Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Lynstartvejledning

Garmin echoMAP™ 50dv Lynstartvejledning
GPSMAP 500/700- og echoMAP 50/70-serien
™
®
Lynstartvejledning
Marts 2013
190-01556-56_0A
Trykt i Taiwan
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
echoMAP 70- og GPSMAP 700-serien
Home Vender tilbage til skærmen Hjem.‍
Menu Åbner en menu med funktioner for siden, hvor det er relevant.‍
Lukker en menu, hvor det er relevant.‍
GPS-satellitsignaler
Når du tænder for plotteren, skal GPS-modtageren indsamle
satellitdata og bestemme den nuværende position.‍ Når
plotteren indsamler satellitsignaler, lyser
øverst på skærmen
Hjem.‍ Når plotteren mister satellitsignaler, forsvinder , og et
blinkende spørgsmålstegn vises over på kortet.‍
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Justering af baggrundslys
1 Vælg Indstillinger > System > Display > Baggrundslys.‍
À
Á
Â
Ã
Tænd/sluk-knap
Automatisk belysningssensor
Berøringsskærm
microSD™ hukommelseskortstik
Brug af berøringsskærmen
• Tryk på skærmen for at vælge et element.‍
• Træk eller lad din finger glide hen over skærmen for at
panorere eller rulle.‍
• Klem to fingre sammen for at zoome ud.‍
• Spred to fingre for at zoome ind.‍
echoMAP 50- og GPSMAP 500-serien
TIP: Tryk på på et hvilken som helst skærmbillede for at få
adgang til indstillinger for baggrundsbelysning.‍
2 Vælg en funktion:
• Juster niveauet for baggrundsbelysningen.‍
• Vælg Aktiver automatisk baggrundslys eller
Automatisk.‍
Justering af farvevalg
1 Vælg Indstillinger > System > Display > Farvevalg.‍
2 Vælg en funktion.‍
Isættelse af hukommelseskort
Du kan bruge valgfrie hukommelseskort i plotteren.‍ Kortene
giver dig mulighed for at se satellitbilleder i høj opløsning samt
luftfotos af havne, marinaer og andre bestemmelsessteder.‍ Du
kan bruge tomme hukommelseskort for at overføre data, f.‍eks.‍
waypoints, ruter og spor, til en anden kompatibel Garmin-plotter
eller en computer.‍
1 Åbn lågen À foran på plotteren.‍
2 Indsæt hukommelseskortet Á med etiketten mod højre.‍
3 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.‍
4 Luk lågen.‍
À
Á
Â
Ã
Automatisk belysningssensor
Tænd/sluk-knap
Enhedstaster
microSD hukommelseskortstik
Enhedstaster
Tænder og slukker enheden, når den holdes nede.‍
Justerer baggrundsbelysning og farvevalg.‍
Zoomer ud af et kort eller en visning.‍
Zoomer ind på et kort eller en visning.‍
Ruller, fremhæver funktioner og flytter markøren.‍
Select Anerkender meddelelser og vælger funktioner.‍
Back
Vender tilbage til forrige skærm.‍
Mark
Gemmer nuværende position som et waypoint.‍
2
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
Markering af din nuværende position som et
waypoint
Vælg Marker fra et hvilket som helst skærmbillede.‍
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1 Vælg Navigationsoplysninger > Waypoints > Opret
waypoint.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Indtast koordinater, og angiv koordinaterne for at
oprette et waypoint ved angivelse af positionskoordinater.‍
• Vælg Brug kort, vælg positionen, og vælg Flyt waypoint
for at oprette et waypoint via et kort.‍
Markering og navigering til en MOB-position
Når du markerer et waypoint, kan du angive det som en MOBposition (Mand over bord).‍
Vælg en funktion:
• På et hvilket som helst skærmbillede kan du vælge
Marker > Mand over bord > Ja.‍
• Vælg Mand over bord > Ja på skærmen Hjem.‍
Et internationalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punkt,
og plotteren sætter en direkte kurs til den markerede position.‍
6 Vælg Menu, hvis det er nødvendigt.‍
7 Vælg Naviger ruten.‍
8 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde
linje.‍
9 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
Navigation
Navigation til en destination på kortet
ADVARSEL
Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske
kortoplysninger.‍ Disse data er dog ingen garanti mod
forhindringer og lavt vand.‍ Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.‍
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs
muligvis gå over land eller lavt vand.‍ Anvend visuelle
observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre
farlige objekter.‍
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
BEMÆRK: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i
nogle områder.‍
1 Vælg en position fra navigationskortet eller fiskekortet.‍
2 Vælg Select, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg Naviger til.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gå til for at navigere direkte til positionen.‍
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen
inklusive drej.‍
• Vælg Guide til for at bruge Auto Guidance.‍
5 Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde
linje.‍
BEMÆRK: Når du bruger Auto Guidance, angiver en grå
linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje, at
Auto Guidance ikke kan beregne den del af Auto Guidancelinjen.‍ Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde af forhindringer.‍
6 Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.‍
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende
position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på
navigations- eller fiskekortet.‍ Med denne fremgangsmåde
gemmes ruten eller waypoint-dataene ikke.‍
BEMÆRK: Kort til dybhavsfiskeri er tilgængelige på
højkvalitetskort i nogle områder.‍
1 Vælg en destination fra navigationskortet eller fiskekortet.‍
2 Vælg Naviger til > Lav rute til.‍
3 Vælg positionen for det sidste drej inden destinationen.‍
4 Vælg Tilføj drej.‍
5 Gentag eventuelt trin 3 og 4 for at tilføje yderligere drej, idet
du arbejder dig baglæns fra destinationen til fartøjets
nuværende position.‍
Det sidste drej, du tilføjer, skal være det første drej, du
foretager ud fra din nuværende position.‍ Det skal være drejet
tættest på dit fartøj.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i
USA og andre lande. echoMAP™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising