Garmin | echoMAP™ 50dv | User manual | Garmin echoMAP™ 50dv Brugervejledning

Garmin echoMAP™ 50dv Brugervejledning
GPSMAP 400/500-serien
®
brugervejledning
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Tlf. +44 (0) 870 850 1241 (uden for Storbritannien)
0808 238 0000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Tlf. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie
uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse
til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle
opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver
uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden
at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer
og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Ultrascroll™, myGarmin™ og GFS™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin. NMEA 2000®- og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association. Windows® er et registreret varemærke
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Introduktion
Introduktion
Denne vejledning indeholder oplysninger om følgende produkter:
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
®
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Tip og genveje
• Tryk på HOME i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen
Hjem.
• Tryk på MENU i alle overordnede skærmbilleder for at få adgang til
avancerede indstillinger.
• Tryk kort på Tænd/sluk-knappen for at justere skærmindstil‑
lingerne.
Hurtige links
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivering og deaktivering af enheden: side 2.
Indsamling af GPS-satellitsignaler: side 5.
Indsættelse og fjernelse af SD-kort: side 5.
Gendannelse af fabriksindstillinger: side 56.
Brug af navigationskortet: side 7.
Ændring af navigationskortindstillinger: side 11.
Navigation til en destination: side 23.
Oprettelse og brug af waypoints: side 25.
Konfiguration af systemindstillinger: side 48.
Brug af ekkoloddet: side 57.
Alarmer og meddelelser: side 69.
Generelt om brugervejledningen
Når du i denne vejledning får besked på at vælge et emne, vises små pile
(>) i teksten. De betyder, at du skal markere en serie af emner på skærmen
ved hjælp af Vippeknappen og trykke på tasten SELECT efter hvert
emne. Hvis du f.eks. får vist "vælg Kort > Navigations kort", skal du
markere Kort og trykke på SELECT. Marker derefter Navigations kort,
og tryk på SELECT igen.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
i
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion..................................................................................... i
Tip og genveje........................................................................................... i
Generelt om brugervejledningen............................................................... i
Hurtige links............................................................................................... i
Overensstemmelseserklæring..................................................................iv
Produktregistrering...................................................................................iv
Kontakt Garmin.........................................................................................iv
Sådan kommer du i gang.............................................................. 1
Oversigt over
enheden................................................................................................. 1
Tænd og sluk for enheden........................................................................ 2
Initialisering af enhedens indstillinger....................................................... 2
Justering af baggrundslys......................................................................... 3
Brug af tastaturet...................................................................................... 4
Indsamling af GPS-signaler...................................................................... 5
Brug af simulatortilstand........................................................................... 5
Indsættelse og fjernelse af SD-kort.......................................................... 5
Beskrivelse af skærmen Hjem.................................................................. 6
ii
Brug af kort.................................................................................... 7
Brug af navigationskortet.......................................................................... 7
Ændring af navigationskortindstillinger................................................... 11
Brug af det delte navigationskort............................................................ 14
Brug af Perspektiv 3D............................................................................. 14
Brug af Overflade 3D.............................................................................. 15
Brug af Undervands 3D.......................................................................... 17
Sådan bruger du fiskekort ..................................................................... 17
Aktivering af satellitbilleder med høj opløsning...................................... 18
Visning af luftfotos.................................................................................. 19
Animerede indikatorer for tidevand og strøm......................................... 20
Detaljerede vej- og POI-data.................................................................. 21
Brug af automatisk guidning................................................................... 21
Brug af skærmen Kort/ekkolod............................................................... 22
Find............................................................................................... 23
Navigation til en destination.................................................................... 23
Oprettelse og brug af waypoints............................................................. 25
Oprettelse og brug af ruter..................................................................... 26
Brug af spor............................................................................................ 28
Brug af BlueChart g2 Vision................................................................... 30
Navigation med en Garmin-autopilot...................................................... 30
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Introduktion
Visning af oplysninger................................................................ 31
Visning af et kompas.............................................................................. 31
Visning af tal........................................................................................... 31
Visning af rejseoplysninger..................................................................... 32
Visning og tilpasning af brændstofmålere og motormålere.................... 32
Visning og tilpasning af vindmålere........................................................ 36
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer......................................... 37
Visning af oplysninger om strømforhold................................................. 38
Visning af oplysninger om himmellegemer............................................. 38
Visning af brugerdata.............................................................................. 39
Visning af andre fartøjer......................................................................... 41
Automatisk identifikationssystem............................................................ 41
Konfiguration af plotteren.......................................................... 48
Visning af systeminformation.................................................................. 48
Konfiguration af systemindstillinger........................................................ 48
Konfiguration af måleenheder................................................................ 49
Ændring af systemsprog......................................................................... 49
Konfiguration af navigationspræferencer................................................ 50
Konfiguration af kommunikations­indstillingerne .................................... 51
Indstilling af alarmer............................................................................... 53
Indstilling af alarmen Total brændstof ombord........................................ 54
Konfiguration af Min båd......................................................................... 55
Konfiguration af Andre fartøjer................................................................ 56
Gendannelse af fabriksindstillinger......................................................... 56
Brug af ekkoloddet...................................................................... 57
Beskrivelse af den fulde skærm............................................................. 57
Beskrivelse af skærmen Splitfrekvens.................................................... 58
Beskrivelse af skærmen Split zoom....................................................... 58
Beskrivelse af skærmen Log for dybde.................................................. 59
Beskrivelse af skærmen Temp data........................................................ 59
Indstilling af ekkoloddet.......................................................................... 60
Avancerede ekkolodsindstillinger........................................................... 61
DSC (Digital Selective Calling)................................................... 62
Brug af plotter sammen med en VHF-radio............................................ 62
Tilføjelse af en DSC-kontakt................................................................... 63
Visning af DSC-listen.............................................................................. 63
Modtagelse af nødopkald....................................................................... 63
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio.......................... 64
Mand over bord-nødopkald iværksat fra plotteren.................................. 64
Positionssporing..................................................................................... 64
Foretagelse af et individuelt rutineopkald............................................... 65
Opkald til et AIS-mål............................................................................... 66
Appendiks.................................................................................... 67
Specifikationer........................................................................................ 67
Alarmer og meddelelser......................................................................... 69
Optagelse af screenshots....................................................................... 72
Vedligeholdelse af enheden................................................................... 72
Softwarelicensaftale............................................................................... 73
Indeks........................................................................................... 74
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
iii
Introduktion
S e guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Hg - lamperne i produktet kan indeholde kviksølv
og skal genbruges eller bortskaffes i henhold til
gældende lovgivning.
Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå til:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder de
essentielle krav og andre relevante dele af direktivet
1999/5/EC.
Hvis du vil se hele overensstemmelseserklæringen, skal du gå til
www.garmin.com/compliance.
iv
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag.
Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering, eller en
kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring
brugen af din enhed. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til
www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på tlf.
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
TÆND/SLUK/
BAG‑
GRUNDSLYS
Oversigt over
enheden
OMRÅDE (-/+)
GPSMAP 526/556
VIPPEKNAP
MARK
SELECT
MENU
NMEA 2000®
Strøm/data
HOME
Ekstern
GPS-antenne
GPSMAP 421/451/
521/551
SD-kortstik
GPSMAP 526 vist
Strøm/data
NMEA 2000®
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Ekstern
GPS-antenne
1
Sådan kommer du i gang
Tænd og sluk for enheden
Du tænder for enheden ved at trykke på og slippe Tænd/sluk-knappen.
Når advarselsskærmen vises, skal du vælge Jeg accepterer for at få vist
skærmen Hjem.
Bemærk: Første gang du tænder for enheden, skal du konfigurere de
grundlæggende indstillinger. Se "Initialisering af enhedens indstillinger".
Hvis du vil slukke for enheden, skal du trykke på
og holde den nede.
Tænd-/sluk-knappen
Initialisering af enhedens indstillinger
Første gang du tænder for enheden, skal du konfigurere de grundlæggende
indstillinger.
Bemærk: Du kan ændre disse indstillinger senere vha. skærmen
Opsætning (side 56).
Sprog - vælg det sprog, der skal vises på skærmen.
Butiks demonstration - vælg Fra. (Denne funktion er kun tilgængelig,
første gang enheden tændes).
Velkommen - vælg OK.
NMEA-enheder - hvis du har NMEA 0183-enheder tilsluttet til en seriel
port, skal du her specificere, hvilke porte der er tilsluttet.
AIS modtager (er ikke tilgængelig, hvis du vælger Ingen for NMEAenheder) - vælg Ja, hvis en af enhederne, som er tilsluttet en seriel port,
er en AIS-modtager (Automatic Identification System).
Positionsformat - angiv det koordinatsystem, der skal bruges til
positionsaflæsninger.
Tidsformat - angiv, om du vil have tiden vist i formatet 12‑timer,
24‑timer eller UTC (Universal Time Coordinated).
Skærmen Hjem
2
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Tidszone - indstil den tidszone, som du ønsker at få vist. Hvis du har valgt
Auto for tidszonen, er indstillingen DST ikke tilgængelig og indstilles
automatisk til Auto.
Justering af baggrundslys
1. Tryk kort på
Tænd/sluk-knappen.
2. Tryk mod venstre eller højre på Vippeknappen for justere lysstyrken.
Systemenheder - angiv enheder til målinger på skærmen som Vedtægt,
Metrisk eller Nautisk, eller vælg Bruger for at definere enheder for
dybde, temperatur, afstand, fart, højde, størrelse og tryk.
Minimum sikker dybde - vælg den mindste sikkerhedsdybde for din båd.
Du kan finde flere informationer i bådens specifikationer.
Lavtvandsalarm - kun tilgængelig, hvis du modtager dybdedata med
NMEA-ekkolod. Vælg Ja eller Nej.
Minimum fri højde - vælg den mindste frihøjde for din båd. Du kan finde
flere informationer i bådens specifikationer.
Område for kollisionsalarm - vælg den afstand, inden for hvilken en
alarm vil lyde, hvis et AIS-fartøj nærmer sig din båd (side 56).
Kollisionsalarmtid til - vælg det tidsrum, inden for hvilket en alarm vil
lyde, hvis et AIS-fartøjs kurs vil skære sikkerhedszonen omkring din båd
(side 56).
Hvis et vandhastighedshjul registreres, vil en meddelelse spørge, om du vil
kalibrere det nu. Vælg Ja eller Nej.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
For at få enheden til at justere baggrundslyset automatisk efter den
omgivende belysning, skal du vælge Auto belysning (automatisk
baggrundslys er kun tilgængeligt på GPSMAP 526 and 556).
3
Sådan kommer du i gang
Sådan skifter du mellem dag- og nattilstand:
1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen.
Brug af tastaturet
2. Vælg Farve valg.
TÆND/SLUK/
BAGGRUNDSLYS
3. Tryk til venstre eller til højre på Vippeknappen for at skifte mellem
tilstandene.
OMRÅDE (-/+)
VIPPEKNAP
MARK
SELECT
MENU
HOME
TÆND/SLUK/BAGGRUNDSBELYSNING - tryk, og hold
nede, for at tænde eller slukke for enheden. Tryk kort for at justere
baggrundsbelysningen og dag/nattilstande.
OMRÅDE (-/+) - Tryk for at justere ekkoloddets område. Tryk for at
zoome ind eller ud på et kort. Tryk for at rulle en side op eller ned i lister.
VIPPEKNAP - Tryk op, ned, mod venstre og mod højre for at gå igennem
menuer, markere felter eller indtaste data.
MARK - Tryk for at markere et waypoint.
SELECT - Tryk for at vælge markerede emner.
HOME - Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem.
4
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
MENU - Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger og
konfigurationsmuligheder. Tryk for at gå tilbage til forrige skærm, når det
indikeres.
Sådan aktiverer du simulatortilstand:
1. Vælg Opsætning > System > Simulator på skærmen Hjem.
Indsamling af GPS-signaler
Indsættelse og fjernelse af SD-kort
Når du tænder for enheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata
og bestemme den aktuelle position. Når enheden finder satellitsignaler,
lyser signalstyrkelinjerne øverst på skærmen Hjem grønt
. Når
, og
enheden mister satellitsignalerne, forsvinder de grønne søjler
positionsikonet viser et blinkende spørgsmålstegn.
Hvis du ønsker at få flere oplysninger om GPS, kan du besøge Garmins
websted på www.garmin.com/aboutGPS.
Brug af simulatortilstand
2. Vælg Opsætning for at indstille hastighed, sporkontrol og position.
Enheden understøtter SD-kort (Secure Digital). Indsæt BlueChart® g2
Vision® SD-kort (ekstraudstyr) for at se højopløselige satellitbilleder og
luftfotos af havne, marinaer og andre interessepunkter. Brug SD-kort til
at overføre data, f.eks. waypoints, ruter og spor, til en anden kompatibel
Garmin-enhed eller en computer (side 40). SD-kortstikket findes i nederste
højre hjørne på enheden.
Du indsætter SD-kortet ved at åbne adgangslåget og trykke SD-kortet ind,
til der lyder et klik. Tryk på kortet igen, og udløs det, så du kan tage det ud
af plotteren.
Simulatortilstand slukker for GPS-modtageren for indendørs brug eller til
øvelser. Enheden sporer ikke satellitter i simulatortilstand.
 Advarsel
Prøv ikke at navigere vha. simulatortilstand, da GPS-modtageren er
slukket. De linjer med satellitsignalstyrke, der vises, er kun simuleringer,
og de repræsenterer ikke styrken af de faktiske satellitsignaler.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
5
Sådan kommer du i gang
• Ekkolod - konfigurer og få adgang til ekkolodsoplysninger (side 57).
Bemærk: Du skal have en "s"-enhed (f.eks. en GPSMAP 526s) med
en tilsluttet transducer for at kunne bruge ekkolodsfunktioner.
• Kort/ekkolod - opsæt skærmen til at vise et kort og ekkolod på en delt
skærm (side 22).
• Find - få adgang til navigationsfunktioner (side 23).
• Information - få vist informationer, herunder instrumentbrætfunktioner,
tidevand, strømforhold, himmellegemer, brugerdata og information om
andre fartøjer (side 31).
• Opsætning - adgang til enheds- og systemindstillinger (side 48).
Bemærk: Hvis du bruger et SD-kort til at overføre waypoints fra
MapSource® eller HomePort™, skal du opdatere til den nyeste version ved
at klikke på Hjælp > Kontroller, om der er nye opdateringer, eller gå til
Garmins websted på www.garmin.com.
Beskrivelse af skærmen Hjem
Brug skærmen Hjem til at få adgang til alle andre skærme. Tryk på HOME
i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem.
• Kort - vælger kortene Navigation, Fiske, Perspektiv 3D, Overflade 3D,
Undervands 3D og delte navigationskort.
Bemærk: Overflade 3D-kort og Undervands 3D-kort er kun
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort
er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort, eller
hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
6
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Brug af kort
Plotteren indeholder et globalt konturkort eller BlueChart g2-kartografi for
enten USA's kystlinje eller et bestemt land.
• Navigationskort - viser alle relevante navigationsdata, der er
tilgængelige på dine forudindlæste kort, inklusive bøjer, fyr, kabler,
dybdespotninger, marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra.
• Perspektiv 3D - giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til
din rute) og bruges som visuel navigationshjælp.
• Delt navigationskort - viser to forskellige zoomniveauer på
navigationskortet på samme tid.
Overflade 3D-kort og Undervands 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du
bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er tilgængelige, hvis
du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort, eller hvis det integrerede
kort understøtter fiskekort.
• Overflade 3D - giver et fugleperspektiv fra oven og bag din båd som
tredimensionel navigationshjælp. BlueChart g2 Vision Overflade 3D er
mere detaljeret end de forudindlæste data.
Bemærk: Hvis du bruger en GPSMAP 421, 521 eller 526 (inkl.
"s"-modeller), skal du indsætte et BlueChart g2 Vision forprogrammeret
SD-kort (ekstraudstyr) for at vise detaljerede navigationskort og
Overflade 3D-kort.
Brug af navigationskortet
Brug navigationskortet til at planlægge din kurs, til at se kortoplysninger og
som navigationshjælp.
Hvis du vil have adgang til et navigationskort, skal du vælge
Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
• Fiskekort - viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på åbent hav.
• Undervands 3D - en undervandsvisning i 3D, der visuelt
repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
7
Brug af kort
Andre fartøjer - få vist oplysninger om andre fartøjer, hvis din plotter
er tilsluttet en ekstern AIS- (Automatic Identification System) eller DSC(Digital Selective Calling) enhed (side 62).
Din båd
Tidevandsstation
Synligt
vrag
Signal
Stop navigation - stop navigation til din destination (kun tilgængelig under
navigation).
Datafelter - vis eller skjul tal for cruising, navigation, fiskeri, brændstof
eller sejlads.
Fyr
Marineservice
Synlig
klippe
Zoomskala
Navigationskort med g2 Vision
Menuen Navigationskort
Datafelter
Du kan få adgang til yderligere indstillinger eller funktioner for
navigationskortet ved at trykke på MENU.
Skjul databokse - viser navigations- eller fiskekortet på hele skærmen,
uden tal.
Waypoints og spor - få vist, tilføj og konfigurer waypoints (side 25) og
spor (side 28).
8
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
• Cruising - aktiver eller deaktiver datafelterne GPS-hastighed,
GPS-kurs, Dybde og GPS-position. Vælg Konfig. af datafelt for at
konfigurere de data, der vises på skærmen.
• Navigation - aktiver eller deaktiver datafelterne Distance til destination,
Ankomst, Kursafvigelse og Pejling. Vælg Auto for at aktivere datafeltet
Cruising, når du navigerer til en destination. Vælg Konfig. af datafelt
for at vælge forskellige data til visning i datafeltet Cruising.
• Fiskeri - aktiver eller deaktiver datafelterne Dybde, Vandtemperatur og
Fart gennem vand.
• Brændstof - aktiver eller deaktiver datafelterne Brændstofforbrug,
Resterende brændstof, Område og Brændstoføkonomi.
• Sejler - aktiver eller deaktiver datafelterne Fart gennem vand, Vind
hastighed, Vindvinkel og Wind Velocity Made Good (VMG). Vælg
Vind for at skifte mellem Sand vindvinkel og Relativ vindvinkel.
• Kompastape - vises øverst på skærmen med den aktuelle kurs og som
indikator for pejlingen for den ønskede kurs under navigation.
Beskrivelse af, hvordan Vind VMG og Waypoint VMG
optræder i datafelterne
Plotteren skifter automatisk mellem visning af Vind VMG og Waypoint
VMG i datafelterne.
Waypoint VMG vises under disse forhold:
• Datafeltet Ruteslag viser Waypoint VMG, når du navigerer en rute eller
en automatisk guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser Waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje, og du deaktiverer datafeltet Ruteslag.
Vind-VMG vises under disse forhold:
• Datafeltet Sejler viser Vind VMG, når du ikke navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser Vind VMG, når datafeltet Ruteslag er aktiveret.
Kort opsætning - tilpas indstillinger for navigationskort (side 11).
Beskrivelse af kortdata
BlueChart g2- og BlueChart g2 Vision-kort anvender grafiske symboler
til angive kortfunktioner, der følger standarderne for amerikanske og
internationale kort.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
9
Brug af kort
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter
dybdekonturlinjer (med dybt vand illustreret med hvidt), tidevandszoner,
spotdybder (som illustreret på oprindelige papirkort), navigationshjælp og
-symboler samt forhindringer og kabelområder.
Sådan navigerer du til en destination på kortet
Mens du bevæger kortmarkøren, kan du se afstanden og kursen fra din
aktuelle position samt koordinaterne for markørens position i kortets
nederste højre hjørne.
Du panorerer på kortet ved at trykke op, ned, til højre eller til venstre på
Vippeknappen.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Delt navigationskort.
3. Brig Vippeknappen til at vælge det punkt på kortet, hvor du gerne
vil hen.
4. Tryk på SELECT.
5. Vælg Naviger til.
Kortmarkør
6. Vælg Go To (eller Guide Til, hvis der anvendes et forprogrammeret
BlueChart g2 Vision-kort til automatisk guidning).
7. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen.
Hvis du vil oprette en rute til et punkt på kortet, skal du se side 26.
Panorering på navigationskortet
Brug Vippeknappen til at flytte kortmarkøren ( ) væk fra din aktuelle
position og rulle til andre områder af navigationskortet. Når du panorerer
forbi kanten på den aktuelle kortvisning, bevæger skærmen sig fremad for
at fortsætte kortdækningen.
Stop panorering ved at trykke på MENU og derefter på Stop
panorering.
Zoom ind og ud på kortet
Tasterne Område (-/+) styrer zoomniveauet, som angives på skalaen
nederst på navigationskortet (
). Linjen under tallet angiver distancen
på kortet.
10
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Adgang til andre emneinformationer
Brug kortmarkøren ( ) til at vise oplysninger om kortelementer,
waypoints og kort på skærmen.
Sådan får du adgang til andre emneinformationer:
1. Marker et emne på navigationskortet med kortmarkøren, og tryk på
SELECT.
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
Oplysninger fra tidevandsstationer vises på kortet med et detaljeret ikon,
der viser det aktuelle tidevandsniveau. Du kan få vist en uddybende graf
over en tidevandsstation til udsigter for tidevandsniveauet på forskellige
tidspunkter eller forskellige dage.
Brug kortmarkøren (
og tryk på SELECT.
) til at markere et ikon for tidevandsstation ( ),
Der er flere oplysninger om tidevand på side 37.
Valgt
emne
Ændring af navigationskortindstillinger
Hvis du vil ændre indstillinger for navigationskort fra skærmen Hjem,
skal du vælge Kort > Navigationskort > MENU > Opsætning af kort.
Fotos - indstiller satellitbilleder i høj opløsning til Fra, Kun land eller Til.
Det er kun muligt at få satellitbilleder i høj opløsning, når man anvender et
BlueChart g2 Vision SD-kort.
Tidevand/strømforhold - slår tidevand og strømforhold til eller fra
(side 36). Vælg Animeret for at få vist animerede indikatorer for
tidevandsstation og animerede indikatorer for strømretning på kortet
(side 20).
2. Vælg emnet. Hvis der er mere end ét emne i området, skal du vælge
Gense og derefter vælge emnet.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Servicepunkter - slår marineservicepunkter til eller fra.
11
Brug af kort
Roser - viser en kompasrose omkring din båd med indikation af
kompasretningen. Sand vindretning eller relativ vindretning vises, hvis
enheden er tilsluttet en kompatibel marinevindsensor.
• Rute op - indstiller kortet, så retningen for navigation altid er opad.
Kurslinjen vises lodret på skærmen, hvis den vises.
Detalje - justerer antallet af detaljer, der vises på kortet ved forskellige
zoomniveauer.
Tryk til venstre på
Vippeknappen
for at få færre
kortdetaljer.
Vindretningsin‑
dikator
Tryk til højre på
Vippeknappen
for at få flere
kortdetaljer.
Kompasrose
Ændring af kortets udseende
På skærmen Hjem vælger du Kort > Navigationskort > MENU >
Opsætning af kort > Kortets udseende.
Orientering - skift perspektiv for kortvisningen.
• Nord op - indstiller den øverste kortvisning til nordlig retning.
• Synsfelt - indstiller kortvisningen til den aktuelle sporretning.
12
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Kurslinje - trækker en forlængelseslinje fra bådens stævn i sejlretningen.
Symboler - ændrer symbolpræferencerne.
• Fra - slår kurslinjen fra.
• Distance - angiver distancen til slutningen af kurslinjen.
• Tid - angiver, hvor lang tid der er, til du når slutningen af kurslinjen.
Verdenskort - viser et basalt verdenskort eller et satellitbillede (når Fuldt
verdenskort er valgt).
• Navigationssymbol-størrelse - justerer størrelsen på de
navigationssymboler, der vises på kortet.
• Navigationssymbol-type - angiver navigationssymbolsættet (NOAA
eller IALA).
• POI'er til lands - aktiverer eller deaktiverer visningen af POI'er
(interessepunkter) til lands.
• Fyrvinkler - aktiverer eller deaktiverer den sektor, hvor et
navigationsfyr er synligt. Hvis du vælger Auto, bortfiltreres fyrvinkler
afhængigt af zoomniveauet.
• Kort omrids - slå kortomrids til, når du anvender BlueChart g2 Vision
SD-kort og du ønsker at se, hvilket område kortene dækker.
Spot dybder - slår dybdespotninger til eller fra og angiver en farlig dybde.
Sikkerhedsregulering (kun tilgængelig ved brug af et BlueChart g2
Vision-kort) - identificerer en valgt dybde. Områder på kortet med mindre
dybde end den specificerede værdi vises med blå skygge, mens områder
med større dybde end den specificerede værdi vises med hvid skygge.
Konturen er altid tegnet ved den valgte dybde eller dybere.
Vælg Auto for at bruge dybden fra g2 Vision-kortet.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
• Fotopunkter - aktiverer eller deaktiverer kameraikoner (side 20) ved
brug af et BlueChart g2 Vision SD-kort.
• Køretøjsikon - giver dig mulighed for at vælge en båd eller trekant i
stor, mellem eller lille som bådikon på kortet.
13
Brug af kort
Brug af det delte navigationskort
Brug det delte navigationskort til at vise to forskellige zoomniveauer på
navigationskortet på samme tid.
Brug af Perspektiv 3D
Perspektiv 3D giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din
rute) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når
du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler. Den er
også til hjælp, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede
havne og ankerpladser.
Du kan få adgang til Perspektiv 3D fra skærmen Hjem ved at vælge
Kort > Perspektiv 3D.
Tryk på tasten Område (+) for at flytte visningen tættere på din båd og
længere ned mod vandet. Tryk på tasten Område (-) for at flytte visningen
væk fra båden.
Visning af detaljer om navigationssymboler som signaler, fyr og
forhindringer:
1. Brug Vippeknappen til at pege på navigationssymbolet. Når markøren
er over navigationssymbolet, er dette fremhævet.
2. Tryk på SELECT for at få vist oplysninger om navigationssymbolet.
Split navigations kort (med et
BlueChart g2 Vision-kort)
Den øverste halvdel af skærmen er zoomet 10 gange længere ind end den
nederste halvdel af skærmen. Tasterne Område (-/+) styrer zoomniveauet.
Tryk på MENU for at få vist yderligere indstillinger (side 8).
14
Indstillinger for Perspektiv 3D
For at få adgang til yderligere indstillinger eller valgmuligheder på
skærmen Perspektiv 3D skal du trykke på MENU.
Waypoints og spor - vis, tilføj og konfigurer waypoints og spor.
• Spor - aktiver eller deaktiver spor (side 28).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
• Waypoints - vis, sorter, eller filtrer eksisterende waypoints, eller opret
nye.
• Nyt waypoint - opret og rediger et nyt waypoint.
• Aktivt spor - administrer spor (side 28).
• Gemte spor - se en liste over spor, der er blevet gemt.
Andre fartøjer - se oplysninger om andre fartøjer. Hvis du vil have vist
oplysninger om andre fartøjer, skal din enhed være sluttet til en ekstern
AIS- (Automatic Identification System) eller DSC-enhed (Digital Selective
Calling) (side 62).
du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler. Den er
også til hjælp, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede
havne og ankerpladser.
Datafelter (side 8) - vis eller skjul tallene for cruising, navigation, fiskeri,
brændstof, sejlads eller kompastape (side 9).
Kortets udseende - tilpas Perspektiv 3D-kortet.
• Områderinge - aktiverer eller deaktiverer områderingene for at
muliggøre distancemåling.
• Rutebredde - justerer bredden på den rutelinje, der trækkes, når du
navigerer. Denne indstilling påvirker også ruter (Lav rute til), men den
påvirker ikke automatisk guidning (Guide til).
Brug af Overflade 3D
Et BlueChart g2 Vision SD-kort tilbyder Overflade 3D, der giver en
tredimensionel visning fra oven og bag din båd (i henhold til din kurs).
Det er beregnet som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Overflade 3D
Navigations kort
Tryk på tasten Område (+) for at flytte visningen tættere på din båd
og længere ned mod vandet. Tryk på tasten Område (-) for at flytte
visningen væk fra båden. Skalaen (
) vises midlertidigt nederst på
skærmen.
15
Brug af kort
Visning af detaljer om navigationssymboler som signaler, fyr og
forhindringer:
1. Brug Vippeknappen til at pege på navigationssymbolet. Når markøren
er over navigationssymbolet, er dette fremhævet.
2. Tryk på SELECT for at få vist oplysninger om navigationssymbolet.
Farefarver - aktiverer eller deaktiverer farefarver. Indstillingen Fra viser
land, som du ville se det fra vandet. Indstillingen Til viser lavt vand og land
med en farveskala. Blå angiver dybt vand, gul angiver lavt vand, og rødt
angiver meget lavt vand.
Indstillinger til Overflade 3D
For at få adgang til yderligere funktioner eller valgmuligheder på skærmen
Overflade 3D skal du trykke på MENU.
Du finder indstillinger og funktioner i relation til Waypoints og spor, Andre
fartøjer og Datafelter under "Menuen Navigationskort" på side 8.
Du kan tilpasse udseendet af skærmen Overflade 3 ved at vælge MENU
> Kortets udseende.
Type - vælger, hvordan kortdata vises over 3D-terræn.
• Klassisk - anvender farveskemaer til at indikere 3D-terræn.
• Kort - leverer kortoplysninger i 3D-visning.
• Fotos - leverer satellitfotobilleder udover kortoplysninger.
Overflade 3D
(farver på vandfarer)
Områderinge - aktiverer eller deaktiverer områderingene for at muliggøre
distancemåling.
Sikker dybde - justerer dybden, hvor rød indikerer farlige dybder.
16
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Bredde navrut. - justerer bredden på den rutelinje, der trækkes, når du
navigerer. Denne indstilling påvirker også ruter (Lav rute til), men den
påvirker ikke automatisk guidning (Guide til).
Ikkebundfaste
mål
Brug af Undervands 3D
Ved hjælp af dybdekonturlinjerne fra BlueChart g2 Vision-kartografien
giver Undervands 3D en undervandsvisning af hav- eller søbunden. Brug
tasterne Område til at justere visningen.
Bemærk: Du skal have en enhed i "s"-serien (f.eks. en GPSMAP 526s)
og en transducer, der er kablet gennem et marinenetværk, for at modtage
ekkolodsoplysninger.
Indstillinger til Undervands 3D
For at få adgang til yderligere funktioner eller valgmuligheder på skærmen
Undervands 3D skal du trykke på MENU.
Vis - vælger undervandsvisning (For, Agter Bagbord eller Styrbord).
Ekkolodskegle (kun tilgængelig, hvis der findes ekkolod) - slår visning af
din transducers dækningsområde til eller fra.
Fiskesymbol (kun tilgængelig, hvis der findes et ekkolod) - viser ikkebundfaste mål (f.eks. fisk). Målene angives med røde, grønne og gule
kugler. Rød angiver de største mål, mens grøn indikerer de mindste mål.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Undervands 3D
Spor - aktiverer eller deaktiverer sporloggen.
Datafelter - vis eller skjul tal for cruising, navigation, fiskeri, brændstof
eller sejlads (side 8).
Sådan bruger du fiskekort
Brug fiskekortet for at få en detaljeret forhindringsfri visning af
bundkonturerne på kortet.
17
Brug af kort
Fiskekortet anvender detaljerede dybhavsmålingsdata på et
forprogrammeret BlueChart g2 Vision SD-kort og virker bedst ved
dybhavsfiskeri på åbent hav.
Vælg Kort > Fiskekort på skærmen Hjem.
Du finder indstillinger og funktioner i relation til Skjul databokse,
Waypoints og spor, Andre fartøjer og Datafelter under "Menuen
Navigationskort" på side 8.
Fiskekortskærmens udseende tilpasses ved at vælge MENU > Kort
opsætning (side 11).
Aktivering af satellitbilleder med høj
opløsning
Du kan lægge satellitbilleder i høj opløsning på land- eller havdelene eller
begge på navigationskortet, når du bruger et forprogrammeret BlueChart g2
Vision SD-kort.
Sådan aktiverer du satellitbilleder:
1. Tryk på MENU, mens du får vist navigationskortet.
2. Vælg Opsætning af kort > Fotos.
3. Vælg mellem følgende muligheder:
Du kan få adgang til yderligere indstillinger eller funktioner fra fiskekortet
ved at trykke på MENU.
Nav.symboler - viser navigationshjælpemidler som signaler, fyr og
forhindringer.
18
•
Fra - standardkortinformation vises på kortet.
•
Kun land - standardkortinformation vises på vand med fotos, der
dækker landjorden.
•
Til - fotos dækker både vand og land ved en angivet uklarhed. Jo
højere du angiver procentdelen, i jo større grad vil satellitbillederne
dække både land og vand.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Bemærk: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj opløsning
kun ved lavere zoomniveauer. Hvis du ikke kan se højopløsningsbillederne
i dit BlueChart g2 Vision-område, skal du enten zoome mere ind vha. tasten
Område (+) eller indstille et højere detaljeniveau (side 12).
Fotooverlay fra
Visning af luftfotos
Forprogrammerede BlueChart g2 Vision SD-kort indeholder luftfotos af
mange landmærker, marinaer og havne. Brug disse fotos til at orientere
dig i forhold til omgivelserne eller for at få et indtryk af en marina eller en
havn inden ankomst.
Kun land-fotooverlay
Luftfoto
Bemærk: Brug tasterne Område (-/+) til at zoome ind og ud, mens du
viser luftfotoet i fuldskærmsvisning.
Fotooverlay ved 50%
Fotooverlay ved 100%
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
19
Brug af kort
Adgang til luftfotos fra navigationskortet:
Brug Vippeknappen til at markere et kameraikon med markøren, og
vælg Luftfoto eller Gense.
Perspektiv
Frihøjde
20
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
Du kan få vist indikatorer for animeret tidevandsstation og strømretning på
navigationskortet eller fiskekortet. For at gøre det skal oplysningerne om
tidevandsstation og strømretning være tilgængelige i dit forudindlæste kort
eller dit BlueChart g2 Vision-område. Du skal også vælge værdien
Animeret for indstillingen Tidevand/strømforhold (side 11).
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet
som en lodret søjlegraf med en pil. En rød pil, der peger
nedad, angiver faldende tidevand, og en blå pil, der
peger opad, angiver stigende tidevand. Når du flytter
markøren hen over indikatoren for tidevand, vises højden
for tidevandet ved stationen oven over indikatoren for
tidevandsstationen.
Tidevands‑
station med
faldende
tidevand
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet. Retningen for
hver pil angiver retningen for strømmen ved en bestemt position på kortet.
Farven på pilen angiver hastigheden på strømmen for den pågældende
position. Når du bevæger markøren hen over indikatoren for strømretning,
vises den specifikke hastighed for strømmen ved positionen oven over
indikatoren for retning.
Retningsin‑ Farve
dikator
Gul
Hvis automatisk guidning skal beregne en rute, der ligger tæt på potentielt
farlige punkter, markeres disse punkter med rødt, og der vises en
meddelelse om, at der er potentielt farlige områder langs den beregnede
rute.
Afsnittet "Find" på side 23 indeholder flere oplysninger om, hvordan du
bruger automatisk guidning.
Aktuelt
hastighedsområde
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Detaljerede vej- og POI-data
BlueChart g2 Vision indeholder detaljerede vej- og POI-data (data om
interessepunkter), herunder meget detaljerede kystveje og POI'er som f.eks.
restauranter, overnatningsmuligheder, lokale seværdigheder og meget mere.
Hvis du ønsker instruktioner om at søge efter og navigere til disse POI'er,
kan du se afsnittet "Find", der starter på side 23.
Brug af automatisk guidning
Automatisk guidning foreslår automatisk ruter på baggrund af tilgængelige
BlueChart g2 Vision-kortoplysninger. Se side 50 for vejledning i, hvordan
du indstiller automatisk guidning til din båd.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
21
Brug af kort
Brug af skærmen Kort/ekkolod
Bemærk: Skærmen Kort/ekkolod er ligesom skærmen Ekkolod
kun tilgængelig, hvis du bruger et ekkolodsmodul, som har tilkoblet en
transducer.
Du kan få adgang til andre indstillinger og valgmuligheder til kort-/
ekkolodskærmen ved at trykke på MENU.
Brug skærmen Kort/ekkolod til at vise navigationskort, fiskekort, Overflade
3D eller Undervands 3D og ekkolod på samme tid.
Sådan vises en delt kort-/ekkolodskærm:
1. Vælg Kort/ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg korttypen på den delte skærm.
Skærmen
Navigationskort
Skærmen
Ekkolod
Kombination af navigation og
ekkolod
22
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Find
Find
Brug funktionen Find på skærmen Hjem til at søge efter og navigere til
waypoints, ruter, spor og tjenester såsom nærliggende brændstoftanke,
værksteder og ramper.
Bemærk: Du skal oprette waypoints og ruter, før du kan navigere til
dem.
Navigation til en destination
Du kan søge efter og navigere til waypoints, ruter, spor og tjenester såsom
nærliggende brændstoftanke, værksteder og ramper.
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer, der tilbyder
marineservice.
BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.
Du kan navigere til en destination ved hjælp af tre metoder: Go To, Lav
rute til elle Guide til.
Sådan begynder du at navigere:
1. På skærmen Hjem vælger du Find.
• Go To - tager dig direkte til din destination.
• Lav rute til - opretter en rute fra din placering til en destination, og
giver dig mulighed for at tilføje sving til ruten.
• Guide til - søger i BlueChart g2 Vision-kortdata for at finde den bedste
vej til din destination. Du skal bruge et BlueChart g2 Vision SD-kort for
at få vist denne indstilling.
2. Vælg den kategori, du vil navigere hen til.
 ADVARSEL
Guide til tager ikke hensyn til lavt vand og forhindringer. Du skal
for sikkerhedens skyld altid løse eventuelle uoverensstemmelser eller
spørgsmål, før du fortsætter navigationen.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
23
Find
3. Vælg en destination.
Bemærk: Tryk på den højre eller venstre pil for at vise yderligere
oplysninger eller for at vise positionen på et kort.
Sådan stopper du navigation:
Tryk på MENU, og vælg Stop navigation.
4. Vælg Naviger til.
Sådan søger du efter en destination via navnet:
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Søg efter navn.
5. Vælg Go To.
ELLER
Vælg Guide til, når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2
Vision-kort til at bruge automatisk guidning.
2. Brug Vippeknappen til at vælge tegn, og stav i det mindste en del af
navnet på din destination.
3. Vælg SELECT for at få vist de nærmeste 50 destinationer, som
indeholder søgekriterierne.
6. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen.
4. Vælg positionen > Naviger til > Go To eller Lav rute til (eller Guide til,
når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-kort).
24
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Find
Oprettelse og brug af waypoints
Du kan gemme op til 3.000 waypoints med brugerdefineret navn, symbol,
dybde, vandtemperatur og kommentar til hvert waypoint.
Sådan opretter du et nyt waypoint:
1. Vælg Kort > Navigationskort > MENU > Waypoints og spor > Nyt
waypoint på skærmen Hjem.
ELLER
Vælg Information > Brugerdata > Waypoints > Valgmuligheder
> Nyt waypoint.
2. Opret et waypoint vha. en af følgende metoder:
•
Højre eller venstre pil - skifter mellem waypointoplysninger og
navigationskortet.
Bemærk: Hvis du vælger MARK, oprettes der kun et waypoint på din
aktuelle position.
Sådan redigerer du et eksisterende waypoint:
1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at markere waypointet
på navigationskortet.
ELLER
Vælg Information > Brugerdata > Waypoints på skærmen Hjem.
2. Vælg det waypoint, som du vil redigere.
•
Indtast koordinater - angiv gitterkoordinaterne for det nye waypoint.
3. Vælg Rediger waypoint.
•
Brug kort - brug Vippeknappen til at flytte markøren til det sted, hvor
du vil oprette waypointet. Tryk på SELECT.
4. Vælg den waypoint-attribut, du vil ændre (Navn, Symbol, Dybde, Vand
temp., Kommentar eller Position).
•
Brug aktuel position - opret et waypoint på din nuværende position.
Sådan flytter du waypointet på navigationskortet:
1. Vælg waypointet på navigationskortet.
Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint:
Tryk på tasten MARK på en vilkårlig skærm.
2. Vælg Gense. (Knappen Gense vises kun, når der er mere end ét
waypoint i nærheden).
•
Rediger waypoint - angiv et specifikt navn, symbol, vanddybde eller
vandtemperatur.
•
Slet - sletter waypointet.
4. Vælg Flyt.
•
Mand over bord - angiver den aktuelle position som Mand over
bord-position.
5. Tryk på SELECT for at gemme den nye position, eller tryk på MENU for
at annullere handlingen.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
3. Vælg knappen til det waypoint, du vil redigere.
25
Find
Sådan får du vist waypointoplysninger på navigationskortet:
1. Brug kortmarkøren ( ) fra navigationskortet til at markere waypointet
på navigationskortet, og tryk på SELECT.
2. Vælg en indstilling.
•
Vælg Gense eller navnet på waypointet for at få vist oplysninger om
objekter i nærheden af markøren. (Knappen Gense vises kun, når
der er mere end ét waypoint i nærheden).
•
Vælg Naviger til for at navigere til den valgte position.
•
Vælg Opret waypoint for at markere et waypoint på markørens
placering.
•
Vælg Information for at få vist tidevand (side 37), strøm (side 38),
himmellegemer (side 38), kortnoter eller lokale serviceoplysninger i
nærheden af markøren.
Sådan måles afstand og pejling for et objekt fra din aktuelle
position:
1. Brug kortmarkøren ( ) fra navigationskortet til at markere
objektet på navigationskortet, og tryk på SELECT > Mål distance.
Måleoplysningerne vises i nederste højre hjørne af skærmen. Brug
Vippeknappen til at flytte markøren og måle afstanden til andre
positioner. Vælg MENU > Stop måling for at fjerne målelinjen.
26
Sådan får du vist og sorterer/filtrerer en liste med alle waypoints:
Vælg Information > Brugerdata > Waypoints > Valgmuligheder på
skærmen Hjem. Du kan sortere listen efter navn, symbol eller afstand fra
din aktuelle position. Du kan også filtrere listen efter navn eller symbol.
Sådan sletter du et waypoint eller en MOB:
1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at markere waypointet
eller MOB på navigationskortet.
ELLER
Vælg Information > Brugerdata > Waypoints på skærmen Hjem.
2. Vælg det waypoint eller den MOB, du vil slette.
3. Vælg Gense > Slet (knappen Gense vises kun, hvis der er mere end et
waypoint i nærheden).
Oprettelse og brug af ruter
Du kan oprette og gemme op til 100 ruter, som hver kan indeholde op til
250 waypoints.
Sådan opretter du en rute fra din nuværende position:
1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at vælge din destination.
2. Vælg Naviger til > Lav rute til.
3. Brug kortmarkøren ( ) til at vælge den position, hvor du vil foretage
den sidste drejning mod din destination.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Find
4. Tryk på SELECT. Gentag dette trin for at tilføje yderligere drejninger.
4. Vælg positionen for den første drejning, og tryk på SELECT. Gentag,
indtil ruten er færdig.
5. Vælg MENU for at gemme ruten.
6. Vælg ruten for at redigere ruten, slette ruten eller navigere til ruten.
Sådan opretter du en rute ved brug af automatisk guidning (når du
bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-kort):
1. Tryk på din destination på navigationskortet.
2. Vælg Naviger til > Guide til. Din rute beregnes.
BEMÆRK: Du kan ændre den automatiske guidning-sti til en rute
ved at vælge slutningen af stien og vælge Naviger til > Lav rute til.
Automatisk guidning-stien forbliver på skærmen, så du kan spore den,
mens du opretter en rute.
Sådan redigerer du en rute:
1. Vælg Information > Brugerdata > Ruter fra skærmen Hjem.
5. Tryk på MENU for at annullere, for at fortryde den sidste drejning eller
for at begynde at navigere ruten.
Sådan opretter du en rute et andet sted:
1. Vælg Information > Brugerdata > Ruter > Ny rute på skærmen Hjem.
2. Vælg den rute, du vil redigere.
3. Vælg Rediger rute. Du kan redigere rutens navn eller bruge kortet eller
drejlisten til at redigere rutens drejninger.
2. Vælg Brug kort eller Brug waypoint-liste.
3. Hvis du vælger Brug kort, skal du bruge kortmarkøren ( ) til at vælge
den indledende position, hvor du ønsker at starte den nye rute. Hvis
du vælger Brug waypoint-liste, skal du vælge det første waypoint på
ruten.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
27
Find
Sådan sletter du en rute:
1. Vælg Information > Brugerdata > Ruter fra skærmen Hjem.
2. Vælg den rute, du vil slette.
3. Vælg Slet > OK.
Hvis ruten er gemt, bliver du spurgt, om du vil slette alle ubrugte
rutewaypoints. Ubrugte waypoints er waypoint på ruten, som ikke bruges
af en anden rute.
Sådan springer du et waypoint over på en rute:
1. Opret en rute som beskrevet tidligere.
2. Vælg det waypoint, der efterfølger det waypoint, du vil springe over.
3. Vælg Naviger til > Go To (eller Lav rute til).
Brug af spor
Et spor er en registrering af din rute. Det spor, der aktuelt registreres, er dit
aktive spor. Et aktivt spor kan gemmes.
Sådan aktiverer du sporloggen:
Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Spor > Til. En stilinje på kortet viser dit spor.
28
Sådan gemmer du det aktive spor:
1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Aktivt spor > Gem aktivt spor.
2. Vælg enten det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte (eller Midnat,
hvis det vises), eller Hele log.
3. Hvis du vil navngive et spor, ændre dets farve eller gemme det som en
rute, skal du vælge Rediger spor.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Find
Sådan sletter du det aktive spor:
Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Aktivt spor > Ryd aktivt spor. Sporhukommelsen ryddes.
Det aktuelle spor fortsætter med at blive optaget.
Sådan følger du det aktive spor:
1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Aktivt spor > Følg aktivt spor.
2. Vælg enten det tidspunkt, hvor det aktive spor begyndte, eller Hele log.
3. Følg den farvede linje på skærmen.
Sådan redigeres eller slettes et gemt spor:
1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Gemte spor.
2. Vælg det spor, du vil redigere eller slette.
3. Vælg Rediger spor for at ændre dets navn eller farve, eller vælg Slet
for at slette sporet.
Sådan indstiller du aktive sporvalg:
Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Aktivt spor > Aktivt spor valg.
• Forfra - registrerer kontinuerligt sporloggen og erstatter de ældste
spordata med nye data.
Optageinterval - definerer den frekvens, som sporet skal registreres
med. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater, men det fylder
hurtigere sporloggen op.
• Interval - angiver, om intervallet skal bestemmes efter afstand, tid eller
opløsning. (Vælg Skift for at indstille værdien).
• Distance - registrerer sporet på baggrund af distance mellem punkter.
• Tid - registrerer sporet på baggrund af et tidsinterval.
• Opløsning - registrerer sporet på baggrund af afvigelse fra din kurs.
Denne indstilling anbefales til optimal udnyttelse af hukommelsen.
Distanceværdien (Skift) er den maksimale fejlmargin, der tillades fra
den sande kurs, før der registreres et sporpunkt.
• Skift - indstiller værdien for intervallet.
Spor farve - angiver farven for sporet.
Optage metode - vælg Fra, Fyld eller Forfra.
• Fra - registrerer ikke en sporlog.
• Fyld - registrerer en sporlog, indtil hukommelsen er fuld.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
29
Find
Brug af BlueChart g2 Vision
BEMÆRK
BlueChart g2 Vision-datakort er ikke vandtætte. Når du ikke bruger kortet,
skal du opbevare det sikkert i den originale indpakning og gemme det væk,
så det ikke udsættes for sol og regn for at undgå at beskadige kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan blive beskadiget af statisk elektricitet.
I omgivelser med lav fugtighed skal du sørge for at have jordforbindelse
via en stor metalgenstand, inden du håndterer kortet, for at undgå at
beskadige kortet.
Forprogrammerede BlueChart g2 Vision SD-kort (ekstraudstyr) giver dig
mulighed for at udnytte din enhed mest muligt. Ud over detaljerede søkort
har BlueChart g2 Vision følgende funktioner:
• Overflade 3D - giver et fugleperspektiv fra oven og bag din båd til
visuel navigationshjælp i 3D. BlueChart g2 Vision Overflade 3D er
mere detaljeret end de forudindlæste data (side 15).
• Undervands 3D - en undervandsvisning i 3D, der visuelt
repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne.
• Fiskekort - viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på åbent hav.
30
• Satellitbilleder i høj opløsning - satellitbilleder i høj opløsning, der
giver realistiske billeder af land og hav på navigationskortet.
• Luftfotos - få vist lystbådehavne og andre navigationsrelevante
luftfotos, der hjælper dig med at visualisere dine omgivelser.
• Detaljerede veje og POI-data - få vist veje, restauranter og andre
interessepunkter (POI'er) langs kysten.
• Strømforholdsdata - få vist en oversigt over oplysninger fra
strømforholdsstationer (side 38).
• Automatisk guidning - bruger den specificerede båds sikkerhedsdybde
og kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination (side 50).
Bemærk: Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra SD-kortet
til din computer med henblik på visning eller som sikkerhedskopi. Du kan
kun anvende SD-kortet på Garmin GPS-enheder, der er kompatible med
BlueChart g2 Vision.
Navigation med en Garmin-autopilot
Når du starter en hvilken som helst type navigation (Go To, Lav rute til,
Guide til eller Følg spor), bliver du spurgt, om du vil bruge autopiloten,
hvis du er tilsluttet en kompatibel Garmin-autopilot.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Visning af oplysninger
Brug skærmen Information til at få adgang til oplysninger om
instrumentbrætmålere, tidevand, strømforhold, brugerdata og andre fartøjer.
Visning af et kompas
Vælg på skærmen Hjem: Information > Instrumentbræt > Kompas.
Visning af tal
Du kan vise og tilpasse numeriske data, inklusive vanddybde, GPSoplysninger og navigationsoplysninger. Du kan tilpasse antallet af viste
felter samt typen af oplysninger, der skal vises i hvert enkelt felt. Du kan
vise op til seks felter med numeriske oplysninger.
Du får vist talskærmen ved på skærmen Hjem at vælge Information
> Instrumentbræt > Tal.
Tilpasning af talskærmen:
1. Vælg på skærmen Hjem: Information > Instrumentbræt > Tal.
2. Tryk på MENU, og vælg Opsætning.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
31
Visning af oplysninger
3. Vælg antallet af felter, der skal vises (3, 4, 5 eller 6).
4. Vælg den oplysning, der skal vises i hvert felt. Vælg et felt for at få vist
flere oplysninger, eller vælg Skift side, og tryk på tasterne Område (-/+)
for at få vist flere felter.
Visning af rejseoplysninger
På skærmen Hjem skal du vælge Information > Instrumentbræt
> Trip.
Du kan nulstille rejseoplysninger, maksimumhastighed, distancetæller
eller alle værdier ved at trykke på MENU, mens du får vist
rejseoplysningerne.
Visning og tilpasning af brændstofmålere og
motormålere
Visning af motormålere
Du skal være tilsluttet et NMEA 2000-netværk, der kan registrere
motordata, for at få vist motormålere. Se installationsvejledningen til
GPSMAP 400/500-serien, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
32
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Vælg Information > Instrumentbræt > Motor på skærmen Hjem.
Skift mellem skærmbillederne for motormålere
1. Vælg Information > Instrumentbræt > Motor på skærmen Hjem.
2. Brug venstre og højre pil på Vippeknappen for at skifte fra et
målerskærmbillede til det næste.
Tilpasning af grænser for motormåler
Hvis du vil angive de øvre og nedre grænser for en måler samt området
for den ønskede standarddrift, kan du angive op til fire værdier for
motormåleren. Når værdien overstiger området for standarddrift, bliver
målerens overflade eller panel rødt.
Indstilling Beskrivelse
Skalami‑ Denne værdi er mindre end arbejdsminimum, og den repræsenterer
nimum
den nedre grænse for måleren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på
alle målere.
Skalamak‑ Denne værdi er større end arbejdsmaksimum, og den repræsenterer
simum
den øvre grænse for måleren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på
alle målere.
Arbejdsmi‑ Repræsenterer minimumværdien for standarddriftsområdet.
nimum
Arbejds‑
Repræsenterer maksimumværdien for standarddriftsområdet.
maksimum
1. Vælg Information > Instrumentbræt > Motor > MENU
> Måleropsætning > Indstil målergrænser på skærmen Hjem.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
2. Vælg en måler.
3. Vælg Målergrænser > Bruger.
4. Vælg den målergrænse, du vil indstille (Skalamin., Skalamaks.,
Arbejdsmin. eller Arbejdsmaks.).
BEMÆRK: Nogle af disse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige
for alle målere.
5. Vælg målergrænsen.
6. Gentag trin 4 og 5 for at indstille flere målergrænser.
Aktivering af statusalarmer for motormålere
Hvis du har aktiveret alarmer for målerstatus, når motoren sender en
statusmeddelelse over NMEA 2000-netværket, vises en alarmmeddelelse
for målerstatus. Målerens overflade eller panel bliver rødt afhængigt af
alarmtypen.
Vælg Information > Instrumentbræt > Motor > MENU
> Måleropsætning > Statusalarmer > Til på skærmen Hjem.
Tilpasning af statusalarmer for motormåler
1. Vælg Information > Instrumentbræt > Motor > MENU
> Måleropsætning > Statusalarmer > Bruger på skærmen Hjem.
2. Vælg en eller flere motormåleralarmer, som du vil slå til eller fra.
3. Vælg Tilbage.
33
Visning af oplysninger
Valg af antallet af motorer, der vises i målere
Motormålerne kan vise oplysninger for op til fire motorer.
1. Vælg Information > Instrumentbræt > Motor > MENU >
Måleropsætning > Motorvalg > Antal motorer på skærmen Hjem.
2. Vælg antallet af motorer.
3. Vælg Tilbage.
Hvis du vil vælge de motorer, der skal vises oplysninger om i målerne, skal
du vælge Rediger motorer og fuldføre trin 2 til 5 under "Valg af motorer,
der vises i målere" (næste afsnit).
4. Gentag trin 3 for at tilpasse det andet, tredje og fjerde panel som ønsket.
5. Vælg Tilbage.
Visning af motormålere
Hvis du vil have vist motoroplysninger, skal plotteren være tilsluttet en
enhed, der kan måle brændstofniveau, brændstoftilstrømning eller begge.
Vælg Information > Instrumentbræt > Motor på skærmen Hjem.
Valg af motorer, der vises i målere
Du skal manuelt vælge antallet af motorer, der vises i motormålerne
(side 34), inden du kan vælge de motorer, hvis oplysninger skal vises i
målerne.
1. Vælg Information > Instrumentbræt > Motor > MENU
> Måleropsætning > Motorvalg > Rediger motorer.
2. Vælg Første motor.
3. Vælg nummeret på den motor, som du vil have vist oplysninger for i den
første måler eller det første panel.
Hvis du f.eks. vælger "3", viser det første panel oplysninger for den
motor, der er identificeret som "Motor3" på NMEA 2000-netværket.
Brændstofmåler
Brændstoftil‑
strømning
Konfiguration af motormålere
Mængden af brændstof ombord kan vises enten som samlet
brændstofniveau (numerisk) eller som niveauet for den enkelte tank
(grafisk).
34
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Vælg Information > Instrumentbræt > Motor > MENU
> Måleropsætning > Brændstofvisning på skærmen Hjem.
•
Brug samlet brændstofniveau - vælg for at få vist en numerisk
værdi for det samlede brændstofniveau.
•
Brug brændstoftankniveauer > Antal brændstoftanke - vælg for
at se en grafisk visning af alle de angivne tanke.
Visning af brændstofmålere
Synkronisering af aflæsninger på brændstofmåler med
brændstofniveauer
Vælg Information > Instrumentbræt > Brændstof (eller Motor)
> MENU på skærmen Hjem.
•
Fyld alle tanke - vælg, hvornår tankene er fulde. Brændstofniveauet
bliver nulstillet til den maksimale kapacitet. Juster om nødvendigt.
•
Kom brændstof på båden - vælges, hvis du har tanket mindre,
end hvad der kan være i en fuld tank. Indtast den tilføjede mængde
brændstof. Vælg Ok. Et estimat af det brændstof, der er kommet på,
vises. Juster om nødvendigt.
•
Indstil total brændstof ombord - vælg denne mulighed for at
angive den samlede mængde brændstof i dine tanke. Vælg Ok.
Hvis du vil have vist motoroplysninger, skal plotteren være tilsluttet en
enhed, der kan måle brændstofniveau, brændstoftilstrømning eller begge.
Vælg Information > Instrumentbræt > Motor på skærmen Hjem.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
35
Visning af oplysninger
Visning og tilpasning af vindmålere
Vælg Information > Instrumentbræt > Vind på skærmen Hjem.
Vindmåler
Kompas
Vindmåler til
sejlads tæt ved
vinden
Valg af sand, relativ eller jordvind for vindmålerne
Plotteren skal være tilsluttet de eksterne enheder, der er angivet nedenfor,
for at gemme de data, der vises på grafen over vindhastighed.
Vindhas- Beskrivelse
tighed
Relativ
Viser data om vindhastighed
vind
baseret på luftstrømmen for en båd i
bevægelse.
Sand vind Viser data om vindhastighed baseret
på luftstrømmen for en båd, der ligger
stille.
Jordvind Viser data om vindhastighed baseret
på luftstrømmen for en båd, der ligger
på land.
Obligatoriske sensorer
En vindsensor.
En vindsensor og
vandhastighedssensor, eller en
vindsensor og en GPS-antenne.
En vindsensor, en
vandhastighedssensor, en
kurssensor og en GPS-antenne,
eller en vindsensor og en GPSantenne, eller en vindsensor, en
vandhastighedssensor og en
kurssensor.
1. Vælg Information > Instrumentbræt > Vind > MENU > Vindtype på
skærmen Hjem.
2. Vælg Relativ vind, Sand vind eller Jordvind.
36
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Konfiguration af kilde til kurs
Du kan angive den kilde til kurs, der skal vises på vindmåleren. Magnetisk
kurs er de kursdata, der modtages fra en kurssensor (eller magnetisk
sensor), og GPS-kursdata beregnes af din plotter-GPS.
Vælg Information > Instrumentbræt > Vind > MENU > Kilde til
kurs på skærmen Hjem.
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
Bemærk: Du skal bruge et BlueChart g2 Vision-kort for at få vist
oplysninger fra tidevandsstationer.
1. Vælg Information > Tidevand og strømforhold > Tidevand.
2. Vælg en tidevandsstation. Oplysninger fra tidevandsstationen vises.
Valg af område for vindmåler til sejlads tæt ved vinden
Du kan angive området for vindmåleren til sejlads tæt ved vinden både for
skala mod vinden og skala i vindens retning.
Vælg Information > Instrumentbræt > Brændstof > MENU på
skærmen Hjem.
•
Vælg Skift skala mod vindretning. Angiv de maks. og min. værdier,
der skal vises, når vindmåleren til sejlads tæt ved vinden mod
vindens retning vises.
•
Vælg Skift skala i vindretning. Angiv de maks. og min. værdier,
der skal vises, når vindmåleren til sejlads tæt ved vinden i vindens
retning vises.
Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om tidevand for en
anden dato.
Vælg Vis rapport for at få vist tidevandsudsigten fra den valgte station.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
37
Visning af oplysninger
Visning af oplysninger om strømforhold
Brug skærmen Aktuel forudsigelse for at få vist oplysninger om
strømforhold.
Bemærk: Du skal bruge et BlueChart g2 Vision-kort for at få vist
oplysninger om strømforhold.
1. Vælg Information > Tidevand og strømforhold > Strøm.
2. Vælg en strømforholdsstation. Oplysninger fra strømforholdsstationen
vises.
Vælg Vis rapport for at få vist en rapport om tidevandsforhold fra den
valgte station.
Bemærk: Du kan vælge information fra både tidevandsstation og
strømforholdsstation direkte fra navigationskortet.
Visning af oplysninger om himmellegemer
Skærmen Himmellegemer viser oplysninger om solopgang, solnedgang,
måneopgang, månenedgang, månefase og solens og månens omtrentlige
position på himlen. Som standard viser plotteren oplysninger om
himmellegemer for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.
Vælg Information > Himmel på skærmen Hjem.
Månens position
Frihøjde
Solens position
Månefase
Horisont
Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om strømforhold for
en anden dato.
38
Oplysninger om himmellegemer
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Visning af oplysninger om himmellegemer for en
anden dato
Du kan vælge en dato og et tidspunkt, som du vil have vist oplysninger om
himmellegemer for, og du kan få vist månefasen for den valgte dato og det
valgte tidspunkt.
1. Vælg Information > Himmel > Dato på skærmen Hjem.
2. Skift dato for at få vist information om himmellegemer for en anden dato.
Visning af brugerdata
Hvis du vil se brugerdata, skal du på skærmen Hjem vælge Information
> Bruger data.
Waypoints - få vist en liste over alle gemte waypoints (side 14).
Ruter - få vist en liste over gemte ruter (side 26).
2. Kontroller den MapSource-version, du har på din computer, ved at klikke
på Hjælp > Om MapSource. Hvis din version er ændre end 6.12.2, skal
du opdatere til den nyeste version ved at klikke på Hjælp > Kontroller,
om der er nye opdateringer eller se Garmins websted på
www.garmin.com.
3. Indsæt SD-kortet i en SD-kortlæser tilknyttet din computer.
4. Fra MapSource skal du klikke på Overfør > Send til enhed.
5. Fra vinduet Send til enhed skal du vælge det drev, der er tilknyttet SDkortlæseren, samt de datatyper, du vil kopiere til plotteren.
6. Klik på Send.
7. Indsæt SD-kortet i SD-kortstikket foran på enheden.
8. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Brugerdata
> Dataoverførsel.
9. Gør et af følgende:
Spor - få vist en liste over gemte spor (side 28).
•
Dataoverførsel - overfør waypoints, ruter og spor til og fra et SD-kort eller
netværk.
Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra SD-kortet til
plotteren og kombinere dem med eksisterende brugerdata.
•
Vælg Erstat fra kassette for at overskrive dataene på din plotter.
Ryd brugerdata - slet alle bruger-waypoints,-ruter og -spor.
10. Vælg filnavnet på listen. Dataene overføres fra SD-kortet til plotteren.
Sådan kopierer eller sammenfletter du MapSource-data til din
plotter:
1. Indsæt et SD-kort i din plotter, så du kan lægge en fil over på SD-kortet.
Denne fil leverer oplysninger, som MapSource anvender til at formatere
data. Processen skal kun udføres første gang, du kopierer eller
sammenfletter MapSource-data til din plotter fra et bestemt SD-kort.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
39
Visning af oplysninger
Sådan overfører du data (waypoints, ruter, spor) til et SD-kort:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden.
2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Brugerdata
> Dataoverførsel > Gem på kassette.
3. Gør et af følgende:
•
Vælg filnavnet på listen.
•
Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Indtast filnavnet ved hjælp af
Vippeknappen, og vælg Ok.
4. Vælg Ja for at gemme waypoints, ruter og spor på SD-kortet. Filnavnet
gemmes som .ADM.
Sådan overfører du data (waypoints, ruter, spor) fra et SD-kort:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden.
2. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data
> Dataoverførsel.
3. Gør et af følgende:
•
Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra SD-kortet til
plotteren og kombinere dem med eksisterende brugerdata.
•
Vælg Erstat fra kassette for at overskrive emner på din plotter.
4. Vælg filnavnet på listen. Dataene overføres fra SD-kortet til plotteren.
Kopiering af indbyggede kort til et SD-kort:
1. Indsæt et SD-kort (på mindst 4 GB) i SD-kortstikket på forsiden af
enheden.
2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Brugerdata
> Dataoverførsel > Kopier indbygget kort for at kopiere de kort,
som er indlæst på din plotter, over på SD-kortet.
Sådan overfører du data til eller fra et NMEA 2000-netværk:
1. Tilslut enheden til et NMEA 2000-netværk. (Se installationsvejledningen
til GPSMAP 400/500).
2. På skærmen Hjem vælger du Information > Brugerdata > Spor
> Netværk.
3. Gør et af følgende:
•
Vælg Klon brugerdata for at overføre waypoints, ruter og spor til
andre plottere, der er sluttet til netværket. Eksisterende brugerdata
overskrives på disse plottere.
•
Vælg Flet brugerdata for at overføre data mellem alle de plottere,
der er sluttet til netværket. Entydige data kombineres med
eksisterende data på hver plotter.
Sikkerhedskopiering af data på en computer:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden.
2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Brugerdata
> Dataoverførsel > Gem på kassette.
40
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
3. Gør et af følgende:
•
Vælg filnavnet på listen.
•
Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Indtast filnavnet ved hjælp af
Vippeknappen, og tryk på SELECT.
4. Fjern SD-kortet fra enheden, og isæt det i en SD-kortlæser, der er
tilknyttet en computer.
5. Fra Windows® Explorer skal du åbne mappen Garmin\UserData på SDkortet.
6. Kopier den pågældende .ADM-fil på kortet, og sæt den ind et sted på
computeren.
Gendannelse af data til din plotter:
1. Kopier den pågældende .ADM-fil fra computeren og over på et SD-kort i
mappen Garmin\UserData.
2. Indsæt SD-kortet i din plotter.
3. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Brugerdata
> Dataoverførsel > Erstat fra kassette.
Sådan sletter du alle waypoints, ruter og spor:
1. På skærmen Hjem vælger du Information > Brugerdata > Ryd
brugerdata.
2. Vælg Waypoints, Ruter, Gemte spor eller Alle.
3. Vælg OK for at slette dataene.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af andre fartøjer
Hvis du vil have vist information om andre både, skal du på skærmen
Hjem vælge Information > Andre fartøjer.
Bemærk: Hvis du vil have vist oplysninger om andre både, skal din
enhed være sluttet til en ekstern AIS (Automatic Identification System)eller DSC (Digital Selective Calling)-enhed. Se side 62 for at få flere
oplysninger.
AIS-liste - se side 46.
DSC opkalds liste - få vist de seneste 100 opkald. DSC-listen viser de
seneste opkald fra en båd. Hvis der modtages et andet opkald fra samme
båd, erstatter det det første opkald på listen.
Vælg Valgmuligheder for at sortere opkald efter navn, type, MMSI,
afstand fra din båd eller tidspunktet, hvor opkaldet blev modtaget.
Vælg Valgmuligheder > Slet alle for at slette alle opkald fra listen.
Sådan tilføjer du en DSC-kontakt:
1. Vælg Tilføj kontakt.
2. Brug Vippeknappen til at indtaste fartøjets MMSI-nummer.
3. Brug Vippeknappen til at indtaste fartøjets navn.
Automatisk identifikationssystem
Med det automatiske identifikationssystem (AIS) kan du identificere og
spore andre fartøjer.
41
Visning af oplysninger
Om AIS
Om AIS Eftersøgnings-/redningssendere
AIS underretter dig om trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en
ekstern AIS-enhed, kan den vise AIS-oplysninger om andre fartøjer, der er
inden for området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger. De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj,
inkluderer MMSI (Maritime Mobile Service Identity), positionen, GPShastigheden, GPS-kursen, den tid, der er gået, siden den sidste position,
hvor fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til den
nærmeste indsejling.
AIS Eftersøgnings-/redningssendere (AIS-SART eller SART) er
uafhængige enheder, der sender nødpositionsrapporter, når de aktiveres.
SART-udsendelser er anderledes end AIS-standardudsendelser, og de
ser anderledes ud end AIS-standardsymbolerne på plotteren. I stedet for
sporing af en SART-udsendelse for at undgå kollisioner kan du spore en
SART-udsendelse for at finde og assistere et fartøj.
Navigation til en SART-udsendelse
Når du modtager en SART-udsendelse, vises en nødsignalalarm.
Vælg Gennemse > Go To for at begynde navigation til SARTudsendelse.
AIS skib
Farligt AIS-mål
Tabt
AIS-mål
Tætteste punkt og
tidspunkt for ankomst
til farligt mål
AIS-markeringssymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS skib. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning, som
trekanten peger, angiver den retning, som AIS-fartøjet bevæger
sig i.
Mål er valgt.
AISmålsporing
AIS-sporing på navigationskortet
42
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Mål er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje, der er
tilknyttet målet, angiver målets kurs. Fartøjets MMSI, hastighed
og retning vises under målet, hvis detaljeindstillingerne er sat til
Vis (side 45). Hvis AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt, vises
en besked.
Mål er tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet
er gået tabt, og plotteren viser en besked, der spørger, om fartøjet
fortsat skal spores. Hvis du holder op med at spore fartøjet,
forsvinder symbolet for tabt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
Farligt mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm
udløses, og en besked vises. Når alarmen er blevet registreret,
angives positionen og målets kurs af en helt rød trekant med
en rød linje tilknyttet. Hvis kollisionsalarmen i sikker zone er
indstillet til Fra, blinker målet, men lydalarmen udløses ikke, og
alarmbeskeden vises ikke (side 46). Hvis AIS-transmissionen fra
fartøjet går tabt, vises en besked.
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste
indsejlingspunkt til et farligt mål, og tallet i nærheden af symbolet
angiver tiden til den nærmeste indsejling til det pågældende mål.
Farligt mål er tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen fra
fartøjet er gået tabt, og plotteren viser en besked, der spørger,
om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op med at
spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra kortet eller
3D-kortvisningen.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
AIS-SART-udsendelse. Du kan vælge dette symbol for at få vist
flere oplysninger om SART-udsendelsen og starte navigationen.
AIS-SART-udsendelsen tabt.
AIS-SART-udsendelsestest. Dette symbol vises, når et fartøj
starter en test af deres SART-enhed, og det repræsenterer ikke
en sand nødsituation. Du kan deaktivere disse testsymboler og
advarsler.
AIS-SART-udsendelsestest mistet.
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et aktiveret
AIS-mål, vises kursen for målet på et kort som en linje, der er knyttet til
AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en 3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet linje
på et kort eller en 3D-kortvisning. Længden af den beregnede kurslinje
er baseret på værdien af den beregnede kursindstilling (side 45). Hvis et
aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger om hastighed, eller hvis fartøjet
ikke bevæger sig, vises der ikke en beregnet kurslinje. Oplysninger om
ændringer i hastighed, kurs over grunden eller drejehastighed, der udsendes
af fartøjet, kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.
43
Visning af oplysninger
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed er angivet
af et aktiveret AIS-mål, beregnes den beregnede kurs for målet ud fra
oplysninger om kurs over grunden samt drejehastighed. Den retning, som
målet drejer, som også er baseret på oplysningerne om drejehastigheden,
er angivet af krogens retning for enden af kurslinjen. Længden af krogen
ændrer sig ikke.
Beregnet kurs
Beregnet kurs
Aktiveret
mål
Retning
MMSI
Mål med kurs over grunden og kurs
Deaktivering af AIS-modtagelse
Aktiveret
farligt mål
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
MMSI
Retning
Drejeretning
Mål med kurs over grunden, kurs og drejehastighed
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs er angivet af et aktiveret
AIS-mål, men der ikke er angivet oplysninger om drejehastighed, er
den beregnede kurs for målet beregnet ud fra oplysninger om kurs over
grunden.
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > AIS > Fra fra skærmen Hjem.
Alle AIS-funktioner på alle kort og på alle 3D-kortvisninger
deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøjs-målsporing og sporing,
kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjs-målsporing, samt
oplysninger om AIS-fartøjer.
Aktiverer AIS-SART-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder med mange
både, f.eks. marinaer, ignoreres AIS-SART-testadvarsler som standard.
Aktiver plotteren, så du kan modtage testadvarsler, når du skal teste en AIS
SART-enhed.
Fra skærmen Hjem vælger du Opsætning > Andre fartøjer > AIS
SART Test.
44
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller en 3D-kortvisning
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra
andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på et kort eller en 3Dkortvisning. Det visningsområde, der er konfigureret for ét kort eller én
3D-kortvisning, gælder kun for det pågældende kort eller den pågældende
3D-kortvisning. Detaljer, beregnet kurs og stiindstillinger, der er
konfigureret for ét kort eller én 3D-kortvisning, gælder for alle kort og alle
3D-kortvisninger.
•
Beregnet kurs - giver dig mulighed for at angive den anslåede
kurstid for AIS-aktiverede fartøjer.
•
Stier - viser stierne for AIS-fartøjer. Vælg længden af det spor, der
vises ved hjælp af en sti.
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
Bemærk: Overflade 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter
fiskekort.
Bemærk: Overflade 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter
fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
Visning af oplysninger om et AIS-fartøj, der er sat som mål
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg MENU > Andre fartøjer > Displaykonfiguration.
•
Displayområde - angiver den afstand fra din position, hvor AISfartøjet er registreret. Vælg en afstand, eller vælg Vis alle.
•
Detaljer - viser eller skjuler detaljer om AIS-aktiverede fartøjer.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Brug Vippeknappen til at vælge et AIS-fartøj. Tryk på SELECT.
4. Vælg AIS skib > Aktiver mål.
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPS-kurs og andre
oplysninger, der bliver rapporteret som et AIS-fartøj, der er sat som mål.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
45
Visning af oplysninger
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Brug Vippeknappen til at vælge et AIS-fartøj. Tryk på SELECT.
3. Vælg MENU > Andre fartøjer > Kollisionsalarm > Til.
4. Vælg AIS skib.
Deaktivering af et mål for et AIS-fartøj
Bemærk: Overflade 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter
fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Brug Vippeknappen til at vælge et AIS-fartøj. Tryk på SELECT.
4. Vælg AIS skib > Deaktiver.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS. Den sikre zone
bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses. Alle indstillinger for
kollisionsalarm i sikker zone gælder for alle kort og alle 3D-kortvisninger.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
46
En besked vises, og alarmen udløses, når et AIS-aktiveret fartøj
kommer ind i sikkerhedszonen (ringen rundt om båden). Objektet bliver
også angivet som farligt på skærmen. Indstillingen Fra deaktiverer
beskeden og lydalarmen, men objektet er stadig angivet som farligt på
skærmen.
4. Vælg Område for at ændre den målte radius for sikkerhedszonen til en
bestemt afstand fra 500 ft. til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra
500 ft. til 2,0 miles).
5. Vælg en distance.
6. Vælg Tid til for at afspille en alarm, hvis AIS registrerer, at et mål vil
overskride sikkerhedszonen inden for det angivne tidsinterval (fra 1 til
24 minutter).
7. Vælg en tid.
Visning af en liste over AIS-mål
Bemærk: Overflade 3D-kort og Undervands 3D-kort er kun
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort, eller hvis det
integrerede kort understøtter fiskekort.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
Listen med AIS-mål indeholder oplysninger om alle de fartøjer, som din
enhed overvåger. AIS-listen viser MMSI'erne eller (hvis båden sender det)
navnene på AIS-bådene, sorteret efter område. Den båd, der er tættest på
din båd, vises øverst på listen.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg MENU > Andre fartøjer > AIS-liste.
Sådan foretager du et opkald til et AIS-mål
Se "Opkald til et AIS-mål" (side 66).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
47
Konfiguration af plotteren
Konfiguration af plotteren
Brug skærmen Opsætning til at konfigurere enhedsindstillinger.
Visning af systeminformation
Du kan se softwareversionen, konturkortversionen, supplerende
kortoplysninger (hvis relevant) og enhedens id-nummer for din plotter.
Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne opdatere
systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Opsætning > System > Systeminformation på skærmen Hjem.
Konfiguration af systemindstillinger
For at ændre generelle systemindstillinger skal du vælge Opsætning >
System på skærmen Hjem.
Simulator - angiv Simulatortilstand til Til eller Fra. Vælg Opsætning
for at indstille simulatorvalg som f.eks. simuleret position, hastighed og
retning.
Bipper/display - vælg Bipper for at indstille, hvornår enheden frembringer
lyde. Vælg Display > Baggrundslys for at gøre baggrundslyset lysere eller
mørkere. Vælg Display > Farvevalg for at skifte mellem Dagtilstand og
Nattilstand (side 4).
48
Auto tænding - slå autotænding Til eller Fra. Når Til er valgt, tændes
plotteren automatisk, når strømforsyningen aktiveres, medmindre plotteren
er slukket ved brug af tænd/sluk-knappen, før strømmen fjernes.
• GPS - se GPS-satellitter.
• Skyview - se GPS-satellitkonstellationen.
• WAAS/EGNOS - slå WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS (i Europa)
til eller fra. WAAS/EGNOS kan give mere nøjagtige oplysninger om
GPS-positionen. Når WAAS eller EGNOS anvendes, er enheden dog
længere tid om at oprette satellitforbindelse.
• Fartfilter - vælg Til, Fra eller Auto. Fartfiltret beregner en
gennemsnitshastighed for din båd over en kort periode, hvilket sikrer
jævnere fartværdier.
Systeminformation - vis systeminformation, og gendan fabriksindstillinger
(side 56). Indstillingen Garmin-enheder > Gem på kassette bruges som
et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra Garmin-produktsupport vil
muligvis bede dig om at bruge denne funktion til at hente data om din
plotter.
Hændelseslog - viser en liste over systembegivenheder. Vælg en hændelse
for at få vist yderligere oplysninger.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
Konfiguration af måleenheder
Kort datum - skift det koordinatsystem, som kortet er struktureret i. Du
skal kun ændre kortdatum, hvis du anvender et kort, der angiver en anden
kortdatum.
Systemenheder - global indstilling, der definerer enkelte måleenheder på
en gang: Vedtægt (mh, ft, ºF), Metrisk (kh, m, ºC), Nautisk (kt, ft, ºF)
eller Bruger. Vælg Bruger for at definere enheder for dybde, temperatur,
afstand, fart, højde, rumfang og tryk.
Tid - angiv tidsindstillingerne.
Du skal du trykke på Opsætning > Præferencer > Enheder på
skærmen Hjem for at skifte måleenheder.
Bemærk: Du skal kunne modtage dybdedata med NMEA-ekkolod til at
få vist oplysninger om dybde og vandtemperatur.
Kurs - angiver den reference, der bruges til at beregne kursoplysninger.
• Auto magnetisk - indstiller automatisk din positions magnetiske
deklination.
• Sand - indstiller geografisk nord som kursreference.
• Gradnet - indstiller grid nord som kursreference (000º).
• Bruger magnetisk - giver dig mulighed for at indstille værdien for den
magnetiske variation.
Positionsformat - skift den koordinattype, som en given koordinatlæsning
vises i. Skift kun positionsformat, hvis du bruger et kort eller søkort, der
angiver et andet positionsformat.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
• Tidsformat - vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.
• Tidszone - indstil den tidszone, som du ønsker at få vist. Hvis du har
valgt Auto for tidszonen, er indstillingen DST ikke tilgængelig og
indstilles automatisk til Auto.
• DST (sommertid) - vælg Fra, Til eller Auto. Den automatiske
indstilling slår sommertid til eller fra afhængigt af årstid.
• Barometerreferencetid - angiv referencetiden (fra 30 minutter til
24 timer), der skal bruges til beregning af tendensen for barometrisk
tryk. Tendensen vises på vindmåleren, når jordvind er valgt (side 36)
eller i datafeltet Cruising (side 9).
Ændring af systemsprog
Hvis du vil ændre systemsprog, skal du vælge Opsætning >
Præferencer > Sprog. Vælg sprog.
49
Konfiguration af plotteren
Konfiguration af navigationspræferencer
Hvis du vil redigere dine navigationspræferencer, skal du vælge
Opsætning > Præferencer > Navigation på skærmen Hjem.
Ruteetiketter - for gemte ruter bestemmer denne funktion, om
rutedrejningerne skal indikeres med tal (Drej 1, Drej 2 osv.) eller med
waypoint-navn, eller om beskrivelsen af drejninger skal være skjult.
Drejningsovergang - indstil, hvor lang tid før eller hvor langt fra en
drejning på en rute du skal bruge som overgang til næste slag.
Fartkilder - specificer den sensor, der anvendes til vindtal og
brændstoføkonomi. Tryk på Vind eller Brændstoføkonomi for at skifte
mellem vand (fra en vandhastighedssensor) og GPS (fra den beregnede
GPS-hastighed).
Auto guide - indstil parametre for automatisk guidning:
• Sikker dybde - indstil minimumdybde (refererende til dybdedatum på
søkort), der tillades ved beregning af en vej til automatisk guidning.
En sikker dybde på mindre end en meter er ikke tilladt ved brug af
automatisk guidning.
• Sikker højde - indstil minimumhøjden (refererende til højdedatum på
søkortet), som båden kan sejle sikkert under.
• Afstand til kystlinje - indstil sikkerhedsafstanden for båden til kysten:
Nærmest, Nær, Normal, Langt eller Længst.
50
Indstilling af afstand til kystlinje ved automatisk
guidning
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten linjen for
automatisk guidning skal placeres. Linjen til automatisk guidning kan
muligvis flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under navigationen.
De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til kystlinje (Nærmest,
Nær, Normal, Langt eller Længst) er relative - ikke absolutte. For at
sikre, at den automatiske guidelinje er placeret i en passende afstand fra
kysten, kan du vurdere placeringen af den automatiske guidelinje vha. en
eller flere kendte destinationer, der kræver navigation gennem et snævert
farvand.
Sådan indstilles afstanden fra kysten:
1. Læg båden i dok, eller kast anker.
2. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto guide > Afst. til
kystlinje > Normal på skærmen Hjem.
3. På skærmen Hjem vælger du Find > Waypoints.
4. Vælg et waypoint for en destination, du har navigeret til før.
5. Vælg Naviger til > Guide til.
6. Gennemse placeringen af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen
på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drejene giver en
effektiv sejlads.
7. Fuldfør en handling:
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
•
Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende,
skal du vælge MENU > Navigationsmuligheder > Stop navigation.
Gå videre til trin 11.
10. Hvis du har valgt Nærmest eller Længst i trin 9, skal du gennemse
placeringen af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen på sikker vis
undgår kendte forhindringer, og om drejene giver en effektiv sejlads.
•
Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer,
skal du vælge Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto
guide > Afstand til kystlinje > Langt på skærmen Hjem.
11. Gentag trin 1-10 mindst én gang mere med en ny destination hver gang,
indtil du kender funktionen af indstillingen Afstand til kystlinje godt.
•
Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du
vælge Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto guide
> Afstand til kystlinje > Nær på skærmen Hjem.
8. Hvis du har valgt Nær eller Langt i trin 7, skal du gennemse placeringen
af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen på sikker vis undgår
kendte forhindringer, og om drejene giver en effektiv sejlads.
9. Fuldfør en handling:
•
Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende,
skal du vælge MENU > Navigationsmuligheder > Stop navigation.
Gå videre til trin 11.
•
Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer,
skal du vælge Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto
guide > Afstand til kystlinje > Længst på skærmen Hjem.
•
Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du
vælge Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto guide
> Afstand til kystlinje > Nærmest på skærmen Hjem.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af kommunikations­
indstillingerne
For at ændre kommunikationsindstillingerne skal du vælge Opsætning
> Kommunikation på skærmen Hjem.
Seriel port 1 - konfigurerer det input-/outputformat for seriel port 1, der
skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne NMEA-enheder, en
computer eller andre enheder fra Garmin.
• Garmin dataoverførsel - understøtter input eller output fra Garmins
navnebeskyttede data til kommunikation med software fra Garmin.
• NMEA-standard - understøtter input eller output fra standarddata fra
NMEA 0183, DSC og ekkolod NMEA-inputsupport til DPT-, MTWog VHW-sætninger.
• NMEA High Speed - understøtter input eller output fra standard 0183data til de fleste AIS-modtagere.
51
Konfiguration af plotteren
Seriel port 2 (hvis understøttet) - konfigurerer det input-/outputformat for
seriel port 2, der skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne NMEAenheder, en computer eller andre enheder fra Garmin.
NMEA 0183 opsætning - aktiverer eller deaktiverer NMEA 0183outputsætninger til ekkolods-, rute-, system- og Garmin NMEAindstillinger.
Sådan aktiverer eller deaktiverer du NMEA 0183-outputsætninger:
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning på
skærmen Hjem.
2. Vælg en indstilling (Ekkolod, Rute, System eller Garmin).
3. Vælg den NMEA 0183-outputsætning, der skal slå output til eller fra.
• Positions nøjagtighed - juster antallet af cifre (To cifre, Tre cifre eller
Fire cifre) til højre for kommaet til transmission af NMEA-output.
• Waypoint ID'er - vælg, hvordan enheden identificerer waypoint-koder
(Navne eller Tal).
• Standarder - nulstiller alle NMEA 0183-sætninger til
standardindstillingerne.
NMEA 2000-opsætning • Enhedsliste - lister de NMEA 2000-enheder, der findes på dit netværk.
Hvis NMEA 2000-enheden har konfigurationsvalgmuligheder eller
-indstillinger, skal du vælge den pågældende enhed for at få vist en liste
over valgmulighederne.
52
• Etiketenheder - giver dig mulighed for at navngive motorer og tanke,
så du kan identificere deres placering på fartøjet.
Sådan registreres motorer med tal:
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning
> Etiketenheder > Skift motoretiketter > Brug numre på skærmen
Hjem.
Sådan registreres motorer med navne:
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning
> Etiketenheder > Skift motoretiketter > Etikettype > Vælg navne.
2. Vælg den motor, der skal navngives.
3. Vælg motorens placering: Bagbord (P), Center (C), Styrbord (S),
For (F) eller Agter (A).
4. Vælg den etiket, der skal bruges til motoren.
Sådan registreres tanke med tal:
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning
> Etiketenheder > Skift tanketiketter på skærmen Hjem.
2. Vælg den tanktype, der skal registreres.
3. Vælg Brug numre.
Sådan registreres tanke med navne:
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning
> Etiketenheder > Skift tanketiketter på skærmen Hjem.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
2. Vælg den tanktype, der skal registreres.
3. Vælg Vælg navne.
4. Vælg en tank.
5. Vælg tankens placering: Bagbord (P), Center (C), Styrbord (S),
For (F) eller Agter (A).
6. Vælg den etiket, der skal bruges til tanken.
Indstilling af alarmer
Du kan indstille enheden til at udløse en alarm, når der opstår særlige
forhold. Som standard er alle alarmer deaktiverede.
Sådan indstiller du en alarm:
1. Vælg Opsætning > Alarmer på skærmen Hjem.
2. Vælg en alarmkategori.
3. Vælg en alarm.
4. Vælg Til for at slå alarmen til.
5. Angiv alarminformation.
Indstilling af navigationsalarmer
For at indstille en navigationsalarm skal du vælge Opsætning
> Alarmer > Navigation på skærmen Hjem.
• Type - vælg, om ankomstalarmer kun skal afspilles, når du nærmer
dig destinationer, eller når du nærmer dig enten drejninger eller
destinationer. Vælg Fra for at deaktivere ankomstalarmer.
• Aktivering - angiv, om ankomstalarmen skal udløses efter tid til
ankomst eller afstand til ankomst.
• Skift tid/Skift distance - hvis Aktivering er indstillet til Tid, skal du
vælge Skift tid for at angive antallet af minutter før ankomst, hvor
alarmen skal afspilles. Hvis Aktivering er indstillet til Distance, skal du
vælge Skift distance for at angive distancen før ankomst, hvor alarmen
skal afspilles. Brug Vippeknappen til at ændre tid eller afstand.
Ankervagt - indstil en alarm til at lyde, når du overskrider en specificeret
afdriftsdistance.
Kursafvigelse - indstil en alarm til at lyde, når du når en kursafvigelse på
en specificeret afstand.
Indstilling af systemalarmer
For at indstille en systemalarm skal du vælge Opsætning > Alarmer
> System på skærmen Hjem.
Vækkeur - indstil en alarm ved hjælp af systemuret (GPS). Enheden skal
være tændt, for at vækkeuret virker.
Ankomst - indstil en alarm til at lyde, når du er inden for en specificeret
afstand eller tid til et sving eller destinationswaypoint.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
53
Konfiguration af plotteren
Batteri - indstil en alarm til at blive udløst, når batteriet når en specificeret
lav spænding.
Fisk - indstil en alarm til at blive udløst, når enheden registrerer et ikkebundfast mål under båden, der passer til de specificerede symboler.
GPS-nøjagtighed - indstil en alarm til at lyde, når GPS-nøjagtigheden
kommer uden for den angivne værdi.
- der lyder en alarm ved alle størrelser fisk.
Indstilling af ekkolodsalarmer
- der lyder kun en alarm ved store fisk.
For at indstille en ekkolodsalarm skal du vælg Opsætning > Alarmer
> Ekkolod på skærmen Hjem.
Bemærk: Hvis du vil konfigurere ekkolodsalarmer, skal du kunne
modtager dybdedata med NMEA-ekkolod.
Lavt vand - indstil en alarm, der skal lyde, når dybden bliver mindre end
den angivne værdi.
Dybt vand - indstil en alarm, der skal lyde, når dybden bliver større end
den angivne værdi.
Vand temperatur - indstil en alarm til at blive udløst, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 2 °F (1,1 °C) over eller under den
specificerede temperatur.
- der lyder kun en alarm ved mellemstore og store fisk.
Indstilling af alarmen Total brændstof ombord
Du kan indstille plotteren til at afspille en alarm, når den samlede mængde
resterende brændstof når det specificerede niveau.
Bemærk: Før du kan få vist oplysninger om brændstofforbrug, skal
din enhed være tilsluttet en ekstern brændstofsensor som f.eks. Garmin
GFS 10.
Aktivering af alarmen Total brændstof ombord og indstilling af
brændstofalarmniveauet:
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Brændstof > Total ombord > Til (eller
Fra) på skærmen Hjem.
2. Hvis du vælger Til, skal du bruge Vippeknappen til at angive
brændstofniveauet, hvor alarmen skal lyde.
54
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
Konfiguration af Min båd
Du kan konfigurere indstillinger for din båd ved at vælge Opsætning
> Min båd på skærmen Hjem.
Køl offset - udlign overfladelæsningen af en køls dybde, så du kan måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra transducerens
placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et negativt tal,
så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan trække flere meter vand.
Sådan justerer du køl offset:
1. Vælg Opsætning > Min båd > Køl offset på skærmen Hjem.
Transducer ved
overfladen
Et (+) positivt tal viser dybden
ved bunden af kølen.
Transducer nederst
på kølen
Et (-) negativt tal viser dybden
fra overfladen.
2. Brug Vippeknappen til at angive den målte afstand fra transducerens
placering til vandlinjen eller bådens køl.
•
Hvis du måler ned til kølen (transduceren er installeret i vandlinjen),
skal du angive et (+) positivt tal. Dette viser dybden ved kølens bund.
•
Hvis du måler op til vandlinjen (transduceren er installeret på
kølens bund), skal du angive et (-) negativt tal. Det viser dybden fra
overfladen.
3. Tryk på Ok for at acceptere tallet.
Temp. offset - indstil temperaturoffset for temperatursensoren på din
transducer.
Juster fart gennem vandet - brug denne menu til at justere fart gennem
vand. Følg vejledningen på skærmen for at justere farten. Hvis du ikke
bruger en transducer med hastighedssensor, vises denne menu ikke.
Bemærk: Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller
hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden, vises meddelelsen
"Hastighed for lav". Vælg OK, og øg sikkert bådens fart. Hvis
denne besked vises igen, skal du standse båden og kontrollere, at
hastighedssensorhjulet ikke sidder fast. Hvis hjulet kan dreje rundt uden
modstand, skal du kontrollere kabelforbindelsen. Hvis denne besked vises
igen, skal du kontakte Garmins produktsupport.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
55
Konfiguration af plotteren
Brændstofkapacitet - indtast din båds samlede brændstofkapacitet.
Konfiguration af Andre fartøjer
Hvis du vil konfigurere indstillinger for andre både end din egen, skal du
vælge Opsætning > Andre fartøjer på skærmen Hjem.
BEMÆRK: Hvis du vil konfigurere AIS- eller DSC-oplysninger for andre
både, skal enheden sluttes til en ekstern AIS- eller DSC-enhed.
AIS - tænd eller sluk for AIS (Automatic Identification System). AIS
alarmerer dig mht. trafik i området ved at vise id, position, kurs og fart for
de både, der befinder sig inde i området og er udstyret med en transponder.
DSC - tænd eller sluk DSC (Digital Selective Calling).
Kollisionsalarm - opret en sikker zone omkring dit fartøj for at undgå
kollisioner. Zonen kan tilpasses.
•
Tid til (sikkerhedszone) - afspiller en alarm, hvis AIS eller MARPA
registrerer, at et mål vil overskride sikkerhedszonen inden for det
angivne tidsinterval (fra 1 til 24 minutter).
•
Kollisionsalarm - hvis Til er valgt, vises meddelelsen "AIS: Farligt
mål", når et fartøj kommer ind i sikkerhedszonen. Hvis du vælger
Fra, vises meddelelsen ikke.
Gendannelse af fabriksindstillinger
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har
indtastet.
1. Vælg Opsætning > System > Systeminformation >
Fabriksindstillinger på skærmen Hjem.
2. Vælg Ja for at gendanne alle fabriksindstillinger, eller vælg Nej for at
annullere. Enheden genstarter og beder dig om at justere enhedens
indstillinger (side 2).
Sådan tilpasses indstillinger for sikker zone:
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > Kollisionsalarm på skærmen
Hjem.
•
56
Område - skift den målte radius for sikkerhedszonen til en bestemt
afstand fra 500 ft. til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 ft.
til 2,0 miles).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af ekkoloddet
Brug af ekkoloddet
Ved tilslutning til en transducer kan de følgende plottere bruges til at
registrere fisk:
GPSMAP 421s
GPSMAP 521s
GPSMAP 551s
GPSMAP 451s
GPSMAP 526s
GPSMAP 556s
Dybde
Temperatur
Fart
Ikkebundfaste
mål
Område
Beskrivelse af den fulde skærm
Vælg funktionen Fuld skærm for at få vist en graf i fuld skærm af
transducerens ekkolodaflæsninger.
Transducerfrekvens
Vælg Ekkolod > Fuld skærm på skærmen Hjem.
Fuld skærm
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
57
Brug af ekkoloddet
Beskrivelse af skærmen Splitfrekvens
Brug skærmen Split frekvens (kun transducere med dobbeltfrekvens) til
at få vist både 50 kHz- og 200 kHz-frekvensen på den samme skærm.
Til venstre vises et diagram over en 50 kHz-frekvens. Til højre vises et
diagram over en 200 kHz-frekvens.
Beskrivelse af skærmen Split zoom
Brug skærmen Split zoom til at få vist samtlige ekkolodsdata på grafen og
en indzoomet del på samme skærm.
Vælg Ekkolod > Split zoom på skærmen Hjem.
Dybde, temperatur
og fart
Vælg Ekkolod > Split frekvens på skærmen Hjem.
Dybde, temperatur og fart
Vinduet
Zoom
Indzoomet
dybdeskala
Område
Område
Zoomniveau
Transducer
frekvens
Split zoom
Frekvenser
Splitfrekvens
58
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af ekkoloddet
Beskrivelse af skærmen Log for dybde
Skærmen Log for dybde viser en grafisk log over temperaturmålinger over
tid. Den nuværende dybde vises i øverste venstre hjørne.
Vælg Ekkolod > Temp data på skærmen Hjem.
Beskrivelse af skærmen Temp data
Hvis du bruger en transducer, der kan måle temperatur, vil skærmen Temp
data indeholde en grafisk log over temperaturaflæsninger over tid. Den
aktuelle temperatur og dybden vises i øverste venstre hjørne.
Vælg Ekkolod > Temp data på skærmen Hjem.
Tryk på MENU for at indstille varighed og skala for loggen.
Tryk på MENU for at indstille varighed og skala for loggen.
Dybde
Temperatur
og dybde
Dybde
område
Temperatur
område
Samlet tid
Samlet tid
Log for dybde
Dybden vises langs den højre side, og tiden, der er gået, vises langs
bunden. Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Temp data
Temperaturen vises langs den højre side, og tiden, der er gået, vises langs
bunden. Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
59
Brug af ekkoloddet
Indstilling af ekkoloddet
Brug skærmen Ekkolods opsætning til at definere og justere indstillinger,
der gælder for alle ekkolodsskærme.
Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning på skærmen Hjem.
Scroll fart - juster, hvor hurtigt ekkoloddet skal rulle fra højre til
venstre (Ultrascroll™, Hurtig, Medium, eller Langsom). Hvis du
bruger en hastighedskompatibel transducer, skal du vælge Auto for at få
rullehastigheden til automatisk at justere sig efter bådens vandhastighed.
Overfladestøj - vis eller skjul ekkolodsreturneringer nær vandets overflade.
Skjul overfladestøj for at undgå rod.
Dybdelinje - få hurtigt vist en bestemt dybde (Vis eller Skjul).
Referencens dybde indstilles ved at vælge Vis og derefter trykke op eller
ned på Vippeknappen.
A-scope - viser en lodret blinkfunktion langs højre side af skærmen.
• Fiskesymbol - indstil, hvordan ekkoloddet skal fortolke ikke-bundfaste
mål.
◦◦ Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med
baggrundsoplysninger fra ekkolod.
◦◦ Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med
baggrundsoplysninger fra ekkolod og oplysninger om måldybde.
◦◦ Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler.
◦◦ Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med
oplysninger om måldybde.
• Hvidlinje - fremhæver de stærkeste signaler fra bunden, så det bliver
nemmere at skelne mellem hårde og bløde konturer.
◦◦ Fra (standard) - slår hvidlinje fra.
◦◦ Høj - den mest følsomme indstilling. Næsten alle stærke
returneringer fremhæves med hvidt.
Datafelter - viser eller skjuler dybden, vandtemperaturen, farten gennem
vandet (hvis transduceren kan udføre dette), batterispænding, cruising,
navigation og kompastape (side 9).
Bemærk: For at kunne vise vandtemperatur eller fart gennem vandet
skal den tilsluttede transducer være i stand til at måle vandtemperatur, fart
gennem vandet eller begge dele. Vælg Auto for at vise værdierne.
Udseende - tilpas visningen af fiskesymboler, hvidlinje og
ekkolodsfarveskema.
60
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af ekkoloddet
◦◦ Medium - mange stærke returneringer fremhæves med hvidt.
◦◦ Lav - den mindst følsomme indstilling. Kun de stærkeste
returneringer fremhæves med hvidt.
Farve skema - vælg Hvid eller Blå. Dette ændrer baggrunden på alle
ekkolodsskærme, men det ændrer ikke skærmen Temp data.
Avancerede ekkolodsindstillinger
Du justerer de avancerede ekkolodsindstillinger ved at trykke på MENU,
når du får vist et ekkolodskærmbillede.
Ekkolod pause - stopper ekkolodskærmens rulning.
Sådan markeres et waypoint i en valgt dybde:
1. Tryk på MENU > Ekkolod pause, mens du får vist ekkolodskærm.
2. Brug Vippeknappen til at placere markøren over den fisk eller struktur,
som du ønsker at afmærke.
3. Tryk på SELECT.
Tryk på MENU > Genoptag, mens skærmen er på pause, for at
fortsætte rulning.
Område - justerer området af dybdeskalaen i højre side af skærmen (Auto,
eller ved manuel justering, Manuel dybde område).
Gain - kontrollerer ekkolodsmodtagerens følsomhed (Auto, eller ved
manuel justering, Manuel). Du kan få vist flere detaljer ved at øge gain.
Hvis skærmen virker rodet, skal du reducere gain.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Frekvens - når du bruger en transducer med dobbeltfrekvens, skal du
vælge, hvordan frekvenserne vises på skærmen (200 kHz, 50 kHz, Dob.
eller Auto).
Zoom - zoom ind på et afsnit af den fulde skærm. Zoom er deaktiveret eller
indstillet til Ingen zoom som standard. Der er fire muligheder:
Ingen zoom - deaktiverer zoom.
2x zoom - dobbelt forstørrelse.
4x zoom - firedobbelt forstørrelse.
Manuel zoom - indstil dybdeområdet for det forstørrede område
manuelt. Vælg Dybde, og brug derefter Vippeknappen > SELECT
til at indstille dybdeområdet for det forstørrede område. Vælg Niveau,
og brug derefter Vippeknappen > SELECT til at øge eller reducere
forstørrelsen af det forstørrede område.
• Bund lås - låser zoomvinduet til bunden.
• Split zoom - viser skærmen Split zoom (side 58).
Støjreduktion (kun tilgængelig, når Gain er indstillet til Manuel) reducerer visuel støj på skærmen (normalt fra elektriske kilder) direkte
på skærmen. Vælg den øverste bjælke for manuelt at justere værdien for
støjreduktion. Manuel justering af den mængde støj, der afvises, hjælper
med at finindstille ekkoloddet, så det viser flest detaljer med mindst støj.
•
•
•
•
Når Frekvens er indstillet til Dob. (og Gain er indstillet til Manuel), kan
du justere støjreduktionen manuelt for hver frekvens.
61
Digital Selective Calling
DSC (Digital Selective Calling)
Brug af plotter sammen med en VHF-radio
Følgende tabel indikerer de funktioner, der er tilgængelige, når du slutter din plotter til en VHF-radio over et NMEA 0183- eller NMEA 2000-netværk.
Funktion
NMEA 0183
VHF-radio
NMEA 2000
VHF-radio
Garmin NMEA
0183 VHF-radio
Garmin NMEA
2000 VHF-radio
Plotteren kan overføre din GPS-position til din
radio. Hvis din radio er kompatibel, overføres GPSpositionsoplysningerne sammen med DSC-opkald.
X
X
X
X
Plotteren kan modtage DSC-nødopkald og
positionsoplysninger fra radioen.
X
X
X
X
Plotteren kan spore positionen af fartøjer, der udsender
positionsrapporter.
X
X
X
X
Lav en hurtig opsætning, og send detaljer om individuelle
rutineopkald til din Garmin VHF-radio.
X
Når du iværksætter et mand over bord-nødopkald fra din
radio, viser plotteren skærmen for mand over bord og
beder dig navigere til mand over bord-punktet.
X
Når du iværksætter et mand over bord-nødopkald
fra plotteren, viser radioen nødopkaldssiden for at
iværksætte et mand over bord-nødopkald.
X
62
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Digital Selective Calling
Sådan aktiverer eller deaktiverer du DSC:
1. Vælg Opsætning > Andre fartøjer.
2. Vælg DSC for at slå funktionen til eller fra.
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan foretage opkald til en DSC-kontakt fra plotteren. Se side 65 for at
få oplysninger om, hvordan du foretager et individuelt rutineopkald.
1. Tryk på MENU > Andre fartøjer > DSC > DSC opkalds liste > Tilføj
kontakt, mens du får vist et kort.
2. Brug Vippeknappen til at indtaste fartøjets MMSI-nummer (Maritime
Mobile Service Identity), og tryk på SELECT.
3. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste fartøjets navn, og vælg Ok.
Visning af DSC-listen
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige DSC-kontakter,
du har indtastet. DSC-listen kan indeholde op til 100 poster. DSC-listen
viser de seneste opkald fra en båd. Hvis der modtages et andet opkald fra
samme båd, erstatter det det første opkald i opkaldslisten.
Fra en kortskærm skal du trykke på MENU > Andre fartøjer > DSC
> DSC-liste.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Modtagelse af nødopkald
Hvis din Garmin-plotter og VHF-radio er tilsluttede via NMEA 0183 eller
NMEA 2000, alarmerer din plotter dig, når din VHF-radio modtager et
DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt positionsoplysninger sammen
med nødopkaldet, vil disse oplysninger også være tilgængelige og optages
sammen med opkaldet.
Symbolet
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet på det tidspunkt, hvor DSC-nødopkaldet blev
sendt.
Når du modtager et DSC-nødopkald:
1. Vælg Gense for at få vist detaljer omkring opkaldet.
2. Gør et af følgende:
•
Vælg Opkald med radio for at opsætte et individuelt rutineopkald
med radioen for at kalde det nødstedte fartøj op (side 65). Denne
funktion er kun tilgængelig, hvis du bruger en Garmin NMEA
2000-kompatibel VHF-radio.
•
Vælg Rediger for at redigere fartøjets navn og tilføje en kommentar.
Hvis din radio sporer fartøjets position, skal du vælge Sti for at få vist
eller skjule fartøjets stilinje og vælge Sti-linje for at ændre linjens
farve. Vælg Ryd rapport for at slette opkaldsrapporten. Vælg Opret
waypoint for at indstille et waypoint ved den position, der blev sendt
med nødopkaldet.
63
Digital Selective Calling
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en
VHF-radio
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel
radio, og du iværksætter et mand over bord-DSC-nødopkald fra din
radio, viser din Garmin-plotter skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet. Hvis du har et Garminautopilotsystem tilsluttet netværket, vil din plotter bede dig om at foretage
et Williamsons turn til mand over bord-punktet.
Hvis du annullerer mand over bord-nødopkaldet på radioen, vises skærmen
Mand over bord ikke længere.
Mand over bord-nødopkald iværksat fra
plotteren
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel
radio, og du aktiverer navigation til en mand over bord-placering, viser
radioen siden Nødopkald for at iværksætte et mand over bord-nødopkald.
På radioen skal du trykke på knappen til NØDOPKALD og holde den nede
i mindst tre sekunder for at sende nødopkaldet.
Der findes oplysninger om foretagelse af nødopkald fra din Garmin-radio
i brugervejledningen til din Garmin VHF-radio. Der findes oplysninger
om, hvordan du aktiverer navigation til en position for mand over bord
på side 25.
64
Positionssporing
Når du slutter din Garmin-plotter til en VHF-radio ved hjælp af NMEA
0183, kan du spore fartøjer, der sender positionsrapporter. Denne funktion
er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at fartøjerne sender de
korrekte PGN-data (PGN 129808, DSC-opkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på DSC-listen
(side 41).
Sådan får du vist en liste over positionsrapporter:
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC opkalds på skærmen Hjem.
2. Vælg mellem følgende muligheder:
•
Vælg Opkald med radio for at opsætte et individuelt rutineopkald
med radioen for at kalde det nødstedte fartøj op. Denne funktion er
kun tilgængelig, hvis du bruger en Garmin NMEA 2000-kompatibel
VHF-radio.
•
Vælg Rediger for at redigere fartøjets navn og symbol og for at
tilføje en kommentar. Hvis din radio sporer fartøjets position, skal
du vælge Sti for at få vist eller skjule fartøjets stilinje og vælge
Sti-linje for at ændre linjens farve. Vælg Ryd rapport for at slette
opkaldsrapporten. Vælg Opret waypoint for at indstille et waypoint
ved den position, der blev sendt med nødopkaldet.
•
Vælg Ryd rapport for at slette opkaldsrapporten.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Digital Selective Calling
•
Vælg Naviger til for at gå til eller lave en rute til den position, der
blev sendt med positionsrapporten (side 10).
Konfiguration af fartøjsstier på navigationskortet
Sådan ændrer du symbolet og farven for stilinjen for et fartøj:
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg fartøjet fra listen > Rediger.
Hvis du har konfigureret din plotter til at vise stier, viser navigationskortet
en sort prik for hver rapporteret position. En sort linje repræsenterer
fartøjets rute, og et blåt flagsymbol indikerer den sidst rapporterede
position.
3. Vælg en funktion:
Sådan angiver du varigheden for viste stipunkter:
1. Tryk på MENU > Andre fartøjer > DSC > DSC-stier fra en kortskærm.
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000kompatibel radio, kan du benytte plottergrænsefladen til at konfigurere et
individuelt rutineopkald. Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra
din plotter, kan du vælge en af følgende kanaler, som du vil kommunikere
på. Radioen sender denne forespørgsel sammen med dit opkald.
2. Vælg antallet af timer for at få vist sporede fartøjer på navigationskortet.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter (som er mindre end
fire timer gamle) for sporede fartøjer.
Sådan deaktiverer du stilinjer for sporede fartøjer:
1. Tryk på MENU > Andre fartøjer > DSC > DSC-stier fra en kortskærm.
2. Vælg Fra for at deaktivere stier for hvert enkelt fartøj.
Sådan viser eller skjuler du stilinjen for et bestemt fartøj, der
sender positionsrapporter:
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg fartøjet fra listen > Rediger.
•
Vælg Symbol for at redigere symbolet.
•
Vælg Sti-linje for at redigere linjefarven.
Foretagelse af et individuelt rutineopkald
Valget af en DSC-kanal er begrænset til de kanaler, der er tilgængelige i
alle frekvensbånd: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77.
BEMÆRK: Standardkanalen er 72. Du skal dog vælge Kanal for at
vælge en anden kanal på listen. Hvis du vælger en anden kanal, anvender
plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du ringer ved brug af
en anden kanal.
3. Vælg Sti.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
65
Digital Selective Calling
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald:
1. Mens du får vist et kort, skal du vælge MENU > Andre fartøjer > DSC
> DSC-liste.
2. Vælg den station, du vil kalde, på listen.
3. Vælg Gense > Opkald med radio.
4. Vælg Send for at sende oplysningerne om opkaldet til radioen.
5. Vælg Opkald på Garmin VHF-radioen.
Opkald til et AIS-mål
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA
2000-kompatibel radio, kan du benytte plottergrænsefladen til at
konfigurere et individuelt rutineopkald til et AIS-mål. Du kan finde flere
oplysninger om, hvordan du vælger en anden kanal end standardkanalen
(kanal 72) på (side 65).
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AIS-mål:
1. Brug Vippeknappen, mens du får vist et kort, for at vælge et AIS
-mål .
2. Vælg AIS skib > Opkald med radio.
3. Vælg Send for at sende oplysningerne om opkaldet til radioen.
4. Vælg Opkald på Garmin VHF-radioen.
66
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Størrelse: 400-serien: B × H × D: 5,7 tommer × 5,0 tommer × 3,0 tommer
(14,5 cm × 12,7 cm × 7,6 cm)
500-serien: B × H × D: 5,9 tommer × 6,4 tommer × 2,9 tommer
(15,0 cm × 16,3 cm × 7,4 cm)
Vægt:
400-serien: 1,30 lb. (560 g)
500-serien: 1,75 lb. (800 g)
Skærm: GPSMAP 421 og 451: 4,0 tommer diagonalt (10,6 cm),
QVGA-skærm med justerbar lysstyrke, 320 × 240 pixel.
GPSMAP 521 og 551: 5,0 tommer diagonal (12,7 cm), QVGAdisplay med justerbar lysstyrke, 320 × 234 pixel.
GPSMAP 526 og 556: 5,0 tommer diagonal (12,7 cm), Full VGAdisplay med justerbar lysstyrke, 640 × 480 pixel.
Hus:
Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht. standarden
IEC 529 IPX7.
Temperatur område: Fra 5ºF til 131ºF (fra -15ºC til 55ºC)
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Ydeevne
Modtager:
Højfølsom, WAAS-kompatibel modtager med 14 parallelle kanaler:
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
Højfølsom, WAAS-kompatibel modtager med 12 parallelle kanaler:
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
67
Appendiks
Erhvervelsestider: (Gennemsnitlige erhvervelsestider for en stationær
modtager med frit udsyn til himlen)
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
Varm*: Cirka 1 sekund
Kold**: Cirka 38 sekunder
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Varm*: Cirka 15 sekunder
Kold**: Cirka 45 sekunder
*Varm: Enheden er på eller nær den seneste position, hvor du for
nylig har modtaget satellitsignaler.
**Kold: Din enhed har flyttet sig mere end ca. 500 miles. (800 km),
siden den blev slukket.
Opdateringshastighed: Én gang i sekundet
GPS-nøjagtighed:
Position: <49 ft. (15 m), 95% typisk
Hastighed: 0,164 ft./sek. 0,05 m/sek. stationær tilstand
WAAS-nøjagtighed:
Position: <10 ft. (3 m), 95% normal
Hastighed: 0,05 m/sek. stationær tilstand
Dynamik: 6 g
68
Strøm
Strømkilde: 10-32 Vdc
Forbrug: 15 W maks. ved 13,8 Vdc
Sikring: AGC/3AG - 3,0 A
Ekkolod
Strøm: 1 kW transducer, 1.000 W (RMS),
8.000 W (spids til spids)*,
Dobbeltfrekvens, 500 W (RMS), 4.000 W (spids til spids)
Frekvens: 50/200 kHz (dobbeltfrekvens og 1 kW)
Dybde: 2.500 ft. (762 m) (1 kW), 1.500 ft. (457 m)**
*1 kW-transducere understøttes kun af enhederne GPSMAP 526s og
556s.
**Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtype og andre
vandforhold.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Appendiks
Alarmer og meddelelser
Enheden bruger skærmmeddelelser til at informere dig om
driftsegenskaberne. Når en meddelelse vises, skal du trykke på MENU for
at anerkende meddelelsen.
Advarsel: Auto guide rutens start- og slutpunkt er flyttet på grund af
"sikker dybde" opsætningen - den auto-guidede rute blev beregnet, men
start- og slutpositionerne blev flyttet på grund af indstillinger for sikker
dybde.
AIS: Farligt mål - viser MMSI (Maritime Mobile Service Identity) for det
farlige mål.
Alarm ur - alarmen har lydt.
Anker alarm - du er drevet uden for det specificerede afstandsområde.
Båden bevæger sig for langsomt til kalibrering - båden bevæger sig ikke
hurtigt nok til, at hastighedshjulet kan bestemme en gyldig fart.
Databasefejl - internt problem med enheden. Kontakt din forhandler eller
Garmins produktsupport, så du kan få produktet serviceret.
Datakassette ikke fundet. Indsæt kassette - forsøgte at overføre
brugerdata, uden at der findes et SD-kort i SD-kortstikket.
DSC-positions rapport modtaget fra - viser MMSI eller navn, som er
knyttet til en MMSI.
Dybtvandsalarm - vanddybden for dybvandsalarmen er nået.
Ekkolods service inkompatibel - den eksterne ekkolodsenhed, som du er
tilsluttet til, har brug for en softwareopdatering.
Ankomst til [waypointnavn] - du er ankommet til destinationswaypointet. Du kan standse navigationen, når denne meddelelse vises.
Ekkolods service tabt - den eksterne ekkolodsenhed, som du var tilsluttet
til, er blevet koblet fra enheden, eller enheden har af en eller anden grund
mistet kommunikationsforbindelsen til ekkolodsenheden.
Antenne input kortsluttet - en del af antennen er blevet indfalset, er i
stykker eller har kontakt med kabinettet.
Ekkolods timeout - der er et internt problem med enheden. Kontakt din
forhandler eller Garmins produktsupport, så du kan få produktet serviceret.
Batteri alarm - batterispændingen er faldet til under den værdi, du har
indtastet i Opsætning af batterialarm.
Fiske alarm - der lyder et bip (hvis aktiveret), når der registreres en fisk.
Denne alarm udløser ikke et meddelelsesbanner.
Batteri spænding er for høj - indgangsspændingen er for høj - enheden
slukkes efter 10 sekunder. Reducer indgangsspændingen til den maksimalt
tilladte spænding (eller mindre) for din plotter.
Forkert MMSI - indtast en gyldig MMSI.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
69
Appendiks
Indtaste (efterlade) målvandtemperatur - målvandtemperaturen er
2 °F (1,1 °C) højere eller lavere end den temperatur, der er angivet i
vandtemperaturalarmen. Disse meddelelser vises, når du kommer ind i eller
forlader denne zone.
Ingen waypoints/ruter/spor/brugerwaypoints fundet - forsøgte at
overføre brugerdata fra et SD-kort, som ikke indeholder den specificerede
datatype. Kontroller, at SD-kortet indeholder data til overførsel.
Kan ikke læse datakassette - fejl ved læsning af kassette. Fjern og
genindsæt. Kontakt din forhandler eller Garmins produktsupport, hvis
problemet ikke forsvinder.
Kan ikke læse så høje spændinger, begrænset til toppen af
rækkevidden - spændingsværdien i opsætningen af batterialarmen er
højere, end enheden kan læse.
Kursafvigelsesalarm - du har afveget fra kursen med den afstand, som er
indstillet i alarmen for kursafvigelse.
Lavtvandsalarm - vanddybden for lavvandsalarmen er nået.
Liste emne med denne MMSI findes allerede - MMSI-nummeret findes
allerede på DSC-listen. Brug et andet nummer.
Listen er fuld. Nyt emne kan ikke dannes - DSC-listen har nået
maksimum på 100 kontakter. Slet unødvendige kontakter for at kunne
tilføje nye.
NMEA dybden er under transduceren - du skal indtaste en passende køl
offset for transduceren (side 55).
Nødopkald - der er modtaget et DSC-nødopkald. Træf passende
foranstaltninger.
Kan ikke skrive til datakassette, kassetten er skrivebeskyttet SD-kortet i enheden indeholder kopibeskyttelse af data.
Nøjagtighedsalarm - GPS-nøjagtigheden er kommet uden for den
brugerindstillede værdi.
Kan ikke skrive til datakassette, kassetten kan være fyldt - fejl ved
læsning af kassette. Fjern og genindsæt. Kontakt din forhandler eller
Garmins produktsupport, hvis problemet ikke forsvinder.
Overførsel gennemført - enheden er færdig med at uploade eller
downloade information til den tilsluttede enhed.
Kassette nødvendig - Enheden skal have et SD-kort indsat i SD-kortstikket
for at kunne udføre den funktion, du anmodede om.
Kort kan ikke åbnes - data på datakortet er ikke låst op til enheden.
Kontakt din forhandler eller Garmins produktsupport.
70
På vej ind i sikkert område - båden nærmer sig et sikkert område som
defineret i dine konfigurationsindstillinger.
På vej ind i usikkert område - båden nærmer sig et usikkert område som
defineret i dine konfigurationsindstillinger.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Appendiks
Rute afkortet - en uploadet rute fra en anden enhed har mere end 250
waypoints og er blevet afkortet for at passe.
Rute fuld - du har forsøgt at tilføje mere end 250 punkter til en rute.
Reducer antallet af punkter, eller opret en anden rute.
Ruten findes allerede - du har indtastet et rutenavn, som allerede findes
i hukommelsen. Indtast et andet rutenavn, eller slet det eksisterende
rutenavn.
Rute-waypointhukommelse fuld - der kan ikke gemmes yderligere
rutewaypoints.
Satellitmodtagelse tabt - enheden har mistet satellitsignaler. Kontroller
antenneforbindelserne, eller prøv at bevæge dig til et sted med frit udsyn til
himlen.
Spor afkortet - et fuldt, uploadet spor kan ikke være i hukommelsen. De
ældste sporlogpunkter blev slettet for at gøre plads til de nyeste data.
Spor findes allerede [spornavn] - du har indtastet et gemt spornavn, som
allerede findes i hukommelsen. Indtast et andet spornavn, eller slet det
eksisterende spor.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Spor log fuld - sporloggen er fuld, og sporregistrering er blevet slået
fra. For at registrere flere sporpunkter skal du rydde sporloggen og slå
sporregistrering til. Dette vises kun, hvis sporregistrering er indstillet til
"Stop når fyldt".
Sporhukommelse er fyldt, kan ikke oprette spor - sporloghukommelsen
er fyldt. Der kan ikke gemmes yderligere sporlogdata, uden at der slettes
gamle data for at frigøre plads i hukommelsen.
Spænding så lav kan ikke indlæses - spændingsværdien på skærmen
Batteri alarm er lavere end den spænding, hvor enheden automatisk slukker.
Transducer afbrudt, ekkolod slukket - der er ikke tilsluttet en transducer,
der er fejl på et kabel eller en transducer, eller transducerens kabel er blevet
frakoblet. Hvis transducerkablet fjernes, mens enheden er tændt, skal du
slukke enheden og tænde den igen.
Vandhastighedssensor fungerer ikke - vandhastighedssensoren blev ikke
fundet. Kontroller forbindelserne.
Vandtemperatur alarm - ekkoloddet har rapporteret en temperatur over,
under, inden for eller uden for de specificerede værdier.
71
Appendiks
Waypoint findes allerede - du har indtastet et waypoint-navn, som
allerede findes i hukommelsen. Indtast et andet waypointnavn, eller slet det
eksisterende waypoint.
Waypoint hukommelse fuld - du har gemt det maksimale antal waypoints.
Slet uønskede waypoints for at gøre plads til nye poster.
Optagelse af screenshots
Du kan optage et screenshot af ethvert skærmbillede, der vises på enheden,
som en bitmap-fil (.BMP) og derefter overføre den til din computer.
Optagelse af screenshots:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden.
2. Vælg Opsætning > System > Bipper/display.
3. Vælg Gem screenshot for at indstille optagelse af screenshots til Til.
4. Når du er i et skærmbillede, som du ønsker at gemme, skal du trykke på
knappen HOME og holde den inde i mindst seks sekunder.
Vedligeholdelse af enheden
Kabinettet er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover rengøring.
Rengøring af kabinettet
Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er
fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå
kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af skærmen
Enhedens linse er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er følsomt
over for hudfedt, voks og skuremidler. Rengøringsmidler, der indeholder
ammoniak, alkohol, slibemiddel eller affedtende midler, skader anti-reflekslaget. Det er vigtigt at rengøre skærmen med brillerens (der er angivet som
sikker til anti-refleks-flader) og en ren og fnugfri klud.
5. Vælg OK, når vinduet Screenshot optaget vises.
Kopiering af screenshots til computeren:
1. Fjern SD-kortet fra plotteren, og isæt det i en SD-kortlæser, der er
tilknyttet pc'en.
2. Fra Windows Explorer skal du åbne mappen Garmin\scrn på SD-kortet.
3. Kopier den pågældende .BMP-fil på kortet, og sæt den ind et sted på
pc'en.
72
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Appendiks
Øko-symbol for Honda-motor
Softwarelicensaftale
Se i brugervejledningen til din Honda-motor for at finde ud af, om motoren
er NMEA 2000-kompatibel.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel,
ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos
Garmin.
Symbolet
vises, når både med NMEA 2000-kompatible Hondamotorer bruges på en brændstoføkonomisk måde, og motorens
omdrejningstal pr. minut vises.
NMEA 2000
GPSMAP 400- og GPSMAP 500-serien er NMEA 2000-certificerede og
kan modtage data fra et NMEA 2000-netværk, som er installeret i båden.
GPSMAP 421/421s GPSMAP 451/451s GPSMAP 551/551s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Du kan finde oplysninger om tilslutning af en af disse plottere til et
eksisterende NMEA 2000-netværk samt en liste over understøttede NMEA
2000 PGN-numre i installationsvejledningen til GPSMAP 400/500-serien.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
VED AT BRUGE ENHEDEN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET
AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk
lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Du bekræfter
endvidere, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde
forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en
værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer,
at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres,
ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke
må eksportere eller reeksportere softwaren til noget land i strid med USA's love om
eksportregulering.
73
Indeks
Indeks
A
AIS
SART 42
A-scope 60
Afstand til kystlinje 50
Aktive spor 15
alarmer 53, 69–72
anker vagt 53
batteri 54
brændstof 54
dybt vand 54
ekkolod 54
fisk 54
GPS-nøjagtighed 54
kollision 56
Kollisionsalarm 56
kursafvigelse 53
lavt vand 54
motormåler 33
navigation 53
sikkerhedszone 56
ur 53
vandtemperatur 54
Andre fartøjer 56
Animeret 11
ankomstalarmer 53
automagnetisk 49
74
automatisk guidning 21, 50
autopilot 30
Auto tænding 48
B
bådikon 13
baggrundsbelysning
justere 3
barometerreferencetid 49
Begivenheds log 48
billeder 11
Bipper/display 48
BlueChart g2 Vision
brug af 30–34
Brændstofkapacitet 56
brændstofmåler 35
brugerdata
overføre 40
rydde 39
sikkerhedskopiering 40
vise 39
bundlås 61
D
data
overføre 40
Datafelter
ekkolod 60
Navigationskort 8
perspektiv 3D-kort 15
sejler 9
undervands 3D-kort 17
datafeltet sejler 9
Dataoverførsel 39
detalje 12
detaljer, AIS-fartøjer 45
Display 48
distance, måle 26
Drejningsovergang 50
DSC 56, 62
kontakt 63
liste 63
DST 49
dybde-waypoint 61
dybdelinje 60
E
EGNOS 48
ekkolod
avancerede indstillinger 61
fuld skærm 57
opsætning 60
opsætte 60–61
rullehastighed 60
specifikationer 68
splitfrekvens 58
split zoom 58
temperaturdata 59
Ekkolod pause 61
Ekkolodskegle 17
emneinformationer
adgang til 11
enheds-id-nummer 48
Enhedsliste 52
Etiketenheder 52
F
fabriksindstillinger
gendanne 56
Farefarver 16
Fartfilter 48
farver, fare 16
Farveskala 61
Find 23
fiskekort 17
Fiskeri 9
Fiskesymbol 17, 60
flytte et waypoint 25
Fotopunkter 13
frekvens 61
fuld skærm, ekkolod 57
Fyrvinkler 13
fysiske specifikationer 67
G
gain 61
Garmin dataoverførsel 51
Gem på kassette 40, 48
Gemte spor 15
gendannelse af fabriksindstillinger 56
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Indeks
go to 23
GPS 5, 48, 68
GPS-retning 37
Grid (nord) 49
grid-koordinater
oprette waypoints bruge 25
guide til 23
H
himmellegemer 38
HOME-tast 4
hurtige links i
Hvidlinje 60
I
ID-nummer 48
ikon 13
indstillinger
alarmer 53
initialisere 2
kommunikation 51
kort 11
måleenheder 49
navigationspræferencer 50
sprog 49
system 48
undervands 3D 17
Indtast koordinater 25
Ingen zoom 61
Instrumentbræt 31
Interessepunkter (POI) 13, 21, 30
J
jordvind 36
Juster fart gennem vandet 55
K
Kilder til hastighed 50
kilde til kurs 37
knapper 4
Kollisionsalarm 41, 42, 56, 66
målsymboler 42
trusler 43
kollisionsalarm 56
køl offset 55
Kommunikation 51
Kompas 31
kompasrose 12
Kompastape 9
kontaktoplysninger, Garmin iv
koordinater, gradnet
oprette waypoints bruge 25
Køretøjsikon 13
kort
detalje 12
fiskeri 17
indstillinger 11
navigation 7
overflade 3D 15
undervands 3D 17
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
kortdata 9
kortdatum 49
Kort omrids 13
kurs 49
GPS 37
magnetisk 37
Kurslinje 13
L
lave rute til 23
Log for dybde 59
luftfotos 19
M
Navigationssymbol-type 13
Naviger til 10, 24, 26, 27, 65
NMEA-standard 51
NMEA 0183-opsætning 52
NMEA 2000-opsætning 52
NMEA High Speed 51
Nødopkald 63
nord
grid 49
magnetisk 49
sand 49
nord op 12
Nyt waypoint 15
magnetisk kurs 37
måleenheder 49
måling af afstand 26
Mand over bord 25, 64
Manuel zoom 61
MapSource-data 39
markere aktuel position 25
meddelelser 69
MENU-tast 5
Min båd 55
O
N
P
Navigationsalarmer 53
navigationskort 7
navigationspræferencer 50
Navigationssymbol-størrelse 13
Område (ekkolod) 61
Områderinge 15, 16
Områdetaster 4
Opsætning af seriel port 51
Overensstemmelseserklæring iv
overflade 3D 15
farver 16
Overfladestøj 60
overførsel af data 39, 40
Perspektiv 3D 14
Positionsformat 49
Positions nøjagtighed 52
positionsrapporter 64
75
Indeks
positionssporing 64
produktregistrering iv
R
radio 62
redigere eksisterende waypoint 25
redigere en rute 27
Rediger waypoint 25
registrering af dit produkt iv
relativ vind 36
Roser 12
rullehastighed 60
Rutebredde 15, 17
rute op 12
ruter
etiketter 50
oprette 26
redigere 27
slette 28
vise 39
Ryd brugerdata 39
S
Sand (nord) 49
sand vind 36
SART 42
satellitbilleder
aktivere 18
Satellitvisning 48
screenshots 72
76
SD-kort
fjerne 5
indsætte 5
SELECT-tast 4
Servicepunkter 11
Sikker dybde 16, 50
sikkerhedskopiering af data 40
Sikkerhedsregulering 13
sikkerhedszoneindstillinger 56
Sikker højde 50
sikring 68
simulator 48
tilstand 5
skærmen Kort/ekkolod
brug af 22
slette et waypoint 26
slukke for enheden 2
softwarelicensaftale 73
softwareversion 48
sommertid 49
specifikationer 67
Splitfrekvens 58
Split zoom 58
spor 17, 28
spotdybder 13
Sprog 49
stier
AIS 45
DSC 65
Støjreduktion 61
strømforholdsstationer 38
strømkilde 68
symboler 13
Synsfelt 12
Systemalarmer 53
Systemenheder 49
systemindstillinger 48
Systeminformation 48
vise 48
T
Tænd/sluk/baggrundslys-tast 4
tal
datafelter 9
tilpasning 31
vise 31
tastatur 4
Temp. offset 55
Temp data 59
Tid (indstillinger) 49
Tidevand/strømforhold 11
Animeret 11
tidevandsstationer 37
visning af oplysninger 11
tilpasse
kortindstillinger 11
transducer
dobbeltfrekvens 61
U
Udseende 60
undervands 3D 17
indstillinger 17
V
vandtemperatur 70
version (software) 48
VHF-radio 62
vindmåler 36
sejlads tæt ved vinden 36, 37
Vippeknap 4
vise
andre både 41
brugerdata 39
strømforhold 38
tidevandsstationer 37
W
WAAS 48
Waypoint ID’er 52
waypoints 15
dybde 61
flytte 25
markere aktuel position 25
oprette 25
redigere eksisterende 15, 25
slette 25, 26
vise 39
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Indeks
Z
zoom 61
2x 61
4x 61
manuel 61
split 61
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
77
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (uden kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Marts 2012
Delnummer 190-01230-36 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising