigoi.
• Merkitse reittipiste kohdistimen sijaintiin valitsemalla Uusi
reittipiste.
• Valitse Laske etäisyys, jos haluat nähdä etäisyyden ja
suunnan kohteeseen nykyisestä sijainnista.
Matka ja suuntima näkyvät näytössä. Valitsemalla Valitse
voit laskea etäisyyden jostakin muusta paikasta kuin
nykyisestä sijainnista.
• Voit näyttää tiedot vuorovesistä, virtauksista,
taivaankappaleista, karttamerkinnöistä tai kohdistimen
lähellä olevista paikallisista palveluista valitsemalla
Tiedot.
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat
syvyyskäyräviivat, vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet,
syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan),
navigointiohjeet ja -symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla
on kaapeleita.
Navigoiminen kartan pisteeseen
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
4
Merikartta-, Kalastuskartta-, Perspective 3D- ja Mariner’s Eye
3D -karttanäkymissä voi tarkastella tietoja erilaisista
merimerkeistä, esimerkiksi majakoista, loistoista ja esteistä.
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: mariner's Eye 3D- ja Fish Eye 3D
‑karttanäkymät ovat käytettävissä Premium-kartoissa joillakin
alueilla.
1 Valitse merimerkki kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
2 Valitse merimerkin nimi.
Kartan valitseminen
Jos tuotteessa on sisäiset BlueChart g2 ja Garmin LakeVü™ HD
kartat, voit valita käytettävän kartan. Kaikki mallit eivät sisällä
molempia sisäisten karttojen tyyppejä.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
1 Valitse merikartassa Valikko > Sisäinen kartta.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse sisävesialueita varten LakeVü™ HD.
• Valitse merialueita varten BlueChart® g2.
Keulaviiva ja kulmamerkit
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa kartassa matkustussuuntaan.
Kulmamerkit osoittavat suhteellisen sijainnin kulkusuuntaan tai
pohjaan nähden. Niistä on apua reittisuunnittelussa tai
viitepisteiden etsinnässä.
Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden -viivan
määrittäminen
Keulaviivan ja COG (course over ground) -viivan voi näyttää
kartassa.
COG tarkoittaa liikkeen suuntaa. Kulkusuunta on suunta, johon
veneen keula osoittaa, kun suuntatunnistin on liitetty.
1 Valitse karttanäkymässä Valikko > Kartta-asetus > Kartan
ulkoasu > Otsikkorivi.
Valitse
tarvittaessa Lähde ja valitse vaihtoehto:
2
• Käytä käytettävissä olevaa lähdettä automaattisesti
valitsemalla Automaatt..
• Käytä GPS-antennisuuntaa COG-viivaa varten
valitsemalla GPS-suunta (COG).
• Valitse liitetyn suuntatunnistimen tietoja valitsemalla
Kulkusuunta.
• Käytä sekä liitetyn suuntatunnistimen että GPS-antennin
tietoja valitsemalla COG ja kulkusuunta.
Sekä keulaviiva että COG-viiva näytetään kartassa.
3 Valitse Näyttö ja vaihtoehto:
• Valitse Matka > Matka ja määritä kartassa näkyvän viivan
pituus.
• Valitse Aika > Aika ja määritä kulunut aika, jotta laite
laskee matkan, jonka vene kulkee määritetyssä ajassa
nykyisellä nopeudella.
Kulmamerkkien ottaminen käyttöön
Voit lisätä kulmamerkkejä keulaviivalle karttaan.
Kulmamerkeistä voi olla apua kalastettaessa.
1 Määritä keulaviiva (Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden viivan määrittäminen, sivu 5).
2 Valitse Kulmamerkit.
merikartassa (Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa,
sivu 5).
Ilmakuvat: näyttää venesatamien ja muiden veneilyn kannalta
merkittävien kohteiden ilmakuvat, joiden avulla saat
paremman käsityksen ympäristöstä (Maamerkkien
ilmavalokuvien näyttäminen, sivu 6).
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot: sisältää tietoja teistä ja
kohdepisteistä, kuten rannikkoteistä ja ravintoloista,
yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.
Automaattinen opastus: päättelee veneen tietojen ja
karttatietojen avulla parhaan reitin määränpäähän.
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
kartassa osoittaa vuorovesiaseman. Vuorovesiaseman
yksityiskohtaisen kaavion avulla voit ennustaa vuoroveden tasoa
eri kellonaikoina tai eri päivinä.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse vuorovesiasema meri- tai kalastuskartassa.
Vuoroveden suunta- ja korkeustiedot näkyvät kuvakkeen
lähellä.
2 Valitse aseman nimi.
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina
merikartassa tai kalastuskartassa. Myös animoidut kuvakkeet on
otettava käyttöön kartan asetuksista (Vuorovesi- ja
virtausilmaisimien näyttäminen, sivu 5).
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella varustettuna
pystysuuntaisena palkkina. Alaspäin osoittava punainen nuoli
tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava punainen nuoli
nousuvettä. Kun siirrät kohdistimen vuorovesiaseman symbolin
päälle, sen yläpuolelle tulee tieto vuoroveden korkeudesta
kyseisen aseman luona.
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina. Kunkin
nuolen suunta näyttää virtauksen suunnan kartan tietyssä
kohdassa. Virtausnuolen väri näyttää virtauksen nopeuden
kyseisessä kohdassa. Kun siirrät kohdistimen virtauksen
suunnan symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee virran nopeus
kyseisessä kohdassa.
Väri
Nykyinen nopeusalue
Premium-kartat
Keltainen
0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.
Punainen
Vähintään 2 solmua
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue kaikkia karttoja.
Voit tehostaa karttaplotterin käyttöä hankkimalla valinnaisia
Premium-karttoja, kuten BlueChart g2 Vision . Yksityiskohtaisten
merikarttojen lisäksi Premium-kartat voivat sisältää näitä
ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä joillakin alueilla.
Mariner’s Eye 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi.
Fish Eye 3D: vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.
Kalastuskartat: kartan näyttäminen ilman navigointitietoja
pohjan muodot korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
Tarkat satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat, joiden
avulla maa- ja vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti
®
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Vuorovesi- ja virtausilmaisimien näyttäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää vuorovesi- ja virtausasemien tiedot staattisina tai
animoituina merikartassa tai kalastuskartassa.
1 Valitse meri- tai kalastuskartassa Valikko > Kartta-asetus >
Vuorovedet ja virtauks..
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Käytössä, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat kartassa.
• Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat animoituina kartassa.
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää tarkkoja satelliittikuvia merikartan maa-alueiden tai
sekä maa- että merialueen päällä.
5
HUOMAUTUS: tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan
käytettäessä matalaa zoomaustasoa. Jos tarkat kuvat eivät näy
valinnaisella kartta-alueella, voit lähentää valitsemalla . Voit
myös lisätä yksityiskohtien määrää muuttamalla kartan
zoomausta.
1 Valitse merikartassa Valikko > Kartta-asetus >
Satelliittikuvat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain maata, jos haluat näyttää veden kohdassa
kartan vakiotiedot ja maan päällä valokuvia.
• Valitse Valokuvakartan yhdistelmä, jos haluat näyttää
veden ja maan päällä valokuvia, joiden läpinäkyvyys on
määritettävissä. Säädä valokuvan läpinäkyvyyttä
liukusäätimellä. Satelliittikuvat peittävät maata ja vettä sitä
enemmän, mitä suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen
Ilmakuvien näyttäminen merikartassa edellyttää, että
Satelliittikuvat-asetus on otettu käyttöön kartta-asetuksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Maamerkkien, venesatamien ja muiden satamien ilmavalokuvien
avulla voit määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua
venesatamaan tai satamaan ennen saapumista.
1 Valitse merikartassa kamerakuvake:
• Näytä ylhäältä päin otettu kuva valitsemalla
.
• Näytä perspektiivivalokuva valitsemalla
. Kuva on
otettu kameran sijainnista kartion osoittamaan suuntaan.
2 Valitse Ilmavalokuva.
Garmin Quickdraw™ Contours kartat
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla voit luoda helposti
mistä tahansa vesistöstä karttoja, jotka sisältävät syvyyskäyrät
ja -merkinnät.
Kun Garmin Quickdraw Contours tallentaa tietoja,
aluskuvakkeen ympärillä on värillinen ympyrä. Se tarkoittaa
kullakin luotauskerralla tutkittavaa kartta-aluetta summittain.
Vihreä ympyrä tarkoittaa hyvää syvyyttä ja hyviä GPSsijaintitietoja. Punainen ympyrä osoittaa, että syvyys- tai GPSsijaintitiedot eivät ole käytettävissä.
Voit tarkastella Garmin Quickdraw Contours karttoja
yhdistelmänäytössä tai yksittäisenä näkymänä kartassa.
Tallennettujen tietojen määrä määräytyy muistikortin koon,
luotainlähteen ja veneen nopeuden mukaan tallentaessasi
tietoja. Voit tallentaa pitempään käyttämällä yksikeilaista
luotainta. 2 Gt:n muistikortille voi ehkä tallentaa jopa noin
1 500 tuntia tietoja.
Kun tallennat tietoja karttaplotterin muistikortille, uudet tiedot
lisätään nykyiseen Garmin Quickdraw Contours karttaan ja
tallennetaan muistikortille. Kun asetat uuden muistikortin,
nykyisiä tietoja ei siirretä uudelle kortille.
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw Contours
toiminnolla
Jotta voit käyttää Garmin Quickdraw Contours toimintoa,
tarvitset tuetun karttaplotterin ja päivitetyn ohjelmiston,
luotainsyvyyden, GPS-sijaintisi sekä muistikortin, jolla on
vapaata tilaa.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.
1 Valitse karttanäkymässä Valikko > Quickdraw Contours >
Aloita tallennus.
2 Kun tallennus on valmis, valitse Lopeta tallennus.
3 Valitse Hallinta > Nimi ja nimeä kartta.
6
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw Contours
karttaan
Voit merkitä Garmin Quickdraw Contours karttaan vaaroja tai
kohdepisteitä.
1 Valitse sijainti merikartasta.
2 Valitse Lisää Quickdraw-merkintä.
3 Kirjoita merkinnän teksti ja valitse Valmis.
Garmin Quickdraw Contours asetukset
Valitse kartassa Valikko > Quickdraw Contours > Asetukset.
Tallennuksen siirtymä: määrittää luotainsyvyyden ja käyrän
tallennussyvyyden välin. Jos esimerkiksi luotainsyvyys on
3,6 m (12 jalkaa) ja tallennuksen siirtymä on -0,5 m
(-1,5 jalkaa), käyrät luodaan 3,1 metrin (10,5 jalan)
syvyyteen.
Näytön poikkeama: määrittää käyrän syvyyksien ja Garmin
Quickdraw Contours kartan syvyysmerkintöjen eron ja
kompensoi siten vesistön vesitason muutoksia tai
tallennettujen karttojen syvyysvirheitä.
Tutkimuksen värit: määrittää Garmin Quickdraw Contours
näytön värin. Kun asetus on käytössä, onnistuneesti
tallentuneet alueet näkyvät vihreinä ja epäonnistuneet alueet
punaisina. Kun asetus ei ole käytössä, käyräalueilla
käytetään kartan vakiovärejä.
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
AIS (Automatic Identification System) -järjestelmällä voit
tunnistaa ja jäljittää muita aluksia. Lisäksi saat hälytyksiä alueen
liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen
karttaplotteri voi näyttää joitakin AIS-tietoja muista alueella
olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIStietoja aktiivisesti.
Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus
(Maritime Mobile Service Identity), sijainti, GPS-nopeus, GPSsuunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä raportoinnista on
kulunut, lähin sijainti omaan veneeseen nähden ja siihen kuluva
aika.
Jotkin karttaplotterimallit tukevat myös Blue Force Tracking paikkatietojärjestelmää. Blue Force Tracking -järjestelmällä
seurattavat alukset merkitään karttaplotterissa sinivihreällä
värillä.
AIS-kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio
osoittaa, näyttää AIS-aluksen kulkusuunnan.
Kohde on valittu.
Kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana.
Kohteessa kiinni oleva vihreä viiva näyttää sen kulkusuunnan. Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta näkyvät
kohteen alla, jos yksityiskohta-asetuksena on Näytä. Jos
aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän
liittyvä ilmoitus.
Kohde on menetetty. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AISlähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön
tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen kohteen
symboli poistuu kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
Vaarallinen kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu,
laitteesta kuuluu äänimerkki, ja näyttöön tulee varoitus. Kun
hälytys on kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen
kiinteä kolmio näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan. Jos
törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä on Pois, kohde
vilkkuu, mutta äänimerkki ei kuulu eikä varoitusta näytetä.
Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee
tähän liittyvä ilmoitus.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Symboli Kuvaus
Vaarallinen kohde on menetetty. Punainen X tarkoittaa, että
aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin
näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa
aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä,
kadonneen vaarallisen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen
lähimmän lähestymispisteen, ja symbolin vieressä olevat
numerot näyttävät kulkuajan tähän pisteeseen.
HUOMAUTUS: blue Force Tracking -järjestelmällä seurattavat
alukset merkitään sinivihreällä värillä niiden tilasta riippumatta.
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja
projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan
pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät kartassa
AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana. Keulaviiva
ei näy 3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana
kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Projisoidun navigointiviivan
pituus perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon. Jos
aktivoitu AIS-kohde ei lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku,
projisoitu navigointiviiva ei näy. Muutokset nopeudessa,
suuntaviivassa pohjaan nähden tai kääntymistiedot, joita alus
lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan laskentaan.
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden,
kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista.
Suunta, johon kohde on kääntymässä, mikä perustuu myös
saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan päässä
näkyvällä väkäsellä. Väkäsen pituus ei muutu.
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden
ja kulkusuunnan, mutta ei ROT-tietoja, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden.
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3D-karttanäkymässä
AIS edellyttää, että karttaplotteri on liitetty ulkoiseen AISlaitteeseen ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja
muista aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät kartassa tai 3Dkarttanäkymässä. Näyttöalue, joka on määritetty yhdelle kartalle
tai 3D-karttanäkymälle, koskee vain kyseistä karttaa tai 3Dkarttanäkymää. Tiedot, projisoitu kulkusuunta ja
jäljitysasetukset, jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3Dkarttanäkymälle, koskevat kaikkia karttoja tai kaikkia 3Dkarttanäkymiä.
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Muut
alukset > Näytön asetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka sisällä
AIS-alukset näkyvät, valitsemalla Näyttöalue ja
valitsemalla etäisyyden.
• Voit näyttää AIS-aktivoitujen alusten tiedot valitsemalla
Tiedot > Näytä.
• Voit määrittää AIS-aktivoitujen alusten projisoidun
suunnan ajan valitsemalla Projisoitu suunta ja antamalla
ajan.
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse
polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus.
2 Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPSnopeus ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta AIS-aluksesta
raportoitavia tietoja.
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Poista kohde käytöstä.
AIS-uhkaluettelon näyttäminen
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Muut
alukset > AIS-luettelo.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Turva-alueen törmäyshälytyksen määrittämiseen tarvitset
yhteensopivan karttaplotterin, joka on liitetty AIS-laitteeseen.
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain
AIS-järjestelmän kanssa. Turva-aluetta käytetään törmäyksen
estämiseksi, ja sen voi mukauttaa.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS > AIS-hälytys >
Käytössä.
Kun AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle
turvavyöhykkeelle, näyttöön tulee varoitus. Lisäksi kohde
merkitään näytössä vaaralliseksi. Kun hälytys ei ole
käytössä, ilmoitus ja äänimerkki eivät ole käytössä, mutta
kohde merkitään silti vaaralliseksi näytössä.
2 Valitse Alue.
3 Valitse alusta ympäröivän turva-alueen säde.
4 Valitse Aika.
5 Valitse aika, jolloin laite antaa äänimerkin, jos laite havaitsee,
että kohde osuu turvavyöhykkeelle.
Jos haluat ilmoituksen tulevasta risteävyydestä esimerkiksi
10 minuuttia ennen todennäköistä kohtaamista, valitse Aikakohdassa 10. Laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen kuin
alus osuu turva-alueelle.
AIS-hätäsignaalit
Itsenäiset AIS-hätäsignaalilaitteet lähettävät aktivoituina
hätäsijaintiraportteja. Karttaplotteri pystyy vastaanottamaan
haku- ja pelastuslähettimien (SART) ja EPIRB-lähettimien
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) lähettämiä
signaaleja sekä muita mies yli laidan -signaaleja.
Hätäsignaalilähetykset poikkeavat AIS-vakiolähetyksistä, joten
ne näyttävät karttaplotterissa erilaisilta. Sen sijaan, että käyttäisit
laitetta hätäsignaalilähetyksen jäljittämiseen törmäyksen
estämistä varten, voit jäljittää hätäsignaalilähetyksen ja etsiä ja
auttaa alusta tai henkilöä.
Navigointi hätäsignaalin lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa hätäsignaalilähetyksen, hätäsignaali
tulee näkyviin.
Voit aloittaa navigoinnin hätäsignaalin lähetyspaikkaan
valitsemalla Katso > Mene.
AIS-hätäsignaalilaitteen kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
AIS-hätäsignaalilaitteen lähetys. Valitsemalla tämän voit
näyttää lisätietoja lähetyksestä ja aloittaa navigoinnin.
Lähetys on katkennut.
Lähetystesti. Näkyy, kun alus aloittaa hätäsignaalilaitteen
testin. Se ei merkitse todellista hätätilannetta.
Lähetystesti on katkennut.
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
7
AIS-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Jos haluat välttää testilähetykset ja -symbolit ruuhkaisilla
alueilla, esimerkiksi venesatamissa, voit halutessasi joko
vastaanottaa tai ohittaa AIS-testiviestit. Jos haluat testata AIShätälaitetta, karttaplotteri on otettava käyttöön, jotta
testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vastaanottaa tai ohittaa EPRIB (Emergency Position
Indicating Radio Beacon) ‑testisignaalit valitsemalla AISEPIRB-testi.
• Voit vastaanottaa tai ohittaa MOB (Man Overboard)
‑testisignaalit valitsemalla AIS-MOB-testi.
• Voit vastaanottaa tai ohittaa SART (Search and Rescue
Transponder) ‑testisignaalit valitsemalla AIS-SART-testi.
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
Valitse Asetukset > Muut alukset > AIS > Pois päältä.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot
poistetaan käytöstä. Tämä sisältää AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen, törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen perusteella lasketaan, ja AIS-alusten tietojen
näyttämisen.
Kartan ja 3D-karttanäkymän asetukset
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä. Jotkin asetukset edellyttävät Premiumkarttoja tai liitettyjä lisävarusteita, kuten tutkaa.
Nämä asetukset koskevat karttoja ja 3D-karttanäkymiä, paitsi
päällekkäistutkaa ja Fish Eye 3D -näkymää (Fish Eye 3D asetukset, sivu 10).
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko.
Reittipisteet & jäljet: katso kohtaa Reittipisteiden ja jälkien
asetukset kartoissa ja karttanäkymissä, sivu 8.
Muut alukset: katso kohtaa Muiden alusten asetukset kartoissa
ja karttanäkymissä, sivu 9.
Quickdraw Contours: ottaa käyttöön pohjan käyrän
piirtotoiminnon ja sallii kalastusmerkintöjen lisäämisen.
Pintatutka: näyttää pintatutkatiedot Perspective 3D- tai
Mariner's Eye 3D ‑karttanäkymässä.
Säätutka: näyttää säätutkakuvat Perspective 3D- tai Mariner's
Eye 3D ‑karttanäkymässä.
Merimerkit: näyttää navigointiapumerkit kalastuskartassa.
Purjehdus: käytettäessä purjehdustilassa säätää laylineja
(Laylinien asetukset, sivu 8) ja ottaa käyttöön lähtöviivan
opastuksen.
Kartta-asetus: katso kohtaa Meri- ja kalastuskartan määritys,
sivu 8.
Päällekkäiset numerot: katso kohtaa Päällekkäisten
numeroiden asetukset, sivu 8. Tämä saattaa olla Karttaasetus-valikossa.
Kartan ulkoasu: katso kohtaa Kartan ulkoasuasetukset,
sivu 9. Tämä saattaa olla Kartta-asetus-valikossa.
Meri- ja kalastuskartan määritys
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä. Jotkin asetukset edellyttävät ulkoisia
lisävarusteita tai asianmukaisia Premium-karttoja.
Valitse meri- tai kalastuskartassa Valikko > Kartta-asetus.
Satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat merikartan
maaosuuden tai sekä maa- että meriosuuden päällä, kun
käytetään tiettyjä Premium-karttoja (Satelliittikuvien
näyttäminen merikartassa, sivu 5).
8
Veden päällekk.näyttö: ottaa käyttöön korkeuserojen
varjostuksen, joka näyttää pohjan muutokset varjostuksella,
tai luotainkuvat, jotka auttavat pohjan tiheyden
määrittämisessä. Tämä toiminto on käytettävissä vain
joissakin Premium-kartoissa.
Vuorovedet ja virtauks.: näyttää virtausasemat ja
vuorovesiasemat kartassa (Vuorovesi- ja virtausilmaisimien
näyttäminen, sivu 5) ja ottaa käyttöön vuorovesi- ja
virtausliukusäätimen, jolla asetetaan aika, jolta vuorovedet ja
virtaukset ilmoitetaan kartassa.
Ruusut: näyttää veneen ympärillä kompassiruusun, joka
osoittaa kompassisuunnan veneen kulkusuuntaan nähden.
Todellisen tuulen tai suhteellisen tuulen suuntaosoitin näkyy,
jos laite on liitetty yhteensopivaan tuulianturiin.
Purjehdustilassa tosituuli ja suhteellinen tuuli näkyvät
tuuliruusussa.
Järven taso: asettaa järven nykyisen veden tason. Tämä
toiminto on käytettävissä vain joissakin Premium-kartoissa.
Päällekkäiset numerot: katso kohtaa Päällekkäisten
numeroiden asetukset, sivu 8.
Sää: määrittää, mitkä sääkohteet näkyvät kartassa, kun
karttaplotteri on liitetty yhteensopivaan säävastaanottimeen,
jossa on aktiivinen tilaus. Edellyttää yhteensopivaa liitettyä
antennia ja aktiivista tilausta.
Kartan ulkoasu: katso kohtaa Kartan ulkoasuasetukset,
sivu 9.
Reittipisteiden ja jälkien asetukset kartoissa ja karttanäkymissä
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Reittipisteet
& jäljet.
Jäljet: näyttää jäljet kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
Reittipisteet: näyttää reittipisteluettelon (Luettelon näyttäminen
kaikista reittipisteistä, sivu 11).
Uusi reittipiste: luo uuden reittipisteen.
Reittipisteen näyttö: määrittää reittipisteiden näyttötavan
kartassa.
Aktiiviset jäljet: näyttää aktiivisen jäljen asetusvalikon.
Tallennetut jäljet: näyttää tallennettujen jälkien luettelon
(Tallennettujen jälkien tarkasteleminen, sivu 14).
Jälkinäyttö: määrittää jäljen värin perusteella, mitkä jäljet
näkyvät kartassa.
Laylinien asetukset
Laylinien käyttäminen edellyttää tuulianturin liittämistä
karttaplotteriin.
Purjehdustilassa (Aluksen tyypin määrittäminen, sivu 2) voit
näyttää laylinet merikartassa. Laylinet ovat erittäin hyödyllisiä
kilpailuissa.
Valitse merikartassa Valikko > Purjehdus > Suuntaviivat.
Näyttö: säätää laylinien ja veneen näyttämistä kartassa sekä
laylinien pituutta.
Purjehduskulma: määrittää, miten laite laskee laylinet.
Todellinen-asetus laskee laylinet tuulianturin mittaaman
tuulen kulman mukaan. Manuaalinen-asetus laskee laylinet
manuaalisesti annettujen tuulen- ja suojanpuoleisen kulman
perusteella.
Vuoroveden korjaus: korjaa laylinet vuoroveden perusteella.
Päällekkäisten numeroiden asetukset
Valitse kartassa, 3D-karttanäkymässä, tutkanäytössä tai
yhdistelmänäytössä Valikko > Päällekkäiset numerot.
Muokkaa asettelua: määrittää päällekkäisten tietojen tai
tietokenttien asettelun. Voit valita, mitkä tiedot näkyvät
missäkin tietokentässä.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Navigoinnin liitekartta: näyttää navigoinnin liitekartan, kun alus
navigoi määränpäähän.
Navigoinnin liitekartan määritys: voit määrittää navigoinnin
liitekartan näyttämään Reittietapin tiedot ja hallita liitekartan
näyttämistä ennen käännöstä tai määränpäätä.
Kompassinauha: näyttää kompassinauhan tietopalkin, kun alus
navigoi määränpäähän.
Tietokenttien muokkaaminen
Voit muuttaa karttojen ja muiden näyttöjen päällä näkyvien
numeroiden tietoja.
1 Valitse päällekkäisiä numeroita tukevassa näytössä Valikko.
2 Valitse tarvittaessa Kartta-asetus.
3 Valitse Päällekkäiset numerot > Muokkaa asettelua.
4 Valitse asettelu.
5 Valitse tietokenttä.
6 Valitse kentässä näytettävän tiedon tyyppi.
Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat karttaplotterin ja
verkon kokoonpanon mukaan.
Navigoinnin liitekartan näyttäminen
Voit määrittää, näkyykö navigoinnin liitekarta joissakin
karttanäkymissä. Navigoinnin liitekartta näkyy ainoastaan, kun
vene on matkalla määränpäähän.
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko.
2 Valitse tarvittaessa Kartta-asetus.
3 Valitse Päällekkäiset numerot > Navigoinnin liitekartta >
Automaatt..
4 Valitse Navigoinnin liitekartan määritys.
5 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Voit näyttää reittipisteen nopeuden edut (VMG), kun
navigoit monen etapin reittiä, valitsemalla Reittietapin
tiedot > Käytössä.
• Voit näyttää seuraavan käännöksen tiedot matkan
perusteella valitsemalla Seuraava käännös > Matka.
• Voit näyttää seuraavan käännöksen tiedot ajan
perusteella valitsemalla Seuraava käännös > Aika.
• Voit määrittää, miten määränpään tiedot näkyvät,
valitsemalla Määränpää ja valitsemalla vaihtoehdon.
Kartan ulkoasuasetukset
Karttanäkymien ja 3D-karttanäkymien ulkoasua voi muuttaa.
Asetukset ovat karttakohtaisia tai karttanäkymäkohtaisia.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä ja karttaplotterimalleja. Jotkin asetukset
edellyttävät Premium-karttoja tai liitettyjä lisävarusteita.
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Karttaasetus > Kartan ulkoasu.
Suuntaus: määrittää perspektiivin kartassa.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää eri
zoomaustasoilla.
Otsikkorivi: keulaviivan ja sen tietolähteen näyttäminen ja
muuttaminen. Keulaviiva jatkaa veneen keulaa
matkustussuuntaan.
Panoptix-alue: näyttää tai piilottaa alueen, jolta Panoptix™
kaikuanturi hakee. AHRS (attitude and heading reference
system) -järjestelmä on kalibroitava, jotta tätä ominaisuutta
voi käyttää (Kompassin kalibroiminen, sivu 20).
Maailmankartta: käyttää kartassa joko maailman
peruskuvakarttaa tai varjostettua korkokarttaa. Nämä erot
ovat näkyvissä ainoastaan, kun karttoja on loitonnettu niin
kauas, että yksityiskohtaiset kartat eivät näy.
Pistesyvyydet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden. Vaarallista
Kartat ja 3D-karttanäkymät
syvyyttä matalammat ja yhtä syvät pistesyvyydet näkyvät
punaisella tekstillä.
Matalan varjostus: määrittää varjostuksen rantaviivasta
määritettyyn syvyyteen.
Syvyysalueen varjostus: määrittää suuremman ja pienemmän
syvyyden, joiden väli varjostetaan.
Symbolit: näyttää ja määrittää kartan symbolien (kuten
aluskuvakkeen, merimerkkisymbolien, maalla olevien
POI:den ja valosektorien) ulkoasun.
Tyyli: määrittää kartan ulkoasun 3D-maastossa.
Vaaran värit: osoittaa matalat vesialueet ja maa-alueet väreillä.
Sininen merkitsee syvää vettä, keltainen matalaa vettä ja
punainen erittäin matalaa vettä.
Ensisijainen syvyys: määrittää turvallisen syvyyden ulkoasun
Mariner’s Eye 3D -karttanäkymässä.
HUOMAUTUS: tämä asetus vaikuttaa vain vaaran värien
ulkoasuun Mariner’s Eye 3D -karttanäkymässä. Se ei vaikuta
turvallisen syvyyden automaattisen opastuksen asetukseen
tai luotaimen matalanveden hälytyksen asetukseen.
Aluerenkaat: näyttää ja määrittää aluerenkaiden ulkoasun.
Aluerenkaat helpottavat etäisyyksien visualisointia joissakin
karttanäkymissä.
Väylän leveys: määrittää navigointiväylän leveyden. Se on
joissakin karttanäkymissä käytettävä magentan värinen viiva,
joka osoittaa reitin määränpäähän.
Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden -viivan
määrittäminen
Keulaviivan ja COG (course over ground) -viivan voi näyttää
kartassa.
COG tarkoittaa liikkeen suuntaa. Kulkusuunta on suunta, johon
veneen keula osoittaa, kun suuntatunnistin on liitetty.
1 Valitse karttanäkymässä Valikko > Kartta-asetus > Kartan
ulkoasu > Otsikkorivi.
2 Valitse tarvittaessa Lähde ja valitse vaihtoehto:
• Käytä käytettävissä olevaa lähdettä automaattisesti
valitsemalla Automaatt..
• Käytä GPS-antennisuuntaa COG-viivaa varten
valitsemalla GPS-suunta (COG).
• Valitse liitetyn suuntatunnistimen tietoja valitsemalla
Kulkusuunta.
• Käytä sekä liitetyn suuntatunnistimen että GPS-antennin
tietoja valitsemalla COG ja kulkusuunta.
Sekä keulaviiva että COG-viiva näytetään kartassa.
3 Valitse Näyttö ja vaihtoehto:
• Valitse Matka > Matka ja määritä kartassa näkyvän viivan
pituus.
• Valitse Aika > Aika ja määritä kulunut aika, jotta laite
laskee matkan, jonka vene kulkee määritetyssä ajassa
nykyisellä nopeudella.
Muiden alusten asetukset kartoissa ja karttanäkymissä
HUOMAUTUS: nämä vaihtoehdot edellyttävät liitettyjä
lisävarusteita, kuten AIS-vastaanotinta tai VHF-radiota.
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Muut
alukset.
AIS-luettelo: näyttää AIS-luettelon (AIS-uhkaluettelon
näyttäminen, sivu 7).
DSC-luettelo: näyttää DSC-luettelon (DSC-luettelo, sivu 28).
Näytön asetukset: katso kohtaa AIS-näyttöasetukset, sivu 10.
DSC-jäljet: näyttää DSC-alusten jäljet ja valitsee polkua
käytettäessä näkyvän jäljen pituuden.
9
AIS-hälytys: määrittää turva-alueen törmäyshälytykselle (Turvaalueen määrittäminen törmäyshälytykselle, sivu 7).
AIS-näyttöasetukset
HUOMAUTUS: AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AISlaite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja
muista aluksista.
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Muut
alukset > Näytön asetukset.
AIS-näyttöalue: osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka
sisällä AIS-alukset näkyvät.
Tiedot: näyttää tietoja AIS-aktivoiduista aluksista.
Projisoitu suunta: määrittää AIS-aktivoitujen alusten
projisoidun suunnan ajan.
Polut: näytä AIS-alusten jäljet ja valitse polkua käytettäessä
näkyvän jäljen pituus.
Fish Eye 3D -asetukset
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Valitse Fish Eye 3D -karttanäkymässä Valikko.
Tarkista: määrittää 3D-karttanäkymän perspektiivin.
Jäljet: näyttää jäljet.
Kaikukeila: näyttää kaikuanturin kattaman alueen keilan.
Kalasymboli: näyttää vedenalaiset kohteet.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
HUOMIO
Jos aluksessa on automaattiohjausjärjestelmä, jokaiseen
ohjausruoriin on asennettava oma automaattiohjauksen
hallintanäyttö, jotta automaattiohjaus voidaan poistaa käytöstä.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: jotkin karttanäkymät ovat käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Navigointi edellyttää määränpään valintaa, suunnan tai reitin
määrittämistä ja suunnan tai reitin seuraamista. Voit noudattaa
suuntaa tai reittiä, joka näkyy meri- tai kalastuskartassa,
Perspective 3D -karttanäkymässä tai Mariner’s Eye 3D karttanäkymässä.
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa
kolmella tavalla: Mene, Reitti tai Automaattinen opastus.
Mene: johtaa suoraan määränpäähän. Tämä on vakiovaihtoehto
määränpäähän navigoimiseen. Karttaplotteri luo suoran
kurssin tai navigointilinjan määränpäähän. Reitti voi kulkea
maalla tai sillä voi olla muita esteitä.
Reitti: luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Voit lisätä
käännöksiä matkan varrella. Vaihtoehto luo suoran kurssin
määränpäähän, mutta voit lisätä reittiin käännöksiä maaalueiden ja muiden esteiden kiertämistä varten.
Automaattinen opastus: päättelee veneen tietojen ja
karttatietojen avulla parhaan reitin määränpäähän.
Vaihtoehto on käytettävissä vain käytettäessä yhteensopivaa
Premium-karttaa yhteensopivassa karttaplotterissa. Se luo
käännöskohtaisen navigointilinjan määränpäähän välttäen
maa-alueita ja muita esteitä (Automaattinen opastus,
sivu 12).
10
Kun käytät yhteensopivaa Garmin automaattiohjausta
liitettynä karttaplotteriin, jossa on NMEA 2000 ,
automaattiohjaus noudattaa Automaattisen opastuksen
reittiä.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
®
Perustietoa navigoinnista
Kysymys
Vastaus
Kuinka saan karttaplotterin Navigoi Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa
osoittamaan suunnan, johon Suoran reitin määrittäminen ja noudattahaluan mennä (suuntiman)? minen Siirry-toiminnolla, sivu 11.
Kuinka saan laitteen
opastamaan minut suoraa
reittiä pitkin (mahdollisimman vähän jäljen
ylitystä) kohteeseen
mahdollisimman lyhyttä
reittiä pitkin nykyisestä
sijainnista?
Muodosta yhden etapin reitti ja navigoi
sitä pitkin Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa
Reitin luominen ja navigoiminen
nykyisestä sijainnista, sivu 11.
Kuinka saan laitteen
opastamaan minut
kohteeseen välttämällä
samalla karttaan merkittyjä
esteitä?
Muodosta monen etapin reitti ja navigoi
sitä pitkin Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa
Reitin luominen ja navigoiminen
nykyisestä sijainnista, sivu 11.
Kuinka saan laitteen
ohjaamaan automaattiohjausta?
Navigoi Reitti-toiminnolla. Katso kohtaa
Reitin luominen ja navigoiminen
nykyisestä sijainnista, sivu 11.
Voiko laite luoda minulle
reitin?
Jos käytät Premium-karttoja, jotka
tukevat Auto Guidance ‑toimintoa, ja olet
alueella, jolla voit käyttää Auto Guidance
‑toimintoa, käytä navigointiin Auto
Guidance ‑toimintoa. Katso kohtaa Automaattinen opastus määrittäminen ja
noudattaminen, sivu 13.
Miten muutan veneeni Auto
Guidance ‑asetukset?
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen
reitin määritykset, sivu 13.
Määränpäät
Voit valita määränpäitä kartoissa, 3D-karttanäkymissä ja
luetteloissa.
Määränpään hakeminen nimellä
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä,
tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.
1 Valitse Navigointitiedot > Etsi nimellä.
2 Kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3 Valitse tarvittaessa Valmis.
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.
4 Valitse määränpää.
Määränpään valitseminen merikartasta
Valitse määränpää merikartasta.
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja
tarjoavista kohteista.
1 Valitse Navigointitiedot.
2 Valitse Avomeripalvelut tai Sisämaan palvelut.
3 Valitse tarvittaessa veneilypalvelujen luokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät sijainnit ja etäisyyden niihin.
4 Valitse määränpää.
Valitsemalla tai voit tarkastella lisätietoja tai näyttää
sijainnin kartassa.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Navigoinnin lopettaminen
Valitse meri- tai kalastuskartassa Valikko > Lopeta
navigointi.
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä Merkitse.
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse sitten Valitse.
MOB-sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen
Kun merkitset reittipisteen, voit määrittää sen mies yli laidan
(MOB, Man Overboard) -sijainniksi.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse missä tahansa näytössä Merkitse > Mies yli
laidan.
• Valitse aloitusnäytössä Mies yli laidan > Kyllä.
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOB-pisteen,
ja karttaplotteri määrittää suoran reitin takaisin merkittyyn
sijaintiin.
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Muokkaa reittipistettä.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
•
•
Lisää nimi valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla nimi.
Voit vaihtaa symbolin valitsemalla Symboli.
Voit vaihtaa syvyyttä valitsemalla Syvyys.
Voit vaihtaa veden lämpöä valitsemalla Veden lämpö.
Voit muuttaa kommenttia valitsemalla Kommentti.
Voit siirtää reittipistettä valitsemalla Siirrä.
Tallennetun reittipisteen siirtäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Muokkaa reittipistettä > Siirrä.
4 Anna reittipisteen uusi sijaintipaikka:
• Voit siirtää reittipistettä käyttäessäsi karttaa valitsemalla
Käytä karttaa, valitsemalla uuden sijainnin kartassa ja
valitsemalla Siirrä reittipiste.
• Voit siirtää reittipistettä koordinaattien avulla valitsemalla
Syötä koordinaatit ja antamalla uudet koordinaatit.
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Reittipiste on luotava, ennen kuin siihen voi navigoida.
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.
• Jos haluat käyttää Auto Guidance ‑toimintoa, valitse
Automaattinen opastus.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste tai MOB-piste.
3 Valitse Poista.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla
HUOMIO
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Voit määrittää suoran reitin kohteeseen ja noudattaa sitä
nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.
1 Valitse määränpää (Määränpäät, sivu 10).
2 Valitse Navigoi > Mene.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentanvärisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
3 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
4 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Reitit
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista
Voit luoda reitin navigointi- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen
heti. Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.
11
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse määränpää navigointikartassa tai kalastuskartassa.
2 Valitse Navigoi > Reitti.
3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäätä.
4 Valitse Lisää käännös.
5 Voit tarvittaessa lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Aloita määränpäästä ja siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.
Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi
nykyisen sijaintisi jälkeen. Sen pitäisi olla alusta lähimpänä
oleva käännös.
6 Valitse tarvittaessa Valikko.
7 Valitse Navigoi reitti.
8 Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.
9 Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet.
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti.
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit > Uusi reitti > Reitti.
2 Valitse reitin aloitussijainti.
3 Valitse Lisää käännös.
4 Valitse seuraavan käännöksen sijainti kartassa.
5 Valitse Lisää käännös.
Karttaplotteri merkitsee käännöksen sijainnin reittipisteellä.
6 Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 4 ja 5.
7 Valitse määränpää.
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
näyttäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Tarvittaessa voit näyttää vain reitit tai automaattisen
opastuksen radat valitsemalla Suodatin.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
nimen.
• Voit valita reittipisteen käännösluettelosta valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä käännösluetteloa ja
valitsemalla reittipisteen luettelosta.
• Voit valita käännöksen kartan avulla valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä karttaa ja valitsemalla
sijainnin kartasta.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
12
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
7 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin
mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta
tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
5 Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
6 Valitse tarvittaessa Valmis.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
7 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
8 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
9 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennetun reitin poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso > Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reitit.
Automaattinen opastus
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.
Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta
Navigointi käyttäen karttaplotteria
vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut esteet.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Automaattisella opastuksella voit suunnitella parhaan reitin
määränpäähän. Automaattinen opastus lukee karttaplotterin
avulla karttatiedot, kuten veden syvyyden ja tunnetut esteet, ja
laskee reittiehdotuksen. Voit muuttaa reittiä navigoinnin aikana.
Automaattinen opastus määrittäminen ja
noudattaminen
1 Valitse määränpää (Määränpäät, sivu 10).
2 Valitse Navigoi > Automaattinen opastus.
3 Tarkista magentalla värillä merkitty rata.
4 Valitse Aloita navigointi.
5 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
Automaattinen opastus radan luominen ja
tallentaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit > Uusi reitti >
Automaattinen opastus.
2 Valitse lähtöpiste ja valitse Seuraava.
3 Valitse määränpää ja valitse Seuraava.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää vaaran ja muuttaa rataa vaarapaikan lähellä
valitsemalla Vaaran tarkistus.
• Voit muuttaa rataa valitsemalla Muuta rataa ja
seuraamalla näytön ohjeita.
• Voit poistaa radan valitsemalla Peruuta automaattinen
opastus.
• Voit tallentaa radan valitsemalla Valmis.
Automaattisen opastuksen radan säätäminen
1 Noudata merikartan näytön ohjeita tai siirrä määränpääpiste
uuteen sijaintiin nuolinäppäimillä.
2 Valitse Valitse > Siirrä piste.
3 Palaa navigointinäyttöön valitsemalla Takaisin.
Meneillään olevan Automaattinen opastus laskennan
peruuttaminen
Valitse merikartassa Valikko > Peruuta.
VIHJE: voit peruuttaa laskennan nopeasti valitsemalla
Takaisin.
Ajoitetun saapumisen asettaminen
Käyttämällä tätä toimintoa reitillä tai Automaattinen opastus
radalla voit saada tietoja saapumisajasta valittuun pisteeseen.
Tämän tiedon avulla voit ennakoida saapumisen esimerkiksi
avautuvalle sillalle tai tapahtumapaikalle.
1 Valitse merikartassa Valikko.
2 Valitse tarvittaessa Navigointiasetukset.
3 Valitse Ajoitettu saapuminen.
VIHJE: voit avata Ajoitettu saapuminen valikon nopeasti
valitsemalla pisteen radalta tai reitiltä.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
HUOMIO
Ensisijainen syvyys- ja Alikulkukorkeus-asetukset vaikuttavat
siihen, kuinka karttaplotteri laskee Automaattinen opastus reitin.
Jos alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei
tunneta, järjestelmä ei laske Automaattinen opastus reittiä
kyseiseltä alueelta. Jos Automaattinen opastus reitin alussa tai
lopussa olevalla alueella on matalampaa kuin Ensisijainen
syvyys, tai asetettu Alikulkukorkeus ei siellä riitä, järjestelmä ei
karttatietojen perusteella välttämättä laske Automaattinen
opastus reittiä kyseiseltä alueelta. Kartassa kyseiset alueet
läpäisevä reitti näkyy harmaana viivana tai magentan ja
harmaan värisenä raitaviivana. Kun vene tulee tällaiselle
alueelle, näyttöön tulee varoitus.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja.
Voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan
Automaattinen opastus reittiä.
Ensisijainen syvyys: määrittää kartan syvyystietojen
perusteella veneelle turvallisen veden vähimmäissyvyyden.
HUOMAUTUS: premium-karttojen (valmistettu ennen 2016)
vähimmäisturvasyvyys on 0,91 metriä (3 jalkaa). Jos määrität
arvoksi alle 0,91 metriä (3 jalkaa), kartoissa käytetään
Automaattinen opastus reittilaskentaan ainoastaan 0,91
metrin (3 jalan) syvyyttä.
Alikulkukorkeus: määrittää karttatietojen perusteella veneelle
turvallisen sillan tai esteen vähimmäiskorkeuden.
Rantaviivan etäisyys: määrittää, miten lähelle rantaviivaa
Automaattinen opastus reitti sijoitetaan. Automaattinen
opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin
aikana. Asetuksen arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta, arvioimalla viivan
sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin on
navigoitava kapean vesiväylän kautta (Rantaviivaetäisyyden
säätäminen, sivu 13).
Rantaviivaetäisyyden säätäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle
rantaviivaa Automaattinen opastus reitti sijoitetaan.
Automaattinen opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta
navigoinnin aikana. Rantaviivan etäisyys ‑asetuksen
käytettävissä olevat arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja voit arvioida
Automaattinen opastus sijoittelua käyttämällä tutumpia
määränpäitä, joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
1 Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen opastus >
Rantaviivan etäisyys > Norm..
3 Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.
4 Valitse Navigoi > Automaattinen opastus.
5 Tarkista automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä,
väistääkö se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen
käännökset tehokkaan matkanteon.
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Valikko > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Kaukana.
13
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen
opastus > Rantaviivan etäisyys > Hae läheltä....
7 Jos valitsit vaiheessa 6 Hae läheltä... tai Kaukana, tarkista
automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Hae läheltä... tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
8 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Valikko > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Kauimmaisin.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen
opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.
9 Jos valitsit vaiheessa 8 Lähin tai Kauimmaisin, tarkista
Automaattinen opastus reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Hae läheltä... tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
10 Toista vaiheet 3-9 vielä vähintään kerran käyttämällä joka
kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan
etäisyys ‑asetus toimii.
Jäljet
Jälki on veneen kulkeman matkan tallenne. Parhaillaan
tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin. Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3Dkarttanäkymässä.
Jälkien näyttäminen
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko >
Reittipisteet & jäljet > Jäljet > Käytössä.
Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset > Jäljen väri.
2 Valitse jäljen väri.
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
3 Valitse Tallenna.
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Muokkaa jälkeä.
14
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi ja kirjoita uusi nimi.
• Valitse Jäljen väri ja valitse väri.
Jäljen tallentaminen reitiksi
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Muokkaa jälkeä > Tallenna reitti.
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan,
sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi jälki (Jäljet,
sivu 14).
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Seuraa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
6 Seuraa viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että
vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Tallennetun jäljen poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Tallennetut jäljet.
Aktiivisen jäljen seuraaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
3 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
4 Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä
ja muita esteitä.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Jäljet >
Tyhjennä aktiivinen jälki.
Jälkimuisti tyhjennetään ja aktiivisen jäljen tallennusta
jatketaan.
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset.
2 Valitse Tallennustila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti
on täynnä, valitse Täytä.
• Kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla
vanhimmat jälkitiedot uusimmilla, valitse Kierrä.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan.
Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan,
Navigointi käyttäen karttaplotteria
mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuusväli käyttää muistia
tehokkaimmin.
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset > Tallennusväli > Väli.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan
valitsemalla Matka > Vaihda ja määrittämällä etäisyyden.
• Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla Aika >
Vaihda ja määrittämällä aikavälin.
• Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan
valitsemalla Tarkkuus > Vaihda ja määrittämällä
suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen
kuin laite tallentaa jälkipisteen.
Rajaviivat
Rajaviivojen avulla voit välttää tiettyjä vesialueita tai pysyä
tietyllä vesialueella. Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun
saavut rajaviivalle tai poistut rajaviivan yli.
Voit luoda rajaviiva-alueita, -viivoja ja -ympyröitä kartassa. Voit
myös muuntaa tallennettuja jälkiä ja reittejä rajaviivoiksi. Voit
luoda rajaviiva-alueen reittipisteistä luomalla niistä ensin reitin ja
muuntamalla sen rajaviivaksi.
Voit valita rajaviivan aktiiviseksi rajaviivaksi. Voit lisätä aktiivisen
rajan tiedot kartan tietokenttiin.
Rajaviivan luominen
1 Valitse Navigointitiedot > Rajaviivat > Uusi rajaviiva.
2 Valitse rajaviivan muoto.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Reitin muuntaminen rajaviivaksi
Sinun tarvitsee luoda ja tallentaa vähintään yksi reitti, ennen
kuin voit muuntaa reitin rajaviivaksi (Reitin luominen ja
tallentaminen, sivu 12).
1 Valitse Navigointitiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä > Tallenna rajaviivaksi.
Jäljen muuntaminen rajaviivaksi
Sinun tarvitsee tallentaa vähintään yksi jälki, jotta voit muuntaa
jäljen rajaviivaksi (Aktiivisen jäljen tallentaminen, sivu 14).
1 Valitse Navigointitiedot > Jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Muokkaa jälkeä > Tallenna rajaviivaksi.
Rajaviivan muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Muokkaa rajaviivaa.
4 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit muokata rajaviivan ulkoasua kartassa valitsemalla
Näyttöasetukset.
• Voit muuttaa rajaviivaa tai sen nimeä valitsemalla
Muokkaa rajaviivaa.
• Voit muokata rajaviivan hälytystä valitsemalla Hälytys.
Rajaviivan hälytyksen asettaminen
Rajaviivan hälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
asetetusta rajaviivasta.
1 Valitse Navigointitiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Hälytys > Käytössä.
4 Määritä etäisyys.
5 Valitse jokin vaihtoehto.
Yhdistelmät
• Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene on tietyn
matkan päässä sellaisen alueen rajaviivasta, jolla haluat
pysyä, valitsemalla Suljetaan.
• Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene on tietyn
matkan päässä sellaisen alueen rajaviivasta, jota haluat
välttää, valitsemalla Saavutaan.
Rajaviivan poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Muokkaa rajaviivaa > Poista.
Navigoinnin lopettaminen
Valitse navigoinnin aikana meri- tai kalastuskartassa
vaihtoehto:
• Valitse Valikko > Lopeta navigointi.
• Kun navigoit käyttäen Auto Guidance ‑toimintoa, valitse
Valikko > Navigointiasetukset > Lopeta navigointi.
Käyttäjätietojen synkronoiminen Garmin
Marine Networkissa
HUOMAUTUS
Varmuuskopioi käyttäjätiedot ennen niiden synkronoimista
verkossa, jottet menetä tietoja. Katso kohtaa Tietojen
varmuuskopioiminen tietokoneeseen, sivu 38.
Voit jakaa reittipisteitä, jälkiä ja reittejä kaikkien Garmin Marine
Network (Ethernet) -verkkoon liitettyjen yhteensopivien laitteiden
kanssa automaattisesti.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta >
Käyttäjätietojen jako > Käytössä.
Jos reittipisteeseen, jälkeen tai reittiin tehdään muutos yhdessä
karttaplotterissa, tiedot synkronoidaan automaattisesti kaikkiin
Ethernet-verkon karttaplottereihin.
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Kaikki > OK.
Yhdistelmät
Yhdistelmänäytössä voit tarkastella samanaikaisesti useita
näyttöjä. Yhdistelmänäytössä mahdollisten vaihtoehtojen määrä
määräytyy sen mukaan, miten monta valinnaista laitetta
karttaplotteriin on liitetty, ja onko käytössä Premium-karttoja.
Yhdistelmän valitseminen
1 Valitse Yhdistelmät.
2 Valitse yhdistelmä.
Yhdistelmänäytön mukauttaminen
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa
karttaplotterimalleissa.
1 Valitse Yhdistelmät.
2 Valitse yhdistelmä.
3 Valitse Valikko > Määritä yhdistelmä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
uuden nimen.
15
• Jos haluat muuttaa näkyviä kohteita, ikkunoiden määrää
ja asettelua, valitse Muuta asettelua ja seuraa näytön
ohjeita.
• Voit vaihtaa yhdistelmässä näkyviä tietoja valitsemalla
Muokkaa yhdistelmää ja valitsemalla sitten näytön ja
uudet tiedot.
• Voit muuttaa ikkunan kokoa valitsemalla Muokkaa
yhdistelmää ja vetämällä nuolista.
• Voit mukauttaa näytössä näkyviä numeroita valitsemalla
Päällekkäiset numerot.
5 Valitse Valmis.
Mukautetun yhdistelmänäytön lisääminen
Voit luoda mukautetun yhdistelmänäytön tarpeisiisi.
1 Valitse Yhdistelmät > Valikko > Lisää.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Korkeataajuuksinen DownVü luotain näyttää veneen alapuolella
olevat kohteet ja rakenteet tavallista yksityiskohtaisemmin ja
selkeämmin.
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen. DownVü
luotaimen keila on kapea. Se muistuttaa kopiokoneen valokeilan
muotoa. Tämä keila tuottaa tavallista selkeämmän kuvan
veneen alapuolella olevista kohteista.
SideVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue SideVü luotaimia ja
kaikuantureita.
HUOMAUTUS: sideVü luotaintietojen vastaanottamiseen
tarvitaan keskenään yhteensopivat karttaplotteri, luotainmoduuli
ja kaikuanturi.
SideVü luotaimen hakutekniikka näyttää, mitä veneen sivuilla
on. Tekniikan avulla voi etsiä vedenalaisia kohteita ja kaloja.
Luotain
Valinnaiseen Garmin luotainmoduuliin ja kaikuanturiin liitettyä
yhteensopivaa karttaplotteria voi käyttää kalastustutkana. Voit
tarkastella alueella olevia kaloja luotainnäytöissä.
Luotainnäyttöjen mahdolliset muutokset vaihtelevat näkymän,
karttaplotterin mallin, luotainmoduulin ja liitetyn kaikuanturin
mukaan.
Luotainnäkymät
Käytettävissä olevat luotainnäkymät vaihtelevat kaikuanturin
tyypin ja karttaplotteriin liitetyn luotainmoduulin mukaan. Voit
näyttää esimerkiksi kahden taajuuden näkymän vain, jos
liitettynä on kaksitaajuuksinen kaikuanturi.
Käytettävissä on neljä luotainnäkymien perustyyliä: koko näytön
näkymä, jaetun näytön näkymä, joka sisältää vähintään kaksi
näkymää, ja jaettu taajuusnäkymä, jossa näkyy kaksi eri
taajuutta. Kunkin näytön näkymän asetuksia voi mukauttaa. Jos
käytät esimerkiksi jaettua taajuusnäkymää, voit muuttaa kunkin
taajuuden herkkyyttä erikseen.
Perinteinen luotainnäkymä
Käytettävissä on liitettyjen laitteiden mukaan useita koko näytön
näkymiä.
Perinteinen koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin
lähettämät luotainlukemat suurena. Näytön oikeassa reunassa
näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun
näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle.
À
Á
Â
Veneen vasen kylki
Veneen oikea kylki
Veneen kaikuanturi
Puita
Vanhoja renkaita
Halkoja
Etäisyys veneen kylkeen
Aluksen ja pohjan välillä oleva vesi
SideVü/DownVü hakutekniikka
Yleisemmän kartiomaisen keilan sijasta SideVü/DownVü
kaikuanturi käyttää litteää keilaa tutkiessaan veneen sivuilla
olevaa vettä ja maata.
Syvyystiedot
Vedenalaiset kohteet tai kalat
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Veden pohja
Luotainnäkymän jaettu zoomaus näyttää luotainlukemat koko
näytön kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennetun
osan samassa näytössä.
DownVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue DownVü luotaintekniikkaa
ja kaikuantureita.
HUOMAUTUS: DownVü luotaintietojen vastaanottamiseen
tarvitaan yhteensopiva karttaplotteri tai kalastustutka sekä
yhteensopiva kaikuanturi.
16
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Jaetun taajuuden luotainnäkymän toisessa reunassa näkyy koko
näytön kokoinen kaavio korkean taajuuden luotaintiedoista ja
toisessa reunassa koko näytön kokoinen kaavio matalan
taajuuden luotaintiedoista.
HUOMAUTUS: jaetun taajuuden luotainnäkymä edellyttää
kaksoistaajuuksisen kaikuanturin käyttöä.
Luotain
Panoptix luotainnäkymät
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue Panoptix kaikuantureita.
Panoptix luotaintietojen vastaanottamiseen tarvitaan
yhteensopiva karttaplotteri sekä yhteensopiva kaikuanturi.
Panoptix luotainnäkymissä näet kaikki veneen ympärillä olevat
kohteet reaaliaikaisesti. Näet myös vedessä olevat täkykalat ja
veneen edessä tai alla olevat täkykalaparvet.
LiveVü luotainnäkymissä näet veneen edessä tai alla olevan
liikkeen reaaliaikaisesti. Näyttö päivittyy erittäin nopeasti, joten
luotainnäkymät muistuttavat videokuvaa.
RealVü 3D luotainnäkymissä näet veneen edessä tai alla olevat
kohteet kolmiulotteisina. Näyttö päivittyy kaikuanturin jokaisen
pyyhkäisyn jälkeen.
Jos haluat nähdä kaikki viisi Panoptix luotainnäkymää, tarvitset
yhden kaikuanturin, joka näyttää veneen alla olevat kohteet, ja
toisen, joka näyttää veneen edessä olevat kohteet.
Voit avata Panoptix luotainnäkymät valitsemalla Luotain ja
valitsemalla näkymän.
LiveVü alas luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet veneen alla olevat kohteet
kaksiulotteisina. Näkymää voidaan käyttää täkykalaparven ja
saaliskalojen tarkastelemiseen.
RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kaikuanturin edessä olevat
kohteet kolmiulotteisina. Voit käyttää näkymää, kun vene on
paikallaan ja haluat pohjan ja venettä lähestyvät saaliskalat.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Värien selite
Vene
Ping-haun ilmaisin
Kala
Pohja
Alue
RealVü 3D alas -luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kaikuanturin alapuolella olevat
kohteet kolmiulotteisina. Voit käyttää näkymää, kun vene on
paikallaan ja haluat nähdä, mitä veneen ympärillä on.
RealVü 3D historiallinen luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kolmiulotteisina veneen takana
olevat kohteet liikkuessasi sekä koko vesipilarin pohjasta veden
pintaan. Tätä näkymää käytetään saaliskalojen etsimiseen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Panoptix alas näkymän historia vieritettävässä luotainnäytössä
Vene
Alue
Polut
Drop shot -peruke
Pohja
LiveVü eteenpäin luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet veneen edessä olevat kohteet
kaksiulotteisina. Näkymää voidaan käyttää täkykalaparven ja
saaliskalojen tarkastelemiseen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Värien selite
Vene
Alue
Pohja
Rakenne
Kala
Luotainnäkymän vaihtaminen
1 Valitse yhdistelmänäytössä, jossa on luotain, Valikko >
Muokkaa yhdistelmää.
Valitse
vaihdettava ikkuna.
2
3 Valitse luotainnäkymä.
À
Á
Â
Ã
Ä
Luotain
Vene
Alue
Kala
Polut
Pohja
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Sinun on tiedettävä kaikuanturisi tyyppi, jotta voit valita sen.
Jos liität muuta kaikuanturia kuin karttaplotterin mukana
toimitettua, sinun on ehkä määritettävä kaikuanturin tyyppi, jotta
luotain toimii oikein. Jos laite havaitsi kaikuanturin
automaattisesti, tämä vaihtoehto ei näy.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Asennus > Kaikuanturin tyyppi.
17
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät 200/77 kHz:n kaksikeilaista kaikuanturia, valitse
Kaksoiskeila (200/77 kHz).
• Jos käytät 200/50 kHz:n kaksitaajuuksista kaikuanturia,
valitse Kaksoistaajuus (200/50 kHz).
• Jos käytät muuntyyppistä kaikuanturia, valitse se
luettelosta.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
käyttämällä kosketusnäyttöä
1 Valitse luotainnäkymässä sijainti.
2 Valitse .
3 Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
käyttämällä laitteen painikkeita
1 Valitse tallennettava sijainti luotainnäkymässä
nuolinäppäimillä.
2 Valitse SELECT.
3 Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Etäisyyden mittaaminen luotainnäytössä
Voit mitata kahden pisteen välisen etäisyyden SideVü luotaimen
näkymässä.
1 Valitse SideVü luotaimen näkymässä jokin sijainti näytössä.
2 Valitse .
Näyttöön ilmestyy nuppineulakuvake valittuun sijaintiin.
3 Valitse toinen sijainti.
Etäisyys ja kulma nuppineulaan näytetään vasemmassa
yläkulmassa.
VIHJE: jos haluat poistaa nuppineulan ja mitata etäisyyden
nykyisestä nuppineulan sijainnista, valitse .
Luotainnäytön tauon määrittäminen
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotaimen tauko.
Luotainhistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella luotaimen historiatietoja vierittämällä
luotainnäyttöä.
HUOMAUTUS: kaikki kaikuanturit eivät tallenna historiallisia
luotaintietoja.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotaimen tauko.
2 Käytä nuolipainikkeita.
Luotaimen jakaminen
Ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Voit tarkastella luotaintietoja muista karttaplottereista, joissa on
sisäänrakennettu luotainmoduuli ja jotka on yhdistetty Garmin
Marine Networkiin.
Kaikki verkon karttaplotterit voivat näyttää luotaintietoja kaikista
muista verkon yhteensopivista luotainmoduuleista ja
kaikuantureista riippumatta siitä, mihin ne on asennettu
veneessä. Voit tarkastella luotaintietoja esimerkiksi
kaikuanturista, jonka DownVü on kiinnitetty veneen takaosaan,
veneen etuosaan kiinnitetystä GPSMAP 741 laitteesta.
Luotaintietoja jaettaessa osa luotainasetusten arvoista, kuten
Alue ja Herkkyys, synkronoidaan kaikkiin verkon laitteisiin. Muita
luotainasetusten arvoja, kuten Ulkoasu-asetukset, ei
synkronoida, ja ne on määritettävä jokaiseen laitteeseen
erikseen. Lisäksi perinteiset luotainnäkymät ja DownVü
luotainnäkymät synkronoidaan, jotta jaetut näytöt ovat
yhtenäisempiä.
18
HUOMAUTUS: usean kaikuanturin käyttö yhtä aikaa voi
aiheuttaa ylikuulumista, joka voidaan poistaa säätämällä
luotainasetusta Häiriö.
Luotainlähteen valitseminen
Ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikkein mallien
kanssa.
Kun käytät tietyssä luotainnäkymässä useampaa
luotaintietolähdettä, voit valita näkymässä käytettävän lähteen.
Jos esimerkiksi näkymässä DownVü on kaksi lähdettä, voit
valita käytettävän lähteen luotainnäkymästä DownVü.
1 Valitse luotainnäkymä, jonka lähde vaihdetaan.
2 Valitse Valikko > Luotainasetus > Lähde.
3 Valitse näkymässä käytettävä lähde.
Luotainlähteen nimeäminen uudelleen
Voit nimetä luotainlähteen uudelleen tunnistuksen helpottamista
varten. Voit esimerkiksi nimetä veneen keulassa olevan
kaikuanturin nimellä Keula.
Lähteen uudelleennimeäminen koskee vain nykyistä näkymää.
Esimerkiksi luotainlähteen DownVü uudelleennimeämistä varten
on avattava DownVü luotainnäkymä.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus > Lähde
> Nimeä lähteet uudelleen.
2 Anna nimi.
Päällekkäisten numeroiden mukauttaminen
Joissakin karttaplotterimalleissa on mahdollista mukauttaa
luotaimen näytössä näkyviä tietoja.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa malleissa.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Päällekkäiset numerot.
2 Valitse tarvittaessa mukautettavat numerot.
3 Napsauttamalla voit näyttää tai piilottaa kunkin tietokohteen.
4 Valitse Takaisin, kun haluat mukauttaa muita tietoja.
HUOMAUTUS: voit myös näyttää tai piilottaa
kompassinauhan ja navigoinnin liitekartan.
5 Valitse Valmis.
Yksityiskohtien määrän säätäminen
Voit hallita luotainnäytössä näkyvien yksityiskohtien määrää ja
kohinaa muuttamalla perinteisten kaikuantureiden herkkyyttä tai
muuttamalla DownVü kaikuanturien kirkkautta.
Jos haluat näyttää vain voimakkaimmat signaalit näytössä, voit
vähentää heikompien signaalien ja kohinan määrää
vähentämällä herkkyyttä tai kirkkautta. Jos haluat näyttää kaikki
signaalitiedot, voit lisätä näytössä näkyvien tietojen määrää
lisäämällä herkkyyttä tai kirkkautta. Tämä lisää myös kohinaa,
mikä saattaa vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistamista.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko.
2 Valitse Herkkyys tai Kirkkaus.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää herkkyyttä tai kirkkautta
manuaalisesti valitsemalla Ylös tai Alas.
• Valitse automaattinen vaihtoehto, jos haluat, että
karttaplotteri säätää herkkyyttä tai kirkkautta
automaattisesti.
Värien voimakkuuden säätäminen
Voit säätää värien voimakkuutta ja korostaa kiinnostavia alueita
luotainnäytössä muuttamalla herkkyyttä perinteisissä
kaikuantureissa tai kontrastia DownVü ja SideVü/DownVü
kaikuantureissa. Tämä asetus toimii parhaiten, kun olet säätänyt
Luotain
näytössä näkyvien yksityiskohtien määrää herkkyys- tai
kirkkausasetuksista.
Jos haluat korostaa pienempiä kalakohteita tai näyttää kohteen
voimakkaampana, voit lisätä värien herkkyys- tai
kontrastiasetusta. Tämä heikentää pohjan voimakkaiden
signaalien erottelua. Jos haluat vähentää signaalin
voimakkuutta, voit vähentää värien herkkyyttä tai kontrastia.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse DownVü tai SideVü luotainnäkymässä Kontrasti.
• Valitse Panoptix LiveVü luotainnäkymässä Värin
vahvistus.
• Jos olet muussa luotainnäkymässä, valitse Luotainasetus
> Lisäasetukset > Värin vahvistus.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää värien voimakkuutta manuaalisesti
valitsemalla Ylös tai Alas.
• Voit käyttää oletusasetusta valitsemalla Oletus.
Syvyys- tai leveysasteikon alueen
säätäminen
Voit säätää syvyysasteikon aluetta perinteisessä ja DownVü
luotainnäkymässä sekä leveysasteikon aluetta SideVü
luotainnäkymässä.
Kun määrität laitteen säätämään alueen automaattisesti, pohja
pysyy luotainnäkymän alimmassa tai uloimmassa
kolmanneksessa, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa,
jonka muodoissa on vähän tai keskitasoisesti vaihtelua.
Säätämällä aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä
aluetta, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka
muodoissa on suuria vaihteluja, kuten kielekkeitä. Pohja voi
näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy määrittämälläsi
alueella.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Alue.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos annat karttaplotterin säätää alueen automaattisesti,
valitse Automaatt..
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
Ylös tai Alas.
VIHJE: voit säätää aluetta manuaalisesti valitsemalla
luotainnäytössä tai .
VIHJE: kun tarkastelet useita luotainnäyttöjä, voit valita
aktiivisen näytön valitsemalla Valitse.
Luotainnäytön näkymän zoomaustason
määrittäminen
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Zoomaa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä luotaintietoihin pohjan syvyydestä valitsemalla
Pohjan lukitus.
• Määritä suurennetun alueen syvyysalue manuaalisesti
valitsemalla Manuaalinen, määritä suurennetun alueen
syvyysalue valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas ja lisää
tai vähennä suurennetun alueen suurennusta valitsemalla
Lähennä tai Loitonna.
• Voit määrittää syvyyden ja zoomauksen automaattisesti
valitsemalla Automaatt..
• Voit peruuttaa zoomauksen valitsemalla Ei zoomia.
Kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla kaikuluotaimen kuva liikkuu
näytössä. Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia
erityisesti, kun vene on liikkeellä tai kalastat vetouistelemalla.
Luotain
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin. Kaikunopeuden määrittäminen yhdessä
luotainnäkymässä vaikuttaa kaikkiin luotainnäkymiin.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Kaikunopeus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää kaikunopeutta automaattisesti maanopeuden
tai vesinopeuden mukaan valitsemalla Automaatt..
Auto-vaihtoehto valitsee veneen nopeutta vastaavan
kaikunopeuden, joten vedessä olevat kohteet piirtyvät
oikeassa kuvasuhteessa ja vääristyvät vähemmän. Kun
katsellaan luotainnäkymiä DownVü tai SideVü, Autovaihtoehdon käyttö on suositeltavaa.
• Kaikunopeus on erittäin nopea, kun valittuna on
vaihtoehto Ultrascroll®.
Kun Ultrascroll on valittuna, luotainnäkymä vierittyy
nopeasti, mutta kuvatarkkuus on pieni. Fast-vaihtoehdolla
saavutetaan useimmissa tilanteissa hyvä tasapaino
nopeasti vierittyvän näkymän ja kohteiden vähäisen
vääristymän välillä.
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet vaihtelevat
karttaplotterin, luotainmoduulien ja kaikuanturin mukaan.
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.
Keila on sitä kapeampi, mitä korkeampaa taajuutta käytetään.
Kapea keila soveltuu erinomaisesti nopeaan käyttöön ja kovaan
merenkäyntiin. Korkea taajuus saattaa parantaa pohjan
muotojen tunnistusta ja termokliinin määritystä.
Matalilla taajuuksilla keilat ovat leveämpiä, mikä saattaa lisätä
näkyvien kohteiden määrää, mutta myös pintakohinaa, ja
heikentää pohjasta heijastuvan signaalin eheyttä, kun
merenkäynti on kovaa. Leveä keila muodostaa tavallista
suuremman kaaren kalakohteiden tunnistusta varten, joten
leveä keila soveltuu erinomaisesti kalastukseen. Lisäksi leveä
keila toimii syvässä vedessä kapeaa paremmin, koska alempi
taajuus kulkee vedessä paremmin.
CHIRP-taajuuksilla voit pyyhkäistä pulssien läpi taajuusalueella,
mikä parantaa kohteiden erottelua syvässä vedessä. CHIRPin
avulla voi tunnistaa yksittäisiä kohteita, kuten kaloja parvessa, ja
se on kätevä myös syvässä vedessä. CHIRP toimii yleisesti
paremmin kuin yksittäiset taajuudet. Koska jotkin kalakohteet
saattavat näkyä paremmin käytettäessä kiinteää taajuutta,
huomioi tavoitteesi ja veden olosuhteet käyttäessäsi CHIRPiä.
Joillakin luotainten Black Box -laitteilla ja kaikuantureilla voi
lisäksi mukauttaa kunkin kaikuanturielementin esiasetettuja
taajuuksia, joten taajuutta voi vaihtaa nopeasti esiasetusten
avulla, kun veden olosuhteet ja tavoitteet muuttuvat.
Kahden taajuuden tarkasteleminen samanaikaisesti jaetussa
taajuusnäkymässä mahdollistaa näkyvyyden syvään veteen
käyttämällä pienempää taajuutta, ja samanaikaisesti suurempi
taajuus näyttää enemmän yksityiskohtia.
Taajuuksien valitseminen
HUOMAUTUS: kaikkien luotainnäkymien ja kaikuanturien
taajuutta ei voi muuttaa.
Voit määrittää, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Taajuus.
2 Valitse taajuus tarpeen ja veden syvyyden mukaan.
Lisätietoja taajuuksista on kohdassa Luotaintaajuudet,
sivu 19.
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi
HUOMAUTUS: ei käytettävissä kaikissa kaikuantureissa.
19
Luomalla esiasetuksen voit tallentaa tietyn luotaintaajuuden,
jotta voit vaihtaa taajuutta nopeasti.
1 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Taajuus.
2 Valitse Lisää.
3 Anna taajuus.
Panoptix luotainnäkymien mukauttaminen
HUOMAUTUS: Kaikki mallit eivät tue Panoptix kaikuantureita.
Kompassin kalibroiminen
Ennen kompassin kalibrointia kaikuanturi on asennettava
tarpeeksi kauas perämoottorista, jotta se ei aiheuta magneettisia
häiriöitä, ja se on otettava käyttöön vedessä. Kalibrointi on
tehtävä riittävän laadukkaasti, jotta sisäinen kompassi toimii.
HUOMAUTUS: kompassin voi kalibroida ainoastaan niissä
kaikuantureissa, joissa on sisäinen kompassi.
Voit alkaa kääntää venettä ennen kalibrointia, mutta vene on
käännettävä kokonaan 1,5 kertaa kalibroinnin aikana.
1 Valitse LiveVü Forward luotainsivulla Valikko >
Luotainasetus > Asennus.
2 Valitse tarvittaessa Käytä AHRS-järjestelmää.
3 Valitse Kalibroi kompassi.
4 Seuraa näytön ohjeita.
LiveVü luotainnäkymien ulkoasun muuttaminen
1 Valitse LiveVü luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa luotainnäkymän värit valitsemalla Värikaavio
ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Voit muuttaa kohteiden liikkeen osoittavien polkujen
pituuden valitsemalla Polut ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Jos haluat erottaa pohjan vedestä värittämällä pohjan
ruskeaksi, valitse Pohjan täyttö.
• Voit näyttää tai piilottaa alueen ruudukkoviivat valitsemalla
Päällekkäisruudukko.
• Voit piilottaa tai näyttää historian näytön reunassa
valitsemalla Vieritä historiaa.
LiveVü kaikuanturin lähetyskulman määrittäminen
Voit muuttaa LiveVü kaikuanturin lähetyskulmaa, kun haluat
suunnata kaikuanturin tiettyä kiinnostavaa aluetta kohti. Voit
suunnata kaikuanturin esimerkiksi seuraamaan täkykalaparvea
tai tarkentamaan puuhun, kun ohitat sen.
1 Valitse LiveVü luotainnäkymässä Valikko > Lähetyskulma.
2 Valitse vaihtoehto.
RealVü katselukulman ja zoomaustason säätäminen
Voit muuttaa RealVü luotainnäkymien katselukulmaa. Voit myös
lähentää ja loitontaa näkymää.
Valitse RealVü luotainnäkymässä vaihtoehto:
• Voit säätää katselukulmaa vinottain valitsemalla
.
• Voit säätää katselukulmaa vaakasuunnassa valitsemalla
.
• Voit säätää katselukulmaa pystysuunnassa valitsemalla
.
• Voit säätää katselukulmaa pyyhkäisemällä näyttöä mihin
tahansa suuntaan.
• Voit lähentää liu'uttamalla kahta sormea erilleen.
• Voit loitontaa nipistämällä kahta sormea yhteen.
RealVü luotainnäkymien ulkoasun muuttaminen
1 Valitse RealVü luotainnäkymässä Valikko.
2 Valitse vaihtoehto:
20
• Voit säätää syvyyttä, jossa värivalikoima alkaa alusta,
valitsemalla Paletin syvyys ja valitsemalla vaihtoehdon.
• Voit valita eri värivalikoiman luotaimen tulospisteitä varten
valitsemalla Luotainasetus > Pisteiden värit ja
valitsemalla vaihtoehdon.
• Voit valita eri värivalikoiman pohjaa varten valitsemalla
Luotainasetus > Pohjan värit ja valitsemalla
vaihtoehdon.
• Voit valita eri tyylin pohjaa varten valitsemalla
Luotainasetus > Pohjan tyyli ja valitsemalla
vaihtoehdon.
• Voit piilottaa tai näyttää värien selitteen näytön reunassa
valitsemalla Luotainasetus > Värien selitykset.
RealVü pyyhkäisynopeuden säätäminen
Voit päivittää, miten nopeasti kaikuanturi pyyhkäisee
edestakaisin. Suuri pyyhkäisynopeus tuottaa epätarkemman
kuvan, mutta näyttö päivittyy nopeammin. Pienempi
pyyhkäisynopeus tuottaa tarkemman kuvan, mutta näyttö
päivittyy hitaammin.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä RealVü 3D
historiallinen luotainnäkymässä.
1 Valitse RealVü luotainnäkymässä Valikko >
Pyyhkäisynopeus.
2 Valitse vaihtoehto.
A-Scopen käynnistäminen
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
luotainnäkymissä.
A-Scope on luotaimen koko näytön näkymän oikeassa reunassa
näkyvä vilkkuva pystytunnistin Tässä näkymässä uusimmat
luotaintiedot näkyvät laajennettuina, joten niiden
tarkasteleminen on helppoa. Myös lähellä pohjaa olevien kalojen
havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Ulkoasu > A-Scope.
Luotainasetus
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.
Luotainasetukset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus.
Syvyysviiva: näyttää syvyysviivan pikaviitteen.
Kaikunopeus: määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy
oikealta vasemmalle.
Matalassa vedessä kaikunopeutta kannattaa ehkä vähentää,
jotta tiedot näkyvät näytössä mahdollisimman pitkään.
Syvässä vedessä voit lisätä kaikunopeutta.
Näyttöhallinta: määrittää, mitä luotainnäytön ominaisuuksia
painikkeilla hallitaan. Tämä on käytettävissä
kosketusnäyttölaitteissa.
Alueviivat: näyttää pystyviivat, jotka osoittavat etäisyyden
veneen oikealle ja vasemmalle puolelle. Tämä ominaisuus on
käytettävissä ainoastaan SideVü luotainnäkymässä.
Värikaavio: määrittää luotainnäkymän värikaavion. Tämä
asetus saattaa olla käytettävissä Ulkoasu-valikossa.
Jyrkkäkontrastisissa värikaavioissa heikoimmat signaalit
näkyvät tummempina. Pienikontrastisissa värikaavioissa
heikoimmat signaalit näkyvät saman värisinä kuin taustaväri.
Ulkoasu: katso kohtaa Luotaimen ulkoasun asetukset,
sivu 21.
Luotain
Päällekkäiset numerot: määrittää luotainnäytössä näytettävät
tiedot.
Lisäasetukset: katso kohtaa Luotaimen lisäasetukset,
sivu 21.
Asennus: palauttaa luotaimen oletusasetukset.
RealVü luotainasetukset
Valitse RealVü luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus.
Pisteiden värit: määrittää eri värivalikoiman luotaimen
tulospisteitä varten.
Pohjan tyyli: määrittää pohjan tyylin. Syvässä vedessä voit
määrittää asetukseksi Pisteet ja määrittää alueen
matalammaksi manuaalisesti.
Pohjan värit: määrittää pohjan värivalikoiman.
Värien selitykset: näyttää värien edustamien syvyyksien
selitteen.
Näyttöhallinta: määrittää, mitä luotainpainikkeen ominaisuuksia
painikkeilla hallitaan. Tämä on käytettävissä
kosketusnäyttölaitteissa.
Päällekkäiset numerot: määrittää luotainnäytössä näytettävät
tiedot.
Asennus: kaikuanturin määrittäminen (Kaikuanturin
asennusasetukset, sivu 21).
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Lisäasetukset.
Häiriö: säätää herkkyyttä läheisten häiriölähteiden aiheuttaman
häiriön vähentämiseksi.
Käytä näytön häiriöiden poistamiseen pienintä mahdollista
häiriöasetusta, joka riittää haluamaasi parannukseen. Paras
tapa poistaa häiriöitä on korjata asennusongelmat, jotka
aiheuttavat häiriöitä.
Pintakohina: vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla
pintakohinan. Tavallista leveämpi keila (matalilla taajuuksilla)
saattaa lisätä näkyvien kohteiden määrää, mutta myös
pintakohinaa.
Värin vahvistus: katso kohtaa Yksityiskohtien määrän
säätäminen, sivu 18.
TVG: säätää signaalien ulkoasua heikentyneiden
luotainsignaalien kompensoimiseksi syvässä vedessä ja
vähentää näkyviä häiriöitä lähellä pintaa. Kun tämän
asetuksen arvoa lisätään, vähäisen häiriön ja kalakohteiden
värit näkyvät tavallista yhdenmukaisempina eri syvyyksillä.
Lisäksi tämä asetus vähentää kohinaa vedenpinnan lähellä.
Luotainhälytyksen asetukset
Valitse LiveVü luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus.
Värikaavio: määrittää värivalikoiman.
Pohjan täyttö: erottaa pohjan vedestä värittämällä pohjan
ruskeaksi.
Polut: määrittää, miten kauan polut näkyvät näytössä. Polut
osoittavat kohteen liikkeen.
Päällekkäisruudukko: näyttää alueviivojen ruudukon.
Kohinan poisto: vähentää luotainnäytön häiriöitä ja välkettä.
Vieritä historiaa: näyttää luotainhistorian perinteisessä
luotainnäkymässä.
Päällekkäiset numerot: määrittää luotainnäytössä näkyvät
tiedot (Päällekkäisten numeroiden mukauttaminen, sivu 18).
Asennus: määrittää kaikuanturin asetukset (Kompassin
kalibroiminen, sivu 20).
HUOMAUTUS: jotkin asetukset edellyttävät ulkoisia
lisävarusteita.
Valitse Asetukset > Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.
Veden lämpö: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Luotaimen ulkoasun asetukset
Kaikuanturin asennusasetukset
LiveVü luotainasetukset
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus > Ulkoasu.
Värikaavio: määrittää värikaavion.
Reuna: määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai
pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
A-Scope: näyttää näytön oikeassa reunassa vilkkuvan
pystytunnistimen, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
Kuvansiirto: nopeuttaa luotaimen kuvan siirtämistä piirtämällä
näyttöön useita tietosarakkeita kutakin vastaanotettua
kaikuluotaimen tietosaraketta kohti. Tämä on erityisen
hyödyllistä, kun kaikuluotainta käytetään syvässä vedessä,
koska luotainsignaalin matka pohjaan ja takaisin kaikuanturiin
kestää tavallista kauemmin.
Asetus 1/1 piirtää näyttöön yhden tietosarakkeen saatuja
kaikuluotaintietoja kohti. Asetus 2/1 piirtää näyttöön kaksi
tietosaraketta saatuja kaikuluotaintietoja kohti, ja asetukset
4/1 ja 8/1 toimivat vastaavalla tavalla.
Kalasymboli: määrittää, miten laite tulkitsee vedenalaiset
kohteet.
Luotaimen lisäasetukset
HUOMAUTUS: Kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.
Luotain
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Asennus.
Palauta luotaimen oletukset: palauttaa luotainnäkymän
oletusasetukset.
Kaikuanturin tyyppi: voit valita laitteeseen liitetyn kaikuanturin
tyypin.
Vaihto: voit määrittää syvyysalueen, johon luotain tarkentaa.
Tämän jälkeen voit lähentää tarkennettua syvyyttä.
Käännä vasen/oikea: vaihtaa SideVü luotainnäkymän suuntaa,
kun kaikuanturi on asennettu taaksepäin.
Käännetty: määrittää Panoptix luotainnäkymän suunnan, kun
kaikuanturi on asennettu siten, että kaapelit osoittavat
veneen paapuuria kohti.
Keilan leveys: määrittää Panoptix kaikuanturin keilan leveyden.
Kapea keila auttaa näkemään syvemmälle ja pidemmälle.
Leveä keila puolestaan auttaa näkemään laajemman alueen.
Käytä AHRS-järjestelmää: sallii sisäisten AHRS (attitude
heading and reference system) -anturien tunnistaa Panoptix
kaikuanturin asennuskulman. Kun asetus ei ole käytössä,
oletetaan, että kaikuanturi on asennettu 45 asteen kulmaan.
21
Tutka
Luotaintallenteet
Luotainnäytön tallentaminen
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue luotaintallennusta.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse luotainnäkymässä Valikko > Luotainasetus >
Luotaintallennus > Tallenna luotain.
15 minuutin mittainen luotaintallennus käyttää noin 200 Mt
tallennustilaa muistikortilta. Voit jatkaa luotaintallennusta,
kunnes muistikortti on täysi.
Luotaintallennuksen lopettaminen
Luotaintallennus on aloitettava, ennen kuin sen voi lopettaa
(Luotainnäytön tallentaminen, sivu 22).
Valitse luotainnäytössä Valikko > Luotainasetus >
Luotaintallennus > Lopeta tallennus.
Luotaintallennuksen poistaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse luotainnäytössä Valikko > Luotainasetus >
Luotaintallenteet > Näytä tallenteet.
3 Valitse tallenne.
4 Valitse Poista.
Luotaintallenteiden toistaminen
Ennen luotaintallenteiden toistamista on ladattava sovellus
HomePort™ ja tallennettava luotaintietoja muistikortille.
1 Poista muistikortti laitteesta.
2 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
3 Avaa HomePort sovellus.
4 Valitse luotaintallenne laitteen luettelosta.
5 Napsauta luotaintallennetta hiiren kakkospainikkeella
alemmassa ruudussa.
6 Valitse Toisto.
Syvyys- ja veden lämpö ‑kaaviot
Jos käytät syvyyden tunnistavaa kaikuanturia tai vastaanotat
veden syvyystietoja NMEA 0183- tai NMEA 2000 verkon kautta,
voit tarkastella ajan kuluessa kerättyjen syvyyslukemien
graafista lokia. Jos käytät lämpötilan tunnistavaa kaikuanturia tai
vastaanotat veden lämpötietoja NMEA 0183- tai NMEA 2000
verkon kautta, voit tarkastella ajan kuluessa kerättyjen
lämpölukemien graafista lokia.
Kaaviot vierittyvät vasemmalle, kun laite vastaanottaa tietoja.
Valitse Luotain > Tietokaaviot.
®
Syvyys- ja Veden lämpö ‑kaavioiden alueen ja
aikaskaalan määrittäminen
Voit määrittää syvyys- ja veden lämpö ‑kaaviossa näkyvän
aikamäärän ja syvyysalueen.
1 Valitse Luotain > Tietokaaviot > Valikko.
2 Valitse Syvyyskaavion asetukset tai Lämpötilakaavion
asetukset.
3 Valitse vaihtoehto:
• Määritä aikavalinnainen skaala valitsemalla Kesto.
Oletusasetus on 10 minuuttia. Suurentamalla aikaasteikkoa voit nähdä vaihtelut pidemmältä aikaväliltä.
Pienentämällä aika-asteikkoa voit nähdä
yksityiskohtaisemmat lämpötilavaihtelut lyhyemmältä
aikaväliltä.
• Määritä syvyys- tai lämpötila-alueen skaala valitsemalla
Asteikko. Suurentamalla asteikkoa voit nähdä suuremmat
vaihtelut. Pienentämällä asteikkoa voit nähdä
yksityiskohtaisemmat vaihtelut.
22
VAROITUS
Meritutka lähettää mikroaaltoja, jotka saattavat olla haitallisia
ihmisille ja eläimille. Varmista ennen tutkan käyttämistä, että
tutkan ympärillä oleva alue on vapaa. Tutkan keila on
vaakasuora, ja sen korkeus on 12°.
Kun tutka lähettää tietoja, älä katso lähietäisyydeltä suoraan
antenniin, koska silmät altistuvat kehon osista herkimmin
sähkömagneettiselle energialle.
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue tutkaa.
Kun liität yhteensopivan karttaplotterin valinnaiseen Garmin
meritutkaan, kuten GMR™ 1226 xHD2 tai GMR 24 HD, saat
käyttöön tavallista enemmän tietoja ympäristöstä.
GMR lähettää kapeaa mikroaaltokeilaa pyöriessään ympäri. Kun
keila osuu kohteeseen, osa energiasta heijastuu takaisin
tutkaan.
Tutkanäyttötilat
HUOMAUTUS: kaikki tilat eivät ole käytettävissä kaikissa
tutkalaitteissa ja karttaplottereissa.
Valitse Tutka.
Liiketiedot-tila: näyttää kerätyt tutkatiedot koko näytössä.
Satama-tila: on tarkoitettu sisävesille ja toimii parhaiten lyhyen
kantaman signaalien kanssa (enintään 2 nm).
Avomeri-tila: on tarkoitettu avovesille ja toimii parhaiten pitkän
kantaman signaalien kanssa.
Sentry-tila: tutkan voi asettaa ajastettuun lähetystilaan, jossa
voidaan määrittää virran säästämistä varten lähetys- ja
valmiusaikajakso. Lisäksi tässä tilassa voi määrittää
hälytysalueen, joka merkitsee turva-aluetta veneen ympärillä.
Jos siirryt Sentry-tilasta johonkin toiseen tilaan, tutka siirtyy
täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä kaikki hälytysalueet.
Päällekkäistutka-tila: näyttää kerätyt tutkatiedot koko näytössä
merikartan yläreunassa. Päällekkäistutkan näyttämät tiedot
perustuvat viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan.
Tutkan signaalien lähettäminen
HUOMAUTUS: turvallisuuden vuoksi tutka siirtyy valmiustilaan
lämmittyään. Siten voit varmistaa ennen tutkan käyttämistä, että
sen ympäristössä ei ole esteitä.
1 Kun karttaplotterista on katkaistu virta, liitä tutka sen
asennusohjeiden mukaisesti.
2 Käynnistä karttaplotteri.
Tutka alkaa lämmetä, ja käynnistymisen kestoaika näkyy
laskurissa.
3 Valitse Tutka.
4 Valitse haluamasi tutkatila.
Lämpenemisen aikana näytössä näkyy laskuri.
5 Valitse Valikko > Tutkalähetys.
Tutkan alueen säätäminen
Tutkasignaalin kantama ilmaisee tutkan lähettämän ja
vastaanottaman signaalilähetyksen pulssin pituuden. Kantaman
suurentuessa tutka lähettää pitempiä pulsseja kaukana olevien
kohteiden saavuttamiseksi. Lähempänä olevat kohteet, etenkin
sade ja aallot, myös heijastavat pitempiä pulsseja, mikä voi
lisätä tutkanäytön kohinaa. Lisäksi tietojen näyttö kauempana
olevista kohteista voi vähentää tutkanäytössä olevaa tilaa, joka
on varattu lyhyen kantaman kohteille.
• Pienennä aluetta valitsemalla .
• Suurenna aluetta valitsemalla .
Tutka
Tutkan kantaman valintaa koskevia vihjeitä
• Selvitä, mitä tietoja tarvitset tutkanäyttöön.
Esimerkki: tarvitsetko tietoja lähialueiden sääolosuhteista tai
kohteista ja liikenteestä, vai ovatko tiedot etäisempien
alueiden sääoloista tärkeämpiä?
• Arvioi ympäristöolosuhteet, joissa tutkaa käytetään.
Etenkin huonolla säällä pitkän kantaman tutkasignaalit voivat
lisätä tutkanäytön välkettä, jolloin on vaikeampi nähdä tietoja
lyhyen kantaman kohteista. Sateessa lyhyen kantaman
tutkasignaalien avulla voi nähdä lähellä olevien kohteiden
tietoja tehokkaammin, jos sateen vaimennusasetukset on
määritetty optimaalisesti.
• Valitse lyhyin tehokas kantama tutkan käytön syyn ja
sääolosuhteiden mukaan.
3 Määritä hälytysalueen leveys valitsemalla sisemmän
hälytysalueen rajan sijainti.
Osittaisen hälytysalueen määrittäminen
Hälytysalueeksi voi määrittää vyöhykkeen, jonka rajat eivät sulje
sisäänsä koko venettä.
1 Valitse Sentry-tilan näytössä Valikko > Sentry-asetukset >
Säädä hälytysalue > Siirrä tutka-alue > Kulma 1.
2 Kosketa ja siirrä hälytysalueen ulompaa kulmaa À.
Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä
Tutkan zoomausmittakaava, jota kutsutaan myös tutkan
signaalikantamaksi, tarkoittaa etäisyyttä omasta sijainnistasi
(keskusta) ulkoreunaan.
Valitse tutkanäytössä tai .
Kukin rengas on tasaisen välimatkan päässä viereisistä.
Jos zoomausaste on esimerkiksi kolme kilometriä, kukin
rengas on kilometrin päässä edellisestä.
Reittipisteen merkintä tutkanäytössä
1 Valitse sijainti tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa.
2 Valitse Uusi reittipiste.
Sentry-tila
Sentry-tilassa tutkan voi asettaa ajastettuun lähetystilaan, jossa
voidaan määrittää virran säästämiseksi lähetys- ja
valmiusaikajakso. Lisäksi tässä tilassa voi määrittää
hälytysalueen, joka merkitsee turva-aluetta veneen ympärillä.
Jos tutka havaitsee tällä alueella kohteen, laite antaa
äänimerkin. Sentry-tila toimii tiettyjen Garmin GMR mallisten
tutkien kanssa.
Ajastetun lähetyksen ottaminen käyttöön
Valitse Sentry-tilan näytössä Valikko > Sentry-asetukset >
Ajastettu lähetys > Käytössä.
Valmius- ja lähetysaikojen määrittäminen
Ajastetun lähetyksen on oltava käytössä, ennen kuin valmius- ja
lähetysaikoja voi määrittää (Ajastetun lähetyksen ottaminen
käyttöön, sivu 23).
Virran säästämiseksi voit asettaa tutkan tietyksi ajaksi
valmiustilaan ja vastaavasti lähetystilaan.
1 Valitse Sentry-tilan näytössä Valikko > Sentry-asetukset.
2 Valitse Valmiusaika.
3 Anna tutkan signaalien lähetysten välinen ajanjakso.
4 Valitse Lähetysaika.
5 Anna tutkan kunkin signaalilähetyksen kesto.
Hälytysalueen ottaminen käyttöön
Valitse Sentry-tilan näytössä Valikko > Sentry-asetukset >
Hälytysalue käyttöön.
Pyöreän hälytysalueen määrittäminen
Ota hälytysalue käyttöön, jotta voit määrittää sen rajat
(Hälytysalueen ottaminen käyttöön, sivu 23).
Voit määrittää pyöreän hälytysalueen, joka sulkee sisäänsä
koko veneen.
1 Valitse Sentry-tilan näytössä Valikko > Sentry-asetukset >
Säädä hälytysalue > Siirrä tutka-alue > Ympyrä.
2 Valitse ulomman hälytysalueen rajan sijainti.
Tutka
3 Valitse Kulma 2.
4 Määritä hälytysalueen leveys valitsemalla sisemmän
hälytysalueen kulman Á sijainti.
AIS-uhkaluettelon näyttäminen
Voit tarkastella ja muokata kaikissa tutkanäytöissä tai
päällekkäistutkanäkymissä AIS-uhkien luetteloa.
Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkanäkymässä Valikko
> Muut alukset > AIS-luettelo.
AIS-alusten näyttäminen tutkanäytössä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite
vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät tutkanäytössä.
Jos jokin asetus (paitsi AIS-näyttöalue) on määritetty jotakin
tutkatilaa varten, samaa asetusta käytetään kaikissa muissakin
tutkatiloissa. Yhdelle tutkatilalle määritettyjä tietoja ja projisoituja
kulkusuunta-asetuksia käytetään kaikille muillekin tutkatiloille ja
lisäksi tutkanäytössä.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkanäkymässä Valikko
> Muut alukset > Näytön asetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka sisällä
AIS-alukset näkyvät, valitsemalla AIS-näyttöalue ja
valitsemalla etäisyyden.
• Voit näyttää AIS-aktivoitujen alusten tiedot valitsemalla
Tiedot > Näytä.
• Voit määrittää AIS-aktivoitujen alusten projisoidun
suunnan ajan valitsemalla Projisoitu suunta ja antamalla
ajan.
• Voit näyttää AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja
valitsemalla näkyvän jäljen pituuden.
VRM ja EBL
VRM (Variable Range Marker)- ja EBL (Electronic Bearing Line)
-työkaluilla mitataan etäisyys ja suuntima veneestä kohteeseen.
VRM näkyy tutkanäytössä ympyränä, jonka keskipisteenä on
oman veneen sijaintipaikka, ja EBL näkyy viivana, joka alkaa
veneen sijaintipaikasta ja leikkaa VRM-ympyrän. Leikkauspiste
on VRM:n ja EBL:n kohde.
VRM- ja EBL-tietojen näyttäminen
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään
muillekin tutkatiloille.
HUOMAUTUS: vRM- ja EBL-tietoja ei voi muuttaa Sentrytilassa.
23
Valitse tutkanäytössä Valikko > Näytä VRM/EBL.
VRM- ja EBL-tietojen muokkaaminen
Näytä VRM ja EBL tutkanäytössä, jotta voit säätää niitä (VRMja EBL-tietojen näyttäminen, sivu 23).
Voit muuttaa VRM-ympyrän halkaisijaa ja EBL-viivan kulmaa,
mikä siirtää VRM:n ja EBL:n leikkauspistettä. Yhdelle tilalle
määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin
tutkatiloille.
1 Valitse tutkanäytössä uusi VRM:n ja EBL:n risteyskohta.
2 Valitse Aseta VRM/EBL.
3 Valitse Lopeta vieritys.
Etäisyyden ja suuntiman mittaus kohteeseen
Näytä VRM ja EBL tutkanäytössä, jotta voit säätää niitä (VRMja EBL-tietojen näyttäminen, sivu 23).
1 Valitse kohdesijainti tutkanäytössä.
2 Valitse Laske etäisyys.
Etäisyys ja suuntima kohdesijaintiin näkyvät näytön
vasemmassa yläkulmassa.
Päällekkäistutka
Kun liität karttaplotterin valinnaiseen Garmin meritutkaan,
päällekkäistutkan avulla voit näyttää tutkatietoja merikartan tai
kalastuskartan päällä.
Päällekkäistutka näyttää tutkatiedot merikartan tai
kalastuskartan päällä. Päällekkäistutkan näyttämät tiedot
perustuvat viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan (kuten
Satama, Avomeri tai Sentry) ja päällekkäistutkan kaikkia
määritysasetuksia käytetään myös viimeksi käytössä olleeseen
tutkatilaan. Esimerkki: jos käytössä on Satama-tila ja siirryt siitä
päällekkäistutkaan, päällekkäistutka näyttää Satama-tilan
tutkatiedot. Jos muutat vahvistusasetusta käyttäen
päällekkäistutkan valikkoa, Satama-tilan vahvistusasetus
muuttuu automaattisesti.
Päällekkäistutkan ja karttatietojen kohdistus
Käytettäessä päällekkäistutkaa karttaplotteri kohdistaa
tutkatiedot karttatietojen kanssa veneen kulkusuunnan
perusteella. Kulkusuunnan tiedot perustuvat oletuksena liitettynä
olevan magneettisen suuntatunnistimen tuottamiin tietoihin
NMEA 0183- tai NMEA 2000 ‑verkosta. Jos suuntatunnistinta ei
ole käytössä, veneen kulkusuunta perustuu GPSseurantatietoihin.
GPS-seurantatiedot näyttävät suunnan, johon vene liikkuu, eikä
suuntaa, johon veneen keula osoittaa. Jos vene ajelehtii
taaksepäin tai sivusuunnassa virran tai tuulen vuoksi,
päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan tietoja
karttatietojen kanssa täydellisesti. Vältä tämä käyttämällä
sähköisen kompassin tuottamia veneen kulkusuuntatietoja.
Jos veneen kulkusuunta perustuu magneettisen
suuntatunnistimen tai automaattiohjauksen tuottamiin tietoihin,
kulkusuuntatietojen tarkkuus voi heikentyä väärän määrityksen,
mekaanisen toimintahäiriön, magneettisen häiriön tai muiden
syiden vuoksi. Jos kulkusuuntatietojen tarkkuus heikentyy,
päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan tietoja
karttatietojen kanssa täydellisesti.
Päällekkäistutkan näyttäminen
Päällekkäistutkan näyttämät tiedot perustuvat viimeksi käytössä
olleeseen tutkatilaan.
Valitse Kartat > Päällekkäistutka.
Tutkakuva näkyy oranssina merikartan päällä.
Mukautetun pysäytysasennon asettaminen
Jos veneessä on useita tutkia, sinun on tarkasteltava sen tutkan
näyttöä, jota haluat säätää.
24
Antenni pysähtyy oletusarvoisesti jalustan suuntaisesti, kun se
ei pyöri. Voit säätää asentoa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Asennus >
Antennin kokoonpano > Pysäytysasento.
2 Säädä antennin pysäytysasentoa liukusäätimellä ja valitse
Takaisin.
Tutkan lähetyksettömän alueen ottaminen
käyttöön ja säätäminen
Voit ilmoittaa alueen, jolla tutkan skanneri ei lähetä signaaleja.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa tutkaja karttaplotterimalleissa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Ota
käyttöön alue, jolta ei lähetystä.
Vyöhyke, jolla tutka ei lähetä signaalia, näkyy tutkanäytössä
varjostettuna.
2 Valitse Säädä aluetta, jolta ei lähetystä > Siirrä alue, jolta
ei lähetystä.
3 Valitse Kulma 1 ja valitse ensimmäisen kulman uusi sijainti.
4 Valitse Kulma 2 ja valitse toisen kulman uusi sijainti.
5 Valitse Valmis.
Tutkan signaalien lähetyksen lopettaminen
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka valmiustilaan.
VIHJE: lopeta tutkalähetys painamalla -painiketta missä
tahansa näytössä.
Tutkanäytön optimointi
Voit vähentää välkettä ja parantaa tarkkuutta säätämällä tutkan
näyttöasetuksia.
HUOMAUTUS: voit optimoida tutkanäytön kutakin tutkatilaa
varten.
1 Valitse tutkan alue (Tutkan alueen säätäminen, sivu 22).
2 Palauta herkkyysasetuksen oletusarvo (Herkkyyden
automaattinen säätö tutkanäytössä, sivu 24).
3 Säädä herkkyysasetusta manuaalisesti (Herkkyyden
manuaalinen säätö tutkanäytössä, sivu 25).
Tutkan herkkyys ja välke
Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä
Kunkin tutkatilan automaattinen herkkyysasetus optimoidaan
kyseiselle tilalle, ja se saattaa poiketa toisen tilan
automaattisesta herkkyysasetuksesta.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät ole
käytössä kaikissa tutka- ja karttaplotterimalleissa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Herkkyys.
2 Valitse liitetylle tutkalle sopiva vaihtoehto:
• Valitse Automaatt., jos haluat, että karttaplotteri asettaa
herkkyyden automaattisesti yhden kerran keskimääräisten
olosuhteiden, tutkasignaalin kantaman ja valitun tutkatilan
perusteella.
Olosuhteiden muuttuessa karttaplotteri ei säädä
herkkyyttä automaattisesti.
• Voit säätää herkkyyden automaattisesti muuttuvia
olosuhteita varten valitsemalla Autom. matala tai Autom.
korkea.
• Voit säätää herkkyyden automaattisesti siten, että linnut
näkyvät vedenpinnan yläpuolella, valitse Automaattinen
lintu.
Tutka
Herkkyyden manuaalinen säätö tutkanäytössä
Voit säätää herkkyyden optimaaliseksi manuaalisesti.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Herkkyys.
2 Lisää herkkyyttä valitsemalla Ylös, kunnes tutkanäyttöön
alkaa tulla pieniä täpliä.
Tutkanäytön tiedot päivitetään muutaman sekunnin välein.
Siksi manuaalisesti tehdyn herkkyyssäädön tulokset eivät
välttämättä näy heti. Säädä herkkyyttä hitaasti.
3 Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes täplät
katoavat.
4 Jos kantoalueella on veneitä, maata tai muita kohteita,
vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes kohteet
alkavat vilkkua.
5 Lisää herkkyyttä valitsemalla Ylös, kunnes veneet, maa tai
muut kohteet näkyvät tutkanäytössä tasaisen kirkkaina.
6 Pienennä lähellä olevia suuria kohteita tarvittaessa.
7 Pienennä sivukeilakaikujen kokoa tarvittaessa.
Lähellä olevien suurten kohteiden aiheuttamien häiriöiden
vähentäminen
Lähellä olevat suurehkot kohteet, kuten laiturimuurit, voivat
aiheuttaa kohteen näkymisen tutkanäytössä erittäin kirkkaana.
Tämä kuva voi haitata lähellä olevien pienempien kohteiden
näkyvyyttä.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Herkkyys.
2 Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes pienemmät
kohteet näkyvät tutkanäytössä selkeästi.
Kun herkkyyttä vähennetään lähellä olevien suurehkojen
kohteiden aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi, pienehköt
tai etäämpänä olevat kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat
tutkanäytöstä.
Sivukeilakaikujen häiriöiden pienentäminen tutkanäytössä
Sivukeilakaikujen aiheuttamat häiriöt voivat näkyä kohteesta
poispäin suuntautuvina, puoliympyrän muotoisina viivoina.
Sivukeilakaikujen vaikutuksia voidaan välttää vähentämällä
herkkyyttä tai tutkan kantamaa.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Herkkyys.
2 Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes puoliympyrän
muotoiset viivat katoavat tutkanäytöstä.
Kun herkkyyttä vähennetään sivukeilakaikujen aiheuttamien
häiriöiden poistamiseksi, pienehköt tai etäämpänä olevat
kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat tutkanäytöstä.
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä automaattisesti
Voit määrittää karttaplotterin säätämään aaltovälkkeen ulkoasun
automaattisesti.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen asetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät ole
käytössä kaikissa tutka- ja karttaplotterimalleissa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Kohinan poisto > Aaltovälke.
2 Valitse Esiasetukset tai Automaatt..
Tutka
3 Valitse asetus, joka vastaa nykyisiä meriolosuhteita.
Kun käytät yhteensopivaa tutkamallia, karttaplotteri säätää
aaltovälkkeen automaattisesti meriolosuhteiden mukaan.
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä manuaalisesti
Myrskyävän meren aiheuttamia herkkyyshäiriöitä voi
kompensoida. Aaltovälke-asetus vaikuttaa lähellä ilmenevän
välkkeen ja kohteiden ulkoasuun enemmän kuin etäämpänä
ilmenevän välkkeen ja kohteiden ulkoasuun. Suurempi
aaltovälkeasetus vaimentaa lähellä olevien aaltojen aiheuttamaa
välkettä, mutta se voi myös heikentää lähellä olevien kohteiden
näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen asetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Kohinan poisto > Aaltovälke.
Säädä
aaltovälkkeen näkymistä valitsemalla Ylös tai Alas,
2
kunnes muut kohteet näkyvät tutkanäytössä selkeästi.
Meriolosuhteiden aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
Sateen välkkeen säätäminen tutkanäytössä
Voit säätää sateen aiheuttaman välkkeen ulkoasua. Lisäksi
tutkan kantaman pienentäminen voi pienentää sateen
aiheuttamaa välkettä (Zoomausmittakaavan säätö
tutkanäytössä, sivu 23).
Sateen välke ‑asetus vaikuttaa lähellä ilmenevän sateen
välkkeen ja kohteiden ulkoasuun enemmän kuin etäämpänä
ilmenevän sateen välkkeen ja kohteiden ulkoasuun. Suurempi
sadevälkeasetus vähentää lähellä olevan sateen aiheuttamaa
välkettä, mutta se voi myös heikentää lähellä olevien kohteiden
näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä sateen välkkeen asetusta saatetaan
käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Kohinan poisto > Sateen välke.
2 Vähennä tai lisää läheisen sateen välkkeen näkymistä
valitsemalla Ylös tai Alas, kunnes muut kohteet näkyvät
tutkanäytössä selkeästi.
Sateen aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
Ylikuulumisen välkkeen vähentäminen tutkanäytössä
Voit vähentää toisen lähellä olevan tutkalähteen aiheuttamaa
välkettä, kun Xtalk-vaimennus on käytössä.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä ylikuulumisasetusta saatetaan käyttää
muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Kohinan poisto > Ylikuulumisen vaimennus.
Kaikuvanat
Kaikuvanatoiminnolla voit seurata alusten liikettä tutkanäytössä.
Voit muuttaa vanan näkyvyysaikaa.
HUOMAUTUS: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle
tutkatilalle määritettyä asetusta saatetaan käyttää muissa
tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa.
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät ole
käytössä kaikissa tutka- ja karttaplotterimalleissa.
Kaikuvanojen ottaminen käyttöön
Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Kaikuvanat > Näyttö.
Kaikuvanojen pituuden säätäminen
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Kaikuvanat > Aika.
2 Määritä vanan pituus.
25
Kaikuvanojen tyhjentäminen
Voit selkiyttää näyttöä poistamalla kaikuvanat tutkanäytöstä.
Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Kaikuvanat > Tyhjennä vanat.
Tutkanäyttöasetukset
Valitse missä tahansa tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa
Valikko > Tutka-asetus.
Suuntaus: määrittää tutkan perspektiivin. Suunta-asetus
vaikuttaa jokaiseen tutkatilaan. Tämä asetus ei koske
päällekkäistutkaa.
Ulkoasu: määrittää värikaavion, eteenkatselunopeuden ja
navigoinnin ulkoasun.
Veneen keula: kompensoi tutkan skannerin fyysisen sijainnin,
jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen keskiviivan
kanssa.
Tutkan ulkoasuasetukset
Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Ulkoasu.
HUOMAUTUS: nämä asetukset eivät koske päällekkäistutkaa.
Taustaväri: määrittää taustan värin.
Etualan väri: määrittää tutkan paluusignaalin värivalikoiman.
Eteenkatselunopeus: siirtää nykyistä sijaintipaikkaasi
automaattisesti kohti näytön alareunaa sen mukaan, kun
nopeus lisääntyy. Saat parhaan tuloksen määrittämällä
enimmäisnopeuden.
Otsikkorivi: näyttää veneen keulasta jatkuvan viivan
kulkusuunnassa tutkanäytössä.
Aluerenkaat: aluerenkaiden avulla voi havainnollistaa
etäisyyksiä tutkanäytössä.
Suuntimarengas: näyttää suuntiman kulkusuuntaan tai
pohjoisen viitteeseen nähden, jotta voit määrittää suuntiman
tutkanäytössä näkyvään kohteeseen.
Navigointiviivat: navigointiviivat näyttävät reitin, joka on
määritetty toiminnoilla Reitti, Automaattinen opastus tai
Mene.
Reittipisteet: näyttää reittipisteet tutkanäytössä.
Veneen keulan poikkeama-arvo
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
1 Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä
olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
2 Mittaa suuntima kohteeseen tutkalla.
3 Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen
keulan poikkeama.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Veneen keulan mahdollinen poikkeama on mitattava ennen sen
määritystä.
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeamaasetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Asennus > Veneen keula.
2 Säädä poikkeamaa valitsemalla Ylös tai Alas.
Mittari- ja kalenteritiedot
Mittarit näyttävät monenlaisia tietoja matkasta, moottorista,
ympäristöstä ja tuulesta ja ovat käytettävissä kaikissa
26
karttaplotterimalleissa. Numero-, kompassi- ja matkamittari ovat
käytettävissä kaikissa karttaplottereissa. Tuuli- ja
ympäristömittarit tarvitsevat kelvolliset tuulitiedot NMEA 0183tai NMEA 2000 verkosta. Moottorin mittarit tarvitsevat yhteyden
NMEA 2000 verkkoon, joten ne eivät ole käytettävissä kaikissa
karttaplotterimalleissa.
Lisäksi karttaplotterit näyttävät tietoja vuorovedestä, virtauksista
sekä auringosta ja kuusta, esimerkiksi auringon nousu- ja
laskuajoista.
Kompassin näyttäminen
Kompassin avulla voit tarkastella suuntiman, kulkusuunnan ja
reitin tietoja.
Valitse Mittarit > Kompassi.
Matkamittareiden näyttäminen
Matkamittareissa näkyvät nykyisen matkan matkamittari-,
nopeus-, aika- ja polttoainetiedot.
Valitse Mittarit > Matkatiedot.
Matkamittarien nollaaminen
1 Valitse Mittarit > Matkatiedot > Valikko.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää kaikki nykyisen matkan lukemat nollaksi
valitsemalla Nollaa osamatka.
• Voit määrittää enimmäisnopeuslukeman nollaksi
valitsemalla Nollaa maksiminopeus.
• Voit määrittää matkamittarin lukeman nollaksi valitsemalla
Nollaa matkamittari.
• Voit määrittää kaikki lukemat nollaksi valitsemalla Nollaa
kaikki.
Moottori- ja polttoainemittarien tarkasteleminen
Jotta voit tarkastella moottori- ja polttoainemittareita, laitteen on
oltava yhteydessä NMEA 2000 verkkoon, joka tunnistaa
moottori- ja polttoainetiedot. Lisätietoja on asennusohjeissa.
Valitse Mittarit > Moottori.
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen
mukauttaminen
Voit määrittää mittarin ylä- ja alarajat ja halutun peruskäytön
alueen. Kun arvo ylittää peruskäyttötilan alueen, mittaritaulu
muuttuu punaiseksi.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa
mittareissa.
1 Valitse mittari.
2 Valitse Mittarin rajat > Mukautettu > Muokkaa rajoja.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen vähimmäisarvon
valitsemalla Nimellisminimi.
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen enimmäisarvon
valitsemalla Nimellismaksimi.
• Voit määrittää mittarin alarajan nimellisminimiä
pienemmäksi valitsemalla Asteikkominimi.
• Voit määrittää mittarin ylärajan nimellismaksimia
suuremmaksi valitsemalla Asteikkomaksimi.
4 Valitse raja-arvo.
5 Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.
Moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto
Voit määrittää karttaplotterin näyttämään moottorin
tilahälytyksiä.
Valitse moottorin mittarin näytössä Valikko > Mittariasetus >
Tilahälytykset > Käytössä.
Mittari- ja kalenteritiedot
Moottorihälytyksen yhteydessä mittarin tilahälytys tulee
näyttöön, ja mittaritaulu saattaa muuttua punaiseksi
hälytystyypin mukaan.
Joidenkin moottorin mittarien tilahälytysten
käyttöönotto
1 Valitse moottorin mittarin näytössä Valikko > Mittariasetus >
Tilahälytykset > Mukautettu.
2 Valitse käyttöön otettavat tai käytöstä poistettavat moottorin
mittarien hälytykset.
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän
valitseminen
Voit näyttää enintään neljän moottorin tiedot.
1 Valitse moottorin mittarin näytössä Valikko > Mittariasetus >
Moottorin valinta > Moottorien määrä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse moottoreiden määrä.
• Jos valitset Määritä automaattisesti, moottorien määrä
tunnistetaan automaattisesti.
Mittareissa näytettävien moottoreiden mukauttaminen
Valitse moottorien määrä manuaalisesti, jotta voit mukauttaa
moottorien näyttämistä mittareissa (Mittareissa näytettävien
moottoreiden määrän valitseminen, sivu 27).
1 Valitse moottorin mittarin näytössä Valikko > Mittariasetus >
Moottorin valinta > Muokkaa moottoreita.
2 Valitse 1. moottori.
3 Valitse moottori, joka näkyy ensimmäisessä mittarissa.
4 Toista muissa moottoripalkeissa.
Polttoainemittarien näyttömääritykset
Ennen kuin voi määrittää ja näyttää polttoainemäärät, sinun on
liitettävä yhteensopiva moottori, polttoaineen virtausanturi tai
polttoaineen määräanturi NMEA 2000 verkkoon.
Voit näyttää polttoaineen kokonaismäärän joko kokonaismäärän
osoittavana numeroarvona tai graafisessa muodossa, joka
näyttää kunkin säiliön polttoaineen määrän.
1 Valitse Mittarit > Moottori > Valikko > Mittariasetus >
Polttoaineen näyttö.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää kaikkien säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän valitsemalla Polttoainetta yhteensä.
• Voit näyttää kunkin säiliön polttoaineen määrän
valitsemalla Käytä polttoainesäiliön määriä.
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Polttoainekapasiteetti.
2 Anna polttoainesäiliöiden kokonaiskapasiteetti yhteensä.
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen
polttoaineen kanssa
Voit synkronoida karttaplotterin polttoainemäärän aluksen
todellisen polttoainemäärän kanssa, kun lisäät polttoainetta
alukseen.
1 Valitse Mittarit > Moottori > Valikko.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun olet täyttänyt kaikki aluksen polttoainesäiliöt, valitse
Täytä kaikki säiliöt. Tämä asettaa polttoainetason
maksimikapasiteetin mukaan.
• Jos et ole täyttänyt polttoainesäiliötä kokonaan, valitse
Lisää polttoainetta veneeseen ja anna lisäämäsi määrä.
• Voit määrittää aluksen säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän valitsemalla Aseta koko
polttoainemäärä ja antamalla säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän.
Mittari- ja kalenteritiedot
Polttoainehälytyksen määrittäminen
Liitä yhteensopiva polttoaineen virtausanturi NMEA 2000
verkkoon, jotta voit määrittää polttoaineen määrän hälytyksen.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen
kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Polttoaine >
Polttoainehälytys > Käytössä.
2 Anna hälytyksen aktivoiva jäljellä oleva polttoainemäärä.
Tuulimittareiden tarkasteleminen
Karttaplotteriin on liitettävä tuulianturi, jotta tuulitietoja voi
tarkastella.
Valitse Mittarit > Tuuli.
Purjehduksen tuulimittarin määrittäminen
Voit määrittää purjehduksen tuulimittarin näyttämään todellisen
tai suhteellisen tuulennopeuden ja kulman.
1 Valitse tuulimittarissa Valikko > Purjehduksen tuulimittari.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse todellinen tai suhteellinen tuulen kulma
valitsemalla Neula ja valitse sitten vaihtoehto.
• Valitse todellinen tai suhteellinen tuulen nopeus
valitsemalla Tuulen nopeus ja valitse sitten vaihtoehto.
Nopeuslähteen määrittäminen
Voit määrittää, perustuvatko mittarissa näkyvät ja
tuulilaskelmissa käytettävät aluksen nopeustiedot
vesinopeuteen vai GPS-nopeuteen.
1 Valitse tuulimittarissa Valikko > Kompassimittari >
Nopeuden näyttö.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit laskea aluksen nopeustiedot veden nopeusanturin
perusteella valitsemalla Vesinopeus.
• Voit laskea aluksen nopeuden GPS-tietojen perusteella
valitsemalla GPS-nopeus.
Tuulimittarin suuntalähteen määrittäminen
Voit määrittää tuulimittarissa näkyvän suunnan lähteen.
Magneettinen ohjaussuunta on kompassianturista vastaanotettu
suuntatieto, ja GPS-suuntatiedot laskee karttaplotterin GPStoiminto (suunta pohjaan nähden).
1 Valitse tuulimittarissa Valikko > Kompassimittari >
Suuntalähde.
2 Valitse GPS-suunt tai Magneettinen.
HUOMAUTUS: hitaassa nopeudessa tai paikallaan oltaessa
magneettinen kompassilähde on tarkempi kuin GPS-lähde.
Luovikulmamittarin mukauttaminen
Voit määrittää luovikulmamittarin alueen sekä vasta- että
myötätuulta varten.
1 Valitse tuulimittarissa Valikko > Kompassimittari > Aseta
mittarin tyyppi > Luovikulmamittari.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat määrittää näkyvän enimmäis- ja
vähimmäisarvon, kun vastatuulimittari näkyy, valitse
Muuta vastatuulen asteikkoa ja määritä kulmat.
• Jos haluat määrittää näkyvän enimmäis- ja
vähimmäisarvon, kun myötätuulimittari näkyy, valitse
Muuta myötätuulen asteikko ja määritä kulmat.
• Tarkastele todellista tai suhteellista tuulta valitsemalla
Tuuli ja valitse sitten vaihtoehto.
Ympäristömittareiden tarkasteleminen
Valitse Mittarit > Ympäristö.
27
Tuulimittarin kohdistuksen määrittäminen
Voit määrittää tuulimittarin kohdistuksen ympäristömittareissa.
1 Valitse Mittarit > Ympäristö > Valikko > Kohdistus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää pohjoissuunnan näkymään tuulimittarin
yläreunassa valitsemalla Pohjoinen ylös.
• Voit kiertää mittaria siten, että kulkusuunta näkyy
yläreunassa, valitsemalla Suunta ylös.
Ympäristömittarin suuntalähteen määrittäminen
Voit määrittää ympäristömittarissa näkyvän suunnan lähteen.
Magneettinen ohjaussuunta on kompassianturista vastaanotettu
suuntatieto, ja GPS-suuntatiedot laskee karttaplotterin GPStoiminto (suunta pohjaan nähden).
1 Valitse Mittarit > Ympäristö > Valikko > Suuntalähde.
2 Valitse GPS-suunt tai Magneettinen.
Ilmanpainemittarin viiteajan asettaminen
Voit määrittää viiteajan, jonka perusteella ilmanpainemittarin
kehitys lasketaan. Kehitys näkyy ilmanpainemittarikentässä.
1 Valitse Mittarit > Ympäristö > Valikko > Paineen viiteaika.
2 Valitse vaihtoehto.
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot
Vuorovesiasemien tiedot
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja tietylle
päivämäärälle ja kellonajalle, mukaan lukien vuoroveden
korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden ajankohta.
Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti vuorovesitiedot viimeksi
näytetyn aseman ja kuluvan päiväyksen ja kellonajan osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virtauks. >
Vuorovedet.
Virtausaseman tiedot
HUOMAUTUS: virtausasematiedot ovat käytettävissä tietyissä
yksityiskohtaisissa kartoissa.
Voit tarkastella vuorovesiaseman tietoja tietyn päiväyksen ja
kellonajan osalta. Tietoihin sisältyy myös virtauksen nopeus ja
pinnan taso. Karttaplotteri näyttää oletuksena virtaustiedot
viimeksi näytetyn virtausaseman ja kuluvan päiväyksen ja
kellonajan osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virtauks. >
Virtaukset.
Tiedot taivaankappaleista
Voit tarkastella kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen,
kuunkierron sekä auringon ja kuun sijaintiarviotietoja taivaalla.
Näytön keskikohta näyttää yläpuolella olevan taivaan ja
uloimmat renkaat horisontin. Karttaplotteri näyttää
oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista kuluvan päivän ja
kellonajan osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virtauks. > Kierto.
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-,
virtausasema- tai taivaankappaletietojen tarkasteleminen
1 Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virtauks..
2 Valitse Vuorovedet, Virtaukset tai Kierto.
3 Valitse vaihtoehto.
• Voit tarkastella jonkin muun päiväyksen tietoja
valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen ja valitsemalla
päiväys.
• Voit näyttää tämän päivän tiedot valitsemalla Muuta päivä
> Nykyinen.
28
• Jos näkyvän päiväyksen jälkeisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Seuraava
päivä.
• Jos näkyvää päiväystä edellisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Edellinen
päivä.
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman tietojen
tarkasteleminen
1 Valitse Navigointitiedot > Vuorovedet ja virtauks..
2 Valitse Vuorovedet tai Virtaukset.
3 Valitse Asemia lähistöllä.
4 Valitse asema.
Kalenteritietojen tarkasteleminen merikartasta
1 Valitse sijainti kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
2 Valitse Tiedot.
3 Valitse Vuorovedet, Virtaukset tai Kierto.
DSC (Digital Selective Calling)
Verkotetun karttaplotterin ja VHF-radion
käyttäminen
Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä, jos olet liittänyt NMEA
0183 ‑VHF-radion tai NMEA 2000 VHF-radion karttaplotteriin.
• Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi radioon. GPSsijaintitiedot lähetetään DSC-kutsuissa, jos radio tukee sitä.
• Karttaplotteri voi vastaanottaa DSC-hätäkutsuja ja
sijaintitietoja radiosta.
• Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja lähettävien
alusten sijaintia.
Myös nämä ominaisuudet ovat käytettävissä, jos olet liittänyt
Garmin NMEA 2000 VHF-radion karttaplotteriin.
• Karttaplotteria käyttäen voit määrittää ja lähettää erillisen
rutiinikutsun tietoja Garmin VHF ‑radioon.
• Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla, karttaplotteri
näyttää mies yli laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan mies
yli laidan -pisteeseen.
• Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun karttaplotterista, radio
näyttää Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun
aloittamiseksi.
DSC:n käynnistäminen
Valitse Asetukset > Muut alukset > DSC.
DSC-luettelo
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSCyhteystietojen loki. DSC-luettelossa voi olla enintään 100
merkintää. DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos
samasta veneestä tulee toinen kutsu, se korvaa ensimmäisen
kutsun luettelossa.
DSC-luettelon tarkasteleminen
DSC-luettelon näyttäminen edellyttää karttaplotterin liittämistä
VHF-radioon, joka tukee DSC:tä.
Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
DSC-yhteystiedon lisääminen
Voit lisätä aluksen omaan DSC-luetteloosi. Voit soittaa DSCyhteyshenkilölle karttaplotterista.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo >
Lisää yhteys.
2 Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service
Identity).
3 Anna aluksen nimi.
DSC (Digital Selective Calling)
Tulevat hätäkutsut
Jos yhteensopiva karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA
0183 tai NMEA 2000 verkon kautta, karttaplotteri hälyttää, kun
VHF-radio vastaanottaa DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun
mukana lähetettiin sijaintitietoja, myös ne ovat käytettävissä ja
ne tallennetaan kutsun kanssa.
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Mene tai Reitti.
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta
Kun karttaplotteri on liitetty NMEA 2000 yhteensopivaan VHFradioon ja aloitat radiosta mies yli laidan ‑DSC-hätäkutsun,
karttaplotteri näyttää mies yli laidan ‑näytön ja kehottaa
navigoimaan mies yli laidan ‑pisteeseen. Jos käytössä on
verkkoon liitetty yhteensopiva automaattiohjausjärjestelmä,
karttaplotteri kehottaa aloittamaan Williamsonin käännöksen
mies yli laidan ‑pisteeseen.
Jos peruutat mies yli laidan ‑hätäkutsun radiolla, kehote
aktivoida navigointi mies yli laidan ‑sijaintiin poistuu näytöstä.
Mies yli laidan- ja SOS-hätäkutsut karttaplotterista
Kun karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 yhteensopivaan
radioon ja merkitset SOS- tai mies yli laidan -sijainnin, radio
näyttää Hätäkutsu-sivun hätäkutsun aloittamiseksi.
Tietoja hätäkutsujen soittamisesta radiolla on VHF-radion
käyttöoppaassa. Lisätietoja MOB- tai SOS-sijaintien
merkitsemisestä on kohdassa (MOB-sijainnin merkitseminen ja
navigoinnin aloittaminen siihen, sivu 11).
Sijainnin seuranta
Kun liität karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 verkon kautta,
voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä aluksia.
Tämä ominaisuus on käytettävissä myös NMEA 2000 verkossa,
kun alue lähettää oikeita PGN-tietoja (PGN 129808, DSC Call
Information).
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon
(DSC-luettelo, sivu 28).
Sijaintiraportin näyttäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtyä sijaintiraportin tietoihin valitsemalla .
• Voit siirtyä merikartan merkintäkohtaan valitsemalla .
• Voit siirtyä merikartan merkintäkohtaan valitsemalla
Seuraava sivu.
• Voit näyttää sijaintiraportin tiedot valitsemalla Edellinen
sivu.
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Mene tai Reitti.
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen
aluksen sijainnista
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
DSC (Digital Selective Calling)
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Uusi reittipiste.
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Muokkaa.
•
•
•
•
Anna aluksen nimi valitsemalla Nimi.
Valitse tarvittaessa uusi symboli valitsemalla Symboli.
Kirjoita kommentti valitsemalla Kommentti.
Voit näyttää aluksen polun, mikäli radiosi jäljittää aluksen
sijaintia, valitsemalla Polku.
• Voit valita polkuviivan värin valitsemalla Polkuviiva.
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Muokkaa > Tyhjennä raportti.
Alusten jälkien näyttäminen kartassa
Voit näyttää kaikkien seurattujen alusten jäljet joissakin
karttanäkymissä. Oletuksena musta viiva osoittaa aluksen jäljen,
mustat pisteet osoittavat seuratun aluksen aikaisemmin
ilmoitetut sijainnit ja sininen lippu osoittaa aluksen viimeisimmän
ilmoitetun sijainnin.
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Muut
alukset > DSC-jäljet.
2 Valitse, miten monen tunnin ajan seuratut alukset näkyvät
kartassa.
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat
jäljet näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.
Erilliset rutiinikutsut
Kun liität karttaplotterin Garmin VHF-radioon, voit aloittaa
erillisen rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä.
Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita
käytettävän DSC-kanavan. Radio lähettää tämän pyynnön
kutsussa.
DSC-kanavan valitseminen
HUOMAUTUS: yleensä DSC-kanavan voi valita niiden kanavien
joukosta, jotka ovat käytettävissä kaikilla taajuuskaistoilla.
Oletuskanava on 72. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten
jonkin toisen kanavan.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3 Valitse Soita radion kautta > Kanava.
4 Valitse vapaa kanava.
Erillinen rutiinikutsu
HUOMAUTUS: kun kutsu tehdään karttaplotterista, mutta
radiolla ei ole ohjelmoitua MMSI-numeroa, radio ei ota
kutsutietoja vastaan.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3 Valitse Soita radion kautta.
4 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.
5 Valitse Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
6 Valitse Garmin VHF ‑radiossa Soitto.
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle
1 Valitse AIS-kohde kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
29
2 Valitse AIS-alus > Soita radion kautta.
3 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.
4 Valitse Lähetä.
2 Valitse Valitse tai valitse vaihtoehto.
Aakkoshaun ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön aakkoshaun ja etsiä kappaleen tai albumin
laajasta luettelosta.
Valitse medianäytössä Valikko > Asennus > Aakkoshaku.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
5 Valitse Garmin VHF ‑radiossa Soitto.
Mediasoitin
HUOMAUTUS: mediasoitintoiminto ei ole yhteensopiva kaikkien
karttaplotterimallien kanssa.
Jos olet liittänyt FUSION-Link™ yhteensopivat stereot NMEA
2000 verkkoon, voit hallita stereoita karttaplotterista.
Karttaplotterin pitäisi tunnistaa mediasoitin automaattisesti, kun
ne liitetään ensimmäisen kerran.
Voit toistaa mediatiedostoja lähteistä, jotka on liitetty
mediasoittimeen ja NMEA 2000 verkkoon. Karttaplotteri ja iPod
voidaan liittää FUSION-Link stereoiden kautta.
®
Mediasoittimen avaaminen
Karttaplotteriin on liitettävä yhteensopiva laite, ennen kuin
mediasoittimen voi avata.
Valitse Ympäristö.
Kuvakkeet
HUOMAUTUS: näitä kuvakkeita ei ole kaikissa laitteissa.
Kuvake
Kuvaus
Kanavaesiasetuksen tallentaminen tai poistaminen
Kaikkien kappaleiden toistaminen
Yhden kappaleen toistaminen
Asemien hakeminen
Asemien hakeminen tai kappaleiden ohittaminen
Satunnaistoisto
Kappaleen määrittäminen toistettavaksi
1 Valitse kappaleen toiston aikana Valikko > Toista.
2 Valitse tarvittaessa Yksi.
Kaikkien kappaleiden määrittäminen toistettaviksi
Valitse medianäytössä Valikko > Toista > Kaikki.
Kappaleiden satunnaistoiston määrittäminen
1 Valitse medianäytössä Valikko > Sekoita.
2 Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
Radion kuunteleminen
Kanavan tallentaminen esiasetukseksi
Voit tallentaa enintään 15 AM-kanavaa ja 15 FM-kanavaa
esiasetuksiksi.
1 Viritä kanava laitteen AM-, FM- tai VHF-sivulla.
2 Valitse Valikko > Esiasetukset > Lisää nykyinen kanava.
Esiasetetun kanavan poistaminen
1 Viritä kanava laitteessa.
2 Valitse Valikko > Esiasetukset > Poista nykyinen kanava.
Viritystilan vaihtaminen
Joidenkin mediatyyppien (kuten FM- tai AM-radio) yhteydessä
voi muuttaa kanavan valintatapaa.
HUOMAUTUS: kaikki viritystilat eivät ole käytettävissä kaikkien
medialähteiden yhteydessä.
1 Valitse medianäytössä Valikko > Viritystila.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse tarvittaessa Valitse.
Viritinalueen määrittäminen
Medialähteen valitseminen
Jos olet liittänyt useita medialaitteita verkkoon, kuten NMEA
2000 verkkoon, voit valita, mitä medialähdettä haluat ohjata
karttaplotterista.
HUOMAUTUS: voit toistaa mediatiedostoja ainoastaan
lähteistä, jotka on liitetty laitteeseen.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa medialähteissä.
1 Valitse medianäytössä Valikko > Lähde.
HUOMAUTUS: lähdevalikko näkyy ainoastaan laitteissa,
jotka tukevat useita medialähteitä.
2 Valitse lähde.
Langattoman Bluetooth laitteen liittäminen mediasoittimeen
Voit yhdistää Bluetooth laitteen langattomasti yhteensopivaan
mediasoittimeen.
1 Tuo Bluetooth laite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
mediasoittimesta.
2 Valitse medianäytössä BT-laitteet tai Bluetooth-laitteet.
3 Aseta Bluetooth laite etsintätilaan.
Näyttöön tulee laiteluettelo.
4 Valitse mediasoitin Bluetooth laitteessa.
Musiikin toistaminen
1 Valitse medianäytössä Valikko > Asennus > Viritinalue.
2 Valitse vaihtoehto.
MTP-lähteen avaaminen
MTP-laite on liitettävä yhteensopivaan medialaitteeseen, jotta
MTP-lähteen voi avata.
Voit toistaa musiikkia MTP (Media Transfer Protocol) -laitteesta
(kuten Android™). Voit myös ladata puhelimen tai
mediasoittimen, kun se on liitettynä ja toistaa musiikkia.
1 Liitä MTP-lähde USB-kaapelilla esimerkiksi stereoon,
ulkoiseen USB-liitäntään tai ulkoiseen telakkaan.
2 Valitse medianäytössä Valikko > Lähde > MTP.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Vyöhykkeiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Jos olet kytkenyt veneen kaiuttimet vyöhykkeisiin, voit ottaa
tarvittavat vyöhykkeet käyttöön ja poistaa käyttämättömät
vyöhykkeet käytöstä.
1 Valitse medianäytössä Valikko > Äänentasot > Vyöhykkeet
käyttöön/pois.
2 Valitse vyöhyke.
Mediatiedostojen äänen mykistäminen
1 Valitse medianäytössä .
2 Valitse tarvittaessa Valitse.
Musiikin selaaminen
1 Valitse medianäytössä Selaa tai Valikko > Selaa.
30
Mediasoitin
VHF-kanavien haku
Valitse lähteeksi VHF, jotta voit hakea VHF-kanavia.
Voit tarkkailla esiasetukseksi tallennettujen VHF-kanavien
toimintaa ja siirtyä aktiiviselle kanavalle automaattisesti.
Valitse VHF-medianäytössä Valikko > Haku.
VHF-vaimennustason säätäminen
HUOMAUTUS: mediasoittimen on tuettava VHF-radiota, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää.
1 Valitse VHF-lähdesivulla Valikko > Squelch.
2 Säädä VHF-kohinasalpaa liukusäätimellä.
Laitteen nimen määrittäminen
1 Valitse medianäytössä Valikko > Asennus > Aseta laitteen
nimi.
2 Kirjoita laitteen nimi.
3 Valitse Valitse tai Valmis.
SiriusXM Satellite Radio
®
Kun karttaplotteriin on asennettu ja liitetty FUSION-Link
yhteensopivat stereot ja SiriusXM Connect Tuner viritin, voit
ehkä käyttää SiriusXM satelliittiradiota, jos sinulla on tilaus.
SiriusXM radiotunnuksen sijainti
Ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksen, tarvitset SiriusXM
Connect Tuner -virittimen radiotunnuksen.
SiriusXM radiotunnus löytyy SiriusXM Connect Tuner -virittimen
takapuolelta, pakkauksen takapuolelta tai virittämällä
karttaplotterin kanavalle 0.
1 Valitse Ympäristö > Lähde > SiriusXM.
2 Viritä kanavalle 0.
SiriusXM radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.
SiriusXM tilauksen aktivoiminen
Ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksen, tarvitset
radiotunnuksen (SiriusXM radiotunnuksen sijainti, sivu 31).
1 Kun SiriusXM lähde on valittu, viritä kanavalle 1.
Esikuuntelukanavan pitäisi kuulua. Jos niin ei ole, tarkista
SiriusXM Connect Tuner virittimen ja antennin asennus ja
liitännät ja yritä uudelleen.
2 Viritä kanavalle 0 ja etsi radiotunnus.
3 Ota yhteyttä SiriusXM kuuntelijoiden tukeen puhelimitse
numerossa (866) 635 2349 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.com/activatenow, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Yhdysvalloissa. Ota yhteyttä SiriusXM palveluun
puhelimitse numerossa (877) 438 9677 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.ca/activatexm, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Kanadassa.
4 Anna radiotunnus.
Aktivointi kestää tavallisesti 10 - 15 minuuttia, mutta se voi
viedä tunninkin. SiriusXM Connect Tuner -viritin voi
vastaanottaa aktivointiviestin vain, kun siihen on kytketty virta
ja se voi vastaanottaa SiriusXM signaalin.
5 Jos palvelua ei aktivoida tunnissa, katso lisätietoja
osoitteessa http://care.siriusxm.com/refresh tai ota yhteyttä
SiriusXM edustajaan puhelimitse numerossa 1-855MYREFRESH (697-3373).
Kanavaoppaan mukauttaminen
SiriusXM radiokanavat ryhmitellään luokkiin. Voit valita
kanavaoppaassa näkyvät kanavaluokat.
Valitse vaihtoehto:
• Jos medialaite on FUSION-Link yhteensopiva stereo,
valitse Ympäristö > Selaa > Kanava.
Videokuvan katsominen
• Jos medialaite on GXM™ antenni, valitse Ympäristö >
Valikko > Luokka.
SiriusXM kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon
Voit tallentaa suosikkikanavasi esiasetusluetteloon.
1 Valitse Ympäristö.
2 Valitse kanava, jonka haluat tallentaa esiasetuksena.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos medialaite on FUSION-Link yhteensopiva stereo,
valitse Selaa > Esiasetukset.
• Jos medialaite on GXM antenni, valitse Valikko >
Esiasetukset > Lisää nykyinen kanava.
SiriusXM lapsilukon avaaminen
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Avaa.
2 Anna salasana.
Oletussalasana on 0000.
Lapsilukon asettaminen SiriusXM radiokanaville
Ennen kuin voit asettaa lapsilukon, kaikki lapsilukot on avattava.
Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää SiriusXM kanavien käytön,
mukaan lukien aikuisviihdekanavat. Kun lapsilukkotoiminto on
käytössä, lukitut kanavat saa käyttöön vain antamalla
salasanan.
Valitse Selaa > Lapsilukko > Lukitse/avaa.
Näyttöön tulee kanavaluettelo. Lukitun kanavan vieressä
näkyy valintamerkki.
HUOMAUTUS: kun tarkastelet kanavia lapsilukon
asettamisen jälkeen, näyttökuva on erilainen:
•
tarkoittaa lukittua kanavaa.
•
tarkoittaa lukitsematonta kanavaa.
Lapsilukon salasanan vaihtaminen SiriusXM radiossa
Ennen kuin voit vaihtaa salasanan, kaikki lapsilukot on avattava.
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Vaihda PIN.
2 Anna salasana ja valitse Valmis.
3 Anna uusi salasana.
4 Vahvista uusi salasana.
Lapsilukon oletusasetusarvojen palauttaminen
Tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot. Kun palautat
lapsilukon asetukset oletusasetuksiksi, salasanaksi palautuu
0000.
1 Valitse mediasoittimen valikosta Asennus >
Tehdasasetukset.
2 Valitse Kyllä.
Kaikkien lukittujen kanavien poistaminen SiriusXM radiossa
Ennen kuin voit poistaa kaikki lukitut kanavat, lapsilukot on
avattava.
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Poista kaikki lukitukset.
2 Anna salasana.
Videokuvan katsominen
Videon katselu edellyttää yhteensopivan karttaplotterin
liittämistä analogiseen videolähteeseen.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.
Valitse Video.
31
Videon ulkoasun määrittäminen
Sadetietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kamera- ja karttaplotterimalleissa.
1 Valitse videonäytössä Valikko > Videoasetus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat näyttää videokuvan venytetyn kuvasuhteen
mukaisena, valitse Muoto > Venytä. Videokuvaa voi
venyttää enintään liitettynä olevan videolaitteen mittojen
mukaisesti, eikä kuva ehkä täytä koko näyttöä.
• Jos haluat näyttää videokuvan vakiokuvasuhteen
mukaisena, valitse Muoto > Vakio.
• Voit säätää kirkkautta valitsemalla Kirkkaus ja Ylös, Alas
tai Automaatt..
• Voit säätää värikylläisyyttä valitsemalla Värikylläisyys ja
Ylös, Alas tai Automaatt..
• Voit säätää kontrastia valitsemalla Kontrasti ja Ylös, Alas
tai Automaatt..
• Voit määrittää karttaplotterin valitsemaan lähteen muodon
automaattisesti valitsemalla Vakio > Automaatt..
Kaikenlainen sade kevyestä sateesta ja lumisateesta
voimakkaisiin ukkosmyrskyihin näytetään eri sävyin ja värein.
Sadetiedot voivat näkyä yksin tai muiden säätietojen kanssa.
Valitse Sää > Sadetta.
Näytön vasemman yläkulman aikaleima osoittaa, miten
kauan sitten säätietojen toimittaja on viimeksi päivittänyt
säätiedot.
SiriusXM sää
VAROITUS
Tämän laitteen kautta toimitetuissa säätietopalveluissa voi olla
katkoksia ja tiedot voivat sisältää virheitä, epätarkkuuksia tai
vanhentuneita tietoja, joten pelkästään niihin ei kannata luottaa.
Käytä aina tervettä järkeä navigoidessasi ja tarkista säätiedot
muistakin lähteistä, ennen kuin teet turvallisuuteen liittyviä
päätöksiä. Käyttäjä on yksin vastuussa säätietojen vastuullisesta
käyttämisestä ja kaikista tietyllä säällä navigoimiseen liittyvistä
päätöksistä. Garmin ei vastaa mistään SiriusXM säätietojen
käytön seurauksista.
HUOMAUTUS: SiriusXM tiedot eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Garmin SiriusXM satelliittisäävastaanotin ja -antenni
vastaanottaa satelliittisäätietoja ja näyttää ne Garmin laitteissa,
kuten yhteensopivan karttaplotterin merikartassa. Kunkin
ominaisuuden säätiedot saadaan hyvämaineisista
säätietokeskuksista, kuten National Weather Service ja
Hydrometeorological Prediction Center. Lisätietoja on
osoitteessa www.siriusxm.com/sxmmarine.
SiriusXM laitteet ja tilausvaatimukset
Satelliittisääpalvelun käyttäminen edellyttää yhteensopivaa
satelliittisäävastaanotinta. Jos haluat käyttää SiriusXM
satelliittiradiota, tarvitset yhteensopivan
satelliittiradiovastaanottimen. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com. Lisäksi satelliittisäätietojen ja radion
vastaanottaminen edellyttää voimassaolevaa tilausta. Lisätietoja
on satelliittisää- ja radiolaitteiden ohjeissa.
Säätietolähetykset
Sääominaisuuksien säätiedot lähetetään eri aikavälein.
Esimerkiksi tutkatiedot lähetetään viiden minuutin välein. Kun
Garmin vastaanotin käynnistetään tai jokin toinen
sääominaisuus valitaan, vastaanottimen on vastaanotettava
uusia tietoja, ennen kuin niitä voidaan näyttää. Säätiedot tai
kyseinen toinen ominaisuus näkyvät ehkä kartassa pienellä
viiveellä.
HUOMAUTUS: minkä tahansa sääominaisuuden ulkoasu
saattaa muuttua, jos tietojen lähde muuttuu.
Sadenäkymät
Valitse sadekartassa Valikko.
Tutkasilmukka: näyttää sadetiedot viimeisimmän päivityksen
kuvana tai viimeisimpien päivitysten animoituna silmukkana.
Aikaleima osoittaa, miten kauan sitten palveluntarjoaja on
luonut näytössä näkyvän säätutkakuvan.
Pilvipeite: näyttää pilvipeitteen tiedot.
Reittipisteet: näyttää reittipisteet.
Selite: näyttää sään selitteen.
Myrskysolu- ja salamatiedot
sadekartassa. Merkki osoittaa
Myrskysolujen kohdalla näkyy
sekä myrskyn nykyisen sijainnin että ennustetun kulkusuunnan
lähiaikoina.
Myrskysolukuvakkeen vierellä näkyy punaisia kartioita, ja kunkin
kartion leveämpi pää osoittaa myrskysolun arvioitujen liikkeiden
suunnan. Kunkin kartion punaiset viivat osoittavat, missä myrsky
todennäköisesti sijaitsee lähiaikoina. Kukin viiva vastaa 15
minuuttia.
osoittaa salamat. Salama näkyy sadekartassa, jos salamoita
on havaittu viimeisimpien seitsemän minuutin aikana. Maassa
sijaitseva salamoiden tunnistusverkko tunnistaa ainoastaan
pilvistä maahan iskevät salamat.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
laitteissa ja tilauksissa.
Hirmumyrskytiedot
Sadekartassa voi näkyä hirmumyrskyn , trooppisen myrskyn
tai trooppisen hirmumyrskyn nykyinen sijainti.
Hirmumyrskykuvakkeesta lähtevä punainen viiva osoittaa
hirmumyrskyn arvioidut liikkeet. Punaisessa viivassa olevat
tummemmat pisteet osoittavat sijainteja, joiden kautta
hirmumyrskyn arvioidaan liikkuvan säätietojen toimittajalta
saatujen tietojen mukaan.
Säävaroitukset ja -tiedotteet
Kun annetaan merisäävaroitus, sääseurantatieto, sääohje,
säätiedote tai muu säähän liittyvä lausunto, varjostus osoittaa
alueen, jota tiedot koskevat. Kartan turkoosit viivat osoittavat
meriennusteiden, rannikkoennusteiden ja avomeriennusteiden
rajat. Säätiedotteet voivat sisältää joko sääseuranta- tai
sääohjetietoja.
Voit tarkastella varoituksen tai tiedotteen tietoja valitsemalla
varjostetun alueen.
Väri
Merisääryhmä
Syaani
Syöksytulva
Sininen
Tulva
Punainen
Merenkäynti
Keltainen
Kova myrsky
Punainen
Pyörremyrsky
Ennustetiedot
Ennustekartassa näkyvät kaupunkiennusteet, meriennusteet,
varoitukset, hirmumyrskyvaroitukset, METAR-tiedot,
aluevaroitukset, säärintamat ja painekeskukset, pinnan paine ja
sääpoijut.
32
SiriusXM sää
Jonkin toisen ajanjakson ennustetietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sää > Ennuste.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavien 48 tunnin sääennusteen 12 tunnin
tarkkuudella valitsemalla Seuraava ennuste tai useita
kertoja.
• Voit näyttää edellisten 48 tunnin sääennusteen 12 tunnin
tarkkuudella valitsemalla Edellinen ennuste tai useita
kertoja.
Meri- tai avomeriennusteen tarkasteleminen
1 Valitse Sää > Ennuste.
2 Panoroi karttaa avomerisijaintiin.
Meriennuste- tai Avomeriennuste-vaihtoehto näkyy, kun
ennustiedot ovat käytettävissä.
3 Valitse Meriennuste tai Avomeriennuste.
Säärintamat ja painekeskukset
Säärintamat näkyvät viivoina, jotka osoittavat ilmamassan
etureunan.
Rintamasymboli
Kuvaus
Kylmä rintama
Lämmin rintama
Stationäärinen rintama
Okkluusiorintama
Matalapaineen alue
Painekeskusten symbolit näkyvät usein säärintamien lähellä.
Painekeskuksen
symboli
Kuvaus
Osoittaa matalapaineen keskuksen. Se on alue, jolla
ilmanpaine on suhteellisen matala. Ilmanpaine kasvaa
siirryttäessä pois matalapaineen keskuksesta. Tuulet
kiertävät pohjoisen pallonpuoliskon matalapaineen
keskuksia vastapäivään.
Osoittaa korkeapaineen keskuksen. Se on alue, jolla
ilmanpaine on suhteellisen korkea. Ilmanpaine
pienenee siirryttäessä pois korkeapaineen
keskuksesta. Tuulet kiertävät pohjoisen pallonpuoliskon korkeapaineen keskuksia myötäpäivään.
Kaupunkiennusteet
Kaupunkiennusteet näkyvät sääsymboleina. Ennustetta
tarkastellaan 12 tunnin jaksoissa.
Symboli Sää
Symboli Sää
Osittain pilvistä
Poutaa (aurinkoista, kuumaa,
selkeää)
Pilvinen
Sadetta (tihkua, räntää,
kuuroja)
Tuulista
Sumuinen
Ukkosmyrskyjä
Lunta (lumikuuroja, tuiskuja,
lumimyrskyjä, pöllyävää lunta,
räntää, jäätävää sadetta,
jäätävää tihkua)
Savua (pölyä,
usvaa)
Meriolosuhteiden tarkasteleminen
Meriolosuhteet-ominaisuus näyttää tietoja merenpinnan
olosuhteista, kuten tuulista, aaltojen korkeudesta, aaltojaksoista
ja aaltojen suunnasta.
Valitse Sää > Meriolosuhteet.
SiriusXM sää
Pinnan tuulet
Pinnan tuulivektorit näkyvät meriolosuhdekartassa tuuliväkäsinä,
jotka osoittavat tuulen puhallussuunnan. Tuuliväkänen on
pyrstöllinen ympyrä. Tuuliväkäsen pyrstöön lisätty viiva tai lippu
osoittaa tuulen nopeuden. Lyhyt viiva edustaa 5 solmua, pitkä
viiva 10 solmua ja kolmio 50 solmua.
Tuuliväkänen
Tuulen nopeus
Tuuliväkänen
Tuulen nopeus
Tyyni
20 solmua
5 solmua
50 solmua
10 solmua
65 solmua
15 solmua
Aallon korkeus, aaltojakso ja aallon suunta
Alueen aallon korkeudet näkyvät vaihtelevin värein. Värit
osoittavat aaltojen pituuksia selitteen mukaan.
Aaltojakso osoittaa peräkkäisten aaltojen välisen ajan
(sekunteina). Aaltojaksoviivat osoittavat alueita, joilla on sama
aaltojakso.
Aallon suunnat näkyvät kartassa punaisina nuolina. Kunkin
nuolen suunta osoittaa suunnan, johon aallot liikkuvat.
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen meren olosuhdetietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sää > Meriolosuhteet.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavien 36 tunnin meriolosuhteiden
ennusteen 12 tunnin tarkkuudella valitsemalla Seuraava
ennuste tai useita kertoja.
• Voit näyttää edellisten 36 tunnin meriolosuhteiden
ennusteen 12 tunnin tarkkuudella valitsemalla Edellinen
ennuste tai useita kertoja.
Kalastustietojen tarkasteleminen
Sään kalastuskartassa näkyvät nykyinen veden lämpötila,
nykyiset pinnan paineolosuhteet ja kalastusennusteet.
Valitse Sää > Kalastus.
Pinnan painetiedot ja veden lämpötilatiedot
Pinnan painetiedot näkyvät painekäyrinä ja -keskuksina.
Painekäyrät yhdistävät pisteitä, joissa on sama paine.
Painelukemien avulla voidaan määrittää sää- ja tuuliolosuhteita.
Korkeapaineen alueet liittyvät yleisesti poutaiseen säähän.
Matalapaineen alueet liitetään yleisesti pilviin ja sateen
mahdollisuuteen. Lähekkäin olevat painekäyrät osoittavat
nopeaa ilmanpaineen muuttumista. Nopea ilmanpaineen
muuttuminen liittyy koviin tuuliin.
Paineyksiköt näkyvät millibaareina (mb), elohopeatuumina
(inHg) tai hektopascaleina (hPa).
Värillinen varjostus osoittee vedenpinnan lämpötilan näytön
kulmassa olevan selitteen mukaan.
Kalasijaintien ennustaminen
Voit näyttää alueet, joiden sääolosuhteet ovat optimaaliset
tietyille kalalajeille.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
laitteissa ja tilauksissa.
1 Valitse sään kalastuskartassa Sää > Kalastus > Valikko >
Kalalaji.
2 Valitse kalalaji.
3 Valitse Käytössä.
4 Voit näyttää muille kalalajeille sääolosuhteiden kannalta
optimaaliset alueet toistamalla vaiheita 2 ja 3.
33
Varjostetut alueet osoittavat optimaalisia kalastusalueita. Jos
olet valinnut useita kalalajeja, voit näyttää varjostetun alueen
sisältämät kalalajit valitsemalla kyseisen varjostetun alueen.
Merenpinnan lämpötilan värialueen muuttaminen
Voit muuttaa värialuetta dynaamisesti, jotta näet tavallista
tarkempia merenpinnan lämpötilalukemia.
1 Valitse sään kalastuskartassa Valikko > Meren lämpötila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää karttaplotterin säätämään lämpötila-alueen
automaattisesti valitsemalla Määritä automaattisesti.
Karttaplotteri etsii automaattisesti ala- ja ylärajan
nykyiselle näytölle ja päivittää lämpötilan värit.
• Jos haluat määrittää lämpötilan ylä- ja alarajan, valitse
Alaraja tai Yläraja ja määritä ala- tai yläraja.
Näkyvyystiedot
Näkyvyys on ennusteen suurin vaakaetäisyys vedenpinnan
tasolla, minkä osoittaa näytön vasemman reunan selite.
Näkyvyysvarjostuksen vaihtelut osoittavat pinnan näkyvyyden
muutoksen ennusteessa.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
laitteissa ja tilauksissa.
Valitse Sää > Näkyvyys.
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen näkyvyystietojen
tarkasteleminen
1 Valitse Sää > Näkyvyys.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää seuraavien 36 tunnin näkyvyysennusteen 12
tunnin tarkkuudella valitsemalla Seuraava ennuste tai
useita kertoja.
• Voit näyttää edellisten 36 tunnin näkyvyysennusteen 12
tunnin tarkkuudella valitsemalla Edellinen ennuste tai
useita kertoja.
Sään peittokuva
Sään peittokuva näyttää säätietoja merikartan, kalastuskartan ja
Perspective 3D -karttanäkymän päällä. Meri- ja kalastuskartassa
voi näkyä säätutka, pilvenhuippujen korkeus, salamoita,
sääpoijuja, aluevaroituksia ja hirmumyrskyvaroituksia.
Perspective 3D -karttanäkymässä voi näkyä säätutka.
Yhteen karttaan määritettyjä sään peittokuva-asetuksia ei
käytetä toisessa kartassa. Kunkin kartan sään peittokuvaasetukset on määritettävä erikseen.
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Sään peittokuvan ottaminen käyttöön kartassa
Valitse meri- tai kalastuskartassa Valikko > Kartta-asetus >
Sää > Sää > Käytössä.
Sään peittokuva-asetukset merikartassa
Valitse merikartassa Valikko > Kartta-asetus > Sää.
Sää: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä sään peittokuvan.
Sadetta: näyttää sadetiedot.
Pilvipeite: näyttää pilvipeitteen tiedot.
Poijutiedot: näyttää sääpoijut.
Selite: näyttää sään selitteen.
Sään peittokuva-asetukset kalastuskartassa
Valitse kalastuskartassa Valikko > Kartta-asetus > Sää.
Sadetta: näyttää sadetutkan.
Meren lämpötila: näyttää meren lämpötilatiedot.
Poijutiedot: näyttää sääpoijut.
Selite: näyttää sään selitteen.
Säätilaustietojen tarkasteleminen
Voit näyttää tilaamiesi sääpalvelujen tietoja ja viimeisimmästä
päivityksestä kuluneen ajan kunkin palvelun kohdalla.
Valitse Sää > Säätietojen tilaus.
Poijuraporttien näyttäminen
Raporttien lukemat saadaan poijuista ja rannikkoalueiden
havaintoasemilta. Näiden lukemien avulla määritetään ilman
lämpötila, kastepiste, veden lämpötila, vuorovesi, aallon korkeus
ja aaltojakso, tuulen suunta ja nopeus, näkyvyys ja ilmanpaine.
1 Valitse sääkartassa .
2 Valitse Katso > Poiju.
Katso ei näy, jos kohdistin ei ole lähellä kohdetta. Jos
kohdistin on vain yhden kohteen lähellä, poijun nimi näkyy.
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä
Voit näyttää ennustetiedot valitsemalla poijun lähellä olevan
alueen.
1 Valitse sijainti sääkartassa.
2 Valitse Paikallinen sää.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää paikallisen sääpalvelun nykyiset
sääolosuhteet valitsemalla Nykyinen tila.
• Voit näyttää paikallisen sääennusteen valitsemalla
Ennuste.
• Voit näyttää pinnan tuulet ja ilmanpaineen valitsemalla
Merenpinta.
• Voit näyttää tuuli- ja aaltotiedot valitsemalla Meritiedote.
Reittipisteen luominen sääkarttaan
1 Valitse sijainti sääkartassa.
2 Valitse Uusi reittipiste.
34
Laitteen määrittäminen
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti
Voit määrittää karttaplotterin käynnistymään automaattisesti,
kun se saa virtaa. Muutoin karttaplotteri käynnistetään
painamalla -painiketta.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Automaattinen
käynnistys.
HUOMAUTUS: kun Automaattinen käynnistys on Käytössä,
karttaplotteri sammutetaan -painikkeesta ja virransaanti
katkaistaan ja kytketään uudelleen alle kahden minuutin
kuluttua, karttaplotterin uudelleenkäynnistys saattaa
edellyttää -painikkeen painamista.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Näyttö: säätää taustavalon kirkkautta ja värejä.
Hälytin: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytys- ja
valintaäänet.
GPS: näyttää tietoja GPS-satelliittiasetuksista ja
paikannuksesta.
Automaattinen käynnistys: käynnistää laitteen automaattisesti,
kun virta kytketään (Karttaplotterin käynnistäminen
automaattisesti, sivu 34).
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöön aakkosellisen
tai tietokoneen näppäimistöä muistuttavan asettelun.
Laitteen määrittäminen
Tekstin kieli: näyttökielen määritys.
Nopeuslähteet: asettaa nopeuden tietolähteen, jonka
perusteella lasketaan tuulen todellinen nopeus tai
polttoainehinta. Nopeus veteen -tieto on veden
nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus
lasketaan veneen GPS-sijainnin perusteella.
Järjestelmätiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Simulaattori: ottaa käyttöön simulaattorin, ja voit määrittää
nopeuden sekä simuloidun sijainnin.
Näyttöasetukset
Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.
Taustavalo: määrittää taustavalon kirkkauden.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.
Kuvaotos: sallii laitteen tallentaa näyttökuvia.
Valikkorivin näyttö: näyttää tai piilottaa automaattisesti
valikkorivin, kun sitä ei tarvita.
GPS-asetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS.
Taivasnäkymä: näyttää GPS-satelliittien suhteellisen sijainnin
taivaalla.
GLONASS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä GLONASSkäytön (Venäjän satelliittijärjestelmä). Kun järjestelmää
käytetään paikoissa, joista on heikko näkyvyys taivaalle,
sijaintitietoja voidaan tarkentaa käyttämällä tätä määritystä
GPS-järjestelmän rinnalla.
WAAS/EGNOS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WAASjärjestelmän (Pohjois-Amerikassa) tai EGNOS-järjestelmän
(Euroopassa), mikä voi parantaa GPS-sijaintitietojen
tarkkuutta. Käytettäessä WAAS- tai EGNOS-ominaisuutta
satelliittihaku saattaa kestää tavallista kauemmin.
Nopeussuodatin: laskee aluksen nopeuskeskiarvon lyhyellä
aikavälillä nopeusarvojen tasaamiseksi.
Lähde: asetuksen avulla voit valita sopivan GPS-lähteen.
Kalibroi nopeus veteen: kalibroi nopeutta mittaavan
kaikuanturin tai anturin (Nopeus veteen -laitteen kalibrointi,
sivu 35).
Polttoainekapasiteetti: määrittää veneen kaikkien säiliöiden
yhdistetyn polttoainekapasiteetin ( Aluksen
polttoainekapasiteetin määrittäminen, sivu 27).
Aluksen tyyppi: ottaa käyttöön jotkin karttaplotterin
ominaisuudet veneen tyypin mukaan.
Täytä kaikki säiliöt: määrittää säiliöt täysiksi (Polttoainetietojen
synkronointi aluksen todellisen polttoaineen kanssa, sivu 27).
Lisää polttoainetta veneeseen: voit määrittää säiliöön
lisäämäsi polttoaineen määrän, jos et täyttänyt säiliötä
kokonaan (Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen
polttoaineen kanssa, sivu 27).
Aseta koko polttoainemäärä: määrittää veneen kaikkien
säiliöiden polttoaineen määrän yhteensä (Polttoainetietojen
synkronointi aluksen todellisen polttoaineen kanssa, sivu 27).
Aseta mittarin rajat: määrittää useiden mittareiden ylä- ja
alarajat (Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen
mukauttaminen, sivu 26).
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi pintalukeman kölin syvyyden mukaan,
jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin sijainnin
sijasta. Antamalla positiivisen luvun voit määrittää kölin
tasoituksen. Syöttämällä negatiivisen luvun voit kompensoida
suuren uppouman alusta, joka saattaa uida muutaman metrinkin
syvyydessä.
1 Valitse toimenpide anturin sijaintipaikan perusteella:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan À, mittaa etäisyys
anturin sijaintipaikasta veneen köliin. Anna tämä arvo
vaiheissa 3 ja 4 positiivisena numerona.
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan Á, mittaa etäisyys
anturista vesilinjaan. Anna tämä arvo vaiheissa 3 ja 4
negatiivisena numerona.
Tapahtumalokin tarkasteleminen
Tapahtumalokissa näkyy järjestelmän tapahtumien luettelo.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tapahtumaloki.
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella ohjelmistoversiota, peruskarttaversiota,
mahdollisia lisäkarttatietoja, valinnaisen Garmin tutkan
ohjelmistoversiota ja laitteen tunnusnumeroa. Saatat tarvita
näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai
lisäkarttatietojen ostamiseen.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Ohjelmiston tiedot.
Oman veneen asetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Oma vene.
Köliasetus: määrittää pintalukeman tasoituksen kölin syvyyden
mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta
kaikuanturin sijainnin sijasta (Köliasetuksen määrittäminen,
sivu 35).
Lämpötilapoikkeama: kompensoi veden NMEA 0183 lämpötilatunnistimen tuottamaa lämpötilalukemaa (Veden
lämpötilapoikkeaman määrittäminen, sivu 36).
Laitteen määrittäminen
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.
3 Valitse tai anturin sijaintipaikan perusteella.
4 Anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys.
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi
Jos karttaplotteriin on liitetty nopeutta mittaava kaikuanturi, voit
parantaa karttaplotterin näyttämien vesinopeustietojen
tarkkuutta kalibroimalla kyseisen nopeutta mittaavan laitteen.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Kalibroi nopeus veteen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei
havaitse nopeutta, näyttöön tulee ilmoitus liian pienestä
nopeudesta.
35
3 Valitse OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti.
4 Jos ilmoitus näkyy uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että
nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut.
5 Jos kiekko pyörii normaalisti, tarkista kaapeliliitännät.
6 Jos ilmoitus näkyy uudelleen, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Veden lämpötilapoikkeaman määrittämiseen tarvitaan veden
NMEA 0183 -lämpötilatunnistinta tai lämpötilan mittaavaa
kaikuanturia.
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman
lämpötilalukeman.
1 Mittaa veden lämpötila karttaplotteriin liitetyllä
lämpötilatunnistimella tai lämpötilan mittaavalla kaikuanturilla.
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen toista, tarkaksi tiedettyä
lämpötilatunnistinta tai lämpömittaria.
3 Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo
vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos karttaplotteriin liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna
tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena numerona, jos
karttaplotteriin liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.
4 Valitse Asetukset > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.
5 Anna vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama.
Yhteysasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Viestintä.
Sarjaportti 1: määrittää portin 1 käyttämän liitäntämuodon, kun
karttaplotteri liitetään ulkoisiin NMEA laitteisiin, tietokoneisiin
tai muihin Garmin laitteisiin.
Sarjaportti 2: määrittää portin 2 käyttämän liitäntämuodon, kun
karttaplotteri liitetään ulkoisiin NMEA laitteisiin, tietokoneisiin
tai muihin Garmin laitteisiin.
NMEA 0183 ‑asetus: määrittää karttaplotterin lähettämät NMEA
0183 lähetyslauseet, miten monta desimaalia NMEA-lähetys
sisältää ja miten reittipisteet tunnistetaan (NMEA 0183
asetukset, sivu 36).
NMEA 2000 ‑asetus: voit tarkastella ja merkitä laitteita NMEA
2000 verkossa (NMEA 2000 asetukset, sivu 36).
Marine Network: voit tarkastella laitteita, joiden kanssa jaat
karttoja, luotaintietoja tai tutkatietoja. Ei käytettävissä kaikissa
karttaplotterimalleissa.
HUOMAUTUS: verkon tietoja voi tarkastella ainoastaan
kyseisiä tietoja tukevissa laitteissa. Esimerkiksi verkossa
olevan tutkan tietoja ei voi tarkastella mallissa, joka ei tue
tutkaa.
Langattomat laitteet: voit määrittää langattomia laitteita
(Tiedonsiirto langattomien laitteiden kanssa, sivu 2). Ei
käytettävissä kaikissa karttaplotterimalleissa.
Wi-Fi®-verkko: voit määrittää Wi‑Fi verkon (Tiedonsiirto
langattomien laitteiden kanssa, sivu 2).
NMEA 0183
Karttaplotterit tukevat NMEA 0183 -standardia, jota käytetään
liitettäessä erilaisia NMEA 0183 -laitteita, kuten VHF-radioita,
NMEA välineitä, automaattiohjauksia, tuuliantureita ja
suuntatunnistimia.
Lisätietoja karttaplotterin liittämisestä valinnaisiin NMEA 0183 laitteisiin on karttaplotterin asennusohjeissa.
Karttaplotterin hyväksytyt NMEA 0183 -määritykset ovat
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
36
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL ja GPXTE sekä
Garminin määritykset PGRME, PGRMM ja PGRMZ.
Lisäksi karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä
luotaimen NMEA 0183 -syöttöä ja DPT (syvyys)- tai DBT-, MTW
(veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeua ja suunta) määrityksiä.
NMEA 0183 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 0183 ‑asetus.
Kaikuluotain: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet
kaikuluotainta (jos käytettävissä) varten.
Reitti: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet reittejä varten.
Järjestelmä: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet
järjestelmätietoja varten.
Garmin: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet omia
Garmin lähetyslauseita varten.
Sijaintitarkkuus: säätää NMEA lähetyksen desimaalien
määrää.
Reittipisteen ID: määrittää laitteen lähettämään reittipisteiden
nimet tai numerot NMEA 0183 verkon kautta navigoinnin
aikana. Numeroiden käyttäminen saattaa ratkaista
yhteensopivuusongelmat vanhempien NMEA 0183
automaattiohjausten kanssa.
Diagnostiikka: näyttää NMEA 0183 diagnostiikkatiedot.
Oletukset: palauttaa alkuperäiset NMEA 0183 asetukset.
NMEA 2000 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 2000 ‑asetus.
Laiteluettelo: näyttää verkkoon liitetyt laitteet.
Laitteiden tunnukset: muuttaa käytettävissä olevien liitettyjen
laitteiden tunnuksia.
NMEA 2000 verkkolaitteiden luettelon näyttäminen
Voit tarkastella NMEA 2000 -verkkoon liitettyjä laitteita.
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 2000 ‑asetus >
Laiteluettelo.
Hälytysten määrittäminen
Navigointihälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi.
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä tai
määränpäästä.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikkeama: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyn matkan päässä reitiltä.
Järjestelmähälytykset
Herätyskello: määrittää kellohälytyksen.
Laitteen jännite: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun
varaustila saavuttaa määritetyn matalan tason.
GPS-tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPSsijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
Polttoainehälytyksen määrittäminen
Liitä yhteensopiva polttoaineen virtausanturi NMEA 2000
verkkoon, jotta voit määrittää polttoaineen määrän hälytyksen.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen
kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Polttoaine >
Polttoainehälytys > Käytössä.
2 Anna hälytyksen aktivoiva jäljellä oleva polttoainemäärä.
Laitteen määrittäminen
Säähälytysten määrittäminen
Säähälytysten määrittämiseen tarvitaan yhteensopiva
karttaplotteri, joka on liitetty säälaitteeseen (kuten GXM
laitteeseen), ja kelvollinen säätilaus.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Sää.
2 Ota käyttöön tiettyjen säätapahtumien hälytykset.
Yksikköasetukset
Valitse Asetukset > Yksikkö.
Järjestelmän yksiköt: määrittää laitteen yksikkömuodon.
Eranto: määrittää nykyisen sijainnin magneettisen deklinaation
eli magneettisen ja todellisen pohjoisen välisen kulman.
Pohjoisen viite: määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan. Tosi määrittää
maantieteellisen pohjoisen pohjoisen viitteeksi. Ruudukko
määrittää pohjoisen viitteeksi pohjoisgridin (000º).
Magneettinen määrittää pohjoisen viitteeksi magneettisen
pohjoisen.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy. Muuta asetusta vain, jos käyttämässäsi
kartassa tarvitaan jotakin tiettyä sijaintimuotoa.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen. Muuta asetusta vain,
jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
karttadatumia.
Paineen viiteaika: määrittää viiteajan, jonka perusteella
ilmanpainemittarin kehitys lasketaan. Kehitys näkyy
ilmanpainemittarikentässä.
Ajan esitys: valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Aikavyöhyke: määrittää aikavyöhykkeen ja mahdollistaa
automaattisen valinnan GPS-sijainnin perusteella.
Jos alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei
tunneta, järjestelmä ei laske Automaattinen opastus reittiä
kyseiseltä alueelta. Jos Automaattinen opastus reitin alussa tai
lopussa olevalla alueella on matalampaa kuin Ensisijainen
syvyys, tai asetettu Alikulkukorkeus ei siellä riitä, järjestelmä ei
karttatietojen perusteella välttämättä laske Automaattinen
opastus reittiä kyseiseltä alueelta. Kartassa kyseiset alueet
läpäisevä reitti näkyy harmaana viivana tai magentan ja
harmaan värisenä raitaviivana. Kun vene tulee tällaiselle
alueelle, näyttöön tulee varoitus.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja.
Voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan
Automaattinen opastus reittiä.
Ensisijainen syvyys: määrittää kartan syvyystietojen
perusteella veneelle turvallisen veden vähimmäissyvyyden.
HUOMAUTUS: premium-karttojen (valmistettu ennen 2016)
vähimmäisturvasyvyys on 0,91 metriä (3 jalkaa). Jos määrität
arvoksi alle 0,91 metriä (3 jalkaa), kartoissa käytetään
Automaattinen opastus reittilaskentaan ainoastaan 0,91
metrin (3 jalan) syvyyttä.
Alikulkukorkeus: määrittää karttatietojen perusteella veneelle
turvallisen sillan tai esteen vähimmäiskorkeuden.
Rantaviivan etäisyys: määrittää, miten lähelle rantaviivaa
Automaattinen opastus reitti sijoitetaan. Automaattinen
opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin
aikana. Asetuksen arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta, arvioimalla viivan
sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin on
navigoitava kapean vesiväylän kautta (Rantaviivaetäisyyden
säätäminen, sivu 13).
Navigointiasetukset
Rantaviivaetäisyyden säätäminen
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reittimerkinnät: määrittää tunnustyypin, joka näkyy reitin
käännöksen yhteydessä kartassa.
Automaattinen opastus: joidenkin Premium-karttojen
yhteydessä voi määrittää parametrit, joita karttaplotteri
käyttää laskiessaan Automaattinen opastus reittiä.
Käännössiirr. aktivointi: määrittää, lasketaanko käännössiirto
ajan vai matkan mukaan.
Käännössiirron aika: määrittää, miten monta minuuttia ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirr.
aktivointi -kohdassa on valittu Aika. Tämän arvon lisääminen
voi parantaa automaattiohjauksen tarkkuutta navigoitaessa
reittiä tai Automaattinen opastus reittiä, jolla on usein
käännöksiä, tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora tai
nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
Käännössiirron matka: määrittää, miten paljon ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirr.
aktivointi -kohdassa on valittu Matka. Tämän arvon
lisääminen voi parantaa automaattiohjauksen tarkkuutta
navigoitaessa reittiä tai Automaattinen opastus reittiä, jolla on
usein käännöksiä, tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora
tai nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
Reitin alku: valitsee aloituspisteen reittinavigointia varten.
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle
rantaviivaa Automaattinen opastus reitti sijoitetaan.
Automaattinen opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta
navigoinnin aikana. Rantaviivan etäisyys ‑asetuksen
käytettävissä olevat arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja voit arvioida
Automaattinen opastus sijoittelua käyttämällä tutumpia
määränpäitä, joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
1 Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen opastus >
Rantaviivan etäisyys > Norm..
3 Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.
4 Valitse Navigoi > Automaattinen opastus.
5 Tarkista automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä,
väistääkö se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen
käännökset tehokkaan matkanteon.
Valitse
vaihtoehto:
6
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Valikko > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Kaukana.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen
opastus > Rantaviivan etäisyys > Hae läheltä....
7 Jos valitsit vaiheessa 6 Hae läheltä... tai Kaukana, tarkista
automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä, väistääkö
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
HUOMIO
Ensisijainen syvyys- ja Alikulkukorkeus-asetukset vaikuttavat
siihen, kuinka karttaplotteri laskee Automaattinen opastus reitin.
Laitteen määrittäminen
37
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Hae läheltä... tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
8 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse Valikko > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Kauimmaisin.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen
opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.
Jos
valitsit vaiheessa 8 Lähin tai Kauimmaisin, tarkista
9
Automaattinen opastus reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Hae läheltä... tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
Toista
vaiheet 3-9 vielä vähintään kerran käyttämällä joka
10
kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan
etäisyys ‑asetus toimii.
Muiden alusten asetukset
Kun yhteensopiva karttaplotteri on liitetty AIS-laitteeseen tai
VHF-radioon, voit määrittää, miten muut alukset näkyvät
karttaplotterissa.
Valitse Asetukset > Muut alukset.
AIS: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä AIS-signaalin
vastaanoton.
DSC: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä DSC (digital selective
calling) -kutsut.
AIS-hälytys: määrittää törmäyshälytyksen (Turva-alueen
määrittäminen törmäyshälytykselle, sivu 7 and AISlähetystestihälytysten ottaminen käyttöön, sivu 8).
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tehdasasetukset.
Karttaplotterin tietojen hallinta
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen
kohteesta HomePort karttaplotteriin
Jotta voit kopioida tietoja karttaplotteriin, tietokoneessa on oltava
HomePort ohjelmiston uusin versio ja karttaplotterissa on oltava
muistikortti.
Kopioi tiedot kohteesta HomePort valmistellulle muistikortille.
Lisätietoja on HomePort ohjetiedostossa.
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja
reittien tiedostotyypin valitseminen
1 Valitse Navigointitiedot > Navigointitiedot > Tiedonsiirto >
Tiedostotyyppi.
2 Valitse GPX.
Kun haluat siirtää tietoja taas Garmin laitteiden välillä, valitse
tiedostotyypiksi ADM.
Tietojen kopiointi muistikortilta
1
2
3
4
Aseta muistikortti korttipaikkaan.
Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto.
Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja yhdistää
ne aiempiin käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin
tiedot.
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja korvata
aiemmat käyttäjätiedot valitsemalla Korvaa kortin
tiedoilla.
5 Valitse tiedostonimi.
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen
muistikortille
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto
> Tallenna kortille.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit luoda uuden tiedoston valitsemalla Lisää uusi
tiedosto ja kirjoittamalla nimen.
• Voit lisätä tiedot valmiiseen tiedostoon valitsemalla
tiedoston luettelosta.
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille
Voit kopioida karttoja karttaplotterista muistikortille HomePort
käyttöä varten.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto.
3 Valitse Kopioi sisäinen kartta.
Tietojen varmuuskopioiminen
tietokoneeseen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto
> Tallenna kortille.
3 Valitse tiedostonimi luettelosta tai valitse Lisää uusi
4
5
6
7
tiedosto.
Valitse Tallenna kortille.
Poista muistikortti ja aseta se tietokoneen kortinlukijaan.
Avaa muistikortin kansio Garmin\UserData.
Kopioi varmuuskopiotiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi
kansioon tietokoneessa.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen
karttaplotteriin
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
2 Kopioi varmuuskopiotiedosto tietokoneesta muistikortin
Garmin\UserData-kansioon.
3 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
4 Valitse Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto
> Korvaa kortin tiedoilla.
Voit tuoda ja viedä reittipisteitä ja reittejä kolmansien osapuolten
laitteista ja laitteisiin.
38
Karttaplotterin tietojen hallinta
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille
Voit tallentaa järjestelmätiedot muistikortille mahdollista
vianmääritystä varten. Tuotetuen edustaja voi pyytää saada
käyttää näitä tietoja verkon tietojen lataamiseksi.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Garmin-laitteet > Tallenna kortille.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle järjestelmätiedot
tallennetaan.
Irrota
muistikortti.
4
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com .
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Näytön puhdistaminen
HUOMAUTUS
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat
häikäisynestopinnoitetta.
Laitteen pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
hyvin herkkä ihon rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille.
1 Kostuta liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on
määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille.
2 Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla.
Kosketusnäytön kalibroiminen
Voit kalibroida näytön, jos se ei vastaa kosketuksiin oikein.
Karttaplotterin kosketusnäyttöä ei tavallisesti tarvitse kalibroida.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Kalibroi
kosketusnäyttö.
2 Noudata näytön ohjeita.
Kuvaotokset
Mistä tahansa karttaplotterin näytöstä voi tallentaa kuvaotoksen
bittikarttatiedostona (.bmp). Kuvaotoksen voi siirtää
tietokoneeseen.
Kuvaotoksen ottaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Kuvaotos >
Käytössä.
3 Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat siepata.
4 Paina Aloitus-painiketta vähintään kuusi sekuntia.
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen
1 Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen
muistikortinlukijaan.
2 Avaa Windows Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin
\scrn-kansio.
3 Kopioi .bmp-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon
tietokoneessa.
Vianmääritys
Laite ei hae GPS-signaaleja
kuukausia, satelliittisignaalien hakeminen ei välttämättä toimi
oikein.
• Varmista, että laitteistossa on uusin ohjelmisto. Päivitä
laitteiston ohjelmisto tarvittaessa (Laitteen ohjelmiston
päivittäminen, sivu 2).
• Varmista, että laitteen edessä ei ole esteitä, jotka estävät
GPS-signaalien vastaanoton. Jos laite on asennettu hyttiin,
sen on oltava lähellä ikkunaa GPS-signaalien vastaanottoa
varten.
• Jos laitteessa käytetään ulkoista GPS-antennia, varmista,
että antenni on liitetty karttaplotteriin tai NMEA verkkoon.
• Jos laitteessa on useampi GPS-antennilähde, valitse toinen
lähde (GPS-lähteen valitseminen, sivu 2).
Laite ei käynnisty tai sammuu jatkuvasti
Jos laite sammuu satunnaisesti tai ei käynnisty, ongelma voi olla
laitteen virransyötössä. Tarkista seuraavat virransyötön seikat.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Tarkista virtajohdon sulake.
Sulake on yleensä pidikkeessä, joka on virtajohdon
punaisessa johdossa. Tarkista, että oikeankokoinen sulake
on asennettu. Tarkista oikea sulakkeen koko kaapelin
merkinnästä tai asennusohjeista. Tarkista, että sulake on
ehjä. Voit testata sulakkeen yleismittarilla. Jos sulake on
ehjä, multimittarin lukema on 0 ohmia.
• Varmista, että laite saa vähintään 10 voltin jännitteen.
Suositeltava jännite on kuitenkin 12 volttia.
Tarkista jännite mittaamalla DC-jännite naarasvirta- ja maadoitusliittimestä. Jos jännite on alle 10 volttia, laite ei
käynnisty.
• Jos laite saa tarpeeksi virtaa, mutta ei käynnisty, ota yhteyttä
Garmin tuotetukeen osoitteessa www.garmin.com/support.
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin
Voit merkitä manuaalisesti reittipisteen sijainnin, jotta tietoja
voidaan jakaa ja siirtää eri laitteiden välillä. Jos olet merkinnyt
reittipisteen manuaalisesti käyttämällä koordinaatteja ja pisteen
sijainti ei ole oikea, laitteen karttadatum ja sijaintimuoto voivat
poiketa reittipisteen merkitsemiseen käytetyistä asetuksista.
Sijaintimuoto tarkoittaa tapaa, jolla GPS-vastaanottimen sijainti
näytetään näytössä. Näyttötapana on yleensä leveys/
pituusasteet ja minuutit. Lisäksi käytettävissä on vaihtoehtoja,
joissa näytetään asteet, minuutit ja sekunnit, vain asteet tai jokin
käytettävissä olevista ruudukkomuodoista.
Karttadatum on matemaattinen malli, jolla kuvataan osa maan
pinnasta. Paperikarttojen pituus- ja leveysasteet viittaavat
tiettyyn karttadatumiin.
1 Selvitä, mitä karttadatumia ja sijaintimuotoa käytettiin
alkuperäisen reittipisteen luomisessa.
Jos alkuperäinen reittipiste otettiin kartasta, siinä yleensä
kerrotaan käytettävä karttadatum ja sijaintimuoto. Tiedot ovat
yleensä kartan selitteen lähellä.
2 Valitse karttaplotterissa Asetukset > Yksikkö.
3 Valitse oikeat karttadatum- ja sijaintimuotoasetukset.
4 Luo reittipiste uudelleen.
Kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen
Jos kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen, kalibroi näyttö.
Katso Kosketusnäytön kalibroiminen, sivu 39 (Kosketusnäytön
kalibroiminen). Karttaplotterin kosketusnäyttöä ei tavallisesti
tarvitse kalibroida.
Jos laite ei hae satelliittisignaaleja, syitä voi olla muutama. Jos
laitetta on siirretty pitkä matka siitä, kun se edellisen kerran haki
satelliittisignaaleja tai se on ollut pois päältä useita viikkoja tai
Liite
39
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
Kuvaus
129539 GNSS-DOPit
129799 Radiotaajuus, -tila ja -virta
130306 Tuulitiedot
130312 Lämpötila
Lähetys
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
129025 Sijainti: nopea päivitys
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
129029 GNSS-sijaintitiedot
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veden suhteen ja
suunta
Vastaanotto DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
VHW
Nopeus veden suhteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla
yhteyden osoitteeseen: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
127250 Aluksen suunta
128259 Nopeus: vesiviittaus
127258 Magneettinen eranto
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
Vastaanotto
127245 Peräsin
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
127498 Moottorin parametrit: staattinen
127505 Nestetaso
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798 AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129802 AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808 DSC-soittotiedot
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
130576 Pienen aluksen tila
Nämä tiedot koskevat ainoastaan NMEA 2000 yhteensopivia laitteita.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
128267 Veden syvyys
40
Liite
Hakemisto
A
AIS 6, 8–10
alukset 7
hälytys 7
hätäsignaalilaite 7
kohde 7
käynnistäminen 38
SART 7, 8
tutka 23
tähtääminen 6, 7
uhat 7, 23
aloitusnäyttö, mukauttaminen 2
aluerenkaat 9
alusten jäljet 29
alusten polut 9
animoidut virtaukset, vuorovesitiedot 5
ankkurihälytys 36
antenni, GPS 2
asetukset 6, 34, 35, 37
järjestelmätiedot 35
tutkanäyttö 26
Automaattinen opastus 10, 12, 13, 37
radat 13
rantaviivan etäisyys 13, 37
reitit 13
B
Bluetooth laitteet 30
D
digital selective calling 28, 29
erillinen rutiinikutsu 29
kanavat 29
käynnistäminen 28, 38
yhteystiedot 28
DownVü 16
DSC. Katso digital selective calling
E
EBL 23
mittaaminen 24
näyttäminen 23
säätäminen 24
EGNOS 35
EPIRB 7
etäisyyden mittaaminen 18
kartat 4
F
Fish Eye 3D
jäljet 10
kaikukeila 10
vedenalaiset kohteet 10
G
Garmin Marine Network 15, 36
Garmin tuotetuki, yhteystiedot 1
GLONASS 35
GPS 39
EGNOS 35
GLONASS 35
lähde 2
signaalit 2
WAAS 35
GPS-tarkkuus 36
H
helm-sovellus 3
hälytykset 15, 36
ankkurin laahaus 36
luotain 21
matala vesi 21
mittarit 27
moottori 26
navigointi 36
saapuminen 36
suuntapoikkeama 36
syvä vesi 21
Hakemisto
sää 37
törmäys 7
veden lämpötila 21
hätäkutsu 29
hätäsignaalilaite 7
näkymät 16, 17
Panoptix 17, 20, 21
pintakohina 21
pohjaan lukitus 19
päällekkäiset numerot 20
reittipiste 18
SideVü 16
syvyys 19
syvyysasteikko 19
syvyysviiva 20
taajuudet 19
tallentaminen 22
ulkoasu 21
vedenalaiset kohteet 21
whiteline 21
värin poisto 21
värin vahvistus 18
zoomaa 19
I
ilmakuvat 6
J
jäljet 14, 15
kopiointi 38
luettelo 14
muokkaaminen 14
navigointi 14
näyttäminen 8, 14
poistaminen 14
tallentaminen 14
tallentaminen reitiksi 14
tyhjentäminen 14
jännite 36
järjestelmätiedot 35, 39
K
kaikuanturi 16, 17, 21
kalastuskartta 3, 34
määrittäminen 8
rajaviiva 8
vieritys 4
kartat 3, 5, 6, 8. Katso kartat
etäisyyden mittaaminen 4
kulkusuunta, viiva 9
navigointi 4, 5
quickdraw 6
sisäinen 4
symbolit 4
tiedot 4
ulkoasu 9
valitseminen 4
vieritys 4
kello 36
hälytys 36
kentät 10
kieli 34
kompassi 26
ruusu 8
tietopalkki 18
kosketusnäyttö 1
kalibroiminen 39
kuvaotokset 39
ottaminen 39
käyttäjätiedot
poistaminen 15
synkronointi 15
köliasetus 35
L
laite
painikkeet 1, 4
puhdistaminen 39
rekisteröinti 39
laitteen rekisteröiminen 39
laitteen tunnus 35
langattomat laitteet 2
Bluetooth laitteet 3, 30
langattoman laitteen yhdistäminen 3, 30
verkon määritys 3
lukitseminen, näyttö 1
luotain 16, 18
a-scope 20, 21
DownVü 16
herkkyys 18
häiriö 21
hälytykset 21
jakaminen 18
kaikunopeus 20
keila 10
kohina 18, 21
lähde 18
matkan mittaaminen 18
numerot 18
M
matkamittarit 26
mediasoitin 30
aakkoshaku 30
esiasetus 30
FUSION-Link 30
iPod 30
laite Android 30
laitteen nimi 31
lähde 30
MTP 30
mykistäminen 30
radio 30, 31
satunnaistoisto 30
SiriusXM Satellite Radio 31
toistaminen 30
VHF 31
Windows puhelin 30
viritinalue 30
viritystila 30
vyöhykkeet 30
merikartta 3, 5, 10, 34
alusten jäljet 29
alusten polut 9
ilmakuvat 8
määrittäminen 8, 37
päällekkäistutka 24
veneilypalvelupisteet 10
vieritys 4
merimerkit 4
merkitse sijainti 11
mies yli laidan 11, 29
mittarit
matka 26
moottori 26, 27
polttoaine 26, 27
rajoitukset 26
tilahälytykset 26, 27
tuuli 27
ympäristö 28
ympäristötiedot 27, 28
mittayksiköt 37
MOB, laite 7
moottorin mittarit 26, 27
määrittäminen 27
tilahälytykset 26
moottorivene 2
muistikortti 38, 39
asentaminen 1
paikka 1
yksityiskohtaiset kartat 38
musiikkisoitin 30–32. Katso mediasoitin
muut alukset
AIS 9, 10
polut 9
määränpäät
merikartta 10
valitseminen 10
N
navigoinnin liitekartta 8, 9, 18
41
navigointihälytykset 36
NMEA 0183 28, 36, 40
NMEA 2000 28, 36, 40
nollaaminen, asetukset 31
näyttö
kirkkaus 2
lukitseminen 1
näyttöasetukset 35
O
ohje. Katso tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 2
päivitykset 2
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 40
P
painikkeet 1
virta 1
Perspective 3D 34
poijuraportit 34
poikkeama, veneen keula 26
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 15
polttoainehälytys 27, 36
polttoainekapasiteetti 27, 35
polttoainemittarit 26, 27
määrittäminen 27
synkronointi todellisen polttoaineen
kanssa 27
tilahälytys 27, 36
Premium-kartat 5, 8
Fish Eye 3D 10
ilmakuvat 6
vuorovesi- ja virtaustiedot 5
purjehdus 8
purjehdusmittarit 27
purjevene 2
päivitykset, ohjelmisto 2
päällekkäiset numerot 8, 9, 18
päällekkäistutka 24
R
radio, SiriusXM 31
rajaviiva 15
rajaviivat 15
rantaviivan etäisyys 13, 37
reitit 15
kopiointi 38
luettelon näyttäminen 12
luominen 11, 12
muokkaaminen 12
navigointi 12
navigointi reitin mukaan 12
poistaminen 12
reittipisteet 38
synkronointi 15
Reitti 10
reittipisteet 11, 39
jäljitettävä alus 29
kopiointi 38
luettelon näyttäminen 11
luominen 11, 34
luotain 18
mies yli laidan 11
muokkaaminen 11
navigointi kohteeseen 11
näyttäminen 8
poistaminen 11
synkronointi 15
sää 34
tutka 23
S
saapumishälytys 36
SART 7, 8
satelliittikuvat 5
satelliittisignaalit, etsiminen 2
Sentry-tila 23
ajastettu lähetys 23
hälytysalue 23
SideVü 16
42
Siirry 11
siirtymä, veneen keula 26
sijainti, seuranta 29
sijaintiraportti 29
SiriusXM 32
Satellite Radio 31
SiriusXM satelliittiradio 31
SiriusXM Satellite Radio 31
SOS 11, 29
suunta, viiva 5, 9
suuntapoikkeamahälytys 36
symbolit 6
synkronointi, käyttäjätiedot 15
syvyysloki 22
sää 8, 32, 33
aaltotiedot 33
ennuste 32–34
hälytykset 37
kalastus 33
kalastuskartta 34
kartat 34
lähetykset 32
merikartta 34
meriolosuhteet 33
näkyvyys 34
peittokuva 34
pintapaine 33
sade 32
tilaus 32, 34
tuulet 33
veden lämpötila 33, 34
T
tapahtumaloki 35
taustavalo 2
tehdasasetukset 38
luotain 21
tiedot
kopiointi 38
varmuuskopio 38
tiedot taivaankappaleista 28
tietojen hallinta 38
tietokentät 8, 9
tuotetuki 1
yhteystiedot 1
tuotteen rekisteröiminen 39
turva-alue törmäyshälytykselle 7
tutka 22, 24
AIS 23
ajastettu lähetys 23
alue 22, 23
aluerenkaat 26
herkkyys 24, 25
jäljet, Fish Eye 3D 8
kaikuvanat 25, 26
katselukulma 26
lintutila 24
lähettäminen 22
mukautettu pysäytysasento 24
näytön optimointi 25
päällekkäisnäyttö 24
reittipisteet 8, 23, 26
Sentry-tila 23
veneen keulan poikkeama-arvo 26
välke 25
värikaavio 26
zoomausmittakaava 23
tuulimittarit 27
törmäyshälytys 7
nopeus 35
VHF-radio 28
AIS-kohteen kutsuminen 29
DSC-kanava 29
erillinen rutiinikutsu 29
hätäkutsut 29
vianmääritys 39
video 31
määrittäminen 32
virtapainike 1, 34
virtausasemat 28
ilmaisimet 5
VRM 23
mittaaminen 24
näyttäminen 23
säätäminen 24
vuorovesiasemat 5, 28
ilmaisimet 5
väritila 2
väylän leveys 9
W
WAAS 35
Wi‑Fi tekniikka 3, 36
Y
yhdistelmät 15
mukauttaminen 15, 16
valitseminen 15
ympäristömittarit 27, 28
Z
zoomaa
kartta 4
luotain 19
zoomaus, tutka 23
V
vaaran värit 9
valikkorivi 2
valokuvat, ilma 6
veden lämpöloki 22
vedenalaiset kohteet 10
venepalvelut 10
verkko. Katso Marine Network
vesi
lämpötilapoikkeama 36
Hakemisto
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising